Evolúciós pszichológia mesterfokon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Evolúciós pszichológia mesterfokon"

Átírás

1 Evolúciós pszichológia mesterfokon PANNÓNIA KÖNYVEK

2 Bereczkei Tamás 60. születésnapjára A szerzők A szerkesztők Pro Pannonia Kiadói Alapítvány

3 Tartalom Előszó I. rész: Elméleti alapok Evolúció és pszichológia (Kiss Szabolcs, Bernáth László) 1. Új irányzatok és nézőpontok az evolúciós pszichológiában (Putz Ádám) 1.1. Versengő modellek az emberi viselkedés evolúciós magyarázatára Humán viselkedésökológia Kulturális evolúció Evolúciós pszichológia 1.2. Vitatott kérdések az evolúciós pszichológiában Modern kobakban kőkori elme? Vita az adaptív lemaradottságról Mire elég néhány tízezer év? A tanulási folyamatok szerepe az adaptív viselkedés kialakításában Genetikai determinizmus kontra interakcionizmus Területspecifikus, illetve területáltalános tanulási mechanizmusok: vita a modularitásról 1.3. Az evolúciós pszichológia jövője, avagy hogyan tovább? Interdiszciplináris szemlélet Az evolúciós pszichológia gyakorlati alkalmazhatósága Megválaszolatlan kérdések 1.4. Összefoglalás 2. Evolúció a pszichológiában (Pátkai Gabriella) 2.1. Kis történeti bevezető Ókori görög elméletek Első elképzelések az evolúcióról A biogeológia előttről A biogeológia után Egy új időszámítás Darwin Út a Beagle fedélzetén Wallace A darwini evolúciós gondolkodás: természetes és szexuális szelekció Mendel

4 6 Evolúciós pszichológia mesterfokon Tévúton az evolúció Környezetelvűség és Sztenderd Társadalomtudományi Modell Szociáldarwinizmus, eugenika és csoportszelekció Helyreálló rend Etológia 2.2. Evolúciós pszichológia Megszületik az evolúciós pszichológia Szabályok és törvények 2.3.Összefoglalás 3. Kutatási módszerek és nehézségek az evolúciós pszichológiában (Birkás Béla) 3.1. Az evolúciós elméletek tesztelhetősége Deduktív építkezés Kutatási módszerek 3.2. Az evolúciós pszichológiai kutatások egysége: az adaptációk Egy adaptáció meghatározása Az adaptációk modellezése, vizsgálata 3.3. Milyen környezeti feltételekhez alkalmazkodtunk? Régi adaptációk működnek új környezetben Hogyan tanulmányozható az evolúciós adaptációs környezet? 3.4. Modularitás Egy példa: a félelem mint modul A modulok vizsgálati lehetőségei 3.5. Öröklés vagy környezet? Öröklés és környezet egybefonódik Örökletes vagy tanult preferenciák? 3.6. Összefoglalás 4. Az evolúciós pszichológia megoldandó kérdései (Kocsor Ferenc) 4.1. Az evolúciós adaptáció környezete A pleisztocén környezet Milyen volt az adaptáció környezete valójában? Humánspecifikus szelekciós tényezők Az evolúciós változások sebessége Niche-konstrukció 4.2. Modularitás és területspecificitás Érvek a modularitás mellett Ellentmondások a neuropszichológiával Megoldási kísérlet 4.3. Az adaptacionista álláspont Adaptivitás és adaptáció

5 Tartalom Adaptáció vagy melléktermék? 4.4. Összegzés II. rész: Evolúciós kognitív pszichológia Evolúció és megismerés (Révész György) 5. A kognitív funkciók és az emberei agy evolúciója (Csathó Árpád) 5.1. Alapkérdések Milyen kérdésekre kereshetjük a választ? Mikor indult el a humán kognitív evolúció? Mit, illetve milyen kognitív funkciókat formálhatott leginkább a humán evolúció: a főbb áttörések Hogyan alakulhatott át az emberi agy az evolúció során? 5.2. Új elemek a központi idegrendszerben Paleoneurológia: a főbb anatómiai változások keresése A nagyagy árnyékából kilépve: a kisagy és a kognitív evolúció A metabolikus változások szerepe a kognitív evolúcióban 5.3. Kognitív részfolyamatok evolúciója A humán emlékezet és a kognitív kontroll evolúciója Archeológia és kognitív evolúció: az észlelés és a megismerés kőbe vésett nyomai 5.4. Összegzés: kölcsönös hatás a kognitív funkciók és az evolúció között 6. Az érzelmi és megismerési folyamatok evolúciós alapjai (Deák Anita) 6.1. Bevezetés 6.2. Megismerési és érzelemi folyamatok kapcsolata tágabb horizontból vizsgálva: filozófiai, evolúciós pszichológiai és kognitív idegtudományi megközelítések 6.3. A klasszikus evolúciós nézőpont Hogyan látjuk a megismerési folyamatokat az evolúciós nézőpontból? Hogyan tekintünk az érzelmekre az evolúciós nézőpontból? 6.4. Túl a klasszikus evolúciós megközelítésen: az érzelmek evolúciós pszichológiai szemlélete Adaptív problémák megoldásaként kialakuló adaptációk A koordináció kérdése Az érzelmek koordinációs szerepe Hogyan jön létre az érzelmek általi koordináció? 6.5. A modern evolúciós pszichológia néhány ponton módosítja az érzelmekről alkotott tudásunkat 6.6. Összegzés

6 8 Evolúciós pszichológia mesterfokon 7. A téri tájékozódás evolúciós eredete (Lábadi Beatrix) 7.1. A humán téri képességek evolúciója 7.2. Nemi különbség a téri képességekben Szexuális dimorfizmus Evolúciós magyarázat a téri képességek nemi eltéréseire 7.3. Összefoglalás III. rész: Evolúciós személyiségpszichológia Személyiséglélektan és evolúció (Nagy László) 8. Az ötfaktoros személyiségelmélet evolúciós háttere (Gyuris Petra) 8.1. Az emberi személyiség általános vonásai: az ötfaktoros személyiségelmélet és az evolúciós pszichológia Szociális adaptáció és a személyiség öt faktora Az öt faktor tartalma evolúciós pszichológiai nézőpontból Extraverzió Barátságosság Lelkiismeretesség Neuroticizmus Nyitottság 8.2. Bizonyítékok a vonások evolúciós eredetével kapcsolatban Egyszerű, állati viselkedési mintákkal való hasonlóság Örökölhetőség Biológiai markerek és idegrendszeri háttér 8.3. Egyéni különbségek és az Ötfaktoros Modell Genetikai és környezeti okok Szociális adaptáció Gyakoriságfüggő szelekció 8.4. Nemi különbségek és az Ötfaktoros Modell Extraverzió Barátságosság Lelkiismeretesség Neuroticizmus Nyitottság 8.5. A vonások szerepe a homogám párválasztásban 9. Az egyéni különbségek evolúciója (Paál Tünde) 9.1. Bevezetés: Az egyéni különbségek kutatása az evolúciós tudományokban Az egyéni különbség fogalma 9.2. Miért szorult háttérbe az egyéni különbségek kérdése? A természetes szelekció és produktumai Irányító és stabilizáló szelekció

7 Tartalom Az evolúció produktumai 9.3. Hogyan került előtérbe az egyéni különbségek kérdésköre? Empirikus vizsgálatok Viselkedésgenetikai kutatások Az egyéni eltérések jelenlegi hatásai Egyéni különbségek a nemeken belül 9.4. Az egyéni különbségeket létrehozó mechanizmusok Az egyéni különbségek adaptivitást nem befolyásoló mechanizmusai A genetikai változatosság alapját nyújtó mechanizmusok Mutáció-szelekció egyensúly Kiegyensúlyozó szelekció Élettörténet-elmélet Az adaptív egyéni különbségek környezeti eredetű forrásai Korai környezeti kalibráció A tartósan fennálló szituáció hatása Stratégiai jellegű niche-specializáció 9.5. A szociális környezet adaptív kihívásai 9.6. Összegzés 10. Az élettörténet-elmélet: átkapcsolás, fejlődés, szaporodás (Meskó Norbert) Az élettörténet-elmélet: alapvető átkapcsolási (trade-off ) mechanizmusok Átkapcsolás a jelenlegi és a jövőbeni szaporodás között Átkapcsolás az utód minősége és mennyisége között Átkapcsolás a párzási és a szülői törekvések között Az élettörténeti stratégiák Populáció-szintű élettörténeti stratégiák Egyed-szintű élettörténeti stratégiák A lassú-gyors kontinuum A standard élettörténet-elmélet korlátai Az élettörténeti mechanizmusok Az endokrin rendszer Pszichológiai folyamatok Az élettörténet-elmélet pszichológiai alkalmazása Növekedési és fejlődési mintázatok A humán élettörténet és a humán adaptív komplex Fejlődési szakaszok és átmenetek Egyéni különbségek a fejlődési pályán Személyiség Pszichopatológia Összegzés

8 10 Evolúciós pszichológia mesterfokon 11. Az együttműködés és a versengés szerepe a személyiség alakulásában (Orosz Anna) Evolúciós és egyéni különbségek A genetikai változatosság és a fenotípusos plaszticitás A versengés és a szociális dominancia kapcsolata Verseny a gének szintjén A versengés korai elméletei A kooperáció mint versengés Túlélés mindenáron Lehet-e előnyös másokon segíteni? Kölcsönös segítségnyújtás Küzdelem a javakért Forráskontroll-elmélet A dominancia alakulása és a forráskontroll-elmélet kapcsolata A forráskontroll-elmélet személyiségjegyeinek alakulása A machiavellizmusról alkotott újszerű gondolatok A szülői ráfordítás és élettörténeti stratégiák Forráskontroll-teória személyiségjegyek és az élettörténeti stratégiák alakulása Összegzés IV. rész: Evolúciós fejlődéspszichológia Fejlődéslélektan és evolúció (Péley Bernadette) 12. A nevelés evolúciója (Káplár Mátyás) A nevelés és a tanítás Az evolúciós megközelítés A fejlődési nézőpont A természetes pedagógia 13. A kötődéselmélet evolúciós megközelítése (Láng András) Élethosszig tartó kötődéseink evolúciós nézőpontból Kötődés és túlélés a csecsemő-gondozó kötődés evolúciós logikája A kötődés normatív fejlődése A szeparációra adott reakció A kötődési típusok és kulturális különbségeik adaptív jelentősége Kötődés és reprodukció a felnőtt kötődés evolúciós szerepe A szocializáció evolúciós elméletei az élettörténeti stratégiák és a kötődés Az élettörténet-elmélet

9 Tartalom Az élettörténet-elmélet mint az embrei szocializáció megértési kerete A szocializáció evolúciós modellje a Belsky modell Új fejlemények a szocializáció evolúciós megközelítésében A kötődés dinamikus érési modellje A kötődés dinamikus érési modelljének alapelvei Az információfeldolgozás szintje és a kötődési mintázatok A kötődési mintázatok énvédő szerepe az élethosszig tartó fejlődés szempontjából Csecsemőkor Óvodáskor Kisiskoláskor Serdülőkor Fiatal felnőttkor Összegzés 14. Családi kapcsolatok és evolúció (Pohárnok Melinda) A szülővé válás mint élettörténeti fordulópont Kooperatív szülőség Kooperatív nevelés: anyai oldal Anyaság biológiai tényezők Anyaság: társas-kulturális tényezők Az anyai gondozás minőségére ható egyéb tényezők A szülő-utód konfliktus A gyermek jellemzői: egészség, életkor, nem Az anya jellemzői: életkor, társas támogatottság Kooperatív nevelés: apai oldal Az apai bevonódás funkcionális megközelítése Az apai gondoskodás haszna Az apai gondoskodás evolúciós kockázatai Az apai gondoskodás evolúciós mintázatait alakító tényezők Genetikai és hormonális tényezők Társas-kapcsolati tényezők az eredeti és a jelenlegi családban Modern apák Nagycsalád rokoni hálózatok és gondoskodás Nagyszülők Különbségek a nagyszülői ráfordításban A távolabbi rokonok szerepe nagybácsik és nagynénik Összegzés

10 12 Evolúciós pszichológia mesterfokon V. rész: Evolúciós szociálpszichológia Az evolúciós szociálpszichológia felé (Vincze Orsolya, Bigazzi Sára) 15. Evolúciós nézőpontok a szociálpszichológiában (Szijjártó Linda) Az evolúciós szociálpszichológia koncepciója Szociálpszichológiai jelenségek az evolúciós pszichológia perspektívájából Bizalom és kölcsönösség Bizalom Kölcsönösség Szövetségek Rokonokkal kötött szövetségek Idegenekkel kötött szövetségek Párválasztás Szülői ráfordítás elmélet Női párválasztási preferenciák a hosszú távú párkapcsolatban Összegzés 16. A humor kialakulása és szerepe a kommunikációban (Tisljár Roland) Kommunikáció és humor A humor evolúciós modelljei Társas kapcsolatok fenntartása A humor mint a közös kulturális háttér feltárásának eszköze A jó humor vonzó Az érdeklődés-indikátor modell Mások érzelmi állapotának közvetlen befolyásolási eszköze A nevetés és a humor mint a téves riasztás jelzése A humor mint a csoportidentitás erősítésének eszköze A humor mint gátló mechanizmus Humor és elmeolvasási képesség A humor összetett funkciói 17. A narratívák evolúciós megközelítése (Szabó Edit) A történetmondás és az irodalom evolúciós elméletei A nem-adaptációs elméletek Az adaptációs elméletek A történetmondás és a fikció funkciója A művészet mint evolúciós melléktermék A művészet mint a szexuális szelekció terméke A művészet mint adaptáció (és funkciói) A különlegesség élménye

11 Tartalom Közösségformálás és kreativitás Rendteremtő és szervező erő Információszerzés és -átadás A narratívák kognitív alapzata A fikció mint az elmeolvasás gyakorlása A fikció mint hihető valóság Univerzálék az irodalomban A fizikai környezetre vonatkozó univerzális jelenségek A szociális környezetre vonatkozó univerzális jelenségek 18. Együttműködés a csoportban (Czibor Andrea) Bevezetés, a fejezet célja Az együttműködő ember evolúciós rejtélye Az együttműködés evolúciós előnyei A kooperáció veszélyei, költségei Együttműködés a csoporton belül A csoporton belüli együttműködés kísérleti modellezése: egy kísérleti játék Az együttműködés törvénye : a társas csere heurisztikája Diszkriminatív szociabilitás A helyzet, a kontextus jellemzőinek szerepe a kooperativitással kapcsolatos döntésekben A csoport létszáma A csoport összetétele, a csoporttagok együttműködési hajlandósága A társak egyes jellemzőinek szerepe a döntésekben A társak személyiségjegyei Jövőbeli elérhetőség Hasonlóság mint jelzés Összefoglalás 19. Az érzelmek funkciói a csoporton belüli viszonyok szabályozásában (Szabó Zsolt Péter) Homok a gépezetben: az érzelmek hányattatott sorsa Az érzelmek és funkcióik Az érzelmek társas-funkcionális elemzési modellje A személyközi és csoporton belüli folyamatokat szabályozó érzelmek Összegzés VI. rész: Evolúciós pszichológia és más tudományok Az evolúciós pszichológia találkozása más tudományágakkal (Kiss Enikő Csilla)

12 14 Evolúciós pszichológia mesterfokon 20. A mentális egészség/betegség kérdése és az evolúciós szemlélet (Sz. Makó Hajnalka) A mentális egészség általános meghatározása Normalitás és patológia kérdése Az evolúciós pszichológia, pszichiátria szerepe a mentális zavarok értelmezésében A mentális zavarok meglétének evolúciós pszichológiai magyarázatai a sérülékenység kérdése Mentális zavarokról az evolúciós pszichológia perspektívájából Az evolúciós pszichopatológia hozzájárulása a klinikai gyakorlathoz 21. A vallás kognitív és evolúciós magyarázatai (Szabó Lajos) A vallás kognitív és evolúciós elméleteinek megjelenése Kognitív vallástudomány A kognitív vallástudomány alapvetései Ágensfelismerés, ágens-detektálás, antropomorfizmus Intuitív ontológiák és az ontológiai kategóriák tulajdonságainak átvitele A kognitív vallástudomány értékelése: eredmények és további fejlemények A vallás evolúciós (és biológiai) irányú magyarázatai Vallás és költséges jelzés elmélet: a saját csoport iránti elköteleződés megerősítése A vallás további lehetséges evolúciós magyarázatai A vallás kognitív és evolúciós elméletei: végkövetkeztetések 22. Darwini medicina (Csókási Krisztina) Egészség és betegség a darwini medicina perspektívájából A betegségek lehetséges okai a darwini medicina perspektívájából Melldaganat Psoriasis (Pikkelysömör) Rheumatoid arthritis Evolúciós medicina a gyakorlatban Összegzés Felhasznált irodalom A kötet szerzői

13 Előszó Mostanra érkezett el az idő egy újabb evolúciós pszichológia tankönyv megírására. Magyar nyelven az első ilyen kötet 2003-ban jelent meg (Budapest, Osiris Kiadó), és Bereczkei Tamás írta, aki az evolúciós pszichológia tudományának egyik hazai úttörője, közvetítője, iskolateremtő professzor, nemzetközileg elismert kutató és a PTE Pszichológia Intézetének vezetője. Később, 2010-ben a Bereczkei-féle Pécsi Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport tagjai kifejezetten a bolognai alapszintű képzéshez készítettek egy tankönyvet A lélek eredete címmel (Budapest, Gondolat Kiadó). Ez a kötet azonban nem volt merőben új vállalkozás Bereczkei monográfiájához képest, lényegében inkább csak leegyszerűsített, kivonatos változata annak. Természetesen jelentek meg az elmúlt másfél évtizedben szép számmal evolúciós szemléletű pszichológiai munkák, de alapvetően tankönyvként definiált, a tudományos elméletek és a kutatási eredmények bemutatására vállalkozó kötet csak néhány. Ezek között érdemes megemlíteni a nemrégen kiadott humángenetika tankönyvet: Bereczkei Tamás és Hoffmann Gyula (szerk.) Gének, gondolkodás, személyiség. Bevezetés a humán viselkedésgenetikába. Budapest: Akadémiai Kiadó, valamint az evolúciós pszichopatológiával foglalkozó tankönyvet: Gyuris Petra, Meskó Norbert és Tisljár Roland (szerk.) (2014). Az evolúció árnyoldala. A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése. Budapest: Akadémiai Kiadó. Miért írtuk ezt a könyvet? Egyrészt azért, mert a pécsi Pszichológia Intézetben évek óta oktatjuk az Evolúciós pszichológia mesterfokon című tárgyat, és úgy éreztük, eljött az ideje, hogy egy modern tankönyvet készítsünk, amely segíti a hallgatókat a megszerzett tudás integrálásában. Ezért tematikus csomópontokból hat nagyobb részből áll, amelyek fejezetekre tagolódnak. Minden szerzőt megkértünk, hogy a hozzá legközelebb álló szakterület evolúciós pszichológiai modelljeit és kutatási eredményeit mutassa be írásában. Az volt a célunk, hogy mind a négy pécsi szakirány a fejlődéspszichológia, a szociálpszichológia, a személyiségpszichológia és a kognitív pszichológia megjelenjen a kötetben, illetve az egyes szakirányokhoz kapcsolódó tudományos problémák ismertetésére fókuszáltunk. Másrészt, ez a tankönyv egyben egy szakmai tisztelgés is kollégánk, barátunk és mesterünk, Bereczkei Tamás előtt, aki éppen most 60 éves. A kötet írását és előkészületeit teljes titokban tartottuk előtte, hogy valódi meglepetést készítsünk. Ezzel azonban létrejött az a paradoxon, hogy éppen ő nem szerepel a tankönyvben, pedig neki köszönhető a pécsi evolúciós pszichológiai iskola alapítása. Mindezzel együtt az Evolúciós pszichológia mesterfokon című kötet jól szemlélteti, hogy felnőtt egy, Bereczkei Tamás által is tanított új pécsi pszichológusnemzedék. Természetesen a pécsi pszichológusképzés más ikonikus alakjai is pl. Kézdi Balázs, László János, Révész György, Péley Benadette, Bernáth László, Kiss Enikő Csilla meghatározó szerepet játszottak az időközben felnőtté vált pszichológus

14 16 Evolúciós pszichológia mesterfokon generáció szakmai identitásának alakulásában. A kötet szándékaink szerint azt is hivatott illusztrálni, hogy az evolúciós gondolkodás milyen megtermékenyítően hat a tudományos pszichológia eltérő területein működő szakemberekre. Az eredmény, az elkészült kötet ugyanakkor felülmúlta várakozásainkat abban az értelemben, hogy nem csupán egy, a pszichológus MA szakos hallgatók számára használható tankönyv született, hanem több ennél. Olyan ismereteket tárunk az olvasó elé, amely segíthet a világ és önmagunk megértésében. Nem csupán a pszichológia és az evolúció tudományos megismerésében működhet közre ez a könyv, hanem hatékonyan használható a hétköznapi gondolkodásunk, ismereteink bővítésére is. Ezért az Evolúciós pszichológia mesterfokont szívből ajánljuk tankönyvként más szakmák képzéseihez, de a művelődni vágyó nagyközönség, a laikus érdeklődők számára is. Pécs, október A szerkesztők

15 Evolúció és pszichológia Kiss Szabolcs, Bernáth László Tankönyvünk első része az evolúciós pszichológia elméleti alapjaival foglalkozik. Mind a négy írás elsősorban a kortárs pszichológiai Darwinizmust tárgyalja, jóllehet Pátkai Gabriella igen részletesen kitér a történeti előzményekre is. A hazai evolúciós pszichológia történetének a tárgyalásában igen jól ismert Pléh (pl. 2010) nagyszabású történeti vállalkozásának evolúciós fejezete. A szerző ebben a részben bemutatja, hogy Darwin alapvetően három területen hatott a lélektan fejlődésére. Az első az adaptációs gondolat terjedése, a második a fejlődés elv megjelenése mind az állatlélektanban, mind a humán fejlődéslélektanban, a harmadik szál pedig az egyéni különbségek kutatása volt. Az első részben Putz Ádám és Pátkai Gabriella is egyaránt kitér Tinbergen négy fő kérdésére vagy szempontjára, amelyek az evolúciós gondolkodás történetében kitüntetett szerepet játszottak. Tinbergen szerint a viselkedés magyarázatában alapvetően négy fontos szempont van: az első típusú kérdés a viselkedés természetének proximális magyarázata, a második az evolúciós funkció beazonosításának a problémája, a harmadik az ontogenezis kérdése, míg a negyedik a filogenetikus magyarázat jelentősége. Napjainkban az evolúciós pszichológiában központi jelentőségű a modularitás kérdésköre. Nem véletlen tehát, hogy ez a probléma fontos szerepet játszik mind Birkás Béla, mind Kocsor Ferenc szövegében. Nem minden tanulság nélküli felidézni a modularitás koncepció talán legismertebb képviselőjének, Jerry Fodornak az ezzel kapcsolatos gondolatait. Szándékosan nem neveztük Fodort a modularitás elképzelés atyjának, hiszen egy kicsit korábban Chomsky már a nyelvi fakultásról, vagyis nyelvi szervről vagy modulról beszélt. Igen fontos összevetni az evolúciós pszichológusok (pl. Pinker és Plotkin) által kialakított ún. Új Szintézis elképzelést az eredeti Fodor-féle modularitás felfogással. Az Új Szintézis elnevezés Fodortól (2000) származik. E szerint a kognitív elme tudományos magyarázatában négy összefüggő, kitüntetett mozzanat játssza a fő szerepet: (a) a mentális vagy kognitív folyamatok komputációs természetűek, (b) az elme architektúrája masszívan moduláris felépítésű, (c) az elme számos tartalma (fogalma) veleszületetten adott, (d) a kognitív architektúra a természetes szelekció által kialakított adaptáció. A masszívan moduláris felépítés azt jelenti, hogy az elmében kizárólag területspecifikus, egy-egy megismerési feladatra szakosodott modulok vannak, tehát nincs helye az általánosabb ún. központi rendszernek. Az Új Szintézis szerint az elmének a svájci bicska a legközelibb metaforája.

16 20 I. rész: Elméleti alapok Jerry Fodor ennek az Új Szintézisnek az utóbbi mintegy húsz évben az egyik legismertebb kritikusa. Az elképzelés több mozzanatát is megkérdőjelezi. Fodor szerint az elme nem csak modulokból áll, hanem fontos szerepet játszik benne az ún. központi rendszer is. Saját elképzelésében a modulokat az alábbi ismérvek jellemzik: genetikailag meghatározottak, egymástól függetlenül működnek, feladat-specifikusak, saját bemenettel és feldolgozási folyamatokkal rendelkeznek, rögzített neurális hátterük van, területspecifikusak, gyorsak, autonómak, kötelező érvénnyel működnek, automatikusak, érzéketlenek a központi kognitív célokra, információs szempontból enkapszuláltak (kognitív szempontból áthatolhatatlanok), sajátos leépülési mintázattal rendelkeznek. A moduloknak ezen ismérvei nem érvényesek az ún. központi rendszerre. Az elme központi rendszere pedig az alábbi kritériumokkal bír: az ismeretek és a tudás által befolyásolt, nem enkapszulált információs zárvány, lassú, nem kötelező érvényű, kontrollált, gyakran tudatos, a központi kognitív célok által befolyásolt, általános célú, reprezentációs formátuma a gondolat nyelve, funkciója a vélekedések rögzítése, a mentális enciklopédikus tudás felépítése, és az intelligens akció tervezése. Fodor egyébként újabban az adaptációs gondolat egyik legismertebb kritikusa is. Számos helyen beszél Darwin lehetséges tévedéseiről. Az egyik legismertebb ellenérve a darwini adaptációval szemben a következő: az evolúciós érvelés szerinte körben forgó. Mi az, ami az evolúció során fennmaradt? Az, ami adaptív volt az evolúciós környezetben. És mi bizonyult adaptívnak? Az, ami fennmaradt. Napjaink egyik legismertebb elmefilozófiai vitája a Fodor-féle intencionális realizmus és a Dennett nevével fémjelzett instrumentalizmus között zajlik. Az intencionális realista felfogás lényege, hogy a pszichológiai állapotok, a mentális állapotok, vagyis az önmagán kívülre irányuló intencionális állapotok ténylegesen léteznek az embernél. Más szóval: a propozicionális attitűdöknek (pl. Julcsi azt hiszi, hogy virágot kap születésnapjára.) pszichológiai realitása van. Ezzel szemben Dennett azt gondolja, hogy az intencionális állapotok csak hasznos segédeszközök (instrumentumok) a viselkedés értelmezésére, magyarázatára vagy éppen predikciójára és befolyásolására, de a szó szigorú ontológiai értelmében nem léteznek. A vita során Dennett az instrumentalista álláspontot evolúciósan próbálja alátámasztani. Fodor pedig éppen arra mutatott rá, hogy az evolúciós érvelés szükségképpen intencionális realizmushoz vezet. Az elméleti vita az empíria területén is megjelenik. Például a félelemkeltő ingerek jobban magukra vonják a figyelmet, mint a semleges ingerek, ám a félelemkeltő ingerek sem egyformák ebben a tekintetben az evolúciósan régebbi félelmeknek intenzívebb a hatása. Nem véletlen, hogy létezik kígyó fóbia, de nem létezik kenyérpirító fóbia. Az egyik legkorábbi félelem a kígyókkal szemben alakult ki millió évvel ezelőtt. Ez a folyamat reflexszerű, automatikus és azonnali védekező választ vált ki az agytörzs talamusz amygdala pályán keresztül. Ennek köszönhetően az észlelési rendszer terheltségétől

17 Evolúció és pszichológia 21 függetlenül feldolgozásra kerül a kígyó, mint evolúciósan ősi fenyegető inger, azaz feltételezhetünk egy speciális, kígyó detekciós modult a modul Fodor-féle értelmében (Öhman és Mineka, 2001; Öhman, Soares, Juth, Lindström, és Esteves, 2012). A másik oldal úgy érvel, hogy az evolúciós nyomás nem a specifikus ingerekre érzékeny modulok létrejöttére irányult (pl. kígyó detekciós modul), egyszerűen azért, mert a veszélyforrások gyorsabban változtak a vándorlás és a saját evolúciójuk során, továbbá az összes fenyegető ingerre túlságosan költséges volna specifikus modulokat fenntartani. Létezik félelmi modul, de ez nem egyetlen ingerre specifikus, hanem sok különböző ingerre képes működésbe lépni, nem csak egy veszélyes állatra, mint a kígyó, hanem más, evolúciósan régi fenyegetésre is, mint például a dühös arc (Mallan, Lipp és Cochrane, 2013). A félelmi modul körüli vita azt is megmutatja, hogy a korábban tisztán pszichológiának tekintett terület ma már evolúciós pszichológiai témának tekintendő. Azonban a folyamat fordítva is lejátszódott, az archeológia specializálódása során megjelent a kognitív archeológia, majd körben forgóvá vált, hiszen újabban ezt már evolúciós kognitív archeológiának nevezik. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint az emberré válás során miért mi maradtunk fent és nem Neandervölgyi rokonaink? Az archeológus Wynn és a pszichológus Coolidge együtt dolgozott ki egy elméletet arról, hogy a munkamemória kapacitás növekedésének központi szerepe volt az emberré válás során. A Homo Erectusnak valószínűleg nagyobb volt a munkamemória kapacitása, mint egy majomnak vagy az Australopithecusnak. A nagy ugrás a Homo Heidelbergensisnél következhetett be, évvel ezelőtt, aki olyan szimmetrikus kőbaltát használt, aminek elkészítéséhez már mentális mintákat kellett fejben tartani. A Neandervölgyiek azért maradtak alul az evolúciós versenyben, mert ugyan már rendelkeztek a modern emberi gondolkodás jellemzőivel, egy apró részletben lényegesen különböztek: a fejletlenebb munkamemóriában (Coolidge és Wynn, 2009). Az eddigiek összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy az evolúciós pszichológiában napjainkban számos fontos vita folyik, például az elme lehetséges modularista szerveződéséről, az adaptáció természetéről, a szelekció egységéről (pl. egyed, csoport, gén), a mentális állapotok realitásáról, az evolúció és az innátizmus lehetséges kapcsolatáról, az exaptáció pontos evolúciós szerepéről, stb. Reméljük, hogy tankönyvünk sokat segít majd az ezekben a vitákban való pontos eligazodásban.

18 1. Új irányzatok és nézőpontok az evolúciós pszichológiában Putz Ádám A fejezet elsődleges célja, hogy röviden ismertesse az evolúciós elméletekből kiinduló, kurrens viselkedéstudományi irányzatokat, valamint betekintést nyújtson az evolúciós gondolkodást napjainkban övező vitás kérdésekbe. Szó lesz többek között az adaptív lemaradottság gondolatáról, mely azt állítja, hogy az evolúciós múltban kialakult viselkedési stratégiáink napjaink modern környezetében már maladaptív válaszokhoz vezetnek, nem növelik túlélési- és/vagy szaporodási sikerességünket. Ezt követően az emberi elme adaptív működésével kapcsolatos elméleteket vesszük górcső alá, különös figyelmet fordítva a területáltalános, illetve területspecifikus kognitív algoritmusok körül kialakult vitának. Végül a kultúra, illetve a gének szerepét vitatjuk meg az emberi viselkedés evolúciós nézőpontú megközelítésének szempontjából. A fejezet záró részében az evolúciós pszichológia gyakorlati hasznosíthatóságáról, valamint egy interdiszciplináris megközelítés alkalmazhatóságáról esik szó Versengő modellek az emberi viselkedés evolúciós magyarázatára Az emberi viselkedés evolúciós nézőpontból történő vizsgálata az elmúlt évtizedekben nemzetközileg is elismert paradigmává nőtte ki magát. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a tudományterület képviselői egységes nézeteket vallanának az evolúciós gondolkodás szerepéről, illetve korlátairól. A következőkben röviden áttekintjük azt a három irányzatot, amely meghatározó szerepet tölt be napjaink evolúciós megközelítést alkalmazó viselkedéstudományában Humán viselkedésökológia Az irányzat alaptézise szerint az ember bármely környezeti feltétel mentén képes a túlélés és szaporodás szempontjából adaptív viselkedéses válaszok kialakítására (Borgerhoff Mulder & Schacht, 2012). Eszerint az élőlények kondicionális stratégák, akik arra szelektálódtak, hogy a rendelkezésükre álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabb módon hasznosítsák genetikai rátermettségük növelése érdekében (Bereczkei, 2003). Az erőforrások elosztásának alapvetően kétféle módja lehetséges: (i) az élőlény vagy saját szervezetének fenntartására, gyarapítására (szomatikus ráfordítás), vagy (ii) utódnemzésre, illetve nevelésre (reproduktív ráfordítás) fordítja azokat (1.1. ábra). A változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodás során az

19 1. Új irányzatok és nézőpontok az evolúciós pszichológiában 23 élőlények ún. trade-off mechanizmusok segítségével kapcsolnak át egyik stratégiáról a másikra (Bereczkei, 2003) ábra. Az élőlény számára rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának módjai (Forrás: Bereczkei, 2003) A humán viselkedésökológia vitathatatlan előnye, hogy egzakt, kvantitatív módszerekkel törekszik a természetben megfigyelhető, konkrét viselkedés leírására, illetve az adott viselkedés adaptív jellegének megragadására (Brown & Richerson, 2014). Az evolúciós pszichológiával ellentétben, mely univerzális emberi adaptációk feltérképezésére törekszik, a humán viselkedésökológia képviselőit a flexibilisen változó, mindig az adott környezeti- és kulturális feltételekhez alkalmazkodó viselkedési stratégiák foglalkoztatják (Bereczkei, 2010; Grafen, 1984). Hátránya ugyanakkor, hogy figyelmen kívül hagyja a vizsgált viselkedést kialakító, illetve szabályozó változókat, mint például a genetikai adaptációkat, fiziológiai-, vagy pszichológiai folyamatokat (Brown & Richerson, 2014; Smith, 2000) Kulturális evolúció A kulturális evolúció kiindulópontja szerint a kultúra önálló öröklődési rendszernek tekinthető, mely a biológiai evolúcióhoz hasonló törvényszerűségek mentén változik (Bereczkei, 2003). Annak gondolatát, hogy a természetes szelekció mechanizmusa nem csupán genetikai, hanem kulturális jegyekre is alkalmazható, maga Darwin vetette fel, mikor elméletét az emberi nyelv evolúciójára is kiterjesztette (Darwin, 1871, 53-62). A kultúra legáltalánosabban az egyéni viselkedést befolyásoló információként definiálható, melyet a személy a fajtársaitól tanulás, utánzás vagy a szociális információátadás egyéb módjainak segítségével sajátít el, illetve ad tovább élete során (Richerson & Boyd, 2005). A kultúra által hordozott információ alapegységeinek a kutatók az ún. kultúrgéneket tekintik, melyek magukban

20 2. Evolúció a pszichológiában Pátkai Gabriella A viselkedéstudományok új paradigmája az evolúciós pszichológia, ami nem csak az ember lelkének működésével foglalkozik, de képes megmagyarázni még az olyan furcsa apróságokat is, hogy például miért lesz ráncos az ujjbegyünk, ha sokáig vagyunk vízben. 1 Ahhoz, hogy jobban megértsük a paradigmát, tekintsük át kialakulásának előzményeit Kis történeti bevezető Ókori görög elméletek Bizonyos jelenségek már akkor is ismertek voltak az emberek számára, mielőtt elméletet gyártottak volna róluk. A tárgyak a gravitáció felfedezése előtt is lefelé estek és a víz a termodinamikai és az izobár folyamatok megismerése előtt is száz fokon kezdett forrni. Néha azonban a magyarázó elméleti keretnek hosszú utat kell bejárnia, mire elfogadottá válik és használatba kerül. Az evolúció elmélete még nem létezett, mikor az ember háziasítani kezdte a vadkutyát. A vadászat és a gyűjtögetés során hozzájuk csapódó, szelídebb példányokat gondozták, majd azoknak az utódait, és így tovább. A Kr.u. első században a rómaiak már célzottan tenyésztettek ki bizonyos jellemző (külső) tulajdonságokkal bíró kutyákat, például fehér szőrű pásztorkutyát (Columella, é.n.). Az ókóri görög gondolkodók rácsodálkoztak arra, hogy milyen összetett a világunk és mennyire sokféle az emberi természet. Úgy vélték, hogy minden egy omnipotens erő hatására jöhetett létre, amelyet isteni eredetűnek véltek. Arisztotelész hierarchikus rendet tulajdonított minden fajnak, a képzeletbeli előmeneteli létra tetején Istennel és angyalokkal, utána férfival, nővel, állatokkal, növényekkel és végül az élettelen tárgyakkal és a négy elemmel (föld, tűz, víz, levegő). Ez volt a Létezők Nagy Láncának gondolata (Salmon & Crawford, 2008). Meglehetősen kreacionista elképzelés, ahol természetes rendjük van a dolgoknak és nem lehet egyik lépcsőfokról a másikra lépni: az állatok közül például a kagyló volt a rangsorban legalul, mert mozdulatlansága miatt a növényekre emlékeztetett. Arról pedig egyáltalán nem tesz említést, hogy miként keletkeznek vagy épp halnak ki végleg az egyes fajok. Emellett elsőként ő hivatkozik az emberi elmére tabula rasa, 1 Kareklas, Nettle és Smulders (2013) azt találták, hogy a víz elvezetését megkönnyítik ezek a ráncok. A vízben ázás hatására leoldódnak a bőrről az olajok, ezáltal nő a súrlódás és javul a tapadás. Így az ősembernek könnyebb lehetett például halat fogni a folyóban.

21 38 I. rész: Elméleti alapok vagyis üres táblaként, ami alatt azt érti, hogy semmilyen veleszületett tudása nincs az embernek, mindent a tanulás és a tapasztalat útján sajátít el. Anaximandrosz úgy vélte, hogy az állatok és az emberek korábbi ősöktől származhattak, és feltevése szerint az első állatok a Föld korábbi, vízzel borított időszakának idején még óceánokban és tengerekben éltek, mindössze kevés időt töltöttek szárazföldön (Evans, 2015). Úgy érvelt, hogy a ma élő ember egy másfajta embernek, esetleg állatnak a gyermeke lehetett korábban, ezért is van, hogy a gyámoltalanul született embergyermek hosszabb ideig tartó szülői gondoskodást igényel, mire fejletté válik. Ebben az elképzelésben gyakorlatilag már megjelenik az evolúció gondolata. Platón (é.n.) az ideális társadalomról alkotott elképzelésében az állam polgárait három rendbe osztotta: uralkodók, őrök és dolgozók rendjébe. Állam című művében azt mondja, hogy Megegyezésünk szerint a legkülönb férfiaknak és nőknek minél többször kell egybekelniök, a leggyarlóbb férfiaknak és nőknek pedig minél kevesebbszer. És a kiválók utódait fel kell nevelnünk; a gyarlókét nem, ha azt akarjuk, hogy a nyáj a legvirulóbb legyen. Az emberekre is átültette tehát az állattenyésztésnél megismert szabályokat (Platón, é.n./2001). A római Epikurosz elképzelésében megjelenik a természetes szelekció, hiszen úgy vélte, hogy Gaia, a földanya teremtette az összes létező fajt valamikor a múltban, viszont ezek közül csak azok éltek túl és nemzettek utódokat, akik a legrátermettebbek voltak. Munkásságát Titus Lucretius Carus foglalja össze De rerum natura (A természetről, i.e. 60) című művében: Űzzék hát az iszonyt és lelkünkből a sötétet Már ne a nappal csillámló dárdái s a napfény, Ámde a természet szemlélete s ésszerűsége! S ebben az első és legfőbb számunkra e törvény: Nem születik soha semmi a semmiből istenszóra. Végre, mivel minden kiszabott rendben növekedhet, És aszerint képes fönntartani élete sorját, Sőt szigorú természeti törvény dönti el azt is, Hogy mire képes vagy nem képes akármi, Bár minden téren még nem született egyetértés. Mégis a szerződést tisztán érezte a legtöbb, Másképpen már rég elpusztult volna az ember, És ivadékai nem származtak volna le máig.

22 3. Kutatási módszerek és nehézségek az evolúciós pszichológiában Birkás Béla Jelen fejezetben olyan evolúciós pszichológiához kapcsolódó tudományos problémákat és módszertani kérdéseket mutatunk be, melyek alapvetően alakítják, alakították e tudományág fejlődését, elméleteit és az általa inspirált vizsgálatokat. A fejezet során a szerző igyekezett egymással párhuzamba helyezni, de legalábbis egymás mellé rendezni az elméleti kérdéseket és a hozzájuk kapcsolódó módszertani lehetőségeket. Természetesen nem arról van szó, hogy adott kérdéskör tisztázására kizárólag a vele összekapcsolt módszertani lehetőségek alkalmasak, sokkal inkább csak arról, hogy a metodológiai kérdések és az elméleti kritikák sok esetben erősen egybefonódnak, így nehezen leválaszthatóak egymásról. A fejezetben szereplő felosztás tehát önkényes, a szerző által megszabott logikai felépítést tükrözi, nem pedig szakmailag megalapozott, vagy kizárólagos párosításokat Az evolúciós elméletek tesztelhetősége Habár az evolúciós pszichológia önálló tudományként nagyon rövid ideje létezik, mégis átfogó ismertekre alapoz, hiszen magában hordozza és alkalmazza az etológia és szociobiológia kutatásait, eredményeit és elméleteit, valamint az evolúciós magyarázóelvet. Továbbá a genetika, a viselkedésökológia, a kognitív pszichológia és számos más tudományág eredményeit, tapasztalatait is igyekszik szintetizálni a szelekció elméletével (Bereczkei, 2003). Olyan átfogó elméleti keretet hozva így létre, amely az emberi viselkedés átfogó magyarázatára törekszik úgy, hogy az evolúcióelmélet magyarázatai segítségével világítja meg annak számos aspektusát. Az evolúciós pszichológusok szerint a kognitív és tanulási folyamatoknak kiemelkedő szerepük van a gének-környezet-viselkedés közötti kölcsönhatásban (Buss, 2008a). Úgy gondolják, a pszichés mechanizmusok közvetítésével jelennek meg az adaptív magatartásformák életünk során. Tehát a természetes szelekció a pszichológiai jelenségek, motivációk szintjén is tetten érhető, hiszen ezek határozzák meg viselkedésünket. Olyan darwini algoritmusok jöttek létre evolúciós fejlődésünk során, melyeket a szelekciós folyamatok egy feladat elvégzése miatt preferáltak (Tooby & Cosmides, 1992). Ennek megfelelően, az evolúciós pszichológia módszertana alapvetően nem különbözik a pszichológia általános módszertanától, inkább csak a vizsgálati hipotézisek, predikciók mentén fedezhetőek fel eltérések (Bolhuis, Brown, Richardson, & Laland, 2011). Az első ilyen jelentős különbség, hogy az evolúciós elméletek

23 3. Kutatási módszerek és nehézségek az evolúciós pszichológiában 57 többszintű magyarázatokat foglalnak magukba (lásd ultimatív vs. proximatív), és sok esetben, az adaptív magatartásformák vagy jellegek nem vizsgálhatóak önmagukban, illetve nehezen leválaszthatóak más, kísérő jelenségekről, magatartásokról (pl.: egy arc attraktivitása sok tényezőtől függ, melyek külön-külön (is)befolyásolják az észlelt szépség mértékét, ugyanakkor erősíthetik vagy gyengíthetik is egymás hatását, lásd: Meskó, 2012). Ugyanakkor egy elmélet tudományos megalapozottságához, bizonyításához szükséges, hogy: (A) empirikus vizsgálatokkal alátámaszthatóak és igazolhatóak az elméletből levezethető predikciók; (B) az eredmények más elmélettel nem magyarázhatóak (Simpson & Campbell, 2005) Deduktív építkezés Elméleti komplexitásából adódóan, az evolúciós pszichológiai elméletek tesztelése során több plauzibilis magyarázat, több alternatíva is felmerül, melyekkel az eredmények tükrében sokszor nehéz egyértelmű predikciókat megfogalmazni az adott jelenség adaptív jellegére vonatkozóan (Caporael & Brewer, 2000). Például eltérő középszintű evolúciós elméletek alapján mint a szülői ráfordítás modell (Trivers, 1985) és a reciprok altruizmus modell (Trivers, 1971) eltérő hipotéziseket fogalmazhatunk meg arról, hogy egy fiatal férfinak milyen körülmények között és milyen formában lehet előnyös egy elvált, gyermekes nővel kapcsolatot kialakítani, és a nem vérrokon gyermek felnevelésében részt venni (Ketelaar & Ellis, 2000). Vagyis egy elmélet tesztelhetősége több eltérő szinten, módon lehetséges, melyek közül az egyik, ha az adott jelenséget történeti kontextusban szemléljük. Így, a legabsztraktabb szinten annak elemzése, hogy bizonyos pszichológiai folyamatokról alkotott aktuális modellek milyen mértékben vezethetők le az eredetükre, adaptív mivoltukra vonatkozó elméletekből és mennyire felelnek meg annak, segít az adott evolúciós elmélet igazolásában. Ennek köszönhetően, sok esetben az evolúciós pszichológiai kutatások inkább spekulatív, vagy indirekt elméleti megalapozottságú vizsgálatokat foglalnak magukba, melyek csupán közvetett empirikus adatokra támaszkodnak (Ellis & Symons, 1990). A deduktív logikai építkezés (a már ismert általános törvényszerűségből kiindulva ad magyarázatot az egyedi esetekre) tehát az evolúciós pszichológiai kutatások legfőbb jellemzője. Ennek folyományaként a szakemberek több kihívással is szembesülnek a vizsgálati hipotézisek definiálása során, hiszen pontosan meg kell határozni, hogy: 1. a szelekció milyen módon és milyen céllal alakította az adott pszichológiai folyamatot; 2. ezeket a mechanizmusokat milyen környezeti faktorok, ingerek aktiválják, vagy aktiválták az evolúciós múltban; 3. adott folyamat miként befolyásolja a gondolkodásmódot, érzelmi állapotokat, vagy viselkedést az adott helyzetben; 4. és milyen eredménye, látható, regisztrálható kimenete van, vagy lehet a vizsgált folyamatnak (Bolhuis, et al., 2011).

24 4. Az evolúciós pszichológia megoldandó kérdései Kocsor Ferenc Bár az evolúcióelmélet számos érdekes kutatást inspirált a viselkedéstudományokon belül, az evolúciós pszichológiával szemben megfogalmazódott az a vád, hogy kiinduló feltételezései nem támaszkodnak kellőképpen az evolúciós- és élettudományok eredményeire, így az emberi elmével és annak a törzsfejlődés során végbement változásával kapcsolatos feltevései megalapozatlanok. Noha a kritikák nem általánosságban a pszichológia evolúciós szemléletére vonatkoznak, hanem kifejezetten a Cosmides, Tooby, valamint David Buss nevével fémjelzett Santa Barbara-i iskola által képviselt gyakran szűk értelemben vett evolúciós pszichológiaként is hivatkozott irányvonalra, ezek mégis lassan kezdték aláásni az egész tudományterület tekintélyét. A felvázolt elméletek valóban nem mindig álltak összhangban a neurológia, a neuropszichológiai, de sokszor még a kognitív pszichológia eredményeivel sem (Bechtel, 2003), az evolúcióelméletben az utóbbi harminc évben megtett fejlődést pedig teljesen figyelmen kívül hagyták. Ennek a folyamatnak az ellenpólusaként kezdett lassan kibontakozni az az irányzat, amely felvállalva az evolúciós pszichológia eredeti célját integratív keretbe próbálja ágyazni az elméről rendelkezésünkre álló ismereteket, szem előtt tartva az idegrendszer működésének törvényszerűségeit, de nem feledkezve meg az evolúciós gyökerekről sem (lásd pl.: Andrews, Gangestad, & Matthews, 2002). A kritikák között olyanok is előfordulnak, amelyek könnyen cáfolhatók, ilyenek a genetikai determinizmussal és a redukcionizmussal kapcsolatos vádak. Ezek elemzésétől eltekintünk, ehelyett csak azokkal foglalkozunk, amelyek alaposabb vizsgálódás után is jogosnak tűnnek. Az első két alfejezetben a szűk értelemben vett evolúciós pszichológia legfontosabb fogalmaival szemben felvetődött kritikai észrevételeket mutatjuk be. A harmadik alfejezetben pedig az adaptációval kapcsolatos elsősorban evolúcióbiológiai indíttatású elméleti megfontolásokat tekintjük át röviden, amelyek figyelembe vétele nélkül minden, törzsfejlődési folyamatokat középpontba helyező tudományterület, köztük a tág értelemben vett evolúciós pszichológia is könnyen vakvágányra tévedhet Az evolúciós adaptáció környezete A pleisztocén környezet Modern koponyánkban kőkori elme lakik ez az evolúciós pszichológia egyik legfontosabb kiindulópontja (Barkow, Cosmides, & Tooby, 1991). A frappáns

25 76 I. rész: Elméleti alapok megfogalmazás arra a jelenségre utal, hogy noha az ember pszichológiai repertoárja rendelkezik azzal a potenciállal, hogy alkalmazkodjon bizonyos környezeti kihívásokhoz, erre az evolúciós változások korlátozott sebessége miatt csak megkésve képes. Ezért nem is várhatjuk el, hogy technológiai változásokban és társadalmi átalakulásokban bővelkedő jelenünk optimális közeget jelentsen elménk számára. Ha meg akarjuk érteni, milyen rendszeresen visszatérő problémák, milyen szelekciós hatások formálták mentális képességeinket, akkor a Homo nemzetség történetének legmeghatározóbb időszakát, a pleisztocén környezetet kell vizsgálódásunk tárgyává tenni. Ebben a mintegy 2 millió évvel ezelőtt kezdődött és 10 ezer éve véget ért időszakban Kelet-Afrika jelentős területeit borították fás szavannák, ahol őseink fős csoportokban éltek, vadászattal és gyűjtögetéssel szerezték meg az élelmet, amit aztán egymással megosztottak, az idegen csoportokkal szemben pedig ellenségesen léptek fel. A viszonylag stabil ökológiai környezetben a legnagyobb kihívást a csoport azonos nemű tagjaival folytatott vetélkedés és az ellentétes neműek kegyeiért való versengés jelentette. A legspecializáltabb adaptációkat ezért a szociális képesség terén kell keresnünk. De vajon helytállóak-e ezek a feltevések? És ha nem, vagy csak részben, ez mennyiben kérdőjelezi meg az evolúciós pszichológusok következtetéseinek helyességét? Milyen volt az adaptáció környezete valójában? Az evolúciós adaptáció környezetének fenti, leegyszerűsítő felfogása sajnos újra és újra felbukkan az evolúciós pszichológia irodalmában, annak ellenére, hogy még az elmélet megalkotói sem gondolkodtak így róla soha (Laland & Brown, 2011). Mivel az elmélet elsődleges célközönsége pszichológusokból állt, akik feltehetőn keveset tudtak a paleoantropológiáról, az evolúciós szemlélet a pleisztocén afrikai szavanna környezetismeret tankönyveket idéző naiv képével tűnt átadhatónak. Később Tooby és Cosmides (1990, pp ) így árnyalja az evolúciós adaptáció környezetének fogalmát: Az evolúciós adaptáció környezete nem egyetlen földrajzi helyre vagy élőhelyre vonatkozik, és nem is egy konkrét időszakra. Sokkal inkább az ősi környezetnek az ősi populációk tagjai számára az adaptáció szempontjából releváns tulajdonságainak statisztikai összessége, amit az előfordulás gyakoriságával és a rátermettségre gyakorolt következményeivel kell súlyozni. Az így továbbgondolt fogalom már elveszi az egyik kritikai észrevétel élét: lehetséges ugyan, hogy a pleisztocén kétmillió éve meghatározó időszak volt az ember evolúciója során, mégsem tekinthetünk el attól, hogy valamennyi emberszabásúval mintegy 15 millió év közös múltat tudhatunk magunk mögött, nem beszélve a 60 millió évnyi főemlős örökségről és legszélesebb rokonságunkról, a 3,5 milliárd éves földi bioszféra valamennyi tagjáról. A szelekciós mechanizmusok a teljes fejlődéstörténet alatt hatottak, ezek ereje és iránya azonban többször változhatott. Az utódgondozást, az anya és kölyke közti kötődést elősegítő specifikus

2015.03.05. TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

2015.03.05. TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS 1 Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Evolúció Test: mereven huzalozott szabályok; agy:

Részletesebben

avagy, hogyan lehetünk hatékonyabbak (nemcsak) a hivatásunkban

avagy, hogyan lehetünk hatékonyabbak (nemcsak) a hivatásunkban avagy, hogyan lehetünk hatékonyabbak (nemcsak) a hivatásunkban Rendszerek, amelyekben élünk: Család Munkahely Baráti kör Iskolai közösség stb. - meghatározott rend szerint működnek rend, törv rvények

Részletesebben

Albert József : Környezetszociológia

Albert József : Környezetszociológia 2 Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga fenntartva. A mű a kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem

Részletesebben

Átalakuló HR szervezet, változó Business Partneri szerepek

Átalakuló HR szervezet, változó Business Partneri szerepek Átalakuló HR szervezet, változó Business Partneri szerepek dr. Jagicza Ágnes, HR és szervezetfejlesztési vezérigazgató-helyettes, Invitel Zrt. 2014. március 20. Tartalom 2 A HR szerepe a 21. században

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2014. november 07. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a fejlődés

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A környezettan tantárgy intelligencia fejlesztő lehetőségei

A környezettan tantárgy intelligencia fejlesztő lehetőségei A környezettan tantárgy intelligencia fejlesztő lehetőségei Készítette: Pék Krisztina biológia környezettan szak Belső konzulens: Dr. Schróth Ágnes Külső konzulens: Dr. Széphalmi Ágnes A szakdolgozatom

Részletesebben

proability projekt Tananyagfejlesztés Toarniczky Andrea, PhD Primecz Henriett PhD Csillag Sára PhD

proability projekt Tananyagfejlesztés Toarniczky Andrea, PhD Primecz Henriett PhD Csillag Sára PhD proability projekt Tananyagfejlesztés Toarniczky Andrea, PhD Primecz Henriett PhD Csillag Sára PhD Kiinduló problémakör Az integrációt gátló tényezők Gyakorlati akadályok (Könczei és tsai 2002) (1) a megfelelő

Részletesebben

MIÉRT SIKERESEK A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK?

MIÉRT SIKERESEK A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK? o Családi vállalkozások mérettől függetlenül azok a vállalkozások, amelyek irányításában a tulajdonos (alapító) mellett o Legalább 1 családtag részt vesz, o Valamint a család tulajdoni hányada meghatározó,

Részletesebben

Néprajzi Múzeum. Új hely Új épület(ek) Új elképzelések. Museum 2.0 2016.04.26

Néprajzi Múzeum. Új hely Új épület(ek) Új elképzelések. Museum 2.0 2016.04.26 Néprajzi Múzeum Új hely Új épület(ek) Új elképzelések A Néprajzi Múzeum nyitott kulturális tér, ahol összeér a múlt a mával, a tudomány a tanítással, ahol kultúrák és generációk találkoznak és beszélnek

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe Kiskunmajsa Város Önkormányzatának potenciális partnerei Helyi vállalkozások Kiskunmajsa Város Önkormányzata számára a lehetséges vállalati partnerek feltérképezéséhez

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 EREDMÉNYESSÉG ÉS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁG (TÁMOP 3.1.1. / 4.2.1.) VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ

Részletesebben

Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében

Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében Aknai Dóra Orsolya IKT MasterMinds Kutatócsoport doraorsolya@gmail.com IKT eszközök alkalmazása a gyógypedagógiában

Részletesebben

Az abortusz a magyar közvéleményben

Az abortusz a magyar közvéleményben Az abortusz a magyar közvéleményben Országos felmérés a egyesület számára Módszer: országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság 1200 fős mintájának személyes megkérdezésével a Medián-Omnibusz

Részletesebben

Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez

Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez A vízumkérő lap ( Visa application form of the People s Republic of China, Form V. 2013 ) az egyik legfontosabb dokumentum, amit a kínai vízumra való jelentkezésnél

Részletesebben

Az informatika oktatás téveszméi

Az informatika oktatás téveszméi Az informatika oktatás Az informatika definíciója Definíció-1: az informatika az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával, feldolgozásával foglalkozó tudomány. Definíció-2: informatika =

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a borágazatban Magyarország Nemzeti Borítékja. Bor és Piac Szőlészet Borászat Konferencia 2011

Támogatási lehetőségek a borágazatban Magyarország Nemzeti Borítékja. Bor és Piac Szőlészet Borászat Konferencia 2011 Támogatási lehetőségek a borágazatban Magyarország Nemzeti Borítékja Bor és Piac Szőlészet Borászat Konferencia 2011 Miben lehet a minisztérium a borászati vállalkozások segítségére A minisztérium elsősorban

Részletesebben

Jarabin Kinga LÁBNYOMOK

Jarabin Kinga LÁBNYOMOK Jarabin Kinga LÁBNYOMOK Álmokkal indulunk Már egész kis korban, óvodásként is van arról elképzelésünk, mivel szeretnénk foglalkozni, ha egyszer felnövünk. Álmokkal indulunk az iskolapadba, az iskolapadból

Részletesebben

EPER E-KATA integráció

EPER E-KATA integráció EPER E-KATA integráció 1. Összhang a Hivatalban A hivatalban használt szoftverek összekapcsolása, integrálása révén az egyes osztályok, nyilvántartások között egyezőség jön létre. Mit is jelent az integráció?

Részletesebben

TÁMOP-3.4.3/08/2-2009-0005 ZSENI-ÁLIS-a zalai tehetségekért EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ANYANYELVI FEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁMOP-3.4.3/08/2-2009-0005 ZSENI-ÁLIS-a zalai tehetségekért EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ANYANYELVI FEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOP-3.4.3/08/2-2009-0005 ZSENI-ÁLIS-a zalai tehetségekért EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ANYANYELVI FEJLESZTÉSI PROGRAM A tevékenység neve, címe: Anyanyelvi kultúra fejlesztése 4. osztályos tehetségígéreteknél

Részletesebben

Új fejlesztéseink (NAT 2012) Középiskolai fizika, kémia

Új fejlesztéseink (NAT 2012) Középiskolai fizika, kémia Új fejlesztéseink (NAT 2012) Középiskolai fizika, kémia Új 9.-es fizikatankönyveink (NAT 2012) Minden tankönyvhöz: Útmutató és tanmenetjavaslat Feladatok részletes megoldása NTK Player - digitális tananyag

Részletesebben

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek! 1 Mindannyiunk életében előfordulnak jelentős évek, amikor is egy-egy esemény hatására a sorsunk új irányt vesz. Bár ezen események többségének ott és akkor kevésbé tulajdonítunk jelentőséget, csak idővel,

Részletesebben

Szervezeti formák bemutatása

Szervezeti formák bemutatása Szervezeti formák bemutatása Szakgyógyszerész-jelöltek képzése Király Gyula Szervezet fogalma Csoportot egyének tulajdonságai és a köztük zajló interakciók hoznak létre. Szervezet: egymással összefüggő

Részletesebben

Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetk Óvoda iskola átmenet segítő mikro-csoport

Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetk Óvoda iskola átmenet segítő mikro-csoport Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetk Óvoda iskola átmenet segítő mikro-csoport Tagjai: Célok: Szocializációs különbségek csökkentése Óvoda és iskola nevelési stratégiájának, módszertanának egymáshoz való

Részletesebben

MÁRKAPOZÍCIONÁLÁS TARTALOMMAL. DUDÁS KRISZTINA Marketingigazgató

MÁRKAPOZÍCIONÁLÁS TARTALOMMAL. DUDÁS KRISZTINA Marketingigazgató MÁRKAPOZÍCIONÁLÁS TARTALOMMAL DUDÁS KRISZTINA Marketingigazgató MI A PROVIDENT? A PROVIDENT MÁRKA FEJLŐDÉSE (2001-2012) Ál-testimonial filmek 2001-2009 Rajzfilmek 2009 májusától Gyors kölcsön készpénzben

Részletesebben

HIEDELMEK A MOTIVÁCIÓRÓL

HIEDELMEK A MOTIVÁCIÓRÓL HIEDELMEK A MOTIVÁCIÓRÓL A motiváció szervezeti célok megvalósításának hajlandósága A motiváció egyéni tulajdonság A motiváció közvetlen kapcsolatban áll a pénzzel A motivációval minden megoldható MOTIVÁCIÓ

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány változásai. Támpontok az auditorok értékeléséhez Előadó: Turi Tibor, az MSZT/MCS 901 szakértője

Az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány változásai. Támpontok az auditorok értékeléséhez Előadó: Turi Tibor, az MSZT/MCS 901 szakértője Az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány változásai. Támpontok az auditorok értékeléséhez Előadó: Turi Tibor, az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Bemutatkozás 1992 - irányítási rendszerek bevezetése 1994 - auditorképző

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Minta. Általános jellemzők

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Minta. Általános jellemzők A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör;

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-i ülésére Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

MIT VÁR EL A PSZICHOLÓGUS A JÓ KRESZTŐL? ARANYOS JUDIT közlekedés szakpszichológus

MIT VÁR EL A PSZICHOLÓGUS A JÓ KRESZTŐL? ARANYOS JUDIT közlekedés szakpszichológus MIT VÁR EL A PSZICHOLÓGUS A JÓ KRESZTŐL? ARANYOS JUDIT közlekedés szakpszichológus KRESZ: Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása, 1975 óta: rendeletekbe foglalt szabálygyűjtemény, mely a közlekedést

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. Oktatók

Oktatói munka hallgatói véleményezése. Oktatók Oktatói munka hallgatói véleményezése Oktatók Eredmények 1. A diákok órákon való részvételi hajlandósága eltérő attitűdöket mutat. A hallgatók négyötöde (80%) gyakori látogatója az előadásoknak, szemináriumoknak.

Részletesebben

Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A - 2008-0154)

Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A - 2008-0154) Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A - 2008-0154) 2010.12.08. Erdész János Témák Projekttel szembeni elvárások Projektszakaszok, elvégzett feladatok, eredménytermékek

Részletesebben

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika [GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika 4 előadás Főátlagok összehasonlítása http://uni-obudahu/users/koczyl/gazdasagstatisztikahtm Kóczy Á László KGK-VMI Viszonyszámok (emlékeztető) Jelenség színvonalának vizsgálata

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Vezetési módszerek, vezetési stílus 77. lecke A VEZETÉS

Részletesebben

Tehetségdeníciók A tehetség genetikája Összefoglalás. A tehetség fogalma. Mindenki iskolája. Szenes Áron ELTE. Mindenki iskolája, 2009. szeptember 22.

Tehetségdeníciók A tehetség genetikája Összefoglalás. A tehetség fogalma. Mindenki iskolája. Szenes Áron ELTE. Mindenki iskolája, 2009. szeptember 22. Mindenki iskolája ELTE Mindenki iskolája, 2009. szeptember 22. institution-log Vázlat 1 2 Vázlat 1 2 Harsányi 1994 Mi értelme van azon töprengeni, hogy a használatban lév százféle tehetségdeníció közül

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 18. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Fejlesztı neve: LÉNÁRT ANETT. Tanóra / modul címe: CÉGES REKLÁMBANNER KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL

Fejlesztı neve: LÉNÁRT ANETT. Tanóra / modul címe: CÉGES REKLÁMBANNER KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL Fejlesztı neve: LÉNÁRT ANETT Tanóra / modul címe: CÉGES REKLÁMBANNER KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az órán

Részletesebben

1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 3. sz. melléklet A NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY 2007. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 193/2003. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELET 31. ALAPJÁN 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT

Részletesebben

A döntő feladatai. valós számok!

A döntő feladatai. valós számok! OKTV 006/007. A döntő feladatai. Legyenek az x ( a + d ) x + ad bc 0 egyenlet gyökei az x és x valós számok! Bizonyítsa be, hogy ekkor az y ( a + d + abc + bcd ) y + ( ad bc) 0 egyenlet gyökei az y x és

Részletesebben

Neveléstudományi mesterszak az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán

Neveléstudományi mesterszak az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán Neveléstudományi mesterszak az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán 2015. január 30. Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanár, szakfelelős Neveléstudományi Intézet nevelestudomany@ppk.elte.hu 120 kredit, 4 félév

Részletesebben

Játékok (domináns stratégia, alkalmazása. 2016.03.30.

Játékok (domináns stratégia, alkalmazása. 2016.03.30. Játékok (domináns stratégia, Nash-egyensúly). A Nashegyensúly koncepciójának alkalmazása. 2016.03.30. Játékelmélet és közgazdaságtan 1914: Zermelo (sakk) 1944. Neumann-Morgenstern: Game Theory and Economic

Részletesebben

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 1. Szakmai szempontból elhibázott döntésnek tartjuk a Tokaji Borvidék Világörökségi terület közvetlen környezetében erőmű létesítését.

Részletesebben

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve) Házi dolgozat Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve) Dátum: (aktuális dátum) Tartalom Itt kezdődik a címbeli anyag érdemi kifejtése...

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

INTELLIGENCIÁK A VEZETÉSBEN

INTELLIGENCIÁK A VEZETÉSBEN HATÉKONY VEZETÉS INTELLIGENCIÁK A VEZETÉSBEN D R. F I N N A H E N R I E T T A ÉRZELMI INTELLIGENCIA G OLEMAN Csernus http://www.youtube.com/watch?v=ouy4qcvfy28 NAGY IGAZSÁGOK (?) A jó vezetői teljesítményben

Részletesebben

TERJESZTÉS. Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

TERJESZTÉS. Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz EL TERJESZTÉS Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések

Részletesebben

SZEREPEK ÉS MAGATARTÁSMINTÁK. A modul helye a tananyagban

SZEREPEK ÉS MAGATARTÁSMINTÁK. A modul helye a tananyagban SZEREPEK ÉS MAGATARTÁSMINTÁK MODUL A modul helye a tananyagban A 7. évfolyam szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú programcsomagjának 1. fejezete a Kisfiúk és nagyfiúk. Ennek egyik modulja a Szerepek

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek)

PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek) PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Jelentkezői adatok Jelentkező neve: Felvételi azonosító: Születési dátum: Anyja neve:

Részletesebben

Typotex Kiadó. Térinformatika. Detrekői Ákos jogutóda, Szabó György

Typotex Kiadó. Térinformatika. Detrekői Ákos jogutóda, Szabó György Térinformatika Az informatika alkalmazásai A sorozat kötetei: Álmos A. Győri S. Horváth G. Várkonyiné Kóczy A.: Genetikus algoritmusok Csörnyei Zoltán: Fordítóprogramok Pataricza András (szerk.): Formális

Részletesebben

Jelentkezési lap egyéni terápiás kutyáért

Jelentkezési lap egyéni terápiás kutyáért Jelentkezési lap egyéni terápiás kutyáért AZ IGÉNYLŐ Vezetékneve:... Keresztneve:... Születési ideje:...év...hónap...nap Családi állapota:... Pontos postai címe:... Telefonszáma:... AZ IGÉNYLŐVEL EGY HÁZTARTÁSBAN

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. -a alapján a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan

Részletesebben

Tantárgyi program. 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: 10. A tantárgy tartalma:

Tantárgyi program. 9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: 10. A tantárgy tartalma: Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_VFLB111-K5 Marketing menedzsment 2. A neve, beosztása: 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Vállalkozásfejlesztés MSc szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS SZEREPE ÉS FOLYAMATA AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSBEN M&S Consulting Kft.

AZ ÖNÉRTÉKELÉS SZEREPE ÉS FOLYAMATA AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSBEN M&S Consulting Kft. AZ ÖNÉRTÉKELÉS SZEREPE ÉS FOLYAMATA AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSBEN INNOVATÍV MINŐSÉGFEJLESZTÉSI ESZKÖZÖK A MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN (1.) EFQM Szakképzési Modell adaptáció 1995-1999 COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Prezentáció és íráskészségfejlesztés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Prezentáció és íráskészségfejlesztés. tanulmányokhoz I. évfolyam GM és PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Prezentáció és íráskészségfejlesztés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Prezentáció és íráskészség

Részletesebben

Közreműködők: Comics Uniting Nations: A változás hősei

Közreműködők: Comics Uniting Nations: A változás hősei A változás hősei Közreműködők: Comics Uniting Nations: A változás hősei Történet Josh Elder, Natabara Rollosson és Sean Southey Grafika ľ Grace Allison és Karl Kesel Szöveg Grace Allison Szerkesztő Josh

Részletesebben

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell Úton-útfélen mindenki róla beszél, már amikor épületekről van szó. A tervezéskor találkozunk vele először, majd az építkezéstől az épület lakhatási engedélyének

Részletesebben

Módosító Okirat. Okirat szám: 22/30750-2/2015.

Módosító Okirat. Okirat szám: 22/30750-2/2015. Okirat szám: 22/30750-2/2015. Módosító Okirat A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014. március 12.

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I

H A T Á S V I Z S G Á L A T I H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Iktatószám: A hatásvizsgálat elkészítésére fordított id : Hatásvizsgálatba bevont személyek, szervezetek: Dátum: Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: Vizsgált id táv: El

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2011. december 12.

JEGYZİKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2011. december 12. JEGYZİKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2011. december 12. JEGYZİKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 12. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozás

Vállalkozásfinanszírozás Vállalkozásfinanszírozás Területei Pénzügyi tervezés Beruházás finanszírozás Hitelintézeti eljárás Pénzügyi tervezés a vállalkozásnál tervezés célja: bizonytalanság kockázat csökkentése jövőbeli események,

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. IV. negyedév) Budapest, 2005. április

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. IV. negyedév) Budapest, 2005. április ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2004. IV. negyedév) Budapest, 2005. április Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezet i összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó folyamatosan a köznevelés megújításának szolgálatában. 2014. augusztus

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó folyamatosan a köznevelés megújításának szolgálatában. 2014. augusztus Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó folyamatosan a köznevelés megújításának szolgálatában 2014. augusztus NAT 2012 Kiadványok Középiskola BIOLÓGIA, FÖLDRAJZ Biológia tankönyvek felsorolása SZAKKÖZÉPISKOLA

Részletesebben

Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen

Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen A következő ismertető segítséget nyújt a szervezeti cím küldőként való beállításában a caesar Webmailes felületén. Ahhoz, hogy a Shared Imaphoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41517 7. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ:

Részletesebben

Mutatószám alapú értékelés

Mutatószám alapú értékelés Mutatószám alapú értékelés 2016. április 19. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk: https://www.kbcequitas.hu/menu/tamogatas/tudastar/oktatas

Részletesebben

Struktúra Átalakítás és Fejlesztési Stratégia. Holló Imre Hollo@eib.org

Struktúra Átalakítás és Fejlesztési Stratégia. Holló Imre Hollo@eib.org Struktúra Átalakítás és Fejlesztési Stratégia Holló Imre Hollo@eib.org A következő előadás nem az EIB hivatalos álláspontja Idézet a Zöld Könyvből 1. A Magyar Köztársaság kormánya ezért a kormányprogramban

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2014. március 3. (OR. en) 5991/14 Intézményközi referenciaszám: 2014/0015 (NLE) AELE 6 CH 5 AGRI 60

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2014. március 3. (OR. en) 5991/14 Intézményközi referenciaszám: 2014/0015 (NLE) AELE 6 CH 5 AGRI 60 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 3. (OR. en) 5991/14 Intézményközi referenciaszám: 2014/0015 (NLE) AELE 6 CH 5 AGRI 60 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a

Részletesebben

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 27. napjára összehívott ülésére

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 27. napjára összehívott ülésére 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A helyi adókról szóló rendeletek módosítása Tárgykört

Részletesebben

A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás?

A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás? A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás? XXXII. OTDK Konferencia 2015. április 9-11. Készítette: Pintye Alexandra Konzulens: Dr. Kiss Marietta A kultúrától a pénzügyi kultúráig vezető

Részletesebben

ció különös s tekintettel az iskolás korosztályra

ció különös s tekintettel az iskolás korosztályra Családon belüli li kommunikáci ció különös s tekintettel az iskolás korosztályra Örkényi Ágota, Dr. Aszmann Anna Országos Gyermekegészs szségügyigyi Intézet Esztergom, 2008.03.07 A családon belüli li kommunikáci

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Milyen vagyok én? Én és te. heterogén csoportmunka

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Milyen vagyok én? Én és te. heterogén csoportmunka Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: osztályfőnöki A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Önismeret Milyen vagyok én? Én és te Időigény: Munkaforma: 1 óra frontális osztálymunka heterogén csoportmunka

Részletesebben

http://www.olcsoweboldal.hu ingyenes tanulmány GOOGLE INSIGHTS FOR SEARCH

http://www.olcsoweboldal.hu ingyenes tanulmány GOOGLE INSIGHTS FOR SEARCH 2008. augusztus 5-én elindult a Google Insights for Search, ami betekintést nyújt a keresőt használók tömegeinek lelkivilágába, és időben-térben szemlélteti is, amit tud róluk. Az alapja a Google Trends,

Részletesebben

Diszkrét matematika I. gyakorlat

Diszkrét matematika I. gyakorlat Diszkrét matematika I. gyakorlat 1. Gyakorlat Bogya Norbert Bolyai Intézet 2012. szeptember 4-5. Bogya Norbert (Bolyai Intézet) Diszkrét matematika I. gyakorlat 2012. szeptember 4-5. 1 / 21 Információk

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1 16. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2103(INI) 3.2.2010. Véleménytervezet Françoise Grossetête (PE430.881v00)

MÓDOSÍTÁS: 1 16. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2103(INI) 3.2.2010. Véleménytervezet Françoise Grossetête (PE430.881v00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 MÓDOSÍTÁS: 1 16 Françoise Grossetête (PE430.881v00) Fellépés a rák ellen: európai partnerség (2009/2103(INI))

Részletesebben

Szerb középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutató

Szerb középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutató Szerb középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutató Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖKE Szám: ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január 28.-i Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A) Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra Lécgerenda Egy korábbi dolgozatunkban melynek címe: Karimás csőillesztés már szóltunk arról, hogy a szeezetek számításaiban néha célszerű lehet a diszkrét mennyiségeket folyto - nosan megoszló mennyiségekkel

Részletesebben

2000 db speciális komposztláda, 0,3 m3 térfogatú

2000 db speciális komposztláda, 0,3 m3 térfogatú 2000 db speciális komposztláda, 0,3 m3 térfogatú Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/13 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés; Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (14-es minta)

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

JAVASLAT. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013

Részletesebben

Az affektív tényezők hatása a tanulmányi eredményességre Zsolnai Anikó

Az affektív tényezők hatása a tanulmányi eredményességre Zsolnai Anikó Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) Az affektív tényezők hatása a tanulmányi eredményességre Zsolnai Anikó Oktatáselméleti Kutatócsoport A tanulást befolyásoló affektív tényezők Szociális

Részletesebben

AZ ÚJ SZEMLÉLETŰ FIZIKATANÍTÁS, A FIZIKA A KERETTANTERV AZ OFI KÍSÉRLETI TANKÖNYVEI

AZ ÚJ SZEMLÉLETŰ FIZIKATANÍTÁS, A FIZIKA A KERETTANTERV AZ OFI KÍSÉRLETI TANKÖNYVEI AZ ÚJ SZEMLÉLETŰ FIZIKATANÍTÁS, A FIZIKA A KERETTANTERV AZ OFI KÍSÉRLETI TANKÖNYVEI ÁDÁM PÉTER, EGRI SÁNDOR, ELBLINGER FERENC, HONYEK GYULA, HORÁNYI GÁBOR, SIMON PÉTER 59. ORSZÁGOS FIZIKATANÁRI ANKÉT ÉS

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS 10. sz. napirendi pont A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2009. évi költségvetésének megtárgyalása Elıadó: Gaszné dr. Szekér Erzsébet

Részletesebben

SCOPA-AUT Kérdőív. soha néha rendszeresen gyakran. soha néha rendszeresen gyakran. soha néha rendszeresen gyakran

SCOPA-AUT Kérdőív. soha néha rendszeresen gyakran. soha néha rendszeresen gyakran. soha néha rendszeresen gyakran SCOPA-AUT Kérdőív Ezzel a kérdőívvel azt szeretnénk megtudni, hogy az utóbbi egy hónapban milyen gyakorisággal voltak olyan testműködési problémái, mint például vizeletürítési gondok vagy túlzott izzadás.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.:

Részletesebben

irányítószám: Ország: Magyarország

irányítószám: Ország: Magyarország 25/23-2/2015. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Részletesebben

Vezetőtárs értékelő kérdőív

Vezetőtárs értékelő kérdőív Vezetőtárs értékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetőtárs értékelő kérdőív 11_Ovodavezetőtárs_Ért Önértékelés Értékelés Kérjük a megfelelőt aláhúzni! sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve

Részletesebben

Innováció és gazdaságfejlesztés

Innováció és gazdaságfejlesztés Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Az innováció és a megújuló energia kérdései 2010. November 23. Innováció és gazdaságfejlesztés (Regionális energetikai stratégia) DR. NYIRY ATTILA

Részletesebben

KÉRDEZŐBIZTOS: HA A VÁLASZADÓ FÉRFI, KÉRDEZZE A HF1-T. HA A VÁLASZADÓ NŐ, KÉRDEZZE A HF2-T.

KÉRDEZŐBIZTOS: HA A VÁLASZADÓ FÉRFI, KÉRDEZZE A HF1-T. HA A VÁLASZADÓ NŐ, KÉRDEZZE A HF2-T. KÉRDEZŐBIZTOS: HA A VÁLASZADÓ FÉRFI, KÉRDEZZE A HF1-T. HA A VÁLASZADÓ NŐ, KÉRDEZZE A HF2-T. FÉRFI VÁLASZADÓ HF1 VÁLASZLAP A: Röviden jellemezni fogok néhány embert. Hallgassa meg a leírásokat, és mondja

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal Kódszám: A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET A FELADATLAP / MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TESZT Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám:

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES JEGYZŐKÖNYV TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK ZÁRÓTANÍTÁSÁHOZ

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES JEGYZŐKÖNYV TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK ZÁRÓTANÍTÁSÁHOZ JEGYZŐKÖNYV TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK ZÁRÓTANÍTÁSÁHOZ A hallgató neve: Neptun kódja műveltségterülete... A zárótanítás időpontja:.. helye:.... Tantárgy:... téma:.... A téma előzménye:.... A zárótanítás értékelése

Részletesebben

Tisztítószerek és tisztító eszközök beszerzése (14669/2014.)- módosítás

Tisztítószerek és tisztító eszközök beszerzése (14669/2014.)- módosítás Tisztítószerek és tisztító eszközök beszerzése (14669/2014.)- módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Beszerzés tárgya: Szállítási (keret)szerződés keretében tisztítószerek és tisztító eszközök

Részletesebben

Dr. Flórián Ágnes főorvos 555 800/5811 reumatológus és fizioterápiás szakorvos

Dr. Flórián Ágnes főorvos 555 800/5811 reumatológus és fizioterápiás szakorvos Reumatológiai osztály Fekvőbeteg ellátás Osztályvezető Főorvos: Dr. Tamási László 555 800/5810 rehabilitációs belgyógyász, reumatológus, klinikai immunológus, mozgásszervi szakorvos Osztályvezető helyettes:

Részletesebben

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén?

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén? Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén? Okos hálózatok, okos mérés konferencia Magyar Regula 2012 2012. március 21. Hartmann Bálint, Dr. Dán András Villamos Energetika

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2014-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2014-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2014-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-201 Fejlődéspszichológia előadás koll 4 3 1 PSZM-103 Kognitív pszichológia előadás koll 4 3

Részletesebben

Címzett: Markus Goddemeier E-mail: markus.goddemeier@proteinsimple.com Fax: +49 (0)162 985 79 53

Címzett: Markus Goddemeier E-mail: markus.goddemeier@proteinsimple.com Fax: +49 (0)162 985 79 53 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: MTA Kísérleti

Részletesebben

Kiphard-féle szenzomotoros és pszichoszociális fejlődési táblázat

Kiphard-féle szenzomotoros és pszichoszociális fejlődési táblázat Kiphard-féle szenzomotoros és pszichoszociális fejlődési táblázat Kondákor Ágnes kondakor.agnes@peto.hu 2016. április 26. A mérés célja Meghatározott korosztály mérésére szolgál A fejlődési táblázat, képet

Részletesebben