Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított"

Átírás

1 Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított évi telefonos kutatás eredményei szeptember A Diplomás Pályakövetési Rendszer kialakítása és megvalósítása a Budapesti Gazdasági Főiskola TÁMOP /2/KMR azonosítószámú TETT - A TE jövőd a Te kezedbe Téve! Korszerű szolgáltatásokkal az elhelyezkedést, pályakezdést, sikeres karriert segítő esélyekért a BGF-en, valamint a TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR azonosítószámú KKT - Készség, Kompetencia, Tudás. A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési igényeinek integrálásával című európai uniós támogatású projektek keretében történt Budapesti Gazdasági Főiskola Bp. Buzogány u oldal

2 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 6 Végzettek társadalmi-demográfiai háttere... 7 Hallgatói státusz... 9 Alumni szervezet További képzések Szakmai gyakorlat Elégedettség oldal

3 Vezetői összefoglaló Módszertan Az adatok telefonos survey módszerrel kerültek felvételre. A felmérés eredményeképpen összességében 300, 2007-ben végzett hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az adatfelvétel 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterében készült. Végzettek társadalmi-demográfiai háttere A megkérdezett végzett hallgatók negyede férfi, háromnegyede nő. Az átlagos életkor 28 év. A 2007-ben végzett hallgatók nagy többsége Budapesten, vagy annak agglomerációjában él: 63 százalékuk fővárosi, 10 százalékuk Pest megyei lakos. A felmérésben megkérdezett végzett hallgatók kilenctizede dolgozik, további 6 százaléka pedig ugyan rendelkezik állandó munkahellyel, ám jelenleg inaktív. Mindössze 4 százaléknyian vannak azok, akik nem dolgoznak. A válaszadók 28 százaléka valamilyen vezetői pozíciót tölt be munkahelyén. Ebből 5 százaléknyian felsővezetők, 15 százaléknyian középvezetők. A többség a válaszadók 69 százaléka alkalmazotti beosztásban dolgozik. A válaszadók fele ugyanabban a beosztásban dolgozik, mint amikor felvették a munkahelyére. Az elmúlt egy-három évben százalékuknak sikerült előrelépni. Hallgatói státusz A 2007-ben végzett és a felmérésben részt vevő hallgatók 90 százaléka nappali, 6 százaléka levelező tagozatra, további 4 százaléka pedig távoktatásra járt. A megkérdezettek közel fele, 45 százaléka végzett közgazdász szakon, 14 százaléka pedig a nemzetközi kommunikáció szakot végezte el. Alumni szervezet A megkérdezett volt hallgatók 35 százaléka lenne tagja a BGF alumni szervezetének. A többség a volt hallgatók közel háromnegyede nem ismeri a főiskola öregdiák szervezetét. A megkérdezettek alig 2 százaléka tartja a kapcsolatot az intézményben működő alumni szervezettel. 3. oldal

4 További képzések A végzett hallgatók közel fele (48%) jelezte szándékát arra vonatkozóan, hogy szeretne valamilyen formában további képzésen részt venni. E csoport legnagyobb arányban négy szakterületet nevezett meg: pénzügyi (17%), számviteli (16%), marketing és egyéb kereskedelmi (11-11%) terület vonzza a legtöbb érdeklődőt. A további képzések területét leginkább a korábban végzett szak határozza meg. A BGF-en mintegy 53 százaléknyian tervezik valamilyen képzés elvégzését, ebből 37 százaléknyian mesterképzést, 7 százaléknyian felsőfokú szakképzést és 9 százaléknyian szakirányú továbbképzést. A BGF ellenében általában három érvet hoztak fel azok, akik bár szeretnének további képzéseken részt venni, de azt nem ezen a főiskolán tennék: nincs olyan képzés, amire szükségük lenne, egyetemi szinten szeretnének tanulni, illetve alacsonynak tartják a főiskola oktatási színvonalát. A végzett hallgatók közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy munkaadója fontosnak tartja, hogy képezze magát. Körükben kisebbségben (26%) vannak azok, akik szerint maga a képzés támogatása csak a munkájához szorosan kapcsolódó témakörben fontos a munkaadónak. Szakmai gyakorlat A 2007-ben végzett hallgatók kétharmada elégedett volt a kötelező szakmai gyakorlat időtartamával. További 21 százaléknyi megkérdezett a gyakorlat hosszával alapvetően elégedett volt, de véleményük szerint az lehetne hosszabb is (átlagosan 28 hetes gyakorlatot tartanának megfelelőnek). A szakmai gyakorlat a szűk többség karrierjére gyakorolt befolyást. 31 százaléknyian válaszoltak úgy, hogy a szakmai gyakorlat teljes mértékben meghatározta későbbi szakmai karrierjüket, 18 százaléknyian pedig úgy, hogy befolyással volt karrierjük irányára. A megkérdezettek többsége két dolgon változtatna a szakmai gyakorlattal kapcsolatban: egyrészt több segítséget várnak el az iskolától a gyakorlati hely megtalálásában, illetve növelnék a kötelező szakmai gyakorlat hosszát. 4. oldal

5 A megkérdezettek 18 százaléka jelezte, hogy biztosan tudna segíteni a BGF-nek szakmai együttműködés céljából, további 26 százaléknyian pedig valószínűsítették ezt. Elégedettség A megkérdezett végzett hallgatók 25 százaléka teljes mértékben, további 25 százaléka inkább meg volt elégedve a BGF által nyújtott nyelvoktatással. 29 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a nyelvi képzés közepes volt, 19 százaléknyian pedig inkább elégedetlenségüknek adtak hangot. A volt hallgatók 74 százaléka növelné az idegen nyelvi kurzusok számát, 61 százaléknyian pedig kötelezővé tennék legalább egy kurzus felvételét félévenként. A 2007-ben diplomázott hallgatók mintegy harmada vélekedik úgy, hogy a BGF-en szerzett végzettségével nagymértékben könnyebb az előrejutás munkahelyén, mintha ugyanezt a végzettséget egy másik intézményben szerezte volna meg. Kismértékű könnyebbségről körülbelül ugyanilyen arányban számoltak be. Összességében a végzett hallgatók 36 százaléka teljesen mértékben elégedett volt az intézménnyel, további 49 százaléknyian pedig inkább elégedettségüknek adtak hangot. 13 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy közepes mértékben voltak elégedettek, és mindössze 1 százalék volt azok aránya, akik inkább nem, vagy egyáltalán nem voltak elégedettek a főiskolával. 5. oldal

6 Módszertan Háttér A végzett hallgatók körében történt felmérés a Diplomás Pályakövetési Rendszer vizsgálatok részét képező kutatás. Az eredmények alapján az intézmény visszacsatolást kap oktatási tevékenységének megítéléséről, illetve arról, hogy a végzettek milyen véleménnyel vannak a főiskoláról a munkaerő-piaci tapasztalataik fényében. A kutatás eredménye megmutatja, hogy a végzettek milyen problémákkal szembesültek az elhelyezkedés során, milyen területeket kell fejleszteni, erősíteni, hogy a BGF-en végzettek minél hatékonyabban tudjanak a munkaerőpiacon szerepelni, elhelyezkedni. A válaszok segíteni tudják az intézmény oktatásfejlesztési tevékenységének hatékonyságát, illetve azok irányát. Az elhelyezkedés tapasztalatai fontos információkat nyújtanak a Karrier Iroda számára annak szolgáltatásai, tanácsadó tevékenysége és képzései tervezésénél. Ez a kutatási jelentés a végzett hallgatók egy speciális csoportjára, a ben államvizsgázott hallgatókra koncentrál. Mintavétel Az adatok telefonos survey módszerrel kerültek felvételre. Az adatfelvételt a főiskola saját hatáskörében végezte el. A felmérés eredményeképpen összességében 300, ben végzett hallgatótól kaptunk értékelhető, kitöltött kérdőívet. Az egyes paraméterek statisztikai hibahatára az összes megkérdezett körében +/-4,9 százalék, 95%-os megbízhatósági intervallumon belül. Az elemzésben ahol csak módunk nyílt, a hallgatók véleményét szak, illetve szociodemográfiai (nem, településtípus, korcsoport) bontásban közöltük. Abban az esetben, ha egyik szempont szerint sem volt értékelhető különbség az egyes hallgatói csoportok között, a közölt grafikonokon, táblázatokon nem tüntettük fel ezeket a bontásokat, így csak a statisztikailag szignifikáns kereszttáblákat közöltük. Az adatfelvételek ideje: Az adatfelvétel 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterében készült. 6. oldal

7 Végzettek társadalmi-demográfiai háttere A megkérdezett végzett hallgatók negyede férfi, háromnegyede nő. Az átlagos életkor 28 év: a válaszadók 17 százaléka legfeljebb 26 éves, 35 százaléka 27, 23 százaléka pedig 28 éves. Ennél idősebb a válaszadók 25 százaléka. A 2007-ben végzett hallgatók nagy többsége Budapesten, vagy annak agglomerációjában él: 63 százalékuk fővárosi, 10 százalékuk Pest megyei lakos. Az ország többi megyéjében csak maximum a megkérdezettek 2-3 százaléka él. A válaszadók túlnyomórésze urbánus környezetben lakik: a fővárosiakon túl a végzett hallgatók 12 százaléka valamelyik megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban, 15 százaléka kisvárosban lakik és mindössze 9 százalékuk él községben. 1. táblázat: Öregdiákok nem, életkori csoportok és lakhelyük településtípusa szerint, összes megkérdezett, N és % N % % nem férfi nő válaszhiány korcsoport évesek évesek évesek legalább 29 évesek válaszhiány településtípus Budapest megyeszékhely város község válaszhiány összesen A felmérésben megkérdezett végzett hallgatók kilenctizede dolgozik, további 6 százaléka pedig ugyan rendelkezik állandó munkahellyel, ám jelenleg inaktív. Mindössze 4 százaléknyian vannak azok, akik nem dolgoznak. Az inaktivitás csak a nőket érinti, így valószínűsíthetjük, hogy a válaszok mögött a gyermekvállalás húzódik meg. A válaszadók 28 százaléka valamilyen vezetői pozíciót tölt be munkahelyén. Ebből 5 százaléknyian felsővezetők, 15 százaléknyian középvezetők. A többség a válaszadók 69 százaléka alkalmazotti beosztásban dolgozik. Jellemző, hogy a férfiak körében magasabb arányban találjuk azokat, akik vezető pozícióban dolgoznak (39% vs. 24%). 7. oldal

8 1. ábra: Milyen beosztásban dolgozik jelenlegi (utolsó) munkahelyén? nemek szerint, érdemben válaszolók, N=288, % A válaszadók fele ugyanabban a beosztásban dolgozik, mint amikor felvették a munkahelyére. Az elmúlt egy-három évben százalékuknak sikerült előrelépni. Ennél több idő a jelenlegi beosztás betöltéséhez a megkérdezettek 8 százalékának kellett. Természetesen az alkalmazottak körében jellemző inkább, hogy abban a beosztásban dolgoznak jelenleg is, amire annak idején felvették őket. Emellett igaz az is, hogy a jelenleg felsővezetőként dolgozó volt hallgatók 31, a középvezetőként dolgozók 17 százaléka tudott már eleve ebbe a pozícióba elhelyezkedni. 2. ábra: Jelenlegi beosztását mennyi idő alatt érte el? a megkérdezettek beosztása szerint, érdemben válaszolók, N=278, % 8. oldal

9 Hallgatói státusz A 2007-ben végzett és a felmérésben résztvevő hallgatók 90 százaléka nappali, 6 százaléka levelező tagozatra, további 4 százaléka pedig távoktatásra járt. Korábbi tapasztalataink alapján nem meglepő, hogy a nappali tagozatosok általában a fiatalabb, a levelező és távoktatásban tanulók inkább az idősebb generációk tagjai közül kerülnek ki. 3. ábra: Öregdiákok szocio-demográfiai összetétele tagozat és életkori csoportok szerint, érdemben válaszolók, N=298, % A megkérdezettek közel fele, 45 százaléka végzett közgazdász szakon, 14 százaléka pedig a nemzetközi kommunikáció szakot végezte el. Közel minden tizedik válaszadó vendéglátó és szálloda szakon, illetve kereskedelmi szakon szerezte meg oklevelét. A mintába került még gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment (6%), humán erőforrás menedzser (5%), nemzetközi gazdálkodás (5%), idegenforgalom és szálloda (4%), valamint kereskedelem és marketing (2%) szakos volt hallgató is. 9. oldal

10 2. táblázat: Öregdiákok tagozat és szak szerint, összes megkérdezett, N és % N % % tagozat nappali levelező távoktatás szak közgazdász nemzetközi kommunikáció kereskedelmi vendéglátó és szálloda gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment humán erőforrás menedzser nemzetközi gazdálkodás idegenforgalom és szálloda kereskedelem és marketing válaszhiány összesen Az elemzés további részében a szakos megoszlás közül csak a mintába került két népesebb szak, a közgazdász és a nemzetközi kommunikáció szakos hallgatók válaszait vizsgáljuk részletesebben. A nemzetközi kommunikáció szakosok körében jóval nagyobb arányban találjuk a nőket, mint a közgazdász szakon (93 vs. 63%). Az utóbbi szakon végzettek közül nagyobb arányban vettek részt a felvételben az idősebb megkérdezettek. 4. ábra: Öregdiákok szocio-demográfiai összetétele szak és nem szerint, érdemben válaszolók, N=297, % 10. oldal

11 5. ábra: Öregdiákok szocio-demográfiai összetétele szak és életkori csoportok szerint, érdemben válaszolók, N=296, % 11. oldal

12 Alumni szervezet A megkérdezett volt hallgatók 35 százaléka lenne tagja a BGF alumni szervezetének. 51 százaléknyian kategorikusan nemet mondtak, míg további 13 százaléknyian hezitáltak a kérdésben. Mindössze a válaszadók egy százaléka nyilatkozott úgy, hogy már tagja a szervezetnek. Ugyanakkor a többség a volt hallgatók közel háromnegyede nem ismeri a főiskola öregdiák szervezetét. 6. ábra: Tagja lenne a BGF öregdiák szervezetének? érdemben válaszolók, N=299, % A megkérdezettek alig 2 százaléka tartja a kapcsolatot az intézményben működő alumni szervezettel. Ez az arány mindössze öt válaszadót takar, amiből négyen nyilatkoztak úgy, hogy a kapcsolattartás során hírlevelet kapnak, amit rendszeresen el is olvasnak, és egyikük jelezte, hogy csupán regisztrált tagja a szervezetnek. 12. oldal

13 További képzések A végzett hallgatók közel fele (48%) jelezte szándékát arra vonatkozóan, hogy szeretne valamilyen formában további képzésen részt venni. Körülbelül ugyanilyen arányban vannak azok, akik nem tanulnának többet, és minden huszadik válaszadó nem tudott konkrét szándékról beszámolni. Azok, akik nyitottak lennének további képzésre, a legnagyobb arányban négy szakterületet neveztek meg: a volt hallgatók 17 százalékában pénzügyi, 16 százalékában számviteli, 11 százalékában marketing és ugyancsak 11 százalékában egyéb kereskedelmi területet jelöltek meg. 7. ábra: Milyen szakterülettel kapcsolatban szeretne továbbképzésen résztvenni? érdemben válaszolók, azok körében, akik szeretnének további képzéseken részt venni, N=139, %, többet is említhettek Nem meglepő, hogy a további képzések területét leginkább a korábban végzett szak határozza meg: a legtöbben saját szakmájukban, szakterületükön szeretnék ismereteiket bővíteni. A nemzetközi kommunikáció szakon végzettek leginkább a marketing, illetve nemzetközi gazdálkodás területei, a közgazdász szakon diplomázottak leginkább a pénzügy, számvitel, illetve egyéb kereskedelmi szakterületek felé érdeklődnek. 13. oldal

14 8. ábra: Milyen szakterülettel kapcsolatban szeretne továbbképzésen részt venni? szakok szerint, érdemben válaszolók, azok körében, akik szeretnének további képzéseken részt venni, N=138, válaszok, %, többet is említhettek A továbbtanulni szándékozó végzett hallgatók többsége, 37 százaléka a BGF-en szeretne valamilyen mesterképzésen részt venni. Körülbelül 10 százaléknyian vannak azok, akik ugyancsak mesterképzésre jelentkeznének, de nem a BGF-re. Felsőfokú szakképzést körülbelül 7, szakirányú továbbképzést 9 százaléknyian terveznek az anyaintézményben. Nem BGF-es mesterképzésen kívüli felsőfokú oktatást a végzettek 8 százaléka szeretne, amihez 9 százaléknyi OKJ tanfolyamot, illetve 9 százaléknyi egyéb képzést számolhatunk. Összegezve, a BGF-en mintegy 53 százaléknyian tervezik valamilyen képzés elvégzését. 14. oldal

15 9. ábra: Milyen formában szeretne további tanulmányokat folytatni? érdemben válaszolók, azok körében, akik szeretnének további képzéseken részt venni, N=141, % A BGF ellenében általában három érvet hoztak fel azok, akik bár szeretnének további képzéseken részt venni, de azt nem ezen a főiskolán tennék. A leggyakoribb az esetek 40 százalékában előforduló ok az volt, hogy a BGF nem nyújt olyan képzést, mint amit keresnek. Tízből hárman említették, hogy egyetemi szinten folytatnák tovább, 17 százaléknyian pedig úgy nyilatkoztak, hogy alacsonynak tartják a főiskola színvonalát. Mintegy 9 százaléknyi válaszadó teljesen más, nem gazdasági szakterülethez tartozó szakon szeretne tanulni. Közel minden huszadik válaszadó számára a főiskola távolsága indokolja azt, hogy nem a BGF-en képzeli el tanulmányainak folytatását. A végzett hallgatók közel kétharmada nyilatkozott úgy, hogy munkaadója fontosnak tartja, hogy képezze magát. Körükben kisebbségben (26%) vannak azok, akik szerint maga a képzés támogatása csak a munkájukhoz szorosan kapcsolódó témakörben fontos a munkaadónak. A megkérdezettek mintegy tizede szerint csak a munkahelyi tréningeket, képzéseket támogatja a munkahely, míg közel minden ötödik válaszadó szerint a főnökséget hidegen hagyja a munkavállalók önképzési hajlandósága: nem is támogatják őket, de nem is ellenzik a további tanulmányok folytatását. Mindössze 5 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a munkahely kifejezetten ellenzi a munkavállalók képzésben való részvételét. Azok a hallgatók, akik 15. oldal

16 közgazdász szakon végeztek a BGF-en, munkahelyükön nagyobb támogatásra számíthatnak a képzéseket illetően, mint azok, akik nemzetközi kommunikáció szakon diplomáztak. 10. ábra: Munkaadója fontosnak tartja-e, hogy továbbképzéseken vegyen részt? szak szerint, érdemben válaszolók, N=300 és 298, % 16. oldal

17 Szakmai gyakorlat A 2007-ben végzett hallgatók kétharmada elégedett volt a kötelező szakmai gyakorlat időtartamával. Mintegy 21 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy alapvetően elégedett volt, de lehetne hosszabb is a gyakorlat időtartama ők átlagosan 28 hetes gyakorlati időt tartanának megfelelőnek. Mindössze 4 százaléknyian vélekedtek úgy, hogy túlságosan hosszú volt számukra a gyakorlat, és további 11 százaléknyian nem foglaltak állást a kérdésben. Jellemző, hogy a fiatalabb megkérdezettek nyilatkoztak nagyobb arányban úgy (31%), hogy szükség lett volna hosszabb szakmai gyakorlatra. 11. ábra: Mennyire volt elégedett a szakmai gyakorlat időtartamával? érdemben válaszolók, N=296, % A szakmai gyakorlat a szűk többség karrierjére gyakorolt befolyást. 31 százaléknyian válaszoltak úgy, hogy a szakmai gyakorlat teljes mértékben meghatározta későbbi szakmai karrierjüket, 18 százaléknyian pedig úgy, hogy befolyással volt karrierjük irányára. A végzett hallgatók egyharmadának nem volt hatással pályafutására a gyakorlat, míg további 11 százaléknyian nem is akartak azon a területen elhelyezkedni, ahol gyakorlatukat töltötték. A megkérdezettek fele tudta szakmai gyakorlaton megszerzett tudását a későbbiekben is hasznosítani. Ezzel ellentétesen 27 százaléknyian nyilatkoztak. Természetesen nem véletlen, hogy a gyakorlaton megszerzett tudást főként azok tudták a későbbiekben hasznosítani, akik karrierjét amúgy is jobban befolyásolta a gyakorlati hely, illetve feladat kiválasztása, teljesítése. 17. oldal

18 12. ábra: Mennyire tudta a szakmai gyakorlaton megszerzett tudást a későbbiekben hasznosítani? aszerint, mennyire befolyásolta a gyakorlat későbbi szakmai karrierjét, érdemben válaszolók, N=192 és 291, % Megkérdeztük a végzett hallgatókat, miként változtatnának a jelenlegi szakmai gyakorlat rendszerén. A legtöbb említés a gyakorlati helyek számával volt kapcsolatos: a megkérdezettek 42 százaléka több segítséget várna el az iskolától a megfelelő gyakorlati hely megtalálásában. 27 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy több gyakorlati időt tartanának helyesnek, többen visszaállítanák a legalább 2 féléves gyakorlatot is. A megkérdezettek tizede szeretné, ha a gyakorlat során szorosabban ellenőriznék a munkahelyeket, illetve az ott folyó gyakornoki munkavégzést. Ennél alig kevesebben említették azt, hogy általában hosszabb gyakorlati idő bevezetésével együtt egy-egy gyakornok több helyen is dolgozzon. Kisebb mértékben, de említették még a munkaadók és az iskola közötti kapcsolatok szorosabbá fűzését, a gyakornokok bevonását komolyabb munkafolyamatokba, a munkavállalók motiválási rendszerének kidolgozását, illetve azt is, biztosítson az iskola külföldi gyakorlati helyet is. 18. oldal

19 13. ábra: Milyen változtatási javaslatai lennének a szakmai gyakorlattal kapcsolatosan? érdemben válaszolók, N=113, válaszadók, %, többet is említhettek A megkérdezettek 18 százaléka jelezte, hogy biztosan tudna segíteni a BGF-nek szakmai együttműködés céljából, további 26 százaléknyian pedig valószínűsítették ezt. 8 százaléknyian ajánlani tudnának valakit, a többi megkérdezett pedig vagy nem tudott biztos választ mondani (2%), vagy elzárkózott a lehetőség elől. 19. oldal

20 Elégedettség A megkérdezett végzett hallgatók 25 százaléka teljes mértékben, további 25 százaléka inkább meg volt elégedve a BGF által nyújtott nyelvoktatással. 29 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a nyelvi képzés közepes volt, 19 százaléknyian pedig inkább elégedetlenségüknek adtak hangot. 14. ábra: Mennyire volt elégedett az idegen nyelvi oktatással a BGF-en érdemben válaszolók, N=299, % Legnagyobb arányban a válaszadók az idegen nyelvi kurzusok számát növelnék minden félévben az összes megkérdezett 74 százaléka emelte ezt ki (ami a válaszok több mint harmadát jelentette). 61 százaléknyian kötelezővé tennék idegen nyelvi kurzus felvételét, 22 százaléknyian pedig szakmai nyelvvizsga feltételéül kötnék az államvizsgára való jelentkezést. Mindössze 13 százaléknyian tartották azt jó ötletnek, hogy minden félévben tegyék kötelezővé a hallgatóknak, hogy idegen nyelvi szaklapokból készítsenek recenziókat. 20. oldal

21 15. ábra: Nyelvoktatással kapcsolatosan miket tartana megfelelőnek a BGF-en? érdemben válaszolók, N=299, %, többet is említhettek A 2007-ben diplomázott hallgatók mintegy harmada vélekedik úgy, hogy a BGF-en szerzett végzettségével nagymértékben könnyebb az előrejutás munkahelyén, mintha ugyanezt a végzettséget egy másik intézményben szerezte volna meg. Kismértékű könnyebbségről körülbelül ugyanilyen arányban számoltak be. Kicsit több, mint minden negyedik megkérdezett vélekedett úgy, hogy a BGF-es diploma nem jelent sem előnyt, sem hátrányt a többi diplomához képest a munkahelyi előmenetelt tekintve. Az elvégzett szak jelentősen befolyásolja a kérdés megítélését: azok, akik közgazdász szakon végeztek, nagyobb mértékben érzik a BGF-es diploma előnyét, mint azok, akik nemzetközi kommunikáció szakon szerezték oklevelüket igaz, utóbbiak körében is többségben vannak azok, akik inkább előnyét érzik hogy ezen a főiskolán tanultak. 21. oldal

22 16. ábra: Mi a véleménye a BGF-en szerzett végzettséggel könnyebb-e az előrejutás, mint más felsőoktatási intézmény diplomájával? szakok szerint, érdemben válaszolók, N=300 és 298, % Összességében a végzett hallgatók 36 százaléka teljes mértékben elégedett volt az intézménnyel, további 49 százalék pedig inkább elégedettségének adott hangot. 13 százalék nyilatkoztak úgy, hogy közepes mértékben voltak elégedettek, és mindössze 1 százalékban találtuk azokat, akik inkább, vagy egyáltalán nem voltak elégedettek a főiskolával. Jellemző, hogy az idősebb, illetve vidéki lakhelyű megkérdezettek valamivel nagyobb mértékben számoltak be elégedettségükről. Az egyes interjúk zárásaként megkértük a válaszadókat, mondják el pozitív és negatív véleményüket egyaránt a BGF oktatásával kapcsolatban. A megkérdezettek 43 százaléka általánosságban, vagy egy-két szempontot (pl. felkészült, jó tanárok, piacképes diploma, jó nyelvoktatás, stb.) kiemelve elégedettségének adott hangot. A legtöbb negatív kritika a BGF nyelvoktatásával függ össze (26%): vagy kevés a tanulható nyelv, illetve az óraszám, vagy nem megfelelő a tanárok nyelvtudása, vagy nem beszédközpontú tanítás volt jellemző. 12 százaléknyian említették, hogy az iskola nem folytat eléggé gyakorlatias oktatást, sok az elmélet, az aktuális gyakorlati tudás pedig kevés. 8 százaléknyian emelték ki, hogy szervezetlen az iskola, vagy a Tanulmányi Hivatal szolgáltatásaival nem voltak megelégedve. 7 százaléknyian a képzés általános szintjét emelnék, 6 százalékuk pedig azt emelte ki, hogy nem volt egységes szintű képzés a tanárok eltérő felkészültsége miatt. 22. oldal

23 17. ábra: Mennyire volt elégedett az intézménnyel összességében? korcsoportok és településtípus szerint, érdemben válaszolók, N=300 és 298, % 18. ábra: A BGF-en folytatott oktatással kapcsolatosan mi a véleménye? érdemben válaszolók, N=262, válaszadók, %, többet is említhettek 23. oldal

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november

A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei. - kutatási jelentés - 2011. november A Budapesti Gazdasági Főiskola felsőfokú szakképzésében résztvevők véleményei - kutatási jelentés - 2011. november Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Módszertan... 5 Hallgatói státusz és demográfiai háttér...

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés -

A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A Budapesti Gazdasági Főiskola végzett hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 007-ben és 009-ben végzett hallgatók között lebonyolított 00. évi kutatás

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Albert József Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2013

Albert József Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 Albert József Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 2014.04.15. Felsőoktatási együttműködés a Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14 Főkedvezményezett : Pannon

Részletesebben

Diplomás pályakövetés - végzettek - intézményi online kutatás, 2019.

Diplomás pályakövetés - végzettek - intézményi online kutatás, 2019. Diplomás pályakövetés - végzettek - intézményi online kutatás, 9. Riport generálás időpontja: 9.4.8. 8:58:4.. Ön milyen szakon végzett az intézményben? Válaszok száma: 4.alkalmazott szociális gerontológia

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Hallgatók 2011 ELTE INTÉZMÉNYI KÉRDÉSEK

Hallgatók 2011 ELTE INTÉZMÉNYI KÉRDÉSEK Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Hallgatók 2011 ELTE INTÉZMÉNYI KÉRDÉSEK 6.1. csak annak, aki az ETR adatai alapján az mesterképzésre, doktori képzésre jár az ELTE-n és idejárt alapképzésben

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar DPR kiértékelés (2010-2012-2014-ben abszolváltak) Informatikai képzési terület 2015. október DPR: a 2010-2012-2014-ben abszolváltak (informatikai képzési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2013. március

Kutatási jelentés. 2013. március Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2012. évi motivációs kutatás eredményei 201. március Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar DPR kiértékelés (2013-2015-2017-ben abszolváltak) Műszaki képzési terület 2019. június DPR: a 2013-2015-2017-ben abszolváltak (műszaki képzési terület)

Részletesebben

A VHF Szociális munka szakon végzettek véleménye a szakon folyó képzésről és a munkaerő-piaci kilátások, 2016.

A VHF Szociális munka szakon végzettek véleménye a szakon folyó képzésről és a munkaerő-piaci kilátások, 2016. A VHF Szociális munka szakon végzettek véleménye a szakon folyó képzésről és a munkaerő-piaci kilátások, 06. / A felmérés célja és módszere 06 júniusában a záróvizsgán részt vett szociális munka szakos

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

A 2013-ban végzett hallgatók felmérésének eredményei

A 2013-ban végzett hallgatók felmérésének eredményei A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) felmérések tapasztalatai a Műszaki Földtudományi Karon Bevezetés A statisztikai felméréseket a Miskolci Egyetem Minőségbiztosítási Irodája végezte el 2014- ben.

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ SERFŐZŐ MÓNIKA ELTE TÓK Kari Tanács 2017. június 15. Minőségfejlesztési beszámoló részei Minőségfejlesztési történések Hallgatói félidős felmérés adatai OHV felmérés 2016.

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI BESZÁMOLÓ SERFŐZŐ MÓNIKA ELTE TÓK Kari Tanács 2016. október 20. Minőségfejlesztési beszámoló részei Egyetemi Minőségfejlesztési Program és Minőségügyi Kézikönyv elkészülése 2016. tavaszi

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar DPR kiértékelés (2009-2011-2013-ban abszolváltak) Műszaki képzési terület 2014. október DPR: a 2009-2011-2013-ban abszolváltak (műszaki képzési terület)

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar DPR kiértékelés (2009-2011-2013-ban abszolváltak) Informatikai képzési terület 2014. október DPR: a 2009-2011-2013-ban abszolváltak (informatikai képzési

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentés Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész Jelenleg

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer őszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem 2007-ben, 2008-ban és

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A VHF Szociális munka szakon végzettek véleménye a szakon folyó képzésről és a munkaerő-piaci kilátások, január

A VHF Szociális munka szakon végzettek véleménye a szakon folyó képzésről és a munkaerő-piaci kilátások, január A VHF Szociális munka szakon végzettek véleménye a szakon folyó képzésről és a munkaerő-piaci kilátások, 09. január / A felmérés célja és módszere 09. januárjában a záróvizsgán részt vett szociális munka

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 1651

DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 1651 DE - záróvizsga felmérés Záróvizsga kérdőív (DE-zv) Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005. Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási jelentés. Végzettek pályakövetésére vonatkozó vizsgálat A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálat Kutatási

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a végzett hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február 1 Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Végzett hallgatók elemzése Készítette: Vásárhelyi Orsolya a ZMNE Karrier Iroda megbízásából 2011. augusztus 1. Alapsokaság 2008-ban 700-an,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER 2017 HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLAT

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER 2017 HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLAT DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER 2017 HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLAT Módszertan Adatfelvétel időszaka: 2017. április - május Eszköz: online, anonimizált kérdőív Célcsoport: 2016/17-es évben aktív hallgatók

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_MK. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 0% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2017-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR07-Hallgatói motivációs vizsgálat () Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus

Részletesebben

Alba Radar. 28. hullám

Alba Radar. 28. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 28. hullám Civil szervezetek megítélése Székesfehérváron 2015. november 6. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport_DPR_2015_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

JELENTÉS A PRTA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI FELMÉRÉSÉRŐL, A jelentést készítette: Dr. Németh Tamás Pápa,

JELENTÉS A PRTA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI FELMÉRÉSÉRŐL, A jelentést készítette: Dr. Németh Tamás Pápa, JELENTÉS A PRTA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI FELMÉRÉSÉRŐL, 2016 A jelentést készítette: Dr. Németh Tamás Pápa, 2016.08.17. A DPR kérdéssor és a beérkezett válaszok Az eredmények összesített

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER 2017 VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER 2017 VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER 2017 VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE Módszertan Adatfelvétel időszaka: 2017. április - május Eszköz: online, anonimizált kérdőív Célcsoport: 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban

Részletesebben

THE GALLUP ORGANIZATION PRINCETON, NEW JERSEY MAGYAR GALLUP INTÉZET

THE GALLUP ORGANIZATION PRINCETON, NEW JERSEY MAGYAR GALLUP INTÉZET THE GALLUP ORGANIZATION PRINCETON, NEW JERSEY MAGYAR GALLUP INTÉZET BUDAPEST, FŐ TÉR 1. ZICHY KASTÉLY Az energiaárak és az energiafogyasztás összefüggése, a környezeti károkkal és az energiafogyasztással

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ. Bevezető A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER TAPASZTALATAI A PTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN, AZ ÁLTALÁNOS ORVOS, FOGORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOKON Bevezető A felsőoktatási intézmények pályakövetési

Részletesebben

Elégedettség 0 körös elégedettség 2016 AMK (0_koros_2016_amk) Válaszadók száma = 25. Felmérés eredmények

Elégedettség 0 körös elégedettség 2016 AMK (0_koros_2016_amk) Válaszadók száma = 25. Felmérés eredmények Elégedettség 0 körös elégedettség 06 AMK (0_koros_06_amk) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar DPR (B) kiértékelés (2009-ben abszolváltak) 2012. június DPR(B): a 2009-ben abszolváltak A kérdőív három nagyobb blokkra, azon belül több kérdéscsoportra

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 212 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 212. TÁMOP-4.1.1/A-/2/KMR-2-4 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar DPR (C) kiértékelés (2007-ben abszolváltak) 2012. június DPR(C): a 2007-ben abszolváltak A kérdőív három nagyobb blokkra, azon belül több kérdéscsoportra

Részletesebben

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a NKE 2017. évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján 2017. év január hónapban, - a hagyományokhoz híven- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ismét megtartotta a Nyílt Napok rendezvénysorozatát.

Részletesebben

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja 2010-2011-2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: 2013. november - 2014. február Lezárva: 2015. január

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról

Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról Jelentés a 2013-as Educatio kiállításról Életpálya Iroda Molnár Balázs I. Bevezető A január 18-19-én tartott Educatio kiállításon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE) is állított standot,

Részletesebben

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat. Válaszadók száma = Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Válaszadók száma = 0 Minőségirányítási Iroda, ÓE Hallgatói motivációs vizsgálat Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A i terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program keretében

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet MSC MSc mérnöki 3. A felmérés kérdéscsoportjainak kiértékelése 3.1. A végzést követő továbbtanulás az aktív hallgatók körében

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban

A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban A hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatain tanulók közül minden tizedik már tapasztalt hallgató, hiszen a mostani tanulmányai előtt már más egyetemek,

Részletesebben