SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat február 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban. HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat 2012. február 21."

Átírás

1 SEPA szabványok a magyar pénzforgalomban HCT átutalási megbízás és xml számlakivonat február 21.

2 Áttekintés 1. Fizetési forgalom átfogó fejlesztése 2. Napközbeni átutalás 3. UNIFI 4. Üzenetek az átutalási folyamatban 5. HCT átutalási megbízás 6. UNIFI xml számlakivonat

3 1. Fizetési forgalom átfogó fejlesztése

4 Átfogó fejlesztési program 2012 július 2-ig átutalások 2012-(?)2014 beszedések, MÁK átállás, stb. Régi fizetési formák megszüntetése (?)2014 után

5 Az átutalási forgalom átalakításának kettıs célja A Fizetési Rendszer Tanács 2009-ben döntött a: tárgynapi átutalás SEPA klón alkalmazásával történı bevezetésérıl

6 Miért SEPA? A SEPA a lisszaboni szerzıdés szellemében indult útjára: legyen Európa a legfejlettebb régió a világon UNIFI szabvány ma a legkorszerőbb, SEPA az elsı UNIFI alkalmazó Magyarország SEPA ország, SEPA átállás kötelezı október 31-ig Magyarország euró csatlakozásakor a SEPA saját pénzben történı fizetési forgalom módszere lesz Azonos módon történhet a belföldi forint, és az euró fizetési forgalom lebonyolítása

7 2. Napközbeni átutalás

8 Tények és lehetıségek Bankon belüli és bankközi átutalások egyenlısítése: bankközi is tárgynapon teljesül Napon belül kapott átutalás akár aznap továbbfizethetı Kevesebb bankszámla, hatékonyabb likviditásgazdálkodás Erısebb versenyhelyzet a bankok számára

9 MNB szabályozás 4 óra telhet el az ügyfél megbízásának befogadása, és a kedvezményezett bankjának jóváírása között (kivéve: papíralapú, MÁK) Jóváírás a kedvezményzett ügyfélnek haladéktalanul IG1 csak beszedésre, papírra, MÁK mőveletekre használható Dráguláshoz vezet-e az MNB rendelete?

10 Bankközi belföldi Ft átutalás ma Jóváírás Elszámolás 1,2 (T) fedezet Pótelszámolás Beküldés (T+1) Fedezet T+1 GIRO Bankközi Klíringrendszer (BKR), InterGIRO1 Nyitás Ügyfél zárás Zárás MNB - VIBER

11 Bankközi belföldi Ft átutalás holnap 2. ciklus 4. ciklus 1. ciklus 3. ciklus 5. ciklus GIRO Bankközi Klíringrendszer (BKR), InterGIRO2 Elszámolás Jóváírás T+1 fedezet Pótelszámolás Beküldés (T+1) Fedezet (T+1) GIRO Bankközi Klíringrendszer (BKR), InterGIRO1 Nyitás Ügyfél z. Zárás MNB - VIBER

12 Banküzem T nap Számlavezetı rendszer nyitva Elektronikus csatornák nyitva Bankfiókok nyitva T + 1 nap Fogadó bank VIBER Utalások fedezetvizsgálata, teljesítése Treasury idıszak IG1 Utalások fedezetvizsgálata, teljesítése Giro küldés K Óra F F Giro fogadás és jóváírás Giro fogadás és jóváírás IG2 Fedezetvizsgálat, terhelés Fogadás Óra Giro fogadások Giro küldések F F F F F K K K K K Utolsó Giro fogadás és jóváírás, de nincs küldés

13 3. UNIFI

14 Az üzenetszabványok Korábban: különféle nemzeti szabványok nemzetközi szabványok (SWIFT, EDIFact) fix rekordszerkezet Újabb fejlemény: igény az xml-re UNIFI a végsı szabvány (hosszú táv) UNIFI a szabványok közötti átjárás eszköze (rövid táv)

15 ISO UNIFI UNIFI célja a pénzügyi folyamatok teljes körő lefedése, és interoperabilitás a korábbi szabványokkal Az UNIFI szabvány preferált szintaxisa az xml (adattárolási és továbbítási módszer) UNIFI üzenetek standard üzenetelemekbıl épülnek fel

16 UNIFI filozófia ASN.1 Egyes szereplık saját adat objektumokkal rendelkeznek ISO a közös adatobjektumokat szabványosítja szintaxis semleges üzenetmodellekbe csoportosítja, és amiket... a kívánt szintaxis szerinti üzenetformátumba lehet transzformálni XML ISO FIX

17 UNIFI elemei Pénzügyi adattár: Üzleti folyamatok katalógusa Adatszótár (üzeneteket felépítı lego elemek) Az ISO szabvány a receptet tartalmazza, a tényleges üzenetek szabványon kívüliek, nyilvánosan elérhetık

18 4. Üzenetek az átutalási folyamatban

19 Átutalás alapüzenetek Átutaló Bank 1 GIRO Bank 2 Címzett Átutaló Bank 1 pain (Megbízás elutasításának, illetve befogadásánakvisszaigazolása)

20 Bankközi üzenetek Átutaló bankja Kedvezményezett bankja Input Credit File (ICF) Payment Status Report (PSR) Cancelled Payments Status Report(CPSR) SSR (Sent, Settled Report) I n t e r G I R O 2 Settled Credit File (SCF)

21 SEPA átutalás UNIFI üzenetei Ügyfél bank térben pain (átutalási megbízás) pain (megbízás visszaigazolása) Bankközi térben pacs (bankközi fizetés) pacs (visszaigazolás) pacs (visszautasítás, visszautalás, pozitív válasz) camt (visszahívás) camt (negatív válasz)

22 5. HCT átutalási megbízás

23 Átutalási megbízás pain Belga, holland, osztrák minta A hazai alkalmazási igények azonosítása MSE munkacsoport áprilistól júniusig elkészítette azt a szabvány alkalmazási útmutatót, amit A GIRO Zrt. közzétett és alkalmazásra ajánl a vállalatoknak Magyar nyelvő fordítás folyamatban

24 Pain Fej Fej Fizetési információ tx Fizetési információ tx tx tx tx tx tx Fizetési információ tx Fizetési információ

25 Jelmagyarázat Kötelezı elem (folytonos vonal) Választható elem (szaggatott vonal) Alárendelt elemek meghatározott sorrendben Csak egy alárendelt elem választható

26 A fejrovat Üzenetazonosító Összeállítás idıpontja Tranzakciók száma Kezdeményezı fél

27 Fizetési információ Fiz. információ blokk azonosítója Fizetési módszer (TRF) Kötegelt könyvelés Tranzakciók száma Ellenırzıszám (fıösszeg) Fizetési típus információ blokk Esedékesség napja Fizetı számlatulajdonos Fizetı számlatulajdonos számlaszáma Fizetı bankja Tényleges fizetı Költségviselı (SLEV) augusztus 30 27

28 Fizetési típus Megbízás prioritása Szolgáltatási szint Helyi instrumentum Kategória jogcím (ISO lista)

29 Fizetı számlatulajdonos Név Postai cím Azonosító (szervezet, személy; alapértelmezett, vagy egyéb (típus, kibocsátó) Székhely, lakhely országa Kapcsolattartó adatai

30 Fizetı számlája Számlaszám (IBAN) Számla pénzneme augusztus 30 30

31 Tényleges fizetı (kötelezett) Név Azonosító (szervezet, személy; alapértelmezett, vagy egyéb (típus, kibocsátó) Székhely, lakhely országa Kapcsolattartó adatai

32 Tranzakció információ 1. Mőveleti azonosítók Fizetési típus információ (kategória jogcím) Összeg Költségviselı (SLEV) Tényleges fizetı fél Kedvezményezett bankja

33 Tranzakció információ 2. Kedvezményezett + Kedvezményezett számlaszáma + Tényleges kedvezményezett + Jogcím + Közlemény +

34 Mőveleti azonosítók adott banknak, végponttól végpontig

35 Kedvezményezett Kedvezményezett neve Postacím Azonosító (szervezet, személy; alapértelmezett, vagy egyéb (típus, kibocsátó) Székhely, lakhely országa Kapcsolattartó adatai

36 Kedvezményezett számlája Számlaszám (IBAN) Számla pénzneme

37 Tényleges kedvezményezett Név Azonosító (szervezet, személy; alapértelmezett, vagy egyéb (típus, kibocsátó) Székhely, lakhely országa Kapcsolattartó adatai

38 Jogcím Jogcím (ISO kódlista), kb. 120 tétel 12 Commercial BOCE Back Office Conversion Entry Transaction is related to a payment associated with a Back Office Conversion Entry 13 Commercial COMC CommercialPayment Transaction is related to a payment of commercial credit or debit. (formerly CommercialCredit) 14 Commercial CPYR Copyright Transaction is payment of copyright. 15 Commercial GDDS PurchaseSaleOfGoods Transaction is related to purchase and sale of goods. 16 Commercial GDSV PurchaseSaleOfGoodsAndServices Transaction is related to purchase and sale of goods and services. 17 Commercial GSCB PurchaseSaleOfGoodsAndServicesWit hcashback Transaction is related to purchase and sale of goods and services with cash back.

39 Közlemény Strukturálatlan (140 karakter) Strukturált (címkékkel együtt 140 karakter)

40 Strukturált közlemény 1. SEPA csak a Creditor Reference Information -t használja

41 Strukturált közlemény 2. Kód, vagy saját mindig: SCOR Kibocsátó (Issuer): pl. Posta (készpénzátutalás esetén) Hivatkozás: EPC ajánlata ISO (Ref: 35 Hivatkozás: EPC ajánlata ISO (Ref: 35 karakter)

42 Strukturált közlemény 3. Jogosult határozza meg a befizetı/követelésazonosítót Legfeljebb 25 karakter RFxx + 21 karakter, xx = IBAN képzésben is használt ellenırzıszám Pl.: RF

43 Befizetı / követelés azonosító az automatizált egyeztetés érdekében számla A vevı számlát kap Számla RF XY RF XY C2B Eladó (Kedvezményezett) Vevı (Átutaló) Értesítés az átutalásról: átutalás B2C RF XY átutalás RF XY RF XY Kedvezményezett bankja Átutaló bankja Bankközi tér

44 EACT: nem strukturált strukturálása CNR: Ügyfélszám (kedvezményezett adja meg) DOC: dokumentum hivatkozás RFS: max 25 karakteres azonosító ISO szerint RFB: egyéb kedvezményezett által adott azonosító (CDV nélkül) URI: Külön küldött átutalás értesítı azonosítója URL: Átutalás értesítı küldésének helye TXT: szabad szöveg

45 1. példa /CNR/876543/DOC/ /DOC/ / / /CNR/876543/ annyit tesz, ügyfélszám: /DOC/ azt jelenti számú számlát fizetik /DOC/ / / azt mondja, hogy a és i keltezéső számlára csak 45,56-ot fizetnek /CNR/876543/DOC/ /DOC/ / / 45.56/DOC/ / / /CNR/ ügyfélszám: /DOC/ azt jelenti, hogy a számú számlát fizetik /DOC/ / / annyit tesz: és keltezéső számlára csak 45,56-ot fizetnek, és a /DOC/ / azt jelenti, hogy a egy i keltezéső jóváírási értesítés, amit 34,10 értékben levontak a fizetendıbıl

46 Példa 2. /RFS/RF Ez az ISO szabvány szerinti követelésazonosító, amit a kedvezményezett határoz meg, ellenırzıszámmal együtt /RFB/ Ez a kedvezményezett által adott helyi azonosító, ami ellenırzıszámot tartalmazhat, pl. Norvégiában KID szám, Hollandiában Acceptgiro, Mo-on posta befizetıazonosító. /RFB/ / / Ez a kedvezményezett által adott helyi azonosító, a keltezés , a fizetett összeg: 45,56. /URI/ /URL/mailbox.system.company.com Hivatkozás egy külön átutalási értesítıre, melynek száma: , amit a meghatározott e-posta címre küldtek helyett. ). /CNR/876543/TXT/Advance payment for project Saudi Arabia Telecom Egy ügyfélszám és szabad szöveg kombinációja.

47 HCT átutalás lépésrıl lépésre 1. Egyedi átutalás (v1.1..) 2. Minden GIRO átutalás 3. GIRO és VIBER átutalás 4. Forint és deviza átutalás

48 6. UNIFI xml számlakivonat

49 XML számlakivonat SEPA nem szabályozza a számlakivonatot, csak a SEPA tranzakciók ügyfélnek továbbítandó fıbb tartalmi elemeit adja meg a SEPA végdátum szabályozás is meg kíván határozni egyes tartalmi elemeket a B2C térben szeptemberben alakult munkacsoport a hazai szabványalkalmazási útmutató elkészítésére Osztrák, cseh minták A munkacsoport három üzenettel foglalkozik camt.052 számlaforgalmi kimutatás camt.053 (pénzszámla) számlakivonat camt.054 terhelési/jóváírási értesítı

50 Kérdések, megfontolások Képi megjelenés (stylesheet)? Hatóságok szemében hiteles kivonat lesz-e a camt.053 kivonat? Szolgálhat-e számlaként egy camt.053? Papír alapú kivonatkészítés támogatása?

51 Munka további lépései 2012 elsı félév végére lesz kész a camt.053 ügyfelek számára bemutatható tervezete Regionális egyeztetés a német nyelvterület országaival, illetve a környezı érdekelt országokkal Elérhetı az európai szintő egységesítés?

IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések

IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések IG2- Napközbeni átutalás Gyakori kérdések 1. A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS LÉNYEGE, ELİNYE, HATÓKÖRE 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? Egy

Részletesebben

A technikai partnerek és szolgáltatók szerepe a SEPA fizetési módok megvalósításában

A technikai partnerek és szolgáltatók szerepe a SEPA fizetési módok megvalósításában A technikai partnerek és szolgáltatók szerepe a SEPA fizetési módok megvalósításában Rácz Zsolt A SEPA kivételes lehetıségeket jelent az informatikai szolgáltatók, szoftverszállítók, pénzforgalmi feldolgozók,

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Célközönség: mindenki, aki a téma iránt érdeklődik, tehát magán személy, vállalati szakember, média, de akár banki szakember is Tervezett megjelenítés:

Részletesebben

A HCT ügyfél átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató)

A HCT ügyfél átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató) A HCT ügyfél átutalási megbízás XML üzenetszabványa (Alkalmazási útmutató) Felelősség kizárása A jelen útmutató bármikor módosulhat. A jelen kiadvány készítői mindent megtettek a kiadványban közölt információk

Részletesebben

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére? 1 Az eddig megszokotthoz képest egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások teljesítési ideje, ha elektronikusan utal a más banknál, takarékszövetkezetnél, hitelszövetkezetnél (együtt: pénzforgalmi

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Tartalom 1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás bevezetésére?... 4 1.2. Milyen előnyöket kínál a

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére

Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Örkényi Takarékszövetkezet Üzletszabályzat az IG1 (GIRO éjszakai elszámolás) és IG2 (GIRO napközbeni átutalás) rendszer kezelésére Hatályos: 2012. július 02. I. A szabályzat célja A GIRO Elszámolásforgalmi

Részletesebben

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók

Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Utolsó frissítés: 2012. március 28. Napközbeni átutalás: Gyakori kérdések és definíciók Jelentős előnyhöz jutnak a banki ügyfelek Az eddig megszokotthoz képest 2012. július 1-jét követően egy munkanappal

Részletesebben

SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO

SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO SEPA belföldön, és a napközbeni GIRO elszámolás 2009. november 17. Prágay István GIRO Zrt. Áttekintés SEPA program helyzete SEPA fizetési módok, szabványok belföldi bevezetésének értelme Napközbeni elszámolás

Részletesebben

SEPA átutalá lás Prágay István

SEPA átutalá lás Prágay István SEPA átutalás t Prágay István Előzmények Hagyományos nemzetközi átutalás 97/5/EK irányelv és 2560/2001 rendelet alapján történő átutalás Első EPC lépés: Credeuro ICP Második EPC lépés: SCT Arésztvevők

Részletesebben

SEPA fizetési módok: átutalás, beszedés, fizetési kártyák. Prágay István GIRO Zrt.

SEPA fizetési módok: átutalás, beszedés, fizetési kártyák. Prágay István GIRO Zrt. SEPA fizetési módok: átutalás, beszedés, fizetési kártyák Prágay István GIRO Zrt. EU szabályozás 924/2009/EK rendelet Azonos ár belföldi és EU tranzakciókért Határokon átnyúló euróban történı fizetések

Részletesebben

Az informatika szerepe a fizetési rendszerek működésében, az OTP Bank példáján keresztül

Az informatika szerepe a fizetési rendszerek működésében, az OTP Bank példáján keresztül Az informatika szerepe a fizetési rendszerek működésében, az OTP Bank példáján keresztül 1 Bemutatkozás Előadók: OTP IT Fejlesztési Igazgatóság Tőkepiaci- és Nemzetközi Pénzforgalmi Rendszerek Kompetencia

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2012. szeptember 24-tıl I. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerzıdésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 3.0 változat, 2012. február Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon

Részletesebben

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára

Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára 2.0. változat, 2009. szeptember Hogyan készítse fel vállalatát a SEPA-ra? Tájékoztató a VÁLLALATI SZFÉRA számára Minden, amit a SEPA-ról tudni kell EPC KIADVÁNYOK Brossúrák* Making SEPA a Reality The Definitive

Részletesebben

A SEPA és Magyarország

A SEPA és Magyarország A SEPA és Magyarország kapcsolata (A SEPA már a spájzban van...) Kiss Gábor A Magyar SEPA Egyesület Elnöke, UniCredit Bank Hungary Zrt. Ügyvezetı Igazgató 1 A kezdetek... 2002 Mi, az európai bankok és

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től

Az Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től Az Örkényi Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről 2013. 11. 01-től A Takarékszövetkezet, mint pénzforgalmi szolgáltató adatai: Örkényi Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K

V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK V Á L L A L A T I Ü G Y F E L E K R É S Z É R E BNP PARIBAS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 1. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KAMATOZÁSA Díj / jutalék Ft számla kamatozása (pozitív

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

Az MNB és Ügyfelei közötti adatcsere

Az MNB és Ügyfelei közötti adatcsere Az MB által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó Üzleti feltételek 2. számú függeléke Budapest, 2014.09.08 Az MB és Ügyfelei közötti adatcsere I. ÜGYFÉL

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15.

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15. ÁSZF Bankszámlák Vezetéséről 4087 Hajdúdorog Tokaji u. 6 Adószám: 10044465-1-09 Telefonszám: 52 232-222 Cégjegyzékszám: 09-02-000180 Web: www.hajdudorogtksz.hu Email: kozpont@hajdudorogtksz.hu Általános

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK. 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom. pénzforgalomban a vállalkozások számára. 3. Aktuális gyakorlati feladatok, kérdések, problémák

TÉMAKÖRÖK. 1. Aktuális szabályozás módszer és tartalom. pénzforgalomban a vállalkozások számára. 3. Aktuális gyakorlati feladatok, kérdések, problémák A SEPA és a hozzá kapcsolódó szabályozási háttér és ezek hatása a vállalati pénzforgalomra dr. Kotulyák Éva jogtanácsos MKB Bank Zrt. MSE Jogi Munkacsoport 2011. május 24. TÉMAKÖRÖK 1. Aktuális szabályozás

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04. POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.10-TŐL TARTALOMJEGYZÉK POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban: Számlavezetı hely) - tevékenységi engedély száma 897/1997/F- a Polgári Törvénykönyv 685. c.) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY Postai folyószámla vezetés során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjéről

HIRDETMÉNY Postai folyószámla vezetés során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjéről HIRDEMÉNY i folyószámla vezetés során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról, valamint a fizetési megbízások teljesítési rendjéről Hatályba lépés: június 1- A módosítás közzététele: május 31.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u.

Részletesebben