A HCT ügyfél átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HCT ügyfél átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató)"

Átírás

1 A HCT ügyfél átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató) Felelősség kizárása A jelen útmutató bármikor módosulhat. A jelen kiadvány készítői mindent megtettek a kiadványban közölt információk helytállósága érdekében. Mindazonáltal, a kiadványban előforduló esetleges hibákért, pontatlanságokért vagy hiányosságokért GIRO Zrt. a felelősségét kizárja. 1.2 verzió január 1 P a g e :

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Alkalmazási kör... 6 Az útmutató használata... 7 Karakterkészlet... 8 Üzenetstruktúra... 9 Az eredeti ISO átutalási megbízás (pain ) üzenet szerkezete: A korlátozott HCT átutalási megbízás üzenet szerkezete: A HCT átutalási megbízás üzenet feje: A HCT átutalási megbízás üzenet fizetési információ része: A HCT átutalási megbízás üzenet tanzakció információ része: Az üzenet elemeinek leírása GroupHeader (Csoport fej) MessageIdentification (Üzenetazonosító) CreationDateTime (Létrehozás kelte és időpontja) NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) ControlSum (Ellenőrzőösszeg) InitiatingParty (Kezdeményező fél) PaymentInformation (Fizetési információ) PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosítója) PaymentMethod (Fizetési mód) NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) ControlSum (Ellenőrzőösszeg) PaymentTypeInformation (Fizetési típust leíró információ) P a g e :

3 2.7 InstructionPriority (A megbízás prioritása) CategoryPurpose (Kategória jogcím) Code Proprietary (Sajátos) RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége) Debtor (Átutaló) DebtorAccount (Átutaló számlája) DebtorAgent (Átutaló bankja) UltimateDebtor (Tényleges fizető) ChargeBearer (Költségviselő) CreditTransferTransactionInformation (Átutalás tranzakció információ) PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók) InstructionIdentification (Megbízás azonosító) EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító) PaymentTypeInformation (Fizetés típust leíró információ) InstructionPriority (A megbízás prioritása) CategoryPurpose (Kategória jogcím) Code Proprietary (Sajátos) Amount (Összeg) InstructedAmount (Megbízás összege) ChargeBearer (Költségviselő) UltimateDebtor (Tényleges fizető) Creditor (Kedvezményezett) CreditorAccount (Kedvezményezett számlája) P a g e :

4 2.81 UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett) Purpose (Jogcím) Code RemittanceInformation (Közlemény) Unstructured (Strukturálatlan) Structured (Strukturált) CreditorReferenceInformation (Kedvezményezett hivatkozása) Type (Típus) CodeOrProprietary (Kód vagy Sajátos) Code Issuer (Kibocsátó) Reference (Hivatkozás) A melléklet: Az üzenetelemek részletes áttekintése B Melléklet: Az SCT Szabályzat megfelelő attribútumai C Melléklet: Külső ISO kódok D melléklet: HCT üzenetekben használt generikus ISO üzenetelemek E Melléklet: Mintaüzenet A HCT átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató) 1.0 változatához képesti változások A HCT átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató) 1.1 változatához képesti változások P a g e :

5 Bevezető Magyarország, az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) tagjaként elhatározta, hogy belföldi fizetési rendszerét - amilyen mértékben csak lehetséges - a SEPA szabványokhoz igazítja. A belföldi SEPA alapú forint átutalás a SEPA átutalás (SCT) mintájára a HCT (Hungarian Credit Transfer - Napközbeni Forint átutalás) elnevezést kapta. A jelen útmutató célja, hogy iránymutatást adjon az UNIFI (ISO 20022) pain átutalási megbízás üzenetszabvány alkalmazásához a belföldi forint (HCT) átutalások körében. Az útmutató az ISO XML üzenetszabvánnyal együtt értelmezendő (www.iso20022.org). Az alkalmazási útmutató korlátozásokat és további szabályokat tartalmaz, de összhangban van az eredeti üzenetmintával (schema) Az útmutató elérhető a GIRO Zrt. honlapján: A SEPA fizetési módokra való áttérésről bővebb információ található a SEPA migrációs tervben, mely a Magyar SEPA Egyesület honlapján: található meg. A jelen alkalmazási útmutatót a Magyar SEPA Egyesület készítette a holland bankok és a Holland Bankszövetség által közösen készített és közzétett hasonló SEPA útmutató alapján. Az útmutatót a GIRO Zrt. saját BKR szabványával együtt teszi közzé. A HCT üzenetekben alkalmazható adatelemeket a táblázatokban sárga háttérszín jelzi. Az ezeken felüli adatelemeket az üzenetet fogadó megbízott banknak jogában áll figyelmen kívül hagyni, vagyis azok feldolgozásától illetve továbbításától eltekinteni. A megbízott bank az ilyen adatelemeket tartalmazó üzenetet vissza is utasíthatja. A jelen kiadvány készítői minden tőlük telhetőt megtettek a kiadványban közölt információk helytállósága érdekében. Mindazonáltal, a GIRO Zrt. a közölt információk pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bármilyen esetleges kárért mindenfajta felelősséget kizár. Bármilyen további információért, kérjük, forduljon bankjához. 5 P a g e :

6 Alkalmazási kör A HCT átutalási megbízás üzenet, melyet az átutalást kezdeményező fél küld bankjának, egy adott pénzösszegnek az átutaló számlájáról a kedvezményezett számlájára történő továbbítására szolgál. A HCT átutalási megbízás üzenet alkalmas: Egy vagy több átutalási megbízás megadására; Olyan átutalások végrehajtására, amelyek az átutaló számláján egyedi tranzakciónként, külön-külön könyvelési tételként, vagy egyetlen, kötegelt könyvelési tételként jelennek meg. A HCT üzenetet küldheti az átutaló nevében meghatalmazottként eljáró kezdeményező fél is, így azt a nagyvállalatok fizetési forgalmát lebonyolító fizetési központok (payment factory-k), vagy a dolgozói bérszámfejtést végző külső cégek is alkalmazhatják. Az alkalmazási útmutató által definiált átutalási megbízások köre a jövőben ki fog bővülni a SEPA és egyéb átutalásokkal is. 6 P a g e :

7 Az útmutató használata A CreditTransferInitiation (Átutalási megbízás) üzenet minden egyes eleme az UNIFI (ISO 20022) Message Definition Report for Payment Standards Initiation (Fizetési üzenetszabványok leírása - Fizetés kezdeményezése) című dokumentum azonos sorszámmal (index) jelölt elemének felel meg. A dokumentum a honlapon a z ISO üzenetarchívumban (fizetés kezdeményezés harmadik változat) érhető el. Az útmutatóban az UNIFI (ISO 20022) XML üzenetszabványokat a HCT-re vonatkozó különös alkalmazási szabályok egészítik ki. A HCT alkalmazási szabályai figyelembe veszik a SEPA átutalás ügyfél-bank alkalmazási útmutatóját is, amely a lapon található meg (EPC C2B CTIG v5.0). Az üzenetelemek leírása az alábbi adatokat tartalmazza: Index Az UNIFI (ISO 20022) Message Definition Report for Payment Standards XML címke Előfordulás ISO előfordulás Formátum Leírás ISO alkalmazás Initiation című dokumentumban a vonatkozó tételnek megfelelő sorszám. A listákban az indexek nem feltétlenül sorfolytonosak, mivel az alárendelt, vagy a nem használt elemekre nem minden esetben található hivatkozás. XML üzenet elemének azonosítására szolgáló rövid elnevezés, amely mindig csúcsos zárójelek között szerepel pl. <Amount> (Összeg) Jelzi, hogy az elem válaszható vagy kötelező és hányszor fordulhat elő. Az előfordulások lehetséges számát szögletes zárójel jelöli. Pl.: [0..1]: adott elem 0 alkalommal, vagy egy alkalommal fordulhat elő az üzenetben. Az elem választható. [1..1]: adott elem csak egyszer lehet jelen az üzenetben. Az elem kötelező. [1..n]: a megjelölt elem kötelező, és 1-től n-ig terjedő gyakorisággal lehet jelen az üzenetben. Egy üzenetelemekből álló blokk részét képező üzenetelem akkor kötelező eleme az üzenetnek, ha a blokk szerepel az üzenetben. Ha több elem közül csak egy elem lehet jelen az üzenetben, akkor azt az adott elemek előtt {OR OR} (VAGY VAGY) jelzés jelzi. Az eredeti ISO pain üzenetszabványban előírt előfordulás. Megengedett formátum, és értékek. Az üzenetblokk, vagy üzenetelem leírása. Az elem ISO szabvány szerinti alkalmazására vonatkozó szabályok. 7 P a g e :

8 HCT alkalmazás Az adott elem alkalmazására illetve lehetséges értékeire vonatkozó specifikus szabályok, a HCT belföldi átutalás illetve a SEPA átutalás ügyfél-bank alkalmazási útmutatójában előírtak szerint. Karakterkészlet Az UNIFI szabvány szerinti üzenetekben az UTF-8 karakterkód szabvány alkalmazása kötelező. A karakterkészlet az UTF-8 alapkaraktereket valamint a magyar ékezetes karaktereket tartalmazza. Az UTF-8 alapkészlet a (hex20 7E) tartomány valamennyi karakterét magába foglalja. Az UTF-8 kódolásban a magyar ékezetes karakterek az alábbiak: magánhangzó Unicode megfelelő UTF8 Származtato tt érték magyarázat á U+00E1 U+0061 LATIN KISBETŰS A ÉLES ÉKEZETTEL Á U+00C1 U+0041 LATIN NAGYBETŰS A ÉLES ÉKEZETTEL é U+00E9 U+0065 LATIN KISBETŰS E ÉLES ÉKEZETTEL É U+00C9 U+0045 LATIN NAGYBETŰS E ÉLES ÉKEZETTEL í U+00ED U+0069 LATIN KISBETŰS I ÉLES ÉKEZETTEL Í U+00CD U+0099 LATIN NAGYBETŰS I ÉLES ÉKEZETTEL ó U+00F3 U+006F LATIN KISBETŰS O ÉLES ÉKEZETTEL Ó U+00D3 U+004F LATIN NAGYBETŰS O ÉLES ÉKEZETTEL ö U+00F6 U+006F LATIN KISBETŰS O KETTŐS PONTTAL Ö U+00D6 U+004F LATIN NAGYBETŰS O KETTŐS PONTTAL ő U+0151 U+006F LATIN KISBETŰS O KETTŐS ÉLES ÉKEZETTEL Ő U+0150 U+004F LATIN NAGYBETŰS O KETTŐS ÉLES ÉKEZETTEL ú U+00FA U+0075 LATIN NAGYBETŰS U ÉLES ÉKEZETTEL Ú U+00DA U+0055 LATIN NAGYBETŰS U ÉLES ÉKEZETTEL ü U+00FC U+0075 LATIN KISBETŰS U KETTŐS PONTTAL Ü U+00DC U+0055 LATIN NAGYBETŰS U KETTŐS PONTTAL ű U+0171 U+0075 LATIN KISBETŰS U KETTŐS ÉLES ÉKEZETTEL Ű U+0170 U+0055 LATIN NAGYBETŰS U KETTŐS ÉLES ÉKEZETTEL 8 P a g e :

9 Megjegyzés: Az UNICODE/UTF-8 karakterkódolás egy byte-ot tesz ki a U+007F kódértékek között, két byte-ot az U+0080 U+07FF, három byte-ot az U+0800 U+FFFF tartományokban. Ebből következően az Unicode értékek nem egyeznek meg az xml üzenet (bináris) byte értékével (kivéve a kizárólag alap latin karaktereket) Üzenetstruktúra A pain üzenetszabványra vonatkozó általános XSD letölthető az alábbi címről: a Catalogue of ISO messages menűpontban a pain hivatkozás alatt. (www.iso20022.org/documents/messages/pain/schemas/pain zip). A pain magyar XSD letölthető innen: Az XML pain üzenetet tartalmazó állomány struktúrája: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain xmlns:xsi= > <CstmrCdtTrfInitn> message content </CstmrCdtTrfInitn> </Document> Az állomány egyetlen dokumentumot (borítékot) tartalmazhat, egyetlen XML üzenettel. (A mintaüzenetet ld. az F mellékletben). Egy állományban több dokumentumot a bankkal kötött külön megállapodás alapján lehet küldeni. Az átutalási megbízás üzenet (Customer Transfer Initiation message) három alapvető építőelemből áll: A. Csoport fej (Group Header): az üzenetben egyszer előforduló, kötelező elem. Itt szerepel többek között az üzenetazonosító, vagy a létrehozás kelte és ideje). B. Fizetési információ (Payment Information): kötelező és ismételhető elem. A tranzakció terhelési oldalára vonatkozó elemeket - például Átutaló (Debtor), Fizetési típus (Payment Type Information) - és egy vagy több Tranzakció információ (Transaction Information) blokkot tartalmaz. C. Tranzakció információ (Transaction Information): kötelező és ismételhető elem. Többek között a tranzakció jóváírási oldalára vonatkozó elemeket tartalmaz (például Kedvezményezett [Creditor], Közlemény [Remittance Information]). 9 P a g e :

10 Dokumentum Csoportfej [1..1] Fizetési információ [1..n] Tranzakció információ [1..n] 10 P a g e :

11 Az eredeti ISO átutalási megbízás (pain ) üzenet szerkezete: (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) 11 P a g e :

12 A HCT átutalási megbízás üzenet szerkezete: A HCT átutalási megbízás üzenet feje: 12 P a g e :

13 A HCT átutalási megbízás üzenet fizetési információ része: 13 P a g e :

14 A HCT átutalási megbízás üzenet tanzakció információ része: 14 P a g e :

15 Jelmagyarázat: Kötelező elem (szövegdoboz folytonos körvonallal) Választható elem (szaggatott vonallal körbefuttatott szövegdoboz) Alárendelt elemek meghatározott sorrendben Csak egy alárendelt elem választható A doboz jobb oldalán található + jel további kibontható alárendelet elemekre utal Index Or MessageItem <XMLTag> Represent./Type Az üzenetben a sárgával jelzett sorok alkalmazhatók. A fehér sorok (UNIFI üzenetszabványban szereplő, de a HCT szabványalkalmazás részét nem képező elemek) csak bank által nyújtott többletszolgáltatás keretében válhatnak alkalmazhatóvá. 15 P a g e :

16 Az üzenet elemeinek leírása 1.0 GroupHeader (Csoport fej) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <GrpHdr> Előfordulás: [1..1] Leírás: Olyan jellemzők, amelyek az üzenetben szereplő összes egyedi tranzakcióban jelen vannak. Típus: A GroupHeader (Csoport fej) adatblokk a GroupHeader32 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or (Vagy... vagy) MessageItem 1.1 MessageIdentification (Üzenetazonosító) 1.2 CreationDateTime (Létrehozás kelte, ideje) <XMLTag> (XML címke) (Előfordu lás) ISO (ISO Előfordulás) Represent./T ype (Típus) <MsgId> [1..1] [1..1] Text <CreDtTm> [1..1] [1..1] DateTime 1.3 Authorisation (Felhatalmazás) <Authstn> - [0..2] 1.6 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) 1.7 ControlSum (Ellenőrző összeg) (Dátum és idő) <NbOfTxs> [1..1] [1..1] Text <CtrlSum> [0..1] [0..1] Quantity 1.8 InitiatingParty (Kezdeményező fél) <InitgPty> [1..1] [1..1] ForwardingAgent (Továbbító bank) <FwdgAgt> - [0..1] + (Mennyiség) 16 P a g e :

17 1.1 MessageIdentification (Üzenetazonosító) XML címke: <MsgId> Előfordulás: [1..1] Leírás: A megbízó fél által megadott, a fizetési láncban a következő fél felé továbbítandó, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. ISO szabály: a megbízónak gondoskodnia kell arról, hogy az üzenetazonosító - egy megállapodás szerinti adott időintervallumon belül - minden egyes megbízott fél vonatkozásában külön-külön, egyedi jellegű legyen. HCT szabály: az üzenetazonosítónak legalább az adott banki munkanapon belül egyedinek kell lennie. Típus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) 1.2 CreationDateTime (Létrehozás kelte és időpontja) XML címke: <CreDtTm> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az üzenet létrehozásának kelte és időpontja Adattípus: ISODateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss) (ÉÉÉÉ-HH-NNTóó:pp:mp) 1.6 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) XML címke: <NbOfTxs> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók száma. Adattípus: Max15NumericText Formátum: [0-9]{1,15} 1.7 ControlSum (Ellenőrzőösszeg) XML címke: <CtrlSum> 17 P a g e :

18 Előfordulás: [0..1] Leírás: Az üzenetben szereplő egyedi összegek összesített értéke. Adattípus: DecimalNumber Formátum: fractiondigits: 17 totaldigits: InitiatingParty (Kezdeményező fél) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <InitgPty> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutalást kezdeményező fél. ISO alkalmazás: Az átutalást kezdeményező fél lehet az átutaló, vagy a nevében eljáró fél. Típus: Az üzenetelem PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) Name (Név) <Nm> [1..1] [0..1] Text PostalAddress <PstlAdr> - [0..1] (Postai cím) Identification <Id> [0..1] (Azonosító) CountryOfResidence <CtryOfRes> - [0..1] Code (Lakhely/székhely szerinti ország) ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <CtctDtls> - [0..1] HCT alkalmazás: Csak a név elem használható. A Name (Név) kötelező elem. A Name (Név) maximum 70 karakter hosszúságú lehet (szemben az ISO alapértelmezett 140 karakterrel). A Name (Név) a PartyIdentification_HU1 része. 18 P a g e :

19 2.0 PaymentInformation (Fizetési információ) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) 19 P a g e :

20 XML címke: <PmtInf> Előfordulás: [1..n] Leírás: Az átutalási megbízás üzenetben szereplő tranzakciók terhelési oldalára vonatkozó jellemzők. Típus: A PaymentInformation (Fizetési adatok) adatblokk a PaymentInstructionInformation3 adatcsoport következő elemeiből áll: Index MessageItem 2.1 PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosítója) 2.2 PaymentMethod (Fizetési mód) 2.3 BatchBooking (Kötegelt könyvelés) 2.4 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) 2.5 ControlSum (Ellenőrzőösszeg) 2.6 PaymentTypeInformation (Fizetés típusa) 2.17 RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége) 2.18 PoolingAdjustmentDate (Cash pool összevezetés korrigált értéknapja) 2.19 Debtor (Átutaló) 2.20 DebtorAccount (Átutaló számlája) 2.21 DebtorAgent (Átutaló bankja) 2.22 DebtorAgentAccount (Az átutaló bankjának számlája) 2.23 UltimateDebtor (Tényleges fizető) 2.24 ChargeBearer (Költségviselő) 2.25 ChargesAccount (Bankköltségek terhelési számlája) 2.26 ChargesAccountAgent (A bankköltségek terhelési számláját vezető bank) 2.27 CreditTransferTransactionInformation (Átutalási tranzakció információ) <XMLTag> (XML címke) (Előfordu lás) ISO (Előfordu lás) Represent./ Type (Típus) <PmtInfId> [1..1] [1..1] Text <PmtMtd> [1..1] [1..1] Code <BtchBookg> [0..1] Indicator (Jelző) <NbOfTxs> [0..1] [0..1] Text <CtrlSum> [0..1] [0..1] Quantity <PmtTpInf> [0..1] [0..1] + <ReqdExctnDt> [1..1] [1..1] DateTime (Dátum és idő) [0..1] DateTime <PoolgAdjstmntDt> (Dátum és idő) <Dbtr> [1..1] [1..1] + <DbtrAcct> [1..1] [1..1] + <DbtrAgt> [1..1] [1..1] + <DbtrAgtAcct> [0..1] + <UltmtDbtr> [0..1] [0..1] + <ChrgBr> [0..1] [0..1] Code <ChrgsAcct> [0..1] + <ChrgsAcctAgt> [0..1] + <CdtTrfTxInf> [1..n] [1..n] 20 P a g e :

21 2.1 PaymentInformationIdentification (Fizetési információ blokk azonosítója) XML címke: <PmtInfId> Előfordulás: [1..1] Leírás: A küldő fél által megadott, az üzeneten belül a fizetési információ blokk egyértelmű azonosítására szolgáló egyedi azonosító. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) 2.2 PaymentMethod (Fizetési mód) XML címke: <PmtMtd> Előfordulás: [1..1] Leírás: A pénzösszeg továbbítására alkalmazott fizetési mód Adattípus: Kód HCT alkalmazás: csak TRF használata engedélyezett Kód Megnevezés Leírás TRF Átutalás Egy adott pénzösszeg továbbítása (transzfere) a számlavezető által (könyveiben) vezetett számlákon. 2.4 NumberOfTransactions (Tranzakciók száma) XML címke: <NbOfTxs> Előfordulás: [0..1] Leírás: A Fizetési Információ blokkban szereplő egyedi tranzakciók száma Adattípus: Max15NumericText Formátum: [0-9]{1,15} 2.5 ControlSum (Ellenőrzőösszeg) XML címke: <CtrlSum> Előfordulás: [0..1] Leírás: a Fizetési Információ blokkban szereplő egyedi összegek összesített értéke. Adattípus: DecimalNumber Formátum: fractiondigits: 17 totaldigits: P a g e :

22 2.6 PaymentTypeInformation (Fizetési típust leíró információ) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <PmtTpInf> Előfordulás: [0..1] Leírás: A tranzakciótípus további meghatározására szolgáló elemek. ISO szabály: Ha az üzenetben a PaymentTypeInformation (Fizetési típus) adat szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation (Átutalási tranzakció információ/fizetési típus) adatelem nem használható. Típus: Az üzenet elem a PaymentTypeInformation19 adatcsoport következő elemeiből áll: Index MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) 2.7 InstructionPriority (A megbízás prioritása) <InstrPrty> [0..1] [0..1] Code 2.8 ServiceLevel (Szolgáltatási szint) 2.11 LocalInstrument (Helyi instrumentum) 2.14 CategoryPurpose (Kategória jogcím) <SvcLvl> [0..1] <LclInstrm> [0..1] <CtgyPurp> [0..1] [0..1] HCT alkalmazás: Ha kitöltött, nem a Credit Transfer Transaction Information (Tranzakció információ) blokkban, hanem a Payment Information (Fizetési információ) blokkban ajánlatos szerepeltetni. Ha az Instruction Priority (A megbízás prioritása) kitöltött, akkor a Payment Type Information -nek a Payment Information (Fizetési információ) blokkban kell szerepelnie. 2.7 InstructionPriority (A megbízás prioritása) XML címke: <InstrPrty> Előfordulás: [0..1] Leírás: Azt jelzi, hogy milyen sürgősséggel illetve milyen fontossági sorrendben kéri a megbízó a megbízott féltől az átutalási megbízás teljesítését. Adattípus: Kód 22 P a g e :

23 Ha ez az üzenetelem szerepel az üzenetben, akkor a Priority2Code alábbi kódértékeinek egyikét kell beírni: Code Name (Megnevezés) Definition (Leírás) HIGH High Magas prioritás NORM Normal Normál prioritás HCT alkalmazás: Ha ez az üzenetelem szerepel az üzenetben, akkor arra az ügyfél-bank üzenetekre vonatkozó, előzetes megállapodás szerinti feltételeket kell alkalmazni CategoryPurpose (Kategória jogcím) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <CtgyPurp> Előfordulás: [0..1] Leírás: A megbízás magas szintű jogcíme, előre meghatározott kategóriák szerint. ISO alkalmazás: Ebben az üzenetelemben az átutalást kezdeményező fél a fizetés feldolgozására vonatkozóan adhat meg olyan információt, amely a fizetési láncban résztvevő bankok valamelyikénél várhatóan különleges feldolgozási folyamatot indít el. Típus: az üzenetelem a CategoryPurpose1Choice adatcsoport elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy) MessageItem <XMLTag> (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) Represent./Type (Típus) 2.15 {Or Code <Cd> [1..1] [1..1] Code 2.16 Or} Proprietary (Sajátos) <Prtry> [1..1] [1..1] Text HCT alkalmazás: A Category Purpose (Kategória jogcím) üzenetelem az átutaló és az átutaló bankja közötti megállapodástól függően továbbítható a kedvezményezett bankja felé. Az üzenetelem csak erre vonatkozó kétoldalú megállapodás esetén alkalmazható Code XML címke: <Cd> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a 2.14 CategoryPurpose (Kategórai jogcím) üzenetelem egyik alkalmazható eleme. Leírás: Külső kódlistából kiválasztott jogcímkód. Adattípus: ExternalCategoryPurpose1Code Formátum: maxlength: 4 (Maximális hosszúság: 4 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) 23 P a g e :

24 2.16 Proprietary (Sajátos) XML címke: <Prtry> Előfordulás: [1..1] A 2.14 CategoryPurpose (Kategória jogcím) üzenetelem másik alkalmazható eleme. Leírás: Sajátos formában megadott kategória jogcím. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) 2.17 RequestedExecutionDate (Átutalás végrehajtásának esedékessége) XML címke: <ReqdExctnDt> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutaló által kért teljesítési időpont. ISO alkalmazás: az a nap, amelyen az átutaló számlája megterhelendő. Adattípus: ISODate (YYYY-MM-DD) (ÉÉÉÉ-HH-NN) 24 P a g e :

25 2.19 Debtor (Átutaló) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <Dbtr> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az a fél, amely a (tényleges) kedvezményezettnek az adott pénzösszeggel tartozik. Típus: az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem Üzenetelem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Name (Név) <Nm> [1..1] [0..1] PostalAddress (Postai cím) <PstlAdr> [0..1] Identification (Azonosító) <Id> [0..1] [0..1] CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország) <CtryOfRes> [0..1] ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <CtctDtls> [0..1] Represent./Type (Típus) Text Code HCT alkalmazás: A Name (Név) kötelező mező maximális hossza 70 karakter (Max140 helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. 25 P a g e :

26 A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. A későbbi feldolgozás során a Név kicserélhető a Kötelezett bankja által nyilvántartott számlatulajdonos névre. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei DebtorAccount (Átutaló számlája) üzenet) (eredeti ISO átutalási megbízás XML címke: <DbtrAcct> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutaló fizetési művelettel megterhelendő számlájának egyértelmű azonosítója. Típus: az üzenetelem a CashAccount16 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) Identification (Azonosító) <Id> [1..1] [1..1] Type (Típus) <Tp> [0..1] Currency (Pénznem) <Ccy> [0..1] [0..1] Name (Név) <Nm> [0..1] ISO (ISO előfordulás) Represent./Type (Típus) Code Text Az üzenetelem típussal kapcsolatos további részleteket ld. a D mellékletben (Eredeti ISO üzenetelemek) a CashAccount16 adatcsoport alatt. HCT alkalmazás: csak IBAN alkalmazható. 26 P a g e :

27 2.21 DebtorAgent (Átutaló bankja) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <DbtrAgt> Előfordulás: [1..1] Leírás: Átutaló számlavezető pénzügyi intézménye. Típus: Az üzenetelem a BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 következő részelemeiből áll: Or (Vagy) MessageItem FinancialInstitutionIdentification (Pénzügyi intézmény azonosítója) BranchIdentification Fiókazonosító <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) (Előfordulás) [1..1] [1..1] <FinInstnId> <BrnchId> [0..1] HCT alkalmazás: ezt az elemet a számlavezető figyelmen kívül hagyja. Represent./Type (Típus) 2.23 UltimateDebtor (Tényleges fizető) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <UltmtDbtr> Előfordulás: [0..1], R6 Leírás: Az a végponti fél, aki az adott összeggel a (tényleges) kedvezményezettnek tartozik. Típus: az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: 27 P a g e :

28 MessageItem Name (Név) PostalAddress (Postai cím) Identification (Azonosító) CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország) ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) <Nm> [1..1] [0..1] Text <PstlAdr> [0..1] <Id> [0..1] [0..1] <CtryOfRes> [0..1] Code <CtctDtls> [0..1] ISO alkalmazás (R6): Ha az UltimateDebtor (Tényleges fizető) ezen a helyen szerepel, akkor a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/tényleges fizető) adatelem nem használható. Ha a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ / Tényleges fizető) adat szerepel, akkor az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelem ezen a helyen nem szerepelhet. A CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/tényleges fizető) és az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelemek egyeránt elmaradhatnak. ISO irányelv: Tényleges fizető csak akkor szerepelhet az üzenetben, ha nem azonos az átutalóval. HCT alkalmazás: a Name (Név) maximum 70 karakter hosszúságú lehet (140 karakter helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. Az OrganisationIdentification vagy a PrivateIdentification alatt kitöltött Scheme Name és Issuer címkéket a számlavezető figyelmen kívül hagyja. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei ChargeBearer (Költségviselő) XML címke: <ChrgBr> Előfordulás: [0..1], R5 Leírás: Ez határozza meg azt a felet/azokat a feleket, amely(ek) az átutalás végrehajtásával kapcsolatos költségeket viseli(k). Adattípus: Kód ISO alkalmazás: R5 ChargeBearerRule Ha a költségviselő feltüntetésre kerül, akkor a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (átutalási tranzakció információ / költségviselő) nem tölthető ki. Ha a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (átutalási tranzakció információ / költségviselő) feltüntetésre kerül, akkor a ChargeBearer (költségviselő) nem tölthető ki. 28 P a g e :

29 A CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (átutalási tranzakció információ / költségviselő) és a ChargeBearer (költségviselő) egyaránt elhagyhatók. HCT alkalmazás: Csak SLEV lehet. Ezt az üzenetelemet a Payment Information (fizetési információ) blokkban javasolt szerepeltetni. Code SLEV Name (Megnevezés) FollowingServiceLevel (Szolgáltatási szint szerint) Definition (Leírás) A banki költségek felszámítása az adott szolgáltatási szintre illetve konstrukcióra vonatkozó megállapodás szerint történik. 29 P a g e :

30 2.27 CreditTransferTransactionInformation (Átutalás tranzakció információ) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) 30 P a g e :

31 XML címke: <CdtTrfTxInf> Előfordulás: [1..n] Leírás: Az üzenetben szereplő egyedi tranzakciók adatait tartalmazó üzenetelemek csoportja. Típus: Az üzenetelem a CreditTransferTransactionInformation10 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or Vagy MessageItem 2.28 PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) <PmtId> [1..1] [1..1] Represent./ Type (Típus) 2.31 PaymentTypeInformation <PmtTpInf> [0..1] [0..1] (Fizetési típus) 2.42 Amount (Összeg) <Amt> [1..1] [1..1] 2.47 ExchangeRateInformation <XchgRateInf> [0..1] (Árfolyaminformáció) 2.51 ChargeBearer (Költségviselő) <ChrgBr> [0..1] [0..1] Code 2.52 ChequeInstruction <ChqInstr> [0..1] (Csekk megbízás) 2.70 UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] [0..1] + (Tényleges fizető) 2.71 IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] + (Közvetítő bank1) 2.72 IntermediaryAgent1Account <IntrmyAgt1Acct> [0..1] + (Közvetítő Bank1 számlája) 2.73 IntermediaryAgent2 (Közvetítő <IntrmyAgt2> [0..1] + Bank2) 2.74 IntermediaryAgent2Account <IntrmyAgt2Acct> [0..1] + (Közvetítő Bank2 számlája) 2.75 IntermediaryAgent3 (Közvetítő <IntrmyAgt3> [0..1] + bank3) 2.76 IntermediaryAgent3Account <IntrmyAgt3Acct> [0..1] + (Közvetítő Bank3 számlája) 2.77 CreditorAgent (Kedvezményezett <CdtrAgt> [0..1] + bankja) 2.78 CreditorAgentAccount <CdtrAgtAcct> [0..1] + (Kedvezményezett bankjának számlája) 2.79 Creditor (Kedvezményezett) <Cdtr> [1..1] [0..1] CreditorAccount <CdtrAcct> [1..1] [0..1] + (Kedvezményezett számlája) 2.81 UltimateCreditor (Tényleges <UltmtCdtr> [0..1] [0..1] + kedvezményezett) 2.82 InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> [0..n] (Utasítás kedvezményezett bankjának) 2.85 InstructionForDebtorAgent (Utasítás az átutaló bankjának) <InstrForDbtrAgt> [0..1] Text 2.86 Purpose <Purp> [0..1] [0..1] 31 P a g e :

32 (Jogcím) 2.89 RegulatoryReporting <RgltryRptg> [0..10] + (Kötelező adatszolgáltatás) 2.90 Tax (Adó) <Tax> [0..1] RelatedRemittanceInformation <RltdRmtInf> [0..10] (Kapcsolódó közleményre vonatkozó információ) 2.98 RemittanceInformation (Közlemény) <RmtInf> [0..1] [0..1] 2.28 PaymentIdentification (Fizetési művelet azonosítók) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag (XML címke): <PmtId> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutalási megbízás azonosítására szolgáló hivatkozási adatok. Típus: Az üzenetelem a PaymentIdentification1 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or Vagy MessageItem Üzenetelem <XMLTag> XML címke (Előfordulás) ISO (Előfordulás) InstructionIdentification (Megbízás azonosító) <InstrId> [0..1] [0..1] EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító) <EndToEndId> [1..1] [1..1] Represent./Typ e (Típus) Text Szöveg Text Szöveg 2.29 InstructionIdentification (Megbízás azonosító) XML Tag (XML címke): <InstrId> Előfordulás: [0..1] Leírás: A megbízó fél által a megbízott féllel közölt, az üzenet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás. ISO alkalmazás: A megbízás azonosító a megbízó és megbízott fél között az adott egyedi tranzakció azonosítására szolgáló ponttól pontig hivatkozás. A megbízás azonosító a megbízással kapcsolatos több üzenetben is szerepeltethető. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) 32 P a g e :

33 2.30 EndToEndIdentification (Végponttól végpontig azonosító) XML címke: <EndToEndId> Előfordulás: [1..1] Leírás: A kezdeményező fél által megadott, a művelet egyértelmű azonosítására szolgáló hivatkozás, amely a teljes átutalási láncon át, végponttól végpontig változatlan formában továbbítandó. ISO alkalmazási szabály: Az azonosító egyeztetésre, vagy a tranzakcióhoz feladatok hozárendelésére alkalmas. Az azonosító a tranzakcióval kapcsolatos más üzenetekben is szerepeltethető. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter), minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) HCT alkalmazási szabály: Átutaló hivatkozása a fizetési műveletre PaymentTypeInformation (Fizetés típust leíró információ) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <PmtTpInf> Előfordulás: [0..1], R1 Leírás: A tranzakció jellegének további meghatározására szolgáló elemek csoportja. Típus: Az üzenetelem a PaymentTypeInformation19 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or Vagy MessageItem 2.32 InstructionPriority (A megbízás prioritása) 2.33 ServiceLevel (Szolgáltatási szint) 2.36 LocalInstrument (Helyi instrumentum) 2.39 CategoryPurpose (Kategória jogcím) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) <InstrPrty> [0..1] [0..1] Code <SvcLvl> [0..1] <LclInstrm> [0..1] <CtgyPurp> [0..1] [0..1] ISO szabály: R1 PaymentTypeInformationRule Ha a PaymentInformation/PaymentTypeInformation (Fizetési Információ/Fizetés típust leíró információ) feltüntetésre kerül a CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation (Átutalási tranzakció információ/fizetés Típust leíró információ) nem tölthető ki. HCT alkalmazás: Ha erre az üzenetelemre szükség van, akkor azt nem a Credit Transfer Transaction Information (Átutalási tranzakció információ) blokkban, hanem a Payment Information (Fizetési információ) blokkban célszerű szerepelteni. 33 P a g e :

34 2.32 InstructionPriority (A megbízás prioritása) XML címke: <InstrPrty> Előfordulás: [0..1] Leírás: Azt jelzi, hogy milyen sürgősséggel illetve milyen fontossági sorrendben kéri a megbízó a megbízott féltől az átutalási megbízás teljesítését. Adattípus: Kód Ha az üzenetelem szerepel, akkor a Priority2Code kódértékek valamelyikét kell beírni: Code HIGH NORM Name (Megnevezés) High (Magas) Normal (Normál) Definition (Leírás) Magas piroritás Normál prioritás HCT szabály: Ha szerepel, az ügyfél-bank közötti előzetes megállapodás feltételei alkalmazandók CategoryPurpose (Kategória jogcím) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <CtgyPurp> Előfordulás: [0..1] Leírás: A megbízás magas szintű jogcíme, előre meghatározott kategóriák szerint. ISO alkalmazás: Az üzenetelemben az átutalást kezdeményező fél a fizetés feldolgozására vonatkozó információt közölhet, ami a fizetési láncban résztvevő bankok valamelyikében speciális feldolgozási folyamatot indíthat el. Típus: Az üzenetelem a CategoryPurpose1Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy) MessageItem 2.40 {Or Code 2.41 Or} (Proprietary (Sajátos) <XMLTag> ISO Represent./Type (Előfordulás) (Előfordulás) (Típus) <Cd> [1..1] [1..1] Code <Prtry> [1..1] [1..1] Text HCT alkalmazás: A Category Purpose (Kategória jogcím) üzenetelem az átutaló és az átutaló bankja közötti megállapodástól függően továbbítható a kedvezményezett bankja felé. Ezt az elemet kizárólag kétoldalú megállapodás alapján lehet alkalmazni. 34 P a g e :

35 2.40 Code XML címke: <Cd> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a 2.39 CategoryPurpose (Kategória jogcím) üzenetelem egyik alkalmazható eleme. Leírás: Külső kódlistából kiválasztott jogcímkód. Adattípus: ExternalCategoryPurpose1Code Formátum: maxlength: 4 (Maximális hosszúság: 4 karakter) minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) 2.41 Proprietary (Sajátos) XML címke: <Prtry> Előfordulás: [1..1] A 2.39 Category Purpose (Kategória jogcím) üzenetelem másik alkalmazható eleme. Leírás: Sajátos formában megadott kategória jogcím. Adattípus: Max35Text Formátum: maxlength: 35 (Maximális hosszúság: 35 karakter) minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) 2.42 Amount (Összeg) XML címke: <Amt> Előfordulás: [1..1] Leírás: Az átutalás összege a költségek levonása előtt, a kezdeményező fél által megadott pénznemben. Típus: az üzenetelem az AmountType3Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy) MessageItem 2.43 {Or InstructedAmount Megbízás összege 2.44 Or} EquivalentAmount Egyenértékű összeg <XMLTag> ISO Represent./Type (XML címke) (Előfordulás) (Előfordulás) (Típus) <InstdAmt> [1..1] [1..1] Amount (Összeg) <EqvtAmt> [1..1] 2.43 InstructedAmount (Megbízás összege) XML címke: <InstdAmt> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a 2.42 Amount (Összeg) üzenetelem egyik alkalmazható eleme. 35 P a g e :

36 Leírás: A megbízó és a kedvezményezett fél között mozgatandó összeg a költségek levonása előtt, a kezdeményező fél által megadott pénznemben. Adattípus: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount Ez az adattípus a következő XML attribútummal alkalmazandó: Currency (Ccy) (Pénznem), amelynek tipizált formája: ActiveOrHistoricCurrencyCode (Aktív vagy korábban használt devizakód) Formátum: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractiondigits (tört helyiértékek száma): 5 mininclusive (tört helyiértékek minimális száma): 0 totaldigits (összes numerikus karakter): 18 ActiveOrHistoricCurrencyCode (Aktív vagy korábban használt devizakód) [A-Z]{3,3} Alkalmazási szabály: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount CurrencyAmount (valutaösszeg) A törtrészek (a pénznem váltóegységeinek) jelölése: az ISO 4217 szabvány szerint. Megjegyzés: Tizedesek ponttal kerülnek elválasztásra. ActiveOrHistoricCurrencyCode ActiveOrHistoricCurrency A devizakódot az ISO 4217 szabvány karbantartásával megbízott szervezetnél regisztráltatni kell, illetve ha ott már létezik, akkor az ott nyilvántartott devizakódot kell beírni. Az aktív illetve korábban használt devizakódokat az ISO 4217 karbantartó szervezete tartja nyilván. A devizakódok három egymás utáni betűből állnak. A devizanem lehet az üzenetváltás napján visszavonható, illetve visszavonhatatlan. InstructedAmountRule (Megbízás összegének szabálya): Csak forintösszeg tüntethető fel. A összeg egyenlő vagy nagyobb, mint 1.00 és egyenlő vagy kisebb, mint Tizedesek száma csak kettő lehet, értéke kötelezően 00. Az összeg tizedespont és fillér nélkül is feltüntethető. Számjegyek maximális száma: tizedesjellel 15, tizedesjel nélkül ChargeBearer (Költségviselő) XML címke: <ChrgBr> Előfordulás: [0..1], R5 Leírás: az a fél (azok a felek), amely(ek) az átutalás végrehajtásával kapcsolatos költségeket viseli(k). Adattípus: Kód ISO alkalmazás: R5 ChargeBearerRule Ha a költségviselő a Fizetési információ alatt kerül feltüntetésre, akkor a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / költségviselő) nem tölthető ki. Ha a CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / Költségviselő) feltüntetésre kerül, akkor a PaymentInformation/ChargeBearer (Fizetési információ/költségviselő) nem tölthető ki. A CreditTransferTransactionInformation/ChargeBearer (Átutalási tranzakció információ / költségviselő) és a ChargeBearer (költségviselő) nem kötelező tartalmi elemei az üzenetnek. HCT alkalmazás: Csak SLEV lehet. Ezt az adatelemet a Payment Information (fizetési információ) blokkban javasolt megadni. 36 P a g e :

37 Code SLEV Name (Megnevezés) FollowingServiceLevel (Szolgáltatási szint szerint) Definition (Leírás) A banki költségek felszámítása az adott szolgáltatási szintre és/vagy konstrukcióra vonatkozó megállapodás szerint történik UltimateDebtor (Tényleges fizető) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag (XML címke): <UltmtDbtr> Előfordulás: [0..1], R6 Leírás: Az a végponti fél, aki az adott összeggel a (tényleges) kedvezményezettnek tartozik. Típus: az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (Előfordulás) Represent./Type (Típus) Name (Név) <Nm> [1..1] [0..1] Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] (Postai cím) Identification <Id> [0..1] [0..1] (Azonosító) CountryOfResidence (Lakhely/székhely <CtryOfRes> [0..1] Code 37 P a g e :

38 szerinti ország) ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <CtctDtls> [0..1] ISO alkalmazás (R6): Ha az UltimateDebtor (Tényleges fizető) szerepel, akkor a PaymentInformation/UltimateDebtor (Fizetési információ/tényleges fizető) adatelem nem használható. Ha a PaymentInformation/UltimateDebtor (Fizetési információ/tényleges fizető) kitöltött, akkor a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/tényleges fizető) adatelem nem használható. Sem a CreditTransferTransactionInformation/UltimateDebtor (Átutalási tranzakció információ/tényleges fizető), sem az UltimateDebtor (Tényleges fizető) adatelem nem kötelező tartalmi eleme az üzenetnek. ISO irányelv: Tényleges fizető csak akkor szerepelhet az üzenetben, ha nem azonos az átutalóval. HCT alkalmazás: a Name (Név) maximum 70 karakter hosszúságú lehet (Max. 140 helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) XML címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. Az OrganisationIdentification vagy a PrivateIdentification alatt kitöltött Scheme Name és Issuer címkéket a számlavezető figyelmen kívül hagyja. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei. 38 P a g e :

39 2.79 Creditor (Kedvezményezett) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <Cdtr> Előfordulás HCT: [1..1] (ISO: [0..1]) Leírás: Az adott pénzösszeg jogosultja. Típus: Az üzenetelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem Name (Név) PostalAddress (Postai cím) Identification (Azonosító) CountryOfResidence (Lakhely/Székhely szerinti ország) ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) Represent./Type (Típus) <Nm> [1..1] [0..1] Text <PstlAdr> [0..1] <Id> [0..1] [0..1] <CtryOfRes> [0..1] Code <CtctDtls> [0..1] HCT alkalmazási szabály: A Name (Név) maximális hossza 70 karakter lehet (Max140 helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. 39 P a g e :

40 OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve), és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei CreditorAccount (Kedvezményezett számlája) üzenet) (eredeti ISO átutalási megbízás XML Tag: <CdtrAcct> Előfordulás: [1..1], (ISO: [0..1]), R10, R7 Leírás: A jóváírandó kezvezményezett számlájának egyértelmű azonosítója Típus: Az üzenetelem a CashAccount16 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke ) (Előfordulás) Identification (Azonosító) <Id> [1..1] [1..1] Type (Típus) <Tp> [0..1] Currency (Pénznem) <Ccy> [0..1] [0..1] Name (Név) <Nm> [0..1] ISO (ISO Előfordulás) Represent./Type (Üzenetelem típusa) Code Text Az üzenetelem típusával kapcsolatos további részleteket ld. az D mellékletben (Generikus ISO üzenetelemek) a CashAccount16 adatcsoport alatt. HCT alkalmazási szabály: Csak érvényes magyarországi IBAN alkalmazható. 40 P a g e :

41 2.81 UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <UltmtCdtr> Előfordulás: [0..1] Leírás: Az a végponti szereplő, akinek a pénzösszeg ténylegesen jár. Típus: Az adatelem a PartyIdentification32 adatcsoport következő elemeiből áll: MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) Name (Név) <Nm> [1..1] [0..1] PostalAddress (Postai cím) <PstlAdr> [0..1] Identification (Azonosító) <Id> [0..1] [0..1] CountryOfResidence (Lakhely/székhely szerinti ország) <CtryOfRes> [0..1] ContactDetails (Kapcsolattartó adatai) <CtctDtls> [0..1] Represent./Type (Típus) Text Code ISO irányelv: Az UltimateCreditor (Tényleges kedvezményezett) csak akkor szerepelhet az üzenetben, ha a Kedvezményezettől különböző személy. 41 P a g e :

42 HCT alkalmazási szabály: A Name (Név) mező maximális hossza 70 karakter lehet (Max140 helyett). Alapértelmezett azonosítók (BICorBEI, DateAndPlaceOfBirth) nem használhatók. OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai): az Other (Egyéb) adat egyszer fordulhat elő az üzenetben. A Scheme name (Azonosítási rendszer neve) és az Issuer (Kibocsátó) címkék sem az OrganisationIdentification (Szervezet azonosító adatai), sem a PrivateIdentification (Magánszemély azonosító adatai) üzenetelemen belül nem használhatók. A Name (Név) és az Identification (Azonosító) a PartyIdentification32_HU2 elemei Purpose (Jogcím) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag: <Purp> Előfordulás: [0..1] Leírás: A fizetési művelet alapjául szolgáló ok. Alkalmazás: A jogcímmel az ügyfelek információt közölnek az adott átutalás jellegére vonatkozóan. A jogcím tartalmi elem, melyet a fizetési láncolatban szereplő közvetítők nem használ nak a feldolgozás során. Típus: az üzenetelem a Purpose2Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy) MessageItem 2.87 {Or Code 2.88 Or} Proprietary (Sajátos) <XMLTag> ISO Represent./Type (XML címke) (Előfordulás) (ISO előfordulás) (Típus) <Cd> [1..1] [1..1] Code <Prtry> [1..1] Text 2.87 Code XML címke: <Cd> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a 2.86 Purpose (Jogcím) üzenetelem egyik alkalmazható eleme. Leírás: A tranzakció jogcímét jelző, külső kódlista szerinti jogcímkód. Adattípus: ExternalPurpose1Code Formátum: maxlength: 4 (Maximális hosszúság: 4 karakter) minlength: 1 (Minimum hosszúság: 1 karakter) 42 P a g e :

43 2.98 RemittanceInformation (Közlemény) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML címke: <RmtInf> Előfordulás: [0..1] Leírás: A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését lehetővé tevő információ. Típus: az üzenetelem a RemittanceInformation5 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or (Vagy) MessageItem 2.99 {Or Unstructured (Strukturálatlan) Or} 1 Structured (Strukturált) <XMLTag> ISO Represent./Type (XML címke) (Előfordulás) (ISO előfordulás) (Típus) <Ustrd> [1..1] [0..n] Text <Strd> [1..1] [0..n] 2.99 Unstructured (Strukturálatlan) XML címke: <Ustrd> Előfordulás: [1..1] (ISO: [0..n]) Leírás: A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését/rekonsziliálását lehetővé tevő, strukturálatlan formában megadott információ. Adattípus: Max140Text Formátum: maxlength: 140 (Maximállis hosszúság: 140 karakter) minlength: 1 (Minimális hosszúság: 1 karakter) HCT alkalmazás: Az Unstructured adatmezőben adható meg az átutaló és a kedvezményezett közötti megállapodás szerinti információ (pl. a kedvezményezett által EACT szabvány szerinti formában megadott hivatkozás). 1 HCT korlátozás 43 P a g e :

44 2.100 Structured (Strukturált) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag: <Strd> Előfordulás [1..1] (ISO[0..n]) Leírás: A beérkező átutalás és az azzal rendezni kívánt tétel, pl. a vevő folyószámlán nyilvántartott kereskedelmi számla egyeztetését lehetővé tevő, strukturált formában megadott információ. Típus: az üzenetelem a StructuredRemittanceInformation7 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or Vagy MessageItem ReferredDocumentInformation (Hivatkozott okmány) <XMLTag> (XML címke) <RfrdDocInf> (Előfor dulás ISO (ISO előfordulás) [0..n] ReferredDocumentAmount <RfrdDocAmt> [0..1] (Hivatkozott okmány összege) CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [1..1] [0..1] (Kedvezményezett hivatkozása) Invoicer (Számla kibocsátója) <Invcr> [0..1] Invoicee (Számla címzettje) <Invcee> [0..1] AdditionalRemittanceInformation (További közlemény) Represent./ Type (Típus) <AddtlRmtInf> [0..3] Text HCT alkalmazás: Structured (Strukturált) üzenetelem abban az esetben alkalmazható, ha az azon belüli címkék illetve adatok hosszúsága nem haladja meg a 140 karaktert. 44 P a g e :

45 2.120 CreditorReferenceInformation (Kedvezményezett hivatkozása) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag: <CdtrRefInf> Előfordulás: [1..1] (ISO:[0..1]) Leírás: A kedvezményezett által megadott, az átutalás alapjául szolgáló okmányok azonosítását lehetővé tevő hivatkozás. Típus: az üzenetelem a CreditorReferenceInformation2 következő elemeiből áll: Index Or (Vagy) MessageItem Type (Típus) Reference (Hivatkozás) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) <Tp> [1..1] [0..1] Represent./Type (Típus) <Ref> [1..1] [0..1] Text HCT alkalmazás: A kedvezményezett hivatkozását az átutaló bankja nem köteles ellenőrizni. Ha a megbízásban a CreditorReferenceInformation üzenetelem szerepel, akkor mindkét üzenetelemet, azaz a Type-ot (Típus) és a Reference-t (Hivatkozás) is meg kell adni Type (Típus) XML Tag: <Tp> Előfordulás: [1..1], ISO: [0..1] Leírás: A kedvezményezett hivatkozásának típusát határozza meg. Típus: Az üzenet a CreditorReferenceType2 adatcsoport következő elemeiből áll: Index Or (Vagy) MessageItem CodeOrProprietary (Kód vagy Sajátos) Issuer (Kibocsátó) <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás) ISO (ISO előfordulás) <CdOrPrtry> [1..1] [1..1] Represent./Type (Típus) <Issr> [0..1] [0..1] Text 45 P a g e :

46 2.122 CodeOrProprietary (Kód vagy Sajátos) (eredeti ISO átutalási megbízás üzenet) XML Tag: <CdOrPrtry> Előfordulás: [1..1] Leírás: A kedvezményezett által kód vagy sajátos formátumban megadott hivatkozás. Type: az üzenetelem a CreditorReferenceType1Choice adatcsoport következő elemeinek valamelyikéből áll: Index Or (Vagy ) {Or Code MessageItem <XMLTag> (XML címke) (Előfordulás ) ISO (ISO eőfordulás) <Cd> [1..1] [1..1] Code Represent./Typ e (Üzenetelem típusa) Or} Proprietary (Sajátos) <Prtry> [1..1] Text Code XML címke: <Cd> Előfordulás: [1..1] Ez az üzenetelem a CodeOrProprietary egyik alkalmazható eleme. Leírás: A kedvezményezett által meghatározott hivatkozás típusa kód formájában. Adattípus: Kód (DocumentType3Code) HCT alkalmazás: Csak SCOR érték alkalmazható. Code Name (Megnevezés) Definition (Leírás) SCOR StructuredCommunicationReference A kedvezményezett által a fizetési művelet azonosítására megadott strukturált hivatkozás Issuer (Kibocsátó) XML címke: <Issr> Előfordulás: [0..1] Leírás: Az a szervezet, amely a jóváírás hivatkozás típusát meghatározza. Adattípus: Max35Text 46 P a g e :

SEPA átutalá lás Prágay István

SEPA átutalá lás Prágay István SEPA átutalás t Prágay István Előzmények Hagyományos nemzetközi átutalás 97/5/EK irányelv és 2560/2001 rendelet alapján történő átutalás Első EPC lépés: Credeuro ICP Második EPC lépés: SCT Arésztvevők

Részletesebben

A belföldi pénzforgalom SEPA vonatkozásai. Prágay István Giro Zrt. 2012. május 9.

A belföldi pénzforgalom SEPA vonatkozásai. Prágay István Giro Zrt. 2012. május 9. A belföldi pénzforgalom SEPA vonatkozásai Prágay István Giro Zrt. 2012. május 9. Áttekintés NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI KLÍRING MEGBÍZÁSTÓL KIVONATIG MÁK ÉS PARTNEREINEK SZEREPE NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI KLÍRING Miért

Részletesebben

A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZABVÁNYA

A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZABVÁNYA A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZABVÁNYA A 2012. július 2-tól bevezetett napközbeni átutalási rendszer jelentősen felgyorsította a belföldi fizetési forgalomban a forint átutalások teljesítését, és korszerű

Részletesebben

Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalkozások részére

Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalkozások részére Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Ön számára két kedvező változás várható 2012. július 2-ától a pénzforgalomban. Az egyik változás az, hogy felgyorsul azon

Részletesebben

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat Prágay István 2011. november 17.

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat Prágay István 2011. november 17. SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat Prágay István 2011. november 17. Miért SEPA klón? A SEPA a lisszaboni szerzıdés szellemében indult útjára: legyen Európa

Részletesebben

Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével

Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével Kovács Vilmos Levente Simplexion Informatikai Kft kovacs.vilmos@simplexion.hu +36-20/951-11-49 Belföldi elszámolási rendszerek

Részletesebben

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21.

SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21. SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21. Áttekintés 1. Fizetési forgalom átfogó fejlesztése 2. Napközbeni átutalás 3. UNIFI 4. Üzenetek az

Részletesebben

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_v006_20130815 1/8 Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 01 Állomány kezdő rekord 1 Rekordtípus 2 N 01 1 3 2 Dátum 8 N ÉÉÉÉHHNN, állomány készítés napja

Részletesebben

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24.

SEPA szabvány a napközbeni többszöri. A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. SEPA szabvány a napközbeni többszöri elszámolásban A projekt mögötti szakmai koncepció Prágay István 2010. november 24. Ahogy elkezdıdött. 2005-ben merült fel a napközbeni elszámolás gondolata MNB tanulmány,

Részletesebben

Mit kell tudni a SEPA átutalásról?

Mit kell tudni a SEPA átutalásról? Mit kell tudni a SEPA átutalásról? Prágay István 2009. december 10 Átutalás fogalma EGY ÁTUTALÁS KÉT FONTOS MOZZANATBÓL ÁLL: 1. ÜZENET: Én fizetek neked X eurót, ilyen-olyan címen 2. PÉNZTRANSZFER: Egyik

Részletesebben

SEPA szabványok. Prágay István

SEPA szabványok. Prágay István SEPA szabványok Prágay István Áttekintés SEPA adatmodell, ISO20022 formátum, SEPA adattartalom, Megbízások címzése, Átutalások újdonságai, SEPA beszedés, felhatalmazások elfogadása és érvényessége, Ügyfél

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! ELNÖ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! A hazai pénz- és elszámolásforgalom jelentős átalakítás előtt áll, mivel 2012. július 2-ától az InterGiro2 (IG2) napközbeni többszöri elszámolás platform megkezdi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8.

E-számlák kifizetésének lehetıségei. Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. E-számlák kifizetésének lehetıségei Prágay István (GIRO Zrt.) E-számla konferencia 2011. június 8. Áttekintés 1. Számlafizetési módszerek 2. ISO 20022 UNIFI szabvány és alkalmazási területei 3. SCT és

Részletesebben

Országos Betétbiztosítási Alap

Országos Betétbiztosítási Alap Országos Betétbiztosítási Alap Konszolidált Adat rekordszerkezetének leírása Változat: 4.0 verzió Hatályba lépés: 2015. július 3. Készült: 2015. május 22-én IQSYS Zrt. H-1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése)

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Előadó: Dávid Sándor pénzforgalmi szakreferens Hitelintézetek felügyeleti főosztálya Budapest, 2013. május 15. Pénzforgalom

Részletesebben

Országos Betétbiztosítási Alap

Országos Betétbiztosítási Alap Országos Betétbiztosítási Alap Konszolidált Adat rekordszerkezetének leírása Készült: 2009. december 15-én IQSYS Zrt. H-1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon: (1)-236-6400 Fax: (1)-236-6464 info@iqsys.hu www.iqsys.hu

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében

A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében A Magyar SEPA Egyesület támogató tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében 2013.05.09. 1 A Magyar SEPA Egyesületről o Az MSE létrejötte o Az MSE céljai, a SEPA előnyei o A Magyar SEPA Egyesület tagjai

Részletesebben

NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS PROJEKT - GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS PROJEKT - GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS PROJEKT - GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK InterGIRO2 GYIK / FAQ v.6.0 1054 Budapest, Vadász utca 31. Telefon: (1) 428-5600, (1) 269-2270 Fax: (1) 269-5458 www.giro.hu ISO9001:2008

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók

Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók Felgyorsult forint átutalások: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1. A napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre... 3 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése?... 3 1.2. Milyen előnyöket

Részletesebben

SEPA típusú beszedés a forintfizetési forgalomban. Csoportos beszedés fizetési mód felváltása HDD-vel

SEPA típusú beszedés a forintfizetési forgalomban. Csoportos beszedés fizetési mód felváltása HDD-vel SEPA típusú beszedés a forintfizetési forgalomban Csoportos beszedés fizetési mód felváltása HDD-vel 1 Hogyan kerül a csizma az asztalra? 1997 óta a fizetési módok érdemben alig változtak A SEPA célja

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A vállalatok felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a vállalatok szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó bankok eloszlása SCT Austria

Részletesebben

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK Felhatalmazási szabványok 1 CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK FELHATALMAZÁSI SZABVÁNYOK A felhatalmazási folyamat áttekintése Felhatalmazás bizonylat (papír) 1. FELHBE 3. FELHKI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos! TÁJÉKOZTATÓ a Kincstár számlavezetési ügyfélkörébe tartozó számlatulajdonosok részére a csoportos fizetési megbízásokról, az átutalás eljárási rendjéről és alkalmazásának szabályairól Tisztelt Számlatulajdonos!

Részletesebben

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt.

Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. A KKV-k felkészülése a SEPA-ra Elıadó: Bandula Zsuzsanna Raiffeisen Bank Zrt. Az SCT elınyei a KKV-k szemszögébıl Több mint 4000 európai bank használja SCT-t használó országok %-os eloszlása Forrás: EPC

Részletesebben

A bank és az ügyfél közötti XML szabvány 2012.11.20

A bank és az ügyfél közötti XML szabvány 2012.11.20 A bank és az ügyfél közötti XML szabvány 2012.11.20 Tartalom Mi az a Unifi? Munkacsoport munkája Munkacsoport megalakulása Hogyan értelmezzük a szabványt? Hogyan használjuk? Hogyan tovább? Mi az a UNIFI?

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2013. november 01-től Értelmező rendelkezések:

Részletesebben

Átutalások az Európai Gazdasági Térségen belül

Átutalások az Európai Gazdasági Térségen belül AMIT AZ EU-TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI PÉNZFORGALOMRÓL TUDNI KELL! 2004. májusától az Európai Unió pénzforgalmi szabályait hazánkban is alkalmazni kell. A szabályokat két közösségi jogforrás rögzíti. 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató OTPdirekt Internet Banking Használati útmutató 1 Tartalom I. OTPdirekt Internet Banking : Azonosítási lépések I.1. Azonosítás OTP Bank Románia által kibocsátott bankkártya segítségével...3 I.2. Azonosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

ÖSSZEVONT adatállomány. Egy adatállomány maximum 250.000 tételt tartalmazhat, ettől csak a Posta engedélye alapján lehet eltérni.

ÖSSZEVONT adatállomány. Egy adatállomány maximum 250.000 tételt tartalmazhat, ettől csak a Posta engedélye alapján lehet eltérni. A KIFIZETÉSI UTALVÁNY ÖSSZEVONT ÉS EGYEDI ADATÁLLOMÁNY REKORDSZERKEZETE ÉS VISSZONTÁLLOMÁNY LEÍRÁSA, VALAMINT BANKKÁRTYA FORGALOM ELSZÁMOLÁSI ADATAINAK SZERKEZETE ÖSSZEVONT adatállomány A kifizetési megbízásokat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

XML / CSV specifikáció

XML / CSV specifikáció Ajánlatok átadása az rendszerébe Termékeinek az Olcsóbbat.hu rendszerében történő megjelenítéséhez termékadatbázisát az ebben a dokumentumban megfogalmazott szabályoknak megfelelően kell formáznia, legyen

Részletesebben

Atlon XML interface fejlesztői dokumentáció. Dokumentum verzió: 3.0

Atlon XML interface fejlesztői dokumentáció. Dokumentum verzió: 3.0 Atlon XML interface fejlesztői dokumentáció Dokumentum verzió: 3.0 Az ebben a dokumentumban található információ a FoxArt Kft. tulajdona, és bizalmas anyagként került átadásra. Az anyag részben, vagy egészben

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

Tisztelt Felhasználók!

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztató a postai befizetések feldolgozásának változásáról, és ezzel kapcsolatosan az Electra Internet Banking szolgáltatásban elérhető új funkciókról. Tisztelt Felhasználók! Az alábbi tájékoztatót

Részletesebben

SEPA szabványok a belföldi fizetési

SEPA szabványok a belföldi fizetési SEPA szabványok a belföldi fizetési forgalomban KKV fórum 2012-05-31 Prágay István (GIRO Zrt.) Áttekintés SEPA szabványra épülı belföldi átutalás napközbeni elszámolása az országos projekt indításának

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye

2. A Közvetlen Elektronikus Adatkapcsolatba bevont bizonylatok típusai. Okmány megnevezése Kódja Továbbítás helye 3004 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 14. szám A pénzügyminiszter 2/2010. (II. 26.) PM tájékoztatója a jövedéki adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetlen elektronikus számítógépes kapcsolati

Részletesebben

A VIBER-BEN HASZNÁLATOS ÜZENETEK LEÍRÁSA

A VIBER-BEN HASZNÁLATOS ÜZENETEK LEÍRÁSA A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó Üzleti feltételeinek 1. függeléke Budapest, 2015. szeptember 7. A VIBER-BEN HASZNÁLATOS

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2013. február 4. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók 2012. július 1-jét követően az elektronikusan indított belföldi forint átutalások napközben teljesülnek, szinte mindegyik

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2015. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról és a jövedéki ek forgalmazásának

Részletesebben

2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések)

2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések) A DigiBank alkalmazás funkciói lehetõvé teszik a banki ügyfelek számára, hogy a számláikról, illetve egyéb banki tevékenységükrõl, az interneten keresztül a világháló bármely pontján aktuális információkat

Részletesebben

Az informatika szerepe a fizetési rendszerek működésében, az OTP Bank példáján keresztül

Az informatika szerepe a fizetési rendszerek működésében, az OTP Bank példáján keresztül Az informatika szerepe a fizetési rendszerek működésében, az OTP Bank példáján keresztül 1 Bemutatkozás Előadók: OTP IT Fejlesztési Igazgatóság Tőkepiaci- és Nemzetközi Pénzforgalmi Rendszerek Kompetencia

Részletesebben

napközbeni átutalás: gyakori kérdések és definíciók

napközbeni átutalás: gyakori kérdések és definíciók napközbeni átutalás: gyakori kérdések és definíciók tartalomjegyzék 1. a napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre... 4 1.1. mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? miért van szükség a napközbeni

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámolási rendszer keretében az alábbi megbízásokat kell kezelni:

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámolási rendszer keretében az alábbi megbízásokat kell kezelni: Tisztelt Ügyfeleink! Tájékztatjuk, hgy a vnatkzó MNB rendelet értelmében a napközbeni elszámlási rendszer keretében az alábbi megbízáskat kell kezelni: Elektrnikus banki rendszereken vagy telefnn keresztül

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1től A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ IG1 (ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁS) ÉS AZ IG2 (NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS) KERETÉBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKRÓL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ IG1 (ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁS) ÉS AZ IG2 (NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS) KERETÉBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKRÓL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ IG1 (ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁS) ÉS AZ IG2 (NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS) KERETÉBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKRÓL Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

LEI kód igénylési folyamat leírása

LEI kód igénylési folyamat leírása LEI kód igénylési folyamat leírása CSV minta tömeges regisztrációhoz A tömeges regisztráció csak akkor dolgozható fel, ha a CSV fájl valamennyi kötelező mezőjét helyesen töltötték ki. Kérjük, hogy csak

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

InterGiro 2 GYIK Gyakran Ismételt Kérdések

InterGiro 2 GYIK Gyakran Ismételt Kérdések InterGiro 2 GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések Tartalomjegyzék 1. A napközbeni átutalás lényege, előnye, hatóköre... 4 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Érvényes: 2011. június 6-tól. 3. oldal 1. Számlavezetés

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai.

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai. A SEPA végdátum szabályozás mérföldkövei és hatása az EU tagországokra; SEPA irányítás 1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 2) SCT, SDD és kártya migráció státusza. 3) A SEPA

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről I. Belföldi forint és bankon belüli devizaforgalom I/A. Bankfiókban kezdeményezett bankon

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet. Pénzforgalmi nyomtatvány minták, kiállításuk szabályai és kitöltési útmutatók

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet. Pénzforgalmi nyomtatvány minták, kiállításuk szabályai és kitöltési útmutatók Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Pénzforgalmi nyomtatvány minták, kiállításuk szabályai és kitöltési útmutatók 18/2009. MNB rendelet mellékletei 1. melléklet a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelethez

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

ColourSMS Protokol definíció. Version 1.2

ColourSMS Protokol definíció. Version 1.2 ColourSMS Protokol definíció Version 1.2 1.1 HTTP request A ColourSMS(Westel/Pannon) alkalmazások által kiadott HTTP request formátuma a következő: http://third_party_url/path_to_application A third_party_url

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?... 4 1.2. Milyen előnyöket kínál a

Részletesebben

MKB PCBankár exportok

MKB PCBankár exportok MKB PCBankár exportok Változások az IG2 bevezetésével Verizó: 1 File: IG2 PcBankár export felhasználói kézikönyv v01.doc Nyomtatva: Oldalak: 18 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK MKB PCBANKÁR EXPORTOK... 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2013. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2013. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki ek forgalmazásának különös szabályairól

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 2-ától egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások

Részletesebben

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) létrehozásának célja; a fizetési instrumentumok és azok bevezetésének státusza; önszabályozás vs. végdátum MSE & PSZÁF szakmai nap 2009. november 17. Szávai Zoltán

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben