(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer. 2010. március"

Átírás

1 TeIR (Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer Használati útmutató március

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ TÁMOGATÁSOK IDŐ ALAPÚ ELEMZÉSE BEVEZETŐ AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Elemzési példa I Elemzési példa II TÁMOGATÁSOK TERÜLETI ALAPÚ ELEMZÉSE BEVEZETŐ AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Elemzési példa I Elemzési példa II Elemzési példa III RÉSZLETES PROJEKT LISTA BEVEZETŐ AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Elemzési példa KISTÉRSÉGEK KEDVEZMÉNYEZETTSÉG SZERINTI LEKÉRDEZÉSE BEVEZETŐ Elemzési példa NFT1, UMFT PÁLYÁZATI KATASZTER BEVEZETŐ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Elemzési példa TÁMOGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER BEVEZETŐ FELHASZNÁLÓI FELÜLET LEKÉRDEZÉS SZŰRÉSSEL

3 Támogatási forrás, Főkategória, Alkategória, Adatforrás Pályázó neve, Pályázat leírása, Pályázat megnevezése Kategória Támogatási összeg Területi alapú szűrés LEKÉRDEZÉS MEGJELENÍTÉSE Lista Kartogram

4 1. BEVEZETŐ A TeIR Támogatási Alrendszer a hazai és Európai Uniós támogatások elemzését lehetővé tevő alkalmazás-csomag. Alapját a 2002-től napjainkig nyilvántartott és tárolt támogatási adatok jelentik, melyeket időintervallumokra, különböző területi szintekre, gyakorlatilag minden releváns információ beállításának lehetőségével elemezhetünk. Az alrendszerben szereplő alkalmazások listája a következő: Támogatások idő alapú elemzése, Támogatások területi alapú elemzése, Részletes projekt lista, Kistérségek kedvezményezettsége szerinti elemzések, NFT1, UMFT Pályázati kataszter, Támogatási információs rendszer. 1. kép, a támogatási alrendszer 4

5 2. TÁMOGATÁSOK IDŐ ALAPÚ ELEMZÉSE 2.1 BEVEZETŐ A támogatások elemzésénél fontos szempont lehet az idő, időintervallum-alapú megközelítés. Amennyiben a felhasználó idősorra szeretné lekérdezni, hogy a rendelkezésre álló információk alapján összeállított elemzés oszlopdiagramon milyen állapotot mutat, ill. ahol szükséges, hasonló megjelenítéssel az oszlopdiagramokon a támogatási csoportokat is vizsgálni szeretné, akkor a Támogatások idő alapú elemzése alkalmazást érdemes használnia. 2. kép, támogatások idő alapú elemzése 5

6 2.2 AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Az elemzés elkészítése során 7 különböző paramétert állíthatunk be. Elsőként a projektek számát, a jóváhagyott költségigényt és a támogatás értékét más-más szempontból értékelő mutatók közül választhatunk. Elmondható, hogy függetlenül az elemzések tárgyától, az eredményként kapott diagramok koordináta rendszerének X tengelyén mindig az idő, Y tengelyén pedig a választott mutatónak megfelelő értékek vannak. Az alábbi mutatók választása lehetséges: Projektek száma (db) Jóváhagyott költségigény (mft) Támogatás értéke (mft) Projektek száma (db) összetétel Támogatás értéke (mft) összetétel Projektek száma (db) döntéshozó szerint Támogatás értéke (mft) döntéshozó szerint Ezt követően megadhatjuk az előirányzat éveinek időintervallumát, majd a területegységet. Az utóbbi település, kistérség, megye, régió és akár országos szintű is lehet. A támogatási forrás esetén választhatunk hazai és európai uniós forrásokat is, de beállítható mindkét forrás együttes vizsgálata is. A támogatási csoportok beállításának lehetősége szoros összefüggésben van az eddig beállított paraméterekkel. Az alkalmazás ugyanis aszerint sorolja fel a lehetséges támogatási csoportokat, hogy milyen előirányzati évet ill. milyen támogatási forrást állítottunk be. Értelemszerűen egy-egy évre csak azok a támogatási csoportok kerülhetnek az elemzésbe, amelyek az adott támogatási forrásban (hazai és/vagy EU-s) léteztek. 6

7 A támogatási rendszer a támogatási csoporthoz tartozó további szűkítésre ad lehetőséget. Ezek a lehetőségek támogatási csoportonként változnak. Pl. a ROP programokat a os évekre vizsgálva az alábbi támogatási rendszerek érhetőek el: A turisztikai potenciál erősítése a régiókban Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése Technikai segítségnyújtás Végül az eredmény HTML vagy PDF formátumban kérhető le. Az alábbiakban néhány elemzés példa látható. 7

8 Elemzési példa I. A ös évekre a projektek számát tekintve, minden hazai támogatási forrású projekt, országos szinten vizsgálva az alábbi eredményt adja. 3. kép, az I. elemzés előkészítése 4. kép, I. elemzés eredménye 8

9 Elemzési példa II. A ös évekre a támogatások értékét millió forintban, az összetételt tekintve vizsgálva, minden hazai támogatási forrású projektre, az Észak-Magyarországi régió szintjén az alábbi eredményt születik. 5. kép, a II. elemzés előkészítése 6. kép, II. elemzés eredménye 9

10 3. TÁMOGATÁSOK TERÜLETI ALAPÚ ELEMZÉSE 3.1 BEVEZETŐ Ahogy az előbbi fejezetben bemutattuk, a támogatások idő alapú elemzésénél a megjelenő oszlopdiagramok koordináta rendszerének X tengelyén mindig az idő, Y tengelyén pedig a kiválasztott mutatónak megfelelő érték került ábrázolásra. A támogatások területi alapú elemzésénél az ország régiói, megyéi, kistérségei vagy települései kerülnek a koordináta rendszer egyik tengelyére (általában az Y-ra), a másikra pedig a választott mutató. 3.2 AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Az elemzések elkészítésének logikája sok tekintetben hasonló az előző fejezetben kifejtett idő alapú elemzéshez. A területegység választásának melynek egységei a régió, megye, kistérség és település- itt a bevezetőben említett okok miatt más jelentősége van, de mind a támogatási források, csoportok és rendszerek mind pedig az előirányzat éve tekintetében egyezőség mutatkozik. 7. kép, támogatások területi alapú elemzése 10

11 Különbség a választható mutatókban és az eredmény megjelenítésében van. Az alábbi mutatók közül lehet választani: Projektek száma (db) Jóváhagyott költségigény Támogatás értéke (mft) Egy főre jutó költségigény (eft) Egy főre jutó támogatás (eft) Támogatás értéke (mft) összetétel Projektek száma (db.) összetétel A mutatók és a további paraméterek beállítását követően diagramokat vagy kartogramokat generálhatunk. 11

12 Elemzési példa I. A es évekre a támogatások értékét millió forintban, az összetételét tekintve EU-s támogatások: Nemzeti Fejlesztési Terv, az ország megyéinek területi szintjén, kartogramot generáltatva az alábbi eredményt születik. 8. kép, az I. elemzés előkészítése 9. kép, I. elemzés eredménye 12

13 Elemzési példa II. A 2007-es évben az egy főre jutó hazai terület és településfejlesztési támogatásokat Békés megye kistérségeire vizsgálva, minden támogatási rendszert alapul véve, kartogramot generáltatva az alábbi eredmény születik. 10. kép, a II. elemzés előkészítése 11. kép, a II. elemzés eredménye 13

14 Elemzési példa III. A as évben, az egy főre jutó Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési operatív programok keretében támogatásokat kapott, a Dél-Dunántúli régióba tartozó megyék minden támogatási rendszerét alapul véve, diagramot generáltatva az alábbi eredmény születik. 12. kép, a III. elemzés előkészítése 13. kép, a III. elemzés eredménye 14

15 4. RÉSZLETES PROJEKT LISTA 4.1 BEVEZETŐ Amennyiben a felhasználó az Európai Uniós vagy hazai támogatásokkal kapcsolatosan elsősorban nem területi vagy idő alapú elemzésekre kíváncsi, hanem egy-egy támogatási csoportra, támogatási rendszerre vonatkozóan a pályázó neve, a projekt célja, a konkrét projekt kezdete-vége érdekli akkor a Részletes projekt lista alkalmazás használata a megfelelő eszköz. 14. kép, részletes projekt lista alkalmazás 15

16 4.2 AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Az elemzés során 7 különböző paramétert kell beállítani, majd választani, hogy html lapra vagy excel táblába kerüljenek a kért adatok. A alábbi paraméterek beállítása lehetséges: Előirányzat éve Támogatási csoport Támogatási rendszer Területegység típus Területegység Keresés Rendezés A beállítások értelemszerűek, az eddigi fejezetekben leírt alkalmazásokhoz hasonlóak. A szokatlan egyedül a keresés (szűrés) lehet, melynek feladata, hogy az addig beállított értékek következtében generálható találatok körét szűkítse. Nem kötelező a mezők kitöltése, de amennyiben a találati halmazban egy konkrét kulcsszó alapján szeretne a felhasználó szűkíteni ill. keresni, akkor jó lehetőség a munka megkönnyítésére Elemzési példa Amennyiben a 2007-es év nyertes GVOP (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program) pályázatai közül a Kis- és középvállalkozások fejlesztése támogatási rendszerében, a Bács-Kiskun megyében nyertes pályázatokat a pályázók neve szerint listázva szeretnénk kinyerni akkor a következő képen látható beállításokat kell elvégezni. Az eredmény ezt követően kérhető le. 16

17 15. kép, az elemzés előkészítése 16. kép, az elemzés eredménye 17

18 5. KISTÉRSÉGEK KEDVEZMÉNYEZETTSÉG SZERINTI LEKÉRDEZÉSE 5.1 BEVEZETŐ Amennyiben a felhasználó a hazai kistérségeket előre definiált időintervallumra, a kedvezményezettség fokára (kedvezményezett, átmenetileg kedvezményezett, nem kedvezményezett), ill. támogatási forrásra, csoport és rendszer szerint szűkítve szeretné lekérdezni, ezen alkalmazás a legmegfelelőbb. Az alkalmazás felülete: 17. kép, kistérségek kedvezményezettség szerinti lekérdezése Tekintettel arra, hogy az alkalmazás használatának logikája lényegében nem tér el a Támogatási alrendszerben megszokottól, csupán egy elemzési példán kerül bemutatásra. 18

19 Elemzési példa között az Észak-Alföldi régió átmenetileg kedvezményezett kistérségeinek részletesen milyen hazai támogatások jutottak. (Összehasonlítva a többi régióval). 18. kép, elemzés előkészítése 19. kép, az elemzés eredménye 19

20 6. NFT1, UMFT PÁLYÁZATI KATASZTER 6.1 BEVEZETŐ Az alkalmazás lehetőséget biztosít a hazai-, ill. az EU-s támogatások vonatkozásában az igényelt és szerződött támogatások értékének idő, időintervallum, valamint különböző területi szintekre vonatkoztatott lekérdezésére diagram és kartogram formájában. 20. kép, NFT1, UMFT Pályázati kataszter 6.2 ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE A korábban ismertetett alkalmazásokhoz hasonlóan 7 különböző paraméter beállításával pontosíthatjuk az elemzést. A beállítások értelemszerűek, az eddigi fejezetekben leírt alkalmazásokhoz hasonlóak, eltérés a választható mutatókban található. Kétféle mutató közül választhatunk: Pályázatok száma (db) Igényelt támogatás (mft) 20

21 Elemzési példa közötti időszakban a Dél-Alföldi régió megyéi által igényelt KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) támogatások összege (mft). 21. kép, elemzés előkészítése 22. kép, az elemzés eredménye 21

22 7. TÁMOGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 7.1 BEVEZETŐ A Támogatási Információs Rendszer az európai uniós és hazai támogatások elsősorban pályázók-, pályázatok, valamint egyéb, a pályázatok releváns paramétereire vonatkozó szempontok szerinti lekérdezését lehetővé tevő alkalmazás. Az adatok megjelenítése lista-, ill. kartogram formájában történhet. Az alkalmazásban előforduló európai uniós operatív programok, programok és fejlesztési tervek főkategóriák szerint az alábbiak lehetnek: Agrárgazdasági célok támogatása (nemzeti támogatás), ÁROP Államreform Operatív Program, AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, DAOP Dél-Alföldi Operatív Program, DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program, ÉAOP Észak-Alföldi Operatív Program, EKOP Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, ÉMOP Észak-Magyarországi Operatív Program, GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, HEFOP Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program, KDOP Közép-Dunántúli Operatív Program, KEOP Környezet és Energia Operatív Program, KIOP Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program, KMOP Közép-Magyarországi Operatív Program, KÖZOP Közlekedési Operatív Program, NVT Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, NyDOP Nyugat-Dunántúli Operatív Program, ROP Regionális Fejlesztés Operatív Program, 22

23 SAPARD Különleges segélyprogram a mezőgazdaság és vidékfejlesztés számára, TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program, TIOP Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, UMVP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (korábban NVP), VOP Végrehajtás Operatív Program, PHARE programokhoz való hozzájárulás, PHARE programokhoz való hozzájárulás, HU0202 A hazai pályázatok a kiírók valamint az érintett pályázat- ill. támogatás típusa szerint az alábbiak lehetnek: EK (Energia Központ Nonprofit Kft.) energiahatékonyság, EüM (Egészségügyi Minisztérium) egészségügy, ITDH (ITD Hungary Zrt. Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség) kereskedelemfejlesztés, KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) környezetvédelem, természet- és tájvédelem, NFGM (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium) településfejlesztés- és rendezés; terület- és régiófejlesztés; térség- és településfelzárkóztatás; vállalkozás övezetek támogatása, NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) kutatás-fejlesztés, technológiai innováció, OKM (Oktatási Minisztérium) - nevelési-, oktatási feladatok, ÖM (Önkormányzati Minisztérium) - katasztrófavédelem, lakásügy, önkormányzatok, sport, szakképesítés, turizmus, SZMM (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) - foglalkoztatás, szociális téma, esélyegyenlőség, fogyasztóvédelem, kábítószerügy, civil, gyermek- és ifjúsági téma, sport. 23

24 7.2 FELHASZNÁLÓI FELÜLET A Lekérdezési feltételek panelen megtalálhatók a különféle szempont szerinti szűrési lehetőségek listamezői, baloldalon a pályázat tartalom-specifikus paraméterei-, jobb oldalon pedig a területi elhelyezkedés hierarchiája szerinti csoportosításban A panel jobb szélén helyezkedik el a két különböző kimenettípus kiválasztására-, ill. módosítására alkalmas jelölőnégyzet (Lista, Kartogram). 23. kép, a Támogatási információs rendszer bejelentkező ablaka Amennyiben a Lista-, ill. Kartogram használata nélkül végezzük el a lekérdezést, azaz megnyomjuk az ok gombot, a Keresés eredménye panelen megkapjuk az egy-, ill. több településhez köthető projektek számát, valamint a támogatási összeg összesített értékét Ft-ban. 24

25 7.3 LEKÉRDEZÉS SZŰRÉSSEL Lehetőségünk van összetett feltétek szerinti szűrésre, amennyiben egyszerre több tulajdonság paramétereit állítjuk be. A pályázatok keresésének szűkítésére az alábbiakban ismertetett beállítások állnak rendelkezésre Támogatási forrás, Főkategória, Alkategória, Adatforrás A Támogatási forrás legördülő listában az alábbi lehetőségek közül választhatunk: 24. kép, a Támogatási forrás legördülő menü A listából a Mind-et választva a forrás megkötése nélkül listázhatjuk a támogatásokat. Az EU forrás-t választva a panel lista-kínálata kibővül egy Főkategória- ill. egy Alkategória legördülő listával. 25. kép, Alkategória EU forrás 25

26 A Főkategória listából választhatjuk ki a konkrét európai uniós pályázatot, az Alkategória listából pedig a pályázat megfelelő prioritási tengelyeit. Az Adatforrásban a lebonyolító minisztérium-, ill. ügynökség szerint szűkíthetjük a kiválasztási halmazt. A Támogatási forrás legördülő listából a Hazai forrás-t választva ugyancsak kiegészül a modul Fő-, ill. Alkategória legördülő listával, illetőleg elmarad az Adatforrás lista (egyértelműség okán). A Főkategória a hazai projekt kiíróját tartalmazza, az Alkategória pedig a konkrét támogatást-ill. pályázatot nevesíti. 26. kép, Alkategória Hazai forrás A Támogatási forrás lista utolsó elemében, a Nem besorolt-ban került tárolásra a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus Pályázó neve, Pályázat leírása, Pályázat megnevezése Abban az esetben célszerű alkalmazni, amennyiben a pályázatot benyújtó személy vagy szervezet, a pályázatra jellemző kifejezés, ill. a pályázat konkrét megnevezése 26

27 szerinti keresést/szűrést szeretnénk végrehajtani. A kereséshez szabadszöveges mezők állnak rendelkezésünkre. A pályázó nevének beírása esetén akkor kapunk viszonylag nagy pontosságú eredményt, ha a teljes nevet beírjuk, mivel a lekérdezés minden olyan pályázatot listáz, melyben a pályázó neve tartalmazza az általunk beírt karaktereket (például a Kovács vezetéknév beírása esetén 1550 db találatot kapunk). A pályázat leírása mező kitöltésével rákereshetünk olyan pályázatokra melyekben az általunk keresett kulcsszó szerepel. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a típusú keresés nem ad teljes körű tájékoztatást, mivel nem mindegyik pályázat tartalmaz ilyen jellegű információt. 27. kép, Pályázat leírása szerinti keresés A pályázat megnevezése mező kitöltésével egy adott témában szereplő pályázati projektekre kereshetünk. 27

28 Kategória Lehetőségünk van kategóriák szerinti leválogatásra is, a Kategória legördülő lista segítségével. Amennyiben konkrét szakterület szerinti hazai/uniós támogatások eredményére van szükségünk, ezt a lekérdezést érdemes használnunk. 28. kép, Kategória legördülő lista Támogatási összeg Lehetőségünk van összeg szerinti leválogatásra is. Ebben az esetben a támogatási összeg intervallumának meghatározásával szűrhetjük le az általunk keresett pályázatokat Területi alapú szűrés A területi alapú szűrésre az alábbi területi szintek közül választhatunk: Régió, Megye, Kistérség, Település. 28

29 7.4 LEKÉRDEZÉS MEGJELENÍTÉSE A megfelelő szűkítési feltételek beállítása után lehetőség van a kimeneti formátum meghatározására. Erre az alábbi formátumok állnak rendelkezésre: Lista Kartogram Lista A Lista jelölőnégyzetére mutatva megjelenítésre kerül egy további finomítási lehetőség, amelynek segítségével beállíthatjuk, hogy kizárólag egy adott településhez köthető-, vagy több együtt pályázó településre vonatkozó-, esetleg mindkét típusú pályázatot szeretnénk-e listázni. 29. kép, Lista beállítási opciói A beállítások elvégzése után az ok gombot megnyomva a Keresés eredménye panelen kerül megjelenítésre az általunk beállított szűrésnek megfelelő pályázatok listája. A beállított szűrések törlésére a Lekérdezési feltételek törlése gomb szolgál. A lista egyszerre 100 pályázat megjelenítésére alkalmas. Amennyiben a találati lista számossága meghaladja a 100-at, kétféle módon nyílik lehetőségünk a lapozásra. Egyrészt az előre/hátra nyilakra történő mutatással (a dupla nyíl a lista elejére/végére léptet), másrészt a legördülő lapozó-listából történő választással. 29

30 30. kép, Lapozás legördülő listával Kartogram A Kartogram jelölőnégyzetre mutatva megjelenik a választható térképi rétegek listája. Alapértelmezés szerint a térképen a régió- és településhatárok, valamint a vizek kerülnek feltüntetésre. A megfelelő elemek kiválasztása után az ok gomb megnyomásának hatására megjelenik a szűrésnek megfelelő pályázatok területi elhelyezkedését ábrázoló térkép (a színek tónusai tájékoztató jelleggel ábrázolják a területegységre eső pályázatok számosságának nagyságát). 31. kép, Lekérdezés Kartogram lista 30

31 32. kép, Kartogram 31

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Megyei tervezést támogató alkalmazás

Megyei tervezést támogató alkalmazás TeIR (Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Megyei tervezést támogató alkalmazás Felhasználói útmutató 2015. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás TeIR LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás Felhasználói útmutató Budapest, 2015. szeptember Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1. HELYI AKCIÓCSOPORT/TELEPÜLÉS

Részletesebben

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása TeIR Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HATÁROZATOK... 5 3. LEKÉRDEZÉSEK... 9 3.1. Területrendezési

Részletesebben

Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás

Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás TeIR Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás Felhasználói útmutató Budapest, 2015. január Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1. TELEPÜLÉS

Részletesebben

Klaszterek hatékony vezetése

Klaszterek hatékony vezetése Punak Éva Gazdasági keretek: Könyvelési alapok, klaszter-és menedzsmentszervezet könyvelési pénzügyi alapjai Klaszterek pályázati elszámolásai (eszköz, HR, nyilvántartások) Tartalom: pályázati rendszerek

Részletesebben

REMEK. Regionális, megyei, kistérségi és. települési helyzetképek

REMEK. Regionális, megyei, kistérségi és. települési helyzetképek TeIR REMEK Regionális, megyei, kistérségi és települési helyzetképek Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1 TELEPÜLÉSI HELYZETKÉPEK...

Részletesebben

Helyzet-Tér-Kép. Budapest, április

Helyzet-Tér-Kép. Budapest, április TeIR Helyzet-Tér-Kép Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április 1. BEVEZETŐ A Helyzet-Tér-Kép informatikai modul adott területegység (régió, megye, járás, település/budapesti kerület) társadalmi gazdasági

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK JÁRÁSI SZÉKHELYEKRE/FŐVÁROSI KERÜLETEKRE KÉSZÍTENDŐ 2014-2020 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK ELKÉSZÍTÉSÉT TÁMOGATÓ INFORMATIKAI MODUL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV V2 Készítette a Lechner Nonprofit

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0 90,0 0 938,7 0 938,7 Működési költségvetés

Részletesebben

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli és a gyôri nonprofit szervezetek Körében Dr. Reisinger Adrienn Hajós Barbara bevezető gondolatok Európaiunióscsatlakozásunkótamárhazánkszámáraisrendelkezésreállnakatársadalmi

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: Intézményrendszeri változások a pályázatkezelés tekintetében A 2007-203 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 52/204. (III. 20.) Kormányhatározat,

Részletesebben

Szerkezeti változás a évben

Szerkezeti változás a évben 02/01/02/01 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban (249167) 02/01/02/02 Élelmiszergazdaság modernizálása (249178) 02/01/02/03 Vidéki térségek fejlesztése (249189) 02/01/03/01 Beruházás-ösztönzés

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. május 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

SZAKIN program használati útmutató: A megjelenő képernyő baloldalán találjuk a választó mezőt, a jobboldali részen a

SZAKIN program használati útmutató: A megjelenő képernyő baloldalán találjuk a választó mezőt, a jobboldali részen a SZAKIN program használati útmutató: A SZAKIN program indításakor az alábbi képernyő jelenik meg: A megjelenő képernyő baloldalán találjuk a választó mezőt, a jobboldali részen a megjelenítő mezőt. Választó

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése A 2007-13. közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a 2014-20. közötti időszak várható feladatainak áttekintése PBKIK pályázói tájékoztató fórum Nagy Árpád tervezési csoportvezető

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI A 2014-2020 FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI DÁNYI GÁBOR EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Téma vázlat 2007-2013-as időszak: Lehívások

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Előadó: Némediné Dr. Kollár Kitti adjunktus

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

(ArcCatalog, ArcMap)

(ArcCatalog, ArcMap) Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Esri programok alkalmazásával (ArcCatalog, ArcMap) Útmutató 2014. október 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos

Részletesebben

Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében?

Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében? Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében? Mezősi Balázs, CMC jelölt 2010. február 16. Bevezetés Témaválasztás indoklása Relevancia EU Strukturális Alap programokhoz kapcsolódó

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Felhasználói kézikönyv ÉMO Területrendezési modul

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

1. A Portlet elérhetősége Jogosultsági szintek Teljes UNIQA aktivitás lekérdezés Ügynökség szintű aktivitás lekérdezés...

1. A Portlet elérhetősége Jogosultsági szintek Teljes UNIQA aktivitás lekérdezés Ügynökség szintű aktivitás lekérdezés... 1. A Portlet elérhetősége... 3 2. Jogosultsági szintek... 4 2.1 Teljes UNIQA aktivitás lekérdezés... 4 2.2 Ügynökség szintű aktivitás lekérdezés... 4 2.3 Ügynök szintű aktivitás lekérdezés... 4 3. Szűrési

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában 2007-2008 Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapvető információk A KKE teljes népessége (2008): 102,14 millió Éves GDP (2008):934,86

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával

Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával TeIR Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április 1 BEVEZETÉS Az útmutató célja

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. június 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Erőforrástérkép Erőforrások feltárása, tervezése Forrásbevonás TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petykó Zoltán elnök Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatok részére megítélt támogatás mértéke és megoszlása Megítélt támogatás 2007-10 között Mrd Ft Mrd Ft 1200 1000 800 600 400 200 0 139 177 190

Részletesebben

Kohéziós politika, uniós támogatások és közbeszerzés. Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen)

Kohéziós politika, uniós támogatások és közbeszerzés. Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen) Kohéziós politika, uniós támogatások és közbeszerzés Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen) Kohéziós politika Cél: - a gazdasági egység erősítése, - a hátrányos helyzetű régiók versenyképességének növelése

Részletesebben

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program MC Helyettesítse be a megfelelő fogalmakat a megfelelő helyre az alábbi mondatba: A projekttervező szoftver az általunk E és A által B és H egy valós projekt reakcióját. Válasz A - összefüggések HELYES

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Szociális ÁIR (Szociális Ágazati Információs Rendszer) Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Felhasználói útmutató Budapest, 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. Előzmények, célok...

Részletesebben

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet

6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

Alkalmazások. Budapest, 2015. április

Alkalmazások. Budapest, 2015. április TeIR Alkalmazások Összefoglaló Budapest, 2015. április TeIR-Nyilvános alkalmazások Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok A térinformatikai alkalmazások használatának keretében, interaktív webes

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2015 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Nyitóoldal... 4 3 Belépés... 5 4 Intézményválasztás... 7 5 Kezdőoldal... 8

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Felhasználói kézikönyv. omunáldata Elhagyott Hulladék Nyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv omunáldata Tartalomjegyzék Illetékes Hatóságok Adatkapcsolati Alrendszer... 3 Bejelentkezés... 4 Elfelejtett jelszó... 4 Felhasználói Központ...

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Tartalom 1. KEOP determinációk - Belső tényezők - EU-s és hazai fejlesztéspolitikán innen -Külső tényezők - a fejlesztéspolitikán túl (?)

Részletesebben

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny Tartalomjegyzék Bejelentkezés a tudáspróbára... 3 Kijelentkezés... 3 Megkezdett tudáspróba folytatása... 4 Tudáspróba kiválasztása... 5 Tudáspróba kiválasztása...

Részletesebben

A WEBOPAC (online elektronikus katalógus) használata. 1. Keresés az adatbázisban (összetett):

A WEBOPAC (online elektronikus katalógus) használata. 1. Keresés az adatbázisban (összetett): A WEBOPAC (online elektronikus katalógus) használata A Corvina Integrált Könyvtári Rendszer webpac rendszere alkalmas arra, hogy a távoli felhasználók is tájékozódjanak az adott könyvtár adatbázisában.

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok

Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok TeIR Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április BEVEZETŐ A TeIR NYILVÁNOS ALKALMAZÁSAI között található a Térinformatikai alkalmazások menüpont, melyben

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált e-önkormányzati Rendszerének Térinformatikai Modul felhasználói kézikönyve. Internetes verzió

Szeged Megyei Jogú Város Integrált e-önkormányzati Rendszerének Térinformatikai Modul felhasználói kézikönyve. Internetes verzió Szeged Megyei Jogú Város Integrált e-önkormányzati Rendszerének Térinformatikai Modul felhasználói kézikönyve Internetes verzió 2012. 04. 05. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Az alkalmazás felépítése...

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Változások a 6-os verzióhoz képest:

Tisztelt Ügyfelünk! Változások a 6-os verzióhoz képest: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban a 2017. november 06-tól alkalmazott 7-es verziószámú Electra Internet Banking rendszerben tapasztalható változásokra, újdonságokra, szeretnénk felhívni figyelmét. Változások

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák A Portál rendszer felületének általános bemutatása Felhasználói útmutató Támogatott böngészők Internet Explorer 9+ Firefox (legújabb verzió) Chrome (legújabb verzió) Felületek felépítése Információs kártyák

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

A csatlakozás. 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttm egyezményt. ír r alá 1989. 07. 14. Párizsi P. PHARE 1991. 12.16. TársulT

A csatlakozás. 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttm egyezményt. ír r alá 1989. 07. 14. Párizsi P. PHARE 1991. 12.16. TársulT SA 2007-2013 2013 A csatlakozás 1988. 09. 26. Kereskedelmi együttm ttműködési egyezményt ír r alá 1989. 07. 14. Párizsi P csúcs PHARE 1991. 12.16. TársulT rsulási si Szerződés Hatályba lépett: l 1994.

Részletesebben

KUTATÁSTÁMOGATÁS SOROZAT. Felhasználói segédlet Academic Search Complete adatbázisban idézők kereséséhez

KUTATÁSTÁMOGATÁS SOROZAT. Felhasználói segédlet Academic Search Complete adatbázisban idézők kereséséhez KUTATÁSTÁMOGATÁS SOROZAT Felhasználói segédlet Academic Search Complete adatbázisban idézők kereséséhez Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Készítette: Hreskó-Tóth Dalma Academic Search

Részletesebben

Egyedül nem megy! Boros Áron ügyvezető igazgató. Településtervezés - politika - üzlet web:www.otphp.hu

Egyedül nem megy! Boros Áron ügyvezető igazgató. Településtervezés - politika - üzlet web:www.otphp.hu Egyedül nem megy! Településtervezés - politika - üzlet Boros Áron ügyvezető igazgató Budapest Pécs 2011.04.28. 2011.10.27. Gyarapodás a csatlakozás előtt és az EU-ban 4 400 000 Lakások; épített lakások

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben