Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farkas András. Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után)"

Átírás

1 Farkas András Az Európai Unió és a támogatások (avagy mire számítsunk 2007 után) 1

2 1. Az EU regionális és strukturális politikája, a megreformált kohéziós politika új eszközei, támogatási lehetőségei 2

3 Tartalom 1.1. Az EU strukturális és regionális politikája között 1.2. A as kohéziós politika 1.3. Az EU strukturális és regionális politikájának célja és eszközrendszere 1.4. Az EU horizontális politikái, követelményei 3

4 Az EU közpolitikáinak tagolása Közpolitika: az ágazati szakpolitikák összessége, célja az Egységes Belső Piac működtetése ALKOTMÁ- NYOZÓ ELOSZTÓ ÚJRA- ELOSZTÓ SZABÁLYOZÓ Tagállami szuverenitást is érint Szabályoz és finanszíroz Finanszíroz Szabályoz Schengeni határvédelem Kül- és Biztonság- politika Agrárpolitika Regionális politika, kohéziós politika Környezetvédelem Versenypolitika 4

5 1.1. Az EU strukturális és regionális politikája ( ) és új kohéziós politikája 2007-től Kohéziós politika (2007-től): Alapvető célja a Közösség gazdasági és szociális összetartásának erősítése, a Közösség egészének harmonikus fejlődése, illetve a kevésbé előnyös helyzetű régiók felzárkóztatása Strukturális politika: intézkedések és eljárások összessége, amelyek adott gazdasági, vagy társadalmi szerkezeti hiányosságok, lemaradások felszámolását, ill. csökkentését célozzák. (A regionális politika kiszolgálója.) Regionális politika (2006-ig): az EU egyes régiói között fennálló fejlettségbeli különbségek csökkentésére irányul. Célkitűzéseit a Strukturális Alapokból valósítják meg. 5

6 EU támogatási alapok Strukturális Alapok (1083/2006 EC): Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, ERDF) Európai Szociális Alap (ESZA, ESF) Vidékfejlesztési Alapok Európai Vidékfejlesztési Alap Európai Halászati Alap Kohéziós Alap nagy projektek, közlekedés és környezetvédelem 6

7 Az európai regionális politika területi vonatkozásai A NUTS rendszer (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) NUTS 1 Ország (Románia teljes területe) NUTS 2 8 fejlesztési régió (kb. 3-3 millió lakos) NUTS 3 41 megye és Bukarest NUTS 4 Jelenleg nincs szabályozva NUTS 5 mintegy 3000 település 7

8 Románia régiói (2003) 8

9 A regionális politika alapelvei KONCENTRÁCIÓ A rendelkezésre álló forrásokat pontosan meghatározott célkitűzések megvalósítására kell fordítani. PROGRAMOZÁS Meg kell határozni a nemzeti, ill. regionális szinten elérendő célokat és az elérésükhöz szükséges intézkedéseket (többéves integrált programok). PARTNERSÉG Az érintett szereplők bevonása a programok kidolgozásába, a programok és projektek végrehajtásába és ellenőrzésébe. ADDICIONALITÁS A közösségi támogatás nem helyettesíti, hanem kiegészíti a tagállami vagy önkormányzati fejlesztési forrásokat (társfinanszírozás). 9

10 A regionális politika új alapelvei a as időszakra 1.) Férfiak és nők közötti esélyegyenlőség Önálló cikkelyként jelenik meg 2007-től kiegészülve a diszkrimináció tilalmával. 2.) Fenntartható fejlődés Külön cikkelyként jelenik meg, amelynek keretében az alapok célkitűzéseit, valamint a környezet védelme és állapotának javítása érdekében. 3.) Területi szintű irányítás A tagállamok összhangban a megosztott irányítás elvével- felelnek az operatív programok megvalósításáért, maguk döntik el, hogy a végrehajtást milyen területi szinten valósítják meg. 4.) Megosztott irányítás (a tagállamok és a bizottság megosztják a költségvetési ellenőrzés felelősségét) A szubszidiaritás elvének figyelembevételével a tagállamok a támogatásokat az általuk meghatározott területi szinteken hajtják végre, továbbá a Bizottság és a tagállamok közösen biztosítják, hogy az Alapok forrásai a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kerüljenek felhasználásra. 5.) Arányosság Amennyiben adott OP finanszírozása tekintetében a tagállam részvétele meghaladja a 60%-ot ill. a program költségvetése viszonylag alacsony (max.750 M ), akkor bizonyos, a megosztott irányításból adódó kötelezettséget saját hatáskörben láthat el (pl. nem kell benyújtania ellenőrzési stratégiáját ill. nemzeti szabályainak megfelelően járhat el meghatározott esetekben.) 10

11 1.2. A regionális politika célja és eszközrendszere Strukturális Alapok célkitűzései ( ) 1. célkitűzés: A fejlődésben elmaradott régiók (GDP/fő az átlag 75%-a alatt) fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának támogatása. 2. célkitűzés: Azon gazdasági és társadalmi szerkezetátalakulás miatt strukturális problémákkal küzdő térségek támogatása, amelyek nem tartoznak az 1. célterülethez. 3. célkitűzés: Az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek alkalmazkodásának és korszerűsítésének támogatása azokon a területeken, melyek nem tartoznak az 1. célterülethez. 11

12 A megreformált kohéziós politika célja és eszközrendszere ( ) Az új kohéziós politika célja: a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése, közösségi szintre emelése A támogatások felhasználásának célja Fejlettebb régiók Versenyképesség növelése Fejletlen régiók Infrastruktúra fejlesztés Stratégiai megközelítés erősítése: EU-szintű általános stratégiai dokumentum (Közösségi Stratégiai Irányelvek, CSG), amely meghatározza a Közösség prioritásait a kohéziós politikára vonatkozóan, s ezeket a tagállamoknak NFT-ik elkészítése során figyelembe kell venniük. További újítások: 2007-től nem kell kidolgozniuk a tagállamoknak Program-kiegészítő dokumentumot (PC), illetve az OP-k esetében az Intézkedés szintet; a Kohéziós Alap programozási struktúrába való beemelése (N+2 szabály, új tagállamokra 2010-ig N+3 szabály vonatkozik!); Egyalapos (ún. mono-fund) megközelítés: egy OP-t csak egy alap finanszírozhat; Elszámolhatósági időszak kezdete: az OP benyújtásának ideje; A vidékfejlesztésre és a halászatra jutó források (korábbi EMOGA orientációs rész és HOPE) nem lesznek részei a kohéziós politikának, hanem a KAP keretében kerülnek finanszírozásra 2007-től. 12

13 Stratégiai iránymutatások, programozás és nyomon követés 1 A Közösség stratégiai iránymutatásai a kohézióról a Bizottság javaslata, a Tanács elfogadása, az Európai Parlament jóváhagyása 2 Nemzeti stratégiai referenciahálózat a tagállamok javaslata a partnerségi elv alkalmazásában; az Unió irányzatát követve a nemzeti stratégia és programozás megállapítása; Bizottság végleges határozata 3 Operatív programok egy program alaponként, tagállamonként vagy régiónként, a prioritások, az igazgatás és a pénzügyi források leírása; tagállam vagy régió javaslata; Bizottság végleges határozata 4 A programok igazgatása és a projektek kiválasztása a tagállamok és a régiók által; megosztott igazgatás elve = egyeztetés a Bizottsággal Art and Ált. rend., cikk 28 Gen.Reg. 5 Stratégiai nyomon követés és éves beszámolás az Európai Tanács tavaszi csúcstalálkozóján, alapja a Bizottság és a tagállamok éves jelentése 13

14 A Közösség hozzájárulásának szabályozása A részvételi arányok változnak a gazdasági, társadalmi és területi problémák tekintetében, és kiszámításuk a közkiadások arányában történik: 85% a Kohéziós Alap esetében; legkülső régiók és görög szigetek 75% a Konvergencia programok esetében (kivétel: 80% a Kohéziós Alappal rendelkező tagállamok számára) 50% a Regionális versenyképesség és foglalkoztatás programjai számára 75% az Európai területi együttműködés programjai számára Ált. rend., cikk +10% a régióközi együttműködés számára +5% (legfeljebb 60%) a Regionális versenyképesség és foglalkoztatás programjai számára természeti hátránnyal küzdő térségek (szigetek, hegyek, sűrűn lakott területek és a április 30. előtt külső határral 14

15 1.2. Támogatási eszközrendszer ( ) Előcsatlakozási Alap (21,84 mrd. euro) Strukturális Alapok (195 mrd. euro) Közösségi Kezdeményezések (10,44 mrd. Euro) Kohéziós Alap (18 mrd. euro) PHARE ISPA SAPARD Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (47%) Európai Szociális Alap (ESZA) (33,5%) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) 17,5% Orientációs Részalapja Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) (2%) INTERREG III URBAN II LEADER+ EQUAL 15

16 1.3. Támogatási eszközrendszer Előcsatlakozási Eszköz (IPA) Nincs eldőlve a változás, de lesz. Kohéziós politika 308,041 Mrd Kohéziós Alap - 61,6 Mrd STRUKTURÁLIS ALAPOK Konvergencia - 251,1 Mrd(81,5%) Reg. versenyk.és foglalk. - 49,1 Mrd (15,9%) Európai Ter. Együttm.-7,7 Mrd (2,5%) Közösségi Kezdeményezések Nincsenek, beépítésre kerülnek a főirányú ( mainstream )programokba INTERREG III: 2007-től 3.célkitűzés (Európai Területi Együttműk.) alatt támogatott EQUAL: megszűnik, ESZA keretében lesz támogatott URBAN: megszűnik, ERFA keretében lesz támogatott LEADER+: kikerül a kohéziós politikából, EMVA keretében lesz támogatott Közös Agrárpolitika EMVA (korábbi EMOGA orientációs rész és HOPE) 16

17 Kohéziós politika, célkitűzés Költségvetés: 380,041 Mrd Ált. rend. és pénz. persp., 3-7. és cikk Programok és Támogathatóság Prioritások Előirányzatok pénzügyi eszközök Konvergencia célkitűzés 81,5% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve (251,1 milliárd euró) Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Kohéziós Alap Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás célkitűzés 15,9% (49,1 milliárd euró) Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok Európai Területi Együttműködés célkitűzés Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) A tagállamok javasolják a régiók listáját (NUTS1 vagy NUTS2) Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, de a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók Határmenti régiók és nagy transznacionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség infrastruktúrák emberi erőforrások közigazgatási kapacitás közlekedés (TEH) tartós szállítás környezetvédelem megújuló energiaforrások innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség európai foglalkoztatási stratégia innováció környezetvédelem/ kockázatmegelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró 2,5% (7,75 milliárd euró) 35,61% határon átnyúló 12,12% ESZPE 47,73% transznacionális 4,54% hálózatok 17

18 Kohéziós politika ( ) Célkitűzések szerinti felosztás (öszesen 380,041 milliárd ) Fokozatos bevezetés az 1. célk. régiói számára: 10,4 Határon átnyúló együttműködés: 5,57 Transznacionális együttműködés: 1,58 A konvergencián kívüli régiók: 38,7 Régiók közötti együttműködés: 0,392 Kohéziós Alap: 61,6 A GDP 75%-a alatti régiók: 189,6 Ált. rend. és pénz. persp., 3 7. és cikk Statisztikailag érintett régiók: 12,5 Konvergencia Regionális versenyképesség és foglalkoztatás Európai területi együttműködés 18

19 Tagállamonkénti indikatív megoszlás (2004-es árakon, millió ) 19

20 Románia és Bulgária részesedése a as időszakban A 2 ország összesen 23,3 Mrd (= 100%) támogatásban részesül között, az alábbi megoszlásban: Konvergencia: 64,3% (kb. 15 Mrd ); Kohéziós Alap: 33,3% (kb. 7,8 Mrd ); Regionális versenyképesség: 0%; Területi együttműködés: 2,4% (kb. 563 M ). A bolgár és a román allokációkat 2009-ig a csatlakozási szerződések tartalmazzák. 20

21 1.3. Az EU horizontális politikái Esélyegyenlőség Alapelv -Nők és férfiak között -Fogyatékkal élők -Kisebbségek Felzárkóztatásuk megjelenik a -Tervezés -Végrehajtás -Monitoring, ellenőrzés szakaszában is Projektszinten 3 csoport Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés Környezeti költségek csökkentése szennyező fizet elve Hatályos környezetvédelmi normák betartása Hatástanulmányok Pozitív: elsődleges cél az esélyegyenlőség javítása Esélyegyenlőség-orientált: nem elsődleges cél, de hozzájárul Esélyegyenlőség szempontjából semleges Környezetvédelem 21

22 2. A Strukturális Alapok igénybevételéhez szükséges tervezés, programozás 22

23 Hogyan jutunk uniós pénzhez? 23

24 Makrogazdaság és szakpolitika Konjunktúra Gazdasági szerkezet Effektív korlátok: jogosultsági rendszerek Szakpolitika: tervezés, programozás 24

25 Finanszírozás Társfinanszírozás minden szinten mennyiség szerkezet Költségvetés-tervezés Az addicionalitás másik oldala 25

26 Lebonyolítás Intézményrendszer Strukturális Alapok szabályrendszere Felelősség és hatáskörök Hatékonyság: intézményi modellek Folyamatok, eljárások Strukturális Alapok szabályai lebonyolítás, pályáztatás, értékelés, ellenőrzés, monitoring, kifizetés 26

27 Projekttömeg Szükséges egy olyan fejlesztési tevékenység tömeg, amely képes felszívni a támogatást Ötlettől a projekttervig projekttervezés, projektmenedzsment Jogosultság (elfogadható költségek, versenyszabályok) Megvalósíthatóság (pénzügyi és nem pénzügyi megtérülés, költségek és hasznok) 27

28 Hogyan működnek a támogatások? Források javarészt pályázati konstrukciók keretében kerülnek felhasználásra (kivéve kiemelt/nevesített projektek, szakmai támogatási programok, stb.) Strukturális Alapok pályázati rendszere hazai és Előcsatlakozási Alapokból finanszírozott pályázati rendszerek folytatásaként kerül kialakításra Az egyes intézkedések részletes leírását a Programkiegészítő Dokumentumok tartalmazzák 28

29 Tájékoztatási és nyilvánossági követelmények Külön jogszabály és arculati útmutató foglalkozik vele Két fő cél és kötelezettségi kör: egyrészt a lehetséges pályázók tájékoztatása az igénybe vehető támogatásokról; másrészt a széles közvélemény tájékoztatása a támogatások felhasználásáról és a támogatásokkal elért eredményekről, illetve általában az Európai Unió szerepéről, amelyet az ország fejlesztésben betölt - a kedvezményezett kötelezettségei! 29

30 GVOP AK OP EU Szakpolitikák Kohéziós Politika Strukturális Alapok ERFA ESZA Európai Területi Együttműködés Nemzeti Stratégiai Referencia Keret HEFOP ROP SZIOP Rendeletek 1083/2006/EK, 1080/2006/EK, 1084/2006/EK, 1081/2006/EK, 1082/2006/EK, 1698/2005/EK, 1290/2005/EK Kohéziós Alap 2007-től beépül a programozási struktúrába Környezetvédelmi és közlekedési nagyprojektek ( hatékony energiagazdálkodás, megújuló energiaforrások, transzeurópai közlekedési hálózatok, intermodális közlekedési rendszerek, környezetbarát városi közlekedés) Támogatásait a vonatkozó OP-k tartalmazzák Felhasználási szabályai : SA általános szabályai szerint TA OP Források Közös Agrárpolitika Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 3 kiemelt terület 2007-től: Élelmiszergazdaság Vidéki természeti környezet; Vidéki gazdaság és népesség (megtartása) Prioritások: A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása; A környezet és a vidék állapotának javítása; Az életminőség javítása a vidéki területeke és a diverzifikáció ösztönzése; A helyi kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében (LEADER program) 30

31 3. A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap intézményrendszere az Operatív programokhoz kötve 31

32 A Strukturális Alapok magyarországi intézményrendszere Igazoló Hatóság Irányító Hatóság Monitoring Bizottság Közreműködő Szervezetek Végső kedvezményezettek 32

33 Az intézményrendszer 3 szintje KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI KERET KTK Monitoring Bizottság KTK Irányító Hatóság Kifizető Hatóság(ok) OPERATÍV PROGRAM OP Monitoring Bizottság OP Irányító Hatóság PROGRAMON BELÜL Közreműködő szervezetek Végső kedvezményezettek 33

34 Irányító Hatóság Általános felelősség az OP-ok megvalósításáért Programkiegészítő dokumentumok kidolgozása Az OP-ok előrehaladásának mérésére szolgáló monitoring információs rendszer kialakítása és működtetése Éves végrehajtási beszámoló készítése az EU Bizottságnak Pályázatok feltételrendszerének kidolgozása, döntés a támogatott pályázatokról és a támogatás összegéről 34

35 Monitoring Bizottság Az OP legfontosabb egyeztető, stratégiai döntéshozó testülete Megerősíti vagy módosítja a Programkiegészítőt (**) Elfogadja a támogatásokkal (pályázatokkal) kapcsolatos értékelési szempontrendszert Áttekinti és vizsgálja az egyes intézkedések előrehaladását Jóváhagyja az IH éves végrehajtási beszámolóját Jóváhagyja a pénzügyi átcsoportosításokra tett javaslatokat (OP prioritások közötti forrásátcsoportosítás) 35

36 Közreműködő Szervezetek Az OP-ok napi végrehajtásáért felelősek Az Irányító Hatóságok megbízásából és irányításával látnak el feladatot a végső kedvezményezettekkel fenntartott kapcsolatokban Feladatdelegálás útján feladatai lehetnek: A pályázatok begyűjtése, tartalmi és formai értékelése, A megvalósuló projektek monitoringja, A kedvezményezettől kapott jelentések ellenőrzése, Számlák továbbítása az IH számára. A végső kedvezményezett a Közreműködő Szervezetekkel kerül közvetlen kapcsolatba. 36

37 Igazoló Hatóság Az EU támogatások lehívása, és továbbítása a végső kedvezményezett felé Fizetési kérelmek pénzügyi ellenőrzése; A következő évre vonatkozó kifizetési kérelmek előrejelzése az EU Bizottság számára Részletes számítógépes nyilvántartás vezetése a kifizetésekről 37

38 Végső kedvezményezettek Kik a végső kedvezményezettek? Alapesetben azok akik a támogatást kapják, vagyis a pályázók. De pl. a vállalkozásoknak nyújtott támogatások esetében a végső kedvezményezett a támogatást nyújtó (pályázatkezelő) intézmény lesz. 38

39 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM (Központi Irányító Hatóság) OPERATÍV PROGRAM IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET EU ALAP Gazdasági Versenyképesség Növelése Közlekedési Infrastruktúra Környezetvédelmi Infrastruktúra Humán Erőforrás Fejlesztés Vidékfejlesztés Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium Szállítási, Területrendezési és Turisztikai Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Munkaügyi és Szociális Szolidaritási Minisztérium Mezőgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium Kis- és Középvállalkozások és Szövetkezetek Ügynöksége Távközlési és Információs Technológiai Minisztérium Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium - Energetikai Igazgatóság Oktatási és Kutatási Minisztérium Szállítási, Területrendezési és Turisztikai Minisztérium ERFA - ERFA+KA Regionális Környezetvédelmi Ügynökségek Országos Foglalkoztatási Ügynökség SAPARD Ügynökség Regionális Fejlesztés Európai Integrációs Minisztérium Regionális Fejlesztési Ügynökségek ERFA+KA ESZA EMOGA, EHA Technikai Segítségnyújtás Pénzügyminisztérium - ERFA Adminisztratív Kapacitásfejlesztés Közigazgatási és Belügyminisztérium ERFA - ESZA Európai Területi Együttműködés Európai Integrációs Minisztérium ERFA 39

40 Az Irányító Hatóság feladatai (1) Kidolgozza a Programkiegészítőt, és annak későbbi módosításait (a MB jóváhagyását igényli!) Kialakítja a megvalósításra vonatkozó pénzügyi és statisztikai információk gyűjtésének rendszerét (monitoring információs rendszer) Biztosítja a következetes pénzügyi ellenőrzést Biztosítja, hogy a támogatás vonatkozásában elkülönült számvitelirendszer, vagy ennek megfelelő számviteli szabályzat működik 40

41 Az Irányító Hatóság feladatai (2) Éves végrehajtási jelentést készít és nyújt be az Európai Bizottsághoz és a nemzeti hatóságokhoz. Áttekinti a Bizottsággal és a KTK Irányító Hatósággal közösen a tárgyévi eredményeket, kidolgozza tagállam válaszát a Bizottsági javaslatokra. Együttműködve megszervezi az Európai Bizottsággal és a tagállammal a közbenső értékelést. Biztosítja a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. Biztosítja a Monitoring Bizottság elnökét, ellátja titkársági feladatait. 41

42 Az Igazoló Hatóság szerepe Az alapok kifizetésének menedzsmentje - a pénzügyi láncszem Románia és az EU Bizottság között Igazolt átutalási kérelmek benyújtása az EU Bizottsághoz Biztosítani, hogy a végső kedvezményezett olyan gyorsan megkapja az EU támogatást, amilyen gyorsan csak lehet Visszautalni azokat a pénzeket, ami az Alapoknak visszajár Biztosítani, hogy kielégítő módon történik az ellenőrzés a Irányító Hatóság szintjén, mielőtt ellenjegyeznék az EU Bizottság felé a kifizetéseket Az EU Bizottság felé hozzáférhetővé tenni a végső kedvezményezettek számára történt kifizetések részletes (számítógépes) adatait Az EU Bizottság felé benyújtani a kiadások előrejelzését 42

43 Közreműködő szervezetek Egy OP végrehajtása alapvetően az Irányító Hatóság feladata A program jellegétől függően az IH és a kedvezményezettek közé további intézmények épülhetnek be: végrehajtó szervezetek, ügynökségek A feladatdelegálással válik közreműködő szervezetté Prioritás, intézkedés (csoport) megvalósítása, vagy funkcionális szerep (pl. pénzügyi menedzsment) Területi és/vagy szakmai szegmentáció Akkreditációs rendszer Magyarországon KEDVEZMÉNYEZETTKÉNT LEGINKÁBB A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETTEL TALÁLKOZUNK!!! 43

44 Kik a végső kedvezményezettek? NEM minden esetben a támogatottak! Rendelet definíciója szerint: a végső kedvezményezettek olyan szervezeteket és állami vagy magáncégeket jelentenek, amelyek a műveletek megbízóiként szerepelnek. A Szerződés 87. cikke szerinti támogatási rendszerek esetében és a tagállamok által kijelölt szervezetek által nyújtott támogatás esetében a végső kedvezményezettek azok a szervezetek, amelyek a támogatást nyújtják. 44

45 Monitoring Bizottságok Minden egyes közösségi támogatási keretet vagy egységes programozási dokumentumot és minden egyes operatív programot egy Monitoring Bizottság felügyel. (35/1) A Monitoring Bizottság meggyőződik a támogatás végrehajtásának hatékonyságáról és minőségéről. (35/3) A Monitoring Bizottság egy Operatív Program legfontosabb egyeztető, stratégiai döntéshozó testülete. 45

46 A Monitoring Bizottság A megvalósításban résztvevő partnerekkel folytatott konzultáció eredményeként jön létre; elnöke a tagállam, vagy az Irányító Hatóság képviselője ÖSSZETÉTEL A Monitoring Bizottság kidolgozza saját eljárásrendjét és egyezteti azt az Irányító Hatósággal. 46

47 A Monitoring Bizottság feladatai (1) Rendszeresen megvizsgálja a támogatás célkitűzéseinek megvalósításában elért eredményeket. Megvizsgálja a végrehajtás eredményeit, különösen az intézkedésekhez kapcsolódó célok teljesülését; megvizsgálja továbbá a közbenső értékelést Áttekinti és jóváhagyja a jelentéseket, mielőtt azok benyújtásra kerülnek az Európai Bizottsághoz. Javaslatot fogalmaz meg az Irányító Hatóság felé a program hatékonyságának és pénzügyi irányításának javítása érdekében. 47

48 A Monitoring Bizottság feladatai (2) Megerősíti vagy módosítja a Programkiegészítőt, beleértve a támogatás monitoringjához használatos fizikai és pénzügyi indikátorokat is. Áttekinti és jóváhagyja az egyes intézkedésekhez kapcsolódó kiválasztási kritériumokat. Áttekinti és jóváhagyja a pénzügyi átcsoportosításokra tett javaslatokat (prioritás szint fölött ez az Európai Bizottság jóváhagyását is igényli!) 48

49 4. Európai Uniós támogatások Romániában (dokumentumok rendszere, operatív programok, konkrét prioritási területek 49

50 A Román Köztársaság Nemzeti Fejlesztési Tervének célrendszere NFT (NSRK*) Tematikus prioritások * Nemzeti Stratégiai Referencia Keret Dinamikus, versenyképes, prosperáló Románia A román gazdaság hosszú távú versenyképességének növelése A román humán erőforrás hatékonyabb felhasználás Hatékony adminisztratív kapacitás kiépítése Hatékony energiaelosztás és szolgáltatás Alapinfrastruktúrák európai szintre való emelése Operatív Program Gazdasági versenyképesség ÁOP Regionális prioritás Humán erőforrás fejlesztése ÁOP Adminisztratív kapacitásfejlesztés ÁOP Technikai segítségnyújtás OP Környezetvédelmi ÁOP Szállítási infrastruktúra ÁOP A régiók kiegyensúlyozott fejlődése (egymáshoz és az európai átlaghoz képest) Regionális OP 50

51 Horizontális célok Környezetvédelem Esélyegyenlőség 51

52 A román NSRK Operatív Programjai OP neve %-os megoszlás Szállítási Infrastruktúra OP 23,8% Környezetvédelmi OP 23,5% Regionális OP 19,4% Humán erőforrás fejlesztés OP 18,1% Gazdasági Vers. OP 13,3% Adminisztratív kapacitásfejlesztés OP 1,1% TA OP 0,9% Összesen 100,00% 52

53 Közlekedési Infrastruktúra Operatív Program Támogatási források (EU, ): KA: millió EUR ERFA: millió EUR Összesen: millió EUR 53

54 Közlekedési Infrastruktúra - stratégia Általános cél: Olyan szállítási hálózat kialakítása országos, európai és regionális szinten, amely a személyek és javak biztonságos, gyors és hatékony, az európai szintet megközelítő mozgását biztosítja Specifikus célok: személyek és termékek nemzetközis és tranzitmozgásának fejlesztése a TEN-T hálózatok konstancai kikötőhöz való kapcsolódása révén, amely által Görögország, Bulgária és Törökország lakói is könnyebben jutnak el az EU területére, a romániai régiók közötti személyi és termékmozgások növelése a TEN-t és az országos hálózatok modernizálása és bővítése révén szállítási módozatok komparatív előnyeik szerinti fejlesztése a vasúti, vízúti és kombinált módszerekkel, fenntartható fejlődés támogatása a szállítás és utazás környezeti károsító hatásainak csökkentése és a biztonság növelése révén 54

55 Közlekedési Infrastruktúra Irányító hatóság Szállítási, Területrendezési és Turisztikai Minisztérium Közreműködő szervezetek NINCS 55

56 Közlekedési Infrastruktúra Prioritási tengelyek TEN-T prioritási tengelyek modernizálása és fejlesztése TEN-T prioritási tengelyekhez nem tartozó országos szállítási hálózat modernizálása és fejlesztése Vasúti személyszállításra alkalmas szerelvényállomány továbbfejlesztése Fenntartható fejlődés a szállítási ágazatnak TA Beavatkozási kulcsterületek Úthálózat modernizálása és fejlesztése a 7-es sz. TEN-T prioritási tengely mentén Vasúthálózat modernizálása és fejlesztése a 22-es sz. TEN-T prioritási tengely mentén Vízi közlekedés modernizálása és fejlesztése a 18-as sz. TEN-T prioritási tengely mentén Országos úthálózat modernizálása és fejlesztése Országos vasúthálózat modernizálása és fejlesztése Folyami és tengeri kikőtők modernizálása és fejlesztése Légi szállítási infrastruktúra modernizálása és fejlesztése Vasúti személyszállításra alkalmas szerelvényállomány továbbfejlesztése Intermodális szállítás-utazás népszerűsítése Forgalombiztonság növelése minden típusú szállítási módozat keretében A szállítás-utazás környezetre gyakorolt negatív hatások minimalizálása A Közlekedési Infrastruktúra OP menedzsmentjének, végrehajtásának, monitorozásának és ellenőrzésének támogatása A Közlekedési Infrastruktúra OP reklámozása és népszerűsítése 56

57 Környezetvédelmi Operatív Program Támogatási források (EU, ): KA: millió EUR ERFA: millió EUR Összesen: millió EUR 57

58 Környezetvédelem - stratégia Általános cél: Az életszínvonal és környezet minőségének javítása, kiemelt figyelve szentelve a környezetvédelmi normarendszernek Specifikus célok: Vízi infrastruktúra hozzáférhetőségének javítása az ivóvíz és szennyvízelvezetési szolgáltatások városi környezetbe való bevezetése révén, 2015-tel bezárólag A föld minőségének javítása, a hulladéktárolási és kezelési szolgáltatások fejlesztése, valamint az ökológiai terhek scsökkentése révén, legalább 30 megyében A városi hőközpontok által okozott környezetkárosító hatások csökkentése a legszennyezettebb településeken Természeti örökség védelme és biodiverzitás fejlesztése, a védett övezetek kezelésének támogatása révén, beleértve a NATURA 2000 alkalmazását is A lakosságot érintő természeti katasztrófák következményeinek csökkentése, megelőző intézkedések bevezetése révén, a legkiszolgáltatottabb térségekben, 2015-ig 58

59 Környezetvédelem Irányító hatóság Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium Közreműködő szervezetek Regionális környezetvédelmi ügynökségek 59

60 Környezetvédelem Prioritási tengelyek Ivó- és szennyvízhálózatok bővítése és modernizálása Integrált hulladékkezelő rendszerek kialakítása és bővítése, valamint az ökológiai terhek csökkentése Municípiumi fűtési hálózatok fejlesztése prioritást élvező régiókban Megfelelő Természetvédelmi menedzsment rendszerek Adequate Management Systems for Nature Protection alkalmazása Természeti katasztrófa megelőzését szolgáló infrastruktúra kialakítása a kiszolgáltatott területeken TA Beavatkozási kulcsterületek Ivó- és szennyvízhálózatok bővítése és modernizálása Integrált hulladékkezelő rendszerek kialakítása és a már létező infrastruktúra bővítése Régi ökológiai terhek rehabilitálása Municípiumi fűtési hálózatok fejlesztése prioritást élvező régiókban Természet- és tájvédelmi testületek menedzselési kapacitásának erősítése Védett területek menedzsment-tervének létrehozása és alkalmazása Árvízvédelem Parti erózió hatásának csükkentése A Környezetvédelmi OP menedzsmentje és értékelése Informálás és népszerűsítés támogatása 60

61 Regionális Operatív Program Támogatási források (EU, ): ERFA: millió EUR 61

62 Regionális - stratégia Általános cél: A romániai régiók gazdasági fejlődésének felgyorsítása prioritásként kezelve a lemaradt régiókat oly módon, hogy a programozási időszak végén az ezek közötti eltérések az infrastruktúra fejlettség és gazdasági környezet tekintetében csökkenjenek. Specifikus célok: A régiók általános vonzásképességének és hozzáférhetőségének javítása A régiók, mint üzleti helyszínek versenyképességének növelése A régiók turisztikai, történelmi és kulturális potenciáljának értékesítési ezáltal növelve a régió fejlődéséhez való hozzájárulásuk mértékét Városi központok gazdasági és szociális szerepének növelése 62

63 Regionális Irányító hatóság Európai Integrációs Minisztérium Közreműködő szervezetek Regionális fejlesztési ügynökségek 63

64 Regionális Prioritási tengelyek Regionális és helyi infrastruktúra fejlesztése Regionális és helyi üzleti környezet erősítése Regionális és helyi turizmus fejlesztése Fenntartható városi fejlesztés TA Beavatkozási kulcsterületek Megyei és helyi szállítási hálózat rehabilitációja/modernizációja Egészségügyi ellátó-, szociális hálózatok és közbiztonsági infrastruktúra rehabilitációja/modernizációja/fejlesztése Oktatási infrastruktúra rehabilitációja/modernizációja/fejlesztése Régió-specifikus üzleti támogatási struktúrák fejlesztése Vállalkozási kezdeményezések támogatása Kulturális és történelmi örökség restaurálása és értékesítése Természeti turisztikai erőforrások értékesítése a fenntartható fejlődés jegyében Turisztikai ellátórendszer fejlesztése (elszállásolás és kiegészítő szolgáltatások tekintetében) Épített környezet rehabilitációja Vállalkozási szellem támogatása Társadalmi befogadóképesség növelése A Regionális OP végrehajtásának, globális menedzsmentjének és értékelésének támogatása A Regionális OP informálási és népszerűsítési akcióinak támogatása 64

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje

Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Az EU pályázatok rendszere és projektmenedzsmentje Tematika: I. Fogalom II. Történet -előcsatlakozási alapok III. Jogforrások IV. Alapelvek V. Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között

Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Önkormányzati Főosztály, Vidékfejlesztési és Agrárügyekért Felelős Iroda 1 Az EU gazdasági és szociális kohéziós politikája

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

A csatlakozás. 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttm egyezményt. ír r alá 1989. 07. 14. Párizsi P. PHARE 1991. 12.16. TársulT

A csatlakozás. 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttm egyezményt. ír r alá 1989. 07. 14. Párizsi P. PHARE 1991. 12.16. TársulT SA 2007-2013 2013 A csatlakozás 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttm ttműködési egyezményt ír r alá 1989. 07. 14. Párizsi P csúcs PHARE 1991. 12.16. TársulT rsulási si Szerződés Hatályba lépett: l 1994.

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Közlekedési és Idegenforgami Bizottság IDEIGLENES 2004/0167(COD) 24.2.2005 A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE a Regionális Fejlesztési Bizottság

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET

1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET 1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAIBÓL ÉS KOHÉZIÓS ALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK HAZAI FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS INTÉZMÉNYEKRŐL I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

integrált területi beruházás tervezéséhez

integrált területi beruházás tervezéséhez HÁTTÉRANYAG integrált területi beruházás tervezéséhez Az alábbi ismertető segítséget kíván nyújtani az új kohéziós politika egyik innovatív eszközének, az integrált területi beruházásnak (ITB) (angolul

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Az EU kohéziós politikája 2014 2020

Az EU kohéziós politikája 2014 2020 Az EU kohéziós politikája 2014 2020 Az Európai Bizottság javaslatai Kohéziós politika Áldorfai György PhD. hallgató SZIE GTK EGYRTDI - RGVI 1. Az EU kohéziós politikájának hatásai Kohéziós politika Az

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló

Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program 2007-2013 (South-East Europe Space SEES) Összefoglaló 2008. március 21. Tartalomjegyzék 1. Háttér 3 1.1. Előzmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra Felkészülés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Nyitó konferencia Szeged, 2012. augusztus 9. Tóth Róbert, fejlesztési szakértő Tartalom A 2014-2020-as

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája II.

Az Európai Unió regionális politikája II. Az Európai Unió regionális politikája II. Alapelvek, támogatási formák Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Támogatandó térségek lehatárolása Célkitőzések NUTS rendszer A NUTS szintek

Részletesebben

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26.

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26. Duna Transznacionális Program Budapest, 2015 március 26. Tartalom - Danube Transznacionális Program: területi fókusz, prioritások és specifikus célok, költségvetés, ütemezés - Duna Program (DTP) Duna Stratégia

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben