A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja"

Átírás

1 A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: november február Lezárva: január 15. Pannon Egyetem Cím: 8200 Veszprém, Egyetem. 10. Telefon: +36 (88) Fax: +36 (88) Honlap: Projekt megnevezése: Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért TÁMOP C-12/1/KONV Projekt megnevezése: Zöld Energia Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén TÁMOP C-12/1/KONV

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A kutatás célja, előzménye Az őszi kutatás módszertana Általános egyetemi adatok, reprezentativitás A megkérdezettek demográfiai adatai Szakmai tanulmányok Korábbi szakmai tanulmányok Jelenlegi tanulmányokat folytatók Jelenleg nem tanulók továbbtanulási szándéka Munkaerőpiaci sikeresség Elhelyezkedés a diplomával Jelenlegi munkaerőpiaci státusz Munkával való elégedettség Inaktívak jellemzői Öregdiák szolgáltatások megítélése Pannon Egyetem megítélése Mellékletek Kérdőív Az öregdiákok jövőbeli tervei: milyen szakon, témában szeretnének képzésben részt venni A megkérdezett öregdiákok által betöltött munkakörök és munkahelyek karonként Egyetemi karok megítélése a diplomások véleménye alapján

3 1. Bevezetés 1.1. A kutatás célja, előzménye A pályakövetési vizsgálat sorozat célja a diplomás pályakezdő munkaerő iránti keresletének és hallgatóink munkaerőpiaci helyzetének felmérése a Pannon Egyetem végzettjei körében. A kutatás elősegíti a Pannon Egyetem megújítását, felhívja a figyelmet az új képzési területekre, lehetséges változtatásokra, továbbá erősíti az egyetem és az öregdiákok közötti kapcsolat elmélyítését, így a Karrier Iroda és Alumni szervezet működéséhez is hozzájárul. A végzett hallgatók karrierútjának és a valós munkaerőpiaci elvárásoknak, trendeknek az ismeretében a felsőoktatási intézmények képesekké válnak arra, hogy választ adjanak az újabb és újabb munkaerőpiaci kihívásokra, hatékonyan és célirányosan befolyásolják az intézmények oktatási folyamatait is. A pályakövetési vizsgálat egyik fontos célkitűzése egyfajta napi kapcsolat biztosítása a felsőoktatási intézmény és az öregdiákok között. Az egyéni igényeket is kiszolgálni képes Karrier Iroda hatékonyan elősegítheti a végzett hallgatók elhelyezkedését, hozzájárulhat a munkavállaláshoz szükséges gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez és segítheti beilleszkedésüket a munka világába. Összességében a felmérés eredményei hozzájárulnak a Pannon Egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 34. (6) pontja egyértelműen kötelezettséget írt elő az intézmények számára a diplomások pályakövetésére. A évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról e) pontja már csak arról rendelkezik, hogy a FIR tartalmazza a pályakövetés adatait, igaz arról nem rendelkezik, hogy honnan lesznek adatok, valamint a 103. (2) a tanárképző központok számára ír elő pályakövetési kötelezettséget. Azonban a TÁMOP A-10/1/KONV Komplex hallgatói, intézményi és munkaerő-piaci szolgáltatásfejlesztés a Pannon Egyetemen projekt fenntartási kötelezettségei június 30-ig együttműködést ír elő az EDUCATIO Nonprofit Kft-vel a diplomás pályakövetésben. Az együttműködés kiterjed minden intézmény számára: országos pályakövetési módszertan alkalmazása, amely kiegészíthető intézményi szinten, az országosan kötelező kérdésekre adott válaszok megadott formátumban való eljuttatása az EDUCATIO NKft-hez, 3

4 az országos eredmények értékelése központilag, az EDUCATIO által történik, amelyről visszacsatolást kap minden intézmény, az eredmények pedig felhasználásra kerülnek oktatáspolitikában. A jelenlegi DPR vizsgálatot megelőzte egy 2008 őszén készült on-line felmérés, valamint egy 2010-ben készült online és telefonos felmérés, valamint 2011-től évente készült online kérdőíves felmérés. A kutatások legfőbb célja a volt diákok szakmai életpályájának és az Alma Materben szerzett ismeretek és kompetenciák hasznosíthatóságának feltérképezése volt. Jelen kutatás adatfelvétele a TÁMOP C-12/1/KONV pályázat támogatásával valósult meg, amely során hallgatói segítők bevonásával lettek megkérdezve az öregdiákok az országosan megadott kérdőív alapján. A lekérdezés során a pályázat támogatásával kialakított elektronikus kérdőív felület lett használva a válaszok gyűjtésére. Az elemzést TÁMOP C-12/1/KONV pályázat támogatásával végeztük el a Gazdaságtudományi Kar szakértőinek, elemzőinek bevonásával. A őszi kutatás jelenlegi fázisa a között végzett hallgatók munkaerőpiaci státuszának feltérképezésére irányult az országos pályakövetési módszertannak megfelelően. A Pannon Egyetemen 2010 és 2012 között végzett hallgatói köréből vett 505 fős reprezentatív mintán telefonos kérdőíves adatfelvételt végeztünk. Reprezentativitást kvóta adatok alapján értük el: végzés éve, kar, tagozat, nem. Célunk az volt, hogy felderítsük a felsőfokú végzettség megszerzését követő néhány évben bekövetkezett változásokat, volt hallgatóink munkaerőpiaci helyzetét és továbbtanulási terveit. Arra voltunk kíváncsiak, hogy volt diákjaink mennyire sikeresen tudtak munkába állni, milyenek az első tapasztalataik, végzettségüknek megfelelő területen dolgoznak-e és mennyire elégedettek munkájukkal Az őszi kutatás módszertana A mostani felmérés célja, hogy a Pannon Egyetemen végzettek elhelyezkedését évről évre követni tudjuk a képzések minőségének és hatásfokának ellenőrzésére. Jelen kutatási jelentés az országos pályakövetési módszertan által előírt ütemezésnek megfelelően a őszi adatfelvétel eredményeit mutatja be. Az adatok lekérdezésére a 4

5 veszprémi kampuszon november és február közötti időszakban került sor, telefonon keresztül és anonim módon, a veszprémi kampuszon történt lekérdezés. A kérdőív lekérdezése átlagosan 7,01 percet vett igénybe (2,55 szórással, 0,11 hibahatárral). A kérdőív időtartamát meghatározta a Diplomás Pályakövető Rendszer módszertani előírása, kötelező blokkjainak terjedelme. Telefonos kutatás miatt törekedni kellett arra, hogy a kérdezési idő tolerálható legyen az öregdiákok számára, így a kötelező kérdésblokkokon kívül viszonylag korlátozott számú kérdés került bele. A őszi felmérés alapjául szolgáló kérdőív a mellékletben megtekinthető. A telefonos felmérés az alábbi fő témákat foglalta magában: A végzettek társadalmi-gazdasági háttéradatai (nem, életkor, lakóhely) Korábbi szakmai tanulmányokkal kapcsolatos kérdések (a végzés éve, szakképesítés(ek), kampusz, kar, képzési terület, tagozat) Jelenlegi tanulmányok és továbbtanulási tervek Munkaerőpiaci státusz és a munkával kapcsolatos elégedettség felmérése (munkavégzés területe, munkakeresési tapasztalatok, munkajellemzők megítélése) Egyetem és az öregdiák, alumni szervezet megítélése (kapcsolat az egyetemmel) A telefonos lekérdezés során a kérdezők a lekérdezés pillanatában, LimeSurvey rendszerben elektronikusan rögzítették a kérdésekre kapott válaszokat. A lekérdezett adatok azonnali elektronikus rögzítését költség- és időhatékonyság indokolta. A megkérdezettek körébe a Pannon Egyetemen éveiben abszolutóriumot szerzett hallgatók kerültek bele. Nem kerültek bele a mintába a távoktatásban résztvevők és a felsőfokú szakképzésben, valamint a PhD képzésben tanult öregdiákok. A volt diákok eléréséhez szükséges címlisták alapját a Neptun rendszer adatbázisa és a leszereléskor kitöltetett adatkezelési nyilatkozatok alapján, a Karrier Iroda által készített adatbázis szolgáltatta, melyekből a mintavétel kialakításakor figyelembe vett változók mellett érvényes telefonszámokra volt szükség. A mintavételi eljárás kialakításakor négy változót vettünk figyelembe: 5

6 végzés éve (legalább abszolutóriumot szerzett) évben kar: Gazdaságtudományi Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Mérnöki Kar, Műszaki Informatikai Kar kampusz: veszprémi kampusz tagozat: nappali-levelező hallgatók neme: nő-férfi. A reprezentativitás biztosításához a hallgató kiválasztása a kialakított kvótán belül véletlenszerűen történt (pl ben 283 GTK-s, nappali nő végzett, ebből kell 34 főt megkérdezni, ezért minden 8. hallgatót megkérdeztünk, amíg a kvóta szerinti mintaszámot nem értük el). A minta megoszlását képzési helyszínek szerint a 3-Hiba! A hivatkozási forrás nem található.-hiba! A hivatkozási forrás nem található.. táblázat mutatja. A kutatásban a Pannon Egyetemen végzett diplomásokat telefonon megkerestük és felkértük őket a vizsgálatban való részvételre, röviden tájékoztattuk őket a felmérés céljáról. A kérdőív technikai lekérdezése az egyetem területén történt, az egyetemi infrastruktúra használatával, hallgatók bevonásával. A lekérdezésekre hétköznap és szombati napokon került sor, és vasárnap nem zavartuk a megkérdezetteket. A lekérdezés során továbbra is probléma, hogy nagyon sok telefonszám rossz. Ennek oka többek között az, hogy a hallgatók eleve rossz telefonszámot adtak meg a Neptunban, és a leszereléskor sem frissítik adataikat. Ha nem sikerült elérni egy hallgatót, a kvótán belül egy másik hallgató kiválasztásával újabb telefonos kapcsolatfelvételre került sor. Előfordult, hogy az elért hallgató az adott pillanatban nem ért rá és visszahívást kért. Szerencsére a visszahívás nem az elutasítást jelentette, mert a visszahívás időpontjában az öregdiákok jellemzően készségesen felvették telefonjukat. Tapasztalat szerint a hívások egyharmada vált sikeres lekérdezéssé. A lekérdezés során világossá vált, hogy a hívottak nem nagyon szeretnek privát számot felvenni. Ugyanakkor az egyetemről kimenő hívások privát szám -ként jelennek meg. Összességében nyitottak voltak az elért öregdiákok, különösen, mikor kiderült, hogy az egyetemről hívták őket, bár sok esetben érezték a lekérdezést végzők, hogy türelmetlenül válaszoltak, nem indokolták válaszaikat. 6

7 2. Általános egyetemi adatok, reprezentativitás A évben a Pannon Egyetem összes oktatási helyszínén folytatott képzésekben 4927 hallgató végzett, ebből 4148 hallgató a veszprémi kampuszon. A végzettek nagyjából egyenlő arányban oszlottak meg a vizsgált évek között: 30-37%között. Nemi megoszlást tekintve a nők aránya közel másfélszer magasabb, mint a férfiaké (1. ábra). 1. ábra Pannon Egyetem veszprémi kampuszán ben végzettek megoszlása nemek szerint (N=4148) Nő; 63,90% Férfi; 36,10% Egyetemi karokat tekintve a vizsgált években, a Pannon Egyetem legtöbb diplomása (41%) a Gazdaságtudományi Karra (későbbiekben GTK) karra járt, egyharmaduk (35%) a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karra (későbbiekben MFTK). Ennél kisebb létszámúak a Mérnöki Kar (későbbiekben MK) (13%) és a Műszaki Informatikai Kar (MIK) (11%) végzett hallgatói. A Pannon Egyetemen évben végzettek karok szerinti megoszlását mutatja a 2. ábra. 7

8 2. ábra Pannon Egyetem karok szerinti megoszlása (N=4585) GTK MFTK MIK MK A képzés jellegét tekintve a teljes sokaság 70,5%-a nappali képzésben tanult, 29,5% a levelezősök aránya, távoktatásos hallgató nem volt. A képzés jellegének alakulását tekintve, a nappalis végzett hallgatók száma csökkent nagyobb mértékben a vizsgált időszakban, míg a levelezős hallgatók száma gyakorlatilag változatlan maradt (1. táblázat Pannon Egyetem veszprémi kampusz végzett hallgatóinak megoszlása a végzés éve szerint. 1. táblázat Pannon Egyetem veszprémi kampusz végzett hallgatóinak megoszlása a végzés éve szerint Képzés Diplomaszerzés éve jellege Összesen nappali levelező Összesen A teljes sokaság ismertetése után a következőkben bemutatásra kerül a mintavétel kialakításának módszere. A mintavétel kialakításakor a korábban bemutatott négy alapváltozó szerinti reprezentativitásra törekedtünk. A kutatás jelen fázisában a veszprémi képzési helyszínt vettük alapul - figyelmen kívül hagyva a többi helyszínt, és arra alakítottuk ki a kérdőíves kutatás mintáját, mely a diplomaszerzés évszáma, kar, nem és tagozat szerint arányaiban követi a teljes veszprémi sokaság megoszlását. A jelenlegi kutatásba kizárólag az alap- és mesterképzésben tanuló öregdiákok kerültek 8

9 bele, kimaradtak a mintából a felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók. Így módosult a teljes sokaság 4148 főre, melynek 12,4%-át, 505 végzett hallgatót kérdeztük meg telefonon. A jelenlegi 505 fős kutatás karok szerinti reprezentatív mintamegoszlását mutatja a 2. táblázat. 2. táblázat A vizsgálat reprezentativitása karok szerint Végzett hallgatók Lekérdezett hallgatók Kitöltési arány GTK ,00% MFTK ,38% MK ,12% MIK ,11% Összesen ,44% A mintavételt kampuszokon belül karok, végzettség éve, a megkérdezett neme és a képzési tagozat alapján végeztük. Az alábbi táblázatok (3-Hiba! A hivatkozási forrás nem található.-hiba! A hivatkozási forrás nem található..) megmutatják, hogy a végzettek létszámához képest hány főt kérdeztünk meg az egyes képzési helyszíneken. 9

10 3. táblázat Veszprémi kampusz mintavételi adatai Végzett Lekérdezett Végzett Lekérdezett Végzett Lekérdezett Végzett Lekérdezett GTK MFTK MK MIK 2010 nappali, nő nappali, férfi levelező, nő levelező, férfi összesen nappali, nő nappali, férfi levelező, nő levelező, férfi összesen nappali, nő nappali, férfi levelező, nő levelező, férfi összesen A megkérdezettek demográfiai adatai Mielőtt a tartalmi elemzéshez hozzákezdenénk, fontosnak tartunk néhány, a minta megbízhatóságával kapcsolatos módszertani megjegyzést is közzétenni, ami az adatok értelmezését segítheti. Mint minden statisztikai adatfelvétel esetében, ezúttal is számolnunk kell a mintavételi hiba lehetőségével. Ez a megkérdezettek számából adódóan a felmérés esetében 5% körüli. A hibahatárnak ez a szintje megemelkedik olyankor, amikor a teljes mintánál kisebb alcsoportokat vizsgálunk. Az adatok bemutatásánál zárójelben közöljük a hibahatárt és az eredmények szórását. A jelenlegi elemzés évben, Veszprémben végzett, 505 öregdiák véleményét tükrözi. A megkérdezettek között a nők aránya közel kétszer nagyobb a férfiaknál. A válaszadók 63,8%-a nő, míg a férfiak aránya 36,2%, mely megfelel a teljes egyetemi évben végzett hallgatók nemi megoszlásának. A megkérdezett diplomások 10

11 évek és nemek szerinti megoszlását mutatja a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. táblázat. 4. táblázat Megkérdezett öregdiákok megoszlása a végzés éve és nemek szerint Megkérdezett Diplomaszerzés éve neme Összesen Nő Férfi Összesen A ben végzett hallgatók átlagos életkora 29 év (0,23 hibahatárral, 5,16 év szórással), mely nagy szórást mutat. A legfiatalabb hallgató 1991-es születésű, a legidősebb 1961-es születésű. A legtöbb megkérdezett 1987-ban született (módusz). A legnagyobb tartományba az között született öregdiákok esnek, a megkérdezettek kétötöde sorolható ide. Az életkor alapján három közel egyenlő csoportot alakítottunk ki a további kérdésekre kapott válaszok életkor szerinti eltérésének elemzése céljából előtt született a hallgatók valamivel több, mint egynegyede, egyharmada pedig 1987 után született. A születési évkategóriák szerinti megoszlást az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra mutatja. 3. ábra Megkérdezettek születési évek szerinti megoszlása (N=505) 30% 27% 1985 előtt született között született 1987 után született 41% 11

12 4. Szakmai tanulmányok 4.1. Korábbi szakmai tanulmányok A kiválasztott hallgatóktól megkérdeztük, hány szakon végeztek, illetve szereztek abszolutóriumot a Pannon Egyetemen (Ugyanazon a területen szerzett Bachelor és Master végzettségeket külön kezeltük). A végzett szakok nevét, képzési szintjét, képzési területét, államvizsga évét és tagozatát is felmértük. Az elemzés alapjául szolgáló minta karok szerinti megoszlását tekintve látható, hogy a legtöbb végzett hallgató a GTK és az MFTK karra járt: a két kar adja a vizsgált években a diplomások 63%-át. (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra) 4. ábra Megkérdezettek karok szerinti megoszlása MIK; 9% MK; 15% GTK; 41% MFTK; 35% Az ábrában szereplő négy kar mindegyike Veszprémben található. A karok megoszlását a végzés éve szerint az 5. táblázat mutatja. 5. táblázat Megkérdezett öregdiákok megoszlása képzési kar és végzés éve szerint Végzés éve Képzési kar GTK MFTK MK MIK Összesen Összesen Az elemzésbe nappalis és levelezős tagozaton végzett öregdiákok kerültek, nem vettük figyelembe a távoktatásban résztvevőket. A teljes megoszlást tekintve a megkérdezettek 70,6%-a nappali tagozaton tanult és 29,4% a levelezőn végzettek aránya. Karon belül a levelező tagozaton végzettek aránya a Gazdaságtudományi és a Modern Filológia és 12

13 Társadalomtudományi Karon valamivel több, mint egyharmad (35,1% illetve 36,9%. A legalacsonyabb a Mérnöki Karon (5,4%), míg a Műszaki Informatika Karon 13,3%. A nemek megoszlását tekintve karok szerint már lényeges különbség figyelhető meg, láthatjuk, hogy a Műszaki Informatikai Kar esetében a férfiak aránya a legmagasabb a nőkhöz képest. A Mérnöki Karon van legközelebb a kiegyenlítettséghez a megkérdezettek nemi megoszlása, a másik két kar esetében sokkal magasabb a nők aránya. A nemek közötti aránykülönbséget tekintve a GTK és az MFTK esetében közel háromszoros, illetve négyszeres a nők aránya a férfiakéhoz képest (6. táblázat). Nemek szerinti megoszlás 6. táblázat Megkérdezett öregdiákok megoszlása képzési kar és nemek szerint Képzési kar GTK MFTK MK MIK Összesen Nő Férfi Összesen Összefüggés mutatkozik a nemek és a képzési terület között, amely nem véletlenszerű: a nők többsége bölcsészet-, illetve gazdasági képzési területen, a férfiak pedig inkább az informatikai és műszaki területen voltak nagyobb arányban (5. ábra Megkérdezettek nemi megoszlása képzési terület szerintábra). 5. ábra Megkérdezettek nemi megoszlása képzési terület szerint Összes Természettudományi Társadalomtudományi 36,20% 44,40% 28,10% 63,80% 55,60% 71,90% Pedagógiai Műszaki 20,80% 68,30% 79,20% 31,70% Férfi Nő Informatikai 88,40% 11,60% Gazdasági 21,60% 78,40% Bölcsészettudományi 25,50% 75,50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 13

14 Mind a képzési területnél, mind a képzés tagozatánál megfigyelhető korreláció nemek szerint, vagyis a hallgató neme befolyásolja a kar és a tagozat választást. Vizsgáltuk azt is, hogy a születési év mutat-e szignifikáns különbséget képzési tagozatok és területek esetében. A végzett hallgatók átlagéletkora az egyes képzési tagozatokon és területeken az átlagtól nagyobb mértékű eltérést mutat: a nappali tagozaton végzettek átlagéletkora 27,1 év, míg a levelezőn 33,8 év a legidősebb átlagéletkor a pedagógiai képzési területen 37,5 év, a legalacsonyabb a társadalomtudományi területen 27,1 év (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra) karok szerint nincs szignifikáns különbség a megkérdezettek átlagéletkora szerint. 6. ábra Megkérdezett öregdiákok átlagéletkora képzési terület szerint (év) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 28,60 28,25 29,07 28,07 37,54 27,13 26,67 A diplomaszerzés éve a minta kialakításában is szerepet játszó tényező volt, így a végzés éve és a kari megoszlás is a teljes egyetemi mintának megfelelő arányban szerepel. A végzés éve az alapadatoknál került bemutatásra. Öregdiákoktól azt is megkérdeztük, hogy hány szakon végeztek, illetve szereztek abszolutóriumot a Pannon Egyetemen (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra). A megkérdezettek 78,3%- a egy szakon végzett, 20,5%-a pedig két szakon szerzett abszolutóriumot. Kettőnél több 14

15 szakon végzettek aránya mindössze 1,2%, akik az MFTK és a GTK hallgatói. A megkérdezett neme és karok szerint sem mutat összefüggést a végzett szakok száma. Közel ugyanannyi nő, illetve férfi végzett egy szakot, a két szakot végzettek között 0,4%-al több a férfi, míg a kettőnél több szakot végzettek között pontosan 1,0%-al több a nő. Az első és a második szak néhány esettől eltekintve (14 fő) ugyanazon a képzési területen folytatott képzéseket takart. A jelenlegi kis minta nem teszi lehetővé a képzési utak felvázolását, a szakok lehetséges képzéseinek egymásra épülésére, kiegészítésére vonatkozóan nem lehet következtetéseket leszűrni. A számok alapján mindössze azt tudjuk mondani, hogy a társadalomtudományi, pedagógiai, bölcsészettudományi és gazdaságtudományi területen végzettek közül kerültek ki azok, akik további végzettséget az elsőtől eltérő képzési területen szereztek. 7. ábra Az elvégzett szakok száma karok szerinti megoszlásban MIK 84,4% 15,6% 0,0% MK 79,7% 20,3% 0,0% Egy szakon Két szakon MFTK 73,7% 25,1% 1,1% Több szakon GTK 80,2% 17,9% 1,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4.2. Jelenlegi tanulmányokat folytatók A megkérdezettek 78,7%-a nem tanul jelenleg semmilyen felsőoktatási intézményben. A jelenleg tanulók a minta egyötödét teszik ki (N=106), akiknek 69,8%-a tanul a Pannon Egyetemen, 30,2% pedig más intézményben. A kérdőív nem tért ki a máshol tanulók intézményére. Átlagéletkort tekintve a jelenleg tanulók fiatalabbak (26,7 év), míg a nem tanulók 29,8 évesek. A jelenleg tanulók háromnegyede (73,3%) mesterképzésben (MA, MSc) vesz részt, az alapképzéses hallgatók aránya 3,8%, és doktoranduszhallgatók 11,4%. Felsőfokú 15

16 szakképzésben és szakirányú továbbképzésben a hallgatók 4,8-4,8%-a vesz részt. A felsőfokú képzés jellege és az életkor nem mutat összefüggést, a jelenlegi tanulmányok típusát nem határozza meg a megkérdezett átlagéletkora. A megkérdezett neme sem befolyásolja azt, hogy valaki jelenleg tanul-e felsőoktatásban. A megkérdezettek háromnegyede (76,2%) államilag finanszírozott képzésben tanul, negyede (23,8%) pedig költségtérítéses képzésben. Nemek szerint nem mutat összefüggést a finanszírozási forma. Életkor szerint szignifikáns összefüggés mutatkozik a finanszírozási formával (p=14,169; 0,001 hibahatárral) (Megjegyzés: a cellák várható értéke az esetek 33%-ában nem érte el az 5-ös értéket). Míg az első korcsoportban (1985 előtt születettek) ugyanolyan arányban találunk államilag finanszírozott formában tanuló illetve költségtérítéses hallgatókat, addig a fiatalabb korosztályok felé haladva egyre növekszik az államilag finanszírozott képzés aránya: a legfiatalabbaknál már tízszer annyian tanulnak államilag finanszírozott formában, mint költségtérítésesen. A jelenleg oktatásban résztvevő megkérdezettek jelenlegi tanulmányaikat nagyobb arányban folytatják nappali tagozaton (66,1%), mint levelező (30,2%) tagozaton. Az esti tagozat és a távoktatás mindössze néhány főnél mindegyiknél kettő - kettő megkérdezett) került megnevezésre. Életkort tekintve a nappalin tanulók átlagos életkora 26,1 év, míg a levelezőn 27,9 év (a távoktatás és esti tagozaton tanulók mindössze négy főt érintenek, így nem lehet következtetést levonni belőle). Jelen kutatás nem mutat szignifikáns összefüggést a nem és a képzési tagozat között. A jelenlegi tanulmányokat folytatók létszámát tekintve jellemzően a GTK-n, MFTK-n és az MK n végeztek (13. ábra), de arányaiban a különbség a tanulók és jelenleg nem tanulók között a többi karhoz képest statisztikailag nem mutat nagy eltérést. Képzési területek szerint megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a jelenleg tanulók között kiemelkedően magas az öregdiákok aránya a természettudományi területen, átlagos a bölcsészettudományi, társadalomtudományi, műszaki és gazdasági területen, valamint alacsony az informatikai és pedagógiai területen. 16

17 8. ábra A jelenlegi tanulmányokat folytató és nem folytató öregdiákok karok szerinti megoszlása MIK 6,67% 88,89% MK 16,44% 71,23% MFTK 15,73% 76,97% GTK 14,90% 80,29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Igen, a Pannon Egyetemen Igen, más intézményben Nem 9. ábra A jelenlegi tanulmányokat folytató és nem folytató öregdiákok képzési terület szerinti megoszlása Természettudományi 33,33% Társadalomtudományi 15,63% Pedagógiai Műszaki 12,35% Informatikai 4,65% Gazdasági 15,98% Bölcsészettudományi 23,47% 71,88% 95,74% 79,01% 90,70% 78,87% 69,39% 44,44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Igen, a Pannon Egyetemen Igen, más intézményben Nem Az egy szakon végzettek valamivel nagyobb arányban (22,1%) tanulnak jelenleg is, mint a két (17,3%) vagy több szakon (16,7%) végzettek; a jelenleg tanulók 18%-a végzett két vagy több szakon. 17

18 A jelenlegi tanulmányokat folytatók adatai nem mutatnak összefüggést a finanszírozási forma, tagozat és tanulmányok típusa szerint sem Jelenleg nem tanulók továbbtanulási szándéka A kérdőívben a továbbtanulási szándékot is megkérdeztük azoktól, akik jelenleg nem tanulnak (N=396). A nők és a férfiak esetében is a többség nem tervezi újabb felsőfokú vagy egyéb tanulmányok elkezdését. A biztosan továbbtanulni szándékozók aránya 10,6%, további 24,2% valószínűleg elkezd újabb felsőfokú vagy egyéb tanulmányokat. A megkérdezettek 27,2%-a biztosan nem tervez az elkövetkező években újabb tanulmányokat. A számokból az is kiderül, hogy a jelenleg nem tanulók legnagyobb része, 38,0%-a bár valószínűnek tartja, hogy nem fog tanulni az elkövetkező években, nem utasítja el egyértelműen a tanulás lehetőségét. Karok szerint szignifikáns különbség fedezhető fel a továbbtanulási szándékban: a MIK-en és a GTK-n végzettek szignifikánsan nagyobb mértékben nem tervezik a jövőbeli továbbtanulást, mint a többi kar hallgatói. Életkor szerint megvizsgálva a továbbtanulási szándékot azt tapasztaljuk, hogy az életkor előre haladtával csökken a továbbtanulási szándék. 30. ábra A jelenleg nem tanuló öregdiákok továbbtanulási szándéka karok szerint MIK 7,5% 17,5% 30,0% 45,0% MK 20,8% 34,0% 22,6% 22,6% MFTK 11,7% 25,5% 29,9% 32,8% GTK 7,2% 21,6% 51,5% 19,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Igen, biztosan Igen, valószínű Nem valószínű Biztosan nem Nem figyelhető meg egyértelmű összefüggés a korábbi tanulmányok tagozata és a továbbtanulási szándék között: a Pannon Egyetemen nappali szakon végzett, de 18

19 jelenleg nem tanuló diplomások valamivel magasabb arányban említették ugyan a továbbtanulási szándékot, ugyanakkor azok is többen vannak a nappalin végzettek között, akik határozott nemmel feleltek a kérdésre: a válaszadók harmada a biztosan nem lehetőséget választotta. A levelező tagozaton végzettek közel fele ugyan nem tartja valószínűnek, hogy a későbbiekben tanulni fog, de alig egynegyedük biztos benne, hogy valóban nem fog már tanulni. 11. ábra A jelenleg nem tanuló öregdiákok továbbtanulási szándéka képzési tagozat szerint Levelező Nappali Igen, biztosan Igen, valószínű Nem valószínű Biztosan nem 0% 20% 40% 60% 80% 100% Azoktól az öregdiákoktól, akik kifejezték továbbtanulási szándékukat, megkérdeztük, hogy ezt a Pannon Egyetemen fogják-e folytatni. Erre a kérdésre válaszolók (N=171) kevesebb, mint fele (47,4%-a) tervezi, hogy a Pannon Egyetemen fog részt venni valamilyen képzésben. A megkérdezettek egyötöde (19,3%) biztosan az egyetemet választja továbbtanulási célból is, közel egyharmaduk (28,1%) pedig valószínűleg. A megkérdezettek egyharmada (33,3%-a) biztosan nem az egyetemen tanul tovább, egyötödük (19,3%) nem tartja valószínűleg, aminek a magyarázata elsősorban nem a negatív tapasztalatokban keresendő; mindössze 4 válaszadó fejezte ki elégedetlenségét. Az elhangzott válaszok között a legtöbbször az szerepelt, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő képzés: nincs olyan szak az egyetemen, amit szeretnék tanulni. De a lehetőséget nyitva tartják nincs még eldöntve, ha lenne, szívesen mennék vissza. Többen azért nem az egyetemet választják, mert távol van: helyileg nem megfelelő már vagy utazás, megközelíthetőség miatt és Pest megyében lakom, kifizetődőbb ott végezni. Öt esetben hangzott el az öregdiákoktól, hogy más iskolát is szeretnék kipróbálni, hárman tervezik, hogy további tanulmányaikat külföldön 19

20 végzik, és egy esetben hangzott el a Munkaerőpiacon jobban csengjen a név. Nagy nevű egyetemen akarok végezni válasz. Nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat az egyetemet továbbtanulási célból választók és a karok között. A megkérdezettek különböző képzési formák közül választhattak, hogy milyen képzésben szeretnének részt venni. A tanulni szándékozók körében a képzések között a legnépszerűbb a mesterképzés, amelyet a végzett hallgatók 47,4%-a megnevezett. Második, harmadik helyen a bachelor képzés szerepel 25,1%-kal, harmadik helyen pedig a doktori képzés, 16,4%-kal. A felsősokú szakképzést kisebb arányban nevezték meg, a további válaszlehetőségeket csak néhány fő választotta. A doktori képzést jellemzően a végzett MFTK-s (15 fő) hallgatók említették. A megnevezett képzési formák gyakoriságát mutatja az alábbi lista: mesterképzés 47,4% (81 fő) bachelor képzés 25,1% (43 fő) felsőfokú szakképzés 12,9% (22 fő) szakirányú továbbképzés 4,6% (8 fő) doktori képzés 16,4% (28 fő) egyéb képzés 7,0% (12 fő) vállalat által tervezett tanfolyam 1,2% (mindössze 2 fő) egyéb, nem akkreditált tanfolyam 1,7% (3 fő) egységes, osztatlan képzés 2,3% (4 fő) szakvizsgához kapcsolódó kötelező képzés 1 fő (GTK-s) A kis elemszám miatt, a képzési forma és más változók közötti összefüggések nem vizsgálhatóak. 155 fő nevezte meg, milyen szakon, témában szeretne képzésben részt venni, ezek részletesen megtalálhatóak a Mellékletben. 20

21 5. Munkaerőpiaci sikeresség 5.1. Elhelyezkedés a diplomával A kérdőívben megvizsgáltuk, hogy a megkérdezettek a megkeresésben szereplő végzettség (abszolutórium) megszerzése óta rendelkeztek-e állandó munkahellyel. Ezt a változót a munkaerő-piaci sikeresség egyik mutatójának is lehet tekinteni, hiszen az adott diploma hasznosíthatóságát mutatja meg. A megkérdezettek 83,96%-ának volt állandó munkahelye a megkeresésben szereplő végzettség (abszolutórium) megszerzése óta. Arányaiban az MK-n végzettek esetén magasabb, 24,66%-ának nem volt állandó munkahelye a végzettség megszerzése óta; és hasonló ez az arány az MFTK-n végzettek körében is (22,35%). Egy lehetséges út a továbbtanulás, ami látszik is, ha összevetjük a két kérdésre kapott válaszokat. Kirajzolódik, hogy azok, akik nem rendelkeztek állandó munkahellyel a végzettség megszerzése óta, nagyobb arányban tanulnak jelenleg. A másik két kar esetében jók az elhelyezkedési kilátások. Képzési területek szerint már polarizáltabb a kép: a végzettség óta állandó munkahellyel rendelkezők aránya a legmagasabb a pedagógiai (95,8%), az informatikai (93,0%) és a gazdasági területen (90,7%) abszolutóriumot szerzett öregdiákoknak. A bölcsészettudományi, társadalomtudományi képzési terület esetében ez az arány 70% körüli, a műszaki képzési területen pedig 81, 5%. A természettudományi területen csak néhány főre (9 fő) korlátozódik a válaszadás, így esetükben az értékek csak tájékoztató jellegűeknek tekinthetőek. 12. ábra Elhelyezkedés a diplomával karok szerint 21

22 MIK 91,1% 8,9% MK 75,3% 24,7% Igen MFTK 77,1% 22,9% Nem GTK 91,3% 8,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ha közelebbről megvizsgáljuk az abszolutórium megszerzése óta állandó munkahellyel nem rendelkezőket képzési terület és karok szerint, azt tapasztaljuk, hogy az állandó munkahellyel nem rendelkezők egyharmada (28 fő) bölcsészettudományi területen (MFTK-n) végzett. További egyötödük gazdasági illetve műszaki területen (18 fő a GTK, 15 fő a MK karokon), valamivel több, mint egytizedük (10 fő) társadalomtudományi területen (MFTK) végzett, a többi képzési területen mindössze néhány fő szerepel csak. A képzési területeken belül szakok szerint szignifikáns kiugrások figyelhetők meg. A bölcsészettudományi területen elsősorban az anglisztika szakon végzettek, a társadalomtudományi képzési területen belül a nemzetközi tanulmányok szakot végzettek esetében jellemző, hogy végzés után nem volt állandó munkahelyük. Nemek szerint nem mutat különbséget az állandó munkahely megléte. Életkor szerint az állandó munkahellyel rendelkező öregdiákok kis mértékben ugyan, de idősebbek (29,6 év), mint akiknek nincsen állandó munkahelye (26,5 év). Az állandó munkahely meglétéhez kapcsolódóan érdekes lehet vizsgálni, hogy már a diploma megszerzése előtt, vagy csak annak birtokában tudtak elhelyezkedni. A megkérdezett öregdiákok túlnyomó többsége (58,8%) már rendelkezett munkahellyel az abszolutórium megszerzésekor. 6% a végzés után 1 hónapon belül el tudott helyezkedni, további 23,6% féléven belül talált munkát. A megkérdezettek esetében 22

23 mindössze 5% (21 fő) volt azoknak az aránya, akik az abszolutórium megszerzése utáni egy éven túl találtak csak munkát. A legnagyobb arányban az MFTK hallgatói voltak azok, akik már rendelkeztek munkahellyel az abszolutórium megszerzésekor (62,7%) és közel ugyanez az arány látszik a GTK-n is (60,9%). A MIK és MK karok öregdiákjai esetében ez az arány 50% körüli (51,2 és 47,3%). Feltételezhető, hogy a levelező tagozaton szignifikánsan nagyobb arányban találkozhatunk olyan hallgatókkal, akik végzéskor már rendelkeztek munkahellyel. Az elemzés során ez a feltételezés helytállónak bizonyult: a levelezős hallgatók 0,000 hibahatárral szignifikánsan nagyobb arányban rendelkeztek munkahellyel a végzéskor. Képzési területenként vizsgálva a pedagógiai terület az, ahol az öregdiákok kiemelkedően nagy része (97,8%, 45 fő) már dolgozott a végzéskor is. A többi képzési terület mindegyikén ez az arány 55% körül mozog Jelenlegi munkaerőpiaci státusz Az öregdiákok munkaerőpiaci státusza a munkaerőpiaci sikeresség objektív mutatója. A Pannon Egyetem összes megkérdezett öregdiákjainak 92,5%-a rendelkezik állandó, illetve alkalmi munkahellyel. Az inaktívak között a munkanélküliek aránya (2,8%) jelentősen magasabb, mint a jelenleg nappali tagozaton tanulóké (0,5%, 2 fő) A válaszadók további 2,1%-a rendelkezik állandó munkahellyel, de jelenleg inaktív státuszban vannak, egészségügyi okból vagy gyesen, gyeden van. Az aktívak között is a teljes munkaidőben dolgozók aránya a legmagasabb: a teljes minta 86,6%-át adják a cégnél, intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Alkalmi szerződéssel dolgozók a teljes minta kis szeletét adják (5,9%-ot). Saját vállalkozásban a megkérdezettek 2,1%-a dolgozik (4 fő műszaki menedzser, 1 fő gazdálkodási, 1 fő nemzetközi tanulmányok, 1 fő idegenforgalmi és szálloda, 2 fő pedig turizmus vendéglátás szakon végzett). Karok szerint vizsgálva a munkaerőpiaci aktivitást, mindegyik karról elmondható, hogy az ott végzett öregdiákok túlnyomó része teljes munkaidőben dolgozik. Kiemelkedő a MIK-es hallgatók foglalkoztatottsága: itt nemtől függetlenül a megkérdezettek 100%-a teljes munkaidőben dolgozik. Az alkalmi megbízás az MFTK 23

24 öregdiákjai körében magasabb a többi karhoz képest. A GTK-n, MFTK-n végzett, alkalmi vagy szerződéses munkát végzők közül - a teljes mintában képviselt arányukhoz képest is - mindkét karon a nők vannak többségben. A munkanélküliek száma alacsony (2,8%, 12 fő), fele részben a GTK, negyedrészben pedig az MFTK és az MK öregdiákjai voltak. Közöttük az átlagnál magasabb a nők aránya. Az inaktív, nappali tagozaton tanuló 2 fő a GTK illetve az MFTK hallgatója. Állandó munkahellyel rendelkezők, de inaktív státuszban lévők (pl. egészségügyi ok, gyes, gyed miatt) kizárólag az MFTK, GTK volt hallgatóiból kerültek ki, mindannyian nők. Saját vállalkozás a GTK-n végzettek esetében jellemző és a nőknél (bár ez mindössze 5 főt jelent a 9 fő vállalkozóból). Az alkalmi szerződés az MFTK-s hallgatók esetében a legnagyobb, de ez is csak tájékoztató jellegű, mivel mindössze16 fő helyzetét tükrözi. A válaszadók által megadott munkahelyek és munkakörök felsorolása a Mellékletben megtalálható. 13. ábra Jelenlegi munkaerőpiaci státusz megoszlása karok szerint MIK MK MFTK GTK Igen, cégnél, intézménynél teljes munkaidőben dolgozom Igen, elsősorban alkalmi vagy szerződéses munkákat végzek Igen, saját vállalkozásomat irányítom Igen, de jelenleg inaktív státuszban vagyok Nem, jelenleg munkanélküli vagyok Nem, jelenleg nappali tagozaton tanulok 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Az öregdiákok sikerességének mércéje nemcsak az elhelyezkedéssel mérhető, hanem azt is fontos megvizsgálni, hogy milyen területen tudtak elhelyezkedni és a jelenlegi munka jellegét, feladatkörét tekintve mennyiben kapcsolódik véleményük szerint a végzettségükhöz. Ez a jelenlegi munka és a végzettség területén a válaszadók által megítélt kapcsolódása a szubjektív sikeresség mutatója, mely módszertanában kapcsolódik nemzetközi kutatásokhoz (Cheers). Az illeszkedés alkalmas lehet a túlképzettség mérésére (Schomburg, 2010). A megkérdezettek 52,8%-a úgy nyilatkozott, hogy jelenlegi munkahelye nagymértékben kapcsolódik a végzettségéhez, további 20,2%-uk munkavégzésének fő tevékenysége szerinti munkája pedig közepes mértékben. Kismértékű kapcsolódást nevezett meg 10,8%, míg a válaszadók 16,2%-a azt nyilatkozta, hogy jelenlegi munkája, tevékenysége egyáltalán nem kapcsolódik végzettségéhez. Az adatok elemzésénél azt is figyelembe kell venni, hogy az illeszkedés mértéke nem feltétlenül jelent rangsort (nem jelenti azt, hogy a végzettség-munkaterület teljes kapcsolódása magasabbra értékelt, a részleges pedig alacsonyabban), vagyis nemcsak a nagymértékű kapcsolódás lehet a cél (illetve optimális), mivel egyes képzések esetében a részleges kapcsolódás a diploma konvertálhatóságára is utalhat. Egyértelmű szignifikancia mutatható ki a Mérnöki Kar és Műszaki Informatikai Kar esetében, ahol a végzettek 98,1%-a, 52 főből 51 fő (MK) illetve 95,1%-a, 41 főből 39 a végzettségének megfelelő munkát talált. A GTK-n végzett hallgatók esetében valamivel rosszabb a helyzet, de még itt is a hallgatók 85,2%-a vélekedett úgy, hogy a munkájuk valamilyen mértékben a végzettségükhöz kapcsolódik. A karokon belüli eredmények tekintetében az MFTK-s öregdiákok körében a legmagasabb azoknak az aránya (27,3%), akik úgy látják, jelenlegi munkájuk egyáltalán nem kapcsolódik a végzettségükhöz. A munkavégzés ágazatára a későbbiekben részletesen kitérünk. Képzési területek szerinti elemzésnél újra meg kell jegyezni, hogy a minta elemszáma miatt az adatok elsősorban irányokat jelölnek ki, de nem tekinthetőek statisztikailag szignifikánsnak. Egyértelmű kapcsolódás látszik természettudományi és a pedagógiai képzési területen szerzett végzettség és a jelenlegi munkaterület között. Az alacsony 25

26 elemszám ellenére is kitűnik, hogy a társadalomtudományi és bölcsészettudományi területen a legalacsonyabb a munkaterületi kapcsolódás a végzettséghez. 14. ábra Jelenlegi munkahely, fő munkatevékenység kapcsolódása a végzettséghez karok szerint MIK MK MFTK Egyáltalán nem Kis mértékben Közepes mértékben Nagy mértékben GTK 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15. ábra Jelenlegi munkahely, fő munkatevékenység kapcsolódása a végzettséghez képzési területek szerint Természettudományi Társadalomtudományi Pedagógiai Műszaki Informatikai Gazdasági Egyáltalán nem Kis mértékben Közepes mértékben Nagy mértékben Bölcsészettudományi 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tagozat szerint nincs jelentős különbség abban, hogy mennyire kapcsolódik az öregdiákok jelenlegi munkája végzettségükhöz: mind a nappalin, mind a levelezőn végzettek több mint 80%-ának munkája végzettségéhez kötődik. A levelező 26

27 tagozatosoknál 10 %-kal magasabb azok aránya, akik válaszai szerint végzettségük nagy mértékben kapcsolódik végzettségükhöz. Megkérdeztük volt hallgatóinktól, hogy munkahelyük milyen ágazatba sorolható. Az ágazati felsorolás a DPR módszertani előírásait követte, így az alábbi munkaterületek közül választhattak a megkérdezettek: Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás Bányászat Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás Utaztatás, utazási szolgáltatás Szállítás, raktározás, posta, távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás Közigazgatás, -védelem; kötelező társadalombiztosítás Oktatás Egészségügyi, szociális ellátás Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, egyéb tevékenység Egyéb ágazat Szignifikáns összefüggés figyelhető meg az ágazat és a végzettséget adó kar között, mely érthető is, hiszen az egyes karokhoz különböző munkahelyi ágazatok kötődnek. A GTK-sok többsége pénzügyi, a közigazgatási szférában és a szálláshely-szolgáltatás területén tudott elhelyezkedni, az MFTK-n végzettek döntő többsége (51,7%) az oktatási szférában, az MK-nál és a MIK-nél ez bizonytalan (a többség egyéb szférában). A kérdésnél megadott válaszkategóriák közül az MK esetében 9 fő tudott választani, az Egyéb kategóriát pedig 36 fő jelölte meg. A MIK öregdiákjai esetében ez az arány 5 fő, illetve 36 fő. Az egyéb ágazaton belül a MK végzettjei legtöbben az autóipart, a MIK végzettjei az informatika, IT területet nevezték meg jelenlegi munkahelyük ágazataként. Képzési területek szerint is megfigyelhető kapcsolat: a bölcsészettudományi területen végzettek 32,1%-a az oktatásban, 20,7%-a az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás területén, 27

28 a gazdasági terület nagyobb szóródást mutat: 18,6% az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás területét 17,3% a pénzügyi szférát jelölte meg, 17,3% a közigazgatást, 13,5% a szálláshely-szolgáltatást, vendéglátást, a pedagógiai területen megkérdezett 45 fő közül 43 fő az oktatást, az informatikai területen végzettek 87,8%-a az egyéb kategóriát nevezte meg, 3 fő az oktatást, 2 pedig a villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátást, a műszaki területen végzettek háromnegyede szintén az egyéb kategóriát nevezte meg, 4 fő az oktatást, 2 fő az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás területét, 1-1 fő a feldolgozóipart, a villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátást, illetve a pénzügyi közvetítést jelölte meg, 3 fő pedig nem kívánt választ adni, a társadalomtudományi területen végzett 22 válaszadóból 10 közösségi, személyi szolgáltatást végez, 5 fő a közigazgatásban, 3 fő a szállítás, raktározás területén, 1-1 fő az oktatás, illetve a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban helyezkedett el, 2 fő pedig nem tudta magát besorolni egyik területbe sem, a természettudományi területen végzett három hallgatóból a kettő az oktatásban, a harmadik pedig a közigazgatás területén dolgozik. Nemek szerint szignifikáns különbségek nem figyelhetőek meg. Kisebb különbséget figyelhetünk meg a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén: a nők 9,7%-a, a férfiak 2,6%-a dolgozik ezen a területen; valamint a pénzügyi közvetítésben, amit a női válaszadók 12,9%-a jelölt meg a férfi válaszadók 7,8%-ával szemben. A többi ágazat esetében a nemek szerinti különbségek nem mérvadóak Munkával való elégedettség Az öregdiákokat megkérdeztük a munkájuk objektív és szubjektív tényezőivel kapcsolatban, mely kiterjedt az alábbi tényezők vizsgálatára: A munka szakmai-tartalmi jellemzői Szakmai előmenetel, karrierépítés lehetősége Szakmai presztízs, a szakmai terület elismerése Jövedelem és egyéb juttatások Munkaidő beosztása Továbbképzési lehetőségek, szakmai fejlődés lehetősége 28

29 Munka feletti ellenőrzés, önállóság, autonómia szintje Munkahelyi légkör, munkakörnyezet Munka-lakóhely távolsága, bejárási idő A munkajellemzők vizsgálatából az öregdiákok szubjektív véleményét lehet megismerni, nem lehet általános következtetéseket levonni egy-egy munkakörről vagy szakmai területről, mivel az egyes jellemzők értékei nem általánosíthatóak (pl. munkaidő rugalmassága, önállóság foka nagyban függ a munkáltató szervezet menedzsmentjétől). Mégis a közös vélemények, az egyes jellemzőknél mért hasonló elégedettségi szintek iránymutatóak, rávilágíthatnak azokra a tényezőkre, amelyek fontosak a megkérdezettek számára a munkavégzés során. Munkaerőpiaci státuszukat tekintve az aktív öregdiákok összességében elégedettek jelenlegi munkájukkal: leginkább a munkahelyi környezettel és légkörrel (4,40), legkevésbé pedig a továbbképzési lehetőségekkel, szakmai fejlődéssel (3,58). Az értékek besorolása az iskolai osztályozás mintájára történt, ahol az 5 jelenti a legmagasabb értéket, míg az 1 az elégedetlenséget fejezi ki. A munkahelyi légkör mellett jónak minősítették, vagyis 4 feletti átlagértéket kapott a munka feletti ellenőrzés, a munkával járó önállóság (4,30), munkahely-lakóhely távolsága (4,28), a munka szakmai, tartalmi jellemzői (4,14), a munkaidő beosztása (4,11). Közepesen elégedettek a volt hallgatók a továbbképzési lehetőségek, szakmai fejlődés (3,58) mellett a szakmai előmenetellel és karrierépítéssel (3,61), a jövedelemmel (3,70), és a szakmai presztízzsel (3,78). Ha megvizsgáljuk a leggyakrabban előforduló értékeket (módusz), kirajzolódik, hogy a legtöbb válaszadó a teljes mértékben elégedett skálát jelölte be a munkaidő beosztása (46,4%), a munka feletti ellenőrzés (48,5%), a munkahelyi légkör és munkakörnyezet 55,3%), valamint a munka-lakóhely távolsága (54,8%) változók esetén. 7. táblázat Jelenlegi munkahelyen a munkajellemzőkkel kapcsolatos elégedettség százalékos megoszlása teljes mértékben közepesen nagymértékben kismértékben egyáltalán nem 29

30 (5) (1) 1. a munka szakmai, tartalmi része 39,1 42,3 14,2 2,7 1,5 2. szakmai előmenetel, karrierépítés 22,3 37,7 24,0 10,5 5,4 3. szakmai presztízs 25,0 41,2 24,8 5,9 2,5 4. jövedelem, juttatások 20,6 42,0 27,0 7,6 2,0 5.a munkaidő beosztása 46,4 29,5 16,0 4,7 3,4 6. továbbképzési lehetőségek, szakmai fejlődés 27,2 30,4 24,0 11,5 5,6 7. munka feletti ellenőrzés, önállóság 48,5 38,5 9,6 1,7 1,2 8. munkahelyi légkör, munkakörnyezet 55,3 32,3 10,5 1,5 0,5 9. munka-lakóhely távolsága, bejárási idő 54,8 26,3 13,0 4,2 1,2 A következőkben bemutatjuk az egyes munkajellemzőkre kapott válaszok százalékos megoszlását. A jelenlegi munkájuk szakmai, tartalmi jellemzőivel a megkérdezettek 39,1%-a teljesen mértékben, további 42,3% nagymértékben elégedett, tehát a megkérdezettek négyötöde teljesen megfelelőnek tartja jelenlegi munkáját szakmaitartalmi szempontból. Az elégedetlenek aránya mindössze 4,2%. Az állandó és alkalmi munkát végző öregdiákok 60%-a elégedett a szakmai előmenetellel, karrierlehetőségekkel: ezen belül is a megkérdezettek 22,3%-a teljes mértékben elégedett, 37,7% pedig nagymértékben jónak látja szakmai karrierlehetőségeit. Ennél a munkajellemzőnél már jobban szóródnak az eredmények, mivel az elégedetlenek aránya 15,9%. Közepesen elégedett a megkérdezettek egynegyede (24,8%). A szakmai presztízzsel a megkérdezettek kétharmada elégedett: 25,0% a teljesen elégedettek aránya, a nagymértékben elégedetteké 41,2%. Az elégedetlenek aránya 8,4%. A jövedelemmel, juttatásokkal a megkérdezetteknek 63%-a elégedett, ezen belül is a teljesen elégedettek aránya mindössze 20,6%, a nagymértékben elégedetteké 42,0%. A jövedelem sem osztotta meg jobban a véleményeket, mint más kategóriák. Az elégedetlenek aránya 9,6%, a közepesen elégedetteké 27,0%. 30

31 A munkaidő beosztásával a végzett hallgatók háromnegyede elégedett: teljesen elégedettek aránya (46,4%) és a nagymértékben elégedettek aránya (29,5%). Az elégedetlenek aránya 8,1%. Az öregdiákok több mint fele teljesen, illetve nagymértékben elégedett (57,6%) a továbbképzési lehetőségekkel. A munka feletti ellenőrzéssel és önállósággal a hallgatók 87,0%-a elégedett, ezen belül 10%-kal többen vannak a teljes mértékben elégedettek (48,5%). A munkahelyi környezet és légkör a kérdezettek 87,6%-ának megfelelő. Itt a legalacsonyabb az elégedetlenek aránya, mindössze 2,0%. A munka-lakóhely távolságával a válaszadók négyötöde elégedett, ezek többsége (54,8%) teljes mértékben. 31

32 16. ábra Munkajellemzőkkel való elégedettség mértékének százalékos megoszlása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% egyáltalán nem kismértékben közepesen nagymértékben teljes mértékben Nemek szerint nem mutatnak szignifikáns különbséget a munkavégzési jellemzőkre adott válaszok, de a karok szerint kismértékű eltérés látható. A szakmai munkát, szakmai előmenetelt, szakmai presztízst és jövedelmi helyzetet, a szakmai fejlődést a Mérnöki Kar öregdiákjai tartják leginkább megfelelőnek a többi kar öregdiákjaihoz képest. Ugyanakkor a lakóhely-munkahely távolságának megítélése a Műszaki Informatika Kar hallgatói körében a legrosszabb. A munkaidő beosztásával legkevésbé az MFTK hallgatói elégedettek. A MIK és az MK öregdiákjai átlagon felül elégedettek a munkahelyük légkörével, valamint a munkahelyen elérhető továbbképzési lehetőségekkel, szakmai fejlődéssel. 32

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Előterjesztés a Szenátus 2011. május 5-i ülésére. Tárgy:

Előterjesztés a Szenátus 2011. május 5-i ülésére. Tárgy: Előterjesztés a Szenátus 2011. május 5-i ülésére Tárgy: 2010 évi diplomás pályakövetési vizsgálat eredménye Előterjesztő: Gadár László Karrier Iroda vezető Előterjesztés tárgyának kutatási vezetője: Formádi

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2011 2008/2010-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Kutatásvezető: Dr. Formádi Katalin, egyetemi docens 2011. szeptember

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2013 2008, 2010, 2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Lezárva: 2014. április Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Felsőoktatási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012 2007/2009/2011-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Kutatásvezető: Dr. Formádi Katalin, egyetemi docens Lezárva: 2013.

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2009, 2011, 2013-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Lezárva: 2014. november 30. Pannon Egyetem Cím: 8200 Veszprém,

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A felsőoktatási kibocsátás mérése

A felsőoktatási kibocsátás mérése A felsőoktatási kibocsátás mérése Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2011.december 7. Veroszta Zsuzsanna PhD 2011 adatai Intézmények Intézményi

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer május-június

Diplomás pályakövető rendszer május-június Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet BGK - 14 éves korban BGK - jelenleg KGK - 14 éves korban KGK - jelenleg KVK - 14 éves korban KVK - jelenleg NIK - 14 éves korban

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT DIPLOMÁS PÁLYA- KÖVETÉS AVKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS AVKF 2010. TAVASZ VÉGZETT HALLGATÓK ALAPADATOK ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORTJA KÉSZÜLT A PEGAZUS

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés

1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: tavaszi on-line felmérés 1. ECHO Innovációs Műhely Obádovics Csilla Vinogradov Szergej: 2010. tavaszi on-line felmérés Módszertan Az aktív hallgatók felmérése Vizsgálati populáció: a Szent István Egyetemen alapképzésben, mesterképzésben,

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Frissdiplomások 2011

Frissdiplomások 2011 Frissdiplomások 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a 2008-ban illetve 2010-ben végzettek körében Módszertani összefoglaló Készítette: Kiss László Veroszta Zsuzsanna PhD 2012 február

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet MSC MSc mérnöki 3. A felmérés kérdéscsoportjainak kiértékelése 3.1. A végzést követő továbbtanulás az aktív hallgatók körében

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol.

Alapsokaság: fő. Hallgatók BKF KMK 10,3% BKF HFTGK 12,1% 60,0% ,0% 100,0% 20,0% 80,0% 40,0% 24,22 63,2 97,2 23, ,2. angol. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3.702 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 10,3% 12,1%,0% 20,0% Esetszám: 592 Válaszadási ráta: 16% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Hallgatók Vilmos Katolikus Főiskola Alapsokaság: 1209 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 15,70% 2 4 6 Esetszám: 248 Válaszadási ráta: 20,5% Hallgatók nyelvismerete Az adott

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF 2010. TAVASZ AKTÍV HALLGATÓK WJLF TKK KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORT KÉSZÜLT A TÁMOP 4.1.1 PÁLYÁZAT PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A 2007-2009 között végzett hallgatók körében végzett telefonos kutatás eredményei

A 2007-2009 között végzett hallgatók körében végzett telefonos kutatás eredményei Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) Szakmai beszámoló a 2010. évi őszi felmérésről a Szent István Egyetemen A 2007-2009 között végzett hallgatók körében végzett telefonos kutatás eredményei A kutatásra

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

8,8% 9,9% 10,7% 28,0% 20,2% 18,6% 9,7% 5,5% 15,1%

8,8% 9,9% 10,7% 28,0% 20,2% 18,6% 9,7% 5,5% 15,1% Szent István Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 12.125 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: 1,9% 5,, 8,8% 9,9% 10,7% 28, 20,2% 18,6% 9,7% 5,5% 15,1% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esetszám: 2.749

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1/A. teljes köre,

TÁMOP 4.1.1/A. teljes köre, Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatók A hallgatói kutatás adatai nem állnak rendelkezésre. Végzettek Alapsokaság: 2008: 2.426 fő 2010: 2.740 fő A felsőoktatásban jelenleg is részt vevő aránya: BCE ÉTK BCE

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen

Hallgatók EJF M 12,8% EJF P 20,7% 16,1% Esetszám: ,30% 73,60% 84,30% 0, 00% 10,00% EJF M 4,50% EJF P 79,70% 85,20% 7,80% EJF összesen Eötvös József Főiskol la Hallgatók Alapsokaság: 96 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkezőő hallgatók aránya: Esetszám: 99 Válaszadási ráta:,7%,0%,8% 0,7% 6,% 0,0% 0,0% 60,0% 80,0% 00,0% Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül Fónai Mihály Kotsis Ágnes Szűcs Edit Tanulmányunkban a Debreceni Egyetemen a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2014-ben végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 4-ben végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit STATISZTIKAI ADATOK Szerkesztette Bálint Mónika Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkapiaci folyamatokat

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Végzett hallgatók elemzése Készítette: Vásárhelyi Orsolya a ZMNE Karrier Iroda megbízásából 2011. augusztus 1. Alapsokaság 2008-ban 700-an,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 18299 fő A válaszadási ráta nem érte el a 10%-ot. Végzettek Alapsokaság: 8801 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Miskolci Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya ME-BBZI 10,1% 6,9% 22,4% 24,2% 25,2% 32,1% 22,6% 38,8% 50,0% Esetszám: 1564 Válaszadási ráta: 14,7%

Részletesebben

Végzettek Alapsokaság: fő

Végzettek Alapsokaság: fő Szegedi Tudományegyetem Végzettek Alapsokaság: 14294 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 38,5% 57,9% 70,6% 61,3% 68, 70,6% 50,7% 64,5% 65,6% 67,2% 89,2% 93,4% Esetszám: 2676

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő

Széchenyi István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő Széchenyi István Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya SZE-ZMI 18,6% 9,2% 12,3% 19,1% 16,4% 35,1% Esetszám: 4513 Válaszadási ráta: 48,8% Hallgatók

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3984 fő 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Esetszám: 715 Válaszadási ráta: 17,9% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább alapszinten

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

Végzettek Alapsokaság: 9288 fő

Végzettek Alapsokaság: 9288 fő Budapesti Corvinus Egyetem Végzettek Alapsokaság: 9288 fő Abszolutórium-szerzés után közvetlenül diplomát-szerzők aránya 75,8% 93,1% 76,9% 86,8% 80,3% 81,9% 79,1% 81,0% Esetszám: 1160 Válaszadási ráta:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) vizsgálatának eredményei ben végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) vizsgálatának eredményei ben végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) vizsgálatának eredményei 2015-ben végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Ferencz Zoltán

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám

Alba Radar. 18. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám A székesfehérvári parkok megítélése a fehérváriak szerint 2013. június 17. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei

Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű a budapesti olimpiához Az Iránytű Intézet októberi közvélemény-kutatásának eredményei Módszertan Kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Eötvös József Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya EJF-NTK 25,6% 22,2% 23,8% Esetszám: 168 Válaszadási ráta: 20,4% Hallgatók nyelvismerete - Az

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Kecskeméti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 12,5% 14,3% 8,8% 10,1% Esetszám: 736 Válaszadási ráta: 22,4% Hallgatók nyelvismerete - Az adott

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 15,6% 28,3% 22,2% 22,8% 24,2% Esetszám: 1980 Válaszadási ráta: 21,55 Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben