Intézményvezetői pályázat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményvezetői pályázat"

Átírás

1 Intézményvezetői pályázat KIK Budapest XIII. Tankerülete PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény KIK azonosítója: Pályázati azonosítási szám: /2013/KIK/198 Készítette: Címzett: Megyeri Józsefné KIK Budapest XIII. Tankerülete Budapest, május Budapest, Tomori köz 6. 1

2 Tartalom 1. A pályázat elérhetősége: Pályázói motiváció: Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott küldetésnyilatkozata Az intézmény típusa, jogállása, tevékenységei A Prizma EGYMI szervezeti organogramja a 2012/2013. tanévben Helyzetelemzés A Prizma EGYMI társadalmi környezetének jellemzői A szociokulturális háttér jellemzői Demográfiai mutatók alakulása az intézmény szolgáltatásaiban érintett területen A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény történeti kronológiája címszavakban A Prizma EGYMI innovációs és forrásbővítő törekvései Pályázatok, projektek A Prizma EGYMI akkreditált képzései A Prizma EGYMI bejegyzett jó gyakorlatai A Prizma EGYMI egyéb innovációi Feltételrendszer Infrastrukturális háttér Gazdasági adatok 2012/2013. tanév 1. félév végén Az intézmény humán erőforrás kapacitása Az intézmény ellátási körébe tartozó gyermekek, tanulók A Prizma EGYMI szakszolgálati tevékenységei Nevelési Tanácsadó Logopédiai szakszolgálat Óvoda-iskolapszichológusi hálózat Gyógytestnevelés XIII. ker. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ Vezetői program A vezetői programot definiáló tényezők A Prizma EGYMI önmeghatározása Vezetői programom alapvetése Programterv elemek Infrastruktúra, gazdálkodás Humán és infrastrukturális forrásbővítés, innovációk Az óvodai és iskolai működés továbbfejlesztése a évi CXC. törvény és a helyi szükségletek szerint

3 Utazó gyógypedagógusi hálózat Pedagógiai szakszolgálatok Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Összegzés Mellékletek Nyilatkozatok Sokszorosítás és továbbítás Személyes adatok kezelése Igazolások Erkölcsi bizonyítvány Diplomák éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum Önéletrajz Képzettségek listája Szakértői munkák

4 1. A pályázat elérhetősége: Oktatási és Kulturális Közlöny V. évfolyam 9. szám ( ) 2. Pályázói motiváció: augusztusában vállaltam gyógypedagógiai tanári állást a Prizma Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. Az akkoriban még Óvoda Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat előkészítő osztályában tanítottam egy évig gyógypedagógus-osztályfőnökként, majd a következő tanévtől igazgatóhelyettesként dolgoztam augusztus 16-ig, Locsmándi Alajos intézményvezető távozásáig. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat augusztus 17-vel intézményvezetői státusszal bízott meg, amelyet elfogadtam. Az eltelt csaknem 15 év ünnepei, innovációi, pályázatai, örömei, nehézségei és a nem emblematikus hétköznapok a számos teendőn kívül, komoly változáskezelési - tanulási folyamatot jelentettek és jelentenek ma is számomra. Önképzésem formális és informális tartalmai részint intézményes, részint szervezeti tanulás keretei között valósulnak meg. Ez utóbbi résztvevői az intézményvezető, a tanácsadó testület tagjai, de valójában valamennyi kollégám, - remélve, hogy ez a folyamat kétirányú, a horizontális tanulás törvényszerűségei szerint. Céljaimat és feladataimat igazgatóhelyettesként és egy éves megbízott intézményvezetői munkám során az intézmény működési és fejlődési prioritásai határozták meg: Megbízott intézményvezetőként a Prizma EGYMI törvényes, szakszerű és költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása és stratégiai döntéshozatal kompetenciáimat és jogkörömet érintő kérdésekben. A január 1-ével lezajlott állami fenntartásba vételben való hatékony együttműködés a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XIII. Tankerülettel. Az intézményi célok és feladatok megvalósításának irányítása, különös tekintettel az aktuális tanévek kiemelt feladataira. A pályázati támogatások elnyerése esetén azok menedzselése és megvalósításuk támogatása. Az intézmény szervezeti egységei és szakalkalmazottai munkájának irányítása, a kollégák szakmai és adminisztrációs munkájának segítése és ellenőrzése, a tanulók haladásának 4

5 nyomon követése és támogatása, kapcsolattartás a szülőkkel és a társadalmi szervezetekkel. A minőségfejlesztési, a szakmai műhelymunkák, a pedagógiai innovációk koordinálása. A PRIZMA EGYMI szervezeti és szakmai fejlődésének elősegítése a minőségfejlesztés eszközrendszerével különös tekintettel az EGYMI standard szerinti intézményi működésre. Közoktatási szakértőként, külső helyszíneken is igyekszem méltón képviselni intézményem jó hírnevét, szakmai és humán értékeit. Az intézményvezetéssel és az alkalmazotti közösséggel egyaránt korrekt és hatékony munkakapcsolatot alakítottam ki, úgy érzem, elismerik munkámat, szakmai és humán törekvéseimet. Szeretem jelenlegi munkahelyemet, kollégáimat, úgy gondolom kellőképpen felkészült és motivált vagyok munkám folytatására itt a Prizma EGYMI-ben. E megfontolásból nyújtottam be pályázatomat az intézményvezetői munkakör elnyerésére. 3. Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott küldetésnyilatkozata A gyermekek, fiatalok adottságaitól függően, a gyermeki személyiség ismeretében kell megteremteni az önmagukhoz mért maximális fejlődés lehetőségét a korrekciós, kompenzáló és integratív személyiségfejlesztés pedagógiai, pszichológiai és terápiás eszközrendszerek segítségével. Mindezeket a nevelési környezettel, a nevelők - tanulók - közalkalmazotti szféra attitűdjével, az intézmény nevelésfilozófiájának érvényesítésével lehet megvalósítani. A gyermeki szükségletek kielégítésében a holisztikus és prevenciós szemléletmód teljes körű meghonosításával, valamint a nevelési rendszer ökológiai programjának alkalmazásával segíthető elő az esélyigazságosság és társadalmi integráció realizálódása. A sajátos nevelési igényű gyermekek élhető életesélyeinek segítse érdekében kiemelt feladat a kulcskompetenciák és az állampolgári és munkavállalói kompetenciák fejlesztése intézményen belül, valamint a különböző pedagógiai szak-és szakmai szolgáltatások biztosításával, a kerület óvodás, valamint általános és középiskolás tanulói számára. 5

6 4. Az intézmény típusa, jogállása, tevékenységei A KIK Budapest XIII. kerület Tankerületének Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay út ); Budapest XIII. Tankerülete (1138 Budapest, Tomori köz 6.). Az intézmény állami fenntartásba vételével egy időben január 1-től a működtetési feladatokat vállalta Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (1139 Budapest, Béke tér 1.) az Intézmény Működtető és Fenntartó Központ létrehozásával. A Prizma EGYMI többcélú intézmény. Egy székhelyen (1134 Budapest, Váci út 57.), egy tagintézményben (1133 Budapest, Pannónia utca 81.) és 35 telephelyen lát el közfeladatot, amelyből egy telephely (1139 Lomb u. 20.) az intézményhez tartozik. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, gondozása, valamint a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-8. évfolyamon. Ehhez kapcsolódóan pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakmai továbbképzés, egyéb felnőttoktatás, napközi otthoni nevelés, tanulószobai nevelés, könyvtári szolgáltatások, fogyatékossággal élők diáksport támogatásának szakfeladatait lát el. Az intézmény felelős vezetője és a munkáltatói jogkör gyakorlója a tankerület igazgató, a megbízott intézményvezető az ő irányítása mellett végzi munkáját. A megbízott intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai, az intézmény menedzsmentje közreműködésével látja el. Közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettes, a tagintézményvezető, a szakszolgálati koordinátor és a szakmai szolgáltatói koordinátor. Az igazgatóhelyettes teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti távollétében a megbízott igazgatót, valamint felügyeli a nevelési-oktatási egység (gyógypedagógiai óvoda és iskola) működését. A tagintézmény-vezető felügyeli a Nevelési Tanácsadó munkáját, a szak- és gyógypedagógiai szakmai szolgáltatói koordinátor a pedagógiai szakszolgáltató és gyógypedagógiai jellegű szakmai szolgáltató tevékenységet, a pedagógiai szakmai szolgáltatói koordinátor a XIII. kerület általános pedagógiai szakmai szolgáltatásait. A Prizma EGYMI működését mindenkor az aktuális központi törvényi szabályozók és a helyi stratégiai dokumentumok alapján végzi. 6

7 4.1. A Prizma EGYMI szervezeti organogramja a 2012/2013. tanévben (2013. január elsején a gazdasági egység levált és az IMFK alkalmazotti körébe került Mb.intézményvezető Igazgatóhelyettes Szak- és szakmai szolgáltatói koordinátor Pedagógiai szakmai szolgáltatói koordinátor Nevelési Tanácsadó Gazdasági vezető Tanügyigazgatási feladatok Logopédiai munkaközösség A PSZK munkatársai Orvos, pszichiáter Gazdasági személyzet Értak munkaközösség Utazó tanári munkaközösség A XIII. kerület tantárgygondozói Gyógypedagógusok Portai személyzet Tanak munkaközösség Gyógytestnevelők Pszichológusok Konyhai személyzet Pedagógiai munkát segítők Óvoda- és iskolapszichológiai munkaközösség Pedagógusok Gondnoki személyzet Egyéb munkatársak Takarítói személyzet 7

8 5. Helyzetelemzés 5.1. A Prizma EGYMI társadalmi környezetének jellemzői Napjainkban 113 ezer lakos él a XIII. kerületben és a lakosság száma lassan növekvő. Ezzel ez a terület Budapesten a negyedik, az országban a tizenegyedik legnépesebb közigazgatási egység. A lakosság számának növekedésével folyamatosan nő a bölcsődei és óvodai ellátás iránti igény. Az új bölcsődei férőhelyek kialakítása folyamatos, míg a 2009/2010-es nevelési évben az óvodákban 197 fős bővítés, a 2010/2011-es nevelési évben pedig 275 fős bővítés valósult meg. A válság hatására a XIII. kerületben is nőtt a munkanélküliség, míg 2008 év végén 1722 fő, a munkavállalási korú népesség 2,4%-a, addig 2009 végén 2497 fő, a releváns népesség 3,7%-a volt regisztrált álláskereső. A munkanélküliség növekedése ellenére a kerületi munkanélküliség szintje továbbra is kedvezőbb, mint az országos, és a fővárosi átlag A szociokulturális háttér jellemzői A kerületi önkormányzat két helyre koncentrált a szociális ellátások terén: egyrészt a lakhatás fokozottabb támogatására (lakhatási kiadások csökkentése és adósságkezelési szolgáltatás), másrészt a közfoglalkoztatás bővítésére. Ezzel párhuzamosan a segélyezés gyakorlatát is átalakították. Az elmúlt években a gyermekekkel kapcsolatos támogatásban összesen kb gyermek (a lakosság 2,76 %-a) részesült. kb család részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 35 család rendszeres nevelési segélyben, 339 család rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, 716 család táborozási nyaralási segélyben. A támogatott családok 74%- a egyedül neveli gyermekét. A családsegítő szolgáltatásait évente kb fő veszi igénybe. Családgondozásban 643 gyermek részesült, és összesen 1358 kiskorú számára nyújtottak segítséget. Az időskorúak házi segítségnyújtását 469 fő, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 195 fő, a szociális étkeztetést 1035 fő, idősek átmeneti elhelyezését 83 fő vette igénybe Demográfiai mutatók alakulása az intézmény szolgáltatásaiban érintett területen A tágabb térség (Budapest) lakóinak száma január 1-jén fő, ami közel három évtizedes csökkenés után újra növekvő tendenciát mutat a csökkenő mértékű természetes fogyás és a növekvő bevándorlás következtében. A XIII. kerület a beköltözők által preferált körzet, a lakosság száma kb. évi 2000 fővel növekedett az elmúlt 5 évben. 8

9 A fogyatékossággal élők aránya 5% alatti Budapesten és a XIII. kerületben egyaránt a teljes népesség tekintetében. A XIII. kerületi fenntartású közoktatási intézmények 9200 gyermek oktatását-nevelését végzik, közülük 2700 óvodás, 4500 általános iskolás és 2000 fő gimnazista. Ebből a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 240 fő, arányuk 2,6 %. Az országos szintű csökkenés ellenére a bölcsődések, a belépő óvodások és az elsősök létszáma is növekszik a többségi intézményekben A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény történeti kronológiája címszavakban Időpont Szervezeti változás Kisegítő iskola szórvány osztályokkal Önálló épületben Kisegítő Iskola Logopédiai ellátás beindítása a XIII. kerületben Profilbővülés az értelmileg akadályozott tanulók ellátásával Gyógypedagógiai Óvoda nyílik Speciális fejlesztő csoport az autizmus spektrumzavarban szenvedő gyermekek számára Kerületi fenntartással az intézmény szerves része a Fővárosi 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Lomb u. 20 telephellyel bővül az intézmény Soros Alapítvány Modellintézményi címének elnyerésével megkezdődött a tanulásban akadályozott tanköteles korú gyermekek együttnevelésének előkészítése kéttanáros modellben. 9

10 Az intézmény ellátandó telephelyeinek száma évről-évre növekszik, az együttnevelés elterjedésével a XIII. kerület valamennyi közoktatási intézménye bekapcsolódik a fenntartó által is támogatott programba január 01. Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrejötte július 01. Profilbővülés: óvoda-és iskolapszichológusi team, gyógytestnevelés és Nevelési Tanácsadó Tagintézmény augusztus 01. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Kabinet beolvadással a Prizma EGYMI részévé válik január 01. Fenntartó váltás: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat működtető Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ; KIK XIII. kerület Tankerülete 5.3. A Prizma EGYMI innovációs és forrásbővítő törekvései Pályázatok, projektek HEFOP P /1.0 Messzelátó projekt konzorcium vezetés ( Ft) HEFOP 3.1.4/05/ /1.0 szem.hu-projekt konzorciumi tagként XIII. kerületi PSZK konzorcium vezetésével HEFOP /05/ /1.0 Híd-projekt konzorciumi tagként ( Ft) Fenntartási időszakban: TÁMOP-3.1.6/08/ Kaptár projekt Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Együttműködés szolgáltatásbővítés hálózatépítés ( Ft) TÁMOP /A/ Pedagógus továbbkések ( Ft) 10

11 TÁMOP / Prizma-referencia Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése pályázat ( Ft) 2011-ben a FSZK autizmus pályázatában 3033 kódszámú pályázatot valósított meg a Prizma EGYMI Megvalósítás alatt, aktív pályázatok: TÁMOP / Prizma tárház projekt: Az Egységes gyógypedagógiai Módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében ( Ft) TÁMOP A-11/ Útravaló-projekt Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja ( Ft) A Prizma EGYMI akkreditált képzései Sajátos nevelési igényű tanulók, elsősorban tanulásban akadályozott gyermekek integrált oktatásának elmélete és gyakorlata többségi iskolában, kéttanáros modellben Akkreditációs szám: OKM - 3/31/2006. Indítási engedély száma: OKM - 4/370/2006. Attitűdformáló tréning az együttnevelésben dolgozó szakemberek és segítők részére Akkreditációs szám: OKM - 3/23/2006 Indítási engedély száma: OKM - 4/371/2006. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai inkluzív nevelésének elméleti és gyakorlati megalapozása Akkreditációs szám: OKM - 3/33/2006. Indítási engedély száma: OKM - 4/379/2006. Utazó-gyógypedagógusi kompetenciák Az utazó gyógypedagógusi tevékenységtől az utazó gyógypedagógiai modell kidolgozásáig Akkreditációs szám: OKM - 1/24/2008. Indítási engedély száma: OKM - 3/136/2009. Az együttnevelés elmélete és gyakorlata Akkreditációs szám: OKM - 2/25/2009. Indítási engedély száma: OKM - 3/285/

12 Az együttnevelést támogató, harmonizált, kompetencia alapú helyi tanterv készítésének elmélete és gyakorlata Akkreditációs szám: OKM - 2/26/2009. Indítási engedély száma: OKM - 3/286/ A Prizma EGYMI bejegyzett jó gyakorlatai (Educatio Kht. Szolgáltatói kosár Iskolatáska) Egységes diagnosztikus mérőeszköz Egyéni fejlesztés és átvezetési terv Tanulói portfólió Együttnevelés Kompetenciafejlesztő játékgyűjtemény Hallgatók fogadásának protokollja Logopédiai szűrési eljárás az óvoda nagy csoportjában Logopédiai szűrési eljárás az 1. osztályokban A Prizma EGYMI egyéb innovációi Az eszközkölcsönzés protokolljának kidolgozása A gyógytestnevelés protokolljának kidolgozása A tartósan beteg gyerekek ellátási protokolljának kidolgozása A korai fejlesztés protokolljának kidolgozása A pályaorientáció protokolljának kidolgozása EGYMI protokoll kidolgozása Együttműködés a nevelési tanácsadóval Együttműködés a szakszolgálat és szakmai szolgáltatóval Együttműködés az országos EGYMI hálózattal Utazótanári protokoll EGYMI standard intézményi implementációjának megvalósítása Hálózati működés feltételeinek megteremtése, bekapcsolódás a hálózat tevékenységeibe. 12

13 5.4. Feltételrendszer Infrastrukturális háttér Az intézmény használatában lévő ingatlan vagyon feletti rendelkezési jogot az önkormányzat, az IMFK közreműködésével gyakorolja. A Budapest XIII. kerület 27817/5, 27817/9, és a 25564/4 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használati joga illeti meg a KIK-et, illetve az intézményt. Ingó vagyonát a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök képezik. A Prizma EGYMI rendelkezik a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet és a pedagógiai szakszolgálati intézményekről szóló 15/2013. (II.26) EMMI rendelet által előírt tárgyi feltételekkel és taneszközökkel. Az intézmény összesen 90 számítógéppel rendelkezik (ebből 19 laptop), melyek egyrészt a szakmai munkát segítik a székhely intézményben, a tagintézményben és a 35 telephelyen, másrészt a tanulók IKT kompetenciája fejlesztésének eszközei. Az intézmény munkáját 35 szoftver, 5 projektor, 23 fénymásoló, 1 scanner, 1 digitális videokamera és 1 digitális fényképezőgép támogatja. A tanulásban akadályozottak 4 csoportjában aktív tábla található, melynek alkalmazását a gyógypedagógusok beépítik a mindennapi fejlesztő munkába. Az intézmény dolgozói kb. 5 millió Ft értékű fejlesztő eszközt alkalmaznak csoportjaikban, az ambuláns fejlesztések során, a szakszolgálat által ellátott telephelyeken, valamint az eszközkölcsönzőből kölcsönözve. Ezen kívül az alkalmazott tornaszerek, - eszközök értéke kb. 1 millió Ft Gazdasági adatok 2012/2013. tanév 1. félév végén évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Előirányzat Teljesítés Személyi juttatás ELTE gyakorlat vezetés Megbízási díjak (óraadók) Dologi kiadás Előirányzat Teljesítés TÁMOP pályázat Szakmai anyagok beszerzése Bevételek Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés TÁMOP /A elsz TÁMOP / előleg TÁMOP / előleg NAV elszámolás rehabilitációs hozz

14 ELTE Vincotte Nyugat-magyarországi Egyetem Bérleti díj Telefon befizetések lakbér késedelmi kamatbevétel kamatbevétel ÁFA bevétel Intézmények ellátási díjai (gyermekétkeztetés) Összes bevétel Kiadások Felhalmozási kiadás Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítés Közalkalmazottak Ped.Szolg.Emlékérem kitüntetés jutalom Összes bérjellegű kifizetés Megbízási díj Felmentett munkavállalók juttatásai További munkaviszony létesítők juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés kiadásai Rezsiköltségek Karbantartások kiadásai (ingatlan, udvar, gépek,berendezések) Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Vásárolt szolgáltatások Ingatlanbiztosítás, bankköltség Különféle dologi kiadások Rehabilitációs hozzájárulás, munkáltató által fizetett SZJA Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadások összesen:

15 Az intézmény humán erőforrás kapacitása Az intézmény pedagógusainak létszáma az ezredfordulóig folyamatosan növekedett, majd csökkenni kezdett. Néhány év múlva ez a csökkenés megállt, a feladatok átstrukturálása miatt egy időre stagnált, majd az átszervezés következtében közel 1/5-ével megnövekedett. Az iskolai tagozaton csökkent a gyógypedagógusok száma, ezzel egyidejűleg az integrációban dolgozó pedagógusoké növekedett. Intézményben 4 fő biztosítja az értelmileg akadályozott tanulók szegregált óvodai nevelését, 25 fő a tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autista tanulók szegregált iskolai oktatását, 15 fő a logopédiai ellátást, 11 fő a nevelési tanácsadási szolgáltatást, 17 fő az utazó gyógypedagógiai ellátást, 2 fő a gyógytestnevelést és 11 fő az óvoda- és iskolapszichológiai ellátást, a pedagógiai szakmai szolgáltatásban jelenleg 5 fő dolgozik. Valamennyi kolléga rendelkezik a munkakörének megfelelő felsőfokú végzettséggel, a 7 évenkénti 120 kreditpontos képzési kötelezettségét mindenki teljesítette. (A létszámok a részmunkaidős foglalkoztatás miatt nem egyeznek meg a státuszok számával.) A gyógypedagógusok tanári és/vagy terapeuta végzettséggel rendelkeznek a következő szakirányon: oligofrénpedagógia (tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak), szomatopedagógia, szurdopedagógia, pszichopedagógia, ophtalmopedagógia. Posztgraduális képzések és akkreditált tanfolyamok elvégzése révén a kollégák többsége rendelkezik a következő - a gyógypedagógusi/pszichológusi kompetenciákat kiegészítő ismeretekkel: ECDL végzettség és más IKT kompetencia; alapozó és komplex terápiák; mozgásterápiák; mérő és fejlesztő módszerek terápiái (Sindelar-Zsoldos; Meixner); a kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációinak kompetenciái; mérés-értékelés; a tanulók hatékony megismerésének kompetenciái; kooperatív és más hatékony tanulásszervezési technikák; új tevékenységalapú metodikák és eljárások (projekt, témahét, stb); konfliktuskezelési (resztoratív) technikák. Felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel mind a 13 pedagógiai munkát segítő alkalmazott rendelkezik. 15

16 Felsőfokú végzettségű alkalmazottaink végzettség szerinti adatai ( ) Létszámok A gyógypedagógusok szakirányú végzettségei ( ) Tan. ak. p Ért. ak. p. Oligofrénp. Logop. Pszichop Szurdop. Tiflop. Szomatop. Aituzmus s. z. p. 16

17 Létszámadatok feladatellátási helyenként május (A létszám és a státuszok száma a részmunkaidős foglalkoztatottak miatt lényeges különbséget mutat) A Prizma EGYMI alkalmazotti közösségének végzettségi mutató Több felsőfokú végzetség Szakvizsga MA szint A testület átlagéletkora hozzávetőlegesen 43 év éves korig év év év 60 év felett 17

18 A közalkalmazotti teljesítményértékelés a 2011/2012. tanév őszi (15 fő) és a tavaszi (15 fő) értékelési időszakában összesen 30 kollégát érintett, az intézményi IMIP értékelési protokollja alapján. Munkakörök szerint A 20012/2013. tanév elején 29 kolléga jelezte továbbtanulási szándékát az alábbiak szerint: Szakvizsga MA BA Tanfolyam 3 Az intézmény szakalkalmazotti közösségének életkori megoszlása kiegyensúlyozottnak, iskolázottsága, önképzési motivációja kiemelkedőnek mondható szeptember január 11-ig 28 hallgató végezte gyakorlatát, valamint 32 diák tett látogatást a Prizma EGYMI valamennyi feladatellátási területén - az intézményi protokollnak megfelelően, - a hallgatói elégedettségi kérdőívek tanúsága szerint magas elégedettségi mutatókkal. 18

19 Hallgatók, fogadása 2012/2013. tanév I. félév Számalk gyp.a Oktáv gyp.a. Soter-Line gyp.a. Szeged Egyetem NYME Győr ELTE GBGYK Szinyei Merse Összesen A Prizma EGYMI április május hónapban az Oktatási Hivatal TÁMOP / kiemelt projektjének keretében pilot jellegű külső pedagógiai szakmai ellenőrzésben vett részt, amelynek során az intézmény, a megbízott vezető és 17 óvodában és iskolában dolgozó kolléga vett részt önkéntes bejelentkezés alapján szép eredménnyel Az intézmény ellátási körébe tartozó gyermekek, tanulók A Prizma EGYMI óvodája és iskolája Az óvoda-iskola elsősorban a XIII. kerületben élő, sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, halmozottan sérült óvodás és tanköteles korú gyermekek nevelését-oktatását látja el. Kizárólag a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok szakvéleménye alapján kerülhetnek be a gyermekek, a javasolt osztályfoknak, csoportnak megfelelően. Jelenleg az alábbi csoportok működnek a gyógypedagógiai intézményben eltérő tanterv alapján: gyógypedagógiai óvodai csoportok speciális fejlesztő csoport az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek számára összevont foglalkoztató csoportok, értelmileg akadályozott gyermekek számára és 1 8. osztályig önálló és összevont iskolai csoportok működnek, tanulásban akadályozott gyermekek számára. 19

20 Intézményünk óvodás és iskolás gyermekeinek fogyatékosság szerinti megoszlását ( i állapot szerint) a lenti kördiagram jelzi Az elkülönített nevelésben-oktatásban részesülő gyermekek/tanulók száma évről évre csökken, ezért iskolában az osztályösszevonások is megjelentek. A pedagógusok munkája azonban nem lett könnyebb, mivel a tanulólétszám csökkenésével párhuzamosan megfigyelhető az is, hogy az értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek tagozatain egyre súlyosabb és egyre többféle fogyatékossággal és pszichiátriai kórképekkel rendelkező gyermekek jelennek meg. Gyermeklétszám tendencia 20

21 2013. májusi aktuális adatai óvoda fogalalkoztató spec. fejl. TANAK összesen Az I. félévben a veszélyeztetett tanulók száma 33 fő, (36,6%) volt. Közülük 24-en igényeltek fokozott ellátást, amelyben többnyire a XIII. ker. Gyermekjóléti Központ munkatársai, a félfél státuszban intézményi alkalmazásban álló gyermekvédelmi felelős és iskolapszichológus működnek közretámogatásukban. Hátrányos helyzetű tanulóink aránya 27,63%, HHH tanulónk vélhetően a szülői önbevallások hiánya miatt nincs. Tanulóink közül 41 fő veszi igénybe a napközis ellátást, 15 fő tanulószobás. Ingyenes étkezési lehetőségben 29 tanuló és 3 óvodás részesül, a többi tanulónk étkezési támogatására az 50%-os SNI étkezési normatíva nyújt kedvezményt. A fejlesztő és preventív célzatú egész napos foglalkoztatás délutáni szabadidős tevékenységeknek köszönhetően a 2011/ tanévben lemorzsolódás nem volt körükben és speciális szakiskolában valamennyien folytatták tanulmányaikat Az együttnevelésben résztvevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Az 1997-ben megkezdett együttnevelési gyakorlat jelentős mértékben elterjedt, ma már a kerület valamennyi óvodájában és általános iskolájában utazó gyógypedagógusok széles körű tevékenységeikkel segítik a befogadó pedagógiai környezet személyi és tárgyi környezetének kialakítását. Sérülés-specifikus habilitációs-rehabilitációs ellátást biztosítanak az óvodákban és az iskolákban az egyre nagyobb számú sajátos nevelési igényű gyermekek számára, folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítva a befogadó pedagógusok, és igény szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók szülei számára is. 21

22 A XIII. kerületben ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók számának alakulása óvoda ált. isk középisk Az utazó gyógypedagógusi hálózatban dolgozó 17 kollégánk 228 gyermeket/tanulót látott el a 2012/2013. I. félévében a Budapest XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda 18 tagóvodájában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XIII. kerület Tankerületének 11 általános iskolájában, valamint 2 középiskolájában óvoda általános iskola középiskola összesen 5 22

23 5.5. A Prizma EGYMI szakszolgálati tevékenységei Nevelési Tanácsadó A Nevelési Tanácsadó július 1. óta Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény tagintézményeként az egész XIII. kerületre kiterjedően látja el tevékenységét 11 munkatárssal Szakmai feladataikat protokoll mentén végzik. Szakaszosan kerül sor egyéni és csoportos szakértői (BTM-es tanulók esetében) kontrollvizsgálatokra, iskolaérettségi vizsgálatokra, a tanácsadások, a terápiák és a konzultációk folyamatosan történnek. A Nevelési Tanácsadó szakmai konzultációs kapcsolatot tart az EGYMI-vel és a kerület valamennyi közoktatási intézményével. A 2012/2013. tanév I. féléve során a kerület 11 iskolájában a Nevelési Tanácsadó által vizsgált és fejlesztést igénylő 516 tanuló fejlesztő, korrepetáló ellátásának segítő kontrollálása valósult meg, 404 esetet látott el, amelynek dokumentációjaként orvosi, pszichológiai, pedagógiai - szakvélemény készült. 23

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában

Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Az utazó gyógypedagógiai protokoll szerepe az utazó gyógypedagógus munkájában Egyéni fejlesztési lehetőségek az együttnevelésben Habilitációs-rehabilitációs ellátás formái Jó gyakorlatok Termékek Szakmai

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2010-2011.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 PÁLYÁZAT a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben