Tehetséggondozás a Debreceni Tankerületben avagy a debreceni példa. Pappné Gyulai Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tehetséggondozás a Debreceni Tankerületben avagy a debreceni példa. Pappné Gyulai Katalin"

Átírás

1 Tehetséggondozás a Debreceni Tankerületben avagy a debreceni példa Pappné Gyulai Katalin

2 A TEHETSÉGRİL A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNYBEN Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. (1. ) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti Tehetség Alap támogat. (47. ) Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább (az osztály óratömegén túl) további heti egyegy óra biztosított a Köznevelési törvény szerint szeptember 1-tıl.

3 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. az iskola pedagógiai programja meghatározza a kiemelt figyelmet igénylı tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét.

4 A tehetséges gyermekeknek mást és másképpen kell tanítani, kreativitásuk, személyiségük egészének fejlesztését célozva (Herskovits 1994)

5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ig terjedı idıtartamra vonatkozó közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve

6 Speciális osztály kialakítása a tehetséges gyermekek számára Tehetségfejlesztı központ létrehozása

7 Életkori specializáci ció - szenzitív idıszakok Óvodáskor: tehetségfejlesztés megalapozása, érzelmi alapok lerakása, lehetőségek megkínálása érezze jól magát a gyerek az óvodában.

8 Életkori korszak, életkori sajátoss tosságok Alsó tagozat: -megtanítani a gyereket írni, olvasni, számolni, próbálgassa a gyerek képességeit /megerősítés /- általános intellektuális fejlesztés megalapozása. Felső tagozat: - általános intellektuális képességek erősítése, általános képességeken elindulni a speciális képességek felé, - lehetőségek megteremtése (5-6. oszt), - programok indítása (6-7. oszt), kóstoljon bele a gyerek. Középiskola: az igazi tehetséggondozás időszaka tehetségfejlesztés

9 Mönks modellje

10 Diagnosztikai mérést végeztünk minden évben az általános iskola 4. évfolyamán, évfolyam végén kontroll-mérést.

11 Diagnosztikai mérés Megismerési képességek vizsgálata: - figyelemvizsgálat - emlékezetvizsgálat - gondolkodásvizsgálat Tantárgyi tesztek: - matematika - magyar Tanári jellemzés

12 A mérésben m résztvevr sztvevık k száma a diagnosztikai mérésben részt vettek száma beválogatásra került tanuló

13 A beválogatottak teljesítm tménye Kiváló (75%felett) Lényegesen átlag feletti 9,00% 9,50% 8,00% 6,80% 6,80% 15,00% 16,00% 12,00% 32,00% 13,70% Átlag feletti 26,00% 20,50% 20,00% 32,00% 18,00% Átlagos és átlag alatti 50,00% 54,00% 60,00% 29,20% 61,50%

14 Modulok tanulásmódszertan matematika anyanyelv idegen nyelv mozgásmővészet képzımővészet zenemővészet természettudományos ismeretek

15 Tapasztalatok Túlmutat a 8 foglalkozás s keretein: önbizalom kudarctőrı képesség kitartás önismeret fejlesztése se kooperatív v készsk szségek fejlesztése se kreativitás, általános intellektuális lis képessk pességek fejlesztése se a tanuláshoz való viszony formálása helyes tanulási szokások sok kialakítása konkrét t módszerek m és s technikák k megismertetése se és begyakoroltatása a tanuláshoz szüks kséges alapképess pességek intenzív v fejlesztése se

16 Szülıi, tanulói visszajelzések Minden tanuló és szülıje örömmel vette a beválogatás tényét, szívesen vesz részt a programban. Leginkább magával a programmal, a lehetıséggel voltak elégedettek. Szeretik a felkínált területeket, a továbbtanulási lehetıséget, az alkalmazott módszereket. A program legfıbb erényének tartják, hogy az iskola keretein túl fejleszti a gyermek képességeit, kis csoportban, újfajta feladattípusokban, kötetlen hangulatban.

17 Megkezdıdött a munka a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Mővészeti Szakközépiskolában a hat évfolyamos tehetséggondozó osztályban. / Akkreditált Kiváló Tehetségpont /

18 Adatok a felvett gyerekekrıl, avagy a tehetségek nyomon követése Medgyessy Ferenc Gimnázium és Mővészeti Szakközépiskola 2010/ / / / Fazekas Mihály Gimnázium DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Ady Endre Gimnázium Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és s Diákotthon DE Balásh sházy János J Mezıgazdas gazdasági gi és Közgazdasági gi Gyakorló Szakközépiskol piskolája és s Kollégiuma Szt. József J Gimnázium és s Kollégium

19 Játék vagy kutatás Diákkonferencia 47 kutatási téma /szabadon választott/ pályamunka készítése / mentor / egyedül, párban vagy háromfıs csoportban kutatási eredmények bemutatása minikonferencia.

20 Diákkonferencia 2012 Intézményi fordulók: 213 versenyzı / 127 fı mentortanár / 147 pályamunka készítése Városi döntı: 30 elıadás 38 versenyzı Arany, ezüst, bronz minısítés

21 Diákkonferencia 2014

22 Témakör db Történelem 42 Földrajz 39 Anyanyelv 31 Biológia 25 Sport 20 Képzımővészet-öltözködés 13 Fizika-technika 12 Matematika-fizika 10 Kémia 9 Zene 8 Informatika 7 Angol nyelvő 3 Fegyverek - bőnügy - rendırség 2 Tánc 2 Német nyelvő 1 Összes 224

23 A tehetséggondozás középiskolai és egyetemi szintjének kapcsolódásai Együttmőködés a DE Hatvani István Szakkollégiumával Fizika mőhely Kémia mőhely Biológia mőhely Matematika Informatika mőhely Irodalomtudományi-, Média- és Kommunikációtudományi mőhely Történettudományi-, Társadalomtudományi- és Filozófia mőhely

24 Városi tehetséggondozó munkaközösség létrehozása Cél: folyamatos kapcsolattartás a hálózatos tanulás kialakítása egymás segítése tapasztalat-információcsere ötletadás tehetséggondozó pedagógusok adatbázisának létrehozása bemutató foglalkozást tartása a szülık részére a munkaközösség tagjai számára feladatgyőjtemény összeállítása mozgásmővészet - kurzus

25 Kincseink Tehetséggondozó tábor június pedagógus 62 gyermek (5-7. osztály) TÁMOP Tehetséghidak pályázaton elnyert összeg: ft

26 Tehetségsegítı Tanács megalakítása /szakmai, társadalmi, gazdasági élet szereplıinek bevonása /

27 Folytatás Megyei szintő kiterjesztés Diákkonferencia 2014 Középiskolákkal való kapcsolattartás erısítése (felkészítés a középfokra) Hatvani Szakkollégiummal való kapcsolat erısítése Tehetséggondozás a szakképzésben

28 Tehetséggondozás a szakképzésben

29 Mechwart modell Magyarországon egyedülálló módon az IT Network Systems Administration Informatikai Hálózati Rendszergazda verseny kategóriájában a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola az alábbi eredményeket érte el között: WorldSkills 2007, Japán, Shizouka: egyéni 7. hely, EuroSkills 2008, Hollandia, Rotterdam: csapat 4. hely, WorldSkills 2009, Kanada, Calgary: egyéni 10. hely, EuroSkills 2010, Portugália, Liszabon: csapat 4. hely (egyéni 1., 2., 3. és 7. hely), WorldSkills 2011, Anglia, London: egyéni 7. hely, EuroSkills 2012, Belgium, Spa-Francochamps: csapat 1. hely, WorldSkills 2013, Németország, Lipcse: egyéni 13. hely. A versenyzık minden évben megkapták a nemzetközi színvonalat (500 pont feletti teljesítményt) jelzı medált, és 5 alkalommal a "Best of Nation" - Legeredményesebb magyar versenyzı kitüntetést is.

30 Nemzetközi zi versenyek (WorldSkills- EuroSkills) SkillsHungary program IV. WorldSkills/Euroskills verseny magyar versenyszámai Ács Burkoló Bútorasztalos Épületasztalos Festı Fodrász Hegesztés Mechatronika Pincér Szépségápoló Kımőves Villanyszerelı Virágkötı Informatikai hálózati rendszergazda Szakács

31 Megvalósítás Felkészítés hazai és nemzetközi szakmai versenyek az Alföld tehetséggondozó központ támogatásával ıszi indulás Iskolák szakmák kiválasztása Módszertani felkészítés Versenyzık felkészítése Szponzorok támogatása

32 2014. tavasz - 9 évfolyam Iskolák szakmák kiválasztása Modulok, diagnosztikus tesztek kidolgozása Módszertani felkészítés Szponzorok támogatása Tervezett modulok (tanulásmódszertan, matematika, anyanyelv, idegen nyelv, természettudományi ismeretek, szakmai ismeretek)

33 Források I. Intézmények eszközrendszerének feltérképezése, hogy a nemzetközi versenyek eszközigényeinek mennyire felel meg Infrastrukturális erıforrások Alföld Szakképzı eszközei, laborjai Debrecen TISZK eszközei, laborjai Szakképzı intézmények eszközei, laborjai Szponzorcégek támogatása Eszközök beszerzésére tehetségfejlesztı központnak Támogatás tehetségfejlesztı központ mőködéséhez Decentralizált pályázat Eszközök beszerzésére intézményeknek

34 Források II. Humán erıforrások Alföld Szakképzı humán erıforrásai Debrecen TISZK humán erıforrásai Szakképzı intézmények humán erıforrásai Szponzorcégek humán erıforrásai Cég szakembereinek elıadásai Céges gyakorlat tanulóknak Projekt feladatok Tanárok felkészítése Tréningek Pályázati források Idegen nyelv tanulása Módszertani képzések

35 Partnerek Debrecen Megyei Jogú Város Alföld Szakképzı Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. Szakképzı intézmények Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Debreceni Egyetem Szponzor cégek

36 EuroSkills 2014, Franciaország, Lille WorldSkills 2015, Brazília, Sao Paulo

37 A kultúrpolitika hosszú lejáratú váltó. A kultúrpolitika terén sokáig lehet hibákat elkövetni, de amikor az új nemzedék felnıtt, az elkövetett hibákon, bajokon segíteni már nem lehet. Nekünk olyan nemzedéket kell ma felnevelnünk, amely húsz év múlva megállja a versenyt az akkori más nemzetek generációival Klebelsberg Kunó

38 Köszönöm a megtisztelı figyelmüket!

Tehetségfejlesztés tehetséggondozás feladatok,lehetőségek

Tehetségfejlesztés tehetséggondozás feladatok,lehetőségek Kollégiumok szerepe, helye a magyar közoktatás és szakképzés rendszerében Tehetségfejlesztés tehetséggondozás feladatok,lehetőségek Bondzsér Zita Tehetségfejlesztési szaktanácsadó Bevezető gondolatok Mindannyiunk

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM APÁCZAI NEVELÉSI KÖZPONT PÉCS

PEDAGÓGIAI PROGRAM APÁCZAI NEVELÉSI KÖZPONT PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM APÁCZAI NEVELÉSI KÖZPONT PÉCS Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Turi Katalin főigazgató Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 A Pedagógiai Program szerkezete...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Igazgató neve / e-mail Szőcs Lajos Péter igazgato@szignum.hu Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30.

Igazgató neve / e-mail Szőcs Lajos Péter igazgato@szignum.hu Pályaválasztási felelıs neve Horváth János igh. 01 nappali 6 30. KÖZÉPISKOLA KIR-BEN SZEREPLİ NEVE: SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: 029757 Cím: 6900 Makó, Szent István tér 14-16. Telefonszám 62/213-052, 20/770 09 91,

Részletesebben

Hálózati kapcsolatok. A tehetséggondozás létalapja. A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola értékeinek, jó gyakorlatainak megismertetése, átadása

Hálózati kapcsolatok. A tehetséggondozás létalapja. A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola értékeinek, jó gyakorlatainak megismertetése, átadása Hálózati kapcsolatok A tehetséggondozás létalapja A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola értékeinek, jó gyakorlatainak megismertetése, átadása Helyi, regionális és országos szinten Nemzeti Tehetség g

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

ÚTJELZİ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ ÚTJELZİ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2012 A kiadvány a középfokú iskolák vezetıitıl kapott tájékoztatás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Fenntartói irányítás innováció erısítése

Fenntartói irányítás innováció erısítése Fenntartói irányítás innováció erısítése Készítette: Dr. Balla Anita Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményi Osztály jogásza a kecskeméti kistérség koordinátora a TÁMOP 3.2.2 pályázat

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2008/2009. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2008/2009. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2008/2009. tanévben Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Hatvan Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Intézményi minıségpolitika... 6 1. Fenntartói minıségpolitika... 6 1.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2010. 1 Tartalomjegyzék I. A munkavállalók végzettsége és szakképzettség... 3 1. Általános adatok... 3 2. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Intézményi Tehetséggondozó Program

Intézményi Tehetséggondozó Program Intézményi Tehetséggondozó Program Készítette: Hujber Tamásné pszichológus Kaposvár, 2010. szeptember 30. Tartalomjegyzék 2 1. Helyzetelemzés (2010. szeptemberi állapot ismertetése) 1.1 Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

IMIP éves értékelés 2011-2012.

IMIP éves értékelés 2011-2012. IMIP éves értékelés 2011-2012. Dési Huber István Általános Iskola Dési Huber István Grundschule IMIP éves értékelés 2011/2012. tanév A fenntartó által minden intézménytípusra vonatkozó elvárások teljesülése

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Tartalmi és módszertani változások

Tartalmi és módszertani változások Tartalmi és módszertani változások Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogató feladatai Dr. Kaposi József főigazgató Budapest, 2013. augusztus 22. www.ofi.hu Az előadás témái Oktatáskutató

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015.

Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola MUNKATERV 2014-2015. Kossuth Lajos Evangélikus, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.klevai.hu MUNKATERV 2014-2015. 1 A Kossuth

Részletesebben

Arany János Tehetséggondozó Program. K ö z l e m é n y a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának leírásáról

Arany János Tehetséggondozó Program. K ö z l e m é n y a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának leírásáról Arany János Tehetséggondozó Program K ö z l e m é n y a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának leírásáról A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének

Részletesebben