(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer. 2010. március"

Átírás

1 TeIR (Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer Használati útmutató március

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ TÁMOGATÁSOK IDŐ ALAPÚ ELEMZÉSE BEVEZETŐ AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Elemzési példa I Elemzési példa II TÁMOGATÁSOK TERÜLETI ALAPÚ ELEMZÉSE BEVEZETŐ AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Elemzési példa I Elemzési példa II Elemzési példa III RÉSZLETES PROJEKT LISTA BEVEZETŐ AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Elemzési példa KISTÉRSÉGEK KEDVEZMÉNYEZETTSÉG SZERINTI LEKÉRDEZÉSE BEVEZETŐ Elemzési példa NFT1, UMFT PÁLYÁZATI KATASZTER BEVEZETŐ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Elemzési példa TÁMOGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER BEVEZETŐ FELHASZNÁLÓI FELÜLET LEKÉRDEZÉS SZŰRÉSSEL

3 Támogatási forrás, Főkategória, Alkategória, Adatforrás Pályázó neve, Pályázat leírása, Pályázat megnevezése Kategória Támogatási összeg Területi alapú szűrés LEKÉRDEZÉS MEGJELENÍTÉSE Lista Kartogram

4 1. BEVEZETŐ A TeIR Támogatási Alrendszer a hazai és Európai Uniós támogatások elemzését lehetővé tevő alkalmazás-csomag. Alapját a 2002-től napjainkig nyilvántartott és tárolt támogatási adatok jelentik, melyeket időintervallumokra, különböző területi szintekre, gyakorlatilag minden releváns információ beállításának lehetőségével elemezhetünk. Az alrendszerben szereplő alkalmazások listája a következő: Támogatások idő alapú elemzése, Támogatások területi alapú elemzése, Részletes projekt lista, Kistérségek kedvezményezettsége szerinti elemzések, NFT1, UMFT Pályázati kataszter, Támogatási információs rendszer. 1. kép, a támogatási alrendszer 4

5 2. TÁMOGATÁSOK IDŐ ALAPÚ ELEMZÉSE 2.1 BEVEZETŐ A támogatások elemzésénél fontos szempont lehet az idő, időintervallum-alapú megközelítés. Amennyiben a felhasználó idősorra szeretné lekérdezni, hogy a rendelkezésre álló információk alapján összeállított elemzés oszlopdiagramon milyen állapotot mutat, ill. ahol szükséges, hasonló megjelenítéssel az oszlopdiagramokon a támogatási csoportokat is vizsgálni szeretné, akkor a Támogatások idő alapú elemzése alkalmazást érdemes használnia. 2. kép, támogatások idő alapú elemzése 5

6 2.2 AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Az elemzés elkészítése során 7 különböző paramétert állíthatunk be. Elsőként a projektek számát, a jóváhagyott költségigényt és a támogatás értékét más-más szempontból értékelő mutatók közül választhatunk. Elmondható, hogy függetlenül az elemzések tárgyától, az eredményként kapott diagramok koordináta rendszerének X tengelyén mindig az idő, Y tengelyén pedig a választott mutatónak megfelelő értékek vannak. Az alábbi mutatók választása lehetséges: Projektek száma (db) Jóváhagyott költségigény (mft) Támogatás értéke (mft) Projektek száma (db) összetétel Támogatás értéke (mft) összetétel Projektek száma (db) döntéshozó szerint Támogatás értéke (mft) döntéshozó szerint Ezt követően megadhatjuk az előirányzat éveinek időintervallumát, majd a területegységet. Az utóbbi település, kistérség, megye, régió és akár országos szintű is lehet. A támogatási forrás esetén választhatunk hazai és európai uniós forrásokat is, de beállítható mindkét forrás együttes vizsgálata is. A támogatási csoportok beállításának lehetősége szoros összefüggésben van az eddig beállított paraméterekkel. Az alkalmazás ugyanis aszerint sorolja fel a lehetséges támogatási csoportokat, hogy milyen előirányzati évet ill. milyen támogatási forrást állítottunk be. Értelemszerűen egy-egy évre csak azok a támogatási csoportok kerülhetnek az elemzésbe, amelyek az adott támogatási forrásban (hazai és/vagy EU-s) léteztek. 6

7 A támogatási rendszer a támogatási csoporthoz tartozó további szűkítésre ad lehetőséget. Ezek a lehetőségek támogatási csoportonként változnak. Pl. a ROP programokat a os évekre vizsgálva az alábbi támogatási rendszerek érhetőek el: A turisztikai potenciál erősítése a régiókban Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése Technikai segítségnyújtás Végül az eredmény HTML vagy PDF formátumban kérhető le. Az alábbiakban néhány elemzés példa látható. 7

8 Elemzési példa I. A ös évekre a projektek számát tekintve, minden hazai támogatási forrású projekt, országos szinten vizsgálva az alábbi eredményt adja. 3. kép, az I. elemzés előkészítése 4. kép, I. elemzés eredménye 8

9 Elemzési példa II. A ös évekre a támogatások értékét millió forintban, az összetételt tekintve vizsgálva, minden hazai támogatási forrású projektre, az Észak-Magyarországi régió szintjén az alábbi eredményt születik. 5. kép, a II. elemzés előkészítése 6. kép, II. elemzés eredménye 9

10 3. TÁMOGATÁSOK TERÜLETI ALAPÚ ELEMZÉSE 3.1 BEVEZETŐ Ahogy az előbbi fejezetben bemutattuk, a támogatások idő alapú elemzésénél a megjelenő oszlopdiagramok koordináta rendszerének X tengelyén mindig az idő, Y tengelyén pedig a kiválasztott mutatónak megfelelő érték került ábrázolásra. A támogatások területi alapú elemzésénél az ország régiói, megyéi, kistérségei vagy települései kerülnek a koordináta rendszer egyik tengelyére (általában az Y-ra), a másikra pedig a választott mutató. 3.2 AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Az elemzések elkészítésének logikája sok tekintetben hasonló az előző fejezetben kifejtett idő alapú elemzéshez. A területegység választásának melynek egységei a régió, megye, kistérség és település- itt a bevezetőben említett okok miatt más jelentősége van, de mind a támogatási források, csoportok és rendszerek mind pedig az előirányzat éve tekintetében egyezőség mutatkozik. 7. kép, támogatások területi alapú elemzése 10

11 Különbség a választható mutatókban és az eredmény megjelenítésében van. Az alábbi mutatók közül lehet választani: Projektek száma (db) Jóváhagyott költségigény Támogatás értéke (mft) Egy főre jutó költségigény (eft) Egy főre jutó támogatás (eft) Támogatás értéke (mft) összetétel Projektek száma (db.) összetétel A mutatók és a további paraméterek beállítását követően diagramokat vagy kartogramokat generálhatunk. 11

12 Elemzési példa I. A es évekre a támogatások értékét millió forintban, az összetételét tekintve EU-s támogatások: Nemzeti Fejlesztési Terv, az ország megyéinek területi szintjén, kartogramot generáltatva az alábbi eredményt születik. 8. kép, az I. elemzés előkészítése 9. kép, I. elemzés eredménye 12

13 Elemzési példa II. A 2007-es évben az egy főre jutó hazai terület és településfejlesztési támogatásokat Békés megye kistérségeire vizsgálva, minden támogatási rendszert alapul véve, kartogramot generáltatva az alábbi eredmény születik. 10. kép, a II. elemzés előkészítése 11. kép, a II. elemzés eredménye 13

14 Elemzési példa III. A as évben, az egy főre jutó Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési operatív programok keretében támogatásokat kapott, a Dél-Dunántúli régióba tartozó megyék minden támogatási rendszerét alapul véve, diagramot generáltatva az alábbi eredmény születik. 12. kép, a III. elemzés előkészítése 13. kép, a III. elemzés eredménye 14

15 4. RÉSZLETES PROJEKT LISTA 4.1 BEVEZETŐ Amennyiben a felhasználó az Európai Uniós vagy hazai támogatásokkal kapcsolatosan elsősorban nem területi vagy idő alapú elemzésekre kíváncsi, hanem egy-egy támogatási csoportra, támogatási rendszerre vonatkozóan a pályázó neve, a projekt célja, a konkrét projekt kezdete-vége érdekli akkor a Részletes projekt lista alkalmazás használata a megfelelő eszköz. 14. kép, részletes projekt lista alkalmazás 15

16 4.2 AZ ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE Az elemzés során 7 különböző paramétert kell beállítani, majd választani, hogy html lapra vagy excel táblába kerüljenek a kért adatok. A alábbi paraméterek beállítása lehetséges: Előirányzat éve Támogatási csoport Támogatási rendszer Területegység típus Területegység Keresés Rendezés A beállítások értelemszerűek, az eddigi fejezetekben leírt alkalmazásokhoz hasonlóak. A szokatlan egyedül a keresés (szűrés) lehet, melynek feladata, hogy az addig beállított értékek következtében generálható találatok körét szűkítse. Nem kötelező a mezők kitöltése, de amennyiben a találati halmazban egy konkrét kulcsszó alapján szeretne a felhasználó szűkíteni ill. keresni, akkor jó lehetőség a munka megkönnyítésére Elemzési példa Amennyiben a 2007-es év nyertes GVOP (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program) pályázatai közül a Kis- és középvállalkozások fejlesztése támogatási rendszerében, a Bács-Kiskun megyében nyertes pályázatokat a pályázók neve szerint listázva szeretnénk kinyerni akkor a következő képen látható beállításokat kell elvégezni. Az eredmény ezt követően kérhető le. 16

17 15. kép, az elemzés előkészítése 16. kép, az elemzés eredménye 17

18 5. KISTÉRSÉGEK KEDVEZMÉNYEZETTSÉG SZERINTI LEKÉRDEZÉSE 5.1 BEVEZETŐ Amennyiben a felhasználó a hazai kistérségeket előre definiált időintervallumra, a kedvezményezettség fokára (kedvezményezett, átmenetileg kedvezményezett, nem kedvezményezett), ill. támogatási forrásra, csoport és rendszer szerint szűkítve szeretné lekérdezni, ezen alkalmazás a legmegfelelőbb. Az alkalmazás felülete: 17. kép, kistérségek kedvezményezettség szerinti lekérdezése Tekintettel arra, hogy az alkalmazás használatának logikája lényegében nem tér el a Támogatási alrendszerben megszokottól, csupán egy elemzési példán kerül bemutatásra. 18

19 Elemzési példa között az Észak-Alföldi régió átmenetileg kedvezményezett kistérségeinek részletesen milyen hazai támogatások jutottak. (Összehasonlítva a többi régióval). 18. kép, elemzés előkészítése 19. kép, az elemzés eredménye 19

20 6. NFT1, UMFT PÁLYÁZATI KATASZTER 6.1 BEVEZETŐ Az alkalmazás lehetőséget biztosít a hazai-, ill. az EU-s támogatások vonatkozásában az igényelt és szerződött támogatások értékének idő, időintervallum, valamint különböző területi szintekre vonatkoztatott lekérdezésére diagram és kartogram formájában. 20. kép, NFT1, UMFT Pályázati kataszter 6.2 ELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSE A korábban ismertetett alkalmazásokhoz hasonlóan 7 különböző paraméter beállításával pontosíthatjuk az elemzést. A beállítások értelemszerűek, az eddigi fejezetekben leírt alkalmazásokhoz hasonlóak, eltérés a választható mutatókban található. Kétféle mutató közül választhatunk: Pályázatok száma (db) Igényelt támogatás (mft) 20

21 Elemzési példa közötti időszakban a Dél-Alföldi régió megyéi által igényelt KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) támogatások összege (mft). 21. kép, elemzés előkészítése 22. kép, az elemzés eredménye 21

22 7. TÁMOGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 7.1 BEVEZETŐ A Támogatási Információs Rendszer az európai uniós és hazai támogatások elsősorban pályázók-, pályázatok, valamint egyéb, a pályázatok releváns paramétereire vonatkozó szempontok szerinti lekérdezését lehetővé tevő alkalmazás. Az adatok megjelenítése lista-, ill. kartogram formájában történhet. Az alkalmazásban előforduló európai uniós operatív programok, programok és fejlesztési tervek főkategóriák szerint az alábbiak lehetnek: Agrárgazdasági célok támogatása (nemzeti támogatás), ÁROP Államreform Operatív Program, AVOP Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, DAOP Dél-Alföldi Operatív Program, DDOP Dél-Dunántúli Operatív Program, ÉAOP Észak-Alföldi Operatív Program, EKOP Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, ÉMOP Észak-Magyarországi Operatív Program, GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GVOP Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, HEFOP Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program, KDOP Közép-Dunántúli Operatív Program, KEOP Környezet és Energia Operatív Program, KIOP Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program, KMOP Közép-Magyarországi Operatív Program, KÖZOP Közlekedési Operatív Program, NVT Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, NyDOP Nyugat-Dunántúli Operatív Program, ROP Regionális Fejlesztés Operatív Program, 22

23 SAPARD Különleges segélyprogram a mezőgazdaság és vidékfejlesztés számára, TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program, TIOP Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, UMVP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (korábban NVP), VOP Végrehajtás Operatív Program, PHARE programokhoz való hozzájárulás, PHARE programokhoz való hozzájárulás, HU0202 A hazai pályázatok a kiírók valamint az érintett pályázat- ill. támogatás típusa szerint az alábbiak lehetnek: EK (Energia Központ Nonprofit Kft.) energiahatékonyság, EüM (Egészségügyi Minisztérium) egészségügy, ITDH (ITD Hungary Zrt. Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség) kereskedelemfejlesztés, KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) környezetvédelem, természet- és tájvédelem, NFGM (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium) településfejlesztés- és rendezés; terület- és régiófejlesztés; térség- és településfelzárkóztatás; vállalkozás övezetek támogatása, NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) kutatás-fejlesztés, technológiai innováció, OKM (Oktatási Minisztérium) - nevelési-, oktatási feladatok, ÖM (Önkormányzati Minisztérium) - katasztrófavédelem, lakásügy, önkormányzatok, sport, szakképesítés, turizmus, SZMM (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) - foglalkoztatás, szociális téma, esélyegyenlőség, fogyasztóvédelem, kábítószerügy, civil, gyermek- és ifjúsági téma, sport. 23

24 7.2 FELHASZNÁLÓI FELÜLET A Lekérdezési feltételek panelen megtalálhatók a különféle szempont szerinti szűrési lehetőségek listamezői, baloldalon a pályázat tartalom-specifikus paraméterei-, jobb oldalon pedig a területi elhelyezkedés hierarchiája szerinti csoportosításban A panel jobb szélén helyezkedik el a két különböző kimenettípus kiválasztására-, ill. módosítására alkalmas jelölőnégyzet (Lista, Kartogram). 23. kép, a Támogatási információs rendszer bejelentkező ablaka Amennyiben a Lista-, ill. Kartogram használata nélkül végezzük el a lekérdezést, azaz megnyomjuk az ok gombot, a Keresés eredménye panelen megkapjuk az egy-, ill. több településhez köthető projektek számát, valamint a támogatási összeg összesített értékét Ft-ban. 24

25 7.3 LEKÉRDEZÉS SZŰRÉSSEL Lehetőségünk van összetett feltétek szerinti szűrésre, amennyiben egyszerre több tulajdonság paramétereit állítjuk be. A pályázatok keresésének szűkítésére az alábbiakban ismertetett beállítások állnak rendelkezésre Támogatási forrás, Főkategória, Alkategória, Adatforrás A Támogatási forrás legördülő listában az alábbi lehetőségek közül választhatunk: 24. kép, a Támogatási forrás legördülő menü A listából a Mind-et választva a forrás megkötése nélkül listázhatjuk a támogatásokat. Az EU forrás-t választva a panel lista-kínálata kibővül egy Főkategória- ill. egy Alkategória legördülő listával. 25. kép, Alkategória EU forrás 25

26 A Főkategória listából választhatjuk ki a konkrét európai uniós pályázatot, az Alkategória listából pedig a pályázat megfelelő prioritási tengelyeit. Az Adatforrásban a lebonyolító minisztérium-, ill. ügynökség szerint szűkíthetjük a kiválasztási halmazt. A Támogatási forrás legördülő listából a Hazai forrás-t választva ugyancsak kiegészül a modul Fő-, ill. Alkategória legördülő listával, illetőleg elmarad az Adatforrás lista (egyértelműség okán). A Főkategória a hazai projekt kiíróját tartalmazza, az Alkategória pedig a konkrét támogatást-ill. pályázatot nevesíti. 26. kép, Alkategória Hazai forrás A Támogatási forrás lista utolsó elemében, a Nem besorolt-ban került tárolásra a Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus Pályázó neve, Pályázat leírása, Pályázat megnevezése Abban az esetben célszerű alkalmazni, amennyiben a pályázatot benyújtó személy vagy szervezet, a pályázatra jellemző kifejezés, ill. a pályázat konkrét megnevezése 26

27 szerinti keresést/szűrést szeretnénk végrehajtani. A kereséshez szabadszöveges mezők állnak rendelkezésünkre. A pályázó nevének beírása esetén akkor kapunk viszonylag nagy pontosságú eredményt, ha a teljes nevet beírjuk, mivel a lekérdezés minden olyan pályázatot listáz, melyben a pályázó neve tartalmazza az általunk beírt karaktereket (például a Kovács vezetéknév beírása esetén 1550 db találatot kapunk). A pályázat leírása mező kitöltésével rákereshetünk olyan pályázatokra melyekben az általunk keresett kulcsszó szerepel. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a típusú keresés nem ad teljes körű tájékoztatást, mivel nem mindegyik pályázat tartalmaz ilyen jellegű információt. 27. kép, Pályázat leírása szerinti keresés A pályázat megnevezése mező kitöltésével egy adott témában szereplő pályázati projektekre kereshetünk. 27

28 Kategória Lehetőségünk van kategóriák szerinti leválogatásra is, a Kategória legördülő lista segítségével. Amennyiben konkrét szakterület szerinti hazai/uniós támogatások eredményére van szükségünk, ezt a lekérdezést érdemes használnunk. 28. kép, Kategória legördülő lista Támogatási összeg Lehetőségünk van összeg szerinti leválogatásra is. Ebben az esetben a támogatási összeg intervallumának meghatározásával szűrhetjük le az általunk keresett pályázatokat Területi alapú szűrés A területi alapú szűrésre az alábbi területi szintek közül választhatunk: Régió, Megye, Kistérség, Település. 28

29 7.4 LEKÉRDEZÉS MEGJELENÍTÉSE A megfelelő szűkítési feltételek beállítása után lehetőség van a kimeneti formátum meghatározására. Erre az alábbi formátumok állnak rendelkezésre: Lista Kartogram Lista A Lista jelölőnégyzetére mutatva megjelenítésre kerül egy további finomítási lehetőség, amelynek segítségével beállíthatjuk, hogy kizárólag egy adott településhez köthető-, vagy több együtt pályázó településre vonatkozó-, esetleg mindkét típusú pályázatot szeretnénk-e listázni. 29. kép, Lista beállítási opciói A beállítások elvégzése után az ok gombot megnyomva a Keresés eredménye panelen kerül megjelenítésre az általunk beállított szűrésnek megfelelő pályázatok listája. A beállított szűrések törlésére a Lekérdezési feltételek törlése gomb szolgál. A lista egyszerre 100 pályázat megjelenítésére alkalmas. Amennyiben a találati lista számossága meghaladja a 100-at, kétféle módon nyílik lehetőségünk a lapozásra. Egyrészt az előre/hátra nyilakra történő mutatással (a dupla nyíl a lista elejére/végére léptet), másrészt a legördülő lapozó-listából történő választással. 29

30 30. kép, Lapozás legördülő listával Kartogram A Kartogram jelölőnégyzetre mutatva megjelenik a választható térképi rétegek listája. Alapértelmezés szerint a térképen a régió- és településhatárok, valamint a vizek kerülnek feltüntetésre. A megfelelő elemek kiválasztása után az ok gomb megnyomásának hatására megjelenik a szűrésnek megfelelő pályázatok területi elhelyezkedését ábrázoló térkép (a színek tónusai tájékoztató jelleggel ábrázolják a területegységre eső pályázatok számosságának nagyságát). 31. kép, Lekérdezés Kartogram lista 30

31 32. kép, Kartogram 31

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS BARANYA MEGYE KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 6 Módszertani megfontolások... 7 Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. által készített Regionális

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Érték-Térkép. Budapest, 2012. január

(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Érték-Térkép. Budapest, 2012. január TeIR (Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Érték-Térkép Felhasználói útmutató Budapest, 2012. január 1 Tartalomjegyzék 1. Az alkalmazás célja... 3 2. Tervek feldolgozásának módszertana...

Részletesebben

T-MER. Budapest, 2015. április

T-MER. Budapest, 2015. április TeIR T-MER Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. Az alkalmazás célja... 3 2. Leírás az alkalmazásról... 3 2.1. T-MER nyitóoldal... 3 2.2. A lekérdezés paramétereinek beállítása...

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere Minden végrehajtási rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen a feladat- és hatáskörök egyértelmű rögzítése és erős, jól működő koordinációs mechanizmusok felállítása, mégpedig jól dokumentáltan és

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM ÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TERÜLETFEJLESZTÉSI (ÁTFOGÓ) PROGRAM (2007-2013.) IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE ÉRTÉKELÉSINDÍTÓ JELENTÉS 2010. április 30. 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdasági- és Statisztika Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. UDOVECZ GÁBOR DSc MTA doktora, egyetemi tanár Témavezető:

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv Copyright Gemius SA 2008 gemiusexplorer - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1.1 Alapvető információk...3 1.2 Telepítés és frissítés...3 2 Első lépések...4

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli és a gyôri nonprofit szervezetek Körében Dr. Reisinger Adrienn Hajós Barbara bevezető gondolatok Európaiunióscsatlakozásunkótamárhazánkszámáraisrendelkezésreállnakatársadalmi

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

A tanulmány a Nemzeti Civil Alapprogram. és a. támogatásával készült

A tanulmány a Nemzeti Civil Alapprogram. és a. támogatásával készült A tanulmány a Nemzeti Civil Alapprogram és a támogatásával készült Készítette az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társaság, Echo Oktatáskutató Műhely és az Erõforrás Alapítvány - United

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása

A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása J U S Z T I N V A L É R I A S Ó V Á G Ó K R I S Z T I N A VÁTI. Kht. A területfejlesztési politika eszközés intézményrendszerének alakulása I. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a hazai területfejlesztési

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervének várható hatása az utazási irodák eredményességére

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervének várható hatása az utazási irodák eredményességére 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Az Új Magyarország Fejlesztési Tervének várható hatása az utazási irodák eredményességére Konzulens: Talabos

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben