11. félévi gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. félévi gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat"

Átírás

1 11. félévi gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat A gazdasági haszonállat (szarvasmarha, juh, sertés, baromfi, hal) állatorvoslási gyakorlat kötelező minden hallgató számára, aki valamennyi kötelező tárgyból eredményes vizsgát tett a megelőző 10 félév során. A gazdasági haszonállat-telepi állatorvoslási gyakorlat nem váltható ki más klinikai gyakorlattal pl. ló klinikum, vagy a Kar tanszékei által vezetett külső gyakorlattal. Általános tájékoztató Az állatorvoslási (klinikai) gyakorlat teljes időtartama 2014-től kezdődően 12 hét. A hallgatónak a 12 héten belül lehetősége van 4 hét kedvenc (kis) állat/egzotikus állat, 4 hét ló, vagy 8 hét kedvenc (kis)/egzotikus állat, vagy 8 hét ló klinikai gyakorlatot választani, de minden esetben a 4 hét gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat kötelező minden 11. féléves hallgató számára. Ugyanakkor azok a hallgatók, akik jobban érdeklődnek a gazdasági haszonállat állatorvoslás iránt, választhatnak 8 hét gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlatot, és ők 4 hét kedvenc/egzotikus állat, vagy 4 hét ló klinikai gyakorlatot választhatnak. Részletes tájékoztatás Az általános tájékoztatásnak megfelelően a gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat időtartama 4 vagy 8 hét. A gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat szakmai felelőse az Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék; A tantárgy felelős oktatója: Dr. habil Brydl Endre egyetemi tanár; A gyakorlat helyszíne és a gyakorlat vezetője az tantárgyfelelős tanszék által előzőleg akkreditált gazdasági haszonállattartó telep, illetve gyakorlatvezetőként regisztrált állatorvos; Gyakorlati napló: a hallgatónak a naponta végzett munkáról a gyakorlat időtartamától függően oldal terjedelmű naplót kell készíteni. A naplót a gyakorlat napjainak megfelelően napról napra, kronológiai sorrendben kell írni. A gyakorlatról készült fényképek a munka színvonalát növelik. A naplóval kapcsolatos további formai követelmény: betűtípus Times New Roman, betűnagyság 12 pont, margó: fent, lent és oldalt 2,5 cm. A gyakorlat teljesítését a gyakorlatvezető a feladatlistán az elvégzett feladatok, valamint a napló aláírásával igazolja, egyben javaslatot tesz a hallgató aktivitását értékelő gyakorlati érdemjegyre. 1

2 A gyakorlati naplót kinyomtatott formában legkésőbb a gyakorlati vizsga napján kell eljuttatni az Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszékre. A gyakorlati vizsga előfeltétele a gyakorlatvezető és a hallgató által is aláírt, nyomtatott gyakorlati naplónak a leadása. Ennek hiánya esetén a hallgató nem vizsgázhat. A napló elektronikus formában ( való megküldése előnyös, azonban nem helyettesíti a nyomtatott napló időben történő leadását. Különösen fontos, hogy a napló a hallgató által végzett gazdasági haszonállat állatorvoslási munkát mutassa be, és ne irodalmi összefoglaló, vagy más által végzett munka ismételt bemutatása legyen. A hallgatónak a vizsga során az általa végzett gyakorlati munkát percben, szabadelőadásban (PowerPoint prezentáció) kell összefoglalni. Előnyös a bevezetőben a gyakorlat helyszínének rövid ismertetése. Lényeges, hogy a hallgató az előadásában a számára legfontosabb, szakmailag legérdekesebb, legtöbb szakmai ismeretet és tapasztalatot nyújtó munka bemutatására összpontosítson. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

3 Baromfitelepi állatorvosi, állomány-egészségtani gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Feladat Dátum Aláírás 1 Ismerje meg, tanulmányozza a baromfitelep, a keltető járványvédelmi tervét, annak gyakorlatban történő működtetését. 2 Ismerje meg, tanulmányozza a baromfitelep, a keltető HACCP programját, annak gyakorlati működtetésé. 3 A betegségek elleni általános védekezés körében mérje fel és értékelje: o a telep, a keltető izoláltságát és védőtávolságait o ismerje meg és tanulmányozza a telep, a keltető személy, jármű és fertőzés közvetítő anyag forgalmát és a személyi/tárgyi higiénia előírásait o tanulmányozza az all in - all out rendszer működését, a rotációk helyes kialakítását, az állományok betelepítésének rendjét o értékelje a telep mérete és az integráció más egységei (keltető, vágóhíd) közötti termelés-szervezési összhangot o tanulmányozza a telepen, a keltetőben rendszeresített kártevő-irtási programot, annak ellenőrzését, szakszerűségét o ítélje meg a fertőzésre gyanús létesítmények (boncoló helyiség, göngyölegtároló, alomtároló stb.) járványvédelmi szempontok szerinti elhelyezését a telepen, valamint e létesítmények izoláltságát o mérje fel az alom és a hullák eltávolításának, elszállításának, kezelésének módját, gyakoriságát és a telep belső forgalmának szervezettségét (trágyaszállítás, hullák elszállítása, tojásgyűjtés, alomszéthordás, takarmányszállítás stb.) és vesse össze a vonatkozó hatályos rendeletek előírásaival o ítélje meg a kistermelői (háztáji) és a nagyüzemi baromfitartás közötti állategészségügyi kapcsolatot o tanulmányozza a járványvédelmi intézkedések működésének, folyamatosságát és ellenőrzési gyakorlatát. 4 A baromfitelepek működésének állathigiéniai szempontjai körében tanulmányozza és ismerje meg: o a naposbaromfi fogadásának állathigiéniai feltételeit különös tekintettel a fertőzési lánc megszakítására, vagyis a baromfiistálló (telep), valamint az istálló berendezési tárgyai takarításának és

4 fertőtlenítésének módszerére, rendszerére, eszközeire, és hatékonyságának ellenőrzésére o véleményezze a szervizperiódus tartamát és az istálló műszaki karbantartását o tanulmányozza és ismerje meg az istálló bealmozásának módját, a különböző alomanyagok alkalmasságát, a különböző típusú etetők és itatók beszerelését, elhelyezését, működését o ismerje meg a fogadásra előkészített, berendezett istálló fertőtlenítésének módját o tanulmányozza az istálló mikroklímájának beállítását és a mikroklíma ellenőrzésének eszközeit, módját a napos állomány fogadása előtt (relatív páratartalom, hőmérséklet, légállapot) o ismerje meg a naposbaromfi szállítása, átadása és fogadása, karanténozása esetén szükséges okmányokat, igazolásokat és az un. telepítési jegyzőkönyvet és vesse össze ezeket a hatályos rendeletek előírásaival. o ismerje meg és értékelje a naposbaromfi lerakodásának állathigiéniai feltételeit. 5 Az állomány nevelése, tartása, termelése során tanulmányozza és ismerje meg az adott baromfifajra kor és hasznosítási irány szerint kidolgozott tartástechnológiai előírást, különös tekintettel a menedzsment hiányosságaival összefüggésbe hozható állategészségügyi problémákra: o ismerje meg az istálló mikroklímája biztosításának eszközeit, azok működését, működésük ellenőrzési rendszerét. o ismerje meg az istállónak az adott állomány termelési iránya és kora szerinti technológiai berendezési tárgyait, azok működését, típusait, megfelelőségét (megvilágítás, etetők, itatók, tojófészkek, ketrecek, takarmánysilók, ivóvízforrás stb.) és ezek működésének ellenőrzését. o ismerje meg és értékelje a takarmányszállítás, tárolás, behordás állategészségügyi megfelelőségét o ismerje meg a takarmányok minőségének ellenőrzési módját, valamint az etetett takarmányok összetételét, táplálóanyag-tartalmát összevetve az adott állomány technológiai igényével. o értékelje az egyes istállókban elhelyezett állományok un. telepítési sűrűségét. o ismerje meg a tenyésztojás-gyűjtés, -kezelés, -tárolás és -kiszállítás módszereit, állathigiéniai megfelelőségét o tanulmányozza az állatszavatosság, hibás teljesítés felmerülő kérdéseit 6 A keltetés kapcsán ismerje meg: o a keltető felépítésének állathigiéniai és

5 járványvédelmi megfelelőségét, helyiségeinek beosztását, elhatároltságát különös tekintettel a keltetői hulladék tárolására, valamint véleményezze a keltetési folyamat haladási irányát, a keltetés rendszerét (egy vagy többfázisú) o ismerje meg a keltetés folyamatát, a keltetés eredményességét befolyásoló tényezőket, a keltetési problémák felderítésének módját. o A keltetőben végzett beavatkozások (vakcinázás, csonkolások, stb.) módszereit és állategészségügyi megfelelőségét 7 Az egyes betegségektől való mentesség ellenőrzésének vonatkozásában a hallgató tanulmányozza és ismerje meg: o a telepen tartott baromfifajra vonatkozó hatályos rendeleteket a salmonellosis megelőzésére és az állomány ellenőrzésére vonatkozóan a hatályos rendeletek előírásai szerint o vegyen részt az ellenőrzésekhez szükséges minták vételében, ismerkedjen meg az ellenőrzésnek az adott telepen történő végrehajtásával és ismerje meg a betegségmentességet bizonyító állategészségügyi igazolások megszerzésének módját o ismerje meg az állomány mycoplasma státuszát és vegyen részt a megelőzési programban az ellenőrzésekhez szükséges minták (tamponok, vér, stb.) vételében o ismerje meg a salmonellosis és a mycoplasmosis ellenőrzéséhez szükséges munkaszervezési feltételeket. 8 A betegségek elleni specifikus védekezés módszereinek vonatkozásában a hallgató ismerje meg: o a telepen alkalmazott immunizálási programot, vegyen részt annak kialakításában vagy készítsen önállóan ilyen programot, o ismerje meg a telepi baromfiállományok immunizálásának módszereit és azok gyakorlati végrehajtását, az ilyen munkálatokban maga is vegyen részt, o maga is végezze az egyes vakcinák előkészítését és biztosítsa ennek orvosi feltételeit. 9 Az állományok állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági menedzsmentje vonatkozásában a hallgató o naponta személyesen ellenőrizze az állományok egészségi állapotát o végezzen klinikai megfigyeléseket és vizsgálatokat minden állománynál o végezzen állomány-diagnosztikai klinikai és kórbonctani vizsgálatokat o ellenőrizze az állomány immunstátuszát (vakcinázások hatékonysága és diagnózis

6 megállapítása céljából) o tanulmányozza a tartástechnológiai és takarmányozási hiányosságokra visszavezethető betegséget o ellenőrizze a hatályos állatvédelmi és állatjóléti rendeletek előírásainak betartását és maga is képezze erre a telepi dolgozókat o ellenőrizze a munkavédelmi előírások betartását különös tekintettel a zoonózisokra o vegyen részt a vágóhídra történő szállítást megelőző élőállat-vizsgálatban, tanulmányozza az állategészügyi bizonyítvány és egyéb dokumentumok kitöltését o tanulmányozza a tojásrakás higiéniai feltételeit és a tojás telepi kezelésének gyakorlatát o vegyen részt a diagnosztikai minták intézetbe küldésében, esetleg szervezze ezt a tevékenységet o tanulmányozza és ellenőrizze a telep állategészségügyi adminisztrációját (istállónapló, elhullási napló, takarmányozási napló, selejtezési napló, trágya-értékesítési bizonylatok, hullaelszállítási bizonylatok, élőállat/tojásszállítási bizonylatok stb.). 10 Tanulmányozza a telep működésének gazdaságosságát különös tekintettel a tartási és állategészségügyi technológiára. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

7 Halegészségügyi állatorvosi gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Illetve a munkában résztvett. Feladat Dátum Aláírás 1 A halastó és halgazdaság felépítése. Vízrendszer, vízkezelés, tófajták 2 A tógazdasági mintavétel és a halak vizsgálat céljára való csomagolása, szállítása 3 Mintavétel bejelentési kötelezettséggel járó fertőzöttségek kimutatása céljából. A hal rutin boncolási folyamata. 4 Halak vizsgálata ektoparaziták és bőrön lévő mikroorganizmusok kimutatása céljából 5 Halak kopoltyújának vizsgálata (férgek, gombák, baktériumok) mikroszkópos technikákkal 6 Halak belső szerveinek vizsgálata, jellegzetes elváltozások felismerése, mintavétel szövettani vizsgálathoz 7 A természetes ívás és a mesterséges ívatás folyamata, hipofizálás, ikrakeltetés, fajtanemesítés 8 A mesterséges ivadéknevelés folyamata, takarmányozás, az eddig előfordult technológiai problémák a telepen 9 Ivadék kihelyezés, népesítés tófajták hasznosítás és halfajok szerint 10 A nyújtás és a piaci hal problémái a tóban, összefüggés a környezettel (madár kártétel stb.) 11 Halastavi takarmányozás technológiája, takarmányok és azok lehetséges problémái 12 Víz kémiai vizsgálatának indokai, tótípusonkénti megoszlása egy szezonban 13 Élőplankton vizsgálat (algák, alacsonyrendű állatok határozása) és a tótrágyázás hatásának vizsgálata 14 Leggyakoribb halastavi gyógykezelések: meszezés, klórmeszezés stb. és indokaik, kivitelezésük. 15 A lehalászás módjai és eszközei, a halszállítás előkészítése, hatósági állatorvosi teendők értékesítés előtt 16 A halszállítás különféle indokai és módjai (piaci, telepítés, export, tenyészhal, vizsgálati anyag stb.), állatorvosi teendők 17 Járványos vagy környezeti hatások okozta halpusztulás következményeinek kezelése, hullamegsemmisítés 18 Konkrét betegségek elleni célzott gyógykezelések módjai és kivitelezése tóban, ivadéknevelőben, telelőben. A fürdetés alkalmazása és indokai pl. halszállításkor 19 Csillós és ostoros egysejtűek okozta bántalmak előfordulása a gazdaságban: szezonalitás, érintett korcsoport, fajok.

8 20 Hám- és kopoltyúférgek okozta bántalmak előfordulása a gazdaságban: szezonalitás, korcsoport, fajok 21 A természetvédelem és a halgazdaság kapcsolata: a gazdaságosság mérőszámai, megítélése. 22 Kártételek becslése, a természet megőrzéssel kompatibilis megelőzési lehetőségek 23 A halgazdaság működésének gazdaságossági szempontú értékelése, a fenntartható gazdaságosság kritériumai a természetvédelem feltételei mellett. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil: Dr. Baska Ferenc Egyetemi docens

9 Juh állatorvoslási, állomány-egészségtani gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Feladat Dátum Aláírás 1 A juhászat általános értékelése. A telep tájolása, lakott területtől való távolsága. A telep járványvédelmének megismerése. Tartástechnológia megismerése. A gazdaság által tartott/ tenyésztett fajta megismerése 2 A juhállomány adatainak megismerése, elemzése. A juhászatban működő telepirányító szoftver működésének megismerése, adatok rögzítése, keresése, adatelemzés (termelésre, szaporodásra, állomány-egészségügyi helyzetre vonatkozó főbb adatok megismerése). Tenyészállat vásárlás/ eladás gyakorlata. 3 A juh takarmányadagjának és itatóvizének vizsgálata, takarmány- és vízmintavétel laboratóriumi vizsgálatra, vizsgálati eredmény értékelése. 4 A juhászat takarmányozási gyakorlatának megismerése. A kihajtás előtti teendők. 5 Kondíció-bírálat. Bélsár konzisztencia vizsgálat. Kérődzés vizsgálata. 6 Juh tenyész-állományok szaporodásbiológiai menedzsmentje. (Alkalmaznak-e bármilyen asszisztált reprodukciós módszert: MT, ivarzásszinkronizálás, ivarzásindukció, stb.) 7 Ellés megfigyelése, elletési higiénia. Esetleg szülészeti segélynyújtás. 8 Vemhesség megállapítása ultrahangvizsgálattal. Egyéb, a juhászatban alkalmazott vemhesség diagnosztikai eljárások megismerése. 9 A juhászatok árbevételének forrásai: A pecsenyebárány előállítás folyamatának megismerése. Fejés és tejkezelés a juhászatokban. 10 A bárányok összetett okú betegségeinek kórhatározása. A megelőzés és a védekezés módszerei. 11 Részvétel az aktuális állománykezelésekben (juhok rögzítése kezelésekhez, vérvételhez, vérvétel, parazitaellenes kezelések, vakcinázások, végtagkezelések stb.) A telep éves állománykezelési protokolljának megismerése. 12 Aktuális hatósági állatorvosi feladatok nyomon követése. Állatszállítás gyakorlatának megismerése. Állathullák kezelésének megismerése. 13 Állomány-vizsgálat a juhászatban, az állatok szállítása a vágóhídra, exportra, az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltése.

10 14 Állathullák diagnosztikai boncolása, állathullák (részeik) intézeti vizsgálatra küldése, vizsgálati eredmény értékelése. 15 A juhászat működésének összefoglaló értékelése, különös tekintettel gazdaságosságra, valamint a tartási-, takarmányozási- és állategészségügyi technológiára. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

11 Sertéstelepi állatorvosi, állomány-egészségtani gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Feladat Dátum Aláírás 1 Az állattartó létesítményekre vonatkozó előírások összevetése a gyakorlat színhelyéül szolgáló telep adottságaival. 2 A járványvédelmi rendszer kiépítettségének és működtetésének kritikai értékelése. Tapasztalatok az egyszerre telepítés egyszerre ürítés elvének alkalmazásával kapcsolatban. 3 A telep ún. ellenőrzési lista szerinti átvizsgálása, amelynek során az állatok termelése, egészsége és jólléte szempontjából fontos tartástechnológiai, gondozási, tenyésztési és takarmányozási kérdések megbeszélésre kerülnek. 4 A telepen alkalmazott fertőtlenítési eljárások értékelése. A fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzése. 5 Az állathullák kezelésére (ártalmatlanítására) vonatkozó előírások összevetése a telepi gyakorlattal. 6 A hígtrágya és/vagy almos trágya összegyűjtésének, kezelésének és elhelyezésének előírásai és telepi gyakorlata. 7 A kártevők (rágcsálók, rovarok, madarak) elleni védekezés módszerei a telepen. 8 Az állattartó épületek szellőztető és fűtési berendezéseinek leírása és kritikai értékelése. Kiválasztott istállóban a szellőztetés hatékonyságának ellenőrzése környezet-diagnosztikai mérésekkel. 9 A takarmány fogadás, -tárolás, és -kiosztás berendezéseinek és technológiájának áttekintése, a takarmánytárolók higiéniájának ellenőrzése. Takarmányés vízmintavétel, jegyzőkönyv és kísérőirat szerkesztés. Takarmány- és itatóvíz vizsgálatok eredményeinek értékelése. 10 A telep ún. fajlagos hizlalási eredményeinek (napi testtömeg-gyarapodás, takarmányértékesítés, elkészülési idő) áttekintése, konzultáció a telepi szakemberekkel és lehetőség szerint külső szaktanácsadóval a telepi genetika, takarmányozás, állategészségügyi helyzet fajlagos eredményekre gyakorolt hatásáról. 11 Állatszállítás megszervezése. A telepi gyakorlat összevetése a vonatkozó állatvédelmi és állategészségügyi igazgatási jogszabályokkal. 12 A számítógépes telepirányítási rendszer elvének és gyakorlati alkalmazásának megismerése. A telepen

12 használatos munkanaplók áttekintése. 12 A telep szaporodásbiológiai helyzetének értékelése. Akciós és célparaméterek összevetése a tényleges szaporodásbiológiai paraméterekkel. Problémás területek meghatározása. 14 Ivarzók kiválogatásában való részvétel, mesterséges termékenyítés, korai vemhességi vizsgálat. Ivarzásszinkronizálás telepi gyakorlatának megismerése, elvégzésében részvétel. 15 A tenyészállat-utánpótlás telepi gyakorlata. A kocasüldőfelnevelés elvei és gyakorlata, állategészségügyi menedzsmentje. A vásárolt tenyészállatok karanténozásának előírásai és telepi gyakorlata. 16 A kanok állategészségügyi és szaporodásbiológiai menedzsmentje, ondóvétel megfigyelése, begyakorlása. 17 A tenyészkocák állategészségügyi menedzsmentje, vakcinázások, parazitaellenes programok megismerése, elvégzésükben közreműködés. 18 A kocaselejtezés telepi gyakorlatának összevetése a vonatkozó sertés állomány-egészségügyi ismeretekkel. 19 Állománygondozás a fiaztatóban választásig: o fialásszinkronizálás elve és gyakorlata, hormonális beavatkozások a fialás alatt és után o a fiaztatás technológiája o alomkiegyenlítés (dajkásítás) elvei és gyakorlata. 20 A kocák fialás körüli megbetegedései és kezelésük naposkori véres beavatkozások technológiájának elvei és gyakorlata, preventív és terápiás malackezelések a fiaztatóban. 21 A választás előtti malacveszteségek felmérése: o a vetélés kivizsgálásával kapcsolatos hatósági előírások, a mintaküldés módja, o a holt / mumifikált magzatok fialásának okai, az ilyen eredetű veszteség mértéke a telepen, o választás előtti elhullás / selejtezés okai saját felmérés alapján; 22 A növendék malacok állategészségügyi menedzsmentje, az állomány állategészségügyi helyzetének értékelése. 23 A hízóállományok állategészségügyi menedzsmentje, az állomány állategészségügyi helyzetének értékelése. 24 Részvétel napi rendszerességgel az ellátó állatorvos irányításával és a telepen dolgozó állategészségügyi szaksegéd(ek) közreműködésével az időszerű preventív és terápiás munkában: állomány vizsgálat, boncolás, immunizálás, parazita ellenes kezelések. 25 Részvétel napi rendszerességgel az ellátó állatorvos irányításával és a telepen dolgozó állategészségügyi szaksegéd(ek) közreműködésével az időszerű tömegmunkákban: ivartalanítás, sérvműtétek stb. 26 Diagnosztikai munka (biológiai minták vétele, beküldése

13 kísérőirattal); egyedi és csoportos betegkezelés; itatóvízben alkalmazott gyógykezelés kivitelezése. 27 Gyógyszerek, vakcinák, eszközök rendelése, tárolásuk ellenőrzése és annak kritikai értékelése; 28 A telepen alkalmazott vakcinázási és gyógykezelési programok (állategészségügyi technológia) összefoglalása, megvitatása, a vonatkozó fertőző betegségekkel kapcsolatos ismeretek felfrissítése. 29. Élőállat-vizsgálat szállítás előtt a gazdaságban, az állatok szállítása a vágóhídra, az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltése 30 Vágóhídi állategészségügyi monitoring gyakorlása azon a vágóhídon, ahová az adott sertéstelepről a vágósertéseket szállítják (légzőszervek, bőr, máj vizsgálata). 31 A telep működésének összefoglaló értékelése, különös tekintettel gazdaságosságra, valamint a tartási-, takarmányozási- és állategészségügyi technológiára. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

14 Szarvasmarha-telepi állatorvosi, állomány-egészségtani gyakorlat Alulírott,.gyakorlatvezető igazolom, hogy a vezetésem alatt a hallgató az aláírás napján a feladatot teljesítette. Feladat Dátum Aláírás 1 A telep általános értékelése. A telep tájolása, lakott területtől való távolsága. A telep járványvédelmének megismerése. Tartástechnológia megismerése 2 Az állomány adatainak megismerése, elemzése. A gazdaságban működő telepirányító szoftver működésének megismerése, adatok rögzítése, keresése, adatelemzés (termelésre, szaporodásra, állomány-egészségügyi helyzetre vonatkozó főbb adatok megismerése). 3 Szarvasmarha takarmányadagjának és itatóvizének vizsgálata, takarmány- és vízmintavétel laboratóriumi vizsgálatra, vizsgálati eredmény értékelése. 4 A telepi takarmányozási gyakorlat megismerése. 5 Kondíció-bírálat. Bélsár konzisztencia vizsgálat. Kérődzés vizsgálata. 6 Ellés levezetése, elletési higiénia. Szülészeti segélynyújtás nehézellésnél. 7 Császármetszés. 8 A méhinvolúció ellenőrzése, involúciós szövődmények (magzatburok-visszamaradás, méhgyulladások) diagnosztizálása, gyógykezelése. 9 Petefészek ciklusos működésének ellenőrzése, petefészek képleteinek diagnosztizálása (rektális -,ill. ultrahangvizsgálattal). 10 Ivarzásmegfigyelés. Mesterséges termékenyítés. A gazdaságban használt ciklusdiagnosztikai és ciklusindukciós eljárások megismerése és elsajátítása. 11 Vemhesség megállapítása tehenekben és üszőkben rektális vizsgálat a termékenyítést követő napon. 12 Vemhesség megállapítása tehenekben és üszőkben ultrahangvizsgálat a termékenyítés utáni 30. naptól. Egyéb, az üzemben alkalmazott vemhesség diagnosztikai eljárások megismerése. 13 Újszülött borjú ellátása (légutak szabaddá tétele, köldökfertőtlenítés, kolosztrum itatás stb.). 14 Kolosztrum-ellátottság ellenőrzése. Kolosztrum minőségének ellenőrzése. 15 Fattyú tőgybimbó eltávolítása, szarvatlanítás. 16 Borjak és növendék szarvasmarhák klinikai vizsgálata, előforduló megbetegedések diagnosztizálása, gyógykezelése. 17 Részvétel preventív beavatkozásokban (parazitaellenes kezelések, immunizálás stb.). 18 A fejési munka gyakorlatának megismerése, fejési munka minősítése. A tőgyhigiénés profilaxis értékelése. 19 Klinikai tőgygyulladás diagnosztizálása, gyógykezelése.

15 20 Szubklinikai tőgygyulladás diagnosztizálása (alkalmazott eljárások elsajátítása: pl. CMT). 21 Tejminta vétel (tőgyből) mikrobiológiai vizsgálatra, a vizsgálat eredményeinek értékelése. 22 A tőgygyulladás elleni védekezési program megismerése, gyakorlata és kritikai értékelése. 23 A nyers tej kezelése a termelőhelyen, a tejház működése 24 Megelőző jellegű lábvég-fürösztő eljárások megismerése, gyakorlata és kritikai értékelése. 25 Funkcionális csülökkörmözés, beteg lábvég gyógyító körmözése, gyógykezelése. 26 Beteg állatok részletes klinikai vizsgálata, diagnózis, gyógykezelés. 27 Biológiai minták vétele (vér, vizelet, bendőtartalom, szőr, tej a lehetőségek szerint) helyszíni és kiegészítő laboratóriumi vizsgálatra. 28 Anyagcsere-profil vizsgálat elvégzésnek indoklása, az eredmények értékelése. 29 Egyszerű istállópróbák végrehajtása (pl. vizeletvizsgálat tesztcsíkok alkalmazásával, bendőtartalom vizsgálat). 30 Helyben elvégezhető sebészeti beavatkozások (szúrcsap alkalmazása, sebkezelés, oltógyomor-helyzetváltozás sebészeti megoldása stb.). 31 Részvétel az aktuális állománykezelésekben (parazitaellenes kezelések, vakcinázások, stb.) 32 Tuberkulinpróba elvégzése, bírálata 33 Aktuális hatósági állatorvosi feladatok nyomon követése. Állatszállítás gyakorlatának megismerése. Állathullák kezelésének megismerése. 34 Élőállat-vizsgálat a gazdaságban, az állatok szállítása a vágóhídra, az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltése 35 Állathullák diagnosztikai boncolása, állathullák (részeik) intézeti vizsgálatra küldése, vizsgálati eredmény értékelése. 36 A telep működésének összefoglaló értékelése, különös tekintettel gazdaságosságra, valamint a tartási-, takarmányozási- és állategészségügyi technológiára. A hallgatónak a felsorolt gyakorlati feladatoknak legalább 60%-át kell a gyakorlatvezető állatorvos által igazoltan teljesítenie, hogy a gyakorlat teljesítését a tanszék elfogadja. Budapest, január 2. Prof. Dr. habil Brydl Endre, DVM, CSc, Dipl. ECBHM Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék 1078 Budapest István u. 2. e-amil: Telefon: /8516 Mobil:

Állathigiénia, állategészségtani alapok. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK

Állathigiénia, állategészségtani alapok. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK Állathigiénia, állategészségtani alapok Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK AZ ÁLLATHIGIÉNIA TÁRGYKÖRE, FELADATA AZ ÁLLATHIGIÉNIA TÁRGYKÖRE Vizsgálja: Az élő és élettelen környezetnek a

Részletesebben

Kérődző-egészségügyi szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata

Kérődző-egészségügyi szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Kérődző-egészségügyi szakállatorvos Szakállatorvosi képzés Működési szabályzata Budapest 2013 Tartalomjegyzék A

Részletesebben

ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV

ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV ÁLLATTARTÓ TELEPEKRE A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása 2011. 1 A szakmai ajánlást készítette a MÁOK Élelmiszer-biztonsági Bizottsága Dr. Cseh Kálmán Dr.

Részletesebben

A szakmai követelmények meglétének részletes vizsgálata

A szakmai követelmények meglétének részletes vizsgálata További szakmai követelmények Állattartó telep Az állattartó telepnek meg kell felelni a telepekre vonatkozó építészeti, épületgépészeti, elhelyezési és üzemeltetési feltételeknek, előírásoknak (OTÉK Országos

Részletesebben

A szarvasmarhák légzőszervi komplex tünetegyüttese (BRDC) elleni védekezés lehetőségei. International Cattle Academy, Budapest. Dr. Búza László MSD AH

A szarvasmarhák légzőszervi komplex tünetegyüttese (BRDC) elleni védekezés lehetőségei. International Cattle Academy, Budapest. Dr. Búza László MSD AH A szarvasmarhák légzőszervi komplex tünetegyüttese (BRDC) elleni védekezés lehetőségei International Cattle Academy, Budapest Dr. Búza László MSD AH 1 Óravázlat LÉGZŐSZERVI BETEGSÉGEK ELLENI VÉDEKEZÉS

Részletesebben

FAKULTATÍV TANTÁRGYAI

FAKULTATÍV TANTÁRGYAI T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÁLLATORVOSKÉPZÉS FAKULTATÍV TANTÁRGYAI 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 6 Fakultatív formában működő Vadgazdálkodási szakirány... 7 A FAKULTATÍV TANTÁRGYAK TANSZÉKENKÉNTI

Részletesebben

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -a 1. pontjának g) alpontjában és

Részletesebben

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Állattartás I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 ÁLLATTARTÁS I. DR. GYÖRKÖS ISTVÁN DR. FORGÓ ISTVÁN Dr. VÁGVÖLGYI

Részletesebben

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS Szerző: DR. SZIEBERTH ISTVÁN Lektor: DR. MILE SÁNDOR Szerkesztő:

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 41/1997. (V. 28.) rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 1 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Budapest, 2014. január 31. Dr. Cseh Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető

Kedves Hallgatók! Budapest, 2014. január 31. Dr. Cseh Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető Kedves Hallgatók! Hallgatói kezdeményezésre született meg az a tanszéki tájékoztató füzet, aminek a frissített változatát tartják a kezükben. Kiadványunkban igyekeztünk összegyűjteni mindazokat az információkat,

Részletesebben

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ Állattartó farmokra vonatkozó szbályok 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME I. Cím Az állatbetegségek megelõzésének és

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

1.50. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.50. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.50. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Készítette: Dr. Szamosi Szilvia Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta:

Részletesebben

A NAGYÜZEMI SERTÉSTARTÁS TECHNOLÓGIÁJA ÉS HIGIÉNIÁJA

A NAGYÜZEMI SERTÉSTARTÁS TECHNOLÓGIÁJA ÉS HIGIÉNIÁJA A NAGYÜZEMI SERTÉSTARTÁS TECHNOLÓGIÁJA ÉS HIGIÉNIÁJA AZ IPARSZERŰ TARTÁS JELLEMZŐI 1 állatfaj van Nagy létszám (300-5000 koca) Nagy mennyiségű vágósertés kibocsátás (5.000-100.000 db/év) Bekerített a telep

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t

Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t 2013-1-RO1-LEO05-28756 LLP-LdV/TOI/2013/RO/007 Harmadik tanfolyam - bevezetés a HACCP-ba és egy élemiszer biztonságra alapozott terv létrehozása alapul véve a HACCP-t Harmadik szint Tartalom Rész Fejezet

Részletesebben

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGTAN

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGTAN SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGI IGAZGATÁSTANI ÉS ARÁRGAZDASÁGTANI TANSZÉK ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGTAN Írta: Dr. Bíró Oszkár Dr. Ózsvári László BUDAPEST 2006. Lektorálta:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

egyetemi oktatás - 2006

egyetemi oktatás - 2006 Minőség Egyetemi oktatás 2006 Álatlános áttekintés A célnak való megfelelőség (a vevői követelmények, előírások teljes kielégítése, mindig) Hozzáférhetőség A minőség a vevő igényeinek pontos megismerése

Részletesebben

AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI AZ ÁLLATTARTÁS KÖVETELMÉNYEI

AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI AZ ÁLLATTARTÁS KÖVETELMÉNYEI AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI AZ ÁLLATTARTÁS KÖVETELMÉNYEI FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI AZ ÁLLATTARTÁS KÖVETELMÉNYEI Szerzők: Dr. Báder Ernő

Részletesebben

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Tejtermelő tehenészeti telepek számítógépes irányítása és ökonómiai vonatkozásai

Tejtermelő tehenészeti telepek számítógépes irányítása és ökonómiai vonatkozásai Debrecen Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Tejtermelő tehenészeti telepek számítógépes irányítása és ökonómiai vonatkozásai Készítette:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

Praxismenedzsment Konferencia

Praxismenedzsment Konferencia A rendezvény fő támogatója: A rendezvény támogatói: Praxismenedzsment Konferencia 2008. November 29., Szombat Printindex Bt. Szent Isván Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Oldal Időpont Program - Tartalomjegyzék

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben