Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák"

Átírás

1 Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök 1. óra 2. óra 1. lecke: Az első világháború I. (TK: o.) I. lecke: Az első világháború II. (TK: o.) Legyen képes a felsorolt történelmi okok, célok, következmények megadott szempontok szerinti csoportosítására. Tudjon egy történelmi eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével kérdések alapján, vagy önállóan bemutatni. Legyen képes tényekre és feltételezésekre példát hozni - megadott szempontok alapján - egyszerűbb ból és ismeretterjesztő szövegekből. Tudjon egyszerű kérdéseket megfogalmazni történelmi események okairól és következményeiről. Térkép Tankönyv,

2 3. óra 4. óra 5 óra 6. óra 3. lecke: A világháborút lezáró békék (TK: o.) 5. lecke: A polgári demokrácia bukása és a Tanácsköztársaság (TK: o.) 7. lecke: A trianoni békeszerződés (TK: o.) 11. lecke: A bolsevik Oroszország (TK: o.) Ismerje a történelmi régiók, államok határainak változását, s legyen képes megmagyarázni ezek okait. Történelmi események (pl. háborúk, békekötések, forradalmak) összehasonlítása megadott vagy önálló szempontok alapján. Legyen képes alapvető megkülönböztetésére. Legyen képes érvekkel alátámasztott véleményének bemutatására az ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről. Tudjon történelmi térképvázlatot készíteni vaktérkép és más alapján, történelmi jelenségek és eseménysorok bemutatására. Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás segítségével arról, hogy az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit miként befolyásolhatja élethelyzetük. Legyen képes alapvető megkülönböztetésére. Differenciált munka, vita Egyéni feldolgozás Tankönyv, forrás, atlasz Tankönyv, forrás Tankönyv, atlasz PPT 2

3 7. óra 8. óra 9. óra 10. óra 11. óra 12. óra 13. óra 12. lecke: A világgazdasági válság és kiutak keresése (TK: o.) 14. lecke: A nácizmus Németországban (TK: o.) 16. lecke: Élet a két világháború között (TK: o.) 17. lecke: A bethleni konszolidáció Magyarországon (TK: o.) 18. lecke: Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között (TK: o.) 19. lecke: A világgazdasági válság hatásai Magyarországon (TK: o.) Számonkérés 20. lecke: A náci birodalom előretörése I. (TK: o.) Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiai adatsorok, sematikus ábrák tartalmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, ezekből következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifejtést igénylő kérdésekre válaszolni. Legyen képes a forrás szerzőjének szándékára, álláspontjára utaló megállapításokat tenni és azokat a forrás és saját ismeretei alapján indokolni. Legyen képes forrás elemzése és értelmezése során megnevezni a történelmi háttérre utaló tartalmi elemeket, műfaji, nyelvi sajátosságokat. Példák kiválasztása a változás és a fejlődés bemutatására. Legyen képes különböző típusú és saját ismeretei összevetésével egy témáról összefoglaló ismertetést írni. Tudjon atlasz segítségével egyszerű történelmi térképvázlatot készíteni. Legyen képes tényekre és feltételezésekre példát hozni egyszerűbb ból és ismeretterjesztő szövegekből. Legyen képes szöveges forrás, adatsor alapján diagramot, grafikont, sematikus ábrát készíteni. Legyen képes kapcsolatot találni és szereplők között. Legyen képes a fontos et idősorrendbe állítani, évszámokkal, nevekkel és helyszínekkel összekapcsolni. Legyen képes a történelmi események, összefüggések Egyéni feldolgozás, vita Csoportos munka, grafikonok, Tankönyv, olvasmányélmények, film, térképelemzés 3

4 megkülönböztetésére. 14. óra 15. óra 16. óra 17. óra 20. lecke: A náci birodalom előretörése II. (TK: o.) 21. lecke: A szövetségesek felülkerekedése (TK: o.) 22. lecke: A szövetségesek győzelme (TK: o.) 23. lecke: A második világháború jellegzetességei és borzalmai (TK: o.) Legyen képes megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronológiai tábla) konkrét eseménysorokat bemutatni. Legyen képes megfogalmazni az események többféle megítélése közötti különbségeket, s következtetni azok okaira. Legyen képes konkrét eseménysorok önálló bemutatására. Legyen képes segítségével történelmi személyeknek az események alakulásában betöltött szerepét több szempontból bemutatni. Legyen képes dokumentumokból, megadott szempontok alapján a korabeli társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó állításokat megfogalmazni. Tudjon történelmi eseménysort, folyamatot történelmi térkép vagy térképvázlat segítségével, kérdések alapján, vagy önállóan bemutatni. Legyen képes másodlagos és elsődleges tartalmi összehasonlítására, a megegyezések és eltérések megállapítására. Legyen képes a forrás elemzése és értelmezése során megnevezni a történelmi háttérre utaló tartalmi elemeket, műfaji, nyelvi sajátosságokat. csoportos munka csoportos munka csoportos munka, térkép térkép, térkép,,, adatsorok 18. óra 24. lecke: Magyarország háborúba sodródása (TK: o.) Tudjon magyar történelmi eseményekhez egyetemes, egyetemes történelmi eseményekhez magyar eseményeket rendelni, időbeli közelség alapján. Legyen képes segítségével történelmi személyeknek az események alakulásában betöltött 4

5 19. óra 20. óra 25. lecke: Magyarország a világháború poklában (TK: o.) 26. lecke: Német megszállás, nyilas rémuralom ( o.) szerepét több szempontból bemutatni. Megadott felsorolásból tudja kiválasztani valamely esemény történelmi előzményeit. Mondjon példákat arra, hogy a magyar történelem sorsfordító eseményeinek eltérő értékelései léteznek. Legyen képes a fontos et sorrendbe állítani, évszámokkal, nevekkel és helyszínekkel összekapcsolni. Legyen képes alapvető megkülönböztetésére 21. óra 22. óra 23. óra 24. óra 26. lecke: Háborús veszteségeink (TK: o.) 27. lecke: A hidegháború kezdete I. A szuperhatalmak létrejötte, az ENSZ megalakulása (TK: o.) 27. lecke: A hidegháború kezdete II. A kétpólusú világ létrejötte (TK: o.) 29. lecke: Szembenállás és enyhülés Számonkérés Legyen képes szöveges forrás, adatsor alapján diagramot, grafikont, sematikus ábrát készíteni. Legyen képes értelmezni és összehasonlítani az ugyanazon régiót, államalakulatot bemutató, különböző korokat ábrázoló térképeket és térképvázlatokat. Tudjon történelmi térképvázlatot készíteni vaktérkép és más alapján, történelmi jelenségek és eseménysorok bemutatására. Mutassa be a korszak nagyobb történelmi régiói közötti fontosabb különbségeket. Legyen képes segítségével történelmi szereplőknek az események alakulásában betöltött szerepét több szempontból bemutatni. Példák kiválasztása a változás és a fejlődés bemutatására. páros munka, vita térkép, térkép, 25. óra 32. lecke: Demokratikus kísérlet és a kommunista diktatúra előkészítése Mondjon példákat arra, hogy a magyar történelem sorsfordító eseményeinek eltérő értékelései léteznek. Példák kiválasztása a változás Differenciált munka. 5

6 26. óra 27. óra Magyarországon (TK: o.) 33. lecke: A diktatúra kiépítése (TK: o.) 34. lecke: A Rákosi-korszak. A kommunista diktatúra működése (TK: o.) és a fejlődés bemutatására. Legyen képes érvekkel alátámasztott vélemények bemutatására az ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről. Következtessen megadott ból a bemutatott személy vagy esemény megítélésére. Legyen képes megadott kulcsszavak segítségével társadalmi vagy kormányzati struktúrát önállóan ábrázolni. Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat kiválasztani, rendszerezni., vita, film 28. óra 35. lecke: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Rákosi-korszak válsága, a forradalom előzményei és kitörése (TK: o.) Legyen képes a különböző történelmi korszakokat több szempontból jellemezni. Tudjon önálló kérdéseket megfogalmazni történelmi események okairól és következményeiről. PPT 29. óra 30. óra 35. lecke: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kibontakozása, szabadságharc győzelme és leverése (TK: o.) 36. lecke: Megtorlások és konszolidáció Legyen képes a felsorolt történelmi okok, célok és következmények megadott szempontok szerinti csoportosítására. Legyen képes alapján okait, következményeit és a résztvevők szándékait összehasonlítani, s rámutatni a közöttük levő összefüggésekre. Legyen képes fontosabb következményeit föltárni, és a bennük részt vevők szándékait összevetni. Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogalmakat kiválasztani.. PPT, 31. óra 37. lecke: A legvidámabb barakk Tudja rekonstruálni és bemutatni az álláspontok és cselekedetek mögött csoportmunka 6

7 32. óra (TK: o.) 39. lecke: A rendszerváltás Magyarországon I. A rendszerváltás politikai eseményei. A rendszerváltás következményei a szociális piacgazdaság (TK: o.), Számonkérés meghúzódó szándékokat korabeli (pl. újságcikkek, emlékiratok) segítségével. Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronológiák, sematikus ábrák tartalmára vonatkozó állításokat megfogalmazni, ezekből következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifejtést igénylő kérdésekre válaszolni. Egyéni munka, térkép 7

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kaposi József ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Száray Miklós Kaposi József Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam címő tankönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó Az új negyedikes tankönyv Száray Miklós és Kaposi

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 9.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 9.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. E osztály

TÖRTÉNELEM TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. E osztály E osztály A nyelvi tagozat speciális céljai A diákok a kerettantervi követelményeknél jobban megismerjék az angol és a német történelmet és kultúrát, minél több ponton használják nyelvtudásukat. Szükséges

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra =128 óra Tematikai egység A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények Kojanitz László A feladat megtervezésének kezdetekor hasznos átgondolnunk, mi is az az általánosítható érvényű tudás a történelmi okokkal

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 36 óra= 144 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 7. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Szakközépiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A továbbhaladás feltételei - Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.

Részletesebben

Hatodik évfolyam. Német

Hatodik évfolyam. Német Hatodik évfolyam Magyar nyelv A beszédhelyzethez (címzett, szándék, tartalom) és a nyelvi illem alapvető szabályaihoz alkalmazkodó beszédmód a kommunikáció iskolai és gyakorlati helyzeteiben. A nyelvi

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy helyi tanterve 2013

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK Az 5 6. évfolyamon történő társadalomismeret-oktatás céljai sokrétűek. Olyan alapvető fejlesztési területek és nevelési célok állnak a középpontjában, mint

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias

Részletesebben

TÖRTÉNELEM A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Éves óraterv Általános tantervű Tagozatos tantervű Évfolyam 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. 9./10. 10./11. 11./12. 12./13. Heti óraszám 2 2 3 3 3 3 4 4 Évfolyamok

Részletesebben