J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János nemzetiségi elnök Babai Lajos nemzetiségi tag Bazsó Szilvia nemzetiségi elnökh. Babai Roland nemzetiségi tag Tanácskozási joggal meghívott: Dr.Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Jegyzőkönyvvezető: Csonka Marianna N a p i r e n d t á r g y a l á s a e l ő t t : Babai János nemzetiségi elnök köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 fő képviselőből az ülés kezdetén 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 17/2013. (VI.25.) RNÖ határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program véleményezése. 2.) I. negyedévi költségvetés végrehajtásáról. 3.) Aktuális ügyek.

2 2 1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program véleményezése. Elolvastam az esélyegyenlőségi programot, és tulajdonképpen csak két kiegészítésem lenne. Szeretném, ha a 3.8. pontnál az együttműködést kiegészítenénk a helyi May Laso Trajo egyesülettel, melyet én alapítottam és a Jobb Élet Szociális Szövetkezettel, melynek a helyi roma foglalkoztatásban van szerepe. A másik kérésem az lenne, hogy ezeket a szervezeteket a civil résznél is meg kellene említeni. A Tanoda indításáról is lehetne pár szót ejteni, hiszen ezt egy nyertes pályázatból tudtuk megvalósítani, amire én nagyon büszke vagyok. A Tanoda június 1-től indult, 40 gyermek vehet részt ebben. Főként az iskola utáni hasznos elfoglaltságról és képzésről szól, de természetesen lesz kirándulás, táborozás is. Természetesen semmi akadálya annak, hogy ezek a kiegészítések bekerüljenek a HEP-be. Szeretném még elmondani, hogy tényleg átolvastam az anyagot és nagyon jónak tartom, hiszen a reális és valós adatokat, tényeket tükrözi. Javaslom az elfogadását az említett kiegészítésekkel. 18/2013. (VI.25.) RNÖ határozat: A Helyi Esélyegyenlőségi programról Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Programra vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: A Képviselőtestület egyetért a Helyi Esélyegyenlőségi Programban leírtakkal és elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a helyi May Laso Trajo egyesület, a Jobb Élet Szociális Szövetkezet, valamint a Tanoda a Helyi Esélyegyenlőségi Programban említésre kerül mint együttműködő partner, civil szervezet. Határidő: június 26. Felelős: Babai János elnök Csonka Marianna ügyintéző 2.) Javaslat a I. negyedévi költségvetés végrehajtásáról. A január 1. és március 31. közötti időszak változásait tartalmazzák a táblázatok és a szöveges beszámoló. Úgy látom a pénzmaradvány van módosítva, a márciusi teljesítéssel lett korrigálva,

3 3 ez már valós adat. A feladatalapú támogatás majd a következő félévben fog jelentkezni. Javaslom elfogadásra. 19/2013. (VI.25.) RNÖ határozat: a évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A évi költségvetés I. negyedévi pénzforgalmi adatait az 1. és 2. számú melléklet alapján tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Babai János elnök Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Babai János. Ehhez kapcsolódik a módosító határozati javaslat, ezt is javaslom elfogadásra. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 20/2013. (VI.25.) RNÖ határozat: a évi költségvetés módosításáról évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.26.) RNÖ határozatának (1) pontját az alábbiak szerint módosítja: (1) A évi költségvetési tervet a) ezer Ft bevétellel az 1 melléklet szerint, b) ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. Határidő: Felelős: azonnal Babai János elnök Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető

4 4 3. Aktuális ügyek. Tájékoztatni szeretném a megjelenteket, hogy az előbb is említett tanoda beindult 4 fő pedagógussal. Pályázaton nyertünk erre a célra 30 MFt-ot, ami tulajdonképpen az iskolán kívüli képzést foglalja magába. 21 hónapra terveztük 40 gyermek részvételével, a helyi általános iskola épületében. Az iskolán kívüli képzés: tanítás, felkészítés, programok, oktatás, internet, táborozás, feladatok az életre való felkészítéshez. Kompetencia felmérést is végzünk, hogyan lehet bekerülni és kikerülni. Fontos megemlíteni a szülő-iskola közötti kommunikációt is. Szakmai vezető Bencsik Gabriella pedagógus. A koordinátor én vagyok, valamint könyvelőnk és könyvvizsgálónk is van. Eredetileg többre pályáztunk, de ennyit nyertünk, bár ennek is örülünk. Sajnos az az egy problémánk van, hogy nem tudjuk a gyerekeket meguzsonnáztatni, ugyanis ez egy délutáni elfoglaltság. A roma önkormányzat szerette volna ezt valahogy megoldani, de úgy tudom nincs rá mód. Sajnos tényleg így van, a roma önkormányzat támogatást nem adhat. Igen tudjuk, ezért valami más megoldást keresünk. A másik említésre méltó eredmény a Jobb Élet Szociális Szövetkezet létrehozása, melyet én hoztam létre csak foglalkoztatásra. Adtunk be pályázatot erre vonatkozóan, így valószínűleg 11 főt tudunk majd foglalkoztatni. A megújuló energia program keretében PET palackok újrahasznosításával fogunk foglalkozni. Bazsó Szilvia: Még mindig nagy probléma a veszélyes kutyák tartása. Sok pitbull kutya van, én is látom. Sétáltatják és ijesztgetik a másik kuytát, a gyerekek is félnek tőlük. Támadni tanítják őket, pedig nem is lehetne. A rendőrség felé már jeleztük, remélhetőleg tesznek majd valamit. Jeleztük az autó-motor versenyeket is, azzal annyit értünk el, hogy most máshol rendezik, mert az eredeti helyet bekameráztuk. Lenne még egy napirendi pont, még pedig a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bőlcsöde óvodavezetői álláspályázat véleményezése. Ismerem Mozgay Dórát a jelenlegi vezetőt már régóta, én őt támogatom. Két pályázat érkezett az álláshelyre, de egyikük sem rendelkezik a jogszabály által előírt szakvizsgával. Sajnos így a pályázat eredménytelen, újat kell majd kiírni. Természetesen addig is meg kell valakit bízni a vezetéssel.

5 5 Bazsó Szilvia: Én is Mozgay Dórát támogatom, hiszen ismerem és elismerem az eddigi munkáját. Ha van rá lehetőség, akkor őt kell megbízni. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 21/2013.(VI.25.) RNÖ határozat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok véleményezéséről Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokról szóló szóbeli előterjesztést és az alábbi vélemény alkotta: 1.) A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetői álláshelyére a két pályázó közül egyik sem rendelkezik szakvizsgával, ezért a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani. 2.) Amennyiben arra a jogszabály lehetőséget ad, akkor az újabb vezetői pályázat elbírálásáig eddigi munkáját elismerve a jelenlegi intézményvezető, Mozgay Dóra vezetői megbízását támogatjuk. 3.) A véleményt Berhida Város Önkormányzat Polgármesterének meg kell küldeni. Határidő: június 27. Felelős: Babai János elnök További észrevétel, hozzászólás nem volt, így az elnök az ülést bezárta. k.m.f Babai János elnök Babai Lajos jegyzőkönyv hitelesítő

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2012. április 17 -én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Herczeg

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 6/2014. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

- 0 - T á rgysorozat. 8.) Egyebek. Kelt.: Balkány, 2014. május 29. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

- 0 - T á rgysorozat. 8.) Egyebek. Kelt.: Balkány, 2014. május 29. Tisztelettel: Pálosi László polgármester - 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-65) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. MÁRCIUS 31-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: 30/2008. (III. 31.) számú határozata a civil szervezeteknek

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án 11.30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 2009. június 15-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 2009. június 15-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 2009. június 15-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Gebula Béla Ákos elnök,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1638/2/2015 Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.30 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok: 8/2015.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve 4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2012. február 14-én 17.00 órakor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott rendes képviselőtestületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 6 fő települési képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről A Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6222/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. január 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 8.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben