Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának évi költségvetéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséhez"

Átírás

1 Előterjesztés a Zsadány Község Önkormányzatának évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján elkészült Önkormányzatunk évi költségvetése. A költségvetés tervezésénél figyelemmel kell lennünk, a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, s ha pénzügyi lehetőségek vannak, akkor lehetséges az önként vállalt feladat ellátása. Amennyiben ez nem vagy csak a kötelező feladatok ellátásának rovására történhet (hiányt gerjeszt), az önként vállalt feladat ellátásáról részben vagy egészben le kell mondanunk. Másrészt pedig az ellátandó feladatoknál visszafogottabb gazdálkodás, takarékosság, nagyobb körültekintés, önmérséklet szükséges, betartva a mindenkori törvényes előírásokat, s ez is megtakarítást eredményezhet. A Zsadány Községi Önkormányzatnak az alábbi intézményei vannak: Zsadány Községi Önkormányzat önállóan működő és önállóan gazdálkodó szerv Zsadány és Geszt Községi önkormányzatok Körjegyzősége önállóan működő és önállóan gazdálkodó szerv Zsadányi Általános Művelődési Központ önállóan működő szerv Napközi Otthonos Konyha önállóan működő szerv A költségvetésünk elkészítésének számszaki megalapozottságát célzó előkészítő munka során minden intézményben áttekintésre került az évvégéig a pénzügyi teljesítés. A tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt: a.) A működésre átvett pénzeszközök között TB támogatásra a védőnői szolgálat, az iskolaegészségügy, és a fogorvosi szolgáltatás finanszírozását terveztük egész évre. b) A helyi adókra vonatkozóan 2011-től csökkent az adófajták száma, megszűnt a vállalkozók kommunális adója. Változik a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó mentesség. c) A kiadási oldal tervezésénél a koncepciót vettük alapul. A személyi juttatások között egyéb jutalmat, béremelést nem terveztünk. d) A munkaadókat terhelő járulékokat a személyi juttatások függvényében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő mértékben kell számításba venni. A munkáltató által fizetendő járulék mértéke 27 % szociális hozzájárulás, a bérek teljes összege után. e) Étkezési jegyek keretében mindenkinek, aki étkezést vesz igénybe Ft juttatást állapítottunk meg és ennek a járulékait. Aki nem veszi igénybe a meleg étkezést Ft Erzsébet utalványt vehet igénybe től a béren kívüli juttatásoknak eltérő mértékűek és fajtájúak az Szja tv. 71. szerint. 1

2 f) A és évi normatíva visszafizetési kötelezettség valamint a évi szeptemberi normatíva kiegészítés (2 035 e Ft): e Ft, amely a jogtalan igénybevétel miatti kamatot is tartalmazza (kb Ft). g) A helyi adók tekintetében a költségvetés óvatosan számol, a tavalyival közel megegyező mértékű bevétel került betervezésre. h) A polgármester úr személyi bérébe betervezésre került a költségtérítése Ft / hó + 27 % járulék, mely bruttó Ft/hó. i) 2012.évre érvényes biztosítások: - Épület, építmény, berendezések Ft / év - autók, gépek Ft / év Cégautóadót kell fizetni IVG Ft/hó JRC Ft/hó Összesen: Ft / év A cégautóadó éves mértéke január 1-től sem változik az önkormányzat részére. j) Önkormányzat, Általános Művelődési Központ és a Konyha intézményeknél betervezett étkezési jegy: bruttó eft. k) Szociális földprogram: 2012-ben is beadtuk a szociális földprogramra a pályázatot, mely keretében 1,5 MFt-ot már megkapott az önkormányzat. Saját forrás: Ft A megítélt támogatás felhasználása: - vetőmag vásárlása - kemikália vásárlása - tárgyi eszközök A szociális földprogram a segélyezés azon formája, ahol az önkormányzat természetbeni támogatást ad a szociálisan rászoruló hátrányos helyzetű családoknak. l) Az utak, járdák felújítására 500 eft-ot terveztünk be. m) A szociális tűzifa támogatás önkormányzati önrész összege eft. n)a kistérségnek fizetendő összeg 6,3 MFt. o) Az önkormányzatnál 1 db laptop és 1 db nyomtató árát terveztük be 150 eft. A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pazarló rendszerét megalapozottabb, az értékteremtő munkát elismerő, egyszerűbben áttekinthető Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. 5 programra pályázott az önkormányzat: - mezőgazdasági program 52 fő - földutak, vízelvezetőárkok rendbetétele 24 fő - közúthálózat javítása 16 fő - téli foglalkoztatás 40 fő - erdészeti program 16 fő 2

3 - méhészeti program 16 fő Ezen pályázatok keretében nem csak a pályázattal kapcsolatos személyi kiadásokat, hanem a dologi kiadásokat is 100%-ban finanszírozzák. Tehát ezek a tételek csökkentik a dologi kiadásokat. A község intézményei már évek óta szoros, fegyelmezett gazdálkodást folytatnak, további elvonás már a szolgáltatás színvonalának csökkenésével járna. I. Általános Művelődési Központ Az alábbi intézmények működnek az ÁMK-án belül: - Általános iskola nappali rendszerű nevelés - Művelődési ház tevékenysége és Közművelődési könyvtári tevékenység - Óvoda - Napközi otthonos nevelés - Biztos Kezdet Gyerekház Állami támogatást ( eft a 13. sz. táblázat mutatja be. Saját bevétel 470 eft (bérleti díj) Személyi juttatások sor tartalmazza az alapilletményt, Pótlékokat (vezetői-, területi-, osztályfőnöki-, munkaközösség vez-, diákönkormvez-, egyéb-), munkavégzéshez kapcsolódó (kiemelkedői munka) 1 fő jubileumi jutalma, 3 fő munkábajárása, étkezési hozzájárulás. A dologi kiadások tervezése a tavalyi teljesítésre épült. A dologi kiadások tartalmazzák az irodaszer-nyomtatvány beszerzés, rezsi (áram, víz, gáz), a szolgáltatások, a karbantartás, kisjavítás, a munkaruha-védőruha, egyéb üzemfenntartási költség, belföldi kiküldetés. Napközi otthonos konyha Állami támogatás összeg: eft, mely az óvoda és általános iskolai étkeztetést tartalmazza. Saját bevétel soron az étkezési díjak befizetése és bérleti díj szerepel. Személyi juttatások sor tartalmazza az alapilletményt, kereset kiegészítést (azaz kompenzációt), Pótlékokat (vezetői-), étkezési hozzájárulást. A dologi kiadások tervezése a tavalyi teljesítésre épült. A dologi kiadások tartalmazzák az élelmiszer beszerzést, rezsit (áram, víz, gáz), a szolgáltatásokat, a karbantartást, kisjavítást, a munkaruha-védőruhát, egyéb üzemfenntartási költséget, egyéb anyagbeszerzést. Összegezve megállapítható, hogy a konyha bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak. 3

4 Zsadány Községi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel: helypénz, bérbeadás, mobil telefon bruttó összegének 20%-a Támogatás értékű mük. bev: TB-től átvett pénzeszköz Személyi juttatások sor tartalmazza az önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalókat (benne a Brigád). Brigádban van 3 fő: az alapilletményt, pótlékokat (vezetői), étkezési hozzájárulást. A dologi kiadások tervezése a tavalyi teljesítésre épült. A dologi kiadások tartalmazza: irodaszer-nyomtatvány beszerzés, rezsi (áram, víz, gáz), a szolgáltatások, a karbantartás, kisjavítás, a munkaruha-védőruha, egyéb üzemfenntartási költség. A fent említett közfoglalkoztatási pályázatok tartalmazzák a dologi kiadások egy részét, amelyet az önkormányzatnak nem kell a saját költségén állnia. Pl. üzemanyag, eszköz Működési célú pe. államháztartáson belülre: orvosi ügyelet műk. hozzájárulása, polgárvédelmi társulás, DAREH műk. hozzájárulás. Támogatásértékű működési kiadás: Zsadány által Körjegyzőség részére működésre átadott pénzeszköz, továbbá Nyugdíjas Egyesület, Sport Egyesület és a Zsadányi Helytörténeti, Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület és az intézményei finanszírozását tartalmazza. Költségvetéssel szembeni kötelezettség: A és évi normatíva visszafizetési kötelezettség, valamint: e Ft, amely a jogtalan igénybevétel miatti kamatot is tartalmazza (kb Ft). Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: 9. sz. melléklet szerint Kamat kiadás: működési célú kamat Intézményi beruházási kiadás: 6. sz. melléklet szerint Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4. sz. melléklet A költségvetési tv 4. sz. melléklete szerint 2011.évtől nem kötelező a fejlesztési beruházási kiadásokat egyensúlyba tervezni. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: magánszemélyek kommunális adója + bérbeadás. A bevétel és kiadás között keletkező hiányt beruházási hitelből vagy pénzmaradványból lehetne finanszírozni. Ebben az esetben, egyensúlyban terveztük. 4

5 Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 5. sz. melléklet Ez a melléklet az intézményi beruházási kiadások nélkül mutatja meg az Önkormányzat bevétel-kiadásait. Int. működési bevételek: Zsadány Községi Önkormányzat Költségvetésének pénzügyi mérlegének I/1. sora. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: Zsadány Községi Önkormányzat Költségvetésének pénzügyi mérlegének I/2. sora. Támogatások, kiegészítések: Zsadány Községi Önkormányzat Költségvetésének pénzügyi mérlegének II. sora. Véglegesen átvett pénzeszköz: Zsadány Községi Önkormányzat Költségvetésének pénzügyi mérlegének IV.sora 4. sz. melléklet 8. sora. Zsadány Községi Önkormányzat Költségvetésének pénzügyi mérlegének Kiadások oldalának sorai intézményi beruházások nélkül. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. sz. melléklet szerint (saját erő) A szociális szférában is megfelelő szinten, a lehetőségekhez mérten biztosítja a rászorultak támogatását az Önkormányzat. A évi költségvetési előirányzatok a szociális kiadások tekintetében az előző évi terv adatok figyelembe vételével kerültek összeállításra, Csak az Önkormányzat által kifizetett önrész kerül kimutatásra. Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, bérpótló juttatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés. Rendszeres szoc. pénzbeli ellátás: - közgyógy 80 eft - mosoda eft Összesen: eft Rendszeres pb. ellátás: - tankönyvtámogatás eft - Bursa Hungarica 500 eft - ösztöndíj közép-felsőoktatásban résztvevőknek 149 eft Összesen: eft Eseti pb ellátás: - beiskolázási támogatás eft - védőoltás 525 eft 5

6 - születési támogatás 300 eft - rászorultságtól függő (bizottság által megáll) eft - kezdő lakáshoz jutás támogatása 780 eft - pénzintézeti tevékenységeknek nem minősülő szoc. kölcsön 800 eft - polgármester által adott segély eft - Összesen: eft Az 1. számú mellékletben kimutatjuk a évi terv adatok bevételi és kiadási számait, melyek az önkormányzat, konyha, ÁMK és a körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összegét mutatja. Önkormányzat saját: - költségvetési bevételi főösszeg eft - költségvetési kiadási főösszeg eft Általános Művelődési Központ - költségvetési bevételi főösszeg eft - költségvetési kiadási főösszeg eft Amely tartalmazza a Napközi Otthonos Konyhát, mivel a konyhának január 1-én még nem volt törzskönyve. (13. sz. melléklet) Zsadány és Geszt Községek Körjegyzősége - költségvetési bevételi főösszeg eft - költségvetési kiadási főösszeg eft A Képviselő Testület elé terjesztett évi költségvetési tervezetben költségvetési bevételi főösszege eft, költségvetési kiadási főösszege eft, a költségvetési hiány összege eft. A költségvetési hiány finanszírozására előző évi pénzmaradványt igénybe lehet venni, melynek számszaki összege a zárszámadás elkészülése nélkül nem tudható, ezáltal nem lett a költségvetési hiányt módosító költségvetési bevételként elszámolva évtől a működési hiányt folyószámlahitellel illetve az ÖNHIKI pályázaton nyert összeggel lehet finanszírozni. Az intézmények költségvetési bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak, ugyanis a keletkező hiányt az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Ezért az önkormányzat költségvetésében felmerülő hiány megegyezik az összevont hiánnyal. Tisztelt Képviselő-testület! A községi önkormányzat gazdálkodása biztonságának megtartása érdekében törekednünk kell arra, hogy a hiány finanszírozását szolgáló folyószámlahitel nagysága a évi szinthez képest ne növekedjen. A fentebb leírtak alapján kérem a tisztelt testületet az előterjesztés megtárgyalására, a költségvetésnél figyelembe veendő irányelvek, célok rangsorának meghatározására és elfogadására. 6

7 A költségvetési rendelet tervezet- és a megalapozó számítások- az előző évben szokásos egyeztetésre került az önállóan működő intézmények vezetőivel (óvoda, iskola, konyha). Az egyeztetések során a Képviselő-testületi rendeletek, határozatok betartásával kialakított álláspontot tükrözi a beterjesztett költségvetés. Az előterjesztésben a beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti kiadások előirányzata a 6. és 7. sz. mellékletben részletesen megtalálhatóak. A még hiányzó fejlesztési összegeket pénzmaradványból, támogatási forrásból, és a testületi döntés alapján hitelből valósítjuk meg. A 2011.évi CXCIV sz. Magyarország gazdasági stabilitásról szóló törvény alapján működési hiány fedezetére csak az ÖNHIKI pályázaton nyert összeget illetve likvid hitel összegét lehet fordítani. Tehát évtől a évi CLXXXIX Ötv. szerint nem lehet működési hiányt tervezni, de évben, mivel a költségvetési törvényben még szerepel az ÖNHIKI pályázat még lehet működési hiányt tervezni a fenti feltételekkel. Amennyiben az ÖNHIKI pályázaton nem nyeri el azt az összeget, melyet megpályázott, módosítania kell a költségvetést. Beruházásokra felvett hitelt csak a Kormány engedélyével vehet fel az önkormányzat. A évi CXCV. tv.(áht.) 23 (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint évtől elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ÁMK, Konyha) költségvetési bevételei és kiadásai. Az önállóan működő, ill. önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek külön költségvetése és beszámolója van ettől az évtől, tehát elkülönül az önkormányzatétól és gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni. Ezen feltételek érvényesek a helyi nemzetiségi önkormányzatokra is. Minden intézménynek önálló fizetési számlát kell nyitnia és önálló adószámot kell kérnie. Az intézménnyel kapcsolatosan felmerülő kifizetéseket és bevételeket az önálló fizetési számláján kell lebonyolítania. Az intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, ill. adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeket, munkamegosztási megállapodás alapján, a körjegyzőség végzi Kérjük, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg. Zsadány, február 10. Dudás Árpád polgármester sk. 7

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK I N D O K O L Á S A Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet elemzése során megállapíthatjuk, hogy Önkormányzatunk 2012-ben

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása Sorszám: III/1. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező Valamennyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete Érintett osztályvezető Gazdálkodási osztályvezető Szervezés aláírás dátum Jegyző Polgármester Előterjesztés száma: /2015. Előterjesztő: Gromon István polgármester Előterjesztést készítette: Schauer Andrea

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

I.Fejezet. A rendelet hatálya

I.Fejezet. A rendelet hatálya Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(III. 05.) önkormányzati rendelete Zalalövő Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Zalalövő Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben