SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12"

Átírás

1 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

2 Dokumentum adatok Szerző: Hartyányi Mária Verzió: publikált Téma: Szükségletelemzés WP: WP2 Dátum: 2012 április Dokumentum típus: Termék File: Szükségletelemzés T H H.do Lektor: Farkas óbert Termékazonosító: R6 Célcsoport: Partnerek, képzők, képzésfejlesztők Copyright SME 2 Konzorcium 2/12

3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Tevékenység szerinti megoszlás Tanulás - továbbképzés KT eszközök használata Humánerőforrás menedzsment Tudásmenedzsment Projektmenedzsment Online marketing Összegzés Copyright SME 2 Konzorcium 3/12

4 1 Bevezetés Mennyire ismerik és alkalmazzák a napi munkájukban az informatikai eszközöket, különösen pedig az ingyenes szoftvereket, web 2.0-ás eszközöket európai kis- és középvállalkozók? Van-e lehetőségük, idejük arra, hogy informatikai továbbképzésben vegyenek részt? Ha igen, akkor melyik számukra a legalkalmasabb tanulási forma? Kapnak-e támogatást a tanuláshoz a égüktől? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ az SME 2.0 Leonardo projekthez kap solódó internetes felmérésben, amelyben 92 magyar és 33 olasz ég alkalmazottja, tulajdonosa vett részt. A kérdőívek most is elérhetőek angol, olasz és magyar nyelven a weboldalon. A felmérés nem reprezentatív, messzemenő következtetések megfogalmazására nem alkalmas, de az adatok néhány ponton igen sak elgondolkodtatóak. A kérdőívet mindkét országban túlnyomórészt mikró vállalkozások töltötték ki: jelentős többségüknél az éves forgalom mindkét országban 2 mill EUR alatt marad, az alkalmazottak száma pedig kevesebb mint tíz. A kitöltő személyek mintegy fele mindkét országban maga a égtulajdonos. Copyright SME 2 Konzorcium 4/12

5 2 Tevékenység szerinti megoszlás A tevékenységi területek közül mindkét országban a leggyakoribbak az oktatás, kereskedelem, taná sadás, a szolgáltatóipar és az informatika, de ez utóbbi nálunk sak 12%, míg az olaszoknál ez 52%. Az utóbbi miatt az informatikai felszereltségre és az informatikai kompeten iákra vonatkozó kérdésekre kapott adatokat nem nagyon érdemes összehasonlítani, nem meglepő például, hogy az infokommuniká iós eszközökkel való felszereltség terén az olasz - túlnyomórészt T szektorban működő égek határozottan jobb helyzetben vannak, mint a hazai kisvállalkozók. Hasonlóan, az online megjelenésre vonatkozó adatokat is országonként külön-külön érdemes értelmezni. Az olasz (felerészt T égek) égek 94%-a, míg a magyarok 3%-a rendelkezik saját internetes oldallal, amit az olaszoknál 58%-ban saját alkalmazott készít, míg a magyar égeknél ugyanez az arány 40%. A weboldal karbantartását mindkét országban többnyire a ég valamelyik munkatársa végzi (olaszoknál 93%, magyaroknál 74% az arány). A weboldal tartalmának frissítése az olasz égek 79%-nál mindössze néhány órát vesz igénybe, ugyanez az érték a magyar égeknel 52%, a maradék 48% esetében ez több napig, sőt 10%-uknál egy vagy több hétig is eltarthat. 3 Tanulás - továbbképzés Arra a kérdésre, hogy "Milyen gyakran van a cégnél belső informatikai továbbképzés?", az olasz válaszadók 21%-a míg a magyarok 71% választotta a "soha" op iót. A két ország között olyan éles a különbség, amit még az sem igazán szépít, hogy az olasz égek 54%-a az IT szektorban dolgozik. A "Hogyan tanul szívesen?" kérdésre a magyar válaszadók 37%-ka jelölte meg a "Munkaidőben, kollegáktól" lehetőséget, míg az olaszoknál ez az arány 20%-kal magasabb, 57%. Mindkét országban kedvelt a "Szabadidőben az interneten való önálló tanulás": az olaszoknál 4%, itthon 57%. Munkaidőben az olaszok 54%-a, a magyarok 41%-ka használja (használhatja?) az internetet tanulásra. A szervezett, internetes kurzusok szintén az olaszoknál népszerűbbek, az eltérés 10% az olaszok javára. "Milyen mértékben (milyen eszközökkel) támogatja a cég az informatikai továbbképzést?" kérdésre adott válaszok tekintetében meglehetősen nagy a két ország vállalkozásai közötti eltérés. Az egyes Copyright SME 2 Konzorcium 5/12

6 kérdésekre adható válaszokban magyar felmérésben három, az olaszoknál öt szintet lehetett megjelölni, az alábbiak szerint: Magyarország A égvezetés fontosnak tartja, hogy a munkatársak magas szinten használni tudják munkájukhoz a számítógépet/internetet A ég pénzügyi támogatást nyújt a munkatársak informatikai továbbképzéséhez A ég munkaidőkedvezménnyel támogatja az informatikai továbbképzést A színek jelentése balról jobbra: egyáltalán nem, alkalmanként, teljes mértékben Copyright SME 2 Konzorcium 6/12

7 Olaszország A égvezetés fontosnak tartja, hogy a munkatársak magas szinten használni tudják munkájukhoz a számítógépet/internetet A ég pénzügyi támogatást nyújt a munkatársak informatikai továbbképzéséhez A ég munkaidőkedvezménnyel támogatja az informatikai továbbképzést A színek jelentése balról jobbra: egyáltalán nem, alkalmanként, jelentősen, nagy mértékben, teljes mértékben A magyar adatokat szemléltető grafikon piros sávjai önmagukban sokatmondóak: a hazai kisvállalkozások jelentős többsége (92-ből 5) sem munkaidő kedvezménnyel, sem anyagilag (92- ből 55) nem támogatja dolgozói informatikai továbbképzését! Copyright SME 2 Konzorcium 7/12

8 4 IKT eszközök használata A következő kérdés soportban arra kerestünk választ, hogy mennyire jellemző a szoftverhasználat a projekt menedzsment, online marketing, humánerőforrás és tudásmenedzsment terén. Látszólag sak egy területen van szembetűnő (23%) különbség: a hazai KKV-k mindössze egynegyede mondja azt, hogy valamilyen informatikai eszközt használ a ége a humánerőforrás menedzsment éllal, ez az arány az olaszoknál 48%. Azonban ha megnézzük a következő, részletező kérdésekre adott válaszok adatait, számos érdekes és tanulságos következtetésre juthatunk. 4.1 Humánerőforrás menedzsment (1) Az olasz válaszadók mindössze 18%-a mondja azt, hogy a ég semmilyen informatikai eszközt nem használ a képzési szükségletek felmérésére, a magyaroknál ugyanez az arány 71% (2) gyan sak 18% az olaszoknál a nemleges válasz arra a kérdésre, hogy használnak-e valamilyen szoftveres rendszerező eszközt arra, hogy a munkatársak által felhalmozott tudás és képességek láthatóvá váljanak, a ég érdekében hasznosuljanak. A magyar KKV-ék nemleges válaszának aránya: 76%. 4.2 Tudásmenedzsment (1) Az olasz válaszadók 21%-a mondja, hogy a ég semmilyen T eszközt nem alkalmaz a munkatársak közötti tudás sere, tudásmegosztás támogatására, a magyaroknál ez az arány 52% (2) smét egy kiugró különbség a következő kérdésre adott válaszokban: "Használnak-e IT eszközt a cég tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó tudásanyag azonosítására?" Olaszoknál 24%, magyaroknál 92% a nemleges válasz! (3) "Használ-e a cég IT eszközt a tevékenységéhez kapcsolódó tudásanyag munkatársak által elérhető, közös adatbázisba szervezésére?" Az olaszoknál 27%, a magyaroknál 72% a nemleges válaszok aránya. (4) "Használ-e a cég olyan IT eszközt, amely segíti a közös tudás újrahasznosítását csökkentve a dupla-munkák számát?" Az olaszoknál 24%, a magyaroknál 79% a nemleges válaszok aránya. Copyright SME 2 Konzorcium 8/12

9 4.3 Projektmenedzsment (1) Az olasz válaszadók 3%-a (!) mondja, hogy a ég nem alkalmaz olyan T eszközt amely támogatná azt, hogy egy projekt a tervezett ütemezés szerint haladjon. A magyaroknál ez az arány 62%. (2) Az olasz válaszadók 6%-a (!) mondja, hogy a ég nem használ olyan T eszközt, amely támogatja azt, hogy egy projekt eredménye/ terméke megfeleljen a tervezett minőségnek. A magyaroknál ez az arány 81%. (3) Az olasz válaszadók 24%-a mondja, hogy nem használnak olyan T eszközt, amely támogatná, hogy a projektek egy egységes eljárást szerint valósuljanak meg. A magyaroknál ez az arány 79%. (4) Az olasz válaszadók 18%-a mondja, hogy nem használnak T eszközt arra, hogy a projektek megvalósításának lépései átláthatóak és követhetőek legyenek. A magyaroknál ez az arány %. 4.4 Online marketing (1) Az olasz válaszadók 18%-a mondja, hogy a ég nem használ T eszközt arra, hogy a vevőktől, fogyasztóktól visszejelzést gyűjtsön, a magyaroknál ez az arány 70%. (2) Az olaszoknál mindössze 12% azok aránya, akik nem használnak T eszközt a marketing stratégia kidolgozásához, a magyaroknál ez az arány 0%. (3) Az olasz válaszok 12%-a szerint a ég nem használ T eszközt arra, hogy a böngészők találati listáján a ég termékei/szolgáltatásai minél előrébb legyenek, a magyaroknál ez az arány %. Az online kommuniká iós eszközök használata tekintetében szintén nagy különbségek mutatkoznak: a fórum, a Skype és MSN használatánál mintegy 20%-kal erősebbek az olaszok, és különösen kiugró az eltérés a videókonferen ia esetében, amit az olasz égek 1%-a használ, míg itthon mindössze a égek 1 %-a. Copyright SME 2 Konzorcium 9/12

10 A következő kérdés soport az ingyenes, web 2.0-ás eszközök éges alkalmazásaira vonatkozott. A közösségi alkalmazások és média-megosztó oldalak esetén nin s nagy különbség, figyelemre méltó viszont az, hogy az elearning szolgáltatások égbeli alkalmazását az olaszoknál 44%- kal többen jelölték meg a magyarok. Az ingyenes, web 2.0-ás marketing eszközként illetve a tudásmegosztásban a Twitter és a Linked n használatában van határozott különbség, az előzőnél 1 %, az utóbbinál 34% az olaszok javára. Fogalomtérkép (például MindMap) E-learning rendszer/szolgáltatás (például Moodle) Közösségi alkalmazás (például Fa ebook) Közösségi média-megosztó oldalak (például Youtube) Blog szolgáltatás (például Wordpress, Blogger) Közösségi könyvjelző (például Diigo) Kérdőív/felmérés készítő program Statisztikai elemző alkalmazás Ügyfélkap solat-menedzsment (CRM) szoftver Wiki alkalmazások Színek jelentése balról jobbra Magyarország Copyright SME 2 Konzorcium 10/12

11 Fogalomtérkép (például MindMap) Olaszország E-learning rendszer/szolgáltatás (például Moodle) Közösségi alkalmazás (például Fa ebook) Közösségi média-megosztó oldalak (például Youtube) Blog szolgáltatás (például Wordpress, Blogger) Közösségi könyvjelző (például Diigo) Kérdőív/felmérés készítő program Statisztikai elemző alkalmazás Ügyfélkap solat-menedzsment (CRM) szoftver Wiki alkalmazások Színek jelentése balról jobbra: igen, nem, nem tudom tolsóként azt kértük, hogy a válaszadók jelezzék, ha szívesen részt vennének egy ingyenes, online képzés az érintett témakörökben. Az olasz válaszadók 83%-a, míg a magyarok %-a válaszolt "igen"-nel. 5 Összegzés Az adatok szerint az informá iós társadalom elvárásaihoz való alkalmazkodás tekintetében az olaszok erőteljesen nyerésre állnak velünk szemben. Elképzelhető, hogy a kép egy ki sit torz amiatt, hogy a kérdőívet kitöltő olasz égek fele az T szerktorhoz tartozik. Sajnos azonban ez az eredmény akkor sem lenne pozitív, ha mondjuk az olasz adatokat "felére" sökkentenénk. A szektor-független (például a képzésekre vonatkozó) kérdéseknél is igen nagy az eltérés, sőt itt tapasztalhatóak a legnagyobb különbségek. gen kis valószínűséggel tévedünk, ha levonjuk azt következtetést, hogy a megkérdezett olasz égek esetén a képzés sokkal természetesebb része a munkahelyi gyakorlatnak, mint nálunk. Az SME 2.0 projekt a magyar KKV-k helyzetén a problémás területeken egy ki si, de hatásos lépéssel szeretne javítani. További informá iók: Copyright SME 2 Konzorcium 11/12

12 Az olasz felmérés eredményeinek részletes elemzése angol nyelven (Pierfranco Ravotto, AICA) A magyar felmérés eredményeinek részletes elemzése angol nyelven (Hartyányi Mária, P OMPT) Gödöllő, június 15. Copyright SME 2 Konzorcium 12/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

KURZUSTERVEZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

KURZUSTERVEZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK Leonardo da Vinci Innováció Transzfer LLP-LDV-TOI-2011-HU-012 KKV 2.0 Kis- és középvállalkozások proaktív üzletmenedzsment hálózata KURZUSTERVEZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK A gazdasági környezet elmúlt

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS 110 KITÖLTÖTT KÉRDŐÍV ALAPJÁN LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER

SZÜKSÉGLETELEMZÉS 110 KITÖLTÖTT KÉRDŐÍV ALAPJÁN LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS 110 KITÖLTÖTT KÉRDŐÍV ALAPJÁN Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit

Részletesebben

KURZUSÉRTÉKELÉS VALIDÁCIÓS JELENTÉS LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/35

KURZUSÉRTÉKELÉS VALIDÁCIÓS JELENTÉS LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/35 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER KURZUSÉRTÉKELÉS VALIDÁCIÓS JELENTÉS Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. A helyi önkormányzatok Internet-használati szokásai 2001. 3. negyedév Virtuális Térfigyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 3. Készült

Részletesebben

Leonardo da Vinci Innovációtranszfer. SME 2.0 Modulok, tematikák

Leonardo da Vinci Innovációtranszfer. SME 2.0 Modulok, tematikák Leonardo da Vinci Innovációtranszfer LLP-LDV-TOI-2011-HU-012 SME 2.0 Modulok, tematikák A gazdasági környezet elmúlt években tapasztalható változásai (mint a globalizáció, a fogyasztó és szolgáltató közötti

Részletesebben

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS 2013 Copyright @ 2013 WebShop-Experts Kft. Minden jog fenntartva. A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével, és a szerző előzetes jóváhagyásával idézhetőek. Címünk:

Részletesebben

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Szolgáltató állam, e- közigazgatás, és az e- önkormányzatok létrejötte Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 13. Készült

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI Dr. Huszák Loretta Mészáros Eleonóra A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI A felmérés előzményei és módszertana A Magyar Szabadalmi Hivatal* 2009-ben ismétlő

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

Zárótanulmány Kérdôíves felmérés eredményei

Zárótanulmány Kérdôíves felmérés eredményei Zárótanulmány Kérdôíves felmérés eredményei A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg. HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-02-0011/4.0

Részletesebben

Kilábalás göröngyös talajon

Kilábalás göröngyös talajon VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kilábalás göröngyös talajon Gyorsjelentés a 2013. évi kérdőíves felmérés eredményeiről BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Részletesebben

N. Vajdai Teréz: Az e-államigazgatás jelene Magyarországon

N. Vajdai Teréz: Az e-államigazgatás jelene Magyarországon N. Vajdai Teréz: Az e-államigazgatás jelene Magyarországon (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: N. Vajdai Teréz (2004) Az e-államigazgatás jelene Magyarországon

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009.

Munkaerő-piaci felmérés a Széchenyi István Egyetem gazdasági partnerei körében 2009. Munkaerő-piaci felmérés a gazdasági partnerei körében 2009. A tanulmányt készítették: Filep Bálint Kovács Zsolt Tamándl László 1 Tartalomjegyzék 1. A tanulmány célja... 3 2. Módszertan... 4 2.1. A minta

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 2. Vezetői összefoglaló 6 3. A felmérés főbb megállapításai 8 4. Résztvevők

Részletesebben

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúl munkáltatók körében Szerkesztő: Tamándl László Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

Kor szerinti megoszlás

Kor szerinti megoszlás Bevezető A HWSW a Microsoft Magyarországgal közösen egy kérdőíves felmérést készített a hazai szoftverfejlesztői társadalomról. Az adatfelvétel 2014 nyarán folyt, a válaszadók a meghatározó hazai IT médiumokban,

Részletesebben

HAZAI SZÁLLÁSHELYEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI SZÁLLÁSHELYEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI SZÁLLÁSHELYEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. VEZETŐI

Részletesebben

VÁLLALATI ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGON, 2011

VÁLLALATI ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGON, 2011 Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 31 VÁLLALATI ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGON, 2011 Molnár Klára Bevezetés Miközben a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility)

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Webáruházak ügyfélkezelési szokásai kutatás

Webáruházak ügyfélkezelési szokásai kutatás Webáruházak ügyfélkezelési szokásai kutatás Készítette: Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Összefoglalást készítette: Patai Edina Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 6723 Szeged József Attila

Részletesebben

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika

Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika Menedzsment kihívások a kkv-k körében Kérdőív a hazai kkv-k képzési igényének felmérésére fókuszban a logisztika A hazai kis- és középvállalati (kkv) kör versenyképességének növelése a rendszerváltás pillanata

Részletesebben