A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja"

Átírás

1 A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: november február Lezárva: január 15. Pannon Egyetem Cím: 8200 Veszprém, Egyetem. 10. Telefon: +36 (88) Fax: +36 (88) Honlap: Projekt megnevezése: Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért TÁMOP C-12/1/KONV Projekt megnevezése: Zöld Energia Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén TÁMOP C-12/1/KONV

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A kutatás célja, előzménye Az őszi kutatás módszertana Általános egyetemi adatok, reprezentativitás A megkérdezettek demográfiai adatai Szakmai tanulmányok Korábbi szakmai tanulmányok Jelenlegi tanulmányokat folytatók Jelenleg nem tanulók továbbtanulási szándéka Munkaerőpiaci sikeresség Elhelyezkedés a diplomával Jelenlegi munkaerőpiaci státusz Munkával való elégedettség Inaktívak jellemzői Öregdiák szolgáltatások megítélése Pannon Egyetem megítélése Mellékletek Kérdőív Az öregdiákok jövőbeli tervei: milyen szakon, témában szeretnének képzésben részt venni A megkérdezett öregdiákok által betöltött munkakörök és munkahelyek karonként Egyetemi karok megítélése a diplomások véleménye alapján

3 1. Bevezetés 1.1. A kutatás célja, előzménye A pályakövetési vizsgálat sorozat célja a diplomás pályakezdő munkaerő iránti keresletének és hallgatóink munkaerőpiaci helyzetének felmérése a Pannon Egyetem végzettjei körében. A kutatás elősegíti a Pannon Egyetem megújítását, felhívja a figyelmet az új képzési területekre, lehetséges változtatásokra, továbbá erősíti az egyetem és az öregdiákok közötti kapcsolat elmélyítését, így a Karrier Iroda és Alumni szervezet működéséhez is hozzájárul. A végzett hallgatók karrierútjának és a valós munkaerőpiaci elvárásoknak, trendeknek az ismeretében a felsőoktatási intézmények képesekké válnak arra, hogy választ adjanak az újabb és újabb munkaerőpiaci kihívásokra, hatékonyan és célirányosan befolyásolják az intézmények oktatási folyamatait is. A pályakövetési vizsgálat egyik fontos célkitűzése egyfajta napi kapcsolat biztosítása a felsőoktatási intézmény és az öregdiákok között. Az egyéni igényeket is kiszolgálni képes Karrier Iroda hatékonyan elősegítheti a végzett hallgatók elhelyezkedését, hozzájárulhat a munkavállaláshoz szükséges gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez és segítheti beilleszkedésüket a munka világába. Összességében a felmérés eredményei hozzájárulnak a Pannon Egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 34. (6) pontja egyértelműen kötelezettséget írt elő az intézmények számára a diplomások pályakövetésére. A évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról e) pontja már csak arról rendelkezik, hogy a FIR tartalmazza a pályakövetés adatait, igaz arról nem rendelkezik, hogy honnan lesznek adatok, valamint a 103. (2) a tanárképző központok számára ír elő pályakövetési kötelezettséget. Azonban a TÁMOP A-10/1/KONV Komplex hallgatói, intézményi és munkaerő-piaci szolgáltatásfejlesztés a Pannon Egyetemen projekt fenntartási kötelezettségei június 30-ig együttműködést ír elő az EDUCATIO Nonprofit Kft-vel a diplomás pályakövetésben. Az együttműködés kiterjed minden intézmény számára: országos pályakövetési módszertan alkalmazása, amely kiegészíthető intézményi szinten, az országosan kötelező kérdésekre adott válaszok megadott formátumban való eljuttatása az EDUCATIO NKft-hez, 3

4 az országos eredmények értékelése központilag, az EDUCATIO által történik, amelyről visszacsatolást kap minden intézmény, az eredmények pedig felhasználásra kerülnek oktatáspolitikában. A jelenlegi DPR vizsgálatot megelőzte egy 2008 őszén készült on-line felmérés, valamint egy 2010-ben készült online és telefonos felmérés, valamint 2011-től évente készült online kérdőíves felmérés. A kutatások legfőbb célja a volt diákok szakmai életpályájának és az Alma Materben szerzett ismeretek és kompetenciák hasznosíthatóságának feltérképezése volt. Jelen kutatás adatfelvétele a TÁMOP C-12/1/KONV pályázat támogatásával valósult meg, amely során hallgatói segítők bevonásával lettek megkérdezve az öregdiákok az országosan megadott kérdőív alapján. A lekérdezés során a pályázat támogatásával kialakított elektronikus kérdőív felület lett használva a válaszok gyűjtésére. Az elemzést TÁMOP C-12/1/KONV pályázat támogatásával végeztük el a Gazdaságtudományi Kar szakértőinek, elemzőinek bevonásával. A őszi kutatás jelenlegi fázisa a között végzett hallgatók munkaerőpiaci státuszának feltérképezésére irányult az országos pályakövetési módszertannak megfelelően. A Pannon Egyetemen 2010 és 2012 között végzett hallgatói köréből vett 505 fős reprezentatív mintán telefonos kérdőíves adatfelvételt végeztünk. Reprezentativitást kvóta adatok alapján értük el: végzés éve, kar, tagozat, nem. Célunk az volt, hogy felderítsük a felsőfokú végzettség megszerzését követő néhány évben bekövetkezett változásokat, volt hallgatóink munkaerőpiaci helyzetét és továbbtanulási terveit. Arra voltunk kíváncsiak, hogy volt diákjaink mennyire sikeresen tudtak munkába állni, milyenek az első tapasztalataik, végzettségüknek megfelelő területen dolgoznak-e és mennyire elégedettek munkájukkal Az őszi kutatás módszertana A mostani felmérés célja, hogy a Pannon Egyetemen végzettek elhelyezkedését évről évre követni tudjuk a képzések minőségének és hatásfokának ellenőrzésére. Jelen kutatási jelentés az országos pályakövetési módszertan által előírt ütemezésnek megfelelően a őszi adatfelvétel eredményeit mutatja be. Az adatok lekérdezésére a 4

5 veszprémi kampuszon november és február közötti időszakban került sor, telefonon keresztül és anonim módon, a veszprémi kampuszon történt lekérdezés. A kérdőív lekérdezése átlagosan 7,01 percet vett igénybe (2,55 szórással, 0,11 hibahatárral). A kérdőív időtartamát meghatározta a Diplomás Pályakövető Rendszer módszertani előírása, kötelező blokkjainak terjedelme. Telefonos kutatás miatt törekedni kellett arra, hogy a kérdezési idő tolerálható legyen az öregdiákok számára, így a kötelező kérdésblokkokon kívül viszonylag korlátozott számú kérdés került bele. A őszi felmérés alapjául szolgáló kérdőív a mellékletben megtekinthető. A telefonos felmérés az alábbi fő témákat foglalta magában: A végzettek társadalmi-gazdasági háttéradatai (nem, életkor, lakóhely) Korábbi szakmai tanulmányokkal kapcsolatos kérdések (a végzés éve, szakképesítés(ek), kampusz, kar, képzési terület, tagozat) Jelenlegi tanulmányok és továbbtanulási tervek Munkaerőpiaci státusz és a munkával kapcsolatos elégedettség felmérése (munkavégzés területe, munkakeresési tapasztalatok, munkajellemzők megítélése) Egyetem és az öregdiák, alumni szervezet megítélése (kapcsolat az egyetemmel) A telefonos lekérdezés során a kérdezők a lekérdezés pillanatában, LimeSurvey rendszerben elektronikusan rögzítették a kérdésekre kapott válaszokat. A lekérdezett adatok azonnali elektronikus rögzítését költség- és időhatékonyság indokolta. A megkérdezettek körébe a Pannon Egyetemen éveiben abszolutóriumot szerzett hallgatók kerültek bele. Nem kerültek bele a mintába a távoktatásban résztvevők és a felsőfokú szakképzésben, valamint a PhD képzésben tanult öregdiákok. A volt diákok eléréséhez szükséges címlisták alapját a Neptun rendszer adatbázisa és a leszereléskor kitöltetett adatkezelési nyilatkozatok alapján, a Karrier Iroda által készített adatbázis szolgáltatta, melyekből a mintavétel kialakításakor figyelembe vett változók mellett érvényes telefonszámokra volt szükség. A mintavételi eljárás kialakításakor négy változót vettünk figyelembe: 5

6 végzés éve (legalább abszolutóriumot szerzett) évben kar: Gazdaságtudományi Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Mérnöki Kar, Műszaki Informatikai Kar kampusz: veszprémi kampusz tagozat: nappali-levelező hallgatók neme: nő-férfi. A reprezentativitás biztosításához a hallgató kiválasztása a kialakított kvótán belül véletlenszerűen történt (pl ben 283 GTK-s, nappali nő végzett, ebből kell 34 főt megkérdezni, ezért minden 8. hallgatót megkérdeztünk, amíg a kvóta szerinti mintaszámot nem értük el). A minta megoszlását képzési helyszínek szerint a 3-Hiba! A hivatkozási forrás nem található.-hiba! A hivatkozási forrás nem található.. táblázat mutatja. A kutatásban a Pannon Egyetemen végzett diplomásokat telefonon megkerestük és felkértük őket a vizsgálatban való részvételre, röviden tájékoztattuk őket a felmérés céljáról. A kérdőív technikai lekérdezése az egyetem területén történt, az egyetemi infrastruktúra használatával, hallgatók bevonásával. A lekérdezésekre hétköznap és szombati napokon került sor, és vasárnap nem zavartuk a megkérdezetteket. A lekérdezés során továbbra is probléma, hogy nagyon sok telefonszám rossz. Ennek oka többek között az, hogy a hallgatók eleve rossz telefonszámot adtak meg a Neptunban, és a leszereléskor sem frissítik adataikat. Ha nem sikerült elérni egy hallgatót, a kvótán belül egy másik hallgató kiválasztásával újabb telefonos kapcsolatfelvételre került sor. Előfordult, hogy az elért hallgató az adott pillanatban nem ért rá és visszahívást kért. Szerencsére a visszahívás nem az elutasítást jelentette, mert a visszahívás időpontjában az öregdiákok jellemzően készségesen felvették telefonjukat. Tapasztalat szerint a hívások egyharmada vált sikeres lekérdezéssé. A lekérdezés során világossá vált, hogy a hívottak nem nagyon szeretnek privát számot felvenni. Ugyanakkor az egyetemről kimenő hívások privát szám -ként jelennek meg. Összességében nyitottak voltak az elért öregdiákok, különösen, mikor kiderült, hogy az egyetemről hívták őket, bár sok esetben érezték a lekérdezést végzők, hogy türelmetlenül válaszoltak, nem indokolták válaszaikat. 6

7 2. Általános egyetemi adatok, reprezentativitás A évben a Pannon Egyetem összes oktatási helyszínén folytatott képzésekben 4927 hallgató végzett, ebből 4148 hallgató a veszprémi kampuszon. A végzettek nagyjából egyenlő arányban oszlottak meg a vizsgált évek között: 30-37%között. Nemi megoszlást tekintve a nők aránya közel másfélszer magasabb, mint a férfiaké (1. ábra). 1. ábra Pannon Egyetem veszprémi kampuszán ben végzettek megoszlása nemek szerint (N=4148) Nő; 63,90% Férfi; 36,10% Egyetemi karokat tekintve a vizsgált években, a Pannon Egyetem legtöbb diplomása (41%) a Gazdaságtudományi Karra (későbbiekben GTK) karra járt, egyharmaduk (35%) a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karra (későbbiekben MFTK). Ennél kisebb létszámúak a Mérnöki Kar (későbbiekben MK) (13%) és a Műszaki Informatikai Kar (MIK) (11%) végzett hallgatói. A Pannon Egyetemen évben végzettek karok szerinti megoszlását mutatja a 2. ábra. 7

8 2. ábra Pannon Egyetem karok szerinti megoszlása (N=4585) GTK MFTK MIK MK A képzés jellegét tekintve a teljes sokaság 70,5%-a nappali képzésben tanult, 29,5% a levelezősök aránya, távoktatásos hallgató nem volt. A képzés jellegének alakulását tekintve, a nappalis végzett hallgatók száma csökkent nagyobb mértékben a vizsgált időszakban, míg a levelezős hallgatók száma gyakorlatilag változatlan maradt (1. táblázat Pannon Egyetem veszprémi kampusz végzett hallgatóinak megoszlása a végzés éve szerint. 1. táblázat Pannon Egyetem veszprémi kampusz végzett hallgatóinak megoszlása a végzés éve szerint Képzés Diplomaszerzés éve jellege Összesen nappali levelező Összesen A teljes sokaság ismertetése után a következőkben bemutatásra kerül a mintavétel kialakításának módszere. A mintavétel kialakításakor a korábban bemutatott négy alapváltozó szerinti reprezentativitásra törekedtünk. A kutatás jelen fázisában a veszprémi képzési helyszínt vettük alapul - figyelmen kívül hagyva a többi helyszínt, és arra alakítottuk ki a kérdőíves kutatás mintáját, mely a diplomaszerzés évszáma, kar, nem és tagozat szerint arányaiban követi a teljes veszprémi sokaság megoszlását. A jelenlegi kutatásba kizárólag az alap- és mesterképzésben tanuló öregdiákok kerültek 8

9 bele, kimaradtak a mintából a felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók. Így módosult a teljes sokaság 4148 főre, melynek 12,4%-át, 505 végzett hallgatót kérdeztük meg telefonon. A jelenlegi 505 fős kutatás karok szerinti reprezentatív mintamegoszlását mutatja a 2. táblázat. 2. táblázat A vizsgálat reprezentativitása karok szerint Végzett hallgatók Lekérdezett hallgatók Kitöltési arány GTK ,00% MFTK ,38% MK ,12% MIK ,11% Összesen ,44% A mintavételt kampuszokon belül karok, végzettség éve, a megkérdezett neme és a képzési tagozat alapján végeztük. Az alábbi táblázatok (3-Hiba! A hivatkozási forrás nem található.-hiba! A hivatkozási forrás nem található..) megmutatják, hogy a végzettek létszámához képest hány főt kérdeztünk meg az egyes képzési helyszíneken. 9

10 3. táblázat Veszprémi kampusz mintavételi adatai Végzett Lekérdezett Végzett Lekérdezett Végzett Lekérdezett Végzett Lekérdezett GTK MFTK MK MIK 2010 nappali, nő nappali, férfi levelező, nő levelező, férfi összesen nappali, nő nappali, férfi levelező, nő levelező, férfi összesen nappali, nő nappali, férfi levelező, nő levelező, férfi összesen A megkérdezettek demográfiai adatai Mielőtt a tartalmi elemzéshez hozzákezdenénk, fontosnak tartunk néhány, a minta megbízhatóságával kapcsolatos módszertani megjegyzést is közzétenni, ami az adatok értelmezését segítheti. Mint minden statisztikai adatfelvétel esetében, ezúttal is számolnunk kell a mintavételi hiba lehetőségével. Ez a megkérdezettek számából adódóan a felmérés esetében 5% körüli. A hibahatárnak ez a szintje megemelkedik olyankor, amikor a teljes mintánál kisebb alcsoportokat vizsgálunk. Az adatok bemutatásánál zárójelben közöljük a hibahatárt és az eredmények szórását. A jelenlegi elemzés évben, Veszprémben végzett, 505 öregdiák véleményét tükrözi. A megkérdezettek között a nők aránya közel kétszer nagyobb a férfiaknál. A válaszadók 63,8%-a nő, míg a férfiak aránya 36,2%, mely megfelel a teljes egyetemi évben végzett hallgatók nemi megoszlásának. A megkérdezett diplomások 10

11 évek és nemek szerinti megoszlását mutatja a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. táblázat. 4. táblázat Megkérdezett öregdiákok megoszlása a végzés éve és nemek szerint Megkérdezett Diplomaszerzés éve neme Összesen Nő Férfi Összesen A ben végzett hallgatók átlagos életkora 29 év (0,23 hibahatárral, 5,16 év szórással), mely nagy szórást mutat. A legfiatalabb hallgató 1991-es születésű, a legidősebb 1961-es születésű. A legtöbb megkérdezett 1987-ban született (módusz). A legnagyobb tartományba az között született öregdiákok esnek, a megkérdezettek kétötöde sorolható ide. Az életkor alapján három közel egyenlő csoportot alakítottunk ki a további kérdésekre kapott válaszok életkor szerinti eltérésének elemzése céljából előtt született a hallgatók valamivel több, mint egynegyede, egyharmada pedig 1987 után született. A születési évkategóriák szerinti megoszlást az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra mutatja. 3. ábra Megkérdezettek születési évek szerinti megoszlása (N=505) 30% 27% 1985 előtt született között született 1987 után született 41% 11

12 4. Szakmai tanulmányok 4.1. Korábbi szakmai tanulmányok A kiválasztott hallgatóktól megkérdeztük, hány szakon végeztek, illetve szereztek abszolutóriumot a Pannon Egyetemen (Ugyanazon a területen szerzett Bachelor és Master végzettségeket külön kezeltük). A végzett szakok nevét, képzési szintjét, képzési területét, államvizsga évét és tagozatát is felmértük. Az elemzés alapjául szolgáló minta karok szerinti megoszlását tekintve látható, hogy a legtöbb végzett hallgató a GTK és az MFTK karra járt: a két kar adja a vizsgált években a diplomások 63%-át. (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra) 4. ábra Megkérdezettek karok szerinti megoszlása MIK; 9% MK; 15% GTK; 41% MFTK; 35% Az ábrában szereplő négy kar mindegyike Veszprémben található. A karok megoszlását a végzés éve szerint az 5. táblázat mutatja. 5. táblázat Megkérdezett öregdiákok megoszlása képzési kar és végzés éve szerint Végzés éve Képzési kar GTK MFTK MK MIK Összesen Összesen Az elemzésbe nappalis és levelezős tagozaton végzett öregdiákok kerültek, nem vettük figyelembe a távoktatásban résztvevőket. A teljes megoszlást tekintve a megkérdezettek 70,6%-a nappali tagozaton tanult és 29,4% a levelezőn végzettek aránya. Karon belül a levelező tagozaton végzettek aránya a Gazdaságtudományi és a Modern Filológia és 12

13 Társadalomtudományi Karon valamivel több, mint egyharmad (35,1% illetve 36,9%. A legalacsonyabb a Mérnöki Karon (5,4%), míg a Műszaki Informatika Karon 13,3%. A nemek megoszlását tekintve karok szerint már lényeges különbség figyelhető meg, láthatjuk, hogy a Műszaki Informatikai Kar esetében a férfiak aránya a legmagasabb a nőkhöz képest. A Mérnöki Karon van legközelebb a kiegyenlítettséghez a megkérdezettek nemi megoszlása, a másik két kar esetében sokkal magasabb a nők aránya. A nemek közötti aránykülönbséget tekintve a GTK és az MFTK esetében közel háromszoros, illetve négyszeres a nők aránya a férfiakéhoz képest (6. táblázat). Nemek szerinti megoszlás 6. táblázat Megkérdezett öregdiákok megoszlása képzési kar és nemek szerint Képzési kar GTK MFTK MK MIK Összesen Nő Férfi Összesen Összefüggés mutatkozik a nemek és a képzési terület között, amely nem véletlenszerű: a nők többsége bölcsészet-, illetve gazdasági képzési területen, a férfiak pedig inkább az informatikai és műszaki területen voltak nagyobb arányban (5. ábra Megkérdezettek nemi megoszlása képzési terület szerintábra). 5. ábra Megkérdezettek nemi megoszlása képzési terület szerint Összes Természettudományi Társadalomtudományi 36,20% 44,40% 28,10% 63,80% 55,60% 71,90% Pedagógiai Műszaki 20,80% 68,30% 79,20% 31,70% Férfi Nő Informatikai 88,40% 11,60% Gazdasági 21,60% 78,40% Bölcsészettudományi 25,50% 75,50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 13

14 Mind a képzési területnél, mind a képzés tagozatánál megfigyelhető korreláció nemek szerint, vagyis a hallgató neme befolyásolja a kar és a tagozat választást. Vizsgáltuk azt is, hogy a születési év mutat-e szignifikáns különbséget képzési tagozatok és területek esetében. A végzett hallgatók átlagéletkora az egyes képzési tagozatokon és területeken az átlagtól nagyobb mértékű eltérést mutat: a nappali tagozaton végzettek átlagéletkora 27,1 év, míg a levelezőn 33,8 év a legidősebb átlagéletkor a pedagógiai képzési területen 37,5 év, a legalacsonyabb a társadalomtudományi területen 27,1 év (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra) karok szerint nincs szignifikáns különbség a megkérdezettek átlagéletkora szerint. 6. ábra Megkérdezett öregdiákok átlagéletkora képzési terület szerint (év) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 28,60 28,25 29,07 28,07 37,54 27,13 26,67 A diplomaszerzés éve a minta kialakításában is szerepet játszó tényező volt, így a végzés éve és a kari megoszlás is a teljes egyetemi mintának megfelelő arányban szerepel. A végzés éve az alapadatoknál került bemutatásra. Öregdiákoktól azt is megkérdeztük, hogy hány szakon végeztek, illetve szereztek abszolutóriumot a Pannon Egyetemen (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. ábra). A megkérdezettek 78,3%- a egy szakon végzett, 20,5%-a pedig két szakon szerzett abszolutóriumot. Kettőnél több 14

15 szakon végzettek aránya mindössze 1,2%, akik az MFTK és a GTK hallgatói. A megkérdezett neme és karok szerint sem mutat összefüggést a végzett szakok száma. Közel ugyanannyi nő, illetve férfi végzett egy szakot, a két szakot végzettek között 0,4%-al több a férfi, míg a kettőnél több szakot végzettek között pontosan 1,0%-al több a nő. Az első és a második szak néhány esettől eltekintve (14 fő) ugyanazon a képzési területen folytatott képzéseket takart. A jelenlegi kis minta nem teszi lehetővé a képzési utak felvázolását, a szakok lehetséges képzéseinek egymásra épülésére, kiegészítésére vonatkozóan nem lehet következtetéseket leszűrni. A számok alapján mindössze azt tudjuk mondani, hogy a társadalomtudományi, pedagógiai, bölcsészettudományi és gazdaságtudományi területen végzettek közül kerültek ki azok, akik további végzettséget az elsőtől eltérő képzési területen szereztek. 7. ábra Az elvégzett szakok száma karok szerinti megoszlásban MIK 84,4% 15,6% 0,0% MK 79,7% 20,3% 0,0% Egy szakon Két szakon MFTK 73,7% 25,1% 1,1% Több szakon GTK 80,2% 17,9% 1,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4.2. Jelenlegi tanulmányokat folytatók A megkérdezettek 78,7%-a nem tanul jelenleg semmilyen felsőoktatási intézményben. A jelenleg tanulók a minta egyötödét teszik ki (N=106), akiknek 69,8%-a tanul a Pannon Egyetemen, 30,2% pedig más intézményben. A kérdőív nem tért ki a máshol tanulók intézményére. Átlagéletkort tekintve a jelenleg tanulók fiatalabbak (26,7 év), míg a nem tanulók 29,8 évesek. A jelenleg tanulók háromnegyede (73,3%) mesterképzésben (MA, MSc) vesz részt, az alapképzéses hallgatók aránya 3,8%, és doktoranduszhallgatók 11,4%. Felsőfokú 15

16 szakképzésben és szakirányú továbbképzésben a hallgatók 4,8-4,8%-a vesz részt. A felsőfokú képzés jellege és az életkor nem mutat összefüggést, a jelenlegi tanulmányok típusát nem határozza meg a megkérdezett átlagéletkora. A megkérdezett neme sem befolyásolja azt, hogy valaki jelenleg tanul-e felsőoktatásban. A megkérdezettek háromnegyede (76,2%) államilag finanszírozott képzésben tanul, negyede (23,8%) pedig költségtérítéses képzésben. Nemek szerint nem mutat összefüggést a finanszírozási forma. Életkor szerint szignifikáns összefüggés mutatkozik a finanszírozási formával (p=14,169; 0,001 hibahatárral) (Megjegyzés: a cellák várható értéke az esetek 33%-ában nem érte el az 5-ös értéket). Míg az első korcsoportban (1985 előtt születettek) ugyanolyan arányban találunk államilag finanszírozott formában tanuló illetve költségtérítéses hallgatókat, addig a fiatalabb korosztályok felé haladva egyre növekszik az államilag finanszírozott képzés aránya: a legfiatalabbaknál már tízszer annyian tanulnak államilag finanszírozott formában, mint költségtérítésesen. A jelenleg oktatásban résztvevő megkérdezettek jelenlegi tanulmányaikat nagyobb arányban folytatják nappali tagozaton (66,1%), mint levelező (30,2%) tagozaton. Az esti tagozat és a távoktatás mindössze néhány főnél mindegyiknél kettő - kettő megkérdezett) került megnevezésre. Életkort tekintve a nappalin tanulók átlagos életkora 26,1 év, míg a levelezőn 27,9 év (a távoktatás és esti tagozaton tanulók mindössze négy főt érintenek, így nem lehet következtetést levonni belőle). Jelen kutatás nem mutat szignifikáns összefüggést a nem és a képzési tagozat között. A jelenlegi tanulmányokat folytatók létszámát tekintve jellemzően a GTK-n, MFTK-n és az MK n végeztek (13. ábra), de arányaiban a különbség a tanulók és jelenleg nem tanulók között a többi karhoz képest statisztikailag nem mutat nagy eltérést. Képzési területek szerint megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a jelenleg tanulók között kiemelkedően magas az öregdiákok aránya a természettudományi területen, átlagos a bölcsészettudományi, társadalomtudományi, műszaki és gazdasági területen, valamint alacsony az informatikai és pedagógiai területen. 16

17 8. ábra A jelenlegi tanulmányokat folytató és nem folytató öregdiákok karok szerinti megoszlása MIK 6,67% 88,89% MK 16,44% 71,23% MFTK 15,73% 76,97% GTK 14,90% 80,29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Igen, a Pannon Egyetemen Igen, más intézményben Nem 9. ábra A jelenlegi tanulmányokat folytató és nem folytató öregdiákok képzési terület szerinti megoszlása Természettudományi 33,33% Társadalomtudományi 15,63% Pedagógiai Műszaki 12,35% Informatikai 4,65% Gazdasági 15,98% Bölcsészettudományi 23,47% 71,88% 95,74% 79,01% 90,70% 78,87% 69,39% 44,44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Igen, a Pannon Egyetemen Igen, más intézményben Nem Az egy szakon végzettek valamivel nagyobb arányban (22,1%) tanulnak jelenleg is, mint a két (17,3%) vagy több szakon (16,7%) végzettek; a jelenleg tanulók 18%-a végzett két vagy több szakon. 17

18 A jelenlegi tanulmányokat folytatók adatai nem mutatnak összefüggést a finanszírozási forma, tagozat és tanulmányok típusa szerint sem Jelenleg nem tanulók továbbtanulási szándéka A kérdőívben a továbbtanulási szándékot is megkérdeztük azoktól, akik jelenleg nem tanulnak (N=396). A nők és a férfiak esetében is a többség nem tervezi újabb felsőfokú vagy egyéb tanulmányok elkezdését. A biztosan továbbtanulni szándékozók aránya 10,6%, további 24,2% valószínűleg elkezd újabb felsőfokú vagy egyéb tanulmányokat. A megkérdezettek 27,2%-a biztosan nem tervez az elkövetkező években újabb tanulmányokat. A számokból az is kiderül, hogy a jelenleg nem tanulók legnagyobb része, 38,0%-a bár valószínűnek tartja, hogy nem fog tanulni az elkövetkező években, nem utasítja el egyértelműen a tanulás lehetőségét. Karok szerint szignifikáns különbség fedezhető fel a továbbtanulási szándékban: a MIK-en és a GTK-n végzettek szignifikánsan nagyobb mértékben nem tervezik a jövőbeli továbbtanulást, mint a többi kar hallgatói. Életkor szerint megvizsgálva a továbbtanulási szándékot azt tapasztaljuk, hogy az életkor előre haladtával csökken a továbbtanulási szándék. 30. ábra A jelenleg nem tanuló öregdiákok továbbtanulási szándéka karok szerint MIK 7,5% 17,5% 30,0% 45,0% MK 20,8% 34,0% 22,6% 22,6% MFTK 11,7% 25,5% 29,9% 32,8% GTK 7,2% 21,6% 51,5% 19,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Igen, biztosan Igen, valószínű Nem valószínű Biztosan nem Nem figyelhető meg egyértelmű összefüggés a korábbi tanulmányok tagozata és a továbbtanulási szándék között: a Pannon Egyetemen nappali szakon végzett, de 18

19 jelenleg nem tanuló diplomások valamivel magasabb arányban említették ugyan a továbbtanulási szándékot, ugyanakkor azok is többen vannak a nappalin végzettek között, akik határozott nemmel feleltek a kérdésre: a válaszadók harmada a biztosan nem lehetőséget választotta. A levelező tagozaton végzettek közel fele ugyan nem tartja valószínűnek, hogy a későbbiekben tanulni fog, de alig egynegyedük biztos benne, hogy valóban nem fog már tanulni. 11. ábra A jelenleg nem tanuló öregdiákok továbbtanulási szándéka képzési tagozat szerint Levelező Nappali Igen, biztosan Igen, valószínű Nem valószínű Biztosan nem 0% 20% 40% 60% 80% 100% Azoktól az öregdiákoktól, akik kifejezték továbbtanulási szándékukat, megkérdeztük, hogy ezt a Pannon Egyetemen fogják-e folytatni. Erre a kérdésre válaszolók (N=171) kevesebb, mint fele (47,4%-a) tervezi, hogy a Pannon Egyetemen fog részt venni valamilyen képzésben. A megkérdezettek egyötöde (19,3%) biztosan az egyetemet választja továbbtanulási célból is, közel egyharmaduk (28,1%) pedig valószínűleg. A megkérdezettek egyharmada (33,3%-a) biztosan nem az egyetemen tanul tovább, egyötödük (19,3%) nem tartja valószínűleg, aminek a magyarázata elsősorban nem a negatív tapasztalatokban keresendő; mindössze 4 válaszadó fejezte ki elégedetlenségét. Az elhangzott válaszok között a legtöbbször az szerepelt, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő képzés: nincs olyan szak az egyetemen, amit szeretnék tanulni. De a lehetőséget nyitva tartják nincs még eldöntve, ha lenne, szívesen mennék vissza. Többen azért nem az egyetemet választják, mert távol van: helyileg nem megfelelő már vagy utazás, megközelíthetőség miatt és Pest megyében lakom, kifizetődőbb ott végezni. Öt esetben hangzott el az öregdiákoktól, hogy más iskolát is szeretnék kipróbálni, hárman tervezik, hogy további tanulmányaikat külföldön 19

20 végzik, és egy esetben hangzott el a Munkaerőpiacon jobban csengjen a név. Nagy nevű egyetemen akarok végezni válasz. Nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat az egyetemet továbbtanulási célból választók és a karok között. A megkérdezettek különböző képzési formák közül választhattak, hogy milyen képzésben szeretnének részt venni. A tanulni szándékozók körében a képzések között a legnépszerűbb a mesterképzés, amelyet a végzett hallgatók 47,4%-a megnevezett. Második, harmadik helyen a bachelor képzés szerepel 25,1%-kal, harmadik helyen pedig a doktori képzés, 16,4%-kal. A felsősokú szakképzést kisebb arányban nevezték meg, a további válaszlehetőségeket csak néhány fő választotta. A doktori képzést jellemzően a végzett MFTK-s (15 fő) hallgatók említették. A megnevezett képzési formák gyakoriságát mutatja az alábbi lista: mesterképzés 47,4% (81 fő) bachelor képzés 25,1% (43 fő) felsőfokú szakképzés 12,9% (22 fő) szakirányú továbbképzés 4,6% (8 fő) doktori képzés 16,4% (28 fő) egyéb képzés 7,0% (12 fő) vállalat által tervezett tanfolyam 1,2% (mindössze 2 fő) egyéb, nem akkreditált tanfolyam 1,7% (3 fő) egységes, osztatlan képzés 2,3% (4 fő) szakvizsgához kapcsolódó kötelező képzés 1 fő (GTK-s) A kis elemszám miatt, a képzési forma és más változók közötti összefüggések nem vizsgálhatóak. 155 fő nevezte meg, milyen szakon, témában szeretne képzésben részt venni, ezek részletesen megtalálhatóak a Mellékletben. 20

21 5. Munkaerőpiaci sikeresség 5.1. Elhelyezkedés a diplomával A kérdőívben megvizsgáltuk, hogy a megkérdezettek a megkeresésben szereplő végzettség (abszolutórium) megszerzése óta rendelkeztek-e állandó munkahellyel. Ezt a változót a munkaerő-piaci sikeresség egyik mutatójának is lehet tekinteni, hiszen az adott diploma hasznosíthatóságát mutatja meg. A megkérdezettek 83,96%-ának volt állandó munkahelye a megkeresésben szereplő végzettség (abszolutórium) megszerzése óta. Arányaiban az MK-n végzettek esetén magasabb, 24,66%-ának nem volt állandó munkahelye a végzettség megszerzése óta; és hasonló ez az arány az MFTK-n végzettek körében is (22,35%). Egy lehetséges út a továbbtanulás, ami látszik is, ha összevetjük a két kérdésre kapott válaszokat. Kirajzolódik, hogy azok, akik nem rendelkeztek állandó munkahellyel a végzettség megszerzése óta, nagyobb arányban tanulnak jelenleg. A másik két kar esetében jók az elhelyezkedési kilátások. Képzési területek szerint már polarizáltabb a kép: a végzettség óta állandó munkahellyel rendelkezők aránya a legmagasabb a pedagógiai (95,8%), az informatikai (93,0%) és a gazdasági területen (90,7%) abszolutóriumot szerzett öregdiákoknak. A bölcsészettudományi, társadalomtudományi képzési terület esetében ez az arány 70% körüli, a műszaki képzési területen pedig 81, 5%. A természettudományi területen csak néhány főre (9 fő) korlátozódik a válaszadás, így esetükben az értékek csak tájékoztató jellegűeknek tekinthetőek. 12. ábra Elhelyezkedés a diplomával karok szerint 21

22 MIK 91,1% 8,9% MK 75,3% 24,7% Igen MFTK 77,1% 22,9% Nem GTK 91,3% 8,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ha közelebbről megvizsgáljuk az abszolutórium megszerzése óta állandó munkahellyel nem rendelkezőket képzési terület és karok szerint, azt tapasztaljuk, hogy az állandó munkahellyel nem rendelkezők egyharmada (28 fő) bölcsészettudományi területen (MFTK-n) végzett. További egyötödük gazdasági illetve műszaki területen (18 fő a GTK, 15 fő a MK karokon), valamivel több, mint egytizedük (10 fő) társadalomtudományi területen (MFTK) végzett, a többi képzési területen mindössze néhány fő szerepel csak. A képzési területeken belül szakok szerint szignifikáns kiugrások figyelhetők meg. A bölcsészettudományi területen elsősorban az anglisztika szakon végzettek, a társadalomtudományi képzési területen belül a nemzetközi tanulmányok szakot végzettek esetében jellemző, hogy végzés után nem volt állandó munkahelyük. Nemek szerint nem mutat különbséget az állandó munkahely megléte. Életkor szerint az állandó munkahellyel rendelkező öregdiákok kis mértékben ugyan, de idősebbek (29,6 év), mint akiknek nincsen állandó munkahelye (26,5 év). Az állandó munkahely meglétéhez kapcsolódóan érdekes lehet vizsgálni, hogy már a diploma megszerzése előtt, vagy csak annak birtokában tudtak elhelyezkedni. A megkérdezett öregdiákok túlnyomó többsége (58,8%) már rendelkezett munkahellyel az abszolutórium megszerzésekor. 6% a végzés után 1 hónapon belül el tudott helyezkedni, további 23,6% féléven belül talált munkát. A megkérdezettek esetében 22

23 mindössze 5% (21 fő) volt azoknak az aránya, akik az abszolutórium megszerzése utáni egy éven túl találtak csak munkát. A legnagyobb arányban az MFTK hallgatói voltak azok, akik már rendelkeztek munkahellyel az abszolutórium megszerzésekor (62,7%) és közel ugyanez az arány látszik a GTK-n is (60,9%). A MIK és MK karok öregdiákjai esetében ez az arány 50% körüli (51,2 és 47,3%). Feltételezhető, hogy a levelező tagozaton szignifikánsan nagyobb arányban találkozhatunk olyan hallgatókkal, akik végzéskor már rendelkeztek munkahellyel. Az elemzés során ez a feltételezés helytállónak bizonyult: a levelezős hallgatók 0,000 hibahatárral szignifikánsan nagyobb arányban rendelkeztek munkahellyel a végzéskor. Képzési területenként vizsgálva a pedagógiai terület az, ahol az öregdiákok kiemelkedően nagy része (97,8%, 45 fő) már dolgozott a végzéskor is. A többi képzési terület mindegyikén ez az arány 55% körül mozog Jelenlegi munkaerőpiaci státusz Az öregdiákok munkaerőpiaci státusza a munkaerőpiaci sikeresség objektív mutatója. A Pannon Egyetem összes megkérdezett öregdiákjainak 92,5%-a rendelkezik állandó, illetve alkalmi munkahellyel. Az inaktívak között a munkanélküliek aránya (2,8%) jelentősen magasabb, mint a jelenleg nappali tagozaton tanulóké (0,5%, 2 fő) A válaszadók további 2,1%-a rendelkezik állandó munkahellyel, de jelenleg inaktív státuszban vannak, egészségügyi okból vagy gyesen, gyeden van. Az aktívak között is a teljes munkaidőben dolgozók aránya a legmagasabb: a teljes minta 86,6%-át adják a cégnél, intézménynél teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Alkalmi szerződéssel dolgozók a teljes minta kis szeletét adják (5,9%-ot). Saját vállalkozásban a megkérdezettek 2,1%-a dolgozik (4 fő műszaki menedzser, 1 fő gazdálkodási, 1 fő nemzetközi tanulmányok, 1 fő idegenforgalmi és szálloda, 2 fő pedig turizmus vendéglátás szakon végzett). Karok szerint vizsgálva a munkaerőpiaci aktivitást, mindegyik karról elmondható, hogy az ott végzett öregdiákok túlnyomó része teljes munkaidőben dolgozik. Kiemelkedő a MIK-es hallgatók foglalkoztatottsága: itt nemtől függetlenül a megkérdezettek 100%-a teljes munkaidőben dolgozik. Az alkalmi megbízás az MFTK 23

24 öregdiákjai körében magasabb a többi karhoz képest. A GTK-n, MFTK-n végzett, alkalmi vagy szerződéses munkát végzők közül - a teljes mintában képviselt arányukhoz képest is - mindkét karon a nők vannak többségben. A munkanélküliek száma alacsony (2,8%, 12 fő), fele részben a GTK, negyedrészben pedig az MFTK és az MK öregdiákjai voltak. Közöttük az átlagnál magasabb a nők aránya. Az inaktív, nappali tagozaton tanuló 2 fő a GTK illetve az MFTK hallgatója. Állandó munkahellyel rendelkezők, de inaktív státuszban lévők (pl. egészségügyi ok, gyes, gyed miatt) kizárólag az MFTK, GTK volt hallgatóiból kerültek ki, mindannyian nők. Saját vállalkozás a GTK-n végzettek esetében jellemző és a nőknél (bár ez mindössze 5 főt jelent a 9 fő vállalkozóból). Az alkalmi szerződés az MFTK-s hallgatók esetében a legnagyobb, de ez is csak tájékoztató jellegű, mivel mindössze16 fő helyzetét tükrözi. A válaszadók által megadott munkahelyek és munkakörök felsorolása a Mellékletben megtalálható. 13. ábra Jelenlegi munkaerőpiaci státusz megoszlása karok szerint MIK MK MFTK GTK Igen, cégnél, intézménynél teljes munkaidőben dolgozom Igen, elsősorban alkalmi vagy szerződéses munkákat végzek Igen, saját vállalkozásomat irányítom Igen, de jelenleg inaktív státuszban vagyok Nem, jelenleg munkanélküli vagyok Nem, jelenleg nappali tagozaton tanulok 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Az öregdiákok sikerességének mércéje nemcsak az elhelyezkedéssel mérhető, hanem azt is fontos megvizsgálni, hogy milyen területen tudtak elhelyezkedni és a jelenlegi munka jellegét, feladatkörét tekintve mennyiben kapcsolódik véleményük szerint a végzettségükhöz. Ez a jelenlegi munka és a végzettség területén a válaszadók által megítélt kapcsolódása a szubjektív sikeresség mutatója, mely módszertanában kapcsolódik nemzetközi kutatásokhoz (Cheers). Az illeszkedés alkalmas lehet a túlképzettség mérésére (Schomburg, 2010). A megkérdezettek 52,8%-a úgy nyilatkozott, hogy jelenlegi munkahelye nagymértékben kapcsolódik a végzettségéhez, további 20,2%-uk munkavégzésének fő tevékenysége szerinti munkája pedig közepes mértékben. Kismértékű kapcsolódást nevezett meg 10,8%, míg a válaszadók 16,2%-a azt nyilatkozta, hogy jelenlegi munkája, tevékenysége egyáltalán nem kapcsolódik végzettségéhez. Az adatok elemzésénél azt is figyelembe kell venni, hogy az illeszkedés mértéke nem feltétlenül jelent rangsort (nem jelenti azt, hogy a végzettség-munkaterület teljes kapcsolódása magasabbra értékelt, a részleges pedig alacsonyabban), vagyis nemcsak a nagymértékű kapcsolódás lehet a cél (illetve optimális), mivel egyes képzések esetében a részleges kapcsolódás a diploma konvertálhatóságára is utalhat. Egyértelmű szignifikancia mutatható ki a Mérnöki Kar és Műszaki Informatikai Kar esetében, ahol a végzettek 98,1%-a, 52 főből 51 fő (MK) illetve 95,1%-a, 41 főből 39 a végzettségének megfelelő munkát talált. A GTK-n végzett hallgatók esetében valamivel rosszabb a helyzet, de még itt is a hallgatók 85,2%-a vélekedett úgy, hogy a munkájuk valamilyen mértékben a végzettségükhöz kapcsolódik. A karokon belüli eredmények tekintetében az MFTK-s öregdiákok körében a legmagasabb azoknak az aránya (27,3%), akik úgy látják, jelenlegi munkájuk egyáltalán nem kapcsolódik a végzettségükhöz. A munkavégzés ágazatára a későbbiekben részletesen kitérünk. Képzési területek szerinti elemzésnél újra meg kell jegyezni, hogy a minta elemszáma miatt az adatok elsősorban irányokat jelölnek ki, de nem tekinthetőek statisztikailag szignifikánsnak. Egyértelmű kapcsolódás látszik természettudományi és a pedagógiai képzési területen szerzett végzettség és a jelenlegi munkaterület között. Az alacsony 25

26 elemszám ellenére is kitűnik, hogy a társadalomtudományi és bölcsészettudományi területen a legalacsonyabb a munkaterületi kapcsolódás a végzettséghez. 14. ábra Jelenlegi munkahely, fő munkatevékenység kapcsolódása a végzettséghez karok szerint MIK MK MFTK Egyáltalán nem Kis mértékben Közepes mértékben Nagy mértékben GTK 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15. ábra Jelenlegi munkahely, fő munkatevékenység kapcsolódása a végzettséghez képzési területek szerint Természettudományi Társadalomtudományi Pedagógiai Műszaki Informatikai Gazdasági Egyáltalán nem Kis mértékben Közepes mértékben Nagy mértékben Bölcsészettudományi 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tagozat szerint nincs jelentős különbség abban, hogy mennyire kapcsolódik az öregdiákok jelenlegi munkája végzettségükhöz: mind a nappalin, mind a levelezőn végzettek több mint 80%-ának munkája végzettségéhez kötődik. A levelező 26

27 tagozatosoknál 10 %-kal magasabb azok aránya, akik válaszai szerint végzettségük nagy mértékben kapcsolódik végzettségükhöz. Megkérdeztük volt hallgatóinktól, hogy munkahelyük milyen ágazatba sorolható. Az ágazati felsorolás a DPR módszertani előírásait követte, így az alábbi munkaterületek közül választhattak a megkérdezettek: Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás Bányászat Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás Utaztatás, utazási szolgáltatás Szállítás, raktározás, posta, távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás Közigazgatás, -védelem; kötelező társadalombiztosítás Oktatás Egészségügyi, szociális ellátás Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, egyéb tevékenység Egyéb ágazat Szignifikáns összefüggés figyelhető meg az ágazat és a végzettséget adó kar között, mely érthető is, hiszen az egyes karokhoz különböző munkahelyi ágazatok kötődnek. A GTK-sok többsége pénzügyi, a közigazgatási szférában és a szálláshely-szolgáltatás területén tudott elhelyezkedni, az MFTK-n végzettek döntő többsége (51,7%) az oktatási szférában, az MK-nál és a MIK-nél ez bizonytalan (a többség egyéb szférában). A kérdésnél megadott válaszkategóriák közül az MK esetében 9 fő tudott választani, az Egyéb kategóriát pedig 36 fő jelölte meg. A MIK öregdiákjai esetében ez az arány 5 fő, illetve 36 fő. Az egyéb ágazaton belül a MK végzettjei legtöbben az autóipart, a MIK végzettjei az informatika, IT területet nevezték meg jelenlegi munkahelyük ágazataként. Képzési területek szerint is megfigyelhető kapcsolat: a bölcsészettudományi területen végzettek 32,1%-a az oktatásban, 20,7%-a az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás területén, 27

28 a gazdasági terület nagyobb szóródást mutat: 18,6% az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás területét 17,3% a pénzügyi szférát jelölte meg, 17,3% a közigazgatást, 13,5% a szálláshely-szolgáltatást, vendéglátást, a pedagógiai területen megkérdezett 45 fő közül 43 fő az oktatást, az informatikai területen végzettek 87,8%-a az egyéb kategóriát nevezte meg, 3 fő az oktatást, 2 pedig a villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátást, a műszaki területen végzettek háromnegyede szintén az egyéb kategóriát nevezte meg, 4 fő az oktatást, 2 fő az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás területét, 1-1 fő a feldolgozóipart, a villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátást, illetve a pénzügyi közvetítést jelölte meg, 3 fő pedig nem kívánt választ adni, a társadalomtudományi területen végzett 22 válaszadóból 10 közösségi, személyi szolgáltatást végez, 5 fő a közigazgatásban, 3 fő a szállítás, raktározás területén, 1-1 fő az oktatás, illetve a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátásban helyezkedett el, 2 fő pedig nem tudta magát besorolni egyik területbe sem, a természettudományi területen végzett három hallgatóból a kettő az oktatásban, a harmadik pedig a közigazgatás területén dolgozik. Nemek szerint szignifikáns különbségek nem figyelhetőek meg. Kisebb különbséget figyelhetünk meg a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén: a nők 9,7%-a, a férfiak 2,6%-a dolgozik ezen a területen; valamint a pénzügyi közvetítésben, amit a női válaszadók 12,9%-a jelölt meg a férfi válaszadók 7,8%-ával szemben. A többi ágazat esetében a nemek szerinti különbségek nem mérvadóak Munkával való elégedettség Az öregdiákokat megkérdeztük a munkájuk objektív és szubjektív tényezőivel kapcsolatban, mely kiterjedt az alábbi tényezők vizsgálatára: A munka szakmai-tartalmi jellemzői Szakmai előmenetel, karrierépítés lehetősége Szakmai presztízs, a szakmai terület elismerése Jövedelem és egyéb juttatások Munkaidő beosztása Továbbképzési lehetőségek, szakmai fejlődés lehetősége 28

29 Munka feletti ellenőrzés, önállóság, autonómia szintje Munkahelyi légkör, munkakörnyezet Munka-lakóhely távolsága, bejárási idő A munkajellemzők vizsgálatából az öregdiákok szubjektív véleményét lehet megismerni, nem lehet általános következtetéseket levonni egy-egy munkakörről vagy szakmai területről, mivel az egyes jellemzők értékei nem általánosíthatóak (pl. munkaidő rugalmassága, önállóság foka nagyban függ a munkáltató szervezet menedzsmentjétől). Mégis a közös vélemények, az egyes jellemzőknél mért hasonló elégedettségi szintek iránymutatóak, rávilágíthatnak azokra a tényezőkre, amelyek fontosak a megkérdezettek számára a munkavégzés során. Munkaerőpiaci státuszukat tekintve az aktív öregdiákok összességében elégedettek jelenlegi munkájukkal: leginkább a munkahelyi környezettel és légkörrel (4,40), legkevésbé pedig a továbbképzési lehetőségekkel, szakmai fejlődéssel (3,58). Az értékek besorolása az iskolai osztályozás mintájára történt, ahol az 5 jelenti a legmagasabb értéket, míg az 1 az elégedetlenséget fejezi ki. A munkahelyi légkör mellett jónak minősítették, vagyis 4 feletti átlagértéket kapott a munka feletti ellenőrzés, a munkával járó önállóság (4,30), munkahely-lakóhely távolsága (4,28), a munka szakmai, tartalmi jellemzői (4,14), a munkaidő beosztása (4,11). Közepesen elégedettek a volt hallgatók a továbbképzési lehetőségek, szakmai fejlődés (3,58) mellett a szakmai előmenetellel és karrierépítéssel (3,61), a jövedelemmel (3,70), és a szakmai presztízzsel (3,78). Ha megvizsgáljuk a leggyakrabban előforduló értékeket (módusz), kirajzolódik, hogy a legtöbb válaszadó a teljes mértékben elégedett skálát jelölte be a munkaidő beosztása (46,4%), a munka feletti ellenőrzés (48,5%), a munkahelyi légkör és munkakörnyezet 55,3%), valamint a munka-lakóhely távolsága (54,8%) változók esetén. 7. táblázat Jelenlegi munkahelyen a munkajellemzőkkel kapcsolatos elégedettség százalékos megoszlása teljes mértékben közepesen nagymértékben kismértékben egyáltalán nem 29

30 (5) (1) 1. a munka szakmai, tartalmi része 39,1 42,3 14,2 2,7 1,5 2. szakmai előmenetel, karrierépítés 22,3 37,7 24,0 10,5 5,4 3. szakmai presztízs 25,0 41,2 24,8 5,9 2,5 4. jövedelem, juttatások 20,6 42,0 27,0 7,6 2,0 5.a munkaidő beosztása 46,4 29,5 16,0 4,7 3,4 6. továbbképzési lehetőségek, szakmai fejlődés 27,2 30,4 24,0 11,5 5,6 7. munka feletti ellenőrzés, önállóság 48,5 38,5 9,6 1,7 1,2 8. munkahelyi légkör, munkakörnyezet 55,3 32,3 10,5 1,5 0,5 9. munka-lakóhely távolsága, bejárási idő 54,8 26,3 13,0 4,2 1,2 A következőkben bemutatjuk az egyes munkajellemzőkre kapott válaszok százalékos megoszlását. A jelenlegi munkájuk szakmai, tartalmi jellemzőivel a megkérdezettek 39,1%-a teljesen mértékben, további 42,3% nagymértékben elégedett, tehát a megkérdezettek négyötöde teljesen megfelelőnek tartja jelenlegi munkáját szakmaitartalmi szempontból. Az elégedetlenek aránya mindössze 4,2%. Az állandó és alkalmi munkát végző öregdiákok 60%-a elégedett a szakmai előmenetellel, karrierlehetőségekkel: ezen belül is a megkérdezettek 22,3%-a teljes mértékben elégedett, 37,7% pedig nagymértékben jónak látja szakmai karrierlehetőségeit. Ennél a munkajellemzőnél már jobban szóródnak az eredmények, mivel az elégedetlenek aránya 15,9%. Közepesen elégedett a megkérdezettek egynegyede (24,8%). A szakmai presztízzsel a megkérdezettek kétharmada elégedett: 25,0% a teljesen elégedettek aránya, a nagymértékben elégedetteké 41,2%. Az elégedetlenek aránya 8,4%. A jövedelemmel, juttatásokkal a megkérdezetteknek 63%-a elégedett, ezen belül is a teljesen elégedettek aránya mindössze 20,6%, a nagymértékben elégedetteké 42,0%. A jövedelem sem osztotta meg jobban a véleményeket, mint más kategóriák. Az elégedetlenek aránya 9,6%, a közepesen elégedetteké 27,0%. 30

31 A munkaidő beosztásával a végzett hallgatók háromnegyede elégedett: teljesen elégedettek aránya (46,4%) és a nagymértékben elégedettek aránya (29,5%). Az elégedetlenek aránya 8,1%. Az öregdiákok több mint fele teljesen, illetve nagymértékben elégedett (57,6%) a továbbképzési lehetőségekkel. A munka feletti ellenőrzéssel és önállósággal a hallgatók 87,0%-a elégedett, ezen belül 10%-kal többen vannak a teljes mértékben elégedettek (48,5%). A munkahelyi környezet és légkör a kérdezettek 87,6%-ának megfelelő. Itt a legalacsonyabb az elégedetlenek aránya, mindössze 2,0%. A munka-lakóhely távolságával a válaszadók négyötöde elégedett, ezek többsége (54,8%) teljes mértékben. 31

32 16. ábra Munkajellemzőkkel való elégedettség mértékének százalékos megoszlása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% egyáltalán nem kismértékben közepesen nagymértékben teljes mértékben Nemek szerint nem mutatnak szignifikáns különbséget a munkavégzési jellemzőkre adott válaszok, de a karok szerint kismértékű eltérés látható. A szakmai munkát, szakmai előmenetelt, szakmai presztízst és jövedelmi helyzetet, a szakmai fejlődést a Mérnöki Kar öregdiákjai tartják leginkább megfelelőnek a többi kar öregdiákjaihoz képest. Ugyanakkor a lakóhely-munkahely távolságának megítélése a Műszaki Informatika Kar hallgatói körében a legrosszabb. A munkaidő beosztásával legkevésbé az MFTK hallgatói elégedettek. A MIK és az MK öregdiákjai átlagon felül elégedettek a munkahelyük légkörével, valamint a munkahelyen elérhető továbbképzési lehetőségekkel, szakmai fejlődéssel. 32

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 Kutatási zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt Készítette: Eruditio Hungaria Kft. 2010. november

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN

DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN WJLF KUTATÁS DIPLOMA ELŐTT, DIPLOMA UTÁN AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A WJLF-EN A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER EREDMÉNYEIBŐL WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL KÉSZÜLT A

Részletesebben

Hallgatók motivációs vizsgálata 2010

Hallgatók motivációs vizsgálata 2010 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Hallgatók motivációs vizsgálata 2010 Kutatási zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt Készítette: Eruditio Hungaria Kft. 2010. november A projekt

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011. A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata. Kodolányi János Főiskola KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA PÁLYAKÖVETÉS 2011 A Kodolányi János Főiskola végzett hallgatóinak pályakövetési vizsgálata Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár, 2011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 1. Oktatási expanzió, előnyök és hátrányok... 2 2. A BSc-képzésre jelentkezők és felvettek... 4 3. A BSC hallgatók demográfiai adatai... 9 4. Szakválasztás.

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. július Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Hallgatói Motivációs vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. július Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens 1 Tartalom Bevezetés... 3 1.

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN

BESZÁMOLÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 2014. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 2009-BEN, 2011-BEN ÉS 2013-BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN BESZÁMOLÓ AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. ÉVI ONLINE FELMÉRÉSÉRŐL A 9-BEN, -BEN ÉS -BAN VÉGZETTEK KÖRÉBEN ELTE Rektori Hivatal Minőségbiztosítási Osztály I. TARTALOMJEGYZÉK I. Tartalomjegyzék II. Táblázat-

Részletesebben

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL

KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL ZSKF TKK KÖNYVEK 2. HAVASI ÉVA: KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL. ZSKF DPR ÖSSZEFOGLALÓ KÖTET 2009 2011. ZSKF TKK KÖNYVEK 2. KOMPETENCIÁN INNEN ÉS TÚL A ZSKF DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSÉNEK EREDMÉNYEIBŐL 2009-2011.

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE A ZSKF-EN. ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ZSKF TKK FÜZETEK 14. HAVASI ÉVA KABAI IMRE: AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN (2011. TAVASZ) AKTÍV ÉS VÉGZETT HALLGATÓK A ZSKF-EN. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK HAVASI ÉVA KABAI IMRE ZSIGMOND KIRÁLY

Részletesebben

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009.

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009. Munkaerő-piaci felmérés a gazdasági partnerei körében 2009. A tanulmányt készítették: Filep Bálint Kovács Zsolt Tamándl László 1 Tartalomjegyzék 1. A tanulmány célja... 3 2. Módszertan... 4 2.1. A minta

Részletesebben

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúl munkáltatók körében Szerkesztő: Tamándl László Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI MISKOLCI EGYETEM DPR VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI MISKOLCI EGYETEM 3515 Miskolc-Egyetemváros 2011 Szerkesztette: Prof. Dr. Szintay István Marciniak Róbert Olvasó szerkesztő: Lukácsné Huszti Mónika Készítette:

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2014, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Kutatási jelentés. 2014. február

Kutatási jelentés. 2014. február Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében az aktív hallgatók között lebonyolított 2013. évi motivációs kutatás eredményei 2014. február Tartalom Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Diplomás Pályakövetô Rendszer (DPR) bevezetése a Semmelweis Egyetemen

Diplomás Pályakövetô Rendszer (DPR) bevezetése a Semmelweis Egyetemen KALMÁR ISTVÁN GIRASEK EDMOND Diplomás Pályakövetô Rendszer (DPR) bevezetése a Semmelweis Egyetemen A tanulmány Kalmár István Diplomás Pályakövető Rendszer bevezetése a Semmelweis Egyetemen című szakdolgozata

Részletesebben

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve)

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Domus szülőföldi ösztöndíj 2012 2013 Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Dr. Papp Attila (csoportvezető), Bajcsi Ildikó, Novák Anikó, Séra Magdolna, Csata Zsombor, Székely

Részletesebben

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20.

Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi megbízott. 2011. február. 20. 8-ban és 1-ben végzett hallgatók körében lezajlott on-line kutatás eredményeinek az Ybl Miklós Építéstudományi Karra végzett feldolgozása és elemzése Készítette: Dr. Bálint Julianna, főiskolai tanár, minőségügyi

Részletesebben

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 ősz

Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 ősz Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Végzettek pályakövetéses vizsgálata 2010 ősz Mintavételes kutatás Kutatási zárótanulmány Készítette: Eruditio-Hungária Kft. 2010. november TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben