A szakmai követelmények meglétének részletes vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szakmai követelmények meglétének részletes vizsgálata"

Átírás

1 További szakmai követelmények Állattartó telep Az állattartó telepnek meg kell felelni a telepekre vonatkozó építészeti, épületgépészeti, elhelyezési és üzemeltetési feltételeknek, előírásoknak (OTÉK Országos Tervezési és Építészeti Követelmények-, helyi részletes rendezési terv - beépíthetőség, védőtávolság). Ennek megfelelően engedélyek rendelkezésre állnak. Meg kell felelni a telepekre előírt és hatóságilag jóváhagyott Járványügyi intézkedési tervnek. Ugyancsak legyen az állattartó telepre vonatkozó GHP útmutató vagy azzal egyenértékű szakmai leírás. Azonosítás és nyomon-követés áttekinthető és legalább 3 évre dokumentált biztosítása elengedhetetlen követelmény. A nyomon követésnél alapkövetelmény, hogy az állatok származásának helye és az elszállított állatok érkeztetési helye, száma, egyedi vagy csoportazonosítása biztosított legyen. Az állatok azonosításának és nyilvántartásának meg kell felelni a vonatkozó jogszabályoknak (2008/71/EK irányelv, 116/2003 (XI. 18.) FVM rendelet 119/2007 (X.18.) FVM rendelet), ugyanígy az állatok szállítása feleljen meg a 87/2012 (VIII. 27.) VM rendelet és mellékletei előírásainak. A szakmai követelmények meglétének részletes vizsgálata Trágyázási technológia Eszközök, berendezések, tartóhelyek kora, korszerűek-e Automatikus technológiai rendszert üzemeltetnek-e, programozással Általános járványvédelmi ellenőrzés (betartják az all in all out előírást, vakcinázási program, rovar-és rágcsálóirtás, dolgozókra vonatkozó követelmények, személyi higiénia, hulla-és hulldékkezelés, víz és takarmány minőség, takarmányféleségek, higiéniai megfelelőség, hígtrágya és szilárd ürülék kezelés, stb.) lásd check-listás szempontokat. A telep és állatállomány helyszíni ellenőrzésének eredményei (istállók, környezet állapota, takarmány felhasználás, állatok állapota, épületek, berendezések, gépek eszközök állapota). Mikroklíma állapota, légcser szabályozás, klímaparaméterek ellenőrzése, riasztórendszer és működése, dokumentálása

2 Havaria terv és intézkedés Milyen vakcinázások történnek, azok dokumentáltak-e, van-e vakcinázási ütemterv korcsoportonként Vakcinák, gyógyszerek beszerzésének dokumentálása Gyógyszerek, vakcinák felhasználása (vakcinázási terv, kezelések szakszerűsége, eredményessége, AMR (Antimikrobiális Rezisztencia), pharmacovigilenciára vonatkozó információk, gyógyszerfelhasználás mértéke, élelmezés-egészségügyi idő betartása Rágcsáló és rovarkártétel megelőzése (kezelési terv, jegyzőkönyvek, rovarcsapda ellenőrzés, vegyszerfelhasználás dokumentálása) Személyi higiénia állapota (munkaruha használat, ápoltság, tisztaság, csere, higiéniai kapu minősége, működtetése) Látogatási napló látogatás feltételei, étkezőhely használat Hulla és hulladékgyűjtés rendje, boncolás, vizsgálatok megfelelősége Almozás, trágyagyűjtés, kezelés, tárolás, felhasználás megfelel-e az a 314/2005 (XII.25.), 27/2006 (II.7.), 219/2004 (VII.21.), Korm. rendeleteknek, 1782/2003/EK, 1257/1999/EK rendeleteknek Monitoring és egyéb kötelező és nem kötelező mintavételek, vizsgálatok Istállók eszközök, berendezések gépek takarítása, fertőtlenítése Takarmányozás módja, rendje, korszerűsége, higiéniai megfelelőség, mikrobiológiai ellenőrzése, dokumentálása. Víz minősége, itatási higiénia, vízvizsgálatok azok megfelelősége Telepi események rögzítése, nyilvántartása (állatazonosítás, antibiotikum és gyógyszer felhasználás, laboratóriumi vizsgálatok, megelőző és karbantartó intézkedések, oktatások nyilvántartása, ellenőrzési napló, stb.) Részletesen a telepi audit csekklistában. Ellenőrzés korcsoportonként Kocatartás (elhelyezés, csoportos kocatartás, állatsűrűség, takarmányozás, bánásmód, gondozás, napi ellenőrzések száma, egészségi állapot- elhullások aránya, nyilvántartása, termékenyítési

3 eredmények, fialás-malacnevelés, malacelhullás, kocák és malacok kondíciója) Malacnevelés (elhelyezés, takarmányozás, kondíció, egészségi állapot, betegek száma, aránya, higiénia, tisztaság) Hízóállatok (elhelyezés, bánásmód, takarmányozás, kondíció, egészségi és higiéniai állapot, tisztaság) Élelmiszerlánc működésére vonatkozó információk, visszajelzések Kantartás, (használat, mesterséges termékenyítés van-e és saját vagy vásárolt spermával, honnan, spermafelhasználás dokumentálása, bánásmód, elhelyezés, takarmányozás, egészségi állapot, lábvégproblémák, tisztaság, higiénia. Állatjólét felmérése Az ellenőrzés során a következő jogszabályok figyelembe vételével kell megtenni: évi XXVIII. tv. És annak a évi CXLV. törvénnyel történt módosítása az állatok védelméről; 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól; 91/630/EGK a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról; A Tanács 98/58/EK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről; A Tanács 2008/120/EK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról; Épületek funkcionális megfelelősége, elhelyezés, mikroklíma állapota, dokumentáltsága, egészségi állapot, takarmányozás módja, személyzet felkészültsége, tartás-gondozás, nyilvántartások, mozgásszabadság, épületek állatjóléti megfelelősége, mikroklíma, berendezések, felszerelések gépek nem okoznak-e sérülést, tisztaság, ápoltság, kondíció, kiegyensúlyozottság, etetés-itatás megfelelősége, csonkolás, veszekedés, kimarások,) Nyomon követhetőség ellenőrzése (érkeztetett állapot származása, nyilvántartása, karanténozás, ellenőrzés, napi állomány nyilvántartásszám, elhullás, áthelyezés, elszállítás-, elszállított állatok nyilvántartásahová, cél, mennyiség, egyedi vagy csoportos azonosíthatóságra vonatkozó dokumentáció)

4 Telepi ellenőrzések (önellenőrzési rendszer, istálló napló, GHP útmutató) Higiéniai állapot felmérése (épületek, utak, környezet, gépek, szállítóeszközök, berendezések tisztasága, kezelése, fertőtlenítése, személyzet, iroda, higiéniai kapu, gondozói helységek, étkező állapota) Élelmiszerbiztonság (zoonózisok előfordulása, vágóhídi visszajelzések, kutya, macska egyéb állat van-e a telepen, otthoni állattartás szabályozása, gondozók, vezetők kötelező orvosi vizsgálata, látogatási napló, kártevők megelőzés eredményessége, állatok tisztasága, ápoltsága, mycotoxinozisok előfordulása) Takarmányozás A takarmány alapanyagok megfelelnek-e a KMS tanúsításban előírtaknak (GMO mentesség igazolása, vásárlási bizonylatok, hazai termelésből származás igazolás, saját takarmány esetén tábla törzskönyv 81/2009 (VII.10) FVM rendelet alapján Önellenőrzési rendszer a gyártási, tárolási, felhasználási folyamatokra Halliszt felhasználása csak a tenyészállatok és a süldők battériáról történő levételig illetve hízóba állításig (max. 25 kg-os súly) lehetséges. Takarmányok minősége, mikrobiológiai megfelelőség Saját takarmányt használnak. Amennyiben vásárolt a takarmány, származásának igazolása szükséges (GMO mentesség) Késztakarmányt saját keverőben gyártják, ha vásárolják, alapanyagok származását ebben az esetben igazolni kell. ( GMO mentesség) A keverőüzem feleljen meg a 65/2012 (VII.4.) VM előírásoknak (gyártmánylapon deklarált tápérték, hatóanyagok, nyomelemek, stb.) Dokumentumokra vonatkozó megőrzési időt be kell tartani. Gyógyszeres takarmányt használnak-e és milyen céllal. Gyártását a vonatkozó rendelet szerint végzik-e. Előállítása kizárólag állatorvos szakmai felügyeletével történhet. Az állatorvos szakmai felügyelete az előállító létesítményben. A gyógypremixek beszerzésének, tárolásának, jelölésének, felhasználásának, a keletkezett veszélyes hulladék

5 kezelésére, valamint a vonatkozó dokumentumoknak az ellenőrzésére terjed ki. A gyógyszeres takarmány tárolása felhasználása során be kell tartani a lejárt takarmányra vonatkozó előírásokat (takarmány további forgalmazásához és felhasználásához a járási állategészségügyi hivatal engedélye szükséges.). A keverőüzem (saját keverő) rendelkezzen minőség-ellenőrzési és termékbiztonságot garantáló szabályzattal. A takarmányok mikrobiológiai állapotának ellenőrzésének rendszeresnek kell lenni. A vizsgálati eredmények rendelkezésre álljanak. Az esetleges intézkedésekről készült feljegyzések megtekinthetők. Ivóvíz felhasználás és minőségének ellenőrzése a 201/2001 (X.25.) Korm. r. alapján. (évente legalább egyszer vizsgálatot kell végeztetni). Be kell tartani a késztakarmány zárt tárolásra, szállításra, telepi betárolásra és etetésre vonatkozó szabályokat, A szükséges vizsgálatokat (jogszabályi és önellenőrzés) a vállalkozó köteles elvégezni és a vizsgálati eredményeket 3 évig meg kell őrizni. A telepi tárolást, felhasználást biztosító berendezések karbantartása biztosított. Azok megfelelő állagúak, tisztántartottak és rendszeresen fertőtlenítettek (Az erről készült jkv.-nek rendelkezésre kell állni). A beérkező takarmány alapanyagok ellenőrzése (HACCP vagy GHP alapján. Dokumentációnak megtekinthetőnek kell lenni (szállítóeszköz tisztasága, csomagolás sértetlenség, kártevőfertőzés jelei, dátum, tétel kód. Termékellenőrzés, raklap állapota. A vásárolt, felhasznált takarmányokra vonatkozó származási, nyomon követhetőségi dokumentációnak rendelkezésre kell állni. Készletforgási rendszer szerint kell eljárni annak biztosítására, hogy a beérkezett takarmány az elfogadott lejárati időn belül felhasználásra kerüljön.

6 Telepi takarmányozás főbb veszélyei megelőzését biztosítani kell (szavatossági időn belül, egymás utáni keverés takarítás nélkül, főként gyógyszeres takarmányok esetében igen veszélyes, zsákos takarmány mielőbbi felhasználása, padozaton tárolás penészedés, befülledés, silóban beázás megelőzése, üres zsákok fertőtlenítés nélküli újra használata tilos, stb.) Kártevők elleni védekezés (csapdák elhelyezése, kártevőirtási terv, jegyzőkönyv felvétel, stb.) biztosítási előírásoknak megfelelőnek kell lenni Hulladékok gyűjtése, kezelése, eltávolítása, ártalmatlanítása előírások szerinti (elkülönített helyen és nem szennyezhetik a takarmány alapanyagokat és a késztakarmányokat).

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI ÁLLATORVOSLÁS Szerző: DR. SZIEBERTH ISTVÁN Lektor: DR. MILE SÁNDOR Szerkesztő:

Részletesebben

ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV

ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV ÁLLOMÁNYEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETI TERV ÁLLATTARTÓ TELEPEKRE A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai ajánlása 2011. 1 A szakmai ajánlást készítette a MÁOK Élelmiszer-biztonsági Bizottsága Dr. Cseh Kálmán Dr.

Részletesebben

!!!MUNKAANYAG!!! Vendéglátás. Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató. A 2012. 01.05.-ei állapotban. TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277

!!!MUNKAANYAG!!! Vendéglátás. Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató. A 2012. 01.05.-ei állapotban. TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277 TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277!!!MUNKAANYAG!!! A 2012. 01.05.-ei állapotban Vendéglátás Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató Készítette: Munkapéldány: 2012. január 5. HOZZÁSZÓLÁSI

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ Állattartó farmokra vonatkozó szbályok 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME I. Cím Az állatbetegségek megelõzésének és

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet. az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 1 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 41/1997. (V. 28.) rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA Célja:- a fogyasztók egészségének védelme - a fogyasztók érdekeinek védelme -az áruk (itt: élelmiszerek) országok közötti szabad áramlásának elősegítése - a piaci

Részletesebben

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete. az állatok tartásáról Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselõtestülete 7/2007./VIII.22.) rendelete az állatok tartásáról 2 Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

Sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése zoonózisok. sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése

Sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése zoonózisok. sertésbetegségek kórokozóinak közvetítése 1. sz.melléklet Sertés HACCP Általános járványvédelem: Személyforgalom Járműfogalom Munkaeszközök Állatforgalom Hullák, hullarészek Veszélyes anyagok Tisztítás, fertőtlenítés Rágcsálóirtás Sertésbetegségek

Részletesebben

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Az előírások és követelmények általános ismertetése, a kapcsolódó ellenőrzések és intézkedések bemutatása 2008. A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai

Részletesebben

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR 9.2. 852/2004/EK rendelet II. sz. mellékelet III. fejezet (1) A fenti létesítményeket és automatákat, amennyiben ésszerûen megvalósítható, úgy kell elhelyezni, tervezni, összeállítani, tisztán és jó karban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pelyva Imre. Állatjóllét, környezetvédelem, állatszállítás állatvédelme. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pelyva Imre. Állatjóllét, környezetvédelem, állatszállítás állatvédelme. A követelménymodul megnevezése: Pelyva Imre Állatjóllét, környezetvédelem, állatszállítás állatvédelme A követelménymodul megnevezése: Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai A követelménymodul száma: 1375-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései. Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv.

Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései. Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv. Szarvasmarha tartás általános járványvédelmi és igazgatási kérdései Dr. Hercsel György megyei igazgató főállatorvos Gy-M-S Kormhiv. ÉLBÁI 1 Népesség 448500 fő Terület 4088 km Népsűrűség 108 fő/km 2 Szm

Részletesebben

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

Egyszeregy a kölcsönös megfeleltetésrôl. Gyakorlati tanácsok a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek teljesítéséhez

Egyszeregy a kölcsönös megfeleltetésrôl. Gyakorlati tanácsok a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek teljesítéséhez 1x1borito 10/3/08 13:30 Page 4 Egyszeregy a kölcsönös megfeleltetésrôl Gyakorlati tanácsok a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek teljesítéséhez 1x1 10/3/08 13:21 Page 1 Egyszeregy a kölcsönös megfeleltetésrôl

Részletesebben

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -a 1. pontjának g) alpontjában és

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. (2) bekezdése 1., 2., 8. és 25. pontjában kapott

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL

A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL A KORMÁNY 41/2010. (II. 26.) KORM. RENDELETE A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS FORGALMAZÁSÁRÓL A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének

Részletesebben