Intézményvezetői pályázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményvezetői pályázat"

Átírás

1 Intézményvezetői pályázat KIK Budapest XIII. Tankerülete PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény KIK azonosítója: Pályázati azonosítási szám: /2013/KIK/198 Készítette: Címzett: Megyeri Józsefné KIK Budapest XIII. Tankerülete Budapest, május Budapest, Tomori köz 6. 1

2 Tartalom 1. A pályázat elérhetősége: Pályázói motiváció: Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott küldetésnyilatkozata Az intézmény típusa, jogállása, tevékenységei A Prizma EGYMI szervezeti organogramja a 2012/2013. tanévben Helyzetelemzés A Prizma EGYMI társadalmi környezetének jellemzői A szociokulturális háttér jellemzői Demográfiai mutatók alakulása az intézmény szolgáltatásaiban érintett területen A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény történeti kronológiája címszavakban A Prizma EGYMI innovációs és forrásbővítő törekvései Pályázatok, projektek A Prizma EGYMI akkreditált képzései A Prizma EGYMI bejegyzett jó gyakorlatai A Prizma EGYMI egyéb innovációi Feltételrendszer Infrastrukturális háttér Gazdasági adatok 2012/2013. tanév 1. félév végén Az intézmény humán erőforrás kapacitása Az intézmény ellátási körébe tartozó gyermekek, tanulók A Prizma EGYMI szakszolgálati tevékenységei Nevelési Tanácsadó Logopédiai szakszolgálat Óvoda-iskolapszichológusi hálózat Gyógytestnevelés XIII. ker. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ Vezetői program A vezetői programot definiáló tényezők A Prizma EGYMI önmeghatározása Vezetői programom alapvetése Programterv elemek Infrastruktúra, gazdálkodás Humán és infrastrukturális forrásbővítés, innovációk Az óvodai és iskolai működés továbbfejlesztése a évi CXC. törvény és a helyi szükségletek szerint

3 Utazó gyógypedagógusi hálózat Pedagógiai szakszolgálatok Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Összegzés Mellékletek Nyilatkozatok Sokszorosítás és továbbítás Személyes adatok kezelése Igazolások Erkölcsi bizonyítvány Diplomák éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum Önéletrajz Képzettségek listája Szakértői munkák

4 1. A pályázat elérhetősége: Oktatási és Kulturális Közlöny V. évfolyam 9. szám ( ) 2. Pályázói motiváció: augusztusában vállaltam gyógypedagógiai tanári állást a Prizma Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. Az akkoriban még Óvoda Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat előkészítő osztályában tanítottam egy évig gyógypedagógus-osztályfőnökként, majd a következő tanévtől igazgatóhelyettesként dolgoztam augusztus 16-ig, Locsmándi Alajos intézményvezető távozásáig. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat augusztus 17-vel intézményvezetői státusszal bízott meg, amelyet elfogadtam. Az eltelt csaknem 15 év ünnepei, innovációi, pályázatai, örömei, nehézségei és a nem emblematikus hétköznapok a számos teendőn kívül, komoly változáskezelési - tanulási folyamatot jelentettek és jelentenek ma is számomra. Önképzésem formális és informális tartalmai részint intézményes, részint szervezeti tanulás keretei között valósulnak meg. Ez utóbbi résztvevői az intézményvezető, a tanácsadó testület tagjai, de valójában valamennyi kollégám, - remélve, hogy ez a folyamat kétirányú, a horizontális tanulás törvényszerűségei szerint. Céljaimat és feladataimat igazgatóhelyettesként és egy éves megbízott intézményvezetői munkám során az intézmény működési és fejlődési prioritásai határozták meg: Megbízott intézményvezetőként a Prizma EGYMI törvényes, szakszerű és költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása és stratégiai döntéshozatal kompetenciáimat és jogkörömet érintő kérdésekben. A január 1-ével lezajlott állami fenntartásba vételben való hatékony együttműködés a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XIII. Tankerülettel. Az intézményi célok és feladatok megvalósításának irányítása, különös tekintettel az aktuális tanévek kiemelt feladataira. A pályázati támogatások elnyerése esetén azok menedzselése és megvalósításuk támogatása. Az intézmény szervezeti egységei és szakalkalmazottai munkájának irányítása, a kollégák szakmai és adminisztrációs munkájának segítése és ellenőrzése, a tanulók haladásának 4

5 nyomon követése és támogatása, kapcsolattartás a szülőkkel és a társadalmi szervezetekkel. A minőségfejlesztési, a szakmai műhelymunkák, a pedagógiai innovációk koordinálása. A PRIZMA EGYMI szervezeti és szakmai fejlődésének elősegítése a minőségfejlesztés eszközrendszerével különös tekintettel az EGYMI standard szerinti intézményi működésre. Közoktatási szakértőként, külső helyszíneken is igyekszem méltón képviselni intézményem jó hírnevét, szakmai és humán értékeit. Az intézményvezetéssel és az alkalmazotti közösséggel egyaránt korrekt és hatékony munkakapcsolatot alakítottam ki, úgy érzem, elismerik munkámat, szakmai és humán törekvéseimet. Szeretem jelenlegi munkahelyemet, kollégáimat, úgy gondolom kellőképpen felkészült és motivált vagyok munkám folytatására itt a Prizma EGYMI-ben. E megfontolásból nyújtottam be pályázatomat az intézményvezetői munkakör elnyerésére. 3. Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott küldetésnyilatkozata A gyermekek, fiatalok adottságaitól függően, a gyermeki személyiség ismeretében kell megteremteni az önmagukhoz mért maximális fejlődés lehetőségét a korrekciós, kompenzáló és integratív személyiségfejlesztés pedagógiai, pszichológiai és terápiás eszközrendszerek segítségével. Mindezeket a nevelési környezettel, a nevelők - tanulók - közalkalmazotti szféra attitűdjével, az intézmény nevelésfilozófiájának érvényesítésével lehet megvalósítani. A gyermeki szükségletek kielégítésében a holisztikus és prevenciós szemléletmód teljes körű meghonosításával, valamint a nevelési rendszer ökológiai programjának alkalmazásával segíthető elő az esélyigazságosság és társadalmi integráció realizálódása. A sajátos nevelési igényű gyermekek élhető életesélyeinek segítse érdekében kiemelt feladat a kulcskompetenciák és az állampolgári és munkavállalói kompetenciák fejlesztése intézményen belül, valamint a különböző pedagógiai szak-és szakmai szolgáltatások biztosításával, a kerület óvodás, valamint általános és középiskolás tanulói számára. 5

6 4. Az intézmény típusa, jogállása, tevékenységei A KIK Budapest XIII. kerület Tankerületének Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay út ); Budapest XIII. Tankerülete (1138 Budapest, Tomori köz 6.). Az intézmény állami fenntartásba vételével egy időben január 1-től a működtetési feladatokat vállalta Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (1139 Budapest, Béke tér 1.) az Intézmény Működtető és Fenntartó Központ létrehozásával. A Prizma EGYMI többcélú intézmény. Egy székhelyen (1134 Budapest, Váci út 57.), egy tagintézményben (1133 Budapest, Pannónia utca 81.) és 35 telephelyen lát el közfeladatot, amelyből egy telephely (1139 Lomb u. 20.) az intézményhez tartozik. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, gondozása, valamint a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon. Ehhez kapcsolódóan pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakmai továbbképzés, egyéb felnőttoktatás, napközi otthoni nevelés, tanulószobai nevelés, könyvtári szolgáltatások, fogyatékossággal élők diáksport támogatásának szakfeladatait lát el. Az intézmény felelős vezetője és a munkáltatói jogkör gyakorlója a tankerület igazgató, a megbízott intézményvezető az ő irányítása mellett végzi munkáját. A megbízott intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai, az intézmény menedzsmentje közreműködésével látja el. Közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettes, a tagintézményvezető, a szakszolgálati koordinátor és a szakmai szolgáltatói koordinátor. Az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti távollétében a megbízott igazgatót, valamint felügyeli a nevelési-oktatási egység (gyógypedagógiai óvoda és iskola) működését. A tagintézmény-vezető felügyeli a Nevelési Tanácsadó munkáját, a szak- és gyógypedagógiai szakmai szolgáltatói koordinátor a pedagógiai szakszolgáltató és gyógypedagógiai jellegű szakmai szolgáltató tevékenységet, a pedagógiai szakmai szolgáltatói koordinátor a XIII. kerület általános pedagógiai szakmai szolgáltatásait. A Prizma EGYMI működését mindenkor az aktuális központi törvényi szabályozók és a helyi stratégiai dokumentumok alapján végzi. 6

7 4.1. A Prizma EGYMI szervezeti organogramja a 2012/2013. tanévben (2013. január elsején a gazdasági egység levált és az IMFK alkalmazotti körébe került Mb.intézményvezető Igazgatóhelyettes Szak- és szakmai szolgáltatói koordinátor Pedagógiai szakmai szolgáltatói koordinátor Nevelési Tanácsadó Gazdasági vezető Tanügyigazgatási feladatok Logopédiai munkaközösség A PSZK munkatársai Orvos, pszichiáter Gazdasági személyzet Értak munkaközösség Utazó tanári munkaközösség A XIII. kerület tantárgygondozói Gyógypedagógusok Portai személyzet Tanak munkaközösség Gyógytestnevelők Pszichológusok Konyhai személyzet Pedagógiai munkát segítők Óvoda- és iskolapszichológiai munkaközösség Pedagógusok Gondnoki személyzet Egyéb munkatársak Takarítói személyzet 7

8 5. Helyzetelemzés 5.1. A Prizma EGYMI társadalmi környezetének jellemzői Napjainkban 113 ezer lakos él a XIII. kerületben és a lakosság száma lassan növekvő. Ezzel ez a terület Budapesten a negyedik, az országban a tizenegyedik legnépesebb közigazgatási egység. A lakosság számának növekedésével folyamatosan nő a bölcsődei és óvodai ellátás iránti igény. Az új bölcsődei férőhelyek kialakítása folyamatos, míg a 2009/2010-es nevelési évben az óvodákban 197 fős bővítés, a 2010/2011-es nevelési évben pedig 275 fős bővítés valósult meg. A válság hatására a XIII. kerületben is nőtt a munkanélküliség, míg 2008 év végén 1722 fő, a munkavállalási korú népesség 2,4%-a, addig 2009 végén 2497 fő, a releváns népesség 3,7%-a volt regisztrált álláskereső. A munkanélküliség növekedése ellenére a kerületi munkanélküliség szintje továbbra is kedvezőbb, mint az országos, és a fővárosi átlag A szociokulturális háttér jellemzői A kerületi önkormányzat két helyre koncentrált a szociális ellátások terén: egyrészt a lakhatás fokozottabb támogatására (lakhatási kiadások csökkentése és adósságkezelési szolgáltatás), másrészt a közfoglalkoztatás bővítésére. Ezzel párhuzamosan a segélyezés gyakorlatát is átalakították. Az elmúlt években a gyermekekkel kapcsolatos támogatásban összesen kb gyermek (a lakosság 2,76 %-a) részesült. kb család részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 35 család rendszeres nevelési segélyben, 339 család rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, 716 család táborozási nyaralási segélyben. A támogatott családok 74%- a egyedül neveli gyermekét. A családsegítő szolgáltatásait évente kb fő veszi igénybe. Családgondozásban 643 gyermek részesült, és összesen 1358 kiskorú számára nyújtottak segítséget. Az időskorúak házi segítségnyújtását 469 fő, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 195 fő, a szociális étkeztetést 1035 fő, idősek átmeneti elhelyezését 83 fő vette igénybe Demográfiai mutatók alakulása az intézmény szolgáltatásaiban érintett területen A tágabb térség (Budapest) lakóinak száma január 1-jén fő, ami közel három évtizedes csökkenés után újra növekvő tendenciát mutat a csökkenő mértékű természetes fogyás és a növekvő bevándorlás következtében. A XIII. kerület a beköltözők által preferált körzet, a lakosság száma kb. évi 2000 fővel növekedett az elmúlt 5 évben. 8

9 A fogyatékossággal élők aránya 5% alatti Budapesten és a XIII. kerületben egyaránt a teljes népesség tekintetében. A XIII. kerületi fenntartású közoktatási intézmények 9200 gyermek oktatását-nevelését végzik, közülük 2700 óvodás, 4500 általános iskolás és 2000 fő gimnazista. Ebből a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 240 fő, arányuk 2,6 %. Az országos szintű csökkenés ellenére a bölcsődések, a belépő óvodások és az elsősök létszáma is növekszik a többségi intézményekben A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény történeti kronológiája címszavakban Időpont Szervezeti változás Kisegítő iskola szórvány osztályokkal Önálló épületben Kisegítő Iskola Logopédiai ellátás beindítása a XIII. kerületben Profilbővülés az értelmileg akadályozott tanulók ellátásával Gyógypedagógiai Óvoda nyílik Speciális fejlesztő csoport az autizmus spektrumzavarban szenvedő gyermekek számára Kerületi fenntartással az intézmény szerves része a Fővárosi 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Lomb u. 20 telephellyel bővül az intézmény Soros Alapítvány Modellintézményi címének elnyerésével megkezdődött a tanulásban akadályozott tanköteles korú gyermekek együttnevelésének előkészítése kéttanáros modellben. 9

10 Az intézmény ellátandó telephelyeinek száma évről-évre növekszik, az együttnevelés elterjedésével a XIII. kerület valamennyi közoktatási intézménye bekapcsolódik a fenntartó által is támogatott programba január 01. Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrejötte július 01. Profilbővülés: óvoda-és iskolapszichológusi team, gyógytestnevelés és Nevelési Tanácsadó Tagintézmény augusztus 01. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Kabinet beolvadással a Prizma EGYMI részévé válik január 01. Fenntartó váltás: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat működtető Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ; KIK XIII. kerület Tankerülete 5.3. A Prizma EGYMI innovációs és forrásbővítő törekvései Pályázatok, projektek HEFOP P /1.0 Messzelátó projekt konzorcium vezetés ( Ft) HEFOP 3.1.4/05/ /1.0 szem.hu-projekt konzorciumi tagként XIII. kerületi PSZK konzorcium vezetésével HEFOP /05/ /1.0 Híd-projekt konzorciumi tagként ( Ft) Fenntartási időszakban: TÁMOP-3.1.6/08/ Kaptár projekt Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Együttműködés szolgáltatásbővítés hálózatépítés ( Ft) TÁMOP /A/ Pedagógus továbbkések ( Ft) 10

11 TÁMOP / Prizma-referencia Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése pályázat ( Ft) 2011-ben a FSZK autizmus pályázatában 3033 kódszámú pályázatot valósított meg a Prizma EGYMI Megvalósítás alatt, aktív pályázatok: TÁMOP / Prizma tárház projekt: Az Egységes gyógypedagógiai Módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében ( Ft) TÁMOP A-11/ Útravaló-projekt Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja ( Ft) A Prizma EGYMI akkreditált képzései Sajátos nevelési igényű tanulók, elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek integrált oktatásának elmélete és gyakorlata többségi iskolában, kéttanáros modellben Akkreditációs szám: OKM - 3/31/2006. Indítási engedély száma: OKM - 4/370/2006. Attitűdformáló tréning az együttnevelésben dolgozó szakemberek és segítők részére Akkreditációs szám: OKM - 3/23/2006 Indítási engedély száma: OKM - 4/371/2006. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai inkluzív nevelésének elméleti és gyakorlati megalapozása Akkreditációs szám: OKM - 3/33/2006. Indítási engedély száma: OKM - 4/379/2006. Utazó-gyógypedagógusi kompetenciák Az utazó gyógypedagógusi tevékenységtől az utazó gyógypedagógiai modell kidolgozásáig Akkreditációs szám: OKM - 1/24/2008. Indítási engedély száma: OKM - 3/136/2009. Az együttnevelés elmélete és gyakorlata Akkreditációs szám: OKM - 2/25/2009. Indítási engedély száma: OKM - 3/285/

12 Az együttnevelést támogató, harmonizált, kompetencia alapú helyi tanterv készítésének elmélete és gyakorlata Akkreditációs szám: OKM - 2/26/2009. Indítási engedély száma: OKM - 3/286/ A Prizma EGYMI bejegyzett jó gyakorlatai (Educatio Kht. Szolgáltatói kosár Iskolatáska) Egységes diagnosztikus mérőeszköz Egyéni fejlesztés és átvezetési terv Tanulói portfólió Együttnevelés Kompetenciafejlesztő játékgyűjtemény Hallgatók fogadásának protokollja Logopédiai szűrési eljárás az óvoda nagy csoportjában Logopédiai szűrési eljárás az 1. osztályokban A Prizma EGYMI egyéb innovációi Az eszközkölcsönzés protokolljának kidolgozása A gyógytestnevelés protokolljának kidolgozása A tartósan beteg gyerekek ellátási protokolljának kidolgozása A korai fejlesztés protokolljának kidolgozása A pályaorientáció protokolljának kidolgozása EGYMI protokoll kidolgozása Együttműködés a nevelési tanácsadóval Együttműködés a szakszolgálat és szakmai szolgáltatóval Együttműködés az országos EGYMI hálózattal Utazótanári protokoll EGYMI standard intézményi implementációjának megvalósítása Hálózati működés feltételeinek megteremtése, bekapcsolódás a hálózat tevékenységeibe. 12

13 5.4. Feltételrendszer Infrastrukturális háttér Az intézmény használatában lévő ingatlan vagyon feletti rendelkezési jogot az önkormányzat, az IMFK közreműködésével gyakorolja. A Budapest XIII. kerület 27817/5, 27817/9, és a 25564/4 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használati joga illeti meg a KIK-et, illetve az intézményt. Ingó vagyonát a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök képezik. A Prizma EGYMI rendelkezik a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet és a pedagógiai szakszolgálati intézményekről szóló 15/2013. (II.26) EMMI rendelet által előírt tárgyi feltételekkel és taneszközökkel. Az intézmény összesen 90 számítógéppel rendelkezik (ebből 19 laptop), melyek egyrészt a szakmai munkát segítik a székhely intézményben, a tagintézményben és a 35 telephelyen, másrészt a tanulók IKT kompetenciája fejlesztésének eszközei. Az intézmény munkáját 35 szoftver, 5 projektor, 23 fénymásoló, 1 scanner, 1 digitális videokamera és 1 digitális fényképezőgép támogatja. A tanulásban akadályozottak 4 csoportjában aktív tábla található, melynek alkalmazását a gyógypedagógusok beépítik a mindennapi fejlesztő munkába. Az intézmény dolgozói kb. 5 millió Ft értékű fejlesztő eszközt alkalmaznak csoportjaikban, az ambuláns fejlesztések során, a szakszolgálat által ellátott telephelyeken, valamint az eszközkölcsönzőből kölcsönözve. Ezen kívül az alkalmazott tornaszerek, - eszközök értéke kb. 1 millió Ft Gazdasági adatok 2012/2013. tanév 1. félév végén évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Előirányzat Teljesítés Személyi juttatás ELTE gyakorlat vezetés Megbízási díjak (óraadók) Dologi kiadás Előirányzat Teljesítés TÁMOP pályázat Szakmai anyagok beszerzése Bevételek Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés TÁMOP /A elsz TÁMOP / előleg TÁMOP / előleg NAV elszámolás rehabilitációs hozz

14 ELTE Vincotte Nyugat-magyarországi Egyetem Bérleti díj Telefon befizetések lakbér késedelmi kamatbevétel kamatbevétel ÁFA bevétel Intézmények ellátási díjai (gyermekétkeztetés) Összes bevétel Kiadások Felhalmozási kiadás Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítés Közalkalmazottak Ped.Szolg.Emlékérem kitüntetés jutalom Összes bérjellegű kifizetés Megbízási díj Felmentett munkavállalók juttatásai További munkaviszony létesítők juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés kiadásai Rezsiköltségek Karbantartások kiadásai (ingatlan, udvar, gépek,berendezések) Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Vásárolt szolgáltatások Ingatlanbiztosítás, bankköltség Különféle dologi kiadások Rehabilitációs hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadások összesen:

15 Az intézmény humán erőforrás kapacitása Az intézmény pedagógusainak létszáma az ezredfordulóig folyamatosan növekedett, majd csökkenni kezdett. Néhány év múlva ez a csökkenés megállt, a feladatok átstrukturálása miatt egy időre stagnált, majd az átszervezés következtében közel 1/5-ével megnövekedett. Az iskolai tagozaton csökkent a gyógypedagógusok száma, ezzel egyidejűleg az integrációban dolgozó pedagógusoké növekedett. Intézményben 4 fő biztosítja az értelmileg akadályozott tanulók szegregált óvodai nevelését, 25 fő a tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autista tanulók szegregált iskolai oktatását, 15 fő a logopédiai ellátást, 11 fő a nevelési tanácsadási szolgáltatást, 17 fő az utazó gyógypedagógiai ellátást, 2 fő a gyógytestnevelést és 11 fő az óvoda- és iskolapszichológiai ellátást, a pedagógiai szakmai szolgáltatásban jelenleg 5 fő dolgozik. Valamennyi kolléga rendelkezik a munkakörének megfelelő felsőfokú végzettséggel, a 7 évenkénti 120 kreditpontos képzési kötelezettségét mindenki teljesítette. (A létszámok a részmunkaidős foglalkoztatás miatt nem egyeznek meg a státuszok számával.) A gyógypedagógusok tanári és/vagy terapeuta végzettséggel rendelkeznek a következő szakirányon: oligofrénpedagógia (tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak), szomatopedagógia, szurdopedagógia, pszichopedagógia, ophtalmopedagógia. Posztgraduális képzések és akkreditált tanfolyamok elvégzése révén a kollégák többsége rendelkezik a következő - a gyógypedagógusi/pszichológusi kompetenciákat kiegészítő ismeretekkel: ECDL végzettség és más IKT kompetencia; alapozó és komplex terápiák; mozgásterápiák; mérő és fejlesztő módszerek terápiái (Sindelar-Zsoldos; Meixner); a kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációinak kompetenciái; mérés-értékelés; a tanulók hatékony megismerésének kompetenciái; kooperatív és más hatékony tanulásszervezési technikák; új tevékenységalapú metodikák és eljárások (projekt, témahét, stb); konfliktuskezelési (resztoratív) technikák. Felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel mind a 13 pedagógiai munkát segítő alkalmazott rendelkezik. 15

16 Felsőfokú végzettségű alkalmazottaink végzettség szerinti adatai ( ) Létszámok A gyógypedagógusok szakirányú végzettségei ( ) Tan. ak. p Ért. ak. p. Oligofrénp. Logop. Pszichop Szurdop. Tiflop. Szomatop. Aituzmus s. z. p. 16

17 Létszámadatok feladatellátási helyenként május (A létszám és a státuszok száma a részmunkaidős foglalkoztatottak miatt lényeges különbséget mutat) A Prizma EGYMI alkalmazotti közösségének végzettségi mutató Több felsőfokú végzetség Szakvizsga MA szint A testület átlagéletkora hozzávetőlegesen 43 év éves korig év év év 60 év felett 17

18 A közalkalmazotti teljesítményértékelés a 2011/2012. tanév őszi (15 fő) és a tavaszi (15 fő) értékelési időszakában összesen 30 kollégát érintett, az intézményi IMIP értékelési protokollja alapján. Munkakörök szerint A 20012/2013. tanév elején 29 kolléga jelezte továbbtanulási szándékát az alábbiak szerint: Szakvizsga MA BA Tanfolyam 3 Az intézmény szakalkalmazotti közösségének életkori megoszlása kiegyensúlyozottnak, iskolázottsága, önképzési motivációja kiemelkedőnek mondható szeptember január 11-ig 28 hallgató végezte gyakorlatát, valamint 32 diák tett látogatást a Prizma EGYMI valamennyi feladatellátási területén - az intézményi protokollnak megfelelően, - a hallgatói elégedettségi kérdőívek tanúsága szerint magas elégedettségi mutatókkal. 18

19 Hallgatók, fogadása 2012/2013. tanév I. félév Számalk gyp.a Oktáv gyp.a. Soter-Line gyp.a. Szeged Egyetem NYME Győr ELTE GBGYK Szinyei Merse Összesen A Prizma EGYMI április május hónapban az Oktatási Hivatal TÁMOP / kiemelt projektjének keretében pilot jellegű külső pedagógiai szakmai ellenőrzésben vett részt, amelynek során az intézmény, a megbízott vezető és 17 óvodában és iskolában dolgozó kolléga vett részt önkéntes bejelentkezés alapján szép eredménnyel Az intézmény ellátási körébe tartozó gyermekek, tanulók A Prizma EGYMI óvodája és iskolája Az óvoda-iskola elsősorban a XIII. kerületben élő, sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, halmozottan sérült óvodás és tanköteles korú gyermekek nevelését-oktatását látja el. Kizárólag a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján kerülhetnek be a gyermekek, a javasolt osztályfoknak, csoportnak megfelelően. Jelenleg az alábbi csoportok működnek a gyógypedagógiai intézményben eltérő tanterv alapján: gyógypedagógiai óvodai csoportok speciális fejlesztő csoport az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek számára összevont foglalkoztató csoportok, értelmileg akadályozott gyermekek számára és 1 8. osztályig önálló és összevont iskolai csoportok működnek, tanulásban akadályozott gyermekek számára. 19

20 Intézményünk óvodás és iskolás gyermekeinek fogyatékosság szerinti megoszlását ( i állapot szerint) a lenti kördiagram jelzi Az elkülönített nevelésben-oktatásban részesülő gyermekek/tanulók száma évről évre csökken, ezért iskolában az osztályösszevonások is megjelentek. A pedagógusok munkája azonban nem lett könnyebb, mivel a tanulólétszám csökkenésével párhuzamosan megfigyelhető az is, hogy az értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek tagozatain egyre súlyosabb és egyre többféle fogyatékossággal és pszichiátriai kórképekkel rendelkező gyermekek jelennek meg. Gyermeklétszám tendencia 20

21 2013. májusi aktuális adatai óvoda fogalalkoztató spec. fejl. TANAK összesen Az I. félévben a veszélyeztetett tanulók száma 33 fő, (36,6%) volt. Közülük 24-en igényeltek fokozott ellátást, amelyben többnyire a XIII. ker. Gyermekjóléti Központ munkatársai, a félfél státuszban intézményi alkalmazásban álló gyermekvédelmi felelős és iskolapszichológus működnek közretámogatásukban. Hátrányos helyzetű tanulóink aránya 27,63%, HHH tanulónk vélhetően a szülői önbevallások hiánya miatt nincs. Tanulóink közül 41 fő veszi igénybe a napközis ellátást, 15 fő tanulószobás. Ingyenes étkezési lehetőségben 29 tanuló és 3 óvodás részesül, a többi tanulónk étkezési támogatására az 50%-os SNI étkezési normatíva nyújt kedvezményt. A fejlesztő és preventív célzatú egész napos foglalkoztatás délutáni szabadidős tevékenységeknek köszönhetően a 2011/ tanévben lemorzsolódás nem volt körükben és speciális szakiskolában valamennyien folytatták tanulmányaikat Az együttnevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Az 1997-ben megkezdett együttnevelési gyakorlat jelentős mértékben elterjedt, ma már a kerület valamennyi óvodájában és általános iskolájában utazó gyógypedagógusok széles körű tevékenységeikkel segítik a befogadó pedagógiai környezet személyi és tárgyi környezetének kialakítását. Sérülés-specifikus habilitációs-rehabilitációs ellátást biztosítanak az óvodákban és az iskolákban az egyre nagyobb számú sajátos nevelési igényű gyermekek számára, folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítva a befogadó pedagógusok, és igény szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók szülei számára is. 21

22 A XIII. kerületben ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók számának alakulása óvoda ált. isk középisk Az utazó gyógypedagógusi hálózatban dolgozó 17 kollégánk 228 gyermeket/tanulót látott el a 2012/2013. I. félévében a Budapest XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda 18 tagóvodájában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XIII. kerület Tankerületének 11 általános iskolájában, valamint 2 középiskolájában óvoda általános iskola középiskola összesen 5 22

23 5.5. A Prizma EGYMI szakszolgálati tevékenységei Nevelési Tanácsadó A Nevelési Tanácsadó július 1. óta Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény tagintézményeként az egész XIII. kerületre kiterjedően látja el tevékenységét 11 munkatárssal Szakmai feladataikat protokoll mentén végzik. Szakaszosan kerül sor egyéni és csoportos szakértői (BTM-es tanulók esetében) kontrollvizsgálatokra, iskolaérettségi vizsgálatokra, a tanácsadások, a terápiák és a konzultációk folyamatosan történnek. A Nevelési Tanácsadó szakmai konzultációs kapcsolatot tart az EGYMI-vel és a kerület valamennyi közoktatási intézményével. A 2012/2013. tanév I. féléve során a kerület 11 iskolájában a Nevelési Tanácsadó által vizsgált és fejlesztést igénylő 516 tanuló fejlesztő, korrepetáló ellátásának segítő kontrollálása valósult meg, 404 esetet látott el, amelynek dokumentációjaként orvosi, pszichológiai, pedagógiai - szakvélemény készült. 23

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

Intézményi MInőségirányítási Program

Intézményi MInőségirányítási Program Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2014.06.10. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01. NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 10 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Gyömrő Vá ros Ön ko r má nyzat GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Készült: 2009. szeptember 14. Jóváhagyta: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2009. (09.14.) sz. határozatával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. 8. HELYZETELEMZÉS 4. 4.1.Az iskola múltja 4. 4.2.Az iskola jelene 5. 4.3.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Helyzetelemzés Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzés 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Törvényi háttér... 3 3. A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TISZAFÜRED KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora) Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben