>(3'í '^ >^^.?^^C-...d?6^^...^?:^?^.fefc^..!.. ^^s^?fe?^! "$)& f^^rx^yft^..fo) b K(V /.0. /) OKT10. Kötelezettségvállaló or.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ">(3'í '^ >^^.?^^C-...d?6^^...^?:^?^.fefc^..!.. ^^s^?fe?^! "$)& f^^rx^yft^..fo) b K(V /.0. /). 2013 OKT10. Kötelezettségvállaló or."

Átírás

1 PO 005/06 Ü útszám- I. U ^ ^ ^ 0 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : A szeiződés tárgya: ( (P(L K^Af^^á^S. Q^É^p. / >^^.?^^C-...d?6^^....^?:^?^.fefc^..!.. ^^s^?fe?^! A kötelezettségvállalás a..íáiá./... évi költségvetés ^MfS&JXjM&k szakfeladaton W.PJJ..3 főkönyvi számon 1..d.Q'\..$%&..<&,... analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, '7r..dx..ű.fLw.,.^.Ö.(,..^rr. y. i Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve:.. J±{t&8.MtffÍMÁ*!r..t3... Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év forint forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* JM M&<k&^!6&t...Jí$:..u á o SÍT sí ft>-i Budapest, Kezd e»ien Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfejelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Felhasználható összeg 20.évi előirányzat Ft Felhasznált összeg Pénzügyi ellenjegyzés KÉRIMIHÁIY... Jogi és Közbeszerzési referens 2013 OKT10. Ft Ft "757309/? 7- Jogi szakvélemény,\ "$)& f^^rx^yft^..fo) b K(V /.0. /). Jegyzői láttamozás dr. Teimer Gábor Kötelezettségvállaló or. Teimer Gábor?o&. io. IX >(3'í '^ Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet 2013 NOV í 4.

2 Budapest Főváros XlV.kerülel Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest Pétervárad u. 2. Köt.váll. szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: TIGRA KFT. Köt.váll, fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: Visszaigazolt meg rendel és HUF Bankszámla: Külső biz.szám: Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Ft HUF Kicm.clőir.: Szolgáltatások kiadási előirányzat kb'tvá Ügylet: I* 102 í í22 - Külső partner által biztosított rendszer Sznkfcl.részi.: 84H261K - önkormányzatok és társ. által végrehajtó Szcrv.egys.: 11(M - Gazdálkodási Osztály Pénzforrás: III - Felügyleti támogatás (önkormányzattól) Keretgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nettó: ÁFA: Bruttó: Á fakód: N Alszám: 1 AHT: Nettó: Előír.év: 2013 KTK kód: ÁFA: Határidő: Bruttó: I Bizonylat sz. Külső biz.sz. Pénzügyi bizonylatok Dátum Nettó AFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 2013 Nettó Áfa Bruttó Kótváll.: Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pii. nem telj.: Kötváll.-ból pü. nem telj.: Bruttó >GR)FFSOf : T Zrt. FORRÁS-SQL. () - üslafájl KOTVALLKIM XML 1. oldal» Nyomtatta Pfelfenrotfi Noémi» Nyomtatva I 1459?9

3 Gazdálkodási Osztály : Fax : Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >» 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Szállító: TigraKft Cím : 1139 Budapest Bartók Béla út Főkönyvi szám: 102/ Ügyintéző: Ferenczy Csaba Telefon: 372 Tisztelt Polgármester űr! Kérem, hogy az alábbi szolgáltatásra engedélyezze a rendkívüli beszerzést: Mennyiség 1 db. 3 db. 1 db. Megnevezés FortiGate-lOOD Bundle 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internál switch ports), 2 x shared média pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage IBM 73.4 GB rpm 2 GB Fibre Channel hard drive / refurbished 6 hó garancia IBM 300 GB 1 Ok rpm 2 Gbps FC Hot-Swap SL HDD / refurbished 6 hó garancia db.ár Összesen (nettó): Ossz Ft Indoklás: 1. A szerverek költöztetése és az új helyen a Juniper SSG 550M security appliance eszköz a bekapcsolást követően nem működött. 2. A költöztetést követően 2 nappal az egyik storage egyik 72 GB-os merevlemeze hibás működést mutatott. Emiatt kérem a beszerzés rendkívüli beszerzéssé nyilvánítását. A 9/2013. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás (Beszerzési) 5.l.-es e pontja alapján kérem a rendkívüli beszerzést. ( e. speciális szakértelem szükségessége merül fel.) Budapest, augusztus. 16. Ferenczy Cs Engedélyezem: fc v(! ^ dr. Papcsák Ferenc 'Polgármester Nyomlatolt fejléc

4 f* * >: :~*?~ BESZERZES-ELOKESZITO l.sz. melléklet Beszerzés elnevezése:.^^^^.s&,. S^.?A ^.^. & >.&. Beszerzés tárgyának leírása..^...^^^.^.h ^t^±) Beszerzés becsült értéke:.yí> \A.r\^..9...Ft/ azaz. ^. ^ í ^ ^ ^ Egyszerűsített beszerzés: igen/nem; \ O Beszerzés lebonyolításáért felelős személy:...a...}..7íí )<V A beszerzés nem tartozik a Kbi hatálya alá. Megj: (Név:) CA l*ji> - G *& (jogi és) közbeszerzési referens A beszerzés fedezete teclinikai kötelezettség-vállalásként lekötésre került, a beszerzés fedezete rendelkezésre áll. Azonosító: ^ ü$0t CÚÍ2L (Név:) ^. Gazdálkodási Osztály Beszállítók kiválasztásának jóváhagyása: T)~C^h:.:X\^.^\..^B^Z. Székhely: J>Y.^.V^S (íax: ) 2.) Cégnév: Székhely: (fax: ) 3.) Cégnév:.^.^./.'^.^..r. Székhely: A$., ^\. _ h /ff A^_ ^ A beszerzés-előkészítő adattá)'talmit jqváhagypm; (fa Dr. Papcsák Ferenc Polgármester* ai\ ;>' Wes^ MAIIG 2 6,. Budapest, 20 ho napja Budapest-g','ZO napja

5 Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I 145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Köt.váll- szám: Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: TIGRA KFT. Köt.váll. fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: Visszaigazolt megrendelés HUF Bankszámla: Külső biz.szám: Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Kicm.előir.: Szolga Itatások kiadási előirányzat kötvá Ügylet: P Külső partner által biztosított rendszer Szakfel.részi.: 841I26ÍK - Önkormányzatok és társ. által végrehajtó Szerv.egys.: Gazdálkodási Osztály Pénzforrás: Fcliigyleti támogatás (önkormány/attól) Kcrelgnztla: EGYED - Egyéb Egyedi gyíijlö: Egyéb kommunikációs szolgáltatások Alszám: 1 AHT: Előír.év: 2013 KTK kód: Határidő: Nettó: ÁFA: Bruttó: Á fakód: Ft N27 HUF Nettó: I I ÁFA: Bruttó: I I Bizonylat sz. Külső biz.sz, Pénzügyi bizonylatok Dátum Nettó AFA Bruttó 2013 Nettó Kötváll.: Áfa ÖSSZESÍTÉS Bruttó 2013 Bruttó Kötváll.-ból nem számlázott: I Számlából pü. nem telj.: Ü Kötváll.-ból pü. nem telj.: I GfilFFSOFr Zrt. FORRÁSSQL () Lisla'á,!: KOIVAILKIM XML 1. oldal» Nyomlalta Pícfűnróth Noémi >> Nyomtatva 20130B 16 /!? 4858

6 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2., adószám: képviseli: dr. Papp Csilla jegyző), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft. (KEF azonosító: , székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2., Cg.: , adószám: , képviseli: Vertán György ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkei. 1. A szerződés létrejöttének előzménye; A Felek rögzítik, hogy Megrendelő május 31.-én Vállalkozási szerződést kötött Szállítóval a Megrendelő tulajdonát képező szerverek és egyéb központi informatikai berendezések szállítására és az új helyszínen történő üzembe helyezésére. Az üzembe helyezés során egy hálózati biztonsági berendezés nem működött, ezért annak pótlása sürgősséggel megoldandó. A berendezés (Juniper SSG 550M) már nem kapható, Szállító hasonló funkcionalitású berendezés beszerzését ajánlotta (FortiGate-lOOD Bundle). A beszerzésig (üzembe helyezésig) Szállító - díjmentesen - cserekészüléket biztosít. Meghibásodott továbbá egy 73.4 GB-os szerver merevlemez, ezért a meghibásodott eszköz sürgős pótlása és az üzembiztonság biztosítása érdekében további tartalék eszközök beszerzése szükséges. 2. A Szerződés tárgya: A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását. 3.^4 szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítésre a szállító részéről szeptember 3. már sor került. 4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1132 Budapest, Victor Hugó u A fizetendő ellenérték: A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Szállító kijelenti, hogy a szerződéses árak magukba foglalják a 4. pontban megjelölt helyszínre történő kiszállítás és üzembe helyezés költségét is. 6. Fizetési feltételek: Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napos átutalással köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7 7. Teljesítési határidő, kötbér: A szerződés Megrendelő részéről történő teljesítésének végső időpontja a szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési határidő. Abban az esetben, ha az Megrendelő az 1. számú mellékletben meghatározott árut szerződésszerűen nem szállítja ki, Megrendelő írásban felszólítja kötelezettsége teljesítésére. A megrendelt áru 3 pontban leírtakhoz képest történő késedelmes szállítása esetén Szállító kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A kötbér napi mértéke a késedelmesen szállított termékek bruttó árának 0,5%-a. Felek megállapodnak, hogy Szállító jogosult határidő előtt is teljesíteni. 8. Átvétel, fizetés módja: Szállító az áruk szállításának időpontjáról köteles a megelőző munkanapon munkaidőben telefonon vagy ben értesíteni a Megrendelőt. Megrendelő az árukat szállítólevélen veszi át. Szállító köteles átadni a Megrendelőnek a termékek átadásával együtt - azon termékek esetében, melyeknél ezen kötelezettség elvárható és értelmezhető - a megfelelőségüket és azonosíthatóságot igazoló dokumentumokat, használati, kezelési útmutatókat, jótállási jegyeket Szállító a termékek 3. pont szerinti leszállítása után nyújthat be számlát. Szállító a számlát 2 példányban nyújtja be Megrendelőnek. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet: 1. számú melléklet: megrendelt termékek/szolgáltatások árlistája. A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. Budapest, október o\_. Megrendelő;-^ -\ \ Budapest Főváré XIV ikerlilet rj Zuglói Polgármesteri Hivatal j K% V Szállító Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft

8 1. számú melléklet; Megrendelt termékek/szolgáttatások árlistája termék megnevezése FortiGa(e-100D Bundle 20 x GE RJ45 ports, 2 x shared média pairs, 32GB onboard storage Garancia; I év azonosító db-szám egységár (Ft)* összesen (Ft)* FG-I00D-BDL IBM 73.4 GB rpm 2 GB Fibre Channel hard drive / refurbished 6 hó garancia 06P IBM 300 GB 1 Ok rpm 2 Gbps FC Hot-Swap SL HDD / refurbished 6 hó garancia 73P Összesen; Ft

9 '. Gazdálkodási : Fax : Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >» 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Szállító: TigraKft Cím : 1139 Budapest Bartók Béla út Főkönyvi szám: 102/ Ügyintéző: Ferenczy Csaba Telefon: 372 Tisztelt Polgármester úr! Kérem, hogy az alábbi szolgáltatásra engedélyezze a rendkívüli beszerzést: Mennyiség 1 db. 3 db. 1 db. Megnevezés FortiGale-lOOD Buiidlc 20 x GE RJ45 ports (incíuding 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internál swíteh ports), 2 x shared media pairs (incíuding 2 x GE RJ45,2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage IBM 73.4 GB rpm 2 GB Fibre Channel hard drive/ rcfxirbished 6 hó garancia IBM 300 GB i Ok rpm 2 Gbps FC Hot-Swap SL HDD / reftirbished 6 hó garancia db.ár Összesen (nettó): Ossz Ft Indoklás: 1. A szerverek költöztetése és az új helyen a Juniper SSG 550M security appliance eszköz a bekapcsolást követően nem működött. 2. A költöztetést követően 2 nappal az egyik storage egyik 72 GB-os merevlemeze hibás működést mutatott. Emiatt kérem a beszerzés rendkívüli beszerzéssé nyilvánítását. A 9/2013. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás (Beszerzési) 5.I.-es e pontja alapján kérem a rendkívüli beszerzést. (e. speciális szakértelem szükségessége merül fel.) Budapest, augusztus. 16. Ferenczy Cs C9 % *w#v; Engedélyezem: 7lMnnll>> # h dr. Papcsák Ferenc /

10 KÉSZÍTETTE DOKUMENTUM SZÁM VERZIÓ FORRÁS LAPOK SZÁMA Jegyzokonyv_ZUGLO_Koltoztetes_V_l_l_EB.doc 1.1 Tigra Kft. 10 Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 1/10

11 VERZIÓ DÁTUM LEÍRÁS KÉSZÍTETTE Kiindulási verzió Endrődi Béla Pontosítások Endrődi Béla Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 2/10

12 I Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK MEGRENDELŐ, VÁLLALKOZÓ ELŐZMÉNYEK 4 2. KÖLTÖZTETÉS TERVEZÉS SZERVEREK, RENDSZEREK, SZOLGÁLTATÁSOK LEÁLLÍTÁSA SZÉTSZERELÉS SZÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SZÁLLÍTÁS., ESZKÖZÖK ELHELYEZÉSE.,,7 2.7 ESZKÖZÖK ÖSSZESZERELÉSE SZERVEREK, RENDSZEREK INDÍTÁSA, INFRASTRUKTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA ESEMÉNYEK, TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS SÚLYOS ESEMÉNY 9 3. KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, EGYÉB TEENDŐK ÜZEMELTETÉS FEJLESZTÉS, ÁTALAKÍTÁSOK ÖSSZEGZÉS 10 Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 3/10

13 1. Altalános információk 1.1 Megrendelő Szervezet: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Levelezési cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. : Telefon: Fax: Jelen dokumentum a fenti szervezetre a továbbiakban, mint Megrendelő" vagy Önkormányzat" vagy Hivatal" hivatkozik. 1.2 Vállalkozó Szervezet: Tigra Kft. Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út í Levelezési cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út I Telefon: Fax: Jelen dokumentum a fenti szervezetre a továbbiakban, mint Vállalkozó" vagy Tigra" hivatkozik. 1.3 Előzmények Megrendelő és Vállalkozó én szerződést kötöttek a Polgármesteri Hivatal központi informatikai rendszereinek fizikai költöztetésére vonatkozóan, Próbaleállás: Felek megállapodása szerint az informatikai rendszerekre vonatkozóan teszt jellegű leállításra nem került sor, mivel Vállalkozó korábban (2011-ben) már költöztette a Megrendelő tárgyban szereplő informatikai rendszereit Költöztetés: Megrendelő és Vállalkozó, valamint további közreműködők augusztus 8.-án megbeszélést tartottak a költöztetés célhelyszínén (ATW/Dataland szerverterem) és jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a költözéshez a feltételek adottak, akadályozó tényező nincs, a költöztetést a tervezett időpontban, augusztus 9.-én elvégzik Jelen jegyzőkönyv a költöztetési munka részleteit, eseményeit tartalmazza. Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 4/10

14 2. Költöztetés 2.1 Tervezés A költöztetést gátló tényezőket (továbbiakban általánosan használt néven: showstopper) Felek közösen nevesítették és megállapodtak abban, hogy a költöztetés csak a tényezők mindegyikének elhárulása esetén kezdődhet el. A show-stopper táblázatot az 1. sz, melléklet tartalmazza A rendszerek leállításáról, a szolgáltatások elérhetetlenségéről, általánosságban a tervezett munkákról a Megrendelő felelős szolgáltatásvezetője előzetesen tájékoztatta az Önkormányzat képviselőit Megrendelő részéről illetve megbízásából közreműködő személyek: Ferenczy Csaba Vállalkozó részéről közreműködő (szakmai) személyek: Vállalkozó a részéről közreműködő szakmai és egyéb (költöztetést végző) személyekről, illetve a költöztetésbe bevont járművekről a Megrendelőnek és egyéb közreműködőknek előzetesen listát küldött Vállalkozó a költöztetési munkálatok egyes munkafázisait és azok időtartamát előre megtervezte, azt a Megrendelőnek bemutatta, a Megrendelő ezt előzetesen jóváhagyta A költöztetés során fizikai munkavégzés a Hivatal helységeiben nem történt A költöztetés tervezett kezdési időpontja augusztus 9., péntek 13:30 volt, Megrendelő a rendszerek elérhetetlenségéről, az informatikai szolgáltatások hétvégi bizonytalanságáról a felhasználókat elektronikus levélben tájékoztatta. Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 5/10

15 2.2 Szerverek, rendszerek, szolgáltatások leállítása A rendszerek leállítását a Vállalkozó kompetens szakemberei végezték az alábbiak szerint: Először a virtuális kiszolgálók kerültek leállítása. Ezeken belül is először a VDI cluster bekapcsolt gépei (virtuális desktopok). Ezután történt a nevesített fizikai kiszolgálók lekapcsolása. A fizikai gépek után az ESX kiszolgálók leállítása következett. Fizikai kiszolgálók leállítása. A Blade-2-TSM leállítása után következett a mentést végző a Tape Library (Uitrium) leállítása. A szerverek közül utoljára a domain kontrollerek kerültek lekapcsolásra. Blade Centerek kikapcsolása, áramtalanítása. Storage leállítása. Az egyes rack szekrényekben először a Controller-ek kerültek leállítása, majd az Expansion unit-ok. Ezután Mindkét szerverrack-ben kikapcsolásra kerültek a Core FC Switch-ek. Utolsó lépésként lekapcsolásra kerültek a hálózati eszközök. 2.3 Szétszerelés Az eszközök leállítása után Vállalkozó szakemberei megkezdték az egyes központi egységek (szerverek, tárolók, hálózati eszközök) rack szekrényből történő kiszerelését, az eszközök azonosítását (címkézését), valamint (alvállalkozó bevonásával) elvégezték az eszközök megfelelő csomagolását. Ez az esetek döntő többségében buborékfóliával történő burkolást és ragasztást jelentett A rack szekrényekből egy időben egy eszköz került kiszerelésre, a munkálatok a két rack esetében (részben) párhuzamosan folytak. 2.4 Szállítás előkészítése A szétszerelt és beazonosított részegységeket Vállalkozó munkatársai az eredeti helyszín (Proserver szerverhotel, XV. ker. Szentmihályi út) bejáratához parkolt tehergépjárművekbe rakodták (2 db zárt 3,5 T-ás tehergépjármű) Praktikus okokból a rack szekrények kerültek utoljára az egyik teherjármű Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 6/10

16 rakodótérének végére" (a vezetőfülkétől távol), fémrúddal rögzítve. A többi eszköz biztonságosan becsomagolva, egymástól megfelelő távolságban elhelyezve, szükség esetén racsnis hevederrel kerültek rögzítésre. Utoljára lettek bepakolva a kiegészítő eszközöket, kábeleket, segédanyagokat tartalmazó dobozok Néhány kisebb eszköz (monitor, billentyűzet) illetve a mentéseket tartalmazó adathordozók szállítása személyautóval történt, A költöztetéssel érintett eszközökről tételes lista készült (leltárnyilatkozat), amelyet a szállítás után Felek képviselői aláírásukkal hitelesítenek. 2.5 Szállítás A Vállalkozó az eszközöket előre megtervezett útvonalon elszállította az ATW/Dataland szerver-kolokációs központjába (XIII. kerület, Victor Hugó ) - a szállítás során semmilyen esemény nem történt. 2.6 Eszközök elhelyezése A szállítást végző tehergépjárművek a megérkezés után végig a ATW/Dataland bejáratai előtt fenntartott parkolóhelyeken parkoltak, a tehergépjárművek mellett az emberi felügyelet mindvégig biztosítva volt Az ATW/Dataland és Vállalkozó alvállalkozója által biztosított szállító eszközök (kiskocsik) igénybevételével alvállalkozó emberei az eszközöket felszállították a szerverhelyiségbe. A szerverek illetve központi eszközök rackszekrényben történő elhelyezése előzetesen megtervezésre került - a korábbi elhelyezéshez képest lényegi változás nem volt Először a rack szekrények kerültek a helyükre, majd az egyes eszközök a megfelelő rack szekrényhez közel kerültek ideiglenes tárolásra. A védőcsomagolás csak a szekrénybe történő beszerelés előtt közvetlenül került eltávolításra A kolokációs szolgáltató (ATW/Dataland) szakemberei az optikai és UTP átkérők" paneljét korábban készre szerelték, a szekrények elhelyezése után ezek a panelek (4 db) beszerelésre, rögzítésre kerültek a rack szekrények felső részein Eszközök összeszerelése Az eszközök fizikai összeszerelése az előzetes terv alapján történt Az eszközök szerelést két dedikált csapat" végezte, (2-2 fő), 1 fő a hálózati eszközök szerelését és konfigurálását végezte, a többiek általánosan segédkeztek a munkálatokban A szerelés során semmilyen fizikai vagy egyéb sérülés nem történt, az eszközök a Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 7/10

17 tervnek megfelelően kerültek elhelyezésre. 2.8 Szerverek, rendszerek indítása, infrastrukturális szolgáltatások visszaállítása Az eszközök a fizikai szerelést és kábelezést követően bekapcsolásra kerültek. A bekapcsolás sorrendje alapvetően (inverz módban) megegyezett a leállás során alkalmazott sorrenddel A szolgáltatások közül először a hálózati szolgáltatások kerültek üzembe helyezésre, mivel ezek működőképessége előfeltétele volt a többi szolgáltatás kialakításának. 2.9 Események, tervtől való eltérés Az előzetes munkatervtől eltérően az eszközök szétszerelése, beazonosítása és gépjárműre való felpakolása több időt vett igénybe, azért a szállítás kb. egy órával később valósult meg a tervezettnél. Ezért a célhelyszínen az udvarra nem lehetett már bepatkolni, az eszközök a két bejáraton keresztül kerültek be az épületbe A költöztetendő eszközök többsége hónapok óta (egyes eszközök 2 éve!) megszakítás nélkül üzemelt/üzemeltek. Ilyen esetekben - a tapasztalatok szerint - néha előfordul, hogy a korábbiakban teljesen hibátlanul működő eszköz bekapcsolás után nem éled fel". Jelen esetben is volt ilyen: a hálózati biztonság meghatározó komponense, nevezetesen egy Juniper SSG 5S0M security appliance eszköz a bekapcsolást követően nem működött. Fontos hangsúlyozni, hogy nem fizikai sérülés történt, az eszköz funkcionális működése szűnt meg. Tekintettel az eszköz funkcionális fontosságára illetve a helyzet komolyságára, Vállalkozó egy érdekkörében felmerült másik projektre előzetesen beszerzett eszközt szállított a helyszínre és annak beszerelése, bekapcsolása, valamint (eredetivel megegyező) konfigurálása után a szolgáltatás helyreállt. Az eszközt - az előbbiekben elmondottak miatt - Vállalkozó csak igen korlátozott ideig tudja rendelkezésre bocsátani, ezért annak sürgős pótlása Megrendelő részéről szükséges Több blade szerver esetén cserélve lettek a CMOS elemek (CR 2032) Egyetlen eszköz nem került beszerelésre, nevezetesen a Barracuda kéretlen levélszűrő célhardver, mivel az eszköz szolgáltatása a Megrendelő által már korábban kiváltásra került. Az eszközt - átadás-átvételi elismervény aláírásával - Vállalkozó Megrendelőnek átadja A költöztetést követően 2 nappal az egyik storage egyik 72 GB-os merevlemeze hibás működést mutatott, a redundáns szolgáltatás a hibát lekezelte, adatsérülés vagy adatvesztés nem történt. A storage nem az eldőlt szekrényben helyezkedik el, ezért ez a meghibásodás a pontban részletezett rendkívüli eseményre bizonyosan nem vezethető vissza. A meghibásodott merevlemezt pótolni kell. Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 8/10

18 javasolt minden méretű (kapacitású) merevlemezből 2-2 tartalék példány Súlyos esemény Vállalkozó a költöztetési munkálatokat augusztus 10.-én 12:30-kor befejezte, a két rack szekrény az ATW/Dataland részére átadásra került, erről az érintett felek jegyzőkönyvet készítettek, feltüntetve az egyes rack szekrények külön mért elektromos áramellátási hálózatának aktuális mérőállásait Vállalkozó képviselőjét (Endrődi Bélát) ATW/Dataland augusztus 10.-én 19:55 perckor telefonon értesítette, és arról tájékoztatta, hogy az este folyamán (pontosan nem ismert időpontban) az egyik rack szekrény alatt megsérült az álpadlózat, ezért a szekrény előre/oldalra dőlt, a teljes eldőlést a szomszédos fémpolc-rendszer akadályozta meg. A Vállalkozó képviselői, valamint vezetői a helyszínre érkeztek és az esetről jegyzőkönyv készült. (Jegyzőkönyv mellékelve.) A jegyzőkönyvben rögzítésre került a tényállás; a baleset az ATWnél, az ő érdekkörében történt, a szervereket, eszközöket Vállalkozó az esemény előtt rendben átadta, az ATW képviselője pedig rendben át is vette. Vállalkozó kifejtette azon álláspontját, hogy tekintettel a rackszekrény bizonytalan statikai helyzetére, valamint a baleseti (személyi sérülési) kockázatra, a továbbiakban munkavégzést nem folytat, csakis abban az esetben, ha ATW/Dataland a rack szekrény helyzetét stabilizálja, és a szekrény felkerül az padlózat szintjére Megrendelő képviseletében Ferenczy Csaba a helyszínen augusztus 11.-én délelőtt megjelent és telefonon tájékoztatta Vállalkozót, hogy a rackszekrény várhatóan a déli órákban stabilizálásra kerül. Vállalkozó munkatársai 13:30-kor megjelentek a helyszínen, a rackszekrény függőleges helyzetben, de még alárönkölve állt. Az eszközök kiszerelésre kerültek, a szerelés során emberi erővel történő folyamatos biztosítás történt. Pár óra alatt az ATW/Dataland munkatársai és Vállalkozó szakemberei a terem sérüléseit kijavították és a rackszerkényt termen belül egy másik ponton helyezték el. Mind az érintett, mind a másik szekrény esetében az álpadló alátámasztása mechanikai megerősítésre került, a teherhordó felület kiegészítő alátámasztásának érdekében ragasztott tartók lettek beépítve, a sérült szekrény esetében pontosan a szekrény támasztólábai alatt Az eszközök ezek után beszerelésre és rögzítésre kerültek. Az erősáramú és hálózati rendszerek csatlakoztatása, kialakítása után a rack szekrény üzembe lett helyezve, a péntek éjszakai / szombat hajnali üzembe helyezési eljáráshoz hasonlóan. Szerencsés módon, az eszközökön a baleset e/lenére külsérelmi nyomok nem mutatkoztak, sőt a funkcionális működés is hibát/annak bizonyult, az informatikai szolgáltatások augusztus 11.-én 21 órakor helyreálltak, az infrastrukturális szolgáltatások és felhasználói alkalmazások tesztelésre kerültek. 2,10.5 A helyreállt szolgáltatások ellenére Vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy a szekrény eldőlése következtében rejtett repedések, látens hibák keletkezhettek, az elkövetkező hetek/hónapok során elméletileg megnőhet a meghibásodás valószínűsége. Ennek mielőbbi észlelése érdekében Vállalkozó kiemelten kezeli a Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 9/10

19 rendszer-monitorozó szolgáltatást A rackszekrény eldőlése során személyi sérülés nem történt A rendkívüli esemény során Vállalkozó jelentős túlmunkát végzett, ennek anyagi rendezése utólagosan szükséges, erre vonatkozóan Hivatal képviselőre nyilatkozatot tett A túlmunka mértéke: mindösszesen 47 emberóra (éjszakai munkavégzés), ennek konkrét elszámolási módját Felek később határozzák meg - esetlegesen jogászok bevonásával. 3. Kapcsolódó feladatok, egyéb teendők 3.1 Üzemeltetés fejlesztés, átalakítások A szerződött szolgáltató (UPC Magyarország Kft.) által biztosított szervertermi 500 MBps sávszélességű internet vonal a későbbiekben lesz bevonva a szolgáltatás körébe, erre vonatkozóan Felek a későbbiekben egyeztetnek és pontokban részletezett beszerzések mielőbbi lebonyolítása. 4. Összegzés Az augusztus 9.-re és 10.-re tervezett és megvalósított költöztetés - a rendkívüli esemény ellenére is - elérte célját, a Vállalkozó egyéb közreműködők közösen, egymással együttműködve sikeresen leállították, átköltöztették és üzembe helyezték az informatikai szervereket, rendszereket, szolgáltatásokat, A szolgáltatások (a szombati rendkívüli esemény következményeinek elhárítását és a szekrény áttelepítését követően) újra használhatóak, a központi eszközök biztonságos helyen, felügyelve üzemelnek. Budapest, augusztus 12. Endrődi Béla Szolgáltatásvezető Tigra Kft. Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 10/10

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^..

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. PO 005/06 Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. A szerződés tárgya: ^&0^^..&!tó.J&^^^ A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi

Részletesebben

m DEC n 2^m\i\\'^H ?m^ 208 DEC 01 '60/ t^lpl Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Kötelezettségvállaló dr. Teimer Gábor 2014 MÁRC 0 5.

m DEC n 2^m\i\\'^H ?m^ 208 DEC 01 '60/ t^lpl Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Kötelezettségvállaló dr. Teimer Gábor 2014 MÁRC 0 5. Ügyiratszám: Á\&M?\^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási ossztály A szerződés tárgya: A winszoc program beszerzése?m^ 2^m\i\\'^H A kötelezettségvállalás a. gi/í.!... évi költségvetés.

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl.

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl. ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: A jelenlegi bérelt vonal (Pétervárad u. 2. - Proserver) végpont módosítása az új helyre éspedig

Részletesebben

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21.

Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg 2014 JAN 21. ügyiratszámr.j.i^.^u/^k Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Támogatási szerződés átmeneti gazdálkodás idejére Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Részletesebben

ff 20H JÚN 2 4. 20tt JÖN' 2014 JöL 1fi. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61969/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

ff 20H JÚN 2 4. 20tt JÖN' 2014 JöL 1fi. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61969/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61969/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (Zuglói Szervezete) támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

WMmi,» m^n. ^n. d TM (' Z/oiotsjfif. 20fó JÚL 16. ÜK JÖt. 20U Jöl 2 3. 20U OKT 0 a. Aláííás: 20UJÖL23. 201UÖL23. PO 005/06

WMmi,» m^n. ^n. d TM (' Z/oiotsjfif. 20fó JÚL 16. ÜK JÖt. 20U Jöl 2 3. 20U OKT 0 a. Aláííás: 20UJÖL23. 201UÖL23. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1- / 2014' ', Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés A kötelezettségvállalás a..^í?..l.évi költségvetés.!qj.^m9.^.^..\..'..

Részletesebben

2íGhQl3jM. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2. sz.mel léklet

2íGhQl3jM. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2. sz.mel léklet 2. sz.mel léklet Ügyiratszám: 1-61921/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása j \ kötelezettségvállalás

Részletesebben

í-t 2013 M 2 5. &G.UV KöteleMéPPó 4^ FERENCf 'KÉHrfflHfcY' Jogi és Közbeszerzési referens 2013 Jüu 17 2013JÚN'28. 2013 JÚN 2 8.

í-t 2013 M 2 5. &G.UV KöteleMéPPó 4^ FERENCf 'KÉHrfflHfcY' Jogi és Közbeszerzési referens 2013 Jüu 17 2013JÚN'28. 2013 JÚN 2 8. 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-83362/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Magyar Óvodapedagógiai Egyesület támogatása A kötelezettségvállalása 2013.

Részletesebben

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet

'iíöhosz^^ M 2. m JÜN 17 2014 M. 2014 JúN 18. 2014 Jöl. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-62001/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete támogatása f A kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-szám: 735737, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Személyi számítógépek beszerzése tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 2011. Tisztelt Ajánlattevő,

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 18-62193/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet

-t/cöő/sx. m JÚN na. l<$\\<.\\ fiöxy.&l H< d^«t / 2013 JüN 17. 2013 JúN 1 Z 2013JÖN19. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 84406/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Adler Sport Club Egyesület támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Mwnw M ML. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: JÚN 2 3. JÚN 20U JÚN 2 L. 2.sz.melléklet

Mwnw M ML. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: JÚN 2 3. JÚN 20U JÚN 2 L. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 18-62196/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület (Judo szakosztály) támogatása r A kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben