modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést."

Átírás

1

2

3 Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Az első az, hogy az etika tananyagot csak a hetedik osztályban tanítottuk, míg az erkölcstant az elsőtől a nyolcadik osztályig tanítjuk, ami egy lényegesen alaposabb nevelési-oktatási folyamatot tesz lehetővé. A második megjegyzés az, hogy míg az Etika modul volt, ezzel szemben az erkölcstan tantárgy. Ebből következett, hogy a modul műfajából adódóan az azt tanító tanár legtöbbször beolvasztotta egyik vagy másik fő tantárgyba. A harmadik megjegyzés, hogy az etikát a legtöbb iskolában a mindenkori hetedikes osztályfőnök tanította. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a modult tanító tanárnak nem volt szakirányú végzettsége. Ezért van most szükség a 60 órás tanfolyamra, hogy a tantárgy szeptember 1-jén történő bevezetésekor minden iskolában legyen legalább egy olyan pedagógus, aki már kapott alapképzést erkölcstanból. Ezt a későbbiekben aztán tovább lehet (kell) fejleszteni. Tudni kell, hogy Európában Magyarország az utolsó országok közé tartozott, ahol bevezették az erkölcstan tantárgyat. Abban mind a társadalom, mind a pedagógusok többsége egyetért, hogy a tantárgynak helye van az oktatás rendszerében, ismerve az iskolák (egyáltalán a tanulóifjúság) közállapotát, erkölcsi helyzetét. Abban már kisebb-nagyobb eltérések vannak, a pedagógusok véleményét figyelve, hogy így kellett-e bevezetni. Gondolunk itt elsősorban a párhuzamosan bevezetett hit- és erkölcstan tantárgyra. Erre többféle válasz adható. A tankönyv szerzői azt a vitathatatlanul nemes célt tűzték ki, hogy egy jó erkölccsel rendelkező magyar ifjúságot engedjük ki a jövőben az általános iskolából. Erre egy átfogó, s nyolc éven át rendszeres erkölcsi nevelésre van szükség. Különösen ott van ennek jelentősége, ahol a család gyenge láncszemként szerepel a gyerek életében. Ehhez a közös munkához kíván sok erőt, egészséget és sok sikert a Kiadó és a Szerzők 3

4

5 Bevezető Tudni kell, hogy erkölcse egyedül az embernek van, más élőlénynek nincs. Amit az órákon át szeretnénk adni a tanulóknak, az az erkölcsiség, s ha ez a nevelés hatással van a gyermekre, akkor azáltal lesz erkölcsös. Hittan, erkölcstan, etika tanításának rövid története I. Ratio Educationis (Mária Terézia) A hittan bevezetése heti 1 órában II. Ratio Educationis (I. Ferenc) A hittan tanítása heti 2 órában Ez a gyakorlat másfél évszázadon át, kisebb-nagyobb változtatásokkal érvényben volt. Az 1947/48-as tanévben az osztályfényképen látható gyerekek voltak az utolsók, akik még tanult hit- és erkölcstant 5

6 Bevezető Az 1948-ban kitöltött bizonyítványban még szerepel a hit- és erkölcstan Az 1949/50-es tanév félévi értesítőjében már ki van húzva a hit- és erkölcstan, és helyette a szabad beszélgetés tantárgy szerepel 6

7 Bevezető Négy évtized alatt a hittan és az erkölcstan tanítása a templomok és az egyházi iskolák falai közé szorult. Ennek keretében a 6 9 évesek 5 10%-a, a évesek 3 5%-a, a évesek 1%-a részesült valamilyen hitoktatásban. Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás nem hozta meg a sokak által várt fordulatot, amitől azt várták, hogy a magyar ifjúság ismét részesül majd az erkölcsi nevelésben. E helyett ömlesztve kaptuk, és ma is kapjuk a média szinte minden csatornáján a család és a társadalom szétzilálását elősegítő, elsősorban a fiatal korosztály lelkét, erkölcsét romboló műsorokat. Megtörtént a NAT átalakítása. Ennek eredménye egy olyan tudományos alapokon nyugvó etika modul kidolgozása lett, ami a hittan alternatívájaként szolgált. Újra elkezdődött a NAT emberismeret műveltségi terület tárgyalása. Megjelentek az első etika könyvek, melyek a 7 8. osztályosoknak készültek. A tananyag a munkálatok során az eredetileg tervezett mennyiség 30%-ára csökkent. Közben a modul lassan elveszítette eredeti célját, hiszen a legtöbb iskolában osztályfőnöki órát tartottak helyette, vagy beolvasztották valamelyik humán tantárgyba. Nyolc éven keresztül az etika tanítása kiüresedett, s az iskoláknak már mintegy csupán 30%-ában tanították a modult. Feléledt a téma körüli vita, melynek eredményeként az új Nemzeti alaptanterv részeként megszületett az erkölcstan tantárgy. Szeptember 1-jén a magyar állami általános iskolák 1. és 5. osztályában elkezdődik az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan tanítása, heti 1 órában. A jelzett tanévben mind a 8 évfolyamon lesz erkölcstantanítás. 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Test és lélek Merre tartok? I. (dolgozat) Test és lélek 1. Fogalmak oda- vissza! a. Határozd meg saját szavaiddal az alábbi fogalmakat! Naprendszer: Énkép: Lelkiismeret: Testi fogyatékosság: Életmód: b. Ismerd fel, mely szavak jelentését adtuk meg a témánkból! Valamilyen cél elérésére irányuló elhatározás: Ezt érezzük, ha sikerül valami: A gyerekkor, a serdülőkor, az ifjúkor, a felnőttkor is ez: Az emberek egyik legfontosabb jelrendszere: Ilyenkor fáj valamink, rosszul érezzük magunkat: 2. Rejtélyes erények! Ha helyesen olvassátok össze a betűket, erények neveit kapjátok. Írjátok le a megfejtéseket! e r sz a. h h ő e s i r m i e e t é s s e g t t ny é b. Válassz ki egyet közülük, és írd le néhány mondatban, hogy számodra mit jelent! 3. Ahogyan te látod Véleménynyilvánítás Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán, Csapongva illanó arany lepkék után! ( Pósa Lajos ) A jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet gyógyszer a szív számára. ( Papp Lajos) 4. Üzenet képekben Milyen érzelmeket tudsz leolvasni a képekről? (Erkölcstan tk 13. o. 4 db kép) 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Kortársi csoportok Merre tartok? III. (dolgozat) Kortárs csoportok 1. Fogalmak oda- vissza. a. Határozd meg saját szavaiddal az alábbi fogalmakat! Közösség: Széthúzó erő: Befogadás: Kötelesség: Előítélet: b. Ismerd fel, mely szavak jelentését adtuk meg a témánkból! Összeütközés, nézeteltérés két csoport vagy személy között: Viselkedési szabályok összessége: Feladatainkat legjobb tudásunk szerint kell elvégezni: Valakihez, körülményekhez való igazodás: Magatartást, cselekvést meghatározó irányelv: 2. Rejtélyes erények! a. Pótold a hiányzó magánhangzókat a különféle erényekből! v.ll.s.ss.g, b.szk.s.g, l.l.m.ny.ss.g, b.t.rs.g b. Válassz ki egyet közülük, és írd le néhány mondatban, hogy számodra mit jelent! 3. Ahogyan Te látod Véleménynyilvánítás Válassz ki egyet a mottók közül, és írd le, hogyan értelmezed! A (közösség) olyan emberek csapata, akik közös céllal rendelkeznek, és együtt küzdenek ennek megvalósításáért. (Woodcock) Soha ne ítélj meg egy másik embert, míg egy mérföldet nem jártál a cipőjében. (Ismeretlen) 4. Üzenet képekben (Erkölcstan 5.o. 81.o. bal alsó képe) Milyen összetartó erők működnek egy jó közösségben? 65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.)

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2011. március 17-én, csütörtökön, 13 óra 15 perckor a Képviselői Irodaház 532. számú tanácstermében

Részletesebben

T HORDAY A TTILA: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Lelkipásztorkodástani tanszék vezetője.

T HORDAY A TTILA: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Lelkipásztorkodástani tanszék vezetője. - 1 - T HORDAY A TTILA: A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Lelkipásztorkodástani tanszék vezetője. H ITTAN- ÉS ETIKAOKTATÁS A MAGYARORSZÁGI ISKOLÁKBAN ( KÜLDETÉS, LEHETŐ SÉGEK,

Részletesebben

KAMARÁS István: Emberségünk ezer emberkép tükrében. =Vigilia, 1986. 10. sz. 739-744.p.

KAMARÁS István: Emberségünk ezer emberkép tükrében. =Vigilia, 1986. 10. sz. 739-744.p. Kamarás István: Embertan és emberkép iskoláinkban (Az ezredvégi ember. Bp. 1999. Friedrich Ebert Alapítvány. 175-184.) 1) Notórius hiányzó: az ember Másfél évtizeddel ezelőtti emberkép-kutatásom 1 eredményeit

Részletesebben

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 -

H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) A HITOKTATÁS JELEN HELYZETE - 1 - - 1 - H ITOKTATÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN ( AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZED MÉRLEGE) TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK A magyar közoktatás történetében a Ratio Educationis 1777-es megjelenéséig külön tantárgyként nem szerepelt

Részletesebben

Szakmai vitaanyag TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport. Magyarországi Evangélikus Egyház

Szakmai vitaanyag TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport. Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Hit- és erkölcstan tantárgyi kerettanterve az 1-8. évfolyamok számára, valamint Hittan tanterve a 9-12. évfolyamok számára TERVEZET Készítették a Katechetikai Munkacsoport

Részletesebben

B A T T H YÁNY LAJOS GIMNÁZIUM

B A T T H YÁNY LAJOS GIMNÁZIUM B A T T H YÁNY LAJOS GIMNÁZIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M JA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 5 A köznevelési

Részletesebben

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL

AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL Balogh László: Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban - európai kitekintéssel, Alkalmazott Pszichológia, 2oo3/2. 89-1o2.o. AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉS HELYZETE HAZÁNKBAN EURÓPAI KITEKINTÉSSEL BEVEZETÉS

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA A tehetséged belülről, a szívedből fakad. Ami benned van, nem veszhet el! Nicolas Parks Készítette: Grófné Váradi Anna történelem-szlovák,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola A TESTNEVELÉS ÉS SPORT MÛVELTSÉGI TERÜLET TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMATA A TANÍTÓKÉPZÉSBEN PhD disszertáció Témavezetõ: Dr Gombocz János egyetemi

Részletesebben

Ki sem szabad emelni őket

Ki sem szabad emelni őket EGYÜTTMŰKÖDÉS 1 Ki sem szabad emelni őket Egyesületünk szüleitől nem érkezett ellenvetés a Gondolatok a jelnyelvi tolmács szolgálatok hálózatának kiépítéséhez cikkhez. Úgy tűnik ők értik, hogy arról szólt

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

A Bulgárföldi Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Bulgárföldi Általános Iskola Pedagógiai Programja A Bulgárföldi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2014-2018 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások... 7 1.2 A köznevelési

Részletesebben

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie:

Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: 11/21. Pedagógus státuszok Intézményünkben elvárás, hogy a pedagógusnak sokoldalúnak kell lennie: szakján túl valamilyen egyéb ismerettel, illetve készséggel kell rendelkeznie. A nevelési feladatrendszer

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Ezt a hatást legtöbbször az agresszióval hozták összefüggésbe, így a legtöbb adat a

Ezt a hatást legtöbbször az agresszióval hozták összefüggésbe, így a legtöbb adat a Iskolakultúra 2000/2 Bényei Judit Szíjártó Imre A televízió társadalomképe és az iskola tanulmány A rendszerváltás óta eltelt tíz évben nemcsak a politikai és gazdasági viszonyok változtak meg körülöttünk,

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv folytatása a 6. osztályosoknak szóló tankönyv. A kerettantervben

Részletesebben

EGY INNOVÁCIÓ TÖRTÉNETE

EGY INNOVÁCIÓ TÖRTÉNETE Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet EGY INNOVÁCIÓ TÖRTÉNETE 12 évfolyamos iskola kialakulása egy lakótelepen Záródolgozat Konzulens: Hallgató neve: Rapos Nóra Drozd Zsuzsanna

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Mert a bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. (Bölcs 6,17) 2 Tartalom Bevezetés... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az OKTATÁSI INTÉZMÉNY...

Részletesebben

Pályázat a. Kempelen Farkas Gimnázium. intézményvezetői beosztás ellátására

Pályázat a. Kempelen Farkas Gimnázium. intézményvezetői beosztás ellátására Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. 2015.06.14 Pályázat a Kempelen Farkas Gimnázium intézményvezetői beosztás ellátására Budapest, 2015. március 24. 1223

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November 2009 Kedves Olvasók! A 2009-2010-es tanévet megújult régi helyünkön kezdhettük: az Ady Endre Általános Iskolával együtt megtörtént Intézetünk

Részletesebben

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna Pályázat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Szabóné Szél Julianna megbízott igazgató Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI NYILATKOZAT...3 Szakmai Önéletrajz...4

Részletesebben

Gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatása A jelen és a továbbfejlesztés feladatai

Gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatása A jelen és a továbbfejlesztés feladatai Szomor Tamás Gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatása A jelen és a továbbfejlesztés feladatai Dolgozatom első része a középiskolai gazdasági, vállalkozói képzés születésével kapcsolatos elképzelések

Részletesebben

BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4.

BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYTARCSA, MÚZEUMKERT U. 2-4. OM 032377 PEDAGÓGIAI PROGRAM A Kormány 26/2013. (II.12.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IV/3 2004. május Kedves Olvasók! 2004. május 1-je emlékezetes nappá vált történelmünkben: Magyarország az európai államok politikai és gazdasági közösségének

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben