Salamon András: Tell your children

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salamon András: Tell your children"

Átírás

1 Salamon András: Tell your children H o l o k a u s z t E m l é k k ö z p o n t B u d a p e s t, P á v a u w w w. h d k e. h u Békés Anna-Szarka Judit: Elemzési szempontok, óratervek és kreatív feladatötletek osztályban tanító pedagógusok számára

2 A tanári segédlet szerzői: Békés Anna, történelem-magyar szakos tanár, múzeumpedagógus (I. fejezet), Szarka Judit, esztétika és mozgókép szakos tanár, filmklub vezető (II. fejezet). Békés Anna, Dr. Pécsi-Pollner Katalin, Szarka Judit (Mellékletek) Szerkesztő: Dr. Pécsi Pollner Katalin, irodalomtörténész, tanár, Holokauszt Emlékközpont kulturális és alternatív programok vezetője Telefon: , Szaklektor: Miklósi László, történelemtanár, a Történelemtanárok Egylete elnöke Az útmutató Salamon András: Tell your children (Meséld el gyermekeidnek) című filmjéhez készült. Készült: 2007, fekete-fehér,, 5 perc. Rendező - forgatókönyv: Salamon András, Operatőr: Szabó Gábor, Zeneszerző: Kazai Ági, Vágó: Szalai Károly Szereplők: Tanai Lilla, Bakos Ilona, Eszes Fruzsina, Gyártó: Filmteam Kft., Támogatók: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Magyar Mozgókép Közalapítvány Kiadja: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 1094 Budapest, Páva utca 39. Felelős kiadó: Székely Gábor, a közalapítvány kuratóriumának elnöke Békés Anna, Szarka Judit Támogató: Oktatási Minisztérium Az útmutató februárjában készült.

3 Előszó A szerkesztő előszava Salamon András rendezővel kora tavaszán kerültünk először kapcsolatba, amikor a filmje még nem is volt egészen készen: a forgatás közben keresett gyors segítséget ahhoz, hogy találkozhasson egy holokauszt túlélővel valakivel, akit gyerekként a Dunába lőttek, és a csodával határos módon, életben maradt Rácz Éva évtizedekig elmeséletlen történetét (ld. Tizenkét évesen, a mellékletben), ismertem már - így rá gondoltam rögtön. Ennek az előtörténetnek is köszönhető talán, hogy a filmet hivatalosan még be se mutatták, amikor Salamon Andrástól már kaptunk egy kópiát, és a Holokauszt Emlékközpont munkatársai megnézhették a Tell your Children -t.. Ezt követően a filmet levetítettük számos tanárkollégánknak, továbbképzéseken, szemináriumokon, külföldi tanárcsoportoknak, illetve az Emlékközpontba ellátogató diákoknak. A hatása alól kevesen tudják csak kivonni magukat ez szemmel látható volt minden alkalommal. Azt is tapasztaltuk, hogy jókat lehet beszélgetni erről a filmről: többféle értelmezési keretbe állítható a története, izgalmas elemzési lehetőségeket nyújtanak a filmes megoldásai. Vitákat vált ki és ami a legfontosabb talán: rákényszerít bennünket, nézőket, hogy ne csupán a múltról, de a máról, és saját magunkról is beszéljünk. Örömmel fogadtuk a lehetőséget, hogy ez a számos fesztiváldíjat elnyert film ezentúl az iskolákba is eljut. A pedagógusok munkáját kívánjuk segíteni ezzel a füzettel, amely 3 fő egységből áll: I. Óravázlatok és feladatok az Ember és társadalom műveltségterületéhez kapcsolódva II. Óraterv és elemzés a film mozgóképi feldolgozásához III. Mellékletek (1.: évi IV. törvénycikk a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról, 2.: Rácz Éva személyes története, 3. :Filmajánló) Miről szól ez a film? Salamon András filmje (és a film feldolgozását segítő útmutató) nem csak a múltról, hanem a jelenről is szól, sőt: tágabb értelemben nem csupán egy adott korszakhoz köthető. Témája az esetleges látszat ellenére nem csupán az, hogy miként él ma is a holokauszt emléke a zsidóságban, hanem az (is), mire lehet képes az ember. Nem történelmi film, mert a jelen nézőpontjából mutatja be a múltat. A jelenből indulunk ki, amikor emlékezünk, és amikor elfogadjuk a meséld el gyerekeidnek! belső parancsát. Milyen korú gyerekeknek, és mikor vetítsük le ezt a filmet? Elvileg bármilyen órán levetíthető: nemcsak történelemtanárok, de osztályfőnökök, mozgóképvagy etikatanárok egyaránt izgalmas tanórát tudnak ráépíteni. A film általános és középiskolában egyaránt vetíthető, tanórán és tanórán kívül (pl. holokauszt napon) egyaránt feldolgozható.

4 Előszó Mélyreható elemzése középiskolások számára ajánlott leginkább, ugyanakkor az életkori sajátosságoknak, a diákok egyéni szellemi és lelki fejlettségének, érzékenységének figyelembe vételével, bizonyos feladatok már az általános iskola 8. osztályában is eredményesen feldolgozhatóak. Elengedhetetlen ugyanakkor, hogy a tanár a feladatok kiválasztásakor a diákok életkorát, intellektuális és érzelmi fejlettségét is figyelembe vegye, és adott esetben a film megbeszélésének, értelmezésének a módját az osztály szintjéhez igazítsa, illetve az egyes diákok számára adaptálja! A közreadott feladatokat a tanárok bátran variálhatják és átdolgozhatják; jó lenne, ha a gyakorló pedagógusok újabb feladatokat is kitalálnának, és kreatív óravázlatokat dolgoznának ki. Milyen pedagógusoknak ajánljuk, hogy időt és energiát fordítsanak Salamon András filmjének a feldolgozására? Az alapvető emberi értékek, az alkotmányban is rögzített elvek: az emberi méltósághoz való jog, vallási, valamint a nemzeti és etnikai jogegyenlőség iránt elkötelezett; a diákjaik iránt felelősséget érző, a társadalmi kérdésekre nyitott kollégáknak, akik képesek és készek a vitára, illetve akik nyitottak a sajátjuktól esetleg eltérő nézetek meghallgatására, tágabb kontextusba helyezésére és értelmezésére - vagyis a felelős együttgondolkodásra. A pedagógus inspiráljon vitát. Azt követően, akkor mondja el saját véleményét, ha a diákok kérdezik. A tanárnak képesnek kell lennie arra, hogy pedagógiai célját e kényes téma kapcsán is meg tudja valósítani. (Mindez a megszokottól alapvetően eltérő tanárszerep). Bízunk benne, hogy füzetünk segítségével, a film levetítése után gondolatgazdag és izgalmas beszélgetések születnek majd az iskolákban. Örülnénk, ha tapasztalataikat megosztanák velünk és tanártársaikkal. Gondolataikat szívesen közzétesszük honlapunkon. Módszertani bemutató tanítást is örömmel vállalunk, akár a Holokauszt Emlékközpontban, akár az iskolákban. Várjuk gyakorló tanárok érdekes óraterveit, melyek bemutatására tanári szemináriumot szervezünk. Diákok esszéinek vagy a filmélmény nyomán létrejött művészeti alkotásainak is helyt adunk, a prezentációra és vitára nyilvánosságot biztosítunk. Pécsi - Pollner Katalin Budapest, február

5 Módszertani bevezető Útmutató Salamon András Tell your children című filmjének feldolgozásához I. EMBER ÉS TÁRSADALOM Módszertani bevezető A feldolgozások az Ember és társadalom műveltségterületéhez tartozó tantárgyak szempontjait veszik figyelembe. A feladatokat általában 45 perces tanítási órára terveztük, a szakórának megfelelő szempontok alapján. A komplex feldolgozás hosszabb időt igényel, érdemes a feladatokat összeválogatni, saját szánk íze szerint átalakítani. Ezt természetesen szakórai feldolgozás esetén is megtehetjük. A feladatok mellett található jelek magyarázata: a feladat megoldásához segédeszköz (kézikönyv, Internet) szükséges megfigyelési szempont, bizonyos esetekben újra kell játszani hozzá a filmet, egy- egy helyen megállítani írásbeli szövegalkotási feladat szóbeli szövegalkotási feladat kreativitást, problémamegoldó gondolkodást kívánó feladat A film feldolgozását 8-12.osztályban javasoljuk osztályfőnöki / állampolgári ismeretek / emberismeret / mozgókép- és médiaismeret / történelem órák keretében. A feldolgozási javaslat leírása az adott feladatok felsorolását követi.

6 Általános iskola 8. osztály Feladatok Salamon András Tell your children című filmjéhez: 8. osztály 1. Kiről szól a film? A zsidókról? Indokold meg a véleményedet! 2. Ha angolul tanulsz, fordítsd le a film címét! Fogalmazd meg, mit vársz a cím alapján. (Ha más nyelven tanulsz, kérdezd meg tanárodat a cím jelentéséről.) 3. A film különleges nyelvet használ a képek nyelvét. A történetet nem szavakkal beszéli el. Próbáljátok meg párban elmondani egymásnak, miről szól a film. Mutasd be néhány szóval az idős asszonyt. Milyen lehetett az élete? 4. Figyeld meg újra a film befejező jelenetsorát. Sorold fel, mi minden utal a korábban látottakra! 5. Véleményed szerint: Miért alázták meg a fiatalemberek az idős asszonyt? Sejthettek-e bármit is az idős asszony múltjából? Indokold is meg a véleményedet. Jellemezd néhány szóval az idős asszony arckifejezését! 6. Képzeld magad a hazatérő idős asszony helyébe. Tell your children Ha szerinted nincs családja: Meséld el egyes szám első személyben szomszédnak vagy barátnőnek. Indokold azt is, miért választottad a barátnőt vagy szomszédot! 7. Képzeld magad az asszony fiának/ unokájának helyébe. Mit és hogyan kérdeznél tőle, amikor hazaért? 8. Játsszátok el a párbeszédet! 9. Gondold végig, te mit éreztél volna, ha személyesen nézed végig a rakparti jelenetet. 10. Az egész filmet a kamera beszéli el. Szerinted mi ennek a jelentősége?

7 Általános iskola 8. osztály Javaslatok órai feldolgozásra 8. osztályban Bevezető gondolatok: 8. osztályban ha nem is teljes mélységében feldolgozható a film. Főképp abban az esetben ajánlott, ha a diákok között hangot kap az előítéletes gondolkodás. A film nem illusztrálja a történelmi tananyagot, nem helyettesíti a holokauszt tanítását. A kollégák szabadon dönthetik el, milyen keretek között történjék a film vetítése. Dokumentum jellege segíti az események abszurditásának megértését, A diákok számára világosabbá válik, hogyan változtatja meg egyes szimbólumok jelentését a megjelenés kontextusa illetve hogyan tapadnak hozzájuk újabb jelentések. A film megbeszélését 45 perces tanítási órára terveztük. 1. Frontális megbeszélés kb. 3 perc. A cím jelentése: Mondd el gyermekeidnek. A diákok elvárásai nem kapcsolódnak feltétlenül a mai politikai helyzethez és a holokauszt történetéhez. A zsidókról és zsidóknak szól-e ez a film? (A film vetítése kb. 5 perc) 1. Pármunka kb. 2 perc. A diákok közt sétálva hallgassunk bele az elbeszélésekbe. Lehet egyéni és pármunka is. Kb. 3 perc. Valójában semmi konkrétumot nem tudunk. A gyerekek fantáziájára van bízva. 2. Frontális munka, újravetítéssel együtt kb. 5 perc Az Árpád-sávos zászló Az idős asszony vizes haja A kiszolgáltatott helyzet ezt esetleg nem tudják megfogalmazni a diákok, tegyük meg mi magunk. 3. Frontális megbeszélés, kb. 5 perc. Azt sem sejthetik, hogy zsidó hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a visszautalások közül hiányzik a kabátra varrt sárga csillag. 4. Empátiát igénylő feladat. Hagyjunk legalább 5 perc időt a gondolkodásra. Választhatunk is a kettő közül. A feladat bemutatására hagyjunk legalább 8 percet. 5. Választható feladat. Frontális megbeszélés kb. 10 percben. Az átgondolásra hagyjunk 2-3 perc időt. Ha úgy adódik, rákérdezhetünk arra, mit lehet tenni hasonló helyzetben saját testi épségünk veszélyeztetése nélkül. 6. Frontális megbeszélés vagy pármunka kb. 10 percben. Figyeljünk arra, hogy a diákok indokolják véleményüket.

8 Középiskolai állampolgári ismeretek óra Feladatok Salamon András Tell your children című filmjének feldolgozásához Állampolgári ismeretek (középiskola) 1. Olvassa el a mellékletben az évi IV. törvénycikket, az ú.n. második zsidótörvény bevezetését. Ki minősül zsidónak a törvény szerint? Hogyan értékeli ezt a definíciót? Hogyan képviselhették a zsidónak minősített személyek saját érdekeiket a törvény szerint? Miért volt fontos rögzíteni az 1867-es dátumot és a születés helyét 1939-ben? Nézzen utána a későbbi korlátozó intézkedéseknek! 2. A film címe utal a bibliai Kivonulás könyvére. A kivonulásra emlékező estén (zsidó húsvétnak is szokták említeni) az apának el kell beszélnie a kivonulás történetét. A film megtekintése után értelmezze a címet. 3. A filmen látott események mindegyikének van jogi háttere. A Duna-parti gyilkosságokat törvényi kirekesztés előzte meg. Bár nem volt gyilkosságra felszólító jogszabály, a kirekesztettek megsemmisítése 1944-ben Magyarországon nem minősült bűncselekménynek. Fogalmazza meg álláspontját erről a problémáról. Térjen ki a jogszerű és az erkölcsös különbségére. 4. Milyen törvény, jogszabály vonatkozna az idős asszonyt megalázó (megtámadó) fiatalemberekre? 5. Vállalná-e ügyvédként az idős asszony jogi képviseletét, ha pert indítana az őt ért megaláztatás/támadás miatt? Döntését indokolja! Fogalmazza meg a beadványt! 6. Ha védőügyvéd lenne, vállalná-e fiatalemberek védelmét? Döntését indokolja! Készüljön fel a védőbeszédre! 7. Egy képzeletbeli bírósági tárgyaláson vállaljon szerepet. Legyen ügyész, ügyvéd vagy bíró. (A film alapján megválaszolhatja, miért nincs tanú) A per tárgya az idős asszonyt ért megaláztatás. Játsszák el a tárgyalást!

9 Középiskolai állampolgári ismeretek óra Javaslatok órai feldolgozásra, középiskolai állampolgári ismeretek órára 1. Előkészítő feladat. Csoportos munka, kb. 7-8 percet szánjunk rá. Az egyes csoportok külön-külön részfeladatokat oldjanak meg. A zsidótörvények ismertetését és/vagy szövegét megtaláljuk az Interneten (www.1000ev.hu) vagy a 12. osztályos tankönyvekben A törvény keveri a faji és vallási alapú meghatározást (hitfelekezet négy nagyszülő); az érdekképviselet hitfelekezeti alapon lehetett megvalósítani. A harmadik feladat történelmi ismereteket igényel a kiegyezésről és az első bécsi döntésről. Megbeszéléskor hívjuk fel diákjaink figyelmét arra, hogy a bécsi döntésben visszakerült magyarlakta területek zsidói régi-új hazájukban egy csapásra kirekesztetté váltak. 2. A film megtekintése kb. 5 perc A cím lehetséges értelmezése: a szabadulás helyett a holokauszt történetét kell elbeszélni. Vitát fog gerjeszteni, vajon az idős asszonyt megalázó fiatalok cselekedete action gratuite (indolokatlan, pillanatnyi ötlet alapján elkövetett tett szerk.) volt-e egy különös konnotációjú történeti szimbólum (Árpád-sávos zászló) árnyékában, vagy tudatos erődemonstrációról van szó, amelynek célja a félelemkeltés. Mindkét esetben fontos a beszéld el fiadnak! parancsa. 3. Egyéni munka esetleg páros munka. A felkészülésre 5 perc, a bemutatásra 5 perc, összesen 10 perc. A feladat felkészülést igényel, segítségképpen odaadhatjuk diákjainknak a Mellékletben olvasható történészi állásfoglalásokat. Ügyeljünk arra, hogy a konklúzió ne a gyilkosságot végrehajtó nyilasok felmentése legyen. A törvényes és erkölcsös problematikájánál emlékeztethetjük diákjainkat az Antigoné c. drámára is. Az isteni parancs (ott a halott eltemetése, itt a Ne ölj!) erősebb a földi parancsnál. (Bővebben ld. a film elemzését tanároknak). A parancsot nem kell feltétlenül isteni eredetűnek elfogadnunk, lehet ez olyan belső etikai norma is, amely szélsőséges helyzetekben is képes irányítani az egyén viselkedését. 4. Erre a feladatra szánhatunk 3-4 percet, de az óra hátralévő teljes idejét is. Jelenleg a BTK garázdaságra vonatkozó pontjai. (Ld. a fent említett internetes jogszabály-gyűjteményt.)itt beszélgethetünk a gyűlöletbeszéd elleni törvény szükségességéről vagy szükségtelenségéről. Ettől kezdve mediátor szerepet töltünk be az órán Választható feladatok. Az 5. és a 6. vitaindító, az óra további részében hagyjuk diákjainkat beszélni, vitatkozni, legyünk mediátorok. A 7. feladat szerepjáték is, részben empatikusabb, mint az előzőek, részben bemutathatjuk rajta a bíróság működését. Egyik esetben se feledkezzünk meg az óra befejezése előtt egy-két percben összefoglalni vagy összefoglaltatni az elhangzottakat. A filmtől és az azt követő vitától meglehetősen nagy kavarodásra számíthatunk.

10 Középiskolai emberismeret óra Feladatok Salamon András Tell your children című filmjének emberismeret órai feldolgozásához 1. Kiről szól a film? A zsidókról? Indokold meg a véleményedet! 2. Fordítsa magyarra a címet. Nézzen utána annak, milyen zsidó vallási ünnephez kapcsolódik a cím. Milyen eseményről emlékeznek meg ezen a napon? Hogyan? 3. Figyelje meg, az emberi beszéd szerepét a filmben. 4. Figyelje meg az anya és a kislány közötti párbeszéd jelenetét. Fogalmazza meg, mit súghatott az anya a kislánynak. Hogyan értelmezi az anya viselkedését? Vajon mi a normális viselkedés ebben a helyzetben? 5. Figyelje meg újból a filmben első részében elhangzó, érthető mondatokat. Fogalmazza meg, miért gyilkolnak ezek az emberek. 6. A film középső részében csak lábakat látunk, mégis egy egész élet történetét ismerjük meg. Írja meg a főszereplő élettörténetét a megmeneküléstől kezdve az utolsó jelenetsorig. a. Vitassák meg, mennyire sajátosan magyar vagy egyetemes a filmben felvetett probléma. b. Vitassák meg, mi a jelentősége annak, hogy szinte az egész film a Duna-parton játszódik. 7. Keressen összefüggést a film címe és az elbeszélt történet között. Miért és hogyan tekinthető a mű felhívó jellegűnek?

11 Középiskolai emberismeret óra Javaslatok órai feldolgozáshoz, középiskolai emberismeret órára 1. Egyéni feladat, az óra előkészítése. Érdemes már az órát megelőzően kiadni, így a film megtekintése előtt sor kerülhet rövid megbeszélésre. 2. Egyéni feladat, a film megtekintése kb. 5 perc. A szempont megbeszélése kb. 2 perc, összesen 7 perc A filmben mindössze néhány mondat van, ami tisztán érthető. Valójában a történetmesélés vagy a szereplők kommunikációja nem a beszélt nyelv síkján zajlik. Választható feladatok az osztály aktivitása és az órát tartó tanár belátása alapján. A diákokat szervezhetjük csoportokba, dolgozhatnak párban vagy az írásbeli feladatnál egyénenként. A megbeszélés azonban mindig közösen történjék. A felkészülésre újranézéssel együtt 5-7 percet érdemes szánni. Az egyes feladatok bemutatásának időigénye a diákok megoldásaitól függ. A feladatok megoldásához a mozgóképi szövegértelmezésre vonatkozó javaslatban találunk útmutatást. 8. A feladat összegző, lezáró jellegű, érdemes frontális munkában, az elhangzottak alapján mediálni, közvetíteni a vitatkozók között.

12 Középiskolai történelem óra Feladatok Salamon András Tell your children című filmjének történelem órai feldolgozásához (középiskola) 1. Figyelje meg a filmben megjelenő történelmi időszakokat. Melyik évben és hol játszódik a film első része? 2. Gyűjtsék össze, milyen jelképek, utalások segítsenek az egyes történeti korszakok felidézésében. Keressék meg az ismétlődő motívumokat! 3. A holokauszt története sokféle szempontból minősíthető abszurdnak. Keressen ilyen szempontokat, s készítsen erről problémafelvető beszámolót. 4. A bevezető jelent sor láttán felvetődik a történelmi felelősség kérdése. Készítsen problémafelvető beszámolót történeti források alapján. 5. A film átvezető képsorai érdekesen jellemeznek egy-egy háború utáni korszakot. Miről ismeri fel az egyes időszakokat? Hogyan jellemezné őket a látottak alapján? 6. Az utolsó jelenet többszörösen utal a film első részére. Hiányzik azonban a hatágú csillag. Mennyiben utal e jelkép hiánya a történeti korszak elmúlására? Miért fontos ez az utolsó jelenet értelmezésének szempontjából? 7. A két időszak társadalmi jelenségeinek összevetésével vitassák meg, mennyire jelent veszélyt napjainkban a szélsőségek újbóli megjelenése.

13 Középiskolai történelem óra Javaslatok Salamon András Tell your children című filmjének középiskolai, történelem órai feldolgozásához Bevezető gondolatok: a film elsősorban a múlt és a jelen eseményeinek összefüggésére világít rá, ezért megtekintése nemcsak a második világháború tárgyalásakor lehetséges, hanem később is. A két időszak eseményeiknek szembesítése alkalmas a diákok történeti látásmódjának fejlesztésére, a történelmi felelősség kérdéseinek megvitatására. Sem a film megtekintése, sem történeti szempontú feldolgozása nem tekinthető a tananyag helyettesítőjének vagy adatokkal történő kiegészítésének. 1. Egyéni feladat, a film vetítésével együtt kb. 7 perc. 2. A megoldás lehet egyéni és frontális is, kb. 5 perc 3. Kreativitást igénylő szóbeli feladat. A felkészülésre legalább 5 perc, a bemutatásra 3 perc. Lehetséges megoldásokról bővebben a mellékelt tananyagban. 4. Írásbeli feladat, adhatjuk házi feladatnak is. a 3. mellett kiadható differenciált feladatként, ekkor a felkészülésre 15 percet, a bemutatásra 5 percet szánjunk. Biztosítsuk a diákok hozzáférését a forrásokhoz. (Internet, könyvtár, stb.) 5. A feladat megoldásához érdemes újranézni a film e részét. Így kb. 5 percet szánjunk rá., ha differenciálunk, lehet csoportfeladat. Egyébként frontális feldolgozást javaslunk. 6. A hatágú csillag hiányzik. Ez kizárja azt a lehetőséget, hogy a főszereplőt zsidósága miatt alázták meg. 7. Kreativitást igénylő összegző feladat, a vitában a tanár szerepe részben a mediációra korlátozódik, részben feladata, hogy a felhozott érvek elsősorban történeti és szociológiai jellegűek legyenek

14 Filmelemzés II. Filmes feldolgozás Javaslat SALAMON ANDRÁS: TELL YOUR CHILDREN című rövidfilmjének mint mozgóképi szövegnek az értelmezéséhez Az alábbiakban Salamon András rövidfilmjének filozófiai kontextusú, mozgóképi szövegértelmezéséhez olvashatnak a tanárkollégák gondolatmeneteket. E szöveg tehát elsősorban nekik szól, és alapvetően szakmai és pedagógiai belátásukra bízza, hogy miképpen formálnak elsődlegesen saját tudásuk és ezen anyag alapján egy adott, általuk ismert dinamikájú és előképzettségű tanulói közösség számára tanórákat. Az esszé végén olvasható óraterv csupán ötletadó, tájékoztató, remélhetőleg inspiratív jellegű anyagként értelmezendő. 1. A holokauszt kultúrfilozófiai megközelítéséről Az értelmezés alapvető célkitűzése az, hogy a diákok számára a mozgóképi szövegszervezés értelmezési munkája közben váljon élményszerűen megértett tapasztalattá az, hogy a holokauszt filozófiai értelmezése miért ad ennek az eseménysornak különleges jelentőséget. Váljon revelatív tapasztalattá az a tudás, hogy eddigi ismereteink alapján az euro-amerikai kultúra genocídiumainak sorában a holokauszt az egyetlen, amelyben a gyilkosok végelemzésben pusztán biológiai alapon mészároltak. A nácizmus ideológiája ugyanis azt hangoztatja, hogy el kell törölni, meg kell semmisíteni minden olyan kulturális parancsot, amely az erősebb fél ösztönkiáradását korlátozza. Ezen gondolkodásmód tehát egyik legfőbb ellenségének a bibliai Tízparancsolat erkölcsi normáit tekintette, amelyre összefoglalóan azt lehetne mondani, hogy az emberi lény számára azt az erkölcsi követelményt, játékszabályt fogalmazza meg, hogy tettei és vágyai értelmezésekor és megélésekor mindig vegye figyelembe a vele kapcsolatban álló másik fél (legyen az Isten vagy ember) személyes méltóságát, érzéseit, jogait. A nácizmus ezzel szemben végelemzésben és mélyszerkezetét tekintve meghirdeti a kultúra egészéből való kilépést, amennyiben totálisan önkényesen kiválaszt egy testtípust, amelynek joga van az ösztönlét kiáradásához, és egy olyant, amely puszta léte okán, egyszerűen azért, mert nem olyan, mint az árja, eleve halálra van ítélve. E tökéletesen abszurd nyilatkozattételnek pedig, amikor hatályba lépése megtörténik, nincs szüksége indoklásra, hiszen az indoklás, az érvelés már maga mint szellemi cselekedet, visszalépés lenne a kultúra világába. A náci tétel bizonyítása így saját logikájából fakadón, szükségszerűen a puszta erőszak lehet.

15 Filmelemzés A fentiekben exponált problémák egyik legtömörebben kifejtett filozófiai megfogalmazását Tatár Györgynek köszönhetjük:...hagyományos értelemben a kivételes állapot az államnak az az állapota, amelyben a végveszély túlélése érdekében rendkívüli rendszabályokat léptetnek életbe, amelyek az egyébként hatályban maradó normális törvényeket ütközés esetén hatálytalanítják. Esetünkben nem egyszerűen arról van szó, hogy a mit tekintünk történelemnek? kérdésre adott válaszok egyes elemei, ismérvei, normái lettek hatályon kívül helyezve, hanem maga a normativitás vált érvénytelenné. Ha volt egyszer olyan állapot, amelyben a születést, egy emberi lény világra érkezését érvényes törvény minősíthette bűnnek, amelyért halálbüntetés jár, tehát ahol a törvény nem emberi cselekvéssel állt viszonyban, hanem létezéssel, azaz magával a teremtéssel, és a világ nem semmisült meg azon nyomban, ott a világ gyökere szakadt el: kivétel és törvény között leomlott a fal.... A kivétel nem tud elmúlni, mert az elmúlás normái sem érvényesek rá.... Ha már egyszer a világban van, kivételességének csorbíthatatlan hatalmával minden törvényt és szabályt, mindent, ami gondolható és érthető, félelemre és reszketésre késztet, mert átöleli és bezárva tartja őket a kivételes állapot terrénumában. A normák, szabályok és törvények semmiféle erősítése nem tudja többé megtörni a kivételes állapot hatalmát, hiszen éppen kivételességében erősítik azt tovább. (In: Pannonhalmi Szemle, VII/ old.) E szövegrészlet már magában foglalja azt a felismerést is, hogy a holokausztról való beszéd azért nem veszítheti el soha az aktualitását és érvényességét, mert nem zsidó belügy, nem csupán a Tízparancsolat első megszólítottjait sújtó katasztrófa, hanem összemberi tapasztalat arról, hogy az emberi lényben miféle elemi, ön- és közveszélyes erőként él a reflektálatlan ösztönkiárasztás vágya. Azért kell beszélni a holokausztról magunknak és amint a film címe is mondja -- gyermekeinknek, mert mindnyájunkban ott rejlik puszta ösztönszférába való regresszió irracionális vágya, és csakis akkor leszünk képesek magánéleti és társadalmi életvilágunkban ezen ösztönenergiák kreatív szublimációjára, ha tudatosítjuk, átvilágítjuk őket, és szembenézünk történetükkel és természetükkel. 2. A rövidfilm értelmezésének filozófiai és műfaji kontextusáról Salamon András rövidfilmje azért tekinthető kiváló tananyagnak, mert folyamatosan mozgásban tartja a holokauszt értelmezésének a fentiekben jelzett sajátosan kettős horizontját: egyrészt a nácizmus elsődlegesen kiválasztott áldozata a zsidóság, amelynek képviselői puszta testi létükkel is emlékeztetnek a bibliai kontextusú normativitásra, másrészt a kultúratörlés elemi erejű, összemberi vágyát tudatosítja a film végének erőszakkitörése, amely az erős testek önkénye egy kiszolgáltatott, gyenge test fölött. Az előbbi összefüggéshez tartoznak a film címének és a kivégzések alatt hallható imaszövegnek ószövetségi hatástörténeti kontextusai, az utóbbihoz pedig az, hogy a skinheadek támadásának ezen esetben elsődlegesen nem antiszemita jellege van, hiszen az öregasszonyon semmilyen szemszögből nem látszik, hogy zsidó, csupán az, hogy öreg, gyenge és magányos. A bőrfejűeket tehát az Árpád-sávos lobogóval jelzett náci ideológiájú kiképzésük arra tanította meg, hogy teljesen önkényesen támadhatnak általuk teljesen önkényesen kiválasztott áldozatra.

16 Filmelemzés A film címe (Meséld el gyermekeidnek!) a zsidó Pészach ünnepre utal. Az előestén, amit Széder estének neveznek, az Apák elmesélik Fiaiknak, hogy miképpen menekült meg népük az egyiptomi fogságból. Az ünnep megülésének ez az egyik legfőbb intenciója. Kötelesség ezen az estén feleleveníteni a zsidó nép történetét, és átérezni az ősök szenvedését. Az ünnepi rítus megülése révén a szabadulástörténet élményszerű átadása a mindenkori legfrissebb generációnak biztosítja a kulturális emlékezet dinamikáját. Az az eljárás, hogy ez az ősi, vallási parancs a film címeként angolul, azaz napjaink világnyelvén jelenik meg, sajátosan kiterjeszti, összemberivé teszi és szekularizálja e felszólítást: a holokauszt emlékének megőrzése, elevenen tartása, és annak tudatosítása, hogy ez a problémakör valóban közöttünk él, az erkölcsi épség, önnön ösztönrabságunkból való szabadulásunk záloga. A kivégzések alatt hallható héber imaszöveg, amelyet a néző nyilvánvalóan nem ért, a zsidó halotti imádság, a kaddis részleteit mondja. A rituális szöveg gyakorlatilag semmi másról nem beszél, mint Isten nevének dicsőítéséről, ez a név pedig úgy is értelmezhető, hogy ő maga az abszolút norma az emberi cselekedetek megítéléshez. Mivel a kivégzések alatt hallhatjuk ezt a szöveget, újfent sajátos kettősség tárul a szemünk elé: egyrészt színről színre látjuk, hogy miképpen töröltetik el a szöveg, hiszen hiába suttogja a film, hogy az erkölcsi normativitás eltörölhetetlen, amikor a kivégzők minden egyes gesztusa azt manifesztálja, hogy ezeknek a szavaknak semmiféle ereje és érvényessége sincs lám, ártatlan embereket ki lehet fosztani és a Dunába lehet lőni. Másrészt mi, a nézők, nézzük azt a filmet, amelyben felhangzik ez a szöveg, s amely a fenti cslekedetek és attitűd tarthatatlanságát fogalmazza meg, vagyis a normativitás eszméje valóban nem eltörölhető. Az az eljárás, hogy a címadás angol nyelvűsége és az imaszöveg héber megszólalása egyre fokozódó mértékben eltávolít minket nyelvileg a filmtől (a cím értelmezéséhez erőfeszítéseket kell tennünk, az imaszöveget pedig nem értjük) mintegy metaforikus utalás arra, hogy a holokauszt az elsődlegesen a nyelv révén manifesztálódó kultúrát teszi érvénytelenné. A filmben rendkívül invenciózusan lépnek közös játékba a mozgóképi szövegszervezés dokumentarista és játékfilmes eljárásai, ezzel mintegy tudatosítva azt, hogy mindkét filmtípus esetében megkomponált történetmondásról van szó, vagyis a dokumentumfilmnek és a játékfilmnek nem elsődlegesen szövegszervezési sajátosságai között van különbség, hanem az irányukban tanúsított befogadói konvencióknak. A film első felének, amely a kislány vízbeugrásáig tart, pszeudo-dokumentumfilm jellege van: fekete-fehér, karcos képi látvány, sajátosan ügyetlen, éles mozdulatba-vágások, a kézi kamera remegése...ugyanakkor a dokumentumfilm műfaja realitásának tarthatatlanságát jelzi például az, hogy a látvány mintegy az események sűrűjéből fogalmazódik meg: a babakocsi-jelenet sajátos variáció Eisenstein Patyomkin-páncélos című filmje híres lépcsőjelenetének egyik legmegrázóbb képsorára (a lelőtt anya mellől a lépcsősoron lezuhanó babakocsi montázsára); valamint a főszereplő kislány életkora is mintegy abszurdnak minősíti ezt a jellegű szabadulástörténetet. A film második gondolati egységének (a víz alatti úszástól a kislány elindulásáig) szubjektív kamerakezelése, majd a film zárórészében (a lépkedő lábaktól a záró premier plánig) az egy élettörténetét sűrítő lépkedés-montázs eljárása pedig már nagyon intenzíven reflektálják ezen film nyelvének művészi fiktivitását, így a zárójelenet skinhead-konfliktusának visszatérése az indítás kvázi-dokumentarista jellegéhez mintegy a stilizáltság keretébe teszi a művet.

Megközelítések. Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához

Megközelítések. Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához Megközelítések Tanári kézikönyv a holokauszt témakörének feldolgozásához AZ OKTATÁSI CSOMAG RÉSZEI: 1. Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. Tankönyv. (Pedellus Kiadó, 2002.)

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról 2012/13-as tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Budai Középiskola Leövey Klára Közgazdasági

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára

segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára TANÍTÁSI DRÁMA a drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének szolgálatában segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA KÉSZÜLT A

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

Világértelmezésünk az autonóm individualitás fogalma köré szerveződik, interperszonális,

Világértelmezésünk az autonóm individualitás fogalma köré szerveződik, interperszonális, Iskolakultúra 2003/6 7 Beke Judit A néven szólítás ünnepe Bibliai témák és motívumok tanulmány Napjainkban, a 21. század elején számos elméleti vita folyik arról, hogy miképpen alakul és értelmeződik át,

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Drámapedagógia a felsőoktatásban

Drámapedagógia a felsőoktatásban Drámapedagógia a felsőoktatásban Tolnai Mária A fenti címmel hívta közös gondolkodásra és döntések meghozására a felsőoktatási intézmények drámát tanító tanárait az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a

Részletesebben

A forma újragondolása a drámatanításban

A forma újragondolása a drámatanításban A forma újragondolása a drámatanításban David Davis (Arra kértek, hogy mondandómat negyed órában foglaljam össze, az alábbiak tehát semmiképpen nem tekinthetõk teljes mértékben kifejtett gondolatoknak.)

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

BÉRES TAMÁS KODÁCSY-SIMON ESZTER RÉZ-NAGY ZOLTÁN. Közelebb az Élethez. Tanári kézikönyv

BÉRES TAMÁS KODÁCSY-SIMON ESZTER RÉZ-NAGY ZOLTÁN. Közelebb az Élethez. Tanári kézikönyv BÉRES TAMÁS KODÁCSY-SIMON ESZTER RÉZ-NAGY ZOLTÁN Közelebb az Élethez Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2010 Lektorálta MESTERHÁZY BALÁZS SÁNDOR ÉVA SZABÓNÉ MÁTRAI MARIANNA Minden jog fenntartva. Bármely másolás,

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

Melegek és a Civil kurázsi

Melegek és a Civil kurázsi Melegek és a Civil kurázsi Személyes és csoportidentitást, valamint a társadalmi aktivizmust erősítő kétnapos képzés fejlesztendő csoportok számára 2014. Budapest, 2014. május 31. Ketnapos-trening_mv_jav.indd

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

Mozgókép és médiaelemzés

Mozgókép és médiaelemzés Mozgókép és médiaelemzés Szerző: Fekete Richárd Lektor: Murai András Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a mozgóképek alapvető technikai, illetve hermeneutikai sajátosságaival.

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László

CIVIL TÖRTÉNELEM. A Történelemtanárok Egyletének 15 éve. Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László CIVIL TÖRTÉNELEM A Történelemtanárok Egyletének 15 éve Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita és Miklósi László Budapest, 2005 Szerkesztette: Dénesné Mészáros Anita Miklósi László A kötetben szereplő interjúkat

Részletesebben

Médiatudatosság az oktatásban

Médiatudatosság az oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság az oktatásban Konferenciakötet 2013 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2013. évi konferencia MÉDIA OKTATÁS Médiatudatosság

Részletesebben