Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel"

Átírás

1 Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor

2 Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, másrészt a hódmezővásárhelyi között december február között megvalósított együttműködést mintául véve lehetővé váljék az 1945 utáni egyetemes és magyar történelem tanítása adott szaktanára és az munkatársainak közös munkájával. Az együttműködésben a Bethlen Gimnázium 8. osztályos tanulói vettek részt. Ugyanakkor a 8. osztályos és a 12. osztályos tananyag hasonló felépítése miatt lehetőség van arra, hogy a tapasztalatokat 12. osztályosok foglalkoztatásánál is felhasználjuk. E tanmenet jelentős a Mozaik Kiadó 8. osztályos tanmenetének, valamint Czeglédi Sándor és Korsós Bálint korábban készített tanmenetének felhasználásával készült. A Magyarország a szovjet táborban téma Magyarország szovjetizálása órát részletesen, külön is kidolgoztam, és a tanmenet végéhez függelékként csatoltam. Célok I. Bemutatni a második világháború után kialakult világpolitikai helyzet fő tendenciáit. A kétpólusú világ kialakulása, a hidegháború jellemzői. A gyarmati rendszer felbomlása következtében a harmadik világ létrejötte, a fejlett északi és az elmaradott déli félteke ellentéte. A Szovjetunió terjeszkedési politikája, a kommunista diktatúrák létrehozása Közép-Kelet- Európában. A Szovjetunió és a csatlós diktatúrák bukása. A világgazdaság nagyarányú fejlődése, tudomány és technikai forradalom, népességrobbanás, globális problémák. Az európai integráció. A fejlődés regionális eredményei és gondjai: a közel-keleti konfliktusok, az iszlám fanatizmus. A távol-keleti régió, elsősorban Kína és Japán eltérő fejlődésének útja. II. Bemutatni az közötti magyar történelem sajátosságait. A magyar történelem bemutatása során az egyéni felelősség felvetése, a nemzeti egység érzésének erősítése. A kolaíciós időszak ellentmondásai. A pártállami diktatúra kialakítása, jellemzői, az új szakasz. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Kádár-korszak jellemzői. Helytörténet. A határon túli magyarok sorsa. A rendszerváltás

3 Javasolt óraszám: 9 óra Sorszám, foglalkozás helye Téma A kétpólusú világ kialakulása A hidegháború kibontakozása Az Európán kívüli világ Enyhülés és szembenállás A hidegháború vége Az európai egységfolyamat Fogalom ENSZ Biztonsági Tanács kitelepítések szuperhatalmak kétpólusú világ Marshall-segély Nyugat-Berlin blokádja hidegháború NATO fegyverkezési verseny koreai válság vasfüggöny harmadik világ fejlődő országok, kubai válság, ázsiai tigrisek enyhülés berlini fal Integráció Európai Unió euró Európai Parlament Európai Bizottság Európai Tanács Ismeretanyag formák Évszám A kétpólusú világ 1949 NSZK NDK Korea Helynév Gandhi Kuba Kína India, Vietnam Izrael Japán Gorbacsov Berlin Helsinki Afganisztán Németország Brüsszel Strasbourg Tevékenység- Kompetencia- Szükséges formák fejlesztési területek eszközök, anyagok Egyéni, páros és csoportmunka, frontális osztálymunka csoportmunka: Csoportmunka: csoportos feldolgozása, közös páros munka Egyéni, páros és csoportmunka, befogadási képesség, feltárása, általánosítás, adatkeresés ábraolvasás képessége analizálás Összefüggések feltárása, általánosítás Adatkeresés, logikai képesség, rendszerező képesség, szövegalkotás, adatkeresés, rendszerező képesség tanulói atlasz projektor, tanulói atlasz projektor, tanulói atlasz, számítógép, projektor, tankönyv projektor,

4 Világgazdasági változások Társadalmi változások Napjaink kihívásai Összefoglalás Témazáró dolgozat írása Olajárrobbanás ázsiai kistigrisek környezetkárosítás Népességrobbanás népesség - vándorlás fogyasztói társadalom, vallási fanatizmus Szövegértés táblázatok elemzésével, analizálás Globalizáció Csoportos munka Információgyűjtés, szintetizálás képességének tanulói atlasz, számítógép, projektor, tankönyv projektor,

5 Javasolt óraszám: 13 óra Sorszám, foglalkozás helye Téma Újrakezdés a háború után Magyarország szovjetizálása Magyarország a szovjet táborban Ismeretanyag Fogalom Név Évszám Helynév SZEB földreform lakosságcsere Kisgazdapárt forint A párizsi béke szalámitaktika kékcédulás választás MDP pártállam A Rákosi-diktatúra államosítás vas és acél országa tsz, kulák kitelepítés, munkatábor ÁVH, besúgók Az új szakasz és kudarca Az 1956-os forradalom Megtorlás és konszolidáció Új szakasz Petõfi-kör MEFESZ Sztálin-szobor Rákosi-címer MSZMP pesti srácok Munkástanácsok pufajkások Tildy Zoltán Nagy Ferenc 1947 Rákosi Mátyás1949 Mindszenty József Rajk László Nagy Imre Gerõ Ernõ Kádár János Recsk Sztálinváros Tevékenység- Kompetencia- Szükséges formák fejlesztési eszközök, anyagok területek Összefüggések feltárása,, szintetizálási múzeumi gyűjtemény képességek anyaga Csoportos munka: csoportonként egy számítógéppel 1953 Csoportos munka, október november 4. Csoportos munka, Adatkeresés, ábraolvasás képessége, analizálás, ismeretszerző képesség, rendszerező képesség képességének interjúk és képek elemzésével, szintetizálási képességek Szövegértési kompetencia források elemzésével Interjúk, képek elemzése, szintetizálási képességek Szövegértés forráselemzéssel, Számítógépek csoportonként,

6 Kádár reformjai Társadalom és kultúra, a mindennapi élet Határon túli magyarság Kádár rendszerének válsága, a magyar rendszerváltás Helytörténet Puha diktatúra új gazdasági mechanizmus Pártelit Gulyáskommuniz mus Kitelepítés, Duray Miklós etnikai viszonyok Sütő András erőszakos megváltoztatása eladósodás MDF SZDSZ Fidesz MSZP Nemzeti Kerekasztal Fehér Gárda, helyi iparosítás Pozsgay Imre Antall József Göncz Árpád Kassa, Csíksomlyó Csoportos munka, páros munka Kovács József interjúk, képek elemzésével, szintetizálás Elemzőkészség interjúk, képek elemzésével Képek, diagrammok, szövegek elemzésével rendszerező készség interjúk, képek elemzésével, szintetizálás Ismeretszerző és rendszerező készség interjúk, képek elemzésével, tankönyv, falitérkép, tanulói atlasz Összefoglalás Csoportos munka Szintetizálás Tankönyv Témazáró dolgozat írása

7 Függelék: Magyarország szovjetizálása Az óra célja: Az közötti pártrendszer megismerése önálló számítógépes kereséssel, és az eredmények csoportos feldolgozásával. Korosztály: 14 évesek (8. osztály) Feladatleírás Munkaforma (frontális, egyéni, páros, csoportos) Idő (45 perc) Módszer Választás a kiadott segédanyagból Bevezető feladatok, technikák 1. Ismétlés: Európában (2 perc) osztálymunka Megbeszélés 2. A téma felvezetése: A pártok megnevezése (1 perc) osztálymunka Az óra fő feladatok, technikák 1. 4 csoport szervezése. (2 perc) Szervezés alapja a 4 politikai párt (FKGP, MKP, SZDP, NPP) Csoportonként keresési feltételek. Szervezés alapja: minden szemponthoz 1-2 fő beosztása. 3. feladathoz csoportvezető és számítógépes szerkesztők kijelölése. 2. Számítógépes keresés. (20 perc) Szempontok: A párt vezetői (életrajz, kép, videó keresése) A párt jelképei (keresés, szimbólumok értelmezése) A párt programja (szöveg keresése) A párt szereplése az novemberi választáson (szöveg, táblázat, diagram keresése, szöveg alapján táblázat, diagram készítése) A párt szerepe az december-1946 december közötti időszakban (szöveg, kép, video keresése) Karikatúrák a pártról, vezetőiről) 3. A keresés alapján a szempontok szerint a csoportok portfoliót alkotnak word vagy power point (vagy más, tetszőleges) programban. (18 perc) A csoporttagok a vezető irányításával összegyűjtik az anyagot. Az összegyűjtött anyagot számítógépes szerkesztők megszerkesztik, a vezető és a csoporttagok aktív közreműködésével. Levezető feladatok, technikák 1. A csoportok elküldik a portfoliót ban a szaktanárnak. (2 perc) Megbeszélés osztálymunka Megbeszélés Egyéni, páros és csoportmunka (Egyéni: önálló keresés) (Páros: egymás mellett ülők és egy szempontot keresők segítenek egymásnak) (Csoportmunka: spontán ) Csoportmunka Kompetenciafejlesztési terület Választás a kiadott segédanyagból Összefüggések feltárása, általánosítás Befogadási képesség Önszabályozási képességek Adatkeresés Ábraolvasás képessége Logikai képesség Ismeretszerző képesség Rendszerező képesség Segítségnyújtás Kreativitás Vezetési képesség Kötődési képesség Számítógépes szerkesztői képesség Kapcsolatkezelési képesség Szabályalkotás Szándéknyilvánítás Véleménynyilvánítás Tömörítés Rendezés Lényegkiemelés Szintézis Szükséges eszközök, anyagok Tankönyv projektor Számítógép minden tanulónak Csoportonként 2-3 számítógép

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra =128 óra Tematikai egység A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kaposi József ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Száray Miklós Kaposi József Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam címő tankönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó Az új negyedikes tankönyv Száray Miklós és Kaposi

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 12. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az I. világháború és az azt követő békék

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74

Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74 TANMENET AZ 8. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74 I. 1. 1 2. Az antant békerendszere A békekötést az antant hatalmak igényei szerint hajtották

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Korunk történelme Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Már a háború időszaka alatt hozzákezdtek a szövetségesek egy olyan szervezet létrehozásához, melynek feladata a háború után

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE 8. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét

Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét TÖRTÉNELE TÁRSADALO IS ERET TANMENET 1. 5.1 Európa arcai - Európa bölcsői 2. 5.2 A sport és az Olimpia eszméi A fejezet célja azoknak a kultúráknak/civilizációknak a bemutatása, amelyek alapvetően hozzájárultak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

A Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását tervezi.

A Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programjának módosítását tervezi. Nevelőtestület, Intézményi Tanács, Szülői Közösség, Diákönkormányzat, Szakmai munkaközösségek részére Iktatószám: 27-350/709/2014. Ig Tárgy: Pedagógiai program módosítása Tisztelt Cím! A Miskolci Szemere

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/banhegyi-ferenc-

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok és feladatok A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a diákok állampolgári

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/strobl-terezia-hat-es-nyolc-evfolyamos-gimnaziumitortenelem-kerettanterv-03-02-12/

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 36 óra= 144 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai

Részletesebben