Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános környezetvédelmi technikusi feladatok"

Átírás

1 Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 MODULÁRIS SZAKMAI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETRE ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TÁMOP /1-F ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS ALAPMÉRÉSEK II/14. ÉVFOLYAM TANULÓI JEGYZET

3 A kiadvány a TÁMOP /1-F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Szabó László Lektor: Szabó Lászlóné Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, 009. Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...7 A jegyzet célja...7 Követelmények...7 Tanácsok a tanulói jegyzet használatához...7 Jelmagyarázat...7 Munkavédelmi szabályok, laborrend...8 A jegyzőkönyv kivitele...8 A jegyzőkönyv hitelessége...8 Formai és tartalmi kivitel...8 Az önellenőrzésre alkalmas feladatlapok Használata ÁRAMLÁSTECHNIKAI MŰSZEREK MÉRÉSEI... 1 Nyomásmérés... 1 Ismétlő kérdések és feladatok...1 Nyomásmérés...1 A hidrosztatikai nyomás...1 U-csöves nyomásmérő...13 Ferdecsöves nyomásmérő...16 A mérési hibák...17 A mérőhely kialakítása...18 Ellenőrző kérdések és feladatok...18 Mennyiségmérés Ismétlő kérdések és feladatok...19 A folytonossági törvény...19 A Bernoulli-törvény...0 A Pitot-cső... Mérőperem...3 A vízóra...5 A mérőhely kialakítása...5 Ellenőrző kérdések és feladatok...6 ÁRAMLÁSTECHNIKAI MÉRÉSEK...7 Re-szám mérés...7 Ismétlő kérdések és feladatok...7 Az áramlás jellege. A Re-szám...7 Rotaméter...9 A mérőhely kialakítása...30 Ellenőrző kérdések és feladatok...30 Csővezetékek, csőszerelvények veszteségei...30 Ismétlő kérdések és feladatok...30 Veszteséges áramlás...31 Csővezetékek áramlási veszteségeinek meghatározása méréssel...33 PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

5 Csőelzáró, áramlásszabályozó szerelvények...34 A zárószerelvények veszteségei...37 Ellenőrző kérdések és feladatok...38 SZIVATTYÚK VIZSGÁLATA Ismétlő kérdések és feladatok...39 A centrifugálszivattyú működési elve A centrifugálszivattyú jelleggörbéi...40 A szivattyú szállítási jelleggörbéje...40 A szivattyú teljesítmény jelleggörbéi...41 A szivattyú hatásfoka...4 A szivattyú munkapontja...4 A szivattyú működése különböző fordulatszámokon...43 Sorba kapcsolt szivattyúk működése...43 Párhuzamosan kapcsolt szivattyúk működése...43 A jelleggörbék felvétele méréssel...44 Szállítási jelleggörbe...44 Teljesítmény jelleggörbék...44 A hatásfok jelleggörbe szerkesztése...44 Ellenőrző kérdések és feladatok...44 AUTOMATIKAI ÉS VILLAMOS MÉRÉSEK Villamos mérések Ismétlő kérdések és feladatok...47 Az Ohm-törvény igazolása...47 Sorba kapcsolt ellenállások eredője...47 Rövidzár-kapcsolás...48 Párhuzamos ellenállások eredője...48 Feszültségosztó vizsgálata...48 Tárolóhatás vizsgálata...49 Az áramkörök vizsgálata mérési adatgyűjtővel...50 Tárolóhatású áramkör szabályozása mérési adatgyűjtő kapcsolással...51 Veszteségmérés számítógépes adatfeldolgozással... 5 Kapcsolási vázlat...5 FÜGGELÉK...54 A feladatok megoldása ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

6 GYAKORLATOK GYAKORLAT Nyomásmérés GYAKORLAT Mennyiségmérés GYAKORLAT Re-szám mérése GYAKORLAT Csővezeték áramlási veszteségei GYAKORLAT Zárószerelvények áramlási veszteségei GYAKORLAT Zárószerelvények áramlási veszteségei GYAKORLAT Szelep áramlási veszteségei GYAKORLAT Centrifugálszivattyú jelleggörbéinek felvétele GYAKORLAT Centrifugálszivattyú jelleggörbéinek felvétele két fordulatszámon GYAKORLAT Sorosan és párhuzamosan kapcsolt centrifugálszivattyú jelleggörbéinek felvétele GYAKORLAT Feszültségosztók vizsgálata GYAKORLAT Tároló hatás vizsgálata...77 ÖNELLENŐRZÉSRE ALKALMAS FELADATLAPOK feladatlap. Nyomásmérési gyakorlat (önellenőrző tudásmérő feladatlap) feladatlap. Mennyiségmérési gyakorlat (önellenőrző tudásmérő feladatlap) feladatlap. Re-szám mérése (önellenőrző tudásmérő feladatlap) feladatlap. Szelepek vizsgálata (önellenőrző tudásmérő feladatlap) feladatlap. Szivattyúk vizsgálata (önellenőrző tudásmérő feladatlap)...85 PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

7

8 BEVEZETÉS A jegyzet célja A tanulói jegyzet célja, hogy segítséget nyújtson a gyakorlati vizsga feladatainak sikeres megoldásához. A tanítási év során a vizsgafeladatokhoz hasonló gyakorlatokat oldunk meg. Aki a gyakorlati feladatokat jól oldja meg, a szakmai vizsgán is eredményesen fogja tudni elvégezni a vizsgafeladatokat. Követelmények Tudjuk szakszer en használni a feladatok megoldásához szükséges nyomás- és mennyiségmér eszközöket, tudjunk az eszközökkel mérési feladatokat végezni. Tudjunk szakszer en mérni áramlástechnikai jellemz ket, tudjuk meghatározni cs vezetékek, szerelvények áramlástani jellemz it. Tudjuk szakszer en mérni, meghatározni szivattyúk jellemz adatait. Tudjunk elkészíteni pneumatikus, hidraulikus és villamos alapkapcsolásokat, végrehajtani villamos méréseket, Ismerjük meg a számítógépes irányítási rendszert. Legyünk képesek a mérései feladatokat körültekint en, a munkavédelmi és biztonságtechnikai el írások, valamint a laborrend (a munkahely rendjének) betartásával végrehajtani. Tudjuk a mérési adatokat feldolgozni, értékelni és mérési jegyz könyvet készíteni Mintafeladatok alapján legyünk képesek önállóan, hasonló ismeretekre épül feladatokat megoldani. TANÁCSOK A TANULÓI JEGYZET HASZNÁLATÁHOZ Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböz ikonok jelölik. Ikon Jelentés A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvassa el, így megismeri a fejezet fókuszpontjait. Az ikon fontos, jól megjegyzend, megtanulandó ismereteket jelez. Az ikon mellett olyan gondolatébreszt kérdéseket, felvetéseket, problémákat talál, amelyek megválaszolásával elmélyülhet a témában. Házi feladatok PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

9 Munkavédelmi szabályok, laborrend A méréshez csak akkor kezdhetünk hozzá, ha meggy z dtünk arról, hogy a mér hely üzemre kész állapotban van. Ebben az esetben tanári engedéllyel elkezdhetjük a mérést. Csak akkor kezdhetjük el a mérést, ha az elektromos kapcsolások hibátlanok. Az üvegkészülékeket el vigyázatosan kell kezelni. Repedt, törött elemekkel mérést végezni tilos. A JEGYZ KÖNYV KIVITELE A mérések eredményeit jegyz könyvben rögzítjük. A jegyz könyv hitelessége A jegyz könyv alapvet követelménye, hogy tartalma alapján, ha ugyanolyan körülmények között ugyanazt a mérést végzi el más személy, akkor az eredmények azonosak legyenek. A jegyz könyv hitelességét rontja, ha összefirkált vagy kifest vel törölt részek vannak benne. Ha javítani kell, akkor egyszer en áthúzzuk a hibás részt, és újraírjuk a helyes megoldást. Formai és tartalmi kivitel A jegykönyv A3-as félbehajtható négyzetrácsos vagy franciakockás lap. Ebbe lehet betenni ha szükséges az A4-es méret diagrampapírokat, illetve az egyéb információkat tartalmazó lapokat. A jegyz könyv els oldalán a mérés megnevezése, a dátum és a mérést végz személy(ek) neve szerepel. A mérés id pontja: A mérés megnevezése: Név: Osztály: A jegyz könyv beadásának id pontja: Mér társak: Az els oldalon célszer elhelyezni a mér hely kapcsolási vázlatát, a mérés menetét (a mérési utasítást) és a munkavédelmi el írásokat. A kapcsolási vázlat Minta: 1. ábra. Kapcsolási vázlat mintája A kapcsolási vázlat a mér hely térbeli kialakításától eltérhet. A folyamatot vonalas vázlattal kell ábrázolni, jelképeikkel ábrázolva a szerkezeti elemeket, egységeket. 8 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

10 A vázlat a m ködést tekintve bal oldalról indulva jobb felé halad, még akkor is, ha a valóságban az egységek másképp helyezkednek el. Ha a vonalak keresztezik egymást, a függ leges vonalat kell megszakítani. A kapcsolási vázlaton fel kell tüntetni a mér m szerek jellemz it (nagyon fontos a mér határ feltüntetése), a mér hely szerkezeti egységeinek a mérés szempontjából fontos adatait (pl. a cs vezetékek jellemz it). A fenti ábrán a mér m szerek adatait nem tüntettük fel, ezeket a méréshez használt m szerekr l kell leolvasni. A fontosabb jelképek az alábbi ábrán találhatók. Jelképes ábrák Cs vezeték Szelep, csap Szivattyú (centrifugálszivattyú) Vízszintes és függ leges cs találkozásának ábrázolása Nyomásmér Szivattyú motoros meghajtással Mér perem Rotaméter PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

11 A mérés menete Pl. Ellen rizzük a mér hely üzemre kész állapotát, a szelepek helyzetét (zárt, nyitott állapot). Elkészítjük a nyomjelz folyadékot, és feltöltjük a festékadagoló tartályt. Próbaméréseket végzünk különböz csapállások mellett, megfigyelve a megfelel nyomjelz adagolást és a várható átváltási pontot. Stb. Munkavédelmi el írások Pl. A méréshez csak akkor kezdhetünk hozzá, ha meggy z dtünk arról, hogy a mér hely üzemre kész állapotban van. Ebben az esetben tanári engedéllyel elkezdhetjük a mérést. Csak akkor kezdhetjük el a mérést, ha az elektromos kapcsolások hibátlanok. Csak akkor kezdhetünk a méréshez, ha meggy z dtünk arról, hogy az üvegkészülékek hibátlanok. Az adatok táblázata A jegyz könyv második vagy harmadik oldalán célszer elhelyezni a mérési adatokat tartalmazó táblázatot. A táblázat fejléce a mért, illetve a számított adatok szabványos vagy szokványos bet jeleit és ezek mértékegységét tartalmazza. A következ sorokba írjuk a mért és a számított adatokat. A táblázatba mindig írjuk be a leolvasott adatokat, a mellette lév cellákba pedig ha a leolvasott érték nem SI-alapegységben szerepel mindig írjuk be az SI-alapegységben meghatározott értéket. A számításokat mindig ezekkel az egységekkel végezzük. A számadatokat a normálalakhoz hasonló nagyságrendben visszük be a cellákba. Ha a számérték túl nagy vagy túl kicsi, nagyságrendet a fejlécben szerepl 10 hatványával adjuk meg. Minta: Sorszám. V liter/óra. V 10-4 m 3 /s h, 10-3 m p, Pa h, J/N 1 Stb. Számítások A táblázat alatt (vagy a következ oldalon) gy jtsük össze a számításokhoz szükséges összefüggéseket, majd alatta az elvégzett számítások egy mintapéldáját (egy sor adatainak kiszámítását bemutató példát). A számításoknál mindig írjuk fel az összefüggést, majd az összefüggésbe behelyettesítést (a mértékegységekkel) és a végeredményt (mértékegységével). Kiértékelés, diagramok Az eredményeket a legtöbb esetben lehet (és kell is) diagramban ábrázolni. A diagramok szemléletesen mutatják a mérési eredményeket. A jegyz könyv befejez része az eredmények kiértékelése. Ebben a részben értékeljük a mérések eredményeit. Els sorban elméleti ismeretekben tanultakat hasonlítjuk össze a mérési eredményekkel. 10 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

12 AZ ÖNELLEN RZÉSRE ALKALMAS FELADATLAPOK HASZNÁLATA A mérésekhez akkor kezdhetünk hozzá, ha tisztában vagyunk az elvégzend feladattal, ismerjük a mér hely felépítését, el tudjuk készíteni a számításokat. Az egyes mérések elméletét Ismétl kérdések és feladatok el zik meg. Ezeket házi feladatként külön lapokon kell elkészíteni, és a gyakorlatvezet tanár által megadott id pontban beadni. A mérést megel z en ezért célszer ellen rizni, megfelel en felkészültünk-e a mérés elvégzésére. Az ellen rzéshez segítséget adnak a mellékletben szerepl önellen rzésre alkalmas feladatlapok, amelyeket házi feladatként külön lapokon meg kell oldani és a mérés el tt be kell adni. A mérések elkezdése el tt a házi feladatok példáihoz hasonló tudásszintmér feladatlapokat kell megoldani, amelyek eredménye beszámít a mérési feladatok értékelésébe. PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

13 ÁRAMLÁSTECHNIKAI M SZEREK MÉRÉSEI Az áramlástechnikai mér m szerek néhány típusához (pl. Pitot-cs, mér peremes mennyiségmér ) nyomásmér ket alkalmazunk a mérend mennyiségek meghatározásához. A m szerek alkalmazásának begyakorlásához két gyakorlati feladatot oldunk meg: nyomásmérés: az U-csöves és ferdecsöves nyomásmér vel mért nyomás meghatározása, illetve mennyiségmérés: az áramló mennyiség meghatározása. Ennek a témakörnek az a célja, hogy megtanuljuk az áramlástechnikai eszközök méréseinél alkalmazott nyomásmér k kezelését, használatát; meghatározzuk a nyomásmér m szerekkel mért nyomás értékét; összehasonlítsuk az U-csöves és a ferdecsöves nyomásmér pontosságát; megtanuljuk a mennyiségmérés eszközeinek kezelését, használatát; különböz mennyiségmér m szerekkel meghatározzuk a csövekben áramló folyadékok mennyiségét; összehasonlítsuk a különböz mennyiségmér m szerek alkalmazását. NYOMÁSMÉRÉS Ismétl kérdések és feladatok A gyakorlati feladatok megoldásához elevenítse fel elméleti tanulmányait! Házi feladatként válaszoljon a következ kérdésekre, illetve oldja meg a feladatokat! 1. Mit nevezünk nyomásnak? Hogyan számítható a nyomás?. Mi a nyomás SI-egysége? Milyen nyomásegységeket használunk a gyakorlatban? Nyomásmérés A nyomásmér m szerek közül a hidrosztatikai nyomás alkalmazásán alapuló nyomásmér m szereket: az U-csöves és a ferdecsöves nyomásmér ket használjuk a feladatok megoldásánál. A hidrosztatikai nyomás Hidrosztatikai nyomásnak nevezzük a folyadék-(vagy gáz-)oszlop nyomását. 1 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

14 1.1. FELADAT Az alábbi ábrán egy hengerben folyadék látható. A hidrosztatikai nyomás meghatározása alapján állapítsa meg, hogyan lehet kiszámolni a henger aljára ható hidrosztatikai nyomás értékét! Adatok: A folyadék s r sége: Az alapterület: A. ábra A feladatot a jegyzetfüzetében próbálja önállóan megoldani! A hidrosztatikai nyomás nagysága: p h g, Pa U-csöves nyomásmér Nyomáskülönbség mérésére gyakran alkalmazunk U-csöves nyomásmér ket (3. ábra). A nyomásmér ben mér folyadék van, amely legtöbbször víz vagy higany (esetleg más folyadék). 3. ábra. U-csöves nyomásmér PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

15 A nyomásmérés azon alapszik, hogy p 1 = p esetén az U-cs mindkét ágában azonos szinten áll a folyadék. Abban az esetben viszont, ha a p 1 nyomás nagyobb, mint a p nyomás, a folyadékszint kitér alaphelyzetéb l úgy, hogy a nyomások különbségével az U-cs ben lév mér folyadék hidrosztatikai nyomása tart egyensúlyt (4. ábra). 4. ábra. A mér folyadék kitérése 1.. FELADAT A fenti gondolatmenet alapján vezesse le az U-csöves nyomásmér vel mért nyomáskülönbség meghatározására alkalmas összefüggést! A feladatot a jegyzetfüzetében oldja meg! Az U-csöves nyomásmér vel mért nyomáskülönbség nagysága: p p p h g, Pa 1 A fenti összefüggés abban az esetben ad helyes eredményt, ha a mér folyadék felett lév közeg hidrosztatikai nyomása elhanyagolható. A közeg hidrosztatikai nyomása elhanyagolható, ha a mért közeg és a mér folyadék s r ségének különbsége nagy. Ilyen eset pl. ha a mért közeg leveg és a mér folyadék víz vagy higany. Nem hanyagolható el a két közeg s r ségkülönbsége abban az esetben, ha víz nyomáskülönbségét mérjük higany mér folyadékkal. Ebben az esetben a higany fölött lév víz hidrosztatikai nyomásával is kell számolnunk (5. ábra). 14 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

16 5. ábra. A s r ségkülönbség nem hanyagolható el 1.3. FELADAT A fenti gondolatmenet alapján vezesse le az U-csöves nyomásmér vel mért nyomáskülönbség meghatározására alkalmas összefüggést, ha a higany fölött lév víz s r sége nem hanyagolható el! A feladatot a jegyzetfüzetében oldja meg! Az U-csöves nyomásmér vel mért nyomáskülönbség nagysága, ha a mér folyadék feletti közeg hidrosztatikai nyomását nem hanyagolhatjuk el (pl. higany mér folyadék és víz esetén): p p p h ( ) g Pa 1 Hg víz, PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

17 Ferdecsöves nyomásmér Ferdecsöves nyomásmér esetén az U-cs egyik szárát ferdén döntjük (6. ábra). 6. ábra. Ferdecsöves nyomásmér A ferdecsöves nyomásmér esetén a nyomáskülönbség mérése ugyanazon az elven történik (hidrosztatikai nyomás), mint az U-csöves nyomásmér nél, de a h ( h) szintkülönbség helyett a ferde csövön mérhet l ( l) hosszúságot mérjük. Így m szer ugyanolyan nyomásérték esetén pontosabban mér FELADAT A fenti gondolatmenet alapján vezesse le a ferdecsöves nyomásmér vel mért nyomáskülönbség meghatározására alkalmas összefüggést, ha a higany fölött lév anyag s r sége elhanyagolható! Segítség a feladat megoldásához: h sin. l A feladatot a jegyzetfüzetében oldja meg! A ferdecsöves nyomásmér alapösszefüggése: p ( l sin ) g Megjegyzés: érvényes abban az esetben, ha a mérend anyag hidrosztatikai nyomását a m szerben elhanyagoljuk. A ferdecsöves nyomásmér összefüggése, ha a mérend anyag hidrosztatikus nyomása nem hanyagolható el: p ( l sin ) ( ) g. Hg víz 16 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

18 A mérési hibák A mérési hibának két típusa van: az abszolút hiba és a relatív hiba. Az abszolút hiba a pontos érték és a mért érték különbsége. Ennél a mérésnél pontos értéknek vesszük a ferdecsöves nyomásmér vel mért értéket, mért értéknek pedig az U-csöves nyomásmér vel mért értéket. Az abszolút hiba számítása: H absz = p f - p U, ahol H absz az abszolút hiba, p f a ferdecsöves nyomásmér vel mért érték, p U az U-csöves nyomásmér vel mért érték. A relatív hiba az abszolút hiba és a mért érték hányadosa. A relatív hiba számítása: H absz H rel. p f A relatív hibát gyakran szoktuk %-os értékével megadni: H absz H rel % 100. p f 1.5. FELADAT Egy U-csöves nyomásmér két ágában a mér folyadék szintkülönbsége 60 mm. A mér folyadék víz (s r sége 1000 kg/m 3 ). Mekkora a nyomásmér vel mért nyomáskülönbség? 1.6. FELADAT Ferdecsöves nyomásmér vel mért nyomáskülönbség esetén a leolvasott érték 50 mm. A nyomásmér hajlásszöge: 30. A mér folyadék higany (s r sége kg/m 3 ). Számítsa ki a mért nyomáskülönbséget! (Írja föl a számításához szükséges összefüggést is!) A feladatokat jegyzetfüzetében próbálja meg önállóan megoldani! PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

19 A mér hely kialakítása a 7. ábrán látható. A mér hely kialakítása 7. ábra. A nyomásmérés mér helye A mér hely egy összekapcsolt U-csöves és ferdecsöves nyomásmér t tartalmaz. Mindkét nyomásmér azonos nyomást mér. Ellen rz kérdések és feladatok 1. Mit nevezünk hidrosztatikai nyomásnak? Hogyan számítható ki a hidrosztatikai nyomás értéke?. Ismertesse vázlatrajzok segítségével az U-csöves és a ferdecsöves nyomásmér szerkezeti kialakítását és m ködését! Milyen kapcsolat van a nyomás és a folyadékszint-változás között? 3. Gy jtse össze a mérés megoldásához szükséges összefüggéseket: a) az U-csöves nyomásmér mért nyomásának megállapításához szükséges összefüggés, b) a ferdecsöves nyomásmér mért nyomásának megállapításához szükséges összefüggés. 4. Mit nevezünk abszolút és relatív hibának? Hogyan számítható ki az abszolút és a relatív hiba? Tudása ellen rzéséhez oldja meg a mellékletben található 1. feladatlapot! 18 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

20 MENNYISÉGMÉRÉS Ismétl kérdések és feladatok A gyakorlati feladatok megoldásához elevenítse fel elméleti tanulmányait. Házi feladatként válaszoljon a következ kérdésekre, illetve oldja meg a feladatokat! 1. Milyen kapcsolat van egy cs vezetékben áramló folyadékmennyiség esetén a folyadék sebessége és a cs vezeték átmér je között? Írja le az összefüggést!. Hogyan számolható ki az U-csöves nyomásmér vel mért nyomás nagysága? Írja le az összefüggést! 3. Hogyan számolható ki a ferdecsöves nyomásmér vel mért nyomás nagysága? Írja le az összefüggést! 4. Hogyan vesszük figyelembe a nyomáskülönbség-mér m szereknél azt, ha a mér folyadék és a mér folyadék felett lev folyadék s r ségkülönbsége nem hanyagolható el? Írja fel erre az esetre az U-csöves és a ferdecsöves nyomásmér nyomáskülönbségének meghatározására szolgáló összefüggést! A környezetvédelem gyakorlati problémáinak megoldása során gyakran van szükségünk áramló folyadékmennyiségek értékének meghatározására. Ilyen m szerek pl. a mér perem, a Pitot-cs, a vízóra. A mér m szerek m ködésének elemzéséhez két törvényt, a folytonossági törvényt és a Bernoulli-törvényt ismerjük meg. A folytonossági törvény Cs vezetékben halmazállapotukat tekintve folyadékok, gázok, g zök, illetve szilárd szemcsés anyagok szállíthatók (ez utóbbihoz a pneumatikus szállítórendszereket használunk). A cs vezetékrendszerrel szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy zárt legyen, a benne áramló technológiai közeg a környezettel ne érintkezzen. A cs vezetékben szállított közeg V térfogatárama egyenesen arányos a közeg áramlási sebességével (v): d b V A v v 4 ahol A a cs áramlásra mer leges keresztmetszete, m ; d b a cs bels átmér je, m; v a közeg áramlási sebessége, m/s. Az összefüggésb l a cs szükséges bels átmér je meghatározható FELADAT Egy cs vezetékben percenként 10 liter víz áramlik m/s sebességgel. Határozza meg a cs bels átmér jét! A feladatokat jegyzetfüzetében próbálja meg önállóan megoldani! PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

21 A folyadék a cs vezetékben áramlik. Mozgására jellemz adat a sebessége, amely a cs vezeték méretét l függ en hol kisebb, hol nagyobb. Ha a cs vezeték átmér je csökken, akkor a folyadék nagyobb sebességgel mozog, míg ha a cs átmér növekszik, akkor a folyadék mozgása lelassul. A folyadék áramlási sebessége és a cs vezeték keresztmetszetének szorzata állandó. Ezt a törvényt folytonossági (latin eredet szóval kontinuitási) törvénynek nevezzük (8. ábra). 8. ábra. Folytonossági törvény A folyadék áramlási sebessége és a cs vezeték keresztmetszetének szorzata állandó. Folytonossági törvény matematikai alakja: V v1 A1 v A... vn An, m 3 /s ahol V az áramló folyadék térfogatárama, m 3 /s; v x a folyadék áramlási sebessége a vizsgált pontokban, m/s; A x a cs vezeték, illetve az áramlás keresztmetszete a vizsgált pontokban, m. A cs vezeték keresztmetszete és az áramlási keresztmetszet között különbség lehet. El fordul, hogy a cs vezeték átmér je olyan nagy, hogy a folyadék nem tölti ki teljesen a keresztmetszetet. Ilyen pl. a szennyvízcsatorna is. Ebben az esetben a folyadék a cs alsó felében, harmadában csordogál a lejtés irányában, és az áramlás folytonossága csak az így kialakult vályúszer áramlási keresztmetszetre értelmezhet. Az áramlási irányra mer leges síkban keletkez felületet szabad áramlási keresztmetszetnek nevezzük. A Bernoulli-törvény Egy cs vezetékben V mennyiség folyadék áramlik az 1. pontból a. pont felé (9. ábra). A két pont között (h 1 h ) szintkülönbség és (p 1 p ) nyomáskülönbség van, valamint a cs vezeték átmér jének változása miatt az áramlási sebesség is változhat. Az áramló anyag energiafajtái: Fajlagos helyzeti energia Fajlagos nyomási energia Fajlagos mozgási energia 9. ábra. Az áramló folyadék jellemz i 0 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

22 A folyadék helyzeti energiája: E h m g h, J E h a folyadék helyzeti energiája, J; m a folyadék tömege, kg; h egy tetsz leges szintt l mért magasság, m; g a nehézségi gyorsulás, m/s. Az áramlástani m szaki gyakorlatban a fajlagos energiákkal dolgozunk. Az egységnyi súlyú részecskére vonatkoztatott energia: a fajlagos energia. A fajlagos helyzeti energia, az ún. szintmagasság, az egységnyi súlyú anyag helyzeti energiája. A fajlagos helyzeti energia: Eh m g h m g h eh h, J/N. G G m g A folyadék nyomási energiája: F s p A s p V W p E p p V, J, J A fajlagos nyomási energia az ún. nyomómagasság: E p p V p V p ep, J/N G G g V g E p a nyomási energia, J; e p a fajlagos nyomási energia, J/N; p a nyomás, Pa; a s r ség, kg/m 3. A mozgási energia: v E m m, J A fajlagos mozgási energia az ún. sebességmagasság: Em m v v em, J/N G m g g v az áramlási sebesség, m/s. A fajlagos energia mértékegysége formálisan m mértékegység, mögötte a J/N mértékegység jelenik meg. A Bernoulli-törvény az energiamegmaradás törvényét fejezi ki az áramló folyadékokban. Bernoulli-törvény: a folyadék fajlagos helyzeti, nyomási és mozgási energiáinak összege állandó (a cs vezeték bármely keresztmetszetére vonatkoztatva). A Bernoulli-törvény matematikai alakja: p v h állandó, g g PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

23 vagy a cs vezeték két keresztmetszetére vonatkoztatva: p1 v1 p v h1 h. g g g g A Bernoulli-törvény e formája az ún. ideális folyadékokra igaz. Valóságos folyadékok esetén figyelembe kell venni: a súrlódási veszteségeket (a folyadék falhoz történ súrlódásából adódó veszteségeket, illetve a bels súrlódásból adódó veszteségeket); az iránytörések legy zésére fordítandó energiát (ez szintén veszteségként jelentkezik). A Pitot-cs Egy cs vezetéken áramló folyadék- vagy gázmennyiség vizsgálatakor vagy a térfogatot vagy az áramlási sebességet határozzuk meg. Térfogatméréskor a mér m szerek meghatározott térfogatokat engednek át periodikusan, és az átbocsátott térfogatok számát számlálóm összegezi. A sebességi áramlás mérésekor a mér m szerrel a közeg áramlási sebességét határozzuk meg. A már tanult folytonossági törvény értelmében az átáramló anyagmennyiséget a sebesség és az áramlási keresztmetszet szorzataként kapjuk. A mennyiségmér m szereket ennek megfelel en két csoportba osztjuk: térfogatmér m szerek áramlásisebesség-mér m szerek. A Pitot-csöves mérés során az áramlási sebességet határozzuk meg. A sebességi áramlásmérésre használható m szerek közös jellemz je, hogy a mérés elve visszavezethet a Bernoulli-törvényre. Az áramlás útjában elhelyezett mér elem megváltoztatja az áramlási sebességet, és ezzel az érzékel környezetében a folyadék nyomása is változik. Ennek a nyomásváltozásnak ismeretében kiszámítható a cs ben áramló folyadék sebessége és mennyisége. A Pitot-csöves mérés elve a 10. ábrán látható. 10. ábra. A Pitot-csöves mérés elve A Pitot-cs egyik vége mer leges az áramlás irányára (1. pont). Ebben a keresztmetszetben a folyadék mozgási energiája nyomási energiává, torlónyomássá alakul. A cs vezetékb l kinyúló mér csatlakozókhoz kapcsolt U-cs másik vége olyan szondához csatlakozik, amely párhuzamos az áramlással (. pont). Így csak a folyadék nyomási energiája hat rá (ez az ún. statikus nyomás). Az U- cs két vége közötti nyomáskülönbség alapján a Bernoulli-törvényb l meghatározható a folyadék áramlási sebessége. ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

24 1.8. FELADAT Írja fel a Bernoulli-törvényt a Pitot-cs 1. és. pontjára, és vezesse le a sebesség meghatározására szolgáló összefüggést! Az áramlási sebesség meghatározására szolgáló összefüggés: p v din m s A Pitot-cs vel mért mennyiség, ha kialakítása olyan, hogy az átlagsebességet méri (ún. multi Pitot-cs ):. D pdin V A v, 4. D pdin m 3 V 4 s ahol: V a cs vezetékben áramló folyadék mennyisége, m 3 /s; A a cs vezeték keresztmetszete, m ; D a cs vezeték átmér je, m; v a folyadék áramlási sebessége, m/s; p din a nyomáskülönbség, Pa; a folyadék s r sége, kg/m 3. Mér perem A mér perem szintén a sebességmérés elvén m ködik. Ennél a megoldásnál a cs vezetékbe egy sz kít elemet építenek be (11 1. ábra). 11. ábra. Mér perem PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

25 1. ábra. Mér perem beépítése A cs vezetékben elhelyezett fojtóelem lesz kíti az áramlási keresztmetszetet, így a fojtóelem el tt megn a nyomás (torlónyomás lép fel), a fojtóelem keresztmetszetében, illetve közvetlenül utána csökken a nyomás (13. ábra). 13. ábra. A mér perem nyomásviszonyai Ennél a m szernél is a nyomáskülönbségb l számítható a folyadék áramlási sebessége: p m v, s A képlet a Bernoulli-törvény rendezett és közvetlenül az áramló mennyiséget kifejez alakja. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a sz kít elem áramlási veszteségei befolyásolják a mérési eredményt. A sz kít elem alakjának, méretének stb. befolyását egy átfolyási együtthatóval veszi figyelembe a szabvány. Ugyanakkor összenyomható gáz- és g znem közegek nyomásának csökkenését egy expanziós tényez segítségével veszik figyelembe. Az expanziós tényez értéke összenyomhatatlan anyagok (pl. víz) esetén: = 1. 4 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

26 A nyomáskülönbség mérésére gyakran használunk U-csöves nyomásmér t. A mér peremmel mért mennyiség:. V A 0 pmp d p mp 4 m 3 s ahol V a cs vezeték adott keresztmetszetén átáramló anyagmennyiség, m 3 /s az ún. átfolyási tényez ; A0 d a mér perem keresztmetszete, m ; d a mér perem 4 átmér je, m; a közeg s r sége, kg/m 3 ; p 1 a mér perem el tt mért nyomás, Pa; p a mér perem keresztmetszetében mért nyomás, Pa; p mp = p 1 - p, Pa. A vízóra A mérésnél a mennyiségméréshez vízórát is használunk. A vízóra a térfogatmér m szerek csoportjába sorolható, szerkezeti kialakítása szerint a szárnykerekes mennyiségmér khöz tartozik. A 14. ábrán látható szerkezet m ködése rendkívül egyszer. A szárnykerék és a készülékház közötti cellákba beáramló folyadék forgatja a szárnykereket. A cellák térfogata állandó, így a körülfordulások száma az áthaladó folyadék mennyiségét l függ. A tengely egy fogaskerékrendszerhez kapcsolódik. A fogaskerekek tengelyéhez kapcsolódó számlálószerkezet a m szeren keresztüláramló folyadék térfogatát mutatja. A mér hely kialakítása a 15. ábrán látható 14. ábra. A vízóra m ködési elve A mér hely kialakítása 15. ábra. A mennyiségmérés mér helye PETRIK TISZK TÁMOP /1-F

27 A berendezés részei: Mér peremes áramlásmér A cs vezeték átmér je: D = 8,4 mm, a mér perem furatátmér je: d = 14, mm Pitot-cs vagy multi Pitot-cs Ferdecsöves nyomásmér (mér folyadék: víz), mérési határa: p = 3000 Pa U-csöves nyomásmér (mér folyadék: Hg), mérési határa: p = 5000 Pa Vízóra, mérési határa: 3m 3 Mér perem az ASME alapján méretezett, az átfolyási szám Reynolds-szám függése az alábbi táblázatban adott ( = 0,5 sz kítési viszonyszám esetén): A folyadék térfogatárama:. d p V mp m 3 4 s Adatok: D = 8,4 mm, d = 14, mm, = 0,63 (átlagos) Átfolyási szám Reynolds-szám Re 0, , , , , , , , , , , , , Ellen rz kérdések és feladatok 1. Sorolja fel a mennyiségmér eszközöket!. Ismertesse vázlatrajzok segítségével a különböz mennyiségmér m szerek szerkezeti felépítését és m ködését! 3. Fogalmazza meg a Bernoulli-törvényt (ideális folyadékok esetére)! Írja le a törvény matematikai alakjait! 4. Tudása ellen rzéséhez oldja meg a mellékletben található. feladatlapot! 6 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUSI FELADATOK TANULÓI JEGYZET II/14. ÉVFOLYAM

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok Készítette:....kurzus Dátum:...év...hó...nap TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése mérőperemmel 2. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése

Részletesebben

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr)

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr) Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr) 1. Folyadékáram mérése torlócsővel (Prandtl-csővel) Torlócsővel csak egyfázisú folyadék vagy gáz áramlása mérhető. A folyadék vagy gáz

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson.

OLAJTÖLTÉS. elzárócsappal. Olajbetöltés a tartály tétjén kialakított betölt nyíláson. -kézi eszközök- SAMOA 320 400 Hordozható olajkanna kézi pumpával - 17L 144,32 17L-es ovál keresztmetszet tartály. Nagy átmér betölt nyílás. Nagyviszkozitású olajokhoz is alkalmas. Pumpa: 0.1 L/löket. 1.5m-es

Részletesebben

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak.

Az állítószelepek Típus 3222 együlékes átmeneti szelepből és erőzáró villamos állítóműből vagy pneumatikus állítóműből állnak. Villamos állítószelepek Típus 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3222/2780-1, 3222/2780-2 Együlékes átmeneti szelep Típus 3222 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Tanszéki Általános Formai Követelmények

Tanszéki Általános Formai Követelmények BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanszéki Általános Formai Követelmények (Érvényes: 2014. szeptember 1-től) 1. A tervezési feladat rajzaira vonatkozó

Részletesebben

4. Pneumatikus útszelepek működése

4. Pneumatikus útszelepek működése 4. Pneumatikus útszelepek működése Elektromos, direkt vezérlésű szelepek működése A közvetlen, vagy direkt vezérlésű útszelepek szerkezeti kialakításuk szerint - jellemzően - ülékes szelepek, ahol a szeleptányér

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 1. A hidrosztatika alapjai Folyadékok és gázok nyomása 2. Folyadékok áramlása csővezetékben Hidrodinamika 3. Áramlási veszteségek 4. Bernoulli törvény és alkalmazása 108

Részletesebben

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN 65-100. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Nyomáskülönbség szabályozók STAP DN 65-100 Nyomáskülönbség szabályozó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A karimás STAP egy kiváló

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

TBV-CMP. 1. A TBV szelepcsalád. IMI INTERNATIONAL Kft

TBV-CMP. 1. A TBV szelepcsalád. IMI INTERNATIONAL Kft IMI INTERNATIONAL Kft 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. Tel. +36 1 453 6060 Fax: +36 1 453 6070 www.imi-international.hu TBV-CMP A Tour & Andersson cég TBV szelepcsaládjának legújabb tagja, a nyomásfüggetlen

Részletesebben

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros Aktuátorok Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros kapcsolatára utalnak. mért nagyság A fizikai

Részletesebben

FlowCon dinamikus szabályozószelep 11.3. (VarioE) 01.11.2009 - Änderungen vorbehalten

FlowCon dinamikus szabályozószelep 11.3. (VarioE) 01.11.2009 - Änderungen vorbehalten 01.11.09 - Änderungen vorbehalten 11.3 FlowCon dinamikus szabályozószelep kívülről beállítható szabályozóbetéttel (VarioE) 11.3 Működése VarioE Működés: A Vario szabályzóbetét egy automatikus térfogatáramszabályzó,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására!

1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! 1. tétel: Építsen fel egy belső túlnyomással terhelt nyomástartó edényt korrozív közeg tárolására! - Vegyipari készülékek szerkezeti kialakítása a vegyipari készülékek csoportosítása alakjuk, funkciójuk

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó Mechanika Kinematika A mechanika a fizika része mely a testek mozgásával és egyensúlyával foglalkozik. A klasszikus mechanika, mely a fénysebességnél sokkal kisebb sebességű testekre vonatkozik, feloszlik:

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz

Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez AVDS - gőzhöz Adatlap Nyomáscsökkentő szabályozók (PN 25) AVD - vízhez - gőzhöz eírás Fő adatok AVD: DN 15-50 k VS 0,4-25 m 3 /óra PN 25 Beállítható tartomány: 1-5 bar / 3-12 bar Hőmérséklet: - Cirkulációs víz / max.

Részletesebben

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM

RA típusú IPARI BEFÚVÓ ELEM R típusú IPRI EFÚVÓ ELEM radel & hahn zrt 1/9 IPRI EFÚVÓ ELEM R típus z ipari befúvó elem alkalmas hideg vagy meleg levegő radiális és/vagy axiális befúvására. radiálisból axiális irányváltoztatás fokozatmentesen

Részletesebben

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

DR16 EVS. Motoros pillangó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Szabályozó szelepek DR16 EVS Motoros pillangó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE Épületgépészeti és ipari rendszerekben szabályozásra

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Rendelési információk

Rendelési információk Rendelési információk Rendelési kulcs alapkivitelnél nem kell megadni NAK - P - G - R / 800 x 755 / 0 / Z05 Sorozatjelölés NAK-H NAK-H-G NAK-P NAK-P-G NAK-E NAK-E-G NAK-E1 NAK-E1-G Kezelési oldal jobbos

Részletesebben

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája!

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája! Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája! 1 Tichelmann (fordított visszatérőjű) rendszer rövid története A korabeli fűtési rendszerek kialakításánál hagyományos (közvetlen visszatérőjű) rendszereket

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

Térfogatáram-korlátozóval egybeépített szabályozó szelep (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba

Térfogatáram-korlátozóval egybeépített szabályozó szelep (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba Adatlap Térfogatáram-korlátozóval egybeépített szabályozó szelep (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 - beépítés az előremenő és a visszatérő ágba eírás AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 Az AFQM(6)

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer GRUNDFOS MQ A nyugalom kora Az új házi vízellátó rendszer MQ: kompakt szivattyú házi vízellátási feladatokhoz A Grundfos MQ egy kompakt szivattyú és nyomásfokozó egység kifejezetten házi vízellátási, valamint

Részletesebben

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez 1 A típus megnevezése: A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel): A gép rendszere: 104/1 104/2 A megjelölés (adattábla) helye: 101 Maradékmennyiség Műszakimaradék m. vízszintesen: l

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

8. A vezetékek elektromos ellenállása

8. A vezetékek elektromos ellenállása 8. A vezetékek elektromos ellenállása a) Fémbôl készült vezeték van az elektromos melegítôkészülékekben, a villanymotorban és sok más elektromos készülékben. Fémhuzalból vannak a távvezetékek és az elektromos

Részletesebben

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 A KS2 fogaskerékszivattyúkat a robosztus és egyszerű felépítés jellemzi. A nagyfokú gyártási pontosság, a jól megválasztott anyagminőség hosszú élettartamot és jó hatásfokot

Részletesebben

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:

Részletesebben

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása

3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása 3. Vezérlőszelepek csoportosítása, kialakítása Pneumatikus vezérlőelemek A pneumatikus működtetésű végrehajtó elemek (munkahengerek, forgatóhengerek, stb.) mozgását az irány, a sebesség, az erő és a működési

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1 I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1) Iondózis/Besugárzási dózis (ro: Doza de ioni): A leveg egy adott V térfogatában létrejött ionok Q össztöltésének és az adott térfogatban található anyag

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Nyomáskapcsolók Áttekintés

Nyomáskapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Alkalmazás Beállítási Max. Védettség Oldal neve tartomány nyomás RT Általános célra -1-30 bar 42 bar IP66 36-37 KPS Nehézipari környezetben 0-60 bar 120 bar IP67 38-39 KPI/KP Könnyû ipari

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Légszelepek LV Sorozat

Légszelepek LV Sorozat 1/4/U/4 Légszelepek LV Sorozat befúvásra, elszívásra TROX Austria GmbH Telefon: 212-1211; 212-9121 Magyaroroszági Fióktelep Telefax: 212-0735 1016 Budapest http://www.troxtechnik.at Krisztina krt. 99.

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY ÖVEGES JÓZSEF FZKAVERSENY skolai forduló Számításos feladatok Oldd meg az alábbi számításos feladatokat! ibátlan megoldás esetén a szöveg után látható kis táblázat jobb felső sarkában feltüntetett pontszámot

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

STAP DN 15-50. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN 15-50. Nyomáskülönbség szabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE Nyomáskülönbség szabályozók 15-50 Nyomáskülönbség szabályozó szelep Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A egy kiváló minőségű nyomáskülönbség-szabályozó,

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szivattyúk Szerelvények Rendszerek. PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

Szivattyúk Szerelvények Rendszerek. PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés. Szivattyúk Szerelvények Rendszerek PumpMeter. Átlátható szivattyúüzemeltetés. 2 Bevezetés PumpMeter. Innováció a jobb átláthatóságért. Képzelje el, hogy egy új autó vásárlását tervezi. Az ideális modell

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész Az energiamegmaradás tétele áramló folyadékoknál, Bernoulli-törvénye A 8. ábrán látható áramcsben ideális folyadék áramlik (súrlódásmentes

Részletesebben

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc III. Mérés vezet je: Szabó Bálint Mérés dátuma: 2010. október 7. Leadás dátuma: 2010. október 20. 1. Mérés leírása A laboratóriumi mérés

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre:

Bolyai Farkas Országos Fizika Tantárgyverseny 2014 Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely X. Osztály. Válaszoljatok a következő kérdésekre: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Adott mennyiségű levegőt Q=1050 J hőközléssel p 0 =10 5 Pa állandó nyomáson melegítünk. A kezdeti térfogat V=2l. (γ=7/5). Mennyi a végső térfogat és a kezdeti

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Összeállítás 01 gyakorló feladat

Összeállítás 01 gyakorló feladat Összeállítás 01 gyakorló feladat Összeállítás-modellezés szerelési kényszerek Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható kézi működtetésű szelep összeállítás modelljét! A rajzkészítés nem része a feladatnak!

Részletesebben

Félvezetk vizsgálata

Félvezetk vizsgálata Félvezetk vizsgálata jegyzkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetje: Böhönyei András Mérés dátuma: 010. március 4. Leadás dátuma: 010. március 17. Mérés célja A mérés célja a szilícium tulajdonságainak

Részletesebben

Elővezérelt útváltó ADH.7 Cetop7 / NG16

Elővezérelt útváltó ADH.7 Cetop7 / NG16 Elővezérelt útváltó ADH.7 Cetop7 / NG16 HM03-ADH7.1 Az ADH7 építésű útváltó nagy térfogatáramú hidraulikus kapcsolásokhoz alkalmas. Ez a kivitel áll egy főszelepből, amin keresztül történik a körfolyam

Részletesebben

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Alkalmazás Hőmérséklet-szabályozó keverő- vagy elosztószeleppel,

Részletesebben

7. Dugattyúrudas munkahengerek

7. Dugattyúrudas munkahengerek 7. Dugattyúrudas munkahengerek Munkahengerek csoportosítása Az oktatási fejezetek legelején szó volt arról, hogy hogyan épül fel egy pneumatikus rendszer és melyek a legfontosabb elemei. Levegőelőkészítő

Részletesebben

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus Adatlap Alkalmazás Az RA-G típusú nagy kapacitású szelepeket főként egycsöves rendszerekben használják. Az EN 215 szabvány szerinti jóváhagyva Valamennyi RA-G szelep kombinálható az RA sorozat bármely

Részletesebben

Nagyesésű vízturbina

Nagyesésű vízturbina Nagyesésű vízturbina A nagyesésű vízturbina, ahogy a neve is mutatja, nagy esésű vízfolyásokra telepíthető. Ebben az esetben a víz áramlási sebessége nagy, így elegendő viszonylag kisebb mennyiségű víz

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek IV. rész

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek IV. rész t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek IV. rész Örvények keletkezése, a határréteg szerepe A folyadékok (gázok) örvényl mozgása akkor áll el, ha a folyadékrészecskék a haladó mozgáson

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. A FÉMALK Zrt. Öntött járműipari alkatrészek automatizált ellenőrzési rendszerének és eszközeinek fejlesztésére

KUTATÁSI JELENTÉS. A FÉMALK Zrt. Öntött járműipari alkatrészek automatizált ellenőrzési rendszerének és eszközeinek fejlesztésére KUTATÁSI JELENTÉS A FÉMALK Zrt. Öntött járműipari alkatrészek automatizált ellenőrzési rendszerének és eszközeinek fejlesztésére ösztöndíj pályázathoz. Készítette: Rádics János Péter Budapest 2010 1/11

Részletesebben

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0920-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h.

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0920-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h. EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET Tantárgy: Automatizálási gyakorlat Modul: 0920-06 Osztály: Heti óraszám: 14. B 4 óra Hetek

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0.

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0. L'Hospital-szabály 25. március 5.. Alapfeladatok ln 2. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! 3 2 9 Megoldás: Amint a korábbi határértékes feladatokban, els ként most is a határérték típusát kell megvizsgálnunk.

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói

Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói Danfoss frekvenciaváltók speciális, beépített funkciói www.danfoss.hu/vlt Hajtástechnika Date 1 Előadók Toma Gábor Értékesítés támogatási vezető, Alkalmazástechnikai mérnök 2004 Budapesti Műszaki Egyetem,

Részletesebben

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása - Szerkessze meg a sorszámának megfelelı feladatot 1:1 méretarányban A4 vagy A3 as mérető, kerettel és szövegmezıvel

Részletesebben

Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz

Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz Nyomáskiegyenlített térfogatáram-szabályzók/korlátozók (Danfoss AB- QM) még nagyobb méretben, még több alkalmazáshoz Korábbi cikkünkben bemutattuk az új Danfoss nyomás-független térfogatáram- korlátozó

Részletesebben

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17.

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17. 1. Komárom Hozzon létre egy 2 oldalas dokumentumot a komáromi er drendszer történetének bemutatására! A dokumentumot a szövegszerkeszt program segítségével készítse el! Az egyszer szövegszerkeszt vel készített

Részletesebben

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV.

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. Veres György Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. A tűzterjedés módjai és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetek, a tűzszakaszolás lehetőségei és a kivitelezés során betartandó

Részletesebben

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l)

300 Liter/Nap 50 C. Vitocell 100-U (300 l) 2 x Vitosol 200-F Össz. bruttó felület: 5,02 m2 Tájolás: 300 Liter/Nap 50 C Vitodens 100-W 9-26 kw 26 kw Vitocell 100-U (300 l) Az éves szimulációs számítás végeredménye Beépített kollektorteljesítmény:

Részletesebben

NAGY ÖNTÖZ RENDSZEREK TÉLI LEÜRÍTÉSE ÉS TAVASZI INDÍTÁSA

NAGY ÖNTÖZ RENDSZEREK TÉLI LEÜRÍTÉSE ÉS TAVASZI INDÍTÁSA NAGY ÖNTÖZ RENDSZEREK TÉLI LEÜRÍTÉSE ÉS TAVASZI INDÍTÁSA Bevezetés Akárhányszor feltöltjük és nyomás alá helyezzük rendszerünket, vagy leürítjük és kifúvatjuk, fennáll a lehet sége, hogy néhány alkatrész

Részletesebben

Alternatív kapcsolás. Feladat

Alternatív kapcsolás. Feladat Alternatív kapcsolás Az épületvilágítási áramkörök közül igen elterjedt az a megoldás, amikor egy világító készüléket két különböző helyről lehet működésbe hozni, illetve kikapcsolni. Ha a világítás működik,

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

Kombi-szelep kiválasztó alkalmazás ios és Android operációs rendszerre

Kombi-szelep kiválasztó alkalmazás ios és Android operációs rendszerre s Infrastructure & Cities Kombi-szelep kiválasztó alkalmazás ios és Android operációs rendszerre Termékek: - VPD.. / VPE.. - VPF43 - VPF53 - VPI45.. - VPP46.. - VPI46.. - Acvatix Tartalom Mi ez az alkalmazás?...3

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben