Tumorimmunológia. Zöld Éva. DEOEC, Belgyógyászati Intézet Klinikai Immunológiai Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tumorimmunológia. Zöld Éva. DEOEC, Belgyógyászati Intézet Klinikai Immunológiai Tanszék"

Átírás

1 Tumorimmunológia Zöld Éva DEOEC, Belgyógyászati Intézet Klinikai Immunológiai Tanszék

2 Mi a daganat? A sejtszaporodás és pusztulás egyensúlyának felborulása, genetikai és epigenetikai okokból génhibák kialakulása, melynek következtében genetikailag károsodott sejtek szaporodnak fel. Jellemző: Genetikai instabilitás A sejtproliferáció szabályozásának zavara, a gátlás megszünése, az apoptosis elmaradása. Fizikai kémiai és biológiai ágenseknek szerepe lehet a daganat kialakulásában Carcinogének Sugárzás: UV fény, napfény, röngten, radioaktiv sugárzás DNA károsodás, kromoszóma törés Kemikáliák: dohányzás, kátrány, stb DNA károsodás (mutagének) Onkogén vírusok: DNA inzerció (tumorok 15%-a) Rb, p53 tumorszuppresszor gének inaktivációja

3 Tumorsejtek kialakulása A tumorok evolúciója többlépéses folyamat A tumorgenezisért 3 fő géntípus felelős 1. Onkogének: aktivációját mutációk válthatják kionkogén aktív, új funkció 2. Tumorszuppresszor gének: génmódosulás, téves génátírás, génhiba, nukelotidszakasz deléció csonka fehérje képződése recesszív funkcióvesztés v. csökkenés 3. Stabilitási gének változásai: DNS replikáció hibáit helyreállító folyamatokat érinti nem képesek korrigálni mutációk fokozódása (A csiravonalban létrejött mutáció aa tumorral szembeni örökletes hajlamot, a szomatikus sejtben szórványos tumorra való hajlamot jelent)

4 A tumorképződési hajlamot előidéző örökletes gének Géntípus Gén Útvonal Tumor Tumor szuppresszor gének mutációja Stabilitási gének Onkogének APC pp53 WTI ATM BRCA1/2 KIT RET Adenomatosus polyposis p53 p53 CIN (kromoszóma instabilitás) CIN RTK(receptor tirozin kináz) RTK (mutáns allél duplikáció) Bél, gyomor, pm Emlő, sarcoma, agy Wilms tumor Leukémia, lymphoma Emlő, petefészek Gyomor, bél, stroma Pm, mellékvese

5 Szomatikus mutáció eredményeként kialakuló, nem öröklődő tumorgének Gén Mutáció típusa Tumor típusa Útvonal Bcl-2 FAS/TNFR6 HPV-E6 JAK2 TGFR1 BCL3 Transzlokáció Aktiválódó kodoncsere HPV fertőzés Transzlokáció Inaktiválódó kodoncsere Transzlokáció Lymphoma Lymphoma Méhnyak Leukémiák Bél, emlő lymphomák Apoptosis Apoptosis p53 RTK SMAD?

6 A tumorok kialakulása Onkogének aktivációja Mitogének Növekedési faktor receptorok Transzkripciós aktivátorok Sejtciklus gének Szöveti sejtek Tumor szuppresszorok inaktivációja Növekedést gátló Transzkripciós receptorok Sejtciklust gátló Programozott sejthalál gének DNS helyreállító enzimek Malignus sejtek Önálló növekedési faktor szingálok Érzéketlenség a növekedést gátló faktorokra Apoptozis elkerülése Korlátlan szaporodó képesség Folyamatos angiogenezis Szöveti migráció és metasztázis

7 Tumorantigének Tumor specifikus Antigének (TSA): új antigén csak a tumorsejtben- normál sejtben nincs, lehet virális fehérjékből, módosult celluláris fehérjékből Mutált onkogének és tumor szuppressszor gének p53, kaszpáz 8 Egyéb mutált gének (transzlációs) Kóros mértékben kifejeződő normálfehérje Onkogén vírusok által kódolt fehérjék Onkofoetalis közös fehérjék Megváltozott glikolipid Szövetspecifikus differenciációs Ag TSTA (Tumor spec. antigén) Her-2 HPVE6, EBV/LMP2 CEA, AFP gangliozid CALLA/CD10, melanoma Ag Tumorasszociált Ag (TAA) bizonyos normál sejtben is megtalálhatók (nem alakul ki velük szemben immunológiai tolerancia, fiziológiásan gátolt fehérjék) =(here, petefészekben fehérjék Cancer/ testis (CT) antigének MAGE-A, Ny,-ESo-1, CT7/MAGE-C1, CT9/BRDT, CT10 sejtes vagy humoralis immunválaszt okoznak Nagy részük X kromoszómához kötött

8 A legjobban jellemzett tumor antigének Antigén Antigén funkció Expresszió Cyclin-dependens-kináz 4 Sejt ciklus regulátor Melanoma Béta-caterin Szignál transzdukció Melanoma Caspase-8 Apoptozis regulátor Squamosus sejtes carcionoma MAGE-1, MAGE-3 Normál testiculáris fehérjék Melanoma, emlőtu., glioma Tyrozináz Melanin szintézis Melanoma Surface-IgG idiotípus BCR Lymphoma Her-2/neu Receptor tirozin kináz Emlő és ovarium cc MUC-1 Glikozilált mucinok Emlő és pancreász tu. HPV- E6 és E7 Virális gén termékek Cervicalis carcinoma

9 Tumor antigének prezentálása Daganat olyan Ag struktúrát hordoz, amivel szemben az immunrendszer támadni képes TUMORRAL SZEMBENI VÉDEKEZÉST MEGHATÁROZZA: A daganat hordoz-e Ag-t (epitópokat): komplett antigén készlet, jó ha eltér a sajáttól többirányú effektor választ képes elindítani Effektor válasz indukció a szervezetet védi a tumort tolerálja

10 A tumorsejtek és az immunrendszer kapcsolata (immunoediting) A tumorképződés kezdeti szakaszában az immunrendszer ellenőrző funkciója biztosíthatja a védelmet a malignus sejtek szaporodásával szemben (immunosurveillance felügyelet)

11 Tumorimmunológia kérdései Hogyan menekül meg a tumor az immun-felügyelet (surveilance) alól? Vannak-e olyan tumorspecifikus antigének, amire az immunrendszer reagálhat? Mi szabja meg a daganattal szembeni reakció hatásosságát? Hogy lehet befolyásolni? -immunterápia

12 Az immunrendszer védekezési lehetőségei Tumor antigének felismerése Veszélyszignálok (NKGD2 aktiváló receptor, húgysav, hősokk protein, hialuronsav, heparán-szulfát) felismerése lokális gyulladás Celluláris immunitás CD4+ T sejtek Citotoxikus T sejtek (TCL-CD8+) NK sejtek (természetes ölő sejtek) (CD16R, CD56) NKT (természetes ölő T sejtek) (TCR, CD3+) Limfokin aktiválta killer sejt (CD16+, IL2R) Antitest dependens killer sejt (ADCC, FcR) Tumort infiltráló limfociták (TIL) Humorális (antitestes) mechanizmus

13 Tumor elleni immunválasz Innate immunrendszer Natural killer (NK) sejtek: aktivációt követően, direkt killing aktivitás (CD16R (IgG binding R), CD56 adhesion molecule, cytokine binding R (IL-2)) NKT sejtek: TRAIL/perforin- tumor sejt lízis, IFN-γ angiogenezis Chediak-Higashi szindróma - NK sejt károsodás bizonyos tumor előfordulása emelkedett Makrofágok: antigén prezentáció

14 Dendritikus sejtek Professzinális antigén prezentáló sejtek IL-12 termelés

15 Miért fontosak a CD4+ helper T sejtek Th1 citokint termel (IL-2, GM-CSF) B sejt aktiváció (ellenanyag termelés) segítése Mo-NK aktivitás Specifikus memóriával bíró T sejt védekezést indítanak be A CD8+ T sejt citotoxicitás függ a CD4+ T sejt támogatásától CD4+ T sejt és a CD8+T sejt közelség fontos CD4+T sejten CD40 L APC sejt CD40 R nő az adhéziós molekula expresszió + kostimulátorok- CD80- CD86 expresszió

16 Citokinek az innate (NK sejtek, makrofágok, neutrophilek) és adaptív immun rendszer (T és B sejtek) szabályozói IFN-α: MHC-1, tumor antigének és adhéziós molekulák upregulációja, B és T sejtek, makrofágok és dendritikus ejetek aktivitásának elősegítése IFN-γ: CD4+ segítő és CD8+ citotoxikus T sejtek differenciálódásának elősegítése, fokozza a makrofágok fagocyta képességét IL-2_ T sejt növekedési faktor, mely T sejteken specifikus receptorhoz kötődik IL-12: elősegíti az NK és T sejtek aktivitását, növekedési faktor a B sejtek számára GM-CSF (granulocyta-stimuláló faktor): antigén prezentáló sejtek képzése Perforin: membránkárosító

17 Antitestek B sejtek termelik Direkt hatás blokkolják a növekedési faktor receptorokat megállítják a tumor sejtek növekedését Apoptosis indukció Indirekt hatás (fő protektív hatás) ADCC (antitest-dependens sejt mediált citotoxicitás): citotoxikus sejtek, mint monociták, makrofágok toborzása CDC (complement dependens citotoxicitás): receptorhoz kötödés, complement rendszer aktiváció (complement cascade), membrane attack komplex kialakulása, sejt lízis és sejthalál

18 A tumorok menekülési mechanizmusai ellenőrzés kikerülése 1. Tumorsejt és tumorantigén függő mechanizmusok A sejtfelszínről levált oldott tumorantigének gátolják a B sejtek általi felismerést a sejtfelszínen Antigén moduláció Az antigén ellenanyagok általi elfedése (masking) gátolja az effektorfunciót A tumorképződés korai szakaszában kismértékű TAA kifejeződés Kis immunogenitás- pozitiv szelekciós előny Mutáció gátolja a peptidepizódok képződését az antigénprezentáció során, az epitóp MHC-hez voló kötésését, a TCR-hez való kötését Epitópok kezelés hatására történő elvesztése Az effektorsejtek tumorhoz történő hozzáférését gátló fizikai hatások Tumor eredetű gátló faktorok (pl. PGE2 immunszuppresszív hatású)

19 A tumorok menekülési mechanizmusai ellenőrzés kikerülése 2. Antigén prezentáció Direkt prezentáció a tumorsejt által TAA ellen kialakult immunológiai tolerancia az MHC II. és kostimuláló molekulák hiánya miatt MHC I molekulák kifejeződésének csökkenése/hiánya Mutáció, megváltozott intracelluláris transzport IFN-γ érzékenység elvesztése Antigénprezentációval összefüggő molekulák kifejeződésének gátlása Tumor eredetű faktorok által gátolt DC sejt differenciáció és aktiváció

20 A tumorok menekülési mechanizmusai ellenőrzés kikerülése Az immunrendszer mechanizmusa Ignorancia: a tumorképződés korai szakaszában hozzáférhető kevés TAA-t az immunrdsz nem ismeri fel Tolerancia: a tumorantigén specifikus T sejtek deléciója, funkcionális válaszképtelensége T-sejt gátlás: tumor eredetű faktorok, immunszuppresszív myeloid sejtek, reguláló T sejtek által (TGF-β citokin nagy mennyiségű termelése)

21 A tumorok menekülési mechanizmusai immunrendszer effektor funkciója elöl Tumort infiltráló reguláló T sejtek (CD3+CD4+CD25+highFoxP3+) számának növelése (CCL22, CCR4 segítségével vándorolnak a tumorhoz) NKT sejtek (tumorellenes immunitás elindítása, citotoxikus hatás, IFN-γ termelés) csökkenése

22 Tumor-immunoterápia Coley Str. Erysipelas szűrlet tumorba- necrosis Cél: 1. a tumorsejt immunogenitásának növelése- érzékenyítése 2. a gazdaszervezet tumorellenes válaszának fokozása a hatásos immunválaszt gátló szabályozómechanizmusok csökkentése Formái: 1. Passzív: daganatos betegbe humorális antitestet vagy sejtes elemeket visszük be (adoptív immunterápia) 2. Aktív : a daganatos beteg immunreaktivitását fokozzuk specifikus és nem specifikus védekező mechanizmus kiépítése

23 A immunszenzitizáló gyógyszerjelöltek elvárt tulajdonságai A daganatsejtekre kifejtett hatások Az adott specifikus onkogén útvonalat célozzák meg Növelje a death receptor -ok expresszióját Növelje a proapoptotikus molekulák expresszióját Gátolja az antiapoptotikus molekulák kifejeződését Növelje a tumor antigéneket bemutató receptorok vagy az NK ligandok mennyiségét Az immunrendszer sejteire gyakorolt hatás Ne legyen toxikus a hemopoesisre Ne lépjen kölcsönhatásba az antigén receptorokkal (T sejtes válasz), az NK receptor-ligand kapcsolattal és a kostimulátoros rendszerrel

24 Passzív tumorellenes ellenanyag terápia Más fajból származó poliklonális ellenanyagok pl. antilymphocyta szérum CLL-ben és lymphomákban Monoklonális ellenanyagok (MAB) (1995) Géntechnológiai úton létrehozott tumorspecifikus egér mea vagy human rmab Toxin, radioaktív izotóp kapcsolható hozzá Hatás: ADCC, komplement aktiváció, R-hoz kötődve apoptosis, nem specifikus T- sejtek tumorsejtre való irányítása pl letális dózisú lymphoma-terápia utáni autológ csontvelőgraftban a tumorsejtek szelektív elölése monoklonális Ig-vel és komplementtel B sejtes hemoblastózisban humán MAB van : CD19, CD20, CD22, CD37, HLA-DR, CD52

25 Passzív tumorellenes ellenanyag terápia Bispecifikus antitestek a daganatok ellen Effektor sejt Bispecifikus AT Daganat sejt + Perforin, granzym, citokin, elpusztul FasL Tumorellenes MaB készítmények Avastin (bevacizumab) VEGF BEXXAR (tositumomab)cd20 Campath (alemtuzumab) CD52 Herceptin (Trastuzumab) Rituxan (Rituximab) CD20 Zamyl CD33 Zevalin (ibritumomab) CD20 Áttétes colorectal tu, nem kis sejtes tüdőtumor NHL B sejtes CLL Áttétes mellrák NHL AML NHL

26 Passzív tumorellenes celluláris immunterápia T sejttel átvihető hypersenzitivitás: ex vivo aktivált és felszaporított sejtek visszajuttatása (perifériás vérből vagy tumorból származó sejtekből) in vitro IL-2 stimulálás LAK (lymphokine-acivated killer cells) létrehozása Pl. melanoma, veserák, hatás: % Hátrány: LAK sejt nem vándorolt a daganatszövetbe TIL sejteket nem lehetett in vitro aktiválni- kostimulátor hiánya miatt Nem volt elég T sejt Szövődmény: citokin release, capillaris permeábilitás fokozódás, plasma leak sy, agy- tüdő oedema

27 Aktív tumorellenes immunterápia - tumorvakcináció Hatékonysága függ: célantigén immunogenitása, természetes immunitás által biztosított aktivációs ingerek, beteg immunstatusa Létrehozásához felhasználható: Autológ tumorsejtek (és in vitro variansok) Tumorsejtekből nyert lizátum hősokkfehérje Plazmidba vagy rekombináns vírusba épített genetikai anyag, csupasz DNS 4-5 hetente alkalmazható

28 Aktív tumorellenes immunterápia - tumorvakcináció Típusai: Autochthon tumorsejtek Gazdaszervezetből származik A módosított sejtek különböző immunstimulátor molekulákat hordozhatnak (pl. DC differenciációt előidéző GM-CSF) Allogén tumorsejtek Más betegből származik Adjuvánssal együtt adott tumorsejtek Pl. ALL, AML-ben Tumorantigén-alapú vakcinák Rekombináns fehérjék/peptidek, hősokkfehérjék, antiidiotípus ellenanyagok A CD4+ és CD8+ T sejtek aktivációja szükséges hozzá Dendritikus sejt alapú vakcinák Természetes adjuvánsok Specifikus és tartós citotoxikus T sejt aktivációt eredményezhet

29 Őssejt transzplantáció Cél: A/ Daganatellenes kemoterápia okozta csontvelő-elégtelenség megszüntetése őssejt: csv, perifériás őssejt pool, idegen allograft vagy autograft B/ Hematológiai daganatok (leukémiák) esetében graft csv T sejtek, ill. a perifériás T sejtek megtámadják a szöveti antigéneket, de a leukémiás sejteket is. Így GVH mellett GV leukémiával is számolni lehet- és kedvező lehet a daganattal szembeni védekezésre. Hő shock fehérjék A daganatokból kivont hsp-el protektiv immunitást lehet indukálni (hsp70, hsp90, és grp94/pg96 fehérjék) Daganatból izolált gp96 egerekben memóriával bíró T sejt választ vált ki.

30 Nem specifikus immunterápia Nem antigénspecifikus aktiváció Típusai 1. Interferonok (IFN) IFN-1, IFN-2 Befolyásolják a makrofágok és NK sejtek aktivitását Fokozzák a DC sejtek citotoxikus T sejt aktiváló képességét Gátolhatják a sejtosztódást (hajas sejtes leukémia, CML) 2. Bakteriális adjuvánsok Aktiválhatják a hivatásos APC ket, DC-ket Segítik a tumorellenes tolerancia áttörését Élő, legyengített BCG, elölt Corynebacterium parvum szuszpenzió Melanoma, szuperficiális hólyagrák 3. Reguláló T sejtek inaktivációja Anti-CD25 ONTAK recombináns fehérje (anti-il2) cutan T sejtes lymphoma Tolerogén DC-k képződését elősegítő citokinek Treg által kifejezett CTLA-4 funkcionális gátlása Treg stimulálása GITR-agonistákkal (glükokortikoid indukált TNFreceptor)

31 Milyen tulajdonságoknak kellene megfelelnie egy ideális tumor-markernek? Magas specificitással rendelkezzen, jóindulatú elváltozásokban, egészségesekben ne legyen jelen zavaró koncentrációban Ézékenységet, szenzitiv, már a korai stádiumban is kimutatható legyen. Szerv-specifikus legyen. Összefüggést a daganat tömegével, annak stádiumával. Összefüggést a daganat progressziójával. Megbízható prediktív értéke legyen. Az ismert tumor-markerek a specificitást és a szenzitivitást illetően nem érik el a 100%-ot.

32 Gyakorlatban is alkalmazott tumor markerek Marker Diagnózis Szűrés Követés Prognózis CEA Carcinoembrionális Antigen C-sejt C-sejt Emlő, Colon, Tüdő, C-sejt AFP Alpha-Fetoprotein Máj Máj CA 19-9 Carbohydrate-Antigen 19-9 CA 15-3 Cancer-antigen 15-3 Hasnyálmirigy Hasnyálmirigy, epeutak Emlő Colon CA 125 Cancer-Antigen 125 Petefészek PSA Prostata Specific Antigen Prostata Prostata NSE Neuron-Specific Enolase Tüdő-kissejtes Tüdő-kissejtes Neuroendokrin SCC Sqamosus Cell Carcinoma Cervix, Nyelőcső Calcitonin C-sejt C-sejt C-sejt C-sejt HCG Human Chorio Gonadothropin TPA Tissue Polypeptide Antigen HTG Human Thyroglobulin CA 72-4 Trophoblast Throphoblast Trophoblast Hólyag Pajzsmirigy Gyomor-Petefészek 2 microglobulin Myeloma multiplex Myeloma multiplex

33

TUMOR IMMUNOLÓGIA FELADATA

TUMOR IMMUNOLÓGIA FELADATA TUMOR IMMUNOLÓGIA FELADATA 1. Malignus sejt Ag tulajdonságai 2. Gazdaszervezet tumorellenes válasz 3. A malignus sejtnövekedés immunológiai következményeivel 4. Immunterápiás eljárások Az immunrendszer

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

Tumor immunológia

Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

A.) Az immunkezelés általános szempontjai

A.) Az immunkezelés általános szempontjai II./ 3.3.4. Biológiai kezelések Bíró Kriszta, Dank Magdolna A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tumorterápiában használható biológiai kezelések formáit. A fejezet elvégzését követően képes lesz

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok

Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Daganatok kialakulásában szerepet játszó molekuláris folyamatok Genetikai változások Onkogének Tumorszuppresszor gének DNS hibajavító gének Telomer és telomeráz Epigenetikai változások DNS-metiláció Mikro-RNS

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

10. Tumorok kialakulása, tumor ellenes immunmechanizusok

10. Tumorok kialakulása, tumor ellenes immunmechanizusok 10. Tumorok kialakulása, tumor ellenes immunmechanizusok Kacskovics Imre Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék 2016. április 27. TUMOR Tumor (neoplázia): növekedési kontroll (immunosurveillance) alól

Részletesebben

Immunológia Világnapja

Immunológia Világnapja a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József, Országos Onkológiai Intézet Mágikus

Részletesebben

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Az immunrendszer felépítése Veleszületett immunitás (komplement, antibakteriális

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 2. előadás A veleszületett és specifikus immunrendszer sejtjei Vérképzés = Haematopeiesis, differenciálódás Kék: ősssejt Sötétkék: éretlen sejtek Barna: érett

Részletesebben

A tumorok megszökése az immunrendszer elől

A tumorok megszökése az immunrendszer elől TUMOR IMMUNOLÓGIA A tumorok megszökése az immunrendszer elől ELTÁVOLÍTÁS EGYENSÚLY MENEKÜLÉS NK T-sejtek makrofág METASTASIS NK T sejtek makrofág Genetikai instabilitás Immun szelekció ESCAPING TUMOR SUBCLONES

Részletesebben

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI - autokrin -neurokrin - parakrin -térátvitel - endokrin 3.1. ábra: Az immunreakciók főbb típusai és funkciójuk. IMMUNVÁLASZ TERMÉSZETES ADAPTÍV humorális sejtes HUMORÁLIS

Részletesebben

Rutinszerően alkalmazható standardizált tumor marker vizsgálatok

Rutinszerően alkalmazható standardizált tumor marker vizsgálatok Rutinszerően alkalmazható standardizált tumor marker vizsgálatok Tumor gyanú esetén elsı választásként ajánlható TM Tumor TM Tumor TM Máj (primer) AFP; CEA Prostata PSA; fpsa Here AFP; hcg Hólyag TPA;

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás. Antigén felismerés Az ellenanyagok és a B sejt receptorok natív formában

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Immunológia alapjai 3 4. előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B- sejt receptorok: molekuláris szerkezet, funkciók, alcsoportok Az antigén meghatározása

Részletesebben

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek

Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés. Biológiai alapismeretek Az immunrendszer alapjai, sejtöregedés, tumorképződés Biológiai alapismeretek Az immunrendszer Immunis (latin szó): jelentése mentes valamitől Feladata: a szervezetbe került idegen anyagok: 1. megtalálása

Részletesebben

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek Cytokinek - definíció Cytokin (Cohen 1974): Sejtek közötti kémi miai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési vagy differenciációs

Részletesebben

Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői

Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői 2011. / 3 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Antitestek szerkezete IgG Monoklonális ellenanyag előállítás: Hybridoma technika Lehetővé teszi kezdetben

Részletesebben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben dendrit Sejttest Axon sejtmag Axon domb Schwann sejt Ranvier mielinhüvely csomó (befűződés) terminális Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Szinapszis típusok

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

Sejtfeldolgozás Felhasználás

Sejtfeldolgozás Felhasználás Sejtterápia Sejtfeldolgozás Felhasználás Fagyasztva tárolás Sejtmosás Alap sejtszelekció Komplex sejtszelekció Ex vivo sejtszaporítás Sejtaktiválás Immunizálás Génmodifikálás Köldökzsinórvér bank Limfocita

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

Tumor immunológia és immunterápia

Tumor immunológia és immunterápia Tumor immunológia és immunterápia Prohászka Zoltán prohoz@kut.sote.hu Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika MTA-SE Gyulladásbiológiai és Immungenomikai Kutatócsoport Beltenyésztett egerek

Részletesebben

Neoplazma - szabályozottság nélküli osztódó sejt

Neoplazma - szabályozottság nélküli osztódó sejt 9. előadás Rák Rák kialakulása: A szervezet 10 14 sejtet tartalmaz, ezek mutálnak és osztódnak A rákos sejt nem követi a sejtosztódás korlátait és végül a rákos sejtek elfoglalják a normál szövetek helyét.

Részletesebben

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Immunológia alapjai 2. hét Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Az immunrendszer sejtjei Természetes/Veleszületett Immunitás: Granulociták (Neutrofil,

Részletesebben

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Vakcinák 2011. / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Vakcinák 2011. / 9 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Bevezetés Fertőzéses megbetegedések elleni küzdelem Himlő, diphteria, tetanus, poliomyelitis, kanyaró, szamárköhögés, mumpsz, rubeola A

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Immunológia alapjai előadás. Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban.

Immunológia alapjai előadás. Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban. Immunológia alapjai 7-8. előadás Sej-sejt kommunikációk az immunválaszban. Koreceptorok és adhéziós molekulák. Cytokinek, chemokinek és receptoraik. A sejt-sejt kapcsolatok mediátorai: cross-talk - Szolubilis

Részletesebben

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet Mi a feladata az Immunrendszernek? 1. Védelem a kórokozók ellen 2. Immuntolerancia fenntartása Mik is azok a kórokozók? Kórokozók alatt

Részletesebben

Immunológia. Hogyan működik az immunrendszer? http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/oktatás/immunológia password: immun

Immunológia. Hogyan működik az immunrendszer? http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/oktatás/immunológia password: immun Immunológia Hogyan működik az immunrendszer? http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/oktatás/immunológia password: immun Hogyan működik az immunrendszer? Milyen stratégiája van? Milyen szervek / sejtek alkotják?

Részletesebben

Immunológia alapjai. 8. előadás. Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek. Dr. Berki Timea

Immunológia alapjai. 8. előadás. Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek. Dr. Berki Timea Immunológia alapjai 8. előadás Sejtek közötti kommunikáció: citokinek, kemokinek Dr. Berki Timea Az immunválasz sejtjeinek párbeszéde 2 mechanizmussal zajlik: 1. Közvetlen sejt-sejt kapcsolódás útján:

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

Immunológia alapjai. 23-24. előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás.

Immunológia alapjai. 23-24. előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás. Immunológia alapjai 23-24. előadás Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás. Tolerált bőr graftok MHC (H2) azonos egereken TOLERANCIA & AUTOIMMUNITÁS Toleranciáról beszélünk, ha

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

Mikrobiális antigének

Mikrobiális antigének Mikrobiális antigének Dr. Pusztai Rozália SZTE, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet 2008. november 17. Antigének Konvencionális antigének Superantigének Antigén - az érett immunrendszer

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk?

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? ERDEI ANNA Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? Erdei Anna immunológus egyetemi tanár Az immunrendszer legfontosabb szerepe, hogy védelmet nyújt a különbözô kórokozók vírusok, baktériumok, gombák,

Részletesebben

T sejtek II Vizler Csaba 2010

T sejtek II Vizler Csaba 2010 T sejtek II Vizler Csaba 2010 DENDRITIKUS SEJT Tc CD8+ Th CD4+ B SEJT CTL DTH Ab T sejtek és B sejtek - az elnevezés eredete A T sejt receptor (TcR) kialakulása T sejt érés és szelekció a tímuszban A T

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek. Dr. Szökő Éva Gyógyszerhatástani Intézet

Új terápiás lehetőségek. Dr. Szökő Éva Gyógyszerhatástani Intézet Új terápiás lehetőségek Dr. Szökő Éva Gyógyszerhatástani Intézet Biológiai gyógyszerek Biológiai gyógyszer minden olyan termék, melynek hatóanyaga biológiai anyag. Biológiai anyag az az anyag, mely biológiai

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Irányzatok a biológiában: IMMUNOLÓGIA

Irányzatok a biológiában: IMMUNOLÓGIA Irányzatok a biológiában: IMMUNOLÓGIA Dr. Kacskovics Imre tszv. egy. tanár Immunológiai Tanszék ELTE http://immunologia.elte.hu/ Medicina Kiadó 2012. Az Immunológiai Tanszék kutatási témái: http://immunologia.elte.hu/

Részletesebben

ELLENANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK

ELLENANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ELLENANYAGOK

Részletesebben

Az immunológia alapjai

Az immunológia alapjai Az immunológia alapjai Kacskovics Imre Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék Budapest Citokinek Kisméretű, szolubilis proteinek és glikoproteinek. Hírvivő és szabályozó szereppel rendelkeznek.

Részletesebben

A szervezet védekezése vírusfertőzésekkel szemben, antivirális kemoterápia, virális vakcinák

A szervezet védekezése vírusfertőzésekkel szemben, antivirális kemoterápia, virális vakcinák A szervezet védekezése vírusfertőzésekkel szemben, antivirális kemoterápia, virális vakcinák Cytotoxicitás Antitest termelés B sejt Antigen presenting cell (APC) - MHCII B cell receptor Plazmasejt immunoglobulin

Részletesebben

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség

Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Poszttranszplantációs lymphoproliferatív betegség Végső Gy, Piros L, Toronyi É, Chmel R, Török Sz, Földes K, Molnár M, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A daganatok

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I.

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I. Kórházhigienikus képzés, DE OEC KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I. AZ IMMUNRENDSZER MŰKÖDÉSE Dr. Sipka Sándor DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Regionális Immunológiai Laboratórium A főbb ábrák és táblázatok

Részletesebben

Onkológiai betegek és az oszteoporózis

Onkológiai betegek és az oszteoporózis Onkológiai betegek és az oszteoporózis Dr. Nusser Nóra Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház (2011.) Oszteoporózis (OP) jelentősége Az első törésig tünetmentes! Az 50 év feletti nők 50%-ának, férfiak

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

4. A humorális immunválasz október 12.

4. A humorális immunválasz október 12. 4. A humorális immunválasz 2016. október 12. A klónszelekciós elmélet sarokpontjai: Monospecifictás: 1 sejt 1-féle specificitású receptor Az antigén receptorhoz kötődése aktiválja a limfocitát A keletkező

Részletesebben

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Ösztrogénhatások Ösztrogénhatások Morbiditás és mortalitási profil eltérő nők és férfiak között Autoimmun

Részletesebben

1. előadás Immunológiai alapfogalmak. Immunrendszer felépítése

1. előadás Immunológiai alapfogalmak. Immunrendszer felépítése 1. előadás Immunológiai alapfogalmak. Immunrendszer felépítése Vér alakos elemei: 1mm3 vérben: 4-5 millió vörövértest 6000-9000 fehérvérssejt 200-400 ezer thrombocyta(vérlemezke) Fehérvérsejtek: agranulocyták:

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

T SEJT VÁLASZOK NEUROLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN. Dr. Bánáti Miklós János

T SEJT VÁLASZOK NEUROLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN. Dr. Bánáti Miklós János T SEJT VÁLASZOK NEUROLÓGIAI BETEGSÉGEKBEN Doktori értekezés (Ph.D.) tézisei Dr. Bánáti Miklós János Neurológiai Klinka Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Pécsi Tudományegyetem Témavezető: Prof.

Részletesebben

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika

Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében. Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Immunmoduláns terápia az autoimmun betegségek kezelésében Prof. Dr. Zeher Margit DE OEC Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika 1 Mikrobiális immunmodulátorok Teljes baktériumok (Lactob.casce)

Részletesebben

Diagnózis és prognózis

Diagnózis és prognózis Diagnózis, prognózis Általános vizsgálat Diagnózis és prognózis Fizikális vizsgálat Endoszkópia Képalkotás Sebészi feltárás A kezelés megválasztása Specifikus elemzés Kórszövettan/citológia Klinikai kémia

Részletesebben

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. A felosztás mai szemmel nem a leglogikusabb, mert nem tesz különbséget az allergia, az autoimmunitás és a a transzplantációs immunreakciók között.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet)

Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Tumorbiológia Dr. Tóvári József (Országos Onkológiai Intézet) Az

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok 2016. 10. 05. Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására. Nyálkahártyán keresztül Különbözó patogének eltérő utakon jutnak a szervezetbe Légutakon

Részletesebben

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában

Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a immunterápiájában a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztály, Immunológiai Bizottsága és a Magyar Immunológiai Társaság Immunológia Világnapja - 2016 Az immunválasz akadálymentesítése újabb lehetőségek a daganatok a

Részletesebben

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének Immunológia alapjai 2. hét Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Az immunrendszer sejtjei Természetes/Veleszületett Immunitás: Granulociták (Neutrofil,

Részletesebben

A melanocyták (naevussejtek) daganatai. Benignus. Malignus. Naevus pigmentosus (festékes anyajegy) szerzett veleszületett.

A melanocyták (naevussejtek) daganatai. Benignus. Malignus. Naevus pigmentosus (festékes anyajegy) szerzett veleszületett. A melanocyták (naevussejtek) daganatai Benignus Naevus pigmentosus (festékes anyajegy) szerzett veleszületett Malignus Melanoma malignum Szerzett NP barna, 6 mm-nél kisebb, éles határú NP junctionalis

Részletesebben

Immunitás és evolúció

Immunitás és evolúció Immunitás és evolúció (r)evolúció az immunrendszerben Az immunrendszer evolúciója Müller Viktor ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék http://ramet.elte.hu/~viktor Az immunitás

Részletesebben

Hagyományos vakcinák. PTE-ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Hagyományos vakcinák. PTE-ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Hagyományos vakcinák PTE-ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Bevezetés Fertőzéses megbetegedések elleni küzdelem A modern orvostudomány egyik legnagyobb sikere Edward Jenner (1749 1823) 1796: himlő

Részletesebben

Regulátoros T sejtek és sejtes környezetük immunmediált gyermekkori gasztroenterológiai kórképekben

Regulátoros T sejtek és sejtes környezetük immunmediált gyermekkori gasztroenterológiai kórképekben Regulátoros T sejtek és sejtes környezetük immunmediált gyermekkori gasztroenterológiai kórképekben Doktori értekezés Dr. Cseh Áron Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

GLIOMÁK KEZELÉSE CITOKINEKET TERMELO TUMORSEJT VAKCINÁCIÓVAL ÉS GYÓGYSZER- ÉRZÉKENYÍTO GÉNTERÁPIÁVAL EGÉR TUMOR MODELLEN

GLIOMÁK KEZELÉSE CITOKINEKET TERMELO TUMORSEJT VAKCINÁCIÓVAL ÉS GYÓGYSZER- ÉRZÉKENYÍTO GÉNTERÁPIÁVAL EGÉR TUMOR MODELLEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS (Ph.D.) TÉZISEI GLIOMÁK KEZELÉSE CITOKINEKET TERMELO TUMORSEJT VAKCINÁCIÓVAL ÉS GYÓGYSZER- ÉRZÉKENYÍTO GÉNTERÁPIÁVAL EGÉR TUMOR MODELLEN DR. DÉSAKNAI SZILVIA Programvezeto: Prof. Dr.

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek Dr. Németh Péter PTE-KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet Mi az immunrendszer? Az immunrendszer a szervezet

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése A veleszületett (természetes) immunrendszer PAMPs = pathogen-associated molecular patterns PRRs = pattern recognition receptors A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése Eukariota sejtmembrán Az

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 7. előadás Immunizálás. Poliklonális és monoklonális ellenanyag előállítása, tisztítása, alkalmazása Az antigén (haptén + hordozó) sokféle specificitású ellenanyag

Részletesebben

TUMORMARKEREK: 2014 KOVÁCS L. GÁBOR. egyetemi tanár. PTE Laboratóriumi Medicina Intézet és PTE Szentágothai János Kutatóintézet

TUMORMARKEREK: 2014 KOVÁCS L. GÁBOR. egyetemi tanár. PTE Laboratóriumi Medicina Intézet és PTE Szentágothai János Kutatóintézet TUMORMARKEREK: 2014 KOVÁCS L. GÁBOR egyetemi tanár PTE Laboratóriumi Medicina Intézet és PTE Szentágothai János Kutatóintézet Halálozás okok és nemek szerint a világon, 2011 Szív és érrendszeri megbetegedések

Részletesebben

I./7. Daganatok immunológiai sajátosságai

I./7. Daganatok immunológiai sajátosságai I./7. Daganatok immunológiai sajátosságai Losonczy György, Müller Veronika, Moldvay Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatok immunológiai sajátosságaival összefüggő fogalmakat. A fejezet

Részletesebben

TEP TANULMÁNY. A génterápia, illetve a biológiai választ módosító kezelés jelene és jövôje. Irta: dr Gergely Péter. egyetemi tanár

TEP TANULMÁNY. A génterápia, illetve a biológiai választ módosító kezelés jelene és jövôje. Irta: dr Gergely Péter. egyetemi tanár TEP TANULMÁNY A génterápia, illetve a biológiai választ módosító kezelés jelene és jövôje Irta: dr Gergely Péter egyetemi tanár Semmelweis OTE, Központi Immunológiai Laboratórium 1998 november 2 Tartalom

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK A GYERMEKKORI AKUT LIMFOID LEUKÉMIA DIAGNOSZTIKÁJÁBAN ÉS TERÁPIÁJÁBAN

ÚJ LEHETŐSÉGEK A GYERMEKKORI AKUT LIMFOID LEUKÉMIA DIAGNOSZTIKÁJÁBAN ÉS TERÁPIÁJÁBAN ÚJ LEHETŐSÉGEK A GYERMEKKORI AKUT LIMFOID LEUKÉMIA DIAGNOSZTIKÁJÁBAN ÉS TERÁPIÁJÁBAN Doktori értekezés SZERZŐ: DR. CSÓKA MONIKA TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. SZENDE BÉLA PROF. DR SCHULER DEZSŐ II. sz. Gyermekgyógyászati

Részletesebben

p16 - p21- p27- p53 - p63

p16 - p21- p27- p53 - p63 p16 - p21- p27- p53 - p63 Dako Szimpózium, 2010 december 3 Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest A sejtciklus szabályozása Cyklin-Dependens

Részletesebben

Allograft: a donorból a recipiensbe ültetett szerv

Allograft: a donorból a recipiensbe ültetett szerv A VESEÁTÜLTETÉS PATOLÓGIÁJA Allograft: a donorból a recipiensbe ültetett szerv Az allograftot a peritoneum alá, a fossa iliaca-ba helyezik, az a. és a v. renalist a megfelelő iliacalis érrel varrják össze,

Részletesebben

3. Az ellenanyagokra épülő immunválasz. Varga Lilian Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika

3. Az ellenanyagokra épülő immunválasz. Varga Lilian Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika 3. Az ellenanyagokra épülő immunválasz Varga Lilian emmelweis Egyetem III. z. Belgyógyászati Klinika Az ellenanyag funkciói Molekuláris kölcsönhatások helye az immunglobulinon Paratop specifikus ab Idiotípus

Részletesebben

A légutak immunológiája Az allergiás reakciók pathomechanizmusa. Dérfalvi Beáta II.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Budapest

A légutak immunológiája Az allergiás reakciók pathomechanizmusa. Dérfalvi Beáta II.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Budapest A légutak immunológiája Az allergiás reakciók pathomechanizmusa Dérfalvi Beáta II.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Budapest Az immunrendszer feladata a szervezet védelme fertızések, tumorok, szövetkárosodás

Részletesebben

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatok kialakulásában szerepet

Részletesebben

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet A méhnyak rák előfordulása / év / 100 000 nő WHO 2005 A KÓROKOZÓK ÉS AZ IMMUNRENDSZER KÉTIRÁNYÚ

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció VÉRCSOPORTSZEROLÓGIA Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011. Immunrendszer Immunrendszer védi a szervezet

Részletesebben

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert Mit tud a genetika Génterápiás lehetőségek MPS-ben Dr. Varga Norbert Oki terápia Terápiás lehetőségek MPS-ben A kiváltó okot gyógyítja meg ERT Enzimpótló kezelés Őssejt transzplantáció Genetikai beavatkozások

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

Környezetegészségtan 2016/2017. Immunológia 1.

Környezetegészségtan 2016/2017. Immunológia 1. Környezetegészségtan 2016/2017 Immunológia 1. 2016. XI.11. Józsi Mihály ELTE Immunológiai Tanszék http://immunologia.elte.hu email: mihaly.jozsi@freemail.hu Az Immunológia tankönyv elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_immunologia/adatok.html

Részletesebben

Nőgyógyászati daganatok carcinogenesis, szignálutak, célzott terápiák

Nőgyógyászati daganatok carcinogenesis, szignálutak, célzott terápiák Nőgyógyászati daganatok carcinogenesis, szignálutak, célzott terápiák Tóth Erika Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály Országos Onkológiai Intézet Az előadás vázlata 1. Célzott terápia definíció

Részletesebben

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Infertilitás/subfertilitás Férfi infertilitás esetek 90%-ban spermium

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben