23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA Analitikus program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program"

Átírás

1 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam címe: Népzene Néptánc Kézművesség, mint kommunikációs eszköztár 2. Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók és tanárok 3. Időpont: július 5. (vasárnap, érkezés napja) július 11. (szombat, elutazás napja) 4. Időtartam: 30 tanítási óra 2 óra kötelező értékelés, 10 óra szakmai kirándulás/egyéni felkészülés a záró értékelésre 5. Helyszín:, a Kallós Zoltán Alapítvány Oktatási- és Szórványkollégiuma 6. Indoklás: A népi kultúra szerves része a nemzeti kultúrának. Ismerete és különböző komponenseinek, elemeinek alkalmazása nincs szakhoz vagy oktatási szinthez kötve. A pedagógusok tudatában kell legyenek annak a ténynek, hogy az általuk nevelt generációknak nemzetfenntartó funkciója lesz. Ezt kell megfelelő identitástudati töltettel ellátni. A népzene-néptánc-kézművesség szekciónak a szükségességét bizonyítja a magyar népi kultúrának a táncház-mozgalom előidézte növekvő népszerűsége, az egyre növekvő igény a kézműves tevékenységek és alkotások iránt, és az a kötelességtudat, ami az erdélyi magyar pedagógustársadalmat jellemzi és kell jellemeznie autentikus kultúrája megőrzésében, annak áthagyományozásában, ezáltal pedig identitástudata megerősítésében, ami az általa nevelt generációk számára meghatározó jellegű. Az iskolai tevékenységekbe sokszínűen és sokrétűen be lehet építeni a népi kultúrához kötődő tevékenységek, szokások, hagyományok egyes elemeit, ami által a tanóra színesebb, tartalmasabb lehet. Ezek a tevékenységek ugyanakkor hozzájárulnak a tanulók személyiségfejlesztéséhez. 7. A program célja: a népi / népnemzeti kultúra zenei-, ének és mozgáskultúrával kapcsolatos egyes elemeinek bemutatása, megismertetése, alkalmaztatása a tanfolyamon résztvevő pedagógusokkal, illetve alkalmazási lehetőségeinek felvázolása, olyan szinten, amely lehetővé teszi a későbbiek során az elsajátított anyag integrálását az oktatási- nevelési folyamat különböző szintjein, óvodai, iskolai vagy iskolán kívüli tevékenységek keretén belül. 8. Fejlesztendő kompetenciák: - Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése - A tanulók személyiségfejlesztése - Tantervi- és szaktárgyi tudás integrálása - A pedagógiai folyamat tervezése - A tanulási folyamat szervezése és irányítása - Szakmai együttműködés és kommunikáció - A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése.

2 9. A képzés rövid tartalma, alkalmazott módszerek: Előadások: -A népművészeti értékek helye és fontossága az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben. - A tanfolyam kézműves tevékenységeinek elméleti alapjai 1-1 óra / tevékenység. -A mezőségi népdalok és a táncdialektus. Gyakorlati tevékenységek: - Mezőségi népdalok Kallós Zoltán gyűjtéséből. - A Kárpát-medence különböző tájegységeinek gyermekdalai. - Kézműves-tevékenységek: - agyagozás/korongolás - gyöngyfűzés - nemezelés / bábukészítés - Népi játékok és játszóházvezetés. - Mezőségi, felcsíki, dunántúli és moldvai népi táncok. - Kallós Zoltán magángyűjteménye. Múzeumlátogatás - Tanulmányi kirándulás a Mezőségre. Alkalmazott módszerek: előadás, konzultáció, bemutatás, megfigyelés, saját élményű mozgástréning, önálló munka, sajátélményű tanulás. 10. Kötelező jelenlét: előadásokon, szemináriumokon és gyakorlati foglalkozásokon min. 80%-os jelenlét kötelező. 11. Az értékelés módja: - Portfólió készítése a tanfolyamon alkalmazott anyagokból és bemutatása a tanfolyam végén. - Egy tanóra megtervezése a tanult módszerek alkalmazásával és bemutatása a csoport előtt (maximum 5 perc), majd leadása. Véleményalkotás, építő jellegű kritika a bemutatott munkákról. 12. A program hely- és eszközigénye: -előadóterem / konferenciaterem - kézműves tevékenységek megtartására alkalmas termek - játszóházi, népi gyermekjátékok és néptánc oktatására alkalmas terem - Kézműves tevékenységekhez (bútorfestés, agyagozás / korongolás, nemezelés, gyöngyfűzés) szükséges anyagok.

3 B. Humánerőforrás 1. Előadók/foglalkozásvezetők: Ssz. Név Alapképzettség Jelenlegi munkahelye Beosztás 1. Kallós Zoltán etnográfus Kallós Zoltán Alapítvány, etnográfus 2. Tálas Ágnes óvodapedagógus, Hagyományok Háza, szakelőadó néptáncos szakelőadó Budapest 3. Kiss Zsolt filozófia tanár Kallós Zoltán Alapítvány, szakelőadó 4. Sántha Emőke magyar-néprajz Román Rádió Kolozsvári műsorvezető tanár Területi Stúdiója 5. Butuza Mária tanító 1.Sz. Általános Iskola, tanító Katalin Szamosújvár 6. Végh Éva magyar-néprajz Kallós Zoltán Alapítvány, muzeológus tanár 2.Programszervező: Szabó Gábor T: ;

4 BNYA-2015 A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán NÉPZENE-NÉPTÁNC-KÉZMŰVESSÉG, Kallós Zoltán Alapítvány Oktatási- és Szórványközpontja 2015.július 6. július 11. (előhét) Dátum Délelőtt Délután Ünnepélyes megnyitó A Népzene-néptánc-kézművesség szekció programjának ismertetése Mezőségi és moldvai táncok (Tálas Ágnes, Kiss július A Mezőség népművészete Kallós Zoltán Zsolt) (hétfő) etnográfus előadása Kallós Zoltán néprajzi gyűjteménye Múzeumlátogatás (Kallós Zoltán, Balázs- Bécsi Gyöngyi) július 7. (kedd) 9 13 Népi gyermekjátékok elmélet és gyakorlat (Tálas Ágnes) Mezőségi és moldvai táncok (Tálas Ágnes, Kiss Zsolt) július 8. (szerda) Tanulmányi kirándulás a Mezőségre 2015.július 9. (csütörtök) agyagozás/korongolás (Butuza Mária Katalin) agyagozás/korongolás (Butuza Mária Katalin) július 10 (péntek) 9 13 Népi gyermekjátékok elmélet és gyakorlat (Tálas Ágnes) agyagozás/korongolás (Butuza Mária

5 Játszóházvezetés (Tálas Ágnes) Katalin) július 12. (szombat) 9 Elutazás A kézműves munkák kiállítása. Értékelés. A tanfolyam értékelése és zárása. Ebédszünet: A köztes szünetek idejét az előadók a hallgatókkal közösen döntik el. Programszervező: Szabó Gábor