JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő képviselő Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésünkön megjelent képviselő-társaimat, Dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, és Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezetőt. Devecsery Ildikó Anikó jelezte, hogy valószínűleg nem fog ideérni a mai testületi ülésre. De ha hazaér, el fog jönni. Megállapítom, hogy 4 fővel határozatképesek vagyunk. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A február 24-re tervezett és kiküldött meghívóhoz képest három plusz napirend került a javasolt napirendek közé; mégpedig a Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására, az aktuális ügyek közé pedig Javaslat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására, illetve Javaslat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

2 2 azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásra. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Szeretném a Tündét megkérni, hogy amikor a költségvetést tárgyaljuk, az aktuális ügyek c.) napirendi pontjának pénzügyi részéről egy kis tájékoztatást adjon nekünk, hogy jobb rálátásunk legyen az ügymenetre. A napirenddel kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok vagy egyéb hozzászólásotok van-e? Amennyiben nincs, és a jelzett kiegészítésekkel a napirendi pontok sorrendjét elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 14/2014. (II. 26.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Javaslat a évi költségvetés módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Javaslat a saját bevételek körére, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekre Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Javaslat Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások szabályozásáról szóló 24/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet-tervezethez való hozzájárulás megadására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6.) Javaslat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési

3 3 Szabályzatának módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 7.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatás kérése b.) Tájékoztatás a 3C Telecom Kft. telefon percdíj csökkentési ajánlatáról. c.) Tájékoztatás az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására benyújtható pályázatról. d.) Javaslat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására. e.) Javaslat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásra. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A Tünde szeretnéd-e a kiosztott anyagot szóban kiegészíteni? Köszönöm, nem. Az előterjesztés tükrözi a lényeget. A lényege annyi, hogy december 31-ével törlésre kerültek az önkormányzat nyilvántartásában szereplő szakfeladatok, és január 1-jétől a mellékleten látható új szakfeladat-rendet kell alkalmazni. Úgy gondolom, hogy ezzel nem sokat fogunk találkozni. Ez majd a pénzügyes lányok munkáját könnyíti vagy nehezíti. Ezt majd az idő eldönti. Ezek a szakfeladatok, amiket a későbbi munka során alkalmazni kell.

4 4 A Szervezeti a Működési Szabályzatnak tartalmaznia kell az alap- és kiegészítő tevékenységeket, amit az önkormányzat ellát. Ennek a kormányzati funkciók szerinti nomenklatúrájára kell módosítani a korábbi szakfeladat-rendet. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésetek, hozzászólásotok? Ha nincs, szeretnélek benneteket megkérdezni; hogyha a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását a mellékelt előterjesztés szerint elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 2.) Javaslat a évi költségvetés módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Újra kérdezem a Tündét, hogy ehhez a kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítése vane? Nem

5 5 Nekem, ami először szembetűnt, az ezer Ft bevétel, illetve kiadás. Ez az év végi költségvetés. Volt amikor így kezdtük, nem ilyenre módosítottunk év végén. Ha jól emlékszem, 2012-ben 67 millió körül volt. Ettől függetlenül az anyagban a szükségszerű átcsoportosítások vannak, amiket az előterjesztés tartalmaz. Ha ezzel kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok lenne, azt kérem, tegyétek meg. Úgy gondolom, hogy a leírt módosítások túl sok magyarázatot nem igényelnek. A IV. negyedévi gazdasági események előirányzatosítását tartalmazza. Nagy többségében az állami bevételeket. Hogyha a évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

6 6 3.) Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Szintén a Tündének teszem fel elsősorban a kérdést, hogy szóban esetleg valami jó hírt szeretne-e mondani nekünk. Sajnos jó hírt nem, inkább csak kiemelném a rosszat. A koncepció összeállításakor látszott már, hogy több mint 9 milliós hiány volt annak ellenére, hogy több takarékossági intézkedést tett az önkormányzat a évi költségvetés összeállításakor. Továbbá év közben is tett lépéseket a kiadás csökkentése érdekében. Ez az iskolai étkeztetésnél,illetve az óvodai étkeztetésnél a szállítási szolgáltatás kiküszöbölése volt, ami közel egymillió forintos értékben jelent meg vagy átadott pénzeszközként az óvoda költségvetésében, vagy magánál az önkormányzatnál, mint az étkeztetést növelő költség. A évi költségvetésben kiadási megtakarításként jelentkezett a gyermekétkeztetés helyben való biztosítása. Bevételi oldalon pont az élelmezési kiadásoknál többletbevétel is jelentkezett évben, mivel az állam a működtetésre, illetve rezsiköltségre is adott pénzeszközt. A költségvetési törvény alapján csak február elejéig volt várható a döntés, de előbb nyilvánosságra hozták, így már beemelésekre kerültek a költségvetésekbe ezen támogatási sorok. Ennek ellenére a tárgyévi bevételek várhatóan nem fogják finanszírozni a tárgyévi kiadásokat. A pénzmaradvány ezer Ft pénzeszköze volt Vilonyának, ezt a pénzmaradványt most van a beszámoló készítés még felülbírálhatja, ezért csak ezer Ft-os maradványt mertem beállítani bevételi oldalra finanszírozásba. Ebből látszik, hogy a mozgástér majdnem nulla lesz áprilisban a költségvetési maradvány meghatározásakor, és még így is marad fenn ezer Ft-os hiány. Eredetileg a telekértékesítésre nem terveztem bevételt, mert nem volt információm arra vonatkozóan, hogy konkrét vevő jelentkezett volna a telkek vásárlására. De mivel a stabilitási törvény szerint semmiféle típusú, likvid és működési, fejlesztési hiány nem tervezhető kormányzati engedély nélkül, az eredeti költségvetésben meg semmiképpen nem tervezhető, maradt az a megoldás, hogy várhatóan, hátha mégis fog jelentkezni vevő a telkekre. Nagyságrendileg nagyjából a kettő teleknek felel meg ez az érték. Beemelésre került a felhalmozási bevételek közé. Mivel ennek kicsi a reális esélye, és a likvidhitel engedélyezési kérelmet március 16-ig rögzíteni kell a központi rendszerbe, átgondolásra javasolom a

7 7 Képviselő-testületnek, hogy célszerű lenne hozni egy határozatot, hogy kérjük meg a likvid hitel engedélyt. Mert arról jelenleg nincs információnk, hogy év közben is meg lehet-e kérni. Tehát most jelezzük a likvidhitel engedélyt, reméljük, hogy nem lesz rá szükség -, de mert ennek is több hónapos átfutási ideje van az igénybejelentést célszerű megtenni. Ha nem folyik be a telekértékesítési bevétel és hitelfelvételre leszünk kényszerülve, akkor szeptember hónapig lehet benyújtani ún. ÖNHIKI, rendkívüli támogatási kérelmet. A kérelemnek a feltételei elég bonyolultak, de a lényege az, hogy például olyan önkormányzatok igényelhetnek ilyen típusú támogatást, akiknek van 30 napos vagy 60 napos szállítói tartozása, valamilyen típusú hitele, vagy egyéb tartozása. Az utóbbi fogalomkörbe tartozik, hogy pénzeszközt nem adott át a támogatási megállapodás ellenére, ami az alapfeladatokat illeti. Ezért gondoltam, hogy célszerű olyan határozatot hozni, hogy a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kérelem benyújtásra kerüljön, és ha szükség van rá, akkor felvesszük. Ez a rendkívüli támogatás egy vissza nem térítendő támogatás, a működtetés fedezetére adja a kormányzat. Több önkormányzat is rákényszerült erre már az elmúlt években is a környéken. Sajnos mi is eljutottunk erre a szintre, pont annál az oknál fogva, amit a Polgármester úr említett, hogy jelentősen lecsökkent a költségvetési főösszeg, és ez a bevételek változása miatt volt elsősorban. Tehát az a helyben maradó SZJA ami 2012-ben még volt, és 17 millió Ft körüli értéket vett fel nagyon-nagyon hiányzik a költségvetésből. Rendkívül sok takarékoskodási intézkedést tett az önkormányzat, meg adót is vetett ki. Amennyire lehet, én is levettem minden kormányzati funkción a kiadási előirányzatokat. Még egyszer olyan lehetőség nincs, ami tavaly volt, hogy húzkodtatok ezrével, meg lemondtatok a tiszteletdíjról. Ez már beépült. Nem nagyon van további lehetőség. Lehet, hogy meg lehetne még találni egy-két százezer forintot, de 3 millió közelében biztos, hogy nem. Felhívom a figyelmet arra, hogy megváltozott a fő táblák szerkezete január 1- jétől új számvitel van az államháztartásban. Az 1.) napirendi pontban az SZMSZ melléklet módosítása is emiatt következett be. A szakfeladatokat nagyon szűk körben használjuk majd, és az előirányzat-tervezés az ún. kormányzati funkciókon történik. Kicsit hasonló, mint a szakfeladat, de mégsem ugyanaz. Belső tartalma más több kormányzati funkcióknak, mint a hasonló elnevezésű szakfeladatnak volt. Az előirányzat csoportok is megváltoztak több helyen. Pl. megszűnt a támogatásértékű kiadás, támogatásértékű bevétel, egyéb működési célú támogatás államháztartáson

8 8 belülről jogcím alatt szerepel. Azért változott a tábla jogcímtartalma is. A kormányzati funkcióként azért terveztem a táblát, hogy átlássa a Képviselő-testület a feladatonkénti bevételeket és kiadásokat. Ez nem volt kötelező tartalmi eleme az Államháztartási törvény alapján a képviselő-testület elé terjesztett dokumentációnak, de mivel az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy feladatonként jelent meg a kiadási oldalon, úgy gondoltam, hogy most is célszerűbb főleg, mivel a költségvetési helyzet ennyire negatívra sikerült ebben az évben hogy lássa a Tisztelt Képviselőtestület azt, hogy feladatonként hogy állnak a bevételeik és hogy állnak a kiadásaik. A megnevezéseket írtam felülre, nem számokat, hogy áttekinthetőbb legyen. Lehet, hogy a régit szoktuk meg. Ez egy kicsit barátságtalannak tűnik. Talán akkor fog jobban elmélyülni, ha használatban forgatjuk. Az 1., 2. számú melléklet igen. A többi táblázatot igyekeztem megtartani abban a formában, amilyen volt. Még miniatürizálni is kellett, hogy elférjen egy oldalon. Ha kérdésetek van esetleg a tábla belső tartalmát illetően, nagyon szívesen válaszolok. Kiemelném, hogy a tagóvoda működésénél is igyekeztünk levenni az előirányzatokat a döntésnek megfelelően az étkeztetési résznél, illetve az állami támogatás is beemelésre került. Ha a költségvetési pénzmaradványnál lesz lehetőség, akkor annál is természetesen visszaforgatjuk. Emiatt csak ezer Ft-os a köznevelésre való pénzeszköz-átadás összege. A szociális területen meg ezer Ft. Ez az előző évekhez képest csökkent. Tényleg csak azok a kiadások maradtak ott, amire feltétlenül szükség van. Nagy mozgástér sajnos nincs. Az állami támogatás szociális területen az ellátottak csökkenő száma miatt nagyon-nagyon korlátozott. Gyermekjóléti, családsegítésen csak az állami támogatással érintett összeg lett betervezve, egy forint önkormányzati forrás átvételre nem kerül sor. A házi gondozáson és a szoc. étkezésen jött össze ez az ezer Ft-os összeg. Az ellátotti szám csökkenése miatt van bevételkiesés.

9 9 Azt szeretném megkérdezni, hogy a szöveges rész 9. pontjában a felhalmozási célú átvett pénzeszközök; szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatban lakosságtól átvett hozzájárulás összege: 1 millió Ft. Ennyi már csak a hátralék? Nem, több. Ennyit mert betervezni. A 2013-ra betervezett sem folyt be, pedig ott is visszafogottan terveztem. Adók módjára történő behajtással folyik be a nagy része. Ütemezetten történik, mert ha nyugdíjból vagy munkabérből tiltják le, akkor egyszerre nem tudják letiltani az összeget, hanem minden hónapban azonos összeg jön. Ezért át fog csúszni évre is a hátralék. Én is látom, hogy folyamatosan jönnek be ezek az összegek. Mennyi lehet még a hátralék? Fischer Kámán Rolandné pénzügyi ügyintéző: 2 millió Ft fölött van. Most megint elküldöm a munkahely-bekérőket, hátha többen el tudtak helyezkedni. Látszik a behajtási tevékenység. A költségvetési rendelet tervezetének a 3. pontjában a képviselői tiszteletdíjat évre nem állapít meg. Devecsery Ildikó Anikó képviselővel beszéltem erről, Ő már korábban is jelezte, hogy szeretett volna tiszteletdíjat kapni. Megígértem neki, hogy rákérdezek. Sajnálom, hogy nincs itt a Tisztelt Képviselő-asszony. A múlt évi döntését figyelembe vettem a Képviselő-testületnek minden egyes soron, amit a évi költségvetésnél meghozott. Mivel nem volt lehetőség, hanem még rosszabbodott a helyzet, ezért

10 10 nem került betervezésre. Természetesen, ha a képviselő-testület másképp gondolja, akkor hozat döntést, csak sajnos nincs fedezete. Csak tovább növekedne a hiány, és nem hiszem, hogy a rendkívüli támogatás megítélésénél ez pozitívum lenne. Korábban a testület határozott arról, hogy nem veszik fel a képviselő-testületi tagok a tiszteletdíjat. Ha azt szeretné, akkor azt szintén határozatba kellene foglalni. A rendeletet módosíthatja a tisztelt képviselő-testület, és akkor beemelésre kell, hogy kerüljön. Csak akkor nem ezer Ft lesz a hiány, hanem jóval több. Amikor vizsgálják a rendkívüli támogatási igényt, az önként vállalt feladatnak minősül. A jelenlegi előterjesztés szerint nincs önként vállat feladata az önkormányzatnak. Merthogy közösségi támogatás sem került betervezésre, ugyanúgy, ahogy a évi eredeti költségvetéskor áprilisában, a évi pénzmaradvány felosztásánál került a költségvetésbe. Sajnos nem tudom előre prognosztizálni, hogy áprilisában marad-e költségvetési maradványa a vilonyai önkormányzatnak. Ez nem kettő forint, nem tízezer, hanem százezer. Sajnos a fedezet biztosítására nincs lehetőség. Azt gondolom, ha előbb látja az Ildi a számokat, akkor meg sem kérdezi. Én nagyon szívesen beterveztem volna, céltartalékot, pályázati tartalékot is, de szűkösek a lehetőségek. Annyit hozzátennék, hogy úgy jött ez össze, hogy a tavalyi évhez képest kedvezőbbek lettek a feladatfinanszírozási mértékek. Mert amíg tavaly szerkezetátalakítási tartalékból adtak pénzeket, hogy korrigálják az esetleges alulfinanszírozottságot, most már ezek beépültek a költségvetésbe. A Tünde el is mondta, hogy milyen támogatásokon javult a helyzet, és ennek ellenére. Két dologgal lehet egyensúlyt teremteni: bevétel növelésével vagy kiadás csökkentésével. Azt már megnéztük. A kiadáscsökkentésnél látni lehet, hogy nem nagyon van mit faragni a kötelező feladatok ellátásának sérelme nélkül. Viszont, ha a kötelező feladatok ellátásra nincs fedezet, akkor nem is lehet önként vállalt feladatot felvállalni. A bevételeknél meg úgy döntött a koncepció során a Tisztelt Testület, hogy nem lehet tovább terhelni az adófizetőket. Tavaly ki lett vetve a kommunális

11 11 adó, további emeléseket nem tart indokoltnak. Ezért van az a hiány, amivel igazából nem tud mit kezdeni. Az egy dolog, hogy likvid hitellel át lehet hidalni ezt az évet, de azt is vissza kell fizetni. Mi lesz jövőre? Én azt gondolom, kőkemény döntések előtt áll a testület majd a következő évi koncepciónál, mert ha nem javulnak a költségvetési támogatási feltételek, akkor bizony egy módon tud az önkormányzat az egyensúly felé lépni, ha a bevétel oldalán adókat emel. Egy kiegészítést még szeretnék tenni: 2013-ban a sok szigorú intézkedés eredményeképpen igaz, stabilizálódtunk, de akkor a évi pénzmaradvány ezer Ft volt. Az előző évi pénzmaradvány összege húzta ki az önkormányzatot a negatív helyzetből, illetve a kiadás megtakarítási lépései. Mivel most feleannyi pénzmaradvány sem várható, ez mutatkozik meg. A következő évben még ennyi költségvetési maradvány sem prognosztizálható. Ahogy látom, a kiadásokat már nem tudjuk csökkenteni. Azt hiszem, hogy ezek a számok, - amit a évi költségvetésnél is elmondtam, - az a záró pénzösszeg, ami korábban induló költségvetés volt. Közel 100 milliós költségvetéssel dolgozott éves szinten a képviselő-testület. Azt hiszem, hogy akkor is meggondoltan és felelősségteljesen gazdálkodtak. Próbáltunk mi is gazdálkodni. Úgy gondolom, hogy ez a fajta támogatáscsökkentés egyre nehezebb helyzetbe hoz minket. Remélem, hogy ez valahogy javul, vagy tényleg tudunk telkeket értékesíteni. Más megoldás egyelőre úgy hiszem nincs a kezünkben. További szóbeli kiegészítés: képviselő-testületi döntés alapján az önkormányzat kötött a hulladékgazdálkodási társulással megállapodást kompenzáció biztosítására, az nem került beemelésre a költségvetésbe, mert amúgy is feladattal terhelt lenne. Tehát mind a bevételi, mind a kiadási oldalon ugyanannak az összegnek kellene megjelennie. Tudomásom szerint visszavontátok a hulladékos rendeletet, amelyben a hulladékszállítási díj kifizetését vállalta a testület ebből a kompenzációból. De mivel a Társulás többszöri megkeresésre írásban értesítette az önkormányzatot, hogy nagyon bizonytalan a hulladékgazdálkodási konzorcionális társulásnál ez a bevétel, a bérleti díjból nem tudják fedezni, hanem valamilyen típusú pályázatra számítanak, amiből ezt a kompenzációt ki tudnák fizetni, ezért a bizonytalansági tényező miatt nem került beemelésre a évi költségvetésbe ez a bevételi és kiadási jogcím.

12 12 Ha már szóba került a hulladékszállítási kompenzációs kérdés; Tavaly év végén a kormányhivatal vizsgálta a hulladékgazdálkodási rendeleteket, és kifogást tett. Nem címezte önkormányzatonként, hanem leírta a típushibákat, és hogy ezeket mielőbb javítsuk ki. Mind a kettő rendeletünk érintett, mert nem módosítottunk az új törvénynek megfelelően még, mert vártunk. Ami problémát okoz, az egy pontja ennek; hogy, ha a lakosságnak mentességet állapít meg az önkormányzat, az törvénysértő, mert sérti a hulladékgazdálkodási törvény és az unio-s irányelvnek a szennyező fizet elvét. Akkor, ha minden jól megy, és májusban megkapjuk ezt az összeget, hogy tudjuk ezt átirányítani? Majd próbálok beszélni a kormányhivatalosokkal. Speciális helyzet van, mert itt egy tíz éves ígérvény beváltásáról van szó. Nem tudom, hogy lesz. A törvény továbbra is azt mondja, hogy kedvezményt, mentességet állapíthat meg az önkormányzat, és ami nem fedezi a szolgáltató kiadását, szolgáltatóval kötött megállapodás alapján az önkormányzatnak kell kifizetni. Ez hatályos törvényi szöveg. Ehhez képest most leírták, hogy ahol mentesség van, az törvényt sért, mert a szennyező fizet elvet sérti. Próbálok egyeztetni, meg magyarázzák meg, hogy egy hatályos törvény alkalmazása miért sért törvényt. Mert akkor a törvény önmagát sérti. Akkor törvényben nem lehetne ilyen lehetőséget adni. Lehet, hogy még probléma lesz. Ha nem tudjuk elintézni, a lakosság teljes mértékben joggal fel lesz háborodva. Viszont, ha nem lehet mentessé tenni a lakosságot, akkor az önkormányzat kapja kártalanításként. Ha igaz, hogy a kompenzációt szabad felhasználású pénzeszközként adják. Elképzelhető, hogy nem lesz feladattal terhelt. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Akkor kérdéses lehet az ÖNHIKI. Ha ez bevételként befolyik, és nem kötelezettséggel terhelt, akkor ÖNHIKI-zni nem valószínű, hogy lehet.

13 13 Nem, akkor viszont fedezi a hiányt. Azért mondtam el, mert ez pénzügyileg is érinti a dolgot. Addigra megpróbálunk mindent tisztázni, mire ez a pénz remélhetőleg ideérkezik. Legyél szíves, tájékoztassál majd minket az egyeztetésekről. Én is kíváncsian várom. Annyit szeretnék még mondani, hogy hétfőn a kistérségi ülésen a Porga Gyula polgármester úr tájékoztatta a kistérségi polgármestereket, hogy aláírásra került az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés. Annyit mondott, hogy a Ft-os óradíj helyett 3 ezer Ft-os óradíjjal fognak dolgozni az ügyeletet ellátó orvosok. A későbbiekben minden érintett önkormányzat részére megküldik a pontos értesítéseket. A kötelezettségvállalás, amiről döntött a képviselő-testület, az eredeti támogatási összeg volt. Ha ez csökken, az csak jó hír. Alá lett írva, hogy lakosonként továbbra is azt az összeget átutalja az önkormányzat. Az többet ér nektek, hogyha nem kell orvost küldeni ügyeletbe. Az orvos-küldés fel sem merül. Egy cég vette át. Ezt tisztázni kell. Nem a Gamesz állományába tartozó személyekkel látják majd el a feladatot. Újra kell kötni a szerződést. Nem is a Gamesszal, hanem a várossal. Gondolom, ezek a kérdések kikötésre kerülnek. Ennyi szóbeli értesítést kaptunk. Ez május 1-jétől fog életbe lépni. A Gameszes szerződés felmondásra kerül automatikusan, vagy fel kell mondani? Automatikus lesz, vagy átkötéses? A szolgáltatást nem az Eü. Gamesz nyújtja, hanem a közbeszerzési úton pályázatot nyert cég. Úgy nyerhette meg a cég, ha a személyi, dologi feltéteket biztosítani tudja. A Gamesz alkalmazásában lévő háziorvosok nem voltak hajlandók átköltözni a kórházi rendelőbe. Ezért felmondta a Gamesz szerződéses orvosokkal a szerződést a város, és meghirdette pályázaton. Ezt elnyerte egy cég. A cég majd eldönti, hogy az orvosokkal szerződik-e vagy nem.

14 14 Peresztegi Lászlóné aljegyző: Meg kell tudni legkésőbb áprilisban, hogy a Kohányi doktor úr rendel-e majd. Mert ha nem, nem kell a szerződésünket fenntartani. Még márciusban ki kell deríteni. Már beszéltünk erről korábban, hogy miért kérnek ugyanannyi hozzájárulást az önkormányzatoktól, ha a biztosítást, a számítógépeket, minden költséget a kórház fizet. Ennek mindenféleképpen utána fogunk járni. A költségvetéssel kapcsolatban lenne még kérdésetek, hozzászólásotok? Ha nincs, szeretnélek benneteket megkérdezni; hogyha a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakításáról szóló rendelet megalkotásával egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Kérem, hogy a likvid hitel benyújtásához a március 15-i határidő miatt hozzatok határozatot. Arról szólót, hogy a képviselő-testület év közbeni felmerülés esetén a likviditás biztosításához likvid hitel felvételét engedélyezi. A likvid hitel azt jelenti, hogy nem folyt be olyan ütemben a bevétel, mint ahogy tervezte az önkormányzat, a kiadásai meg realizálódtak, és nincs pénze, amiből a felmerülő arányos kiadásokat fedezze. Adott évben ezt be kell fizetni, nem lehet az állományában hitel. Még nem volt ilyenben részem, de ha hoz határozatot a testület, hogy likviditási probléma esetén kéri, akkor be tudjuk írni ebbe a kérelembe, meg amik torlódnak

15 15 számlák, azokat is be lehet írni a likviditási kérelembe. Pl. a múlt évben is előfordult, hogy 500 ezer Ft-ot nem tudott átutalni az önkormányzat, mert év végén nagyon szűkös volt a bevétele, és féltünk, hogy nem tud bért fizetni december hónap végével, akkor engedélyt kértem a berhidai Polgármester Asszonytól, meg a Jegyző út is ott volt, hogy akkor 500 ezer Ft-ot nem utaltak át az óvodai nevelési feladatra támogatáseszközű pénzeszközátadásba, hanem majd a pénzmaradványkor fogják ezt rendezni. Vagy ha nem költötte el az óvoda, akkor nincs szükség visszautalásra. Az ilyen át nem utalt pénzeket is bele lehet írni ebbe a rendkívüli támogatási igénybe. Azért kell a határozat, mert nem tud felvenni az önkormányzat likvid hitelt, ha nem hagyja jóvá a kormányzat. Március 15-ig rögzíteni kell a rendszerben, hogy benyújtunk egy ilyen kérelmet, azt meg nagyon sok mindennel fel kell szerelni. Ha nincs döntése róla a képviselő-testületnek, akkor nem lehet benyújtani kérelmet március 15-ig, és év közben nincs is lehetőség felvenni. Ha hoz a testület róla határozatot, milyen legyen rajta az összeg? Négy millióig? Maximum 4 millió Ft. Amennyiben a költségvetésbe betervezett bevétel nem folyik be, akkor engedélyezze a képviselő-testület maximum 4 millió Ft összegig likvid hitel felvételét. Javasolom, hogy döntsünk róla, hogy abban az esetben, ha szükséges, megpróbálunk élni ezzel a lehetőséggel. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 15/2014. (II. 26.) Kt. határozat: likviditási hitel benyújtásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a likviditási hitel benyújtására vonatkozó szóbeli javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1.) Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete legfeljebb 4 millió forint likviditási hitel felvételéhez hozzájárul, amennyiben a évi

16 16 költségvetésében tervezett bevételek év közben nem folynak be, és a hiány az önkormányzat működését veszélyezteti. 2.) Hozzájárul, hogy a likviditási hitel felvételének feltételeként március 15. napjáig az ebr42 rendszerben a kérelem benyújtásra kerüljön. 3.) A hitel felvétele esetén a döntést a évi költségvetés módosításkor figyelembe kell venni. Határidő: március 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Mielőtt továbbmennénk, szeretném a segítségedet kérni az aktuális ügyek c.) napirendi pontjában lévő tájékoztatás az adósságkonszolidációban részt nem vett települések részére kiírt pályázatról napirend főleg pénzügyi részéről történő tájékoztatásában. Február 19-én megjelent egy BM rendelet, hogy akinek nem volt adósságállománya, illetve nem került adósságkonszolidáció alá, azt település-kategóriánként milyen típusú támogatásban részesíti a kormányzat. Vilonya lakosságszám alapján 10 millió Ft összegű támogatásra lenne jogosult. Egy igénybejelentést kell tenni március 6-ig az ebr42 rendszerben. Megvan, hogy a támogatást csak milyen típusú fejlesztésekre lehet fordítani. Pl. a települési belterületi út, híd, járda építésére, felújítására, karbantartásra, vízrendezésre, csapadékvíz-elvezetési rendszer építésére, felújítására, településrendezési tervek készítésére, olyan önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítására, fejlesztésére, ami igazgatási tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális tevékenységet, szociális, és egészségügyi feladatellátást szolgál. Építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházást lehet rögzíteni ebben a rendszerben. Vizsgálja, hogy a település milyen kategóriába tartozik. A maximális összeg erejéig fogadja el a rögzítést, különben visszautasítja a rendszer. Célonként kell megadni, és részletes indokolást kér, hogy milyen feladatokat szeretne belőle megvalósítani. Működésbe nem tudjuk beforgatni, csak fejlesztésre fordítható. Március 6-ig rögzítjük a rendszerben, és elvileg március 24-ig az elbírálást követően döntenek is. Olyan informális információnk van, hogy a 2000 fő alattiak valószínűleg megkapják az egész összeget, a 2000 fő fölöttieknél meg a keretösszeg erejéig eldönti a miniszter úr, hogy mennyit kapnak.

17 17 Március 31-ig történik az átutalás. Igen, és legkésőbb év végéig lehet felhasználni. Harminc napon belül el kell róla számolni. A év végi beszámolóban is el kell róla számolni, csak ott még lehet feladattal terhelt. Azt hallottam, hogy a 12,5 milliárd Ft támogatást jelent, de a következő öt évben még 50 milliárd Ft várható. A rendelet visszahivatkozik a költségvetési rendelet egyik mellékletére, amin eredetileg 10 milliárd Ft van. Nincs leírva a BM rendeletben, de informálisan úgy tudjuk, hogy több ütemben adják. Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy az 1. melléklet módosult a költségvetési törvényben. A rendelet alapján nem minden világos. Nem világos, hogy ez a 10 millió Ft hány évre vonatkozóan illeti meg az önkormányzatot. Csak erre az évre, vagy ezzel vége. Megkapja-e az egészet, amit megítélnek most. Ami informális hír, hogy az 5 évre tervezett 50 milliárd. Ha 10 milliárd, akkor a harmadik sortól nem kap senki semmit. Ha 10 milliárdot visszaosztom, akkor nektek még talán jut, de a nagyobbaknak eleve nem. Elképzelhető, hogy ezek az összegek több évre vonatkozóan illetik meg a települést. Amit lehet hallani, hogy ami öt év alatt megilletné a települést, a 2000 fő alattiak annak a felét meg is kapják. Hangsúlyozom, informális információ, hogy 50 %-át leutalják most, és a maradékot utalják vagy két év alatt pluszban, vagy három év alatt. Ez nincs leírva a BM rendeletben.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. November 22. (Csütörtök) 16:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben