Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl"

Átírás

1 Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2013/8 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály december 13.

2 Válogatás a HealthOnLine cikkeiből december 13. EU egészségügy... 2 Európai Szakmai Kártya: az egészségügyi dolgozók könnyebb munkavállalása az EU-n belül... 2 EU: Döntés az egészségügyi vészhelyzetekre való felkészültségre vonatkozóan... 3 Hatályba lépett a határon átívelő egészségügyi ellátásra vonatkozó (2011/24/EU) Irányelv... 4 EU: Iránymutatások a Betegösszefoglaló minimális adatállományára vonatkozóan... 5 A Bizottság jelentése a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó Tanácsi Ajánlás (2009/C 296/02) végrehajtásáról... 8 Az Öngyógyításra vonatkozó Barométer főbb eredményei A Bizottság jelentése a Gyermekgyógyászati Rendelet végrehajtásáról Az egészségügy lehet az egyik legnagyobb munkahelyteremtő ágazat Európában Egészségügyi Világszervezet WHO: az egészségügyi egyenlőtlenségek rosszabbra fordulása Európában OECD Health at a Glance

3 EU egészségügy Európai Szakmai Kártya: az egészségügyi dolgozók könnyebb munkavállalása az EU-n belül Az Európai Parlament október 9-én elfogadott egy javaslatot a Szakmai Képesítésekre vonatkozó Irányelv (2005/36/EK) módosítására, amely több - elsősorban egészségügyi - szakma képviselője számára megkönnyíti az EU más tagállamában való munkavállalást. A szakemberek elektronikus igazolást (Európai Szakmai Kártyát) kérvényezhetnek, amely lehetővé teszi a szolgáltatások nyújtását, illetve a letelepedést az EU valamely másik tagországában. Bernadette Vergnaud, a témáért felelős EP-képviselő (S&D, Franciaország) így foglalta össze a fejleményeket: "Az Európai Szakmai Kártya bevezetése, az egységes képzési keretek meghatározása, és a szakmai tapasztalatként elfogadott gyakornoki idő nagyban megkönnyíti a munkaerő európai mozgását, és biztonságosabbá teszi a külföldi munkavállalást". Jelenleg mintegy 800 szabályozott szakma van az EU-ban, melyek végzéséhez speciális képesítés vagy diploma szükséges. A jelenleg érvényben lévő Szakmai Képesítésekre vonatkozó Irányelv értelmében ezek közül hét szakmát ismernek el automatikusan az Európai Unióban: orvos, fogorvos, gyógyszerész, ápoló, szülésznő, állatorvos, építész. A Parlament által elfogadott módosítások lehetővé teszik az Unió egy másik tagországában dolgozni kívánó szakemberek számára, hogy a szakképesítésüknek a korábbinál gyorsabb elismerése érdekében saját országukban, anyanyelvükön kérvényezzék az Európai Szakmai Kártyát, azaz egy virtuális igazolást a szakképesítéseikről. Az Európai Szakmai Kártya kibocsátása egy már meglévő elektronikus információs rendszeren alapul a tagállami hivatalok között. Ezt a belső piaci információs rendszert (Internal Market Information System, IMI) a 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel hozták létre. Ebből kifolyólag a Parlament által elfogadott irányelv-javaslat erre a rendeletre vonatkozóan is tartalmaz módosításokat. Az új szabályozások értelmében rövid távú külföldi munkavállalás esetében a kártyát a származási ország állítja ki, amennyiben viszont a munkavállaló le is kíván telepedni a másik országban, akkor a fogadó ország bocsátja ki a virtuális igazolást. Ha az illetékes hatóság az irányelvben megadott határidőn belül nem válaszol az elismerésre irányuló kérvényre, az a szakmai képesítés hallgatólagos elismerésének minősül. Az irányelv-javaslat egy figyelmeztető rendszer kialakítását is magában foglalja, amely megnehezítené a másik tagállamban való munkavállalást azok számára, akiket hazájukban eltiltottak szakmájuk gyakorlásától. Azok az orvosok, állatorvosok, ápolók, akik ellen saját hazájukban fegyelmi vagy büntetőjogi eljárás folyik, tevékenységüket más tagállamban sem folytathatják. Az ilyen jellegű szankciókról minden EU-tagországot három napon belül tájékoztatni kell. A szabályozott szakmák rendszerének átláthatóbbá tétele érdekében a módosított szabályozások előírják, hogy a Bizottság hozzon létre egy nyilvános adatbázist ezen szakmák számára. Ez a tagállamoktól kapott információkat gyűjtené össze. A tagországoknak demonstrálniuk kell egymás számára, hogy bármely adott szakmára vonatkozó döntéseik arányosak, és nem diszkriminatív jellegűek. 2

4 Az irányelv-módosítás tervezetét az EP-képviselők 596 igen, 37 nem szavazat és 31 tartózkodás mellett fogadták el, de formálisan még jóvá kell hagyniuk az EU tagállamoknak. A tagországoknak két éven belül kell megvalósítaniuk a módosított irányelv saját jogrendszerbe történő integrálását.(azs, VN) Forrás: MEPs pave the way for greater professional mobility in the EU. European Parliament News, Az Európai Parlament október 9-i jogalkotási állásfoglalása a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (Letöltés: ) :24:27 EU: Döntés az egészségügyi vészhelyzetekre való felkészültségre vonatkozóan október 22-én az Európai Parlament és a Tanács Döntést (No. 1082/2013/EU) fogadott el az egész EU-ra kiterjedő egészségügyi vészhelyzetekre való felkészültség fejlesztése, valamint az intézkedések koordinálása céljából. A Döntés november 6-án lépett hatályba. Az új rendelkezés fontos lépés az egészségügyi biztonság fejlesztése, valamint az európai polgárok különböző egészségügyi veszélyektől való védelme terén az Európai Unióban. Elősegíti a tagállamok felkészülését a jövőbeni járványokra és a fertőző betegségek, kémiai, biológiai vagy környezeti események okozta súlyos határon átnyúló fenyegetésekre. A Döntés az alábbi főbb pontokat tartalmazza: - a felkészültség tervezésének megerősítése: a Döntés megerősíti a felkészültség tervezési kapacitását uniós szinten a koordináció hatékonyabbá tétele, a legjobb gyakorlatok és az országos felkészültség megtervezésére vonatkozó információk megosztása révén. A cél annak biztosítása, hogy minden tagállam megfelelően fel tudjon készülni bármilyen krízishelyzetre, és a lehető legcsekélyebb mértékűre csökkentsék bármilyen esemény egészségre, társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatását. - a kockázatértékelés és a határon átívelő veszélyek fejlesztése: a Döntés kockázatértékelést biztosít azokra a veszélyekre, amelyek nem fertőző megbetegedésekből származnak, és amelyek egyetlen uniós hivatalnak sem tartoznak a felelősségi körébe. - az egészségügyi ellenintézkedések közös megszervezéséhez és végrehajtásához szükséges keretek kialakítása: ez az első alkalom, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy az EU maga alakítsa ki a gyógyszerészeti rendelkezést a védőoltások és gyógyszerek biztosításának 3

5 meggyorsítása érdekében bármely egészségügyi vészhelyzet kialakítása esetén, beleértve a járványokat is. - a válaszlépések uniós szintű koordinációjának megerősítése az Egészségügyi Biztonsági Bizottság szilárd jogi mandátumának biztosításával: a Döntés az Egészségügyi Biztonsági Bizottságnak szilárd törvényi alapot biztosít a felkészültség koordinálásához. Válsághelyzet esetén az Egészségügyi Biztonsági Bizottság gyors döntést tud hozni az országos válaszlépések koordinálásáról, az események lakosság, valamint az egészségügyi szakemberek felé történő kommunikációjáról.(azs) Forrás: Decision on serious cross-border threats to health. (Letöltés: ) :13:15 Hatályba lépett a határon átívelő egészségügyi ellátásra vonatkozó (2011/24/EU) Irányelv október 25-én lépett hatályba a Határon Átívelő Ellátásra vonatkozó Irányelv (2011/24/EU). A Direktíva elfogadására az Európai Parlament és a Tanács hosszas jogalkotási eljárását követően, március 9-én került sor. Az Irányelv három fő célkitűzése a következő: 1) a betegek azon jogosultságának előmozdítása, hogy kezelést vehessenek igénybe egy másik tagállamban, és ezért térítésben részesüljenek; 2) a határon átnyúló ellátás minőségének és biztonságának fejlesztése; 3) az egészségügyi rendszerek közötti, formális együttműködés kialakítása. Az Irányelv értelmében az európai állampolgárok lakóhelyüktől függetlenül az adott egészségügyi kezelést az EU bármelyik tagországában igénybe vehetik, és a másik tagállamban igénybe vett kezelés esetében is kaphatnak támogatást. Az uniós polgárok a korábbi szabályozások értelmében is igényelhettek támogatást abban az esetben, ha valamely másik tagországban való tartózkodásuk időtartama alatt történt baleset vagy betegség miatt szükségük volt orvosi kezelésre. Amennyiben azonban kifejezetten orvosi ellátás igénybevétele céljából utaztak egy másik tagországba, a betegeknek előzetes engedélyt kellett kérniük saját államuk illetékes hatóságától, és csak abban az esetben voltak jogosultak a támogatásra, ha saját országukban az orvosilag indokolt határidőn belül nem tudták biztosítani az adott kezelést. Az új Irányelv három fontos változást vezet be a betegjogokra vonatkozóan: - Az uniós polgárok jogosultak arra, hogy bárhol az EU-ban igénybe vegyenek orvosi kezelést állami vagy magán egészségügyi szolgáltatóktól, és a kezelésre vonatkozóan támogatásban részesüljenek. Ugyanakkor a tagállamok egészségbiztosító társaságai csak azokat az egészségügyi szolgáltatásokat kötelesek téríteni, amelyeket saját területükön is biztosítanak, és csak addig a mértékig kötelesek téríteni az ellátások díját, amilyen mértékben saját területükön térítik. A tagországok felelősségébe tartozik a külföldön igénybe vett kezelések támogatására vonatkozó szabályrendszer saját területükön való kialakítása. 4

6 - A korábban általános gyakorlatként alkalmazott előzetes engedélyezést ezentúl csak kivételes esetekben kell alkalmazni, az ország egészségügyi rendszere finanszírozhatóságának védelme érdekében. Az előzetes engedélyezés megtagadható a következő esetekben: a) ha az ellátást az orvosilag indokolt határidőn belül a saját országban is biztosítani tudják, b) ha az ellátás veszélyt jelent a betegre vagy az ország lakosságára, c) ha a beteg által választott külföldi egészségügyi szolgáltató tevékenysége aggodalomra ad okot az ellátás minőség és/vagy biztonsága tekintetében. - Az uniós polgároknak joguk van arra, hogy tájékozott döntést hozzanak a kezelési lehetőségekről. Jogosultak arra, hogy minden releváns információt megszerezzenek az országos kapcsolattartó pontoktól, amelyek létrehozása szintén szerepel a Direktívában. Emellett közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóktól is szerezhetnek információt a betegek. A minőségi és biztonsági standardok átláthatóbbá tétele céljából az Irányelv kölcsönös segítséget és együttműködést irányoz elő a tagállamok között, különösen az e-egészségügyi alkalmazások, valamint az egészségügyi technológia értékelés révén. Megkönnyíti a gyógyszerfelírások elismerését és elfogadását a tagállamok között. Az Irányelv emellett hozzájárul az Európai Referencia Hálózatok fejlesztéséhez, ösztönzi az ismeretek megosztását és bővítését, valamint maximalizálja az erőforrások hatékony felhasználását a magasan specializált ellátásban, pl. a ritka megbetegedések diagnózisa és kezelése terén. Emellett az új Irányelv elősegíti a betegszervezetek hatékonyabb fellépését is az ellátás minőségének és biztonságának fejlesztése érdekében.(azs) Forrás: The cross-border healthcare directive enters into force. Health-EU Newsletter Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről. (Letöltés: ) :45:35 EU: Iránymutatások a Betegösszefoglaló minimális adatállományára vonatkozóan november 19-én, az e-egészségügyi Hálózat (ehealth Network) brüsszeli találkozóján iránymutatásokat fogadtak el a betegek alapvető egészségügyi információinak országhatárokat átívelő megosztására vonatkozóan. Az iránymutatásokat az e-egészségügyi Hálózat fejlesztette ki, és a későbbiekben tovább bővíthetők. A Hálózatban mind a 28 tagállam képviselteti magát. Az elnöki feladatokat Ausztria látja el, az Európai Bizottsággal társelnökségben. Az iránymutatások felülvizsgálatának és frissítésének koordinálása az Európai Bizottság feladata. Az iránymutatások célja, hogy megerősítsék az ellátás folytonosságát, biztonságát és minőségét, a Határon Átívelő Ellátásról szóló Irányelvben (2011/24/EU) foglaltaknak megfelelően. Az iránymutatások elsősorban a nem tervezett/sürgősségi, illetve a tervezett ellátás határon átnyúló kontextusára fókuszálnak. Ugyanakkor a betegek alapvető adminisztratív és klinikai adatait tartalmazó, ún. Betegösszefoglaló kiindulási pontként is szolgálhat azon tagállamok számára, amelyek még nem 5

7 fejlesztettek ki hasonló jellegű, országos szintű betegösszefoglalót. Az iránymutatások nem kötelező erejűek, csak ajánlásokként funkcionálnak. Az egyes tagországok hajlandóságán múlik, hogy követik-e az iránymutatásokat, és biztosítják-e, hogy az országos Betegösszefoglaló határon átívelő és országos alkalmazásra egyaránt alkalmazható legyen. Az iránymutatás definíciója értelmében a Betegösszefoglaló a lényeges és érthető egészségügyi információk azonosítható adatállománya, amely az ellátás pontján hozzáférhető a biztonságos betegellátás érdekében a nem tervezett (valamint a tervezett) ellátás esetén. Más megfogalmazásban: az a minimális információállomány, ami az egészségügyi ellátás folytonosságának és koordinációjának biztosításához szükséges. A Betegösszefoglaló alap és kibővített adatállományból áll. - Az alap adatállomány azon lényeges egészségügyi információkat tartalmazza, amelyek megküldésére klinikai szempontból szükség van a beteg biztonságos ellátása érdekében (a nem tervezett ellátásra fókuszálva). Az alap adatállományban szereplő információkat hozzáférhetővé kell tenni. - A kibővített adatállomány azon egészségügyi információk minimális mennyiségét tartalmazza, amelyeknek a tagállamok közötti megosztása klinikai szempontból ajánlott. Ezeket az információkat meg kell adni, amennyiben lehetséges. A Betegösszefoglaló a következő adminisztratív adatokat tartalmazza: - Azonosítás: országos egészségügyi betegazonosító (alap) - Személyes információk: a beteg teljes neve, születési dátuma, neme (alap) - Kapcsolattartási információk: a beteg címe, telefonszáma, címe (kibővített), a beteg kezelőorvosának (egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi szakember) elérhetősége (neve, telefonszáma, címe) (alap), kapcsolattartó személy/törvényes képviselő elérhetősége (kibővített) - Biztosítási információk: biztosítási szám (kibővített) - Származási ország (alap) - Betegösszefoglaló: létrehozásának, valamint utolsó frissítésének dátuma - A Betegösszefoglaló jellege: három fajta módszertani megközelítést különböztetnek meg a létrehozására: az egészségügyi szakember közvetlen beavatkozásával, automatikusan generált, a kettő kombinációjával. - Szerző szervezet: legalább egy szervezet (egészségügyi szolgáltató), vagy annak hiányában legalább egy egészségügyi szakember megemlítése. A Betegösszefoglalóban az alábbi klinikai adatokat szükséges vagy ajánlott feltüntetni: - Figyelmeztetések: allergia leírása, azonosító kódja (alap), az allergia kialakulásának dátuma (kibővített), a reakciót okozó anyag leírása és azonosító kódja (alap), 6

8 Forrás: egyéb egészségügyi figyelmeztető információk (allergián kívül): az egészségügyi figyelmeztetés leírása és azonosító kódja (alap) - Kórtörténet védőoltások leírása, márkaneve, azonosító kódja, dátuma (kibővített) megoldott, lezárt vagy inaktív problémák: probléma leírása, azonosító kódja, a probléma kialakulásának és befejeződésének időpontja, a megoldás körülményei (kibővített) sebészeti eljárások az elmúlt 6 hónapot megelőző időszakban: az eljárás leírása, azonosító kódja, dátuma (alap) - Egészségügyi problémák: a jelenlegi problémák/diagnózisok listája: a probléma/diagnózis leírása, azonosító kódja, kialakulásának dátuma (alap) orvostechnikai eszközök és implantátumok leírása, azonosító kódja, implantáció dátuma (alap) sebészeti eljárások az elmúlt 6 hónapban: az eljárás leírása, azonosító kódja, dátuma (alap) kezelési ajánlások leírása, azonosító kódja (alap) autonómia/rokkantság leírása, a rokkantság azonosító kódja (alap) - Gyógyszerezésre vonatkozó információk: a jelenleg alkalmazott gyógyszerek listája: aktív hatóanyag (vagy márkanév, amennyiben biológiai gyógyszerről van szó), az aktív hatóanyag azonosító kódja, erőssége, a gyógyszerészeti adagolás formája, bevételenkénti egysége, a bevételek gyakorisága, a kezelés időtartama, a gyógyszerezés kezdete (alap) - Szociális információk: életmódbeli tényezőkre (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, táplálkozás) vonatkozó megfigyelések és azok időtartama (kibővített) - Terhességre vonatkozó információk: a szülés várható időtartama (kibővített) - Fizikai leletek: életjelekre vonatkozó információk: vérnyomás (szisztolikus és diasztolikus érték), vérnyomás mérés dátuma (kibővített) - Diagnosztikai vizsgálatok: vércsoportvizsgálat eredménye és dátuma (kibővített) - (AZS) Member States take major step in ehealth cooperation to improve care for patients across EU borders. Guidelines on minimum/nonexhaustive Patient Summary dataset for electronic exchange in accordance with the Cross-border Directive 2011/24/EU. (Letöltés: ) :49:57 7

9 A Bizottság jelentése a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó Tanácsi Ajánlás (2009/C 296/02) végrehajtásáról Az Európai Unió Tanácsa november 30-án Ajánlást fogadott el a dohányfüst-mentes környezetről (2009/C 296/02) azzal a céllal, hogy segítsen a Tagállamoknak a WHO 2003-ban elfogadott és ben hatályba lépett Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye(FCTC) által lefektetett kötelezettségeik teljesítésében. Az Ajánlás felhívja a Tagállamokat arra, hogy hatásos intézkedésekkel gondoskodjanak a lakosság dohányfüsttől való kitettségének megóvásáról a zárt légterű munkahelyeken, a zárt légterű nyilvános helyeken, a tömegközlekedésben, valamint egyéb nyilvános helyeken. A gyermekek és serdülőkorúak védelmére speciális intézkedéseket kell hozniuk. Az Ajánlás felhívja a tagállamokat kiegészítő dohányzás-ellenőrzési politikák elfogadására, különösen a dohányzásról való leszokás és a nikotinfüggőség kezelése terén, valamint több szektoron átívelő politikák elfogadására. Az Ajánlás végrehajtásának megkönnyítése céljából felhívja a tagállamokat országos fókuszpontok kialakítására, az információ és a legjobb gyakorlat cseréje céljából. A dohányfüst-mentes környezet kialakításának célja elsődlegesen a passzív dohányzástól való védelem, de a politikai döntéshozók azt is remélik, hogy ezek a szabályozások a dohányosokat is leszokásra ösztönözhetik. A tagállamoknak a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó intézkedéseket 2012 novemberéig kellett végrehajtaniuk. Az Ajánlás azonban nem kötelező erejű, ezért elsősorban a tagországok politikai elkötelezettségét tükrözi polgáraik passzív dohányzástól való védelme iránt, valamint elősegíti a legjobb politikák feltérképezését. Az Ajánlás megvalósításáról a Bizottság március 14-én adott ki jelentést. A jelentés elkészítéséhez a Bizottság felhasználta két kérdőív eredményeit, amelyet a tagállamok és néhány EU-n kívüli ország (Horvátország/2013. július 1-től már EU-tag/, valamint Törökország, Szerbia, Macedónia, Izland és Norvégia) polgárai 2012 folyamán töltöttek ki, továbbá a 2012-es dohányzással kapcsolatos attitűdöket vizsgáló Speciális Eurobarométer eredményeit, és a tagországok által kijelölt országos fókuszpontokkal is konzultált. A jelentés elemzi a tagállamok által elért eredményeket a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó törvényhozás, a törvények végrehajtása és kikényszerítése, a gyermekek és serdülőkorúak védelmére vonatkozó kiegészítő intézkedések, a dohányzásról való leszokás és a több ágazatra kiterjedő megközelítésre vonatkozóan. A Bizottság elemzése az egyes országokban januárban hatályban lévő jogszabályokon alapul. A jelentés ezenkívül tájékoztatást ad a dohányzásellenes intézkedések egészségi állapotra gyakorolt, valamint társadalmi és gazdasági hatásait illetően is. A Bizottság értékelése alapján összességében véve jelentős haladás figyelhető meg a dohányfüstmentes környezetről szóló Ajánlás nemzeti jogba való átültetése terén. Minden tagállam elfogadott intézkedéseket a passzív dohányzás elleni védelem céljából, néhány tagország már az Ajánlást megelőzően (a WHO 2003-ban elfogadott Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményét követően) hozott ilyen jellegű intézkedéseket. Az egyes országok intézkedései között azonban jelentős eltérések tapasztalhatók. A tagországok közül 17 rendelkezik kiterjedt, átfogó dohányzásmentes törvénnyel. A dohányfüstmentes törvények a tagországok közül Írországban, az Egyesült Királyságban, Görögországban, Bulgáriában, Máltán, Spanyolországban és Magyarországon a legszigorúbbak. Ezekben az országokban a zárt légterű nyilvános helyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a munkahelyeken a dohányzás teljes tilalma érvényesül, és csak nagyon korlátozott mentességeket engedélyeznek. Hasonlóan szigorú szabályozás érvényesül az EU-n kívüli országok közül Macedóniában és Törökországban. 8

10 A dohányfüst-mentes törvények az oktatási és egészségügyi intézményekben, valamint a tömegközlekedésben a legszigorúbbak, a legtöbb mentesség a vendéglátó szektorban érvényesül. Több országban nehézségbe ütközik a törvények kikényszerítése, amelynek okaiként a forráshiány, a törvények komplexitása (számos mentesség alkalmazása), valamint a régiónként eltérő szabályozás említhetők. A nyilvános helyeken a dohányfüstnek való kitettség rátája 2009 és 2012 között csökkent az EU-ban, a vendéglátóhelyeken például 46 százalékról 28 százalékra. Ugyanakkor az egyes országok között jelentős különbségek mutatkoznak a polgárok passzív dohányzásnak való kitettsége terén: legalacsonyabb Svédországban 3 százalék, legmagasabb Görögországban 71 százalék. Belgiumban, Spanyolországban és Lengyelországban a széleskörű dohányzás-ellenes törvény elfogadása rövid időn belül jelentős csökkenéshez vezetett a dohányfüstnek való kitettségben. Kevés tagállam hozott intézkedéseket az otthonokban, ill. autókban való dohányzásra vonatkozóan. Ciprus az egyetlen tagállam, amely megtiltotta az autóban való dohányzást 16 év alatti gyermek jelenlétében. Az ír Egészségügyi Minisztérium nemrégiben javaslatot tett egy, a ciprusihoz hasonló törvény bevezetésére, emellett Norvégiában és Izlandon is vannak hasonló kezdeményezések. A tagállamok beszámolói megerősítik, hogy a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó törvények lakosság általi támogatottsága a törvény bevezetését követően növekedett, és a dohányzásmentes politikák nagy támogatottságot élveznek. A dohányfüst-mentes törvények egészségre gyakorolt hatásaira irányuló kutatások azt mutatják, hogy a pozitív hatások a törvény végrehajtását követően nagyon gyorsan jelentkeznek. Ilyen pozitív fejlemények például a szívinfarktus új esetei számának csökkenése, valamint a légzőszervi megbetegedések javulása. A dohányzás tilalma az éttermekben, illetve a vendéglátó egységekben csak korlátozott (semleges, esetleg pozitív) gazdasági hatást fejt ki. A pozitív hatások magukban foglalják az ott dolgozók egészségi állapotában, légzőszervi egészségében bekövetkező fejlődést. Számos tagállamban folyamatosan monitorozzák és értékelik a törvények végrehajtását. A tagországok, valamint a Bizottság közötti információcsere hasznosnak tekinthető. További folyamatos monitorozásra és erőfeszítésekre van szükség a dohányfüst-mentes környezet előmozdítása érdekében. A Bizottság által készített jelentésről szóló hosszabb magyar nyelvű áttekintés a csatolt fájlban olvasható.(azs) Forrás: Report on the implementation of the Council Recommendation of 30 November 2009 on Smoke-free Environments (2009/C 296/02). European Commission, Staff Working Document Smoke-free environments. (Letöltés: ) Kapcsolódó anyagok: A Bizottság jelentése a dohányfüst-mentes környezetre vonatkozó Tanácsi Ajánlás (2009/C 296/02) végrehajtásáról :35:15 9

11 Az Öngyógyításra vonatkozó Barométer főbb eredményei Az európai polgárok nagyobb felelősséget szeretnének vállalni egészségükért és jólétükért, de nincs elegendő információjuk arról, hogyan kellene ezt tenniük derült ki az Öngyógyítással kapcsolatos észrevételekre vonatkozó Barométerből, melyet a brüsszeli székhelyű, független, nonprofit egészségpolitikai partnerség, az Epposi készített. A tanulmány keretében tíz EU-tagországban összesen 2000 európai polgárt kérdeztek meg az öngyógyításról, az egyéni egészségi állapot megőrzéséről, az információhoz való hozzájutásról, valamint azokról a képességekről, amelyek a nagyobb felelősség vállalásához szükségesek. A kutatás eredményeit a Gastein-i Európai Egészségügyi Fórumon (European Health Forum Gastein) mutatták be. A megkérdezettek mintegy 90 százaléka az egyéni felelősséget az egészségmegőrzés és a betegségmenedzsment fontos alkotóelemének tekinti. Ennek ellenére a válaszadók többsége első lépésként a háziorvosához fordul, ha valamilyen egészségügyi probléma merül föl. A megkérdezettek kevesebb, mint 20 százaléka változtat az életmódján, még kevesebb dönt az öngyógyítás mellett. A tanulmány eredményei szerint tehát sokan szeretnének nagyobb felelősséget vállalni az egészségükért, de csak minden hetedik válaszadó bízik abban, hogy erre képes. További problémát jelent, hogy nehéz hozzáférni a megbízható információforrásokhoz. Habár sokan először a háziorvostól kérnek tanácsot az öngyógyítással kapcsolatban, a megkérdezettek háromnegyede úgy véli, hogy számos egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik megfelelő kommunikációs képességekkel ahhoz, hogy segíteni tudjon. Minden ötödik válaszadó az Internetet használja elsődleges információforrásként, azaz majdnem kétszer annyian, mint akik a gyógyszerésztől kérnek először tanácsot. Jacqueline Bowman-Busato, az Epposi vezérigazgatója úgy véli, hogy ezek az akadályok könnyen leküzdhetők. Véleménye szerint az első lépésként az egészségügyi ismeretek bővítésére, valamint minőségi információ biztosítására lenne szükség. Azt is hozzátette, hogy biztosítani kellene, hogy az öngyógyító termékek és szolgáltatások könnyen hozzáférhetőek és megfizethetőek legyenek. A megkérdezettek egynegyede ugyanis az öngyógyítást megfizethetetlennek ítélte meg. Úgy gondolja, hogy a kormányzatoknak is ösztönözniük kellene az öngyógyítást, különösen az alacsony jövedelmű csoportok körében.(azs) Forrás: Hürden auf dem Weg zu mehr gesundheitlicher Eigenverantwortung. Deutsches Aerzteblatt, október 4. EHFG 2013: Survey reveals sizeable gap between citizens desire to self care and their access the means to do. (Letöltés: ) :35:09 10

12 A Bizottság jelentése a Gyermekgyógyászati Rendelet végrehajtásáról június 24-én az Európai Bizottság előrehaladási jelentést adott ki az Gyermekgyógyászati Rendeletben (1901/2006/EK) foglaltaknak az elmúlt öt évben történt végrehajtására vonatkozóan. A rendelet három fő célkitűzést fogalmazott meg: 1) magas minőségű kutatás biztosítása a gyermekgyógyszerek fejlesztése terén, 2) idővel biztosítani, hogy a gyermekek által felhasználásra kerülő gyógyszerek többségét speciálisan a gyermekek általi használatra engedélyezzék a megfelelő formában és adagolásban, 3) biztosítani a magas minőségű információk elérését a gyermekek általi felhasználásra szánt gyógyszerekre vonatkozóan. A jelentés rávilágít arra, hogy a gyermekgyógyszerek terén fontos fejlemények történtek. Nagyobb figyelmet fordítanak a gyermekgyógyszerekre vonatkozó kutatásokra, több, speciálisan a gyermekek számára kifejlesztett gyógyszer elérhető az EU piacán, valamint több információ áll rendelkezésre a gyermekgyógyszerekről a szülők és az egészségügyi szakemberek számára. Habár további legalább 5 évre lesz szükség a rendelet teljes megvalósításáig, ami a gyógyszerek hosszú fejlődési ciklusának tudható be, az elmúlt 5 évben tapasztalható fejlemények arra utalnak, hogy az EU elkötelezett a gyermekek számára jobb és biztonságosabb gyógyszerek biztosítása iránt. A Gyermekgyógyászati Rendelet hatálybalépése előtt számos gyógyszercég a felnőtt lakosságot tekintette fő piacának. A gyermekek kezelésére általában a felnőttek számára engedélyezett gyógyszereket alkalmazták, eltérő adagolásban. A felnőtt gyógyszerek gyermekek esetében történő potenciális felhasználásának kutatására azonban kevés figyelmet fordítottak. A jelentés arra világít rá, hogy a helyzet változóban van. A gyógyszercégek jelenleg gyermekgyógyászati kutatási terveket készítenek elő az új termékek kifejlesztéséhez. Az Európai Gyógyszerügynökség 600 gyermekgyógyászati kutatási tervet fogadott el, és ebből 33-at már végre is hajtottak 2012 év végéig. A rendelet hatálybalépése óta a 152 új gyógyszerből 31-et már engedélyeztek gyermekgyógyászati használatra. Bővült a gyermekek általi felhasználásra szánt gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatás. A Gyermekgyógyászati Irányelv előírja, hogy a gyógyszercégek nyújtsák be a gyermekek általi felhasználásra engedélyezett termékeik biztonságosságára és hatásosságára vonatkozó adatokat az illetékes hatóságoknak óta nagyjából 2200 gyógyszerre vonatkozó mintegy 18 ezer tanulmányt nyújtottak be a hatóságokhoz. Az Európai Bizottság megállapította, hogy habár jelentős előrelépések történtek a gyermekgyógyszerek terén, folytatni kell a Gyermekgyógyászati Rendelet végrehajtásának monitorozását, a gyengeségek és hiányosságok azonosítása szempontjából.(azs) Forrás: Progress report on medicines for children. In: Eurohealth, 19. évfolyam, 3. szám, ősz. data/assets/pdf_file/0006/216843/eurohealth_v19-n3.pdf (Letöltés: ) :11:08 11

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék

GYEMSZI IRF Rendszerelemzési Főosztály. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Gazdasági-politikai környezet... 2 Demográfia, egészségi állapot... 2 Az egészségügyi rendszer általános jellemzői... 3 Finanszírozás... 6 Egészségügyi szolgáltatások... 9 Egészségügyi

Részletesebben

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Epidemiológia...

Részletesebben

http://www.eski.hu/hol

http://www.eski.hu/hol Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2009/5 http://www.eski.hu/hol Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. május 7. Válogatás a HealthOnLine cikkeiből 2009. május 7. EU egészségügy... 3 Eltűnőben az

Részletesebben

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL

NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY NORVÉGIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Oroszország NORVÉGIA Svédország Finnország Oslo GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK AZ EURÓPAI UNIÓ RÉGI TAGÁLLAMAIBAN Szerkesztette: Borbás Ilona - Dr. Kincses Gyula

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Belgrád SZERBIA. Montenegró Koszovó. Albánia Macedónia

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL. Belgrád SZERBIA. Montenegró Koszovó. Albánia Macedónia TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY SZERBIA EGÉSZSÉGÜGYÉRÕL Magyarország Horvátország Belgrád Románia Bosznia- Hercegovina SZERBIA Montenegró Koszovó Bulgária Adriai-tenger Albánia Macedónia GYEMSZI Gyógyszerészeti

Részletesebben

OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 ÖSSZEFOGLALÓ. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul

OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 ÖSSZEFOGLALÓ. Summary in Hungarian. Összefoglalás magyarul OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 Summary in Hungarian Olvassa el a teljes könyvet az alábbi témában: 10.1787/9789264183896-en Összefoglalás magyarul ÖSSZEFOGLALÓ Az európai országok

Részletesebben

http://www.eski.hu/hol

http://www.eski.hu/hol Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2008/15 http://www.eski.hu/hol Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2008. november 27. ányi Irodájának HealthOnLine címû rovata a honlapon: www.eski.hu/hol rek mûködésével,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2013/1 GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság http://www.eski.hu/hol 2013. január

Részletesebben

MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés

MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final MELLÉKLET TERVEZET KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2013. évi éves növekedési jelentés

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Egészségpolitika. Minden uniós polgár egészségének javításáért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Egészségpolitika. Minden uniós polgár egészségének javításáért KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészségpolitika Minden uniós polgár egészségének javításáért Az Európai Unió azon dolgozik, hogy a bölcsőtől a sírig minden európai polgárnak védje és javítsa

Részletesebben

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005

JOTERV1-127.qxd 2005.12.09. 10:34 Page 1 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 ÉVKÖNYV 2005 KEDVES OLVASÓ! Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet folytatja

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 51. évfolyam, 2013. 3 4. szám Intézményközi adatáramlást biztosító

Részletesebben

A közegészségügy állapota Európában

A közegészségügy állapota Európában Bevezetés Az alábbi szöveg a Népegészségügy és az EU: áttekintés című könyv vezetői összefoglalója. Míg a közlemény teljes szövege jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre, amely ingyenesen letölthető

Részletesebben

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁS ALPROGRAM A KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGE

Részletesebben

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Kecskemét, 2015. január Tartalom 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017 2.0 verzió 1 TARTALOM Rövidítések jegyzéke... 5 Vezetői összefoglaló... 6 1. Bevezetés... 8 1.1. Háttér... 8 1.1.1. A HIV-fertőzés és az AIDS megjelenése

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben