Érvényes: 2012.október 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2012.október 1-től"

Átírás

1 HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2012.október 1-től

2 Általános szabályok Minden hitelügyletben a Takarékszövetkezet a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és kapcsolódó díjak, jutalékok mértéke és esedékessége egyedileg, a hitelszerződésben kerül megállapításra. Ha a fizetési határidők bankszünnapra esnek, a megelőző munkanapot kell fizetési határnapnak tekinteni. Kamatok elszámolása kamat= tőke*kamatláb %-ban*napok száma A kamatszámítás kezdő napja a folyósítás napja, utolsó napja a visszafizetést megelőző nap A Takarékszövetkezet 2008.október 1-től deviza alapú hitelt nem folyósít. A fennálló szerződések esetében a mindenkor esesékessé váló törlesztések, törlesztőrészletek, illetve bármilyen más pénzbeni kötelezettség teljesítésének elszámolása az esedékesség napján alkalmazott deviza eladási árfolyamon történik. THM (teljes hiteldíj mutató) A THM meghatározása a 82/2010 (III.25) Korm.rendelet előírásainak megfelelően történik. A teljes hiteldíj mutató meghatározásánál a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat, ide értve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót, valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségét veszi figyelembe a Takarékszövetkezet. Ilyen költségek a) fedezet értékbecslésének díja b) helyszíni szemle díja c) a számlavezetés és készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei, és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, kivéve a biztosítás és garancia díját jelzálog hitel esetén d) a hitelközvetítőnek fizetendő díj e) az ingatlan - nyilvántartási eljárás díja A THM számításánál nem vehető figyelembe a prolongálás költsége, a késedelmi kamat, az egyéb olyan fizetési kötelezettség, mely a szerződésben vállalt kötelezettség nemteljesítéséből származik, a közjegyzői díj, valamint a számlavezetés és készpénzhelyettesítő fizetési eszköz használatának költségei, ha annak fenntartását a Takarékszövetkezet enm írja elő az adott hitelszerződéshez, és költségeit a vonatkozó szerződésben egyértelműen feltüntették Jelzálog hitel esetén két helyszíni szemle díja kerül figyelembe vételre a THM meghatározásakor. A THM számítása ahol Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. 2

3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek árfolyamkockázatát, továbbá a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes termékek kamatkockázatát. A THM meghatározásakor figyelembe vett ún. kereskedelmi kommunikációs szabályok Jelzálog hitelnél a hitel összege Ft, futamideje 20 év; Hitelkártya és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 1 év; Ft összeghatárig nyújtott egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 3 év; Ft feletti egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 5 év. A 12/2001 (I.31) Kormányrendelet alapján állami kamattámogatás mellett nyújtott kölcsönöknél a THM az ügyfél által fizetett nettó törlesztési teherre kerül meghatározásra. Ha a hitel szakaszosan, előre nem meghatározható időpontokban kerül folyósításra, a THM számításakor egy összegben folyósított hitelként kerül figyelembe vételre a kölcsön, és a helyszíni szemlék díja is ekkor kerül elszámolásra a THM-ben. Egyéb rendelkezések a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában. Nyomtatvány költség Késedelmi kamat Díjak és jutalékok 520 Ft A késedelmi kamat az ügyleti kamaton felül kerül felszámításra, a lejárt esedékességű tőkére, kamatra és költségre január 1 előtt megkötött szerződésekre 6% 2012.január 1 után megkötött szerződésekre A késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmada Év végi egyenlegértesítő díja Rendkívüli levelezési díj: Felszólító levél díja Felmondó levél díja tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 600 Ft/levél tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 700 Ft/levél 141 Ft 536 Ft Végrehajtási költség Fizetési meghagyásos eljárásban Végrehajtási eljárásban Tksz helyszíni szemle díja esedékes az eljárás megindításakor 2009.évi L.törvény 44. szerint az eljárási díj alapja a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke, 2009.évi L.törvény 45. szerint az eljárási díj mértéke a díjalap után alapeljárásban pontja szerint e) 3%, pontja de legalább szerint 1%, 5.000Ft de legalább és legfeljebb 5000 forint, legfeljebb Ft forint, ha a végrehajtás foganatosítása a fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb forint; Ft/alkalom/ingatlan Hitelbírálati díj 0,50% min Ft - max Ft Folyósítási jutalék 0,50% min Ft - max Ft Szerződésmódosítási díj 1,00% max Ft Feltételes hitelígérvény kiadásának díja: Előtörlesztési díj Zárlati/végtörlesztési díj: Halasztás díja Prolongálás díja Ft A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra előtt megkötött szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft után megkötött szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft előtt megkötött szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft után megkötött szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft 3

4 Monitoring díj Tartozás igazolás kiállításának díja: Hozzájáruló nyilatkozat Rendkívüli ügyintézés díja: Szerződésmódosítással nem járó kérelem elbírálásának díja: Ft + a fedezet felülvizsgálatának díja Az értékbecslés díja abban az esetben kerül felszámításra monitoring díjként, amennyiben azt a Tksz rendeli meg és egyenlíti ki az értékbecslő részére. A díjról kiállított számla másolata a hiteldosszié mellékletét képezi, melynek alapján a díj a szerződésen terhelésre kerül Ft Ft Ft Ft Hitel átváltás díja: 2,00% max Ft A díj felszámítására akkor kerül sor, amikor az ügyfél részére a Tksz kedvezményesebb kamatozású új kölcsönt folyósít. A díj számításának alapja az előtörlesztéssel érintett tőketartozás Hitel átutalással történő folyósításának díja: Tulajdoni lap díja Takarnetből történő lekérés Hiteles tulajdoni lap beszerzés Térképmásolat díja Takarnetből történő lekérés Hiteles térképmásolat beszerzés Saját számláról történő hitel beszedési díja Egyenlegértesítő/kivonat díja a kölcsön lezárásakor Jelzálogjog bejegyzés díja Opciós jog bejegyzés díja Jelzálogjog átjegyzés díja Jelzálogjog törlés díja Opciós jog törlés díja 52 Ft/alkalom 0,30% minimum Ft Ft Ft Ft Ft 141 Ft mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan Az egyes hiteltípusokra érvényes külön felszámítandó díjakat és jutalékokat a termékekre vonatkozó Hirdetmények tartalmazzák. Hitelfedezeti élebiztosítás díja: (Folyószámla hitel és fogyasztási hitelek esetén megkötése kötelező! évi 1.35% vagy havi 0.113% 2012.szeptember 1-től érvényes alapkamatok Jegybanki alapkamat 6,5000% érvényes tól Jegybanki alapkamat én 7,0000% Jegybanki alapkamat án 7,0000% 1 hónapos BUBOR 6,5500% érvényes között 3 hónapos BUBOR 3 hónapos BUBOR jelzáloggal fedezett, 6,6200% érvényes között 6,6000% érvényes között után megkötött szerződések esetén 1 hónapos EURIBOR 0,1150% érvényes között 3 hónapos EURIBOR 0,2210% érvényes között 1 hónapos CHF Libor 0,0090% érvényes között 3 hónapos CHF Libor 0,0440% érvényes között 4

5 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2012.október 1-től Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a hitelkeret megnyitásakor egy összegben esedékes. Futamidő 364 nap kamat 1 havi BUBOR+10% 27,11% havi kamatfizetés hónap utolsó banki munkanapját követő rendelkezésre tartási munkanap 1,50% havi díjfizetés jutalék Fogyasztási hitel A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a éven belüli hitel esetén egy összegben, a folyósításkor, éven túli hitel esetén a törlesztőrészlettel együtt esedékes. Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel 1 havi kamat 24,09% BUBOR+10.5% kezelési költség 1,50% törlesztőrészletben annuitással 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel 1 havi kamat 27,25% BUBOR+12.5% kezelési költség 2,00% törlesztőrészletben annuitással 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel 1 havi kamat 28,53% BUBOR+13.5% kezelési költség 2,00% törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel kamat 1 havi 26,61% BUBOR+12.5% kezelési költség 1,50% törlesztőrészletben annuitással 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel 1 havi kamat 28,53% BUBOR+13.5% kezelési költség 2,00% törlesztőrészletben annuitással *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 5

6 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2012.október 1-től 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel kamat 1 havi 31,13% BUBOR+15.5% kezelési költség 2,00% törlesztőrészletben annuitással *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 6

7 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2012.október 1-től A Takarékszövetkezet munkavállalói részére nyújtott hitelek (a kedvezményes kondíciók a munkaviszony fennállása alatt érvényesek!!!) Folyószámla hitel dolgozói Futamidő 364 nap hónap utolsó banki kamat JBA+5 % 12,30% munkanapját követő havi kamatfizetés munkanap Fogyasztási hitel dolgozói Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel kamat 3 havi BUBOR+3% 13,40% kezelési költség 0,00% 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel havonta 2-án kamat 3 havi BUBOR+4% 14,56% havonta 2-án kezelési költség 0,00% 5 éven túli, de legfeljebb 120 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel kamat 3 havi BUBOR+5% 15,72% kezelési költség 0,00% havonta 2-án *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 7

8 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2012.október 1-től Jelzálog hitel (forint alapú) 1-5 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel kamat 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 1 havi BUBOR+6.5% kezelési költség 1,50% rend.tartási jutalék 2,00% 16,55% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+8.5 % 17,21% kezelési költség 0,00% rend.tartási jutalék 2,00% 5 éven túli, de legfeljebb 120 hónap futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 1 havi BUBOR+7.5% 17,75% kezelési költség 2,00% rend.tartási jutalék 2,00% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+10% 19,03% kezelési költség 0,00% rend.tartási jutalék 2,00% Dolgozói jelzálog hitel (forint alapú) 1-10 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 1 havi BUBOR+5% 13,01% kezelési költség 0,00% havonta 2-án rend.tartási jutalék 0,00% folyósítási jutalék 0,20% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén kezelési költség 0,00% havonta 2-án kamat 3 havi BUBOR+5% 13,07% rend.tartási jutalék 0,00% folyósítási jutalék 0,20% *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 8

9 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2012.október 1-től Lakáscélú hitelek Lakáscélú közvetlen támogatások Díj Díj mértéke* Esedékesség Törlesztés módja Hitelbírálati díj Tksz-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása esetén díjmentes Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek 1-5 éves futamidejű piaci kamatozású lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+5% 15,44% kezelési költség 2,00% rend.tartási jutalék 1,00% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+ 7.5% 16,01% kezelési költség 0,00% rend.tartási jutalék 1,00% 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+5% 14,26% kezelési költség 1,00% 1,00% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 5 éven túli, de legfeljebb 240 hónap futamidő mellett nyújtott lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett rend.tartási jutalék kamat 3 havi BUBOR+6.5 % 14,83% kezelési költség 0,00% rend.tartási jutalék 1,00% *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 9

10 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS a 256/2011 (XII.6.) Korm.rendelet alapján Az igénybevétel feltételei Magyarország területén t követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építése vagy használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása lehet a cél. Az új lakás fogalmát a Korm.rendelet tartalmazza. Az érintett lakóingatlanra vonatkozó további feltétel, hogy a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az ÁFA és a telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a Ft-t, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a Ft-t. A támogatás mértéke Gyermekszám Hasznos alapterület Min (nm) Max (nm) vagy több vagy több vagy több 110 Energetikai besorolás normál A A+ alacsony energiafogy. LÉT összege Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utóbb született gyermek esetén a LÉT összege Ft. A LÉT keretében fiatal házaspár legfeljebb 2 gyermek születését vállalhatja.

11 OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS a 341/2011 (XII.29) Korm.rendelet alapján Igénylés Hitelcélok benyújtásának határideje új lakás építése, vásárlása használt lakás vásárlása, korszerűsítése késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlása hátralékos adós által kisebb lakás vásárlása lakóingatlan fedezetű késedelmes deviza jelzáloghitel kiváltása Otthonteremtési kamattámogatás új lakás vásárlásához, építéséhez valamint használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez Igényelhető a t követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlására, amely a kérelem benyújtásakor használatbavételi engedéllyel rendelkeik, vagy a t követően kiadott új építési engedéllyel rendelkező új lakás építésére, feltéve, hogy a lakásra a kérelem benyújtásáig használatbavételi engedélyt nem adtak ki, továbbá olyan, legalább komfortos, használt lakás vásárlására, melynek eladója az eladástól számított 12 hónapon belül új lakást kíván vásárolni és ezt magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja vagy a kérelem benyújtásának időpontjában meg nem kezdett korszerűsítési munkákra, meglevő használt lakás korszerűsítése érdekében. Elszámolási kötelezettség: Tksz által elfogadott bekerülési költség 70 %-a Új lakás esetén a telekár nélkül számított nettó vételára, vagy a telekár nélküli bruttó bekerülési költsége nem haladhatja meg a Ft-t. Használt lakás vételára nem haladhatja meg a Ft-t. Korszerűsítés esetén a bruttó költség nem lehet magasabb Ft-nál. A kölcsön összege új lakás vásárlása, építése esetén: max Ft használt lakás vásárlása esetén: max Ft korszerűsítés esetén: max Ft Otthonteremtési kamattámogatás késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához Igényelhető olyan, legalább komfortos lakóingatlan megvásárlásához, mely a Korm.rendelet hatályba lépésekor 180 napon túli törlesztési késedelemben levő késedelmes jelzáloghitel vagy felmondott kölcsön fedezete. A jogosultság feltételei: a megvásárolandó lakóingataln hitelező által megállapított forgalmi értéke a késedelmes vagy felmondott kölcsönszerződés megkötésekor nem haladta meg Budapesten és megyei jogú városokban a Ftt, egyéb településeken a Ft-t a vételár kiegyenlítéséhez igényelt hitel összege nem haladhatja meg Budapesten és megyei jogú városokban a Ft-t, egyéb településeken a Ft-t a lakóingatlan eladási ára nem lehet kevesebb, mint a hitelintézet által az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön iránti kérelem elbírálása során megállapított forgalmi érték 80 %-a Otthonteremtési kamattámogatás hiteladós által kisebb lakás vásárlásához A hátralékos adós igényelheti, legalább komfortos lakás vásárlásához, amennyiben

12 a hátralékos adós jelzáloghitelének törlesztési késedelme meghaladja a 90 napot a rendelet hatálybalépésekor; és a hátralékos adós a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlant értékesíti; valamint a kamattámogatással megvásárolni kívánt lakás hitelező által megállapított forgalmi értéke a hitelbírálat során alacsonyabb, mint a késedelmes jelzáloghitel hitelkockázati fedezetének az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön bírálatakor hitelező által megállapított forgalmi értéke hasznos alapterülete kisebb a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanénál és energetikai tanúsítvánnyal igazolt energetikai minősítési osztálya a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanéval azonos vagy kedvezőbb Otthonteremtési kamattámogatás devizahitel kiváltására felvett kölcsön kamatainak megfizetéséhez A hátralékos adós igényelheti a kamattámogatást, ha a kamattámogatást a késedelmes deviza jelzáloghitelt folyósító hitelintézetnél igényli; kérelmére a deviza hitelt a hitelintézet forintra átváltja és a forinthitel-tartozás 25 %-át elengedi; a hátralékos adós a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakik, melyről magánokiratban nyilatkozik; a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlan hitelező által megállapított forgalmi értéke a deviza jelzáloghitel szerződés megkötésének időpontjában nem haladta meg a Ft-t (Budapest és megyei jogú városok) ill. a Ft-t (egyéb településeken) a hátralékos adóssal a a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanban közös háztartásban él legalább egy eltartott gyermeke. A kamattámogatás nem igényelhető, ha az adós fizetéskönnyítő program hatálya alatt áll és kötelezettségeinek 90 napot és a mindenkori minimálbért meghaladóan nem tett eleget. A kamattámogatás nem nyújtható, ha az adós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésében 60 napot meghaladó késedelembe esik.

13 Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke Az ügyleti kamat 1 évig állandó. Az ügyleti kamat éves mértéke az ÁKK Zrt által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióink kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának 3 százalékponttal növelt mértékét (AKK_OTK). Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke AKK_OTK százalékában 1. új lakás vásárlása, építése esetén 1-2 gyermek esetén 2-nél több gyermek esetén 1.évben 60,00% 70,00% 2.évben 55,00% 65,00% 3.évben 50,00% 60,00% 4.évben 45,00% 55,00% 5.évben 40,00% 50,00% 6.évtől 0,00% 0,00% 2. használt lakás vásárlása esetén 3. hátralékos adós kisebb lakás vásárlása esetén 4. késedelmes deviza jelzáloghitel kiváltása esetén 1.évben 50,00% 2.évben 45,00% 3.évben 40,00% 4.évben 35,00% 5.évben 30,00% 6.évtől 0,00% 5. késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához 1.évben 50,00% 2.évben 50,00% 3.évben 45,00% 4.évben 40,00% 5.évben 35,00% 6.évtől 0,00% de legfeljebb a fennálló, még nem esedékes tőketartozás évi 3.5 %-a Kamat fordulónapja: szerződéskötés szerint, szerződéskötéstől számított 1 év október 1-31 között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4 5 bruttó kamat 10,21% 10,21% 10,21% nettó kamat 5,88% 5,16% 6,61% 6,61% kamattámogatás 4,33% 5,05% 3,61% 3,61% AKK_OTK 7,21% 7,21% 7,21% THM 6,13% 5,36% 6,92% 6,92% 2012.november 1-30 között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4 5 bruttó kamat 9,97% 9,97% 9,97% nettó kamat 5,79% 5,09% 6,49% 6,49% kamattámogatás 4,18% 4,88% 3,49% 3,49% AKK_OTK 6,97% 6,97% 6,97% THM 6,04% 5,29% 6,79% 6,79%

14

15 STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A kölcsön forgalmazása kizárólag a kirendeltségekben történik. Hatálybalépés napja: 2012.február 1. A kölcsön forgalmazását a Takarékszövetkezet 2012.április 1-i hatállyal megszünteti. Új kérelem nem fogadható be. Jelen hirdetmény a már megkötött szerződések érvényes kondícióit tartalmazza. 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat [1] : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-36 hónap) függetlenül: évi 23% [2] a fennálló tőketartozás után Kamatkedvezményre jogosult ügyfelek köre: A Hitelintézetnél, vagy más Banknál igényléskor minimum 2 hónapos lakossági forint fizetési számla múlttal rendelkezik: Kamatkedvezmény mértéke 0,50% A Hitelintézetnél igényléskor minimum 3 hónapos lakossági forint fizetési számla múlttal rendelkezik, számlája a hitel futamideje alatt is fennáll: 1% A Hitelintézetnél igényléskor minimum 3 hónapos lakossági forint fizetési számla múltal rendelkezik, melyre rendszeres munkabér, vagy nyugdíj átutalás érkezik, és a rendszeres átutalás a hitel futamideje alatt fennáll. 3% Amennyiben a kamatkedvezményre vonatkozó jogosultság már nem áll fenn, a jogosultság megszűnésének megállapítását követő kamatperiódus kezdőnapjával a kamatkedvezmény megszűnik, és az általános kamatmérték kerül felszámításra. Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Folyósítási jutalék Hitelintézeti fizetési számlára folyósításkor Más banknál vezetett számlára folyósításkor a szerződött összeg százalékában 1% 2% Készpénzben kifizetés esetén 2% Kezelési költség 3,50% THM mértéke 2 : minimum:26,39% maximum: 31,32% A kölcsön folyósításakor

16 2. Forint alapú Standard Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-72 hónap) függetlenül: évi 21% 2 a fennálló tőketartozás után Kamatkedvezményre jogosult ügyfelek köre: Kamatkedvezmény mértéke A Hitelintézetnél igényléskor minimum 3 hónapos lakossági forint fizetési számla múltal rendelkezik, melyre rendszeres munkabér, vagy nyugdíj átutalás érkezik, és a rendszeres átutalás a hitel futamideje alatt fennáll. 3% Amennyiben a kamatkedvezményre vonatkozó jogosultság már nem áll fenn, a jogosultság megszűnésének megállapítását követő kamatperiódus kezdőnapjával a kamatkedvezmény megszűnik, és az általános kamatmérték kerül felszámításra. Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Hitelintézeti fizetési számlára Folyósítási jutalék 1% folyósításkor Más banknál vezetett számlára (a szerződött összeg százalékában) 2% folyósításkor Kezelési költség (a fennálló tőketartozás százalékában) Készpénzben kifizetés esetén 2% 2,4 A kölcsön folyósításakor havi törlesztő részlet mellett kerül felszámításra THM mértéke 2 : 1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,58% maximum: 28,30% 1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,17% maximum: 27,54% 1 A Hitelintézet a jelen Hirdetményben feltüntetett díj vagy költség változtatásának jogát fenntartja, azokat a már fennálló hitelszerződésekre vonatkozóan kizárólag a Hitelintézet és ügyfelek között megkötött egyedi szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó általános feltételekben meghatározottak szerint jogosult egyoldalúan módosítani. 2 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

17 3. Egyéb díjak forint alapú kölcsön esetén Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Szerződésmódosítási díj A fennálló tőketartozás 0,5%, maximum Ft Szerződés módosítással egyidejűleg Előtörlesztési díj (12 hónapnál rövidebb hátralévő futamidő esetén) 3 A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra Előtörlesztéssel egyidejűleg A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül Előtörlesztési díj (12 hónapnál hosszabb hátralévő futamidő esetén) felszámításra Előtörlesztéssel egyidejűleg Rendkívüli ügyintézési díj Ft Kérelem benyújtásával egyidejűleg Rendkívüli levelezési díj 500 Ft / levél Értesítés megküldésével egyidejűleg Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja (ide nem értve a törlesztési táblázatot, melyet a Hitelintézet díjmentesen bocsát az ügyfél rendelkezésére) Ft/igazolás Kérelem benyújtásával egyidejűleg Hitelszámla zárlati költség 0% Zárlati költség megnyitott hitelszámla után, a számlán fennálló tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra, és minden üzleti év lezárását követően válik esedékessé. 5. Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre Lejárt hitelek kamatozása: Kamat mértéke () előtt megkötött szerződésekre 6% 6% Kamat mértéke () után megkötött szerződésekre A késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmada. Lejárt tőketartozás után a tényleges teljesités napjáig a mindenkori ügyleti kamat + évi. a tényleges teljesítés napjáig a szerződésben rögzített késedelmi kamat A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása A THM számításának képlete: (C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D 1 : az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t 1 =0, s I : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben kifejezve, X: THM értéke) 1 A Hitelintézet a jelen Hirdetményben feltüntetett kamat, díj vagy költség változtatásának jogát fenntartja, azokat a már fennálló hitelszerződésekre vonatkozóan kizárólag a Hitelintézet és az ügyfelek között megkötött egyedi szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó általános feltételekben meghatározottak szerint jogosult egyoldalúan módosítani. [2] A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. [3] Az előtörlesztési díj nem kerül felszámításra, ha (i) az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt; (ii) tizenkét hónap alatt egy alkalommal az ügyfél által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a ,- Ft-ot.

18 HIRDETMÉNY természetes személyek részére nyújtott devizahitel kiváltó forint hitel Érvényes: 2012.május 2-től ÚJ KÉRELEM NEM FOGADHATÓ BE! A befogadott kérelmek tekintetében a szerződéskötés és folyósítás végső határideje kamat "A" minősítésű adós 3 havi BUBOR+5 % 14,14% "B" minősítésű adós 3 havi BUBOR+5.5% 14,73% havonta 10-én "C" minősítésű adós 3 havi BUBOR+6 % 15,32% "D" minősítésű adós 3 havi BUBOR+6.5 % 15,92% kezelési költség 0,90% törlesztőrészletben annuitással Az ügyfélminősítés meghatározása a hitelkérelem benyújtásakor került meghatározásra. A Takarékszövetkezet az ügyfélminősítést évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredménye a kamatfelár mértékét nem érinti. Kamatkedvezmények Amennyiben az Adós(ok) a deviza alapú hitel végtörlesztéséhez minimum 25 % önerővel rendelkeztek, a Takarékszövetkezet a kamatfelárból 0.5 százalékpont engedélyez, a teljes futamidőre. Amennyiben az Adós(ok) a hitelkérelem benyújtásakor lakossági folyószámlával rendelkeznek, melyen rendszeres forgalom bonyolódik, valamint a számlához legalább tartós megbízás ill. beszedésre vonatkozó meghatalmazás kapcsolódik, a Takarékszövetkezet a kamatfelárból 0.5 százalékpont kamatkedvezményt engedélyezhet. A kedvezmény utólag, a kölcsönszerződés megkötését és folyósítást követően nem igényelhető! kedvezményt egy

19 HIRDETMÉNY természetes személyek részére nyújtott devizahitel kiváltó forint hitel Érvényes: 2012.május 2-től sgálat kedvezményt galább egy

20 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes 2012október 1-től ÚJ KÉRELEM A FELTÜNTETETT KONDÍCIÓKKAL NEM FOGADHATÓ BE! Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. Futamidő 365 nap és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki 21,14% hónap utolsó banki havi kamatfizetés alapkamat+10 % munkanapja rendelkezésre tartási 1,00% hónap utolsó banki havi díjfizetés jutalék munkanapja kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki hónap utolsó banki havi kamatfizetés alapkamat+5-9 % 19.92% munkanapja rendelkezésre tartási jutalék 1,00% hónap utolsó banki havi díjfizetés munkanapja Fogyasztási hitel és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek kamat jegybanki alapkamat 24,03% havonta 10-én % kezelési költség 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek kamat jegybanki 27,19% havonta 10-én alapkamat+12.5 % kezelési költség 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással 20

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2012.június 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2012.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2012.június

Részletesebben

Érvényes: 2014.augusztus 1-től

Érvényes: 2014.augusztus 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a fogyasztók részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2014.augusztus

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: a Takarék Személyi Kölcsön és a Takarék Folyószámlahitel hirdetmények közzététele A 44/2015. számú EFB határozattal elfogadva, érvényes

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.08.10. Hatálybalépés napja: 2015.08.10. AL/1. sz. melléklet: TAKARÉK Folyószámlahitel AL/2. sz. melléklet:

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 01. TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI HITELEK... 7 4. HITELKIVÁLTÁSI

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.07.01. Közzétéve: 2011.06.15. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2.

Részletesebben

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2014. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.04.15-től 1 1. Akciók 2015. április 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től 1 1. Akciók 2015. 07. 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FŐBB KONDÍCIÓI 2013. július 1-jétől Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása: Dátum

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 6-8. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 6-8. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói 406. Debrecen, Bethlen u. 6-8. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem igényelhető hitelek) A hirdetmény érvényességének kezdete: 00.04.0 Jóváhagyta a Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2015. február 01. A Hirdetmény közzététele: 2015. február

Részletesebben