Magyar nyelv és irodalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar nyelv és irodalom"

Átírás

1 Magyar nyelv és irodalom A tanulmányt készítette: Kerber Zoltán I. Bevezetés: Az elemzés célja, hogy az általános- és középiskolai nyelvtan és irodalom tankönyvek vizsgálatával, illetve a vizsgálati szempontok meghatározásával, részletes kidolgozásával olyan indikátor-rendszert dolgozzon ki, ami jól működhet a tankönyvek vizsgálatakor, annak meghatározásakor, hogy egy-egy tankönyv korszerű tanítási-tanulási stratégiák alapján építkezik-e. Az elemzés véletlenszerűen kiválasztott három-három általános- és középiskolai irodalom és magyar nyelv tankönyveket vizsgál egy-egy kiválasztott tananyagegységen keresztül. Előzetesen azonban szükséges néhány fontos megjegyzést tennünk vizsgálatunk korlátait illetően: 1. A tanulmány tartalmi kérdésekkel csak érintőlegesen foglalkozik, most nem tekinti tárgyának a magyar irodalom és nyelvtan tantárgy körébe tartozó vagy tartozható ismeretanyagok bírálatát, illetve annak meghatározását, hogy mi tekinthető korszerű tematikának. Ugyanakkor bizonyos esetekben ez szorosan összefügg metodikai kérdésekkel is - például irodalomtörténet és műértelmezés aránya a tankönyvben vagy leíró nyelvtani tananyag és kommunikációs gyakorlatok aránya stb. - ilyenkor természetesen nem lehet eltekinteni tőle. Azt azonban le kell szögeznünk, hogy ez a szempont most nem elsődleges. 2. Fontos azonban tisztázni az indikátorokkal kapcsolatos módszertani problémákat is. A humán tudományokra alkalmazott minden egzakt mérési formát csak óvatosan, több szempont együttes figyelembevételével alkalmazhatunk. Meghatározhatóak természetesen olyan mutatók, amelyek 1

2 fontos, jelentős pontokat mutatnak meg az elemzésben, ugyanakkor számtalan olyan szubjektív szempont is létezik, amely felülírja, arányaiban eltolja vagy teljesen megváltoztathatja ezek értelmezhetőségét. Például az összehasonlításban egy adott tananyagrész remek mutatókkal rendelkezhet pl. sok, jól használható illusztráció, elmélyítést segítő feladat található benne -, ugyanakkor a tananyagrész tartalmi hangsúlyai, vonatkozásai (elemzések, értelmezései, hangsúlyai pl.) vitathatóak. Ilyenkor hiába rendelkezik jó mutatókkal. Az is fontos, hogy az indikátorrendszer több összefüggő szempont vizsgálatából áll össze. Minél több szempontot vizsgálunk együtt, annál pontosabb kép rajzolható ki a tankönyvről. A tanulmány felvázol egy olyan indikátor-struktúrát, amellyel bizonyos vonatkozások jól mérhetők, számszerűsíthetők, s így összehasonlíthatók lesznek, ugyanakkor mindig tekintettel kell lenni arra, hogy e számok, adatok csak a szöveges értékeléssel - ami mindenképpen szubjektív tekinthetők teljesnek. 3. Fontos meghatározni, hogy a tanulmány csak a tankönyvekkel foglalkozik, a munkafüzetekkel nem. A munkafüzet más műfaj, más a funkciója, a kettő nem keverhető össze, bár a mai tankönyvpiacon ez gyakran megtörténik. A tankönyvi feladatok célja nem azonos a munkafüzet feladatinak céljával és szerepével. A tankönyvben lévő feladatok célja, hogy a tanulás, a megértés és gondolkodás folyamatát segítsék. Így a feladatok szoros részei a tankönyvi szövegnek, nem választhatók el tőle. Egy adott tankönyv feladatnélküliségét nem menti az, hogy tartozik hozzá esetleg munkafüzet. A következő két táblázat áttekinti, hogy milyen szempontok vethetők fel a tankönyvi vizsgálatban, s ezek mennyiben és milyen módon használhatók és értelmezhetők. Hogyan lehetséges ezeket a szempontokat indikátorokban megjeleníteni és melyek lehetnek ezek. A vizsgálat célja, hogy a kiválasztott szempontokhoz tartozó indikátorokat teszteljük, azaz a tankönyveket is vizsgáljuk és az indikátorok működését és használhatóságát is. Reméljük, hogy ezzel segítséget nyújthatunk a tankönyvbírálati rendszer újragondolásában, egységesítésében. 2

3 II. A tankönyvek elemzését segítő szempontrendszer, illetve a hozzájuk tartozó problémalisták A következő táblázat azokat az általános szempontokat tartalmazza, amelyek szerint vizsgálni érdemes a tankönyveket. A szürkével besatírozott szempontok szerepelnek majd az elemzésben. 1. táblázat: A tankönyvek elemzésének szempontrendszere 1. Magyar nyelv és irodalom Problémák Nem tükrözik a Elavult tanítási és Nem érvényesül bennük Nem segítik eléggé a Inkább szakkönyvek, megváltozott társadalmi tanulási stratégiát a tanulói nézőpont. tanulói aktivitást és az mint tankönyvek. igényeket. közvetítenek. értelmes tanulást. Miként jelentkezik ez A) Az irodalom szerepe A) A tankönyvi leckék A) A tankönyvi szövegek A) A tankönyvek nem A) Főleg az a probléma az adott megváltozott a belső struktúrája és tartalma nincs kellő adnak elég ösztönzést irodalomtankönyvek tantárgyban? társadalomban, vesztett tartalma nem épít a módon kifejtve. Sok olyan ahhoz, hogy a tanulók alapvetően tudáskínáló presztízséből, az olvasási korszerű tanulás állítás és információ megbeszéljék egymással szövegek, ez erős kedv felkeltése nem módszertani elvekre és található bennük, azt, amit a témáról már tanulási motivációt elsődleges a megoldásokra. amelyek megértése kellő előzetes tudnak és igényel, közben az tankönyvekben. Nem adnak megfelelő előismeret nélkül gondot gondolnak. élményszerzésre és segítséget ahhoz, hogy a okozhat a tanulóknak. A -átadásra nem helyeznek 3

4 B) Elektronikus tanórai és az otthoni szerző nem érzékeli, B) Nem adnak hangsúlyt. tömegkommunikáció tanulás között hatékony hogy ezek az ismeretek lehetőséget arra, hogy a megváltoztatta a munkamegosztás nem magától értetődők a tanulók már az új B) Nem tankönyvként, szabadidő eltöltés alakuljon ki. tanulók számára. ismeretek megszerzése hanem szakkönyvként, struktúráját. Irodalomból során is aktív szerepet kézikönyvként, az elmélyült olvasás és B) Az irodalomtanítás B) A problémák kapjanak, e helyett lexikonként működnek. szövegértés technikáit koncepciói körüli megértésének folyamata leckéket, megtanulandó kellene megtanítani. bizonytalanságok a általában nincs lépésekre metaszövegeket kell C) A tankönyvekben A kommunikációs tankönyvek jó részét arra bontva. (kivételek már elsajátítaniuk. élménykínáló szövegek képességek fejlesztése ösztönzik, hogy az találhatók, de nem ritkán fordulnak elő, ezzel során is reagálni kell erre irodalmi kánon átadását általános) C) Nem adnak megfelelő szemben a szerzők a jelenségre. helyezzék az előtérbe a segítséget ahhoz, hogy a számos kiegészítő Intertextualitás és tanítás során kronológiai C) Nem hívja fel a tanuló kapcsolatokat információval látják el a hipertextualitás rendben, tankönyv a figyelmet az találjon a tanultak és a tanulókat, melyek sok jelentősége megnőtt. irodalomtörténeti irodalmi művek és saját olvasási és nyelvi, esetben még tovább ismeretekkel, művek grammatikai problémák kommunikációs élményei terhelik az amúgy is C) A tömegkultúra egyolvasatú megértése szempontjából között. túlzsúfolt tankönyveket. hatására való reagálás értelmezésének kritikus részekre és hiányzik a tankönyvekből, leírásával. körülményekre. D) Nem adnak elég, a magaskultúrához való A nyelvtan tankönyvek a következetesen viszony nem tisztázott a leíró grammatika D) A tankönyvek végiggondolt támpontot könyvekben. rendszerét követik, a általában nem építenek a ahhoz, hogy a tanulók az modern nyelvszemlélet, diákok nyelvi olvasottakra D) Az Internet, multimédia kommunikációelmélet kompetenciáira, folyamatosan mint lehetséges tanulási tanulságai alig jelennek korlátaira. reflektáljanak, illetve, forrás nem jelenik meg a meg. (Kivétel: szövegtan) hogy az új információkat 4

5 tankönyvekben. E) A tanulók irodalmi és a korábbi ismereteivel C) A tankönyvi leckék az nyelvi érdeklődését összekapcsolják. ötféle tanítási stratégia általában nem építik be a közül (ismeretátadó, tankönyvek szövegébe. E) Nem segítik elő, hogy elbeszélő, munkáltató, az ismeretek megértése problémamegoldó, F, Az irodalom szempontjából fontos projekt-tanítás) csak az tanításához nagyon sok összefüggések világosan első kettőhöz biztosítanak kultúrtörténeti, történelmi kiderüljenek a tanulók megfelelő feltételeket. és egyéb művészetei számára. A különböző területekkel kapcsolatos tankönyvi kiemelések D) A tankönyvi kérdések ismeretet is szükséges, rendszere nem egységes általában csak az ezeket nagyon gyakran tankönyveken belül sem. ismeretek, irodalmi adottnak veszik a művek, grammatikai tankönyvek, holott a fogalmak felidézését s diákok nem rendelkeznek nem azok ezekkel az ismeretekkel, továbbgondolását és illetve nem tudják alkalmazását igénylik a összekötni a más tanulóktól. tantárgyak keretében tanultakat. E) A tankönyvi feladatok általában csak összetett kérdések, s nem új összefüggést eredményező cselekvéssort 5

6 kezdeményeznek. Mit érdemes A) Mennyire keltik fel a A) Ad-e ösztönzést a A) Az implicit A)-D) A tankönyvi A) és C) A tankönyvi tüzetesen tankönyvek az olvasási tankönyv ahhoz, hogy a információkat és kérdések és feladatok szövegek vizsgálata megvizsgálni a kedvet? Reagálnak-e az tanulók megbeszéljék összefüggéseket jellege és fajtái. funkciójuk szerint: probléma feltárása irodalom megváltozott egymással azt, amit a tartalmazó mondatok a élménykínáló? érdekében? funkciójára? témáról már előzetes tankönyvi szövegekben. E) A tankönyvekben lévő információkínáló? tudnak és gondolnak? információkat tömören tudáskínáló? B) Mennyire próbálja az Ad-e segítséget a B) Hogyan segíti elő a összegző szöveges és Kiegészítő tudásanyag irodalmi kánont szűkíteni, tankönyv ahhoz, hogy a tankönyv a tankönyv a vizuális tankönyvi elemek aránya, elkülönítése illetve mennyire épít az tanuló kapcsolatokat problémák lépésről- száma és fajtái. Kiemelés milyen? elmélyült találjon a tanultak és a lépésre történő típusok mennyire szövegértelmezésre? saját tapasztalatai, megértését? egységesek? B) Milyen strukturális A kommunikációs élményei között? elemek bizonyítják, hogy képességek Milyen módon segíti elő a C) A megértés szakkönyvekről van szó? fejlesztésekor reagál-e az tankönyv azt, hogy az szempontjából kritikus új helyzetre? ismeretek megértése részeket kiemelten kezeli- Utal-e az intertextuális szempontjából fontos e a tankönyv? összefüggésekre? összefüggések világosan kiderüljenek a tanulók D-E) Megszólítja-e a C) Beemel-e a tankönyv a számára? tankönyv szerzője diákok körében népszerű Lehetőséget ad-e a közvetlenül a tanulókat? műveket, melyek akár a tankönyv arra, hogy a Milyen jellegű információt populáris kultúra részét tanulók már az új és segítséget ad ilyenkor képezik? ismeretek megszerzése a szerző? 6

7 D) Milyen módon és milyen gyakran hívja fel a tankönyv a figyelmet az Internet használatának a lehetőségére? során is aktív szerepet kapjanak? Ahhoz, hogy az ismeretszerzés is önálló tanulói feladatokon keresztül történhessen meg. Kap-e ösztönzést a tanuló arra, hogy az új információkat a korábbi ismereteivel összekapcsolja? Vannak-e olyan feladatok a tankönyvben, amelyeket érdemes csoportmunkában elvégezniük a tanulóknak? A kérdések és feladatok érdekesek-e a tanulók számára? Az ismeretek puszta felidézését vagy azok továbbgondolását és alkalmazását igénylike inkább? B) Milyen irodalomtanítási koncepciót követ a 7

8 tankönyv? Mennyire következetes ebben? Mennyire tágan értelmezi az irodalmi kánont? Kizárólagos-e a kronológiai szempont? Milyen módon tanítja a grammatikai rendszert, mennyire épít a nyelvtudomány korszerű eredményeire? C) A tankönyvek szövegei milyen tanulási módszert helyeznek előtérbe? D)-E) A tankönyvi kérdések és feladatok miként tipizálhatók? A kérdések és feladatok hány %-a igényel többet a tanulóktól, mint az ismeretek puszta felidézését? Melyek a vizsgálatra kiválasztott Irodalom tankönyvsorozatok: 8

9 tankönyvek? Általános iskola: - Cserhalmi Zsuzsa: Irodalom 6. Bp. Korona Kiadó - Balog József: Magyar irodalom a 6. osztály számára, Celldömölk, Apáczai Kiadó - Széplaki György-Vilcsek Béla:Világjáró, 6. osztályos irodalomtankönyv, Bp. Dinasztia Kiadó Középiskola: - Domonkos Péter: Irodalom I. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó - Mohácsy Károly: Irodalom 9. Bp. Krónika Nova Kiadó - Diószegi Endre Fábián Márton: Irodalom 9. Bp. Krónika Nova Kiadó Nyelvtan tankönyvsorozatok: Általános iskola: - Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv az 5-6. évfolyam számára, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó - Takács Etel: A magyar nyelv könyve 5-6. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó - Adamikné Dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk 6. évfolyamos tanulók számára, Bp. Dinasztia Tankönyviadó Középiskola: - Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó - Honti Mária Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv a gimnázium I. osztálya számára, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó - Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 9

10 Miként történik a A)-D) A tankönyvek A)-B) Mind az irodalom, A)-E) Mind az irodalom, A)-E Mind az irodalom, A)-C) Mind az irodalom, mintavétel a egészére kiterjed a mind a nyelvtan mind a nyelvtan mind a nyelvtan mind a nyelvtan tankönyvekből? vizsgálat. tankönyvekben általános- tankönyvekben általános- tankönyvekben általános- tankönyvekben általános- és középiskolában egy- és középiskolában egy- és középiskolában egy- és középiskolában egy- egy azonos tananyagrész egy azonos tananyagrész egy azonos tananyagrész egy azonos tananyagrész kiválasztása. kiválasztása. kiválasztása. kiválasztása. Miként történik a A) Az olvasási kedvet A) A kérdéssor alapján A) A megértés A)-D) A tankönyvi A)-C)A különböző mérés vagy felkeltő feladatok történő információgyűjtés. szempontjából gondot kérdések azonosítása és funkciójú szövegek adatgyűjtés? vizsgálata. okozó mondatok csoportosítása aszerint, közötti belső arányok B) C)Azoknak a kigyűjtése a maguk hogy melyek adnak megállapítása. B) Mennyi időt szán az tankönyvi elemeknek és szövegkörnyezetével módot az előzetes egyes művek, megoldásoknak a együtt. megbeszélésre, az önálló grammatikai, kigyűjtése, amelyek A gondot okozó ismeretszerzésre, a kommunikációs elősegítik a tankönyvek a mondatok megszámolása tanulói tapasztalatok problémák munkáltató, a felhasználására, az önálló megtanítására, mennyire problémamegoldó és a B) C)A tankönyvi leckék reflektálásra, a korábbi segíti elő az elmélyült projekt-tanítást? belső tartalmának ismeretek alkalmazására. tudást? Az intertextuális analizálása és elemzése kapcsolatokra utalások D)-E) A kérdések és a vizsgálati szempont E) A tankönyvi elemek keresése. feladatok típusok szerinti alapján. analizálása és elemzése kigyűjtése és a vizsgálati szempont C) Hány utalás található a megszámolása. D)-E) Tanulókat alapján gyerekek saját közvetlenül megszólító olvasmányélményére? részek kigyűjtése a tankönyvi szövegekből. 10

11 Mik lesznek a vizsgálat és elemzés produktumai D) Az Internetre, multimédiára vonatkozó utalások megszámolása. A, Számszerű adatok az egyes szempontok érvényesüléséről B, Kiválasztott tankönyvi szövegrészek különböző szempontok igazolására C, Elemző tanulmány 2. táblázat: A tankönyvek elemzésének szempontrendszere 2. Problémák Túl sokat markolnak az A fogalmi rendszerük és A szövegezésük Az illusztrációk ismeretekből a nehezen érthető és alkalmazása nem elég tevékenységrendszerük nehezen tanulható tudatos és hatékony esetleges Miként jelentkezik ez a A, A kronológiai rendben A, Az irodalomtörténet és A, A különböző A, az irodalom tantárgy probléma az adott történő irodalomtanítás elmélet fogalmait tudományterületek és tanításában nagyon tantárgyban? Magyarországon a rázúdítja a tanulóra, nem fogalomkörök érintkezése sokféle illusztráció világirodalom és a magyar épülnek egymásra a folytán a tankönyvi képzelhető el, ebből a irodalom részletes fogalmak szövegek megértése tankönyvek szinte csak a oktatását egyaránt jelenti. B, Gyakorlatilag azonnal nagyon gyakran okoz társművészetek egy-egy Ez azt jelenti, hogy szükség van minden komoly gondot. alkotásának nagyon nagy mennyiségű fogalom és szakszó B, Ugyanezért nagyon sok bemutatásával vagy másik anyagot, irodalmi művet ismeretére, melynek nagy a szakszó mű szemelvényének és alkotói életrajzot kell részét adottnak veszik a C, a tárgyak jellegéből bemutatásával élnek. A elsajátítani a tanulónak. tankönyvek a hétköznapi következik, hogy nagyon megértést segítő B, A szövegek nagyon sok nyelvből, ez pedig nagyon sok az elvont jelentésű illusztrációk gyakorlatilag 11

12 nevet, adatot, évszámot, sok problémát okoz főnév is teljesen hiányoznak. fogalmat tartalmaznak, C, nem válnak el D, A fogalmak nem B, Egy-egy illusztráció továbbá rengeteg egymástól az elméleti építenek egymásra megértése technikailag is történelmi, kultúrtörténeti tevékenységek és a E, Időnként nagyon nehézséget okozhat, mert és egyéb műértelmezés bonyolult szövegrészek nem alakul ki a tanulókban tudományterületről való gyakorlatibb kerülnek a tankönyvekbe erre jártasság fogalmakat, ismereteket tevékenységei és fogalmai átemelve C, Mivel kevés az is. D, A kronológiai szakirodalmakból a illusztráció, így C, Nincs kidolgozva sem szemlélethez képest diákok számára nehezen megjelenésük esetleges, metodikailag, sem esetlegesnek tűnik a értelmezhetően. Így egy- átgondolatlan is, így nem elméletileg a legtöbb műelemzés bármely más egy rész gyakran elég hatékonyak tankönyvben, hogy milyen szempontja strukturálatlan, az elméleti D, Nem kapcsolódik elvek szerint közelít egy- E, A hagyományos és a gyakorlati rész hozzájuk elegendő kérdés egy mű megértéséhez, s nyelvészet kategóriáit aránya esetleges, és feladat ez komoly fogalmi és nagyon széles érthetetlen, hogy bizonyos tartalmi zavarokat idéz elő spektrumban sajátíttatja el témák miért csak a ( pl. írói életrajz kontra a tanulóval, tekintet nélkül gyakorlati blokkban műelemzés?) annak használhatóságára, jelennek meg stb. D, pl. a 7. és a 10. illetve hasznára. A tanuló F, Gyakran egy-egy osztályban ugyanolyan számára beláthatatlan az, mondaton belül is több képességeket kíván a hogy ennek haszna van tudományterület tartalmai gyermektől, hiszen az például a megértésben, és fogalmai keverednek irodalomtörténetben való sikerül a tankönyvek nagy pl. irodalomelmélet és kronologikus előrehaladás részének a teljes kultúrtörténet -, ezt a nem teszi lehetővé a öncélúság látszatát diákok nehezen értik, és műértő képességek kelteni. elsajátítani sem tudják, 12

13 egymásra építését. E, A leíró nyelvtan fogalomrendszerének és a modern nyelvészet egyegy megjelenő területének nincs meg a szemléleti és fogalmi elválasztása, annak érzékeltetése, hogy egészen más szemléletet kíván a gyermektől F, Hiányzik a nyelvészeti fogalomrendszer alkalmazása az elemzési gyakorlatra. F, Sajnos szinte teljesen hiányzik a modern tudományszemlélet fogalomrendszere, de ha mégis megjelenik, keveredik a hagyományossal G, A kommunikációelmélet egyes területei teljesen esetlegesen, és teljesen bizonytalan súllyal jelennek meg, fogalmai sok esetben tisztázatlanok H, A fogalmi tisztázatlanság nem ad segítséget a kommunikációs gyakorlatok megoldásában, itt leginkább csak a hétköznapi tapasztalataikhoz tudnak visszanyúlni a diákok, vagyis az elméleti háttér és a gyakorlat teljesen maximum bemagolják G, A nyelvtudomány fogalomrendszere nagyon speciális, hiányzik a fogalmak magyarázata, egy-egy definíció nem elég a megértéshez H, A szövegek szerkezet és mondatszerkezete egyaránt nehéz, nehezen érthető és nehezen tanulható, mert a tudomány tradícióihoz igazodik nem pedig tanulók életkorához és mentális szintjéhez. 13

14 szétválik mind a kommunikációban, mind pedig az irodalmi művek értelmezése során, s ez az oktatás sikertelenségének egyik legfontosabb oka I, A fogalmak nagy részét már ismertként használják, nem definiálják a tankönyvszerzők J, Az irodalmi és nyelvtani feladatok esetlegesek, mind tartalmi, mind fogalomhasználati szempontból Mit érdemes tüzetesen A, Egy-egy tananyagrész A, Mennyire képes kezelni A, Mik a tankönyv A, Tartalmaznak-e érdemi megvizsgálni a milyen mennyiségű és az új fogalmakat a szövegének legfőbb illusztrációt a tankönyvek, probléma feltárása mélységű információt tankönyv jellemezői ha igen, akkor mennyit? érdekében? tartalmaz. B, Képes-e koherens B, Hogyan használja a B, Milyen típusú B, Mennyire képes ezeket egységben láttatni a szakszavakat a tankönyv illusztrációkat tartalmaz a megtanítani a tanulónak fogalmakat és C, Áttekinthető tankönyv? C, Képes-e úgy adagolni szakszavakat a tankönyv szerkezetű-e C, Mire használja az az adatokat, hogy az C, Képes-e az D, Alkalmas-e arra, hogy a illusztrációkat a szerző? emészthető legyen interdiszciplináris tanuló érdeklődését D, Milyen típusú tanítási, 14

15 D, Vannak-e feladatok, fogalmak helyes felkeltse tanulási eljárásokat nem ismeretközlő, hanem bevezetésére F, Milyen hosszú és követelnek meg az más személyre szabott D, Feladatai alkalmasak-e mennyire összetett illusztrációk? technikák a tankönyvben a megértés elősegítésére (mellérendelések, E, Mennyire áttekinthetők, annak érdekében, hogy a E, Alkalmas-e arra, hogy a alárendelések) jól értelmezhetők, tanuló képes legyen az tanulót segítse a további mondatokat tartalmaz. egyértelműek? aktív részvételre a kitekintésben, F, Esztétikai szempontok munkában tájékozódásban E, A feladatok figyelembe F, Kapcsolódik-e a veszik-e azokat a kritikus tevékenységrendszer a pontjait a tényleges tartalomhoz tananyagrésznek, amelyek a tanulónak a legtöbb nehézséget okozhatják F, A számonkérésben igényli-e és preferálja-e a valódi megértést, továbbgondolást, alkalmazást G, Képes-e a tankönyv koherens rendbe foglalni az ismereteket H, Épít-e egy-egy tananyag az előzőekben elsajátított fogalmakra 15

16 I, Ad-e arra lehetőséget, hogy a tanuló kapcsolatot találjon a tanultak és saját élményei között J, Igényli-e a továbbgondolást és az ismeretek alkalmazását Melyek a vizsgálatra kiválasztott tankönyvek? Irodalom tankönyvsorozatok: Általános iskola: - Cserhalmi Zsuzsa: Irodalom 6. Bp. Korona Kiadó - Balog József: Magyar irodalom a 6. osztály számára, Celldömölk, Apáczai Kiadó - Széplaki György-Vilcsek Béla:Világjáró, 6. osztályos irodalomtankönyv, Bp. Dinasztia Kiadó Középiskola: - Domonkos Péter: Irodalom I. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó - Mohácsy Károly: Irodalom 9. Bp. Krónika Nova Kiadó - Diószegi Endre Fábián Márton: Irodalom 9. Bp. Krónika Nova Kiadó Nyelvtan tankönyvsorozatok: Általános iskola: - Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv az 5-6. évfolyam számára, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 16

17 - Takács Etel: A magyar nyelv könyve 5-6. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó - Adamikné Dr. Jászó Anna dr. Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk 6. évfolyamos tanulók számára, Bp. Dinasztia Tankönyviadó Középiskola: - Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó - Honti Mária Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv a gimnázium I. osztálya számára, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó - Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára, Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó Miként történik a A)-B) Mind az irodalom, A)-B) Mind az irodalom, A)-B) Mind az irodalom, A)-B) Mind az irodalom, mintavétel a mind a nyelvtan mind a nyelvtan mind a nyelvtan mind a nyelvtan tankönyvekből? tankönyvekben általános- tankönyvekben általános- tankönyvekben általános- tankönyvekben általános- és középiskolában egy- és középiskolában egy- és középiskolában egy- és középiskolában egy- egy azonos tananyagrész egy azonos tananyagrész egy azonos tananyagrész egy azonos tananyagrész kiválasztása. kiválasztása. kiválasztása. kiválasztása. Miként történik a mérés A, Összesen hány alkotó Szoros összefüggésben A, Mekkora egységekre A, Milyen az illusztrációk vagy adatgyűjtés? és mű szerepel egy-egy kell és lehet csak vizsgálni bomlanak a tankönyv aránya az ismeretközlő tankönyvben az előző szemponttal: szövegei szövegekhez képest? B, Mekkora terjedelmet A, Hány fogalmat, B, Világos, áttekinthető-e B, Milyen típusú szán egy-egy említett szakszót használ egy-egy a szerkezetük illusztrációkat tartalmaz alkotóra és műre a tananyagrész C, Milyen hosszú egy-egy tananyagrész? tankönyv B, Ezek közül hányat és mondatokból, mennyire C, Mennyire szervesen C, Egy-egy milyen mélységben bonyolult épülnek fel a épül be a tananyagrészbe 17

18 tananyagrészen belül magyaráz szövegek az illusztráció, illetve hány tudományterület C, Az ismertnek vetteket D, A feladatok megadása mennyire csak dísz? elemei keverednek elmagyarázta-e a korábbi mennyire bonyolult D, Mennyire hasznos és D, Hány olyan utalást tananyagrészekben mondatokkal történik mennyire használható az tartalmaz, amely más D, A más E, Milyen a szakszavak, illusztráció? előzetes tudásokat igényel tudományterületről átvett az elvont főnevek aránya E, Kap-e segítséget a E, Amennyiben ezek az fogalmaknál jelzi-e, hogy a szövegekben, tanuló az illusztráció irodalom tantárgy honnan valók, és hogy hol mondatokban használatához? keretébe taroznak, és hogyan tud utánanézni F, A tananyagrész megtanította-e korábban a diák megértéséhez szüksége ezeket a tankönyv E, Szán-e időt a fogalmak van-e valóban az F, Amennyiben más rendszerezésére illusztráció értelmezésére tantárgy kereteibe F, Kapcsolódnak-e vagy ismeretként is tartoznak, tanulta-e már a feladatok, gyakorlatok megtalálja-e annak diák, kell-e ismernie egy-egy új fogalomhoz tartalmát? ezeket az adottnak vett G, A műértelmezési ismeretelemeket feladatok kapcsolódnak-e G, Hány adatot és új valamilyen módon a fogalmat tartalmaz egy- bevezetett új fogalmakhoz egy tananyagrész H,, Képes-e a tankönyv H, Egy-egy irodalmi mű által használt elemzésekor fogalomrendszer az ötféle élettapasztalatokra, tanítási stratégia közül bizonyos önismeretre, stb. (ismeretátadó, elbeszélő, is szükség van. Ad-e ezek munkáltató, megbeszélésére, problémamegoldó, 18

19 előhozására lehetőséget a tankönyv a nem hagyományos tanulásszervezési és módszertani elvek igénylésével I, Milyen az ismeretközlés és az elmélyítő feladatok aránya projekt-tanítás) mindegyikhez használható fogalmakat adni Mik lesznek a vizsgálat és elemzés produktumai A, Számszerű adatok az egyes szempontok érvényesüléséről B, Kiválasztott tankönyvi szövegrészek különböző szempontok igazolására C, Elemző tanulmány 19

20 III. A szempontok összefüggései a kiválasztott szempontok A kilenc szempont mindegyike alkalmas az önálló vizsgálatra is, de összekapcsolva, együtt is vizsgálhatók, illetve együttes eredményük mutathat igazán jól rá a fontos összefüggésekre, egy-egy adott tankönyv valódi jellemzőire. Az első szempont (a tankönyv nem tükrözi a megváltozott társadalmi igényeket) egyben tartalmi és metodikai is. Mert a társadalmi igények nem egyszerűen csak a korszerű tartalmakat jelentik, hanem olyan készségek és képességek birtoklását is, amelyek alapvető fontossággal bírnak a társadalmi sikeresség szempontjából. Ilyen pl. a jó kommunikációs készség, képesség a csapatmunkára, érdekérvényesítés képessége, önállóság, állandó megújulás képessége, élethosszig tartó tanulás képessége stb. A második szempont (elavult tanítási és tanulási stratégiát követ) valójában az elsővel nagyon szorosan összefügg, hiszen a modern tanítási-tanulási stratégiák feltehetően sokkal inkább elősegítik a mai társadalomban kívánt képességek, készségek fejlődését, mint a hagyományos formák. Azaz a tankönyv által meghatározott tanítási-tanulási módszertan egyben olyan tudásokat, tudásformákat, képességeket is kijelöl, amelyeket a mai kor, a munkaerőpiac is számon kér. A következő három szempont (nem érvényesül bennük a tanulói nézőpont, nem segítik eléggé a tanulói aktivitást és az értelmes tanulást, inkább szakkönyvek, mint tankönyvek) szintén összefüggnek. Olyan indikátor-rendszer kidolgozása szükséges, amely ezen összefüggéseket is megmutatni képes. Ugyanakkor rámutat ezek szoros összefüggésére az első és második szemponttal. Feltehető, hogy ha a 3-5. szempontokban egy tankönyv jól szerepel, akkor az az 1-2. szempontból is jobban megfelelő. Különösen fontos és érzékeny szempont ez az irodalom és nyelvtan tankönyveknél, mert a tantárgy jellege lehetőséget is ad és igényli is ezen vonatkozások jó alkalmazását. (Például egy-egy kommunikációs műfaj megtanulása, elsajátítása alapvető korrelációban van az első és második szemponttal, nemcsak eredményként, hanem ágensként is a többi tárgy és a későbbi tanulás folyamatában.) 20

21 Az első és a hatodik hetedik szempont is összekapcsolódik (nem tükrözik a megváltozott társadalmi igényeket, túl sokat markolnak az ismeretekből, fogalmi rendszerük és tevékenységrendszerük esetleges) ismét együttesen szerepelnek bennük tartalmi és módszertani szempontok. Hogy milyen fogalmakat vezet be, s azokat hogyan használja egy tankönyv, alapvetően meghatározó. Lényeges, hogy építkezik-e a fogalmakból, képes-e koherens egészet alkotni belőlük, vagy csak esetleges, egymás mellé szórt fogalmak és kategóriák halmaza a szöveg. Ugyanilyen fontos, hogy ezt a rendszert képes-e átadni a tanulóknak. És fontos, hogy ezek a fogalmak az ismeretek milyen széles körét metszik ki a feldolgozni kívánt tudásterületből. A nyolcadik és kilencedik szempont (szövegezés és illusztráció) szorosan kapcsolódik az előzőhöz. A túl bonyolult szöveget tartalmazó tankönyvek nehezen érthetők a tanulóknak, nehezen tanulhatók, nagyobb teret engednek a magolásnak, mint az értelmes, hatékony munkának. Ha már a szöveg megértése, szerkezetének, fogalomrendszerének átlátása is nehézséget okoz, akkor a valódi munka szinte lehetetlen vele. Amennyiben egy tankönyv fogalmi rendszere esetleges, nem fűzi a megismertetendő fogalmakat rendszerbe, sok szakszót használ magyarázatlanul és időnként indokolatlanul, ráadásul túl hosszú és bonyolult mondatokban, akkor az feltehetően nem felel meg az első szempontnak sem. A tanulmány részletesen csak 4 szemponttal foglalkozik: a második-harmadik és a hetedik és kilencedik szemponttal. Vagyis vizsgálni, mérni próbálja a következőket: A, Elavult tanítási és tanulási stratégiát közvetít-e? B, Segíti-e a tanulói aktivitást és az értelmes tanulást? C, Fogalmi rendszere és tevékenységrendszere megfelel-e a korszerű elvárásoknak? D, Az illusztrációk alkalmazása tudatos és hatékony-e? E négy szempontból szorosan és közvetlenül összefügg egymással az A és B, illetve a C és D, mégpedig annyira, hogy az egyik szempont vizsgálata együtt kell, hogy járjon a másik szempont vizsgálatával is. Ugyanakkor a négy szempont együttesen 21

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom A tanulmányt készítette: Kerber Zoltán I. Bevezetés: Az elemzés célja, hogy az általános- és középiskolai nyelvtan és irodalom tankönyvek vizsgálatával, illetve a vizsgálati szempontok

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2012. 3-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolastortenelemtankonyvei-04-03-12/

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MAGYAR NYELV 9 11. ÉVFOLYAM A KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK KONCEPCIÓJÁRÓL ÉS FELÉPÍTÉSÉRŐL A tankönyvsorozat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) Oktatáselméleti

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT Kojanitz László szakmai vezető A projekt célja Tanulásra

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az OKM tartalmi keret Célja: definiálja azokat a tényezőket és szempontrendszereket, amelyek

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben