JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága május 19-i ülésén elhangzottakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. május 19-i ülésén elhangzottakról"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága május 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök tag Dr. Megyesi Melinda tag Hiányzik: Demeter Ervin tag Dr. Sípos Mihály tag A hivatal részéről: Dr. Szalóczi Ilona jogász Dr. Barta Viktor Jogi és Szervezési Iroda vezetője Salamon Anikó Építési Iroda ügyintézője Barna László Útügyi ügyintéző Útügyi ügyintéző Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyvvezető: Dr. Renn Oszkár, a civil szervezetek delegáltja Bak Edit Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, Demeter képviselő Úr és Sípos tanácsnok Úr nincs jelen. Megkérdezi, hogy a napirendhez a bizottság tagjainak van-e kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendek elfogadásáról. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendeket. Napirendek: Rendelettervezet 1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Almagyar és Merengő Városrész Leányka utca a főiskola területét északnyugatról és északkeletről megkerülő tervezett út Bálint pap utca városrész határ Szabó Sebestyén utca által határolt tömbjének Szabályozási Tervi módosítása és Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása (I. forduló ) Előterjesztő: Rátkai Attila Főépítész

2 Kérdés, észrevétel nem lévén megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését. 36/2010. (V.19.) sz. JÜB döntés: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Almagyar és Merengő Városrész Leányka utca a főiskola területét északnyugatról és északkeletről megkerülő tervezett út Bálint pap utca városrész határ Szabó Sebestyén utca által határolt tömbjének Szabályozási Tervi módosítását és Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését. 2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a magánerős külterületi út-és csapadékelvezető rendszer karbantartásának, építésének szervezéséről és a hozzájárulás rendszeréről szóló 24/2000 (IV.21.)számú önkormányzati rendelet módosítására. (UKB, KGB, JÜB, Kgy.) (egy fordulóban tárgyalt ) Gadavics Gyula irodavezető Előadó: Barna László útügyi ügiyntéző Barna László Elmondja, hogy az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság Gazdálkodási Bizottság is egyhangúlag támogatta az anyagot. és a Költségvetési és Kérdés, észrevétel nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését. 37/2010. (V.19.) sz JÜB döntés: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a magánerős külterületi út-és csapadékelvezető rendszer karbantartásának, építésének szervezéséről és a hozzájárulás rendszeréről szóló 24/2000 (IV.21.)számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

3 3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete, a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998.(V.20.) számú rendelet módosításáról. (UKB, KGB, JÜB, Kgy.) (egy fordulóban tárgyalt ) Gadavics Gyula irodavezető Előadó: útügyi ügyintéző Elmondja, hogy az UKB és a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság is támogatta a módosítást. Megkérdezi, hogy amiatt kell felemelni más körzetben is a parkolási díjat, mivel az EVAT Rt. nem tudja megoldani a kellő mértékű figyelmeztetést. Elmondja, hogy az Egészségház utcai várakozóhelyek elhelyezkedéséből adódóan ugyanazon belvárosi parkolási igényeket szolgálnak, mint a Kossuth L. utcai parkolóhelyek. Megkérdezi, hogy akkor miért nem ez szerepel az előterjesztésben? Dr. Barta Viktor Elmondja, hogy a Barátok temploma előtt van 5-6 parkolóhely és nagyon sokan az Egészségház utcai óránál vásárolják meg a jegyet. A parkolást igénybevevők nem látják, hogy hol van az övezeti határ. A Kossuth L. utca a belvároshoz tartozik, így a kiemelt övezetbe tartozik. A rendelet-tervezet 2.bek. 3. sorában található, hogy a Kossuth L. utcában a Megyei Könyvtár illetve a Barátok temploma előtt parkoló autósoktól nem fogadható el az Egészségház utcában váltott jegy. A Kossuth L. utcában a Megyei Könyvtár előtt nincs tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az itt váltott jegy hova érvényes, csak a mobilparkolási matrica van elhelyezve. A Megyeháza előtt az Almagyar utca felől van egy tábla elhelyezve, amely jelzi a parkoló automatát, hogy az úttest jobb oldalán található az automata A Barátok temploma előtt viszont nincs elhelyezve automata.

4 A Kertmozi előtti oldalon nincs tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az ott váltott jegy hova érvényes. A Katona téri piac patakmenti részén tábla jelzi, hogy az ott váltott jegy mely területre érvényes. Elmondja, hogy ez a terület szerves egészében hozzátartozik a belvárosi övezethez, így a város kérjen magasabb díjat ebben az övezetben. Elmondja, hogy az Egészségház utcai parkoló automata az utca egyik végén van elhelyezve a volt Kertmozi előtt, így aki a Főiskola B. épülete környékén akar parkolni annak sokat kell gyalogolni ahhoz, hogy parkoló jegyet tudjon váltani. Módosító indítványként javasolja, hogy az Egészségház utcában megváltozott a parkolási helyzet mióta a volt Kertmozi területét is parkolóvá alakították. Megváltoztak a parkolási szokások és a parkoló autók döntő része a kiemelt belvároshoz tartozik, ezért indokolt hogy egységesítsék a parkolási tarifát. A bizottság javaslata, hogy a közgyűlés elé terjesztés során ezzel a megjegyzéssel egészüljön ki a szöveges indoklás. Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal - az előterjesztés kiegészítését is javasolva- bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését. 38/2010. (V.19.) sz JÜB döntés: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998.(V.20.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését. Előterjesztés Előterjesztő: 4./ Előterjesztés az Agria Film Kft évi mérlegbeszámolójáról, eredményfelosztásáról, a könyvvizsgálói jelentésről, az ügyvezető évi prémiumfeladatának értékeléséről, a évi üzleti terv teljesüléséről, a I. negyedéves tevékenységéről, valamint könyvvizsgáló megbízásáról, és az Alapító Okirat módosításáról (KGB, KB, JÜB, KGY.) Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

5 Előadó: Lugosi Dénes Csoportvezető Szegedi Aida Elmondja, hogy megérkeztek az ajánlatok a könyvvizsgáló személyével kapcsolatban. Három ajánlat ékezett be. A pályáztatás lezárult, eredményes, és kiválasztásra került a könyvvizsgáló személye. A közgyűlési anyagban már benne lesz a legjobb ajánlattevő, aki Zay Ferencné. Elmondja, hogy az Agria Film Kft. az 1970-es évek második felében szokásos marketing szerint működik. Az Agria Film Kft. pénztára jegyet nem tesz el, a telefont nem veszi föl, személyesen kell elmenni jegyet venni. Az Agria Film Kft. nem premier filmszínház még a Plaza ellenére sem. Szegedi Aida Kiemeli, hogy az Agria Film Kft. a tavalyi évi jegybevételét már az április hónapban megduplázta, amióta beindult a 3D-s vetítés. Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a bizottság támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 39/2010. (V.19.) sz JÜB döntés: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Agria Film Kft évi mérlegbeszámolójáról, eredményfelosztásáról, a könyvvizsgálói jelentésről, az ügyvezető évi prémiumfeladatának értékeléséről, a évi üzleti terv teljesüléséről, a I. negyedéves tevékenységéről, valamint könyvvizsgáló megbízásáról, és az Alapító Okirat módosításáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

6 5./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző Dr. Megyesi Melinda Sajnos még most sem kapta meg az Eger Termál Kft. Szervezeti Működési Szabályzatát, melyet már több alkalommal kért. Megkéri Dr. Barta Viktort a Jogi és Szervezési Iroda vezetőjét, hogy az SZMSZ mielőbbi átadásában segítsen. Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a beszámolóról. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a bizottság támogatja a beszámoló közgyűlés elé való terjesztését. 40/2010. (V.19.) sz JÜB döntés: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló közgyűlés elé való terjesztését. K.m.f. Bak Edit jegyzőkönyvvezető elnök

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.161.124-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. február 6. napján 13 óra 10 perckor a

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 28-án megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 9-én, 9.15 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás)

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Közgyűlésének 2014. június 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. Jelen vannak:, a közgyűlés elnöke,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

döntési javaslat döntési javaslat 3. napirendi pont: Javaslat az Eger Diófakút u.1. sz. alatti ingatlan hasznosítására

döntési javaslat döntési javaslat 3. napirendi pont: Javaslat az Eger Diófakút u.1. sz. alatti ingatlan hasznosítására Jegyzőkönyv Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. május 18. napján, Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) II. számú tárgyalójában megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 J E G Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. április 28-án 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 18-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben