1. Bevezetés. 2. A vizsgálat legfontosabb eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Bevezetés. 2. A vizsgálat legfontosabb eredményei"

Átírás

1 1. Bevezetés Tanulmányunk kvantitatív tartalomelemzési módszer segítségével vizsgálta a magyar országgyűlési választások médiaképét a külföldi újságok és hírügynökségek anyagaiban. Az elemzés a Magyar Távirat Iroda Külföldi Hírlevelében szereplő, március 1. és május 31. között (a 9. héttől a 22. hétig) kiadott magyar vonatkozású újsághírekre és hírügynökségi beszámolókra terjedt ki. Az adatfelvétel során a magyar vonatkozású híradásokat (összesen 372 cikk) sztenderd kódlapok alapján jellemeztük, majd adatbázist hoztunk létre, és statisztikai szempontok szerint értelmeztük. Az elemzés során azt vizsgáltuk, hogy az egyes paraméterek alapján milyen releváns jelenségek és tendenciák rajzolódnak ki az adatokból. A vizsgálat összesen három hónapot foglalt magába 1. Az elemzett időszak a választási- és kampányesemények, valamint a külföldi média magyar vonatkozású aktivitásának függvényében több szakaszra bontható. Március első három hete már a korteshadjárat időszaka, de az igazi kampány március utolsó napjaira és a két forduló közötti időszakra datálható. A választások második fordulója után a koalíciós tárgyalások és a kormányalakítás keltették fel a média érdeklődését. Mivel a híradások többsége átfogó, összegző írás volt a magyar politikai eseményekről, így a hírek jellemzőinek bemutatása mellett vizsgálatunk fókuszába a szereplőket állítottuk, felmérve médiahasználatukat és megjelenítésüket, valamint az általuk érintett témákat is. Ha a táblázatok egyes kategóriájába egyetlen műsoregység sem volt sorolható, akkor jel szerepel, a fél százaléknál alacsonyabb esetszámot pedig a nulla jelzi. A táblázatokban és az ábrákon közölt százalékos adatok összege a kerekítések miatt eltérhet a száz százaléktól. 2. A vizsgálat legfontosabb eredményei 1 A hetének márciusba átnyúló négy napját a 10. héthez soroltuk

2 A külföldi médiumok csak a jelentősebb magyarországi politikai eseményeket követték nyomon (választási fordulók, kormányalakítás), a kisebb történésekre általában késve és kontextusba ágyazva reagáltak. A hírek forrását vizsgálva kimutathatóvá vált, hogy a magyarországi események iránt elsősorban Ausztria, Románia és Szlovákia médiumai, tehát a szomszédos országok, valamint az európai fejlődési folyamatban kiemelkedő szerepet játszó államok, így a németországi, franciaországi, illetve az Európai Unió központjához kötődő (Brüsszel) források tanúsítottak nagy érdeklődést (1. táblázat). Leggyakrabban a (német nyelvű) konzervatív lapok (Die Presse, Frankfurter Allgemeine Zeitung) foglalkoztak magyar témájú eseményekkel. A hírek másik jelentős forrásának a gazdasági lapok tekinthetők, ezek a magyar vonatkozású híradások 13 százalékát közölték. Emellett egy román médium a Ziarul került fel a legtöbb magyar vonatkozású cikket közlő újságok listájára (2. táblázat). A magyarországi történéseket gyakorlatilag négy szereplő: Orbán Viktor, Medgyessy Péter, Csurka István és Kovács László jelenítette meg (4. táblázat). Az ex-miniszterelnökhöz a megjelenések harmada (30%), az MSZP kormányfő-jelöltjéhez ötöde (18%), a MIÉP és az MSZP elnökéhez pedig huszada (6%, ill. 5%) kötődött. Kiemelésre érdemes, hogy a többi pártvezető gyakorlatilag nem került be a híráramba. A pártok megjelenését a MIÉP vezette (10%) az MSZP és a Fidesz előtt (8%-8%). A jelöltek médiahasználatának megoszlása nem mutatott jelentős eltérést a konzervatív lapok esetében. A baloldali és liberális besorolású újságok viszont a jobboldali jelöltet (10%) a baloldalinál (5%) lényegesen gyakrabban szerepeltették (7. táblázat). Orbán Viktor szerepléseinek negyedében (26%) kapott minősítő jelzőt, Medgyessynél ez arány valamivel kisebb (20%) volt. Orbán Viktor konzervatív, nacionalista beállítottságú karizmatikus politikusként jelent meg a híradásokban. Ellenfelét, Medgyessy Pétert kevésbé karizmatikusként, de elegáns pénzügyi szakemberként ábrázolták a külföldi lapok (8. táblázat). 3. A híradások általános jellemzői 2

3 Az általunk vizsgált és Magyarországhoz kapcsolódó 372 hír több mint száz médiumban jelent meg. Ezek a híradások időben egyenetlenül oszlottak meg: minden második (57%) áprilishoz, a választások hónapjához volt köthető, ezt a májusi (31%), illetve a márciusi (12%) keltezésű tudósítások követték. 3.1 A hírek időbeni megoszlása A vizsgált hónapok közül márciusban jelent meg a legkevesebb olyan hír, amely magyar vonatkozású eseménnyel foglalkozott, ekkor hetente az összes vizsgált hír 2-4 százaléka került napvilágra (1. ábra). Az igazi áttörést április első hete az első forduló időpontja jelentette (14%). Az ezt követő két héten a híradások száma márciushoz képest többszörösére emelkedett (16%, 10 %). A csúcspont a második fordulót követő hétre (17. hét) esett (17%). Ezután, ( hét) bár radikális csökkenés következett be, a Magyarországról szóló hírek száma még mindig meghaladta a március eleji összesített értékeket (5-10%). A hírek mennyiségi eloszlását vizsgálva az a kézenfekvő következtetés vonható le, hogy a külföldi médiumok kizárólag a jelentősebb politikai eseményeket követték nyomon (választási fordulók, kormányalakítás), a kisebb történésekre általában csak késve és szélesebb kontextusba ágyazva reagáltak. 1. ábra A hírek idő beni m egoszlása, százalék Százalék Hetek 3

4 3.2 A hírek forrásai A magyarországi események iránt Ausztria, Románia és Szlovákia, tehát a szomszédos országok médiumai, valamint az európai fejlődési folyamatban kiemelkedő szerepet játszó államok, így Németország és Franciaország sajtója, illetve az általánosan hivatkozott brüsszeli források tanúsítottak nagy érdeklődést (1. táblázat). A híradások ötöde (19%) Ausztriából származott, de kiemelhető még a román sajtó aktivitása is (11%), csakúgy, mint Szlovákiáé (8%). A fenti államoknál kisebb érdeklődést mutatott Jugoszlávia (4%) és Ukrajna (3%) sajtója. Ugyanakkor két, hasonló geopolitikai helyzetben lévő visegrádi tagállam Lengyelország és Csehország médiája is ehhez hasonló aktivitást produkált. Horvátország és Szlovénia sajtójának figyelme kifejezetten csekélynek mondható, itt a részarány egy százalék alatt maradt. Az európai nagyhatalmak közül a német sajtó volt a legtevékenyebb (12%). Ugyanakkor az EU központja is kiemelt érdeklődést mutatott a magyarországi történések iránt, a hírek tizede innen származott. A francia (6%) és az amerikai (5%) médiumok figyelme ennél valamivel kisebb volt. A legcsekélyebb érdeklődést a magyar események iránt a brit sajtó mutatta (3%). 1. táblázat A hírek forrása országok szerinti bontásban, százalék Ország Összes hír Ausztria 19 Németország 12 Románia 11 EU (Brüsszel) 10 Szlovákia 8 Franciaország 6 USA 5 Csehország 5 Jugoszlávia 4 Lengyelország 4 Ukrajna 3 Anglia 3 Egyéb 10 összesen: 100 A vizsgált MTI hírek többsége tartalmazott valamilyen utalást, meghatározást (például konzervatív, baloldali, gazdasági) a külföldi hírforrás orientációjára vonatkozóan (2. táblázat). (A táblázatban csak az egy százalékos arányt meghaladó lapok szerepelnek.) 4

5 Ha megvizsgáljuk a hírforrások orientációját eltekintve azoktól, amelyek nem rendelkeztek meghatározással az MTI beszámolóiban, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy leggyakrabban a német nyelvű konzervatív lapok (Die Presse, Frankfurter Allgemeine Zeitung) foglalkoztak magyar témájú anyagokkal. Az összes híradás 15 százaléka e két konzervatív lapban jelent meg. A hírek másik jelentős forrásának a gazdasági lapok tekinthetők, ezek a magyar vonatkozású híradások 13 százalékát közölték. A liberálisnak mondott újságokból a hírek öt százaléka, a baloldaliakból pedig három százaléka származott. Az angol és német nyelvű lapok mellett mindössze egy román médium a Ziarul került fel a legtöbb magyar vonatkozású cikket közlő újságok listájára. 2. táblázat A hírek forrása a médiumok orientációja szerint, százalékban (Az egy százalékot elérő médiumok) Médium Besorolás Összes hír Die Presse Konzervatív 8 Frankfurter Allgemeine Zeitung Konzervatív 7 Liberation Baloldali 3 Der Standard Liberális 5 Handelsblatt Gazdasági 6 Financial Times Gazdasági 4 Wall Street Journal Gazdasági 2 Ziarul Gazdasági 1 Neue Zürcher Zeitung Nincsen 5 Kurier Nincsen 4 New York Times Nincsen 3 Economist Nincsen 1 Hírügynökségek Nincsen 5 egyéb médiumok (egy százaléknál kisebb részesedésű médiumok) Nincsen 46 összesen: A hírek témái A híradások témaválasztását természetesen alapvetően meghatározta a vizsgált időszak legjelentősebb eseménye: az országgyűlési választás. A kampány alatt és a választási fordulók között a külföldi médiumok többsége is a politikai történésekkel és az esélyek latolgatásával foglalkozott (3. táblázat). Az általunk feldolgozott hírek többsége belpolitikai (52%), illetve külpolitikai témákat érintett (32%). Kiemelhető még az ország gazdasági helyzetét és kapcsolatait taglalók cikkek aránya (7%). Más magyar vonatkozású történéseket média (3%), kultúra, tudomány (2%), 5

6 botrányok (2%), egyéb témák (2%) ismertető tudósítások, ügyek viszont csak igen ritkán kerültek be a magyar nemzeti hírügynökség hírfolyamába. 3. táblázat A hírek témái, százalékban Témák Előfordulás Belpolitika 52 Külpolitika 32 Gazdaság 7 Média 3 Kultúra, oktatás, tudomány 2 Botrányok 2 Egyéb 2 összesen: 100 6

7 4. A híradások szereplői A hírek témái után a híradások szereplőinek főbb jellemzőit is górcső alá vettük 2. A politikai szféra képviselői mellett a kulturális és gazdasági élet prominenseinek előfordulását is vizsgáltuk, de ez utóbbiak aránya alig haladta meg a két százalékot. A külföldi médiumok értelmezésében a magyarországi történéseket gyakorlatilag négy szereplő: Orbán Viktor, Medgyessy Péter, Csurka István és Kovács László jelenítette meg (4. táblázat). Az ex-miniszterelnökhöz a megjelenések harmada (30%), az MSZP kormányfőjelöltjéhez ötöde (18%), a MIÉP és az MSZP elnökéhez pedig huszada (6% ill. 5%) kötődött. Kiemelésre érdemes, hogy a fontosabb politikai szereplők közül a többi pártvezető gyakorlatilag háttérbe szorult. Az egyszázalékos előfordulási arányt is mindössze öten tudták meghaladni: Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke (2%), Kövér László és Szájer József, a Fidesz két elnökhelyettese, Mádl Ferenc államfő (1%), illetve Markó Béla, az RMDSZ vezetője (1%). Ugyanakkor Dávid Ibolya médiahasználata statisztikailag elenyésző volt, úgy tűnik, a külföldi újságok szemében nem jelent meg önálló politikai tényezőként. 4. táblázat Politikai szereplők előfordulása a hírekben, százalékban Szereplő Összes hír Orbán Viktor 30 Medgyessy Péter 18 Csurka István 6 Kovács László 5 Kuncze Gábor 2 Kövér László 1 Szájer József 1 Mádl Ferenc 1 Markó Béla 1 Egyéb 35 összesen: 100 A híradások politikai szereplői mellett vizsgáltuk a tudósításokban előforduló szakértőket is, akiknek a véleményét, állásfoglalását idézték az elemzett médiumok. A külföldi lapok csak minden tizedik hírben hivatkoztak magyarországi szakértőre, de ezek többsége sem konkrét személyre vonatkozott, hanem leginkább elemzőre és közvéleménykutató cégre (3%-3%, az összes hír arányában). 7

8 A szereplők médiahasználatának vizsgálata során érdemes feltárni intézményi kötődésüket is (5. táblázat). A kormányzati hatalomért vetélkedő két nagy párt vezetője egyaránt, mint pártpolitikán felülálló vezető, kormányfő-jelölt jelent meg a külföldi médiában. Ennek köszönhetően a pártok megjelenését a MIÉP vezette (10%) az MSZP és a Fidesz előtt (8%-8%). A pártok közül még az SZDSZ (4%) előfordulását érdemes kiemelni, míg a többi párt szereplésének száma statisztikailag elhanyagolható maradt, arányuk összesen is alig érte el az egy százalékot. A kormányokra vonatkozó hivatkozások után a nem magyar intézmények képviselői fordultak elő a leggyakrabban a hírekben (15%). 5. táblázat A szereplők intézményi kötődése, százalékban Intézmény Médiahasználat Jobboldali kormány 26 Baloldali kormány 19 MIÉP 10 MSZP 8 FIDESZ 8 SZDSZ 4 Egyéb párt 1 Kultúra, tudomány 2 Külképviselet 2 Köztársasági elnök hivatala 1 Határon túli magyar szervezet 1 Nem magyar intézmény 15 Egyéb 3 összesen: Magyar szereplőnek tekintettük a határon túli magyar közélet képviselőit is. 8

9 5. Miniszterelnök-jelöltek médiahasználata Orbán Viktor összesen 193 hírben (52%) jelent meg szereplőként, vetélytársa Medgyessy Péter pedig 116 híradásban (31%) fordult elő. A jobboldali jelöltet elsősorban a választások előtti kampányidőszakban, valamint a két forduló között választották elemzésük tárgyául a vizsgált újságok, Medgyessy Péter megjelenéseinek zöme pedig a választások utáni időszakhoz volt köthető (6. táblázat). Orbán médiahasználata az első két szakaszban kiegyensúlyozottnak nevezhető (36%, illetve 35%), majd a választások után csökkenő tendenciát mutatott (29%). Ezzel szemben Medgyessynél fokozatos emelkedés figyelhető meg, ami a választási győzelem után vált igazán karakteressé (19% vs. 28% vs. 53%). 6. táblázat A miniszterelnök-jelöltek megjelenései a hírekben: szakaszok szerinti bontásban, százalékban Szakaszok Orbán Viktor Medgyessy Péter átlag hét (az első fordulóig) hét (a két forduló között) hét (a második forduló után) összesen: A miniszterelnök-jelöltek médiahasználatában tehát ellentétes irányú trend figyelhető meg. Az adatok alapján azt is mondhatnánk, hogy Medgyessy Péter a külföldi médiumok szemében a teljes ismeretlenségből indult. Erre enged következtetni az is, hogy március első két hetében ( hét) gyakorlatilag nem, a választások első fordulójáig ( hét) pedig csak elhanyagolható mértékben jelent meg a külföldi médiumokban (2. ábra). Medgyessy Péter az első forduló után vált igazán ismertté, érdekessé, ekkor médiahasználata már megegyezett vetélytársáéval. Megjelenéseinek száma a választások végeredményének napvilágra kerülése után megelőzte Orbán Viktorét. Ez az aktívabb médiahasználat a vizsgált időszak végéig kitartott, leszámítva a 19. hetet, amikor az exminiszterelnök jelenléte vált aktívabbá. 9

10 2. ábra Miniszterelnök-jelöltek médiahasználata A jelöltek szerepléseinek százalékában Orbán Viktor Medgyessy Péter Százalék Orbán Viktor Medgyessy Péter Hetek 5.1 A jelöltek megjelenése médiumok szerint A tanulmány elején utaltunk arra, hogy a legnagyobb érdeklődést a német nyelvű, konzervatív lapok tanúsították hazánk eseményei iránt, de a gazdasági és az MTI által be nem sorolt lapok hasábjain is jelentős teret szenteltek a magyar eseményeknek. A jelöltek médiahasználatának megoszlása nem mutatott jelentős eltérést a konzervatív lapok esetében. A baloldali és liberális besorolású újságok viszont a jobboldali jelölttel (10%) gyakrabban foglalkoztak munkájuk során, mint a baloldalival (5%) (7. táblázat). Sem a gazdasági, sem a besorolás nélküli lapok esetében nem volt kimutatható jelentős eltérés a jelöltek szerepléseinek számában. 10

11 7. táblázat A miniszterelnök-jelöltek médiahasználata a médiumok megoszlásában, százalékban Médium Besorolás Orbán Viktor Medgyessy Péter Die Presse Konzervatív 7 7 Frankfurter Allgemeine Zeitung Konzervatív 8 5 Der Standard Liberális 6 4 Liberation Baloldali 4 1 Handelsblatt Gazdasági 5 6 Financial Times Gazdasági 4 4 Wall Street Journal Gazdasági 3 0 Ziarul Gazdasági 1 2 Neue Zürcher Zeitung Nincsen 5 4 Kurier Nincsen 3 4 New York Times Nincsen 3 1 Economist Nincsen 2 1 Spiegel Nincsen 1 3 Nem egyértelmű, nincsen összesen: A jelöltek megjelenítése A jelöltek médiaképét erősen meghatározza az a kontextus, amelyben megjelennek. Ezért figyelmet fordítottunk azon jelzőkre, amelyekkel a médiumok a politikusokat illeték. Orbán Viktor szerepléseinek negyedében (26%) kapott minősítő jelzőt, Medgyessynél ez az arány valamivel kisebb (20%) volt (8. táblázat). Orbán Viktor konzervatív, nacionalista beállítottságú, ám karizmatikus politikusként jelent meg a híradásokban. Ellenfelét, Medgyessy Pétert kevésbé karizmatikusként, de elegáns, udvarias pénzügyi szakemberként ábrázolták a külföldi lapok. A jelöltek bemutatása során csak ritkán fordultak elő szélsőségesnek nevezhető minősítések. Orbán Viktor esetében ilyennek tekinthető a szónoki képességekkel megáldott öntudatos ragadozó, vagy a hajcsár típusú néptribunus minősítés. Medgyessy Péter esetében előfordult a merev, karizma nélküli könyvelő, vagy az agresszív, populista hangnemű erőfitogtató szófordulat is. 11

12 8. táblázat A jelöltekkel kapcsolatban legtöbbet előfordult jelzők, a jelöltek előfordulásának arányában, százalékban Jelzők Orbán Viktor Konzervatív 5 Nacionalista 3 Karizmatikus 3 Energikus 2 Arrogáns 2 Populista 2 Becsvágyó, nagyra törő 2 Egyéb 7 Nem volt jelző 74 összesen: 100 Jelzők Medgyessy Péter Pénzügyi szakember, bankár 4 Elegáns, udvarias 4 Kevéssé karizmatikus 4 Technokrata 2 Liberális 1 Egyéb 5 Nem volt jelző 80 összesen: 100 A jelöltek médiaképét nagyban befolyásolja, hogy a híradásokban inkább kudarc- vagy inkább sikertartalom köthető a nevükhöz (9. táblázat). Orbán Viktor szerepléseinek közel harmadához (29%), míg Medgyessy Péter megjelenéseinek hét százalékához kötődött siker- vagy kudarctartalom. A jobboldali jelölt médiaképét a kudarcról (19%), illetve a sikerről történő beszámolók (14%) is nagyjából azonos arányban határozták meg. Ezzel szemben a baloldali aspiráns gyakorlatilag csak pozitív összefüggésben jelent meg az MTI külföldi sajtószemléiben. 9. táblázat A jelöltek megjelenéséhez köthető siker- és kudarctartalom, százalékban Megjelenés Orbán Viktor Medgyessy Péter Sikertartalom 10 7 Kudarctartalom 15 0 Siker-és kudarctartalom 4 0 Egyik sincs összesen:

13 5.3 A jelöltek által érintett témák Az eltérő politikai irányzathoz tartozó miniszterelnök-jelölteket különböző témákkal összefüggésben szerepeltették a külföldi médiumok (10. táblázat). Természetesen leggyakrabban az országgyűlési választások kérdése került előtérbe, amely Orbán Viktor megjelenéseinek több mint harmadához (40%), Medgyessy Péter szerepléseinek pedig közel negyedéhez (24%) kapcsolódott. Szintén nem meglepő, hogy a kormány tevékenységének a kampányt ellenzékiként kezdő szocialista jelölt szentelt nagyobb figyelmet (Orbán Viktor 3%, Medgyessy Péter 9%). Medgyessy Péter vetélytársánál gyakrabban elemezte a kormány és az ellenzék viszonyát is (6% vs. 3%). A magyar választási kampány jellegzetességének tekinthető, hogy a média tevékenysége és helyzete (Orbán Viktor 5%, Medgyessy Péter 3%), illetve a társadalmi megosztottság viszonylag jelentős súllyal jelent meg mindkét jelöltnél (Orbán Viktor 3% vs. Medgyessy Péter 3%). (A jobboldali jelölt általában kiegyensúlyozatlan és manipulatív médiáról beszélt, míg vetélytársa a sajtó függetlenségét és szabadságát tárgyalta.) A két jelölt külpolitikai prioritása közötti legnagyobb eltérés abban mutatkozott meg, hogy a szocialista jelölt témái a külföldi médiumokban egyértelműen Európa nyugati feléhez kapcsolódtak, mind földrajzi, mind kulturális szempontból. Ezzel szemben a jobboldali vezető a hangsúlyt a közép-európai problémákra és a határon túl élő magyarság helyzetére helyezte. Medgyessy az EU-csatlakozással (8%), a szomszédos országok és hazánk közötti külpolitikai kapcsolatokkal (6%), valamint a nyugati államokkal kapcsolatos külpolitikai kérdésekkel (4%) foglalkozott leggyakrabban. Orbán megjelenéseihez az EU-csatlakozás (4%) mellett a kedvezménytörvény (6%) és a Benes-dekrétum kérdésköre (5%) kapcsolódott. Jelentős eltérés volt kimutatható a nyugati államokkal kapcsolatos külpolitika terén, amely témában gyakorlatilag csak Medgyessy Péter véleményét idézték a lapok (4% vs. 0%). A belpolitikai és külpolitikai kérdések mögött jelentősen elmaradtak a gazdasági és szociális témák. Az általános gazdasági helyzetet mindkét jelölt értékelte (Orbán 3%, Medgyessy 4%), de a költségvetés, a bérek alakulása és az egészségügy helyzete csak a baloldali jelöltnél került előtérbe (egyaránt 2%-2%). 13

14 10. táblázat A jelöltek által érintett témák (egy híradásban több témát is érinthettek), százalékban Téma Orbán Viktor Medgyessy Péter EU-csatlakozás 4 8 Benes-dekrétum 5 0 Határon túli magyarság 2 2 Külpolitikai kapcsolatok nyugati államokkal 0 4 Külpolitikai kapcsolatok szomszédos országokkal 3 6 NATO 2 3 Kedvezménytörvény 6 3 Visegrádi együttműködés 2 3 Általános gazdasági helyzet 3 4 Gazdasági kapcsolatok a 0 3 Nyugattal Árak alakulása, infláció 1 0 Bérek alakulása 0 2 Költségvetés 0 2 Egészségügy 0 2 Nyugdíjasok helyzete 1 1 Média 5 3 Kormány-ellenzék viszony 3 6 Kormánypártok viszonya 2 0 Kormány tevékenysége 3 9 Szavazatok újraszámolása 1 0 Száznapos program 0 2 Társadalmi megosztottság 3 3 Választások Választási visszaélések 1 0 Utcai politizálás 7 0 Egyéb 6 10 összesen A két jelölt kampányának médiavisszhangját elemezve érdemes szakaszokra bontani az általunk vizsgált időszakot. Az első szakasz amelynek a kampány is része volt - egészen a választások első fordulójáig terjedt ( hét), a második szakasz a két forduló közötti időszakot ölelte fel ( hét), míg a harmadik egység a választások második fordulójától egészen május végéig húzódott (11. táblázat). Az első két periódust mindkét jelöltnél a választások témaköre uralta. A harmadik szakaszban a baloldal jelöltjénél ez a kérdés már háttérbe szorult (10%), míg Orbán Viktornál továbbra is a legfontosabb kérdéskörként funkcionált (35%). 14

15 A jobboldal vezetője a kedvezménytörvény (10%) és az EU-csatlakozás (7%) témájával startolt. A szocialista miniszterelnök-jelölt pedig a kormány tevékenységét bírálta (11%), valamint a média és a sajtó (11%) helyzetét elemezte az első fordulóig. A második szakasz a belpolitikai kérdések felértékelődését hozta magával. Ez Orbán Viktornál a választások témáját (48%) és ezzel összefüggésben a politikai demonstrációkat (12%) jelentette, míg Medgyessy Péter a választások (42%) mellett az általános gazdasági kérdéseket tárgyalta (7%). A választások lezárultával Orbánnál megmaradt a két forduló közötti időszakra jellemző témaválasztás: a szavazás kérdése (35%) és a politizálás átalakítása, utcára vitele (10%) hangsúlyosan kapcsolódott megjelenéseihez. Medgyessy viszont az új kormány tevékenysége (12%), valamint az EU-csatlakozás ügye felé fordult. 11. táblázat A miniszterelnök-jelöltek által érintett három legfontosabb téma változása a választási küzdelem szakaszaiban, százalékban Orbán Viktor Medgyessy Péter március 1-től április 7-ig Választások Kedvezménytörvény 10 2 EU-csatlakozás 7 4 Média és sajtó 5 11 Kormány tevékenysége 2 11 április 8-tól április 21-ig Választások Általános gazdasági helyzet 6 7 Utcai politizálás 12 0 Társadalmi megosztottság 1 4 április 22-től május 31-ig Választások Utcai politizálás 10 1 Média 6 0 Kormány tevékenysége 2 12 EU-csatlakozás

Magyarország a világsajtóban 2012. 2013. február 13.

Magyarország a világsajtóban 2012. 2013. február 13. Magyarország a világsajtóban 2 213. február 13. 1 Összefoglaló A tanulmányban ország 4 országhatárokon túl is ismert médiumát, azaz világsajtóját vizsgáltuk meg. Ezekben 2-ben összesen 3659 alkalommal

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2013. június A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben

A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A határon túli magyarok szereplése a hírműsorokban, 2010-ben A Magyarország határain kívül élő nemzettársainkra egyre nagyobb figyelem irányul. 2010. augusztus 20-án lépett életbe a kettős állampolgárságról

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2012. február A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének elemzése Készült: 2014. január 13. 1 2014. január 13. HÍRADÓELEMZÉS 2013. IV. NEGYEDÉV ÉS ÉVES ÖSSZESÍTŐ Összefoglaló

Részletesebben

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE

Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Egészségügy, szociális biztonság és bevándorlás: a magyar választók legfontosabb problémái A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Dacára annak, hogy a politikai napirendet az elmúlt időszakban nagyrészt a bevándorlás

Részletesebben

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7)

Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Hazai és MTA-részvétel az Európai Unió 7. keretprogramjában (FP7) Tendenciák a 2012 2013. időszakban A 7. kutatási és technológiafejlesztési keretprogram az Európai Unió fő kutatásfinanszírozási eszköze.

Részletesebben

Magyarország a világsajtóban 2013

Magyarország a világsajtóban 2013 Magyarország a világsajtóban 2013 a Nézőpont Intézet legfrissebb elemzése Készült: 2014. február 6. 1 Összefoglaló Elemzésünkben Magyarország média- megjelenéseit vizsgáltuk 12 ország, 57 nyomtatott és

Részletesebben

Frakcióvezetők a Parlamentben

Frakcióvezetők a Parlamentben Frakcióvezetők a Parlamentben A Képviselőfigyelő elemzése alapján az LMP-s Schiffer András számít messze a legaktívabb frakcióvezetőnek az Országgyűlésben. Mind a hozzászólások, mind a nem önálló kategóriájában

Részletesebben

Híradóelemzés I. negyedév április 24.

Híradóelemzés I. negyedév április 24. Híradóelemzés 2013. I. negyedév 2013. április 24. Összefoglaló Az öt vizsgált csatorna esti híradóiban 2013 I. negyedévében összesen 8954 tudósítás hangzott el. Arányaiban a legtöbb eseményről február

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA 1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Szolgálata folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. április A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat

A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A magyarok kevesebb, mint fele tartja hasznosnak EU tagságunkat A Századvég 2012. január közepén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint a magyar választópolgárok körében az Európai Unió és

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2008. OKTÓBER-DECEMBER)

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2008. OKTÓBER-DECEMBER) A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2008. OKTÓBER-DECEMBER) A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorfigyelő és -elemző Igazgatósága megvizsgálta a fontosabb (nézettségi és hallgatottsági adatok alapján) közszolgálati

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG GYORSJELENTÉSE 2015. MÁJUS A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

A VIZSGÁLAT METODIKÁJA A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Osztálya folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

A kormány viszi a politikának jutó kis időt a kereskedelmi rádiókban A Policy Solutions médiaelemzése a Class FM és a Neo FM hírműsorairól

A kormány viszi a politikának jutó kis időt a kereskedelmi rádiókban A Policy Solutions médiaelemzése a Class FM és a Neo FM hírműsorairól A kormány viszi a politikának jutó kis időt a kereskedelmi rádiókban A Policy Solutions médiaelemzése a Class FM és a Neo FM hírműsorairól 2011. november 1 Vezetői összefoglaló A Class FM-en az összes

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT A történelem nyomai az új térszerkezetben ELTE-MTA Konferencia, 2007. november 17. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT Készítette: Tallián Imre - Amennyiben napjainkból visszanézve

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

j i; i,- 2007.2. szám KEP KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA

j i; i,- 2007.2. szám KEP KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA 2007.2. szám j i; i,- KEP KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA JEL-KÉP 2007/2 A Magyar Médiáért Alapítvány és az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport folyóirata Szerkesztőbizottság ANGELUSZ RÓBERT GÁLIK

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA 1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Szolgálata folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

A magyar középosztály

A magyar középosztály Pétervári Zsolt A magyar középosztály A magyar társadalom jelenlegi szerkezetét jelentős mértékben meghatározza a Kádárrendszer öröksége. Az 1945-47-es koalíciós korszak után felszámolt úri középosztály

Részletesebben

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA 1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Szolgálata folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

A hírműsorok tartalomelemzése (2008. október)

A hírműsorok tartalomelemzése (2008. október) A hírműsorok tartalomelemzése (2008. október) A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése,

Részletesebben

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 2. jelentés Az 1998. és 2002. évi önkormányzati választások valamint a 2006. évi parlamenti választások részvételi adatainak elemzése

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 2008/130 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu II. évfolyam 130. szám 2008. szeptember 29. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 A tartalomból 1 Pécs vendégforgalma 2008 I. félévében

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Tusványos közepe Orbán Viktor

Tusványos közepe Orbán Viktor Tusványos közepe Orbán Viktor De vajon mi Orbán Viktor közepe? Forrás: Kolozsvaros.ro 2014. Augusztus 10. Ha Tusványost, mint politikai projekciót értelmezni kell akkor egyértelmű, hogy Orbán Viktor szerepét

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés.

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés. 2016. május 23. EURÓPAI TURIZMUS 2015-BEN ÉS 2016-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2016/1. negyedéves jelentése A nemzetközi turistaérkezések számának 2015. évi 5%-os európai növekedése után a 2016-os első

Részletesebben

Nemzeti identitás a határon és azon túl

Nemzeti identitás a határon és azon túl Nemzeti identitás a határon és azon túl A határon túli magyarok nemzeti identitásdimenzióinak alakulása a magyar szlovák ukrán határ mentén Pakot Ágnes Sőrés Ane t t Által ános igazság, hogy a határnak

Részletesebben

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése

Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése Nyitottság és törvénytisztelet Magyar városi önkormányzatok honlapjainak elemzése - 2015 magyar nyelvű összefoglaló A CRCB legújabb elemzése 368 magyar város önkormányzati honlapjainak 2015. évi adatai

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA

1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA 1. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA Az ORTT Műsorelemző Szolgálata folyamatosan vizsgálja az elektronikus médiumok hírszolgáltatási tevékenységét. A kvantitatív tartalomelemzések alapkérdése, hogy mennyiben érvényesül

Részletesebben

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. ( 372-9502 372-9561 - htmh@htmh.gov.hu Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről A szomszédos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26.

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26. ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap 2016. április 26. Rövid áttekintés Az idei Életút Napra 12 médiumtól 18 újságíró érkezett. Összesen 69 média megjelenés szüleletett az Alapítványról, amellyel

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után

Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Zalaszentgrót, 2014. február 18. Vállalkozás Világos cél (kisérlet, kiegészítő vagy fő jövedelem) Milyen igényre

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

A média szerepe a 2002. tavaszi országgyűlési képviselőválasztásokon. Tartalomelemzés

A média szerepe a 2002. tavaszi országgyűlési képviselőválasztásokon. Tartalomelemzés A média szerepe a 2002. tavaszi országgyűlési képviselőválasztásokon Tartalomelemzés Bevezető Mi vagyunk akik szelektálnak. Nagyrészt mi döntünk arról, hogy mi kerül a nyilvánosság elé. Fontos és független

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR - SZEPTEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs

A tanulás affektív tényezõi. Józsa Krisztián. Fejes József Balázs 8. A tanulás affektív tényezõi Józsa Krisztián Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Bloom tanulással-tanítással kapcsolatos

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

PROKON. Kutató és Elemző Társaság VASÁRNAPI BOLTZÁR: IDEOLÓGIAI KÉRDÉS

PROKON. Kutató és Elemző Társaság VASÁRNAPI BOLTZÁR: IDEOLÓGIAI KÉRDÉS PROKON Kutató és Elemző Társaság VASÁRNAPI BOLTZÁR: IDEOLÓGIAI KÉRDÉS AZ ELTE ÁJK HALLGATÓINAK KÖRÉBEN VÉGZETT KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KVANTITATÍV ELEMZÉSE Klesch Dávid Barnabás, Krisztel Renáta, Radics Gergő

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Egyeduralkodó a Fidesz a híradókban

Egyeduralkodó a Fidesz a híradókban Egyeduralkodó a Fidesz a híradókban A Policy Solutions elemzése az orsz{gos televíziók híradóinak kiegyensúlyozotts{g{ról 2011. febru{r Vezetői összefoglaló A Policy Solutions 2011. február 21-től egy

Részletesebben

6./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. márc. 20., Vasárnap. Összefoglaló

6./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. márc. 20., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft. 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 6./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011.

Részletesebben

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon

Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon BÍRÓ NAGY András Túl a magyar ugaron Az integrált vidékfejlesztés lehetôségei Magyarországon 2007. április Tartalom 1. VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ 4 2. BEVEZETÉS 10 3. MIÉRT KELL FEJLESZTENI A VIDÉKET? 16 4.

Részletesebben

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről

PROKON Kutató és Elemző Társaság. Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről PROKON Kutató és Elemző Társaság Az ELTE ÁJK hallgatóinak véleménye a halálbüntetésről Az elemzést készítette: Rotyis Bálint A kérdőívet szerkesztette és ellenőrizte: Vizvári Fanni A PROKON Kutató és Elemző

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

233. ülésnap, 34. felszólalás

233. ülésnap, 34. felszólalás Felszólalás ideje 3:02 233. ülésnap, 34. felszólalás Dr. Dávid Ibolya (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés Felszólalások: > Ülésnap adatai DR. DÁVID IBOLYA (MDF): Tisztelt Elnök

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TERÜLETI TŐKE SZEREPE A REGIONÁLIS- ÉS VÁROSFEJLŐ- DÉSBEN ESETTANULMÁNY A HAZAI KÖZÉPVÁROSOK PÉLDÁ- JÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Tóth Balázs

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK

A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK A MAGAZINMŰSOROK TARTALOMELEMZÉSE (2009. JANUÁR-MÁRCIUS) TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. I. A VIZSGÁLAT METODIKÁJA... 2 I.1 A VIZSGÁLAT MINTÁJA... 3 II. AZ ELMÚLT HÁROM

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben