Kandó Téri Általános Iskola Előadó: Csóriánné Áj Margit Jó gyakorlat: Te is lehetsz csillag! Az én hetem program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kandó Téri Általános Iskola Előadó: Csóriánné Áj Margit Jó gyakorlat: Te is lehetsz csillag! Az én hetem program"

Átírás

1 Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Előadó: Tóthné Kővári Csilla Jó gyakorlat: Angyalkert Tehetséggondozás hagyományőrző népi gyermekjátékokkal A XVIII. kerület 20 óvodájának 4 éve működő jó gyakorlata az Angyalkert hagyományőrző népi játszó. A Bókay Kertben 14 sátorban két két óvoda dolgozik össze egy hagyományőrző népi játék levezetésében. A megrendezésre kerülő program célja, az óvodapedagógusok kreatív, innovatív gondolkodásának eredményeként megalkotott, a magyar népi hagyományokra épülő játékok felelevenítése, újragondolása, amely lehetőséget teremt a gyermekek önfeledt, örömöt adó játéktárának bővítéséhez, miközben megmutatkozási lehetőséget ad a tehetséges gyermekek képességeiknek szárnyalására. A népi játékok megjelenése mellet kézműves tevékenységek, népzenei hangszereket és dallamokat bemutató táncház, bábozás segíti a kreatív gondolkodás, a szabad önkifejezés, az identitástudat és mozgáskultúra, valamint a kifejezőkészség fejlődését. A bemutatásra kerülő Jó gyakorlat példaértékű szerveződés, melyben megmutatkozik a 20 óvoda óvodapedagógusainak együttes gondolkodása, önkéntes kreatív munkája, a gyermekek mindenek felett álló érdekének a hangsúlyozásával az egyéniség és az egyéni fejlődési, fejlesztési lehetőség tiszteletben tartása. Kandó Téri Általános Iskola Előadó: Csóriánné Áj Margit Jó gyakorlat: Te is lehetsz csillag! Az én hetem program A program nem köthető konkrét tanórához, hanem a szabadidős tevékenységekhez kapcsolható, tanórán kívüli foglalkozásokon alkalmazható. Mivel rendkívül változatos tevékenységformákat takar, ezért a gyerekek sokoldalú képesség és készségfejlesztése, nevelése valósul meg a projekt során. Pl. anyanyelvi és dramatikus képességfejlesztés, kézügyesség fejlesztése, együttműködési és döntési képesség fejlesztése, problémamegoldás, zenei műveltség, mozgáskultúra, értékelés és önértékelés, kritikai és esztétikai érzék fejlesztése. Nevel az egymás iránti tiszteletre, a toleranciára, buzdít egymás jobb megismerésére. Közösséget és családi összetartozást egyaránt erősít, fejleszt. Ált. isk. 3. osztályától alkalmazható délután a napköziben vagy az iskolaotthonban.

2 Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Előadó: Tajti Mária Jó gyakorlat: Tehetséggondozás a PÁLCIKÁS módszerrel (alsó tagozat) A tehetséggyanús gyerekek ismérve, hogy intelligensek, sokat olvasnak, kreatívak, és szeretnek önállóan dolgozni. A PÁLCIKÁS módszer egy olyan olvasástanítási módszer, mely alkalmas arra, hogy a gyerekek meglévő tudására alapozva, differenciált feladatokon keresztül, viszonylag hamar sikerélményhez juttassa a tanulókat az olvasás és szövegértés terén. Az olvasottak jelentését ötletes rajzokkal ábrázolják, mely lehetőséget biztosít rajzkészségük fejlesztéséhez is. Kandó Téri Általános Iskola Előadó: Kiss Éva Mária Jó gyakorlat: Tehetségek felkutatása és gondozása a magyar órákon A kiemelt területek: a szóbeli szövegalkotás, a véleményalkotás, az érvelés, a kreatív szövegalkotás, a logikus gondolkodás, a szövegértés, az ok-okozati összefüggések felismerése, az érzelmek árnyalt megfogalmazásának képessége. A tevékenységek során - fejlődik a gyermekek beszéd- és kifejezőkészsége, anyanyelvi kompetenciájuk, - bővül a szókincsük, nyelvi kifejezőkészségük, - fejlődik a fantáziájuk, kommunikációs képességük; a kreatív gondolkodásuk, - figyelmük, koncentrációjuk erősödik, - egymás elfogadása, a tolerancia szinte észrevétlenül válik természetessé a számukra. A drámajátékok és a kommunikációs helyzetgyakorlatok segítségével élménydússá válik a tanítási óra. A tanulók felszabadultabbak, könnyebben megnyílnak, a visszahúzódó gyerek is képes szorongás nélkül részt venni a munkában. Észrevétlenül derülhet ki egyikrőlmásikról, hogy tehetséges színész, riporter, előadó. A szociálisan éretlen gyerek is megtanulja, hogyan kell közösségben élni másokra is odafigyelve.

3 Kassa Utcai Általános Iskola Előadó: Vladár István, Farkas Ágnes Jó gyakorlat: Tehetséggondozás emelt szintű testnevelési programmal 2, Értelemszerűen főleg a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódik 3, Alkalmazás színtere egyrészt a tanítási óra, másrészt tanórán kívüli foglalkozások. 4, Ezzel a tevékenységgel fejleszthetők úgy a fizikai, mint az értelmi képességek. 5, A program minden egészséges tanuló számára javasolható sportági preferenciák nélkül is. Bókay Árpád Általános Iskola Előadó: Krakkerné Berki Hajnalka Jó gyakorlat: Természeti tehetség fejlesztésének módszerei Jó gyakorlatok címe: Környezettudatosságra nevelő Oktatócsomag A környezettudatos Oktatócsomag játékos formában dolgozza fel a fenntartható életmódra nevelést, a helyes környezeti- és életmód szokások kialakítását. Alkalmazásánál ajánlott korosztály: ált. iskola 4-6. osztály Alkalmazása tantárgytól független, feladatai felölelik valamennyi kompetenciaterületet, fejlesztik a tanulók együttműködő készségét, a kooperatív tanulási technikát. A gyerekek a játékos feladatok megoldása közben a tudatos képességfejlesztést észre sem veszik, hiszen a különböző típusú rejtvényfejtés, a kísérletezés, a barkácsolás, a helyes feladatmegoldásokért a matricagyűjtés számukra izgalmas kaland.

4 Bókay Árpád Általános Iskola Előadó: Suszter Balázs Jó gyakorlat: Egyéni ütemezésű tanulás informatikai eszközökkel támogatva Olyan rendszert építettünk ki az ILIAS e-learning nyílt forráskódú tananyagfejlesztő program segítségével a saját ütemű tanuláshoz, amely különösebb anyagi ráfordítás és technikai nehézség nélkül üzembe helyezhető, működtethető. A tehetséges tanulóknak nagyobb szabadságot biztosít, a lassabban haladóknak sok támogatást nyújt. Felhasználható informatikaórákon, szakkörökön és más tanórákon is gyakorlati és elméleti ismeretek feldolgozására. Könnyen lehet differenciálni, és öndifferenciálásra lehetőséget adni. Nem jelent nehézséget osztálykeretben gyorsítani, gazdagítani, dúsítani sem. A tehetséggondozásban éppen ezért kiemelkedő szerepe lehet, mégsem kell az iskolát sarkaiból kifordítani. Gulner Gyula Általános Iskola Előadó: Molnárné Posta Júlia Jó gyakorlat: Komplex Művészeti Nevelés napköziben kiterjeszthetően 1-4. évfolyamra Célcsoport: alsó tagozatosok Kapcsolódó területek: Ének-zene, tánc- és mozgásművészet, vizuális kultúra, dráma- és bábjáték A program célja: Kideríteni, ki és melyik művészeti területen kiemelkedő, tehetséges

5 Kastélydombi Általános Iskola Előadó: Véghely Tamásné Jó gyakorlat: Kezedben a jövő Differenciált segítség a pályaválasztáshoz A TÁMOP programon belül kialakított jó gyakorlat szolgálja a szociális kompetenciák erősítését, nemzedékek egymáshoz közelítését, a hagyományőrzést, és a jövőkép építését. Előadók: Petrányiné Pertik Mária és Lázárné Szabó Szilvia Kiállítás háziasszonya: Huszárik Erika Speciális Oktató és Fejlesztő Intézet Előadó: Sikari Éva Jó gyakorlat: Tehetséggondozás egyéni foglalkozások keretében különböző technikákkal Sikari Éva vagyok, a SOFIban dolgozom szakoktatóként. Foglalkozásain k folyamán sokféle kézművestevékenységgel ismertetjük meg tanulóinkat, ezek közül az eg yik a selyemfestés, ami nemcsak a technikai fejlődésről szól, hanem a szépérzéket, kreativit ást, finommotorikát és mindezek mellett a személyiséget is fejleszti. Sajátos nevelési igényű gyermekeket és fiatalokat oktatunk, nevelünk, és készítjük fel őket arra, mikor már részben vagy teljesen önállóan kell me gállni saját lábukon. Célunk az is, hogy ezek az ismeretek és tapasztalatok tartósan épüljenek be mindennapjaikba, és közben örömüket is leljék a hétköznapi tevékenységük során. A bennük rejlő képességek és korlátok figyelembevételével igyekszünk kibontakoztatni tehetségüket.

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. Az intézmény adatai... 5 4. Küldetésnyilatkozat... 7 5. Nevelési program... 8 5.1. Pedagógiai

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013.

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013. Tartalomjegyzék 1. Elvek, célok, funkciók... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek:... 3 1.2. Az iskola alapvető céljai... 3 1.3. Az iskola legfontosabb feladatai... 3 2. A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Gimnázium, Általános

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Szentes,

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program 2015 Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Pedagógiai program 2015. TARTALOM 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013.

TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013. TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013. 2 Intézményünk neve: Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR Intézményünk címe: 1062 Budapest, Lendvay u. 24. Intézményünk elérhetőségei: Telefon/FAX 06-1/353-1605

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 1 1. HELYZETELEMZÉS:... 3 1.1. A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története:... 3 1.2.

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben