J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről"

Átírás

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.) Jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről döntés 11/2015.(II.23.) Jegyzőkönyvvezető személyéről döntés 12/2015.(II.23.) Napirendi pontok elfogadása 13/2015.(II.23.) Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása 14/2015.(II.23.) Együttműködési Megállapodás kötéséről döntés a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 15/2015.(II.23.) Együttműködési Megállapodás kötéséről döntés a Sápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 16/2015.(II.23.) Együttműködési Megállapodással kapcsolatos tárgyalásra felhatalmazásról döntés 17/2015.(II.23.) A Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása SRNÖ határozatot.

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében február 23-án, a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének nyilvános üléséről. Jelen vannak:, Bodó Sándorné és Makula Attila képviselő,, Makra Gergő pénzügyi csoportvezető Tisztelettel köszöntöm az ülés résztvevőit, megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 3 képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bodó Sándorné képviselőt javaslom. Kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítő személyét elfogadja, szavazzon. Szavazás. 3 jelenlévő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 10/2015.(II.23.) SRNÖ határozat: február 23-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Bodó Sándorné képviselőt választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Jegyzőkönyvvezetőnek Madar Jánosné titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 3 jelenlévő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 11/2015.(II.23.) SRNÖ határozat: február 23-i nyilvános képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Madar Jánosnét választotta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

3 javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira. Napirendi javaslat: 1./ Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása. Előterjesztő: 2./ Együttműködési Megállapodás kötéséről döntés. Előterjesztő: 3./ Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének beterjesztése. Előterjesztő: 4./ Különfélék, egyebek. Kérem a testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. Szavazás. szavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontokat elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 12/2015.(II.23.) SRNÖ határozat: február 23-i nyilvános képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 1./ A Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása. Köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Változás történt a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületében, mivel két képviselő lemondott. A Helyi Választási Bizottság február 5-én összeült, és a szavazatszám szerinti sorrendben következő két jelöltnek adta ki a mandátumokat, így Makula Attila Zoltán és Bodó Sándorné került be a testületbe. A mai testületi ülésen elnökhelyettest kell választani. A két új képviselőnek a megválasztását követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tennie, melyre már kiküldtük a tájékoztatást, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba való jelentkezésről kell igazolást hozniuk ugyancsak 30 napon belül. Javaslom, hogy a több szavazatot kapott Makula Attila legyen az elnökhelyettes. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. Kérem a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese Makula Attila legyen, szavazzon. Szavazás. 3 jelenlévő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

4 13/2015.(II.23.) SRNÖ határozat A Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Makula Attila Zoltánt választja meg elnökhelyettesnek. Határidő: azonnal Felelős: 2./ Együttműködési Megállapodás kötéséről döntés. Tárgyalást folytattam a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a Sápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével Együttműködési Megállapodás kötésével kapcsolatosan. A megállapodás-tervezetet megkaptátok. Minél több megállapodás megkötését javaslom, melyekkel pontokat tudunk szerezni, ami a feladatalapú költségvetési támogatás odaítélésekor plusz bevételt jelent az önkormányzatnak. A támogatás tárgyév április 15. napjáig és augusztus 15. napjáig két részletben kerül kiutalásra. Az iskolával, óvodával, egyházzal, polgárőrséggel szeretnék még megállapodást kötni. Az intézmények, civil szervezet vezetőjével mindenképpen egyeztetni kell, hogy milyen tartalommal készüljön el a megállapodás. Gondoljátok át, hogy ennyi szervezettel tudtok-e együttműködést vállalni, mert részletes szakmai tervet, programtervet kell készíteni. Két határozatot kell hozni arról, hogy a képviselő-testület Együttműködési Megállapodást kíván kötni a földesi és a sápi önkormányzattal. Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodást kössön a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, szavazzon. Szavazás. szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 14/2015.(II.23.) SRNÖ határozat Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás megkötéséről döntött. Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős:

5 Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodást kössön a Sápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, szavazzon. Szavazás. szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 15/2015.(II.23.) SRNÖ határozat Sápi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal Együttműködési Megállapodás megkötéséről döntött. Felhatalmazza az elnököt az Együttműködési Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Javaslom, hogy a Képviselő-testület hozzon határozatot arról, hogy felhatalmazza a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a vegye fel a kapcsolatot az iskola, óvoda, civil szervezet, egyház vezetőjével, képviselőjével arra vonatkozóan, hogy Együttműködési Megállapodást kíván kötni. Kérem a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke egyeztetést kezdeményezzen a fent említett szervekkel Együttműködési Megállapodás kötése céljából, szavazzon. Szavazás. szavazattal, 0tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 16/2015.(II.23.) SRNÖ határozat A Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a sárrétudvari iskola, óvoda, egyház, és civil szervezetek képviselőivel vegye fel a kapcsolatot Együttműködési Megállapodás kötése céljából. Határidő: folyamatos Felelős: 3./ A Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének beterjesztése. Makra Gergő pénzügyi csoportvezető A Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének bevételi oldalán Ft szerepel, mely a évi időarányos támogatásból és a évi működési támogatásra kapott összegből tevődik össze. A pontozásos rendszer alapján kapható

6 feladatalapú támogatás nincs benne, ez április 15-ig kerül kiutalásra, ennek ismeretében lehet majd módosítani a költségvetést. Működéssel kapcsolatos kiadásokra lehet fordítani a bevételi oldalon szereplő összeget, ami lehet például irodaszer, utazási költség, benzin, dologi kiadások, telefonköltség. Javasoljuk irodaszerre Ft, benzinköltségre Ft, telefonköltségre Ft, egyéb szolgáltatási költségre :- Ft, és tartalékra :- Ft betervezését. Év közben lehet átcsoportosítani, de ahhoz a képviselő-testület döntése szükséges. Várjuk a testület javaslatát. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata költségvetésétől teljesen elkülönül a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, tehát csak arra az összegre lehet számítani, amit a nemzetiségi önkormányzat kap. Pénzügyi ellenjegyzőként, csak az én aláírásommal lehet számlát kifizetni. Minden kifizetés csak úgy történhet meg, hogy szakmai teljesítés van mögötte. Amennyiben kérdés, vélemény nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, aki a Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének tervezetét elfogadja, szavazzon. Szavazás. szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 17/2015.(II.23.) SRNÖ határozat 1.) A Sárrétudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a évi költségvetését 235 eft költségvetési főösszeggel elfogadja. 2.) Előző évről a pénzmaradvány összegét 45 eft-tal jóváhagyja. 3.) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4.) A Nemzetiségi Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet mutatja. 6.) A likviditási tervet a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7.) A Nemzetiségi Önkormányzat a létszámát az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 8.) A költségvetés végrehajtását az alábbiak szerint szabályozza: a) a nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését az elnök hagyja jóvá, költségvetési határozat elfogadását követő 10 napon belül, b) a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a képviselő testület dönt, c) a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközök betétként való lekötésről a képviselő testület dönt. 9.) A költségvetési határozat rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Felelős: Határidő: Azonnal

7 A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak kötelező évi 4 testületi ülés és közmeghallgatás tartása. Javaslom, hogy március közepére szervezzetek közmeghallgatást. Több előterjesztés, bejelentés nem volt, az ülést kor bezárta. k.m.f. Kozák Csaba elnök Bodó Sándorné képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.056-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 12. napján 09.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben