Tisztelt Képviselőtestület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselőtestület!"

Átírás

1 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya Község Képviselőtestülete VILONYA Tisztelt Képviselőtestület! Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet a 2008/2009. tanév személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról, valamint a tanévkezdés tapasztalatairól. 1. Az oktatás személyi feltételei Az anyaintézmény dolgozói létszáma 23 fő, ennek képesítés és feladat szerinti megoszlása a következő: 9 tanár 7 tanító 1 napközis nevelő, aki a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátja 1 iskolatitkár 3 takarító 1 konyhai dolgozó 1 pedagógiai asszisztens (közhasznú) A jelenlegi tanévben 100 nemzetiségi németet, 31 második idegen nyelvként angolt tanuló diákunk van. Sajnálatosnak tartom, hogy a jelenlegi 5. évfolyamon a tavaszi felmérés során csupán 4-5 tanuló igényelte volna az angol nyelv tanulását, ilyen kis létszámmal azonban nem tudtunk csoportot indítani, nekik felajánlottuk a szakköri foglalkozásokat. Az elmúlt tanévhez képest csökkent intézményünkben a tanulói létszám. Júniusban 277 tanulóval zártunk, jelenleg pedig 266 beírt diákunk van. Az első osztályosok nagy létszáma miatt (35 fő) 2 osztály kellett indítanunk. Ebből az egyik nemzetiségi németet, a másik informatikát tanul. A 2008/2009. tanévben intézményünk 13 tanulócsoporttal működik. 1

2 Az osztályok létszáma: Ebből kettőnek számít 1.a osztály 17 fő 1.b osztály 18 fő 2.a osztály 19 fő 2.b osztály 19 fő 3. osztály 27 fő 1 4. osztály 28 fő 5.a osztály 16 fő 1 5.b osztály 15 fő 6.a osztály 27 fő 1 6.b osztály 10 fő (nemzetiségi osztály) 7.a osztály 19 fő 7.b osztály 22 fő 1 8. osztály 29 fő Összesen: 266 fő A peremartongyártelepi iskolában az idei tanévben 23 vilonyai diák tanul. Az anyaintézményben személyi változás történt a nyár folyamán. Szükségessé vált egy tanító alkalmazása, valamint a gyermeknevelési szabadságon lévő kolléganő helyére egy magyar szakos pedagógust alkalmaztunk határozott időre. Iskolatitkárunk nyugdíjazását kérte, feladatait egy, eddig takarítói feladatokat ellátó közgazdasági érettségivel rendelkező munkatársunk látja el. Ennek következtében azonban egy takarító felvétele is szükségessé vált. A nyár folyamán egy pedagógusunk számítástechnika tanári oklevelet szerzett, így megoldódott az informatika órák szakos ellátása. Ezzel az idei továbbképzésre szánt pénzünk el is fogyott. Az elkövetkező gazdasági évben tervezzük, hogy egy egyszakos kollégánk elkezdi tanulmányait, és angol nyelvtanári vagy nemzetiségi német tanári oklevelet szerez. Intézményünkben egy igazgatóhelyettes és egy tagintézmény-vezető dolgozik. Ők tartják a közvetlen kapcsolatot a pedagógusokkal, intézik a napi ügyeket: helyettesítés, annak nyilvántartása, orvosi vizsgálatok időpontja, beosztása, statisztika elkészítése, ellenőrzik a tanítók, tanárok szakmai munkáját, adminisztrációját, javaslatot tesznek és nyilvántartják a pedagógusok továbbképzését, a tantárgyfelosztás alapján elkészítik az órarendet. Az intézményvezető távolléte esetén az igazgatóhelyettes teljes körű aláírási joggal rendelkezik. 43 tanulónak segítjük napközi, illetve tanulószobai foglalkozás keretében a másnapi felkészülést. 2

3 Szeptember 16-án megkezdődött intézményünkben az arra rászoruló tanulók logopédiai ellátása. A pedagógus heti 3 órában összesen 19 diákkal foglalkozik. Tagintézményünkben is személyi változás történt. Az egyik tanító szülési szabadságra ment, helyére új tanítót alkalmaztunk, aki reményeink szerint legalább az eddigi színvonalon fogja ellátni a feladatokat. Az eddig GYED-en lévő óvónő újra munkába állt, visszatérésével megoldódik a tagiskolában a logopédiai ellátás, hiszen az óvodában munkaidejében, az iskolában pedig heti 2 túlórában látja el ezeket a feladatokat. Mindenképpen említésre és tiszteletre méltó, hogy a tagiskola tanítói az intézmény fennmaradása érdekében vállalták, hogy napi 1 túlóráért 15 óráig tanulószobai foglalkozást tartanak, ahol segítik a tanulók másnapi felkészülését. A német nyelv oktatását ebben a tanévben is az anyaintézményben dolgozó német szakos kolléganő látja el heti 2 túlórában, ami a tagintézmény költségvetését terheli. Az informatika-oktatást is sikerült megoldanunk, hiszen a helyettesítő pedagógusnak van számítógép-kezelői képesítése. Így a vilonyai tanulók számára megkönnyíthetjük a felső tagozatos iskolaváltást. A tagintézmény dolgozói létszáma: iskola: óvoda: 2 tanító 1 félállású takarító 2 óvodapedagógus 1 dajka A tagintézmény vezetője rendelkezik közoktatási vezető szakvizsgával. Az iskola 2 összevont tanulócsoporttal működik, a tanulók létszáma 1-2. osztályban 4+5 (kettőnek számít 0+2), 3-4. osztályban 6+4 (kettőnek számít 1+2) tanuló. Egy tanulót az anyaintézményből a tagiskolába irányítottunk, neki ugyani a pszichológus szakvéleménye szerint fejlesztő pedagógusra van szüksége, és a Kistérségi Társulás keretében erre lehetőség van heti 2 órában az iskolában, ugyancsak heti 2 órában az óvodában. Az óvoda 1 összevont csoportjában jelenleg 19 kisgyermek van, ez a létszám januártól 23-ra növekszik. A csoportban egy kisgyermek van, aki az átlaglétszám számításánál 3 főnek számít. 2. Az oktatás tárgyi feltételei A nyár folyamán valóban csak a legszükségesebb karbantartási munkálatokat végezték el, hiszen még elbírálás alatt volt az iskola-rehabilitációs pályázat. A bölcsőde egyik helyiségéből kialakítottuk az irattárat, így a felszabaduló helyiség alkalmassá vált kis létszámú csoportok oktatására. Megtörtént a helyiség festése, mázolása, megvásároltuk a szükséges berendezési tárgyakat is. 4 osztályteremben lábazatfestésre került sor. 3

4 Reményeink szerint a második fordulóban pozitívan bírálják el a fenntartói pályázatot, akkor lehetővé válik a nyílászárók cseréje, a fűtés és a világítás korszerűsítése, amire évek óta nagy szükség lenne. Október hónapban meg kell szüntetnünk a tornateremben a tavalyi beázás nyomait. A tető szigetelése már 2007-ben megtörtént, csak a vakolat kiszáradására kellett várni. (Ezt az ÁNTSZ is ellenőrizni fogja.) Ez azzal jár, hogy a vakolatot le kell verni, újra vakolni, festeni. Az éves karbantartás során derült ki, hogy gázbojlerünk elromlott, nem javítható. Még a tanév megkezdése előtt ki tudtuk cserélni, így zavartalanul kezdhettük meg az étkeztetést. Az anya- és a tagintézmény oktatási eszköz ellátottsága jónak mondható. Rendelkezünk a kötelező eszközjegyzékben szereplő felszerelésekkel, berendezésekkel. A nyár folyamán a helyi ifjúsági szervezettel, a szülők igen kis részével és az iskola dolgozóival elkezdtük az iskolakerítés festését. Legalább 8-9 alkalommal munkálkodtunk, így is csak a feléig jutottunk. Remélhetőleg a hidegek előtt sikerül befejezni. A feltételek javítása érdekében megragadunk minden pályázati lehetőséget. Az idén 7 sikeres pályázatunk volt, a támogatásokat szeptembertől decemberig, vagy ebben a tanévben kell felhasználni. A sikeres pályázatok célja és összege: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1. MEKK Szekszárdi Német Színház látogatás 50.00,- Ft 2. Megyei Önkormányzat Sporteszköz beszerzés 10 db foci- 5 db kosárlabda 3. Megyei Önkormányzat (Tornaterem rendbetétele) ,- Ft 4. Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány (Rákóczi napi rendezvények) , ,- (önrész) ,- Ft 5. Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány (Digitális tananyag) ( , ,- (önrész) ,- Ft 6. Berhida városért Közalapítvány (taneszköz beszerzés) ,- Ft 7. Megyei Önkormányzat Nemzetiségi hagyományápolás, kirándulás Németbányára ,- Ft Összesen: ,- Ft Iskola Vilonya Sajnos tagintézményünk ebben az évben technikai okok miatt nem tudott pályázni. Nagy örömünkre szolgál, hogy Berhida Város Önkormányzata, mint intézményünk fenntartója, sikeres pályázatot nyújtott be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a két iskola valamint a tagiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére 4

5 3. Beszámoló az álláshelyekről, a túlórákról, a szakos ellátottságról Intézményünkben üres álláshely nincs. A heti ellátandó feladatok a következők: Óratervi órák: Egyéb feladatok: Összesen: 347 óra 48 óra 395 óra Tanórán kívüli tevékenység: Alsó tagozat: differenciált kép. fejl.: 5 óra tömegsport 1 óra napközi 15 óra Összesen: 21 óra Felső tagozat: számítástechnika szakkör 2 óra énekkar 2 óra DSK 2 óra könyvtár 10 óra diákönkormányzat 1 óra ifjúságvédelem 8 óra angol szakkör 1 óra kosárlabda edzés 1 óra Összesen: 27 óra Csoportbontásban oktatott órák: 6.a osztály informatika, technika 7.a osztály informatika, technika 8. osztály informatika, technika Ezeknél a tantárgyaknál a számítógépek korlátozott száma, valamint a technika szaktanterem befogadó képessége, az esetleges balesetek elkerülése teszi szükségessé az osztályok bontását. Bontott csoportban oktatjuk még a német nyelvet 8. osztályban a nagy létszám miatt. Képesség szerint alakítottuk ki a csoportokat, így sikeresebben tudjuk felkészíteni diákjainkat a középiskolára. A 4. és a 7.b osztályban az teszi szükségessé a bontást, hogy az osztály egy része első évfolyamtól nemzetiségi német nyelvet tanul, míg a többiek 4. évfolyamtól kezdik az idegen nyelv tanulását. A pedagógusok kötelező óraszáma: igazgató 4 óra igazgatóhelyettes 12 óra tanítók, tanárok (14 fő x 22 óra) 308 óra napközis nevelő 23 óra Összesen: 347 óra Összes ellátott óra: 395 óra Pedagógusok kötelező óraszáma 347 óra Heti túlóra: 48 óra 5

6 Tagintézmény A heti ellátandó feladatok a következők: Óratervi órák: 44 óra Egyéb feladatok: 7 óra Összesen: 51 óra A pedagógusok kötelező óraszáma: (2 x 22 óra) 44 óra Összes ellátott óra: 51 óra Pedagógusok kötelező óraszáma 44 óra Heti túlóra: 7 óra Az óvodában a tagintézmény-vezető órakedvezményéből adódik a heti 2 túlóra. Az intézmény szakos ellátottsága 94%, azaz nagyon jó, tagintézményünk szakos ellátottsága 100%. Szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselő Testületnek eddigi segítő támogatását, bízva a további harmonikus együttműködésben kérem tájékoztatóm elfogadását. Berhida-Peremartongyártelep, október 1. Tisztelettel: Csibra Ferencné Igazgató 6

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE AKTUÁLIS MÓDOSÍTÁS 2012 1 TARTALOM 1. BEVEZETÉS 3 1.1 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 3 1.2 AZ INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2004-205. évi tevékenységének megvalósításáról,

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 1 ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2014/2015 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Foglalkoztatottak száma intézményünkben: 11 fő ( 10 fő óvoda, 1 fő családi

Részletesebben

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről

Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Készítette: Fürjes- Gáborné Csépányi Ágnes igazgató Készült: 2011.10.28. Tartalom I. Bevezető 6 II. A személyi feltételek alakulása 8 III. Az osztályok,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Készítette: Szilasy László 2014. április Perkátai Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek.

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek. Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2011-12. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita PÁLYÁZAT a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Restné Szabó Rita Balatonvilágos, április 11. Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Restné

Részletesebben

SZONTAGH PÁL igazgató

SZONTAGH PÁL igazgató FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 2012/2013 I. FÉLÉV KÉSZÍTETTE: SZONTAGH PÁL igazgató VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 2 Napról napra, lépcsőről lépcsőre megyek majd tovább

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009.

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási

felvételi és előjegyzési, felvételi és mulasztási naplók, gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentációk, a HACCP dokumentumok, a csoportlátogatási 1 Bevezetés Az intézményértékelés a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) komplex intézményellenőrzési és értékelési programjának keretében készült. Az értékelés alapját A Miasszonyunk

Részletesebben

Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő 2008. évi költségvetéséhez

Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő 2008. évi költségvetéséhez Beszámoló a közös fenntartású iskola, védőnő 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét, az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta

Részletesebben