CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja"

Átírás

1 2005. DECEMBER VII. ÉVF 7. SZÁM (30.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ Azt hiszem, ha visszaemlékezünk gyermekkorunk karácsonyára, mindnyájunkban a következő kép elevenedik fel. Állunk a bezárt ajtó előtt, bent megszólal a csengő, feltárul az ajtó, s ott ragyog teljes fényességében a karácsonyfa, gyertyái égnek, a fa alatt pedig az ajándékok. Mi, gyerekek, kitágult szemmel néztük a csodát. Ma, felnőtt fejjel már értjük ennek a karácsonynak a jelképes beszédét. Olyan ez, mintha egy pillanatra megnyílnék a mennyország, s hit, békesség és szeretet árad a világra. A karácsony arról beszél, hogy az ember minden ember vágyódik egy jobb világ után, ahol megbízhatók az emberek, ahol becsülete van a kimondott szónak, ahol nincsenek terroristák és nincs háború. Szebbé tudjuk tenni a világot, de jobbá alig. Isten szándékosan és gondosan rendezi be Betlehemet. Azt akarja mondani vele: Ti szép palotát építetek, én barlangot választok, süppedő szőnyegen jártok, itt durva szalma zizeg, ruganyos ágyban pihentek, én jászolban nyugszom, nálatok csillárok csillognak, itt istállólámpa fénye imbolyog, és mégis itt a boldogság, mert béke lakik a lelkekben, és szeretet a szívekben. Karácsony jelentése, hogy nem a pénz tesz boldoggá, hanem Isten kegyelme és a szeretet. Sajnos a mai világban a karácsony a minél több pénz költésében, a minél drágább ajándék vásárlásában merül ki, mert pénzért minden megvásárolható. Pedig higgyék el, nincs nagyobb ajándék a szeretetnél, és boldogságnál, és ezeket nem lehet pénzért megvásárolni. Tehetünk mi bármilyen drága ajándékot a karácsonyfa alá, ha nincs ott a szeretet. A szeretet, amely értelmet ad az életünknek: abból a felismerésből táplálkozik, hogy valakinek szüksége van ránk. Amikor az ember szeret, fütyül minden másra, csak boldog akar lenni, melyet nem lehet törvényekkel, többségi szavazatokkal megszerezni, ez úgy jön létre, hogy rájövünk, szükségünk van egymásra. Ne gondoljunk valami rózsaszínű álomra, hiszen az élet konfliktusait nem tudjuk megspórolni. Gondoljunk azokra az apró örömökre, amikor segítettünk valakinek egy apró ügyet elintézni, gondoljunk a gyerekek örömére a karácsonyfa alatt. Hadd meséljek el egy számomra megható történetet, melyet úgy olvastam. Egy magányos férfit közeli barátai meghívták szent este, hogy ne töltse egyedül a karácsonyt. Mikor megérkezett a kisvárosba már sötétedett és az egyik bolt kirakata előtt meglátott egy 10 év körüli fiúcskát, aki egy kis Betlehemet nézett vágyódó tekintettel. A férfi megkérdezte a kisfiút: - Ezt szeretnéd megvenni? - a fiú bólintott. - Nem is lehet drága. - mondta a férfi. A fiú kihúzta a kezét a zsebéből melyben egy 10 krajcáros csillogott. - Ezt az előbb találtam, de ezért nem adnak semmit. - Mutasd csak, ez nem egy közönséges pénz öcsi, gyere csak - és behúzta a boltba. A boltos azt mondta, éppen zárni készül. - Akkor a legjobbkor jöttünk - mondta a férfi. - A kisbarátom egy rendkívüli pénzt talált, az angyalok vesztették el, azt vehet rajta, amit akar. - kacsintott a boltosra a férfi, a boltos értette a jelzést. Aztán a kezébe vette a pénzt és sugárzó arccal azt mondta: - Te aztán nagyon jó kisfiú lehetsz, válaszd ki azt, amit akarsz. - Ezt szeretném - mutatott a gyerek a Betlehemre. A kereskedő szépen becsomagolta, még szaloncukrot is tett hozzá. A fiúcska boldogan hagyta el a boltot. A férfi elővette a pénztárcáját, s fizetni akart. - Szó sincs róla Uram - szólt a kereskedő - ma este nekem is karácsony van. Az a Jézus, akit ma ünneplünk figyelmeztetett bennünket: amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek. A két férfi egymás szemébe nézett és kezet szorított. Mindketten hívő emberek voltak, tudták, hogy ebben a pillanatban született meg a szívükben a kis Jézus. Ezen kis történettel kívánom - a Képviselő-testület és a magam nevében - mindnyájuknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom, hogy ez az idő - akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt - segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. Kovács Antal polgármester

2 Csátaljai Hírek 2.oldal CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2005.(XII.2.) rendelete a csátaljai köztemetőről és a temetkezési tevékenységről Csátalja Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik. 1. A rendelet hatálya (1) A Képviselő-testületi rendelet (továbbiakban: rendelet) területi hatálya kiterjed Csátalja község közigazgatási területén fekvő köztemetőre. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a csátaljai köztemetőben (továbbiakban: temető) a) a hozzátartozóját Csátalján eltemettetni kívánó személyekre b) az elhunytak hozzátartozóira c) a temetkezési szolgáltatókra d) a fenntartó önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) e) a temetőben építési munkát végzőkre f) az e rendeletben meghatározott cselekmények elkövetőire 2. A csátaljai köztemető helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei (1) Csátalja községben temetkezés csak az Erzsébet utcáról bejárattal rendelkező, a 707/1 és 707/2 hrszok által behatárolt temetőben lehet. (2) A temető tulajdonosa Csátalja Község Önkormányzata. (3) Csátalja Községi Önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és elvárásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről. (4) Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamint faji csoporthoz tartozására, nemzeti, etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésére tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemettetését. (5) A temető infrastrukturális létesítményei: a) a közterületről az Erzsébet utcáról nyíló főbejárattól a ravatalozóig szilád burkolatú úthálózat szolgál. b) a temető drótkerítéssel ellátott c) a temetőben rendelkezésre áll a ravatalozó épülete a hozzá tartozó egyéb helyiségekkel: boncterem, hűtőkamra, raktár, ravatalozó helyiség, illemhely. d) a temetőben a vízvétel 2 helyen biztosított e) a temető mellett a gépkocsik parkolására szolgáló hely biztosított 3. A temető használatának és igénybevételének szabályai (1) A temető nyitvatartási rendje: minden nap 7-19 óráig. (2) A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni egyéb tárgyak huzamosabb időre szóló elhelyezéséhez az Önkormányzat engedélye szükséges. (3) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli. (4) A temetőben végzendő minden munkát kivéve a hozzátartozók sírgondozását, díszítő, takarító munkáját az önkormányzatnak a munka megkezdése előtt be kell jelenteni. A bejelentésben meg kell határozni a megbízót, a végzendő munkát és a várható időtartamot, melyet a vállalkozó a temetői munkával a helyszínen tölt. A szakipari feladatra vállalkozók (sírköves, műköves) a temetőben sírkőállítást, tisztítást, bontást, stb. csak megbízójuk írásos megrendelésével végezhetnek, s munkavégzés céljából a temetőben a nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak. A vállalkozó a felhasznált energiával, vízzel, stb. a mindenkori közmű használati díjak figyelembevételével az önkormányzatnak tartozik elszámolni. Amennyiben a vállalkozó munkája során kárt okoz, azt az Önkormányzatnak bejelenteni, és a károsultnak megtéríteni köteles. (5) A temetőben a sírokra csak lágyszárúakat (egynyári vagy évelő virágokat) és alacsony (egy méterig) cserjéket, kistermetű örökzöldeket szabad ültetni. A sírok között, utak mentén és más szabad területeken csak az önkormányzat telepíthet növényzetet. A temető üzemeltetését akadályozó növényzet eltávolítására a telepítőt (a sírhely tulajdonosát) felszólíthatja az önkormányzat. (6) Tilos a temetőben a) a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, bokrokat, egyéb növényeket, táblákat, épületeket

3 Csátaljai Hírek 3.oldal és bármely más tárgyat beszennyezni, vagy megrongálni a sírok, vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat jogosulatlanul elvinni vagy eltávolítani b) minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzéseit sérti c) hulladékot, virágmaradványt, koszorút égetni d) a mozgáskorlátozottakat, az elhunytat szállító, valamint az építési munkával, sírok gondozásával kapcsolatos járművek kivételével gépkocsival közlekedni (7) Tilos a temetőbe állatot bevinni, kivéve a vakvezető kutyát, mely a gazdájával együtt külön engedély nélkül beléphet. (8) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni. (9) A sírhelyeket a sírhelyet megváltó személy köteles gondozni. Ha az elhanyagolt sírhelyet a tulajdonos, gondozó felszólításra sem teszi rendbe, azt az önkormányzat a tulajdonos költségére jogosult elvégeztetni. (10) Síremléket a síron csak a sírhely kitűzésekor meghatározott szélső méreteit meg nem haladó területen és mértékben szabad elhelyezni. (11) A temetőlátogatók tájékoztatására a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója jogosult. (12) A temető nyitvatartásáról, a temető rendjéről a lakosságot a ravatalozó falán kifüggesztett hirdetményen keresztül kell tájékoztatni. (13) A temető térképét ugyancsak a ravatalozó falán ki kell függeszteni. 4. A sírhelyek (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a Polgármesteri Hivatal pénzügyi-gazdálkodási előadója jelöli ki. (2) A temetési helyek nyilvántartására szolgáló nyilvántartó könyvet szintén a Polgármesteri Hivatal ügykezelője vezeti. (3) Nem alakítható ki sírhely a temető bejáratát övező gesztenyefás részen. (4) A temetési helyek méretei: a.) egyes sírhely hosszúsága: 210 cm szélessége: 90 cm b.) kettős sírhely hosszúsága: 210 cm szélessége: 190 cm A sírbolt területe egységesen 215 cm x 235 cm. Az építmény mérete: 200 cm x 200 cm széles és 200 cm mély. (5) Az egyes és kettős sírhelyek közötti távolság 60 cm, a sírsorok közötti távolság 1 m. Az egyedi építésű kripták közötti távolság 1 m. (6) A sír- és sírbolthelyek értékesítését az önkormányzat végzi, a 6. -ban meghatározott árakon. (7) Azon sírhelyek felszámolása melyek megváltási ideje lejárt, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint történik, de meghirdetését a helyben szokásos módon is el kell végezni. (8) Az újra meg nem váltott sírhelyekről megmaradt sírjeleket a temetőben a kijelölt helyen kell elhelyezni. (9) Kripta magánforgalmú elidegenítése esetén az önkormányzat a tulajdonos változást csak az adásvételi szerződés vagy megállapodás egy példányának átadása után veszi tudomásul, s jegyzi át a sírbolt könyvben. 5. Temetkezések (1) Csátalján a temetkezéseket a temetőtörvény és végrehajtási rendelkezései szerint jogosult temetkezési vállalkozás láthatja el. A lakosság a temetkezések lebonyolítására szabadon választhat temetkezési vállalkozót. (2) Az elhalálozásnál a temető ravatalozójának, halott hűtőjének használatára a temettető az igényt és a temetkezés sírhelyének kijelölését a Polgármesteri Hivatalnál kezdeményezheti. (3) A temetőben a szolgáltatáshoz kapcsolódón használt ravatalozó helyiség, berendezések, kellékek használati díját a 6. -ban meghatározott temetésenkénti díjat a vállalkozó tartozik megfizetni az önkormányzatnak. (4) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével is megszűnhet. Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj nem kerül visszatérítésre. 6. Szolgáltatási díjak (1) A sírhelyek megváltási, illetve újraváltási díjai: a) egyes sírhely esetén: Ft b) kettes sírhely esetén: Ft c) sírbolthely (kripta) : Ft d) gyermeksírhely megváltása ingyenes. (2) A ravatalozó igénybevételéért a temetkezési szolgáltató által fizetendő díj temetésenként: Ft.

4 Csátaljai Hírek 4.oldal (3) A temető halott hűtőjének díja: minden megkezdett 24 óra után Ft. (4) A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. (5) A szolgáltatási díjakat készpénzfizetési számla ellenében a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell a temetést megelőzően megfizetni. (6) A temetőben az Önkormányzat temető fenntartási hozzájárulási díjat nem állapít meg. 7. A Polgármesteri Hivatal temetői nyilvántartások vezetésével megbízott dolgozója vagy a temetési szolgáltatást végző intézkedése ellen az érdekelt a tudomásra jutástól számított 8 napon belül bejelentéssel élhet Csátalja Község Jegyzőjéhez. 8. Szabálysértési szabályok Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 3. (4), (5), (6), (7) és (9) bekezdéseire vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi. 9. Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv., valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet az irányadó. (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2000.(X.31.) és az azt módosító 3/2004.(II.18.) rendelete. Kovács Antal polgármester FELHÍVÁSOK Gallóné Petike Éva jegyző Felhívom a község lakosságának figyelmét arra, hogy Csátalja Község Önkormányzatának képviselő-testülete december 19-én óráig KÖZMEGHALLGATÁST tart a Polgármesteri Hivatalban. A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. Gallóné Petike Éva jegyző Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata értelmében a szilárd hulladéklerakót (szeméttelepet) az önkormányzatnak azonnali hatállyal be kell zárnia azzal a kitétellel, hogy oda csak és kizárólag építési-inert hulladék és zöldhulladék helyezhető el. Ezen anyagok közül az építési hulladék, mint takaróanyag alkalmazható, a zöldhulladék viszont a szeméttelep rekultivációjának befejezésekor, mint humusztakaró helyezhető el. A lakosságnál felhalmozódó egyéb hulladékok elszállításáról továbbra is az évenkénti kétszeri lomtalanítás keretében gondoskodunk. Kérem a lakosság szíves megértését és a rendelkezés szigorú betartását. Kovács Antal polgármester Felhívom a lakosság szíves figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a tulajdonukban lévő sírhelyek lejárati idejét, és időben gondoskodjanak az újraváltásról. Amennyiben nem kívánják újból megváltani a sírhelyet, úgy arról írásban, a Polgármesteri Hivatalban lehet lemondani. TÁJÉKOZTATÓ Gallóné Petike Éva jegyző Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családokat, hogy az Országgyűlés november 7-i ülésén elfogadta a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló évi CXXVI. törvényt, amely a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. tv-t, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-t módosította. A legjelentősebb módosítás, hogy január 1- jétől új jogosult számára rendszeres gyermekvédelmi támogatást nem lehet megállapítani. Ha azonban a szülő részére az önkormányzat már folyósítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, úgy azok részére az új törvény átmeneti rendelkezéseket is

5 Csátaljai Hírek 5.oldal tartalmaz. Ezen átmeneti rendelkezés értelmében a családoknak választási lehetősége van arra vonatkozóan, hogy január 1-től az új összegű családi pótlékot, vagy március 31-ig még a régi összegű családi pótlékot és vele egyidejűleg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását kérik. A családi pótlékra és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra egyidejűleg jogosult személy január 10-éig kérheti a Magyar Államkincstár lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Megyei Területi Igazgatóságánál, hogy részére március 31-éig a régi összegű családi pótlékot folyósítsák tovább. Ahhoz, hogy az érintettek döntésükhöz megfelelő információval rendelkezzenek összeállításra került egy tájékoztató anyag, amely részletesen taglalja az új és módosított rendelkezéseket. Ezen tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban munkaidő alatt átvehető. Gallóné Petike Éva jegyző A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI: november 10. és 12. között Baján rendezték meg az Európai integráció és a kisebbségek c. nemzetközi konferenciát, amelyen feleségével együtt Dr. Habsburg Ottó is részt vett. A szünetben alkalmunk volt rövid beszélgetést folytatni velük. A végén egy a községünkről készült színes prospektust nyújtottunk át, melyet örömmel fogadtak és - a fénykép tanúsága szerint is- érdeklődéssel nézegettek. EGÉSZSÉGÜGY Kedves Betegeim! Manapság a médiák tele vannak ijesztő hírekkel a madárinfluenza terjedéséről. Higgyünk nekik? Szeretnék egy összefoglalót nyújtani az ismeretekről. A járványos influenza története évezredekre nyúlik vissza. Európai járvány volt ban. Egész világra terjedő pandemia volt (orosz influenza) (spanyolnátha) (ázsiai influenza) (hongkongi influenza). A spanyolnátha az írott történelem legpusztítóbb járványa volt. 3o millió halott. Főleg a fiatal egészséges korosztályt érintette, vérzéses tüdőgyulladás, órákon belül halál. Az exhumált holttestekből származó vírusokat megvizsgálták, kiderült madárinfluenza vírus egységeket tartalmaztak. Ázsiai influenza világ lakosságának %-át betegítette meg. Hongkongi I.: 5 évesnél fiatalabbakat és éveseket érintett. Influenzavírusok A, B, C típusa van. B, C kizárólag emberi kórokozó. A vírus állatban is járványt okoz (madár, ló, sertés, bálna). A vírus burkán antigének: N (neuraminidáz) H (hemagglutinin). A típusú vírus variációi emberben H 1 H2 H3 N1 N2. A típusú vírus variációi állatban H1-16 N1-9. H és N antigének ellen ellenanyag termelődik. Ha ugyanolyan vírus kerül ismét a szervezetbe, akkor az ellenanyagok kötődnek a sejtekhez, a betegség nem alakul ki. Ha a vírus soha sem változtatná antigénjeit, járvány nem alakulna ki. De a vírusok állandóan változnak, s így az átvészelt I. nem véd a következő évben. Ha a változás mértéke kicsi: a járvány is kicsi, ha a változás nagy, egész világra terjedő járvány (pandemia) alakul ki. Feltételezhető a pandemiák oka: emberi és állati vírusürítőkből származó vírustörzsek egymás közti kombinációja. Pl.: egy sertés fertőződik emberi és madár I. vírussal. Hibrid vírustörzs alakul ki, azok már emberi fertőzést okozhatnak, s közben már madárinfluenza antigént tartalmaznak. Klinikum: Hirtelen kezdet, borzongás, hidegrázás, láz, fejfájás, izomfájdalom, gyengeség, izületi fájdalom, szemgyulladás, szárazköhögés, nátha, égő légcsőfájdalom. Gyermek: láz, aluszékony, lázgörcsök, nyaki nyirokcsomó duzzanat, hányinger, hányás, hasi fájdalom. Szövődmény: 1. Vírusos tüdőgyulladás: Főleg szív- tüdőbeteg, terhes, immunhiányos beteg. Láz, nehézlégzés, köhögés, vérköpés. Gyakran súlyos lefolyás, intenzív ellátás, gépi lélegeztetés, antibiotikum hatástalan.

6 Csátaljai Hírek 6.oldal 2. Másodlagos bakteriális tüdőgyulladás: felülfertőződés révén, idős betegeket érint. Átmeneti javulás után ismét láz, köhögés, mellkasi szúrás. Antibiotikumra reagál. Ez ellen véd a Pneumovax védőoltás. 3. Májelégtelenség, agyvelőgyulladás együtt: 16 év alatti gyerekek, akik Salicilátot szedtek. 4. Középfül- és arcüreggyulladás: csecsemők és gyermekek érintettek. 5. Szívizom- és szívburokgyulladás 6. Agyhártya- agyvelőgyulladás 7. Guillan-Barré szindróma (perifériás idegbénulás) Madárinfluenza tünetei madarakban Vad- és vízimadarak természetes gazdái lehetnek a vírusnak, és ritkán betegednek meg. Ezek a madarak sok ezer km-t képesek repülni, székletükkel ürítik a vírust. Ezekben a vízimadarakban (vadkacsa, vadliba, sirály) a megbetegedés, elhullás kisszámú. Érzékeny madarak, pl. pulyka, tyúkfélék bágyadtak, elesettek, gubbasztanak, hasmenés, orrfolyás, taréjduzzanat, szem alatti gyulladások, bevérzések jelennek meg. Az ürített vírus 1-2 hétig életképes a természetes vizekben. Állatok fertőződése érintkezés, vírus belélegzése, szennyezett takarmány, víz fogyasztása révén történik. Madárinfluenza tünetei emberben (H5N1) Magas láz, influenza tünetek, hasmenés, hányás, hasi fájdalom, orr- ínyvérzés, légzési panaszok, nehézlégzés, véres köpet, sokszerv-elégtelenség (vese, máj, szív). Thaiföldön 15 év alattiak halálozása 89%. Influenza kezelése Szövődménymentes magától gyógyul. Tüneti terápia kell: folyadékpótlás, lázcsillapítás, köhögéscsillapítás. Antiviralis kezelés 48 órán belül sikeres. /Ma hatékony védőoltás nincs, és a súlyosan immunkárosodott beteg elkülönítése nem megoldott./ Influenza megelőzése Védőoltás %-os védettség. 65 év felett védettség %. Idősekben halálozást %-kal csökkentik. WHO hivatalos véleménye szerint jelenleg a világ a pandemiák riasztás szakában van, vagyis állati influenza vírus emberi fertőzést már okozott, de a vírus emberről emberre nem terjed. Félni tehát jelenleg nem kell, de a megelőzés elvét szem előtt kell tartani. (állati és humán egészségügyi hatóságok irányelveinek betartása). KÖZLEMÉNYEK Ez évben a megnyert háziorvosi szűrőprogram által meghirdetett dohányzásról leszoktató verseny helyezettjei: 1. helyezett: Szemes Sándorné 2. helyezett: Bancsák Pálné Jutalmak: ajándékutalvány. ISMÉT ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉSRŐL Az OEP által ellenőrzött útiköltség térítés rendje. - Ha a beteg nem bajai, hanem távolabbi kórházban kívánja kezeltetni magát, arra útiköltség térítés akkor sem jár, ha a másik intézet a gyógykezelést indokoltnak tartja. Az útiköltséget a fogadóintézet kiadhatja. - Ha a szakorvosi kontrollvizsgálatra pontos időpontban kérik vissza a beteget (fél éven belül), a szakorvos adja az útiköltség papírt oda és vissza. - Szakorvos adhat személykocsira is. - Szakorvos irányít más szakorvoshoz vagy más intézethez beteget, útiköltség papírt a szakorvos adja ki. (például : DEXA) - Kérem ezen ismeretek szíves alkalmazását. Dr. Komáromi Mónika háziorvos LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS PNEUMOCOCCUS FERTŐZÉSRŐL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL Az őszi légúti fertőzések következtében a nyálkahártya védekezőképessége gyengül, újabb és újabb kórokozók telepednek meg rajta. Ezek közül az egyik a PNEUMOCOCCUS (ejtsd: pneumokokkusz) baktérium. Ez a baktérium cseppfertőzéssel terjed. Leggyakrabban középfülgyulladást és LEBENYES TÜDŐ- GYULLADÁST okoz. Tüdőgyulladás lázzal, nehézlégzéssel, gyengeséggel és köhögéssel jár. A megfelelő antibiotikum szedése legtöbbször gyógyulást eredményez. Vannak azonban olyan körülmények, amikor az antibiotikumos kezelés nem hatásos. Időseknél, gyengült immunrendszerűeknél, krónikus betegeknél gyakrabban okoz AGYHÁRTYA- GYULLADÁST, és SZEPSZIST (vérmérgezést). Az agyhártyagyulladás tarkómerevséggel, magas lázzal, hányással, eszméletvesztéssel jár. A halálozás magas, a túlélőknél károsodás maradhat vissza. A vérmérgezés tünetei súlyosak, a lázat és a hidegrázást, izületi fájdalom kíséri. Megelőzés egyik lehetősége a védőoltás. A felnőttek számára olyan védőoltás áll rendelkezésre, mely a baktérium 23 típusa ellen véd. Leggyakrabban ezek okozzák a TÜDŐGYULLADÁST, az AGYHÁRTYA- GYULLADÁST és a SZEPSZIST. Az oltás nem csökkenti a gennyes középfülgyulladás és a felsőlégúti fertőzések előfordulását. Általában egyetlen oltás elégséges azoknak, akiknek immunrendszere ép, de tartós betegségük van.

7 Csátaljai Hírek 7.oldal KINEK JAVASOLT AZ OLTÁS? (ÚJ OLTÁSI REND SZERINT) 65 év felettieknek egy alkalommal (az influenza elleni oltással egy időben adható) krónikus tüdő-, szív-, vese-, cukor- és májbetegeknek(beleértve az alkoholistákat), koponyasérülteknek, belsőfül műtéten átesetteknek- kortól függetlenül- egy oltás, melyet 65 éves kor után ismételni kell. Daganatos betegeknek, vagy már abból kigyógyulóknak, szervátültetetteknek, veleszületett immunhiányosoknak, léphiányosoknak (ismétlő oltásra szükség lehet). 2 évesnél fiatalabb gyerekek számára más típusú oltóanyag áll rendelkezésre. Oltási reakció: Az oltás helyén bőrpír, fájdalom jelentkezhet, melyet ritkán láz és rossz közérzet kísér. A pneumococcus elleni oltóanyagokat orvosi receptre lehet kiváltani a gyógyszertárakban, a társadalombiztosítás 50 %-os támogatást ad a készítményekre. Krónikus betegségben, immunkárosodásban szenvedőknél és időseknél súlyos fertőzést agyhártyagyulladást, tüdőgyulladást és szepszist előz meg. LILIOM program a női egészség jegyében. A méhnyak szűrésre minden 25 és 65 év közötti hölgy legalább háromévente egyszer kap meghívót. Pusztán egy néhány perces vizsgálat segít az egészség megőrzésében vagy az esetleges probléma időbeni felismerésében. Az idei évben rendhagyó kezdeményezést indítottak el. A szűrőprogramot nyereményjáték egészíti ki, melynek díja egy Renault Modus személygépkocsi. Kisorsolása februárjában nyilvános Tv showban történik meg. A szűrőprogramra meghívott nők megkapják a nyereményjátékban való részvételre a jelentkezési lapot, amit az orvossal alá kell íratni, amikor a vizsgálaton részt vesznek. A méhnyak rák szűrése évente ajánlott! Azok a nőtársaim, akik a szűrőprogramban nem behívás alapján mennek el nálam kérhetnek jelentkezési lapot a nyereményjátékra, melyet február 3- ig lehet beküldeni. Biztatok minden nőt, aki egy éven belül nem vett részt rákszűrésen az éljen a lehetőséggel. Nyerje meg az egészségét! Szalontayné Nagy Márta védőnő ÉLETMÓD KLUB HÍREI Az Életmód Klub dolga kettős: 1. A közösségi munkánk közösségi mozgalommá terebélyesedjen klubunkban fiatalokkal és idősebbekkel. 2. Az egészség és az életminőségnek a fejlesztése a közönség körében. Egészségügyi felvilágosítással, egészségmegőrzéssel, betegségmegelőzés, betegség kezelése környezetvédelemmel, sporttevékenységgel. Orvosi előadásokkal, természetgyógyászati bemutatókkal, történik ételbemutatókkal a lakosság tájékoztatása, hogyan is kell egészségesen élni. November 29-én tartottunk előadást a házi betegápolásról, hogyan kell egy beteg családtagunkat ápolni, amikor beteg. Előadó volt: Erdősné Károly Éva orvosaszisztens. December 5-én este 17,30 órakor a Bajai Kórház urológiai osztályról Dr. Csőke István főorvos előadásában tájékoztatást adott az urológiai betegségekről, megelőzéséről, hangsúlyozta a prosztata megbetegedések veszélyét, a korai felismerés gyógyítását. Erre az előadásra meghívtuk a lakosságot a Művelődési Ház nagytermébe, ahol 42 fő vett részt. Ebből is látható, hogy felesleges a sok erőfeszítés, készséges segítségnyújtás a felvilágosítás terén, az orvosok részéről, mert a lakosság nagy része nem törődik egészségével. Január hónapban a nők részére szervezünk tájékoztató előadást, illusztrációval együtt az emlőrákról, annak megelőzéséről és gyógyításáról. Kérjük a község női lakosságát, küldjük a meghívókat és jöjjenek el minél többen a kijelölt napon. Előadó: Bajai Kórház Mammográfiájától Dr. Vermes Eszter főorvos. Az Életmód Klub minden hétfői és csütörtöki napon este 18 órakor tart asszonytornát. Akinek van kedve, jöjjön el, szívesen látjuk. Az Életmód Klubnak van a Művelődési Házban egy szabadtéri kemencéje, amiben a rendezvények alkalmával sütünk kalácsot. Szükségünk lenne rőzsére

8 Csátaljai Hírek 8.oldal vagy venyigére. Kéréssel fordulunk a község lakosságához, akinek van felesleges rőzséje, vagy tavasszal metszéskor venyigéje, kösse kévébe és hozza el a Művelődési Ház udvarába. Ha nem tudja elhozni, jelezze a as telefonon és elszállítjuk. Előre is köszönjük segítségüket. mondott ünnepi beszédet, majd Zsigó Róbert képviselő köszöntötte időseinket. Kovács Antal polgármester köszöntött mindenkit és oklevelet és virágot adott át a községünk legidősebb lakójának Erdős Ferencné Anna néninek. Kubatov Antalné klubvezető A VÖRÖSKERESZT SZERVEZET HÍREI November 16-án véradást szerveztünk, melyen 49 véradó jelent meg, ebből 43 fő adhatott vért. Mondhatni ez évben ez volt a legsikeresebb véradás. Ugyanezen a napon este véradó ünnepséget tartottunk, melyen 52 személy jelent meg. Köszöntöttük a többszörös véradókat, többek között Krakkó Jenő 120-, Szemes Sándor, Erdős György 50-, Tamás József, Pintér Ferenc, Hetyei József 40-, Udvari Ádám, Sebők József, Czakó János, Kajtár Orbánné 30-, id. András Ferenc 25-, Tokodi András, Szabó István, Kiss János, Bagarus Ferenc 20-, Kiss Attiláné, Szem Béla, Pintérné Pankovics Szilvia, Molnárné Kubatov Andrea, Csizovszki János, ifj. András Ferenc, Czakó Andrásné és Farkasné Both Veronika 10-szeres véradásért kapott kitüntetést. Utána vacsorával kedveskedtünk a megjelent vendégeknek, Dr. Scheibl Éva főorvosnő, Dr. Komáromi Mónika, Maros Bea és a Bajai Véradó Állomás dolgozóinak és a véradóknak. A helyi Általános Iskola két tanulója Ricza Nikoletta és Kernya Ákos egy-egy nagyon szép verset adott elő. Majd a paksi Nefelejcs népzenei együttes játszott és énekelt, amit nagy tapssal díjazott a közönség. Nagy örömünkre eljöttek hozzánk a Bácsgyulafalvai amatőr színjátszók és egy nagyon humoros darabot adtak elő. Őket is nagy taps fogadta. Az ünnepség támogatói voltak, akiknek ezúttal is megköszönjük a segítséget, hisz nélkülük nem tudtuk volna megrendezni. Pannon Kft., Bodnár Attila és neje, Racionál Kft., Gránit Kft. Új Tavasz Mezőgazdasági Szövetkezet, Varga Ferenc, Illés Zoltán, Gilián Rt., ÁFÉSZ, Balázs Antal és a Községi Önkormányzat. Külön köszönet az aktíváknak az előkészületi és lebonyolítási önzetlen munkáért, valamint a Napközi Otthon dolgozóinak a finom ebéd elkészítéséért. Úgy gondoljuk, hogy aki részt vett az ünnepélyen, jól érezte magát és jövőre is eljön. Földes Istvánné vöröskereszt titkár OKTATÁS SZEPTEMBERTŐL KARÁCSONYIG AZ ÓVODÁBAN Vacsora után elbeszélgettünk egymással. Támogatóink: Községi Önkormányzat, Kereszt László, Hajós István, Uj Tavasz MgTSZ. IDŐSEK NAPJA November 19-én megrendeztük az Idősek Napját. Műsorral és ebéddel kedveskedtünk a község idős lakóinak. Széll Péter a Kistérségi Társulás elnöke Az idei tanévet is három csoporttal (52 gyermekkel) kezdtük. Őszi programjaink közül a legfontosabb esemény, a szüreti bál volt, amelyet már fedett terasz alatt tarthattunk meg. (az Önkormányzat biztosította számunkra). Hagyomány már óvodánkban, hogy Szent-Márton napján a templomnál lampionos körmenetet rendeztünk. Polyák László hitoktató szívesen fogadott bennünket, idén nagy örömünkre sokan el is jöttek.

9 Csátaljai Hírek 9.oldal Decemberben a Mikulás is járt az Óvodánkban, akit a gyerekek, mint minden évben, most is izgatottan vártak. Következő ünnepségünkre, a karácsonyra is nagyon készülünk, hisz nagycsoportosaink Betlehemes játékkal lépnek fel a Falukarácsony -án a Művelődési Házban. Ezt a jelenetet előadják a templomban is. A tél folyamán rajzpályázatokon is részt vettünk. A nagycsoportosaink közül négyen a Vöröskeresztes rajzpályázaton ajándékot is nyertek. Óvodások aranyköpései: 1. gyerek: - Óvónéni! Van egy új biciklim, és van rajta kullancs ha szomjasak vagyunk, lehet belőle inni! 2. gyerek: (farsang idején) - Anyukám hozott tombolát, hogy tudjon tombolni. Óvónéni: - Gyerekek, mi tetszett nektek legjobban a farsangi bálban? 3. gyerek: - a fánk Óvónéni: - hát még? Gyerek: - a másik fánk. Óvodás szóátalakítások: Bemence = kemence Damonos néni = dadus néni Repec = perec Rúdó rudi = túrórudi Köpögtet = kopogtat Kispocsort = kiscsoport KULTÚRA VANYÚR KATALIN KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA December 2-án pénteken rendeztük meg Vanyúr Katalin képzőművészeti kiállításának megnyitó ünnepségét. A rendezvényre szép számú érdeklődő közönség gyűlt össze. Elsőként három versét adták elő barátai, majd ezt követően Bothné Budai Erzsébet tanárnő mondott ismertetőt a kiállításhoz. Elmondta, hogy Katica tehetsége már általános iskolás korában is megmutatkozott. A III. Béla Gimnáziumban rajztagozatos osztályt választ. Tehetségére itt is felfigyelnek. E fiatal művész-tehetség munkáiban a leglényegesebb: minden alkotásában tökéletes az összhang ember és környezet között. Akkor is így érezzük, ha ember épp nincs a képen. Olajpasztell festésű tájképeinek színharmóniája saját világának, lelkének belső rendezettségéről árulkodik. Ezért érzem úgy, hogy szívesen végig sétálnék az úton az ősz ezer színében pompázó erdőben. S talán nemcsak engem, másokat is pihenésre hívogat a kékesfekete éjszakában a fák ölelésében álló meleg fényű kunyhó. De elcsendesedésre ösztökél a naplemente csodálatosan eltalált alkonyi pírja. Reméljük ezt az első kiállítást még sok követi majd. Bízunk abban, hogy Katika képeivel elviszi községünk jó hírnevét az ország, a világ más tájaira. mondotta beszédében Bothné Budai Erzsébet. Végezetül a Községi Önkormányzat nevében Heipl János alpolgármester köszönte meg Vanyúr Katalinnak a bemutatkozást. HÁZHOZ MENT A TÉLAPÓ Közkívánatra idén is házhoz vitte a télapó és a krampusz az ajándékokat, sok kisgyermek nagy örömére. Mindkettőjüknek ezúton is megköszönjük a fáradozást és azt, hogy szabadidejüket feláldozták e nemes küldetés teljesítésével. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Müller Magdolna felajánlotta saját udvarán növesztett fenyőfáját a község karácsonyfájának. A feldíszített fa gyönyörű ünnepi ékessége településünknek. A Községi Önkormányzat és a lakosság köszönetét fejezi ki a felajánlásért. (Fotó: lásd a címoldalon.) Kovács Antal polgármester

10 Csátaljai Hírek 10.oldal SZILVESZTER!!! Szilveszteri mulatságot szervezünk a Művelődési Házban! Zene: Attiláék. Részvételi díj: 3000 Ft/fő Jelentkezni lehet Lovász Antalnál és Csányi Csabánál december 20-ig. SPORT BENE ÁRMIN A FEKVENYOMÓ FELNŐTT VILÁGBAJNOKSÁG 5. HELYEZETTJE! A japán sportolók és sportvezetők csak Bene Árminra négy kamerát beállítottak, hogy megörökítsék a fiatal feltörekvő sportolónak hibátlan technikáját és 117,5 kg kinyomását. A következő világbajnokságot hazánkban Miskolcon, az Európa bajnokságot pedig Franciaországban Bordeux városában tartják. Ármin célja: edző és testnevelői diploma megszerzése, valamint 5 éven belül Európa és Világbajnoki cím!!! Ezúton is szeretné megköszönni Bodnár Attila és felesége Bodnárné Erdődi Éva, Dr. Vámos Ferenc és Szalai László valamint Kovács Antal polgármester támogatását. Helyezéseihez szívből gratulál a Községi Önkormányzat, valamint a falu lakossága. Köszönjük, hogy ezekkel a szép eredményeivel elvitte Csátalja hírnevét határainkon túlra is. További sikeres felkészülést kívánunk. Nyolcszoros megyei bajnok, háromszoros diákolimpiai bajnok, kétszeres ifjúsági magyar bajnok, junior és felnőtt országos bajnok. A Felnőtt Európa Bajnokság bronzérmese, a Felnőtt Világbajnokság 5. helyezettje. Diákolimpiai országos csúcstartó 105 kg-mal, ifjúsági-, junior-, felnőtt országos csúcstartó 117,5 kg-mal. Ez Bene Ármin mérlege két év kemény edzés után! Nagyon sok munka és kitartás után megszülettek ezek az eredmények, de még nagyon sok áll előtte. Az Európa-bajnokságon megszerzett bronzérem hatására felfigyelt rá egész Európa, hisz mindenki látta, hogy egy 17 éves fiú áll a dobogó 3. fokán. A világbajnokságon kéthete Svédországban Stockholmban országos csúcs felállításával 5. lett. Felfigyelt rá a világ! A CSÁTALJAI HÍREK megjelenik 650 példányban. Felelős kiadó: Kovács Antal polgármester Szerkeszti: Szanyiné Szabó Katalin, Aladics István cím:

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet (tervezet) Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról.

16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. 16/2004(XII.22.) számú képviselő-testületi rendelet a temetőről és annak használatáról. Vácduka Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Szentbékkálla község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva) Szentbékkálla

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 17/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (X.30.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A rendelet kihirdetve: 2008. október 30-án. Dr. Kancsal Károly körjegyző Bakonygyirót Önkormányzat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15.

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15./ önkormányzati r e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről (

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 37/2011. (XII. 15.), a 41/2012. (IV.26.), 45/2012. (V.30.) valamint az 53/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban: önkormányzat ) a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Részletesebben

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2004. (IV.5.) számú r e n d e l e t e a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól

Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól Nagykereki Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (II.18.) rendelete a temető használatának szabályairól Nagykereki Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg. Ócsa Város Képviselő-testületének../2014./.../ önkormányzati rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001./V.2./ önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete 1 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rábahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (V.23.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezésről

Rábahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (V.23.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezésről Rábahídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (V.23.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezésről Rábahídvég község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

IV. Temetkezési helyek

IV. Temetkezési helyek Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (tervezet) Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Értelmező rendelkezések

I. fejezet Értelmező rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /2007. (IX. 28.) rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2012.(II.23.) számú rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 2 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a temetők használatának rendjéről 1

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a temetők használatának rendjéről 1 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a temetők használatának rendjéről 1 Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal.

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. ELŐTERJESZTÉS A répcelaki temetői rendelet módosításához 2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. Az urnafal 2010. március

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 29/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 29/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 29/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Mucsony Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE a 4/2012./VI.15./ rendelettel módosított 9/2007./X.1/ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba Község Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki.

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki. Beled Nagyközség Képviselı-testületének 18/2000.(VII.01.) rendelete a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl egységes szerkezetben a 6/2006.(V.01.), a 8/2008.(IV.30.), valamint a 13/2008.(XI.03.) rendelettel

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (VI. 05.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (VI. 05.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (VI. 05.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Baja Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Módosította: a 25/2014.(XII.13.) és az 5/2015.(II.23.) önkormányzati

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete a köztemetőről, a temetkezés rendjéről és a temető használatának szabályairól /Temetői Szabályzat/ (a módosításokkal

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e A temetőről és a temetkezés rendjéről 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 16.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

II. A temetkezés rendjének meghatározása:

II. A temetkezés rendjének meghatározása: Perőcsény Község Önkormányzat Képviselő-testület 7/2000./IX.13./ sz. rendelet tervezete Önkormányzat tulajdonában álló köztemető használatának rendjéről (egységes szerkezetben) A Perőcsény Község Önkormányzat

Részletesebben

Előkészítés Koporsó előkészítés (névírás) 7 040 8 941 Névírás sírjelzőre 2 200 2 794. Koszorúk, sírcsokrok leszedése 2 530 3 213

Előkészítés Koporsó előkészítés (névírás) 7 040 8 941 Névírás sírjelzőre 2 200 2 794. Koszorúk, sírcsokrok leszedése 2 530 3 213 TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS EGYÉB DÍJAI Ügyintézés 4 400 5 588 Utólagos módosítás (sírhely, időpont, ravatalozás helyének módosítása, stb. esetén) 5 197 6 600 Előkészítés Koporsó előkészítés (névírás) 7 040

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére 9510-1 /2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) számú rendelet módosítása. Az

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4./ számú rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben a 11/2007.(VII. 18.), 12/2012. (VI.1.) és a 22/2014.

Részletesebben

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2011. (XII.16.) rendelettel módosított 11/2011. (IX.12.) rendelete

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2011. (XII.16.) rendelettel módosított 11/2011. (IX.12.) rendelete Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 19/2011. (XII.16.) rendelettel módosított 11/2011. (IX.12.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A módosításokkal egységes szerkezetben. Apaj Községi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009.

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. Hogyan terjed az influenza? Mint bármely más influenza járvány,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz.

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz. BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005./X.11./sz. rendelete a 20/2004./XI.30./sz. R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 20/2000. (IX.20.) SZ. RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Község Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013(XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013(XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013(XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Leányvár Község Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (VI. 26.) KT. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben