11. félévi gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. félévi gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat"

Átírás

1 11. félévi gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat A gazdasági haszonállat (szarvasmarha, juh, sertés, baromfi, hal) állatorvoslási gyakorlat kötelező minden hallgató számára, aki valamennyi kötelező tárgyból eredményes vizsgát tett a megelőző 10 félév során. A gazdasági haszonállat-telepi állatorvoslási gyakorlat nem váltható ki más klinikai gyakorlattal pl. ló klinikum, vagy a Kar tanszékei által vezetett külső gyakorlattal. Általános tájékoztató Az állatorvoslási (klinikai) gyakorlat teljes időtartama 2014-től kezdődően 12 hét. A hallgatónak a 12 héten belül lehetősége van 4 hét kedvenc (kis) állat/egzotikus állat, 4 hét ló, vagy 8 hét kedvenc (kis)/egzotikus állat, vagy 8 hét ló klinikai gyakorlatot választani, de minden esetben a 4 hét gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat kötelező minden 11. féléves hallgató számára. Ugyanakkor azok a hallgatók, akik jobban érdeklődnek a gazdasági haszonállat állatorvoslás iránt, választhatnak 8 hét gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlatot, és ők 4 hét kedvenc/egzotikus állat, vagy 4 hét ló klinikai gyakorlatot választhatnak. Részletes tájékoztatás Az általános tájékoztatásnak megfelelően a gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat időtartama 4 vagy 8 hét. A gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat szakmai felelőse az Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék; A tantárgy felelős oktatója: Dr. habil Brydl Endre egyetemi tanár; A gyakorlat helyszíne és a gyakorlat vezetője az tantárgyfelelős tanszék által előzőleg akkreditált gazdasági haszonállattartó telep, illetve gyakorlatvezetőként regisztrált állatorvos; Gyakorlati napló: a hallgatónak a naponta végzett munkáról a gyakorlat időtartamától függően oldal terjedelmű naplót kell készíteni. A naplót a gyakorlat napjainak megfelelően napról napra, kronológiai sorrendben kell írni. A gyakorlatról készült fényképek a munka színvonalát növelik. A naplóval kapcsolatos további formai követelmény: betűtípus Times New Roman, betűnagyság 12 pont, margó: fent, lent és oldalt 2,5 cm. A gyakorlat teljesítését a gyakorlatvezető a feladatlistán az elvégzett feladatok, valamint a napló aláírásával igazolja, egyben javaslatot tesz a hallgató aktivitását értékelő gyakorlati érdemjegyre. 1

2 A gyakorlati naplót kinyomtatott formában legkésőbb a gyakorlati vizsga napján kell eljuttatni az Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszékre. A gyakorlati vizsga előfeltétele a gyakorlatvezető és a hallgató által is aláírt, nyomtatott gyakorlati naplónak a leadása. Ennek hiánya esetén a hallgató nem vizsgázhat. A napló elektronikus formában ( való megküldése előnyös, azonban nem helyettesíti a nyomtatott napló időben történő leadását. Különösen fontos, hogy a napló a hallgató által végzett gazdasági haszonállat állatorvoslási munkát mutassa be, és ne irodalmi összefoglaló, vagy más által végzett munka ismételt bemutatása legyen. A hallgatónak a vizsga során az általa végzett gyakorlati munkát percben, szabadelőadásban (PowerPoint prezentáció) kell összefoglalni. Előnyös a bevezetőben a gyakorlat helyszínének rövid ismertetése. Lényeges, hogy a hallgató az előadásában a számára legfontosabb, szakmailag legérdekesebb, legtöbb szakmai ismeretet és tapasztalatot nyújtó munka bemutatására összpontosítson. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

3 Baromfitelepi állatorvosi, állomány-egészségtani gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Feladat Dátum Aláírás 1 Ismerje meg, tanulmányozza a baromfitelep, a keltető járványvédelmi tervét, annak gyakorlatban történő működtetését. 2 Ismerje meg, tanulmányozza a baromfitelep, a keltető HACCP programját, annak gyakorlati működtetésé. 3 A betegségek elleni általános védekezés körében mérje fel és értékelje: o a telep, a keltető izoláltságát és védőtávolságait o ismerje meg és tanulmányozza a telep, a keltető személy, jármű és fertőzés közvetítő anyag forgalmát és a személyi/tárgyi higiénia előírásait o tanulmányozza az all in - all out rendszer működését, a rotációk helyes kialakítását, az állományok betelepítésének rendjét o értékelje a telep mérete és az integráció más egységei (keltető, vágóhíd) közötti termelés-szervezési összhangot o tanulmányozza a telepen, a keltetőben rendszeresített kártevő-irtási programot, annak ellenőrzését, szakszerűségét o ítélje meg a fertőzésre gyanús létesítmények (boncoló helyiség, göngyölegtároló, alomtároló stb.) járványvédelmi szempontok szerinti elhelyezését a telepen, valamint e létesítmények izoláltságát o mérje fel az alom és a hullák eltávolításának, elszállításának, kezelésének módját, gyakoriságát és a telep belső forgalmának szervezettségét (trágyaszállítás, hullák elszállítása, tojásgyűjtés, alomszéthordás, takarmányszállítás stb.) és vesse össze a vonatkozó hatályos rendeletek előírásaival o ítélje meg a kistermelői (háztáji) és a nagyüzemi baromfitartás közötti állategészségügyi kapcsolatot o tanulmányozza a járványvédelmi intézkedések működésének, folyamatosságát és ellenőrzési gyakorlatát. 4 A baromfitelepek működésének állathigiéniai szempontjai körében tanulmányozza és ismerje meg: o a naposbaromfi fogadásának állathigiéniai feltételeit különös tekintettel a fertőzési lánc megszakítására, vagyis a baromfiistálló (telep), valamint az istálló berendezési tárgyai takarításának és

4 fertőtlenítésének módszerére, rendszerére, eszközeire, és hatékonyságának ellenőrzésére o véleményezze a szervizperiódus tartamát és az istálló műszaki karbantartását o tanulmányozza és ismerje meg az istálló bealmozásának módját, a különböző alomanyagok alkalmasságát, a különböző típusú etetők és itatók beszerelését, elhelyezését, működését o ismerje meg a fogadásra előkészített, berendezett istálló fertőtlenítésének módját o tanulmányozza az istálló mikroklímájának beállítását és a mikroklíma ellenőrzésének eszközeit, módját a napos állomány fogadása előtt (relatív páratartalom, hőmérséklet, légállapot) o ismerje meg a naposbaromfi szállítása, átadása és fogadása, karanténozása esetén szükséges okmányokat, igazolásokat és az un. telepítési jegyzőkönyvet és vesse össze ezeket a hatályos rendeletek előírásaival. o ismerje meg és értékelje a naposbaromfi lerakodásának állathigiéniai feltételeit. 5 Az állomány nevelése, tartása, termelése során tanulmányozza és ismerje meg az adott baromfifajra kor és hasznosítási irány szerint kidolgozott tartástechnológiai előírást, különös tekintettel a menedzsment hiányosságaival összefüggésbe hozható állategészségügyi problémákra: o ismerje meg az istálló mikroklímája biztosításának eszközeit, azok működését, működésük ellenőrzési rendszerét. o ismerje meg az istállónak az adott állomány termelési iránya és kora szerinti technológiai berendezési tárgyait, azok működését, típusait, megfelelőségét (megvilágítás, etetők, itatók, tojófészkek, ketrecek, takarmánysilók, ivóvízforrás stb.) és ezek működésének ellenőrzését. o ismerje meg és értékelje a takarmányszállítás, tárolás, behordás állategészségügyi megfelelőségét o ismerje meg a takarmányok minőségének ellenőrzési módját, valamint az etetett takarmányok összetételét, táplálóanyag-tartalmát összevetve az adott állomány technológiai igényével. o értékelje az egyes istállókban elhelyezett állományok un. telepítési sűrűségét. o ismerje meg a tenyésztojás-gyűjtés, -kezelés, -tárolás és -kiszállítás módszereit, állathigiéniai megfelelőségét o tanulmányozza az állatszavatosság, hibás teljesítés felmerülő kérdéseit 6 A keltetés kapcsán ismerje meg: o a keltető felépítésének állathigiéniai és

5 járványvédelmi megfelelőségét, helyiségeinek beosztását, elhatároltságát különös tekintettel a keltetői hulladék tárolására, valamint véleményezze a keltetési folyamat haladási irányát, a keltetés rendszerét (egy vagy többfázisú) o ismerje meg a keltetés folyamatát, a keltetés eredményességét befolyásoló tényezőket, a keltetési problémák felderítésének módját. o A keltetőben végzett beavatkozások (vakcinázás, csonkolások, stb.) módszereit és állategészségügyi megfelelőségét 7 Az egyes betegségektől való mentesség ellenőrzésének vonatkozásában a hallgató tanulmányozza és ismerje meg: o a telepen tartott baromfifajra vonatkozó hatályos rendeleteket a salmonellosis megelőzésére és az állomány ellenőrzésére vonatkozóan a hatályos rendeletek előírásai szerint o vegyen részt az ellenőrzésekhez szükséges minták vételében, ismerkedjen meg az ellenőrzésnek az adott telepen történő végrehajtásával és ismerje meg a betegségmentességet bizonyító állategészségügyi igazolások megszerzésének módját o ismerje meg az állomány mycoplasma státuszát és vegyen részt a megelőzési programban az ellenőrzésekhez szükséges minták (tamponok, vér, stb.) vételében o ismerje meg a salmonellosis és a mycoplasmosis ellenőrzéséhez szükséges munkaszervezési feltételeket. 8 A betegségek elleni specifikus védekezés módszereinek vonatkozásában a hallgató ismerje meg: o a telepen alkalmazott immunizálási programot, vegyen részt annak kialakításában vagy készítsen önállóan ilyen programot, o ismerje meg a telepi baromfiállományok immunizálásának módszereit és azok gyakorlati végrehajtását, az ilyen munkálatokban maga is vegyen részt, o maga is végezze az egyes vakcinák előkészítését és biztosítsa ennek orvosi feltételeit. 9 Az állományok állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági menedzsmentje vonatkozásában a hallgató o naponta személyesen ellenőrizze az állományok egészségi állapotát o végezzen klinikai megfigyeléseket és vizsgálatokat minden állománynál o végezzen állomány-diagnosztikai klinikai és kórbonctani vizsgálatokat o ellenőrizze az állomány immunstátuszát (vakcinázások hatékonysága és diagnózis

6 megállapítása céljából) o tanulmányozza a tartástechnológiai és takarmányozási hiányosságokra visszavezethető betegséget o ellenőrizze a hatályos állatvédelmi és állatjóléti rendeletek előírásainak betartását és maga is képezze erre a telepi dolgozókat o ellenőrizze a munkavédelmi előírások betartását különös tekintettel a zoonózisokra o vegyen részt a vágóhídra történő szállítást megelőző élőállat-vizsgálatban, tanulmányozza az állategészügyi bizonyítvány és egyéb dokumentumok kitöltését o tanulmányozza a tojásrakás higiéniai feltételeit és a tojás telepi kezelésének gyakorlatát o vegyen részt a diagnosztikai minták intézetbe küldésében, esetleg szervezze ezt a tevékenységet o tanulmányozza és ellenőrizze a telep állategészségügyi adminisztrációját (istállónapló, elhullási napló, takarmányozási napló, selejtezési napló, trágya-értékesítési bizonylatok, hullaelszállítási bizonylatok, élőállat/tojásszállítási bizonylatok stb.). 10 Tanulmányozza a telep működésének gazdaságosságát különös tekintettel a tartási és állategészségügyi technológiára. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

7 Halegészségügyi állatorvosi gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Illetve a munkában résztvett. Feladat Dátum Aláírás 1 A halastó és halgazdaság felépítése. Vízrendszer, vízkezelés, tófajták 2 A tógazdasági mintavétel és a halak vizsgálat céljára való csomagolása, szállítása 3 Mintavétel bejelentési kötelezettséggel járó fertőzöttségek kimutatása céljából. A hal rutin boncolási folyamata. 4 Halak vizsgálata ektoparaziták és bőrön lévő mikroorganizmusok kimutatása céljából 5 Halak kopoltyújának vizsgálata (férgek, gombák, baktériumok) mikroszkópos technikákkal 6 Halak belső szerveinek vizsgálata, jellegzetes elváltozások felismerése, mintavétel szövettani vizsgálathoz 7 A természetes ívás és a mesterséges ívatás folyamata, hipofizálás, ikrakeltetés, fajtanemesítés 8 A mesterséges ivadéknevelés folyamata, takarmányozás, az eddig előfordult technológiai problémák a telepen 9 Ivadék kihelyezés, népesítés tófajták hasznosítás és halfajok szerint 10 A nyújtás és a piaci hal problémái a tóban, összefüggés a környezettel (madár kártétel stb.) 11 Halastavi takarmányozás technológiája, takarmányok és azok lehetséges problémái 12 Víz kémiai vizsgálatának indokai, tótípusonkénti megoszlása egy szezonban 13 Élőplankton vizsgálat (algák, alacsonyrendű állatok határozása) és a tótrágyázás hatásának vizsgálata 14 Leggyakoribb halastavi gyógykezelések: meszezés, klórmeszezés stb. és indokaik, kivitelezésük. 15 A lehalászás módjai és eszközei, a halszállítás előkészítése, hatósági állatorvosi teendők értékesítés előtt 16 A halszállítás különféle indokai és módjai (piaci, telepítés, export, tenyészhal, vizsgálati anyag stb.), állatorvosi teendők 17 Járványos vagy környezeti hatások okozta halpusztulás következményeinek kezelése, hullamegsemmisítés 18 Konkrét betegségek elleni célzott gyógykezelések módjai és kivitelezése tóban, ivadéknevelőben, telelőben. A fürdetés alkalmazása és indokai pl. halszállításkor 19 Csillós és ostoros egysejtűek okozta bántalmak előfordulása a gazdaságban: szezonalitás, érintett korcsoport, fajok.

8 20 Hám- és kopoltyúférgek okozta bántalmak előfordulása a gazdaságban: szezonalitás, korcsoport, fajok 21 A természetvédelem és a halgazdaság kapcsolata: a gazdaságosság mérőszámai, megítélése. 22 Kártételek becslése, a természet megőrzéssel kompatibilis megelőzési lehetőségek 23 A halgazdaság működésének gazdaságossági szempontú értékelése, a fenntartható gazdaságosság kritériumai a természetvédelem feltételei mellett. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil: Dr. Baska Ferenc Egyetemi docens

9 Juh állatorvoslási, állomány-egészségtani gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Feladat Dátum Aláírás 1 A juhászat általános értékelése. A telep tájolása, lakott területtől való távolsága. A telep járványvédelmének megismerése. Tartástechnológia megismerése. A gazdaság által tartott/ tenyésztett fajta megismerése 2 A juhállomány adatainak megismerése, elemzése. A juhászatban működő telepirányító szoftver működésének megismerése, adatok rögzítése, keresése, adatelemzés (termelésre, szaporodásra, állomány-egészségügyi helyzetre vonatkozó főbb adatok megismerése). Tenyészállat vásárlás/ eladás gyakorlata. 3 A juh takarmányadagjának és itatóvizének vizsgálata, takarmány- és vízmintavétel laboratóriumi vizsgálatra, vizsgálati eredmény értékelése. 4 A juhászat takarmányozási gyakorlatának megismerése. A kihajtás előtti teendők. 5 Kondíció-bírálat. Bélsár konzisztencia vizsgálat. Kérődzés vizsgálata. 6 Juh tenyész-állományok szaporodásbiológiai menedzsmentje. (Alkalmaznak-e bármilyen asszisztált reprodukciós módszert: MT, ivarzásszinkronizálás, ivarzásindukció, stb.) 7 Ellés megfigyelése, elletési higiénia. Esetleg szülészeti segélynyújtás. 8 Vemhesség megállapítása ultrahangvizsgálattal. Egyéb, a juhászatban alkalmazott vemhesség diagnosztikai eljárások megismerése. 9 A juhászatok árbevételének forrásai: A pecsenyebárány előállítás folyamatának megismerése. Fejés és tejkezelés a juhászatokban. 10 A bárányok összetett okú betegségeinek kórhatározása. A megelőzés és a védekezés módszerei. 11 Részvétel az aktuális állománykezelésekben (juhok rögzítése kezelésekhez, vérvételhez, vérvétel, parazitaellenes kezelések, vakcinázások, végtagkezelések stb.) A telep éves állománykezelési protokolljának megismerése. 12 Aktuális hatósági állatorvosi feladatok nyomon követése. Állatszállítás gyakorlatának megismerése. Állathullák kezelésének megismerése. 13 Állomány-vizsgálat a juhászatban, az állatok szállítása a vágóhídra, exportra, az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltése.

10 14 Állathullák diagnosztikai boncolása, állathullák (részeik) intézeti vizsgálatra küldése, vizsgálati eredmény értékelése. 15 A juhászat működésének összefoglaló értékelése, különös tekintettel gazdaságosságra, valamint a tartási-, takarmányozási- és állategészségügyi technológiára. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

11 Sertéstelepi állatorvosi, állomány-egészségtani gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Feladat Dátum Aláírás 1 Az állattartó létesítményekre vonatkozó előírások összevetése a gyakorlat színhelyéül szolgáló telep adottságaival. 2 A járványvédelmi rendszer kiépítettségének és működtetésének kritikai értékelése. Tapasztalatok az egyszerre telepítés egyszerre ürítés elvének alkalmazásával kapcsolatban. 3 A telep ún. ellenőrzési lista szerinti átvizsgálása, amelynek során az állatok termelése, egészsége és jólléte szempontjából fontos tartástechnológiai, gondozási, tenyésztési és takarmányozási kérdések megbeszélésre kerülnek. 4 A telepen alkalmazott fertőtlenítési eljárások értékelése. A fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzése. 5 Az állathullák kezelésére (ártalmatlanítására) vonatkozó előírások összevetése a telepi gyakorlattal. 6 A hígtrágya és/vagy almos trágya összegyűjtésének, kezelésének és elhelyezésének előírásai és telepi gyakorlata. 7 A kártevők (rágcsálók, rovarok, madarak) elleni védekezés módszerei a telepen. 8 Az állattartó épületek szellőztető és fűtési berendezéseinek leírása és kritikai értékelése. Kiválasztott istállóban a szellőztetés hatékonyságának ellenőrzése környezet-diagnosztikai mérésekkel. 9 A takarmány fogadás, -tárolás, és -kiosztás berendezéseinek és technológiájának áttekintése, a takarmánytárolók higiéniájának ellenőrzése. Takarmányés vízmintavétel, jegyzőkönyv és kísérőirat szerkesztés. Takarmány- és itatóvíz vizsgálatok eredményeinek értékelése. 10 A telep ún. fajlagos hizlalási eredményeinek (napi testtömeg-gyarapodás, takarmányértékesítés, elkészülési idő) áttekintése, konzultáció a telepi szakemberekkel és lehetőség szerint külső szaktanácsadóval a telepi genetika, takarmányozás, állategészségügyi helyzet fajlagos eredményekre gyakorolt hatásáról. 11 Állatszállítás megszervezése. A telepi gyakorlat összevetése a vonatkozó állatvédelmi és állategészségügyi igazgatási jogszabályokkal. 12 A számítógépes telepirányítási rendszer elvének és gyakorlati alkalmazásának megismerése. A telepen

12 használatos munkanaplók áttekintése. 12 A telep szaporodásbiológiai helyzetének értékelése. Akciós és célparaméterek összevetése a tényleges szaporodásbiológiai paraméterekkel. Problémás területek meghatározása. 14 Ivarzók kiválogatásában való részvétel, mesterséges termékenyítés, korai vemhességi vizsgálat. Ivarzásszinkronizálás telepi gyakorlatának megismerése, elvégzésében részvétel. 15 A tenyészállat-utánpótlás telepi gyakorlata. A kocasüldőfelnevelés elvei és gyakorlata, állategészségügyi menedzsmentje. A vásárolt tenyészállatok karanténozásának előírásai és telepi gyakorlata. 16 A kanok állategészségügyi és szaporodásbiológiai menedzsmentje, ondóvétel megfigyelése, begyakorlása. 17 A tenyészkocák állategészségügyi menedzsmentje, vakcinázások, parazitaellenes programok megismerése, elvégzésükben közreműködés. 18 A kocaselejtezés telepi gyakorlatának összevetése a vonatkozó sertés állomány-egészségügyi ismeretekkel. 19 Állománygondozás a fiaztatóban választásig: o fialásszinkronizálás elve és gyakorlata, hormonális beavatkozások a fialás alatt és után o a fiaztatás technológiája o alomkiegyenlítés (dajkásítás) elvei és gyakorlata. 20 A kocák fialás körüli megbetegedései és kezelésük naposkori véres beavatkozások technológiájának elvei és gyakorlata, preventív és terápiás malackezelések a fiaztatóban. 21 A választás előtti malacveszteségek felmérése: o a vetélés kivizsgálásával kapcsolatos hatósági előírások, a mintaküldés módja, o a holt / mumifikált magzatok fialásának okai, az ilyen eredetű veszteség mértéke a telepen, o választás előtti elhullás / selejtezés okai saját felmérés alapján; 22 A növendék malacok állategészségügyi menedzsmentje, az állomány állategészségügyi helyzetének értékelése. 23 A hízóállományok állategészségügyi menedzsmentje, az állomány állategészségügyi helyzetének értékelése. 24 Részvétel napi rendszerességgel az ellátó állatorvos irányításával és a telepen dolgozó állategészségügyi szaksegéd(ek) közreműködésével az időszerű preventív és terápiás munkában: állomány vizsgálat, boncolás, immunizálás, parazita ellenes kezelések. 25 Részvétel napi rendszerességgel az ellátó állatorvos irányításával és a telepen dolgozó állategészségügyi szaksegéd(ek) közreműködésével az időszerű tömegmunkákban: ivartalanítás, sérvműtétek stb. 26 Diagnosztikai munka (biológiai minták vétele, beküldése

13 kísérőirattal); egyedi és csoportos betegkezelés; itatóvízben alkalmazott gyógykezelés kivitelezése. 27 Gyógyszerek, vakcinák, eszközök rendelése, tárolásuk ellenőrzése és annak kritikai értékelése; 28 A telepen alkalmazott vakcinázási és gyógykezelési programok (állategészségügyi technológia) összefoglalása, megvitatása, a vonatkozó fertőző betegségekkel kapcsolatos ismeretek felfrissítése. 29. Élőállat-vizsgálat szállítás előtt a gazdaságban, az állatok szállítása a vágóhídra, az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltése 30 Vágóhídi állategészségügyi monitoring gyakorlása azon a vágóhídon, ahová az adott sertéstelepről a vágósertéseket szállítják (légzőszervek, bőr, máj vizsgálata). 31 A telep működésének összefoglaló értékelése, különös tekintettel gazdaságosságra, valamint a tartási-, takarmányozási- és állategészségügyi technológiára. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

14 Szarvasmarha-telepi állatorvosi, állomány-egészségtani gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Feladat Dátum Aláírás 1 A telep általános értékelése. A telep tájolása, lakott területtől való távolsága. A telep járványvédelmének megismerése. Tartástechnológia megismerése 2 Az állomány adatainak megismerése, elemzése. A gazdaságban működő telepirányító szoftver működésének megismerése, adatok rögzítése, keresése, adatelemzés (termelésre, szaporodásra, állomány-egészségügyi helyzetre vonatkozó főbb adatok megismerése). 3 Szarvasmarha takarmányadagjának és itatóvizének vizsgálata, takarmány- és vízmintavétel laboratóriumi vizsgálatra, vizsgálati eredmény értékelése. 4 A telepi takarmányozási gyakorlat megismerése. 5 Kondíció-bírálat. Bélsár konzisztencia vizsgálat. Kérődzés vizsgálata. 6 Ellés levezetése, elletési higiénia. Szülészeti segélynyújtás nehézellésnél. 7 Császármetszés. 8 A méhinvolúció ellenőrzése, involúciós szövődmények (magzatburok-visszamaradás, méhgyulladások) diagnosztizálása, gyógykezelése. 9 Petefészek ciklusos működésének ellenőrzése, petefészek képleteinek diagnosztizálása (rektális -,ill. ultrahangvizsgálattal). 10 Ivarzásmegfigyelés. Mesterséges termékenyítés. A gazdaságban használt ciklusdiagnosztikai és ciklusindukciós eljárások megismerése és elsajátítása. 11 Vemhesség megállapítása tehenekben és üszőkben rektális vizsgálat a termékenyítést követő napon. 12 Vemhesség megállapítása tehenekben és üszőkben ultrahangvizsgálat a termékenyítés utáni 30. naptól. Egyéb, az üzemben alkalmazott vemhesség diagnosztikai eljárások megismerése. 13 Újszülött borjú ellátása (légutak szabaddá tétele, köldökfertőtlenítés, kolosztrum itatás stb.). 14 Kolosztrum-ellátottság ellenőrzése. Kolosztrum minőségének ellenőrzése. 15 Fattyú tőgybimbó eltávolítása, szarvatlanítás. 16 Borjak és növendék szarvasmarhák klinikai vizsgálata, előforduló megbetegedések diagnosztizálása, gyógykezelése. 17 Részvétel preventív beavatkozásokban (parazitaellenes kezelések, immunizálás stb.). 18 A fejési munka gyakorlatának megismerése, fejési munka minősítése. A tőgyhigiénés profilaxis értékelése. 19 Klinikai tőgygyulladás diagnosztizálása, gyógykezelése.

15 20 Szubklinikai tőgygyulladás diagnosztizálása (alkalmazott eljárások elsajátítása: pl. CMT). 21 Tejminta vétel (tőgyből) mikrobiológiai vizsgálatra, a vizsgálat eredményeinek értékelése. 22 A tőgygyulladás elleni védekezési program megismerése, gyakorlata és kritikai értékelése. 23 A nyers tej kezelése a termelőhelyen, a tejház működése 24 Megelőző jellegű lábvég-fürösztő eljárások megismerése, gyakorlata és kritikai értékelése. 25 Funkcionális csülökkörmözés, beteg lábvég gyógyító körmözése, gyógykezelése. 26 Beteg állatok részletes klinikai vizsgálata, diagnózis, gyógykezelés. 27 Biológiai minták vétele (vér, vizelet, bendőtartalom, szőr, tej a lehetőségek szerint) helyszíni és kiegészítő laboratóriumi vizsgálatra. 28 Anyagcsere-profil vizsgálat elvégzésnek indoklása, az eredmények értékelése. 29 Egyszerű istállópróbák végrehajtása (pl. vizeletvizsgálat tesztcsíkok alkalmazásával, bendőtartalom vizsgálat). 30 Helyben elvégezhető sebészeti beavatkozások (szúrcsap alkalmazása, sebkezelés, oltógyomor-helyzetváltozás sebészeti megoldása stb.). 31 Részvétel az aktuális állománykezelésekben (parazitaellenes kezelések, vakcinázások, stb.) 32 Tuberkulinpróba elvégzése, bírálata 33 Aktuális hatósági állatorvosi feladatok nyomon követése. Állatszállítás gyakorlatának megismerése. Állathullák kezelésének megismerése. 34 Élőállat-vizsgálat a gazdaságban, az állatok szállítása a vágóhídra, az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltése 35 Állathullák diagnosztikai boncolása, állathullák (részeik) intézeti vizsgálatra küldése, vizsgálati eredmény értékelése. 36 A telep működésének összefoglaló értékelése, különös tekintettel gazdaságosságra, valamint a tartási-, takarmányozási- és állategészségügyi technológiára. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

Sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése zoonózisok. sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése

Sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése zoonózisok. sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése 1. sz.melléklet Sertés HACCP Általános járványvédelem: Személyforgalom Járműfogalom Munkaeszközök Állatforgalom Hullák, hullarészek Veszélyes anyagok Tisztítás, fertőtlenítés Rágcsálóirtás Sertésbetegségek

Részletesebben

Szarvasmarhatartás HACCP. Általános járványvédelem

Szarvasmarhatartás HACCP. Általános járványvédelem 1. sz. melléklet Szarvasmarhatartás HACCP Általános járványvédelem Személyforgalom Járműfogalom Munkaeszközök Állatforgalom Hullák, hullarészek Veszélyes anyagok Tisztítás, fertőtlenítés Rágcsálóirtás

Részletesebben

BRDC általános állománydiagnosztika. Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu

BRDC általános állománydiagnosztika. Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu BRDC általános állománydiagnosztika Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu Melyik az elsődleges az állománydiagnózis, vagy az egyedi diagnózis? 1. Egyedi diagnózis 2. Állomány diagnózis 3. Mindkettő egyformán

Részletesebben

A szakmai követelmények meglétének részletes vizsgálata

A szakmai követelmények meglétének részletes vizsgálata További szakmai követelmények Állattartó telep Az állattartó telepnek meg kell felelni a telepekre vonatkozó építészeti, épületgépészeti, elhelyezési és üzemeltetési feltételeknek, előírásoknak (OTÉK Országos

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY FEJŐ ÉS TEJKEZELŐ GÉP KEZELŐJE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések a

Részletesebben

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal A takarmány önmagában nem elegendő a magas színvonalú termeléshez. Termelést befolyásoló tényezők Takarmány Genetika Egyéb tényezők (menedzsment,

Részletesebben

A Magyar Állatorvosi Kamara Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai irányelve (ÁF) (tervezet) Állategészségügyi Technológia sertéstartásra

A Magyar Állatorvosi Kamara Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai irányelve (ÁF) (tervezet) Állategészségügyi Technológia sertéstartásra A telep neve, címe A Magyar Állatorvosi Kamara Állomány-egészségügyi Felügyeleti szakmai irányelve (ÁF) (tervezet) Állategészségügyi Technológia sertéstartásra A telep biztonságos működéséhez az alábbi

Részletesebben

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok)

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok) Szárazonállás és tejtermelés összefüggései (gyakorlati tapasztalatok) 2011. december 3. Dr. Bartyik János Az Enyingi Agrár ZRT. tevékenysége növénytermesztésen és állattenyésztésen alapul, a szarvasmarha

Részletesebben

Mennyibe kerül a BVD?

Mennyibe kerül a BVD? Mennyibe kerül a BVD? (Budapest, 2013. február 21.) Dr. Ózsvári László PhD, MBA SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék BEVEZETÉS A téma aktualitása, jelentősége BVD előfordulása:

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

HALGAZDASÁG. Állategészségügy a halgazdaságokban

HALGAZDASÁG. Állategészségügy a halgazdaságokban HALGAZDASÁG Állategészségügy a halgazdaságokban - Az állategészségügy célja a halgazdaságokban: Biztosítani a halállomány jó egészségügyi állapotát a folyamatos gondozásuk révén, mely lehetővé teszi a

Részletesebben

Hogyan találja meg mindenki a számítását? Telepi árképzés Dr. Kovács László Dr. Ózsvári László PhD, MBA Budapest, 2008. november 29.

Hogyan találja meg mindenki a számítását? Telepi árképzés Dr. Kovács László Dr. Ózsvári László PhD, MBA Budapest, 2008. november 29. Hogyan találja meg mindenki a számítását? Telepi árképzés Dr. Kovács László Dr. Ózsvári László PhD, MBA Budapest, 2008. november 29. Bevezetés Panaszok a haszonállatpraxisból: Állatorvosi munka, szaktudás

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK, BORJÚ-, NÖVENDÉKNEVELÉS ÉS HÍZLALÁS - Az állattartási technológiák

Részletesebben

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet

Aujeszky-betegség. 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Aujeszky-betegség 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet Fogalmak Fertőzött sertés: vírus, antigénjei, DNS kimutatható; gyanút keltő klinikai tünetek és olyan állományban van ahol a fertőzöttséget hatóságilag

Részletesebben

A mikotoxinok elleni védekezés a Bonafarm csoportnál 2011.03.10. Kádár Péter

A mikotoxinok elleni védekezés a Bonafarm csoportnál 2011.03.10. Kádár Péter A mikotoxinok elleni védekezés a Bonafarm csoportnál 2011.03.10. Kádár Péter Bonafarm csoport márkái, Bóly Zrt., Dalmand Zrt. Bonafarm csoport takarmány ágazat Takarmány előállítás: 5 telephely 14 gyártóvonal

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

VITAFORT ZRT Nemes Péter Vet- Produkt Kft.

VITAFORT ZRT Nemes Péter Vet- Produkt Kft. VITAFORT ZRT. 2016.06.02. Nemes Péter Vet- Produkt Kft. 1 Miért a Biosecurity Fotó: Dr. Horváth- Papp Imre 2 A biosecurity célja A kórokozók behurcolásának megakadályozása, hogy ne legyen: - szubklinikai

Részletesebben

MENNYI VESZTESÉGET OKOZNAK A BETEGSÉGEK A SERTÉSTARTÁSBAN?

MENNYI VESZTESÉGET OKOZNAK A BETEGSÉGEK A SERTÉSTARTÁSBAN? MENNYI VESZTESÉGET OKOZNAK A BETEGSÉGEK A SERTÉSTARTÁSBAN? V. Praxismenedzsment konferencia Budapest, 2011. december 3. PhD, MBA tanszékvezető egyetemi docens SZIE-ÁOTK Állat-egészségügyi Igazgatástani

Részletesebben

Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és emésztését! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és emésztését! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az emlősök emésztőkészülékének felépítését és emésztését! Információtartalom vázlata: - Az előbél felépítése és járulékos mirigyei - A középbél felépítése és járulékos mirigyei - Az utóbél

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft.

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Mi a bárány-kokcidiózis? Kórokozó Eimeria spp. Kórokozóképes ség E. ovinoidalis +++ E. crandallis +/++ E.

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése AZ ÁLLATOK KEZELÉSE, MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK - Az állattenyésztésre vonatkozó munkavédelmi

Részletesebben

Pulyka légzőszervi betegségek

Pulyka légzőszervi betegségek Pulyka A kórokozók Légzőszervi Gyakorlati helyzet Betegségek Alacsony patogenitású madárinfluenza XXIII. DERZSY NAPOK 2015. június 4-5. Zalakaros A jelenlegi megoldások Merial Avian Technical Services

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand

BROJLER. Teljesítménymutatók. An Aviagen Brand BROJLER 308 Teljesítménymutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 Brojler teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel együtt használandó. Teljesítmény

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP A oszlop döntésének igazolása A veszély megelőzésének 0. Vemhesítés (inszeminálás) Fizikai: sérülés nincs

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A Ismertesse a gazdasági állataink tartásánál alkalmazott etetési módszereket és itatási módokat! Az etetés néhány

Részletesebben

A 4. sorszámú Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 4. sorszámú Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 4. sorszámú Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campus Szarvas Útmutató a 7. félévi szakmai gyakorlathoz Szarvas 2015. 2 1. Általános tudnivalók (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

SERTÉS KOKCIDIÓZIS Dr Valler József Vitamed Pharma Kft.

SERTÉS KOKCIDIÓZIS Dr Valler József Vitamed Pharma Kft. Dr Valler József Vitamed Pharma Kft. EGY KIS TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS : Hazai sertésekben főleg malackorban gyakori az Eimeria debliecki, E.scabra, E. polita véglények előfordulása. Amerikai kutatók Isospora

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

Az MT Állomások hálózata és a Mesterséges Termékenyítés. Peter Berkvens AIM Worldwide Bikal, január 16. Eger, február 6.

Az MT Állomások hálózata és a Mesterséges Termékenyítés. Peter Berkvens AIM Worldwide Bikal, január 16. Eger, február 6. Az MT Állomások hálózata és a Mesterséges Termékenyítés Peter Berkvens AIM Worldwide Bikal, 2014. január 16. Eger, 2014. február 6. értéke Tenyésztés + MT! A világ egyik legnagyobb sertés MT szervezete

Részletesebben

Shoof és Ritchey állategészségügyi és állatkezelési termékek

Shoof és Ritchey állategészségügyi és állatkezelési termékek SHOOF WALKEASE - Korai beavatkozásra csülökápolásban A készlet tartalmazza a Walkease blokkokat, a speciális Walkease ragasztót, egy Surform reszelőt. A használat így egyszerű és nagyon hatékony. Gyors

Részletesebben

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz.

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz. Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék gyűjtőátrakó telep Kővágószőllős 0/46 hrsz. HACCP terv Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék

Részletesebben

A sertések húgyúti fertőzései (UTI)

A sertések húgyúti fertőzései (UTI) A sertések húgyúti fertőzései (UTI) A húgy-(nemi) szervek baktériumos fertőzöttsége (urinary tract infection) Szinonímái: SUGD (swine urogenital disease) Porcine pyelonephritis-cystitis komplex Legtöbbször

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

Árutojás-termelés. Módszerei. előnevelés: 5-6 hétig utónevelés: 18-20. hétig

Árutojás-termelés. Módszerei. előnevelés: 5-6 hétig utónevelés: 18-20. hétig Árutojás-termelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Állattudományi Intézet Dr. Konrád Szilárd egyetemi tanársegéd Módszerei 1. Egyfázisú: nevelés és termelés egy helyen

Részletesebben

laborvizsgálatok Dr. Markus Gabriella Markus Tejlabor kft. mgvet@chello.hu www.markustejlabor.shp.hu 30-9346-794

laborvizsgálatok Dr. Markus Gabriella Markus Tejlabor kft. mgvet@chello.hu www.markustejlabor.shp.hu 30-9346-794 Staphylococcus aureusmentesítés és az ehhez tartozó laborvizsgálatok Dr. Markus Gabriella Markus Tejlabor kft. mgvet@chello.hu www.markustejlabor.shp.hu 30-9346-794 Amit a Staphylococcus aureusról feltétlenül

Részletesebben

TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia

TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia TETRA-H Nevelési és tojástermelési technológia 1 TETRA-H nevelési és tojástermelési technológia A kettős hasznosítású TETRA-H nyugodt vérmérsékletű, színes tollú hibrid a külterjes tartást is kitűnően

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok Dr. Peter Franken Budapest 2013 BVD elleni védekezés a szarvasmarhaállományokban 1. Bevezetés és holland szarvasmarha-adatok

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Tojástermelés és tojástermékek előállításának higiéniája vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft

Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet. Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonella vizsgálatok és salmonella helyzet Dr.Lebhardt Károly M.A.H.Food-Controll Kft Salmonellák bemutatása Enterobacteriaceae családba tartozó Gramnegatív pálcák, körülcsillósak, aktívan mozognak (kivéve

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI MINŐSÉGI MAGYAR SERTÉSHÚS VÉDJEGY MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 2009.május 2 A Minőségi Magyar Sertéshús tanúsítási rendszer szakmai követelményei A Minőségi Magyar Sertéshús

Részletesebben

Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései. Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv.

Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései. Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv. Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv. ÉLBÁI 1 Népesség 448500 fő Terület 4088 km Népsűrűség 108 fő/km 2 Szm

Részletesebben

X. Kaposvári Állategészségügyi Napok. 19. Szapbiológiai Találkozó programja

X. Kaposvári Állategészségügyi Napok. 19. Szapbiológiai Találkozó programja X. Kaposvári Állategészségügyi Napok és 19. Szapbiológiai Találkozó programja 2013 október 11-12. Danubius Health Spa Resort Hévíz, Kossuth Lajos utca 9-11. PROGRAM 2013. október 11. péntek 08:00-18:00

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom.

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a.. /2008. számon kiadom. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2209-06/2 Szervezés és ellenőrzés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: munkaszervezés

Részletesebben

Sertés Akadémia 1.2.0. 6. óra

Sertés Akadémia 1.2.0. 6. óra II. Modul: Összefüggelemz Sert Akadémia 1.2.0. 6. óra Esttanulmányok - 3-5 RESPIG auditban rzt vett telep általános betegség-auditjának megvitatása dr. Búza László ResPig koordinátor 1 Általános audit

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

KANTEL Sertés Mesterséges Termékenyítő Állomás Működésének Kezdeti Tapasztalatai. Ifj. Straub István KANTEL Kft. TOPIGS Danubia Workshop 2014

KANTEL Sertés Mesterséges Termékenyítő Állomás Működésének Kezdeti Tapasztalatai. Ifj. Straub István KANTEL Kft. TOPIGS Danubia Workshop 2014 KANTEL Sertés Mesterséges Termékenyítő Állomás Működésének Kezdeti Tapasztalatai Ifj. Straub István KANTEL Kft. TOPIGS Danubia Workshop 2014 A projekt célja : A projekt három fő célja volt: - A legkorszerűbb

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

Járványügyi intézkedést követő kártalanítás. a kártalanítási eljárás és annak feltételei

Járványügyi intézkedést követő kártalanítás. a kártalanítási eljárás és annak feltételei Járványügyi intézkedést követő kártalanítás a kártalanítási eljárás és annak feltételei Jogszabályi háttér Az egyes állat járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló

Részletesebben

A malacok fontosabb felnevelési betegségei

A malacok fontosabb felnevelési betegségei A malacok fontosabb felnevelési betegségei Varga János egyetemi tanár az MTA tagja Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Mikrobiológia és Járványtan Tanszék 1581 Budapest, 146 Pf. 22. A szopós

Részletesebben

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 45/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZÁMÍTÓGÉPES TAKARMÁNYOZÁSI RENDSZER KEZELŐJE (SERTÉS) 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési

Részletesebben

BROJLER Teljesítménymutatók

BROJLER Teljesítménymutatók 08 BROJLER Teljesítménymutatók An Aviagen Brand ROSS 708 BROJLER: Teljesítménymutatók Bevezetés A füzet a Ross 708 Brojler teljesítménymutatóit tartalmazza, és a Ross Brojler Tartástechnológiai kézikönyvvel

Részletesebben

A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02

A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02 A termékenyítés gyakorlati bemutatása a Szögedi Gazdaság Kft. példáján keresztül. Csíkász Szabolcs 2014-10-02 Szögedi Gazdaság Kft. Bemutatkozás Állomány Hosszú távú tervek Tartalom Célok Süldők felkészítése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Nemzetközi Szarvasmarha Akadémia Szarvasmarha telepi BRDC menedzsment a gyakorlatban Budapest, 2012. november 30. A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Fodor László Szent István

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

DALMAND ZRT. SZILFÁSI NUKLEUSZ ÉS A VÖRÖSEGYHÁZI NEVELŐ TELEP BEMUTATÁSA

DALMAND ZRT. SZILFÁSI NUKLEUSZ ÉS A VÖRÖSEGYHÁZI NEVELŐ TELEP BEMUTATÁSA DALMAND ZRT. SZILFÁSI NUKLEUSZ ÉS A VÖRÖSEGYHÁZI NEVELŐ TELEP BEMUTATÁSA CÉGISMERTETŐ A Dalmand Zrt. elődje 1949-ben alakult meg a volt Eszterházy és Magyar Királyi Ménesbirtok helyén 2000 hold területtel.

Részletesebben

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban GLP Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban 31/1999. (VIII.6.) EÜM-FVM együttes rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekre és a növényvédő szerekre vonatkozó

Részletesebben

Útmutató. a nagyállatklinikai gyakorlatokhoz. Tananyag: ha nem is egyedül, de minden előírt vizsgálatban tevőleges részvétel, vizsgálati leletek

Útmutató. a nagyállatklinikai gyakorlatokhoz. Tananyag: ha nem is egyedül, de minden előírt vizsgálatban tevőleges részvétel, vizsgálati leletek Útmutató a nagyállatklinikai gyakorlatokhoz 11. szemeszter A gyakorlat ideje a hallgató választása szerint: 6 hét vagy 12 hét. Nagyállat-belgyógyászati klinikai gyakorlat Tananyag: ha nem is egyedül, de

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

Koi és aranyhal szaporítás, tartás. Ittzés István egyéni vállalkozó SZIE Halgazdálkodási Tanszék, tanszéki mérnök

Koi és aranyhal szaporítás, tartás. Ittzés István egyéni vállalkozó SZIE Halgazdálkodási Tanszék, tanszéki mérnök Koi és aranyhal szaporítás, tartás Ittzés István egyéni vállalkozó SZIE Halgazdálkodási Tanszék, tanszéki mérnök Szaporodás,szaporítás Az ívást kiváltó tényezők hőmérséklet 18-22 ºC ideális (14min-26max)

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A 11. félév kisállatklinikai gyakorlatainak követelményrendszere 2015

A 11. félév kisállatklinikai gyakorlatainak követelményrendszere 2015 A 11. félév kisállatklinikai gyakorlatainak követelményrendszere 2015 A11. félévi kisállatklinikai gyakorlat belgyógyászati témakörei Klinikai ambulánsbetegellátás - kórel zményfelvétele,kommunikáció az

Részletesebben

Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához. Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február

Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához. Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február Szoftverajánlat Sertéstelepi információs rendszer kialakításához Készítette: AGRÁRIN Kft. 2011. február TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 3 2 TÁJÉKOZTATÓ... 4 2.1 SERTÉSTENYÉSZTÉSI INFORMÁCIÓS

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Dán sertéspraxis. Állategészségügy menedzsment a sertéságazatban. Jan Dahl, DVM, Főtanácsadó

Dán sertéspraxis. Állategészségügy menedzsment a sertéságazatban. Jan Dahl, DVM, Főtanácsadó Dán sertéspraxis Állategészségügy menedzsment a sertéságazatban Jan Dahl, DVM, Főtanácsadó Háttér információk Dr. Jan Dahl Praktizáló állatorvos Dán Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tanács Klinikai kutató

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ I. TESZTFELADATOK Egyszerű választás D Négyféle asszociáció 1. D 2. B 3. C 4. B 5. A Ötféle asszociáció

Részletesebben

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei I. A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok a következők: Feladat 1. Húsvizsgálat

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

dr. Kranjec Ferenc A tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének komplex értékelése, a szaporodásbiológiai munka szervezése

dr. Kranjec Ferenc A tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének komplex értékelése, a szaporodásbiológiai munka szervezése dr. Kranjec Ferenc A tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének komplex értékelése, a szaporodásbiológiai munka szervezése USA Holstein, országos átlag 2006. 1. Term. (nap) 86 1. Term.fertilitása

Részletesebben

Sertés tartástechnológiai megoldások

Sertés tartástechnológiai megoldások Sertés tartástechnológiai megoldások Fenyvesi László Varga Attila A takarmányozás műszaki megoldásai Fizikai állapot Dercés száraz Dercés nedvesített Nedves Pelletált Etetési megoldás Számítógépes üzemirányítás

Részletesebben

Kombinált intenzív-extenzív rendszer alkalmazása, tervezésének és működtetésének tudományos. háttere, gyakorlati tapasztalatai

Kombinált intenzív-extenzív rendszer alkalmazása, tervezésének és működtetésének tudományos. háttere, gyakorlati tapasztalatai Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért Kombinált intenzív-extenzív rendszer alkalmazása, tervezésének és működtetésének tudományos háttere, gyakorlati tapasztalatai

Részletesebben

A baromfi-egészségügy igazgatási és igazságügyi vonatkozásai

A baromfi-egészségügy igazgatási és igazságügyi vonatkozásai A baromfi-egészségügy igazgatási és igazságügyi vonatkozásai DERZSY napok Hajdúszoboszló, 2016. június 3. Dr. Ózsvári László PhD, MBA tanszékvezető egyetemi docens SZIE-ÁOTK Állat-egészségügyi Igazgatástani

Részletesebben

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék

A B C D. Támogatható állatfajok. szarvasfélék M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 33. szám 5679 1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve

Részletesebben

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM BROILER PROGRAM Telepítés utáni mintavétel: élőállat-szállító autóról vett, lezárt csomagolású alompapír és 10 db útihulla (vagy 25 g meconium), mely a MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007 és a 180/2009 (XII:

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE Tantervi előírás Az intézményen kívüli 4 hetes szakmai gyakorlatot a Műszaki menedzser alapszak képzési programja kritérium-feltételként rögzíti. A gyakorlat időtartama

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése Tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlata Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

ÁLLATHIGIÉNIA ÉS ÁLLOMÁNY-EGÉSZSÉGÜGY AZ ÉLELMISZER-TERMELŐ ÁLLATÁLLOMÁNYOKBAN

ÁLLATHIGIÉNIA ÉS ÁLLOMÁNY-EGÉSZSÉGÜGY AZ ÉLELMISZER-TERMELŐ ÁLLATÁLLOMÁNYOKBAN Brydl Endre Állathigiénia és állomány-egészségügy ÁLLATHIGIÉNIA ÉS ÁLLOMÁNY-EGÉSZSÉGÜGY AZ ÉLELMISZER-TERMELŐ ÁLLATÁLLOMÁNYOKBAN Brydl Endre egyetemi tanár, CsC, Dip. ECBHM, Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi

Részletesebben