Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezet tárgyú napirend áthelyezése... 4 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda2014. évitevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására)... 7 Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2014 évi működéséről Kabinet Iroda évi beszámolója A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 32/2011. (04.09.) Kgy. rendelet módosítása Az önkormányzati támogatásokról szóló 23/2007. (04.10.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása, és az önkormányzati támogatások eljárásrendjének módosítása A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló /2015 (IV ) önkormányzati rendelet elfogadása A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet módosítása... 89

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2015 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését április 11-én, szombat reggel 8 00 órára összehívom. Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Az önkormányzat évi zárszámadási rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: A HTKT Kapcsolat Központ Intézményeinek évi beszámolója Előadó: Bálint Gabriella, főigazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Kabinet Iroda tevékenységéről Előadó: irodavezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről és évi munkatervéről Előadó: Dr. Nagy Imre igazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, március 26. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2015. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a április 11-én tartandó rendes közgyűlés anyagait az alábbi időpontokban tárgyalják meg. Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délelőtt 9 30 óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délelőtt óra Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délelőtt óra Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délelőtt óra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: április 8. /szerda/ déli óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délután óra Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, március 31. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezet tárgyú napirend áthelyezése Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: április 3. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2015. Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezete tárgyú napirend áthelyezése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat évi munkaterve szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése évi zárszámadási rendelet-tervezetét az áprilisi ülésén tárgyalja. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény decemberében módosításra került, így a 91. -a (1) bekezdése értelmében A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Tekintettel arra, hogy elemi költségvetési beszámolót mely a zárszámadási rendelet-tervezet alapját képezi március 11-ig, illetve a évi elemi költségvetést március 18-ig kellett elkészíteni és továbbítani azokat a Magyar Államkincstár felé, ezt követően az április közgyűlési anyag leadási határidejéig nem áll elegendő idő rendelkezésre a rendelet-tervezet összeállítására. A korábbi években ezen problémát áthidalva (a rendelettervezet előterjesztésének törvényi határideje április 30-a volt) mindig egy április végén megtartott, rendkívüli ülésen került a zárszámadás megtárgyalásra. A módosított Államháztartási Törvény a évi zárszámadási rendelet elfogadására, hatályba léptetésére 30 nappal hosszabb határidőt biztosít. Ezzel a lehetőséggel élve és a fenti okokra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat évi zárszámadás rendelet-tervezetének megtárgyalását helyezze át a májusi rendes ülés napirendi pontjai közé. Hódmezővásárhely, április 11. Tisztelettel: Almási István polgármester

6 I/A kötet 6. oldal Száma:./2015. (04..) Kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet tárgyú napirend áthelyezése Határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezetének megtárgyalását a májusi rendes ülés napirendi pontjai közé helyezi át. Hódmezővásárhely, április 11. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző A határozatról értesül: 1. Tisztségviselők 2. Közgazdasági Iroda Helyben 3. Irattár

7 I/A kötet 7. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda2014. évitevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására) Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: április 3. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

8 I/A kötet 8. oldal Száma: /2015. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről javaslat a napirendi pont elnapolására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkaterve szerint eredetileg a mai, év április hó 10. napján tartandó ülésen, az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet megalkotása, elfogadása napján kívánta megtárgyalni a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ennek indoka az volt, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletaz éves ellenőrzési beszámolást érintő előírása, a 49. (3a)bekezdésben foglaltak a következőket írják elő: A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. E hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően került a Képviselőtestület I. félévi munkatervébe a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámoló az áprilisi rendes ülés napjára. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására előreláthatólag a év májusban megtartandó Közgyűlésen kerül sor, javasolom, hogy a törvényi rendelkezés alapján majd azon a napon legyen megvitatva a Belső Ellenőrzési Iroda évi összefoglaló jelentése is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely,2015. április 11. Tisztelettel: Almási István polgármester

9 I/A kötet 9. oldal Száma:./2015.(04.10.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámoló elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalását elnapolja és azt a törvényi kötelezettség alapján a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg a májusban megtartandó ülésére tűzi ki. Hódmezővásárhely, április 11. Almási Istvánsk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1. Almási István polgármester - H 2. dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző H 3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoportja - H 4. Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoport - H 5. Irattár

10 I/A kötet 10. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2014 évi működéséről Az anyagot készítette: HTKT Kapcsolat Központ vezetői/főigazgató Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: április 3. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

11 I/A kötet 11. oldal Száma: /2015. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2014 évi működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben megtárgyalja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő, a szociális ellátórendszert összefogó Kapcsolat Központ előző éves működését bemutató anyagot. Az előterjesztés mellékletét képező ábrák, jól szemléltetik a Kapcsolat Központ szakfeladataihoz kapcsolódó legfontosabb problématípusokat, adatokat és a szociális ellátórendszerben zajló tendenciákat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, március 27. Almási István polgármester

12 I/A kötet 12. oldal Tisztelt Közgyűlés! A Kapcsolat Központ július 01. napján kezdte meg munkáját 2007 júliusától a hódmezővásárhelyi kistérség területén látja el feladatait: Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas településeken; a kistérség lakosságszáma 2014 évben: fő volt. Az intézmény felöleli szinte a városban működő valamennyi szociális szakfeladatot és a Védőnői Szolgálatot: jelenleg 205 fő foglalkoztatásával, 15 szakfeladattal és 15 telephellyel működik, melyek: I. Anya-gyermek, csecsemővédelem Védőnői Szolgálat Feladatok a területen: várandós, újszülött gyermekágyas, csecsemő kisgyermek és óvodások gondozása. Feladatok az iskolavédőnőknél: Szűrővizsgálatok és védőoltások szervezése, előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása. Egészségnevelő és fejlesztő foglalkozások tartása tanítási órákon és tanórán kívül. Mentálhigiénés gondozás ben városunkban 429 volt az újszülöttek száma. Speciális szolgáltatások a területen: babaváró tanfolyam, babamasszázs, szülésre felkészítő tanfolyam. Két fő védőnő főiskolai hallgató szakmai oktatása. Vérnyomásmérésen és a FIT-TEST programban közreműködés a mindennapos testnevelés hatékonyságának vizsgálatához. Speciális szolgáltatás az iskolavédőnőknél: HPV oltással kapcsolatos teendők. Vérnyomásmérés és előzetes biometriai mérések szervezése és kivitelezése. Egészségnapok szervezése. EVP program segítése: védőoltási programok, melanoma kockázatcsökkentés. Városi rendezvényekhez kapcsolódás az iskolákkal együttműködve EVP programok, Egészségnapok Autómentes Világnap Nyári napközis tábor higiénés ellenőrzések Erdei iskola programok szakmai segítése Tárgyi feltételek javulása: Tisztasági festés a tanácsadókban Új bútorok beszerzése Stefánia program bevezetése az iskolavédőnőknél Pályázat: Védőnői Alapítvány megvalósította a TÁMOP / es azonosító számú pályázati programjait. A pályázat célcsoportjai: a Kapcsolat Központ munkatársai, a gondozott családok tagjai és a sérült gyermekek családjai év tavaszán megrendezésre került az egészséghét, iskolai egészségnap, kerékpártúra a Védőnői Szolgálat munkatársai részére, stresszkezelő tréning és dohányzás-leszoktató program.

13 I/A kötet 13. oldal II. Gyermekek napközbeni ellátása Egyesített Bölcsődei Intézmény Szolgáltató intézmény, mely az alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a 3 éven aluli gyermekek számára, két telephelyen: Hóvirág utca, Oldalkosár utca. Engedélyezett létszám 270 főre emelkedett, a DAOP pályázati programoknak köszönhetően. Speciális szolgáltatások: Zenei műhelymunka, gyermeknapi majális szervezése, kézműves foglalkozások, nyílt nap és nyílt délután tartása, hallgatók fogadása, elégedettségi kérdőív felvétele intézményeink munkájával kapcsolatban, kirándulások szervezése, szülői értekezletek és szülőcsoportos megbeszélések tartása, egészségdélutánok szervezése, ruha és játékbörze, Baba-mama klub megtartása, gyermekfelügyelet biztosítása, só-szoba működtetése. Eredmények Kiállítás szervezése a gondozónők sajátkészítésű játékaiból és alkotásaikból. Áprilisban megtartottuk a Bölcsődék Napját - budapesti szakmai kirándulással. Párakapuk felszerelése. Ingyenes ortopédiai szűrés megszervezése. Június elején, Gyermeknapi rendezvényünkön sok gyermek és szülő jelent meg, melyet mindkét bölcsődében nagy sikerrel megtartottunk. Segítséget nyújtottunk a védőnőknek a városi iskolák diákjainak vérnyomásmérésében és az EVP különböző programjain megjelentünk. Kirándulások szervezése a családoknak Mártélyra. Az Egyesített Bölcsőde terepintézmény, hallgatókat fogadott az elmúlt évben is. Intézményeink közösségi szolgálat program keretében több középiskolai tanulót fogadott. Egy kollégánk Kitüntetést, valamint két gondozónőnk Polgármesteri Elismerő Okleveleket kapott a Szociális Munka Napja alkalmából. Ellenőrzés: Kormányhivatal és szakhatóságok részvételével Pozitív eredmény: KEOP pályázati programnak köszönhetően megújult a Hóvirág utcai Bölcsőde laposteteje. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok Törekszünk új szolgáltatások létrehozására, felmérve a lehetőségeinket és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó igényeket. Az Oldalkosár utcai Bölcsődében az udvarok legpraktikusabb javítása/átalakításának megoldása. Eszközbeszerzés és infrastruktúra fejlesztése szükséges, szintén a Hóvirág utcai telephelyen.

14 I/A kötet 14. oldal III. Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ feladata: az ellátási körzeten belül élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi veszélyeztetettségének megelőzése, a családon belüli működési zavarok során esetlegesen kialakuló veszélyeztető körülmények megszüntetése, mérséklése a kötelező feladatok és speciális szolgáltatásokon keresztül. A tavalyi évhez képest emelkedett az esetszám, több gyermek került a rendszerbe. Vásárhely esetében az emelkedési mutató megfelel az évek óta megfigyelhető kb. 5-10%-os (felfelélefelé mozgó) értéknek. Ami mellett semmiképpen nem lehet szó nélkül elmenni, az a mártélyi, és székkutasi esetszám-növekedés. Míg Mártélyon 6 főről 19 főre növekedett a gyermekszám, Székkutason 17 főről 28 főre. A konkrét családokat és eseteket vizsgálva összességében azt lehet elmondani, hogy az esetszám-növekedés oka komplex ok, nem lehet kizárólag az anyagi veszélyeztetettségre visszavezetni és általános elszegényesedéssel magyarázni. Mártély esetében pl. iskolai hiányzások miatt került be 3 új gyermek a rendszerbe, amelynek ugyan forintosítható utóhatásai vannak, mégis torz lenne akként beállítani a konkrét esetet, hogy a romló gazdasági körülmények következményeként történt. Összességében tehát az emelkedés mögött különböző okok állnak, de akkor vagyunk legközelebb az igazsághoz, hogy ha azt mondjuk, hogy döntő többségében az életvitel és/vagy szülői minta a leginkább felelős a nyugtalanító adatokért. Mindszenten, az elmúlt évi adatokkal összehasonlítva csökkenés tapasztalható az esetszámokban, de ebből a relatíve alacsony esetszám miatt nem biztos, hogy megnyugtató és hosszútávú következtetéseket lehet és kell levonni, hiszen kisebb településeken egy-egy nagylétszámú család ki-illetve bekerülése a rendszerbe/ből, alaposan átrendezheti a statisztikai mutatókat. Ha a hivatkozott ábrát (Ellátottak száma) nézzük, azt kell látnunk, hogy grafikonos ábrázolásban az esetszám szinte láthatatlan a népességhez viszonyítva, ugyanakkor a családgondozói munka felöl nézve a mindszenti ügyek sok esetben kihívást jelentenek, sokszor összetett és súlyos problémákat, amelyek kezeléséhez nem egy esetben be kellett vonni a jelzőrendszer tagjait. (Klebelsberg Intézményfenntartó Társulás). Fontos adat, hogy míg 2013 évben 12 gyermek került ki a családból szakellátásba, a múlt évben ez a szám 1 volt. A krízisesetek drasztikus csökkenése mindenképpen jó hír, még akkor is, ha közvetlen összefüggést a családgondozói munka minőségével nem (feltétlen) mutat. A csökkenés további okai mögött jogszabályváltozás (tanköteles korhatár változásának még a tavalyi évben is érezhető kihatása), nagykorúság, vagy örökbefogadás áll. A gyermekbántalmazás/abúzus esetszáma csökkent, a szülői elhanyagolásé nőtt. Ha minden egyes jelzőrendszeri tag a jogszabályban előírt módon érzi felelősségének a pontos tájékoztatást, akkor ezek előfordulási esélyét lehet minimalizálni, de teljesen kizárni így sem lehetséges. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a megelőzés és feltárás minimuma a jelzőrendszeri tagok mindegyikének felelős hozzáállása. Ha bárki mulasztásából rés keletkezik a pajzson onnantól az egész védelem kiszolgáltatottá válik, és baj esetén nem marad más, csak a zavart egymásra mutogatás és a felelősség elhárítása. Itt szükséges nem túl nagy örömmel megemlíteni, hogy az éves Jelzőrendszeres Konferenciánkon, a Rendőrség és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mellett csupán kisszámú oktatási intézmény képviseltette magát.

15 I/A kötet 15. oldal A legriasztóbb számadat egyértelműen a családjából kiemelt, ideiglenesen elhelyezett gyermekek esetszáma évben 8 alkalommal került erre sor, 2014-ben 24 alkalommal. Szükséges megemlíteni továbbá, hogy az esetszám növekedés mögött az a tendencia is megfigyelhető, hogy évek óta görgetjük magunk előtt az eredménytelen védelembe vételi ügyeket. A jogalkotó azon törekvése, hogy az eredménytelen védelembe vételi eseteket két év után szükséges felülvizsgálni és a gyámhivatal felé továbbítani, nem hozott kézzelfogható eredményt, hiszen folytatódott a védelembevétel ugyanúgy, immár a gyámhivatal újabb hatósági részvételével. A védelembe vétel megszűnése az esetek jelentős részében nagykorúság miatt történik, tényleges eredményesség csak nagyon elvétve fordul elő a gyakorlatban. A súlyosabb (kétgenerációs védelembevétel) esetekben szinte soha. A jövőbeni megoldáson a szakma bevonásával mindenképpen gondolkodni lenne szükséges. Javaslatunk, a két éves védelembevétel utáni kötelező feljelentés, mint kiskorú veszélyeztetése, első lépcsőben elutasításra került. Egyértelműen kedvező tendencia azonban, hogy a jogszabályi szigorításnak köszönhetően érezhetően tovább csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások száma. A külterület biztonságos ellátását illetően pozitív lépés, hogy menetrendszerűen biztosít gépkocsit a városvezetés a családlátogatásokhoz. Ez minimálisan elégséges a külterület nagyságát figyelembe véve. A legjellemzőbb problématípus továbbra is az anyagi, megélhetési nehézség, amely ugyanakkor nagyon sok esetben összefüggést mutat a család/szülő életvitelével, konfliktusos belső rendszerével. Ennek lesz szinte szükségszerű eredménye a következő jellemző problématípus, a gyermeknevelési nehézség. Speciális Szolgáltatások: Utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka Az utcai szociális munka pályázati forrásból új telephelyen működik: Arany János utca 8. Kapcsolattartási ügyelet Két fő képzett mediátorunkkal az egyik leginkább kihasznált szolgáltatási forma. (7 család - 45 alkalom) Kórházi szociális munka (szülészeti-nőgyógyászati és gyermekosztályokon) Számos esetben játszott kulcsszerepet munkatársunk a segítő folyamatban. (57 jelzés) Készenléti szolgálat a 0-24 óráig hívható mobiltelefonon szinte nincs forgalom. Továbbra sem indokolt szolgáltatási forma. (4 hívás) Pozitív eredmény: Egy kollégánk Polgármesteri Elismerő Okleveleket kapott a Szociális Munka Napja alkalmából. Pályázatok DAOP-5.1.2/C-09-2f A Szent István Város-rehabilitáció programban az általunk koordinált programok (Zeneklub, Közősségi ház) népszerűek és látogatottak. Jelenleg a program fenntartó szakasza zajlik.

16 I/A kötet 16. oldal Tervek Pályázati forrásokból: - további programok megvalósítása, illetve az eddigiek még hatékonyabb működtetése, - részleges akadálymentesítés kialakítása, - eszköz és infrastrukturális fejlesztése intézményünknek. További szakmai javaslatok megfogalmazása és eljuttatása szakmai fórumokhoz, valamint a jogalkotók felé az eredményesebb működés elősegítésére. AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK 2014 Hódmezővásárhely: 0-17 év közötti gyermekek száma: 7281 fő Gondozott gyermekek száma: 618 fő (560 fő) Székkutas: 0-17 év közöttiek száma: 312 fő Gondozott gyermekek száma: 28 fő (17 fő) Mártély: 0-17 év közöttiek száma: 220 fő Gondozott gyermekek száma: 19 fő (6 fő) Mindszent: 0-17 év közöttiek száma: 1137 fő Gondozott gyermekek száma: 43 fő (56 fő) A Családsegítő Szolgálat célja a működési területen élő egyének, családok, közösségek érdekeinek képviselete, szociális, mentális problémáinak, szükségleteinek feltárása, e problémák kezelésében és megoldásában való közreműködés, valamint a krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok segítése a krízishelyzet megszüntetésében évi adatok/problématípusok 2014-ben összesen 378 fő (és családjuk) volt az ellátottak létszáma. Ebből: - rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos 219 fő együttműködésre kötelezett - adósságkezelt 109 fő együttműködésre kötelezett - lakhatási problémák 10 fő önkéntes - egyéb 40 fő önkéntes Éves forgalom: 1263 alkalom A részletes kimutatást a mellékletben közölt diagramok ábrázolják. Az intézmény alapszolgáltatásai Tanácsadás (információk, szociális ügyintézés segítése), gondozás (egyéni, családgondozás), ellátások közvetítése (szolgáltatás), szervezési feladatok, szociális akciók (adománygyűjtés, ruhaosztás), rendszeres szociális segélyezettek ellátása (beilleszkedési program), adósságkezelési tanácsadás (csak Hódmezővásárhelyen és Mártélyon), ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadás biztosítása (csak a hódmezővásárhelyi telephelyen). Az intézmény alapfeladatain túli, speciális szolgáltatások (csak a hódmezővásárhelyi telephelyen): Gerontológiai tanácsadás, álláskeresési klub, háztartásgazdálkodási tanácsadás.

17 I/A kötet 17. oldal Pályázatok A Szent István téri Város-rehabilitáció, DAOP-5.1.2/C-09-2f , a szoft elemek megvalósításában való részvétel: gerontológiai tanácsadás, álláskeresési klub, háztartásgazdálkodási tanácsadás biztosításával. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok A pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokra vonatkozó jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodás, a szükséges intézkedések megtétele. A Szabadság tér szociális célú város-rehabilitáció (Szent István város-rehabilitáció), DAOP /C-09-2f , fenntartási időszakában való részvétel. Felkészülés a soron következő kormányhivatali és módszertani ellenőrzésre. IV. Fogyatékkal élők nappali ellátása Csodaház Foglalkoztató Napközi és Fejlesztő Iskolai Tagozat Halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek (3-45 év) nappali ellátásának biztosítása 16 fő részére. Engedélyezett létszám: 20 fő. Problématípusok A súlyosan halmozottan sérült gyermekek létszáma a kistérségségben nem túl magas. Ezen gyermekek ellátása megoszlik két vásárhelyi intézmény között. A sérülésükből adódóan (egészségügyi állapotuk) sok a hiányzás, amely nem 1-2 nap, ezért kihasználtsági mutatóink továbbra is rosszak. A szállításuk a Támogató Szolgálatokon és betegszállító cégek kapacitásától függ, sok szülő nem tudja önállóan gépkocsi nélkül megoldani a szállításukat, így sokszor tanórákra is késve érkeznek be a gyermekek. Nem hagyhatóak magukra, ápolásuk-gondozásuk állandó felügyeletet és nagy körültekintést igényel. Sajnos életkorukból adódóan egyre rosszabb egészségi állapotba kerülnek, ezért ellátásuk nagy fizikai megterhelést jelent gondozóinknak. A városon belül több intézmény foglalkozik a halmozottan fogyatékos gyermekekkel, így a Szakértői Bizottságok a súlyossági szempontok figyelembe vételével jelölik ki az intézményeket, így ezen kevés létszám is megoszlik. Hiányát érezzük az elvett oktatási feladatnak, a korai fejlesztésnek, mivel minden intézmény számára ez jelenti/jelentené az utánpótlást. Így intézményünk növendékállománya elöregedő. Eredmények, pályázatok A pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísértük. A Védőnői Alapítvány sikeres pályázatában részt vettünk. A Szabadságtéri Program mini proketjében 5 alkalommal közösségformáló és egészségfejlesztő foglalkozásokat tartottunk. Alapítványi Bál megszervezésének eredménye - két állítógép vásárlása növendékeinknek. Folytattuk a speciális bowling sportág megismertetését a megyében működő fejlesztő iskolák körében. Évek óta bázisintézménye, gyakorlóhelye vagyunk az SZTE JGYPK Gyógypedagógusképző Intézetnek.

18 I/A kötet 18. oldal A vásárhelyi középiskolás, közösségi szolgálatot ellátó diákjai több alkalommal segítettek napi teendőink végzése során. Tervek, kihívások Szülői elbeszélgetések alapján továbbra is igény mutatkozik egy nem állandó, hanem néhány éjszakát igénybe vevő átmeneti szállás létrehozására, mely szociális szakfeladatait tekintve gondozóház lenne. Alapítványunk és a Csodaház még szorosabb együttműködése. Az alapítványi gyűjtések hatékonyságának növelése, a szülők bevonásával. Együttműködés a Mosoly Alapítvánnyal és a Tiszta Szívvel Egyesülettel. További kutyaterápiás foglalkoztatás feltételeinek és anyagi hátterének a megteremtése. Alapítványi, jótékonysági bál szervezése az intézmény támogatására. Nehézségek A Betegszállító cégek (a normatíva hiány következtében) egészen más útvonalakon (gazdaságosságot figyelembe véve) közlekednek, mint eddig. Ez sok esetben több órás késést jelent a gyermekeink délutáni hazaszállításában. V. Idősek nappali és bentlakásos ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Kovács-Küry Időskorúak Otthona Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona (Mindszent) Az intézmények feladata az önmaguk ellátására nem vagy segítséggel képes személyek teljes körű ápolása-gondozása, a gondozásra szoruló emberek szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása: lakhatás, napi háromszori étkezés, ruházat, textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás. Engedélyezett férőhelyek száma: Hódmezővásárhelyen 200 fő, Mindszenten 21 fő. Problématípusok: Anyagi: az ellátottak alacsony jövedelme csak részben fedezi a térítési díjat. Egészségi: egyre romló egészségi állapot, főbb betegségcsoportok: szív és keringési betegségek, daganatos megbetegedések, vizelet kiválasztási betegségek (inkontinencia, veseelégtelenség). Mentális: az inaktivitás és a beszűkült kapcsolatrendszer miatti leépülés október 1-től a szolgáltatást kezdeményező részéről egy előzetes szándéknyilatkozat alapján, a fenntartó által létrehozott a Rászoruló Időseket Támogató Testület javaslatára, a Közgyűlés zárt ülésen dönt a felvételi kérelem befogadásáról. A szolgáltatást szóban vagy írásban kérelmezőnél elvégezzük az előgondozást és megállapítjuk a gondozási szükségletet. Ezek alapján nyilvántartásba vesszük a kérelmezőt, majd üresedés után intézkedünk az intézményi felvételéről. Az Alaptörvényben foglaltak érvényesítése érdekében, azoknál a szolgáltatást igénybevevő otthonlakóknál, akiknek van gyermekük, hozzátartozójuk és a jövedelmük nem fedezi az intézményi térítési díjat, a hozzátartozókkal hozzájárulási nyilatkozatot/megállapodást kötünk.

19 I/A kötet 19. oldal 2014-ban felvételt nyert 62 fő, elhunyt 69 fő, kiköltözött 6 fő, éves átlaglétszám: 192 fő. Szakvizsgálatra 434 lakót küldtünk, laborvizsgálatot végeztettünk 674 esetben. Lakók bekerülésének oka elsősorban az egészségügyi ellátásból kiszorult, önmagukat ellátni nem tudó betegek. A négy órás gondozási szükséglet alapfeltétele az intézményi ellátásnak. Szervezett véradás lebonyolítása egy alkalommal volt: december 18-án, 25 fő részvételével. Ellenőrzés Kormányhivatali és szakhatósági, valamint MÁK ellenőrzések. Tűz- és munkavédelmi, valamint katasztrófavédelmi bejárások. Események, amelyek színesítették az otthon életét Helyi és országos média érdeklődése intézményünk iránt. Négy otthonlakónkat köszöntöttük 90 éves, egy lakót 95 éves születésnapja alkalmából. Családellátó tanfolyam indult intézményünknél 22 fő részvételével. Eötvös József szakközépiskola 20 tanulója volt nálunk gyakorlaton. Szociális ápolók és gondozók voltak gyakorlaton 18 fő. Elsősegély tanfolyam biztosítása 4 kollégánknak. Nyári diákmunkán vett részt összesen 46 fő. Közösségi szolgálatra az intézményhez jelentkezett 14 fő. Helyi és országos médiával kapcsolattartás. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok: A hozzátartozók körében egyre többen vannak, akik nehéz körülmények között élnek, ezért az otthonban lakó családtagot nem tudják támogatni, sőt néhány hozzátartozó a bent lakó szülőtől várja a segítséget. Az Alaptörvényben foglalt tartási kötelezettség megoldási módja még az előttünk álló időszak egyik kérdése. Az épületek állagmegóvása, korszerűsítése, fejlesztése. Mindszenten a jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételek biztosítása, határozatlan idejű működési engedély megszerzése. Pozitív eredmény: Egy kollégánk Polgármesteri Elismerő Okleveleket kapott a Szociális Munka Napja alkalmából. Az idősellátás újszerű modelljeinek kidolgozása. Mindszent - Idősek Nappali Ellátása Célja A szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. Feladata

20 I/A kötet 20. oldal Fizikai ellátás: Lehetőség van egyszeri étkezésre ebéd formájában, (az étel fogyasztása helyben történik) amely külön szolgáltatásként szerepel a nappali ellátás mellett, továbbá személyi tisztálkodásra, fürdésre és mosásra. Mentálhigiénés ellátás: Keretében egyéni esetkezelést végzünk, pszichés gondozásban részesítjük az ellátottakat. Foglalkoztatás, szabadidős-kulturális programok szervezése: Rendezvények, kiállítások látogatása, közös programok szervezése a helyi Művelődési Központtal, továbbá egyéb nevezetességek megtekintését szerveztük. Hivatalos ügyek intézése: Folyamatos segítséget nyújtottunk a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, hivatalos ügyek intézésében évi adatok A nappali ellátás 20 férőhelyes, a tárgy évi időszakban az ellátottak átlaglétszáma 20 fő. A szolgáltatást igénybevevők közül 12 fő nő és 7 fő férfi. Az elmúlt évben 6 fő gondozása került megszüntetésre, új ellátott felvétele 6 fő. Szociális étkeztetés alakulása: az igénybevevők száma az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutat, amely annak köszönhető, hogy a térítési díj emelkedett. Az éves átlag létszám 16 fő. Ebből az új étkezők száma 8 fő, a megszüntetésre kerültek száma: 6 fő. Problématípusok Az elmúlt években tapasztalhatóvá vált, hogy egyre magasabb azon idősek száma, akiknél súlyos probléma: - a szellemi leépülés, valamint a már meglévő krónikus betegségek, - a magányosság, mely adódhat családi állapotban bekövetkezett változásból vagy a család felbomlásából, - a szenvedélybetegség, amely az 50 év feletti ellátottak csoportját érinti, - az alacsony jövedelemből adódó nehézségek. Eredmények Pozitív jelenségnek értékeljük, hogy egyre több ellátottat lehet közösségi foglalkozásokba bevonni, továbbá azt is, hogy egyre jobban igénylik közös programok szervezését, egyre többször jelenik meg náluk az egyéni kezdeményezés különböző programok megvalósítására. Jó kapcsolat ápolása a városi Művelődési Központtal. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok Kapacitásbővítés, mind az ellátotti, mind a szakmai létszám tekintetében. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. Mindszent - Házi Segítségnyújtás Célja Gondoskodni azokról a személyekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, saját erőből nem képesek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. Feladata A szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját, mindenkor a segítségre szoruló

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2014. Tartalom I. Szolgáltatástervezési koncepció célja... 3 II. Demográfiai helyzetelemzés... 4 A. Társadalmi helyzetkép a XXI. kerületben...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben