Érvényes: 2014.augusztus 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2014.augusztus 1-től"

Átírás

1 HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a fogyasztók részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2014.augusztus 1-től

2 Általános szabályok Minden hitelügyletben a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és kapcsolódó díjak, jutalékok mértéke és esedékessége egyedileg, a hitelszerződésben kerül megállapításra. Ha a fizetési határidők bankszünnapra esnek, a következő munkanapot kell fzetési határnapnak tekinteni, től kezdődően. Kamatok elszámolása kamat= tőke*kamatláb %-ban*napok száma A kamatszámítás kezdő napja a folyósítás napja, utolsó napja a visszafizetést megelőző nap A Bank fogyasztók részére 2008.október 1-től deviza alapú hitelt nem folyósít. A fennálló szerződések esetében a mindenkor esesékessé váló törlesztések, törlesztőrészletek elszámolása 2014.július 1-től a Magyar Nemzet Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon történik. A Bank a forintban felmerült díjakat, költségeket forintban teszi esedékessé Adósok számára és a teljesítése is forintban történik. THM (teljes hiteldíj mutató) A THM meghatározása a 82/2010 (III.25) Korm.rendelet előírásainak megfelelően történik. A teljes hiteldíj mutató meghatározásánál a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat, ide értve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót, valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségét veszi figyelembe a Bank. Ilyen költségek a) fedezet értékbecslésének díja b) helyszíni szemle díja a számlavezetés és készpénz helyetesítő fizetési eszköz használatának költségei, és a fizetési c) műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, kivéve a biztosítás és garancia díját jelzálog hitel esetén d) a hitelközvetítőnek fizetendő díj e) az ingatlan - nyilvántartási eljárás díja A THM számításánál nem vehető figyelembe a prolongálás költsége, a késedelmi kamat, az egyéb olyan fizetési kötelezetség, mely a szerződésben vállalt kötelezetség nemteljesítéséből származik, a közjegyzői díj, valamint a számlavezetés és készpénz-helyetesítő fizetési eszköz használatának költségei, ha annak fenntartását a Bank nem írja elő az adot hitelszerződéshez, és költségeit a vonatkozó szerződésben egyértelműen feltünteték Jelzálog hitel esetén két helyszíni szemle díja kerül figyelembe vételre a THM meghatározásakor. A THM számítása ahol Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közöt időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, 2

3 sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közöt időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek árfolyamkockázatát, továbbá a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes termékek kamatkockázatát. A THM meghatározásakor figyelembe vet ún. kereskedelmi kommunikációs szabályok Jelzálog hitelnél a hitel összege Ft, futamideje 20 év; Hitelkártya és fzetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 1 év; Ft összeghatárig nyújtot egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 3 év; Ft felet egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 5 év. A 12/2001 (I.31) Kormányrendelet alapján állami kamatámogatás mellet nyújtot kölcsönöknél a THM az ügyfél által fizetet netó törlesztési teherre kerül meghatározásra. Ha a hitel szakaszosan, előre nem meghatározható időpontokban kerül folyósításra, a THM számításakor egy összegben folyósítot hitelként kerül figyelembe vételre a kölcsön, és a helyszíni szemlék díja is ekkor kerül elszámolásra a THM-ben. Egyéb rendelkezések a Bank Üzletszabályzatában. KSH fogyasztói árindex (2012) KSH fogyasztói árindex (2013) Díjak és jutalékok A feltüntetett díjak és jutalékok valamennyi hitel- és kölcsöntpusban egységesen felszámításra kerülnek. Az ettől való eltéréseket az adott terméknél jelzi a Hirdetmény. Késedelmi kamat A késedelmi kamat az ügyleti kamaton felül kerül felszámításra, a lejárt esedékességű tőkére, kamatra és költségre január 1 előt megkötöt szerződésekre 2012.január 1 után megkötöt szerződésekre A késedelemmel érintet naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmada 2014.március 15. után megkötöt szerződésekre Év végi egyenlegértesítő díja Rendkívüli levelezési díj: Felszólító levél díja Felmondó levél díja Végrehajtási költség tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 635 Ft/levél tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 740 Ft/levél esedékes az eljárás megindításakor 3

4 Helyszíni szemle díja Fizetési meghagyásos eljárásban Végrehajtási eljárásban 2009.évi L.törvény 44. szerint az eljárási díj alapja a pénzkövetelés az Illetékekről szóló eljárás 1990.évi megindításakor XCIII.törvény fennálló, 42. járulékok (1) bekezdés nélkül e) számítot 2009.évi pontja szerint L.törvény értéke, e) pontja 45. szerint szerint 1%, az eljárási de legalább díj mértéke 5000 forint, a díjalap után legfeljebb alapeljárásban forint, 3%, de ha legalább a végrehajtás 5.000Ft foganatosítása és legfeljebb 300 a 000 fővárosi Ft. bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb forint; Ft/alkalom/ingatlan Hitelbírálati díj 0,50% min Ft - max Ft Folyósítási jutalék 0,50% min Ft - max Ft Szerződésmódosítási díj 1,00% max Ft Feltételes hitelígérvény kiadásának díja: Előtörlesztési díj Ft A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra Az előtörlesztési díj mértéke, amennyiben felszámításra kerül, az előtörlesztet összeg 1 %-a, de legfeljebb Ft Zárlati/végtörlesztési díj: A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra Halasztás díja Prolongálás díja A zárlati díj mértéke, amennyiben felszámításra kerül, a fennálló tartozás 1 %-a, de legfeljebb Ft előt megkötöt szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft után megkötöt szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft előt megkötöt szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft után megkötöt szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft Monitoring díj Ft + a fedezet felülvizsgálatának díja Tartozás igazolás kiállításának díja: Hozzájáruló nyilatkozat Szerződésmódosítással nem járó kérelem elbírálásának díja: Az értékbecslés díja abban az esetben kerül felszámításra monitoring díjként, amennyiben azt a Bank rendeli meg és egyenlíti ki az értékbecslő részére. A díjról kiállítot számla másolata a hiteldosszié mellékletét képezi, melynek alapján a díj a szerződésen terhelésre kerül Ft Ft Ft Hitel átváltás díja: 2,00% max Ft A díj felszámítására akkor kerül sor, amikor az ügyfél részére a Bank kedvezményesebb kamatozású új kölcsönt folyósít. A díj számításának alapja az átváltással érintet tőketartozás 4

5 Hitel átutalással történő folyósításának díja: Tulajdoni lap díja Takarnetből történő lekérés Hiteles tulajdoni lap beszerzés Térképmásolat díja Takarnetből történő lekérés Hiteles térképmásolat beszerzés 0,30% minimum Ft Ft Ft Ft Ft A devizában végzett műveletekre vonatkozó díjakat a Bank Betét Hirdetménye tartalmazza. Hitel beszedés saját számláról Egyenlegértesítő/kivonat díja a kölcsön lezárásakor Jelzálogjog bejegyzés díja Opciós jog bejegyzés díja Jelzálogjog átjegyzés díja Jelzálogjog törlés díja Opciós jog törlés díja 52 Ft/alkalom 150 Ft mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan Az egyes hiteltípusokra érvényes külön felszámítandó díjakat és jutalékokat a termékekre vonatkozó Hirdetmények tartalmazzák. Hitelfedezeti élebiztosítás díja: évi 1.35% vagy havi 0.113% (Folyószámla hitel és fogyasztási hitelek esetén megkötése kötelező! 2014.augusztus augusztus 31 között, illetve 2014.július szeptember 30. között alkalmazott referencia kamatlábak mértéke Jegybanki alapkamat 2,1000% érvényes július 23-tól Jegybanki alapkamat én 7,0000% Jegybanki alapkamat án 7,0000% Jegybanki alapkamat én 5,7500% Jegybanki alapkamat án 4,2500% Jegybanki alapkamat én 3,0000% Jegybanki alapkamat án 2,3000% 1 hónapos BUBOR 2,1000% Érvényes közöt 3 hónapos BUBOR 3 hónapos BUBOR jelzáloggal fedezett, 2,3500% Érvényes 2014.július szeptember 30. közöt 2,3500% Érvényes 2014.július szeptember 30. között után megkötött szerződések esetén 6 hónapos BUBOR 2,3500% Érvényes 2014.július december 31. közöt 1 hónapos EURIBOR 0,0980% Érvényes közöt 3 hónapos EURIBOR 0,2070% Érvényes 2014.július szeptember 30. közöt 1 hónapos CHF Libor 0,0010% Érvényes közöt 3 hónapos CHF Libor 0,0080% Érvényes 2014.július szeptember 30. közöt Brutó minimálbér től Ft 5

6 gállapításra. Ha a től ében a et Bank által teszi esedékessé tot, díjat, be a Bank. tési int a k nem írja elő az etendő n és 6

7 tam években és ténik és a itelek gyfél által y összegben ra a THM-ben. 5,70% 1,70%. Az ettől való ltségre. 6% et naptári félévet ó napon érvényes amat egyharmada 6% 150 Ft 565 Ft 635 Ft/levél 740 Ft/levél 7

8 apja a járulékok (1) bekezdés nélkül e) értéke 5000 forint, a díjalap natosítása legfeljebb 300 a grehajtó rint, legfeljebb lom/ingatlan - max Ft - max Ft k megfelelően ámításra kerül, Ft k megfelelően a kerül, a fennálló - max Ft - max Ft - max Ft - max Ft számításra deli meg és ítot számla lynek alapján a díj gyfél részére a t folyósít. A díj tartozás 8

9 Ft/ingatlan Ft/ingatlan Ft/ingatlan Ft/ingatlan Ft/ingatlan mények vi 0.113% ott referencia 9

10 H I R D E T M É N Y Érvényes: től Pénzügyi tranzakciós illeték A BUDA Regionális Bank Zrt ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a január 01.-től bevezetésre kerülő pénzügyi tranzakciós illetéket a törvényben meghatározotak szerint a szolgáltatás díján felül Ügyfeleire terheli és azt a Magyar Állam részére befzet. Az illeték bevezetését a évi CXVI. törvény (Pti.) rendelte el. Ennek legfontosabb elemei: - illeték terheli a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési műveletek közül o az átutalást értelmezésünk szerint ez alat értendők a belföldön kezdeményezet - forintszámlás forint forgalmat - forintszámlás deviza forgalmat - devizaszámlás forint forgalmat - devizaszámlás deviza forgalmat o a beszedést o fizető fél által a kedvezményezet útján kezdeményezet fizetést (pl. bankkártyás fizetés) o postai készpénz befizetést o fizetési számla terhére teljesítet készpénz kifizetést o készpénz átutalást o okmányos meghitelezést (akkreditív) o készpénzes csekk beváltását o minden egyéb fizetési művelet, amelynek eredményeként a pénzforgalmi szolgáltató a nála vezetet fizetési számla nyilvántartot követelését a megbízás összegével csökkenti. - a tranzakciós illeték a fizetési művelet teljesítésének napján keletkezik - az illeték alapja minden esetben az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját megterheli, illetve készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő összeg. Devizában teljesítet megbízás esetében a forintösszeg meghatározását a teljesítés napi MNB devizaárfolyamon átszámítva kell meghatározni. - Az illeték mértéke a mindenkor hatályos törvényi előírásokban szereplő érték. A törvény hatályos szövege től honlapunkon (www.budatakarek.hu) megtekinthető Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény évi CXXIII. Törvénnyel történt, augusztus 1-én hatályba lépő módosítása alapján a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő tranzakciók után a megterhelt fizetési számlát vezető szolgáltatóknak magasabb illetékfizetése keletkezik. Az Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek dokumentum alapján a Hitelintézet jogosult a hirdetményben meghatározot kamatok, jutalékok, díjak és költségek egyoldalú módosítására a jogi, szabályozói környezet, illetve a Hitelintézet tevékenységét érintő közteher változása esetén. A fentiekre tekintetel a jogszabályi módosítással érintet pénzügyi műveletekhez kapcsolódó tranzakciós illeték mértéke augusztus 1-jétől módosul, egyes pénztári kifizetés (ATM és bankpénztári POS) tranzakciók esetén a tranzakció összege vagy a terhelt díj, jutalék 0,6%-a/tranzakció, egyéb fizetési műveletek esetén (átutalás, bankkártyás vásárlás, stb.) esetén a tranzakció összege vagy a terhelt díj, jutalék 0,3%-a/tranzakció, max Ft. Az ügyfelek a jelen kondíció módosítások hatálybalépése (2013. augusztus 1.) előt napig jogosultak a keretszerződés azonnali, díj-, költségvagy egyéb fizetési kötelezetségmentes felmondására. Ennek hiányában a módosítást a Hitelintézet elfogadotnak tekinti.

11 Feltételek dokumentum alapján a Hitelintézet jogosult a hirdetményben meghatározot kamatok, jutalékok, díjak és költségek egyoldalú módosítására a jogi, szabályozói környezet, illetve a Hitelintézet tevékenységét érintő közteher változása esetén. A fentiekre tekintetel a jogszabályi módosítással érintet pénzügyi műveletekhez kapcsolódó tranzakciós illeték mértéke augusztus 1-jétől módosul, egyes pénztári kifizetés (ATM és bankpénztári POS) tranzakciók esetén a tranzakció összege vagy a terhelt díj, jutalék 0,6%-a/tranzakció, egyéb fizetési műveletek esetén (átutalás, bankkártyás vásárlás, stb.) esetén a tranzakció összege vagy a terhelt díj, jutalék 0,3%-a/tranzakció, max Ft. Az ügyfelek a jelen kondíció módosítások hatálybalépése (2013. augusztus 1.) előt napig jogosultak a keretszerződés azonnali, díj-, költségvagy egyéb fizetési kötelezetségmentes felmondására. Ennek hiányában a módosítást a Hitelintézet elfogadotnak tekinti. BUDA Regionális Bank Zrt

12 HIRDETMÉNY Fogyasztók részére Érvényes 2014.augusztus augusztus 31. között Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. A hitelkeret minimális összege Ft, maximális összege (kiegészítő fedezet bevonása nélkül) Ft A kölcsönt a Bank hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a hitelkeret megnyitásakor egy összegben esedékes. Ha a folyószámlához rendelkező is kapcsolódik, a rendelkező garanciavállalását a Bank kötelező biztosítékként előírja, a rendelkezés fennállásának idejére. Amennyiben a rendelkező garanciát nem nyújt, a Bank a folyószámla hitelt a B) kondíció felszámítása mellett nyújtja. Futamidő 364 nap A) kamat 1 havi BUBOR+10% 18,9% havi kamatfizetés hónap utolsó banki munkanapját követő rendelkezésre munkanap 1,50% havi díjfizetés tartási jutalék B) kamat 1 havi BUBOR+12% 21,4% havi kamatfizetés hónap utolsó banki munkanapját követő rendelkezésre munkanap 1,50% havi díjfizetés tartási jutalék Fogyasztási hitel A kölcsönt a Bank hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a éven belüli hitel esetén egy összegben, a folyósításkor, éven túli hitel esetén a törlesztőrészlettel együtt esedékes. Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel kamat 1 havi BUBOR+10.5% 18,2% kezelési költség havonta 15-én 1,50% törlesztőrészletben annuitással 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel kamat 1 havi BUBOR+12.5% 21,3% kezelési költség havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel kamat 1 havi BUBOR+13.5% 22,5% kezelési költség havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel egyenlő részletekben (annuitással) havonta 15-én 1,50% törlesztőrészletben annuitással kamat 1 havi BUBOR+12.5% 20,6% kezelési költség 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel egyenlő részletekben (annuitással) havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással kamat 1 havi BUBOR+13.5% 22,5% kezelési költség 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel egyenlő részletekben (annuitással) havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással kamat 1 havi BUBOR+15.5% 25,0% kezelési költség egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 12

13 HIRDETMÉNY Fogyasztók részére Érvényes 2014.augusztus augusztus 31. között A Bank munkavállalói részére nyújtott hitelek (a kedvezményes kondíciók a munkaviszony fennállása alatt érvényesek!!!) Dolgozói hitelek esetén a Bank az egyszeri díjak felszámításától eltekint. A levelezési költség, késedelmi kamat tekintetében az általános lakossági díjak kerülnek érvényesítésre. Folyószámla hitel dolgozói Futamidő 364 nap hónap utolsó banki kamat JBA+5 % 7,4% munkanapját követő havi kamatfizetés munkanap Fogyasztási hitel dolgozói kamat JBA+5% 7,4% kezelési költség 0,00% havonta 2-án egyenlő részletekben (annuitással) *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 13

14 HIRDETMÉNY Fogyasztók részére Érvényes 2014.augusztus augusztus 31. között Jelzálog hitel (forint alapú) 1-5 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel kamat kezelési költség rend.tartási jutalék 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 1 havi BUBOR+6.5% 1,50% 2,00% 11,0% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+8.5 % 12,2% kezelési egyenlő részletekben 0,00% havonta 15-én költség (annuitással) rend.tartási 2,00% jutalék 5 éven túli, de legfeljebb 120 hónap futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat kezelési költség rend.tartási jutalék kamat kezelési költség rend.tartási jutalék 1 havi BUBOR+7.5% 2,00% 2,00% 12,7% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+10% 0,00% 2,00% 13,9% havonta 15-én Dolgozói jelzálog hitel (forint alapú) 1-10 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 1 havi BUBOR+5% kezelési költség rend.tartási jutalék folyósítási jutalék kamat kezelési költség rend.tartási jutalék folyósítási jutalék 0,00% 0,00% 0,20% 7,6% havonta 2-án 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+5% 0,00% 0,00% 0,20% 7,8% havonta 2-án egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 14

15 HIRDETMÉNY Fogyasztók részére Érvényes 2014.augusztus augusztus 31. között Lakáscélú hitelek Lakáscélú közvetlen támogatások Díj Díj mértéke* Esedékesség Törlesztés módja Hitelbírálati díj Bank-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása esetén díjmentes Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek 1-5 éves futamidejű piaci kamatozású lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett kamat kezelési költség rend.tartási jutalék 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+5% 2,00% 1,00% kamat 3 havi BUBOR+ 7.5% kezelési költség rend.tartási jutalék 10,3% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 0,00% 1,00% 10,7% havonta 15-én 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+5% 1,00% 1,00% 9,2% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén egyenlő részletekben (annuitással) egyenlő részletekben (annuitással) 5 éven túli, de legfeljebb 240 hónap futamidő mellett nyújtott lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett kezelési költség rend.tartási jutalék egyenlő részletekben (annuitással) kamat 3 havi BUBOR+6.5 % kezelési költség rend.tartási jutalék 0,00% 1,00% 9,8% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 15

16 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között ÚJ KÉRELEM A FELTÜNTETETT KONDÍCIÓKKAL NEM FOGADHATÓ BE! Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. Futamidő 365 nap és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+10 % 15,2% hónap utolsó banki munkanapja havi kamatfizetés rendelkezésre tartási jutalék 1,00% hónap utolsó banki munkanapja havi díjfizetés kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+5-9 % % hónap utolsó banki munkanapja havi kamatfizetés rendelkezésre tartási jutalék 1,00% hónap utolsó banki munkanapja havi díjfizetés Fogyasztási hitel és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek kamat jegybanki alapkamat % 16,9% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek kamat jegybanki alapkamat+12.5 % 19,3% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással 16

17 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek kamat jegybanki alapkamat % % havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) A kamatfelár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. kezelési költség 2,00% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Rendelkezésre tartási jutalék 0,50% Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek kamat jegybanki alapkamat+12.5 % 19,9% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 2,00% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Rendelkezésre tartási jutalék 0,50% Szabad felhasználású jelzálog hitel HUF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Forint alapú hitel kamat jegybanki alapkamat+6.5 % 11,0% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 1,50% havonta 10-én annuitással havonta kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+ 3-5 % % havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) A kamatfelár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. kezelési költség 2,00% havonta 10-én annuitással havonta Rendelkezésre tartási jutalék 0,50% 17

18 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között Szabad felhasználású jelzálog hitel CHF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek részére kamat 1 h CHF Libor+9% 9,7% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) konverziós jutalék 0 Ft Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek részére kamat 1 h CHF Libor+9.4% 11,2% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat 3 h CHF Libor+3% 4,4% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft havonta 13-án törlesztőrészlettel egyidőben Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek részére kamat 3 h CHF Libor+3% 4,4% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft havonta 13-án törlesztőrészlettel egyidőben 18

19 Lakáscélú hitelek Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között 2009.július 1-től kezdődően, a 12/2001 (I.31) Korm.rendelet módosítása miatt új hitelkérelem nem fogadható be. A fennálló szerződések tekintetében befogadható kérelmek: lakásépítési kedvezmény jóváírása utóbb született gyermek után. A már megkötött szerződések érvényes kondíció: és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) ig megkötött szerződések nettó kamat 5,00% 6,5% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 1,83% - - kezelési költség 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben között megkötött szerződések nettó kamat 5,00% 6,5% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 1,51% - - kezelési költség 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben után megkötött szerződések nettó kamat 4,76% 6,2% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 2,11% - - kezelési költség 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben A kamat és a támogatás mértékének számítása: ig megkötött szerződések esetén Alapkamat: 1 éves futamidejű állampapír referencia hozama (AKK1) A számítás módja: bruttó kamat AKK1+4%-1 % kezelési költség évi 1 % kieg.kamattámogatás AKK1-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,83% től között megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2+4%-1 % kezelési költség évi 1 % kieg.kamattámogatás AKK2-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,51% től után megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2*110 %+4%-1% kezelési költség évi 1 % kieg.kamattámogatás AKK2*60 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,51% től 19

20 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) ig megkötött szerződések nettó kamat 4,00% 6,5% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 1,83% - - kezelési költség 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben között megkötött szerződések nettó kamat 4,00% 6,5% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 1,51% - - kezelési költség 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben után megkötött szerződések nettó kamat 3,76% 6,2% havonta 15-én egyenlő részletekben (annuitással) kiegészítő kamattámogatás 2,11% - - kezelési költség 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben A kamat és a támogatás mértékének számítása: ig megkötött szerződések esetén Alapkamat: 1 éves futamidejű állampapír referencia hozama (AKK1) A számítás módja: bruttó kamat AKK1+4%-2 % kezelési költség évi 2 % kieg.kamattámogatás AKK1-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,83% től között megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2+4%-2 % kezelési költség évi 2 % kieg.kamattámogatás AKK2-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,51% től után megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2*110 %+4%-2% kezelési költség évi 2 % kieg.kamattámogatás AKK2*60 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 3,51% től Az alapkamatot az Állami Adósságkezelő Központ teszi közzé internetes honlapján. 20

21 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes között Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek HUF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+7 % 11,0% havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+ 3-5 % % havonta 10-én egyenlő részletekben (annuitással) A kamatfelár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek CHF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 1 h CHF Libor+8.5% 9,1% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) konverziós jutalék 0 Ft CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 1 h CHF Libor+8.5% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) 10,2% kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 3 h CHF Libor+2.8% 4,4% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 3 h CHF Libor+2.8% 4,4% havonta 13-án egyenlő részletekben (annuitással) kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben 21

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2012.június 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2012.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2012.június

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.08.10. Hatálybalépés napja: 2015.08.10. AL/1. sz. melléklet: TAKARÉK Folyószámlahitel AL/2. sz. melléklet:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.07.01. Közzétéve: 2011.06.15. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2014. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FŐBB KONDÍCIÓI 2013. július 1-jétől Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása: Dátum

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2015. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 01. TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI HITELEK... 7 4. HITELKIVÁLTÁSI

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNYE

Lakossági hitelek HIRDETMÉNYE Lakossági hitelek HIRDETMÉNYE Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. augusztus 1-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Mellékletek:...3 1. Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Közzététel napja: 2015. július 31. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Jelen

Részletesebben

Lakossági hitel HIRDETMÉNY

Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel HIRDETMÉNY Lakossági hitel hirdetmény 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2015.02.16-tól 1. AKCIÓINK... 3 2. FORGALMAZOTT HITEL TERMÉKEK... 7 3. INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 8 3.1. Bankszámlahitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2012.09.03. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben