Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr"

Átírás

1 Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: november 01-től Értelmező rendelkezések: BIC (SWIFT) kód (Bank Identifier Code): a SWIFT hálózatán történő automatikus üzenettovábbítás során az intézmény azonosítására szolgáló, a nemzetközi bankszámlaszámnak részét nem képező alfanumerikus jelsorozat; E hirdetmény hatályba lépését követően a a évi CXXXV. törvény által meghatározott Magyar i Bank Zrt, mint központi levelező bank BIC kódját használja. -állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (Norvégia, Izland, Lichtenstein). E hirdetmény hatályba lépésekor EU tagállam: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horváthország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. -n belüli fizetési művelet: az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli -állam pénznemében történik, pl: CHF, GBP, HUF. IBAN (International Bank Account Number): a fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, amely a fizetési számla egyértelmű nemzetközi azonosítására szolgál. : MECSEK TAKARÉK Szövetkezet. Az egyéb, itt nem részletezett fogalom meghatározások a számlavezetéshez kapcsolódó (pénzforgalmi és bankszámla) Általános Szerződési Feltételekben kerültek értelmezésre. Általános feltételek 1. A csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a nél bejelentett módon aláírt átutalási megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. 2. A a fizetési megbízást a beérkezés sorrendjében veszi át. A fizetési megbízást munkanapon a kezdő időpont és a végső benyújtási határidő között átveszi. 3. A kizárólag olyan megbízást teljesít, amelynek teljes fedezetéről az ügyfél gondoskodik. 4. A meghirdetett jutalékok csak a szokásos ügymenettel bonyolított rutinszerű, standard műveletekre vonatkoznak. Különleges ügyletek esetén a jutalékok külön megállapodás tárgyát képezik

2 2 5. A hibás vagy hiányos adattartalommal adott fizetési megbízás esetén írásban vagy telefonon értesíti a Számlatulajdonost a probléma okáról (pl. hibás kedvezményezetti IBAN). A pontos adatok írásban történő beérkezéséig a megbízást függőben tartja. A ebben az esetben a Számlatulajdonos számláját a vonatkozó jutalékkal megterheli. Deviza-átutalások esetén a tranzakcióban résztvevő levelező bankok további díjakat számíthatnak fel (pl. a BIC-kód vagy az IBAN-szám helytelen megadása miatt). Ezeket a díjakat a - felmerülés szerint - továbbterheli a megbízásban érintett ügyfélre. 6. A csak olyan megbízás teljesítését vállalja, amelyek összeegyeztethetők a Mecsek üzletpolitikájával és megfelelnek a mindenkor hatályos pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglaltaknak. 7. A az átutalással bankszámlára érkező összegeket a megadott devizanemben írja jóvá a Számlatulajdonos megbízásban szereplő bankszámláján. Amennyiben az átutalt összeg devizaneme eltér a megbízásban megjelölt bankszámla devizanemétől és az átutalás külön rendelkezést nem tartalmaz az összeg automatikusan, konverziós tranzakcióként kerül jóváírásra az átutalásban megjelölt bankszámlán. 8. A belföldi forint utalások pénzforgalmi jutaléka a számlavezetés pénznemében a megbízás összege alapján, a szolgáltatás teljesítésének hónapjában a hónap utolsó napján esedékes, mely az esedékességet követő hónap első munkanapján utólag kerül felszámításra. A devizaforgalmi műveletek jutaléka, VIBER utalás jutaléka és az egyéb szolgáltatások jutaléka a számlavezetés pénznemében a megbízás összege alapján a jóváírás/terhelés napján esedékes, a jutalék terhelés napján érvényes árfolyamon. 9. Az Ügyfél pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a vonatkozó jogszabályokban vagy a szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 10. A nem felel a pontatlan vagy hiányos megbízásokból eredő késedelemért, hibákért, félreértésekért, bekövetkezett kárért vagy más következményekért. 11. A az alábbi devizanemekben jegyez árfolyamot: CHF, EUR, GBP, HRK, USD. 12. Az egyedi árfolyamjegyzés minimális összege EUR, vagy ennek megfelelő mértékű összeg a által jegyzett devizanemben. 13. A 100 e Ft érték feletti valutaigényt megelőző második nap (T-2) 8:30-ig, a 1 millió forint feletti forintigényt a megelőző nap (T-1) 9:00 óráig kell a számlavezető fiók részére jelezni. A bejelentett összeg fel nem vétele: a meghirdetett kondíciós lista hatályos díjtétele szerint, illetve az ennek megfelelő napi középárfolyammal számolt valutaérték. 14. A csatlakozott a TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System), EBA (Euro Banking Association) EURO1/STEP1 elszámoló rendszerekben címezhető banknak, a SEPA (Single European Payments Area) tagság megszerzését követően pedig a STEP2 SCT (SEPA Credit Transfer) rendszerben indirekt tagnak. A levelező bankján keresztül bonyolítja a nemzetközi fizetési műveleteket. 15. A a Számlatulajdonos kimenő EUR megbízásait fenti elszámoló rendszerek valamelyikén teljesíti. 16. A TARGET2 mindenkori szünnapjai az alábbiak, mely értéknapokon a nem teljesít EUR fizetést:

3 Újév (január 1-je) Nagypéntek Húsvét hétfő Munka ünnepe (május 1-je) Karácsony első és második napja (december ) 3 Átutalások és számlák közti átvezetések esetén alkalmazott árfolyamok A terhelendő számla Az átutalt összeg devizaneme Alkalmazott árfolyam devizaneme Forint Deviza Deviza eladási árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő devizanem, de nem forint. A az összeg forint ellenértékét deviza eladási árfolyamon kiszámítja, majd deviza vételi árfolyamon átszámítva terheli a devizaszámla devizanemében. Deviza Forint Deviza vételi árfolyam A jóváírandó számla Az átutalt összeg devizaneme Alkalmazott árfolyam devizaneme Forint Deviza Deviza vételi árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő devizanem, de nem forint. A az összeg forint ellenértékét deviza vételi árfolyamon kiszámítja, majd deviza eladási árfolyamon átszámítva írja jóvá a devizaszámla devizanemében. Deviza Forint Deviza eladási árfolyam Pénztári tranzakciók esetén alkalmazott árfolyamok BEFIZETÉS A befizetett összeg valutaneme Alkalmazott árfolyam A jóváírandó számla devizaneme Forint Deviza Deviza vételi árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő Valuta vételi/deviza eladási. valutanem, de nem forint. Deviza Forint Deviza eladási árfolyam KIFIZETÉS A kifizetett összeg valutaneme Alkalmazott árfolyam A terhelendő számla devizaneme Forint Deviza Deviza eladási árfolyam Deviza A számla devizanemétől eltérő Deviza vételi/valuta eladási valutanem, de nem forint. Deviza Forint Deviza vételi árfolyam Megbízások teljesítése Az átutalási megbízások teljesítési határidejét a 18/2009. sz. MNB rendelet rögzíti, a a megbízásokat a rendelkezés előírásai szerinti határidőben teljesíti.

4 4 Pénzforgalom lebonyolítása tekintetében a nél az üzemidő kezdő időpontja munkanapokon 8:00 óra, záró időpontja a levelező bank befogadási határideje, illetve klíringzárási ideje. A fizetési megbízásokat aznapi feldolgozásra a következő határidőig fogad el: Devizaforgalmi megbízásokat 12:30 óráig, pénteken 11:30 óráig. Belföldi forintforgalmi, papíralapú megbízásokat: pénztárzárás előtt egy órával, de legkésőbb 15:30 óráig, Belföldi forintforgalmi, elektronikusan benyújtott megbízásokat: 14:30 óráig, VIBER megbízásokat 14:00 óráig, hó utolsó munkanapján 11:30-ig. Az ezen időpont után érkezett megbízások a következő banki napon benyújtottnak minősülnek. Munkanap áthelyezés esetén (szombati napokon) a belföldi forint megbízás záró befogadási határidők 10:00 órára módosulnak. Ezen napokon tárgynapi feldolgozásra deviza és VIBER megbízást, illetve jóváírást a nem fogad. Az elektronikus úton (internet-banki rendszeren) az aznapi feldolgozásra meghirdetett végső benyújtási határidőn belül benyújtott belföldi forint átutalási megbízást a még aznap teljesíti, azaz gondoskodik a címzett pénzforgalmi szolgáltatójánál történő 6 órán belüli jóváírásról. Az aznapi teljesítésre elektronikusan benyújtható lehetséges belföldi forint átutalási típusok: egyszeri átutalási megbízás, csoportos átutalási megbízás, rendszeres (állandó) átutalási megbízás (a elektronikusnak tekinti a papíron benyújtott állandó megbízást is) Elektronikusan benyújtott megbízás nem töröltethető. A tévesen rögzített megbízás visszahívásának kezdeményezését a elvárható gondossággal támogatja, de a címzett - visszahívásra adott - válaszáért felelősséget nem vállal. Jóváírások befogadási, teljesítési rendje: Giro rendszeren érkező - eredetileg papíron benyújtott - jóváírások feldolgozásának és teljesítésének kezdő időpontja munkanapokon 8:00 óra, záró időpontja pénztárzárás előtt egy órával, de legkésőbb 17:30 óráig. Giro rendszeren érkező elektronikusan benyújtott, azaz a 6 órás szabálynak megfelelően indított jóváírások teljesítési kezdő időpontja munkanapokon 11:00 óra, záró időpontja 18:00 óra. Postai készpénzátutalással feladott tételek jóváírásának kezdő időpontja a bankszámlájára történő jóváírást követő nap (a tétel azonosításához szükséges információk beérkezésének megfelelően) munkanapokon 9:30 órától 14:00 óráig történik. VIBER jóváírás teljesítésének kezdő időpontja munkanapokon 8:00 óra, záró időpontja pénztárzárás előtt egy órával, de legkésőbb 15:30 óra. A teljesítési időintervallumon belül a hez történő beérkezést követő 2 órán belül. Belföldi, konverziót nem igénylő deviza beérkező tételek jóváírásának kezdő időpontja munkanapokon 9:00 óra, záró időpontja pénztárzárás előtt egy órával, de legkésőbb 15:30 óra, a teljesítési határidős rendnek megfelelően. Konverziót nem igénylő EUR deviza beérkező jóváírások teljesítésének kezdő időpontja 8:00 óra, záró időpontja 18:00 óra, amennyiben a bankszámlájának jóváírásáról az értesítés 17:00 óráig megérkezik. Bankon belüli forint- és konverziót nem igénylő deviza jóváírások, illetve bankon belüli devizanemek közötti konverziót igénylő jóváírások teljesítése a

5 5 fizetési megbízás az arra vonatkozó befogadási határidőket figyelembe véve - feldolgozását követően. Kimenő átutalások Az ügyfélszámla terhelése: a könyvelési értéknapon (T nap). Teljesítési határidők: Fizetési számla javára a nél kezdeményezett fizetési műveletek Kimenő irány konverzió nélkül egyéb ( pl euro CHF, GBP) Címzett helye Megjegyzések belföld nem belföld, de forint T+1 1 (jóváírás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának T+4 (jóváírás a kedv. pénzf. szolg. T+4 (jóváírás a kedv. pénzf. szolg. nem (pl. HRK, USD) Tksz indít T+1 Tksz indít T+1 nem Tksz indít T+1 Tksz indít T+1 Tksz indít T+1 Tksz indít T+1 : T+1 teljesítési határidők papíralapú fizetési megbízás esetében: + 1 munkanap Kimenő irány Címzett helye Megjegyzések Fizetési számla javára nél kezdeményezett fizetési műveletek belföld nem belföld, de forint - euro Euróban utazik Forintban utazik T+4 (jóváírás a kedv. konverzióval egyéb ( pl CHF, nem (pl. GBP) - nem HRK, USD) T+4 (jóváírás a kedv. Tksz indít T+3 Tksz indít T+3 T+4 (jóváírás a kedv. Tksz indít T+3 Tksz indít T+3 nem Tksz indít T+3 Tksz indít T+3 Tksz indít T+3 Tksz indít T+3 : T+1 és T+ 3 teljesítési határidők papíralapú fizetési megbízás esetében: + 1 munkanap 1 T+1: Tárgynap +1 munkanap

6 6 Beérkező átutalások Számlatulajdonos javára érkező forint és EUR tételeket a eredeti értéknappal írja jóvá Számlatulajdonos részére. Teljesítési határidők: Bejövő irány A kedvezményezett számlája javára beérkezett összeg rendelkezésre bocsátása forint euro konverzió nélkül egyéb ( pl CHF, GBP) nem (pl. HRK, USD) belföld legkésőbb a jóváírást követő munkanap Küldő helye legkésőbb a jóváírást követő munkanap nem legkésőbb a jóváírást követő munkanap Bejövő irány A kedvezményezett számlája javára beérkezett összeg rendelkezésre bocsátása Küldő helye belföld nem (forint is) pénznemek közötti jóváírást követően jóváírást követően jóváírást követően konverzióval (forint is) - nem közötti nem közötti legkésőbb a legkésőbb a jóváírást követő jóváírást követő munkanap + 2 munkanap + 2 legkésőbb a legkésőbb a jóváírást követő jóváírást követő munkanap + 2 munkanap + 2 legkésőbb a legkésőbb a jóváírást követő jóváírást követő munkanap + 2 munkanap + 2

7 7 Pénztári készpénzbefizetések: Közvetlen készpénzbefizetés a bankszámla javára a nél, a számla pénznemében esetében a számlán való jóváírás és rendelkezésre bocsátás számlatulajdonos forint euro egyéb minden ügyfél átvételt követően átvételt követően átvételt követően nem (pl. HRK, USD) átvételt követően Bankszámlával nem rendelkező ügyfél javára beérkezett összeg rendelkezésre bocsátása, vagy az átvételi lehetőség biztosítása forint euro egyéb nem legkésőbb az átvételt követő munkanapon legkésőbb az átvételt követő munkanapon Átvételt követő munkanaptól Átvételt követő 2. munkanaptól Deviza jóváírás konverzió nélkül: a feldolgozás napja. (Amennyiben az eredeti - nostro - értéknap későbbi a feldolgozás napjánál, akkor az eredeti értéknap.) Deviza jóváírás konverzióval: a bejövő irányú konverziós táblázat szerint, feldolgozás napja, illetőleg feldolgozás napját követő 2. banki munkanap. Fizetési műveletek költségviselése -n belüli fizetési műveletek esetén a fizető felet és a kedvezményezettet a saját pénzforgalmi szolgáltatója által meghatározott díj terheli. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy mely esetekben, milyen költségmegosztási kérési lehetőségek vannak azonos devizás konverzió nélküli, illetve konverziós megbízások esetén: Rövidítések: SHA (share) a fizetési megbízás teljesítése során felmerült költségek közül a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerült költségeket a fizető fél, míg a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerült költségeket a kedvezményezett viseli. OUR a fizetési megbízás teljesítése során mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerült költségeket a fizető fél viseli. BEN a fizetési megbízás teljesítése során mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerült költségeket a kedvezményezett viseli.

8 8 Kimenő irány Címzett helye Fizetési művelet költségviselési lehetőségei konverzió nélkül Forint Euro egyéb nem Belföld SHA SHA SHA SHA, OUR, BEN nem belföld, de SHA SHA SHA SHA, OUR, BEN nem SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN Kimenő irány Címzett helye Fizetési művelet költségviselési lehetőségei konverzióval Forint-Euro egyéb -nem nem Belföld SHA SHA SHA SHA, OUR, BEN nem belföld, de SHA SHA SHA SHA, OUR, BEN nem SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN Az Európai Gazdasági Térség () tagállamaiba irányuló megbízásokat a teljes összegben, SHA költségviselő megjelöléssel továbbítja. Az -n kívülre irányuló átutalási megbízásokat a OUR költségviselő megjelölés mellett teljes összegben továbbítja kedvezményezett részére. SHA költségviselő feltüntetése mellett a mindenkor hatályos kondíciós listája szerinti jutalék terhelése mellett továbbítja a kedvezményezett részére. Az átutalásban résztvevő levelező bankok az utalt összegből levonják a jutalékukat. OUR költségviselő megjelöléssel továbbított megbízásért harmadik bank által kért idegen bankköltséggel a - saját jutalékán túl - minden külön értesítés nélkül a Számlatulajdonos számláját utólag megterheli. A az tagállamból érkező tételeket teljes összegben jóváírja Számlatulajdonos számláján, az -n kívülről érkező deviza megbízások esetében az OUR költségviselésű tételeket teljes összegben, a BEN/SHA költségviseléssel érkező tételeket a a levelezőbanki jutalék levonásával írja jóvá a Számlatulajdonos számláján. A teljesítéssel egyidejűleg a a Számlatulajdonos Számláját megterheli a Kondíciós Listában szereplő jóváírási jutalékkal.

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Tájékoztató Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizabetét számla vezetéséről Hatályos: 2013. december 3-tól I. Általános

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 1 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505220 Fax: 37/505225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu Kirendeltség címe, elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Tel/Fax: 37/312070 HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu

HIRDETMÉNY. Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.hu HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (FORINT MŰVELETEK) Cg.04-02-000217 2013. 01. 01-től érvényes Számlavezetési és betéti

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény Rábaközi Takarékszövetkezet 9300 Csorna, Szent István tér 23. Tel.: +36-96/593-320 E-mail: www.rabakozitksz.hu Hirdetmény Devizakülföldi/devizabelföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok Magánszemélyek részére A MagNet Bank Zrt-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről Érvényes: 2015. március 1-től Közzététel: 2015. március 1. Lakossági forint számlacsomagok számlacsomag

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások... 3 Betéti termékek... 25 Hitel termékek...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES

PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES 019.2010 PÉNZFORGALMI SZABÁLYZAT RULES OF PAYMENT SERVICES - 1 / 28 - Tartalomjegyzék I. Értelmező rendelkezések... 3 II. KERETSZERZŐDÉS... 7 1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás... 7 2. Szerződés

Részletesebben

TakarékPont számlacsomagok

TakarékPont számlacsomagok I. Kamat Látra szóló, változó mértékő, éves kamat, havi tıkésítéssel 0,25 % EBKM: 0,25 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 16 %. Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. II. Számlacsomagok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A Monor és Vidéke 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. december 1-jétıl H I R D E T M É N Y L a k o s s á g i f o r i

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u.

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl I. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerzıdésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 02. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 4/2015. Hatályos: 2015. július 27-től Közzététel: 2015. június 18 TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Private Banking Hirdetmény

Private Banking Hirdetmény Private Banking Hirdetmény BNP Paribas Magyarországi Fióktelepétől átvett Wealth Management ügyfélkörbe tartozó magánszemélyek és vállalkozások részére Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben