1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói. jutalék-és díjtételek. Tétel megnevezése"

Átírás

1 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes Számlán tartandó minimális összeg 0,- Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után): Havi zárlati költség Számlacsomag módosítási díj Tranzakciós jutalék Tranzakciós jutalék Forint átutalás Takarékszövetkezeten kívül /belföldön/ Papír alapon Elektronikusan /internet- és homebankos utalás/ Forint átutalás Takarékszövetkezeten belül Papír alapon Elektronikusan /internet- és homebankos utalás/ Saját forint számlák közti átvezetés papír alapon és elektronikusan Csoportos belföldi átutalás Takarékszövetkezeten kívül Takarékszövetkezeten belül Csoportos beszedési megbízás Csoportos beszedés indítása / kezdeményezése Csoportos beszedés jóváírása Kötelezett bankszámlája terhére felszámított Rendszeres forint átutalási megbízás Takarékszövetkezeten kívül Takarékszövetkezeten belül Saját számlák között Hatósági átutalás, átutalási végzés Takarékszövetkezeten kívül Hatósági átutalás, átutalási végzés Takarékszövetkezeten belül Forint beszedési megbízás teljesítése Takarékszövetkezeten kívül Forint beszedési megbízás teljesítése Takarékszövetkezeten belül Takarékszövetkezeten belüli automatikus hiteltörlesztés Jóváírások 509,-Ft / hó / számla 0,- Ft / hó / számla 200,- Ft 500,-Ft 0,- Ft 0,40% min. 416,-Ft/ tétel 0,10% min. 104,-Ft/ tétel 0,20% min. 150,-Ft/ tétel 0,10% min. 80,-Ft/ tétel 60,- Ft/tétel 60,- Ft /tétel 0,10% min. 130,-Ft/ tétel 0,10% min. 104,-Ft/ tétel 0,10% min. 104,- Ft / tétel Pénztári tranzakciók: - pénztári befizetés - pénztári kifizetés 0,40% min. 300,-Ft/ tétel

2 2) Egyéb pénzforgalmi szolgáltatások díjai /tétel Deviza utalás jóváírása Euró és egyéb deviza forgalom 0,085% min Ft Deviza átutalás indítása Euró és egyéb deviza forgalom (bankon kívül) Fiókban megadott megbízás Elektronikus utalás Euró és egyéb deviza forgalom (bankon belül) Fiókban megadott megbízás Elektronikus utalás VIBER díj az alap utalási díjon felül /Alap utalási díj: adott csomag mindenkori papír alapú takarékszövetkezeten kívüli Ft átutalás díja/ Beszedési megbízás, csoportos beszedés, váltó kezelése Felhatalmazó levelek, nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése --felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás --csoportos beszedési megbízás Rendszeres átutalási megbízás nyilvántartásba vétele, módosítása, törlése Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás, váltó benyújtásának rögzítése Függıben tartott sorban álló tétel Csoportos beszedı nyilvántartásba vétele Postai készpénz átutalási megbízás (befizetés), postai közremőködési díj Tranzakciós különdíj 0,25%, min ,-Ft 0,20% min ,-Ft 0,20% min ,- Ft 0,15% min ,- Ft ,-Ft 695,-Ft 600,- Ft 480,-Ft 775,-Ft 815,-Ft 95,-Ft/ tétel + mindenkori postai díj A mindenkori hatályos pénzügyi tranzakciós illetékrıl szóló törvénnyel érintett tranzakciók után a törvényben meghatározott illetékmértékek szerinti, az adott számlán számított, és a bankszámlakivonaton megjelenített illetékösszeg* 3) Elektronikus szolgáltatások Internet Bank használata dinamikus jelszó SMS, egyéb értesítı üzenet (pl. sikertelen bejelentkezési jelszó megadás) 200,- Ft / hó 0,- Ft / hó 25,-Ft / üzenet

3 HomeBank használata HomeBank szoftverlicence HomeBank szoftver telepítése (bank által) Felhasználó hibájából történt Euro-eBank programból történı kizárás utáni belépési, aláírási jelszó aktiválási díj 200,- Ft /hó ,-Ft ,-Ft / alkalom 600,-Ft / alkalom 4) SMS szolgáltatás SMS (bankszámla forgalom, bankszámlaegyenleg közlés) - fix díj - tétel díj SMS (bankkártya forgalom után) - fix díj - tétel díj 200,-Ft/ hó 25,-Ft / tétel 200,-Ft/ hó 25,-Ft / tétel 5) Adminisztrációs díjak Számlakivonat készítése Számlakivonat ismételt készítése 6 hónapon belül 6 hónapnál régebbi kivonat esetén Számlakivonat tárolása, kiértesítési díj Postaköltség, számlakivonat kiküldési díja PDF kivonat Fedezetlenségi igazolás, felszólítás Deviza utalásokhoz kapcsolódó bankári levelezés (reklamációk, fizetések sürgetése, teljesítés igazolás) Forint utalásokhoz kapcsolódó bankári levelezés (reklamáció teljesítés igazolás) díja Számla feletti rendelkezés módosítása (aláírás bejelentés) Megbízások módosítása, törlése Jelszavas információ kérés, módosítás Lezárt / megszőnt számlára érkezı készpénz átutalás tovább utalása Ügyfél kérésére készített kimutatás, egyéb igazolás díja kérést megelızı éven belüli tranzakciókról kérést megelızı egy éven túli három éven belüli tranzakciókról 815,-Ft / db 1.540,-Ft / db 98,-Ft/ db 135,-Ft/ tétel ** 1.560,-Ft/db 3.930,-Ft/db 2.600,-Ft/db 600,-Ft / tétel 1.550,- / tétel 190,-Ft / tétel 550,- Ft / tétel 1.560,-Ft 5.560,-Ft

4 kérést megelızı három éven túli öt éven belüli tranzakciókról Az ügyfél saját költségére a kérést megelızı öt évben végrehajtott egyedi ügyletekrıl kérhet kimutatást. Hpt. 206 (3) bekezdés Bankinformáció számlatulajdonos írásbeli kérelmére Forgalmi igazolás nélkül Forgalmi igazolással Hibás IBAN / BIC azonosítóval kezdeményezett deviza utalás díja Konverziós fedezet biztosítási díj (Fizetési számla bankszámla devizanemétıl eltérı deviza utalás /kivéve: EUR és USD/ esetén) Fax költsége belföldre Számlatulajdonos hibájából eredı tévesen teljesített átutalás összegének visszaszerzésével kapcsolatos ügyintézés SWIFT igazolás kiállítása Könyvvizsgálat (audit) céljából kiadott igazolás díja ,-Ft 2.150,-Ft / db 4.600,-Ft/ db A partner Bank / külföldi Bank által ténylegesen felszámított díj + 50,- Ft Partner Bank által ténylegesen felszámított díj + 50,- Ft 450,- Ft 2.550,- Ft / alkalom 2.050,- Ft / db Ft 6.) Bankkártya MC Electronic Business bankkártya*** Éves díj a bankkártya kibocsátásnak elsı évében Éves díj az ezt követı években Megegyezik a MasterCard Electronic Business bankkártya hirdetményben közzétett Éves díj összegével Devizautalás egyéb, jelen hirdetményben nem feltüntetett kondícióit a mindenkor hatályos deviza Hirdetmény tartalmazza. *Tranzakciós különdíjat kell fizetni minden olyan, a bank tranzakciós illetékfizetési kötelezettségét szabályozó törvény (jelenleg a pénzügyi tranzakciós illetékrıl szóló évi CXVI. törvény 1 ) hatálya alá tartozó tranzakció esetében, melyhez kapcsolódóan a Hitelintézetnek illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. A tranzakciós különdíj mértéke megegyezik a pénzügyi tranzakciós illetéket függetlenül annak elnevezésétıl szabályozó mindenkori hatályos jogszabály szerinti mértékkel, mely jelenleg: - számlaterheléssel, járó nem készpénzkifizetés célú tranzakció esetén 0,30% minimum 0,-Ft, maximum 6.000,- Ft - készpénzkifizetés esetén 0,60% minimum 0,- Ft A Hitelintézet a tranzakciós különdíjat minden esetben a forgalmi jutalékokkal együtt, azok esedékessé válásakor számolja el és terheli az ügyfél számláján. ** séget a Takarékszövetkezet február 16.-tól visszavonásig biztosítja. Normál PDF kivonat készítési díja 200,-Ft / hó.

5 *** A kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ kapcsolódó bankkártya jelen Hirdetményben nem szerepeltetett díjait a Hitelintézet által forgalmazott MasterCard Electronic Business bankkártya hirdetménye tartalmazza. Pilisvörösvár, február.12. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 3. (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyféllel kötött, Pft. Szerinti keretszerzıdés alapján nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott fizetési mőveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizetı fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot mőködtetı intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés fizetési számláról. A készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív), a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, továbbá a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítı útján kezdeményezett fizetıeszköz útján történı eladás, a kölcsöntörlesztés, valamint a jutalék- és díjbevételek felszámítása. Illetékköteles továbbá a készpénzkifizetés készpénz-helyettesítı fizetési eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére történik. (2) E törvény eltérı rendelkezése hiányában pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan, az (1) bekezdésben meghatározott fizetési mőveletekkel egy tekintet alá esı olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minısülı fizetési mővelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizetı fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési mőveletet a fizetı fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

0,403% Pénzforgalmi jutalék Bankon belüli automatikus megbízás

0,403% Pénzforgalmi jutalék Bankon belüli automatikus megbízás Vállalkozói pénzforgalmi bankszámla csomagok TakAlap TakHalad TakPrémium Számlanyitási díj 1.217 3.662 6.104 10 000 Lekötött betét min. összege 100 000 367 Zárlati díj (havi) 1 217 3.049 5.494 Zárlati

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata Érvényes: 2015. április 01től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15től Forgalmi jutalék Külső köri papíros alapú megbízás

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÁMLAVEZETÉSI H I R D E T M É N Y NEM FORGALMAZOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ESETÉBEN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1/2015. Hatályos: 2015. február 2-től Közzététel: 2015. február 2. TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák Érvényes: 2014. november

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1.sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A) Vállalati Kondíciók A Sopron Bank Zrt. vállalkozások forint- és devizaszámlája, és az egyéb szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr. Számlavezetés költségek,- dijak,- jutalékok BUDA I. számla BUDA II. számla Számlanyitási díj Díjmentes Díjmentes Nyitáskor elhelyezendő minimális betét 5 000 Ft 1 000 Ft Számlavezetési díj Folyószámla

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet. Hirdetmény Lakossági fizetési számla csomagok Kihirdetve: 2014. március 14. Érvényes: 2014.

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet. Hirdetmény Lakossági fizetési számla csomagok Kihirdetve: 2014. március 14. Érvényes: 2014. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági fizetési számla csomagok Kihirdetve: 2014. március 14. Érvényes: 2014. március 14-től MNB fogyasztóvédelmi határozat alapján CSEMETE számlacsomag

Részletesebben

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2.

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2. A Bank 2014.10.01-jétől a standard bankszámla értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatás a továbbiakban kizárólag az MKB, az MNB és a Waberer s ösztöndíjasok számára igényelhető. I. Standard bankszámlavezetés,

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

Hatályos 2015. március 25-től a hivatalosan közzétett változtatásig. Kondíció típusa IPOSZ lakossági számla Diákszámla Manószámla

Hatályos 2015. március 25-től a hivatalosan közzétett változtatásig. Kondíció típusa IPOSZ lakossági számla Diákszámla Manószámla v/20150324 NEM ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLAHIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C ép., Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások... 3 Betéti termékek... 25 Hitel termékek...

Részletesebben