Pszichológia tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichológia tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Fejes Edina Pszichológia tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006.

2 Pszichológia Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvhöz készült: Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó, Budapest Tananyagíró: Fejes Edina Távoktatási szerkesztő: Pogány Éva Távoktatási lektor: Németh Katalin Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: dr. Törzsök Éva rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A percepció... 9 Tanulási elméletek A motiváció A személyiség Az attitűd Beküldendő feladat I A kultúra A kulturális értékek A társadalmi szerkezet Az életstílus A csoport és a referenciacsoport Beküldendő feladat II...46 Család és háztartás Családi szerepek és életciklus

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgató! Most az önálló tanulásra kifejlesztett tanulócsomag tantárgyi kalauzának bevezetőjét olvassa. Először némi háttér-információval szolgálunk a képzésről, annak céljairól, valamint a tanulás részleteiről. Hogyan használja a tantárgyi kalauzt? Ez a tantárgyi kalauz a Pszichológia tárgy önálló tanulással történő feldolgozásához készült. Célja, hogy vezesse önálló tanulását, megkönnyítse haladását, feladatokkal lehetővé tegye felkészültségének ellenőrzését. A tantárgyi kalauz segítségével könnyedén elsajátíthatja a pszichológia tantárgy elméleti és gyakorlati ismeretanyagát, persze csak akkor, ha pontosan követi és betartja a kalauz által javasolt tervet, valamint elvégzi a Szolnoki Főiskola oktatói által összeállított feladatokat. Kérjük, tekintse úgy a kalauzt, mint a téma láthatatlan tanárát, aki munkájában Ön mellett áll majd. Javasoljuk, hogy haladjon a kalauz által javasolt ütemben és módon. A kalauz szerkesztésekor igyekeztünk megkönnyíteni az Ön tanulását. A leckéket úgy építettük fel, hogy a szakirodalom elolvasása, a lecke anyagának elsajátítását segítő tevékenységek elvégzése, a témához kapcsolódó kérdések megválaszolása átlagosan 4-5 órát vegyen igénybe. A leckék természetesen több lépcsőben is feldolgozhatók. Minden lecke elején megtalálja, hogy milyen konkrét célokat érhet el a tananyag elsajátításakor. (A célkitűzések egyben a tárgy vizsgakövetelményei is.) A feladatokat - melyeket haladása során el kell végeznie - bekereteztük, és kiemeltük. Minden feladatnak és megoldásának száma van (pl. 1. önellenőrző feladat és 1. megoldás). A feladatokhoz tartozó megoldásokat mindig a leckék végén találhatja meg. Hogyan tanuljon? Önállóan tanulni érdekes, komoly és felelősségteljes feladat: időt, energiát és fegyelmezettséget követel. Ahhoz, hogy sikeres legyen, gyakorlatot kell szereznie az önálló tanulásban. Tudjuk, hogy sokat tud már a témáról - például a tanulmányi kalauzból és egyéb forrásokból is -, de fogadjon el néhány tanácsot, mellyel hatékonyabbá teheti tanulmányait. Az önálló tanulás nagyobb szabadságot nyújt Önnek tanulási idejének, módjának és ütemezésének megtervezésében. Ott és akkor tanulhat, ahol, és amikor ráér. A távtanulás rugalmasan alkalmazkodik a hétköznapi életviteléhez is. De a távoktatás azzal is jár, hogy nincs ott a tanár, akihez kérdéseivel közvetlenül fordulhatna, aki haladását figyelemmel követné és hajtaná. Ezért nagyon fontos, hogy valóban rendszeresen és tervszerűen haladjon a tananyag feldolgozásában. 5

6 Tudjuk: sokszor nem könnyű az embernek rávennie magát a tanulásra úgy, hogy nincs másnap számonkérés. Következzen tehát néhány tanács a tanulás megkezdéséhez (ami általában a legnehezebb feladat): Szánjon időt és energiát a tanulásra. Tanuljon rendszeresen és terv szerint, lehetőleg azonos időben, amikor nem zavarhatják. Teremtsen nyugodt körülményeket, mielőtt a tananyag feldolgozásába kezd. Készítsen elő minden szükséges eszközt (szakirodalmat, ezt a kalauzt, egy füzetet, írószert). Főzzön magának egy csésze forró kávét, és ha megitta, vágjon bele a tanulásba. A kalauz megpróbál - láthatatlan tanáraként - Ön mellett lenni, tanulmányaiban segítséget és kérdéseire választ adni. Sajnos, minden kérdését nem ismerhetjük, így kérjük, hogy fennmaradó problémáit beszélje meg a tutorával. Bízunk benne, hogy a siker érdekében kitartóan, rendszeresen és eredményesen tanul majd. Egyéb tanulási tanácsok Javasoljuk, hogy a tananyag elsajátításakor készítsen saját jegyzetet, emelje ki a fontosabb fogalmakat és összefüggéseket. Ossza be idejét az egységek tanulása során. Ha szükséges szakítsa meg a tanulást azokon a pontokon, ahol ezt a téma lehetővé teszi. Haladjon a megadott javaslat szerint, és oldjon meg minden feladatot, melyet a kalauz kér Öntől! A pszichológia tantárgyhoz tartozó tanulócsomag a következőket tartalmazza Tankönyv: Hofmeister-Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás. Aula Kiadó, Budapest, Tantárgyi kalauz (ennek bevezetőjét olvassa most) A tantárgy felvételéhez nem szükséges pszichológiai előtanulmányokkal rendelkeznie. Szükséges viszont, hogy a tantárgy által bemutatott pszichológiai jelenségekre nyitott legyen, és ne féljen ezeket megfigyelni, esetleg alkalmazni a saját környezetében. A pszichológia tantárgy tanulása során olyan, a mindennapi életben is megjelenő lélektani jelenségekkel találkozik majd, amelyeknek ismerete, megértése és alkalmazása segítségére lehet a munkája során is. A tantárgy kreditértéke 2, tehát kb. 60 órányi tanulásra lesz szüksége a tananyag elsajátításához. 6

7 A tantárgy feldolgozása után Ön képes lesz: összefoglalni a gazdasági viselkedés általános pszichológiai alapjait; felvázolni a fogyasztói magatartás személyiségpszichológiai tényezőit; meghatározni a fogyasztói magatartás szociálpszichológiai összetevőjét; elemezni a társadalom, a kultúra, a család és a fogyasztói magatartás közötti kapcsolatot; rendszerezni a csoporthatásokat a fogyasztói viselkedésben. A tantárgy tanulástámogatása Amennyiben bármi gondja van a tanulással, képzésszervező tutorát bármikor hívhatja. Ha ő nem tud segíteni, akkor Önnek lehetősége van a tantágy elsajátítása során egy szakértő tutorral konzultálni, ennek időpontját képzésszervezője fogja egyeztetni. A tantárgy lezárása A félév során két beküldendő feladattal próbáljuk segíteni tanulását. Ezeket lehetőség szerint számítógéppel készítse el, word használatával (stílus: Normál, betűtípus: Times New Roman, betűméret: 12-es), 2-4 oldal terjedelemben, az elmentett fájlt pedig en küldje el képzésszervező tutorának. A visszajelzésre egy hét múlva számíthat, ebben a tutor értékeli a feladat megoldását. A félév végi aláírás feltétele ezen beküldendő feladatok megfelelő szintű elkészítése. A tantárgy lezárásaként a kollokviumon írásbeli teszttel mérjük fel tudását. A tesztfeladatok megoldásához segítséget jelent, ha az egyes témakörökhöz tartozó önellenőrző feladatokat elvégzi, hiszen a kollokviumon ezekhez hasonlókat kap majd. A vizsgateszt osztályozása a következő módon történik: 51% - 60% elégséges (2) 61% - 75% közepes (3) 76% - 90% jó (4) 91% - 100% jeles (5) 7

8 Tanulási ütemterv A tantárgy elsajátításához szükséges optimális időbeosztás megtervezéséhez, kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot: leckék témakörök a feldolgozáshoz szükséges idő típus Mikor végzem el? 1. lecke A percepció 6 óra feldolgozó 2. lecke Tanulási elméletek 4 óra feldolgozó 3. lecke A motiváció 4 óra feldolgozó 4. lecke A személyiség 4 óra feldolgozó 5. lecke Az attitűd 4 óra feldolgozó 6. lecke Beküldendő feladat I. 4 óra beküldendő 7. lecke A kultúra 4 óra feldolgozó 8. lecke A kulturális értékek 4 óra feldolgozó 9. lecke A társadalmi szerkezet 4 óra feldolgozó 10. lecke Az életstílus 4 óra feldolgozó 11. lecke A csoport és a referenciacsoport 6 óra feldolgozó 12. lecke Beküldendő feladat II. 4 óra beküldendő 13. lecke Család és háztartás 4 óra feldolgozó 14. lecke Családi szerepek és életciklus 4 óra feldolgozó Reméljük, minden fontos információval megismertettük Önt, amely szükséges ahhoz, hogy megtegye az első lépéseket a tanuláshoz. Nincs más hátra, készítsen elő tollat és jegyzetfüzetet, lapozzon az első leckéhez és kezdje el a tananyag feldolgozását. Sok sikert kívánunk! 8

9 1. lecke A percepció A lecke feldolgozásához 6 óra tanulásra lesz szüksége. Bevezetés A következő leckében megismerkedhet az észlelés, vagyis percepció fogalmával, továbbá az észlelést befolyásoló pszichológiai tényezőkkel, illetve a hozzá kapcsolódó más lélektani fogalmakkal, mint az érzékelés vagy a figyelem. A pszichológiai háttér tisztázása után pedig a percepció gazdasági jelentőségéről, a fogyasztói viselkedésben betöltött szerepéről olvashat. A lecke témakörei: Érzékelés és észlelés Figyelem Az észlelés rendezőelvei A szubliminális percepció A percepció szerepe a fogyasztói viselkedésben A lecke végére Ön képes lesz: megkülönböztetni az érzékelés és észlelés folyamatát; meghatározni az érzéklet 3 küszöbértékét; meghatározni a figyelem felkeltésének hét külső és két belső tényezőjét; felsorolni és példákkal szemléltetni a percepció három rendezőelvét; megmagyarázni a szubliminális percepció befolyásoló hatását; példákkal illusztrálni az ár-, a származás- és a márkaészlelést. Lássunk neki az ismeretszerzésnek! Az első részben feldolgozzuk a percepció fogalmát, megkülönböztetjük az érzékelés és az észlelés folyamatát, majd az észlelés küszöbértékeit vesszük számba. Olvassa el a könyv oldalait! Ha végzett, akkor most azt javasoljuk, hogy ellenőrizze megszerzett tudását: oldja meg a következő két feladatot! 9

10 1. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes definíciót! a) az érzékelés olyan komplex folyamat, melynek során az egyén szelektálja, rendezi és értelmezi az ingereket b) az észlelés olyan komplex folyamat, melynek során az egyén szelektálja, rendezi és értelmezi az ingereket c) az érzékelés a stimuláló és az egyéni tényezőkön alapszik d) az észlelés az információk gyűjtése A mi megoldásunkat a lecke végén találja. Hasonlítsa össze az Önével, majd lépjen tovább! 2. önellenőrző feladat Párosítsa a következő fogalmakat és definícióikat! a) abszolút küszöb b) végső küszöb c) különbségi küszöb 1. a két inger közötti legkisebb érzékelhető különbség 2. az a minimális ingerhatás, amely az érzékeléshez szükséges 3. a legnagyobb ingererősség, amelynek az érzékelése még lehetséges Ellenőrizte a megoldást a lecke végén? Amennyiben az Ön válaszai egybeestek a mienkkel, akkor foglalkozzon a következő témakörrel! Az észlelés szelektivitásával összefüggésben a figyelem pszichológiai jellemzői következnek. Lapozzon a oldalakra! A kijelölt szakasz elolvasása után most egy feladat megoldására kérjük! 3. önellenőrző feladat A következő tényezők közül válassza ki a figyelem felkeltését befolyásoló külső tényezőket! a) kontraszt b) érdeklődés c) elvárás d) intenzitás e) mozgás f) szükséglet g) ismétlés 10

11 Reméljük, hogy sikeresnek találta megoldását! Pillantson rá a mienkre a lecke végén! Folytassa a tanulást a percepció rendezőelveinek megismerésével. Olvassa el a könyvben a oldalig terjedő szakaszt! Ezt követően oldja meg a témakörhöz kapcsolódó feladatot! Melyik a kakukktojás? a) hasonlóság b) jó forma c) lezárás d) folyamatosság e) közelség 4. önellenőrző feladat Mindössze egyetlen betűt kellett jegyzetfüzetébe írnia. A lecke végén is ugyanaz szerepel helyes válaszként? Ha igen, folytassa a tananyag feldolgozását! A következő részben a szubliminális percepció fogalmával ismerkedhet meg. Lapozza fel a tankönyv oldalait! Feldolgozás és értelmezés után oldja meg a következő feladatot! 5. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes mondatbefejezést! A szubliminális percepció legfontosabb jellemzője, a) hogy az egyén stimulációja egy bizonyos tudati küszöb alatt zajlik. b) hogy az egyén stimulációja egy bizonyos tudati küszöb felett zajlik. c) hogy az egyén olyan ingerekre válaszol, amelyeknek tudatában van. d) hogy az egyén olyan ingerekre válaszol, amelyeknek nincs tudatában. Biztosan sikerült megoldania a feladatot! Ellenőrzésképpen vesse egybe az Ön mondatát a mienkkel! Lépjen tovább a lecke utolsó témakörére, amely a percepció marketingszempontból fontos területeit ismerteti. Tanulmányozza a könyv oldalait! Ha befejezte, már csak a lecke utolsó feladatát kell megoldani! 11

12 6. önellenőrző feladat Jelölje meg a fogyasztói árészlelésben szerepet játszó tényezőket! a) minőség b) imázs c) származás d) referenciaár e) preferenciaár f) kontraszt Azt, hogy jól oldotta-e meg ezt az utolsó feladatot is, ellenőrizheti a lecke végén. Befejezés Gratulálunk! Sikeresen vette az első akadályt. A következő lecke a tanulással foglalkozik az alapjelenségek és a fogyasztói viselkedés aspektusából. Megoldások 1. megoldás a b), mert az észlelés olyan komplex folyamat, melynek során az egyén szelektálja, rendezi és értelmezi az ingereket. 2. megoldás: a) - 2., b) - 3., c) - 1., mert Az abszolút küszöb az a minimális ingerhatás, amely az érzékeléshez szükséges. A végső küszöb az a legnagyobb ingererősség, amelynek az érzékelése még lehetséges. A különbségi küszöb pedig a két inger közötti legkisebb érzékelhető különbség. 3. megoldás: a), d), e), g), mert a figyelem felkeltését befolyásoló külső tényezők: kontraszt, intenzitás, mozgás, ismétlés. 4. megoldás a c), mert az észlelés négy rendező elve: hasonlóság, jó forma, folyamatosság, közelség. 5. megoldás a d), mert a szubliminális percepció legfontosabb jellemzője, hogy az egyén olyan ingerekre válaszol, amelyeknek nincs tudatában. 6. megoldás: a), d), f), mert a fogyasztói árészlelésben szerepet játszó tényezők: minőség, referenciaár, kontraszt. 12

13 2. lecke Tanulási elméletek A lecke feldolgozásához 4 óra tanulásra lesz szüksége. Bevezetés A most következő leckében megismerkedhet a tanulás pszichológiai alapjelenségével, illetve az azt vizsgáló fontosabb kutatási eredményekkel. Ez a témakör segít Önnek megérteni a tanulás folyamatát a mindennapi életben, ugyanakkor hangsúlyozza a gazdasági viselkedésben felbukkanó változatait. A tanulás fogalmának és általános meghatározó tényezőinek megismerése után az ún. inger-válasz elméletek bővebb elsajátítása történik, majd a kognitív tanulás következik. Végül a tanulásban fontos szerepet játszó memória fogalma is feldolgozásra kerül. A lecke témakörei: A tanulás fogalma és tényezői Az inger-válasz elméletek Kognitív tanulás és memória A lecke végére Ön képes lesz: összefoglalni a tanulás három fő tényezőjét; összehasonlítani a klasszikus és az operáns kondicionálást; megkülönböztetni az operáns kondicionálási elvek négy fajtáját a fogyasztói viselkedésben; bemutatni a gondolkodás szerepét a vásárlói döntésben; elemezni a szenzoros, a rövid távú és a hosszú távú memória kapcsolatát. Kezdjük el a lecke feldolgozását! Az első témakör a tanulás általános fogalmát és tényezőit veszi számba; ezek ismerete fontos a tanulás pszichológiai alapjainak megismeréséhez. Lapozza fel a könyv oldalait! A kijelölt rész elolvasását követően ellenőrizze tudását! 13

14 1. önellenőrző feladat Párosítsa össze a tanulás 3 fő tényezőjét a hozzájuk tartozó definíciókkal! a) asszociáció b) megerősítés c) motiváció 1. A tevékenység utáni elégedettség, amely növeli a tevékenység megismétlésének valószínűségét. 2. Belső hajtóerő a megjutalmazott válaszreakcióra, amely válasz kielégíti az egyén szükségletét. 3. Két inger vagy egy inger és egy válasz között létrejövő kapcsolat. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a megoldást a lecke végén! Most, hogy feldolgozta a tanulás alapvető jellemzőit, rátérhet a következő tananyagrészre. A lecke következő témaköre az inger-válasz tanuláselméletek, amelyek magukban foglalják az előzőekben bemutatott tényezőket is. Olvassa el a könyvben a ig terjedő szakaszt! Feldolgozás és értelmezés után oldja meg a következő feladatot! 2. önellenőrző feladat Csoportosítsa a következő állításokat aszerint, hogy az a klasszikus vagy az operáns kondicionálás jellemzője-e. a) Akarattól független válaszokat kapcsol be. b) A tanulást különböző válaszok előzik meg. c) A változás oka a válaszok gyakorisága. d) Az eredmény független a tanuló cselekvésétől. e) Tudatos cselekvés és gondolkodás jellemzi. f) Változást okoz a véleményekben, célokban, ízlésben. g) Tipikusan olyan viselkedést kapcsol be, amelyet a vegetatív idegrendszer ellenőriz. Ellenőrzésképpen nézze meg a mi csoportosításunkat a lecke végén! Reméljük, hogy egyezett az Önével! Ebben az esetben arra kérjük, hogy lépjen tovább a következő önellenőrző feladatra. Ha az Ön válasza eltért a mienktől, akkor a tankönyv 187. oldalán található 6.1. táblázat segítségével átismételheti a tudnivalókat. 14

15 3. önellenőrző feladat Egészítse ki a következő állításokat! Ha a kívánt válasz közelítése a hitelkártya vásárlása, akkor a közelítés következménye 1)..., illetve a kívánt végső válasz 2).... Ha a kívánt válasz közelítése 3)..., akkor a közelítés következménye a szórakoztatás a bevásárlóközpontban, illetve a kívánt végső válasz 4).... Ha a kívánt válasz közelítése 5)..., akkor a közelítés következménye a nyeremény, illetve a kívánt végső válasz a termékvásárlás. Ha a kívánt válasz közelítése a termékpróba, akkor a közelítés következménye 6)..., illetve a kívánt végső válasz 7).... Nem volt könnyű! Hasonlítsa össze az Ön mondatait a mienkkel. Ha egyeztek, akkor továbbléphet, ha nem, akkor tekintse át újra a tankönyv 189. oldalán található 6.2. táblázatot. A következő Önre váró feladat a kognitív tanulási elméletek és a tanulásban fontos szerepet játszó memória fogalmának tisztázása. Lapozza fel a könyv oldalait! Olvasás és értelmezés után tesztelje tudását: oldja meg az utolsó két feladatot! 4. önellenőrző feladat Egészítse ki a következő mondatokat A döntés során az egyén értékelő aktív 1)... -t végez és pozitív vagy negatív 2)... -t kapcsol a termékhez. A termék reklámja az 3)... -hez szól, tájékoztat, jellemzője a 4).... Az intelligens egyének hatásos 5)... -vel győzhetők meg. a) értelem b) érzelem c) érv d) gondolkodás e) meggyőzés Reméljük, hogy még nem fáradt el! Azért vessen egy pillantást a mi mondatainkra a lecke végén! Javasolhatunk egy utolsó erőpróbát? 15

16 5. önellenőrző feladat Csoportosítsa a következő fogalmakat aszerint, hogy mely emlékezet jellemzője az adott fogalom! a) Az önmegfigyelés élménye a tudat. b) Maximális időtartama 2 másodperc. c) Kapacitása 7 ± 2 egység. d) A kódolás szenzoros. e) A megőrzést az ismétlés biztosítja. f) Az előhívás keresési folyamat eredménye. Összehasonlította az Ön csoportjait a miénkkel? Előfordulhat, hogy nem sikerült jól megoldania a feladatot. Ebben az esetben ismétlésként olvassa át újra a könyv 194. oldalán lévő 6.3. táblázatot! Befejezés Ezzel a lecke végére értünk. Ha Ön elvégezte mind az 5 önellenőrző feladatot, akkor számot tud adni a tanulási jelenségekről és alkalmazási lehetőségeikről a gazdasági viselkedésben. A következő lecke témája szorosan kapcsolódik az eddig elsajátított ismeretekhez. A tanulás egyik fő tényezőjét, a motivációt ismerheti meg közelebbről. 16

17 Megoldások 1. megoldás: a) - 3.; b) - 1.; c) - 2., mert Az asszociáció: két inger vagy egy inger és egy válasz között létrejövő kapcsolat. A megerősítés: a tevékenység utáni elégedettség, amely növeli a tevékenység megismétlésének valószínűségét. A motiváció: belső hajtóerő a megjutalmazott válaszreakcióra, amely válasz kielégíti az egyén szükségletét. 2. megoldás: klasszikus kondicionálás: a), d), f), g); operáns kondicionálás: b), c), e), mert A klasszikus kondicionálásra jellemző, hogy akarattól független válaszokat kapcsol be; az eredmény független a tanuló cselekvésétől; változást okoz a véleményekben, célokban, ízlésben; tipikusan olyan viselkedést kapcsol be, amelyet a vegetatív idegrendszer ellenőriz. Az operáns kondicionálásra jellemző, hogy a tanulást különböző válaszok előzik meg; a változás oka a válaszok gyakorisága; tudatos cselekvés és gondolkodás jellemzi. 3. megoldás: 1) a kiváltás ára, 2) a jövedelem elköltése, 3) látogatás a bevásárlóközpontban, 4) termékvásárlás, 5) belépés az üzletbe, 6) ingyenes áruminta, 7) termékvásárlás, mert Ha a kívánt válasz közelítése a hitelkártya vásárlása, akkor a közelítés következménye a kiváltás ára, illetve a kívánt végső válasz a jövedelem elköltése. Ha a kívánt válasz közelítése látogatás a bevásárlóközpontban, akkor a közelítés következménye a szórakoztatás a bevásárlóközpontban, illetve a kívánt végső válasz a termékvásárlás. Ha a kívánt válasz közelítése belépés az üzletbe, akkor a közelítés következménye a nyeremény, illetve a kívánt végső válasz a termékvásárlás. Ha a kívánt válasz közelítése a termékpróba, akkor a közelítés következménye ingyenes áruminta, illetve a kívánt végső válasz a termékvásárlás. 4. megoldás: 1. - d); 2. - b); 3. - a); 4. - e); 5. - c), mert A döntés során az egyén értékelő aktív gondolkodást végez, és pozitív vagy negatív érzelmet kapcsol a termékhez. A termék reklámja az értelemhez szól, tájékoztat, jellemzője a meggyőzés. Az intelligens egyének hatásos érvvel győzhetők meg. 5. megoldás: szenzoros emlékezet: b), d); rövid távú emlékezet: a), c), e); hosszú távú emlékezet: f), mert a szenzoros emlékezet jellemzője: maximális időtartama 2 másodperc, a kódolás szenzoros; a rövid távú emlékezet jellemzője: az önmegfigyelés élménye a tudat, kapacitása 7 ± 2 egység, a megőrzést az ismétlés biztosítja; a hosszú távú emlékezet jellemzője: az előhívás keresési folyamat eredménye. 17

18 3. lecke A motiváció A lecke feldolgozásához 4 óra tanulási időre lesz szüksége. Bevezetés A most következő leckében a fogyasztói viselkedésben kulcsszerepet játszó egyéni belső hajtóerőkkel, a motivációkkal ismerkedhet meg. A fogalmi tisztázás után néhány motivációs elmélet, majd gyakorlati kutatások sora kerül terítékre. A lecke témakörei a következők: A motiváció fogalma és osztályozása Motivációs elméletek Motivációkutatás A lecke végére Ön képes lesz: felidézni a motivációs folyamatot; összefoglalni a 3 motivációs elméletet; felsorolni és röviden ismertetni a projektív technikákat. Kezdjük el a tananyag feldolgozását! Először a motiváció fogalmával és a motívumok típusaival ismerkedhet meg. Olvassa el a könyvben a oldalig terjedő szakaszt! Ha minden világos, bizonyára nem fog gondot jelenteni Önnek a következő feladat! 1. önellenőrző feladat Rakja sorrendbe a motivációs folyamat lépéseit! a) instrumentális magatartás b) motívum c) cél Ha ellenőrizte a megoldást a lecke végén, lépjen tovább! A motivációs elméletek következnek. Olvassa el a könyv oldalait! 18

19 Következzen egy ellenőrzés, hogy minden világos-e. 2. önellenőrző feladat Párosítsa a következő szükségleteket és meghatározásaikat! a) önrendelkezés b) uralkodás c) gondoskodás d) exhibíció e) megismerés f) magyarázás 1. benyomás keltése, mások szórakoztatása 2. a felfedezés szükséglete 3. mások magatartásának irányítása 4. függetlenség iránti igény 5. megértést tanúsítani, segítséget nyújtani 6. az információadás, a tanítás szükséglete Reméljük, hogy sikerült a helyes párosítás! A biztonság kedvéért vessen egy pillantást a mi megoldásunkra a lecke végén! Folytassa a lecke feldolgozását a motivációkutatással. Lapozza fel a tananyag oldalait! Miután elolvasta a kijelölt részt, egyetlen feladat megoldásával ellenőrizheti ismereteit. 3. önellenőrző feladat Válassza ki a kakukktojást! a) asszociációs technikák b) összetett technikák c) egyszerű technikák d) kiegészítő technikák Ellenőrizte? Bízunk benne, hogy nem találta túl nehéznek! Befejezés Ezzel elvégezte a 3. lecke feldolgozását. A következő szorosan kapcsolódik a motiváció témájához: a személyiség különböző oldalait vizsgáljuk meg. 19

20 Megoldások 1. megoldás: b), a), c), mert a motivációs folyamat sorrendje: motívum, instrumentális magatartás, cél. 2. megoldás: a) - 4.; b) - 3.; c) - 5.; d) - 1.; e - 2.; f) - 6., mert Az önrendelkezés a függetlenség iránti igény. Az uralkodás mások magatartásának irányítása. A gondoskodás nem más, mint megértést tanúsítani, segítséget nyújtani. Az exhibíció a benyomás keltése, mások szórakoztatása. A megismerés a felfedezés szükséglete. A magyarázás az információadás, a tanítás szükséglete. 3. megoldás a c), mert a projektív technikák: asszociációs technikák, összetett technikák, kiegészítő technikák. 20

21 4. lecke A személyiség A lecke feldolgozásához 4 óra tanulási idő szükséges. Bevezetés A most következő lecke a fogyasztó személyiségének jellemzőit mutatja be, különböző elméleti megközelítések alapján. Megismerkedhet a márkaszemélyiség fogalmával, majd rátérünk az érzelmek szerepére a fogyasztó személyiségében. A lecke témakörei: Pszichoanalitikus elméletek Vonáselméletek Az énkép-elmélet A személyiség és az érzelmek mérése A lecke végére Ön képes lesz: összehasonlítani a freudi, a neofreudi és a murray-i személyiségelméletet; összefoglalni Allport és Cattel elméletét; megkülönböztetni a 6 énkép-típust; összefoglalni a márkaszemélyiség-kutatások eredményeit; csoportosítani az elsődleges érzelmeket. Lássunk neki a tudnivalók feldolgozásának! Az első témakör a személyiség fogalmának pontosítása után a pszichoanalitikus személyiségelméleteket veszi számba. Az erről szóló ismereteket a könyv oldalain találja. Most, hogy végzett az olvasással, oldja meg az első feladatot! 21

22 1. önellenőrző feladat Csoportosítsa a következő állításokat aszerint, hogy az ösztönént vagy az ént jellemzik-e. a) a valóságelv alapján működik b) befelé és kifelé irányul c) a fantázia világában él d) a biztonság érdekli e) a szükségletek azonnali kielégülésére törekszik f) az örömelv alapján működik Vesse egybe az ön megoldását a mienkkel, melyet a lecke végén talál. Reméljük, hogy sikerült a csoportosítás! Ha jól oldotta meg a feladatot, akkor lépjen tovább a tananyag feldolgozásában. Amennyiben mégsem, akkor lapozza fel újra a könyv 215. oldalát, a 7.4. ábra segítségével átismételheti a tudnivalókat! A következő anyagrész a vonáselméleteket tárgyalja. Lapozza fel el a tananyag oldalait! Olvasás és értelmezés után most egy feladat megoldását javasoljuk! 2. önellenőrző feladat Csoportosítsa a következő fogalmakat aszerint, hogy Allport vagy Cattel személyiségelméletéhez tartoznak-e. a) 16 alapjellemző b) kardinális tulajdonság c) faktoranalízis d) tulajdonságcsoportok e) másodlagos jellemzők f) tulajdonságlista g) centrális jellemző Ugye, sikerült a csoportosítás? Vesse egybe az Ön megoldását a miénkkel! A tananyag következő része az énképelméletet mutatja be. Olvassa el a könyv oldalait! Egy újabb ellenőrzéssel megbizonyosodhat róla, hogy mindent megértett-e. 22

23 3. önellenőrző feladat Párosítsa az énkép-típusokat a meghatározásokkal! a) aktuális énkép b) ideális énkép c) társadalmi énkép d) ideális társadalmi énkép e) elvárt énkép f) szituációs énkép 1. Amilyennek az egyén szeretné, hogy mások őt lássák. 2. Az egyén énképe egy bizonyos helyzetben. 3. Az egyén valóságos képe önmagáról. 4. Amilyennek az egyén látni szeretné önmagát. 5. Az aktuális és az ideális közötti énkép. 6. Az egyén elképzelése arról, ahogy mások őt látják. Ha megnézi a mi párosításunkat, előfordulhat, hogy azt látja: nem pontosan oldotta meg a feladatot! Ebben az esetben arra kérjük, hogy ismételjen: a tankönyv 222. oldalán található 7.3. táblázat segít Önnek. Lépjünk tovább az anyag feldolgozásában! A következő anyagrész a személyiségmérő eljárásokkal és az érzelmek szerepével foglalkozik. Olvassa el a könyv oldalait! Az ismeretszerzést követően tesztelje tudását két önellenőrző feladattal! 4. önellenőrző feladat Melyik állítás a hamis? a) A márka megszemélyesítése a márkaimázsnak emberi jellemzőkre való átalakítása. b) A márkaszemélyiség a márkaimázs alkategóriája. c) A márkák megszemélyesítése az antropomorfizmus egyik formája. d) A fogyasztók és a márkák közötti kapcsolat nem olyan interaktív, mint a személyek közötti. 5. önellenőrző feladat Egy-egy fogalom teszi igazzá a következő egyenleteket! Egészítse ki őket! öröm + elfogadás = a) b) + bánat = bűntudat előrelátás + c) = agresszió előrelátás + d) = optimizmus e) + félelem = megilletődés Ugye ellenőrizte mindkét megoldást a lecke végén? Gratulálhatunk? 23

24 Befejezés A 4. lecke feldolgozásának végére ért. A következőben a szociálpszichológia oldaláról közelítjük meg a fogyasztói viselkedést, és az attitűd fogalmával ismerkedhet meg. Megoldások 1. megoldás: ösztönén - c), e), f); én - a), b), d), mert az ösztönén jellemzői: a fantázia világában él, a szükségletek azonnali kielégülésére törekszik, az örömelv alapján működik; az én jellemzői: a valóságelv alapján működik, befelé és kifelé irányul, a biztonság érdekli. 2. megoldás: Allport - b), e), f), g); Cattel - a), c), d), mert Allport elméletének fogalmai: kardinális tulajdonság, másodlagos jellemzők, tulajdonságlista, centrális jellemző; Cattel elméletének fogalmai: 16 alapjellemző, faktoranalízis, tulajdonságcsoportok. 3. megoldás: a) - 3; b) - 4; c) - 6; d) - 1); e) - 5; f) - 2, mert az aktuális énkép: az egyén valóságos képe önmagáról; az ideális énkép: amilyennek az egyén látni szeretné önmagát; a társadalmi énkép: az egyén elképzelése arról, ahogy mások őt látják; az ideális társadalmi énkép: amilyennek az egyén szeretné, hogy mások őt lássák; az elvárt énkép: az aktuális és az ideális közötti énkép; a szituációs énkép: az egyén énképe egy bizonyos helyzetben. 4. megoldás a d), mert a fogyasztók és a márkák közötti kapcsolat olyan interaktív, mint a személyek közötti. 5. megoldás: a) szeretet, b) utálat, c) harag, d) öröm, e) meglepetés, mert öröm + elfogadás = szeretet utálat + bánat = bűntudat előrelátás + harag = agresszió előrelátás + öröm = optimizmus meglepetés + félelem = megilletődés 24

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz

BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz Dr. Székely Péter BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz Ez a kalauz 2 tankönyvhöz és egy munkafüzethez készült: Andorka Rudolf:

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Távoktatás Képzési kalauz

Szolnoki Főiskola Távoktatás Képzési kalauz Szolnoki Főiskola Távoktatás Képzési kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Szolnoki Főiskola Távoktatás - Képzési kalauz Távoktatási szerkesztő: Zarka Dénes Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Célcsoportok és marketing

Célcsoportok és marketing 1 Célcsoportok és marketing Mayer Péter TourBo Városlőd gyüttfogyasztók gyüttfogyasztók Értékajánlat gyüttfogyasztók Pozícionálás Márkaépítés Termék Értékesítés Reklám Árazás Értékajánlat gyüttfogyasztók

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint:

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint: 72 órás (egész éves) viselkedésjavító foglalkozás óravázlata Javasolt csoportlétszám 6 fő A foglalkozások kötött vagy kötetlen voltát mindig a foglalkozásvezető határozza meg. 1 1-2. óra Bemutatkozás,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Marketing tantárgyi kalauz

Marketing tantárgyi kalauz dr. Pénzes Ibolya Rózsa Marketing tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Marketing Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvhöz készült: Bauer András Bergács József: Marketing - Aula Kiadó,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz

PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz Boda Tímea PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz Ez a kalauz Fülöp Tamás: Útmutató írásbeli dolgozatok készítéséhez, Szolnoki Főiskola, Szolnok

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához 1 Készült a Bibliográfiai adatfeldolgozás című felsőoktatási tankönyv 1. és 3. kötetének anyagához Összeállította:

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben