Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat. Egyesített Bölcsődék 1191 Budapest, Eötvös u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat. Egyesített Bölcsődék 1191 Budapest, Eötvös u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 1191 Budapest, Eötvös u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 I. Általános rendelkezések A szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv szervezeti felépítését és működését a jogszabályban foglaltak figyelembevételével. A szabályzat hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az Egyesített Bölcsődék valamennyi egységére, az intézmény vezetőjére, valamennyi közalkalmazottjára. A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti a Képviselő testület által án elfogadott Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzata. Jogszabályi alapja évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (továbbiakban Kt. ) - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A módosítást meghatározó jogszabályok - 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről (továbbiakban Ámr.) - 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (továbbiakban Ber.) 2

3 II. Az intézmény alapadatai 1.) Az intézmény neve: Egyesített Bölcsődék (továbbiakban EB.) Nyilvántartási száma: OM azonosítója: )Az EB. székhelye: Egyesített Bölcsődék, 1191 Budapest, Eötvös u ) Intézmény tagintézményei és azok telephelyei: Bokréta Bölcsőde 1191 Bp. Berzsenyi u. 4. Csillagfény Bölcsőde 1191 Bp. Eötvös u. 11. Eszterlánc Bölcsőde 1193 Bp. Csokonai u. 7. Gyöngyszem Bölcsőde 1195 Bp. Zrínyi u. 4. Harangvirág Bölcsőde 1194 Bp. Zalaegerszeg u Wekerlei Tipegők Bölcsőde 1192 Bp. Huba u ) Az EB. alapító szerve: Budapest Főváros XIX. ker. Tanács VB. 5.) Az alapító okirat száma és kelte, módosítások: Eredeti: 531/1993.(XII. 21.) sz. Ökt. határozat Módosítások: 158/2000. (III. 21.) Ökt. határozat 232/2001. (IV. 17.) Ökt. határozat 28/2004. (I. 08.) Ökt. határozat 305/2009. (V. 19.) Ökt. határozat 407/2009. (VI.23.) Ökt. határozat 649/ (XI.17.) Ökt. határozat 6.) Az EB. Fenntartó és irányító szerve: Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete 7.) Az EB. szakfelügyeleti szerve: A bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes intézete (Budapest, XVIII. ker. Üllői út 453.) látja el. 3

4 A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint a tisztifőorvos feladata ellátása érdekében közreműködésre kérheti a regionális módszertani bölcsődét vagy az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőt. Az ágazati miniszter szakmai irányító tevékenységét, felügyeleti jogát az általa kijelölt Regionális Módszertani Bölcsőde (Bp. XI. ker. Tétényi u ) útján gyakorolja. A Regionális Módszertani Bölcsőde felkérésre szakvéleményt ad az ellenőrzést végző, illetve a felügyeletet gyakorló szervnek, valamint a fenntartónak, hogy a bölcsőde tárgyi és személyi feltételei, szakmai programja és működése megfelel-e a jogszabályban előírt szakmai követelményeknek. 8.) Az EB. működési köre: A Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat által fenntartott bölcsődék ellátási területe a települési lakosságra terjed ki. 9.) Az intézmény típus szerinti besorolása: Napos bölcsőde 10.) Módszertani feladat ellátását segítő bölcsőde: Eszterlánc Bölcsőde 1193 Budapest, Csokonai u ) Feladat ellátásához gyakorolt funkciója alapján: Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete látja el. Az Együttműködési Megállapodás az SZMSZ mindenkori mellékletét képezi. /lásd az 50/2006. (I. 12.) Ökt. határozattal elfogadott megállapodást/ (2. sz. melléklet) III. Az intézmény tevékenységei 1. Meghatározó alaptevékenységei (szakfeladat száma, megnevezése) Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4

5 - 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Ellátandó alaptevékenysége, szakfeladat számok: Bölcsődei ellátás Korai fejlesztés és gondozás, Kiegészítő tevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások - időszakos gyermekfelügyelet: Bokréta Bölcsődében (1191 Bp. Berzsenyi u. 4.) Csillagfény Bölcsődében (1191 Bp. Eötvös u. 11.) Gyöngyszem Bölcsődében (1195 Bp. Zrínyi u.4.) Harangvirág Bölcsődében (1194 Bp. Zalaegerszeg u.158.) - játszócsoport működtetése: Eszterlánc Bölcsődében (1193 Bp. Csokonai u. 7.) Csillagfény Bölcsődében (1191 Bp. Eötvös u. 11.) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5

6 IV. Az intézmény szervezeti felépítése Az Egyesített Bölcsődék intézmény hat telephelyén, szakmai szempontból önálló intézményegységből áll, illetve a székhelyén szervezeti szempontból önálló központi egység működik. Részletes felépítése az 1. sz. mellékletben található. 1. Szervezeti egységeinek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai A szervezeti egységek (tagintézmények) önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. Szervezeti egység megnevezése Csillagfény Bölcsőde Eszterlánc Bölcsőde Gyöngyszem Bölcsőde Bokréta Bölcsőde Harangvirág Bölcsőde Wekerlei Tipegők Bölcsőde Feladata napos bölcsőde időszakos gyermekfelügyelet játszócsoport EB központja napos bölcsőde speciális csoport játszócsoport módszertant segítő napos bölcsőde időszakos gyermekfelügyelet napos bölcsőde időszakos gyermekfelügyelet napos bölcsőde időszakos gyermekfelügyelet napos bölcsőde Egyesített Bölcsődék Össz álláshely 152,5 Engedélyezett létszáma Ágazat specifikus Nem ágazat specifikus 1fő Tagintézményvezető 1 fő Élelmezésvezető 1 11fő* egyéb (intézményvezető alkalmazott, helyettese) 1 fő Munkaügyi 18 fő gondozónő előadó 1fő magasabb vezető ½ adminisztrátor 1fő Tagintézményvezető 18 fő gondozónő 1 fő gyógypedagógus 1 fő szaktanácsadó 1fő Tagintézményvezető 18 fő gondozónő 1fő Tagintézményvezető 14 fő gondozónő 1 fő Tagintézményvezető 8 fő gondozónő 1 fő Tagintézményvezető 6 fő gondozónő 91 álláshely, mind 40 órás (*Munkaköri elnevezéseket az 1. sz. melléklet tartalmazza 1 fő Élelmezésvezető 12fő* egyéb alkalmazott 1 fő Élelmezésvezető 11,5 fő* egyéb alkalmazott 1 fő Élelmezésvezető 7,5 fő* egyéb alkalmazott 1 fő Élelmezésvezető 6 fő* egyéb alkalmazott 1 fő Élelmezésvezető 6 fő* egyéb alkalmazott 61,5 álláshely, melyből 3 fő 20 órás és 60 fő 40 órás 1 1 Vezető nek minő sül: az intézmény szervezeti és mű ködési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, a bölcsődei tagintézmény-vezet ő. (3. ) 6

7 2. Az intézmény vezetése 2.1. Az intézmény vezetője A költségvetési szerv magasabb vezetője az intézményvezető, teljes jogkörrel képviseli az intézményt, a Képviselő-testület nevezi ki, felette a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv (1) bek. b. pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét, valamint feladatait az ágazati jogszabályokon felül az államháztartási törvény állapítja meg. Munkáját munkaköri leírása, a fenntartó, valamint az intézmény egyéb szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízása a fenntartó rendelkezései szerint az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően történik. Hatásköre és felelőssége az intézmény működésével összefüggően valamennyi területre kiterjed. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - Az intézmény munkáltatói jogköre, - Kötelezettségvállalási jogkör, utalványozás - Intézmény egészét érintő ügyekben a kiadmányozás A vezetés szerkezete Az intézményvezető általános helyettese magasabb vezetőnek minősül, megbízását az intézményvezető adja 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkezése szerint. A megbízás legalább öt, de legfeljebb tíz évre adható. Magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás ugyanannak a közalkalmazottnak ismételten is adható (a megbízás meghosszabbítása). Vezető beosztású közalkalmazott helyettesítése esetén határozott idejű vezetői megbízás adható a helyettesítés időtartamára. Vezető beosztású alkalmazottak A szervezeti egységek vezetői (tagintézmény-vezetők)) csak saját munkaterületükön járhatnak el, felelősségük a tagintézmény működésével összefüggően teljes körű. A hatáskörök gyakorlásának módját részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza. Az intézmény képviselőjeként teljes hatáskörben kizárólag az intézményvezető járhat el A helyettesítés rendje Az intézményvezetőt távollétében a kizárólagos jogkörébe utalt ügyek kivételével, teljes jogkörrel és hatáskörben általános helyettese helyettesíti. 7

8 Tartós távolléte esetén az általános helyettes gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább háromhetes folyamatos távollét. Az intézményvezető és általános helyettesét egyidejű akadályoztatásuk esetén a teljes jogkörrel felruházott vezető megbízásáról a fenntartó dönt. A tagintézmény vezetőt távolléte esetén a mindenkor kijelölt szakgondozó helyettesíti. Hatásköre kiterjed a mindennapos, a tagintézmény működésével összefüggő ügyek vitelére. A tagintézmény vezető tartós távolléte esetén teljes jogkörben helyettesít. A Bokréta Bölcsődében az élelmezésvezető látja el a helyettesítési feladatokat a tagintézmény vezető távolléte alatt. A vezető tartós hiányzása esetén hatásköre kiterjed a bölcsőde működéséhez szükséges ügyek vitelére, teljes jogkörben helyettesít Vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti rendelkezés a többször módosított 9/2004. (III. 16.) sz. helyi rendelet, valamint az ahhoz kapcsolódó végrehajtási utasítás alapján történik. Az intézmény vagyonkezelésébe átadott vagyon az alapító okiraton meghatározottak szerinti ingatlanok, a vagyonkezeléssel összefüggő feladatokat Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete (VAMÜSZ) végzi. Az intézmény önálló jogokkal nem rendelkezik. V. Az intézmény működése és a szolgáltatás rendje 1. A bölcsőde nyitvatartási rendje A fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási idő: 6 18 óráig. Gondozási idő: 7 17 óráig. Felügyelet: reggel 6 7, ill óra között. A bölcsőde öt napos (hétfőtől- péntekig) kétműszakos munkarenddel, lépcsőzetes munkakezdéssel és befejezéssel üzemel. Időszakos gyermekfelügyelet: a bölcsőde nyitvatartási idején belül. Játszócsoport: meghatározott napokon 9-12 óráig. A bölcsőde nyáron a fenntartó rendelkezése szerint tart zárva, melyről a szülőket legkésőbb február 1-ig értesíteni kell. A zárás ideje alatt szülők kérése esetén a gyermeket igény szerinti bölcsődében kell elhelyezni. 2. Felvétel rendje napos bölcsődében A bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. 8

9 Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és az óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsődébe történő felvétel kérelemre történik. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a.) körzeti védőnő, b.) a házi gyermekorvos, c.) a szociális illetve családgondozó, d.) a gyermekjóléti szolgálat, e.) a gyámhatóság, fogyatékos gyermek esetén a 15/1998 (IV.30.) NM. rendelet 36. (4.) bek. szerinti szakértői bizottság is kezdeményezheti. A szülőnek/törvényes képviselőnek a gyermek bölcsődébe jelentkezésekor csatolnia kell a kezelő orvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. Nem gondozható bölcsődében a fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a kezelő orvos igazolása szerint ez az állapot fennáll. A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos. A bölcsődei felvételnél a felvehető létszámot úgy kell megállapítani, hogy a bölcsődébe felvett gyermekek száma a férőhelyhez viszonyítva a 100 %-ot nem haladhatja meg. A gyermeket a lakóhelyéhez legközelebb eső bölcsődébe kell felvenni, ettől a szülő igénye alapján lehet eltérni. A gyermekek felvételéről az Egyesített Bölcsődék vezetője dönt. 3.Az elhelyezés megszűnik a napos bölcsődében 1.) A bölcsőde jogutód nélküli megszűnésével. 2.) Ha a gyermeket gondozó szülő kéri az elhelyezés megszüntetését. 3.) Ha a bölcsőde vezetője kéri a bölcsődei elhelyezés megszüntetését, az alábbi indokok alapján. - a gyermek hozzátartozója az ismételt figyelmeztetés ellenére megsérti a bölcsődei házirendet, - a gyermek indokolatlanul folyamatosan hat héten át a bölcsődéből hiányzik, - a gyermeket évközben óvodába felvették, - a szülő az étkezési díjat többszöri felszólítás ellenére sem fizeti be, - a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota veszélyezteti a többi gyermek egészségét, vagy a gyermek állapota a bölcsődében való tartózkodás során rosszabbodna, illetőleg a bölcsődei gondozásra alkalmatlan. 4. Időszakos felügyelet, játszócsoport igénybevétele Időszakos gyermekfelügyeletre a szülő előzetes telefonos, vagy személyes bejelentkezése alapján kerülhet sor. A szülő és a bölcsőde megállapodást köt a szolgáltatás igénybe vételéről. (6. sz. melléklet) 9

10 A játszócsoportot előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján lehet igénybe venni. A szolgáltatást csak egészséges gyermekek vehetik igénybe. Mind két szolgáltatás díját Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló, többször módosított 20/2008. (VI. 20.) számú rendelete határozza meg. A bölcsődei szolgáltatás tartalma: 1.) A bölcsődei ellátás keretében a gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell. a.) a gondozás-nevelés feltételeit, így különösen - a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, - megfelelő textíliát és bútorzatot, - játéktevékenység feltételeit, - a szabadban való tartózkodás feltételeit, - a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit, b.) az étkeztetést. 2.) Egy bölcsődei csoportban 12, legfeljebb 14 gyermek (ha 2. életévüket betöltötték), sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó csoportban max. 6 gyermek gondozható. Integrált csoportban 10 gyermek ellátására kerülhet sor. 3.) A bölcsőde gondozás-nevelés minimumfeltételeit, valamint a szakmai munka részletes szempontjait a Nemzeti Család-és Gyermekvédelmi Intézet által kiadott módszertani levél tartalmazza. VI. Az étkezési térítési díj befizetésének és visszafizetésének rendje Az étkezés térítési díját Bp. Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzat képviselő testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló, többször módosított 20/2008. (VI.20.) számú rendelete határozza meg. 1.) A szülők a befizetés pontos dátumáról -jól látható helyen- egy fél évre előre tudomást szerezhetnek. Ennek idejét az önkormányzat GESZ csoportja határozza meg. Pótbefizetésre a meghatározott befizetési napok után még egy kijelölt napon van lehetőség. 2.) A szülő kérheti a térítési díj összegének csökkentését, a család egy főre jutó alacsony átlagkeresetét igazoló kereseti kimutatás ill. munkanélküliséget igazoló dokumentum alapján. A szülő kérésére a gyermek, a család anyagi helyzetére való tekintettel ingyenes étkezésben részesülhet (gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat alapján). 3.) Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon vagy személyesen a bölcsődevezetőnél. A lemondás a következő naptól érvényes és a 10

11 következő havi befizetéskor írható jóvá. A teljes hét lemondása a megelőző hét péntekén 9 óráig történhet. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. VII. A belső ellenőrzés rendje 1. A belső ellenőrzés feladata (Ber. 8. alapján) A belső ellenőrzés feladata, hogy az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszerrel értékelje, illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. 2. Belső ellenőrzés működtetése (Ber. 4. alapján) A belső ellenőrzés kialakításáról és funkcionálásáról teljes egészében a közöttük létrejött megállapodás alapján az GESZ gondoskodik. A GESZ által biztosított, függetlenített belső ellenőr tevékenységét a jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv alapján, az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési tevékenység alapján végzi. Az intézményben további ellenőrzést a) a szakmai és gazdasági munkafolyamatokba épített ellenőrzés, b) a vezetői ellenőrzés keretében kell elvégezni. A munkafolyamatokba épített ellenőrzések során a munkát végző közalkalmazott köteles a munkafolyamat valamennyi szakaszán a jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői utasítások és rendelkezések maradéktalan betartására, a szervezeti egység vezetője köteles az egyes munkafázisok kijelöléséért, a munkát végző közalkalmazott köteles hiányosság észlelése esetén a szervezeti egység vezetését értesíteni. A vezetői ellenőrzés folyamatos végzése az intézmény valamennyi vezetői megbízással rendelkező alkalmazottjának feladata. Eszközei: - a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal, utasításokkal, rendelkezésekkel kapcsolatos munkák végrehajtásának rendszeres ellenőrzése, ezek elemzése, a vezetése alá tartozók beszámoltatása a végzett munkáról. - Szükség esetén vizsgálat megindítása 11

12 VIII. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök 1. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre: Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából az a személy, aki az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény a 3. -ában felsorolt feladatot lát el, tisztséget, illetve munkakört tölt be (továbbiakban együtt: kötelezett), a Vnytv.-ben meghatározott esetekben, a Vnytv. mellékletében rögzített adattartalommal nyilatkozatot köteles tenni a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat). A Vnytv. 3. -a alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a közszolgálatban álló személy. Közszolgálatban álló személynek tekintendő a Vnytv. 2.. (1) bek. 3. pontja alapján aki közalkalmazotti jogviszonyban áll. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a személy, aki feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tekintetében javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett a jogszabályban meghatározottak aszerint a) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, b) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munkavagy feladatkör megszűnését követő harminc napon belül, c) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munkavagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően az alábbiakban felsorolt munkakörökben kétévenként köteles eleget tenni. A kötelezett a vele egy háztarásban élő hozzátartozója vonatkozásában is köteles vagyonnyilatkozatot tenni. A Vnytv. 2. b) pontja alapján hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. A évi CLII. törvény értelmében köteles vagyonnyilatkozatot tenni - az intézményvezető, - a tagintézmény-vezető, - az élelmezésvezető. IX. A gyermekek gondozása, nevelése 1.) A bölcsődébe felvett gyermekeket koruk és fejlettségi szintjük szerint elkülönített csoportokban kell gondozni és nevelni. 2.) A gondozási csoportok létszámát úgy kell meghatározni, hogy minden gyermek számára biztosított legyen az egészséges, kiegyensúlyozott testi és szellemi 12

13 fejlődés. Törekedni kell arra, hogy egy gondozási csoportban legfeljebb 12, illetve két éven túl 14, fogyatékos gyermekeket ellátó csoportban maximum 6 gyermek, illetve integrált csoportban 10 gyermek legyen. 3.) A gyermekek korának és az évszaknak megfelelő napirendet készítenek a gondozónők. 4.) A bölcsődében a gyermek napi négyszeri étkezésben részesül. Az időszakos gyermekfelügyelet, illetve a játszócsoport esetében a szülő dönt arról, hogy gyermekének mely étkezést igényli. 5.) A gyermek ruházatát, annak tisztaságát a szülő biztosítja. Szükség szerint a bölcsőde ruhát biztosít az erre igényt tartó szülők gyermekei részére. 6.) A bölcsődében a gyermekek rendszeres egészségügyi ellátásban részesülnek. Ez magába foglalja a napi rendszeres orvosi ellenőrzést, levegőztetést stb. 7.) A gyermek fejlődését az előírtak szerint dokumentálni kell. (gyermek-egészségügyi törzslap, csoport napló, üzenő füzet stb.) 8.) A bölcsőde vezetőjének lehetőség szerint biztosítani kell a gondozónői állandóságot, és a felmenő rendszert. X. Az intézmény házirendje 1.) A bölcsőde belső rendjét a házirend tartalmazza (3.sz. melléklet) 2.) A házirendben a bölcsőde az alábbiakat szabályozza: a.) a bölcsőde szolgáltatásainak rendje, b.) a gyermek elvitelének, hozatalának rendje 3.) A házirendet jól látható helyen ki kell függeszteni, és meg kell ismertetni a szülőkkel. XI. Az intézmények látogatása 1.) Az intézmény nyitott a szülők és a szakemberek előtt, egyéb látogatót bejelentés útján fogad az intézmény. 2.) A látogatóknak a házirendhez, a gyermekek napirendjéhez és életrendjéhez a higiénés szabályok betartása mellett kell alkalmazkodni. XII. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok A 33/1998.(VI.24.) NM rendelet értelmében az EB. területén alkalmazásban lévő dolgozókkal előzetes, időszakos és szükség esetén soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kell végeztetni. A vizsgálatokról és eredményéről nyilvántartást kell vezetni. 13

14 XIII. Gyermekbalesetek és megelőzésük Az intézmény a gyermekbalesetek esetleges előfordulása miatt, és prevenciós célból gyermek-balesetvédelmi szabályzatot készített. (4. számú melléklet) Ebben rögzíti a részlegekben dolgozó szakemberek és kisegítő személyzet feladatait. A szabályzat célja a gyermek testi épségének, egészségének megóvása, védelme, a gyermekbalesetek megelőzése. XIV. Záró rendelkezések 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez a fenntartó szerv jóváhagyása szükséges. 2.) Az SZMSZ a jóváhagyást követő napon, kihirdetéssel lép hatályba, ezzel együtt az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat hatályát veszti. A kihirdetés az EB. vezetője által történik úgy, hogy a Szabályzatot az érintett közalkalmazottakkal ismerteti, majd elhelyezi a közalkalmazottak és az intézményi ellátásban részesülő gyermekek törvényes képviselői által hozzáférhető helyen. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánosságra hozatala (közzététele)tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben foglaltak alkalmazandók. 3.) Jelen szabályzat bármikor módosítható, ha a vonatkozó jogszabályok lényeges kérdéseket tekintve megváltoznak. A módosítás jóváhagyásra szorul, majd azt megfelelő módon ismertetni kell. 4.) Az SZMSZ mellékletei annak részét képezik, alkalmazásuk együttesen történik. Budapest, 2010, Brinza Isvánné Egyesített Bölcsődék vezetője Jóváhagyta: Ökt. határozata. Gajda Péter polgármester 14

15 Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az SZMSZ-ben foglaltakkal egyetértünk, illetőleg a szabályzat előkészítéséhez az előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.. Szülői érdekképviselet nevében.. E.B. Közalkalmazotti Tanács elnöke SZMSZ mellékletei 1. sz. melléklet - Szervezeti felépítés 2. sz. melléklet - Együttműködési Megállapodás (Bp. XIX. GESZ) 3. sz. melléklet - Házirend 4. sz. melléklet - Gyermek balesetvédelmi szabályzat 5. sz. melléklet - A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályzata. 6. sz. melléklet - Időszakos gyermekfelügyeleti megállapodás 15

16 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2. oldal II. Az intézmény alapadatai 3. oldal III. Az intézmény tevékenységei 4. oldal IV. Az intézmény szervezeti felépítése 6. oldal V. Az intézmény működése és a szolgáltatás rendje 8. oldal VI. Étkezési térítési díj befizetésének és visszafizetésének rendje 10.oldal VII. A belső ellenőrzés rendje 11. oldal VIII. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök 12. oldal IX. A gyermekek gondozása, nevelése 12. oldal X. Az intézmény házirendje 13. oldal XI. Az intézmény látogatása 13. oldal XII. Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok 13. oldal XIII. Gyermek balesetek és megelőzésük 14. oldal XIV. Záró rendelkezések 14. oldal SZMSZ mellékletei 15. oldal 16

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tar t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés, általános rendelkezések..3

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5231. FEGYVERNEK, FELSZABADULÁS u. 88. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosítással egységes szerkezetben A 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal jóváhagyva

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16.

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16. 1 Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2014. január 16. 2 Intézmény OM - azonosítója: 036951 Készítette: Görögné Pichner Bernadett Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 6 2. Az intézmény

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben