Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított"

Átírás

1 Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított évi telefonos kutatás eredményei szeptember A Diplomás Pályakövetési Rendszer kialakítása és megvalósítása a Budapesti Gazdasági Főiskola TÁMOP /2/KMR azonosítószámú TETT - A TE jövőd a Te kezedbe Téve! Korszerű szolgáltatásokkal az elhelyezkedést, pályakezdést, sikeres karriert segítő esélyekért a BGF-en, valamint a TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR azonosítószámú KKT - Készség, Kompetencia, Tudás. A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési igényeinek integrálásával című európai uniós támogatású projektek keretében történt Budapesti Gazdasági Főiskola Bp. Buzogány u oldal

2 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 6 Végzettek társadalmi-demográfiai háttere... 7 Hallgatói státusz... 9 Alumni szervezet További képzések Szakmai gyakorlat Elégedettség oldal

3 Vezetői összefoglaló Módszertan Az adatok telefonos survey módszerrel kerültek felvételre. A felmérés eredményeképpen összességében 300, 2007-ben végzett hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az adatfelvétel 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterében készült. Végzettek társadalmi-demográfiai háttere A megkérdezett végzett hallgatók negyede férfi, háromnegyede nő. Az átlagos életkor 28 év. A 2007-ben végzett hallgatók nagy többsége Budapesten, vagy annak agglomerációjában él: 63 százalékuk fővárosi, 10 százalékuk Pest megyei lakos. A felmérésben megkérdezett végzett hallgatók kilenctizede dolgozik, további 6 százaléka pedig ugyan rendelkezik állandó munkahellyel, ám jelenleg inaktív. Mindössze 4 százaléknyian vannak azok, akik nem dolgoznak. A válaszadók 28 százaléka valamilyen vezetői pozíciót tölt be munkahelyén. Ebből 5 százaléknyian felsővezetők, 15 százaléknyian középvezetők. A többség a válaszadók 69 százaléka alkalmazotti beosztásban dolgozik. A válaszadók fele ugyanabban a beosztásban dolgozik, mint amikor felvették a munkahelyére. Az elmúlt egy-három évben százalékuknak sikerült előrelépni. Hallgatói státusz A 2007-ben végzett és a felmérésben részt vevő hallgatók 90 százaléka nappali, 6 százaléka levelező tagozatra, további 4 százaléka pedig távoktatásra járt. A megkérdezettek közel fele, 45 százaléka végzett közgazdász szakon, 14 százaléka pedig a nemzetközi kommunikáció szakot végezte el. Alumni szervezet A megkérdezett volt hallgatók 35 százaléka lenne tagja a BGF alumni szervezetének. A többség a volt hallgatók közel háromnegyede nem ismeri a főiskola öregdiák szervezetét. A megkérdezettek alig 2 százaléka tartja a kapcsolatot az intézményben működő alumni szervezettel. 3. oldal

4 További képzések A végzett hallgatók közel fele (48%) jelezte szándékát arra vonatkozóan, hogy szeretne valamilyen formában további képzésen részt venni. E csoport legnagyobb arányban négy szakterületet nevezett meg: pénzügyi (17%), számviteli (16%), marketing és egyéb kereskedelmi (11-11%) terület vonzza a legtöbb érdeklődőt. A további képzések területét leginkább a korábban végzett szak határozza meg. A BGF-en mintegy 53 százaléknyian tervezik valamilyen képzés elvégzését, ebből 37 százaléknyian mesterképzést, 7 százaléknyian felsőfokú szakképzést és 9 százaléknyian szakirányú továbbképzést. A BGF ellenében általában három érvet hoztak fel azok, akik bár szeretnének további képzéseken részt venni, de azt nem ezen a főiskolán tennék: nincs olyan képzés, amire szükségük lenne, egyetemi szinten szeretnének tanulni, illetve alacsonynak tartják a főiskola oktatási színvonalát. A végzett hallgatók közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy munkaadója fontosnak tartja, hogy képezze magát. Körükben kisebbségben (26%) vannak azok, akik szerint maga a képzés támogatása csak a munkájához szorosan kapcsolódó témakörben fontos a munkaadónak. Szakmai gyakorlat A 2007-ben végzett hallgatók kétharmada elégedett volt a kötelező szakmai gyakorlat időtartamával. További 21 százaléknyi megkérdezett a gyakorlat hosszával alapvetően elégedett volt, de véleményük szerint az lehetne hosszabb is (átlagosan 28 hetes gyakorlatot tartanának megfelelőnek). A szakmai gyakorlat a szűk többség karrierjére gyakorolt befolyást. 31 százaléknyian válaszoltak úgy, hogy a szakmai gyakorlat teljes mértékben meghatározta későbbi szakmai karrierjüket, 18 százaléknyian pedig úgy, hogy befolyással volt karrierjük irányára. A megkérdezettek többsége két dolgon változtatna a szakmai gyakorlattal kapcsolatban: egyrészt több segítséget várnak el az iskolától a gyakorlati hely megtalálásában, illetve növelnék a kötelező szakmai gyakorlat hosszát. 4. oldal

5 A megkérdezettek 18 százaléka jelezte, hogy biztosan tudna segíteni a BGF-nek szakmai együttműködés céljából, további 26 százaléknyian pedig valószínűsítették ezt. Elégedettség A megkérdezett végzett hallgatók 25 százaléka teljes mértékben, további 25 százaléka inkább meg volt elégedve a BGF által nyújtott nyelvoktatással. 29 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a nyelvi képzés közepes volt, 19 százaléknyian pedig inkább elégedetlenségüknek adtak hangot. A volt hallgatók 74 százaléka növelné az idegen nyelvi kurzusok számát, 61 százaléknyian pedig kötelezővé tennék legalább egy kurzus felvételét félévenként. A 2007-ben diplomázott hallgatók mintegy harmada vélekedik úgy, hogy a BGF-en szerzett végzettségével nagymértékben könnyebb az előrejutás munkahelyén, mintha ugyanezt a végzettséget egy másik intézményben szerezte volna meg. Kismértékű könnyebbségről körülbelül ugyanilyen arányban számoltak be. Összességében a végzett hallgatók 36 százaléka teljesen mértékben elégedett volt az intézménnyel, további 49 százaléknyian pedig inkább elégedettségüknek adtak hangot. 13 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy közepes mértékben voltak elégedettek, és mindössze 1 százalék volt azok aránya, akik inkább nem, vagy egyáltalán nem voltak elégedettek a főiskolával. 5. oldal

6 Módszertan Háttér A végzett hallgatók körében történt felmérés a Diplomás Pályakövetési Rendszer vizsgálatok részét képező kutatás. Az eredmények alapján az intézmény visszacsatolást kap oktatási tevékenységének megítéléséről, illetve arról, hogy a végzettek milyen véleménnyel vannak a főiskoláról a munkaerő-piaci tapasztalataik fényében. A kutatás eredménye megmutatja, hogy a végzettek milyen problémákkal szembesültek az elhelyezkedés során, milyen területeket kell fejleszteni, erősíteni, hogy a BGF-en végzettek minél hatékonyabban tudjanak a munkaerőpiacon szerepelni, elhelyezkedni. A válaszok segíteni tudják az intézmény oktatásfejlesztési tevékenységének hatékonyságát, illetve azok irányát. Az elhelyezkedés tapasztalatai fontos információkat nyújtanak a Karrier Iroda számára annak szolgáltatásai, tanácsadó tevékenysége és képzései tervezésénél. Ez a kutatási jelentés a végzett hallgatók egy speciális csoportjára, a ben államvizsgázott hallgatókra koncentrál. Mintavétel Az adatok telefonos survey módszerrel kerültek felvételre. Az adatfelvételt a főiskola saját hatáskörében végezte el. A felmérés eredményeképpen összességében 300, ben végzett hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az egyes paraméterek statisztikai hibahatára az összes megkérdezett körében +/-4,9 százalék, 95%-os megbízhatósági intervallumon belül. Az elemzésben ahol csak módunk nyílt, a hallgatók véleményét szak, illetve szociodemográfiai (nem, településtípus, korcsoport) bontásban közöltük. Abban az esetben, ha egyik szempont szerint sem volt értékelhető különbség az egyes hallgatói csoportok között, a közölt grafikonokon, táblázatokon nem tüntettük fel ezeket a bontásokat, így csak a statisztikailag szignifikáns kereszttáblákat közöltük. Az adatfelvételek ideje: Az adatfelvétel 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterében készült. 6. oldal

7 Végzettek társadalmi-demográfiai háttere A megkérdezett végzett hallgatók negyede férfi, háromnegyede nő. Az átlagos életkor 28 év: a válaszadók 17 százaléka legfeljebb 26 éves, 35 százaléka 27, 23 százaléka pedig 28 éves. Ennél idősebb a válaszadók 25 százaléka. A 2007-ben végzett hallgatók nagy többsége Budapesten, vagy annak agglomerációjában él: 63 százalékuk fővárosi, 10 százalékuk Pest megyei lakos. Az ország többi megyéjében csak maximum a megkérdezettek 2-3 százaléka él. A válaszadók túlnyomórésze urbánus környezetben lakik: a fővárosiakon túl a végzett hallgatók 12 százaléka valamelyik megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban, 15 százaléka kisvárosban lakik és mindössze 9 százalékuk él községben. 1. táblázat: Öregdiákok nem, életkori csoportok és lakhelyük településtípusa szerint, összes megkérdezett, N és % N % % nem férfi nő válaszhiány korcsoport évesek évesek évesek legalább 29 évesek válaszhiány településtípus Budapest megyeszékhely város község válaszhiány összesen A felmérésben megkérdezett végzett hallgatók kilenctizede dolgozik, további 6 százaléka pedig ugyan rendelkezik állandó munkahellyel, ám jelenleg inaktív. Mindössze 4 százaléknyian vannak azok, akik nem dolgoznak. Az inaktivitás csak a nőket érinti, így valószínűsíthetjük, hogy a válaszok mögött a gyermekvállalás húzódik meg. A válaszadók 28 százaléka valamilyen vezetői pozíciót tölt be munkahelyén. Ebből 5 százaléknyian felsővezetők, 15 százaléknyian középvezetők. A többség a válaszadók 69 százaléka alkalmazotti beosztásban dolgozik. Jellemző, hogy a férfiak körében magasabb arányban találjuk azokat, akik vezető pozícióban dolgoznak (39% vs. 24%). 7. oldal

8 1. ábra: Milyen beosztásban dolgozik jelenlegi (utolsó) munkahelyén? nemek szerint, érdemben válaszolók, N=288, % A válaszadók fele ugyanabban a beosztásban dolgozik, mint amikor felvették a munkahelyére. Az elmúlt egy-három évben százalékuknak sikerült előrelépni. Ennél több idő a jelenlegi beosztás betöltéséhez a megkérdezettek 8 százalékának kellett. Természetesen az alkalmazottak körében jellemző inkább, hogy abban a beosztásban dolgoznak jelenleg is, amire annak idején felvették őket. Emellett igaz az is, hogy a jelenleg felsővezetőként dolgozó volt hallgatók 31, a középvezetőként dolgozók 17 százaléka tudott már eleve ebbe a pozícióba elhelyezkedni. 2. ábra: Jelenlegi beosztását mennyi idő alatt érte el? a megkérdezettek beosztása szerint, érdemben válaszolók, N=278, % 8. oldal

9 Hallgatói státusz A 2007-ben végzett és a felmérésben résztvevő hallgatók 90 százaléka nappali, 6 százaléka levelező tagozatra, további 4 százaléka pedig távoktatásra járt. Korábbi tapasztalataink alapján nem meglepő, hogy a nappali tagozatosok általában a fiatalabb, a levelező és távoktatásban tanulók inkább az idősebb generációk tagjai közül kerülnek ki. 3. ábra: Öregdiákok szocio-demográfiai összetétele tagozat és életkori csoportok szerint, érdemben válaszolók, N=298, % A megkérdezettek közel fele, 45 százaléka végzett közgazdász szakon, 14 százaléka pedig a nemzetközi kommunikáció szakot végezte el. Közel minden tizedik válaszadó vendéglátó és szálloda szakon, illetve kereskedelmi szakon szerezte meg oklevelét. A mintába került még gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment (6%), humán erőforrás menedzser (5%), nemzetközi gazdálkodás (5%), idegenforgalom és szálloda (4%), valamint kereskedelem és marketing (2%) szakos volt hallgató is. 9. oldal

10 2. táblázat: Öregdiákok tagozat és szak szerint, összes megkérdezett, N és % N % % tagozat nappali levelező távoktatás szak közgazdász nemzetközi kommunikáció kereskedelmi vendéglátó és szálloda gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment humán erőforrás menedzser nemzetközi gazdálkodás idegenforgalom és szálloda kereskedelem és marketing válaszhiány összesen Az elemzés további részében a szakos megoszlás közül csak a mintába került két népesebb szak, a közgazdász és a nemzetközi kommunikáció szakos hallgatók válaszait vizsgáljuk részletesebben. A nemzetközi kommunikáció szakosok körében jóval nagyobb arányban találjuk a nőket, mint a közgazdász szakon (93 vs. 63%). Az utóbbi szakon végzettek közül nagyobb arányban vettek részt a felvételben az idősebb megkérdezettek. 4. ábra: Öregdiákok szocio-demográfiai összetétele szak és nem szerint, érdemben válaszolók, N=297, % 10. oldal

11 5. ábra: Öregdiákok szocio-demográfiai összetétele szak és életkori csoportok szerint, érdemben válaszolók, N=296, % 11. oldal

12 Alumni szervezet A megkérdezett volt hallgatók 35 százaléka lenne tagja a BGF alumni szervezetének. 51 százaléknyian kategorikusan nemet mondtak, míg további 13 százaléknyian hezitáltak a kérdésben. Mindössze a válaszadók egy százaléka nyilatkozott úgy, hogy már tagja a szervezetnek. Ugyanakkor a többség a volt hallgatók közel háromnegyede nem ismeri a főiskola öregdiák szervezetét. 6. ábra: Tagja lenne a BGF öregdiák szervezetének? érdemben válaszolók, N=299, % A megkérdezettek alig 2 százaléka tartja a kapcsolatot az intézményben működő alumni szervezettel. Ez az arány mindössze öt válaszadót takar, amiből négyen nyilatkoztak úgy, hogy a kapcsolattartás során hírlevelet kapnak, amit rendszeresen el is olvasnak, és egyikük jelezte, hogy csupán regisztrált tagja a szervezetnek. 12. oldal

13 További képzések A végzett hallgatók közel fele (48%) jelezte szándékát arra vonatkozóan, hogy szeretne valamilyen formában további képzésen részt venni. Körülbelül ugyanilyen arányban vannak azok, akik nem tanulnának többet, és minden huszadik válaszadó nem tudott konkrét szándékról beszámolni. Azok, akik nyitottak lennének további képzésre, a legnagyobb arányban négy szakterületet neveztek meg: a volt hallgatók 17 százalékában pénzügyi, 16 százalékában számviteli, 11 százalékában marketing és ugyancsak 11 százalékában egyéb kereskedelmi területet jelöltek meg. 7. ábra: Milyen szakterülettel kapcsolatban szeretne továbbképzésen résztvenni? érdemben válaszolók, azok körében, akik szeretnének további képzéseken részt venni, N=139, %, többet is említhettek Nem meglepő, hogy a további képzések területét leginkább a korábban végzett szak határozza meg: a legtöbben saját szakmájukban, szakterületükön szeretnék ismereteiket bővíteni. A nemzetközi kommunikáció szakon végzettek leginkább a marketing, illetve nemzetközi gazdálkodás területei, a közgazdász szakon diplomázottak leginkább a pénzügy, számvitel, illetve egyéb kereskedelmi szakterületek felé érdeklődnek. 13. oldal

14 8. ábra: Milyen szakterülettel kapcsolatban szeretne továbbképzésen részt venni? szakok szerint, érdemben válaszolók, azok körében, akik szeretnének további képzéseken részt venni, N=138, válaszok, %, többet is említhettek A továbbtanulni szándékozó végzett hallgatók többsége, 37 százaléka a BGF-en szeretne valamilyen mesterképzésen részt venni. Körülbelül 10 százaléknyian vannak azok, akik ugyancsak mesterképzésre jelentkeznének, de nem a BGF-re. Felsőfokú szakképzést körülbelül 7, szakirányú továbbképzést 9 százaléknyian terveznek az anyaintézményben. Nem BGF-es mesterképzésen kívüli felsőfokú oktatást a végzettek 8 százaléka szeretne, amihez 9 százaléknyi OKJ tanfolyamot, illetve 9 százaléknyi egyéb képzést számolhatunk. Összegezve, a BGF-en mintegy 53 százaléknyian tervezik valamilyen képzés elvégzését. 14. oldal

15 9. ábra: Milyen formában szeretne további tanulmányokat folytatni? érdemben válaszolók, azok körében, akik szeretnének további képzéseken részt venni, N=141, % A BGF ellenében általában három érvet hoztak fel azok, akik bár szeretnének további képzéseken részt venni, de azt nem ezen a főiskolán tennék. A leggyakoribb az esetek 40 százalékában előforduló ok az volt, hogy a BGF nem nyújt olyan képzést, mint amit keresnek. Tízből hárman említették, hogy egyetemi szinten folytatnák tovább, 17 százaléknyian pedig úgy nyilatkoztak, hogy alacsonynak tartják a főiskola színvonalát. Mintegy 9 százaléknyi válaszadó teljesen más, nem gazdasági szakterülethez tartozó szakon szeretne tanulni. Közel minden huszadik válaszadó számára a főiskola távolsága indokolja azt, hogy nem a BGF-en képzeli el tanulmányainak folytatását. A végzett hallgatók közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy munkaadója fontosnak tartja, hogy képezze magát. Körükben kisebbségben (26%) vannak azok, akik szerint maga a képzés támogatása csak a munkájukhoz szorosan kapcsolódó témakörben fontos a munkaadónak. A megkérdezettek mintegy tizede szerint csak a munkahelyi tréningeket, képzéseket támogatja a munkahely, míg közel minden ötödik válaszadó szerint a főnökséget hidegen hagyja a munkavállalók önképzési hajlandósága: nem is támogatják őket, de nem is ellenzik a további tanulmányok folytatását. Mindössze 5 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a munkahely kifejezetten ellenzi a munkavállalók képzésben való részvételét. Azok a hallgatók, akik 15. oldal

16 közgazdász szakon végeztek a BGF-en, munkahelyükön nagyobb támogatásra számíthatnak a képzéseket illetően, mint azok, akik nemzetközi kommunikáció szakon diplomáztak. 10. ábra: Munkaadója fontosnak tartja-e, hogy továbbképzéseken vegyen részt? szak szerint, érdemben válaszolók, N=300 és 298, % 16. oldal

17 Szakmai gyakorlat A 2007-ben végzett hallgatók kétharmada elégedett volt a kötelező szakmai gyakorlat időtartamával. Mintegy 21 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy alapvetően elégedett volt, de lehetne hosszabb is a gyakorlat időtartama ők átlagosan 28 hetes gyakorlati időt tartanának megfelelőnek. Mindössze 4 százaléknyian vélekedtek úgy, hogy túlságosan hosszú volt számukra a gyakorlat, és további 11 százaléknyian nem foglaltak állást a kérdésben. Jellemző, hogy a fiatalabb megkérdezettek nyilatkoztak nagyobb arányban úgy (31%), hogy szükség lett volna hosszabb szakmai gyakorlatra. 11. ábra: Mennyire volt elégedett a szakmai gyakorlat időtartamával? érdemben válaszolók, N=296, % A szakmai gyakorlat a szűk többség karrierjére gyakorolt befolyást. 31 százaléknyian válaszoltak úgy, hogy a szakmai gyakorlat teljes mértékben meghatározta későbbi szakmai karrierjüket, 18 százaléknyian pedig úgy, hogy befolyással volt karrierjük irányára. A végzett hallgatók egyharmadának nem volt hatással pályafutására a gyakorlat, míg további 11 százaléknyian nem is akartak azon a területen elhelyezkedni, ahol gyakorlatukat töltötték. A megkérdezettek fele tudta szakmai gyakorlaton megszerzett tudását a későbbiekben is hasznosítani. Ezzel ellentétesen 27 százaléknyian nyilatkoztak. Természetesen nem véletlen, hogy a gyakorlaton megszerzett tudást főként azok tudták a későbbiekben hasznosítani, akik karrierjét amúgy is jobban befolyásolta a gyakorlati hely, illetve feladat kiválasztása, teljesítése. 17. oldal

18 12. ábra: Mennyire tudta a szakmai gyakorlaton megszerzett tudást a későbbiekben hasznosítani? aszerint, mennyire befolyásolta a gyakorlat későbbi szakmai karrierjét, érdemben válaszolók, N=192 és 291, % Megkérdeztük a végzett hallgatókat, miként változtatnának a jelenlegi szakmai gyakorlat rendszerén. A legtöbb említés a gyakorlati helyek számával volt kapcsolatos: a megkérdezettek 42 százaléka több segítséget várna el az iskolától a megfelelő gyakorlati hely megtalálásában. 27 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy több gyakorlati időt tartanának helyesnek, többen visszaállítanák a legalább 2 féléves gyakorlatot is. A megkérdezettek tizede szeretné, ha a gyakorlat során szorosabban ellenőriznék a munkahelyeket, illetve az ott folyó gyakornoki munkavégzést. Ennél alig kevesebben említették azt, hogy általában hosszabb gyakorlati idő bevezetésével együtt egy-egy gyakornok több helyen is dolgozzon. Kisebb mértékben, de említették még a munkaadók és az iskola közötti kapcsolatok szorosabbá fűzését, a gyakornokok bevonását komolyabb munkafolyamatokba, a munkavállalók motiválási rendszerének kidolgozását, illetve azt is, biztosítson az iskola külföldi gyakorlati helyet is. 18. oldal

19 13. ábra: Milyen változtatási javaslatai lennének a szakmai gyakorlattal kapcsolatosan? érdemben válaszolók, N=113, válaszadók, %, többet is említhettek A megkérdezettek 18 százaléka jelezte, hogy biztosan tudna segíteni a BGF-nek szakmai együttműködés céljából, további 26 százaléknyian pedig valószínűsítették ezt. 8 százaléknyian ajánlani tudnának valakit, a többi megkérdezett pedig vagy nem tudott biztos választ mondani (2%), vagy elzárkózott a lehetőség elől. 19. oldal

20 Elégedettség A megkérdezett végzett hallgatók 25 százaléka teljes mértékben, további 25 százaléka inkább meg volt elégedve a BGF által nyújtott nyelvoktatással. 29 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a nyelvi képzés közepes volt, 19 százaléknyian pedig inkább elégedetlenségüknek adtak hangot. 14. ábra: Mennyire volt elégedett az idegen nyelvi oktatással a BGF-en érdemben válaszolók, N=299, % Legnagyobb arányban a válaszadók az idegen nyelvi kurzusok számát növelnék minden félévben az összes megkérdezett 74 százaléka emelte ezt ki (ami a válaszok több mint harmadát jelentette). 61 százaléknyian kötelezővé tennék idegen nyelvi kurzus felvételét, 22 százaléknyian pedig szakmai nyelvvizsga feltételéül kötnék az államvizsgára való jelentkezést. Mindössze 13 százaléknyian tartották azt jó ötletnek, hogy minden félévben tegyék kötelezővé a hallgatóknak, hogy idegen nyelvi szaklapokból készítsenek recenziókat. 20. oldal

21 15. ábra: Nyelvoktatással kapcsolatosan miket tartana megfelelőnek a BGF-en? érdemben válaszolók, N=299, %, többet is említhettek A 2007-ben diplomázott hallgatók mintegy harmada vélekedik úgy, hogy a BGF-en szerzett végzettségével nagymértékben könnyebb az előrejutás munkahelyén, mintha ugyanezt a végzettséget egy másik intézményben szerezte volna meg. Kismértékű könnyebbségről körülbelül ugyanilyen arányban számoltak be. Kicsit több, mint minden negyedik megkérdezett vélekedett úgy, hogy a BGF-es diploma nem jelent sem előnyt, sem hátrányt a többi diplomához képest a munkahelyi előmenetelt tekintve. Az elvégzett szak jelentősen befolyásolja a kérdés megítélését: azok, akik közgazdász szakon végeztek, nagyobb mértékben érzik a BGF-es diploma előnyét, mint azok, akik nemzetközi kommunikáció szakon szerezték oklevelüket igaz, utóbbiak körében is többségben vannak azok, akik inkább előnyét érzik hogy ezen a főiskolán tanultak. 21. oldal

22 16. ábra: Mi a véleménye a BGF-en szerzett végzettséggel könnyebb-e az előrejutás, mint más felsőoktatási intézmény diplomájával? szakok szerint, érdemben válaszolók, N=300 és 298, % Összességében a végzett hallgatók 36 százaléka teljes mértékben elégedett volt az intézménnyel, további 49 százalék pedig inkább elégedettségének adott hangot. 13 százalék nyilatkoztak úgy, hogy közepes mértékben voltak elégedettek, és mindössze 1 százalékban találtuk azokat, akik inkább, vagy egyáltalán nem voltak elégedettek a főiskolával. Jellemző, hogy az idősebb, illetve vidéki lakhelyű megkérdezettek valamivel nagyobb mértékben számoltak be elégedettségükről. Az egyes interjúk zárásaként megkértük a válaszadókat, mondják el pozitív és negatív véleményüket egyaránt a BGF oktatásával kapcsolatban. A megkérdezettek 43 százaléka általánosságban, vagy egy-két szempontot (pl. felkészült, jó tanárok, piacképes diploma, jó nyelvoktatás, stb.) kiemelve elégedettségének adott hangot. A legtöbb negatív kritika a BGF nyelvoktatásával függ össze (26%): vagy kevés a tanulható nyelv, illetve az óraszám, vagy nem megfelelő a tanárok nyelvtudása, vagy nem beszédközpontú tanítás volt jellemző. 12 százaléknyian említették, hogy az iskola nem folytat eléggé gyakorlatias oktatást, sok az elmélet, az aktuális gyakorlati tudás pedig kevés. 8 százaléknyian emelték ki, hogy szervezetlen az iskola, vagy a Tanulmányi Hivatal szolgáltatásaival nem voltak megelégedve. 7 százaléknyian a képzés általános szintjét emelnék, 6 százalékuk pedig azt emelte ki, hogy nem volt egységes szintű képzés a tanárok eltérő felkészültsége miatt. 22. oldal

23 17. ábra: Mennyire volt elégedett az intézménnyel összességében? korcsoportok és településtípus szerint, érdemben válaszolók, N=300 és 298, % 18. ábra: A BGF-en folytatott oktatással kapcsolatosan mi a véleménye? érdemben válaszolók, N=262, válaszadók, %, többet is említhettek 23. oldal

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A MÜTF pályára állít : komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei 398 kutatás közben me érdekében. 9 Ezt az álláspontot képviseli Zachár 10 is, meglátása szerint az akkreditáció garanciát nyújt a felnőttképzést igénybe vevők számára a magasabb minőségi mutatókkal rendelkező

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2014, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN WJLF KUTATÁS DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A WJLF-EN A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER EREDMÉNYEIBŐL WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL KÉSZÜLT A

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2010-IG A BKF SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata

A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata A Romaversitas Alapítvány monitoring vizsgálata Összefoglaló tanulmány Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2011. január Köszönetnyilvánítás: Jelen tanulmányt a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai készítették

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL ZSKF TKK KÖNYVEK 2. HAVASI ÉVA: KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL. ZSKF DPR ÖSSZEFOGLALÓ KÖTET 2009 2011. ZSKF TKK KÖNYVEK 2. KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL A ZSKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSÉNEK EREDMÉNYEIBŐL 2009-2011.

Részletesebben

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 ősz

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 ősz Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 ősz Mintavételes kutatás Kutatási zárótanulmány Készítette: Eruditio-Hungária Kft. 2010. november TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2011 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004

Részletesebben

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúl munkáltatók körében Szerkesztő: Tamándl László Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben