Folyadékáramlás, szív munkája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyadékáramlás, szív munkája"

Átírás

1 Folyadékáramlás, szí munkája Folyadékok alatulajdonságai folyadék olyan deformálható folyamatos test (anyag), amelynek alakja könnyen megáltoztatható, és térfogata állandó. Halmazállaot lehet: - folyadék - gáz -lazma Kohéziós erő: az egynemű folyadékrészecskék kölcsönhatásából származik. dhéziós erő: eltérő részecskék kölcsönhatásából származik Huber Tamás Hidrosztatika Hidrosztatikai nyomásnak neezzük a gázoszlook illete folyadékoszlook súlyából származó nyomást. hidrosztatikai nyomás egyenesen arányos a folyadék agy gázoszlo sűrűségéel és az oszlo magasságáal, de nem függ a tároló edény alakjától. zonos folyadékoszlo magasság esetén, hol a legnagyobb a hidrosztatikai nyomás értéke? Pascal törénye: Zárt térben léő folyadékra kifejtett nyomás minden irányban egyforma mértékben terjed toább. folyadékok összenyomhatatlanok: F / F / folyadék mindegyik edényben azonos magasságú, tehát alamennyi tartály alján a túlnyomás ρhg. F «F

2 rchimédesz törénye Minden folyadékba merülő testre felhajtóerő hat, amelynek nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék súlyáal. ℎ ℎ rchimédesz (~ i.e. 87-) ő ℎ ℎ folyadék súlya felhajtó erő Egy daru segítségéel egy huzalon függő fém konténert lógatnak egy tóba. Mekkora erő feszíti a drótsodronyt, ha a konténer tömege fél tonna? ( íz 000 kg/m, konténer 7850 kg/m. Valámerült m/ konténer T G-Ffelhajtó mg - íz*g*valámerült T N Folyadékáramlás STCIONÁRIUS az áramlás lamináris áramlásokban, ha nincs forrás agy nyelő, illete konzeratí áramlási térben, ahol a be- és kiáramlás összege nulla (l. az érrendszer kaillárisaiban). z áramlások hajtóereje a nyomáskülönbség. z áramlási törények folyadékokra és gázokra egyaránt érényesek, amíg az áramlási sebesség nem haladja meg a közegbeli hangsebességet. Forrás (beáramlás) Nyelő (kiáramlás) Áramerősség: I V t [m/s] Stacionárius áramlásban a t idő alatt bármely teljes keresztmetszeten (l. és ) átáramló folyadéktérfogat ugyanaz V V; a folyadékrészecskék elmozdulása s és s, ennek megfelelően V. s és V. s t-el aló osztás után:. s / t. s / t azaz z áramlás erőssége az áramlási cső keresztmetszetén áthaladó folyadék térfogatának és az áramlás idejének a hányadosa... Ezt az egyenletet neezzük kontinuitási/folytonossági egyenletnek, ahol és a folyadékrészecskék mozgási sebességét jelentik.

3 Áramlás ferde csőben helyzeti energia áltozását is figyelembe kell enni: mgh mgh V + mgh + (m /) V + mgh + (m /) + ρgh + (ρ /) + ρgh + (ρ /) Bernoulli egyenlet általános alakja:. áll h g h g Bernoulli törény z alábbi ábrán látható módon, egy nyomás alatt leő tartályból íz folyik ki a szabadba. z és keresztmetszetek között nyomáskülönbséget mérünk. 0,8 m, 0, m, 0,4 m, h 0,9 m, ρ 0 kg/m, a 0 5 N/m, 0,5 0 5 N/m, g 0 m/s. Számolja ki a a), és átfolyási sebességeket b),, és a tartályban leő ízfelszíni nyomást. h g a Bernoulli törény: Kontinuitási egyenlet: a) a),58 m/s; 0, m/s; 5,7 m/s b),*0 5 Pa; 6*0 4 Pa; 0 5 Pa;,04*0 5 Pa I.: II.: a b) III.: gh gh

4 Lamináris áramlás reális folyadékokban Newton-féle súrlódási törény: Viszkozitás (dinamikai): Viszkozitás (kinematikai): F h Ns Pa s m / iszkozitás függ: anyagminőség koncentráció hőmérséklet ( hőm, η ) nyomás Egy newtoni folyadék.4 m/s sebességgel folyik egy 5 mm átmérőjű csöön keresztül. Ha a folyadék iszkozitása 0.4 Pas és sűrűsége 80 kg/m, lamináris agy turbulens áramlás áll-e fenn? R (.4*80*.5*0 - ) / Lamináris Víz folyik egy cm sugarú csőben. m/s sebességgel. Lamináris agy turbulens áramlásról an-e szó, ha a íz kinematikai iszkozitása 9.*0-7 m /s? Osborne Reynolds (84-9) ilág leghosszabb kísérlete 87 ée zajlik (Thomas Parnell, Uniersity of Queensland, 97) szurok iszkozitása nagyjából 0 milliárdszorosa (,*0 ) a ízének. ate Eent uration(months) uration (years) 97 Hot itch oured - - October 90 Stem cut ecember 98 st dro fell February 947 nd dro fell ril 954 rd dro fell May 96 4th dro fell ugust 970 5th dro fell ril 979 6th dro fell July 988 7th dro fell 9. Noember 000 8th dro fell ril 04 4 ril 04 9th dro touched 8th dro 9th dro searated from funnel during beaker change (56) (.4) 56.4 htt://sm.uq.edu.au/content/itch-dro-exeriment VÉRNYOMÁS: a ér áramlását fenntartó nyomáskülönbség. Ezt a nyomáskülönbséget a szí, mint nyomóuma hozza létre. Körkeresztmetszetű csőben a HGEN-POISEUILLE törény: amelyben és l 8l 4 R 4 R Q 8 l a nyomásgradiens az áramlási ellenállás Ha a cső sugara csökken, áltozatlan áramlás-erősség fenntartásához nagyobb kell., 4

5 NEURIZM, az ördögi kör. Példa a ozití isszacsatolásra. Fizikai araméterek alakulása az érrendszer különböző szakaszain Tágulat a meggyengült érszakaszon V V V (kontinuitási (Bernoulli > V < V > törény) egyenlet) Poziti isszacsatolás sebesség nöekszik csökken nöekszik összkeresztmetszet Kontinuitási egyenlet konstans Bernoulli törény + konstans orta rtériák rteriolák Kaillárisok Vénák nyomás szíizom szí munkája téglala alakú sejtek (0 µm X 00 µm) Általában centrális mag Harántcsíkolat Kontraktilitásért felelős fehérjék (aktin & miozin) Szarkomer (működési egység) Vég a éghez kacsolat a sejtek között (elektromos szinaszis) -> gyors terjedése az akciós otenciálnak sejtről sejtre ingerelhetőség: acemaker funkció, automácia ( ázizom - idegek) 5

6 Kis- és nagyérkör szí ázlatos feléítése orta. ulmonalis Kisérkör: Bal itar Bulbus aortae orta billentyű Szí-tüdő (Jobb kamra tüdő bal itar) O felétele a tüdőben lacsony nyomás Mitralis (bicusidalis) billentyű Jobb itar Nagyérkör: Tricusidalis billentyű Bal kamra Szí-test (bal kamra test jobb itar) O leadás a eriférián Magas nyomás Jobb kamra Setum Nyomás térfogat diagram szíciklus orta billentyűk zárása Nyomás (kpa) Systole (kontrakció) Isoolumetrikus kontrakció Ejekció iastole (relaxáció) Isoolumetrikus relaxáció kamrai feltöltődés diastasis szisztolés ejekció orta billentyű nyitása 0 Hgmm 6 kpa 0. s P~5 kpa 0.8 s (frekencia:7/min.) 0.5 s szisztolés izo-olumetrikus kontrakció diasztolés izo-olumetrikus relaxáció ~ 0 Hgmm - kpa 80 diasztolés feltöltődés 40 Térfogat (ml) V ml Elégzett munka (5*0) Pa x (60*0-6)m 0.9 J 900 mj (/összehúzódás) 6

7 szí munkája Térfogati munka/statikus komonens * ΔV Sebességi munka/dinamikus komonens ½ m * szí munkája [( * ΔV) + ½ m * ] szí teljesítménye Perctérfogat: az egy erc alatt kiumált értérfogat. CO HR x SV ulzustérfogat (~60-70 ml) függ: előterhelés (reload) utóterhelés (afterload) kontraktilitás szí munkája 5x0 N/m * 60x0-5 m + ½ 0.07kg * (0.5 m/s) ~ 0.9 Joule Perctérfogat (l/erc) (normál érték ~5 l/erc) Szífrekencia (~70-80/erc.) térfogati munka dominál, a sebességi munka elenyészô. Előterhelés szíizom összehúzódás előtti terhelése. szíizom sejt összehúzódás előtti megnyúlása. Megáltozott ég-diasztolés nyomás és térfogat idézi elő. előterhelés szarkomer hossz Perctérfogat meghatározás Nem-inazí nyelőcsöön keresztüli (transzözofageális) echokardiográfia echokardiográfia (oler UH) MRI rtériás ulzuskontúr analízis (nyomáshullám jellemzése) Inazí Fick-elén működő Higításos módszer 7

8 Egy szeren az egy erc alatt átáramló ér mennyisége. Fick-el M Q V Egy szer által egy erc alatt a érhez adott anyag móljainak a száma. énás és artériás koncentrációja az anyagnak. Egy olyan szer érátáramlásának mérése mely a érből kion agy hozzáad alamilyen anyagot. Pulzustérfogat (SV) meghatározása Fick-el alaján a. Egy légétel alatt a tüdőn át bejuttatott O mennyisége egyenlő az ugyanennyi idő alatt a tüdőn átáramló ér O -dúsításra használt O mennyiségéel. b. belélegzett leegőben % az O. kilélegzett leegőben 6% az O. különbség 5%. c. Miel egy légétel térfogata (átl.) 500 ml, 500*0,055 ml abszorbeálódott az átáramló érben. d. rtériás ér O tartalma 0%, a énásé %, a különbség 8%. zaz, az egy légétel alatt a tüdőn átáramló értérfogat (x) 8%-a 5 ml, azaz x(00/8)*5,5 ml. e. Miel egy légételre átl. 4 szíciklus esik, a ulzustérfogat,5/478 ml. Hígításos módszer Festék hígítás Ismert mennyiségű festék (Eans-kék. Cardio-green, lítium) bejuttatása a ulmonáris artériába, majd a festék koncentrációjának mérése erifériásan. Perctérfogat kiszámolható a bejuttatott anyagmennyiség, a görbe alatti terület és az eltelt idő segítségéel (röid időtartam magas erctérfogat). Perctérfogat mérés termodilúciós módszerrel Centrálénás katéter beinjektált fiz. só hőmérséklet szenzora hőm. szenzor ezetéke PICCO monitor cc. Termodilúció Kis mennyiségű hideg sóoldat (5-0 ml) bejuttatása a ulmonáris artériába helyezett katéteren keresztül. hőmérsékletáltozás detektálása egy táoli termisztor segítségéel. (l. PiCCO Monitoring: Pulse Contour Cardiac Outut) idő folyadék bólus hőmérséklet szenzora artériás termodilúciós katéter nyomás transzducer 8

9 Köszönöm a figyelmet! 9

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 1. A hidrosztatika alapjai Folyadékok és gázok nyomása 2. Folyadékok áramlása csővezetékben Hidrodinamika 3. Áramlási veszteségek 4. Bernoulli törvény és alkalmazása 108

Részletesebben

II. fejezet Hőtan. Többet gőzzel, mint erővel...

II. fejezet Hőtan. Többet gőzzel, mint erővel... II fejezet Hőtan Többet gőzzel, mint erővel Hőtan 2 Hőmérsékleti skálák, hőtágulás Az egészséges ember testhőmérséklete 98,24 F Mekkora ez a hőmérséklet Celsius-fokban? Mekkora ez az érték az abszolút

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok (folyamatosan bővül) 10. évfolyam Tartalom 1. Egy gyakorlati példán mutasd be mit nevezünk hőérzetnek!... 4 2. Hasonlítsd össze a Celsius és a Kelvin skálát!... 4 3. Hogyan

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

Készítette: Bagosi Róbert

Készítette: Bagosi Róbert BIOFIZIKA JEGYZET Készítette: Bagosi Róbert 2009.10.06 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A BIOFIZIKA TÁRGYA... 4 ALAPFOGALMAK... 5 A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei... 5 Mértékegységek

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek)

Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Energia-átalakító gépek I. Áramlástechnikai gépek (műszaki menedzsereknek) Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai

Részletesebben

AZ ESTI ÉS A LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

AZ ESTI ÉS A LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA FIZIKA JEGYZET AZ ESTI ÉS A LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Készítette: Bagosi Róbert 2010.10.01 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 KINEMATIKA... 5 SKALÁR ÉS VEKTORMENNYISÉGEK... 5 A TESTEK MOZGÁSÁNAK

Részletesebben

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét.

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét. A MOZGÁSOK LEÍRÁSA KINEMATIKA MOZGÁS A VONATKOZTATÁSI RENDSZER Minden test bármely időpillanatban helyet foglal el alahol a térben. Akkor mondjuk, hogy egy test mozog, ha helye agy helyzete a térben megáltozik.

Részletesebben

Természetismeret. Bevezető

Természetismeret. Bevezető Természetismeret Bevezető Valamikor réges-régen, amikor az ember teste még nem forrott eggyé, hanem valamennyi testrésznek megvolt a saját véleménye, méltatlankodni kezdett valahány, hogy övé a gond, a

Részletesebben

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész Az energiamegmaradás tétele áramló folyadékoknál, Bernoulli-törvénye A 8. ábrán látható áramcsben ideális folyadék áramlik (súrlódásmentes

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 2006.

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 2006. DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR DR. NAGY GÉZA ÁLTALÁNOS GÉPTAN DEBRECEN 006. Lektorálta: dr. Kováts Attila egyetemi docens 3 TARTALOMJEGYZÉK JELÖLÉSRENDSZER... 5. A GÉPEK JELENTŐSÉGE, FOGALMAI

Részletesebben

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II.

VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. VEGYIPARI MŰVELETEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK II. Vegyipari technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola nappali

Részletesebben

HŐTAN. Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki:

HŐTAN. Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki: Hőmérséklet HŐTAN Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki: Celsius-skála: 0 ºC pontja a víz fagyáspontja 100 ºC pontja a víz forráspontja Fahrenheit skála (angolszász országokban

Részletesebben

A mozgatórendszer biomechanikája. Az előadás diáinak magyarázó szövege

A mozgatórendszer biomechanikája. Az előadás diáinak magyarázó szövege A mozgatórendszer biomechanikája Az előadás diáinak magyarázó szövege 1. dia: A vázizom biomechanikája 2. dia: A mozgatórendszer aktív és passzív szervei vannak, amelyek egységben működve hozzák létre

Részletesebben

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. C kategória

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. C kategória Fizikai olimpiász 52. évfolyam 2010/2011-es tanév C kategória Az iskolai forduló feladatai (további információk a http://fpv.uniza.sk/fo vagy www.olympiady.sk honlapokon) A fizikai olimpiász résztvevőinek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre:

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Adott mennyiségű levegőt Q=1050 J hőközléssel p 0 =10 5 Pa állandó nyomáson melegítünk. A kezdeti térfogat V=2l. (γ=7/5). Mennyi a végső térfogat és a kezdeti

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 7. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

4. XX. század: Modern fizika

4. XX. század: Modern fizika 4. XX. század: Modern fizika 4.1. A kantumos energia-eloszlás és a relatiitás A modern fizika kezdetét sokan Max Plank 1900-ban megjelent, a hőmérsékleti sugárzást az energia kantumos eloszlása alapján

Részletesebben

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a 4. A VÍZ ÉS VIZES RENDSZEREK KÉMIÁJA A víz igen állandó vegyület, csak 2000 o C fölötti hőmérsékleten kezd jelentékenyebb mértékben hidrogénre és oxigénre bomlani. Ez a folyamat a spektroszkópiai mérések

Részletesebben

Integrál a relativisztikus kvantummechanikában

Integrál a relativisztikus kvantummechanikában EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Integrál a relativisztikus kvantummechanikában Szakdolgozat Témavezető: Mezei István adjunktus ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

17. Hotágulás, rugalmas alakváltozás, mechanikai energia belso energiává alakulása

17. Hotágulás, rugalmas alakváltozás, mechanikai energia belso energiává alakulása 17. Hotágulás, rugalmas alakváltozás, mechanikai energia belso energiává alakulása Hotágulás 1. Alapfeladatok Vaslemezbe lyukat fúrunk. Mi történik a lyukkal, ha az egész vaslemezt ezután egyenletesen

Részletesebben

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24.

Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 2015. február 24. Nagyon egyszerű példák fizikai kémiából 015. február 4. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet 1. feladat Reggel azt mondta be a rádió, hogy a légnyomás 748 Hgmm, lassan emelkedik. Adja meg a reggeli légnyomást

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

V. rész: Alkalmazási példák 143

V. rész: Alkalmazási példák 143 V. RÉSZ V. rész: Alkalmazási példák 143 ALKALMAZÁSI PÉLDÁK Ebben a fejezetben megpróbáljuk az elméletet összekapcsolni a legtöbbször csak töredékesen fennmaradt gyakorlati megoldásokkal. Elsősorban azt

Részletesebben