JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésünkön megjelent képviselő-társaimat, Dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, és Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezetőt. Devecsery Ildikó Anikó jelezte, hogy valószínűleg nem fog ideérni a mai testületi ülésre. De ha hazaér, el fog jönni. Megállapítom, hogy 4 fővel határozatképesek vagyunk. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A február 24-re tervezett és kiküldött meghívóhoz képest három plusz napirend került a javasolt napirendek közé; mégpedig a Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására, az aktuális ügyek közé pedig Javaslat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására, illetve Javaslat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

2 2 azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásra. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Szeretném a Tündét megkérni, hogy amikor a költségvetést tárgyaljuk, az aktuális ügyek c.) napirendi pontjának pénzügyi részéről egy kis tájékoztatást adjon nekünk, hogy jobb rálátásunk legyen az ügymenetre. A napirenddel kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok vagy egyéb hozzászólásotok van-e? Amennyiben nincs, és a jelzett kiegészítésekkel a napirendi pontok sorrendjét elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 14/2014. (II. 26.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Javaslat a évi költségvetés módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Javaslat a saját bevételek körére, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekre Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Javaslat Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások szabályozásáról szóló 24/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet-tervezethez való hozzájárulás megadására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6.) Javaslat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési

3 3 Szabályzatának módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 7.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatás kérése b.) Tájékoztatás a 3C Telecom Kft. telefon percdíj csökkentési ajánlatáról. c.) Tájékoztatás az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására benyújtható pályázatról. d.) Javaslat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására. e.) Javaslat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásra. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A Tünde szeretnéd-e a kiosztott anyagot szóban kiegészíteni? Köszönöm, nem. Az előterjesztés tükrözi a lényeget. A lényege annyi, hogy december 31-ével törlésre kerültek az önkormányzat nyilvántartásában szereplő szakfeladatok, és január 1-jétől a mellékleten látható új szakfeladat-rendet kell alkalmazni. Úgy gondolom, hogy ezzel nem sokat fogunk találkozni. Ez majd a pénzügyes lányok munkáját könnyíti vagy nehezíti. Ezt majd az idő eldönti. Ezek a szakfeladatok, amiket a későbbi munka során alkalmazni kell.

4 4 A Szervezeti a Működési Szabályzatnak tartalmaznia kell az alap- és kiegészítő tevékenységeket, amit az önkormányzat ellát. Ennek a kormányzati funkciók szerinti nomenklatúrájára kell módosítani a korábbi szakfeladat-rendet. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésetek, hozzászólásotok? Ha nincs, szeretnélek benneteket megkérdezni; hogyha a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását a mellékelt előterjesztés szerint elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 2.) Javaslat a évi költségvetés módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Újra kérdezem a Tündét, hogy ehhez a kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítése vane? Nem

5 5 Nekem, ami először szembetűnt, az ezer Ft bevétel, illetve kiadás. Ez az év végi költségvetés. Volt amikor így kezdtük, nem ilyenre módosítottunk év végén. Ha jól emlékszem, 2012-ben 67 millió körül volt. Ettől függetlenül az anyagban a szükségszerű átcsoportosítások vannak, amiket az előterjesztés tartalmaz. Ha ezzel kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok lenne, azt kérem, tegyétek meg. Úgy gondolom, hogy a leírt módosítások túl sok magyarázatot nem igényelnek. A IV. negyedévi gazdasági események előirányzatosítását tartalmazza. Nagy többségében az állami bevételeket. Hogyha a évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

6 6 3.) Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Szintén a Tündének teszem fel elsősorban a kérdést, hogy szóban esetleg valami jó hírt szeretne-e mondani nekünk. Sajnos jó hírt nem, inkább csak kiemelném a rosszat. A koncepció összeállításakor látszott már, hogy több mint 9 milliós hiány volt annak ellenére, hogy több takarékossági intézkedést tett az önkormányzat a évi költségvetés összeállításakor. Továbbá év közben is tett lépéseket a kiadás csökkentése érdekében. Ez az iskolai étkeztetésnél,illetve az óvodai étkeztetésnél a szállítási szolgáltatás kiküszöbölése volt, ami közel egymillió forintos értékben jelent meg vagy átadott pénzeszközként az óvoda költségvetésében, vagy magánál az önkormányzatnál, mint az étkeztetést növelő költség. A évi költségvetésben kiadási megtakarításként jelentkezett a gyermekétkeztetés helyben való biztosítása. Bevételi oldalon pont az élelmezési kiadásoknál többletbevétel is jelentkezett évben, mivel az állam a működtetésre, illetve rezsiköltségre is adott pénzeszközt. A költségvetési törvény alapján csak február elejéig volt várható a döntés, de előbb nyilvánosságra hozták, így már beemelésekre kerültek a költségvetésekbe ezen támogatási sorok. Ennek ellenére a tárgyévi bevételek várhatóan nem fogják finanszírozni a tárgyévi kiadásokat. A pénzmaradvány ezer Ft pénzeszköze volt Vilonyának, ezt a pénzmaradványt most van a beszámoló készítés még felülbírálhatja, ezért csak ezer Ft-os maradványt mertem beállítani bevételi oldalra finanszírozásba. Ebből látszik, hogy a mozgástér majdnem nulla lesz áprilisban a költségvetési maradvány meghatározásakor, és még így is marad fenn ezer Ft-os hiány. Eredetileg a telekértékesítésre nem terveztem bevételt, mert nem volt információm arra vonatkozóan, hogy konkrét vevő jelentkezett volna a telkek vásárlására. De mivel a stabilitási törvény szerint semmiféle típusú, likvid és működési, fejlesztési hiány nem tervezhető kormányzati engedély nélkül, az eredeti költségvetésben meg semmiképpen nem tervezhető, maradt az a megoldás, hogy várhatóan, hátha mégis fog jelentkezni vevő a telkekre. Nagyságrendileg nagyjából a kettő teleknek felel meg ez az érték. Beemelésre került a felhalmozási bevételek közé. Mivel ennek kicsi a reális esélye, és a likvidhitel engedélyezési kérelmet március 16-ig rögzíteni kell a központi rendszerbe, átgondolásra javasolom a

7 7 Képviselő-testületnek, hogy célszerű lenne hozni egy határozatot, hogy kérjük meg a likvid hitel engedélyt. Mert arról jelenleg nincs információnk, hogy év közben is meg lehet-e kérni. Tehát most jelezzük a likvidhitel engedélyt, reméljük, hogy nem lesz rá szükség -, de mert ennek is több hónapos átfutási ideje van az igénybejelentést célszerű megtenni. Ha nem folyik be a telekértékesítési bevétel és hitelfelvételre leszünk kényszerülve, akkor szeptember hónapig lehet benyújtani ún. ÖNHIKI, rendkívüli támogatási kérelmet. A kérelemnek a feltételei elég bonyolultak, de a lényege az, hogy például olyan önkormányzatok igényelhetnek ilyen típusú támogatást, akiknek van 30 napos vagy 60 napos szállítói tartozása, valamilyen típusú hitele, vagy egyéb tartozása. Az utóbbi fogalomkörbe tartozik, hogy pénzeszközt nem adott át a támogatási megállapodás ellenére, ami az alapfeladatokat illeti. Ezért gondoltam, hogy célszerű olyan határozatot hozni, hogy a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kérelem benyújtásra kerüljön, és ha szükség van rá, akkor felvesszük. Ez a rendkívüli támogatás egy vissza nem térítendő támogatás, a működtetés fedezetére adja a kormányzat. Több önkormányzat is rákényszerült erre már az elmúlt években is a környéken. Sajnos mi is eljutottunk erre a szintre, pont annál az oknál fogva, amit a Polgármester úr említett, hogy jelentősen lecsökkent a költségvetési főösszeg, és ez a bevételek változása miatt volt elsősorban. Tehát az a helyben maradó SZJA ami 2012-ben még volt, és 17 millió Ft körüli értéket vett fel nagyon-nagyon hiányzik a költségvetésből. Rendkívül sok takarékoskodási intézkedést tett az önkormányzat, meg adót is vetett ki. Amennyire lehet, én is levettem minden kormányzati funkción a kiadási előirányzatokat. Még egyszer olyan lehetőség nincs, ami tavaly volt, hogy húzkodtatok ezrével, meg lemondtatok a tiszteletdíjról. Ez már beépült. Nem nagyon van további lehetőség. Lehet, hogy meg lehetne még találni egy-két százezer forintot, de 3 millió közelében biztos, hogy nem. Felhívom a figyelmet arra, hogy megváltozott a fő táblák szerkezete január 1- jétől új számvitel van az államháztartásban. Az 1.) napirendi pontban az SZMSZ melléklet módosítása is emiatt következett be. A szakfeladatokat nagyon szűk körben használjuk majd, és az előirányzat-tervezés az ún. kormányzati funkciókon történik. Kicsit hasonló, mint a szakfeladat, de mégsem ugyanaz. Belső tartalma más több kormányzati funkcióknak, mint a hasonló elnevezésű szakfeladatnak volt. Az előirányzat csoportok is megváltoztak több helyen. Pl. megszűnt a támogatásértékű kiadás, támogatásértékű bevétel, egyéb működési célú támogatás államháztartáson

8 8 belülről jogcím alatt szerepel. Azért változott a tábla jogcímtartalma is. A kormányzati funkcióként azért terveztem a táblát, hogy átlássa a Képviselő-testület a feladatonkénti bevételeket és kiadásokat. Ez nem volt kötelező tartalmi eleme az Államháztartási törvény alapján a képviselő-testület elé terjesztett dokumentációnak, de mivel az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy feladatonként jelent meg a kiadási oldalon, úgy gondoltam, hogy most is célszerűbb főleg, mivel a költségvetési helyzet ennyire negatívra sikerült ebben az évben hogy lássa a Tisztelt Képviselőtestület azt, hogy feladatonként hogy állnak a bevételeik és hogy állnak a kiadásaik. A megnevezéseket írtam felülre, nem számokat, hogy áttekinthetőbb legyen. Lehet, hogy a régit szoktuk meg. Ez egy kicsit barátságtalannak tűnik. Talán akkor fog jobban elmélyülni, ha használatban forgatjuk. Az 1., 2. számú melléklet igen. A többi táblázatot igyekeztem megtartani abban a formában, amilyen volt. Még miniatürizálni is kellett, hogy elférjen egy oldalon. Ha kérdésetek van esetleg a tábla belső tartalmát illetően, nagyon szívesen válaszolok. Kiemelném, hogy a tagóvoda működésénél is igyekeztünk levenni az előirányzatokat a döntésnek megfelelően az étkeztetési résznél, illetve az állami támogatás is beemelésre került. Ha a költségvetési pénzmaradványnál lesz lehetőség, akkor annál is természetesen visszaforgatjuk. Emiatt csak ezer Ft-os a köznevelésre való pénzeszköz-átadás összege. A szociális területen meg ezer Ft. Ez az előző évekhez képest csökkent. Tényleg csak azok a kiadások maradtak ott, amire feltétlenül szükség van. Nagy mozgástér sajnos nincs. Az állami támogatás szociális területen az ellátottak csökkenő száma miatt nagyon-nagyon korlátozott. Gyermekjóléti, családsegítésen csak az állami támogatással érintett összeg lett betervezve, egy forint önkormányzati forrás átvételre nem kerül sor. A házi gondozáson és a szoc. étkezésen jött össze ez az ezer Ft-os összeg. Az ellátotti szám csökkenése miatt van bevételkiesés.

9 9 Azt szeretném megkérdezni, hogy a szöveges rész 9. pontjában a felhalmozási célú átvett pénzeszközök; szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatban lakosságtól átvett hozzájárulás összege: 1 millió Ft. Ennyi már csak a hátralék? Nem, több. Ennyit mert betervezni. A 2013-ra betervezett sem folyt be, pedig ott is visszafogottan terveztem. Adók módjára történő behajtással folyik be a nagy része. Ütemezetten történik, mert ha nyugdíjból vagy munkabérből tiltják le, akkor egyszerre nem tudják letiltani az összeget, hanem minden hónapban azonos összeg jön. Ezért át fog csúszni évre is a hátralék. Én is látom, hogy folyamatosan jönnek be ezek az összegek. Mennyi lehet még a hátralék? Fischer Kámán Rolandné pénzügyi ügyintéző: 2 millió Ft fölött van. Most megint elküldöm a munkahely-bekérőket, hátha többen el tudtak helyezkedni. Látszik a behajtási tevékenység. A költségvetési rendelet tervezetének a 3. pontjában a képviselői tiszteletdíjat évre nem állapít meg. Devecsery Ildikó Anikó képviselővel beszéltem erről, Ő már korábban is jelezte, hogy szeretett volna tiszteletdíjat kapni. Megígértem neki, hogy rákérdezek. Sajnálom, hogy nincs itt a Tisztelt Képviselő-asszony. A múlt évi döntését figyelembe vettem a Képviselő-testületnek minden egyes soron, amit a évi költségvetésnél meghozott. Mivel nem volt lehetőség, hanem még rosszabbodott a helyzet, ezért

10 10 nem került betervezésre. Természetesen, ha a képviselő-testület másképp gondolja, akkor hozat döntést, csak sajnos nincs fedezete. Csak tovább növekedne a hiány, és nem hiszem, hogy a rendkívüli támogatás megítélésénél ez pozitívum lenne. Korábban a testület határozott arról, hogy nem veszik fel a képviselő-testületi tagok a tiszteletdíjat. Ha azt szeretné, akkor azt szintén határozatba kellene foglalni. A rendeletet módosíthatja a tisztelt képviselő-testület, és akkor beemelésre kell, hogy kerüljön. Csak akkor nem ezer Ft lesz a hiány, hanem jóval több. Amikor vizsgálják a rendkívüli támogatási igényt, az önként vállalt feladatnak minősül. A jelenlegi előterjesztés szerint nincs önként vállat feladata az önkormányzatnak. Merthogy közösségi támogatás sem került betervezésre, ugyanúgy, ahogy a évi eredeti költségvetéskor áprilisában, a évi pénzmaradvány felosztásánál került a költségvetésbe. Sajnos nem tudom előre prognosztizálni, hogy áprilisában marad-e költségvetési maradványa a vilonyai önkormányzatnak. Ez nem kettő forint, nem tízezer, hanem százezer. Sajnos a fedezet biztosítására nincs lehetőség. Azt gondolom, ha előbb látja az Ildi a számokat, akkor meg sem kérdezi. Én nagyon szívesen beterveztem volna, céltartalékot, pályázati tartalékot is, de szűkösek a lehetőségek. Annyit hozzátennék, hogy úgy jött ez össze, hogy a tavalyi évhez képest kedvezőbbek lettek a feladatfinanszírozási mértékek. Mert amíg tavaly szerkezetátalakítási tartalékból adtak pénzeket, hogy korrigálják az esetleges alulfinanszírozottságot, most már ezek beépültek a költségvetésbe. A Tünde el is mondta, hogy milyen támogatásokon javult a helyzet, és ennek ellenére. Két dologgal lehet egyensúlyt teremteni: bevétel növelésével vagy kiadás csökkentésével. Azt már megnéztük. A kiadáscsökkentésnél látni lehet, hogy nem nagyon van mit faragni a kötelező feladatok ellátásának sérelme nélkül. Viszont, ha a kötelező feladatok ellátásra nincs fedezet, akkor nem is lehet önként vállalt feladatot felvállalni. A bevételeknél meg úgy döntött a koncepció során a Tisztelt Testület, hogy nem lehet tovább terhelni az adófizetőket. Tavaly ki lett vetve a kommunális

11 11 adó, további emeléseket nem tart indokoltnak. Ezért van az a hiány, amivel igazából nem tud mit kezdeni. Az egy dolog, hogy likvid hitellel át lehet hidalni ezt az évet, de azt is vissza kell fizetni. Mi lesz jövőre? Én azt gondolom, kőkemény döntések előtt áll a testület majd a következő évi koncepciónál, mert ha nem javulnak a költségvetési támogatási feltételek, akkor bizony egy módon tud az önkormányzat az egyensúly felé lépni, ha a bevétel oldalán adókat emel. Egy kiegészítést még szeretnék tenni: 2013-ban a sok szigorú intézkedés eredményeképpen igaz, stabilizálódtunk, de akkor a évi pénzmaradvány ezer Ft volt. Az előző évi pénzmaradvány összege húzta ki az önkormányzatot a negatív helyzetből, illetve a kiadás megtakarítási lépései. Mivel most feleannyi pénzmaradvány sem várható, ez mutatkozik meg. A következő évben még ennyi költségvetési maradvány sem prognosztizálható. Ahogy látom, a kiadásokat már nem tudjuk csökkenteni. Azt hiszem, hogy ezek a számok, - amit a évi költségvetésnél is elmondtam, - az a záró pénzösszeg, ami korábban induló költségvetés volt. Közel 100 milliós költségvetéssel dolgozott éves szinten a képviselő-testület. Azt hiszem, hogy akkor is meggondoltan és felelősségteljesen gazdálkodtak. Próbáltunk mi is gazdálkodni. Úgy gondolom, hogy ez a fajta támogatáscsökkentés egyre nehezebb helyzetbe hoz minket. Remélem, hogy ez valahogy javul, vagy tényleg tudunk telkeket értékesíteni. Más megoldás egyelőre úgy hiszem nincs a kezünkben. További szóbeli kiegészítés: képviselő-testületi döntés alapján az önkormányzat kötött a hulladékgazdálkodási társulással megállapodást kompenzáció biztosítására, az nem került beemelésre a költségvetésbe, mert amúgy is feladattal terhelt lenne. Tehát mind a bevételi, mind a kiadási oldalon ugyanannak az összegnek kellene megjelennie. Tudomásom szerint visszavontátok a hulladékos rendeletet, amelyben a hulladékszállítási díj kifizetését vállalta a testület ebből a kompenzációból. De mivel a Társulás többszöri megkeresésre írásban értesítette az önkormányzatot, hogy nagyon bizonytalan a hulladékgazdálkodási konzorcionális társulásnál ez a bevétel, a bérleti díjból nem tudják fedezni, hanem valamilyen típusú pályázatra számítanak, amiből ezt a kompenzációt ki tudnák fizetni, ezért a bizonytalansági tényező miatt nem került beemelésre a évi költségvetésbe ez a bevételi és kiadási jogcím.

12 12 Ha már szóba került a hulladékszállítási kompenzációs kérdés; Tavaly év végén a kormányhivatal vizsgálta a hulladékgazdálkodási rendeleteket, és kifogást tett. Nem címezte önkormányzatonként, hanem leírta a típushibákat, és hogy ezeket mielőbb javítsuk ki. Mind a kettő rendeletünk érintett, mert nem módosítottunk az új törvénynek megfelelően még, mert vártunk. Ami problémát okoz, az egy pontja ennek; hogy, ha a lakosságnak mentességet állapít meg az önkormányzat, az törvénysértő, mert sérti a hulladékgazdálkodási törvény és az unio-s irányelvnek a szennyező fizet elvét. Akkor, ha minden jól megy, és májusban megkapjuk ezt az összeget, hogy tudjuk ezt átirányítani? Majd próbálok beszélni a kormányhivatalosokkal. Speciális helyzet van, mert itt egy tíz éves ígérvény beváltásáról van szó. Nem tudom, hogy lesz. A törvény továbbra is azt mondja, hogy kedvezményt, mentességet állapíthat meg az önkormányzat, és ami nem fedezi a szolgáltató kiadását, szolgáltatóval kötött megállapodás alapján az önkormányzatnak kell kifizetni. Ez hatályos törvényi szöveg. Ehhez képest most leírták, hogy ahol mentesség van, az törvényt sért, mert a szennyező fizet elvet sérti. Próbálok egyeztetni, meg magyarázzák meg, hogy egy hatályos törvény alkalmazása miért sért törvényt. Mert akkor a törvény önmagát sérti. Akkor törvényben nem lehetne ilyen lehetőséget adni. Lehet, hogy még probléma lesz. Ha nem tudjuk elintézni, a lakosság teljes mértékben joggal fel lesz háborodva. Viszont, ha nem lehet mentessé tenni a lakosságot, akkor az önkormányzat kapja kártalanításként. Ha igaz, hogy a kompenzációt szabad felhasználású pénzeszközként adják. Elképzelhető, hogy nem lesz feladattal terhelt. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Akkor kérdéses lehet az ÖNHIKI. Ha ez bevételként befolyik, és nem kötelezettséggel terhelt, akkor ÖNHIKI-zni nem valószínű, hogy lehet.

13 13 Nem, akkor viszont fedezi a hiányt. Azért mondtam el, mert ez pénzügyileg is érinti a dolgot. Addigra megpróbálunk mindent tisztázni, mire ez a pénz remélhetőleg ideérkezik. Legyél szíves, tájékoztassál majd minket az egyeztetésekről. Én is kíváncsian várom. Annyit szeretnék még mondani, hogy hétfőn a kistérségi ülésen a Porga Gyula polgármester úr tájékoztatta a kistérségi polgármestereket, hogy aláírásra került az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés. Annyit mondott, hogy a Ft-os óradíj helyett 3 ezer Ft-os óradíjjal fognak dolgozni az ügyeletet ellátó orvosok. A későbbiekben minden érintett önkormányzat részére megküldik a pontos értesítéseket. A kötelezettségvállalás, amiről döntött a képviselő-testület, az eredeti támogatási összeg volt. Ha ez csökken, az csak jó hír. Alá lett írva, hogy lakosonként továbbra is azt az összeget átutalja az önkormányzat. Az többet ér nektek, hogyha nem kell orvost küldeni ügyeletbe. Az orvos-küldés fel sem merül. Egy cég vette át. Ezt tisztázni kell. Nem a Gamesz állományába tartozó személyekkel látják majd el a feladatot. Újra kell kötni a szerződést. Nem is a Gamesszal, hanem a várossal. Gondolom, ezek a kérdések kikötésre kerülnek. Ennyi szóbeli értesítést kaptunk. Ez május 1-jétől fog életbe lépni. A Gameszes szerződés felmondásra kerül automatikusan, vagy fel kell mondani? Automatikus lesz, vagy átkötéses? A szolgáltatást nem az Eü. Gamesz nyújtja, hanem a közbeszerzési úton pályázatot nyert cég. Úgy nyerhette meg a cég, ha a személyi, dologi feltéteket biztosítani tudja. A Gamesz alkalmazásában lévő háziorvosok nem voltak hajlandók átköltözni a kórházi rendelőbe. Ezért felmondta a Gamesz szerződéses orvosokkal a szerződést a város, és meghirdette pályázaton. Ezt elnyerte egy cég. A cég majd eldönti, hogy az orvosokkal szerződik-e vagy nem.

14 14 Peresztegi Lászlóné aljegyző: Meg kell tudni legkésőbb áprilisban, hogy a Kohányi doktor úr rendel-e majd. Mert ha nem, nem kell a szerződésünket fenntartani. Még márciusban ki kell deríteni. Már beszéltünk erről korábban, hogy miért kérnek ugyanannyi hozzájárulást az önkormányzatoktól, ha a biztosítást, a számítógépeket, minden költséget a kórház fizet. Ennek mindenféleképpen utána fogunk járni. A költségvetéssel kapcsolatban lenne még kérdésetek, hozzászólásotok? Ha nincs, szeretnélek benneteket megkérdezni; hogyha a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakításáról szóló rendelet megalkotásával egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Kérem, hogy a likvid hitel benyújtásához a március 15-i határidő miatt hozzatok határozatot. Arról szólót, hogy a képviselő-testület év közbeni felmerülés esetén a likviditás biztosításához likvid hitel felvételét engedélyezi. A likvid hitel azt jelenti, hogy nem folyt be olyan ütemben a bevétel, mint ahogy tervezte az önkormányzat, a kiadásai meg realizálódtak, és nincs pénze, amiből a felmerülő arányos kiadásokat fedezze. Adott évben ezt be kell fizetni, nem lehet az állományában hitel. Még nem volt ilyenben részem, de ha hoz határozatot a testület, hogy likviditási probléma esetén kéri, akkor be tudjuk írni ebbe a kérelembe, meg amik torlódnak

15 15 számlák, azokat is be lehet írni a likviditási kérelembe. Pl. a múlt évben is előfordult, hogy 500 ezer Ft-ot nem tudott átutalni az önkormányzat, mert év végén nagyon szűkös volt a bevétele, és féltünk, hogy nem tud bért fizetni december hónap végével, akkor engedélyt kértem a berhidai Polgármester Asszonytól, meg a Jegyző út is ott volt, hogy akkor 500 ezer Ft-ot nem utaltak át az óvodai nevelési feladatra támogatáseszközű pénzeszközátadásba, hanem majd a pénzmaradványkor fogják ezt rendezni. Vagy ha nem költötte el az óvoda, akkor nincs szükség visszautalásra. Az ilyen át nem utalt pénzeket is bele lehet írni ebbe a rendkívüli támogatási igénybe. Azért kell a határozat, mert nem tud felvenni az önkormányzat likvid hitelt, ha nem hagyja jóvá a kormányzat. Március 15-ig rögzíteni kell a rendszerben, hogy benyújtunk egy ilyen kérelmet, azt meg nagyon sok mindennel fel kell szerelni. Ha nincs döntése róla a képviselő-testületnek, akkor nem lehet benyújtani kérelmet március 15-ig, és év közben nincs is lehetőség felvenni. Ha hoz a testület róla határozatot, milyen legyen rajta az összeg? Négy millióig? Maximum 4 millió Ft. Amennyiben a költségvetésbe betervezett bevétel nem folyik be, akkor engedélyezze a képviselő-testület maximum 4 millió Ft összegig likvid hitel felvételét. Javasolom, hogy döntsünk róla, hogy abban az esetben, ha szükséges, megpróbálunk élni ezzel a lehetőséggel. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 15/2014. (II. 26.) Kt. határozat: likviditási hitel benyújtásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a likviditási hitel benyújtására vonatkozó szóbeli javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1.) Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete legfeljebb 4 millió forint likviditási hitel felvételéhez hozzájárul, amennyiben a évi

16 16 költségvetésében tervezett bevételek év közben nem folynak be, és a hiány az önkormányzat működését veszélyezteti. 2.) Hozzájárul, hogy a likviditási hitel felvételének feltételeként március 15. napjáig az ebr42 rendszerben a kérelem benyújtásra kerüljön. 3.) A hitel felvétele esetén a döntést a évi költségvetés módosításkor figyelembe kell venni. Határidő: március 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Mielőtt továbbmennénk, szeretném a segítségedet kérni az aktuális ügyek c.) napirendi pontjában lévő tájékoztatás az adósságkonszolidációban részt nem vett települések részére kiírt pályázatról napirend főleg pénzügyi részéről történő tájékoztatásában. Február 19-én megjelent egy BM rendelet, hogy akinek nem volt adósságállománya, illetve nem került adósságkonszolidáció alá, azt település-kategóriánként milyen típusú támogatásban részesíti a kormányzat. Vilonya lakosságszám alapján 10 millió Ft összegű támogatásra lenne jogosult. Egy igénybejelentést kell tenni március 6-ig az ebr42 rendszerben. Megvan, hogy a támogatást csak milyen típusú fejlesztésekre lehet fordítani. Pl. a települési belterületi út, híd, járda építésére, felújítására, karbantartásra, vízrendezésre, csapadékvíz-elvezetési rendszer építésére, felújítására, településrendezési tervek készítésére, olyan önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítására, fejlesztésére, ami igazgatási tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális tevékenységet, szociális, és egészségügyi feladatellátást szolgál. Építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházást lehet rögzíteni ebben a rendszerben. Vizsgálja, hogy a település milyen kategóriába tartozik. A maximális összeg erejéig fogadja el a rögzítést, különben visszautasítja a rendszer. Célonként kell megadni, és részletes indokolást kér, hogy milyen feladatokat szeretne belőle megvalósítani. Működésbe nem tudjuk beforgatni, csak fejlesztésre fordítható. Március 6-ig rögzítjük a rendszerben, és elvileg március 24-ig az elbírálást követően döntenek is. Olyan informális információnk van, hogy a 2000 fő alattiak valószínűleg megkapják az egész összeget, a 2000 fő fölöttieknél meg a keretösszeg erejéig eldönti a miniszter úr, hogy mennyit kapnak.

17 17 Március 31-ig történik az átutalás. Igen, és legkésőbb év végéig lehet felhasználni. Harminc napon belül el kell róla számolni. A év végi beszámolóban is el kell róla számolni, csak ott még lehet feladattal terhelt. Azt hallottam, hogy a 12,5 milliárd Ft támogatást jelent, de a következő öt évben még 50 milliárd Ft várható. A rendelet visszahivatkozik a költségvetési rendelet egyik mellékletére, amin eredetileg 10 milliárd Ft van. Nincs leírva a BM rendeletben, de informálisan úgy tudjuk, hogy több ütemben adják. Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy az 1. melléklet módosult a költségvetési törvényben. A rendelet alapján nem minden világos. Nem világos, hogy ez a 10 millió Ft hány évre vonatkozóan illeti meg az önkormányzatot. Csak erre az évre, vagy ezzel vége. Megkapja-e az egészet, amit megítélnek most. Ami informális hír, hogy az 5 évre tervezett 50 milliárd. Ha 10 milliárd, akkor a harmadik sortól nem kap senki semmit. Ha 10 milliárdot visszaosztom, akkor nektek még talán jut, de a nagyobbaknak eleve nem. Elképzelhető, hogy ezek az összegek több évre vonatkozóan illetik meg a települést. Amit lehet hallani, hogy ami öt év alatt megilletné a települést, a 2000 fő alattiak annak a felét meg is kapják. Hangsúlyozom, informális információ, hogy 50 %-át leutalják most, és a maradékot utalják vagy két év alatt pluszban, vagy három év alatt. Ez nincs leírva a BM rendeletben.

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének július 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének július 15-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 5-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A 205. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Képviselő testület! A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott többcélú közös igazgatású

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KOZMADOMBJA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án (szerda) 8.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virágh Enikő polgármester Bertalan Gyula

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-6/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben