TÁJÉKOZTATÓ A MEGRENDELÉSEK T ERVEZÉSÉH EZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A MEGRENDELÉSEK T ERVEZÉSÉH EZ"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A MEGRENDELÉSEK T ERVEZÉSÉH EZ A Pedaóiai-szakai szoláltatások kínálati és árlistája c. kiadvány a Győr-Moson-Sopron Meyei Pedaóiai Intézet szoláltatási kínálatát tartalazza a 2006/2007. tanévre. Intézetünk inyenes és térítéses szoláltatásokat kínál a közoktatási törvény 36. -ának efelelő szoláltatási területeken. Szoláltatásainkat a közoktatási törvény rendelkezése értelében 3 célcsoport száára kínáljuk: fenntartóknak; közoktatási intézényeknek és pedaóusoknak; valaint szülőknek és diákoknak. Az inyenes intézényi helyszíni szaktanácsadás időkerete 4 óra intézényenként ill. ikrotérséenként (lásd I/B/1. pont). Ezen felül eyüttűködő partnereinknek bónuszórákat biztosítunk. Bónuszhoz juthat az az intézény, aelynek volt térítéses erendelése; kistelepülésen űködik; érőeszköz-fejlesztésben, -kipróbálásban vesz részt; helyszínt biztosít szakai prorajainkhoz. A bónuszórák száának ehatározása intézényünkkel való eyeztetés alapján történik. A kistérséek/iazatói unkaközösséek inyenes órakerete tanévente 4 óra, a nevelőtestületek inyenes órakerete tanévente 2 4 óra, elyeket eadott téákra vehetnek iénybe. (Lásd a Kistérséi... erendelőlapot az 55. oldalon!) A helyszínre vitt inyenes szaktanácsadás esetében szoralazzuk kistérséi szinten az óvodák/iskolák által iényelhető 4 óra összevonását, tantáryi szintű ódszertani képzések iénylését. Ezek ey részét a szaktanácsadói unkatervekben is rözítjük, elyekről tájékoztatjuk Önöket. A ne önkorányzati fenntartású intézényeknél eyéni érleelés alapján történik a szoláltatás térítésentesséének eállapítása. Térítéses szoláltatásaink indeyike finanszírozható a költsévetési törvényben biztosított pedaóiai-szakai szoláltatásokra fordítható 720 /tanuló, yerek noratívából (l. a Mayar Köztársasá évi költsévetéséről szóló évi CLIII. törvény 3. sz. ellékletének 20. e) pontját). Az akkreditált továbbképzések költséeinek fedezetére szolálhat a pedaóus-továbbképzési noratíva, valaint az önerő is. A térítéses szoláltatások ellett található összeek bruttó árak (tartalazzák a szoláltatás árát + az útiköltsé-átalányt + az eyéb költséeket). Térítéses szoláltatásainkat tekintettel a közoktatási intézények nehéz anyai körülényeire a piaci ár alatt, az önköltséhez közelítő szinten kínáljuk. Kínálatunkat célcsoportjaink szerint rendszereztük: fenntartóknak; közoktatási intézényeknek (óvoda, iskola); szülőknek, diákoknak. Ezen belül kínálunk előadásokat, kopetenciafejlesztő tanfolyaokat, akkreditált tanfolyaokat és felnőttképzési proraokat. 1. Előadások Kihelyezett forában elsősorban nevelőtestületi értekezletekre, unkaközösséi folalkozásokra vehetők iénybe. Előadásainkat erendelhetik közoktatási kistérséek, intézényvezetői unkaközösséek is. 2. Kopetenciafejlesztő tanfolyaok Kínálatunk letöbb proraja 20 órás vay rövidített időtartaú képzés. Ne akkreditált, íy ne száít bele a hétévenkénti kötelező pedaóus-továbbképzés 120 órájába. Ezért finanszírozása az éves pedaóus-továbbképzésre fordítható keretből ne lehetsées (ajánljuk a 720 /tanuló, yerek noratívát). 3. Akkreditált tanfolyaok Akkreditált tanfolyaaink lealább 30 órás továbbképzések, elyek beleszáítanak a hétévenkénti kötelező pedaóus-továbbképzés 120 órájába. Akkreditált továbbképzéseink finanszírozhatók az éves pedaóus-továbbképzésre fordítható

2 keretből. Az ey főre jutó részvételi költséeket az eyes proraoknál feltüntettük. Akkreditált tanfolyai kínálatunkból rövidített időtartaú és helybe vitt ne akkreditált tanfolyaokat is lehet iényelni. Aennyiben ey teljes nevelőtestület iényli a tanfolyaok valaelyikét, akkor az összköltsé ehatározása eyedi eállapodás alapján történik. 4. Felnőttképzési kínálat Intézetünk 2005 januárjában akkreditált felnőttképző intézény lett, ezért képzéseket kínálunk az intézények ne pedaóus alkalazottainak, valaint aánszeélyeknek is. A képzések részvételi díjából az Szja-törvény alapján a aánszeélyek is visszaiényelhetik a képzési költsé 30%-át. Lehetősé van arra is, hoy felnőttképzéseinket kihelyezzük a eye kistérséeibe, városaiba vay ey-ey iskolába/óvodába. Ajánlatunk belső unkatársaink és szaktanácsadóink kínálata; aennyiben ás e yéb peda ó iai- s zakai s zol áltatásra jele ntkezik i ény, in téze tünk válla lja e nnek e s ze rve zé sé t é s t e lje s ítés é t. Kiadványunk tartalazza a szoláltatások erendeléséhez szüksées foranyotatványokat és a továbbképzésekhez a jelentkezési lapokat. Kérjük, tanév eleji erendeléseiket lehetőle szepteber 20-i írásban küldjék e intézetünknek! A tanév során terészetesen intézetünk foadja évközi erendeléseiket is, elyet írásban (a ellékelt erendelőlapon vay levélben), telefonon, e-ailen is elküldhetnek intézetünkbe. Szeélyesen is szívesen állunk rendelkezésükre bárilyen eyéni, intézényi, fenntartói iény teljesítésének seítésében. Turbók Arnold Bertalan iazató 2

3 ÁR L I S T A K Í N Á L A T F E N N T AR T Ó K S Z Á M Á R A I N GYEN ES SZ O LGÁLT AT ÁSO K Időszakos fóruok a joszabályi változásokról és az ebből adódó feladatokról (MPI szervezése alapján) Az MPI honlapján tájékoztató anyaok elérése Képviselő-testületi ülésen döntés-előkészítéshez tanácsadás intézényi értékelés, költsévetés, kopetenciaérés téákban T ÉR Í T ÉSES SZ O LGÁLT AT ÁSO K SZAKÉRTŐ I SZO LGÁLTATÁSO K A közoktatási törvény 102. (2) bekezdés d) pontja által előírt 4 évenkénti átfoó intézényi ellenőrzéshez tartozó feladatok szakai, törvényesséi, azdasái ellenőrzés teljes körű eszervezése, lebonyolítása eyedi eállapodás alapján. További szakértői unkák eyedi eállapodás alapján: Iazatói pályázat Költséhatékonysái vizsálat Dokuentuelezés Intézényi átszervezés Kistérséi társulások Intézényi teatikus és célvizsálat Intézényi eszüntetés A kötetben szereplő kínálat belső unkatársaink és szaktanácsadóink kínálata. Aennyiben eyéb pedaóiai-szakai, szakértői szoláltatásra jelentkezik iény, intézetünk vállalja a erendelő elképzelése szerinti szoláltatás eszervezését eyedi eállapodás alapján. 3

4 K Í N Á L A T K Ö Z O K T AT ÁS I I N T É Z M É N Y E K S Z Á M Á R A I N GYEN ES SZ O LGÁLT AT ÁSO K KÓD I/A/1. I/B/1. I/B/2. I/C/1. I/C/2. I/C/3. I/C/4. I/C/5. I/C/6. I/C/7. I/C/7.1. I/C/7.2. I/C/7.3. I/C/8. SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE A/ PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS Tanácsadás éréshez, értékeléshez* B/ SZAKTANÁCSADÁS Intézényi szinten: Tanórai folyaatok és a pedaóiai unka közvetlen seítése óralátoatás, óraelezés, konzultáció (L. Merendelőlap inyenes helyszíni szaktanácsadás iénybevételéhez) 4 óra + bónuszórák Kistérséek/iazatói unkaközösséek/nevelőtestületek száára: Szakai seítsényújtás a eadott téákban (L. a Kistérséi/iazatói unkaközösséi/nevelőtestületi erendelőlapot) 4 óra ill. 2 4 óra C/ PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS Írásbeli tájékoztatás Hoyan Tovább? c. időszakosan ejelenő folyóirat (Hírek-előfizetők száára) Pedaóiai-szakai szoláltatások kínálati és árlistája Tanulányi versenyek c. kiadvány Akkreditált továbbképzési proraajánlat Szóbeli tájékoztatás Tanévet/nevelési évet előkészítő tanácskozások auusztus szepteberben Oktatástechnolóiai tanácsadás* Pedaóiai szakkönyvtári szoláltatás Alapszoláltatások (kölcsönzés pedaóusoknak, helybenhasználat stb.) AV adathordozók kölcsönzése Internethasználat Tanácsadás iskolai könyvtárak űködtetéséhez D/ IGAZGATÁSI, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS I/D/1. Tanüy-iazatási tanácsadás (péntek: órái) * I/D/2. Bér- és unkaüyi tanácsadás (csütörtök: órái) I/D/3. Tanácsadás intézényi adatszoláltatáshoz: KIR, KIR-STAT, KIFIR* I/D/4. A közoktatási törvény 102. (2) bekezdés d) pontja alapján az ÖMIPben ehatározott feladatok szervezése I/E/1. I/F/1. E/ TOVÁBBKÉPZÉSEK Tanácsadás továbbképzések, szakai proraok szervezéséhez* F/ TANULMÁNYI VERSENYEK Az Oktatási Közlöny /II. száában (VI. 15.) ill. az MPI versenyfüzetében ehirdetett tanulányi versenyek területi és eyei fordulójának szervezése * Előzetes telefonos eyeztetés alapján. 4

5 T ÉR Í T ÉSES SZ O LGÁLT AT ÁSO K A kötetben szereplő kínálat belső unkatársaink és szaktanácsadóink kínálata. Aennyiben eyéb pedaóiai-szakai, szakértői szoláltatásra jelentkezik iény, intézetünk vállalja a erendelő elképzelése szerinti szoláltatás eszervezését eyedi eállapodás alapján. KÓD SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE KÖLTSÉG A/ PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS Mérőeszköz-készítés T/A/1. Tantáryi érőeszköz eyedi iények szerint (A, B változat és javítási útutató) /érőeszköz T/A/2. Neveltséi szint éréséhez érőeszköz készítése alapfok /érőeszköz középfok T/A/3. Értékvizsálathoz érőeszköz készítése (középfok) /érőeszköz T/A/4. Klíavizsálati érőeszköz készítése /érőeszköz T/A/5. Kész tantáryi érőeszközök (kínálat a honlapon) /érőeszköz T/A/6. Kopetenciaérő feladatlapok (szöveértés, ateatika; 4., 6., 8. évfolya) /érőeszköz Mérés (tantáryi tudásszint, kopetenciaérés, neveltséi szint, klíavizsálat) T/A/7. Feladatlap javítása: teszt 300 /db esszé 600 /db T/A/8. Elezés, összefolalás írásban T/A/9. Prezentáció a érési eredényekről /óra T/A/10. Koplett érés (tantáryi tudásszint, kopetenciaérés, neveltséi szint, klíavizsálat) lefolytatása 1 érőeszközzel: 0 50 tanuló tanuló 150 tanuló felett ** ** ** T/A/11.1. Tanári feladatbank / tantáry/évfolya** T/A/11.2. Tanulói feladatbank / tantáry/évfolya T/A/11.3. Statisztikai feldolozó prora tantáryi érésekhez B/ SZAKTANÁCSADÁS T/B/1. Intézényi és kistérséi szinten: Tanórai folyaatok és a pedaóiai unka közvetlen seítése (L. Merendelőlap térítéses szoláltatáshoz) I/B/1.-ben ehatározott óraszá felett /óra 5

6 C/ PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS Írásbeli tájékoztatás T/C/1. Hírek c. lap alapfok (évi 10 szá)* T/C/2. Hírek c. lap középfok (évi 10 szá)* T/C/3. Hírek c. lap óvoda (évi 10 szá)* T/C/4. Tanítást-tanulást seítő kiadványok L. külön erendelőlapon D/ IGAZGATÁSI, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS T/D/1. Konzultáció dokuentuok készítéséhez (szóbeli tanácsadás) T/D/2. Seítsényújtás dokuentuok készítéséhez (írásos javaslattétel) /óra ** E/ TOVÁBBKÉPZÉSEK T/E/1. Kihelyezett akkreditált továbbképzés L. Továbbképzési proraajánlat közoktatási intézényeknek c. kiadványt T/E/2. Kihelyezett kopetenciafejlesztő továbbképzés L. Kínálati és árlista oldal T/E/3. Előadások nevelőtestületi értekezleteken, unkaközösséi folalkozásokon, eyéb rendezvényeken /óra L. Kínálati és árlista oldal F/ TANULMÁNYI VERSENYEK Nevelési-oktatási intézények által eszervezett versenyeken közreűködés T/F/1. Feladatlap-készítés /feladatlap T/F/2. Zsűrizés /alkalo** * A Hírek c. lapot erendelők inyenesen ekapják Hoyan Tovább? c. kiadványunk időszakosan ejelenő száait. ** A eadott árak irányszáok. A pontos össze ehatározása a szoláltatástól füően az intézény és az MPI közötti eyéni eállapodás alapján történik. 6

7 KÍNÁLAT T AN U L Ó K, S Z Ü L Ő K SZÁMÁRA I NGYEN ES SZ O LGÁLT AT ÁSO K Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedaóusoknak előzetes időpont-eyeztetés után Beiskolázási tájékoztató fóru 4., 6., 8., 12. évfolyaot befejező tanulók szüleinek Az MPI honlapján tájékoztató anyaok tanulói és szülői jook yakorlásához Kérdezz-felelek tanulói, szülői jookról, kötelesséekről Időszakos fóruok szervezése iskolaszékek, szülői szervezetek vezetőinek Időszakos fóruok szervezése iskolai, kolléiui diákönkorányzatok vezetőinek T ÉR Í T ÉSES SZO LGÁLT AT ÁSO K Intézényi szintű előadás (tanulóknak, szülőknek, pedaóusoknak) /óra Dokuentuok (diák-önkorányzati SZMSZ, házirend) elezése Előadások, rendhayó órák, szakkör, tanfolya tanulók száára l. 48. oldal Közép- és eelt szintű érettséi vizsára való kiscsoportos felkészítés tantáryanként: ayar nyelv és irodalo, anol, néet nyelv, történele, ateatika, inforatika, fizika, biolóia, kéia, földrajz 1000 /óra l. 50. oldal Tanulói feladatbank 1300 /tantáry/évfolya 7

8 I. ELŐADÁSOK K Ö Z O K T AT ÁSI I I N T É Z M É N Y E K S ZÁMÁRA Koordinátor óvoda: Néethné Józsa Ánes tanácsos, pedaóiai előadó 96/ Koordinátor iskola: Reseiné Bódi Judit üyintéző szakértő 96/ Téa: TANÜGYIGAZGATÁS Cí Projekttervezés, projektenedzsent, projektódszertan Felkészülés szakértői átviláításra Célcsoport intézényvezetők, nevelőtestületek, közoktatási kistérséek vezetői intézényvezetők, intézényvezetőhelyettesek, MICSvezetők, fenntartók Előadó/k Blazovicsné Vara Marianna Néethné Józsa Ánes, Blazovicsné Vara Marianna, Litkei Erika, Néeth Istvánné Időtarta 4 óra 2 4 óra Költs é Téa: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta 1.1. Az intézényi inőséirányítási proraok űködtetése, irányított önértékelés 1.2. Minőséirányítási odellek a BGR intézényi szintű kiépítése 1.3. Klíavizsálat helye és szerepe az iskola/óvoda szervezeti struktúrájában nevelőtestületek, unkaközösséek, intézényvezetők, közoktatási kistérséek nevelőtestületek, unkaközösséek nevelőtestületek, közoktatási kistérséek Baráth Lászlóné, Blazovicsné Vara Marianna, Reseiné Bódi Judit, Néethné Józsa Ánes, Litkei Erika, Váiné Sodics Gabriella Baráth Lászlóné, Reseiné Bódi Judit, Litkei Erika, Szalai Ferencné Baráth Lászlóné, Blazovicsné Vara Marianna 4 óra 4 óra 2 4 óra Költsé 8

9 Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta 1.4. Nevelési nevelőtestületek, Blazovicsné eredényvizsálatok, osztályfőnöki Vara értékvizsálatok az unkaközösséek Marianna osztályfőnöki unkában 3 óra Költsé 9

10 Téa: PSZICHOLÓGIA Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta 1.5. Változó vilá yerekeink játéktéái 4 óra 1.6. A vizuális otivációk felhasználása a szeélyiséfejlesztésben 1.7. A jutalazás új forái az óvodában, iskolában 1.8. A táryak, a színek és a szeélyisé 1.9. A yerekrajzok eneriatartalának felhasználhatósáa Az élény szerepe a nevelés-oktatás folyaatában óvodapedaóusok, tanítók, nevelőtestületek óvodapedaóusok, tanítók óvodapedaóusok, tanítók óvodapedaóusok, tanítók óvodapedaóusok, tanítók nevelőtestületek, unkaközösséek Néeth Istvánné Kárpáthy Madolna Kárpáthy Madolna Kárpáthy Madolna Kárpáthy Madolna Böröndiné Házi Márta 6 óra 2 3 óra 2 3 óra 2 3 óra Költsé

11 Téa: KOMMUNIKÁCIÓ Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Sikeres óvodapedaóusok, kounikáció a tanítók, tanárok, Böröndiné sérült yerek fejlesztő Házi Márta szülőivel pedaóusok, 3 óra Kounikáció szülő pedaóus, pedaóus yerek között yóypedaóusok nevelőtestületek, unkaközösséek Farkasné Búzás Tünde Költsé 11

12 Téa: KÖRNYEZETI NEVELÉS Cí Környezetkárosító anyaok, hatások, szokások indennapjainkban; az eészsékárosítás kivédésének, csökkentésének lehetőséei Mindennapi környezetvédele, eészsévédele: szüksées és elésées veyszerhasználat Táplálkozási szokásaink a terészetyóyász szeszöéből Célcsoport óvodai, iskolai nevelőtestületek, unkaközösséek, szülői közösséek óvodai, iskolai nevelőtestületek, unkaközösséek, szülői közösséek óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, nevelőtestületek Előadó/k Horváth Lucia Horváth Lucia Veiszné Korbély Éva Időtarta 3 óra Költsé 12

13 Téa: GYERMEKVÉDELEM Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé Veszélyeztetett vay hátrányos? Gyerekvédele és nevelés óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, szociálpedaóusok Mátainé Kálán Katalin 4 óra Téa: ISKOLAÉRETTSÉG Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Iskolára való alkalassá, iskolaérettsé óvodapedaóusok, tanítók, naycsoportos óvodások szülei Varáné Cser Zsuzsanna, Kozáné Bencsics Ibolya Költsé 13

14 Téa: MÓDSZERTAN Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A projektoktatás ódszertana Kopetenciafejlesztő proracsoaok beutatása óvodai csoa; szöveértés szövealkotás; ateatika loika; életpálya-építés; szociális, életviteli és környezeti; IKT; ideen nyelv Miért Dalton? A Dalton-terv reforpedaóiai újításai intézényvezetők, nevelőtestületek, közoktatási kistérséek vezetői nevelőtestületek, közoktatási kistérséek nevelőtestületek, unkaközösséek Blazovicsné Vara Marianna, Reseiné Bódi Judit Baráth Lászlóné és a yakorlatban kipróbáló pedaóusok Gööryné Mészey Zsuzsanna 4 óra 3 óra Költsé 14

15 Téa: NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, PÁLYÁZATÍRÁS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Az EU-s pályázati rendszerekben való Mosolits intézényvezetők, részvétel Lászlóné, pedaóusközösséek, lehetőséei a Varáné Pák nevelőtestületek közoktatási Katalin 4 óra intézényekben Forrásteretés pályázatírással óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, intézényvezetők Telekes Annaária Költsé 15

16 Téa: VIZUÁLIS NEVELÉS, RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Cí A kézűves tevékenyséek szerepe és yakorlata a vizuális nevelés folyaatában: a textil, a yöny Hétköznapok és ünnepek dekorációi Kreatívan pénztelenül. A yereki kreativitás fejlesztése Célcsoport óvodapedaóusok, napközis nevelők, rajztanárok, tanítók óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, nevelőtestületek óvodapedaóusok, tanítók Előadó/k Lázárné Verebes Ilona Kilácskó Attiláné Farkasné Koteczki Szilvia Időtarta 4 óra 3 óra 4 óra Költsé 16

17 Téa: TESTI NEVELÉS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Lépésről lépésre. A testtartás és a óvodapedaóusok, Konkoly ozásprobléák tanítók Béláné 3 óra javítása Testi nevelés, edzés. A terészetes szabad ozás és a szervezett testnevelés Gyóyúszás prevenció, tartáskorrekció (előadás és yakorlati folalkozás) óvodapedaóusok óvodapedaóusok, tanítók, általános és középiskolai testnevelő tanárok Néeth Istvánné Kobrizsa Eszter 4 óra 3 óra Költsé 17

18 Téa: EGYÉNI FEJLESZTÉS, INTEGRÁCIÓ, GYÓGYPEDAGÓGIA Cí Az interált oktatás törvényi háttere, előírások, joszabályok Fejlesztő játékok ötletbörze pedaóusoknak Maatartászavaros a yereke, az osztályoban tanuló kisdiák! it teyek, it teyünk érte? A részképessézavaros illetve tanulásban akadályozott yerekek differenciált nevelésének, oktatásának elvei, ódszerei az interált oktatás keretei között Értékelés az interálás keretei között eyéni fejlesztési terv készítése A hiperaktív yerek, családja és a pedaóus Tanulási nehézséek feliserése, kezelése dianosztika, képesséfejlesztés, tehetséondozás A sajátos nevelési iényű yerekek interált oktatása a yakorlatban Célcsoport nevelőtestületek, unkaközösséek, óvodapedaóusok, tanítók, tanárok óvodapedaóusok, tanítók, yóypedaóusok óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, szülői közösséek óvodapedaóusok, tanítók, tanárok óvodapedaóusok, tanítók, tanárok nevelőtestületek, unkaközösséek nevelőtestületek, unkaközösséek nevelőtestületek, unkaközösséek Előadó/k Dr. Maas Lászlóné Böröndiné Házi Márta, Farkasné Búzás Tünde, Békési Klára Böröndiné Házi Márta, Farkasné Búzás Tünde Farkasné Kristóf Zsuzsanna Farkasné Kristóf Zsuzsanna Böröndiné Házi Márta Böröndiné Házi Márta, Farkasné Kristóf Zsuzsanna Koza Szabolcs Időtarta 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra Költsé 18

19 INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ELŐADÁSOK Ó VO D A Téa: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta 1.30 Az óvoda Néethné nevelőtestületek,. tevékenyséstruktúrájának Józsa unkaközösséek 3 4 óra elezése, értékelése Az óvoda kapcsolatrendszerének felülvizsálata, értékelése nevelőtestületek, unkaközösséek, MICS-taok Ánes Néethné Józsa Ánes 3 4 óra Költsé Téa: PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS Cí A yereki értékelés lehetsées ódszerei Célcsoport óvodapedaóusok Előadó/k Néeth Istvánné Időtarta 4 óra Költsé Téa: TANÜGYIGAZGATÁS ÓVODAVEZETÉS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Óvodavezetés, Litkei Erika, óvodapedaóusok, vezetői prora Szalai óvodavezetők készítése Ferencné Seítsényújtás az intézény költsévetésének összeállításához Seítsényújtás az óvodák udvari játékainak felülvizsálatához óvodavezetők, azdasái vezetők óvodavezetők pénzüyi, költsévetési szakeber eyeztetés alatt 4 óra 3 óra Költsé 19

20 Téa: ÓVODAPEDAGÓGIA Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Viselkedéskultúra Néeth óvodapedaóusok óvodáskorban Istvánné 4 óra Kötötten vay kötetlenül? Gyakorlatban Néeth óvodapedaóusok felerülő kérdések az Istvánné 4 óra óvodai folalkozások szervezéséről Tevékenyséek szervezése osztatlan csoportban Koplex nevelési helyzetek osztatlan csoportban Feladatlap helyett... Érteli, érzeli fejlesztés játékban, esében, dalban, ozásban Szeretetlán Az érzeli fejlesztés új lehetőséei óvodáskorban Az óvodai ének-zene folalkozások anyaának tartali bővítése, az óvodai ünnepek dalkészletének frissítése Az anyanyelvi nevelés helye, szerepe Az óvónő szerepe a spontán és szervezett játékokban A szeélyiséfejlődés efiyelése, fejlesztési lehetőséek a yerekek játékában Játékkal, esével nevelünk óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok Néeth Istvánné, Majsa Iréné, Váiné Sodics Gabriella Farkasné Koteczki Szilvia Tóth Szilvia Tóth Szilvia Pálffy Istvánné Vara Árpádné Néeth Istvánné, Tóth Szilvia Néeth Istvánné Majsa Iréné 4 8 óra 4 óra 5 óra 3 óra 3 óra 4 óra 4 8 óra 4 óra 6 óra Költsé

21 1.46. Mesejáték vay dráajáték? A ayar népesék üzenete Hayoányőrzés napjainkban óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok Tóth Szilvia Tóth Szilvia Vara Árpádné, Fehér Gáborné 4 óra 4 óra 6 óra 21

22 Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A néphayoány, a népi dalosjátékok és a néptánc eleeinek Pálffy óvodapedaóusok beépítése az óvodai Istvánné 3 óra ének-zene folalkozásokba Mayar néphayoányok az óvodapedaóusok Tóth Szilvia 5 óra évkörön Költsé Téa: KÖRNYEZETI NEVELÉS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Környezeteészsénevelés óvodapedaóusok, unka-közösséek, Litkei Erika 3 óra nevelőtestületek Költsé 22

23 Téa: MENTÁLHIGIÉNÉ Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Állítsuk talpra Vara eészséünket! Árpádné Téa: GYÓGYPEDAGÓGIA INTEGRÁCIÓ óvodapedaóusok, unkaközösséek, szülők Költsé 3 óra Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A tanulási zavarok Kozáné korai feliserése Bencsics óvodapedaóusok Ibolya, Kránitzné 4 óra Nay A korai fejlesztés jelentősée Az eyénre szabott képessé- és szeélyiséfejlesztés lehetőséei a reforpedaóiákban Dianosztikus eszközök a pedaóus kezében óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok, unkaközösséek Márta Dr. Strényer Ferencné Dr. Strényer Ferencné Kránitzné Nay Márta 4 óra 4 óra 4 óra Költsé Téa: GYERMEKVÉDELEM Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű Dr. Strényer yerekek óvodapedaóusok Ferencné felzárkóztatási 4 óra lehetőséei Költsé 23

24 INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ELŐADÁSOK I S K O L A Téa: PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS Cí Mérés-értékelés az iskolában Az orszáos kopetenciaérések eredényeinek intézényspecifikus hasznosítása A érések hatása a ayar oktatásra Célcsoport nevelőtestületek, unkaközösséek nevelőtestületek, kistérséi, iazatói unkaközösséek nevelőtestületek, unkaközösséek Előadó/k Baráth Lászlóné, Blazovicsné Vara Marianna Blazovicsné Vara Marianna, Reseiné Bódi Judit Liszkainé Papp Etelka Időtart a 2 4 óra Költs é Téa: MENTÁLHIGIÉNÉ Cí Mentálhiiéné a yakorlatban az iskola, int entálhiiénés intézény Célcsoport tanítók, tanárok, yóypedaóusok Előadó/k Halai Attiláné Időtarta 3 óra Költsé Téa: A TANULÁS TANÍTÁSA Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A ondolkodás kultúrájának, a koncentrációs képessé tanítók, általános és és az elékezet középiskolában Nánainé fejlesztésének terészettudoányokat Kozári Erika 4 óra lehetőséei a tanító pedaóusok terészettudoányok tanításában A tanulás tanítása: Többet? Jobban? Avay ásként? kooperatív tanulási technikák általános és középiskolai tanárok Nánainé Kozári Erika 4 óra Költsé Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé A echanikus tanítók, általános és olvasástól a kreatív középiskolai Nánainé Kozári 4 óra olvasási tanárok, Erika nevelőtestületek 24

25 Tévé és tévé: tanítani valósára, történeteket vizsálva Az életben a lejobb dolo a játék általános iskolai tanárok, osztályfőnökök, napközis tanárok, nevelőtestületek általános iskolai tanárok, tantestületek, napközis nevelők Nánainé Kozári Erika Nánainé Kozári Erika 4 óra 4 óra 25

26 26

27 Téa: TANULÓI JOGOK, DIÁKÖNKORMÁNYZAT Cí A diákönkorányzatok űködése, diákjook és diákkötelesséek Célcsoport diákönkorányzatok, diákönkorányzati unkát seítő pedaóusok, nevelőtestületek, osztályfőnöki unkaközösséek Előadó/k Reseiné Bódi Judit Időtarta 2 3 óra Költsé Téa: TANÍTÓ Cí Hatékony unkaforák a tanulás tanításának szolálatában A tanulási stratéiák a probléaeoldó ondolkodás erősítésével Módszertani eljárások az olvasás tanításában Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé tanítók Kocsis Tiborné, Varáné Cser Zsuzsanna tanítók Kocsis Tiborné tanítók Varáné Cser Zsuzsanna Cí A szöveértés inőséének fejlesztése kisiskolás korban A szöveeértés tantáryközi keretei A projektoktatás alkalazási lehetőséei az 1 4. évfolyaon Tanulási zavarok az 1 4. évfolyaon A részképessézavarban szenvedő kisiskolások szűrési lehetőséei A tanuláshoz szüksées részképesséek fejlesztése 1 2. osztályban Célcsoport tanítók Előadó/k Kocsis Tiborné, Varáné Cser Zsuzsanna Időtarta tanítók Kocsis Tiborné tanítók, napközis nevelők tanítók, napközis nevelők tanítók tanítók, fejlesztő pedaóusok Kocsis Tiborné Varáné Cser Zsuzsanna, Kozáné Bencsics Ibolya Kozáné Bencsics Ibolya Kozáné Bencsics Ibolya Költsé 27

28 1.63. A tolerancia, int pedaóiai érték a roa tanulók eiserési folyaatának sajátossáai A játékok és történetek ódszertani jelentősée a tanítás folyaatában Necsak játék... dráajátékok beépítése a szöve- és versfeldolozó órába Szóra-késztető dráajátékok a beszédfejlesztés szolálatában Alapjátékok környezetiseret órától a rajzórái tanítók, napközis nevelők Varáné Cser Zsuzsanna tanítók Kocsis Tiborné tanítók, ayar nyelv és irodalo szakos tanárok tanítók, ayar nyelv és irodalo szakos tanárok Antalné Lán Rita Antalné Lán Rita 1 óra tanítók Antalné Lán Rita Cí Versjátékok a versfeldolozás tanórai yakorlatának eújítása Differenciálás holland odell alapján az általános iskola 1 4. évfolyaán az Írj helyesen! helyesírási, ill. a Száolj velünk! ateatikai Célcsoport tanítók Előadó/k Kropfné Knipp Mária Időtarta 1 4 óra tanítók Kurucz Istvánné 1 4 óra taneszközökkel Motiváció az általános iskola 1 4. évfolyaán tanítók Kurucz Istvánné 1 4 óra tanítók Vara Lívia 1 óra tanítók Varáné Cser Zsuzsanna Képesséfejlesztő ateatikai játékok az 1 4. évfolyaon Mérések az 1 4. évfolyaon: a DIFERtől a KM1-i Mérés az általános iskola 1 4. évfolyaán tanítók Kurucz Istvánné 1 4 óra A napközi otthon korszerű feladatai, szeélyiséfejlesztés napközis nevelők Kocsis Tiborné, Varáné Cser Zsuzsanna Költsé

29 29

30 Téa: ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOS OKTATÁS Cí Az összevont tanulócsoportban tanuló, különböző korosztályú tanulók viselkedési zavarai, nevelési nehézséei, a eelőzés lehetőséei Célcsoport összevont tanulócsoportban tanítók Előadó/k Ferenczyné Csete Anikó Időtarta Költsé 30

31 Cí Óraterv, ciklusterv, órarend készítése az összevont tanulócsoportokban A tanulás irányítása az összevont osztályú tanulócsoportokban Célcsoport összevont tanulócsoportban tanítók összevont tanulócsoportban tanítók Előadó/k Ferenczyné Csete Anikó Ferenczyné Csete Anikó Időtarta Költsé Téa: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPFOK Cí Az orszáos kopetencia-érések tanulsáai A szöveértés, szövealkotás tanításának lehetőséei, ódszertana A yerekirodalo helye és szerepe az irodalotanításban Kötelező és házi olvasányok Célcsoport ayar nyelv és irodalo szakos tanárok ayar nyelv és irodalo szakos tanárok tanítók, ayar nyelv és irodalo szakos tanárok ayar nyelv és irodalo szakos tanárok A foalazás tanítása ayar nyelv és irodalo szakos tanárok A KID ódszer (A kezdeényező irodalotanítás ódszertana) Az Irodalotanári Kincsestár tanórai használata A kounikáció alapjai ayar nyelv és irodalo szakos tanárok ayar nyelv és irodalo szakos tanárok ayar nyelv és irodalo szakos tanárok Előadó/k Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Időtarta 3 óra 3 óra 3 óra Költsé 31

32 Téa: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPFOK Cí A szöveértés tanításának néhány ódszertani kérdése Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé ayar nyelvi Szívósné unkaközösséek, Vásárhelyi szakai csoportok Zsuzsanna Téa: NÉMET NYELV ALAPFOK Cí Célcsoport Socrates Projekte általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok Projektunterricht általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok Wortschatzarbeit általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok Problee des Leistunsessun Graatik lehren und lernen általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok Előadó/k Kiss Lászlóné Kiss Lászlóné Kiss Lászlóné Kiss Lászlóné Kiss Lászlóné Időtarta 3 óra Költsé Téa: NÉMET NYELV KÖZÉPFOK Cí Száítóép és a néet nyelv oktatása Internet a néet nyelvi órán Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé általános és középiskolai Nay Andrea 1 óra néetnyelv-tanárok általános és középiskolai néetnyelv-tanárok Nay Andrea 1 óra

33 Téa: ANGOL NYELV ALAPFOK Cí Draa eleents in priary school lanuae teachin Topic-based lanuae teachin in priary schools Evaluation in lanuae teachin Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé általános iskolában anol nyelvet Csener Lajosné tanítók és anol szakos tanárok általános iskolában anol nyelvet tanítók és anol szakos tanárok általános iskolában anol nyelvet tanítók és anol szakos tanárok Csener Lajosné Csener Lajosné 1 óra 6 óra Téa: ANGOL NYELV KÖZÉPFOK Cí A jó tankönyv kiválasztásának fortélyai Virtual Visits kultúra, orszáiseret tanítása anol nyelven az internet seítséével Draa Technics in the forein lanuae classroo Intensive Lanuae Teachin Listenin Coprehension Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé anol szakos tanárok anol szakos tanárok anol szakos tanárok nyelvi előkészítő évfolyaot indító iskolák tanárai anol szakos tanárok Táska Eszter Vara János Torda Béláné Keleen Ferenc Király Zsolt 3 óra 5 óra 6 óra 5 óra 6 óra

TÁJÉKOZTATÓ A MEGRENDELÉSEK TERVEZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A MEGRENDELÉSEK TERVEZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A MEGRENDELÉSEK TERVEZÉSÉHEZ A Pedagógiai-szakmai szolgáltatások kínálati és árlistája c. kiadvány a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet szolgáltatási kínálatát tartalmazza a 2007/2008.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet)

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Nyírbátori Református Általános Iskola tanévkezdő csendesnapja 2015. augusztus 31., Beregdaróc A feladat Partnerek Óvodás 5196

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben