A HCT ügyfél átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HCT ügyfél átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató)"

Átírás

1 A HCT ügyfél átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató) Felelősség kizárása A jelen útmutató bármikor módosulhat. A jelen kiadvány készítői mindent megtettek a kiadványban közölt információk helytállósága érdekében. Mindazonáltal, a kiadványban előforduló esetleges hibákért, pontatlanságokért vagy hiányosságokért GIRO Zrt. a felelősségét kizárja. 1.2 verzió január 1 P a g e :

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Alkalmazási kör... 6 Az útmutató használata... 7 Karakterkészlet... 8 Üzenetstruktúra... 9 Az eredeti ISO átutalási megbízás (pain ) üzenet szerkezete: A korlátozott HCT átutalási megbízás üzenet szerkezete: A HCT átutalási megbízás üzenet feje: A HCT átutalási megbízás üzenet fizetési információ része: A HCT átutalási megbízás üzenet tanzakció információ része: Az üzenet elemeinek leírása GroupHeader (Csoport fej) MessageIdentification (Üzenetazonosító) CreationDateTime (Létrehozás kelte és időpontja) NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) ControlSum (Ellenőrzőösszeg) InitiatingParty (Kezdeményező fél) PaymentInformation (Fizetési információ) PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosítója) PaymentMethod (Fizetési mód) NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) ControlSum (Ellenőrzőösszeg) PaymentTypeInformation (Fizetési típust leíró információ) P a g e :

3 2.7 InstructionPriority (A megbízás prioritása) CategoryPurpose (Kategória jogcím) Code Proprietary (Sajátos) RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége) Debtor (Átutaló) DebtorAccount (Átutaló számlája) DebtorAgent (Átutaló bankja) UltimateDebtor (Tényleges fizető) ChargeBearer (Költségviselő) CreditTransferTransactionInformation (Átutalás tranzakció információ) PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók) InstructionIdentification (Megbízás azonosító) EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító) PaymentTypeInformation (Fizetés típust leíró információ) InstructionPriority (A megbízás prioritása) CategoryPurpose (Kategória jogcím) Code Proprietary (Sajátos) Amount (Összeg) InstructedAmount (Megbízás összege) ChargeBearer (Költségviselő) UltimateDebtor (Tényleges fizető) Creditor (Kedvezményezett) CreditorAccount (Kedvezményezett számlája) P a g e :

4 2.81 UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett) Purpose (Jogcím) Code RemittanceInformation (Közlemény) Unstructured (Strukturálatlan) Structured (Strukturált) CreditorReferenceInformation (Kedvezményezett hivatkozása) Type (Típus) CodeOrProprietary (Kód vagy Sajátos) Code Issuer (Kibocsátó) Reference (Hivatkozás) A melléklet: Az üzenetelemek részletes áttekintése B Melléklet: Az SCT Szabályzat megfelelő attribútumai C Melléklet: Külső ISO kódok D melléklet: HCT üzenetekben használt generikus ISO üzenetelemek E Melléklet: Mintaüzenet A HCT átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató) 1.0 változatához képesti változások A HCT átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató) 1.1 változatához képesti változások P a g e :

5 Bevezető Magyarország, az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) tagjaként elhatározta, hogy belföldi fizetési rendszerét - amilyen mértékben csak lehetséges - a SEPA szabványokhoz igazítja. A belföldi SEPA alapú forint átutalás a SEPA átutalás (SCT) mintájára a HCT (Hungarian Credit Transfer - Napközbeni Forint átutalás) elnevezést kapta. A jelen útmutató célja, hogy iránymutatást adjon az UNIFI (ISO 20022) pain átutalási megbízás üzenetszabvány alkalmazásához a belföldi forint (HCT) átutalások körében. Az útmutató az ISO XML üzenetszabvánnyal együtt értelmezendő (www.iso20022.org). Az alkalmazási útmutató korlátozásokat és további szabályokat tartalmaz, de összhangban van az eredeti üzenetmintával (schema) Az útmutató elérhető a GIRO Zrt. honlapján: A SEPA fizetési módokra való áttérésről bővebb információ található a SEPA migrációs tervben, mely a Magyar SEPA Egyesület honlapján: található meg. A jelen alkalmazási útmutatót a Magyar SEPA Egyesület készítette a holland bankok és a Holland Bankszövetség által közösen készített és közzétett hasonló SEPA útmutató alapján. Az útmutatót a GIRO Zrt. saját BKR szabványával együtt teszi közzé. A HCT üzenetekben alkalmazható adatelemeket a táblázatokban sárga háttérszín jelzi. Az ezeken felüli adatelemeket az üzenetet fogadó megbízott banknak jogában áll figyelmen kívül hagyni, vagyis azok feldolgozásától illetve továbbításától eltekinteni. A megbízott bank az ilyen adatelemeket tartalmazó üzenetet vissza is utasíthatja. A jelen kiadvány készítői minden tőlük telhetőt megtettek a kiadványban közölt információk helytállósága érdekében. Mindazonáltal, a GIRO Zrt. a közölt információk pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bármilyen esetleges kárért mindenfajta felelősséget kizár. Bármilyen további információért, kérjük, forduljon bankjához. 5 P a g e :

6 Alkalmazási kör A HCT átutalási megbízás üzenet, melyet az átutalást kezdeményező fél küld bankjának, egy adott pénzösszegnek az átutaló számlájáról a kedvezményezett számlájára történő továbbítására szolgál. A HCT átutalási megbízás üzenet alkalmas: Egy vagy több átutalási megbízás megadására; Olyan átutalások végrehajtására, amelyek az átutaló számláján egyedi tranzakciónként, külön-külön könyvelési tételként, vagy egyetlen, kötegelt könyvelési tételként jelennek meg. A HCT üzenetet küldheti az átutaló nevében meghatalmazottként eljáró kezdeményező fél is, így azt a nagyvállalatok fizetési forgalmát lebonyolító fizetési központok (payment factory-k), vagy a dolgozói bérszámfejtést végző külső cégek is alkalmazhatják. Az alkalmazási útmutató által definiált átutalási megbízások köre a jövőben ki fog bővülni a SEPA és egyéb átutalásokkal is. 6 P a g e :

7 Az útmutató használata A CreditTransferInitiation (Átutalási megbízás) üzenet minden egyes eleme az UNIFI (ISO 20022) Message Definition Report for Payment Standards Initiation (Fizetési üzenetszabványok leírása - Fizetés kezdeményezése) című dokumentum azonos sorszámmal (index) jelölt elemének felel meg. A dokumentum a honlapon a z ISO üzenetarchívumban (fizetés kezdeményezés harmadik változat) érhető el. Az útmutatóban az UNIFI (ISO 20022) XML üzenetszabványokat a HCT-re vonatkozó különös alkalmazási szabályok egészítik ki. A HCT alkalmazási szabályai figyelembe veszik a SEPA átutalás ügyfél-bank alkalmazási útmutatóját is, amely a lapon található meg (EPC C2B CTIG v5.0). Az üzenetelemek leírása az alábbi adatokat tartalmazza: Index Az UNIFI (ISO 20022) Message Definition Report for Payment Standards XML címke Előfordulás ISO előfordulás Formátum Leírás ISO alkalmazás Initiation című dokumentumban a vonatkozó tételnek megfelelő sorszám. A listákban az indexek nem feltétlenül sorfolytonosak, mivel az alárendelt, vagy a nem használt elemekre nem minden esetben található hivatkozás. XML üzenet elemének azonosítására szolgáló rövid elnevezés, amely mindig csúcsos zárójelek között szerepel pl. <Amount> (Összeg) Jelzi, hogy az elem válaszható vagy kötelező és hányszor fordulhat elő. Az előfordulások lehetséges számát szögletes zárójel jelöli. Pl.: [0..1]: adott elem 0 alkalommal, vagy egy alkalommal fordulhat elő az üzenetben. Az elem választható. [1..1]: adott elem csak egyszer lehet jelen az üzenetben. Az elem kötelező. [1..n]: a megjelölt elem kötelező, és 1-től n-ig terjedő gyakorisággal lehet jelen az üzenetben. Egy üzenetelemekből álló blokk részét képező üzenetelem akkor kötelező eleme az üzenetnek, ha a blokk szerepel az üzenetben. Ha több elem közül csak egy elem lehet jelen az üzenetben, akkor azt az adott elemek előtt {OR OR} (VAGY VAGY) jelzés jelzi. Az eredeti ISO pain üzenetszabványban előírt előfordulás. Megengedett formátum, és értékek. Az üzenetblokk, vagy üzenetelem leírása. Az elem ISO szabvány szerinti alkalmazására vonatkozó szabályok. 7 P a g e :

8 HCT alkalmazás Az adott elem alkalmazására illetve lehetséges értékeire vonatkozó specifikus szabályok, a HCT belföldi átutalás illetve a SEPA átutalás ügyfél-bank alkalmazási útmutatójában előírtak szerint. Karakterkészlet Az UNIFI szabvány szerinti üzenetekben az UTF-8 karakterkód szabvány alkalmazása kötelező. A karakterkészlet az UTF-8 alapkaraktereket valamint a magyar ékezetes karaktereket tartalmazza. Az UTF-8 alapkészlet a (hex20 7E) tartomány valamennyi karakterét magába foglalja. Az UTF-8 kódolásban a magyar ékezetes karakterek az alábbiak: magánhangzó Unicode megfelelő UTF8 Származtato tt érték magyarázat á U+00E1 U+0061 LATIN KISBETŰS A ÉLES ÉKEZETTEL Á U+00C1 U+0041 LATIN NAGYBETŰS A ÉLES ÉKEZETTEL é U+00E9 U+0065 LATIN KISBETŰS E ÉLES ÉKEZETTEL É U+00C9 U+0045 LATIN NAGYBETŰS E ÉLES ÉKEZETTEL í U+00ED U+0069 LATIN KISBETŰS I ÉLES ÉKEZETTEL Í U+00CD U+0099 LATIN NAGYBETŰS I ÉLES ÉKEZETTEL ó U+00F3 U+006F LATIN KISBETŰS O ÉLES ÉKEZETTEL Ó U+00D3 U+004F LATIN NAGYBETŰS O ÉLES ÉKEZETTEL ö U+00F6 U+006F LATIN KISBETŰS O KETTŐS PONTTAL Ö U+00D6 U+004F LATIN NAGYBETŰS O KETTŐS PONTTAL ő U+0151 U+006F LATIN KISBETŰS O KETTŐS ÉLES ÉKEZETTEL Ő U+0150 U+004F LATIN NAGYBETŰS O KETTŐS ÉLES ÉKEZETTEL ú U+00FA U+0075 LATIN NAGYBETŰS U ÉLES ÉKEZETTEL Ú U+00DA U+0055 LATIN NAGYBETŰS U ÉLES ÉKEZETTEL ü U+00FC U+0075 LATIN KISBETŰS U KETTŐS PONTTAL Ü U+00DC U+0055 LATIN NAGYBETŰS U KETTŐS PONTTAL ű U+0171 U+0075 LATIN KISBETŰS U KETTŐS ÉLES ÉKEZETTEL Ű U+0170 U+0055 LATIN NAGYBETŰS U KETTŐS ÉLES ÉKEZETTEL 8 P a g e :

9 Megjegyzés: Az UNICODE/UTF-8 karakterkódolás egy byte-ot tesz ki a U+007F kódértékek között, két byte-ot az U+0080 U+07FF, három byte-ot az U+0800 U+FFFF tartományokban. Ebből következően az Unicode értékek nem egyeznek meg az xml üzenet (bináris) byte értékével (kivéve a kizárólag alap latin karaktereket) Üzenetstruktúra A pain üzenetszabványra vonatkozó általános XSD letölthető az alábbi címről: a Catalogue of ISO messages menűpontban a pain hivatkozás alatt. (www.iso20022.org/documents/messages/pain/schemas/pain zip). A pain magyar XSD letölthető innen: Az XML pain üzenetet tartalmazó állomány struktúrája: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain xmlns:xsi= > <CstmrCdtTrfInitn> message content </CstmrCdtTrfInitn> </Document> Az állomány egyetlen dokumentumot (borítékot) tartalmazhat, egyetlen XML üzenettel. (A mintaüzenetet ld. az F mellékletben). Egy állományban több dokumentumot a bankkal kötött külön megállapodás alapján lehet küldeni. Az átutalási megbízás üzenet (Customer Transfer Initiation message) három alapvető építőelemből áll: A. Csoport fej (Group Header): az üzenetben egyszer előforduló, kötelező elem. Itt szerepel többek között az üzenetazonosító, vagy a létrehozás kelte és ideje). B. Fizetési információ (Payment Information): kötelező és ismételhető elem. A tranzakció terhelési oldalára vonatkozó elemeket - például Átutaló (Debtor), Fizetési típus (Payment Type Information) - és egy vagy több Tranzakció információ (Transaction Information) blokkot tartalmaz. C. Tranzakció információ (Transaction Information): kötelező és ismételhető elem. Többek között a tranzakció jóváírási oldalára vonatkozó elemeket tartalmaz (például Kedvezményezett [Creditor], Közlemény [Remittance Information]). 9 P a g e :

10 Dokumentum Csoportfej [1..1] Fizetési információ [1..n] Tranzakció információ [1..n] 10 P a g e :

11 Az eredeti ISO átutalási megbízás (pain ) üzenet szerkezete: (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) 11 P a g e :

12 A HCT átutalási megbízás üzenet szerkezete: A HCT átutalási megbízás üzenet feje: 12 P a g e :

13 A HCT átutalási megbízás üzenet fizetési információ része: 13 P a g e :

14 A HCT átutalási megbízás üzenet tanzakció információ része: 14 P a g e :

15 Jelmagyarázat: Kötelező elem (szövegdoboz folytonos körvonallal) Választható elem (szaggatott vonallal körbefuttatott szövegdoboz) Alárendelt elemek meghatározott sorrendben Csak egy alárendelt elem választható A doboz jobb oldalán található + jel további kibontható alárendelet elemekre utal Index Or MessageItem <XMLTag> Represent./Type Az üzenetben a sárgával jelzett sorok alkalmazhatók. A fehér sorok (UNIFI üzenetszabványban szereplő, de a HCT szabványalkalmazás részét nem képező elemek) csak bank által nyújtott többletszolgáltatás keretében válhatnak alkalmazhatóvá. 15 P a g e :

16 Az üzenet elemeinek leírása 1.0 GroupHeader (Csoport fej) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <GrpHdr> Előfordulás: [1..1] Leírás: Olyan jellemzők, amelyek az üzenetben szereplő összes egyedi tranzakcióban jelen vannak. Típus: A GroupHeader (Csoport fej) adatblokk a GroupHeader32 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or (Vagy... vagy) MessageItem 1.1 MessageIdentification (Üzenetazonosító) 1.2 CreationDateTime (Létrehozás kelte, ideje) <XMLTag> (XML címke) (Előfordu lás) ISO (ISO Előfordulás) Represent./T ype (Típus) <MsgId> [1..1] [1..1] Text <CreDtTm> [1..1] [1..1] DateTime 1.3 Authorisation (Felhatalmazás) <Authstn> - [0..2] 1.6 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) 1.7 ControlSum (Ellenőrző összeg) (Dátum és idő) <NbOfTxs> [1..1] [1..1] Text <CtrlSum> [0..1] [0..1] Quantity 1.8 InitiatingParty (Kezdeményező fél) <InitgPty> [1..1] [1..1] ForwardingAgent (Továbbító bank) <FwdgAgt> - [0..1] + (Mennyiség) 16 P a g e :

17 1.1 MessageIdentification (Üzenetazonosító) XML címke: <MsgId> Előfordulás: [1..1] Leírás: A megbízó fél által megadott, a fizetési láncban a következő fél felé továbbítandó, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. ISO szabály: a megbízónak gondoskodnia kell arról, hogy az üzenetazonosító - egy megállapodás szerinti adott időintervallumon belül - minden egyes megbízott fél vonatkozásában külön-külön, egyedi jellegű legyen. HCT szabály: az üzenetazonosítónak legalább az adott banki munkanapon belül egyedinek kell lennie. Típus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) 1.2 CreationDateTime (Létrehozás kelte és időpontja) XML címke: <CreDtTm> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az üzenet létrehozásának kelte és időpontja Adattípus: ISODateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) (ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mp) 1.6 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) XML címke: <NbOfTxs> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók száma. Adattípus: Max15NumericText Formátum: [0-9]{1,15} 1.7 ControlSum (Ellenőrzőösszeg) XML címke: <CtrlSum> 17 P a g e :

18 Előfordulás: [0..1] Leírás: Az üzenetben szereplő egyedi összegek összesített értéke. Adattípus: DecimalNumber Formátum: fractiondigits: 17 totaldigits: InitiatingParty (Kezdeményező fél) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <InitgPty> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutalást kezdeményező fél. ISO alkalmazás: Az átutalást kezdeményező fél lehet az átutaló, vagy a nevében eljáró fél. Típus: Az üzenetelem PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) Name (Név) <Nm> [1..1] [0..1] Text PostalAddress <PstlAdr> - [0..1] (Postai cím) Identification <Id> [0..1] (Azonosító) CountryOfResidence <CtryOfRes> - [0..1] Code (Lakhely/székhely szerinti ország) ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <CtctDtls> - [0..1] HCT alkalmazás: Csak a név elem használható. A Name (Név) kötelező elem. A Name (Név) maximum 70 karakter hosszúságú lehet (szemben az ISO alapértelmezett 140 karakterrel). A Name (Név) a PartyIdentification_HU1 része. 18 P a g e :

19 2.0 PaymentInformation (Fizetési információ) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) 19 P a g e :

20 XML címke: <PmtInf> Előfordulás: [1..n] Leírás: Az átutalási megbízás üzenetben szereplő tranzakciók terhelési oldalára vonatkozó jellemzők. Típus: A PaymentInformation (Fizetési adatok) adatblokk a PaymentInstructionInformation3 adatcsoport következő elemeiből áll: Index MessageItem 2.1 PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosítója) 2.2 PaymentMethod (Fizetési mód) 2.3 BatchBooking (Kötegelt könyvelés) 2.4 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) 2.5 ControlSum (Ellenőrzőösszeg) 2.6 PaymentTypeInformation (Fizetés típusa) 2.17 RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége) 2.18 PoolingAdjustmentDate (Cash pool összevezetés korrigált értéknapja) 2.19 Debtor (Átutaló) 2.20 DebtorAccount (Átutaló számlája) 2.21 DebtorAgent (Átutaló bankja) 2.22 DebtorAgentAccount (Az átutaló bankjának számlája) 2.23 UltimateDebtor (Tényleges fizető) 2.24 ChargeBearer (Költségviselő) 2.25 ChargesAccount (Bankköltségek terhelési számlája) 2.26 ChargesAccountAgent (A bankköltségek terhelési számláját vezető bank) 2.27 CreditTransferTransactionInformation (Átutalási tranzakció információ) <XMLTag> (XML címke) (Előfordu lás) ISO (Előfordu lás) Represent./ Type (Típus) <PmtInfId> [1..1] [1..1] Text <PmtMtd> [1..1] [1..1] Code <BtchBookg> [0..1] Indicator (Jelző) <NbOfTxs> [0..1] [0..1] Text <CtrlSum> [0..1] [0..1] Quantity <PmtTpInf> [0..1] [0..1] + <ReqdExctnDt> [1..1] [1..1] DateTime (Dátum és idő) [0..1] DateTime <PoolgAdjstmntDt> (Dátum és idő) <Dbtr> [1..1] [1..1] + <DbtrAcct> [1..1] [1..1] + <DbtrAgt> [1..1] [1..1] + <DbtrAgtAcct> [0..1] + <UltmtDbtr> [0..1] [0..1] + <ChrgBr> [0..1] [0..1] Code <ChrgsAcct> [0..1] + <ChrgsAcctAgt> [0..1] + <CdtTrfTxInf> [1..n] [1..n] 20 P a g e :

21 2.1 PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosítója) XML címke: <PmtInfId> Előfordulás: [1..1] Leírás: A küldő fél által megadott, az üzeneten belül a fizetési információ blokk egyértelmű azonosítására szolgáló egyedi azonosító. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) 2.2 PaymentMethod (Fizetési mód) XML címke: <PmtMtd> Előfordulás: [1..1] Leírás: A pénzösszeg továbbítására alkalmazott fizetési mód Adattípus: Kód HCT alkalmazás: csak TRF használata engedélyezett Kód Megnevezés Leírás TRF Átutalás Egy adott pénzösszeg továbbítása (transzfere) a számlavezető által (könyveiben) vezetett számlákon. 2.4 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) XML címke: <NbOfTxs> Előfordulás: [0..1] Leírás: A Fizetési Információ blokkban szereplő egyedi tranzakciók száma Adattípus: Max15NumericText Formátum: [0-9]{1,15} 2.5 ControlSum (Ellenőrzőösszeg) XML címke: <CtrlSum> Előfordulás: [0..1] Leírás: a Fizetési Információ blokkban szereplő egyedi összegek összesített értéke. Adattípus: DecimalNumber Formátum: fractiondigits: 17 totaldigits: P a g e :

22 2.6 PaymentTypeInformation (Fizetési típust leíró információ) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <PmtTpInf> Előfordulás: [0..1] Leírás: A tranzakciótípus további meghatározására szolgáló elemek. ISO szabály: Ha az üzenetben a PaymentTypeInformation (Fizetési típus) adat szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation (Átutalási tranzakció információ/fizetési típus) adatelem nem használható. Típus: Az üzenet elem a PaymentTypeInformation19 adatcsoport következő elemeiből áll: Index MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) 2.7 InstructionPriority (A megbízás prioritása) <InstrPrty> [0..1] [0..1] Code 2.8 ServiceLevel (Szolgáltatási szint) 2.11 LocalInstrument (Helyi instrumentum) 2.14 CategoryPurpose (Kategória jogcím) <SvcLvl> [0..1] <LclInstrm> [0..1] <CtgyPurp> [0..1] [0..1] HCT alkalmazás: Ha kitöltött, nem a Credit Transfer Transaction Information (Tranzakció információ) blokkban, hanem a Payment Information (Fizetési információ) blokkban ajánlatos szerepeltetni. Ha az Instruction Priority (A megbízás prioritása) kitöltött, akkor a Payment Type Information -nek a Payment Information (Fizetési információ) blokkban kell szerepelnie. 2.7 InstructionPriority (A megbízás prioritása) XML címke: <InstrPrty> Előfordulás: [0..1] Leírás: Azt jelzi, hogy milyen sürgősséggel illetve milyen fontossági sorrendben kéri a megbízó a megbízott féltől az átutalási megbízás teljesítését. Adattípus: Kód 22 P a g e :

23 Ha ez az üzenetelem szerepel az üzenetben, akkor a Priority2Code alábbi kódértékeinek egyikét kell beírni: Code Name (Megnevezés) Definition (Leírás) HIGH High Magas prioritás NORM Normal Normál prioritás HCT alkalmazás: Ha ez az üzenetelem szerepel az üzenetben, akkor arra az ügyfél-bank üzenetekre vonatkozó, előzetes megállapodás szerinti feltételeket kell alkalmazni CategoryPurpose (Kategória jogcím) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <CtgyPurp> Előfordulás: [0..1] Leírás: A megbízás magas szintű jogcíme, előre meghatározott kategóriák szerint. ISO alkalmazás: Ebben az üzenetelemben az átutalást kezdeményező fél a fizetés feldolgozására vonatkozóan adhat meg olyan információt, amely a fizetési láncban résztvevő bankok valamelyikénél várhatóan különleges feldolgozási folyamatot indít el. Típus: az üzenetelem a CategoryPurpose1Choice adatcsoport elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy) MessageItem <XMLTag> (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) Represent./Type (Típus) 2.15 {Or Code <Cd> [1..1] [1..1] Code 2.16 Or} Proprietary (Sajátos) <Prtry> [1..1] [1..1] Text HCT alkalmazás: A Category Purpose (Kategória jogcím) üzenetelem az átutaló és az átutaló bankja közötti megállapodástól függően továbbítható a kedvezményezett bankja felé. Az üzenetelem csak erre vonatkozó kétoldalú megállapodás esetén alkalmazható Code XML címke: <Cd> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a 2.14 CategoryPurpose (Kategórai jogcím) üzenetelem egyik alkalmazható eleme. Leírás: Külső kódlistából kiválasztott jogcímkód. Adattípus: ExternalCategoryPurpose1Code Formátum: maxlength: 4 (Maximális hosszúság: 4 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) 23 P a g e :

24 2.16 Proprietary (Sajátos) XML címke: <Prtry> Előfordulás: [1..1] A 2.14 CategoryPurpose (Kategória jogcím) üzenetelem másik alkalmazható eleme. Leírás: Sajátos formában megadott kategória jogcím. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) 2.17 RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége) XML címke: <ReqdExctnDt> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutaló által kért teljesítési időpont. ISO alkalmazás: az a nap, amelyen az átutaló számlája megterhelendő. Adattípus: ISODate (YYYY-MM-DD) (ÉÉÉÉ-HH-NN) 24 P a g e :

25 2.19 Debtor (Átutaló) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <Dbtr> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az a fél, amely a (tényleges) kedvezményezettnek az adott pénzösszeggel tartozik. Típus: az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem Üzenetelem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Name (Név) <Nm> [1..1] [0..1] PostalAddress (Postai cím) <PstlAdr> [0..1] Identification (Azonosító) <Id> [0..1] [0..1] CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország) <CtryOfRes> [0..1] ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <CtctDtls> [0..1] Represent./Type (Típus) Text Code HCT alkalmazás: A Name (Név) kötelező mező maximális hossza 70 karakter (Max140 helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. 25 P a g e :

26 A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. A későbbi feldolgozás során a Név kicserélhető a Kötelezett bankja által nyilvántartott számlatulajdonos névre. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei DebtorAccount (Átutaló számlája) üzenet) (eredeti ISO átutalási megbízás XML címke: <DbtrAcct> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutaló fizetési művelettel megterhelendő számlájának egyértelmű azonosítója. Típus: az üzenetelem a CashAccount16 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) Identification (Azonosító) <Id> [1..1] [1..1] Type (Típus) <Tp> [0..1] Currency (Pénznem) <Ccy> [0..1] [0..1] Name (Név) <Nm> [0..1] ISO (ISO előfordulás) Represent./Type (Típus) Code Text Az üzenetelem típussal kapcsolatos további részleteket ld. a D mellékletben (Eredeti ISO üzenetelemek) a CashAccount16 adatcsoport alatt. HCT alkalmazás: csak IBAN alkalmazható. 26 P a g e :

27 2.21 DebtorAgent (Átutaló bankja) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <DbtrAgt> Előfordulás: [1..1] Leírás: Átutaló számlavezető pénzügyi intézménye. Típus: Az üzenetelem a BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 következő részelemeiből áll: Or (Vagy) MessageItem FinancialInstitutionIdentification (Pénzügyi intézmény azonosítója) BranchIdentification Fiókazonosító <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) (Előfordulás) [1..1] [1..1] <FinInstnId> <BrnchId> [0..1] HCT alkalmazás: ezt az elemet a számlavezető figyelmen kívül hagyja. Represent./Type (Típus) 2.23 UltimateDebtor (Tényleges fizető) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <UltmtDbtr> Előfordulás: [0..1], R6 Leírás: Az a végponti fél, aki az adott összeggel a (tényleges) kedvezményezettnek tartozik. Típus: az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: 27 P a g e :

28 MessageItem Name (Név) PostalAddress (Postai cím) Identification (Azonosító) CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország) ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) <Nm> [1..1] [0..1] Text <PstlAdr> [0..1] <Id> [0..1] [0..1] <CtryOfRes> [0..1] Code <CtctDtls> [0..1] ISO alkalmazás (R6): Ha az UltimateDebtor (Tényleges fizető) ezen a helyen szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/tényleges fizető) adatelem nem használható. Ha a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ / Tényleges fizető) adat szerepel, akkor az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelem ezen a helyen nem szerepelhet. A CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/tényleges fizető) és az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelemek egyeránt elmaradhatnak. ISO irányelv: Tényleges fizető csak akkor szerepelhet az üzenetben, ha nem azonos az átutalóval. HCT alkalmazás: a Name (Név) maximum 70 karakter hosszúságú lehet (140 karakter helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. Az OrganisationIdentification vagy a PrivateIdentification alatt kitöltött Scheme Name és Issuer címkéket a számlavezető figyelmen kívül hagyja. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei ChargeBearer (Költségviselő) XML címke: <ChrgBr> Előfordulás: [0..1], R5 Leírás: Ez határozza meg azt a felet/azokat a feleket, amely(ek) az átutalás végrehajtásával kapcsolatos költségeket viseli(k). Adattípus: Kód ISO alkalmazás: R5 ChargeBearerRule Ha a költségviselő feltüntetésre kerül, akkor a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (átutalási tranzakció információ / költségviselő) nem tölthető ki. Ha a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (átutalási tranzakció információ / költségviselő) feltüntetésre kerül, akkor a ChargeBearer (költségviselő) nem tölthető ki. 28 P a g e :

29 A CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (átutalási tranzakció információ / költségviselő) és a ChargeBearer (költségviselő) egyaránt elhagyhatók. HCT alkalmazás: Csak SLEV lehet. Ezt az üzenetelemet a Payment Information (fizetési információ) blokkban javasolt szerepeltetni. Code SLEV Name (Megnevezés) FollowingServiceLevel (Szolgáltatási szint szerint) Definition (Leírás) A banki költségek felszámítása az adott szolgáltatási szintre illetve konstrukcióra vonatkozó megállapodás szerint történik. 29 P a g e :

30 2.27 CreditTransferTransactionInformation (Átutalás tranzakció információ) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) 30 P a g e :

31 XML címke: <CdtTrfTxInf> Előfordulás: [1..n] Leírás: Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók adatait tartalmazó üzenetelemek csoportja. Típus: Az üzenetelem a CreditTransferTransactionInformation10 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or Vagy MessageItem 2.28 PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) <PmtId> [1..1] [1..1] Represent./ Type (Típus) 2.31 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] [0..1] (Fizetési típus) 2.42 Amount (Összeg) <Amt> [1..1] [1..1] 2.47 ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] (Árfolyaminformáció) 2.51 ChargeBearer (Költségviselő) <ChrgBr> [0..1] [0..1] Code 2.52 ChequeInstruction <ChqInstr> [0..1] (Csekk megbízás) 2.70 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] [0..1] + (Tényleges fizető) 2.71 IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] + (Közvetítő bank1) 2.72 IntermediaryAgent1Account <IntrmyAgt1Acct> [0..1] + (Közvetítő Bank1 számlája) 2.73 IntermediaryAgent2 (Közvetítő <IntrmyAgt2> [0..1] + Bank2) 2.74 IntermediaryAgent2Account <IntrmyAgt2Acct> [0..1] + (Közvetítő Bank2 számlája) 2.75 IntermediaryAgent3 (Közvetítő <IntrmyAgt3> [0..1] + bank3) 2.76 IntermediaryAgent3Account <IntrmyAgt3Acct> [0..1] + (Közvetítő Bank3 számlája) 2.77 CreditorAgent (Kedvezményezett <CdtrAgt> [0..1] + bankja) 2.78 CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] + (Kedvezményezett bankjának számlája) 2.79 Creditor (Kedvezményezett) <Cdtr> [1..1] [0..1] CreditorAccount <CdtrAcct> [1..1] [0..1] + (Kedvezményezett számlája) 2.81 UltimateCreditor (Tényleges <UltmtCdtr> [0..1] [0..1] + kedvezményezett) 2.82 InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..n] (Utasítás kedvezményezett bankjának) 2.85 InstructionForDebtorAgent (Utasítás az átutaló bankjának) <InstrForDbtrAgt> [0..1] Text 2.86 Purpose <Purp> [0..1] [0..1] 31 P a g e :

32 (Jogcím) 2.89 RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10] + (Kötelező adatszolgáltatás) 2.90 Tax (Adó) <Tax> [0..1] RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] (Kapcsolódó közleményre vonatkozó információ) 2.98 RemittanceInformation (Közlemény) <RmtInf> [0..1] [0..1] 2.28 PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag (XML címke): <PmtId> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutalási megbízás azonosítására szolgáló hivatkozási adatok. Típus: Az üzenetelem a PaymentIdentification1 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or Vagy MessageItem Üzenetelem <XMLTag> XML címke (Előfordulás) ISO (Előfordulás) InstructionIdentification (Megbízás azonosító) <InstrId> [0..1] [0..1] EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító) <EndToEndId> [1..1] [1..1] Represent./Typ e (Típus) Text Szöveg Text Szöveg 2.29 InstructionIdentification (Megbízás azonosító) XML Tag (XML címke): <InstrId> Előfordulás: [0..1] Leírás: A megbízó fél által a megbízott féllel közölt, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. ISO alkalmazás: A megbízás azonosító a megbízó és megbízott fél között az adott egyedi tranzakció azonosítására szolgáló ponttól pontig hivatkozás. A megbízás azonosító a megbízással kapcsolatos több üzenetben is szerepeltethető. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) 32 P a g e :

33 2.30 EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító) XML címke: <EndToEndId> Előfordulás: [1..1] Leírás: A kezdeményező fél által megadott, a művelet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás, amely a teljes átutalási láncon át, végponttól végpontig változatlan formában továbbítandó. ISO alkalmazási szabály: Az azonosító egyeztetésre, vagy a tranzakcióhoz feladatok hozárendelésére alkalmas. Az azonosító a tranzakcióval kapcsolatos más üzenetekben is szerepeltethető. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter), minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) HCT alkalmazási szabály: Átutaló hivatkozása a fizetési műveletre PaymentTypeInformation (Fizetés típust leíró információ) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <PmtTpInf> Előfordulás: [0..1], R1 Leírás: A tranzakció jellegének további meghatározására szolgáló elemek csoportja. Típus: Az üzenetelem a PaymentTypeInformation19 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or Vagy MessageItem 2.32 InstructionPriority (A megbízás prioritása) 2.33 ServiceLevel (Szolgáltatási szint) 2.36 LocalInstrument (Helyi instrumentum) 2.39 CategoryPurpose (Kategória jogcím) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) <InstrPrty> [0..1] [0..1] Code <SvcLvl> [0..1] <LclInstrm> [0..1] <CtgyPurp> [0..1] [0..1] ISO szabály: R1 PaymentTypeInformationRule Ha a PaymentInformation/PaymentTypeInformation (Fizetési Információ/Fizetés típust leíró információ) feltüntetésre kerül a CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation (Átutalási tranzakció információ/fizetés Típust leíró információ) nem tölthető ki. HCT alkalmazás: Ha erre az üzenetelemre szükség van, akkor azt nem a Credit Transfer Transaction Information (Átutalási tranzakció információ) blokkban, hanem a Payment Information (Fizetési információ) blokkban célszerű szerepelteni. 33 P a g e :

34 2.32 InstructionPriority (A megbízás prioritása) XML címke: <InstrPrty> Előfordulás: [0..1] Leírás: Azt jelzi, hogy milyen sürgősséggel illetve milyen fontossági sorrendben kéri a megbízó a megbízott féltől az átutalási megbízás teljesítését. Adattípus: Kód Ha az üzenetelem szerepel, akkor a Priority2Code kódértékek valamelyikét kell beírni: Code HIGH NORM Name (Megnevezés) High (Magas) Normal (Normál) Definition (Leírás) Magas piroritás Normál prioritás HCT szabály: Ha szerepel, az ügyfél-bank közötti előzetes megállapodás feltételei alkalmazandók CategoryPurpose (Kategória jogcím) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <CtgyPurp> Előfordulás: [0..1] Leírás: A megbízás magas szintű jogcíme, előre meghatározott kategóriák szerint. ISO alkalmazás: Az üzenetelemben az átutalást kezdeményező fél a fizetés feldolgozására vonatkozó információt közölhet, ami a fizetési láncban résztvevő bankok valamelyikében speciális feldolgozási folyamatot indíthat el. Típus: Az üzenetelem a CategoryPurpose1Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy) MessageItem 2.40 {Or Code 2.41 Or} (Proprietary (Sajátos) <XMLTag> ISO Represent./Type (Előfordulás) (Előfordulás) (Típus) <Cd> [1..1] [1..1] Code <Prtry> [1..1] [1..1] Text HCT alkalmazás: A Category Purpose (Kategória jogcím) üzenetelem az átutaló és az átutaló bankja közötti megállapodástól függően továbbítható a kedvezményezett bankja felé. Ezt az elemet kizárólag kétoldalú megállapodás alapján lehet alkalmazni. 34 P a g e :

35 2.40 Code XML címke: <Cd> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a 2.39 CategoryPurpose (Kategória jogcím) üzenetelem egyik alkalmazható eleme. Leírás: Külső kódlistából kiválasztott jogcímkód. Adattípus: ExternalCategoryPurpose1Code Formátum: maxlength: 4 (Maximális hosszúság: 4 karakter) minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) 2.41 Proprietary (Sajátos) XML címke: <Prtry> Előfordulás: [1..1] A 2.39 Category Purpose (Kategória jogcím) üzenetelem másik alkalmazható eleme. Leírás: Sajátos formában megadott kategória jogcím. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) 2.42 Amount (Összeg) XML címke: <Amt> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutalás összege a költségek levonása előtt, a kezdeményező fél által megadott pénznemben. Típus: az üzenetelem az AmountType3Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy) MessageItem 2.43 {Or InstructedAmount Megbízás összege 2.44 Or} EquivalentAmount Egyenértékű összeg <XMLTag> ISO Represent./Type (XML címke) (Előfordulás) (Előfordulás) (Típus) <InstdAmt> [1..1] [1..1] Amount (Összeg) <EqvtAmt> [1..1] 2.43 InstructedAmount (Megbízás összege) XML címke: <InstdAmt> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a 2.42 Amount (Összeg) üzenetelem egyik alkalmazható eleme. 35 P a g e :

36 Leírás: A megbízó és a kedvezményezett fél között mozgatandó összeg a költségek levonása előtt, a kezdeményező fél által megadott pénznemben. Adattípus: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount Ez az adattípus a következő XML attribútummal alkalmazandó: Currency (Ccy) (Pénznem), amelynek tipizált formája: ActiveOrHistoricCurrencyCode (Aktív vagy korábban használt devizakód) Formátum: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractiondigits (tört helyiértékek száma): 5 mininclusive (tört helyiértékek minimális száma): 0 totaldigits (összes numerikus karakter): 18 ActiveOrHistoricCurrencyCode (Aktív vagy korábban használt devizakód) [A-Z]{3,3} Alkalmazási szabály: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount CurrencyAmount (valutaösszeg) A törtrészek (a pénznem váltóegységeinek) jelölése: az ISO 4217 szabvány szerint. Megjegyzés: Tizedesek ponttal kerülnek elválasztásra. ActiveOrHistoricCurrencyCode ActiveOrHistoricCurrency A devizakódot az ISO 4217 szabvány karbantartásával megbízott szervezetnél regisztráltatni kell, illetve ha ott már létezik, akkor az ott nyilvántartott devizakódot kell beírni. Az aktív illetve korábban használt devizakódokat az ISO 4217 karbantartó szervezete tartja nyilván. A devizakódok három egymás utáni betűből állnak. A devizanem lehet az üzenetváltás napján visszavonható, illetve visszavonhatatlan. InstructedAmountRule (Megbízás összegének szabálya): Csak forintösszeg tüntethető fel. A összeg egyenlő vagy nagyobb, mint 1.00 és egyenlő vagy kisebb, mint Tizedesek száma csak kettő lehet, értéke kötelezően 00. Az összeg tizedespont és fillér nélkül is feltüntethető. Számjegyek maximális száma: tizedesjellel 15, tizedesjel nélkül ChargeBearer (Költségviselő) XML címke: <ChrgBr> Előfordulás: [0..1], R5 Leírás: az a fél (azok a felek), amely(ek) az átutalás végrehajtásával kapcsolatos költségeket viseli(k). Adattípus: Kód ISO alkalmazás: R5 ChargeBearerRule Ha a költségviselő a Fizetési információ alatt kerül feltüntetésre, akkor a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / költségviselő) nem tölthető ki. Ha a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / Költségviselő) feltüntetésre kerül, akkor a PaymentInformation/ChargeBearer (Fizetési információ/költségviselő) nem tölthető ki. A CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / költségviselő) és a ChargeBearer (költségviselő) nem kötelező tartalmi elemei az üzenetnek. HCT alkalmazás: Csak SLEV lehet. Ezt az adatelemet a Payment Information (fizetési információ) blokkban javasolt megadni. 36 P a g e :

37 Code SLEV Name (Megnevezés) FollowingServiceLevel (Szolgáltatási szint szerint) Definition (Leírás) A banki költségek felszámítása az adott szolgáltatási szintre és/vagy konstrukcióra vonatkozó megállapodás szerint történik UltimateDebtor (Tényleges fizető) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag (XML címke): <UltmtDbtr> Előfordulás: [0..1], R6 Leírás: Az a végponti fél, aki az adott összeggel a (tényleges) kedvezményezettnek tartozik. Típus: az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) Name (Név) <Nm> [1..1] [0..1] Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] (Postai cím) Identification <Id> [0..1] [0..1] (Azonosító) CountryOfResidence (Lakhely/székhely <CtryOfRes> [0..1] Code 37 P a g e :

38 szerinti ország) ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <CtctDtls> [0..1] ISO alkalmazás (R6): Ha az UltimateDebtor (Tényleges fizető) szerepel, akkor a PaymentInformation/UltimateDebtor (Fizetési információ/tényleges fizető) adatelem nem használható. Ha a PaymentInformation/UltimateDebtor (Fizetési információ/tényleges fizető) kitöltött, akkor a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/tényleges fizető) adatelem nem használható. Sem a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/tényleges fizető), sem az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelem nem kötelező tartalmi eleme az üzenetnek. ISO irányelv: Tényleges fizető csak akkor szerepelhet az üzenetben, ha nem azonos az átutalóval. HCT alkalmazás: a Name (Név) maximum 70 karakter hosszúságú lehet (Max. 140 helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) XML címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. Az OrganisationIdentification vagy a PrivateIdentification alatt kitöltött Scheme Name és Issuer címkéket a számlavezető figyelmen kívül hagyja. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei. 38 P a g e :

39 2.79 Creditor (Kedvezményezett) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <Cdtr> Előfordulás HCT: [1..1] (ISO: [0..1]) Leírás: Az adott pénzösszeg jogosultja. Típus: Az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem Name (Név) PostalAddress (Postai cím) Identification (Azonosító) CountryOfResidence (Lakhely/Székhely szerinti ország) ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) Represent./Type (Típus) <Nm> [1..1] [0..1] Text <PstlAdr> [0..1] <Id> [0..1] [0..1] <CtryOfRes> [0..1] Code <CtctDtls> [0..1] HCT alkalmazási szabály: A Name (Név) maximális hossza 70 karakter lehet (Max140 helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. 39 P a g e :

40 OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve), és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei CreditorAccount (Kedvezményezett számlája) üzenet) (eredeti ISO átutalási megbízás XML Tag: <CdtrAcct> Előfordulás: [1..1], (ISO: [0..1]), R10, R7 Leírás: A jóváírandó kezvezményezett számlájának egyértelmű azonosítója Típus: Az üzenetelem a CashAccount16 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke ) (Előfordulás) Identification (Azonosító) <Id> [1..1] [1..1] Type (Típus) <Tp> [0..1] Currency (Pénznem) <Ccy> [0..1] [0..1] Name (Név) <Nm> [0..1] ISO (ISO Előfordulás) Represent./Type (Üzenetelem típusa) Code Text Az üzenetelem típusával kapcsolatos további részleteket ld. az D mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a CashAccount16 adatcsoport alatt. HCT alkalmazási szabály: Csak érvényes magyarországi IBAN alkalmazható. 40 P a g e :

41 2.81 UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <UltmtCdtr> Előfordulás: [0..1] Leírás: Az a végponti szereplő, akinek a pénzösszeg ténylegesen jár. Típus: Az adatelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) Name (Név) <Nm> [1..1] [0..1] PostalAddress (Postai cím) <PstlAdr> [0..1] Identification (Azonosító) <Id> [0..1] [0..1] CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország) <CtryOfRes> [0..1] ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <CtctDtls> [0..1] Represent./Type (Típus) Text Code ISO irányelv: Az UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett) csak akkor szerepelhet az üzenetben, ha a Kedvezményezettől különböző személy. 41 P a g e :

42 HCT alkalmazási szabály: A Name (Név) mező maximális hossza 70 karakter lehet (Max140 helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei Purpose (Jogcím) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag: <Purp> Előfordulás: [0..1] Leírás: A fizetési művelet alapjául szolgáló ok. Alkalmazás: A jogcímmel az ügyfelek információt közölnek az adott átutalás jellegére vonatkozóan. A jogcím tartalmi elem, melyet a fizetési láncolatban szereplő közvetítők nem használ nak a feldolgozás során. Típus: az üzenetelem a Purpose2Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy) MessageItem 2.87 {Or Code 2.88 Or} Proprietary (Sajátos) <XMLTag> ISO Represent./Type (XML címke) (Előfordulás) (ISO előfordulás) (Típus) <Cd> [1..1] [1..1] Code <Prtry> [1..1] Text 2.87 Code XML címke: <Cd> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a 2.86 Purpose (Jogcím) üzenetelem egyik alkalmazható eleme. Leírás: A tranzakció jogcímét jelző, külső kódlista szerinti jogcímkód. Adattípus: ExternalPurpose1Code Formátum: maxlength: 4 (Maximális hosszúság: 4 karakter) minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) 42 P a g e :

43 2.98 RemittanceInformation (Közlemény) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <RmtInf> Előfordulás: [0..1] Leírás: A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését lehetővé tevő információ. Típus: az üzenetelem a RemittanceInformation5 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or (Vagy) MessageItem 2.99 {Or Unstructured (Strukturálatlan) Or} 1 Structured (Strukturált) <XMLTag> ISO Represent./Type (XML címke) (Előfordulás) (ISO előfordulás) (Típus) <Ustrd> [1..1] [0..n] Text <Strd> [1..1] [0..n] 2.99 Unstructured (Strukturálatlan) XML címke: <Ustrd> Előfordulás: [1..1] (ISO: [0..n]) Leírás: A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését/rekonsziliálását lehetővé tevő, strukturálatlan formában megadott információ. Adattípus: Max140Text Formátum: maxlength: 140 (Maximállis hosszúság: 140 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) HCT alkalmazás: Az Unstructured adatmezőben adható meg az átutaló és a kedvezményezett közötti megállapodás szerinti információ (pl. a kedvezményezett által EACT szabvány szerinti formában megadott hivatkozás). 1 HCT korlátozás 43 P a g e :

44 2.100 Structured (Strukturált) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag: <Strd> Előfordulás [1..1] (ISO[0..n]) Leírás: A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését lehetővé tevő, strukturált formában megadott információ. Típus: az üzenetelem a StructuredRemittanceInformation7 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or Vagy MessageItem ReferredDocumentInformation (Hivatkozott okmány) <XMLTag> (XML címke) <RfrdDocInf> (Előfor dulás ISO (ISO előfordulás) [0..n] ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] (Hivatkozott okmány összege) CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [1..1] [0..1] (Kedvezményezett hivatkozása) Invoicer (Számla kibocsátója) <Invcr> [0..1] Invoicee (Számla címzettje) <Invcee> [0..1] AdditionalRemittanceInformation (További közlemény) Represent./ Type (Típus) <AddtlRmtInf> [0..3] Text HCT alkalmazás: Structured (Strukturált) üzenetelem abban az esetben alkalmazható, ha az azon belüli címkék illetve adatok hosszúsága nem haladja meg a 140 karaktert. 44 P a g e :

45 2.120 CreditorReferenceInformation (Kedvezményezett hivatkozása) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag: <CdtrRefInf> Előfordulás: [1..1] (ISO:[0..1]) Leírás: A kedvezményezett által megadott, az átutalás alapjául szolgáló okmányok azonosítását lehetővé tevő hivatkozás. Típus: az üzenetelem a CreditorReferenceInformation2 következő elemeiből áll: Index Or (Vagy) MessageItem Type (Típus) Reference (Hivatkozás) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) <Tp> [1..1] [0..1] Represent./Type (Típus) <Ref> [1..1] [0..1] Text HCT alkalmazás: A kedvezményezett hivatkozását az átutaló bankja nem köteles ellenőrizni. Ha a megbízásban a CreditorReferenceInformation üzenetelem szerepel, akkor mindkét üzenetelemet, azaz a Type-ot (Típus) és a Reference-t (Hivatkozás) is meg kell adni Type (Típus) XML Tag: <Tp> Előfordulás: [1..1], ISO: [0..1] Leírás: A kedvezményezett hivatkozásának típusát határozza meg. Típus: Az üzenet a CreditorReferenceType2 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or (Vagy) MessageItem CodeOrProprietary (Kód vagy Sajátos) Issuer (Kibocsátó) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) <CdOrPrtry> [1..1] [1..1] Represent./Type (Típus) <Issr> [0..1] [0..1] Text 45 P a g e :

46 2.122 CodeOrProprietary (Kód vagy Sajátos) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag: <CdOrPrtry> Előfordulás: [1..1] Leírás: A kedvezményezett által kód vagy sajátos formátumban megadott hivatkozás. Type: az üzenetelem a CreditorReferenceType1Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy ) {Or Code MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás ) ISO (ISO eőfordulás) <Cd> [1..1] [1..1] Code Represent./Typ e (Üzenetelem típusa) Or} Proprietary (Sajátos) <Prtry> [1..1] Text Code XML címke: <Cd> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a CodeOrProprietary egyik alkalmazható eleme. Leírás: A kedvezményezett által meghatározott hivatkozás típusa kód formájában. Adattípus: Kód (DocumentType3Code) HCT alkalmazás: Csak SCOR érték alkalmazható. Code Name (Megnevezés) Definition (Leírás) SCOR StructuredCommunicationReference A kedvezményezett által a fizetési művelet azonosítására megadott strukturált hivatkozás Issuer (Kibocsátó) XML címke: <Issr> Előfordulás: [0..1] Leírás: Az a szervezet, amely a jóváírás hivatkozás típusát meghatározza. Adattípus: Max35Text 46 P a g e :

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Hatályos: 2012. július 02. I. A szabályzat célja A GIRO Elszámolásforgalmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15.

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15. ÁSZF Bankszámlák Vezetéséről 4087 Hajdúdorog Tokaji u. 6 Adószám: 10044465-1-09 Telefonszám: 52 232-222 Cégjegyzékszám: 09-02-000180 Web: www.hajdudorogtksz.hu Email: kozpont@hajdudorogtksz.hu Általános

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? 1 Az eddig megszokotthoz képest egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások teljesítési ideje, ha elektronikusan utal a más banknál, takarékszövetkezetnél, hitelszövetkezetnél (együtt: pénzforgalmi

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek Commerzbank Zrt. 1. oldal Az 2013. évi V. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek Vállalkozások részére A. Valamennyi

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Hatályba lépés napja: 2013. január 15...

Hatályba lépés napja: 2013. január 15... POSTA VÁLLALKOZÁSI SZÁMLAVEZETÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Jelen Általános

Részletesebben

F R F FIZETÉSI RENDSZER FÓRUM

F R F FIZETÉSI RENDSZER FÓRUM F R F FIZETÉSI RENDSZER FÓRUM A SEPA beszedés alapkonstrukció és a magyarországi csoportos beszedés fizetési módok összehasonlítása ( gap analízis) 2008. 1.1 változat 1 Előszó A SEPA Direct Debit új pán-európai

Részletesebben

A technikai partnerek és szolgáltatók szerepe a SEPA fizetési módok megvalósításában

A technikai partnerek és szolgáltatók szerepe a SEPA fizetési módok megvalósításában A technikai partnerek és szolgáltatók szerepe a SEPA fizetési módok megvalósításában Rácz Zsolt A SEPA kivételes lehetıségeket jelent az informatikai szolgáltatók, szoftverszállítók, pénzforgalmi feldolgozók,

Részletesebben

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től Az Örkényi Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től A Takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató adatai: Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?... 4 1.2. Milyen előnyöket kínál a

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 2.0. változat, 2009. szeptember Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making SEPA a Reality The Definitive

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ a szolgáltatást postai szolgáltatóhelyen igénybe vevő Megbízó/Befizető részére Tevékenységi engedély

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04. POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.10-TŐL TARTALOMJEGYZÉK POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. július 27. 2015. augusztus 17. : a 3.14.1.1. és 3.15.3.3. pont

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.01.12 -től.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.01.12 -től. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.01.12 -től. Az Igazgatóság a 29/1-48/2014. sz. határozattal jóváhagyta. Pécs,

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt.

Sberbank Magyarország Zrt. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2014. július 9. 1 / 74 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az célja, alkalmazási köre, módosítása... 3 III. Azonosító

Részletesebben

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2013. május 24. Hatályba lépésének időpontja: 2013. május

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének..(.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március - 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Gyakori kérdések és válaszok a Raiffeisen DirektNet, internetbankról 2015. március - 2 - Tisztelt Ügyfelünk! A Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatást azzal

Részletesebben

NetBank. Felhasználói Kézikönyv

NetBank. Felhasználói Kézikönyv NetBank Felhasználói Kézikönyv Változás-nyilvántartó lap Sorszáma Dátuma Leírása 1.00 2010.09.28. Alap változat 2 2/37 Tartalom 1. A dokumentum célja... 5 2. Bevezetés, általános tudnivalók... 6 2.1. A

Részletesebben

Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata

Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata 2015. augusztus 1. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 4 I. 2. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS BETÉTÜGYLETEK

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Sberbank Magyarország Zrt.

Általános Szerződési Feltételek. Sberbank Magyarország Zrt. Sberbank Magyarország Zrt. Hatályba lépés: 2015. február 1. 1 / 91 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az célja, alkalmazási köre, módosítása... 3 III. Azonosító

Részletesebben