>(3'í '^ >^^.?^^C-...d?6^^...^?:^?^.fefc^..!.. ^^s^?fe?^! "$)& f^^rx^yft^..fo) b K(V /.0. /) OKT10. Kötelezettségvállaló or.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ">(3'í '^ >^^.?^^C-...d?6^^...^?:^?^.fefc^..!.. ^^s^?fe?^! "$)& f^^rx^yft^..fo) b K(V /.0. /). 2013 OKT10. Kötelezettségvállaló or."

Átírás

1 PO 005/06 Ü útszám- I. U ^ ^ ^ 0 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : A szeiződés tárgya: ( (P(L K^Af^^á^S. Q^É^p. / >^^.?^^C-...d?6^^....^?:^?^.fefc^..!.. ^^s^?fe?^! A kötelezettségvállalás a..íáiá./... évi költségvetés ^MfS&JXjM&k szakfeladaton W.PJJ..3 főkönyvi számon 1..d.Q'\..$%&..<&,... analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, '7r..dx..ű.fLw.,.^.Ö.(,..^rr. y. i Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve:.. J±{t&8.MtffÍMÁ*!r..t3... Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év forint forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* JM M&<k&^!6&t...Jí$:..u á o SÍT sí ft>-i Budapest, Kezd e»ien Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfejelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Felhasználható összeg 20.évi előirányzat Ft Felhasznált összeg Pénzügyi ellenjegyzés KÉRIMIHÁIY... Jogi és Közbeszerzési referens 2013 OKT10. Ft Ft "757309/? 7- Jogi szakvélemény,\ "$)& f^^rx^yft^..fo) b K(V /.0. /). Jegyzői láttamozás dr. Teimer Gábor Kötelezettségvállaló or. Teimer Gábor?o&. io. IX >(3'í '^ Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet 2013 NOV í 4.

2 Budapest Főváros XlV.kerülel Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest Pétervárad u. 2. Köt.váll. szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: TIGRA KFT. Köt.váll, fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: Visszaigazolt meg rendel és HUF Bankszámla: Külső biz.szám: Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Ft HUF Kicm.clőir.: Szolgáltatások kiadási előirányzat kb'tvá Ügylet: I* 102 í í22 - Külső partner által biztosított rendszer Sznkfcl.részi.: 84H261K - önkormányzatok és társ. által végrehajtó Szcrv.egys.: 11(M - Gazdálkodási Osztály Pénzforrás: III - Felügyleti támogatás (önkormányzattól) Keretgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nettó: ÁFA: Bruttó: Á fakód: N Alszám: 1 AHT: Nettó: Előír.év: 2013 KTK kód: ÁFA: Határidő: Bruttó: I Bizonylat sz. Külső biz.sz. Pénzügyi bizonylatok Dátum Nettó AFA Bruttó ÖSSZESÍTÉS 2013 Nettó Áfa Bruttó Kótváll.: Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pii. nem telj.: Kötváll.-ból pü. nem telj.: Bruttó >GR)FFSOf : T Zrt. FORRÁS-SQL. () - üslafájl KOTVALLKIM XML 1. oldal» Nyomtatta Pfelfenrotfi Noémi» Nyomtatva I 1459?9

3 Gazdálkodási Osztály : Fax : Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >» 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Szállító: TigraKft Cím : 1139 Budapest Bartók Béla út Főkönyvi szám: 102/ Ügyintéző: Ferenczy Csaba Telefon: 372 Tisztelt Polgármester űr! Kérem, hogy az alábbi szolgáltatásra engedélyezze a rendkívüli beszerzést: Mennyiség 1 db. 3 db. 1 db. Megnevezés FortiGate-lOOD Bundle 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internál switch ports), 2 x shared média pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage IBM 73.4 GB rpm 2 GB Fibre Channel hard drive / refurbished 6 hó garancia IBM 300 GB 1 Ok rpm 2 Gbps FC Hot-Swap SL HDD / refurbished 6 hó garancia db.ár Összesen (nettó): Ossz Ft Indoklás: 1. A szerverek költöztetése és az új helyen a Juniper SSG 550M security appliance eszköz a bekapcsolást követően nem működött. 2. A költöztetést követően 2 nappal az egyik storage egyik 72 GB-os merevlemeze hibás működést mutatott. Emiatt kérem a beszerzés rendkívüli beszerzéssé nyilvánítását. A 9/2013. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás (Beszerzési) 5.l.-es e pontja alapján kérem a rendkívüli beszerzést. ( e. speciális szakértelem szükségessége merül fel.) Budapest, augusztus. 16. Ferenczy Cs Engedélyezem: fc v(! ^ dr. Papcsák Ferenc 'Polgármester Nyomlatolt fejléc

4 f* * >: :~*?~ BESZERZES-ELOKESZITO l.sz. melléklet Beszerzés elnevezése:.^^^^.s&,. S^.?A ^.^. & >.&. Beszerzés tárgyának leírása..^...^^^.^.h ^t^±) Beszerzés becsült értéke:.yí> \A.r\^..9...Ft/ azaz. ^. ^ í ^ ^ ^ Egyszerűsített beszerzés: igen/nem; \ O Beszerzés lebonyolításáért felelős személy:...a...}..7íí )<V A beszerzés nem tartozik a Kbi hatálya alá. Megj: (Név:) CA l*ji> - G *& (jogi és) közbeszerzési referens A beszerzés fedezete teclinikai kötelezettség-vállalásként lekötésre került, a beszerzés fedezete rendelkezésre áll. Azonosító: ^ ü$0t CÚÍ2L (Név:) ^. Gazdálkodási Osztály Beszállítók kiválasztásának jóváhagyása: T)~C^h:.:X\^.^\..^B^Z. Székhely: J>Y.^.V^S (íax: ) 2.) Cégnév: Székhely: (fax: ) 3.) Cégnév:.^.^./.'^.^..r. Székhely: A$., ^\. _ h /ff A^_ ^ A beszerzés-előkészítő adattá)'talmit jqváhagypm; (fa Dr. Papcsák Ferenc Polgármester* ai\ ;>' Wes^ MAIIG 2 6,. Budapest, 20 ho napja Budapest-g','ZO napja

5 Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I 145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Köt.váll- szám: Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: TIGRA KFT. Köt.váll. fajta: Szerz. kategória Szerz. tárgya: Deviza kód: Visszaigazolt megrendelés HUF Bankszámla: Külső biz.szám: Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Kicm.előir.: Szolga Itatások kiadási előirányzat kötvá Ügylet: P Külső partner által biztosított rendszer Szakfel.részi.: 841I26ÍK - Önkormányzatok és társ. által végrehajtó Szerv.egys.: Gazdálkodási Osztály Pénzforrás: Fcliigyleti támogatás (önkormány/attól) Kcrelgnztla: EGYED - Egyéb Egyedi gyíijlö: Egyéb kommunikációs szolgáltatások Alszám: 1 AHT: Előír.év: 2013 KTK kód: Határidő: Nettó: ÁFA: Bruttó: Á fakód: Ft N27 HUF Nettó: I I ÁFA: Bruttó: I I Bizonylat sz. Külső biz.sz, Pénzügyi bizonylatok Dátum Nettó AFA Bruttó 2013 Nettó Kötváll.: Áfa ÖSSZESÍTÉS Bruttó 2013 Bruttó Kötváll.-ból nem számlázott: I Számlából pü. nem telj.: Ü Kötváll.-ból pü. nem telj.: I GfilFFSOFr Zrt. FORRÁSSQL () Lisla'á,!: KOIVAILKIM XML 1. oldal» Nyomlalta Pícfűnróth Noémi >> Nyomtatva 20130B 16 /!? 4858

6 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2., adószám: képviseli: dr. Papp Csilla jegyző), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft. (KEF azonosító: , székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2., Cg.: , adószám: , képviseli: Vertán György ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkei. 1. A szerződés létrejöttének előzménye; A Felek rögzítik, hogy Megrendelő május 31.-én Vállalkozási szerződést kötött Szállítóval a Megrendelő tulajdonát képező szerverek és egyéb központi informatikai berendezések szállítására és az új helyszínen történő üzembe helyezésére. Az üzembe helyezés során egy hálózati biztonsági berendezés nem működött, ezért annak pótlása sürgősséggel megoldandó. A berendezés (Juniper SSG 550M) már nem kapható, Szállító hasonló funkcionalitású berendezés beszerzését ajánlotta (FortiGate-lOOD Bundle). A beszerzésig (üzembe helyezésig) Szállító - díjmentesen - cserekészüléket biztosít. Meghibásodott továbbá egy 73.4 GB-os szerver merevlemez, ezért a meghibásodott eszköz sürgős pótlása és az üzembiztonság biztosítása érdekében további tartalék eszközök beszerzése szükséges. 2. A Szerződés tárgya: A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását. 3.^4 szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítésre a szállító részéről szeptember 3. már sor került. 4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1132 Budapest, Victor Hugó u A fizetendő ellenérték: A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Szállító kijelenti, hogy a szerződéses árak magukba foglalják a 4. pontban megjelölt helyszínre történő kiszállítás és üzembe helyezés költségét is. 6. Fizetési feltételek: Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napos átutalással köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

7 7. Teljesítési határidő, kötbér: A szerződés Megrendelő részéről történő teljesítésének végső időpontja a szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési határidő. Abban az esetben, ha az Megrendelő az 1. számú mellékletben meghatározott árut szerződésszerűen nem szállítja ki, Megrendelő írásban felszólítja kötelezettsége teljesítésére. A megrendelt áru 3 pontban leírtakhoz képest történő késedelmes szállítása esetén Szállító kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A kötbér napi mértéke a késedelmesen szállított termékek bruttó árának 0,5%-a. Felek megállapodnak, hogy Szállító jogosult határidő előtt is teljesíteni. 8. Átvétel, fizetés módja: Szállító az áruk szállításának időpontjáról köteles a megelőző munkanapon munkaidőben telefonon vagy ben értesíteni a Megrendelőt. Megrendelő az árukat szállítólevélen veszi át. Szállító köteles átadni a Megrendelőnek a termékek átadásával együtt - azon termékek esetében, melyeknél ezen kötelezettség elvárható és értelmezhető - a megfelelőségüket és azonosíthatóságot igazoló dokumentumokat, használati, kezelési útmutatókat, jótállási jegyeket Szállító a termékek 3. pont szerinti leszállítása után nyújthat be számlát. Szállító a számlát 2 példányban nyújtja be Megrendelőnek. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet: 1. számú melléklet: megrendelt termékek/szolgáltatások árlistája. A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 2 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. Budapest, október o\_. Megrendelő;-^ -\ \ Budapest Főváré XIV ikerlilet rj Zuglói Polgármesteri Hivatal j K% V Szállító Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft

8 1. számú melléklet; Megrendelt termékek/szolgáttatások árlistája termék megnevezése FortiGa(e-100D Bundle 20 x GE RJ45 ports, 2 x shared média pairs, 32GB onboard storage Garancia; I év azonosító db-szám egységár (Ft)* összesen (Ft)* FG-I00D-BDL IBM 73.4 GB rpm 2 GB Fibre Channel hard drive / refurbished 6 hó garancia 06P IBM 300 GB 1 Ok rpm 2 Gbps FC Hot-Swap SL HDD / refurbished 6 hó garancia 73P Összesen; Ft

9 '. Gazdálkodási : Fax : Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >» 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Szállító: TigraKft Cím : 1139 Budapest Bartók Béla út Főkönyvi szám: 102/ Ügyintéző: Ferenczy Csaba Telefon: 372 Tisztelt Polgármester úr! Kérem, hogy az alábbi szolgáltatásra engedélyezze a rendkívüli beszerzést: Mennyiség 1 db. 3 db. 1 db. Megnevezés FortiGale-lOOD Buiidlc 20 x GE RJ45 ports (incíuding 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internál swíteh ports), 2 x shared media pairs (incíuding 2 x GE RJ45,2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage IBM 73.4 GB rpm 2 GB Fibre Channel hard drive/ rcfxirbished 6 hó garancia IBM 300 GB i Ok rpm 2 Gbps FC Hot-Swap SL HDD / reftirbished 6 hó garancia db.ár Összesen (nettó): Ossz Ft Indoklás: 1. A szerverek költöztetése és az új helyen a Juniper SSG 550M security appliance eszköz a bekapcsolást követően nem működött. 2. A költöztetést követően 2 nappal az egyik storage egyik 72 GB-os merevlemeze hibás működést mutatott. Emiatt kérem a beszerzés rendkívüli beszerzéssé nyilvánítását. A 9/2013. számú Polgármesteri és Jegyzői együttes utasítás (Beszerzési) 5.I.-es e pontja alapján kérem a rendkívüli beszerzést. (e. speciális szakértelem szükségessége merül fel.) Budapest, augusztus. 16. Ferenczy Cs C9 % *w#v; Engedélyezem: 7lMnnll>> # h dr. Papcsák Ferenc /

10 KÉSZÍTETTE DOKUMENTUM SZÁM VERZIÓ FORRÁS LAPOK SZÁMA Jegyzokonyv_ZUGLO_Koltoztetes_V_l_l_EB.doc 1.1 Tigra Kft. 10 Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 1/10

11 VERZIÓ DÁTUM LEÍRÁS KÉSZÍTETTE Kiindulási verzió Endrődi Béla Pontosítások Endrődi Béla Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 2/10

12 I Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK MEGRENDELŐ, VÁLLALKOZÓ ELŐZMÉNYEK 4 2. KÖLTÖZTETÉS TERVEZÉS SZERVEREK, RENDSZEREK, SZOLGÁLTATÁSOK LEÁLLÍTÁSA SZÉTSZERELÉS SZÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SZÁLLÍTÁS., ESZKÖZÖK ELHELYEZÉSE.,,7 2.7 ESZKÖZÖK ÖSSZESZERELÉSE SZERVEREK, RENDSZEREK INDÍTÁSA, INFRASTRUKTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA ESEMÉNYEK, TERVTŐL VALÓ ELTÉRÉS SÚLYOS ESEMÉNY 9 3. KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, EGYÉB TEENDŐK ÜZEMELTETÉS FEJLESZTÉS, ÁTALAKÍTÁSOK ÖSSZEGZÉS 10 Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 3/10

13 1. Altalános információk 1.1 Megrendelő Szervezet: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Levelezési cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. : Telefon: Fax: Jelen dokumentum a fenti szervezetre a továbbiakban, mint Megrendelő" vagy Önkormányzat" vagy Hivatal" hivatkozik. 1.2 Vállalkozó Szervezet: Tigra Kft. Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út í Levelezési cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út I Telefon: Fax: Jelen dokumentum a fenti szervezetre a továbbiakban, mint Vállalkozó" vagy Tigra" hivatkozik. 1.3 Előzmények Megrendelő és Vállalkozó én szerződést kötöttek a Polgármesteri Hivatal központi informatikai rendszereinek fizikai költöztetésére vonatkozóan, Próbaleállás: Felek megállapodása szerint az informatikai rendszerekre vonatkozóan teszt jellegű leállításra nem került sor, mivel Vállalkozó korábban (2011-ben) már költöztette a Megrendelő tárgyban szereplő informatikai rendszereit Költöztetés: Megrendelő és Vállalkozó, valamint további közreműködők augusztus 8.-án megbeszélést tartottak a költöztetés célhelyszínén (ATW/Dataland szerverterem) és jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a költözéshez a feltételek adottak, akadályozó tényező nincs, a költöztetést a tervezett időpontban, augusztus 9.-én elvégzik Jelen jegyzőkönyv a költöztetési munka részleteit, eseményeit tartalmazza. Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 4/10

14 2. Költöztetés 2.1 Tervezés A költöztetést gátló tényezőket (továbbiakban általánosan használt néven: showstopper) Felek közösen nevesítették és megállapodtak abban, hogy a költöztetés csak a tényezők mindegyikének elhárulása esetén kezdődhet el. A show-stopper táblázatot az 1. sz, melléklet tartalmazza A rendszerek leállításáról, a szolgáltatások elérhetetlenségéről, általánosságban a tervezett munkákról a Megrendelő felelős szolgáltatásvezetője előzetesen tájékoztatta az Önkormányzat képviselőit Megrendelő részéről illetve megbízásából közreműködő személyek: Ferenczy Csaba Vállalkozó részéről közreműködő (szakmai) személyek: Vállalkozó a részéről közreműködő szakmai és egyéb (költöztetést végző) személyekről, illetve a költöztetésbe bevont járművekről a Megrendelőnek és egyéb közreműködőknek előzetesen listát küldött Vállalkozó a költöztetési munkálatok egyes munkafázisait és azok időtartamát előre megtervezte, azt a Megrendelőnek bemutatta, a Megrendelő ezt előzetesen jóváhagyta A költöztetés során fizikai munkavégzés a Hivatal helységeiben nem történt A költöztetés tervezett kezdési időpontja augusztus 9., péntek 13:30 volt, Megrendelő a rendszerek elérhetetlenségéről, az informatikai szolgáltatások hétvégi bizonytalanságáról a felhasználókat elektronikus levélben tájékoztatta. Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 5/10

15 2.2 Szerverek, rendszerek, szolgáltatások leállítása A rendszerek leállítását a Vállalkozó kompetens szakemberei végezték az alábbiak szerint: Először a virtuális kiszolgálók kerültek leállítása. Ezeken belül is először a VDI cluster bekapcsolt gépei (virtuális desktopok). Ezután történt a nevesített fizikai kiszolgálók lekapcsolása. A fizikai gépek után az ESX kiszolgálók leállítása következett. Fizikai kiszolgálók leállítása. A Blade-2-TSM leállítása után következett a mentést végző a Tape Library (Uitrium) leállítása. A szerverek közül utoljára a domain kontrollerek kerültek lekapcsolásra. Blade Centerek kikapcsolása, áramtalanítása. Storage leállítása. Az egyes rack szekrényekben először a Controller-ek kerültek leállítása, majd az Expansion unit-ok. Ezután Mindkét szerverrack-ben kikapcsolásra kerültek a Core FC Switch-ek. Utolsó lépésként lekapcsolásra kerültek a hálózati eszközök. 2.3 Szétszerelés Az eszközök leállítása után Vállalkozó szakemberei megkezdték az egyes központi egységek (szerverek, tárolók, hálózati eszközök) rack szekrényből történő kiszerelését, az eszközök azonosítását (címkézését), valamint (alvállalkozó bevonásával) elvégezték az eszközök megfelelő csomagolását. Ez az esetek döntő többségében buborékfóliával történő burkolást és ragasztást jelentett A rack szekrényekből egy időben egy eszköz került kiszerelésre, a munkálatok a két rack esetében (részben) párhuzamosan folytak. 2.4 Szállítás előkészítése A szétszerelt és beazonosított részegységeket Vállalkozó munkatársai az eredeti helyszín (Proserver szerverhotel, XV. ker. Szentmihályi út) bejáratához parkolt tehergépjárművekbe rakodták (2 db zárt 3,5 T-ás tehergépjármű) Praktikus okokból a rack szekrények kerültek utoljára az egyik teherjármű Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 6/10

16 rakodótérének végére" (a vezetőfülkétől távol), fémrúddal rögzítve. A többi eszköz biztonságosan becsomagolva, egymástól megfelelő távolságban elhelyezve, szükség esetén racsnis hevederrel kerültek rögzítésre. Utoljára lettek bepakolva a kiegészítő eszközöket, kábeleket, segédanyagokat tartalmazó dobozok Néhány kisebb eszköz (monitor, billentyűzet) illetve a mentéseket tartalmazó adathordozók szállítása személyautóval történt, A költöztetéssel érintett eszközökről tételes lista készült (leltárnyilatkozat), amelyet a szállítás után Felek képviselői aláírásukkal hitelesítenek. 2.5 Szállítás A Vállalkozó az eszközöket előre megtervezett útvonalon elszállította az ATW/Dataland szerver-kolokációs központjába (XIII. kerület, Victor Hugó ) - a szállítás során semmilyen esemény nem történt. 2.6 Eszközök elhelyezése A szállítást végző tehergépjárművek a megérkezés után végig a ATW/Dataland bejáratai előtt fenntartott parkolóhelyeken parkoltak, a tehergépjárművek mellett az emberi felügyelet mindvégig biztosítva volt Az ATW/Dataland és Vállalkozó alvállalkozója által biztosított szállító eszközök (kiskocsik) igénybevételével alvállalkozó emberei az eszközöket felszállították a szerverhelyiségbe. A szerverek illetve központi eszközök rackszekrényben történő elhelyezése előzetesen megtervezésre került - a korábbi elhelyezéshez képest lényegi változás nem volt Először a rack szekrények kerültek a helyükre, majd az egyes eszközök a megfelelő rack szekrényhez közel kerültek ideiglenes tárolásra. A védőcsomagolás csak a szekrénybe történő beszerelés előtt közvetlenül került eltávolításra A kolokációs szolgáltató (ATW/Dataland) szakemberei az optikai és UTP átkérők" paneljét korábban készre szerelték, a szekrények elhelyezése után ezek a panelek (4 db) beszerelésre, rögzítésre kerültek a rack szekrények felső részein Eszközök összeszerelése Az eszközök fizikai összeszerelése az előzetes terv alapján történt Az eszközök szerelést két dedikált csapat" végezte, (2-2 fő), 1 fő a hálózati eszközök szerelését és konfigurálását végezte, a többiek általánosan segédkeztek a munkálatokban A szerelés során semmilyen fizikai vagy egyéb sérülés nem történt, az eszközök a Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 7/10

17 tervnek megfelelően kerültek elhelyezésre. 2.8 Szerverek, rendszerek indítása, infrastrukturális szolgáltatások visszaállítása Az eszközök a fizikai szerelést és kábelezést követően bekapcsolásra kerültek. A bekapcsolás sorrendje alapvetően (inverz módban) megegyezett a leállás során alkalmazott sorrenddel A szolgáltatások közül először a hálózati szolgáltatások kerültek üzembe helyezésre, mivel ezek működőképessége előfeltétele volt a többi szolgáltatás kialakításának. 2.9 Események, tervtől való eltérés Az előzetes munkatervtől eltérően az eszközök szétszerelése, beazonosítása és gépjárműre való felpakolása több időt vett igénybe, azért a szállítás kb. egy órával később valósult meg a tervezettnél. Ezért a célhelyszínen az udvarra nem lehetett már bepatkolni, az eszközök a két bejáraton keresztül kerültek be az épületbe A költöztetendő eszközök többsége hónapok óta (egyes eszközök 2 éve!) megszakítás nélkül üzemelt/üzemeltek. Ilyen esetekben - a tapasztalatok szerint - néha előfordul, hogy a korábbiakban teljesen hibátlanul működő eszköz bekapcsolás után nem éled fel". Jelen esetben is volt ilyen: a hálózati biztonság meghatározó komponense, nevezetesen egy Juniper SSG 5S0M security appliance eszköz a bekapcsolást követően nem működött. Fontos hangsúlyozni, hogy nem fizikai sérülés történt, az eszköz funkcionális működése szűnt meg. Tekintettel az eszköz funkcionális fontosságára illetve a helyzet komolyságára, Vállalkozó egy érdekkörében felmerült másik projektre előzetesen beszerzett eszközt szállított a helyszínre és annak beszerelése, bekapcsolása, valamint (eredetivel megegyező) konfigurálása után a szolgáltatás helyreállt. Az eszközt - az előbbiekben elmondottak miatt - Vállalkozó csak igen korlátozott ideig tudja rendelkezésre bocsátani, ezért annak sürgős pótlása Megrendelő részéről szükséges Több blade szerver esetén cserélve lettek a CMOS elemek (CR 2032) Egyetlen eszköz nem került beszerelésre, nevezetesen a Barracuda kéretlen levélszűrő célhardver, mivel az eszköz szolgáltatása a Megrendelő által már korábban kiváltásra került. Az eszközt - átadás-átvételi elismervény aláírásával - Vállalkozó Megrendelőnek átadja A költöztetést követően 2 nappal az egyik storage egyik 72 GB-os merevlemeze hibás működést mutatott, a redundáns szolgáltatás a hibát lekezelte, adatsérülés vagy adatvesztés nem történt. A storage nem az eldőlt szekrényben helyezkedik el, ezért ez a meghibásodás a pontban részletezett rendkívüli eseményre bizonyosan nem vezethető vissza. A meghibásodott merevlemezt pótolni kell. Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 8/10

18 javasolt minden méretű (kapacitású) merevlemezből 2-2 tartalék példány Súlyos esemény Vállalkozó a költöztetési munkálatokat augusztus 10.-én 12:30-kor befejezte, a két rack szekrény az ATW/Dataland részére átadásra került, erről az érintett felek jegyzőkönyvet készítettek, feltüntetve az egyes rack szekrények külön mért elektromos áramellátási hálózatának aktuális mérőállásait Vállalkozó képviselőjét (Endrődi Bélát) ATW/Dataland augusztus 10.-én 19:55 perckor telefonon értesítette, és arról tájékoztatta, hogy az este folyamán (pontosan nem ismert időpontban) az egyik rack szekrény alatt megsérült az álpadlózat, ezért a szekrény előre/oldalra dőlt, a teljes eldőlést a szomszédos fémpolc-rendszer akadályozta meg. A Vállalkozó képviselői, valamint vezetői a helyszínre érkeztek és az esetről jegyzőkönyv készült. (Jegyzőkönyv mellékelve.) A jegyzőkönyvben rögzítésre került a tényállás; a baleset az ATWnél, az ő érdekkörében történt, a szervereket, eszközöket Vállalkozó az esemény előtt rendben átadta, az ATW képviselője pedig rendben át is vette. Vállalkozó kifejtette azon álláspontját, hogy tekintettel a rackszekrény bizonytalan statikai helyzetére, valamint a baleseti (személyi sérülési) kockázatra, a továbbiakban munkavégzést nem folytat, csakis abban az esetben, ha ATW/Dataland a rack szekrény helyzetét stabilizálja, és a szekrény felkerül az padlózat szintjére Megrendelő képviseletében Ferenczy Csaba a helyszínen augusztus 11.-én délelőtt megjelent és telefonon tájékoztatta Vállalkozót, hogy a rackszekrény várhatóan a déli órákban stabilizálásra kerül. Vállalkozó munkatársai 13:30-kor megjelentek a helyszínen, a rackszekrény függőleges helyzetben, de még alárönkölve állt. Az eszközök kiszerelésre kerültek, a szerelés során emberi erővel történő folyamatos biztosítás történt. Pár óra alatt az ATW/Dataland munkatársai és Vállalkozó szakemberei a terem sérüléseit kijavították és a rackszerkényt termen belül egy másik ponton helyezték el. Mind az érintett, mind a másik szekrény esetében az álpadló alátámasztása mechanikai megerősítésre került, a teherhordó felület kiegészítő alátámasztásának érdekében ragasztott tartók lettek beépítve, a sérült szekrény esetében pontosan a szekrény támasztólábai alatt Az eszközök ezek után beszerelésre és rögzítésre kerültek. Az erősáramú és hálózati rendszerek csatlakoztatása, kialakítása után a rack szekrény üzembe lett helyezve, a péntek éjszakai / szombat hajnali üzembe helyezési eljáráshoz hasonlóan. Szerencsés módon, az eszközökön a baleset e/lenére külsérelmi nyomok nem mutatkoztak, sőt a funkcionális működés is hibát/annak bizonyult, az informatikai szolgáltatások augusztus 11.-én 21 órakor helyreálltak, az infrastrukturális szolgáltatások és felhasználói alkalmazások tesztelésre kerültek. 2,10.5 A helyreállt szolgáltatások ellenére Vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy a szekrény eldőlése következtében rejtett repedések, látens hibák keletkezhettek, az elkövetkező hetek/hónapok során elméletileg megnőhet a meghibásodás valószínűsége. Ennek mielőbbi észlelése érdekében Vállalkozó kiemelten kezeli a Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 9/10

19 rendszer-monitorozó szolgáltatást A rackszekrény eldőlése során személyi sérülés nem történt A rendkívüli esemény során Vállalkozó jelentős túlmunkát végzett, ennek anyagi rendezése utólagosan szükséges, erre vonatkozóan Hivatal képviselőre nyilatkozatot tett A túlmunka mértéke: mindösszesen 47 emberóra (éjszakai munkavégzés), ennek konkrét elszámolási módját Felek később határozzák meg - esetlegesen jogászok bevonásával. 3. Kapcsolódó feladatok, egyéb teendők 3.1 Üzemeltetés fejlesztés, átalakítások A szerződött szolgáltató (UPC Magyarország Kft.) által biztosított szervertermi 500 MBps sávszélességű internet vonal a későbbiekben lesz bevonva a szolgáltatás körébe, erre vonatkozóan Felek a későbbiekben egyeztetnek és pontokban részletezett beszerzések mielőbbi lebonyolítása. 4. Összegzés Az augusztus 9.-re és 10.-re tervezett és megvalósított költöztetés - a rendkívüli esemény ellenére is - elérte célját, a Vállalkozó egyéb közreműködők közösen, egymással együttműködve sikeresen leállították, átköltöztették és üzembe helyezték az informatikai szervereket, rendszereket, szolgáltatásokat, A szolgáltatások (a szombati rendkívüli esemény következményeinek elhárítását és a szekrény áttelepítését követően) újra használhatóak, a központi eszközök biztonságos helyen, felügyelve üzemelnek. Budapest, augusztus 12. Endrődi Béla Szolgáltatásvezető Tigra Kft. Bizalmas 2013., TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft 10/10

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w.

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w. I PO 5/6 Ügyiratszám:... Q t \ _,.. r Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...^ijö.íime^fe6:^,..kg,kc^dl.. A szerződés tárgya:...^tó^..mfm'uldü-.tíási..%aw&^ A kötejezettségvállaíás a XQ/SÍ i költségvetés..si/tt/.^/í?

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. /íf icu/cíűí^ ÜU ÍZ /M-A/ A oat> Ügyiratszám: 221/042/2013 C-2013-00128/005 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ) \WSl- I2\ jloá> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Mm 2013 Sitfí 11. Ügyiratszám: 793/018/2013 C-2013-Ö0131/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

20U ser o i. ro* ^iöw^i/ím OÍ. -'" o%áqzdrxx. Ka^jatív is^ételíitlőponf;' ; Aláírást"' *0?íf.O9.03. Vfrs> PO 005/06

20U ser o i. ro* ^iöw^i/ím OÍ. -' o%áqzdrxx. Ka^jatív is^ételíitlőponf;' ; Aláírást' *0?íf.O9.03. Vfrs> PO 005/06 PO 5/6 Ügyiratszám:ni/..A. ".í../-.:".^ (T,, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :..TOQCK ^é..v.smí..í!sűj^.taeí A szerződés tárgya: ^hbdllú^.ol f -'" o%áqzdrxx A kötelezettségvállalás a../($$..'...(..

Részletesebben

%ő- q/j. &>(«, o6.t. íw / Z >t^ C6- (3, 2013 JÚN 0 6. 2013 JíiL 03. PO 005/06

%ő- q/j. &>(«, o6.t. íw / Z >t^ C6- (3, 2013 JÚN 0 6. 2013 JíiL 03. PO 005/06 PO 5/6 Ügyiratszám: /(, t f. s i f, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...;.l.;^!l:^^.\>í:í.vis^r: íw / {. & A szerződés tárgya:..^dw>...lvv;/^..í A kötelezettségvállalás a I.SiÁ'k... évi költségvetés...fíljj.^.rj.?...ííq7r-

Részletesebben

Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása

Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása PO 005/06 Ügyiratszám: 1-/1574/ /2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: MUSZ/1271-1/2013 SZERZ_MUSZ/3-1/2013 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Hermiiika Óvoda;

Részletesebben

Budapest, 2013. július 19. V,-. >..,,J ez;ciérnényezésért felelős

Budapest, 2013. július 19. V,-. >..,,J ez;ciérnényezésért felelős Ügyiratszám: 9/115209/2013. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Humánigazgatási Osztály Szociális és Gyermekvédelmi Csoport A szerződés tárgya: Erzsébet utalvány postai úton történő megküldése a

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése)

A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) Ügyiratszám: 1-46279/2011. t előkészítő Osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 Ügyiratszám: MUSZ/965-2/2Ü13 IKK20/2013/2 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 A szerződés tárgya: Aprófalva

Részletesebben

OA/lh'öS./tf- HJ^f/K. . ód'. ÍA 28KAU8 14. 201Í J/ffí 12. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

OA/lh'öS./tf- HJ^f/K. . ód'. ÍA 28KAU8 14. 201Í J/ffí 12. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY HJ^f/K 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal területén található nagyteljesítményű

Részletesebben

OT n i PO 005/06. Ügyiratszám: 1-1354/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet

OT n i PO 005/06. Ügyiratszám: 1-1354/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet Ügyiratszám: 1-1354/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet PO 5/6 A szerződés tárgya: A TÁMOP-5.6.1.C-11/1-211-11 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

2o/). it^r. fjto... foj>& -ox.^s. -US ŰOC$ --*OI. ...WrÍM kühéu:*: dnteimer Gábor. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :

2o/). it^r. fjto... foj>& -ox.^s. -US ŰOC$ --*OI. ...WrÍM kühéu:*: dnteimer Gábor. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : V i./«..-.jt Főváros XIV Kerület Zugló 'i-'ciyintózö:, ~~ = *. ~~" 68. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.Értett: 2013 APR 0 5. A szerzés tárgya:...átm* *M.kL*k l*^.^. ^^Í^^Í^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

m,u ? u- loál. Ál, Ál mi DEC? 1. 2012 DEC 18. 20!J')AW10L a <-" \cfr ^ 2.sz.melléklet

m,u ? u- loál. Ál, Ál mi DEC? 1. 2012 DEC 18. 20!J')AW10L a <- \cfr ^ 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-219393/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabiiiet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés- protokoll tréning tartására A kötelezettségvállalás

Részletesebben

löfrajfr. hfíriy Vfvn.^- MuVl>/> *MV... I^A. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás:

löfrajfr. hfíriy Vfvn.^- MuVl>/> *MV... I^A. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: hfíriy *MV... I^A. Ügyiratszáma I..I...J..1.. y, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : S^.^D^.l ^j...y^x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton ^.V..^4.rí főkönyvi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

o?o./s. ov./y. cioOW5?v M APR } 20BAPR-2Í fc ftz a'- ábwf OJZ ajtt'k^tfea-ttwí^^^tí^^, Aláírás: 2013 MÁJ 0 2. PO 005/06

o?o./s. ov./y. cio<j.ov; &12>OW5?v M APR } 20BAPR-2Í fc ftz a'- ábwf OJZ ajtt'k^tfea-ttwí^^^tí^^, Aláírás: 2013 MÁJ 0 2. PO 005/06 ^ - I PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkorxxiányzata

Részletesebben

^wm&rx:. ZJ 5039o/tt. J}U ' w í'ei, e^v ^ >toá. 03 jjt. 2013J7[PÍ 11. 2013 AÜG. 2 8 Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 2013 MIG 2 7.

^wm&rx:. ZJ 5039o/tt. J}U ' w í'ei, e^v ^ >toá. 03 jjt. 2013J7[PÍ 11. 2013 AÜG. 2 8 Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 2013 MIG 2 7. Ügyiratszám: 1087/017/2013 C-2013-00072/003 2013J7[PÍ 11 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) tlilfé I 7?>6 "1 / &4 2> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

WMmi,» m^n. ^n. d TM (' Z/oiotsjfif. 20fó JÚL 16. ÜK JÖt. 20U Jöl 2 3. 20U OKT 0 a. Aláííás: 20UJÖL23. 201UÖL23. PO 005/06

WMmi,» m^n. ^n. d TM (' Z/oiotsjfif. 20fó JÚL 16. ÜK JÖt. 20U Jöl 2 3. 20U OKT 0 a. Aláííás: 20UJÖL23. 201UÖL23. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1- / 2014' ', Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés A kötelezettségvállalás a..^í?..l.évi költségvetés.!qj.^m9.^.^..\..'..

Részletesebben

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4 Ügyiratszám: MI/76694/2S/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés A kötelezettségvállalás a.../wfö/... évi költségvetés 77...$7...ív...

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a Ügyiratszám: 4 ~ MÍ"? ^^M - Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: MAWWLaM Sl(rUh$ &T&? *t

Részletesebben

9 0»? 2.sz.melléklet. Együttműködési megállapodás (Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központ)

9 0»? 2.sz.melléklet. Együttműködési megállapodás (Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központ) 9 0»? 2.sz.melléklet Ügyiratszám:l-1-196754/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 'K_.y A szerződés tárgya: Együttműködési megállapodás (Cserf-S Családi Erőforrás Segítő

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. MU (^ Ügyiratszám: MUSZ/1227-1/2014 SZERZ_MUSZ/30-l/2014 dusz/jm -jl/jct4 3. sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás 70/6810-803 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Részletesebben

Mlf ^ÍJff. A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala szeméi

Mlf ^ÍJff. A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala szeméi Mlf ^ÍJff 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala szeméi A kötelezettségvállalás

Részletesebben

C ^M. to\l n fc. á. \^ Xo\ l l.\o. oh. ö-1103176(1.?on.o<3 ÍJ yt. toa-oi' A. z*h. oq.lttoi-7. gott.ő c h p. \iw^

C ^M. to\l n fc. á. \^ Xo\ l l.\o. oh. ö-1103176(1.?on.o<3 ÍJ yt. toa-oi' A. z*h. oq.lttoi-7. gott.ő c h p. \iw^ Blü ; T ^rosxiv. KerüíetKíg[ó Ügyintéző: >*-,,,? * tc*xtz> & é »«= 2012 SZEPÍ 2 7 PO 005/05 SlÖSZrttn; ^""a*--)^*" -ö^i^szám^söí^fo/2s?!!w Kötelezettségvállalást előkészítő osztáiy : ^4^.^.^.^...^!^.^

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

T^ 5^« tojs. JÁ.DB. "" rm^m. Á\u:tnu% fia j?/és& -JlA«a. mi NOV 11 OLÍ&JOM. 2BÍ5 Bfív 0 5. .j)x:,..y.(v.c^...^..^.9!^ Polgármesteri hivatal részéről

T^ 5^« tojs. JÁ.DB.  rm^m. Á\u:tnu% fia j?/és& -JlA«a. mi NOV 11 OLÍ&JOM. 2BÍ5 Bfív 0 5. .j)x:,..y.(v.c^...^..^.9!^ Polgármesteri hivatal részéről Á\u:tnu% fia j?/és& -JlA«a Ügyiratszám: \IWZ/&gg '4(íP^ Z&SZ-W& jáhl^a% 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-8195) Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Átvételi időpont: 2014 FEBR 18. 2014 FEBR 10. 2014 ^ 15.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Átvételi időpont: 2014 FEBR 18. 2014 FEBR 10. 2014 ^ 15. A ^ÍCJUUC tlusz/a ÍM ~5~//& 4/t Ügyiratszám: MUSZ/491-4/2014 SZERZ_MUSZ/13-1/2014 70U FEBR14 3. sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

ZjfcfrtfQ6 \i2> <&. S~.03 MISAM2Í 20BÁPR22, 'V&AV o^. g- U 5?8 B\*Ü 2015 MÁJ 01 2013 MAJ 0 9. "A^^JOJÓ^A

ZjfcfrtfQ6 \i2> <U><&. S~.03 MISAM2Í 20BÁPR22, 'V&AV o^. g- U 5?8 B\*Ü 2015 MÁJ 01 2013 MAJ 0 9. A^^JOJÓ^A Ügyiratszám: 1-77336/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Megbízási Keretszerződés A kötelezettségvállalás a.^rpj3.,. évi költségvetés!f.::^j.){.j}.7~.lr

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet

2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet 2013 AUG 01 Ügyiratszám: 281/030/2013 C-2013-00101/003 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Kincskereső

Részletesebben

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12.

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 3&.ffÜ&\ tf&bl.hj&x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren árn:,/'//^ l/j hü Ügyiratszám Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren A kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

n.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06

n.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-57173/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata -a helyi önkormányzatok könyvtári

Részletesebben

CfO«_ro(_xíuL ^-A-*LA t D2ot>-V#t ^te-ajo^ci-a'r^?

CfO«_ro(_xíuL ^-A-*LA t D2ot>-V#t ^te-ajo^ci-a'r^? Ügyiratszám: M r i ^ i /2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet PO 005/06 A szerződés tárgya: CfO«_ro(_xíuL ^-A-*LA t D2ot>-V#t ^te-ajo^ci-a'r^? Al kötelezettségvállalás

Részletesebben

w& mm í XQ12>JJ*OS- fi^\[j'..%ffit3.fl 2,sz.melléklet

w& mm í XQ12>JJ*OS- fi^\[j'..%ffit3.fl 2,sz.melléklet t < 2,sz.melléklet Ügyiratszám;/.r^X^^^^ i / ' / / /! /^i X Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...k / M.^i:J. >?:^//f/z/c/;^r..,.mc.,./^..c^ y A szerződés tárgya:./^.^^f.r..^..;?:^^^

Részletesebben

lön ioo(- 1K, fiom. Jo - Ok. *ij^iífát(%vv'i-'-l-, ^0/00M^óiyt> [ü.^v. 2012 OKT 03. 2.sz.melléklet

lön ioo(- 1K, fiom. Jo - Ok. *ij^iífát(%vv'i-'-l-, ^0/00M^óiyt> [ü.^v. 2012 OKT 03. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám:8-199355/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása A kötelezettségvállalás a 2012

Részletesebben

(3. oe,űxck. - K/ s % tol. 2o76.ftf.oA. lpai.og.as-. 2013 AUGOi. , 20BAUG08. t/ PO 005/06

(3. oe,űxck. - K/ s % tol. 2o76.ftf.oA. lpai.og.as-. 2013 AUGOi. , 20BAUG08. t/ PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: I -120606/2013. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: pavilon ajándékozási szerződése (Róna utca-varsó utca- Thököly út) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

sk\ 3 v(*é\ Pe^u c Wi H. o gisztráció: zdálkodási Osztály /. v &&..Ú5/M Ml //. c^. 2012 NOM 0 7. 2012 NOV 1 4 2.sz.melléklet

sk\ 3 v(*é\ Pe^u c Wi H. o gisztráció: zdálkodási Osztály /. v &&..Ú5/M Ml //. c^. 2012 NOM 0 7. 2012 NOV 1 4 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet,..aiszani:l-196754/2012 eiczeüségvállalásí előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet zetződés tárgya; Együttműködési megállapodás ötelezettségvállalása i költségvetés, szakfeladaton főkönyvi

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

:io\t. o$. i c o. /l. (A. f Zoli. ö^^'-í. Xo Jl- oj. ov. ,Xo H - 05.01' 70(^.02.0^ Aláírás; feo/z. 2012 S/El. 2. sz. melléklet

:io\t. o$. i c o. /l. (A. f Zoli. ö^^'-í. Xo Jl- oj. ov. ,Xo H - 05.01' 70(^.02.0^ Aláírás; feo/z. 2012 S/El. 2. sz. melléklet :io\t. o$. i c o 2. sz. melléklet «- Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: akusztikai zajmérés A kötelezettségvállalás a 2012 évi költségve tészaj

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

A szerződés tárgya: Csíkszereda, Kőbánya u. 21.sz. alatti ingatlama vonatkozó baszonkölcsön-szerződés módosítás

A szerződés tárgya: Csíkszereda, Kőbánya u. 21.sz. alatti ingatlama vonatkozó baszonkölcsön-szerződés módosítás PO 005/06 Ügyiratszám: 1-112575/2013. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Csíkszereda, Kőbánya u. 21.sz. alatti ingatlama vonatkozó baszonkölcsön-szerződés módosítás

Részletesebben

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse /

08 M L 4 20H M. A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepei*. Budapest, 2014. május c i. Kezdefitónyezésért felelőse / Ügyiratszám: 8-2333/10/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: településrendezési szerződés (Budapest Budapest XIV. kerület, Gödöllői utca - Fischer

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

^^ (rjbuta. Budapest, 2014. Q['- 3^ - r- FenySresné dr. Nárái Lilla Kezdeményezésért felejős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg ŐLO^.D/^D.

^^ (rjbuta. Budapest, 2014. Q['- 3^ - r- FenySresné dr. Nárái Lilla Kezdeményezésért felejős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg ŐLO^.D/^D. Ügyiratszám: Á~k^lGSÍt[ÍPÁh ^ «' " k^. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Q^typ~^l ^^ (rjbuta A szerződés tárgya: Megbízási szerződés A kötelezettségvállalás a..zj).l.}... évi költségvetés Vr.

Részletesebben

} 0\'í. O % l ( 0. 2.sz.mefléklet

} 0\'í. O % l ( 0. 2.sz.mefléklet } 0\'í. O % l ( 0. 2.sz.mefléklet Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Hatósági Osztály A szerződés tárgya: akusztikai zajmérés zaj ügyelet A kötelezettségvállalás a 2012 évi költségvetés zaj-és

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

A szerződés tárgya: Kaffka Margit Általános Iskola karbantartási munkái, tornaterem parafaburkolatának garanciális javítása* Pff~lD(M^C/ í

A szerződés tárgya: Kaffka Margit Általános Iskola karbantartási munkái, tornaterem parafaburkolatának garanciális javítása* Pff~lD(M^C/ í Ügyiratszám: 3004/011/2013 C-2013-00118/004 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) Kötelezettségvállalást előkészíío: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013.ini. 30. A szerződés tárgya:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

? hk, tóp. n^>th^k*oi. M m ffí 2011 APRÓ 3. Simon. Andrea. 2014 /pi? nj "mru fa 2014 JÚN25, PO 005/06

? hk, tóp. n^>th^k*oi. M m ffí 2011 APRÓ 3. Simon. Andrea. 2014 /pi? nj mru fa 2014 JÚN25, PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszá: -37/04 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgáresteri Kabinet A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés.sz. ódosítása Mókavár Óvoda beniházásához kapcsolódóan A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Átvételi időpont: <-tóí vnm ggasdfflwrts* Mv JffflHf '/artuorücnmüködöhvs/vóny ni'siisak. 2013 JüN 13. J1M. Felhasználható összeg 2013 JÜN 19.

Átvételi időpont: <-tóí vnm ggasdfflwrts* Mv JffflHf '/artuorücnmüködöhvs/vóny ni'siisak. 2013 JüN 13. J1M. Felhasználható összeg 2013 JÜN 19. Ügyiratszám: 4561/2013 Ügyintéző: Vikker Attiláné Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Zrt./Városüzemeltetési Divízió 7013 A szerződés tárgya: Bp. XIV. Ungvár u. - Csáktornya park gyalogos átkelőhely

Részletesebben

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f PO 005/06 Ügyiratszám: \ \, j, t r, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.!fc ^.^^k...^f?.v!íffi. A szerződés tárgya:.2te^v...com&...fcfelltí^. 9

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, sérfjfélelős. Felhasználható összeg. iojí. 05.oh. 2^/15.

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, sérfjfélelős. Felhasználható összeg. iojí. 05.oh. 2^/15. PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716M2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.O11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^..

1 o O n 2 & c L_. 2013 DEC 1 a. 208 DEC. Z a PO 005/06. Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. PO 005/06 Ügyiratszáma :JM&.^.QÍ5., x \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.^Í^Í>^G^...Q^Í>J^^.. A szerződés tárgya: ^&0^^..&!tó.J&^^^ A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 29-i ülésére Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

A szerződés tárgya: Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata részére

A szerződés tárgya: Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata részére Ügyiratszám: 1-78530/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Üzemeltetési Osztály PO 005/06 A szerződés tárgya: Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Részletesebben

2011 KPRO 5 ' 2MUPR0J 201UPR04 20UAPBOI

2011 KPRO 5 ' 2MUPR0J 201UPR04 20UAPBOI fcu^/"! /..... PO 005/06 Ügyiratszá: -379/04 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgáresteri Kabinet A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés l.sz. ódosítása Aprótalpak Bölcsőde beliázásához

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Budapest, minőségügyi vezető A nem megfelelő rész kihúzandó Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg SZEPT. loj'i ^ « .

Budapest, minőségügyi vezető A nem megfelelő rész kihúzandó Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg SZEPT. loj'i ^ « . Ügyiratszám: Nv\\\fi ~ V^^H Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Compact Disco koncert Zugló Születésnapján A kötelezettségvállalás a,d$í.j... évi

Részletesebben

Uo\\ &6 1) 2M- oq, 4G. IsM oq 46

Uo\\ &6 1) 2M- oq, 4G. IsM oq 46 PO-005/03 ügyira.szá,,,:/!-.?:^?^./^ /' Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :.. > O Ü 1 A szerződés tárgya: h\&q..^.ü^rff\alíi^j.^b^9.^ ^ia-> A kötelezettségvállalás a..$f.\.\ évi Költségvetés JpA.vPS[.l.(lv.Q

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv!

ZJIOüL. M^iO. 0.9 lo\%ao. R. ^lu.u n. PK-6ö?spcX2. o2ba. áoiíi.to- /a-. . ío ö^. ÁO.CGZ}^ <2.o Jü. ÁOjö- Í?,.Chft^terX'..fh>ír>lí^. ^ej^huv! ö hto.0oo.--t //3,VC0.afv PO 005/06 Kötelezeltsegvállalást előkészítő qsztály : Humánpolitikai és Adatvédelmi Csoport A szerződés tárgya: Nyelvi felnőttképzés A kötelezettségvállalás a 2012. évi költségvetés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata

Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Ügyiratszám:..!?& &.& J.Q9.&/.A^43 3.sz. melléklet Tffi>Of> Kötelezettségvállalást előkészítő: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata A szerződés tárgya: Kölcsönszerződés(Telepes u. 20.) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben