Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezet tárgyú napirend áthelyezése... 4 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda2014. évitevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására)... 7 Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2014 évi működéséről Kabinet Iroda évi beszámolója A házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló 32/2011. (04.09.) Kgy. rendelet módosítása Az önkormányzati támogatásokról szóló 23/2007. (04.10.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása, és az önkormányzati támogatások eljárásrendjének módosítása A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló /2015 (IV ) önkormányzati rendelet elfogadása A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet módosítása... 89

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2015 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését április 11-én, szombat reggel 8 00 órára összehívom. Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Az önkormányzat évi zárszámadási rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: A HTKT Kapcsolat Központ Intézményeinek évi beszámolója Előadó: Bálint Gabriella, főigazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Kabinet Iroda tevékenységéről Előadó: irodavezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről és évi munkatervéről Előadó: Dr. Nagy Imre igazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, március 26. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2015. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a április 11-én tartandó rendes közgyűlés anyagait az alábbi időpontokban tárgyalják meg. Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délelőtt 9 30 óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délelőtt óra Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délelőtt óra Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délelőtt óra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: április 8. /szerda/ déli óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: április 8. /szerda/ délután óra Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, március 31. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezet tárgyú napirend áthelyezése Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: április 3. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2015. Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezete tárgyú napirend áthelyezése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat évi munkaterve szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése évi zárszámadási rendelet-tervezetét az áprilisi ülésén tárgyalja. Az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény decemberében módosításra került, így a 91. -a (1) bekezdése értelmében A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Tekintettel arra, hogy elemi költségvetési beszámolót mely a zárszámadási rendelet-tervezet alapját képezi március 11-ig, illetve a évi elemi költségvetést március 18-ig kellett elkészíteni és továbbítani azokat a Magyar Államkincstár felé, ezt követően az április közgyűlési anyag leadási határidejéig nem áll elegendő idő rendelkezésre a rendelet-tervezet összeállítására. A korábbi években ezen problémát áthidalva (a rendelettervezet előterjesztésének törvényi határideje április 30-a volt) mindig egy április végén megtartott, rendkívüli ülésen került a zárszámadás megtárgyalásra. A módosított Államháztartási Törvény a évi zárszámadási rendelet elfogadására, hatályba léptetésére 30 nappal hosszabb határidőt biztosít. Ezzel a lehetőséggel élve és a fenti okokra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat évi zárszámadás rendelet-tervezetének megtárgyalását helyezze át a májusi rendes ülés napirendi pontjai közé. Hódmezővásárhely, április 11. Tisztelettel: Almási István polgármester

6 I/A kötet 6. oldal Száma:./2015. (04..) Kgy. határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet tárgyú napirend áthelyezése Határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezetének megtárgyalását a májusi rendes ülés napirendi pontjai közé helyezi át. Hódmezővásárhely, április 11. Almási István polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző A határozatról értesül: 1. Tisztségviselők 2. Közgazdasági Iroda Helyben 3. Irattár

7 I/A kötet 7. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda2014. évitevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására) Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: április 3. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

8 I/A kötet 8. oldal Száma: /2015. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről javaslat a napirendi pont elnapolására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkaterve szerint eredetileg a mai, év április hó 10. napján tartandó ülésen, az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet megalkotása, elfogadása napján kívánta megtárgyalni a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ennek indoka az volt, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletaz éves ellenőrzési beszámolást érintő előírása, a 49. (3a)bekezdésben foglaltak a következőket írják elő: A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. E hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően került a Képviselőtestület I. félévi munkatervébe a Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámoló az áprilisi rendes ülés napjára. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására előreláthatólag a év májusban megtartandó Közgyűlésen kerül sor, javasolom, hogy a törvényi rendelkezés alapján majd azon a napon legyen megvitatva a Belső Ellenőrzési Iroda évi összefoglaló jelentése is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely,2015. április 11. Tisztelettel: Almási István polgármester

9 I/A kötet 9. oldal Száma:./2015.(04.10.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámoló elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalását elnapolja és azt a törvényi kötelezettség alapján a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg a májusban megtartandó ülésére tűzi ki. Hódmezővásárhely, április 11. Almási Istvánsk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1. Almási István polgármester - H 2. dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző H 3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoportja - H 4. Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoport - H 5. Irattár

10 I/A kötet 10. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2014 évi működéséről Az anyagot készítette: HTKT Kapcsolat Központ vezetői/főigazgató Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: április 3. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

11 I/A kötet 11. oldal Száma: /2015. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2014 évi működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben megtárgyalja a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő, a szociális ellátórendszert összefogó Kapcsolat Központ előző éves működését bemutató anyagot. Az előterjesztés mellékletét képező ábrák, jól szemléltetik a Kapcsolat Központ szakfeladataihoz kapcsolódó legfontosabb problématípusokat, adatokat és a szociális ellátórendszerben zajló tendenciákat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, március 27. Almási István polgármester

12 I/A kötet 12. oldal Tisztelt Közgyűlés! A Kapcsolat Központ július 01. napján kezdte meg munkáját 2007 júliusától a hódmezővásárhelyi kistérség területén látja el feladatait: Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas településeken; a kistérség lakosságszáma 2014 évben: fő volt. Az intézmény felöleli szinte a városban működő valamennyi szociális szakfeladatot és a Védőnői Szolgálatot: jelenleg 205 fő foglalkoztatásával, 15 szakfeladattal és 15 telephellyel működik, melyek: I. Anya-gyermek, csecsemővédelem Védőnői Szolgálat Feladatok a területen: várandós, újszülött gyermekágyas, csecsemő kisgyermek és óvodások gondozása. Feladatok az iskolavédőnőknél: Szűrővizsgálatok és védőoltások szervezése, előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása. Egészségnevelő és fejlesztő foglalkozások tartása tanítási órákon és tanórán kívül. Mentálhigiénés gondozás ben városunkban 429 volt az újszülöttek száma. Speciális szolgáltatások a területen: babaváró tanfolyam, babamasszázs, szülésre felkészítő tanfolyam. Két fő védőnő főiskolai hallgató szakmai oktatása. Vérnyomásmérésen és a FIT-TEST programban közreműködés a mindennapos testnevelés hatékonyságának vizsgálatához. Speciális szolgáltatás az iskolavédőnőknél: HPV oltással kapcsolatos teendők. Vérnyomásmérés és előzetes biometriai mérések szervezése és kivitelezése. Egészségnapok szervezése. EVP program segítése: védőoltási programok, melanoma kockázatcsökkentés. Városi rendezvényekhez kapcsolódás az iskolákkal együttműködve EVP programok, Egészségnapok Autómentes Világnap Nyári napközis tábor higiénés ellenőrzések Erdei iskola programok szakmai segítése Tárgyi feltételek javulása: Tisztasági festés a tanácsadókban Új bútorok beszerzése Stefánia program bevezetése az iskolavédőnőknél Pályázat: Védőnői Alapítvány megvalósította a TÁMOP / es azonosító számú pályázati programjait. A pályázat célcsoportjai: a Kapcsolat Központ munkatársai, a gondozott családok tagjai és a sérült gyermekek családjai év tavaszán megrendezésre került az egészséghét, iskolai egészségnap, kerékpártúra a Védőnői Szolgálat munkatársai részére, stresszkezelő tréning és dohányzás-leszoktató program.

13 I/A kötet 13. oldal II. Gyermekek napközbeni ellátása Egyesített Bölcsődei Intézmény Szolgáltató intézmény, mely az alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a 3 éven aluli gyermekek számára, két telephelyen: Hóvirág utca, Oldalkosár utca. Engedélyezett létszám 270 főre emelkedett, a DAOP pályázati programoknak köszönhetően. Speciális szolgáltatások: Zenei műhelymunka, gyermeknapi majális szervezése, kézműves foglalkozások, nyílt nap és nyílt délután tartása, hallgatók fogadása, elégedettségi kérdőív felvétele intézményeink munkájával kapcsolatban, kirándulások szervezése, szülői értekezletek és szülőcsoportos megbeszélések tartása, egészségdélutánok szervezése, ruha és játékbörze, Baba-mama klub megtartása, gyermekfelügyelet biztosítása, só-szoba működtetése. Eredmények Kiállítás szervezése a gondozónők sajátkészítésű játékaiból és alkotásaikból. Áprilisban megtartottuk a Bölcsődék Napját - budapesti szakmai kirándulással. Párakapuk felszerelése. Ingyenes ortopédiai szűrés megszervezése. Június elején, Gyermeknapi rendezvényünkön sok gyermek és szülő jelent meg, melyet mindkét bölcsődében nagy sikerrel megtartottunk. Segítséget nyújtottunk a védőnőknek a városi iskolák diákjainak vérnyomásmérésében és az EVP különböző programjain megjelentünk. Kirándulások szervezése a családoknak Mártélyra. Az Egyesített Bölcsőde terepintézmény, hallgatókat fogadott az elmúlt évben is. Intézményeink közösségi szolgálat program keretében több középiskolai tanulót fogadott. Egy kollégánk Kitüntetést, valamint két gondozónőnk Polgármesteri Elismerő Okleveleket kapott a Szociális Munka Napja alkalmából. Ellenőrzés: Kormányhivatal és szakhatóságok részvételével Pozitív eredmény: KEOP pályázati programnak köszönhetően megújult a Hóvirág utcai Bölcsőde laposteteje. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok Törekszünk új szolgáltatások létrehozására, felmérve a lehetőségeinket és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó igényeket. Az Oldalkosár utcai Bölcsődében az udvarok legpraktikusabb javítása/átalakításának megoldása. Eszközbeszerzés és infrastruktúra fejlesztése szükséges, szintén a Hóvirág utcai telephelyen.

14 I/A kötet 14. oldal III. Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás A Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ feladata: az ellátási körzeten belül élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi veszélyeztetettségének megelőzése, a családon belüli működési zavarok során esetlegesen kialakuló veszélyeztető körülmények megszüntetése, mérséklése a kötelező feladatok és speciális szolgáltatásokon keresztül. A tavalyi évhez képest emelkedett az esetszám, több gyermek került a rendszerbe. Vásárhely esetében az emelkedési mutató megfelel az évek óta megfigyelhető kb. 5-10%-os (felfelélefelé mozgó) értéknek. Ami mellett semmiképpen nem lehet szó nélkül elmenni, az a mártélyi, és székkutasi esetszám-növekedés. Míg Mártélyon 6 főről 19 főre növekedett a gyermekszám, Székkutason 17 főről 28 főre. A konkrét családokat és eseteket vizsgálva összességében azt lehet elmondani, hogy az esetszám-növekedés oka komplex ok, nem lehet kizárólag az anyagi veszélyeztetettségre visszavezetni és általános elszegényesedéssel magyarázni. Mártély esetében pl. iskolai hiányzások miatt került be 3 új gyermek a rendszerbe, amelynek ugyan forintosítható utóhatásai vannak, mégis torz lenne akként beállítani a konkrét esetet, hogy a romló gazdasági körülmények következményeként történt. Összességében tehát az emelkedés mögött különböző okok állnak, de akkor vagyunk legközelebb az igazsághoz, hogy ha azt mondjuk, hogy döntő többségében az életvitel és/vagy szülői minta a leginkább felelős a nyugtalanító adatokért. Mindszenten, az elmúlt évi adatokkal összehasonlítva csökkenés tapasztalható az esetszámokban, de ebből a relatíve alacsony esetszám miatt nem biztos, hogy megnyugtató és hosszútávú következtetéseket lehet és kell levonni, hiszen kisebb településeken egy-egy nagylétszámú család ki-illetve bekerülése a rendszerbe/ből, alaposan átrendezheti a statisztikai mutatókat. Ha a hivatkozott ábrát (Ellátottak száma) nézzük, azt kell látnunk, hogy grafikonos ábrázolásban az esetszám szinte láthatatlan a népességhez viszonyítva, ugyanakkor a családgondozói munka felöl nézve a mindszenti ügyek sok esetben kihívást jelentenek, sokszor összetett és súlyos problémákat, amelyek kezeléséhez nem egy esetben be kellett vonni a jelzőrendszer tagjait. (Klebelsberg Intézményfenntartó Társulás). Fontos adat, hogy míg 2013 évben 12 gyermek került ki a családból szakellátásba, a múlt évben ez a szám 1 volt. A krízisesetek drasztikus csökkenése mindenképpen jó hír, még akkor is, ha közvetlen összefüggést a családgondozói munka minőségével nem (feltétlen) mutat. A csökkenés további okai mögött jogszabályváltozás (tanköteles korhatár változásának még a tavalyi évben is érezhető kihatása), nagykorúság, vagy örökbefogadás áll. A gyermekbántalmazás/abúzus esetszáma csökkent, a szülői elhanyagolásé nőtt. Ha minden egyes jelzőrendszeri tag a jogszabályban előírt módon érzi felelősségének a pontos tájékoztatást, akkor ezek előfordulási esélyét lehet minimalizálni, de teljesen kizárni így sem lehetséges. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a megelőzés és feltárás minimuma a jelzőrendszeri tagok mindegyikének felelős hozzáállása. Ha bárki mulasztásából rés keletkezik a pajzson onnantól az egész védelem kiszolgáltatottá válik, és baj esetén nem marad más, csak a zavart egymásra mutogatás és a felelősség elhárítása. Itt szükséges nem túl nagy örömmel megemlíteni, hogy az éves Jelzőrendszeres Konferenciánkon, a Rendőrség és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mellett csupán kisszámú oktatási intézmény képviseltette magát.

15 I/A kötet 15. oldal A legriasztóbb számadat egyértelműen a családjából kiemelt, ideiglenesen elhelyezett gyermekek esetszáma évben 8 alkalommal került erre sor, 2014-ben 24 alkalommal. Szükséges megemlíteni továbbá, hogy az esetszám növekedés mögött az a tendencia is megfigyelhető, hogy évek óta görgetjük magunk előtt az eredménytelen védelembe vételi ügyeket. A jogalkotó azon törekvése, hogy az eredménytelen védelembe vételi eseteket két év után szükséges felülvizsgálni és a gyámhivatal felé továbbítani, nem hozott kézzelfogható eredményt, hiszen folytatódott a védelembevétel ugyanúgy, immár a gyámhivatal újabb hatósági részvételével. A védelembe vétel megszűnése az esetek jelentős részében nagykorúság miatt történik, tényleges eredményesség csak nagyon elvétve fordul elő a gyakorlatban. A súlyosabb (kétgenerációs védelembevétel) esetekben szinte soha. A jövőbeni megoldáson a szakma bevonásával mindenképpen gondolkodni lenne szükséges. Javaslatunk, a két éves védelembevétel utáni kötelező feljelentés, mint kiskorú veszélyeztetése, első lépcsőben elutasításra került. Egyértelműen kedvező tendencia azonban, hogy a jogszabályi szigorításnak köszönhetően érezhetően tovább csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások száma. A külterület biztonságos ellátását illetően pozitív lépés, hogy menetrendszerűen biztosít gépkocsit a városvezetés a családlátogatásokhoz. Ez minimálisan elégséges a külterület nagyságát figyelembe véve. A legjellemzőbb problématípus továbbra is az anyagi, megélhetési nehézség, amely ugyanakkor nagyon sok esetben összefüggést mutat a család/szülő életvitelével, konfliktusos belső rendszerével. Ennek lesz szinte szükségszerű eredménye a következő jellemző problématípus, a gyermeknevelési nehézség. Speciális Szolgáltatások: Utcai, lakótelepi és iskolai szociális munka Az utcai szociális munka pályázati forrásból új telephelyen működik: Arany János utca 8. Kapcsolattartási ügyelet Két fő képzett mediátorunkkal az egyik leginkább kihasznált szolgáltatási forma. (7 család - 45 alkalom) Kórházi szociális munka (szülészeti-nőgyógyászati és gyermekosztályokon) Számos esetben játszott kulcsszerepet munkatársunk a segítő folyamatban. (57 jelzés) Készenléti szolgálat a 0-24 óráig hívható mobiltelefonon szinte nincs forgalom. Továbbra sem indokolt szolgáltatási forma. (4 hívás) Pozitív eredmény: Egy kollégánk Polgármesteri Elismerő Okleveleket kapott a Szociális Munka Napja alkalmából. Pályázatok DAOP-5.1.2/C-09-2f A Szent István Város-rehabilitáció programban az általunk koordinált programok (Zeneklub, Közősségi ház) népszerűek és látogatottak. Jelenleg a program fenntartó szakasza zajlik.

16 I/A kötet 16. oldal Tervek Pályázati forrásokból: - további programok megvalósítása, illetve az eddigiek még hatékonyabb működtetése, - részleges akadálymentesítés kialakítása, - eszköz és infrastrukturális fejlesztése intézményünknek. További szakmai javaslatok megfogalmazása és eljuttatása szakmai fórumokhoz, valamint a jogalkotók felé az eredményesebb működés elősegítésére. AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK 2014 Hódmezővásárhely: 0-17 év közötti gyermekek száma: 7281 fő Gondozott gyermekek száma: 618 fő (560 fő) Székkutas: 0-17 év közöttiek száma: 312 fő Gondozott gyermekek száma: 28 fő (17 fő) Mártély: 0-17 év közöttiek száma: 220 fő Gondozott gyermekek száma: 19 fő (6 fő) Mindszent: 0-17 év közöttiek száma: 1137 fő Gondozott gyermekek száma: 43 fő (56 fő) A Családsegítő Szolgálat célja a működési területen élő egyének, családok, közösségek érdekeinek képviselete, szociális, mentális problémáinak, szükségleteinek feltárása, e problémák kezelésében és megoldásában való közreműködés, valamint a krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok segítése a krízishelyzet megszüntetésében évi adatok/problématípusok 2014-ben összesen 378 fő (és családjuk) volt az ellátottak létszáma. Ebből: - rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos 219 fő együttműködésre kötelezett - adósságkezelt 109 fő együttműködésre kötelezett - lakhatási problémák 10 fő önkéntes - egyéb 40 fő önkéntes Éves forgalom: 1263 alkalom A részletes kimutatást a mellékletben közölt diagramok ábrázolják. Az intézmény alapszolgáltatásai Tanácsadás (információk, szociális ügyintézés segítése), gondozás (egyéni, családgondozás), ellátások közvetítése (szolgáltatás), szervezési feladatok, szociális akciók (adománygyűjtés, ruhaosztás), rendszeres szociális segélyezettek ellátása (beilleszkedési program), adósságkezelési tanácsadás (csak Hódmezővásárhelyen és Mártélyon), ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadás biztosítása (csak a hódmezővásárhelyi telephelyen). Az intézmény alapfeladatain túli, speciális szolgáltatások (csak a hódmezővásárhelyi telephelyen): Gerontológiai tanácsadás, álláskeresési klub, háztartásgazdálkodási tanácsadás.

17 I/A kötet 17. oldal Pályázatok A Szent István téri Város-rehabilitáció, DAOP-5.1.2/C-09-2f , a szoft elemek megvalósításában való részvétel: gerontológiai tanácsadás, álláskeresési klub, háztartásgazdálkodási tanácsadás biztosításával. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok A pénzbeli és természetbeni szociális juttatásokra vonatkozó jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodás, a szükséges intézkedések megtétele. A Szabadság tér szociális célú város-rehabilitáció (Szent István város-rehabilitáció), DAOP /C-09-2f , fenntartási időszakában való részvétel. Felkészülés a soron következő kormányhivatali és módszertani ellenőrzésre. IV. Fogyatékkal élők nappali ellátása Csodaház Foglalkoztató Napközi és Fejlesztő Iskolai Tagozat Halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek (3-45 év) nappali ellátásának biztosítása 16 fő részére. Engedélyezett létszám: 20 fő. Problématípusok A súlyosan halmozottan sérült gyermekek létszáma a kistérségségben nem túl magas. Ezen gyermekek ellátása megoszlik két vásárhelyi intézmény között. A sérülésükből adódóan (egészségügyi állapotuk) sok a hiányzás, amely nem 1-2 nap, ezért kihasználtsági mutatóink továbbra is rosszak. A szállításuk a Támogató Szolgálatokon és betegszállító cégek kapacitásától függ, sok szülő nem tudja önállóan gépkocsi nélkül megoldani a szállításukat, így sokszor tanórákra is késve érkeznek be a gyermekek. Nem hagyhatóak magukra, ápolásuk-gondozásuk állandó felügyeletet és nagy körültekintést igényel. Sajnos életkorukból adódóan egyre rosszabb egészségi állapotba kerülnek, ezért ellátásuk nagy fizikai megterhelést jelent gondozóinknak. A városon belül több intézmény foglalkozik a halmozottan fogyatékos gyermekekkel, így a Szakértői Bizottságok a súlyossági szempontok figyelembe vételével jelölik ki az intézményeket, így ezen kevés létszám is megoszlik. Hiányát érezzük az elvett oktatási feladatnak, a korai fejlesztésnek, mivel minden intézmény számára ez jelenti/jelentené az utánpótlást. Így intézményünk növendékállománya elöregedő. Eredmények, pályázatok A pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísértük. A Védőnői Alapítvány sikeres pályázatában részt vettünk. A Szabadságtéri Program mini proketjében 5 alkalommal közösségformáló és egészségfejlesztő foglalkozásokat tartottunk. Alapítványi Bál megszervezésének eredménye - két állítógép vásárlása növendékeinknek. Folytattuk a speciális bowling sportág megismertetését a megyében működő fejlesztő iskolák körében. Évek óta bázisintézménye, gyakorlóhelye vagyunk az SZTE JGYPK Gyógypedagógusképző Intézetnek.

18 I/A kötet 18. oldal A vásárhelyi középiskolás, közösségi szolgálatot ellátó diákjai több alkalommal segítettek napi teendőink végzése során. Tervek, kihívások Szülői elbeszélgetések alapján továbbra is igény mutatkozik egy nem állandó, hanem néhány éjszakát igénybe vevő átmeneti szállás létrehozására, mely szociális szakfeladatait tekintve gondozóház lenne. Alapítványunk és a Csodaház még szorosabb együttműködése. Az alapítványi gyűjtések hatékonyságának növelése, a szülők bevonásával. Együttműködés a Mosoly Alapítvánnyal és a Tiszta Szívvel Egyesülettel. További kutyaterápiás foglalkoztatás feltételeinek és anyagi hátterének a megteremtése. Alapítványi, jótékonysági bál szervezése az intézmény támogatására. Nehézségek A Betegszállító cégek (a normatíva hiány következtében) egészen más útvonalakon (gazdaságosságot figyelembe véve) közlekednek, mint eddig. Ez sok esetben több órás késést jelent a gyermekeink délutáni hazaszállításában. V. Idősek nappali és bentlakásos ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Kovács-Küry Időskorúak Otthona Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona (Mindszent) Az intézmények feladata az önmaguk ellátására nem vagy segítséggel képes személyek teljes körű ápolása-gondozása, a gondozásra szoruló emberek szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása: lakhatás, napi háromszori étkezés, ruházat, textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás. Engedélyezett férőhelyek száma: Hódmezővásárhelyen 200 fő, Mindszenten 21 fő. Problématípusok: Anyagi: az ellátottak alacsony jövedelme csak részben fedezi a térítési díjat. Egészségi: egyre romló egészségi állapot, főbb betegségcsoportok: szív és keringési betegségek, daganatos megbetegedések, vizelet kiválasztási betegségek (inkontinencia, veseelégtelenség). Mentális: az inaktivitás és a beszűkült kapcsolatrendszer miatti leépülés október 1-től a szolgáltatást kezdeményező részéről egy előzetes szándéknyilatkozat alapján, a fenntartó által létrehozott a Rászoruló Időseket Támogató Testület javaslatára, a Közgyűlés zárt ülésen dönt a felvételi kérelem befogadásáról. A szolgáltatást szóban vagy írásban kérelmezőnél elvégezzük az előgondozást és megállapítjuk a gondozási szükségletet. Ezek alapján nyilvántartásba vesszük a kérelmezőt, majd üresedés után intézkedünk az intézményi felvételéről. Az Alaptörvényben foglaltak érvényesítése érdekében, azoknál a szolgáltatást igénybevevő otthonlakóknál, akiknek van gyermekük, hozzátartozójuk és a jövedelmük nem fedezi az intézményi térítési díjat, a hozzátartozókkal hozzájárulási nyilatkozatot/megállapodást kötünk.

19 I/A kötet 19. oldal 2014-ban felvételt nyert 62 fő, elhunyt 69 fő, kiköltözött 6 fő, éves átlaglétszám: 192 fő. Szakvizsgálatra 434 lakót küldtünk, laborvizsgálatot végeztettünk 674 esetben. Lakók bekerülésének oka elsősorban az egészségügyi ellátásból kiszorult, önmagukat ellátni nem tudó betegek. A négy órás gondozási szükséglet alapfeltétele az intézményi ellátásnak. Szervezett véradás lebonyolítása egy alkalommal volt: december 18-án, 25 fő részvételével. Ellenőrzés Kormányhivatali és szakhatósági, valamint MÁK ellenőrzések. Tűz- és munkavédelmi, valamint katasztrófavédelmi bejárások. Események, amelyek színesítették az otthon életét Helyi és országos média érdeklődése intézményünk iránt. Négy otthonlakónkat köszöntöttük 90 éves, egy lakót 95 éves születésnapja alkalmából. Családellátó tanfolyam indult intézményünknél 22 fő részvételével. Eötvös József szakközépiskola 20 tanulója volt nálunk gyakorlaton. Szociális ápolók és gondozók voltak gyakorlaton 18 fő. Elsősegély tanfolyam biztosítása 4 kollégánknak. Nyári diákmunkán vett részt összesen 46 fő. Közösségi szolgálatra az intézményhez jelentkezett 14 fő. Helyi és országos médiával kapcsolattartás. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok: A hozzátartozók körében egyre többen vannak, akik nehéz körülmények között élnek, ezért az otthonban lakó családtagot nem tudják támogatni, sőt néhány hozzátartozó a bent lakó szülőtől várja a segítséget. Az Alaptörvényben foglalt tartási kötelezettség megoldási módja még az előttünk álló időszak egyik kérdése. Az épületek állagmegóvása, korszerűsítése, fejlesztése. Mindszenten a jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételek biztosítása, határozatlan idejű működési engedély megszerzése. Pozitív eredmény: Egy kollégánk Polgármesteri Elismerő Okleveleket kapott a Szociális Munka Napja alkalmából. Az idősellátás újszerű modelljeinek kidolgozása. Mindszent - Idősek Nappali Ellátása Célja A szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. Feladata

20 I/A kötet 20. oldal Fizikai ellátás: Lehetőség van egyszeri étkezésre ebéd formájában, (az étel fogyasztása helyben történik) amely külön szolgáltatásként szerepel a nappali ellátás mellett, továbbá személyi tisztálkodásra, fürdésre és mosásra. Mentálhigiénés ellátás: Keretében egyéni esetkezelést végzünk, pszichés gondozásban részesítjük az ellátottakat. Foglalkoztatás, szabadidős-kulturális programok szervezése: Rendezvények, kiállítások látogatása, közös programok szervezése a helyi Művelődési Központtal, továbbá egyéb nevezetességek megtekintését szerveztük. Hivatalos ügyek intézése: Folyamatos segítséget nyújtottunk a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, hivatalos ügyek intézésében évi adatok A nappali ellátás 20 férőhelyes, a tárgy évi időszakban az ellátottak átlaglétszáma 20 fő. A szolgáltatást igénybevevők közül 12 fő nő és 7 fő férfi. Az elmúlt évben 6 fő gondozása került megszüntetésre, új ellátott felvétele 6 fő. Szociális étkeztetés alakulása: az igénybevevők száma az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutat, amely annak köszönhető, hogy a térítési díj emelkedett. Az éves átlag létszám 16 fő. Ebből az új étkezők száma 8 fő, a megszüntetésre kerültek száma: 6 fő. Problématípusok Az elmúlt években tapasztalhatóvá vált, hogy egyre magasabb azon idősek száma, akiknél súlyos probléma: - a szellemi leépülés, valamint a már meglévő krónikus betegségek, - a magányosság, mely adódhat családi állapotban bekövetkezett változásból vagy a család felbomlásából, - a szenvedélybetegség, amely az 50 év feletti ellátottak csoportját érinti, - az alacsony jövedelemből adódó nehézségek. Eredmények Pozitív jelenségnek értékeljük, hogy egyre több ellátottat lehet közösségi foglalkozásokba bevonni, továbbá azt is, hogy egyre jobban igénylik közös programok szervezését, egyre többször jelenik meg náluk az egyéni kezdeményezés különböző programok megvalósítására. Jó kapcsolat ápolása a városi Művelődési Központtal. Tervek, kihívások, megoldásra váró feladatok Kapacitásbővítés, mind az ellátotti, mind a szakmai létszám tekintetében. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. Mindszent - Házi Segítségnyújtás Célja Gondoskodni azokról a személyekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, saját erőből nem képesek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. Feladata A szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját, mindenkor a segítségre szoruló

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/350-14/2010. TÁRGY: AZ INTEGRÁLT NAPPALI SZO- CIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK, VALAMINT MŰ- KÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK MÓ- DOSÍTÁSA, ILLETVE SZAKMAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁ- SA MELLÉKLET:

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben