Az Ig génátrendeződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ig génátrendeződés"

Átírás

1 Az Ig génátrendeződés Háromféle változás játszódik le a molekula szerkezetét tekintve: B sejtek fejlődése alatt: VDJ átrendeződés (rekombináció) IgH izotípusváltás rekombináció (CSR) Szomatikus hipermutáció (SM)

2 Véletlenszerű- e a génátrendeződés? The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984 Niels K. Jerne, Georges J.F. Köhler, César Milstein Niels Jerne: primer repertoár saját antigénekre korlátozott, ezt követi az antigén által indukált szelekció A génszegmentek véletlenszerű átrendeződése Az embrionális génátrendeződés genetikailag korlátozott, nem véletlenszerű, (pl. bizonyos Vb gének nagyobb gyakorisággal, mint mások, 12/23 RSS-rekombináz kölcsönhatási preferenciák) Hatékony szelekció limitált diverzitás Széles felismerési repertoár maximális diverzitás

3 Antigén felismerő receptorok sokfélesége limitált kódoló DNS?? Aminosav analízis: Ig molekula N terminális része sokféle, C terminális szekvencia azonos Egy gén egy polipeptid?? Deyer és Benett 1965: 2 gén: variábilis és konstans Niels Jerne: 1984 Nobel Díj: "for theories concerning the specificity in development and control of the immune system Susumu Tonegawa 1987 Nobel Díj "for his discovery of the genetic principle for generation of antibody diversity Az embrionális, vagy nem limfoid szövetből nyert Ig gének szerkezete eltér az ellenanyagot termelő tumor sejtekben (myeloma) található Ig gének szerkezetétől.

4 Embrionális (germline) DNS Szomatikus rekombináció D-J átrendeződés Szomatikus rekombináció V-J vagy V-DJ átrendeződés Transzkripció Elsődleges RNS átirat Splicing mrns Transzláció Polipeptid lánc Könnyű lánc Figure 4-2 Nehéz lánc Egy klónra jellemző repertoár- egyedi V-D-J rekombináció

5 Emberi Ig könnyű és nehéz lánc lókuszainak embrionális szerveződése a genomban L: leader peptid, a fehérje irányítása (extracelluláris fehérje) 3 külön lókusz, 2, ill. 3 génszegmens több kópiában, majd a konstans doméneket kódoló gének, H lánc: 9 C gén, ezeken belül 5 vagy 6 exon

6 DJ szegmensek: H lánc, J szegmensek: L lánc V szegmensek

7

8 Minden rekombinálódó V, D és J génszegmentumot nem kódoló régiók határolnak: konzervált heptamer és nonamer szekvenciák csatlakoznak a kódoló szekvenciákhoz, ezek között 23, vagy 12 nukleotid hosszú nem konzervált szekvencia (spacer). Szerepe: RAG hozzáférés bitosítása. Rekombinációs szignál szekvencia (RSS), ezt ismerik fel és ehhez kötődnek a RAG1 és RAG2 fehérjék RAG gének csak a fejlődő limfocitákban fejeződnek ki

9 A könnyűlánc V és J génszegmenseinek rekombinációja 4 lépésben 1. Szinapszis A RAG1-RAG2 fehérje komplex kötődik a 12 és a 23 bp spacer-res RSS-hez Újabb fehérjék (Ku, DNS függő protein kinázok) csatlakoznak a hajtűhöz és az elhasított RSS végekhez RAG1:RAG2 RAG1:RAG2 A fehérjekomplexek kötődnek egymáshoz, közelitve a szegmenseket A DNS hajtűk kinyílnak, a TdT újabb nukleotidokat ad a végekhez, illetve az exonukleázok eltávolítanak nukleotidokat 3. Kódoló végek módosítása 2. Dupla szálhasítás A DNS elhasad, a gén szegmensek végén hajtű struktúra jön létre RAG: rekombinációt aktiváló enzim komplex TdT: terminális deoxinukleotidil transzfeáz A DNS ligáz összekapcsolja a génszegmensek végeit Kódoló vég Szignál vég 4. Csatlakozás (NHJ: Nonhomolog end joining)

10

11 A VDJ rekombináció lépései: 1. Rag1/Rag2: VDJ rekombináz. Rag2: más fehérjékhez kapcsol 1 Génszegmensek megfelelő helyzetben tartása. 2. Rag1: hasítás egyik szálon szabad 3 OH másik szál, kovalens kötés hajtű Szignál vég: blunt end KU70, KU80 DNS-PK kötődése, aktiválja Artemis endonuleázt hajtű felnyílik (DNS-PK hibás SCID-ben) 4 4. TdT, DNS ligáz IV, kódoló végek csatlakozása

12 Hogyan befolyásolja a Rag mutációja a kódoló és szignál végek kapcsolódását? Rag hiányában sem B sem T sejtek nem fejlődnek ki. Csak B és T sejtekben fejeződik ki és csak bizonyos fejlődési fázisban! Csak Go és G1 fázisban, osztódó sejtben nincs Rag!

13 Figure 4-8 A RAG komplex kötődik és hasítja az egyik DNS szálat a kódoló és a heptamer szekvencia között hajtűket eredményezve A DNS szálak párosodása A hajtűk kinyílása palindrom P- nukleotidokat eredményez A páratlan nukleotidokat elhasítja az exonukleáz Az üres helyek feltöltése után a kódoló végeket csatlakoztatja a DNS ligáz Újabb nukleotidok beépülése TdT közvetítésével N: nem templát alapján hozzáadott nukleotid

14 Az Ig gének átrendeződésének lépései, sorrendje Az érett, naív B sejtek felszínén azonos specificitású migm és migd jelenik meg IgM IgD B sejt A RAG gének kiütése -> limfocita fejlődés megáll, súlyos kombinált immunhiány (severe combined immunodefficiency): SCID fenotípus

15 Allél exklúzió

16 Szomatikus hipermutáció - további variabilitás Elszórt mutációk a V régióban Figure nap nap További mutációk felhalmozódása a V régióban Negatív szelekció A legjobb antigénkötő, legtöbb mutációt tartalmazó B sejtek fejlődnek tovább > affinitás érés Activation induced cytidine deaminase: AID-hiánya gátolja a szomatikus hipermutációt

17 A immunoglobulin repertoár sokféleségének kialalkulása négy folyamat eredménye: Kombinatórikus diverzitás - könnyű és nehéz láncok V régiói, több kópia minden génszegmensből, ezek különböző kombinációi Génszegmensek kapcsolódása által meghatározott sokféleség (VJ, VDJ) Kombinatórikus diverzitás - a lehetséges H és L lánc párok kialakulása Szomatikus hipermutáció az átrendeződött V régió génekben - negatív és pozitív szelekció, a legjobban kötődő receptorral rendelkező sejtek kiválogatódása ~10 11 lehetséges repertoár, de valójában ~10 9 klón

18 IgM és IgD Alternatív splicing

19 Ig nehézlánc izotípusváltás

20 Izotípus váltás: rekombináció specifikus switch szignálok között Figure 4-21

21 Izotípusváltás (Class-switch recombination - CSR) rekombináció/deléció mechanizmusával történik S régió: GAGCT, CSR: GGGGT CSR nem tartalmaz konszenzus szekvenciát mint RSS, GC-ben van, de kivüle is,

22 Izotípus váltás (class switch recombination) Minden CH gén 5 végén van switch régió (S), kivéve Cd- az IgD alternatív splicing-gal jön létre S régió: repetitív szekvenciák transzkripció indul 5 S régió-tól indul, fúzió 3 S régióval, fúzió az intronban- nem befolyásolja a transzláció leolvasási keretét Activation induced cytosine deamináz (AID) szükséges, (RAG nem) AID: citidin specifikus mutátor Csak B sejtekben van AID, AID hiányában (egér KO) nincs CSR! In vivo: T sejtektől függő mechanizmus: CD40-CD40 ligandum kölcsönhatás In vitro: LPS, citokinek hatására indukálható Szabályozás: transzkripciós faktorok-i régió promoter kapcsolat

23 Az izotípusváltás mechanizmusa Nehézlánc gének IgM-et expresszáló sejtben CD40L, citokinek Switch-rekombináció az S régióknál (Kettős szálú DNS törés) deléció Nehéz lánc gének IgA-t expresszáló sejtben

24 A kettősszálú DNS törés létrejöttének mechanizmusa a switch régiókban Switch-régió csira-vonal átirat Kódoló szál R-hurok Az AID C / U átalakulást indukál Uracil glycosylase (UNG), APE: AP endonukleáz APE I: hasítja a bázishiányos helyet UNG: bázishiányt hoz létre Kettős szálú DNS törés a switch régióban

25 AZ AID-indukált DNS törés, mutáció és transzlokáció izotípusváltás hibajavítás mutáció transzlokáció Uracil glycosylase (UNG), APE: AP endonukleáz

26 Az AID szerepe az SHM és az izotípusváltás során Szomatikus hipermutáció Izotípusváltás Uracil glycosylase (UNG, green wedge), base excision repair (BER), mismatch repair proteins (MSH2/6)

27 A V-gének szomatikus mutációja H lánc V régiók L lánc V régiók 7. nap primer 14. nap primer Másodlagos Harmadlagos Affinitás érés: szomatikus mutációk -- > szelekció

28 A membránon kifejezett és a szekretálódó m lánc létrejöttének mechanizmusa Primer RNS átirat Poliadenilációs helyek Nyugvó B-sejt B-sejt differenciálódás transmembrán

Immunbiológia - II. 2. Immunbiológia II/D. T SEJTEK ÉS MHC PROTEINEK

Immunbiológia - II. 2. Immunbiológia II/D. T SEJTEK ÉS MHC PROTEINEK II/D. T SEJTEK ÉS MHC PROTEINEK 2. Immunbiológia Immunbiológia - II Hasonlóan az antitest válaszhoz, a T sejtek által közvetített immunválasz szintén antigén-specifikus. A T sejtválasz két fontos szempontból

Részletesebben

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A humán tripszinogén 4 transzkripciójának vizsgálata valamint az enzim aktivációja és működése során bekövetkező szerkezeti átrendeződések

Részletesebben

A 16-3 bakteriofág h génje

A 16-3 bakteriofág h génje A 16-3 bakteriofág h génje Diplomamunka Békási Krisztina biológus hallgató témavezető: Dr. Putnoky Péter PTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Pécs, 2004. A 16-3 fág h génje - 2 TARTALOM OLDAL

Részletesebben

Uracil a DNS-ben: hiba vagy jel?

Uracil a DNS-ben: hiba vagy jel? SZAKCIKK Uracil a DNS-ben: hiba vagy jel? Uracil in DNA: error or signal? Békési Angéla, Vértessy G. Beáta MTA SZBK Enzimológiai Intézet 1113 Budapest, Karolina út 29. Összefoglalás A timinanalóg uracil

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben

A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK

A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK SZENT ISTVÁN EGYETEM A 16-3 FÁG SZABÁLYOZÓ RÉGIÓI: REPRESSZOROK ÉS OPERÁTOROK Doktori értekezés tézisei Csiszovszki Zsolt Gödöllő 2003 A doktori iskola Megnevezése: Biológiatudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66

Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66 Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66 Az emberi test felépítése... 1 2 Az emberi test szerveződési szintjei...1 A szervek elhelyezkedése topográfiája...2 Az emberi test tengelyei és síkjai...2 Az emberi szervezet

Részletesebben

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna AZ ÚJ CUKORBETEGSÉG ELLENES GYÓGYSZERJELÖLT BGP-15 HATÁSA MÁSODIK GENERÁCIÓS ANTIPSZICHOTIKUMOK METABOLIKUS MELLÉKHATÁSAIRA Doktori értekezés Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Molekuláris

Részletesebben

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben

Új kezelési lehetőségek a relabált Hodgkin-lymphoma terápiájában

Új kezelési lehetőségek a relabált Hodgkin-lymphoma terápiájában Új kezelési lehetőségek a relabált Hodgkin-lymphoma terápiájában 1.rész A Hodgkin-lymphoma kezelése az elmúlt évtizedekben az onkohematológia egyik sikertörténetévé vált. A betegek 70-80 %-a már az első

Részletesebben

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Doktori tézisek Dr. Kovács-Nagy Réka Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rónai Zsolt egyetemi adjunktus,

Részletesebben

7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével. Genomika, proteomika, metabolomika

7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével. Genomika, proteomika, metabolomika 7. Rendszerszemléletű biológia a kémikus szemével Genomika, proteomika, metabolomika 7. Rendszerszemléletű biológia Redukcionista vs. Holisztikus szemlélet A rendszerszemléletű biológia (systems biology)

Részletesebben

I. ATK Tudományos Nap

I. ATK Tudományos Nap Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont I. ATK Tudományos Nap Felfedezõ Kutatások az Agrártudományi Kutatóközpontban A rendezvény célja: az MTA ATK-ban folyó alapkutatási eredmények bemutatása

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

A termesztett szamóca gyümölcsfejl désében és érésében szerepet játszó gének izolálása

A termesztett szamóca gyümölcsfejl désében és érésében szerepet játszó gének izolálása 1 A termesztett szamóca gyümölcsfejl désében és érésében szerepet játszó gének izolálása Doktori értekezés Balogh Andrea Gödöll 2006 2 A doktori iskola megnevezése: SZIE Növénytudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt ÁLLATGENETIKA Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék

Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék Sejtváz Az eukarióta sejtek citoplazmájában található, fehérjefonalakból álló hálózat. (~citoszkeleton) Feladatai: -strukturális vázat alkotva, meghatározza

Részletesebben

Aspontán vetélés definíció szerint

Aspontán vetélés definíció szerint habituális 6/27/08 12:27 PM Page 122 A habituális vetélés nem genetikai okai Uma M. Reddy, MD Aspontán vetélés definíció szerint a 20. terhességi hét vagy az 500 grammos magzati súly elérése elôtt bekövetkezô

Részletesebben

KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára ROP GTPÁZOK ÁLTAL KÖZVETÍTETT JELÁTVITEL NÖVÉNYEKBEN

KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára ROP GTPÁZOK ÁLTAL KÖZVETÍTETT JELÁTVITEL NÖVÉNYEKBEN KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára témavezető: MÉNESI Dalma, M.Sc. intézet: Növénybiológiai Intézet e-mail cím: menesi.dalma@brc.mta.hu CV: http://www.szbk.hu/file/cv/plant_menesi_dalma_hu.pdf

Részletesebben

A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben

A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben A nagy géndeletiók kimutatásának módszerei és alkalmazásuk egyes örökletes betegségekben GERGICS PÉTER DR. 1 TŐKE JUDIT DR. 1 SZILÁGYI ÁGNES 2 SZAPPANOS ÁGNES DR. 1 KENDER ZOLTÁN DR. 1 BARTA GYÖRGY DR.

Részletesebben

7. Fehérjeszekvenciák és térszerkezetek analízise.

7. Fehérjeszekvenciák és térszerkezetek analízise. 7. Fehérjeszekvenciák és térszerkezetek analízise. 1. Egyszerû elemzések 2. Térszerkezet predikció 2.1. A probléma bonyolultsága 2.2. A predikció szintjei 2.3. 1D predikciók (másodlagos szerkezet, hozzáférhetõség,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. IgA hiány Készítette: Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. IgA hiány Készítette: Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja IgA hiány Készítette: Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium BNO: D80.2 Betegségcsoport: Immunglobulin A (IgA) szelktív hiánya I. Alapvető

Részletesebben

A nanotechnológia lehetôsége az egészségügyben

A nanotechnológia lehetôsége az egészségügyben A nanotechnológia lehetôsége az egészségügyben Vonderviszt Ferenc, Veszprémi Egyetem, Mûszaki Informatikai Kar, Nanotechnológia Tanszék, Veszprém, MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, Budapest

Részletesebben

BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február. 1. Az IPK bemutatása 2.

BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február. 1. Az IPK bemutatása 2. BÁLINT András Beszámoló az AGRISAFE által támogatott tanulmányútról 2008 november 2009 február 1. Az IPK bemutatása 2. A TILLING módszer Hol található az IPK? Gatersleben Általános adatok az IPK-ról Leibniz

Részletesebben

Mi történik a genetikai laboratóriumban?

Mi történik a genetikai laboratóriumban? 12 Mi történik a genetikai laboratóriumban? A brossúra elkészítéséhez segítséget nyújtottak: Dr Ian M Frayling, Orvosi Genetikai Intézet (Institute of Medical Genetics), Walesi Egyetemi Klinika (University

Részletesebben

2012.02.24. vércsoportrendszerek. A humán vércsoport rendszerek

2012.02.24. vércsoportrendszerek. A humán vércsoport rendszerek Egyéb vércsoportrendszerek Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011. A humán vércsoport rendszerek Jelenlegi rendszerezés: genetikai alapú ISBT( International Sociaty for Blood Transfusion) 30 vércsoport

Részletesebben

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Genetikai szótár. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Genetikai szótár Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A London IDEAS Genetikai Tudáspark, Egyesült Királyság szótárából módosítva. A munkát

Részletesebben

Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében

Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében ÁLLÁSFOGLALÁS Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében Takács István dr. 1 Benkő Ilona dr. 2 Toldy Erzsébet dr. 3 Wikonkál Norbert dr. 4 Szekeres László dr. 5 Bodolay

Részletesebben

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. Arbuszkuláris mikorrhiza gombák diverzitás-vizsgálata tartamkísérletekben. Doktori (Ph.D.) értekezés.

Szent István Egyetem Gödöllő. Arbuszkuláris mikorrhiza gombák diverzitás-vizsgálata tartamkísérletekben. Doktori (Ph.D.) értekezés. Szent István Egyetem Gödöllő Arbuszkuláris mikorrhiza gombák diverzitás-vizsgálata tartamkísérletekben Doktori (Ph.D.) értekezés Sasvári Zita Gödöllő 2012. A doktori iskola neve: Biológia Tudományi Doktori

Részletesebben