PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP A-13/1 TÁMOP A-13/2 TÁMOP C-13/1 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A.1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A.2. Részcélok... 5 A.3. Rendelkezésre álló forrás... 6 A.4. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 7 B.1. Jogi forma... 7 B.2. Méret... 8 B.3. Székhely... 8 B.4. Típus/karakter... 8 B.5. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C.1. Támogatható tevékenységek köre C.1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések C.1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások C.1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban C.2. Nem támogatható tevékenységek köre C.3. Elszámolható költségek köre C.4. Nem elszámolható költségek köre C.5. Illeszkedési előírás C.6. Projekt iparági korlátozása C.7. Projekt területi korlátozása C.8. A projekt megkezdése C.8.1. Megkezdettség C.9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje33 C.10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C.11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. Pénzügyi feltételek és állami támogatási szabályok D.1. Támogatás formája D.2. Támogatás mértéke D.3. Támogatás összege D.4. Az önrész összetétele D.5. Egyéb pénzügyi eszközök D.6. Biztosítékok köre D.7. Támogatási előleg igénylése D.8. Egyéb feltételek E. Kiválasztási kritériumok E.1. Monitoring mutatók F. Adminisztratív információk F.1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F.2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F.3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F.4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F.4.1. Befogadás

3 F.4.2. Egyéb követelmények vizsgálata F.4.3. Hiánypótlás rendje F.4.4. Tartalmi értékelés F.4.5. Döntés F.4.6. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei F A Támogatási Szerződés módosítása F.4.7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F Támogatási előleg igénylésének lehetősége F.4.8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és beszámolók F.4.9. Ellenőrzések F Az értesítések és határidők számításának szabályai F.5. Kifogás F.6. Vonatkozó jogszabályok listája F.7. Fogalomjegyzék F.8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája F.9. Jelen Útmutató mellékletei Felhívjuk tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A.1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv fontos célkitűzése a versenyképesség, a termelékenység emelkedése, a foglalkoztatás bővülése, a Foglalkoztatási Program pedig hangsúlyozza az alkalmazkodás, a rugalmasság, a biztonság fontosságát, mint a változásokhoz való alkalmazkodás alapvető eszközeit. A munkavállalók és munkáltatók érdekképviseletei meghatározó szereplői a munka világának, akik amennyiben rendelkeznek a kellő tudással, felkészültséggel, kapacitással, - az egymással és a szakpolitikák irányítóival folytatott párbeszéd révén képesek hozzájárulni a versenyképesség javulásához, a gazdasági változásokhoz való adaptációhoz. A pályázatok célja a szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásának megerősítése és együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy hatékonyan és felkészülten tudják képviselni a munkavállalók és munkáltatók érdekeit és legyenek képesek eredményesen becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika alkotás folyamatába, illetve a döntéshozatalba. A pályázatok további célja a munkavállalók, munkáltatók és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése az új munkajogi szabályozás alkalmazásának vizsgálatán, munkavállalói ismeretek oktatásán, valamint naprakész vállalkozói ismeretek elérhetővé tételén és vállalkozói konzultációk megszervezésén keresztül. A pályázati felhívások háttere A Társadalmi Megújulás Operatív Program alapján elő kell segíteni a szociális partnerek aktív részvételét a változásokra való felkészülésben és az alkalmazkodóképesség előmozdításában beleértve az egész életen át tartó tanulás, a rugalmas és családbarát munkaszervezési formák, a nemek közti esélyegyenlőség, a munkahelyi egészség és biztonság, az időskori aktivitás, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjának kérdéseit. A program céljainak eléréséhez meg kell erősíteni a fenti konkrét területeken való előrelépéshez szükséges információs és szakmai támogató hátteret is. Az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet (ESZA rendelet) preambulumának (14) bekezdése szerint az ESZA által támogatott tevékenységek hatékony és eredményes végrehajtása a felelősségteljes kormányzáson és valamennyi releváns területi és társadalmi-gazdasági szereplő, különösen pedig a szociális partnerek és más érdekelt felek partnerségén múlik, ideértve a nemzeti, regionális és helyi szintet is. A szociális partnerek központi szerepet játszanak a változást szolgáló széleskörű partnerségben, és elkötelezettségük alapvető jelentőségű a gazdasági és társadalmi kohéziónak a foglalkoztatás és a munkalehetőségek javítása révén történő erősítésében. Az ESZA rendelet 5. cikke rendelkezik arról is, hogy az ESZA forrásaiból megfelelő összeget kell elkülöníteni kapacitásépítésre, többek között a képzési, hálózatépítési intézkedésekre és a szociális párbeszéd megerősítésére, valamint a szociális partnerek által együttesen végzett, különösen a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével kapcsolatos tevékenységekre. Magyarországon a társadalmi, gazdasági konzultációban és a szociális párbeszédben sokféle szervezet vesz részt, a konzultatív fórumok szerepe és összetétele is meglehetősen szerteágazó. A pályázati felhívások egyik előzménye a TÁMOP Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése című pályázat, amely 2008-ban és 2010-ben került 4

5 meghirdetésre a szociális partnerek, illetve az érdekegyeztetésben résztvevő civil szervezetek számára. A pályázatok a kapacitásfejlesztésen túl a szervezetek együttműködését és hálózatosodását is támogatták. Makroszintű fórumok a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT), a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT). Az ezeken a fórumokon résztvevő szociális partnerek az országos szintű munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szövetségek. Ágazati szintű fórumok az ágazati párbeszéd bizottságok (ÁPB-k), melyek a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati munkáltatói érdekképviseletek és az ágazati szakszervezetek részvételével működő kétoldalú szociális párbeszédet folytató testületek, valamint a közszolgálat ágazataiban működő érdekegyeztető tanácsok. (Mikroszinten a munkahelyi szakszervezet, valamint a munkáltató között folyik kollektív tárgyalás, illetve konzultáció. Jelen pályázati kiírás a mikroszintű szervezetekre nem terjed ki.) A társadalmi egyeztetés és konzultáció más fontos szereplői a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Társadalmi Párbeszéd Osztálya (korábban a Foglalkoztatási Hivatal keretein belül működő Társadalmi Párbeszéd Központ), a civil szervezetek, melyek ugyan nem a hagyományos érdekegyeztetési rendszer szereplői, azonban egyes társadalmi csoportok érdekképviseletében fontos szerepet töltenek be. Szerepüket erősíti a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban való részvételük is. A konzultációban különösen azok a szervezetek tölthetnek be jelentős szerepet és képviselhetik hatékonyan a civil társadalom érdekeit, amelyek szervezetten, hálózatban együttműködve folytatják munkájukat. A.2. Részcélok A komponensek A szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásainak megerősítése hatékony érdekképviselet érdekében. A szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek hatókörének, képviseleti erejének, reprezentativitásának növelése és az általuk nyújtott szolgáltatások megerősítése. Hatékonyabb együttműködés elősegítése a konzultációban résztvevő más szervezetekkel. A kollektív tárgyalások és kollektív szerződéskötések elősegítése a július 1-én hatályba lépett új Munka Törvénykönyve alapján. A szociális partnerek újfajta szerepvállalásának erősítése, különös tekintettel a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességével és társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos tevékenységekre. (Például egész életen át tartó tanulás, a rugalmas és családbarát munkaszervezési formák, a nemek közti esélyegyenlőség, a munkahelyi egészség és biztonság, az időskori aktivitás, valamint a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjának témájában pályázóként való részvétellel.) 5

6 C komponens A július 1-én hatályba lépett Munka Törvénykönyve széleskörű társadalmi hatásainak vizsgálata és az eredmények disszeminációja. Munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek együttműködéséhez kapcsolódó érdekképviseleti kapacitás- és szolgáltatásfejlesztése. Munkavállalói ismeretek szakképzésben történő oktatásának előkészítése, mely lehetővé teszi, hogy a szakmát tanuló fiatalok felkészült ismeretekkel léphessenek be a munkaerőpiacra. Vállalkozói képzést és tapasztalatcserét elősegítő fórum létrehozása és működtetése. A.3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 keretösszeg összesen 2870 millió Ft. Ezen belül: rendelkezésre álló a TÁMOP A-13/1 esetében 985,8 millió Ft a konvergencia régiókban. a TÁMOP A-13/2 esetében 284,2 millió Ft a Közép-magyarországi Régióban. a TÁMOP C-13/1 esetében 1600 millió Ft. A kiírásban rendelkezésre álló keretösszegéből a Közép-magyarországi Régióban 23,8% támogatás kerül felhasználásra az Operatív Programban rögzített arányosítás alapján. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének az A komponensek esetében maximum 10%-a, azaz 127 millió Ft; a C komponens esetében maximum 20%-a, azaz 320 millió Ft fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A.4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: A komponensek: db, a C, komponens esetében 1 db. A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 6

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Az A komponensekre - Az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint 2 munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (továbbiakban együtt szociális partnerek), valamint ezek szövetségei. A C komponensre kizárólag országos szintű, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (NGTT) tagsággal rendelkező munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szövetségek konzorciuma pályázhat. B.1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): Az A komponensekre pályázhatnak: Szakszervezet (GFO 531) Egyéb munkavállalói érdekképviselet (GFO 532) Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet (GFO 527) Egyéb egyesület (GFO 529) Szövetség, kivéve sportszövetség (GFO 522) (GFO 522 és 529 esetében kizárólag azon szervezetek, amelyek létesítő okiratában szerepel, hogy munkavállalói vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet) Az adatlap 4.1 pontjában kötelezően jól látható módon fel kell tüntetnie, hogy a létesítő okirat mely pontjában került feltüntetésre, hogy az egyesület munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezet. Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. Az A komponensekben konzorciumi pályázás nem lehetséges. A C komponensre munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek konzorciuma pályázhat: Szakszervezet (GFO 531) Egyéb munkavállalói érdekképviselet (GFO 532) Egyéb egyesület (GFO 529) 2 A pályázati adatlap 4.1 pontjában fel kell tüntetni, hogy a létesítő okirat hányas pontja tartalmazza ezt az információt. 7

8 Szövetség, kivéve sportszövetség (GFO 522) Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet (GFO 527) (GFO 522 és 529 esetében kizárólag azon szervezetek, amelyek létesítő okiratában szerepel, hogy munkavállalói vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet) Az adatlap 4.1 pontjában kötelezően jól látható módon fel kell tüntetnie, hogy a létesítő okirat mely pontjában került feltüntetésre, hogy az egyesület munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezet. Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. A pályázathoz konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató F9. pont 7/A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: Konzorciumi tagok maximális száma 4 tag a konzorciumvezetővel együtt, amiből 2 tag munkavállalói és 2 tag munkáltatói érdekképviseleti szervezet lehet. Mindkét a munkavállalói és a munkáltatói oldalnak képviseltetnie kell magát a konzorciumban. A projekt finanszírozásáról a konzorciumi szerződésben kell megállapodni. Tagi finanszírozás esetén a 18. számú melléklet 2. pontját konzorciumi tagonként ki kell tölteni! Figyelem, a 18. számú melléklet mindegyik konzorciumi tag számára kötelezően benyújtandó, az 1. pont projektfinanszírozás esetén is kötelezően töltendő! B.2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B.3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy. Az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy. Konzorciumi megvalósítás esetén a fenti kitételek minden konzorciumi partnerre érvényesnek kell lennie. B.4. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 8

9 B.5. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1.A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 5.2.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 5.3.A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 5.4.Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.) 9

10 a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és az Ávr. 72. (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ávr ában foglaltaknak. 12. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi okok a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. További feltételek: 1. A TÁMOP A-13/1 pályázati felhívásra egy pályázó szervezet maximálisan 6 pályázatot nyújthat be. Ugyanarra a régióra irányuló fejlesztés nem lehetséges több pályázatban, de egy pályázat irányulhat több, akár az összes konvergencia régióra is az útmutató C11. pontjában foglaltak szerint. 2. A TÁMOP A-13/2 és a TÁMOP C-13/1 pályázati felhívásokra egy pályázó szervezet csak egy-egy pályázatot nyújthat be. Többes pályázat benyújtása esetén 10

11 a Közreműködő Szervezet az először iktatottat veszi figyelembe, a többi elutasításra kerül. 3. Egy pályázó mind a három komponensre nyújthat be pályázatot, figyelembe véve az útmutató C11. pontjában foglaltakat. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; d. akivel szemben a Knyt ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; e. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; f. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 5 foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül g. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. h. a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentummal nem rendelkezik. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A komponensek évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 11

12 A pályázat a szociális párbeszédben és konzultációban részt vevő szociális partner szervezetek kapacitásainak fejlesztésére, az általuk végzett tevékenységek megerősítésére irányul. Ilyen tevékenységek például a tagszervezés, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv. (továbbiakban: Mt.) kapcsán új típusú kollektív szerződések kötésének elősegítése, a munkavállalói és munkáltatói jogok érvényesítésének elősegítése, új szervezeti stratégiák kialakítása, a jogi és gazdasági feltételek változásaihoz való alkalmazkodás, adaptálódás folyamatának feltárása (pl. a foglalkoztatási feltételek alakulásának vizsgálata egy-egy ágazatban vagy országosan), a pozitív társadalmi-gazdasági változások elősegítése és monitoringja (pl. a családbarát munkaszervezési formák, a nemek közti esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációja megvalósulása érdekében szervezett programok). Emellett a pályázat a konzultációban résztvevő testületek közös kezdeményezéseit, hálózatosodását is támogatja, illetve hozzájárul a konzultatív fórumok résztvevői álláspontjának megalapozásához. A pályázat keretében megvalósuló kapacitásfejlesztés és együttműködés nem valósítható meg öncélúan, hanem úgy, hogy azok hozzájáruljanak a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez. Célcsoport: a pályázó szervezet és tagszervezeteinek tagjai, alkalmazottai, tisztségviselői C komponens A kapacitásfejlesztést támogató komponens mellett felmerült az igény olyan fejlesztések megvalósítására is, melyek hatékonyabban valósíthatók meg egy munkavállalói és egy munkáltatói oldali konzorcium átfogó projektje által, mint egymástól független, kisebb pályázatok eredményeképpen. Éppen emiatt azonban az is fontos, hogy a pályázati komponens által létrehozott eredmények valamennyi, érdekképviseletben részt vevő szereplő számára hiteles és használható információként szolgáljon. Ennek érdekében a projekt végrehajtása során hatványozott hangsúlyt kell fektetnie a projektet megvalósító konzorciumnak a többi szereplővel való érdemi konzultációra és egyeztetésre. A pályázat a kapacitásfejlesztési célok mellett három tematikus, országos jelentőségű és széles társadalmi csoportokat érintő fejlesztés megvalósítását szolgálja, amelyet indokolt, hogy egy munkavállalói és egy munkáltatói érdekképviseleti konzorcium valósítson meg a témák országosan egységes és hatékony kezelése érdekében. A projekteket megvalósító konzorciumnak az alábbi területeken kell vállalnia a fejlesztések megvalósítását: Az új Munka Törvénykönyvének országos hatásvizsgálata, beleértve az adott pályázó számára relevánsan a munkavállalói és a munkáltatói tapasztalatokat is, esetleges alkalmazási nehézségek, bizonytalanságok feltárása, felmérések, ágazati és összkonjunkturális hatások megvizsgálása, egyes célcsoportokra gyakorolt hatás megvizsgálása, a foglalkoztatásra gyakorolt hatás megvizsgálása (különös tekintettel a rugalmas foglalkoztatásra) és elemzése. Az elemzések összefoglalása, tanulmány készítése, disszeminációja a jogalkotókkal, más szociális partnerekkel, érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil szervezetekkel való megvitatása, műhelybeszélgetések, konferenciák szervezése, esetleges módosítási javaslatok az alkalmazást segítő értelmezést igénylő kérdések elkészítése. 12

13 Munkavállalói ismeretek átadása a szakképzésben részt vevő diákok számára. Jelenleg a szakiskolák és szakképző iskolák tananyagai nem tartalmaznak olyan ismereteket, melyek a diákokat a munkavállalásra és a munkaerő-piacon felmerülő jogi helyzetekre megfelelően felkészítené. Ezért szükség van olyan tananyag összeállítására (elsősorban a már meglévő tananyagokra támaszkodva) melyek oktatása a szakképzés tantervébe beilleszthető és megfelelően segíti a pályakezdők munka világában való eligazodását. Ilyen ismeretek lehetnek a munkavégzési formákra, munkaidőre, pihenőidőre, szabadságra, a fiatal munkavállalókra vonatkozó különös szabályokra irányuló hagyományos és infokommunikációs tananyag-csomagok elkészítése, akár ágazati specifikációval is (pl. veszélyes munkakörök stb.). A tananyag átdolgozásán, összeállításán túl ki kell dolgozni a tantárgyi követelményeket, a szakképző iskolák tanrendjébe történő beillesztés menetét és a képzők felkészítésének módját. Az alprojekt végrehajtása során folyamatos kapcsolatot és konzultációt kell tartani az Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint az egyéb releváns intézményekkel. Vállalkozói fórum és vállalkozói akadémia megvalósítása, mely a projektidőszak, valamint a projekt fenntartási időszaka alatt folyamatos konzultációs lehetőséget, információszolgáltatást (pl. adatbázisokhoz, előrejelzésekhez való hozzáférést) biztosít valamennyi vállalkozó részére, elősegíti a közöttük lévő együttműködést és tagjai számára együttes fellépésre ad lehetőséget. A vállalkozói akadémia naprakész információkkal, köztük jogszabályi változásokkal, jó példák ismertetésével, hozzájárul a vállalkozók versenyképességének növeléséhez és foglalkoztatási potenciáljuk megerősítéséhez. Célcsoport: vállalkozók, cégtulajdonosok vállalkozói fórumhoz kapcsolódóan szakképzésben résztvevő tanárok a pályázó szervezet és tagszervezeteinek tagjai, alkalmazottai, tisztségviselői C.1. Támogatható tevékenységek köre A komponensek: ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA 1. Előkészítés 1.1. előkészítő tanulmány; 1.2. közbeszerzés előkészítése. TÖRZSTEVÉKENYSÉGEK 2. Képzés 2.1.képzés (például a Munka Törvénykönyve változásai és egyéb jogi, munkaügyi viták, konfliktusok kezelése rendezése, humán-erőforrás gazdálkodás, gazdasági, idegen nyelvi stb.); 2.2.kompetenciafejlesztés. 3. Kollektív szerződéskötéshez kapcsolódó tevékenységek 3.1.kollektív szerződések megkötésének támogatása és kiterjesztésük elősegítése (pl. a tárgyalások során jogi, tárgyalástechnikai, szakértői támogatás igénybevétele, információszolgáltatás igénybevétele, KSH, NAV adatvásárlás, már létező kollektív szerződések feldolgozása, alternatív vitarendezés); 3.2.kollektív szerződésekkel való lefedettség növelését célzó intézkedések, (különösen többmunkáltatós, ágazati, területi kollektív szerződések előkészítése, jogi kontrollja, tanácsadás, szakértő igénybevétele); 13

14 3.3.a kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése (informálás, értelmezés, az alkalmazásra vonatkozó szakértői tanácsadás). 4. Érdekképviseleti tevékenység hatékony ellátásához szükséges tevékenységek 4.1.a hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, fordítások elkészítése és frissítése, elemzések és felmérések készítése; statisztikai adatok vásárlása; nyilvánosságra hozatala; 4.2.csoportos/munkahelyi tájékoztató rendezvény, főként a munkajog megváltozott rendszeréhez kapcsolódóan; 4.3.eseti jelleggel megvalósított ismeretbővítés (érdekképviseleti tevékenységgel kapcsolatos szeminárium, konferencia, melynek tematikáját a pályázó alakítja ki); 4.4.szervezetfejlesztési terv kidolgozása és a pályázati kiíráshoz illeszkedő részeinek megvalósítása. 5. Hálózatosodáshoz, együttműködéshez kapcsolódó tevékenységek 5.1.szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása; 5.2.hálózatszerű együttműködés kialakítása, információs és érdekképviseleti hálózatok létrehozása és működtetése; 5.3.közös szakértői és infrastrukturális bázis kialakítása, fejlesztése; 5.4.közös kezdeményezések, programok lebonyolítása; európai uniós és nemzetközi (bipartit) együttműködések kezdeményezése, kiterjesztése, azokhoz való kapcsolódás, európai bipartit megállapodások átvétele, a hazai szociális partnerek részvételével, illetve képviseletében kötött európai szintű bipartit megállapodások alkalmazása. 6. Tagszervezés 6.1.tagszervezés, toborzás, információs kampányok, kiadványok, rendezvények. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 7. Egyéb tevékenységek 7.1.nyomtatott tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése; 7.2.projekt menedzsment; 7.3.Közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó tevékenységek; 7.4.Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása. C komponens: ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA 1. Előkészítés 1.1.előkészítő tanulmány; 1.2.A Munka Törvénykönyvéről készülő hatásvizsgálat módszertanának és tartalmi szempontjainak a bemutatása; 1.3. közbeszerzések előkészítése. TÖRZSTEVÉKENYSÉGEK 2. Képzés a pályázó szervezet tagjai, alkalmazottai, tisztségviselői számára 2.1. képzés (például a Munka Törvénykönyve változásai és egyéb jogi, munkaügyi viták, konfliktusok kezelése rendezése, humán-erőforrás gazdálkodás, gazdasági, idegen nyelvi stb.); 2.2. kompetenciafejlesztés (pl. tárgyalástechnika). 3. Kollektív szerződéskötéshez kapcsolódó tevékenységek 3.1. kollektív szerződések megkötésének támogatása és kiterjesztésük elősegítése (pl. a tárgyalások során jogi, tárgyalástechnikai, szakértői támogatás 14

15 igénybevétele, információszolgáltatás igénybevétele, KSH, NAV adatvásárlás, már létező kollektív szerződések feldolgozása, alternatív vitarendezés); 3.2. kollektív szerződésekkel való lefedettség növelését célzó intézkedések, (különösen többmunkáltatós, ágazati, területi kollektív szerződések előkészítése, jogi kontrollja, tanácsadás, szakértő igénybevétele); 3.3. a kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése (informálás, értelmezés, az alkalmazásra vonatkozó szakértői tanácsadás). 4. Érdekképviseleti tevékenység hatékony ellátásához szükséges tevékenységek 4.1. a hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, fordítások elkészítése és frissítése, elemzések és felmérések készítése; statisztikai adatok vásárlása; nyilvánosságra hozatala; 4.2. csoportos/munkahelyi tájékoztató rendezvény, főként a munkajog megváltozott rendszeréhez kapcsolódóan; 4.3. konferenciák, szemináriumok megszervezése és lebonyolítása; 4.4. eseti jelleggel megvalósított ismeretbővítés (érdekképviseleti tevékenységgel kapcsolatos szeminárium, konferencia, melynek tematikáját a pályázó alakítja ki); 4.5. szervezetfejlesztési terv kidolgozása és a pályázati kiíráshoz illeszkedő részeinek megvalósítása Az új Munka Törvénykönyvének országos hatásvizsgálatához kapcsolódó tevékenységek 5.1. kérdőívek, on-line kérdőívek készítése; 5.2. munkáltatók, munkavállalók közvetlen megkeresése; 5.3. felmérés elvégzése, kiértékelése; 5.4. eredmények, elemzések (elektronikus formában), összefoglalók, javaslatok, elemző tanulmány készítése és közzététele; 5.5. javaslatcsomag készítése a döntéshozók részére; 5.6. workshopok szervezése az érintettekkel történő egyeztetés, tapasztalatcsere érdekében, valamint a felmérések eredményeinek ismertetése céljából; 5.7. az elemzés fő eredményeit bemutató konferencia szervezése; 5.8. hatásvizsgálat, adatok, statisztikák megvásárlása, elemzése, szakértők igénybevétele. 6. Munkavállalói ismeretek átadásához kapcsolódó tevékenységek 6.1. meglévő tananyagok áttekintése, nemzetközi jó gyakorlatok és azok adaptálhatóságának, valamint az eddig megvalósult hazai gyakorlatok megvizsgálása; 6.2. igényfelmérés elvégzése az érintett oktatási intézményekben; 6.3. tananyag összeállítása; 6.4. a tananyag tervezetének megvitatása szakmai fórumok keretében, társadalmi nyilvánosság biztosítása, oktatási intézmények folyamatos tájékoztatása a készülő képzésről; 6.5. oktatási módszertan és tantárgyi követelmények meghatározása; 6.6. oktatási segédletek elkészítése, frissítése; 6.7. a képzés módszertana, tematikája kialakítása; 6.8. a szakiskolák tanrendjébe történő beillesztése érdekében tárgyalások, szakmai rendezvények szervezése a releváns döntéshozókkal és intézményi szereplőkkel;szakoktatók számára készülő módszertani segédlet kidolgozása, szakoktatók felkészítésének előkészítése; 6.9. folyamatos, dokumentált együttműködés oktatási szakemberekkel (legalább 20 fő szakemberrel tankönyvkészítésben járatos oktatáskutató, oktató); a kidolgozott képzés tesztelése legalább 5, különböző oktatási intézményben; a tapasztalatok összegzése, beépítése a kidolgozásra kerülő tananyagba; visszajelzések, értékelés céljából anonim kérdőív készítése az iskolák, diákok számára, a visszajelzések megvizsgálása. 15

16 7. Vállalkozói fórum és vállalkozói akadémia kialakításához kapcsolódó tevékenységek 7.1. valamennyi vállalkozó számára elérhető hálózat kialakítása, régiós információs pontok létrehozásával; 7.2. az információs pontokon on-line, telefonos és személyes elérhetőség biztosítása, tanácsadás; 7.3. a vállalkozások strukturált tapasztalatcseréjének megszervezése, koordinálása; 7.4. rendszerszerű együttműködés kialakítása a vállalkozás-fejlesztési és egyéb, vállalkozásokat tömörítő szervezetekkel; 7.5. összefoglalók, tájékoztatók elkészítése és hozzáférhetővé tétele; 7.6. konferenciák, workshopok szervezése (régiónként legalább 3-3 alkalommal) 7.7. országos záró konferencia szervezése; 7.8. adatbázisok, statisztikák, elemzések, előrejelzések, jó gyakorlatok elérhetővé tétele a vállalkozások számára; 7.9. előadók (az üzleti élet meghatározó hazai és külföldi szereplőinek) meghívása a vállalkozói akadémiára előadás tartása céljából; nemzetközi jó gyakorlatok beazonosítása és megismertetése a hazai vállalkozásokkal, különös tekintettel a versenyképesség növelésére és az innovációra; valamennyi vállalkozás számára elérhető, interaktív honlap üzemeltetése a vállalkozások számára hasznosítható gyakorlati, up-to-date információkkal. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 8. Egyéb tevékenységek 8.1. nyomtatott tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése; 8.2. projekt menedzsment; 8.3. közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó tevékenységek; 8.4. tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása; 8.5. könyvvizsgálat. C.1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A C1. pontban felsorolt tevékenységek közül az alábbiak megvalósítása kötelező az A komponensek esetében: 1.1. pont, előkészítő tanulmány a C1.3. pontban részletezettek szerint A 2., 3., 4., 5., és 6. főcsoportokban felsorolt alábontásokban szereplő bármelyik tetszőlegesen választott legalább 3 tevékenység azzal, hogy legalább egy olyan tevékenység megvalósítása kötelező, amelyhez indikátor van rendelve, tehát a 2.1., 4.1., 4.3., 5.1., 5.2., 5.4., 6.1. tevékenységek közül legalább egy megvalósítása kötelező pont a C1.3 pontban foglaltak szerint 7.4. pont a C komponens esetében: 1.1. pont, előkészítő tanulmány a C1.3. pontban részletezettek szerint 1.2. pont Az 5., 6. és 7. főcsoport összes alábontása a 8.2. a C1.3 pontban foglaltak szerint 16

17 a 8.4. tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 8.5. könyvvizsgálat 1. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 2. Könyvvizsgálat - Csak a C komponens esetén A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. 3. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 3.1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. A Pályázónak egyéb követelményként a Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6-6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az az egy-egy szempont, melyek vállalása kötelező. A kötelező szempont vállalásáért a tartalmi értékelés során pont nem jár. A kötelezően vállalandó szemponton felüli minimum 1-1 maximum 2-2 vállalásért szerezhető többletpontok az E. pont 3. alpontjában (tartalmi értékelés) meghatározottak szerint kerülnek megítélésre. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges ) Esélyegyenlőség A Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. Az 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása intézkedés akkor is elfogadható, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés. 17

18 A Projekt Adatlapon található a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a pályázat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Mindkét komponens keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása ) Fenntarthatóság A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Pályázónak a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az Projekt Adatlapon a Pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet. Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés, illetve csökkenés. Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. 18

19 A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Mindkét komponens keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi: 4. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél C.1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások A komponensek: A pályázó egyéb TÁMOP pályázatot valósít/ valósított meg (kivéve korábbi TÁMOP felhívások) a pályázat kollektív szerződéskötésre, különösen ágazatra kiterjeszthető kollektív szerződéskötésre irányul a kapacitás növelését több eszköz (képzés, szervezetfejlesztés, szakmai anyagok készítése, stb.) párhuzamos felhasználásával tervezi elérni Az útmutató C1. pontjának 3-6 pontjai alá tartozó tevékenységből a kötelezőn felül többet vállal. A C komponens esetében nem releváns. C.1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban A és C komponens esetében: 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - szakmai vezető, - pénzügyi vezető A konzorciumi vezetőnek/pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri az A komponensek esetén a heti 20, a C komponens esetén a heti 40 órát, vagy megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban. A 19

20 projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és 3 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén. A konzorciumi vezetőnek/pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri az A komponensek esetén a heti 20, a C komponens esetén a heti 40 órát, vagy, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel 2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a konzorciumi vezetőnek/pályázónak vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri az A komponensek esetén a heti 20, a C komponens esetén a heti 40 órát, vagy megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és 1 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Konzorciumi megvalósítás esetén: A fent megnevezett személyek foglalkoztatását kizárólag a konzorciumi vezető tervezheti. A konzorciumvezető és a konzorciumi partner tervezhetnek szakmai és pénzügyi asszisztenseket is. 2. Szakmai megvalósítók A konzorciumi tagoknál legalább 1 főkoordinátor alkalmazása szükséges (a konzorciumi vezető esetében a szakmai vezető/projektmenedzser alkalmazása miatt koordinátor alkalmazása nem indokolt.) A koordinátorok munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszony keretében alkalmazhatók, munkaidejük a projektben - munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszony esetében bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát, vagy, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban kerülnek foglalkoztatásra. 3. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szakaszaiban foglaltak szerint köteles eljárni. A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. -át és 39/A. -át, a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39/B-45. -át kell alkalmazni. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli. 20

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben