Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között"

Átírás

1 Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok között RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Önkormányzati Főosztály, Vidékfejlesztési és Agrárügyekért Felelős Iroda 1

2 Az EU gazdasági és szociális kohéziós politikája Mire jó ez a politika? A tagországok és ezek régiói közti gazdasági és társadalmi fejlettségi különbségek csökkentése Az egységes piac müködésének elősegítése Az Unió stabil és fentartható fejlődése Költségei - kb 1/3 az uniós költségvetésnek 2

3 Az EU gazdasági és szociális kohéziós politikája EU-25 GDP per fő - 18,500 RO GDP per fő - 5,600 (Az EU átlag ~ 30%-a) GDP per fő

4 Az EU gazdasági és szociális kohéziós politikája Beavatkozási célterületek: 1. Konvergencia GDP per fő az EU átlag 75%-a alatt 2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás azon régiók melyek nem támogathatóak a a konvergencia kritérium alapján 3. Határokon átnyúló együttműködés régiók, megyék határmenti térségek 4

5 A Konvergencia kritérium alapján támogatható régiók 5

6 Az EU gazdasági és szociális kohéziós politikája A gazdasági és társadalmi kohéziós politikára költendő összeg között: 336,1 mld. Euro A három célterület közötti megoszlás: 1. Konvergencia 78% 2. Regionális versenyképesség 18% és foglalkoztatás 3. Határokon átnyúló együttműködés 4% 6

7 közötti Uniós pénzalapok Európai Regionális Fejlesztési Alap Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Szociális Alap Fondul Social European (FSE) Kohéziós Alap Fondul de Coeziune (FC) Kiegészítő Alapok: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) Európai Halászati Alap Fondul European pentru Pescuit (FEP) 7

8 Európai Regionális Fejlesztési Alap Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) A Konvergencia kritérium beavatkozási területei: A helyi és a regionális fentartható gazdasági fejlődés támogatása, a helyi erőforrások mobilizálásá és a gazdasági tevékenységek diverzifikálásán keresztül, különös tekintettel a következő területekre: 1. Kutatás, fejlesztés, technológiai fejlesztés, innováció és vállalkozások: a KKV keretén belül történő kutatás támogatása, a technológia transzfer támogatása, a KKV-k illetve egyetemek illetve kutatási központok közti kapcsolatok javítása, a KKV-k illetve üzleti központok közti kapcsolatok javítása 2. Információs társadalom, helyi szolgáltatások és tartalmak javítása, Internet hozzáférés javítása, a KKV-k támogatása az Internetes és kommunikációs technológiák hatékony felhasználásának érdekében 3. környezetvédelem, hulladékgazdálkodási projektek, víz ellátás, szennyvízkezelés, levegő tisztaság, szennyezés megelőzés, szennyezett területek rehabilitációja, biodiverzitás fenntartása és a természet védelme, a KKVk támogatása fenntartható gazdasági módszerek bevezetésének illetve szennyezés megelőző technológiák alkalmazásának érdekében 8

9 Európai Regionális Fejlesztési Alap Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 4. kockázatok megelőzése, természeti vagy más jellegű katasztrófák megelőzése 5. turizmus, kulturális értékmentés és promoválás valamint azon természeti erőforrások kihasználása amely hozzájárul a fenntartható turizmus kialakításához, a kulturális örökség védelme, turisztikai szolgáltatások javítása, új nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatások bevezetése 6. szállítás, ideértve a transz európai hálózatokat, integrált áru és személyszállítási stratégiák kialakítása melyek környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesznek 7. energia, transz európai energiahálózatok, energiaszolgáltatás hatékonyságának növekedéséhez vezet, hozzájárul az egységes Európai energiapiac megvalósulásához, elősegíti az energiafelhasználás hatékonyságának javulását, újratermelődő energiaforrások fejlesztéséhez 8. oktatásfejlesztés régió vonzóképességének és a régióban élők életminőségének javulásához vezető befektetések támogatása 9. egészségügy, a régióban élők egészségi állapotának javulását illetve a régióban élők életminőségének javulásához vezető befektetések támogatása célzó támogatások 10. KKV-k befektetéseinek támogatása amelyek hozzájárulnak a munkahelyek megtartásához illetve ujjak teremtéséhez 9

10 Európai Regionális Fejlesztési Alap Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Európai Területi Együttműködés beavatkozási területei: 1. Gazdasági és társadalmi határmenti együttműködés fejlesztése, közös fenntartható területfejlesztési stratégiák kidolgozásával, (pl: KKV-k fejlesztése, turizmus, kulturális, egészségügyi infrastruktúra, környezetvédelem) 2. Határon átnyúló együttműködések kialakítása és fejlesztése ideértve a tengermelléki bilaterális együttműködéseket, azon tevékenységeket és hálózatokat finanszírozva, melyek az egységes integrált területfejlesztéshez vezetnek (vízgazdálkodás, katasztrófavédelem, tudományos és technológiai hálózatok) 3. Hálózati munka elősegítése (networking) valamint a helyi hatóságok tapasztalatcseréinek elősegítése 10

11 Európai Regionális Fejlesztési Alap Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Az ERFA-ból finanszírozott projektek maximális EU-s hozzájárulása az összköltségvetés 75%-a Mit nem finanszíroz az ERFA: ÁFA Hitel kamatok Telkek vásárlása amennyiben ezek értéke meghaladja a projekt öszköltségvetésésnek 10%-át Lakásépítés Nukleáris erőművek hatástalanítása 11

12 Európai Szociális Alap Fondul Social European (FSE) A Konvergencia kritérium beavatkozási területei: 1. A munkaerő illetve vállalkozások piaci szükségletekhez való alkalmazkodóképességének javítása 2. A munkanélküliek munkaerő-piaci elhelyezkedésének segítése, munkanélküliség megelőzése, a nők, a bevándorlók munkaerő-piaci bevonása 3. A hátrányos helyzetű munkaképes lakosság munkaerő-piaci bevonása, a diszkrimináció elleni harc 4. A foglalkoztatás politika területén végrehajtandó reformok támogatása, a munkaerőpiaci szereplők együttműködésének erősítése országos, regionális és helyi szinten 5. Humánerőforrás képzés ( oktatás és szakképzési programok) 6. Intézményi háttér erősítése illetve a közszolgálati intézetek hatékonyságának növelése nemzeti regionális és helyi szinteken, a reformok sikeres életbeültetésének érdekében 12

13 Európai Szociális Alap Fondul Social European (FSE) Az ESZA-ból finanszírozott projektek maximális EU-s hozzájárulása az összköltségvetés 75%-a 13

14 Kohéziós Alap Fondul de Koeziune Azon Uniós országok kapják, melyek egy főre eső GDP-je nem éri el az Uniós átlag 90%-át Maximális Uniós finanszírozás projekt összköltségvetésének 85%-a 14

15 Kohéziós Alap Fondul de Coeziune A Kohéziós Alap beavatkozási területei: 1. Transz Európai szállítási hálózatok 2. Nagy környezetvédelmi beruházások 3. Olyan területek melyek fenntartható módon fejleszthetőek, s amelyek evidens módon hozzá tudnak járulni a környezet védelméhez (energiahatékonyság és zöld energia, európai korridorokon kívül eső közlekedési hálózatok, vasutak, folyami és tengeri szállítás, környezetkímélő városi és közszállítás) 15

16 A Strukturális és Kohéziós Alapok elosztása Az Operatív Programokban részletezett fejlesztési elképzelések mentén as periódusban Romániának szánt összeg: Kb: 17 miliárd Euró 16

17 Nemzeti Fejlesztési Terv (Nemzeti Startégiai Referenciakeret) OPERATÍV PROGRAMOK intézkedések NVFT Halászati Operatív program Kohéziós Politika Strukturális Eszközök Előcsatlakozás Közös Agrárpolitika Közös Halászati Politika ERFA ESZA (PHARE-CES) KA (ISPA) EVFA (SAPARD) EHA (SAPARD) 17

18 Előcsatlakozási alapok és csatlakozást követően folyósított támogatások közti különbségek - Többéves program (7 év) - Az alapok decentralizált (nemzeti szintű) menedzsmentje - Nagyobb támogatási összegek - Nagyob összegü önrész - n+2 szabály 18

19 Románia és a Strukturális Alapok A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) az a dokumentum, amelyben a tagállam megtervezi, hogy adott programozási időszakban milyen főbb fejlesztési irányai lesznek. A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NRSK) csak olyan pénzek elköltését tervezheti, amelyekhez az ország az Európai Uniós strukturális alapokból jut. 19

20 Románia és a Strukturális Alapok Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Operatív program Operatív program Operatív program Operatív program Operatív program Operatív program 20

21 Románia és a Strukturális Alapok A Romániai Nemzeti Fejlesztési Terv hat célkitűzést fogalmaz meg: 1. gazdasági versenyképesség növelése és a tudásalapú gazdaság fejlesztése, 2. közlekedési infrastruktúra fejlesztése, 3. a környezet minőségének védelme és javítása, 4. humán erőforrás fejlesztés, a foglalkoztatottsági szint emelése és a szociális kirekesztés megszűntetése, 5. a vidéki gazdaság fejlesztése és a mezőgazdasági termelékenység növelése, 6. az ország régióinak kiegyensúlyozott fejlesztése. 21

22 Románia és a Strukturális Alapok A Gazdasági Versenyképesség Növelése OP a kis- és középvállalkozások támogatása a kutatás-fejlesztés, az internet felhasználás bővítése energetikai hatékonyság növelése 22

23 Ki hírdet majd pályázatokat? Kis- és Középvállalkozások és Szövetkezetek Ügynöksége (Agenţia Naţională Pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie); Oktatási és Kutatási Minisztérium (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) Távközlési és Információs Technológiai Minisztérium (Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei); GKM Energetikai főosztály (MEC Directia Energie) 23

24 Románia és a Strukturális Alapok A Közlekedési Infrastruktúra OP az országos prioritást jelentő közlekedési infrastruktúra transz-európai hálózatok a szállítási szektor fenntartható fejlesztése. 24

25 Ki hírdet majd pályázatokat?? 25

26 Románia és a Strukturális Alapok A Humán Erőforrás Fejlesztés OP oktatási programok, szakmai felkészítők modern, rugalmas, befogadó munkaerőpiac kialakítása 26

27 Ki hírdet majd pályázatokat? Országos Foglalkoztatási Hatóság (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) 27

28 Románia és a Strukturális Alapok A Környezetvédelmi Infrastruktúra OP a környezet-specifikus komponensek minőségének javítása, a környezetszennyezés emberre kifejtett hatásának minimalizálása. 28

29 Ki hírdet majd pályázatokat? Regionális környezetvédelmi hatóságok (Agenţiile regionale de protecţie a mediului) 29

30 Románia és a Strukturális Alapok A Regionális Fejlesztési OP nagy üzleti potenciállal rendelkező térségek fejlesztése, hagyományosan vagy ipari átszervezés következtében hátrányos helyzetű területek gazdaságának támogatása turisztikai és kulturális projektek a városi környezet rehabilitációja a helyi közigazgatási intézmények fejlesztése. 30

31 Ki hírdet majd pályázatokat? Regionális Fejlesztési Ügynökségek (Agenţiile de Dezvoltare Regională) 31

32 Románia és a Strukturális Alapok Vidéki gazdaság fejlesztése és mezőgazdasági szektor hatékonyságának növelése? 32

33 Ki hírdet majd pályázatokat? SAPARD Ügynökség (Agenţia SAPARD) 33

34 Információs források Állami intézmények Pénzügyminisztérium Központi Támogatási Keret Irányító Hatósága: fonduriue.mfinante.ro Európai Integrációs Minisztérium Regionális fejlesztés: Az Európai Unió Romániai Delegációja információs honlap: Pályázatfigyelő portálok PONT pályázatfigyelő: Finantare.ro pályázatfigyelő: Hírportálok 34

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Együttműködési program dokumentum

Együttműködési program dokumentum Együttműködési program dokumentum 2015 április Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Területi Együttműködési Cél keretében EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (EP) DOKUMENTUM

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM

TEMATIKUS EU ANGOL NYELVTANFOLYAM ELÕSZÓ Ön az EU Pályázati Kalauzt, az Európa Média Kht. és a Geonardo Kft. közös kiadványának frissített és bõvített verzióját olvassa. A Kalauz elsõdleges célja naprakész és mindenre kiterjedõ információt

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU rendelet

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése

A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése 2013. NOVEMBER 29. DEBRECEN A 2014-2020-as határmenti programok tervezése A 2014-2020- as programozási időszakban az Európai Terüle= Együ?működési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ELFOGADOTT VÁLTOZAT 2015.02.12. CCI Cím Verzió Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M2OP001 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Elfogadott

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve RMDSZGazdaságiTanács Er dél y2020 aszül őf öl deuf or r ásokr aal apozot t i nt el l i gens,f ennt ar t hat óési nkl uzí vnövekedésének közösst r at égi aiker et eés f ej l eszt ésit er ve Vi t aanyag

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Fogalma. Alapelvek. Célja 2012.05.15. Egyesült különbözőségek: Az Euro. Csorba László EKF 2011/2012

Fogalma. Alapelvek. Célja 2012.05.15. Egyesült különbözőségek: Az Euro. Csorba László EKF 2011/2012 Csorba László EKF 2011/2012 Egyesült különbözőségek: Az Euro Fogalma Az Unió költségvetése olyan dokumentum, amely az Unió egyes években várható bevételeire és kiadásaira vonatkozó becslést és ennek előzetes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

EU-s pénzek: Adok-kapok?

EU-s pénzek: Adok-kapok? EU-s pénzek: Adok-kapok? HÉTKÖZNAPI ÚTMUTATÓ AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tudtad, hogy az Európai Unió saját költségvetéssel rendelkezik, melyhez minden tagországa hozzájárul? Átlagban évente 140 000 000 000

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben