Törökbálint Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törökbálint Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala"

Átírás

1 Törökbálint Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: Fax: honlap: Előterjesztés a Képviselő-testület december 10-diki ülésére Tárgy: évi költségvetési koncepció Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatok költségvetési koncepciójára vonatkozóan az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 28. -a úgy rendelkezik, hogy a koncepció készítésénél figyelembe kell venni a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket. A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző - a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével - áttekinti az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, és ennek alapján kialakítja a költségvetés koncepcióját, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé az önkormányzatnál működő bizottságok és a helyi kisebbségi önkormányzatok koncepciótervezetről alkotott véleményének csatolásával. A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. A koncepció tartalmára, kidolgozásának módszerére kötelező érvényű előírás nincs, ezért a tervezés irányelveinek, alapelveinek meghatározására, az elképzelések, célok megfogalmazására kell vállalkoznia. Ebben elsődleges fontosságú a gazdasági programban meghatározott célok megfogalmazása. A válság hatásaival még a következő évben is számolnunk kell, megszorítások lesznek, melynek következményeként a bevételek csökkennek úgy az állami, mint a saját bevételek, de legfeljebb stagnálnak. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvénytervezetét éppen napjainkban tárgyalja a parlament, elfogadták azonban a jövő évi adótörvényeket és a költségvetési törvényt megalapozó egyes törvénymódosításokat. A koncepció benyújtásával egyidejűleg elkészült az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedéves állásáról szóló tájékoztató is, mely segíti a jövő évi koncepció kialakítását. BEVÉTELEK NORMATÍVÁK A normatív állami hozzájárulások jogcímei némiképpen szűkültek, a következő évben nem lesz támogatás a közoktatás területén a pedagógusok kötelező szakképzésére, s jelentősen átalakultak a szociális normatívák feltételei is. A normatívák mértékeiben, összegeiben azonban jelentős változások várhatók, többek között a közoktatási alap-normatíva 15 %-kal csökken. (Pl. a közoktatási alap-hozzájárulás szeptemberétől /teljesítmény-mutató/év volt, ami 2010-ben /teljesítmény-

2 mutató/év lesz.) A költségvetési törvény előterjesztésben is megfogalmazásra került az a tény, hogy az önkormányzatok a következő évben kevesebb állami támogatásra számíthatnak, azonban ellensúlyként a járulékok csökkenéséből adódó megtakarítást jelölik meg, illetve hivatkoznak a gyermeklétszám csökkenésére is, ami Törökbálint vonatkozásában nem helytálló. A többi normatívánál is várható némi csökkenés, azonban ennél jelentősebb nagyságrendet képvisel az, hogy az elvonás mértékének maximumát eddig úgy határozták meg, hogy néhány fontos, kötelezően ellátandó feladat alap-normatívájának 80 %-át nem haladhatta meg az elvonás, most várhatóan a 90 %-ot engedi elvonni. Megkaptuk az értesítést a helyben maradó (8%) személyi jövedelemadó összegéről, amely lesz, ugyanezen jogcímen 2009-ben ot kaptunk. A bevételek tervezésénél több esetben csökkenésre kell számítanunk, míg az adóbevételek tervezésénél kb. az idei szinttel tudunk számolni. Számolunk még hitelbevétellel is, hiszen a 2009-ben megkötött kölcsönszerződésből ebben az évben csak elenyésző hányadot fogunk tudni lehívni, mivel a lehíváshoz kifizetett számlák szükségesek, s ezekből még nem került sok kiegyenlítésre. Benyújtottuk az allokációs lapokat, s egyelőre az EU jóváhagyására várunk. Az allokáció során meg kellett jelölnünk azokat a projekteket, amelyekhez kapcsolódóan biztos, hogy hitelt tudunk igénybe venni. Ezek áthúzódó tételeit be fogjuk tervezni a évi költségvetésbe. Pályázati támogatásokra is számítunk, így többek között lesz áthúzódó bevétele a 6 csoportos óvoda építésnek, de reméljük a településközpont rehabilitáció támogatását is. Ezek betervezésére konkrét döntés birtokában kerülhet sor. Bevételeinek jelentős hányadát az adóbevételi jogcímek képezik, ezért elsősorban azok alakulását kell górcső alá venni. Adóbevételek várható alakulása Iparűzési adó Az idei év tapasztalati adataiból kiindulva, korrigálva a várható változásokkal tervezni legfeljebb az idei év módosított át lehet, nagyságrendileg optimista esetben 2700 e Ft tervezhető. Valószínűsíthető, hogy az adóalap jelentős növekedésére nem számíthatunk, s ugyanígy új, betelepülő vállalkozásokra sem számíthatunk nagyszámban. A háromnegyedéves tájékoztató adatai alapján, valamint az egyre pontosabban megállapított adóelőlegek miatt a decemberi adófeltöltésre nemigen lehet számítani, így kétséges a módosított ok 100 %-os teljesülése. Településünkön a helyi rendelet a helyi iparűzési adó tekintetében a törvényi mérték felső határát állapította meg, amely az adóalap 2 %-a. A helyi adótörvényben továbbra is adóalap csökkentő tényezőként lehet figyelembe venni a kutatásra, fejlesztésre fordított kiadásokat, mely szintén csökkentheti a beszedhető adót. Építményadó Az építményadó évi a 418 millió Ft, mely várhatóan 100 % - ban teljesülni fog, ehhez közeli összeg, 420 millió Ft tervezhető a következő évre is. 2

3 Telekadó A telekadó évi módosított a 200 millió Ft, itt azonban ha a helyi rendelet módosítására sor kerül, úgy csökkenéssel kell számolnunk, 175millió Ft tervezhető. Gépjárműadó A gépjárműadó mértékében 15 %-os növekedés lesz, ami Törökbálint gépjárműállományának összetételét tekintve átlagosan mintegy 12,5 %-os növekedést eredményezhet, így a évi 170 millió Ft-os hoz képest mintegy 30 millió Ft-os növekedés, kb. 200 millió Ftos tervezhető. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó unk 2009-ben 12 millió Ft volt, azonban látható, hogy ez a tervezés túlzott, ezért 2010-ben legfeljebb 4 millió Ft-tal számolhatunk. Számolhatunk a térítési díj bevételek infláció körüli növekedésével. Csökkenni fog a bérleti díj bevételünk, amennyiben a 16 tantermes iskola építése megkezdődik, hiszen a Dulácska-major bérleti szerződéseit meg kell szüntetnünk, s így kiesik mintegy 4 millió Ft bevételünk. Felhalmozási bevételek között számíthatunk az Égett-völgyön meglévő területeink értékesítéséből származó bevétellel számolhatunk. KIADÁSOK A működési kiadások kiemelt ainak tervezésénél elsősorban a személyi juttatások ának kialakítására kell iránymutatást adni a képviselő-testületnek. Várhatóan nem változik sem az illetményalap, sem az alapilletmény, illetve változatlan lesz a közalkalmazotti illetménytábla is. Valószínűleg az önkormányzatunk költségvetése sem ad lehetőséget arra, hogy a bérek további emelkedése megtörténhessen. Ezért a jelenlegi illetménytáblákkal számolva lehet összeállítani a következő évi költségvetés személyi juttatás át, természetesen számolva a Képviselő-testület által eddig jóváhagyott létszámokkal. Feltehetőleg nem jut forrás jutalom tervezésére sem, és a cafeteria eddig biztosított a után 25 %-os személyi jövedelemadót kell fizetni. Köztudott, hogy a parlament a cafeteria juttatás elemeinek nagy részét megadóztatja. Az adó mértéke bizonyos határokig 25% lesz, e fölött további járulék is fizetendő utána. Egyedül az internet díjának térítése maradt meg teljes mértékben adómentes körben. Adókötelezettség alá vonta a helyi bérletet, a melegétkeztetési juttatást, az üdülési csekket, a nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseket, iskolakezdési támogatást, különféle maximált korlátokig (melegétkeztetés Ft/hó, üdülési csekk minimálbér, nyugdíjpénztár minimálbér 50%-a, egészségpénztár minimálbér 30%-a). A költségvetési törvényhez kapcsolódó egyes törvények módosítása során a parlament eltörölte a köztisztviselők kötelező ruházati költségtérítését. Javaslatunk ennek megfelelően az, hogy az elmúlt évi cafeteria csak a létszámbővülések kapcsán növekedjen úgy, hogy a köztisztviselők ruhapénze hasonlóan a korábbi években közalkalmazottak részére fizetett ruhapénz sorsához beépül a cafeteria ába. A képviselő-testületnek dönteni kell majd arról, hogy az így kialakuló cafeteria utáni 25 %-os SZJA befizetési 3

4 kötelezettségből mennyit vállal magára. Tovább kell folytatnunk a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészek csökkentését és szigorítását. Ezért továbbra is úgy kell megállapítani a közszolgálati dolgozók bérét, hogy a teljesítményhez kötött illetményrészt legfeljebb egy költségvetési évre lehet megállapítani. Az intézmények engedélyezett létszám ának számítása során figyelembe kell venni és évesíteni kell a képviselő-testület által 2009-ben engedélyezett státuszokat. Itt kell tájékoztatni a Képviselő-testületet arról, hogy a Zimándy és a Bálint Márton Iskola azt a kérést fogalmazta meg, hogy a technikai feladatok ellátására további státuszokat kaphasson. A Bálint Márton Iskola kérelmét a Képviselő-testület tárgyalta szeptember 29-én. Akkor úgy döntött, hogy a Képviselő-testület áttekinti mindkét iskola esetében a gazdasági, adminisztratív, egyéb kisegítő státuszok helyzetét és a végleges döntését az esetleges státuszbővítésekről a évi költségvetési koncepció tárgyalásakor hozza meg. A Bálint Márton Iskola kérelme 1 fő konyhai dolgozóra és 1 fő munkaügyi ügyintézőre irányult, míg a Zimándy Iskola a diákétkeztetés feladatra 1 fő technikai dolgozó biztosítását igényelte. A bevételek alakulását tekintve a költségvetés eredeti változatába további létszámbővítés újonnan beinduló létesítmény kivételével nem tervezhető. A évi belső ellenőrzési tervbe javasolni fogjuk a térítési díj bevételek vizsgálatát, s amennyiben ennek eredményeként a Képviselő-testület a térítési díjbevételek emelését el tudja fogadni, úgy megteremtődhet a feltétele további létszámigények kielégítésének. A Nemzeti Kamara Színház nevében Usztics Mátyás igazgató is azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a művelődési ágazat valamely intézményében biztosítson számára 1 fő művészeti titkári állást és egy 1 fő színpadmesteri állást. Mivel a fent leírtak miatt a kötelező alapfeladat ellátásunk körében sincs módunk további létszámnövekedésre, ez a kérés sem teljesíthető. Járulékok tekintetében jelentős változás lesz. A hatályos szabályok alapján a nyugdíjbiztosítási járulék 24% lesz, míg az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 3% lesz, melyből 2% természetbeni és pénzbeni járulék, 1% pedig munkaerőpiaci járulék. Így együttesen a 29% helyett 27%-kal kell számolni. Január 1-jétől megszűnik az 1.950Ft/hó egészségügyi hozzájárulás. A dologi kiadások ának növelése az intézmények nagy többségében évek óta arról szól, hogy figyelembe vesszük a közüzemi díjak emelkedését, illetve azokat a volumen változásokat, amelyek egy-egy létesítmény üzembe helyezésével keletkeznek. Továbbra is úgy kell terveznünk, hogy a évi teljesítési adatok alapján a közüzemi díjak várható mértékével számolunk. Az egyéb dologi kiadások (karbantartás, szakmai anyag beszerzés stb.) a nem növelhető a évben, annak ellenére sem, hogy az inflációs hatás itt is megjelenik. Számolnunk kell viszont majd a Bóbita Óvoda új épületének működési kiadásaival, amit jelenleg a rendelkezésre álló tervek alapján tudunk számítani. A helyi kisebbségi önkormányzatok működési támogatásánál is megszorításokat kell majd alkalmaznunk, s figyelembe kell vennünk a Képviselő-testület azon döntését, hogy a CKÖnek adott ez évi többlettámogatás levonásra kerül a következő évi önkormányzati támogatásból. Javaslatunk az, hogy a kisebbségi önkormányzatok fogalmazzák meg szűkre szabott, takarékos igényeiket, nyújtsák be pályázataikat központi költségvetési támogatásra, s a Képviselő-testület a lehetőségek függvényében támogatja majd következő évi programjaikat és működésüket. A civil szervezetek, egyesületek, egyházak, vállalkozások számíthatnak továbbra is az önkormányzat támogatására, de nem valószínűsíthető, hogy további forrásokat tudunk 4

5 biztosítani a támogatás évi mértékéhez képest. Fejlesztési kiadások: A képviselő-testület a gazdasági programjának és a Város gazdasági helyzetének megfelelően, az abban részletezettek szerint az alábbi felhalmozási feladatok megvalósítását tűzi ki célul: Kiemelt projektként: Településközpont rehabilitációja, új városháza építése Intézményfejlesztés terén: Új bölcsőde felépítése Bálint Márton iskola számára átmeneti tantermek kialakítása Bóbita óvoda régi épületének felújítása Bálint M. tagiskola +sportcentrum Intézményi felszerelések beszerzése Közterületek, utak, csomópontok fejlesztése: Dózsa György utca fejlesztése, alkalmassá tétel kétirányúsításra, összefüggésben a településközpont rehabilitációval Gyalogátkelő helyek létesítése 1+1 forintos útfelújítások elvégzése teljes és részleges felújítási formában Játszóterek és közparkok fejlesztése a Képviselő-testület korábbi döntései szerint Tükörhegyi elmaradt közterület-fejlesztések kompenzációja Árkok, átereszek felújítása, javítása Járdaépítési, felújítási program folytatása Tervezési feladatok: TSZT és HÉSZ módosítása Felszíni csapadékvíz-elvezetés városi tervei Pistály rész-szabályozási tervének elkészítése Csomópontok fejlesztésének tervezési feladatai, függően a KKK-val és a NIF-fel várható együttműködéstől Bajcsy -Zs. utcai csomópontok, Szt. István téri körforgalom, Bartók B. utcai csomópont, Meredek utcai csomópont Érd-parkváros felől érkező forgalom felvezetése az autópályára (M0-M7 csomópont térségében) Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok: Temetőfejlesztés Közművek fejlesztése Felhalmozás, ingatlanvásárlás, eszközbeszerzés Környezetvédelem Kárelhárítások A fenti feladatok főként olyanok, melyekről a Képviselő-testület már korábbi időszakban a döntését meghozta, illetve folyamatban lévők. Fenti feladatok megvalósítása a tervezett adatok szerint minden felhalmozási forrást és lehetőséget felemészt, így ettől eltérő ad-hoc jellegű feladatok megvalósítására valószínűleg nem lesz mód. Javaslatunk az, hogy a Képviselő-testület évi költségvetésében döntsön majd több program párhuzamos előkészítéséről, ezeknek biztosítsa fedezetét is, s az előrehaladás függvényében valósítsa meg azt a feladatot, amelyre nagyobb esély van az összes körülmény figyelembevételével. Így a megvalósítás forrásait nem tudjuk majd minden esetben a feladat mellé rendelni, de céltartalékba helyezés esetén arra a feladatra tudjuk felhasználni, amelyik tényleges 5

6 megvalósítható. Ebben az évben is bekértük az intézmények és a képviselők igényeit, ezek műszaki és gazdasági felülvizsgálata folyik, s ezekből kerülhet majd be a költségvetési rendeletbe a forrásoknak megfelelő mértékű feladat. A fejlesztési feladatok megvalósításához minden lehetséges pályázati forrás megszerzését meg kell célozni, ezek sikerétől nagyban függ a saját forrás szükséglet. Tartalékok nélkül nem tervezhetjük a következő évet sem, valószínűsíthető, hogy az ideitől nagyobb mértékben kell félretennünk működési tartalékot, mert a válság hatásai még mindig érzékelhetőek, illetve nem tervezhető pontosan az újonnan beruházások működési szükséglete sem. A keretekre és tartalékokra az alábbi javaslatot tesszük: Tartalékok, keretek évi jóváhagyott évi javasolt Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret (polgármester általános helyettese) Alpolgármesteri keret Kisértékű felújítási, beruházási keret VFKB keret OKSB keret JÜB keret OKSB keret ünnepségekre SZEB keret PGB keret Közbeszerzések, előkészítések, műszaki ell. Pályázati önrész Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Kártalanítás Általános tartalék működésre Fejlesztési céltartalék/ Beruházási tartalék Üdültetési keret

7 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a évi költségvetési koncepcióra vonatkozó döntés meghozatalára. HATÁROZATI JAVASLAT Törökbálint Város Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: 1. A képviselő-testület a gazdasági programjának és a Város gazdasági helyzetének megfelelően, az abban részletezettek szerint az alábbi felhalmozási feladatok megvalósítását tűzi ki célul: Kiemelt projektként: Településközpont rehabilitációja, új városháza építése Intézményfejlesztés terén: Új bölcsőde felépítése Bálint Márton iskola számára átmeneti tantermek kialakítása Bóbita óvoda régi épületének felújítása Bálint M. tagiskola +sportcentrum Intézményi felszerelések beszerzése Közterületek, utak, csomópontok fejlesztése: Dózsa György utca fejlesztése, alkalmassá tétel kétirányúsításra, összefüggésben a településközpont rehabilitációval Gyalogátkelő helyek létesítése 1+1 forintos útfelújítások elvégzése teljes és részleges felújítási formában Játszóterek és közparkok fejlesztése a Képviselő-testület korábbi döntései szerint Tükörhegyi elmaradt közterület-fejlesztések kompenzációja Árkok, átereszek felújítása, javítása Járdaépítési, felújítási program folytatása Tervezési feladatok: TSZT és HÉSZ módosítása Felszíni csapadékvíz-elvezetés városi tervei Pistály rész-szabályozási tervének elkészítése Csomópontok fejlesztésének tervezési feladatai, függően a KKK-val sé a NIF-fel várható együttműködéstől Bajcsy -Zs. utcai csomópontok, Szt. István téri körforgalom, Bartók B. utcai csomópont, Meredek utcai csomópont Érd-parkváros felől érkező forgalom felvezetése az autópályára (M0-M7 csomópont térségében) Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok: Temetőfejlesztés Közművek fejlesztése Felhalmozás, ingatlanvásárlás, eszközbeszerzés Környezetvédelem Kárelhárítások 2. A fejlesztési feladatok megvalósításán túl fontosnak tartja az intézmények működésének biztosítását, valamint az újonnan beinduló létesítmények működési feltételeinek 7

8 megteremtését. 3. A képviselő-testület az alábbi adóbevételek tervezését határozza meg: iparűzési adó építményadó telekadó gépjárműadó idegenforgalmi adó Felhalmozási bevételek között tervezni kell az Égett-völgyi területek értékesítéséből származó bevételeket. 5. A térítési díjakat és bérleti díjakat a vonatkozó helyi rendeleteknek, határozatoknak és szerződéseknek, megállapodásoknak megfelelően kell betervezni. Év közben a térítési díjak emelésének lehetőségét vizsgálni kell. 6. A közszféra részére eddig biztosított munkáltatói döntésen alapuló illetmény juttatás összegének további csökkentését, illetve átalakítását tűzi ki célul. 7. Béren kívüli juttatásként a évben biztosított tervezhető, korrigálva a bejövő létszámtöbblet, valamint a közszférát sújtó törvény módosítások kapcsán cafetériába bevont elemek hatásával. Az így kialakuló cafetéria után fizetendő 25 % személyi jövedelemadó munkáltatói megfizetéséről a képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadása során dönt. 8. Az intézmények további létszámbővítési igényét a Képviselő-testület az eredeti költségvetésben nem tudja támogatni. 9. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjakat a év bázis teljesítményadataiból kiindulva a várható közüzemi árak alapján számított összegben lehet tervezni. Az egyéb dologi kiadások nettó a az előző évhez képest nem növekedhet. 10. A Képviselő-testület kéri a helyi kisebbségi önkormányzatokat, dolgozzanak ki szűkre szabott, takarékos költségvetést a működésükre és programjaikra vonatkozóan, s támogatásukról a költségvetés konkrét bevételeinek ismeretében dönt. 11. A képviselő-testület a társadalmi szervezeteket és alapítványokat 2010-ben is támogatni kívánja, mértéke a rendelkezésre álló források mértékétől függ. 12. A képviselő-testület 2010-ben az alábbi kereteket és tartalékokat kívánja elkülöníteni a táblázatban foglalt okkal. Tartalékok, keretek évi jóváhagyott évi javasolt Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret (polgármester általános helyettese) Alpolgármesteri keret

9 Tartalékok, keretek évi jóváhagyott Kisértékű felújítási, beruházási keret évi javasolt VFKB keret OKSB keret JÜB keret OKSB keret ünnepségekre SZEB keret PGB keret Közbeszerzések, előkészítések, műszaki ell. Pályázati önrész Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Kártalanítás Általános tartalék működésre Fejlesztési céltartalék/ Beruházási tartalék Üdültetési keret Határidő: évi költségvetés benyújtása Felelős: jegyző Törökbálint, november 27. Turai István polgármester 9

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 150. 8500 PÁPA, Fő u. 5. T el: 89 /324-5 85 Fax: 89/515-083 E-ma il: polgar mester @ p apa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A költségvetési koncepció a jövő évben várhatóan rendelkezésre

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK I N D O K O L Á S A Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet elemzése során megállapíthatjuk, hogy Önkormányzatunk 2012-ben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint).

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint). ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14-i ülésére Tárgy: A 2011. évi költségvetési koncepció meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Orgovány Nagyközség Polgármesterétől T/87/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én /csütörtökön/ 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben