HIRDETMÉNY. Érvényes: 2012.június 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. Érvényes: 2012.június 1-től"

Átírás

1 HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2012.június 1-től

2 Általános szabályok Minden hitelügyletben a Takarékszövetkezet a változtatás jogát fenntartja. A ok és kapcsolódó díjak, jutalékok mértéke és esedékessége egyedileg, a hitelszerződésben kerül megállapításra. Ha a fizetési határidők bankszünnapra esnek, a megelőző munkanapot kell fizetési határnapnak tekinteni. Kamatok elszámolása = tőke*láb %-ban*napok száma A számítás kezdő napja a folyósítás napja, utolsó napja a visszafizetést megelőző nap A Takarékszövetkezet 2008.október 1-től deviza alapú hitelt nem folyósít. A fennálló szerződések esetében a mindenkor esesékessé váló törlesztések, törlesztőrészletek, illetve bármilyen más pénzbeni kötelezettség teljesítésének elszámolása az esedékesség napján alkalmazott deviza eladási árfolyamon történik. THM (teljes hiteldíj mutató) A THM meghatározása a 83/2010 (III.25) Korm.rendelet előírásainak megfelelően történik. A teljes hiteldíj mutató meghatározásánál a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat, ide értve a ot, díjat, jutalékot, költséget és adót, valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségét veszi figyelembe a Takarékszövetkezet. Ilyen költségek a) fedezet értékbecslésének díja b) helyszíni szemle díja c) a számlavezetés és készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei, és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, kivéve a biztosítás és garancia díját jelzálog hitel esetén d) a hitelközvetítőnek fizetendő díj e) az ingatlan - nyilvántartási eljárás díja A THM számításánál nem vehető figyelembe a prolongálás költsége, a késedelmi, az egyéb olyan fizetési kötelezettség, mely a szerződésben vállalt kötelezettség nemteljesítéséből származik, a közjegyzői díj, valamint a számlavezetés és készpénzhelyettesítő fizetési eszköz használatának költségei, ha annak fenntartását a Takarékszövetkezet enm írja elő az adott hitelszerződéshez, és költségeit a vonatkozó szerződésben egyértelműen feltüntették Jelzálog hitel esetén két helyszíni szemle díja kerül figyelembe vételre a THM meghatározásakor. A THM számítása ahol Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. 2

3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek árfolyamkockázatát, továbbá a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes termékek kockázatát. A THM meghatározásakor figyelembe vett ún. kereskedelmi kommunikációs szabályok Jelzálog hitelnél a hitel összege Ft, futamideje 20 év; Hitelkártya és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 1 év; Ft összeghatárig nyújtott egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 3 év; Ft feletti egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 5 év. A 12/2001 (I.31) Kormányrendelet alapján állami támogatás mellett nyújtott kölcsönöknél a THM az ügyfél által fizetett nettó törlesztési teherre kerül meghatározásra. Ha a hitel szakaszosan, előre nem meghatározható időpontokban kerül folyósításra, a THM számításakor egy összegben folyósított hitelként kerül figyelembe vételre a kölcsön, és a helyszíni szemlék díja is ekkor kerül elszámolásra a THM-ben. Egyéb rendelkezések a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában. Nyomtatvány költség Késedelmi Díjak és jutalékok 520 Ft A késedelmi az ügyleti on felül kerül felszámításra, a lejárt esedékességű tőkére, ra és költségre január 1 előtt megkötött szerződésekre 6% 2012.január 1 után megkötött szerződésekre A késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alap egyharmada Év végi egyenlegértesítő díja Rendkívüli levelezési díj: Felszólító levél díja Felmondó levél díja tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 600 Ft/levél tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 700 Ft/levél 141 Ft 536 Ft Végrehajtási költség Fizetési meghagyásos eljárásban Végrehajtási eljárásban Tksz helyszíni szemle díja esedékes az eljárás megindításakor 2009.évi L.törvény 44. szerint az eljárási díj alapja a pénzkövetelés eljárás 2009.évi megindításakor L.törvény 45. fennálló, szerint az járulékok eljárási díj nélkül mértéke számított a díjalap értéke, után alapeljárásban pontja szerint e) 3%, pontja de legalább szerint 1%, 5.000Ft de legalább és legfeljebb forint, 000 legfeljebb Ft forint, ha a végrehajtás foganatosítása a fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb forint; Ft/alkalom/ingatlan Hitelbírálati díj 0,50% min Ft - max Ft Folyósítási jutalék 0,50% min Ft - max Ft Szerződésmódosítási díj 1,00% max Ft Feltételes hitelígérvény kiadásának díja: Előtörlesztési díj Zárlati/végtörlesztési díj: Halasztás díja Prolongálás díja Ft A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra előtt megkötött szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft után megkötött szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft előtt megkötött szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft 3

4 után megkötött szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft 4

5 Monitoring díj Ft + a fedezet felülvizsgálatának díja Az értékbecslés díja abban az esetben kerül felszámításra monitoring díjként, amennyiben azt a Tksz rendeli meg és egyenlíti ki az értékbecslő részére. A díjról kiállított számla másolata a hiteldosszié mellékletét képezi, melynek alapján a díj a szerződésen terhelésre kerül. Tartozás igazolás kiállításának díja: Hozzájáruló nyilatkozat Rendkívüli ügyintézés díja: Call center hívás díja: Szerződésmódosítással nem járó kérelem elbírálásának díja: Ft Ft Ft 350 Ft/2 hívás Ft Hitel átváltás díja: 2,00% max Ft A díj felszámítására akkor kerül sor, amikor az ügyfél részére a Tksz kedvezményesebb ozású új kölcsönt folyósít. A díj számításának alapja az előtörlesztéssel érintett tőketartozás Hitel átutalással történő folyósításának díja: Tulajdoni lap díja Takarnetből történő lekérés Hiteles tulajdoni lap beszerzés Térképmásolat díja Takarnetből történő lekérés Hiteles térképmásolat beszerzés Saját számláról történő hitel beszedési díja Egyenlegértesítő/kivonat díja a kölcsön lezárásakor Jelzálogjog bejegyzés díja Opciós jog bejegyzés díja Jelzálogjog átjegyzés díja Jelzálogjog törlés díja Opciós jog törlés díja 52 Ft/alkalom 0,30% minimum Ft Ft Ft Ft Ft 141 Ft mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan Az egyes hiteltípusokra érvényes külön felszámítandó díjakat és jutalékokat a termékekre vonatkozó Hirdetmények tartalmazzák. Hitelfedezeti élebiztosítás díja: (Folyószámla hitel és fogyasztási hitelek esetén megkötése kötelező! évi 1.35% vagy havi 0.113% június 1-től érvényes alapok Jegybanki alap 7,0000% érvényes től Jegybanki alap én 7,0000% 1 hónapos BUBOR 7,1200% érvényes között 3 hónapos BUBOR 7,2600% érvényes között 1 hónapos EURIBOR 0,0387% érvényes között 3 hónapos EURIBOR 1 hónapos CHF Libor 3 hónapos CHF Libor 0,7830% érvényes között 0,0458% érvényes között 0,1100% érvényes között 5

6 HIRDETMÉNY Érvényes 2012.június 1-től Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a hitelkeret megnyitásakor egy összegben esedékes. Futamidő 364 nap 1 havi BUBOR+10% 24,31% havi fizetés hónap utolsó banki munkanapját követő rendelkezésre tartási munkanap 1,50% havi díjfizetés jutalék Fogyasztási hitel A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a éven belüli hitel esetén egy összegben, a folyósításkor, éven túli hitel esetén a törlesztőrészlettel együtt esedékes. Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel 1 havi 24,81% BUBOR+10.5% havonta 15-én kezelési költség 1,50% törlesztőrészletben annuitással 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel 1 havi 27,98% BUBOR+12.5% havonta 15-én kezelési költség 2,00% törlesztőrészletben annuitással 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel 1 havi 29,27% BUBOR+13.5% havonta 15-én kezelési költség 2,00% törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel 1 havi 27,34% BUBOR+12.5% havonta 15-én kezelési költség 1,50% törlesztőrészletben annuitással 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel 1 havi 29,27% BUBOR+13.5% havonta 15-én kezelési költség 2,00% törlesztőrészletben annuitással *A mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kockázatát. 6

7 HIRDETMÉNY 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási Érvényes hitel 2012.június 1-től 1 havi 31,88% BUBOR+15.5% havonta 15-én kezelési költség 2,00% törlesztőrészletben annuitással *A mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kockázatát. 7

8 HIRDETMÉNY Érvényes 2012.június 1-től A Takarékszövetkezet munkavállalói részére nyújtott hitelek (a kedvezményes kondíciók a munkaviszony fennállása alatt érvényesek!!!) Folyószámla hitel dolgozói Futamidő 364 nap hónap utolsó banki JBA+5 % 12,86% munkanapját követő havi fizetés munkanap Fogyasztási hitel dolgozói Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel 3 havi BUBOR+3% 14,12% kezelési költség 0,00% 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel havonta 2-án 3 havi BUBOR+4% 15,28% kezelési költség 0,00% havonta 2-án 5 éven túli, de legfeljebb 120 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel 3 havi BUBOR+5% 16,45% kezelési költség 0,00% havonta 2-án *A mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kockázatát. 8

9 HIRDETMÉNY Érvényes 2012.június 1-től Jelzálog hitel (forint alapú) 1-5 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 1 havi BUBOR+6.5% kezelési költség 1,50% 17,25% havonta 15-én rend.tartási jutalék 2,00% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+8.5 % kezelési költség 0,00% 18,00% havonta 15-én rend.tartási jutalék 2,00% 5 éven túli, de legfeljebb 120 hónap futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 1 havi BUBOR+7.5% 19,07% havonta 15-én kezelési költség 2,00% rend.tartási jutalék 2,00% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+10% 19,83% havonta 15-én kezelési költség 0,00% rend.tartási jutalék 2,00% Dolgozói jelzálog hitel (forint alapú) 1-10 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 1 havi BUBOR+5% 13,70% kezelési költség 0,00% havonta 2-án rend.tartási jutalék 0,00% folyósítási jutalék 0,20% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén kezelési költség 0,00% havonta 2-án 3 havi BUBOR+5% 13,84% rend.tartási jutalék 0,00% folyósítási jutalék 0,20% *A mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kockázatát. 9

10 HIRDETMÉNY Érvényes 2012.június 1-től Lakáscélú hitelek Lakáscélú közvetlen támogatások Díj Díj mértéke* Esedékesség Törlesztés módja Hitelbírálati díj Tksz-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása esetén díjmentes Piaci ozású forint alapú lakáscélú hitelek 1-5 éves futamidejű piaci ozású lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+5% 15,99% kezelési költség 2,00% havonta 15-én rend.tartási jutalék 1,00% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+ 7.5% 16,58% havonta 15-én kezelési költség 0,00% rend.tartási jutalék 1,00% 5 éven túli, de legfeljebb 240 hónap futamidő mellett nyújtott lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+5% 14,81% kezelési költség 1,00% havonta 15-én rend.tartási jutalék 1,00% 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+6.5 % 15,40% havonta 15-én kezelési költség 0,00% rend.tartási jutalék 1,00% *A mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kockázatát. 10

11 STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A kölcsön forgalmazása kizárólag a kirendeltségekben történik. Hatálybalépés napja: 2012.február 1. A kölcsön forgalmazását a Takarékszövetkezet 2012.április 1-i hatállyal megszünteti. Új kérelem nem fogadható be. Jelen hirdetmény a már megkötött szerződések érvényes kondícióit tartalmazza. 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat [1] : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-36 hónap) függetlenül: évi 23% [2] a fennálló tőketartozás után Kamatkedvezményre jogosult ügyfelek köre: A Hitelintézetnél, vagy más Banknál igényléskor minimum 2 hónapos lakossági forint fizetési számla múlttal rendelkezik: Kamatkedvezmény mértéke 0,50% A Hitelintézetnél igényléskor minimum 3 hónapos lakossági forint fizetési számla múlttal rendelkezik, számlája a hitel futamideje alatt is fennáll: 1% A Hitelintézetnél igényléskor minimum 3 hónapos lakossági forint fizetési számla múltal rendelkezik, melyre rendszeres munkabér, vagy nyugdíj átutalás érkezik, és a rendszeres átutalás a hitel futamideje alatt fennáll. 3% Amennyiben a kedvezményre vonatkozó jogosultság már nem áll fenn, a jogosultság megszűnésének megállapítását követő periódus kezdőnapjával a kedvezmény megszűnik, és az általános mérték kerül felszámításra. Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Folyósítási jutalék Hitelintézeti fizetési számlára folyósításkor Más banknál vezetett számlára folyósításkor a szerződött összeg százalékában 1% 2% Készpénzben kifizetés esetén 2% Kezelési költség 3,50% THM mértéke 2 : minimum:26,39% maximum: 31,32% A kölcsön folyósításakor

12 2. Forint alapú Standard Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-72 hónap) függetlenül: évi 21% 2 a fennálló tőketartozás után Kamatkedvezményre jogosult ügyfelek köre: Kamatkedvezmény mértéke A Hitelintézetnél igényléskor minimum 3 hónapos lakossági forint fizetési számla múltal rendelkezik, melyre rendszeres munkabér, vagy nyugdíj átutalás érkezik, és a rendszeres átutalás a hitel futamideje alatt fennáll. 3% Amennyiben a kedvezményre vonatkozó jogosultság már nem áll fenn, a jogosultság megszűnésének megállapítását követő periódus kezdőnapjával a kedvezmény megszűnik, és az általános mérték kerül felszámításra. Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Hitelintézeti fizetési számlára Folyósítási jutalék 1% folyósításkor Más banknál vezetett számlára (a szerződött összeg százalékában) 2% folyósításkor Kezelési költség (a fennálló tőketartozás százalékában) Készpénzben kifizetés esetén 2% 2,4 A kölcsön folyósításakor havi törlesztő részlet mellett kerül felszámításra THM mértéke 2 : 1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,58% maximum: 28,30% 1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,17% maximum: 27,54% 1 A Hitelintézet a jelen Hirdetményben feltüntetett díj vagy költség változtatásának jogát fenntartja, azokat a már fennálló hitelszerződésekre vonatkozóan kizárólag a Hitelintézet és ügyfelek között megkötött egyedi szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó általános feltételekben meghatározottak szerint jogosult egyoldalúan módosítani. 2 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kockázatát.

13 3. Egyéb díjak forint alapú kölcsön esetén Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Szerződésmódosítási díj A fennálló tőketartozás 0,5%, maximum Ft Szerződés módosítással egyidejűleg Előtörlesztési díj (12 hónapnál rövidebb hátralévő futamidő esetén) 3 A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra Előtörlesztéssel egyidejűleg A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül Előtörlesztési díj (12 hónapnál hosszabb hátralévő futamidő esetén) felszámításra Előtörlesztéssel egyidejűleg Rendkívüli ügyintézési díj Ft Kérelem benyújtásával egyidejűleg Rendkívüli levelezési díj 500 Ft / levél Értesítés megküldésével egyidejűleg Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja (ide nem értve a törlesztési táblázatot, melyet a Hitelintézet díjmentesen bocsát az ügyfél rendelkezésére) Ft/igazolás Kérelem benyújtásával egyidejűleg Hitelszámla zárlati költség 0% Zárlati költség megnyitott hitelszámla után, a számlán fennálló tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra, és minden üzleti év lezárását követően válik esedékessé. 5. Késedelmi mértéke: Megnevezés Késedelmi a késedelmes tőkére az ügyleti on felül Késedelmi a késedelmes ügyleti ra és minden egyéb díjra vagy költségre Lejárt hitelek ozása: Kamat mértéke () előtt megkötött szerződésekre 6% 6% Kamat mértéke () után megkötött szerződésekre A késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alap egyharmada. Lejárt tőketartozás után a tényleges teljesités napjáig a mindenkori ügyleti + évi. a tényleges teljesítés napjáig a szerződésben rögzített késedelmi A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása A THM számításának képlete: (C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D 1 : az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t 1 =0, s I : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben kifejezve, X: THM értéke) 1 A Hitelintézet a jelen Hirdetményben feltüntetett, díj vagy költség változtatásának jogát fenntartja, azokat a már fennálló hitelszerződésekre vonatkozóan kizárólag a Hitelintézet és az ügyfelek között megkötött egyedi szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó általános feltételekben meghatározottak szerint jogosult egyoldalúan módosítani. [2] A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kockázatát. [3] Az előtörlesztési díj nem kerül felszámításra, ha (i) az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt; (ii) tizenkét hónap alatt egy alkalommal az ügyfél által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a ,- Ft-ot.

14 HIRDETMÉNY nyújtott devizahitel kiváltó forint hitel Érvényes: 2012.május 2-től ÚJ KÉRELEM NEM FOGADHATÓ BE! A befogadott kérelmek tekintetében a szerződéskötés és folyósítás végső határideje "A" minősítésű adós 3 havi BUBOR+5 % 14,58% "B" minősítésű adós 3 havi BUBOR+5.5 % 15,16% "C" minősítésű adós 3 havi BUBOR+6 % 15,75% havonta 10-én "D" minősítésű adós 3 havi BUBOR+6.5 % 16,34% kezelési költség 0,90% törlesztőrészletben annuitással Az ügyfélminősítés meghatározása a hitelkérelem benyújtásakor került meghatározásra. A Takarékszövetkezet az ügyfélminősítést évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredménye a felár mértékét nem érinti. Kamatkedvezmények Amennyiben az Adós(ok) a deviza alapú hitel végtörlesztéséhez minimum 25 % önerővel rendelkeztek, a Takarékszövetkezet a felárból 0.5 százalékpont kedvezményt engedélyez, a teljes futamidőre. Amennyiben az Adós(ok) a hitelkérelem benyújtásakor lakossági folyószámlával rendelkeznek, melyen rendszeres forgalom bonyolódik, valamint a számlához legalább egy tartós megbízás ill. beszedésre vonatkozó meghatalmazás kapcsolódik, a Takarékszövetkezet a felárból 0.5 százalékpont kedvezményt engedélyezhet. A kedvezmény utólag, a kölcsönszerződés megkötését és folyósítást követően nem igényelhető!

15 Tisztelt Ügyfeleink! A kölcsönök ai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011.évi CXLVIII.törvény 6. (2) bekezdése értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy a 2012.április 1. előtt a természetes személlyel kötött 1 évnél hosszabb hátralevő futamidejű jelzálog-hitelszerződés esetében a fogyasztó 2012.augusztus 31-ig egy alkalommal kérheti a szerződés -számára hozzáférhetővé tett feltételeknek megfelelő - módosítását, újrakötését vagy kiváltását, hogy az megfeleljen a kölcsönök ai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011.évi CXLVIII.törvény 4. -ával megállapított rendelkezéseknek azzal, hogy az új hitel a) forinthitel lehet, ha az eredeti hitel forinthitel b) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel lehet, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más, a c) pontban meg nem határozott devizahitel c) svájci frank hitel, svájci frank alapú hitel, euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel lehet, ha az eredeti hitel svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel A már fennálló szerződés módosítására, újrakötésére vagy kiváltására az a fogyasztó jogosult, aki az átalakításra vonatkozó írásbeli kérelme benyújtását követő 60 napon belül a módosításhoz szükséges dokumentumokat a Takarékszövetkezet számára hiánytalanul benyújtja. A Takarékszövetkezet a módosításhoz az alábbi dokumentumok benyújtását írja elő: a) adós és adóstárs 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolása vagy NAV jövedelemigazolása b) fedezeti ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi hiteles teljes tulajdoni lapja c) fedezeti ingatlan(ok) 90 napnál nem régebbi forgalmi értékbecslése A Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslők DUNA HOUSE MAGYARORSZÁG Kft Kapcsolattartó: Kiss Gergely 30/ vagy Kiss Éva 30/ MÁTRAHOLDING ZRT Értékbecslés megrendelés: 1/ CSÚCS INGATLAN KFT Kapcsolattartó: Kalmár Gerzson 30/ A 2011.évi CXLVIII.törvény a Magyar Közlöny 2011.évi 132.számában, 2011.november 14-én jelent meg. A jogszabályt az Országgyűlés a 2011.évi CXCIII.törvény val módosította. A módosító jogszabály a Magyar Közlöny 163.számában, 2011.december 29-én jelent meg. Kérésükre a jogszabály szövegét kirendeltségeinkben megtekinthetik. BUDA TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET

16 Hirdetmény Érvényes 2012.május 2-től ÚJ KÉRELEM A FELTÜNTETETT KONDÍCIÓKKAL NEM FOGADHATÓ BE! Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. Futamidő és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) jegybanki 21,88% hónap utolsó banki havi fizetés alap+10 % munkanapja rendelkezésre tartási 1,00% hónap utolsó banki havi díjfizetés jutalék munkanapja 365 nap kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) jegybanki hónap utolsó banki havi fizetés alap+5-9 % 20.66% munkanapja rendelkezésre tartási jutalék 1,00% hónap utolsó banki havi díjfizetés munkanapja Fogyasztási hitel és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek jegybanki alap + 22,51% havonta 10-én 10.5 % kezelési költség 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek jegybanki 24,99% havonta 10-én alap+12.5 % kezelési költség 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással 16

17 Hirdetmény Érvényes 2012.május 2-től kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek jegybanki alap % % havonta 10-én A felár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. kezelési költség 2,00% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Rendelkezésre tartási 0,50% jutalék Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek jegybanki 25,62% havonta 10-én alap+12.5 % kezelési költség 2,00% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Rendelkezésre tartási 0,50% jutalék Szabad felhasználású jelzálog hitel HUF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Forint alapú hitel jegybanki alap+6.5 % 17,08% havonta 10-én kezelési költség 1,50% havonta 10-én annuitással havonta kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) jegybanki alap+ 3-5 % % havonta 10-én A felár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. kezelési költség 2,00% havonta 10-én annuitással havonta Rendelkezésre tartási 0,50% jutalék 17

18 Hirdetmény Érvényes 2012.május 2-től Szabad felhasználású jelzálog hitel CHF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek részére 1 h CHF Libor+9% 10,36% havonta 13-án konverziós jutalék 0 Ft Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek részére 1 h CHF Libor+9.4% 11,94% havonta 13-án kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) 3 h CHF Libor+3% 4,85% havonta 13-án kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft havonta 13-án törlesztőrészlettel egyidőben Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek részére 3 h CHF Libor+3% 4,85% havonta 13-án kezelési költség 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft havonta 13-án törlesztőrészlettel egyidőben 18

19 Lakáscélú hitelek Hirdetmény Érvényes 2012.május 2-től 2009.július 1-től kezdődően, a 12/2001 (I.31) Korm.rendelet módosítása miatt új hitelkérelem nem fogadható be. A fennálló szerződések tekintetében befogadható kérelmek: lakásépítési kedvezmény jóváírása utóbb született gyermek után. A már megkötött szerződések érvényes kondíció: és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) után megkötött szerződések nettó 6,14% 7,50% havonta 15-én kiegészítő támogatás 3,77% - - kezelési költség 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben ig megkötött szerződések nettó 5,00% 6,28% havonta 15-én kiegészítő támogatás 4,12% - - kezelési költség 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben között megkötött szerződések nettó 5,00% 6,27% havonta 15-én kiegészítő támogatás 4,28% - - kezelési költség 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben A és a támogatás mértékének számítása: ig megkötött szerződések esetén Alap: 1 éves futamidejű állampapír referencia hozama (AKK1) A számítás módja: bruttó AKK1+4%-1 % kezelési költség évi 1 % kieg.támogatás AKK1-2 % nettó bruttó -kieg.támogatás érvényes alapa 6,12% től között megkötött szerződések esetén közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont Alap: kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó AKK2+4%-1 % kezelési költség évi 1 % kieg.támogatás AKK2-2 % nettó bruttó -kieg.támogatás érvényes alapa 6,28% től után megkötött szerződések esetén közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont Alap: kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó AKK2*110 %+4%-1% kezelési költség évi 1 % kieg.támogatás AKK2*60 % nettó bruttó -kieg.támogatás érvényes alapa 6,28% től 19

20 Hirdetmény Érvényes 2012.május 2-től kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) után megkötött szerződések nettó 5,14% 7,51% havonta 15-én kiegészítő támogatás 3,77% - - kezelési költség 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben ig megkötött szerződések nettó 4,00% 6,29% havonta 15-én kiegészítő támogatás 4,12% - - kezelési költség 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben között megkötött szerződések nettó 4,00% 6,28% havonta 15-én kiegészítő támogatás 4,28% - - kezelési költség 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben A és a támogatás mértékének számítása: ig megkötött szerződések esetén Alap: 1 éves futamidejű állampapír referencia hozama (AKK1) A számítás módja: bruttó AKK1+4%-2 % kezelési költség évi 2 % kieg.támogatás AKK1-2 % nettó bruttó -kieg.támogatás érvényes alapa 6,12% től között megkötött szerződések esetén Alap: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont A számítás módja: bruttó AKK2+4%-2 % kezelési költség évi 2 % kieg.támogatás AKK2-2 % nettó bruttó -kieg.támogatás érvényes alapa 6,28% től után megkötött szerződések esetén Alap: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont A számítás módja: kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) bruttó AKK2*110 %+4%-2% kezelési költség évi 2 % kieg.támogatás AKK2*60 % nettó bruttó -kieg.támogatás érvényes alapa 6,28% től Az alapot az Állami Adósságkezelő Központ teszi közzé internetes honlapján. 20

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.07.01. Közzétéve: 2011.06.15. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2.

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2014. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 01. TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI HITELEK... 7 4. HITELKIVÁLTÁSI

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FŐBB KONDÍCIÓI 2013. július 1-jétől Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása: Dátum

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.08.10. Hatálybalépés napja: 2015.08.10. AL/1. sz. melléklet: TAKARÉK Folyószámlahitel AL/2. sz. melléklet:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. október 09. Hatályos: 2014. október 09. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.01.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2015. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2012.09.03. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben