Érvényes: 2014.május 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2014.május 1-től"

Átírás

1 HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2014.május 1-től

2 Általános szabályok Minden hitelügyletben a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és kapcsolódó díjak, jutalékok mértéke és esedékessége egyedileg, a hitelszerződésben kerül megállapításra. Ha a fizetési határidők bankszünnapra esnek, a megelőző munkanapot kell fizetési határnapnak tekinteni. Kamatok elszámolása kamat= tőke*kamatláb %-ban*napok száma A kamatszámítás kezdő napja a folyósítás napja, utolsó napja a visszafizetést megelőző nap A Bank 2008.október 1-től deviza alapú hitelt nem folyósít. A fennálló szerződések esetében a mindenkor esesékessé váló törlesztések, törlesztőrészletek, illetve bármilyen más pénzbeni kötelezetség teljesítésének elszámolása az esedékesség napján alkalmazot deviza eladási árfolyamon történik. THM (teljes hiteldíj mutató) A THM meghatározása a 82/2010 (III.25) Korm.rendelet előírásainak megfelelően történik. A teljes hiteldíj mutató meghatározásánál a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat, ide értve a kamatot, díjat, jutalékot, et és adót, valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások ét veszi figyelembe a Bank. Ilyen ek a) fedezet értékbecslésének díja b) helyszíni szemle díja a számlavezetés és készpénz helyetesítő fizetési eszköz használatának ei, és a fizetési c) műveletekkel kapcsolatos egyéb ek, kivéve a biztosítás és garancia díját jelzálog hitel esetén d) a hitelközvetítőnek fizetendő díj e) az ingatlan - nyilvántartási eljárás díja A THM számításánál nem vehető figyelembe a prolongálás e, a késedelmi kamat, az egyéb olyan fizetési kötelezetség, mely a szerződésben vállalt kötelezetség nemteljesítéséből származik, a közjegyzői díj, valamint a számlavezetés és készpénz-helyetesítő fizetési eszköz használatának ei, ha annak fenntartását a Bank nem írja elő az adot hitelszerződéshez, és eit a vonatkozó szerződésben egyértelműen feltünteték Jelzálog hitel esetén két helyszíni szemle díja kerül figyelembe vételre a THM meghatározásakor. A THM számítása ahol Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő ekkel, Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közöt időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közöt időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek árfolyamkockázatát, továbbá a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes termékek kamatkockázatát. A THM meghatározásakor figyelembe vet ún. kereskedelmi kommunikációs szabályok Jelzálog hitelnél a hitel összege Ft, futamideje 20 év; Hitelkártya és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 1 év; Ft összeghatárig nyújtot egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 3 év; Ft felet egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 5 év. A 12/2001 (I.31) Kormányrendelet alapján állami kamatámogatás mellet nyújtot kölcsönöknél a THM az ügyfél által fizetet netó törlesztési teherre kerül meghatározásra. Ha a hitel szakaszosan, előre nem meghatározható időpontokban kerül folyósításra, a THM számításakor egy összegben folyósítot hitelként kerül figyelembe vételre a kölcsön, és a helyszíni szemlék díja is ekkor kerül elszámolásra a THMben. 2

3 Egyéb rendelkezések a Bank Üzletszabályzatában. KSH fogyasztói árindex (2012) ### Díjak és jutalékok A feltüntetett díjak és jutalékok valamennyi hitel- és kölcsöntpusban egységesen felszámításra kerülnek. Az ettől való eltéréseket az adott terméknél jelzi a Hirdetmény. Nyomtatvány ### Késedelmi kamat A késedelmi kamat az ügyleti kamaton felül kerül felszámításra, a lejárt esedékességű tőkére, kamatra és re január 1 előt megkötöt szerződésekre 6% A késedelemmel érintet naptári félévet megelőző utolsó napon 2012.január 1 után megkötöt szerződésekre érvényes jegybanki alapkamat egyharmada Év végi egyenlegértesítő díja ### Rendkívüli levelezési díj: ### Felszólító levél díja tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 635 Ft/levél Felmondó levél díja tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 740 Ft/levél Végrehajtási Fizetési meghagyásos eljárásban Végrehajtási eljárásban Tksz helyszíni szemle díja esedékes az eljárás megindításakor 2009.évi L.törvény 44. szerint az eljárási díj alapja a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számítot értéke, 2009.évi L.törvény 45. szerint az eljárási díj mértéke a díjalap után alapeljárásban 3%, de legalább 5.000Ft és legfeljebb Ft. az Illetékekről szóló 1990.évi XCIII.törvény 42. (1) bekezdés e) pontja szerint e) pontja szerint 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint, ha a végrehajtás foganatosítása a fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb forint; Ft/alkalom/ingatlan Hitelbírálati díj 0,50% min Ft - max Ft Folyósítási jutalék 0,50% min Ft - max Ft Szerződésmódosítási díj 1,00% max Ft Feltételes hitelígérvény kiadásának díja: Előtörlesztési díj Zárlati/végtörlesztési díj: Halasztás díja előt megkötöt szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft után megkötöt szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft Prolongálás díja előt megkötöt szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft után megkötöt szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft Monitoring díj Ft + a fedezet felülvizsgálatának díja Az értékbecslés díja abban az esetben kerül felszámításra monitoring díjként, amennyiben azt a Tksz rendeli meg és egyenlíti ki az értékbecslő részére. A díjról kiállítot számla másolata a hiteldosszié mellékletét képezi, melynek alapján a díj a szerződésen terhelésre kerül Ft Ft Ft 350 Ft/2 hívás Tartozás igazolás kiállításának díja: Hozzájáruló nyilatkozat Rendkívüli ügyintézés díja: Call center hívás díja: Szerződésmódosítással nem járó kérelem elbírálásának díja: Ft A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra Az előtörlesztési díj mértéke, amennyiben felszámításra kerül, az előtörlesztet összeg 1 %-a, de legfeljebb Ft A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra A zárlati díj mértéke, amennyiben felszámításra kerül, a fennálló tartozás 1 %-a, de legfeljebb Ft Ft Hitel átváltás díja: 2,00% max Ft A díj felszámítására akkor kerül sor, amikor az ügyfél részére a Tksz kedvezményesebb kamatozású új kölcsönt folyósít. A díj számításának alapja az előtörlesztéssel érintet tőketartozás 3

4 Hitel átutalással történő folyósításának díja: Tulajdoni lap díja Takarnetből történő lekérés Hiteles tulajdoni lap beszerzés Térképmásolat díja Takarnetből történő lekérés Hiteles térképmásolat beszerzés Hitel beszedés díja saját számláról től 0,30% minimum Ft Ft Ft Ft Ft 0.3% - max Ft/beszedés + 52 Ft/beszedés A devizában végzet műveletekre vonatkozó díjakat a Bank Betét Hirdetménye tartalmazza. Hitel beszedés saját számláról 52 Ft/alkalom Egyenlegértesítő/kivonat díja a kölcsön 150 Ft lezárásakor Jelzálogjog bejegyzés díja Opciós jog bejegyzés díja Jelzálogjog átjegyzés díja Jelzálogjog törlés díja Opciós jog törlés díja mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan Az egyes hiteltípusokra érvényes külön felszámítandó díjakat és jutalékokat a termékekre vonatkozó Hirdetmények tartalmazzák. Hitelfedezeti élebiztosítás díja: évi 1.35% vagy havi 0.113% (Folyószámla hitel és fogyasztási hitelek esetén megkötése kötelező! 2014.február február 28., illetve 2014.január 1 - március 31. közöt alkalmazot referencia kamatlábak Jegybanki alapkamat 2,5000% érvényes április 30-tól Jegybanki alapkamat én 7,0000% Jegybanki alapkamat án 7,0000% Jegybanki alapkamat én 5,7500% Jegybanki alapkamat án 4,2500% Jegybanki alapkamat én 3,0000% 1 hónapos BUBOR 2,6000% Érvényes közöt 3 hónapos BUBOR 2,6800% Érvényes közöt 3 hónapos BUBOR jelzáloggal fedezet, után megkötöt szerződések 2,9900% Érvényes közöt esetén 6 hónapos BUBOR 2,9500% Érvényes közöt 1 hónapos EURIBOR 0,2690% Érvényes közöt 3 hónapos EURIBOR 0,3100% Érvényes közöt 1 hónapos CHF Libor -0,0050% Érvényes közöt 3 hónapos CHF Libor 0,0220% Érvényes közöt Brutó minimálbér től Ft 4

5 5

6 x Ft x Ft x Ft x Ft 6

7 7

8 H I R D E T M É N Y Érvényes: től Pénzügyi tranzakciós illeték A BUDA Regionális Bank Zrt ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a január 01.-től bevezetésre kerülő pénzügyi tranzakciós illetéket a törvényben meghatározotak szerint a szolgáltatás díján felül Ügyfeleire terheli és azt a Magyar Állam részére befizet. Az illeték bevezetését a évi CXVI. törvény (Pti.) rendelte el. Ennek legfontosabb elemei: - illeték terheli a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési műveletek közül o az átutalást értelmezésünk szerint ez alat értendők a belföldön kezdeményezet - forintszámlás forint forgalmat - forintszámlás deviza forgalmat - devizaszámlás forint forgalmat - devizaszámlás deviza forgalmat o a beszedést o fizető fél által a kedvezményezet útján kezdeményezet fizetést (pl. bankkártyás fizetés) o postai készpénz befizetést o fizetési számla terhére teljesítet készpénz kifizetést o készpénz átutalást o okmányos meghitelezést (akkreditív) o készpénzes csekk beváltását o minden egyéb fizetési művelet, amelynek eredményeként a pénzforgalmi szolgáltató a nála vezetet fizetési számla nyilvántartot követelését a megbízás összegével csökkenti. - a tranzakciós illeték a fizetési művelet teljesítésének napján keletkezik - az illeték alapja minden esetben az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját megterheli, illetve készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő összeg. Devizában teljesítet megbízás esetében a forintösszeg meghatározását a teljesítés napi MNB devizaárfolyamon átszámítva kell meghatározni. - Az illeték mértéke a mindenkor hatályos törvényi előírásokban szereplő érték. A törvény hatályos szövege től honlapunkon (www.budatakarek.hu) megtekinthető Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény évi CXXIII. Törvénnyel történt, augusztus 1-én hatályba lépő módosítása alapján a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő tranzakciók után a megterhelt fizetési számlát vezető szolgáltatóknak magasabb illetékfizetése keletkezik. Az Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek dokumentum alapján a Hitelintézet jogosult a hirdetményben meghatározot kamatok, jutalékok, díjak és ek egyoldalú módosítására a jogi, szabályozói környezet, illetve a Hitelintézet tevékenységét érintő közteher változása esetén. A fentiekre tekintetel a jogszabályi módosítással érintet pénzügyi műveletekhez kapcsolódó tranzakciós illeték mértéke augusztus 1-jétől módosul, egyes pénztári kifizetés (ATM és bankpénztári POS) tranzakciók esetén a tranzakció összege vagy a terhelt díj, jutalék 0,6%-a/tranzakció, egyéb fizetési műveletek esetén (átutalás, bankkártyás vásárlás, stb.) esetén a tranzakció összege vagy a terhelt díj, jutalék 0,3%-a/tranzakció, max Ft. Az ügyfelek a jelen kondíció módosítások hatálybalépése (2013. augusztus 1.) előt napig jogosultak a keretszerződés azonnali, díj-, vagy egyéb fizetési kötelezetségmentes felmondására. Ennek hiányában a módosítást a Hitelintézet elfogadotnak tekinti.

9 Feltételek dokumentum alapján a Hitelintézet jogosult a hirdetményben meghatározot kamatok, jutalékok, díjak és ek egyoldalú módosítására a jogi, szabályozói környezet, illetve a Hitelintézet tevékenységét érintő közteher változása esetén. A fentiekre tekintetel a jogszabályi módosítással érintet pénzügyi műveletekhez kapcsolódó tranzakciós illeték mértéke augusztus 1-jétől módosul, egyes pénztári kifizetés (ATM és bankpénztári POS) tranzakciók esetén a tranzakció összege vagy a terhelt díj, jutalék 0,6%-a/tranzakció, egyéb fizetési műveletek esetén (átutalás, bankkártyás vásárlás, stb.) esetén a tranzakció összege vagy a terhelt díj, jutalék 0,3%-a/tranzakció, max Ft. Az ügyfelek a jelen kondíció módosítások hatálybalépése (2013. augusztus 1.) előt napig jogosultak a keretszerződés azonnali, díj-, vagy egyéb fizetési kötelezetségmentes felmondására. Ennek hiányában a módosítást a Hitelintézet elfogadotnak tekinti. BUDA Regionális Bank Zrt

10 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2014.május május 31. között Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. A hitelkeret minimális összege Ft, maximális összege (kiegészítő fedezet bevonása nélkül) Ft A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a hitelkeret megnyitásakor egy összegben esedékes. Ha a folyószámlához rendelkező is kapcsolódik, a rendelkező készfizető kezességvállalását a Tksz kötelező biztosítékként előírja, a rendelkezés fennállásának idejére. Amennyiben a rendelkező a készfizető kezességet nem vállalja, a Tksz a folyószámla hitelt a B) kondíció felszámítása mellett nyújtja. Futamidő 364 nap A) kamat 1 havi BUBOR+10% 19,66% havi kamatfizetés hónap utolsó banki munkanapját követő rendelkezésre munkanap 1,50% havi díjfizetés tartási jutalék B) kamat 1 havi BUBOR+12% 22,14% havi kamatfizetés hónap utolsó banki munkanapját követő rendelkezésre munkanap 1,50% havi díjfizetés tartási jutalék Fogyasztási hitel A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a éven belüli hitel esetén egy összegben, a folyósításkor, éven túli hitel esetén a törlesztőrészlettel együtt esedékes. Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel kamat 1 havi BUBOR+10.5% 25,63% kezelési havonta 15-én 1,50% törlesztőrészletben annuitással 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel kamat 1 havi BUBOR+12.5% 21,91% kezelési havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel kamat 1 havi BUBOR+13.5% 22,04% kezelési havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel egyenlő részletekben (annuitással) havonta 15-én 1,50% törlesztőrészletben annuitással kamat 1 havi BUBOR+12.5% 28,19% kezelési 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel egyenlő részletekben (annuitással) havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással kamat 1 havi BUBOR+13.5% 23,14% kezelési 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel egyenlő részletekben (annuitással) havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással kamat 1 havi BUBOR+15.5% 24,52% kezelési egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 10

11 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2014.május május 31. között A Takarékszövetkezet munkavállalói részére nyújtott hitelek (a kedvezményes kondíciók a munkaviszony fennállása alatt érvényesek!!!) Dolgozói hitelek esetén a Tksz az egyszeri díjak felszámításától eltekint. A levelezési, késedelmi kamat tekintetében az általános lakossági díjak kerülnek érvényesítésre. Folyószámla hitel dolgozói Futamidő 364 nap hónap utolsó banki kamat JBA+5 % 7,87% munkanapját követő havi kamatfizetés munkanap Fogyasztási hitel dolgozói kamat JBA+5% 7,87% kezelési 0,00% havonta 2-án egyenlő részletekben (annuitással) *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 11

12 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2014.május május 31. között Jelzálog hitel (forint alapú) 1-5 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel kamat kezelési rend.tartási jutalék 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 1 havi BUBOR+6.5% 1,50% 2,00% 13,06% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+8.5 % 13,75% kezelési egyenlő részletekben 0,00% havonta 15-én (annuitással) rend.tartási 2,00% jutalék 5 éven túli, de legfeljebb 120 hónap futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat kezelési rend.tartási jutalék kamat kezelési rend.tartási jutalék 1 havi BUBOR+7.5% 2,00% 2,00% 13,72% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+10% 0,00% 2,00% 14,70% havonta 15-én Dolgozói jelzálog hitel (forint alapú) 1-10 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 1 havi BUBOR+5% kezelési rend.tartási jutalék folyósítási jutalék kamat kezelési rend.tartási jutalék folyósítási jutalék 0,00% 0,00% 0,20% 8,18% havonta 2-án 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+5% 0,00% 0,00% 0,20% 8,270% havonta 2-án egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 12

13 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2014.május május 31. között Lakáscélú hitelek Lakáscélú közvetlen támogatások Díj Díj mértéke* Esedékesség Törlesztés módja Hitelbírálati díj Tksz-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása esetén díjmentes Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek 1-5 éves futamidejű piaci kamatozású lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett kamat kezelési rend.tartási jutalék 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+5% 2,00% 1,00% 11,530% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén egyenlő részletekben (annuitással) kamat 3 havi BUBOR+ 7.5% 12,090% kezelési 0,00% havonta 15-én rend.tartási 1,00% jutalék 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+5% 1,00% 1,00% 9,560% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén egyenlő részletekben (annuitással) 5 éven túli, de legfeljebb 240 hónap futamidő mellett nyújtott lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett kezelési rend.tartási jutalék egyenlő részletekben (annuitással) kamat 3 havi BUBOR+6.5 % kezelési rend.tartási jutalék 0,00% 1,00% 10,130% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 13

14 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között ÚJ KÉRELEM A FELTÜNTETETT KONDÍCIÓKKAL NEM FOGADHATÓ BE! Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. Futamidő 365 nap és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+10 % 15,66% hónap utolsó banki munkanapja havi kamatfizetés rendelkezésre tartási jutalék 1,00% hónap utolsó banki munkanapja havi díjfizetés kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+5-9 % 10,49-15,08% hónap utolsó banki munkanapja havi kamatfizetés rendelkezésre tartási jutalék 1,00% hónap utolsó banki munkanapja havi díjfizetés Fogyasztási hitel és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek kamat jegybanki alapkamat % 16,82% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek kamat jegybanki alapkamat+12.5 % 19,79% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással 14

15 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek kamat jegybanki alapkamat % 11,59-20,80% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) A kamatfelár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. kezelési 2,00% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Rendelkezésre tartási jutalék 0,50% Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek kamat jegybanki alapkamat+12.5 % 20,80% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 2,00% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Rendelkezésre tartási jutalék 0,50% Szabad felhasználású jelzálog hitel HUF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Forint alapú hitel kamat jegybanki alapkamat+6.5 % 12,03% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 1,50% havonta 10-én annuitással havonta kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat % jegybanki alapkamat+ 3-5 % havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) A kamatfelár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. kezelési 2,00% havonta 10-én annuitással havonta Rendelkezésre tartási jutalék 0,50% 15

16 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között Szabad felhasználású jelzálog hitel CHF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek részére kamat 1 h CHF Libor+9% 12,590% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) konverziós jutalék 0 Ft Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek részére kamat 1 h CHF Libor+9.4% 14,255% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat 3 h CHF Libor+3% 4,629% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft havonta 13-án törlesztőrészlettel egyidőben Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek részére kamat 3 h CHF Libor+3% 4,629% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft havonta 13-án törlesztőrészlettel egyidőben 16

17 Lakáscélú hitelek Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között 2009.július 1-től kezdődően, a 12/2001 (I.31) Korm.rendelet módosítása miatt új hitelkérelem nem fogadható be. A fennálló szerződések tekintetében befogadható kérelmek: lakásépítési kedvezmény jóváírása utóbb született gyermek után. A már megkötött szerződések érvényes kondíció: és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) ig megkötött szerződések nettó kamat 5,00% 6,474% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 1,83% - - kezelési 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben között megkötött szerződések nettó kamat 5,00% 6,474% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 1,51% - - kezelési 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben után megkötött szerződések nettó kamat 4,76% 6,214% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 2,11% - - kezelési 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben A kamat és a támogatás mértékének számítása: ig megkötött szerződések esetén Alapkamat: 1 éves futamidejű állampapír referencia hozama (AKK1) A számítás módja: bruttó kamat AKK1+4%-1 % kezelési évi 1 % kieg.kamattámogatás AKK1-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,83% től között megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2+4%-1 % kezelési évi 1 % kieg.kamattámogatás AKK2-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,51% től után megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2*110 %+4%-1% kezelési évi 1 % kieg.kamattámogatás AKK2*60 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,51% től 17

18 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) ig megkötött szerződések nettó kamat 4,00% 6,474% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 1,83% - - kezelési 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben között megkötött szerződések nettó kamat 4,00% 6,474% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 1,51% - - kezelési 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben után megkötött szerződések nettó kamat 3,76% 6,209% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 2,11% - - kezelési 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben A kamat és a támogatás mértékének számítása: ig megkötött szerződések esetén Alapkamat: 1 éves futamidejű állampapír referencia hozama (AKK1) A számítás módja: bruttó kamat AKK1+4%-2 % kezelési évi 2 % kieg.kamattámogatás AKK1-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,83% től között megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2+4%-2 % kezelési évi 2 % kieg.kamattámogatás AKK2-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,51% től után megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2*110 %+4%-2% kezelési évi 2 % kieg.kamattámogatás AKK2*60 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,51% től Az alapkamatot az Állami Adósságkezelő Központ teszi közzé internetes honlapján. 18

19 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek HUF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+7 % 12,62% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 1,00% évi törlesztőrészletben kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+ 3-5 % 6,93-9,13% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) A kamatfelár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. kezelési 1,00% évi törlesztőrészletben Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek CHF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 1 h CHF Libor+8.5% 9,23% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) konverziós jutalék 0 Ft CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 1 h CHF Libor+8.5% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) 10,310% kezelési 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 3 h CHF Libor+2.8% 4,414% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 1,00% évi törlesztőrészletben CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 3 h CHF Libor+2.8% 4,414% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési 1,00% évi törlesztőrészletben 19

20 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között 2013.május 1-től nem forgalmazott termékek kirendeltségek a hitel 1%-a, ( ig szerződött) KAMATTÁMOGATOTT KÖLCSÖN LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLAHITEL Hitel típusok Kamat 1 Kezelési Folyósítási Felvehető Hitelbírálati díj THM jutalék hitelösszeg Futamidő Zárlati FOGYASZTÁSI HITEL a hitel 1%-a, % évi 2% 1,5% 25,950% éven belül minimum ,- Ft 1-12 hó 500 Ft 5.000,- Ft FOGYASZTÁSI HITEL a hitel 1%-a, éven túl 21% évi 2,25% 1,5% minimum 30,122% ,- Ft 5.000,- Ft hó 500 Ft "NYERŐ HITEL" 3 3 havi BUBOR évi 2% 1% , Ft 24,054% +13,5% ,- Ft hó 500 Ft SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ 3 havi BUBOR Nincs 1,5% ,- Ft 12,183% JELZÁLOGHITEL +8% ,- Ft hó 500 Ft LAKÁSCÉLÚ HITEL 3 havi BUBOR minimum Nincs 0,0% 10,479% +6,5% ,- Ft ,- Ft hó 500 Ft maximum ,- Ft a hitel 1%-a, 5,76% 0,0% 0,0% minimum ,349% ,- Ft ,- Ft hó 500 Ft maximum ,- Ft 18% a hitel 1%-a, rendelkezésre ,- tartási jutalék: 0,0% 20.0ó7% 1-12 hó minimum Ft 2% 5.000,- Ft 500 Ft EGYÉB INFORMÁCIÓK 1 A kamat változó. 2 A THM a 83/2010 (III.25) sz. kormányrendelet alapján érvényes 3 havi BUBOR-ral (4,90%) került kiszámításra. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. DEVIZA ALAPÚ HITELEK / kirendeltségek Kezelési Folyósítási Hitelbírálati Felvehető Zárlati Hitel típusok Kamat 1 Futamidő THM jutalék díj 3 hitelösszeg Szabad felhasználású hitel CHF alapon ( től nem forgalmazott) Lakáscélú hitel Jövedelem alapon CHF alapon (már nem forgalmazott) Lakáscélú hitel Fedezet alapon CHF alapon (már nem forgalmazott) 3 hónapos CHF LIBOR + 6,5% 3 hónapos CHF LIBOR + 2,5% 3 hónapos CHF LIBOR + 3% Nincs 1,50% 0 Ft hó Ft 7,373% CHF % 1,50% 0 Ft hó Ft 6,217% CHF % 1,50% 0 Ft hó Ft 6,765% CHF 20

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről Érvényes: 2015. január 1-től Közzététel: 2014. december 30. FIÓKJAINK

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. május 1. A Hirdetmény közzététele: 2014. május 5. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A kamatok

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 500.000 Ft, maximális összege 15.000.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2.

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2. A Bank 2014.10.01-jétől a standard bankszámla értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatás a továbbiakban kizárólag az MKB, az MNB és a Waberer s ösztöndíjasok számára igényelhető. I. Standard bankszámlavezetés,

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben