J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének május 6-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: --- Bejelentés nélkül távol: -- Jelen vannak továbbá: Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Orvos Anetta Csilla, Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi Telephelyének vezetője, Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás vezetője, Fehérné Szendrei Ibolya, Farkas Istvánné, Szűcs Anita, Dr Ila Erzsébet, Hoppál Imre meghívottak,dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontot illetően tegye meg. Más javaslat nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 86/2015.(V.6.) Kt. számú határozata Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 6-i ülése napirendjének elfogadásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 1. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit.

2 - 2 VERESNÉ NAGY MARGIT önkormányzati képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezet, melyet a beterjesztett formában javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a bizottsági ülésen pozitív vélemény hangzott el a zárszámadással kapcsolatban, amelyhez ő is csalakozik.az előterjesztés tükrözi az önkormányzat évi gazdálkodásával kapcsolatos eredményeket. Véleménye szerint megfelelő szakemberek kezében van az önkormányzat gazdálkodásának irányítása. A belső ellenőr segítségével minden olyan jogszabályi változást figyelemmel kísérnek, amely a gazdálkodásra és annak végrehajtására vonatkozik. Bízik benne, hogy a korábbiakhoz hasonló, szigorú gazdálkodás mellett a évi költségvetés is sikeresen végrehajtható lesz. Beszédes a pénzmaradvány összege, és úgy látja, hogy ebben az évben is tudják tartani a költségvetés tavalyi színvonalát. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.7.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Kenderes, május 6. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (: Pádár Lászlóné:) (:Dr Gaszparjan Karen:) polgármester jegyző 2.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat intézményeinél évben végzett belső ellenőrzési jelentésről Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. VERESNÉ NAGY MARGIT önkormányzati képviselő, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jelentést, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megnyugtató, hogy az önkormányzatnál és az intézményeknél az ellenőrzés folyamatos. A belső ellenőr folyamatosan ellenőrzi a gazdálkodást, amely egyfajta biztonságérzetet ad az önkormányzat számára.

3 - 3 Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta. Kenderes Város Önkormányzatának 87/2015.(V.6.) Kt. számú határozata ellenőrzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál évben végzett belső ellenőrzésekről Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál évben végzett belső ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentést, és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 2./ Pádár Lászlóné jegyző 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben é r t e s ü l n e k. 3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Városi Könyvár alapító okiratának módosításáról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az intézmény alapító okiratának módosítását javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint, melyre jogszabályváltozás miatt volt szükség. H o z z s z ó l á s MIKOLA ISTVÁNNÉ, a Városi Könyvtár vezetője: az intézményben január 27-én szakfelügyeleti vizsgálat volt. Az arra tett észrevételeket figyelembe véve, megadott szempontok szerint került átdolgozásra az intézmény alapító okirata. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett formában fogadja el az alapító okiratot. Kérdés nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 88/2015.(V.6.) Kt. számú határozata Városi Könyvtár módosító okiratáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár napján kiadott 81/2012.(V.23.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A.(2) bekezdésében biztosított jogkörében a határozat 1. számú mellékletét

4 - 4 képező módosító okirat szerint módosítja. Ezzel egyidejűleg a Kenderes Város Önkormányzata képviselő-testületének a 81/2012.(V.23.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. A módosító okirat rendelkezéseit a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 3./ Városi Könyvtár 5331 Kenderes, Szent István út / Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000 Szolnok, Magyar út 8. é r t e s ü l n e k. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának Városi Könyvtár alapító okiratáról 89/2015.(V.6.) Kt. számú határozata Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár napján a 88/2015.(V.6.) Kt. számú határozattal elfogadott módosító okirat alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében a határozat 1. számú mellékletét képező a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. Ezzel egyidejűleg Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2012.(V.23.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. Az alapító okirat rendelkezéseit a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 3./ Városi Könyvtár 5331 Kenderes, Szent István út / Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000 Szolnok, Magyar út 8. é r t e s ü l n e k. 4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Városi Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról Szóbeli kiegészítést tett Mikola Istvánné. MIKOLA ISTVÁNNÉ, a Városi Könyvtár vezetője: a szakfelügyeleti ellenőrzés alkalmával az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata felülvizsgálatra került.

5 - 5 Elkészüt a könyvtár logója, amelyet minden levelükön, illetve hivatalos iratukon használni fognak, illetve honlapjukon is szerepelni fog. A pontban felsorolásra kerültek a térítésköteles szolgáltatások. Az SZMSZ melléklete is módosításra került, mivel eddig az iskolai nyári szünetekben szombatonként az intézmény zárva volt. Jogszabályváltozás miatt ezen változtattak olyan formában, hogy mostmár nyáron is nyitva lesznek. A közelmúltban készült egy használói elégedettség mérés, amelyben az olvasók igényeit mérték fel. Többen jelezték, hogy a szombati 10- től 12-ig történő nyitvatartás nem szerencsés, ezért 9-től 11 óráig tartanának nyitva. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 90/2015.(V.6.) Kt. számú határozata a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyott. Erről: 1./ Városi Könyvtár vezetője, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 5.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Egyebek a.) Előterjesztés pályázat benyújtásáról a évi szociális gyermekétkeztetés támogatására PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ebben az évben is lehetőség van a szociális gyermekétkeztetés támogatásáról szóló pályázat benyújtására, amelynek kiírása megjelent. Javasolta, hogy az önkormányzat éljen a lehetőséggel, és nyújtson be pályázatot, ezzel is segítve azokon a családokon, ahol nem biztosított a gyermekek részére a mindennapi meleg étel. Kérdést tett fel Tóth Tiborné alpolgármester. TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy kik vehetnek részt a szociális gyermekétkeztetésben? PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők köre részesülhet a nyári gyermekétkeztetésben. SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: mivel hátrányos helyzetű település Kenderes, az 551 fő gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 55 %-ra kapnak támogatást. Pontosan 303 gyermeket tudnak egész nyáron ingyenesen étkeztetni.

6 - 6 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testüelte 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 91/2015.(V.6.) Kt. számú határozata pályázat benyújtásáról a évi szociális gyermekétkeztetés támogatására Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a évi nyári szociális gyermekétkeztetés támogatására. Erről: 1./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, 5000 Szolnok, Magyar út 8. 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben b.) Előterjesztés pályázat benyújtására a Központi konyha felújítására, évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: újabb lehetőség van a Központi Konyha felújítására pályázat benyújtására, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. A támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 95 %-a, minimálisan biztosítandó saját erő mértéke 5 %. A központi költségvetési forrást önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkönyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása, vagy bővítése, fejlesztésére lehet fordtani. Javasolta a pályázat benyújtását, amelynek össz költsége: Ft, amelyből önerő (5 %): Ft, a pályázati támogatás (95 %): Ft. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

7 - 7 Kenderes Város Önkormányzatának 92/2015. (V. 6.) Kt. számú határozata pályázat benyújtására a Központi konyha felújítására, évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. Kenderes Város Önkormányzata a Központi Konyha felújítása című, évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani, pályázati támogatás elnyerésére. A beruházás költsége összesen: Ft, amelyből Ft az önerő; Ft a pályázati támogatás (95%). A beruházás önerejét ( 5%) az önkormányzat évi költségvetése terhére biztosítja. Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben c.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjéről, valamint a 16/2015.(II.16.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület 16/2015.(II.16.) Kt. számú határozatával döntött az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjéről. A fenti határozat módosítása több ponton indokolt, egyrészt azért, hogy a mezőgazdasági gépekre, traktorokra ne vonatkozzon a tiltás, másrészt azért, hogy a kivéve célforgalom szabályozás kerüljön ki a határozatból. Időközben érkezett egy olyan javaslat, hogy egyedileg elbírált, egyszeri engedéllyel lehessen behajtani a kérdéses utcákba, mivel lehetnek olyan esetek, amikor elkerülhetetlen a behajtás. Kérdést tett fel Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselő. VERESNÉ NAGY MARGIT önkormányzati képviselő: érdeklődött, hogy milyen formában lesz ellenőrízve az önkormányzati határozat betartása? PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a rendőrség fogja ellenőrizni a szabályozás betartását. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

8 - 8 Kenderes Város Önkormányzatának 93/2015.(V.6.) Kt. számú határozata az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjéről, valamint a 16/2015.(II.16.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről Kenderes Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjéről szóló 16/2015.(II.16.) Kt. számú határozát helyezi. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjét a határozat 1. és 2. melléklete szerint határozza meg május 18-tól. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 4./ Borók Tibor r. alezrendes, Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 5./ Sebők Zoltán százados, Kenderesi Rendőrőrs parancsnoka, Kenderes, Szent István út 32. d.) Előterjesztés a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde évi nyitvatartási rendjéről PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testületnek dönteni kell az óvoda nyári nyitvatartási rendjéről. Az óvoda vezető-helyettesével egyeztettek arról, hogy folyamatos legyen az óvoda nyitvatartása a nyári időszakban is, annál is inkább, hogy a gyermekek igénybe vegyék az ingyenes nyári gyermekétkeztetést. Javasolta, hogy abban az esetben zárjon be az óvoda, ha a gyermekek száma 10 fő alá csökken. H o z z á s z ó l á s o k CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: hangsúlyozta, hogy nem jó módszer az, ha azt propagálják a szülők felé, hogy ne járjanak a gyerekek nyáron óvodába, mivel az a támogatás, amelyet az intézmény az önkormányzattól finanszírozásba megkap, egész évre vonatkozik.a folyamatos működtetés azt jelenti, hogy 220 napos benntartózkodást feltételeznek a gyermekek részéről. Ha ettől lényegesen kevesebb a bent tartózkodó gyermeklétszám, az éves elszámolás során visszafizetési kötelezettsége keletkezik az intézménynek. Lényeges, hogy 8 órát elérő, vagy el nem érő benntartózkodásról van szó, mert teljesen más a normatíva. Ahhoz, hogy az óvoda fenntartása biztosított legyen, mindenképpen arra kell törekedni, hogy egész évben nyitva legyen az intézmény. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: - 9

9 Kenderes Város Önkormányzatának 94/2015. (V.6.) Kt. számú határozata a Tarka-Barka Óvoda és Egységes óvoda-bölcsőde évi nyitvatartási rendjéről Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83.. (2) bekezdés b.) pontjára a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde évi nyitvatartási rendjét folyamatos nyitvatartásban határozza meg. Amennyiben a gyermek létszám 10 fő alá csökken, az intézmény bezár. A szükséges tisztasági meszelés a két épület igénybevételével zavartalanul biztosítható. Erről: 1./ Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény vezető-helyettese, Helyben, 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben VERESNÉ NAGY MARGIT önkormányzati képviselő: elmondta, hogy az általános iskolás gyermekek szülei keresték meg a napközis tábor igényével. Kérte, hogy próbáljanak segíteni abban, hogy a napközis tábor létrejöhessen, hiszen sok dolgozó szülőnek gondot jelent a gyermekek nyári elhelyezése. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: jónéhány környékbeli településen gyakorlat, hogy nyári táborokat szerveznek. Jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az intézmény fenntartója, a következő tanévtől pedig az Egri Főegyházmegye lesz. Mindenképpen jelezni fogja az intézmény vezetőjének, hogy igény van a napközis táborra. e.) Előterjesztés Roma világnap Kenderes 2015 című pályázat benyújtásáról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ROM-RKT-15 kódszámmal pályázatot írt ki roma kulturális események támogatására. A pályázat keretében Roma világnap Kenderes 2015 címmel roma kulturális rendezvénysorozat kerülne megrendezésre. A program teljes költsége bruttó 300 ezer Ft, amely pályázati önrészt nem igényel. Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

10 - 10 Kenderes Város Önkormányzatának 95/2015.(V.6.) Kt. számú határozata Előterjesztés Roma világnap Kenderes 2015 című pályázat benyújtásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Roma világnap Kenderes 2015 című pályázat benyújtását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz a ROM- RKT-15 kódszámú pályázati kiírásra. Az önkormányzat a program lebonyolítását támogatja. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, helyben 2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben f.) Előterjesztés Középtiszai MEDOSZ SK támogatásáról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Középtiszai MEDOSZ SK vezetése azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy 500 ezer Ft támogatásban részesítse a sportkört. A testület előtt is ismert, hogy az előző vezetés felelőtlen gazdálkodása miatt igen nehéz helyzetbe került az egyesület. Többek között a pályázat útján elnyert eszközök sem kerültek kifizetésre, és amennyiben az esedékes, 500 ezer Ft-os részt most nem fizetik ki, az eszközöket is elveszítik. H o z z á s z ó l á s o k HOPPÁL IMRE a Középtiszai MEDOSZ SK elnöke: megerősítette a polgármester asszony által elmondottakat. A pályázaton elnyert támogatásból többek között traktort, fűnyírót, utánfutót, gyepszellőztetőt, hengert vásárolt az előző elnök. Ezeket a gépeket leszállították, de a vételár nem lett kiegyenlítve. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul az 500 ezer Ft-os támogatás biztosításához, a vételár fele ki lesz fizetve. A másik felét szponzori felajánlásból kívánják rendezni, amellyel kapcsolatban több támogatóval tárgyalt.az MLSZ benyújtott pályázatukat elfogadta a TAO igénylésére.amennyiben nem tudják a most esedékes, 500 ezer Ft-os részt kifizetni, a gépeket el fogja vinni a szállító cég. TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy mennyi a sportkör havi működési kiadása? HOPPÁL IMRE elnök: a tavayi évben vette át az elnöki tisztséget, akkor 200 ezer Ft volt havonta a kiadásuk. A Képviselő-testület 2015-re 1 millió Ft támogatást hagyott jóvá.amennyiben sikeresek lesznek a benyújtott pályázataik, akkor abból tudnak gazdálkodni. CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: a társasági adótörvény változása miatt a szponzori bevételek igénylését átalakították, és jelentősen megszigorították.akinek erre az évre nincs megkötött szponzori szerződése, ebben az évben már nem kap pénzt, mivel május 31-ig a társasági adóbevallást el kell készíteni. Az elszámolást az MLSZ által kiválasztott könyvvizsgálók fogják ellenőrizni, a befogadott számlákat és a tényleges felhasználásokat megvizsgálni, és ha az jóváhagyásra kerül, abban az esetben történhet meg a szponzori elszámolás. - 11

11 Amennyiben a Képviselő-testület megelőlegezi sportkör részére az eszközök árát, azt TAO támogatásból nem fizetheti vissza. DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a TAO rendszerbe a Középtiszai MEDOSZ benyújtotta fejlesztési tervét, melyet el is fogadtak. A TAO támogatásokat a szakmai tervben megjelölt tevékenységekre lehet fordíani. CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: csak megbízható, nyereséges, hosszú távra tervezett partnerekkel lehet szerződést kötni. HOPPÁL IMRE elnök: már tárgyalt olyan megbízható szponzorral, amely hosszú távú szerződést kíván kötni a sportkörrel. PÁDÁR ÁSZLÓNÉ polgármester: pontosításként elmondta, hogy a tavalyi évben 3,5 millió Ft önkormányzati támogatásban részesült a sportkör. Az önkormányzat azt szeretné, ha az idei évük sikeresebb lenne a tavalyinál. Javasolta, hogy az 500 ezer Ft-ot visszatérítendő támogatásként adják a sportkörnek. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő támogató szavazatával, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 96/2015.(V.6.) Kt. számú határozata a Középtiszai MEDOSZ SK támogatásáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Középtiszai MEDOSZ SK működéséhez 500 ezer Ft visszatérítendő támogatást biztosít 2015.évi költségvetési tartaléka terhére. A visszatéritendő támogatás visszafizetési határideje: május 31. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Hoppál Imre, Középtiszai MEDOSZ SK elnöke, Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: érdeklődött Orvos Anetta Csillától, a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi telephelyének vezetőjétől, hogy milyen jellegű ellenőrzés folyik az intézményben? ORVOS ANETTA CSILLA a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi telephelyének vezetője.: április 13-tól államkincstári ellenőrzés zajlik az intézményben, a ös év normatív igénylését, felhasználását és elszámolását vizsgálják a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás területén. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van. - 12

12 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 15 óra 15 perckor bezárta. Kmf. (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző

13 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015, május 6-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. M U T A T Ó Napirend: Szám: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 6-i ülése napirendjének elfogadásáról 86/ / Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.( V.7.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 2./ Ellenőrzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál évben végzett belső ellenőrzésekről 87/ / Városi Könyvtár módosító okiratáról 88/2015. Városi Könyvtár alapító okiratáról 89/ / A Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 90/ / Egyebek a.)pályázat benyújtásáról a évi szociális gyermekétkeztetés támogatására 91/2015. b.)pályázat benyújtásáról a Központi Konyha felújítására, a évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 92/2015. c.)az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjéről, valamint a 16/2015.(II.16.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről 93/2015. d.)a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde évi nyitvatartási rendjéről 94/2015. e.) Előterjesztés Roma világnap Kenderes 2015 című pályázat benyújtásáról 95/2015. f.) A Középtiszai MEDOSZ SK támogatásáról 96/2015.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2015. május 14-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. április 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben