Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított"

Átírás

1 Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított évi telefonos kutatás eredményei szeptember A Diplomás Pályakövetési Rendszer kialakítása és megvalósítása a Budapesti Gazdasági Főiskola TÁMOP /2/KMR azonosítószámú TETT - A TE jövőd a Te kezedbe Téve! Korszerű szolgáltatásokkal az elhelyezkedést, pályakezdést, sikeres karriert segítő esélyekért a BGF-en, valamint a TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR azonosítószámú KKT - Készség, Kompetencia, Tudás. A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési igényeinek integrálásával című európai uniós támogatású projektek keretében történt Budapesti Gazdasági Főiskola Bp. Buzogány u oldal

2 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 6 Végzettek társadalmi-demográfiai háttere... 7 Hallgatói státusz... 9 Alumni szervezet További képzések Szakmai gyakorlat Elégedettség oldal

3 Vezetői összefoglaló Módszertan Az adatok telefonos survey módszerrel kerültek felvételre. A felmérés eredményeképpen összességében 300, 2007-ben végzett hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az adatfelvétel 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterében készült. Végzettek társadalmi-demográfiai háttere A megkérdezett végzett hallgatók negyede férfi, háromnegyede nő. Az átlagos életkor 28 év. A 2007-ben végzett hallgatók nagy többsége Budapesten, vagy annak agglomerációjában él: 63 százalékuk fővárosi, 10 százalékuk Pest megyei lakos. A felmérésben megkérdezett végzett hallgatók kilenctizede dolgozik, további 6 százaléka pedig ugyan rendelkezik állandó munkahellyel, ám jelenleg inaktív. Mindössze 4 százaléknyian vannak azok, akik nem dolgoznak. A válaszadók 28 százaléka valamilyen vezetői pozíciót tölt be munkahelyén. Ebből 5 százaléknyian felsővezetők, 15 százaléknyian középvezetők. A többség a válaszadók 69 százaléka alkalmazotti beosztásban dolgozik. A válaszadók fele ugyanabban a beosztásban dolgozik, mint amikor felvették a munkahelyére. Az elmúlt egy-három évben százalékuknak sikerült előrelépni. Hallgatói státusz A 2007-ben végzett és a felmérésben részt vevő hallgatók 90 százaléka nappali, 6 százaléka levelező tagozatra, további 4 százaléka pedig távoktatásra járt. A megkérdezettek közel fele, 45 százaléka végzett közgazdász szakon, 14 százaléka pedig a nemzetközi kommunikáció szakot végezte el. Alumni szervezet A megkérdezett volt hallgatók 35 százaléka lenne tagja a BGF alumni szervezetének. A többség a volt hallgatók közel háromnegyede nem ismeri a főiskola öregdiák szervezetét. A megkérdezettek alig 2 százaléka tartja a kapcsolatot az intézményben működő alumni szervezettel. 3. oldal

4 További képzések A végzett hallgatók közel fele (48%) jelezte szándékát arra vonatkozóan, hogy szeretne valamilyen formában további képzésen részt venni. E csoport legnagyobb arányban négy szakterületet nevezett meg: pénzügyi (17%), számviteli (16%), marketing és egyéb kereskedelmi (11-11%) terület vonzza a legtöbb érdeklődőt. A további képzések területét leginkább a korábban végzett szak határozza meg. A BGF-en mintegy 53 százaléknyian tervezik valamilyen képzés elvégzését, ebből 37 százaléknyian mesterképzést, 7 százaléknyian felsőfokú szakképzést és 9 százaléknyian szakirányú továbbképzést. A BGF ellenében általában három érvet hoztak fel azok, akik bár szeretnének további képzéseken részt venni, de azt nem ezen a főiskolán tennék: nincs olyan képzés, amire szükségük lenne, egyetemi szinten szeretnének tanulni, illetve alacsonynak tartják a főiskola oktatási színvonalát. A végzett hallgatók közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy munkaadója fontosnak tartja, hogy képezze magát. Körükben kisebbségben (26%) vannak azok, akik szerint maga a képzés támogatása csak a munkájához szorosan kapcsolódó témakörben fontos a munkaadónak. Szakmai gyakorlat A 2007-ben végzett hallgatók kétharmada elégedett volt a kötelező szakmai gyakorlat időtartamával. További 21 százaléknyi megkérdezett a gyakorlat hosszával alapvetően elégedett volt, de véleményük szerint az lehetne hosszabb is (átlagosan 28 hetes gyakorlatot tartanának megfelelőnek). A szakmai gyakorlat a szűk többség karrierjére gyakorolt befolyást. 31 százaléknyian válaszoltak úgy, hogy a szakmai gyakorlat teljes mértékben meghatározta későbbi szakmai karrierjüket, 18 százaléknyian pedig úgy, hogy befolyással volt karrierjük irányára. A megkérdezettek többsége két dolgon változtatna a szakmai gyakorlattal kapcsolatban: egyrészt több segítséget várnak el az iskolától a gyakorlati hely megtalálásában, illetve növelnék a kötelező szakmai gyakorlat hosszát. 4. oldal

5 A megkérdezettek 18 százaléka jelezte, hogy biztosan tudna segíteni a BGF-nek szakmai együttműködés céljából, további 26 százaléknyian pedig valószínűsítették ezt. Elégedettség A megkérdezett végzett hallgatók 25 százaléka teljes mértékben, további 25 százaléka inkább meg volt elégedve a BGF által nyújtott nyelvoktatással. 29 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a nyelvi képzés közepes volt, 19 százaléknyian pedig inkább elégedetlenségüknek adtak hangot. A volt hallgatók 74 százaléka növelné az idegen nyelvi kurzusok számát, 61 százaléknyian pedig kötelezővé tennék legalább egy kurzus felvételét félévenként. A 2007-ben diplomázott hallgatók mintegy harmada vélekedik úgy, hogy a BGF-en szerzett végzettségével nagymértékben könnyebb az előrejutás munkahelyén, mintha ugyanezt a végzettséget egy másik intézményben szerezte volna meg. Kismértékű könnyebbségről körülbelül ugyanilyen arányban számoltak be. Összességében a végzett hallgatók 36 százaléka teljesen mértékben elégedett volt az intézménnyel, további 49 százaléknyian pedig inkább elégedettségüknek adtak hangot. 13 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy közepes mértékben voltak elégedettek, és mindössze 1 százalék volt azok aránya, akik inkább nem, vagy egyáltalán nem voltak elégedettek a főiskolával. 5. oldal

6 Módszertan Háttér A végzett hallgatók körében történt felmérés a Diplomás Pályakövetési Rendszer vizsgálatok részét képező kutatás. Az eredmények alapján az intézmény visszacsatolást kap oktatási tevékenységének megítéléséről, illetve arról, hogy a végzettek milyen véleménnyel vannak a főiskoláról a munkaerő-piaci tapasztalataik fényében. A kutatás eredménye megmutatja, hogy a végzettek milyen problémákkal szembesültek az elhelyezkedés során, milyen területeket kell fejleszteni, erősíteni, hogy a BGF-en végzettek minél hatékonyabban tudjanak a munkaerőpiacon szerepelni, elhelyezkedni. A válaszok segíteni tudják az intézmény oktatásfejlesztési tevékenységének hatékonyságát, illetve azok irányát. Az elhelyezkedés tapasztalatai fontos információkat nyújtanak a Karrier Iroda számára annak szolgáltatásai, tanácsadó tevékenysége és képzései tervezésénél. Ez a kutatási jelentés a végzett hallgatók egy speciális csoportjára, a ben államvizsgázott hallgatókra koncentrál. Mintavétel Az adatok telefonos survey módszerrel kerültek felvételre. Az adatfelvételt a főiskola saját hatáskörében végezte el. A felmérés eredményeképpen összességében 300, ben végzett hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az egyes paraméterek statisztikai hibahatára az összes megkérdezett körében +/-4,9 százalék, 95%-os megbízhatósági intervallumon belül. Az elemzésben ahol csak módunk nyílt, a hallgatók véleményét szak, illetve szociodemográfiai (nem, településtípus, korcsoport) bontásban közöltük. Abban az esetben, ha egyik szempont szerint sem volt értékelhető különbség az egyes hallgatói csoportok között, a közölt grafikonokon, táblázatokon nem tüntettük fel ezeket a bontásokat, így csak a statisztikailag szignifikáns kereszttáblákat közöltük. Az adatfelvételek ideje: Az adatfelvétel 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterében készült. 6. oldal

7 Végzettek társadalmi-demográfiai háttere A megkérdezett végzett hallgatók negyede férfi, háromnegyede nő. Az átlagos életkor 28 év: a válaszadók 17 százaléka legfeljebb 26 éves, 35 százaléka 27, 23 százaléka pedig 28 éves. Ennél idősebb a válaszadók 25 százaléka. A 2007-ben végzett hallgatók nagy többsége Budapesten, vagy annak agglomerációjában él: 63 százalékuk fővárosi, 10 százalékuk Pest megyei lakos. Az ország többi megyéjében csak maximum a megkérdezettek 2-3 százaléka él. A válaszadók túlnyomórésze urbánus környezetben lakik: a fővárosiakon túl a végzett hallgatók 12 százaléka valamelyik megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban, 15 százaléka kisvárosban lakik és mindössze 9 százalékuk él községben. 1. táblázat: Öregdiákok nem, életkori csoportok és lakhelyük településtípusa szerint, összes megkérdezett, N és % N % % nem férfi nő válaszhiány korcsoport évesek évesek évesek legalább 29 évesek válaszhiány településtípus Budapest megyeszékhely város község válaszhiány összesen A felmérésben megkérdezett végzett hallgatók kilenctizede dolgozik, további 6 százaléka pedig ugyan rendelkezik állandó munkahellyel, ám jelenleg inaktív. Mindössze 4 százaléknyian vannak azok, akik nem dolgoznak. Az inaktivitás csak a nőket érinti, így valószínűsíthetjük, hogy a válaszok mögött a gyermekvállalás húzódik meg. A válaszadók 28 százaléka valamilyen vezetői pozíciót tölt be munkahelyén. Ebből 5 százaléknyian felsővezetők, 15 százaléknyian középvezetők. A többség a válaszadók 69 százaléka alkalmazotti beosztásban dolgozik. Jellemző, hogy a férfiak körében magasabb arányban találjuk azokat, akik vezető pozícióban dolgoznak (39% vs. 24%). 7. oldal

8 1. ábra: Milyen beosztásban dolgozik jelenlegi (utolsó) munkahelyén? nemek szerint, érdemben válaszolók, N=288, % A válaszadók fele ugyanabban a beosztásban dolgozik, mint amikor felvették a munkahelyére. Az elmúlt egy-három évben százalékuknak sikerült előrelépni. Ennél több idő a jelenlegi beosztás betöltéséhez a megkérdezettek 8 százalékának kellett. Természetesen az alkalmazottak körében jellemző inkább, hogy abban a beosztásban dolgoznak jelenleg is, amire annak idején felvették őket. Emellett igaz az is, hogy a jelenleg felsővezetőként dolgozó volt hallgatók 31, a középvezetőként dolgozók 17 százaléka tudott már eleve ebbe a pozícióba elhelyezkedni. 2. ábra: Jelenlegi beosztását mennyi idő alatt érte el? a megkérdezettek beosztása szerint, érdemben válaszolók, N=278, % 8. oldal

9 Hallgatói státusz A 2007-ben végzett és a felmérésben résztvevő hallgatók 90 százaléka nappali, 6 százaléka levelező tagozatra, további 4 százaléka pedig távoktatásra járt. Korábbi tapasztalataink alapján nem meglepő, hogy a nappali tagozatosok általában a fiatalabb, a levelező és távoktatásban tanulók inkább az idősebb generációk tagjai közül kerülnek ki. 3. ábra: Öregdiákok szocio-demográfiai összetétele tagozat és életkori csoportok szerint, érdemben válaszolók, N=298, % A megkérdezettek közel fele, 45 százaléka végzett közgazdász szakon, 14 százaléka pedig a nemzetközi kommunikáció szakot végezte el. Közel minden tizedik válaszadó vendéglátó és szálloda szakon, illetve kereskedelmi szakon szerezte meg oklevelét. A mintába került még gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment (6%), humán erőforrás menedzser (5%), nemzetközi gazdálkodás (5%), idegenforgalom és szálloda (4%), valamint kereskedelem és marketing (2%) szakos volt hallgató is. 9. oldal

10 2. táblázat: Öregdiákok tagozat és szak szerint, összes megkérdezett, N és % N % % tagozat nappali levelező távoktatás szak közgazdász nemzetközi kommunikáció kereskedelmi vendéglátó és szálloda gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment humán erőforrás menedzser nemzetközi gazdálkodás idegenforgalom és szálloda kereskedelem és marketing válaszhiány összesen Az elemzés további részében a szakos megoszlás közül csak a mintába került két népesebb szak, a közgazdász és a nemzetközi kommunikáció szakos hallgatók válaszait vizsgáljuk részletesebben. A nemzetközi kommunikáció szakosok körében jóval nagyobb arányban találjuk a nőket, mint a közgazdász szakon (93 vs. 63%). Az utóbbi szakon végzettek közül nagyobb arányban vettek részt a felvételben az idősebb megkérdezettek. 4. ábra: Öregdiákok szocio-demográfiai összetétele szak és nem szerint, érdemben válaszolók, N=297, % 10. oldal

11 5. ábra: Öregdiákok szocio-demográfiai összetétele szak és életkori csoportok szerint, érdemben válaszolók, N=296, % 11. oldal

12 Alumni szervezet A megkérdezett volt hallgatók 35 százaléka lenne tagja a BGF alumni szervezetének. 51 százaléknyian kategorikusan nemet mondtak, míg további 13 százaléknyian hezitáltak a kérdésben. Mindössze a válaszadók egy százaléka nyilatkozott úgy, hogy már tagja a szervezetnek. Ugyanakkor a többség a volt hallgatók közel háromnegyede nem ismeri a főiskola öregdiák szervezetét. 6. ábra: Tagja lenne a BGF öregdiák szervezetének? érdemben válaszolók, N=299, % A megkérdezettek alig 2 százaléka tartja a kapcsolatot az intézményben működő alumni szervezettel. Ez az arány mindössze öt válaszadót takar, amiből négyen nyilatkoztak úgy, hogy a kapcsolattartás során hírlevelet kapnak, amit rendszeresen el is olvasnak, és egyikük jelezte, hogy csupán regisztrált tagja a szervezetnek. 12. oldal

13 További képzések A végzett hallgatók közel fele (48%) jelezte szándékát arra vonatkozóan, hogy szeretne valamilyen formában további képzésen részt venni. Körülbelül ugyanilyen arányban vannak azok, akik nem tanulnának többet, és minden huszadik válaszadó nem tudott konkrét szándékról beszámolni. Azok, akik nyitottak lennének további képzésre, a legnagyobb arányban négy szakterületet neveztek meg: a volt hallgatók 17 százalékában pénzügyi, 16 százalékában számviteli, 11 százalékában marketing és ugyancsak 11 százalékában egyéb kereskedelmi területet jelöltek meg. 7. ábra: Milyen szakterülettel kapcsolatban szeretne továbbképzésen résztvenni? érdemben válaszolók, azok körében, akik szeretnének további képzéseken részt venni, N=139, %, többet is említhettek Nem meglepő, hogy a további képzések területét leginkább a korábban végzett szak határozza meg: a legtöbben saját szakmájukban, szakterületükön szeretnék ismereteiket bővíteni. A nemzetközi kommunikáció szakon végzettek leginkább a marketing, illetve nemzetközi gazdálkodás területei, a közgazdász szakon diplomázottak leginkább a pénzügy, számvitel, illetve egyéb kereskedelmi szakterületek felé érdeklődnek. 13. oldal

14 8. ábra: Milyen szakterülettel kapcsolatban szeretne továbbképzésen részt venni? szakok szerint, érdemben válaszolók, azok körében, akik szeretnének további képzéseken részt venni, N=138, válaszok, %, többet is említhettek A továbbtanulni szándékozó végzett hallgatók többsége, 37 százaléka a BGF-en szeretne valamilyen mesterképzésen részt venni. Körülbelül 10 százaléknyian vannak azok, akik ugyancsak mesterképzésre jelentkeznének, de nem a BGF-re. Felsőfokú szakképzést körülbelül 7, szakirányú továbbképzést 9 százaléknyian terveznek az anyaintézményben. Nem BGF-es mesterképzésen kívüli felsőfokú oktatást a végzettek 8 százaléka szeretne, amihez 9 százaléknyi OKJ tanfolyamot, illetve 9 százaléknyi egyéb képzést számolhatunk. Összegezve, a BGF-en mintegy 53 százaléknyian tervezik valamilyen képzés elvégzését. 14. oldal

15 9. ábra: Milyen formában szeretne további tanulmányokat folytatni? érdemben válaszolók, azok körében, akik szeretnének további képzéseken részt venni, N=141, % A BGF ellenében általában három érvet hoztak fel azok, akik bár szeretnének további képzéseken részt venni, de azt nem ezen a főiskolán tennék. A leggyakoribb az esetek 40 százalékában előforduló ok az volt, hogy a BGF nem nyújt olyan képzést, mint amit keresnek. Tízből hárman említették, hogy egyetemi szinten folytatnák tovább, 17 százaléknyian pedig úgy nyilatkoztak, hogy alacsonynak tartják a főiskola színvonalát. Mintegy 9 százaléknyi válaszadó teljesen más, nem gazdasági szakterülethez tartozó szakon szeretne tanulni. Közel minden huszadik válaszadó számára a főiskola távolsága indokolja azt, hogy nem a BGF-en képzeli el tanulmányainak folytatását. A végzett hallgatók közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy munkaadója fontosnak tartja, hogy képezze magát. Körükben kisebbségben (26%) vannak azok, akik szerint maga a képzés támogatása csak a munkájukhoz szorosan kapcsolódó témakörben fontos a munkaadónak. A megkérdezettek mintegy tizede szerint csak a munkahelyi tréningeket, képzéseket támogatja a munkahely, míg közel minden ötödik válaszadó szerint a főnökséget hidegen hagyja a munkavállalók önképzési hajlandósága: nem is támogatják őket, de nem is ellenzik a további tanulmányok folytatását. Mindössze 5 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a munkahely kifejezetten ellenzi a munkavállalók képzésben való részvételét. Azok a hallgatók, akik 15. oldal

16 közgazdász szakon végeztek a BGF-en, munkahelyükön nagyobb támogatásra számíthatnak a képzéseket illetően, mint azok, akik nemzetközi kommunikáció szakon diplomáztak. 10. ábra: Munkaadója fontosnak tartja-e, hogy továbbképzéseken vegyen részt? szak szerint, érdemben válaszolók, N=300 és 298, % 16. oldal

17 Szakmai gyakorlat A 2007-ben végzett hallgatók kétharmada elégedett volt a kötelező szakmai gyakorlat időtartamával. Mintegy 21 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy alapvetően elégedett volt, de lehetne hosszabb is a gyakorlat időtartama ők átlagosan 28 hetes gyakorlati időt tartanának megfelelőnek. Mindössze 4 százaléknyian vélekedtek úgy, hogy túlságosan hosszú volt számukra a gyakorlat, és további 11 százaléknyian nem foglaltak állást a kérdésben. Jellemző, hogy a fiatalabb megkérdezettek nyilatkoztak nagyobb arányban úgy (31%), hogy szükség lett volna hosszabb szakmai gyakorlatra. 11. ábra: Mennyire volt elégedett a szakmai gyakorlat időtartamával? érdemben válaszolók, N=296, % A szakmai gyakorlat a szűk többség karrierjére gyakorolt befolyást. 31 százaléknyian válaszoltak úgy, hogy a szakmai gyakorlat teljes mértékben meghatározta későbbi szakmai karrierjüket, 18 százaléknyian pedig úgy, hogy befolyással volt karrierjük irányára. A végzett hallgatók egyharmadának nem volt hatással pályafutására a gyakorlat, míg további 11 százaléknyian nem is akartak azon a területen elhelyezkedni, ahol gyakorlatukat töltötték. A megkérdezettek fele tudta szakmai gyakorlaton megszerzett tudását a későbbiekben is hasznosítani. Ezzel ellentétesen 27 százaléknyian nyilatkoztak. Természetesen nem véletlen, hogy a gyakorlaton megszerzett tudást főként azok tudták a későbbiekben hasznosítani, akik karrierjét amúgy is jobban befolyásolta a gyakorlati hely, illetve feladat kiválasztása, teljesítése. 17. oldal

18 12. ábra: Mennyire tudta a szakmai gyakorlaton megszerzett tudást a későbbiekben hasznosítani? aszerint, mennyire befolyásolta a gyakorlat későbbi szakmai karrierjét, érdemben válaszolók, N=192 és 291, % Megkérdeztük a végzett hallgatókat, miként változtatnának a jelenlegi szakmai gyakorlat rendszerén. A legtöbb említés a gyakorlati helyek számával volt kapcsolatos: a megkérdezettek 42 százaléka több segítséget várna el az iskolától a megfelelő gyakorlati hely megtalálásában. 27 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy több gyakorlati időt tartanának helyesnek, többen visszaállítanák a legalább 2 féléves gyakorlatot is. A megkérdezettek tizede szeretné, ha a gyakorlat során szorosabban ellenőriznék a munkahelyeket, illetve az ott folyó gyakornoki munkavégzést. Ennél alig kevesebben említették azt, hogy általában hosszabb gyakorlati idő bevezetésével együtt egy-egy gyakornok több helyen is dolgozzon. Kisebb mértékben, de említették még a munkaadók és az iskola közötti kapcsolatok szorosabbá fűzését, a gyakornokok bevonását komolyabb munkafolyamatokba, a munkavállalók motiválási rendszerének kidolgozását, illetve azt is, biztosítson az iskola külföldi gyakorlati helyet is. 18. oldal

19 13. ábra: Milyen változtatási javaslatai lennének a szakmai gyakorlattal kapcsolatosan? érdemben válaszolók, N=113, válaszadók, %, többet is említhettek A megkérdezettek 18 százaléka jelezte, hogy biztosan tudna segíteni a BGF-nek szakmai együttműködés céljából, további 26 százaléknyian pedig valószínűsítették ezt. 8 százaléknyian ajánlani tudnának valakit, a többi megkérdezett pedig vagy nem tudott biztos választ mondani (2%), vagy elzárkózott a lehetőség elől. 19. oldal

20 Elégedettség A megkérdezett végzett hallgatók 25 százaléka teljes mértékben, további 25 százaléka inkább meg volt elégedve a BGF által nyújtott nyelvoktatással. 29 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a nyelvi képzés közepes volt, 19 százaléknyian pedig inkább elégedetlenségüknek adtak hangot. 14. ábra: Mennyire volt elégedett az idegen nyelvi oktatással a BGF-en érdemben válaszolók, N=299, % Legnagyobb arányban a válaszadók az idegen nyelvi kurzusok számát növelnék minden félévben az összes megkérdezett 74 százaléka emelte ezt ki (ami a válaszok több mint harmadát jelentette). 61 százaléknyian kötelezővé tennék idegen nyelvi kurzus felvételét, 22 százaléknyian pedig szakmai nyelvvizsga feltételéül kötnék az államvizsgára való jelentkezést. Mindössze 13 százaléknyian tartották azt jó ötletnek, hogy minden félévben tegyék kötelezővé a hallgatóknak, hogy idegen nyelvi szaklapokból készítsenek recenziókat. 20. oldal

21 15. ábra: Nyelvoktatással kapcsolatosan miket tartana megfelelőnek a BGF-en? érdemben válaszolók, N=299, %, többet is említhettek A 2007-ben diplomázott hallgatók mintegy harmada vélekedik úgy, hogy a BGF-en szerzett végzettségével nagymértékben könnyebb az előrejutás munkahelyén, mintha ugyanezt a végzettséget egy másik intézményben szerezte volna meg. Kismértékű könnyebbségről körülbelül ugyanilyen arányban számoltak be. Kicsit több, mint minden negyedik megkérdezett vélekedett úgy, hogy a BGF-es diploma nem jelent sem előnyt, sem hátrányt a többi diplomához képest a munkahelyi előmenetelt tekintve. Az elvégzett szak jelentősen befolyásolja a kérdés megítélését: azok, akik közgazdász szakon végeztek, nagyobb mértékben érzik a BGF-es diploma előnyét, mint azok, akik nemzetközi kommunikáció szakon szerezték oklevelüket igaz, utóbbiak körében is többségben vannak azok, akik inkább előnyét érzik hogy ezen a főiskolán tanultak. 21. oldal

22 16. ábra: Mi a véleménye a BGF-en szerzett végzettséggel könnyebb-e az előrejutás, mint más felsőoktatási intézmény diplomájával? szakok szerint, érdemben válaszolók, N=300 és 298, % Összességében a végzett hallgatók 36 százaléka teljes mértékben elégedett volt az intézménnyel, további 49 százalék pedig inkább elégedettségének adott hangot. 13 százalék nyilatkoztak úgy, hogy közepes mértékben voltak elégedettek, és mindössze 1 százalékban találtuk azokat, akik inkább, vagy egyáltalán nem voltak elégedettek a főiskolával. Jellemző, hogy az idősebb, illetve vidéki lakhelyű megkérdezettek valamivel nagyobb mértékben számoltak be elégedettségükről. Az egyes interjúk zárásaként megkértük a válaszadókat, mondják el pozitív és negatív véleményüket egyaránt a BGF oktatásával kapcsolatban. A megkérdezettek 43 százaléka általánosságban, vagy egy-két szempontot (pl. felkészült, jó tanárok, piacképes diploma, jó nyelvoktatás, stb.) kiemelve elégedettségének adott hangot. A legtöbb negatív kritika a BGF nyelvoktatásával függ össze (26%): vagy kevés a tanulható nyelv, illetve az óraszám, vagy nem megfelelő a tanárok nyelvtudása, vagy nem beszédközpontú tanítás volt jellemző. 12 százaléknyian említették, hogy az iskola nem folytat eléggé gyakorlatias oktatást, sok az elmélet, az aktuális gyakorlati tudás pedig kevés. 8 százaléknyian emelték ki, hogy szervezetlen az iskola, vagy a Tanulmányi Hivatal szolgáltatásaival nem voltak megelégedve. 7 százaléknyian a képzés általános szintjét emelnék, 6 százalékuk pedig azt emelte ki, hogy nem volt egységes szintű képzés a tanárok eltérő felkészültsége miatt. 22. oldal

23 17. ábra: Mennyire volt elégedett az intézménnyel összességében? korcsoportok és településtípus szerint, érdemben válaszolók, N=300 és 298, % 18. ábra: A BGF-en folytatott oktatással kapcsolatosan mi a véleménye? érdemben válaszolók, N=262, válaszadók, %, többet is említhettek 23. oldal

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés - 2011. november Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér...

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés -

A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 007-ben és 009-ben végzett hallgatók között lebonyolított 00. évi kutatás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2013. március

Kutatási jelentés. 2013. március Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2012. évi motivációs kutatás eredményei 201. március Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a végzett hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február 1 Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 212 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 212. TÁMOP-4.1.1/A-/2/KMR-2-4 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja 2010-2011-2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: 2013. november - 2014. február Lezárva: 2015. január

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet MSC MSc mérnöki 3. A felmérés kérdéscsoportjainak kiértékelése 3.1. A végzést követő továbbtanulás az aktív hallgatók körében

Részletesebben

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul 2010. EvaSys DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni

A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni A magyarok kétharmada otthon szeretne meghalni Mit gondolnak a magyarok a gyógyíthatatlan betegségekről, hol töltenék el életük utolsó szakaszát; mitől félnek leginkább, s mennyire ismerik az emberek a

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Előterjesztés a Szenátus 2011. május 5-i ülésére. Tárgy:

Előterjesztés a Szenátus 2011. május 5-i ülésére. Tárgy: Előterjesztés a Szenátus 2011. május 5-i ülésére Tárgy: 2010 évi diplomás pályakövetési vizsgálat eredménye Előterjesztő: Gadár László Karrier Iroda vezető Előterjesztés tárgyának kutatási vezetője: Formádi

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével

Alba Radar. 13. hullám. Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Rekonstrukciós program Székesfehérváron a lakosok szemével 2012. július 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

Felmérés a műszaki menedzser diplomával rendelkezők pályakezdési, elhelyezkedési lehetőségeiről

Felmérés a műszaki menedzser diplomával rendelkezők pályakezdési, elhelyezkedési lehetőségeiről Felmérés a műszaki menedzser diplomával rendelkezők pályakezdési, elhelyezkedési lehetőségeiről A 2004. decemberben készített kérdőív felmérés eredményei alapján Kovácsné Bukucs Erzsébet, Gombaszögi Ildikó,

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A MÜTF pályára állít : komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

Jelentés a Diplomás Pályakövetési Rendszer keretein belül zajlott 2013-as, az 1-3-5 éve végzettek körében készített felmérés eredményeiről

Jelentés a Diplomás Pályakövetési Rendszer keretein belül zajlott 2013-as, az 1-3-5 éve végzettek körében készített felmérés eredményeiről Jelentés a Diplomás Pályakövetési Rendszer keretein belül zajlott 2013-as, az 1-3-5 éve végzettek körében készített felmérés eredményeiről Bevezetés A Diplomás Pályakövetési Rendszer Az Eszterházy Károly

Részletesebben

A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban

A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban A hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatain tanulók közül minden tizedik már tapasztalt hallgató, hiszen a mostani tanulmányai előtt már más egyetemek,

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2011 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 2008, 2010, 2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Lezárva: 2014. április Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Felsőoktatási

Részletesebben

Alba Radar. 14. hullám

Alba Radar. 14. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 14. hullám Lakossági vélemények a háziorvosi ügyeletről 2012. szeptember 27. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA FM 011/01 KÉRDŐÍV KIMUTATÁSA ESTI és FELNŐTT TAGOZATON Honnan szerzett tudomást az intézményünkben folyó képzésről? Oktatási tájékoztató füzet Kiküldött tájékoztató anyagokból 2% 0% Szórólapokból 15% 4% 4% 4% 2% 5% Újságban megjelent hirdetésből SZÁMALK honlapjáról

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Modern Üzleti Tudományok Főiskolája A projekt teljes költségvetése 157.371.600 Ft Támogatási intenzitás: 88,13 % Projekt időtartama: 2009. december. 01. 2011. november 30. A DPR program sikeres beépítése

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2010-IG A BKF SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Aktív hallgatók elemzése Készítette: Séd Levente a ZMNE Karrier Iroda megbízásából 2011. augusztus 1. Az alapsokaság A felmérés alapsokasága

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Pályakövetés 2010 ősz

Pályakövetés 2010 ősz KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA Pályakövetés 2 ősz A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Dr. Kontó Gizella Székesfehérvár, 2 A Kiadvány az Európai Unió támogatásával az Európai

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók?

Jelszavak 2011-ben. Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Jelszavak 2011-ben Milyen jelszavakat használnak a magyar internet-felhasználók? Összefoglaló A legjellemzőbb jelszótípus e-mail fiókok esetében a betűk és számok (például: gabi34, ilrw12) kombinációjának

Részletesebben