Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése"

Átírás

1 Tanév, félév I. félév Tantárgy Áramlástan GEÁTAG01 Képzés főiskola (BSc) Mérés A Nap Hét A mérés dátuma 2010 Dátum Pontszám Megjegyzés Mérési jegyzőkönyv M1 számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése Kijelentem, hogy a jegyzőkönyvet a fentebb megnevezett mérőcsoport által végzett mérés alapján én készítettem. Mérés helye: BME Áramlástan Tanszék, Nagy Laboratórium Mérési jegyzőkönyv beadásának dátuma: Budapest, 2010.

2 Tartalom A mérés célja... 4 A mérés leírása... 4 Mérési feladatok... 5 A mért próbatestek... 6 Kúpos végű hengerek... 6 Gömb... 6 A mérés körülményei... 7 Mérési összefüggések... 7 Áramlási sebesség... 7 Tényleges erő... 7 Az ellenállástényező... 8 A keresztmetszetek... 8 A Reynolds-szám... 8 A kúpos hengerek mérése... 9 Sebesség... 9 Reynolds-számok... 9 Az erők és az ellenállástényező... 9 Az első sebességnél... 9 A második sebességnél... 9 A harmadik sebességnél A negyedik sebességnél Összefoglalva A gömb mérése Sebesség Reynolds-szám Az erők és az ellenállástényező Összefoglalva A mérés eredménye A kúpos végű hengerek mérése A gömb mérése Hibaszámítás Elméleti alapok A parciális deriváltak A hiba értéke... 13

3 Az első testre A második testre A harmadik testre A gömbre A mérés értékelése, javaslatok Felhasznált irodalom Mellékletek... 16

4 A mérés célja A mérés célja a szélnek kitett álló, vagy mozgó szerkezetekre ható erő vizsgálata. A modelltestekre ható áramlástani erő meghatározása méréssel, a mérési adatból a testek ellenállástényezőjének kiszámítása és az eredmények kiértékelése. A mérés leírása A mérést egy mérőkocsin végezzük. Ehhez a kiválasztott modelltestet egy kétkarú emelő egyik karjára rögzítjük, majd az erőmérőt nullázzuk. Ezután bekapcsoljuk a ventillátort, melynek szabadsugara megfújja a testet, a ható erő ezután az erőmérőről olvasható le. A ventillátorra kötött digitális nyomásmérő értéke alapján a megadott képlettel kiszámítjuk az áramlás sebességét. Ez az erő tartalmazza a tartó rúdra ható áramlási erőt is. Ennek kiküszöböléséhez a modelltestet az eredetivel közel azonos helyzetbe mozgatjuk egy fix tartórúddal, újból nullázzuk az erőmérőt és megmérjük a kétkarú emelőre ható áramlási erőt. A későbbiekben a két erő különbségével számolunk. Ezt a mérést megismételjük több sebességen, több különböző méretű modelltesttel, a mi esetünkben kúpos végű hengerekkel, illetve egy gömbbel. A méréshez felhasznált eszközök: 1. ábra A mérőkocsi mozgatható szélcsatorna (mérőkocsi) segédállvány EMB-001 nyomásmérő berendezés száma: 013 mérési tartománya: ±1250 Pa pontossága: 2 Pa felbontása: 0,01 Pa EMALOG ES-101 erőmérő száma: max érték: 60 N min érték: 0,4 N felbontása: 0.02 N GMH 3530 típ. hőmérő min érték: -50 max érték: 400 felbontása: 0.1

5 barométer (jelöletlen) tolómérő (jelöletlen) méréshatára: 150 mm felbontása: 0,05 mm mért testek: 3 db kúpos végű henger; gömb k 2 k 1 segédállvány mérleg kétkarú emelő próbatest v kifúvónyílás 2. ábra A mérési összeállítás Az ábrán jelölt karok hossza: k 1 =355 [mm], k 2 =45 [mm]. Mérési feladatok A ventilátor elindítása előtt fel kell helyezni a mért testet a tartórúdra, az erőmérőt nullázni. A motort elindítva az erőmérő segítségével megmérni a testre ható erőt (F 1 ), a digitális nyomásmérővel pedig a ventilátor nyomásesését ( p), amiből majd az áramlási sebesség (v) számítható. Ezután hasonló módon el kell végezni a mért test által módosított áramlás miatt a kétkarú emelőre ható erőt. A mért erők különbsége az áramlásból a testre ható erő. Ebből számítható a testek ellenállástényezője. Ezt a próbatestek jellemző paraméterének illetve a Reynolds-számnak a függvényeként ábrázoljuk.

6 A mért próbatestek Kúpos végű hengerek A kúpos végű hengerek közül három darabot mértünk. Ezek geometriai adatai az alábbiakban láthatóak: 3. ábra A kúpos hengerek geometriája A kúpos végű hengerek adatai a következő táblázatban találhatók. Jel D [mm] h [mm] H [mm] I ,5 59,3 II ,8 79,8 III ,5 1. táblázat A kúpos hengerek adatai Mivel a feladat a hengerek geometriai adatának, tehát a hossznak válatozása függvényében megjeleníteni az ellenállástényező változását, a három átmérőt a Reynolds-szám számításakor célszerű egyenlőnek venni. Az egyenértékű átmérő a három átmérő számtani közepe, kerekítve D =38 [mm] legyen. Gömb A feladat során megmértük egy gömb ellenállástényezőjét is. A mért gömb átmérője d=40 [mm] volt. 4. ábra A mért gömb

7 A mérés körülményei A környezetre jellemző értékeket kétszer, a mérés előtt és a mérés után mértük. Ezek számtani közepét tekintjük a mérés időtartamára jellemző értékeknek. A hőmérséklet: - a mérés kezdetekor: T 0,1 =21,4 [ ] - a mérés végén: T 0,2 =22,5 [ ] - ezek átlaga: T 0 =22,0 [ ] = 295,0 [K] A környezeti nyomás: - a mérés kezdetekor: p 0,1 =1007 [hpa] - a mérés végén: p 0,2 =1007 [hpa] - ezek átlaga: p 0 =1007 [hpa] = [Pa] A karok hosszai: k 1 =355 [mm] k 2 =45 [mm] A mérőkocsi állandója: K=0,938 Ezekből az adatokból számítható a levegő sűrűsége, amely az állapotegyenletből = = [ ] =1, [ ] ahol R az univerzális gázállandó: R=287 [J (kg K) -1 ] Mérési összefüggések A mérés során használt összefüggések a következők: Áramlási sebesség A levegő áramlási sebessége a következő képlettel számítható: ahol: = 2 Δ, v [m/s] a levegő áramlási sebessége K [1] a mérőkocsi állandója p [Pa] a mérőkocsi kivezetésein mért nyomáskülönbség ρ 0 [kg m -3 ] a levegő sűrűsége Tényleges erő A mérési elrendezésből adódóan az erőmérővel nem a tényleges erőt mérjük. A tényleges F erő a mért F m erőből a következő módon számítható. A mérlegkar nyomatéki egyensúlyából következően Ebből a tényleges F erő: =

8 = [ ] ahol: F [N] a ténylegesen ható áramlási erő F m [N] az erőmérővel mért erő k 1 [m] a mérlegkar próbatest felőli hossza k 2 [m] a mérlegkar erőmérő felőli hossza. Az ellenállástényező Az ellenállástényezőre vonatkozó összefüggés: ahol: = 2 F [N] a testre ható áramlási erő ρ [kg m -3 ] a közeg sűrűsége v [m s -1 ] az áramló levegő sebessége A [m2] a test keresztmetszetének a zavartalan áramlás irányára merőlegesen vett vetülete A keresztmetszetek Mivel minden mért próbatestnek az áramlásra merőlegesen vett keresztmetszete körlap, így a keresztmetszet nagysága összefüggéssel számítható, ahol = 4 A [m 2 ] a keresztmetszet nagysága d [m] a henger vagy gömb átmérője A Reynolds-szám A kiértékeléshez szükség van még a Reynolds-szám meghatározására, melynek módja: ahol = v [m s -1 ] az áramló közeg sebessége d [m] jellemző méret (az oktató által kijelölt méret esetünkben a kúpos hengerek átmérője) =1, [m 2 s -1 ] a levegő kinematikai viszkozitása, a Tanszék által megadott internetes cím alapján 1 1

9 A kúpos hengerek mérése Sebesség Az egyes sebességértékeket a fent látható képlet alapján a nyomáskülönbségből számítottam. A nyomáskülönbséget a fojtás azonos állásakor minden testre lemértük kétszer: amikor a testre ható erőt, illetve amikor a karra ható erőt mértük. Ezeknek az adatoknak a számtani közepét tekintem a továbbiakban az áramlás átlagos sebességének (v). Az átlagos sebességek az átlagos nyomáskülönbség függvényében a következők: p [Pa] v [m s -1 ] 1. fojtás 38,28 7,77 2. fojtás 114,01 13,41 3. fojtás 138,76 14,80 4. fojtás 170,32 16,39 2. táblázat Az átlagsebességek Reynolds-számok A Reynolds-számok meghatározása a fent megadott képlet alapján, D =38 [mm] egyenértékű átmérőre vonatkoztatva: v [m s -1 ] Re [1] 1. fojtás 7, fojtás 13, fojtás 14, fojtás 16, táblázat A Reynolds-számok Az erők és az ellenállástényező A mért erőket az egyes sebességértékek szerint csoportosítva adom meg. A táblázatban az F m,t a mért teljes, tehát a testre és a tartó rúdra együttesen ható erőt, F m,r a rúdra ható mért áramlási erőt jelenti, F t és F r pedig rendre ugyanezen erőknek a tartó karok hosszával redukált hossza. F ezek különbsége, tehát a csak a testre ható áramlási erőt jelenti, c az ellenállástényező. Az első sebességnél v 1 =7,77 [m s -1 ], Re=19302 F m,t [N] F m,r [N] F t [N] F r [N] F [N] c [1] I. test 0,20 0,10 0,025 0,013 0,013 0,3113 II. test 0,24 0,10 0,030 0,013 0,018 0,4358 III. test 0,28 0,08 0,035 0,010 0,025 0, táblázat Az ellenállástényező és az erők v 1 -nél A második sebességnél v 2 =13,41 [m s -1 ], Re=33311 F m,t [N] F m,r [N] F t [N] F r [N] F [N] c [1] I. test 0,56 0,24 0,071 0,030 0,041 0,3345 II. test 0,54 0,24 0,068 0,030 0,038 0,3136 III. test 0,66 0,24 0,084 0,030 0,053 0, táblázat Az ellenállástényező és az erők v 2 -nél

10 A harmadik sebességnél v 3 =14,80 [m s -1 ], Re=36749 F m,t [N] F m,r [N] F t [N] F r [N] F [N] c [1] I. test 0,74 0,30 0,094 0,038 0,056 0,3779 II. test 0,68 0,34 0,086 0,043 0,043 0,2920 III. test 0,98 0,30 0,124 0,038 0,086 0, táblázat Az ellenállástényező és az erők v 3 -nél A negyedik sebességnél v 4 =16,39 [m s -1 ], Re=40715 F m,t [N] F m,r [N] F t [N] F r [N] F [N] c [1] I. test 0,86 0,34 0,109 0,043 0,066 0,3638 II. test 0,80 0,34 0,101 0,043 0,058 0,3218 III. test 1,12 0,38 0,142 0,048 0,094 0, táblázat Az ellenállástényező és az erők v 4 -nél Összefoglalva A következő táblázat a kúpos hengerek ellenállástényezőjét mutatja a Reynolds-szám függvényében. Re [1] c [1] I. test II. test III. test ,3113 0,4358 0, ,3345 0,3136 0, ,3779 0,2920 0, ,3638 0,3218 0, táblázat Az ellenállástényezők és a Reynolds-szám A gömb mérése Sebesség A sebességek megegyeznek a kúpos végű hengerek mérésénél leírtakkal, lásd a 2. táblázatban. Reynolds-szám A gömb átmérője d=40 [mm]. A Reynolds-számokat ezzel az adattal számítottam. v [m s -1 ] Re [1] 1. fojtás 7, fojtás 13, fojtás 14, fojtás 16, táblázat A Reynolds-számok a gömbre

11 Az erők és az ellenállástényező v [m s -1 ] F m,t [N] F m,r [N] F t [N] F r [N] F [N] c [1] 7,77 0,22 0,12 0,028 0,015 0,013 0, ,41 0,58 0,24 0,074 0,030 0,043 0, ,80 0,72 0,30 0,091 0,038 0,053 0, ,39 0,86 0,36 0,109 0,046 0,063 0, táblázat Az ellenállástényező és az erők a gömbnél Összefoglalva A következő táblázat az ellenállástényező és a Reynolds-szám összetartozó értékeit mutatja. Re [1] c [1] , , , , táblázat A Reynolds-szám és az ellenállástényező a gömbnél A mérés eredménye A kúpos végű hengerek mérése 5. ábra Az ellenállástényező és a Reynolds-szám

12 6. ábra A kúpos hengerek ellenállástényezője a hossz függvényében A gömb mérése 7. ábra Az ellenállástényező és a Reynolds-szám a gömbre

13 Hibaszámítás Elméleti alapok Az ellenállástényező kifejezése a mért adatokkal: = = 2 Δ A képletben Fr és Ft a táblázatnak megfelelően a testre és a tartórúdra együttesen, valamint a csak a tartórúdra ható erőnek a nyomatéki egyensúllyal korrigált hossza. A mérési hibája a következő okokra vezethető vissza: az erőmérés hibája, ennek nagysága δf =0,02 [N] A hibaszámításnál ennek az erőnek is a karok hosszával korrigált nagyságával kell számolni, melynek értéke: δf=0,00254 [N] a statikus nyomásmérés hibája δp 0 =100 [Pa] a hőmérsékletmérés hibája δt 0 =1 [K] a digitális nyomásmérő hibája δ p=2 [Pa] Az abszolút hiba számításához az ellenállástényezőnek képezni kell a fenti paraméterek szerinti parciális deriváltjait, majd kiszámítani annak négyzetösszegének gyökét. ahol X i a megfelelő paramétereket jelöli. A parciális deriváltak A parciális deriváltak a következők: δc= δx c, X A hiba értéke A hiba értéke a következő táblázatokban látható. c 1 = F c 1 = F c p =0 c T =0 c p =

14 Az első testre v [m s -1 ] F [N] c [1] p hibatag F t hibatag F r hibatag δc δc/c 7,77 0,013 0,3113-0,0163 0,0623-0,0623 0,0896 0, ,79 13,41 0,041 0,3345-0,0059 0,0209-0,0209 0,0299 0,0893 8,93 14,80 0,056 0,3779-0,0055 0,0172-0,0172 0,0246 0,0650 6,50 16,39 0,066 0,3638-0,0043 0,0140-0,0140 0,0200 0,0549 5, táblázat A hiba az első testre A második testre v [m s -1 ] F [N] c [1] p hibatag F t hibatag F r hibatag δc δc/c 7,77 0,018 0,4358-0,0228 0,0623-0,0623 0,0896 0, ,56 13,41 0,038 0,3136-0,0055 0,0209-0,0209 0,0299 0,0953 9,53 14,80 0,043 0,2920-0,0042 0,0172-0,0172 0,0246 0,0844 8,44 16,39 0,058 0,3218-0,0038 0,0140-0,0140 0,0200 0,0621 6, táblázat A hiba a második testre A harmadik testre A gömbre v [m s -1 ] F [N] c [1] p hibatag F t hibatag F r hibatag δc δc/c 7,77 0,025 0,6225-0,0325 0,0623-0,0623 0,0890 0, ,29 13,41 0,053 0,4390-0,0077 0,0209-0,0209 0,0299 0,0681 6,81 14,80 0,086 0,5840-0,0084 0,0172-0,0172 0,0246 0,0421 4,21 16,39 0,094 0,5177-0,0061 0,0140-0,0140 0,0200 0,0386 3, táblázat A hiba a harmadik testre v [m s -1 ] F [N] c [1] p hibatag F t hibatag F r hibatag δc δc/c 7,77 0,013 0,2810-0,0147 0,0562-0,0562 0,0813 0, ,94 13,41 0,043 0,3208-0,0056 0,0189-0,0189 0,0270 0,0841 8,41 14,80 0,053 0,3253-0,0047 0,0155-0,0155 0,0222 0,0682 6,82 16,39 0,063 0,3158-0,0037 0,0126-0,0126 0,0181 0,0572 5, táblázat A hiba a gömbre A táblázatokban a p 0, F t stb. hibatag felirat a parciális deriválással számított hibatagot jelzi, ami a nevében szereplő változótól függ csak. δc/c [%] δc/c [%] δc/c [%] δc/c [%]

15 8. ábra A relatív hiba a geometriai méret függvényében A mérés értékelése, javaslatok A diagramokról leolvasható, hogy a mért tartományban a kúpos hengerek ellenállástényezője nem lineárisan függ a Reynolds-számtól. Ahhoz, hogy erről többet tudjunk, több mérést kell végezni, sűrűbbre venni a mért pontokat, illetve a hibát is csökkenteni kell. A gömb ellenállástényezője a vizsgált tartományban közel lineáris emelkedést mutat, majd megtörik és csökkenni kezd, de ez a törés olyan kis mértékű, hogy akár a mérési hiba is okozhatja. Ennek eldöntésére szélesebb méréstartományt kell alkalmazni. A mért ellenállástényezők nagyságrendje az irodalomban található adatokkal közelítőleg egyezik. A mérési eredményt nagyon nagy hiba terheli, főleg a kis sebességértékeknél. A táblázatban azért mutatom meg külön a hibatagokat, mert látható, hogy az erő méréséből származó hiba kb. két nagyságrenddel nagyobb, mint a statikus nyomás és egy nagyságrenddel nagyobb, mint a hőmérséklet méréséből eredő hiba, valamint a nyomásesés mérésből eredő hibának is körülbelül ötszöröse. A mérés pontosságát tehát nagyban befolyásolja az erőmérés pontossága. Látható még a táblázatból, hogy kis sebességeken a hiba nagyon nagy, akár 20% is lehet, míg nagy sebességeken 5% körüli értéken marad. A mérés pontosságát tehát nagymértékben lehet javítani akkor, ha azt nagyobb sebességeken végezzük el. Csökkenthető még a hiba pontosabb erőmérő berendezés használatával, illetve úgy is, ha megváltoztatjuk a karok hosszát: a próbatestet távolítjuk a csuklóponttól vagy az erőmérőt közelebb visszük ahhoz. Így ugyanis a nyomatéki egyensúly miatt nagyobb erőket fogunk mérni a berendezésen, a relatív hiba tehát csökken. A hibadiagramról leolvasható, hogy a relatív hiba nagysága a geometriai méretek növelésével csökken, így ez is megoldás lehet a pontosság javítására, bár ennek nyilvánvalóan korlátai vannak.

16 Felhasznált irodalom 1) Testek ellenállástényezőjének vizsgálata Az Áramlástan Tanszék segédlete 2) Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai Műegyetemi Kiadó, ) A mérési jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei Az Áramlástan Tanszék segédlete Mellékletek 1) A mért adatokat tartalmazó lap (1 oldal)

17

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M4. számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése NPL típusú szélcsatornában

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M4. számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése NPL típusú szélcsatornában Tanév,félév 2010/2011 1. Tantárgy Áramlástan GEATAG01 Képzés egyetem x főiskola Mérés A B C Nap kedd 12-14 x Hét páros páratlan A mérés dátuma 2010.??.?? A MÉRÉSVEZETŐ OKTATÓ TÖLTI KI! DÁTUM PONTSZÁM MEGJEGYZÉS

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok Készítette:....kurzus Dátum:...év...hó...nap TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése mérőperemmel 2. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése 2. Rugalmas állandók mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2012. 12. 15. I. A mérés célja: Két anyag Young-modulusának

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv (-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:,... Beadás ideje:.. 9. /9 A mérés leírása: A mérés során különbözõ alakú és anyagú rudak Young-moduluszát, valamint egy torziós szál torziómoduluszát akarjuk

Részletesebben

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám: Ventilátor (Ve) 1. Definiálja a következő dimenziótlan számokat és írja fel a képletekben szereplő mennyiségeket: φ (mennyiségi szám), Ψ (nyomásszám), σ (fordulatszám tényező), δ (átmérő tényező)! Mennyiségi

Részletesebben

KS 404 220 TÍPUSÚ IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ SZONDA SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

KS 404 220 TÍPUSÚ IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ SZONDA SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA KS 44 22 TÍPUSÚ IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ SZONDA SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 1782 27 MÁJUS A KÁLMÁN SYSTEM KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZER FEJLESZTŐ GYÁRTÓ KERESKEDELMI

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata

GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata 1. Előzmények Megbízást kaptunk a Gróf kereskedelmi és Szolgáltató kft-től (H-9653 Répcelak, Petőfi Sándor u. 84.) hogy a huzatszabályzó (két különböző méretű)

Részletesebben

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 7. Mágneses szuszceptibilitás mérése jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 10. 22. Leadás dátuma: 2008. 11. 05. 1 1. A mérési összeállítás A mérési összeállítás sematikus ábrája

Részletesebben

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. május 7. (hétfő délelőtti csoport) 1. Bevezetés Ebben a mérésben a szilárdtestek rugalmas tulajdonságait vizsgáljuk

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

3. Mérőeszközök és segédberendezések

3. Mérőeszközök és segédberendezések 3. Mérőeszközök és segédberendezések A leggyakrabban használt mérőeszközöket és használatukat is ismertetjük. Az ipari műszerek helyi, vagy távmérésre szolgálnak; lehetnek jelző és/vagy regisztráló műszerek;

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Anyagvizsgálatok gyakorlat I. Viszkozitás mérése Höppler-féle viszkoziméterrel A mérés megkezdése

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Cseppfolyós halmazállapotú közegek. hőtranszport-jellemzőinek számítása. Gergely Dániel Zoltán

Cseppfolyós halmazállapotú közegek. hőtranszport-jellemzőinek számítása. Gergely Dániel Zoltán Cseppfolyós halmazállapotú közegek hőtranszport-jellemzőinek számítása Gergely Dániel Zoltán Bevezetés Ez a segédlet elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai kar Gépészmérnök

Részletesebben

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése Jelen dokumentáció a CS&K Duna Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, részben vagy egészben történő engedély nélküli másolása, felhasználása TILOS! 1. A huzatfokozó

Részletesebben

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I. SZÁMÍTÁSI FELADATOK I. A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést (képletet),

Részletesebben

Áramlástechnikai mérések

Áramlástechnikai mérések Áramlástehnikai mérések Mérés Prandtl- ső segítségével. Előző tanulmányaikból ismert: A kontinuitás elve: A A Ahol: - a közeg sebessége az. pontban - a közeg sebessége a. pontban A, A - keresztmetszetek

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

3. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

3. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata 3. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Tóth Bence fizikus,. évfolyam 005.03.04. péntek délelőtt beadva: 005.03.. . A mérés első részében a megvastagított végű rúd (a D jelű) felharmonikusait

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr)

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr) Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr) 1. Folyadékáram mérése torlócsővel (Prandtl-csővel) Torlócsővel csak egyfázisú folyadék vagy gáz áramlása mérhető. A folyadék vagy gáz

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1 Gépész BSc Nappali MFEPA31R03 Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1 Tartalom Beavatkozók és hatóműveik Szabályozó szelepek Típusok, jellemzői, átfolyási jelleggörbéi Csapok Hajtóművek Segédenergia

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Polimer anyagvizsgálat Név: Neptun kód: Dátum:. Gyakorlat célja: 1. Műanyagok folyóképességének vizsgálata, fontosabb reológiai jellemzők kiszámítása 2. Műanyagok Charpy-féle ütővizsgálata

Részletesebben

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Összeállította: Dr. Nguyen Huy Hoang Budapest 25 Feladat: Az SKF gyártmányú, SNH 28 jelű osztott csapágyházba szerelt 28 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágy üzemi

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése Rugalmas állandók mérése Mérő neve: Márkus Bence Gábor Mérőpár neve: Székely Anna Krisztina Szerda délelőtti csoport Mérés ideje: 11/30/2011 Beadás ideje: 12/07/2011 1 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3) Jegyzőkönyv a hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról () Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 2008-11-19, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 2008-11-26 A mérés célja A feladat két anyag

Részletesebben

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA M1. MÉRÉSI SEGÉDLET ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK M1 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA 1. A mérés aktualitása, mérés célja A mérés célja egy radiális entilátor jellemzőinek, agyis a q szállított térfogatáram függényében

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

5. Fajhő mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

5. Fajhő mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 5. Fajhő mérése jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 10. 08. Leadás dátuma: 2008. 10. 15. 1 1. A mérési összeállítás A mérés során a 6-os számú minta fajhőjét akarjuk meghatározni.

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

Ellenáramú hőcserélő

Ellenáramú hőcserélő Ellenáramú hőcserélő Elméleti összefoglalás, emlékeztető A hőcserélő alapvető működésével és az egyszerűsített számolásokkal a Vegyipari műveletek. tárgy keretében ismerkedtek meg. A mérés elvégzéséhez

Részletesebben

Elektromos egyenáramú alapmérések

Elektromos egyenáramú alapmérések Elektromos egyenáramú alapmérések A mérés időpontja: 8.. 5. hétf ő,.-4. Készítették: 5.mérőpár - Lele István (CYZH7) - Nagy Péter (HQLOXW) A mérések során elektromos egyenáramú köröket vizsgálunk feszültség-

Részletesebben

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Mágneses szuszceptibilitás mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 7. MÉRÉS Mágneses szuszceptibilitás mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 5. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés célja Az

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

PFM 5000 mérőberendezés

PFM 5000 mérőberendezés Alkalmazás Több ágat tartalmazó rendszerek A PFM 5000 több ágat tartalmazó, összetett fűtőrendszerekkel is használható; a berendezés szimulálja a hidraulikus rendszert, és az egyes ágakon mért adatok alapján

Részletesebben

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Mágneses szuszceptibilitás mérése Mágneses szuszceptibilitás mérése Mérő neve: Márkus Bence Gábor Mérőpár neve: Székely Anna Krisztina Szerda délelőtti csoport Mérés ideje: 10/19/2011 Beadás ideje: 10/26/2011 1 1. A mérés rövid leírása

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Alapvető információ és meghatározások

Alapvető információ és meghatározások .3 X X testregistrierung Alapvető információ és meghatározások Állandó légmennyiség-szabályozás CONSTANTFLOW Termékkiválasztás Alapvető méretek Jelmagyarázat Korrekciós értékek rendszercsillapításhoz Mérések

Részletesebben

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez

Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez Kiegészítő tudnivalók a fizikai mérésekhez A mérési gyakorlatokra való felkészüléshez a Fizika Gyakorlatok c. jegyzet használható (Nagy P. Fizika gyakorlatok az általános és gazdasági agrármérnök hallgatók

Részletesebben

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Csepeli Zsolt Bereczki Péter Kardos Ibolya Verő Balázs Workshop Miskolc, 2013.09.06. Előadás vázlata Bevezetés Vizsgálat célja,

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése 7. Mágneses szuszceptibilitás mérése Klasszikus fizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv Mérést végezte: Vitkóczi Fanni Mérés időpontja: 2012. 10. 25. I. A mérés célja: Egy mágneses térerősségmérő műszer

Részletesebben

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján! Kérem, þ jellel jelölje be képzését! AKM VBK Környezetmérnök BSc AT0 Ipari termék- és formatervező BSc AM0 Mechatronikus BSc AM Mechatronikus BSc ÁRAMLÁSTAN. FAKULTATÍV ZH 203.04.04. KF8 Név:. NEPTUN kód:

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

STAF, STAF-SG. Beszabályozó szelepek DN , PN 16 és PN 25

STAF, STAF-SG. Beszabályozó szelepek DN , PN 16 és PN 25 STAF, STAF-SG Beszabályozó szelepek DN 20-400, PN 16 és PN 25 IMI TA / Beszabályozó szelepek / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG A karimás, szürkeöntvény (STAF) és gömbgrafitos öntvény (STAF-SG) beszabályozó

Részletesebben

N=20db. b) ÜZEMMELEG ÁLLAPOT MOTORINDÍTÁS UTÁN (TÉLEN)

N=20db. b) ÜZEMMELEG ÁLLAPOT MOTORINDÍTÁS UTÁN (TÉLEN) ÍRÁSBELI VIZSGA FELADATSOR NINCS TESZT, PÉLDASOR (120 perc) Az áramlástan alapjai BMEGEÁTAKM1 Környezetmérnök BSc képzés VBK (ea.: Dr. Suda J.M.) VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR EREDMÉNYHIRDETÉS és SZÓBELI

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

KS-409.3 / KS-409.1 ELŐNYPONTOK

KS-409.3 / KS-409.1 ELŐNYPONTOK KS-409.3 / KS-409.1 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ MÉRŐKÖR SÓSAV, FLUORIDOK, ILLÉKONY FÉMEK TÖMEGKONCENTRÁCIÓJÁNAK, EMISSZIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA ELŐNYPONTOK A burkoló csőből könnyen kivehető, tisztítható

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás Szabó László Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-0

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

Propeller és axiális keverő működési elve

Propeller és axiális keverő működési elve Propeller és axiális keverő működési elve A propeller egy axiális átömlésű járókerék, amit tolóerő létesítésére használnak repülőgépek, hajók hajtására. A propeller nyugvó folyadékban halad előre, a propellerhez

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT Dr. Lovas László FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2013 FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT 1. Adatválaszték p 2 [bar] V [cm3] s/d [-] λ [-] k f [%] k a

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépészeti alapismeretek középszint 1621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ontos

Részletesebben

A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft.

A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft. A BLOWER DOOR mérés VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2010. október 27. ÉMI Nonprofit Kft. A légcsere hatása az épület energiafelhasználására A szellőzési veszteség az épület légtömörségének a függvénye:

Részletesebben

ROTAMÉTER VIZSGÁLATA. 1. Bevezetés

ROTAMÉTER VIZSGÁLATA. 1. Bevezetés ROTMÉTER VIZSGÁLT. Bevezetés 0.0. 4. rotaméter az áramlási mennyiségmérők egyik ajtája. rotamétert egyaránt lehet áramló olyadékok és gázok térogatáramának mérésére használni, mégpedig kis (labor) méretektől

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Jegyzőkönyv a mágneses szuszceptibilitás méréséről (7) Készítette: Tüzes Dániel Mérés ideje: 8-1-1, szerda 14-18 óra Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-8 A mérés célja A feladat egy mágneses térerősségmérő eszköz

Részletesebben

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján A mérés elmélete Egy fémes vezetőn átfolyó áram I erőssége egyenesen arányos a vezető végpontjai közt mérhető U feszültséggel: ahol a G arányossági tényező az elektromos

Részletesebben

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hidrosztatika, Hidrodinamika Hidrosztatika, Hidrodinamika Folyadékok alaptulajdonságai folyadék: anyag, amely folyni képes térfogat állandó, alakjuk változó, a tartóedénytől függ a térfogat-változtató erőkkel szemben ellenállást fejtenek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben 1117 NASTRAN végeselem rendszer Általános végeselemes szoftver, ami azt jelenti, hogy nem specializálták, nincsenek kimondottam valamely terület számára

Részletesebben

Szűrő-nyomásszabályzó szelep, Sorozat AS1-FRE G 1/4 Levegő megtáplálás: jobbos Szűrőfinomság: 5 µm

Szűrő-nyomásszabályzó szelep, Sorozat AS1-FRE G 1/4 Levegő megtáplálás: jobbos Szűrőfinomság: 5 µm 003725 Alkotórészek Beszerelési helyzet Üzemi nyomás min/max Közeg Közeghőmérséklet min./max. Környezeti hőmérséklet min./max. Szabályozótípus Szabályozó funkció Szabályozási tartomány min/max Tápcsatorna

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 3 Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 681 Feladat Adja meg Kelvin és Fahrenheit fokban a T = + 73 = 318 K o K T C, T = 9 5 + 3 = 113Fo F T C 68 Feladat Adja meg Kelvin és Celsius fokban a ( T

Részletesebben

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( )

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80 Fa: 463-30-9 http://www.vizgep.bme.hu Alap-ötlet:

Részletesebben

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek Zaj- és rezgés Törvényszerűségek A hang valamilyen közegben létrejövő rezgés. A vivőközeg szerint megkülönböztetünk: léghangot (a vivőközeg gáz, leggyakrabban levegő); folyadékhangot (a vivőközeg folyadék,

Részletesebben

Sugárfúvóka. Méretek. Légcsatornába szerelt. Karbantartás A fúvóka látható részei nedves ruhával tisztíthatók. Rendelési minta

Sugárfúvóka. Méretek. Légcsatornába szerelt. Karbantartás A fúvóka látható részei nedves ruhával tisztíthatók. Rendelési minta Méretek 0 min. O 0 Ø 0 Ø eírás A egy gumiból készült sugárfúvóka, amely alkalmas nagy területek szellőztetésére, ahol nagy vetőtávolságra van szükség. A fúvóka a légszállítás iránya szerint állítható,

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai 1.

Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai 1. Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai.). Feladat. Határozzuk meg az alábbi integrálokat: a) x x + dx d) xe x dx b) c)

Részletesebben

1. Gauss-eloszlás, természetes szórás

1. Gauss-eloszlás, természetes szórás 1. Gauss-eloszlás, természetes szórás A Gauss-eloszlásnak megfelelő függvény: amely egy σ szélességű, µ középpontú, 1-re normált (azaz a teljes görbe alatti terület 1) görbét ír le. A természetben a centrális

Részletesebben

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv

Méréstechnika II. Mérési jegyzőkönyvek FSZ képzésben részt vevők részére. Hosszméréstechnikai és Minőségügyi Labor Mérési jegyzőkönyv Méréstechnika II. ek FSZ képzésben részt vevők részére Összeállította: Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota Kis Ferenc Lektorálta: Galla Jánosné 009 Tartalomjegyzék. gyakorlat Mérőhasábok, mérési eredmény megadása.

Részletesebben

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája Egészségügyi mérnökképzés MECHNIK I. rész: Szilárd testek mechanikája készítette: Németh Róbert Igénybevételek térben I. z alapelv ugyanaz, mint síkban: a keresztmetszet egyik oldalán levő szerkezetrészre

Részletesebben

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám Kérem, þ jellel jelölje be képzését! AKM1 VBK Környezetmérnök BSc AT01 Ipari termék- és formatervező BSc AM01 Mechatronikus BSc AM11 Mechatronikus BSc ÁRAMLÁSTAN 2. FAK.ZH - 2013.0.16. 18:1-19:4 KF81 Név:.

Részletesebben

Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN

Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN Statikus beszabályozó szelepek MSV-F2, PN 16/25, DN 15-400 Leírás MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 Az MSV-F2 statikus beszabályozó szelep család, fűtő-és hűtőrendszerekben a keringtetett közegek elosztásának

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam melléklet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

Ellenállásmérés Wheatstone híddal Ellenállásmérés Wheatstone híddal A nagypontosságú elektromos ellenállásmérésre a gyakorlatban sokszor szükség van. Nagyon sok esetben nem elektromos mennyiségek mérését is visszavezethetjük ellenállásmérésre.

Részletesebben

(III) Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Ablakhoz közeli mérőhely)

(III) Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Ablakhoz közeli mérőhely) (III) Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Ablakhoz közeli mérőhely) Mérést végezte: Szalontai Gábor Mérőtárs neve: Nagy Dániel Mérés időpontja: 2012.11.22. Bevezető A hétköznapi és kézzelfogható

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek Méretek DLD b a 0 Leírás A DLD egy hagyományos kulisszás, melynek külső mérete megegyezik a csatlakozó mérettel. A minden standard méretben elérhető. Kialakítás DLD háza trapéz merevítésű, mely javítja

Részletesebben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás ZÉHENYI ITVÁN EGYETE GÉPZERKEZETTN É EHNIK TNZÉK 6. EHNIK-TTIK GYKORLT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya ulmann-szerkesztés Ritter-számítás 6.. Példa Egy létrát egy verembe letámasztunk

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel STAD-R Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel IMI TA / Beszabályozó szelepek / STAD-R STAD-R A STAD-R beszabályozó szelep felújítások esetén pontos hidraulikai működést tesz lehetővé rendkívül

Részletesebben

Peltier-elemek vizsgálata

Peltier-elemek vizsgálata Peltier-elemek vizsgálata Mérés helyszíne: Vegyész labor Mérés időpontja: 2012.02.20. 17:00-20:00 Mérés végrehatói: Budai Csaba Sánta Botond I. Seebeck együttható közvetlen kimérése Az adott P-N átmenetre

Részletesebben

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás Navier-formula Akkor beszélünk egyenes hajlításról, ha a nyomatékvektor egybeesik valamelyik fő-másodrendű nyomatéki tengellyel. A hajlítást mindig súlyponti koordinátarendszerben értelmezzük. Ez még a

Részletesebben

3. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

3. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 3. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc. Mérés dátuma: 28... Leadás dátuma: 28.. 8. . Mérések ismertetése A Peltier-elemek az. ábrán látható módon vannak elhelyezve

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. BLOWER DOOR légtömörség mérésről

Vizsgálati jelentés. BLOWER DOOR légtömörség mérésről Vizsgálati jelentés BLOWER DOOR légtömörség mérésről Új építési családiház Gordonka u. 55. 1165 Budapest Időpont: 2010.05.26 A DIN EN 13829 szabvány szerint az " A " eljárás alapján az 50 Pascal nyomás

Részletesebben

Homogén testnek nevezzük az olyan testet, amelynek minden része ugyanolyan tulajdonságú. ρ = m V.

Homogén testnek nevezzük az olyan testet, amelynek minden része ugyanolyan tulajdonságú. ρ = m V. SZILÁRD TESTEK SŰRŰSÉGÉNEK MÉRÉSE 1. Elméleti háttér Homogén testnek nevezzük az olyan testet, amelynek minden része ugyanolyan tulajdonságú anyagból áll. Homogén például az üveg, a fémek, a víz, a lufiba

Részletesebben