CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja"

Átírás

1 2005. DECEMBER VII. ÉVF 7. SZÁM (30.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ Azt hiszem, ha visszaemlékezünk gyermekkorunk karácsonyára, mindnyájunkban a következő kép elevenedik fel. Állunk a bezárt ajtó előtt, bent megszólal a csengő, feltárul az ajtó, s ott ragyog teljes fényességében a karácsonyfa, gyertyái égnek, a fa alatt pedig az ajándékok. Mi, gyerekek, kitágult szemmel néztük a csodát. Ma, felnőtt fejjel már értjük ennek a karácsonynak a jelképes beszédét. Olyan ez, mintha egy pillanatra megnyílnék a mennyország, s hit, békesség és szeretet árad a világra. A karácsony arról beszél, hogy az ember minden ember vágyódik egy jobb világ után, ahol megbízhatók az emberek, ahol becsülete van a kimondott szónak, ahol nincsenek terroristák és nincs háború. Szebbé tudjuk tenni a világot, de jobbá alig. Isten szándékosan és gondosan rendezi be Betlehemet. Azt akarja mondani vele: Ti szép palotát építetek, én barlangot választok, süppedő szőnyegen jártok, itt durva szalma zizeg, ruganyos ágyban pihentek, én jászolban nyugszom, nálatok csillárok csillognak, itt istállólámpa fénye imbolyog, és mégis itt a boldogság, mert béke lakik a lelkekben, és szeretet a szívekben. Karácsony jelentése, hogy nem a pénz tesz boldoggá, hanem Isten kegyelme és a szeretet. Sajnos a mai világban a karácsony a minél több pénz költésében, a minél drágább ajándék vásárlásában merül ki, mert pénzért minden megvásárolható. Pedig higgyék el, nincs nagyobb ajándék a szeretetnél, és boldogságnál, és ezeket nem lehet pénzért megvásárolni. Tehetünk mi bármilyen drága ajándékot a karácsonyfa alá, ha nincs ott a szeretet. A szeretet, amely értelmet ad az életünknek: abból a felismerésből táplálkozik, hogy valakinek szüksége van ránk. Amikor az ember szeret, fütyül minden másra, csak boldog akar lenni, melyet nem lehet törvényekkel, többségi szavazatokkal megszerezni, ez úgy jön létre, hogy rájövünk, szükségünk van egymásra. Ne gondoljunk valami rózsaszínű álomra, hiszen az élet konfliktusait nem tudjuk megspórolni. Gondoljunk azokra az apró örömökre, amikor segítettünk valakinek egy apró ügyet elintézni, gondoljunk a gyerekek örömére a karácsonyfa alatt. Hadd meséljek el egy számomra megható történetet, melyet úgy olvastam. Egy magányos férfit közeli barátai meghívták szent este, hogy ne töltse egyedül a karácsonyt. Mikor megérkezett a kisvárosba már sötétedett és az egyik bolt kirakata előtt meglátott egy 10 év körüli fiúcskát, aki egy kis Betlehemet nézett vágyódó tekintettel. A férfi megkérdezte a kisfiút: - Ezt szeretnéd megvenni? - a fiú bólintott. - Nem is lehet drága. - mondta a férfi. A fiú kihúzta a kezét a zsebéből melyben egy 10 krajcáros csillogott. - Ezt az előbb találtam, de ezért nem adnak semmit. - Mutasd csak, ez nem egy közönséges pénz öcsi, gyere csak - és behúzta a boltba. A boltos azt mondta, éppen zárni készül. - Akkor a legjobbkor jöttünk - mondta a férfi. - A kisbarátom egy rendkívüli pénzt talált, az angyalok vesztették el, azt vehet rajta, amit akar. - kacsintott a boltosra a férfi, a boltos értette a jelzést. Aztán a kezébe vette a pénzt és sugárzó arccal azt mondta: - Te aztán nagyon jó kisfiú lehetsz, válaszd ki azt, amit akarsz. - Ezt szeretném - mutatott a gyerek a Betlehemre. A kereskedő szépen becsomagolta, még szaloncukrot is tett hozzá. A fiúcska boldogan hagyta el a boltot. A férfi elővette a pénztárcáját, s fizetni akart. - Szó sincs róla Uram - szólt a kereskedő - ma este nekem is karácsony van. Az a Jézus, akit ma ünneplünk figyelmeztetett bennünket: amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek. A két férfi egymás szemébe nézett és kezet szorított. Mindketten hívő emberek voltak, tudták, hogy ebben a pillanatban született meg a szívükben a kis Jézus. Ezen kis történettel kívánom - a Képviselő-testület és a magam nevében - mindnyájuknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom, hogy ez az idő - akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt - segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. Kovács Antal polgármester

2 Csátaljai Hírek 2.oldal CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2005.(XII.2.) rendelete a csátaljai köztemetőről és a temetkezési tevékenységről Csátalja Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik. 1. A rendelet hatálya (1) A Képviselő-testületi rendelet (továbbiakban: rendelet) területi hatálya kiterjed Csátalja község közigazgatási területén fekvő köztemetőre. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a csátaljai köztemetőben (továbbiakban: temető) a) a hozzátartozóját Csátalján eltemettetni kívánó személyekre b) az elhunytak hozzátartozóira c) a temetkezési szolgáltatókra d) a fenntartó önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) e) a temetőben építési munkát végzőkre f) az e rendeletben meghatározott cselekmények elkövetőire 2. A csátaljai köztemető helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei (1) Csátalja községben temetkezés csak az Erzsébet utcáról bejárattal rendelkező, a 707/1 és 707/2 hrszok által behatárolt temetőben lehet. (2) A temető tulajdonosa Csátalja Község Önkormányzata. (3) Csátalja Községi Önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és elvárásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről. (4) Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamint faji csoporthoz tartozására, nemzeti, etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésére tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemettetését. (5) A temető infrastrukturális létesítményei: a) a közterületről az Erzsébet utcáról nyíló főbejárattól a ravatalozóig szilád burkolatú úthálózat szolgál. b) a temető drótkerítéssel ellátott c) a temetőben rendelkezésre áll a ravatalozó épülete a hozzá tartozó egyéb helyiségekkel: boncterem, hűtőkamra, raktár, ravatalozó helyiség, illemhely. d) a temetőben a vízvétel 2 helyen biztosított e) a temető mellett a gépkocsik parkolására szolgáló hely biztosított 3. A temető használatának és igénybevételének szabályai (1) A temető nyitvatartási rendje: minden nap 7-19 óráig. (2) A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni egyéb tárgyak huzamosabb időre szóló elhelyezéséhez az Önkormányzat engedélye szükséges. (3) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli. (4) A temetőben végzendő minden munkát kivéve a hozzátartozók sírgondozását, díszítő, takarító munkáját az önkormányzatnak a munka megkezdése előtt be kell jelenteni. A bejelentésben meg kell határozni a megbízót, a végzendő munkát és a várható időtartamot, melyet a vállalkozó a temetői munkával a helyszínen tölt. A szakipari feladatra vállalkozók (sírköves, műköves) a temetőben sírkőállítást, tisztítást, bontást, stb. csak megbízójuk írásos megrendelésével végezhetnek, s munkavégzés céljából a temetőben a nyitvatartási időn belül tartózkodhatnak. A vállalkozó a felhasznált energiával, vízzel, stb. a mindenkori közmű használati díjak figyelembevételével az önkormányzatnak tartozik elszámolni. Amennyiben a vállalkozó munkája során kárt okoz, azt az Önkormányzatnak bejelenteni, és a károsultnak megtéríteni köteles. (5) A temetőben a sírokra csak lágyszárúakat (egynyári vagy évelő virágokat) és alacsony (egy méterig) cserjéket, kistermetű örökzöldeket szabad ültetni. A sírok között, utak mentén és más szabad területeken csak az önkormányzat telepíthet növényzetet. A temető üzemeltetését akadályozó növényzet eltávolítására a telepítőt (a sírhely tulajdonosát) felszólíthatja az önkormányzat. (6) Tilos a temetőben a) a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, bokrokat, egyéb növényeket, táblákat, épületeket

3 Csátaljai Hírek 3.oldal és bármely más tárgyat beszennyezni, vagy megrongálni a sírok, vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat jogosulatlanul elvinni vagy eltávolítani b) minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzéseit sérti c) hulladékot, virágmaradványt, koszorút égetni d) a mozgáskorlátozottakat, az elhunytat szállító, valamint az építési munkával, sírok gondozásával kapcsolatos járművek kivételével gépkocsival közlekedni (7) Tilos a temetőbe állatot bevinni, kivéve a vakvezető kutyát, mely a gazdájával együtt külön engedély nélkül beléphet. (8) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni. (9) A sírhelyeket a sírhelyet megváltó személy köteles gondozni. Ha az elhanyagolt sírhelyet a tulajdonos, gondozó felszólításra sem teszi rendbe, azt az önkormányzat a tulajdonos költségére jogosult elvégeztetni. (10) Síremléket a síron csak a sírhely kitűzésekor meghatározott szélső méreteit meg nem haladó területen és mértékben szabad elhelyezni. (11) A temetőlátogatók tájékoztatására a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója jogosult. (12) A temető nyitvatartásáról, a temető rendjéről a lakosságot a ravatalozó falán kifüggesztett hirdetményen keresztül kell tájékoztatni. (13) A temető térképét ugyancsak a ravatalozó falán ki kell függeszteni. 4. A sírhelyek (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a Polgármesteri Hivatal pénzügyi-gazdálkodási előadója jelöli ki. (2) A temetési helyek nyilvántartására szolgáló nyilvántartó könyvet szintén a Polgármesteri Hivatal ügykezelője vezeti. (3) Nem alakítható ki sírhely a temető bejáratát övező gesztenyefás részen. (4) A temetési helyek méretei: a.) egyes sírhely hosszúsága: 210 cm szélessége: 90 cm b.) kettős sírhely hosszúsága: 210 cm szélessége: 190 cm A sírbolt területe egységesen 215 cm x 235 cm. Az építmény mérete: 200 cm x 200 cm széles és 200 cm mély. (5) Az egyes és kettős sírhelyek közötti távolság 60 cm, a sírsorok közötti távolság 1 m. Az egyedi építésű kripták közötti távolság 1 m. (6) A sír- és sírbolthelyek értékesítését az önkormányzat végzi, a 6. -ban meghatározott árakon. (7) Azon sírhelyek felszámolása melyek megváltási ideje lejárt, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint történik, de meghirdetését a helyben szokásos módon is el kell végezni. (8) Az újra meg nem váltott sírhelyekről megmaradt sírjeleket a temetőben a kijelölt helyen kell elhelyezni. (9) Kripta magánforgalmú elidegenítése esetén az önkormányzat a tulajdonos változást csak az adásvételi szerződés vagy megállapodás egy példányának átadása után veszi tudomásul, s jegyzi át a sírbolt könyvben. 5. Temetkezések (1) Csátalján a temetkezéseket a temetőtörvény és végrehajtási rendelkezései szerint jogosult temetkezési vállalkozás láthatja el. A lakosság a temetkezések lebonyolítására szabadon választhat temetkezési vállalkozót. (2) Az elhalálozásnál a temető ravatalozójának, halott hűtőjének használatára a temettető az igényt és a temetkezés sírhelyének kijelölését a Polgármesteri Hivatalnál kezdeményezheti. (3) A temetőben a szolgáltatáshoz kapcsolódón használt ravatalozó helyiség, berendezések, kellékek használati díját a 6. -ban meghatározott temetésenkénti díjat a vállalkozó tartozik megfizetni az önkormányzatnak. (4) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével is megszűnhet. Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj nem kerül visszatérítésre. 6. Szolgáltatási díjak (1) A sírhelyek megváltási, illetve újraváltási díjai: a) egyes sírhely esetén: Ft b) kettes sírhely esetén: Ft c) sírbolthely (kripta) : Ft d) gyermeksírhely megváltása ingyenes. (2) A ravatalozó igénybevételéért a temetkezési szolgáltató által fizetendő díj temetésenként: Ft.

4 Csátaljai Hírek 4.oldal (3) A temető halott hűtőjének díja: minden megkezdett 24 óra után Ft. (4) A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. (5) A szolgáltatási díjakat készpénzfizetési számla ellenében a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell a temetést megelőzően megfizetni. (6) A temetőben az Önkormányzat temető fenntartási hozzájárulási díjat nem állapít meg. 7. A Polgármesteri Hivatal temetői nyilvántartások vezetésével megbízott dolgozója vagy a temetési szolgáltatást végző intézkedése ellen az érdekelt a tudomásra jutástól számított 8 napon belül bejelentéssel élhet Csátalja Község Jegyzőjéhez. 8. Szabálysértési szabályok Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 3. (4), (5), (6), (7) és (9) bekezdéseire vonatkozólag megállapított rendelkezéseket megszegi. 9. Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv., valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet az irányadó. (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2000.(X.31.) és az azt módosító 3/2004.(II.18.) rendelete. Kovács Antal polgármester FELHÍVÁSOK Gallóné Petike Éva jegyző Felhívom a község lakosságának figyelmét arra, hogy Csátalja Község Önkormányzatának képviselő-testülete december 19-én óráig KÖZMEGHALLGATÁST tart a Polgármesteri Hivatalban. A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. Gallóné Petike Éva jegyző Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata értelmében a szilárd hulladéklerakót (szeméttelepet) az önkormányzatnak azonnali hatállyal be kell zárnia azzal a kitétellel, hogy oda csak és kizárólag építési-inert hulladék és zöldhulladék helyezhető el. Ezen anyagok közül az építési hulladék, mint takaróanyag alkalmazható, a zöldhulladék viszont a szeméttelep rekultivációjának befejezésekor, mint humusztakaró helyezhető el. A lakosságnál felhalmozódó egyéb hulladékok elszállításáról továbbra is az évenkénti kétszeri lomtalanítás keretében gondoskodunk. Kérem a lakosság szíves megértését és a rendelkezés szigorú betartását. Kovács Antal polgármester Felhívom a lakosság szíves figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a tulajdonukban lévő sírhelyek lejárati idejét, és időben gondoskodjanak az újraváltásról. Amennyiben nem kívánják újból megváltani a sírhelyet, úgy arról írásban, a Polgármesteri Hivatalban lehet lemondani. TÁJÉKOZTATÓ Gallóné Petike Éva jegyző Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családokat, hogy az Országgyűlés november 7-i ülésén elfogadta a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló évi CXXVI. törvényt, amely a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. tv-t, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-t módosította. A legjelentősebb módosítás, hogy január 1- jétől új jogosult számára rendszeres gyermekvédelmi támogatást nem lehet megállapítani. Ha azonban a szülő részére az önkormányzat már folyósítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, úgy azok részére az új törvény átmeneti rendelkezéseket is

5 Csátaljai Hírek 5.oldal tartalmaz. Ezen átmeneti rendelkezés értelmében a családoknak választási lehetősége van arra vonatkozóan, hogy január 1-től az új összegű családi pótlékot, vagy március 31-ig még a régi összegű családi pótlékot és vele egyidejűleg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását kérik. A családi pótlékra és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra egyidejűleg jogosult személy január 10-éig kérheti a Magyar Államkincstár lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Megyei Területi Igazgatóságánál, hogy részére március 31-éig a régi összegű családi pótlékot folyósítsák tovább. Ahhoz, hogy az érintettek döntésükhöz megfelelő információval rendelkezzenek összeállításra került egy tájékoztató anyag, amely részletesen taglalja az új és módosított rendelkezéseket. Ezen tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban munkaidő alatt átvehető. Gallóné Petike Éva jegyző A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI: november 10. és 12. között Baján rendezték meg az Európai integráció és a kisebbségek c. nemzetközi konferenciát, amelyen feleségével együtt Dr. Habsburg Ottó is részt vett. A szünetben alkalmunk volt rövid beszélgetést folytatni velük. A végén egy a községünkről készült színes prospektust nyújtottunk át, melyet örömmel fogadtak és - a fénykép tanúsága szerint is- érdeklődéssel nézegettek. EGÉSZSÉGÜGY Kedves Betegeim! Manapság a médiák tele vannak ijesztő hírekkel a madárinfluenza terjedéséről. Higgyünk nekik? Szeretnék egy összefoglalót nyújtani az ismeretekről. A járványos influenza története évezredekre nyúlik vissza. Európai járvány volt ban. Egész világra terjedő pandemia volt (orosz influenza) (spanyolnátha) (ázsiai influenza) (hongkongi influenza). A spanyolnátha az írott történelem legpusztítóbb járványa volt. 3o millió halott. Főleg a fiatal egészséges korosztályt érintette, vérzéses tüdőgyulladás, órákon belül halál. Az exhumált holttestekből származó vírusokat megvizsgálták, kiderült madárinfluenza vírus egységeket tartalmaztak. Ázsiai influenza világ lakosságának %-át betegítette meg. Hongkongi I.: 5 évesnél fiatalabbakat és éveseket érintett. Influenzavírusok A, B, C típusa van. B, C kizárólag emberi kórokozó. A vírus állatban is járványt okoz (madár, ló, sertés, bálna). A vírus burkán antigének: N (neuraminidáz) H (hemagglutinin). A típusú vírus variációi emberben H 1 H2 H3 N1 N2. A típusú vírus variációi állatban H1-16 N1-9. H és N antigének ellen ellenanyag termelődik. Ha ugyanolyan vírus kerül ismét a szervezetbe, akkor az ellenanyagok kötődnek a sejtekhez, a betegség nem alakul ki. Ha a vírus soha sem változtatná antigénjeit, járvány nem alakulna ki. De a vírusok állandóan változnak, s így az átvészelt I. nem véd a következő évben. Ha a változás mértéke kicsi: a járvány is kicsi, ha a változás nagy, egész világra terjedő járvány (pandemia) alakul ki. Feltételezhető a pandemiák oka: emberi és állati vírusürítőkből származó vírustörzsek egymás közti kombinációja. Pl.: egy sertés fertőződik emberi és madár I. vírussal. Hibrid vírustörzs alakul ki, azok már emberi fertőzést okozhatnak, s közben már madárinfluenza antigént tartalmaznak. Klinikum: Hirtelen kezdet, borzongás, hidegrázás, láz, fejfájás, izomfájdalom, gyengeség, izületi fájdalom, szemgyulladás, szárazköhögés, nátha, égő légcsőfájdalom. Gyermek: láz, aluszékony, lázgörcsök, nyaki nyirokcsomó duzzanat, hányinger, hányás, hasi fájdalom. Szövődmény: 1. Vírusos tüdőgyulladás: Főleg szív- tüdőbeteg, terhes, immunhiányos beteg. Láz, nehézlégzés, köhögés, vérköpés. Gyakran súlyos lefolyás, intenzív ellátás, gépi lélegeztetés, antibiotikum hatástalan.

6 Csátaljai Hírek 6.oldal 2. Másodlagos bakteriális tüdőgyulladás: felülfertőződés révén, idős betegeket érint. Átmeneti javulás után ismét láz, köhögés, mellkasi szúrás. Antibiotikumra reagál. Ez ellen véd a Pneumovax védőoltás. 3. Májelégtelenség, agyvelőgyulladás együtt: 16 év alatti gyerekek, akik Salicilátot szedtek. 4. Középfül- és arcüreggyulladás: csecsemők és gyermekek érintettek. 5. Szívizom- és szívburokgyulladás 6. Agyhártya- agyvelőgyulladás 7. Guillan-Barré szindróma (perifériás idegbénulás) Madárinfluenza tünetei madarakban Vad- és vízimadarak természetes gazdái lehetnek a vírusnak, és ritkán betegednek meg. Ezek a madarak sok ezer km-t képesek repülni, székletükkel ürítik a vírust. Ezekben a vízimadarakban (vadkacsa, vadliba, sirály) a megbetegedés, elhullás kisszámú. Érzékeny madarak, pl. pulyka, tyúkfélék bágyadtak, elesettek, gubbasztanak, hasmenés, orrfolyás, taréjduzzanat, szem alatti gyulladások, bevérzések jelennek meg. Az ürített vírus 1-2 hétig életképes a természetes vizekben. Állatok fertőződése érintkezés, vírus belélegzése, szennyezett takarmány, víz fogyasztása révén történik. Madárinfluenza tünetei emberben (H5N1) Magas láz, influenza tünetek, hasmenés, hányás, hasi fájdalom, orr- ínyvérzés, légzési panaszok, nehézlégzés, véres köpet, sokszerv-elégtelenség (vese, máj, szív). Thaiföldön 15 év alattiak halálozása 89%. Influenza kezelése Szövődménymentes magától gyógyul. Tüneti terápia kell: folyadékpótlás, lázcsillapítás, köhögéscsillapítás. Antiviralis kezelés 48 órán belül sikeres. /Ma hatékony védőoltás nincs, és a súlyosan immunkárosodott beteg elkülönítése nem megoldott./ Influenza megelőzése Védőoltás %-os védettség. 65 év felett védettség %. Idősekben halálozást %-kal csökkentik. WHO hivatalos véleménye szerint jelenleg a világ a pandemiák riasztás szakában van, vagyis állati influenza vírus emberi fertőzést már okozott, de a vírus emberről emberre nem terjed. Félni tehát jelenleg nem kell, de a megelőzés elvét szem előtt kell tartani. (állati és humán egészségügyi hatóságok irányelveinek betartása). KÖZLEMÉNYEK Ez évben a megnyert háziorvosi szűrőprogram által meghirdetett dohányzásról leszoktató verseny helyezettjei: 1. helyezett: Szemes Sándorné 2. helyezett: Bancsák Pálné Jutalmak: ajándékutalvány. ISMÉT ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉSRŐL Az OEP által ellenőrzött útiköltség térítés rendje. - Ha a beteg nem bajai, hanem távolabbi kórházban kívánja kezeltetni magát, arra útiköltség térítés akkor sem jár, ha a másik intézet a gyógykezelést indokoltnak tartja. Az útiköltséget a fogadóintézet kiadhatja. - Ha a szakorvosi kontrollvizsgálatra pontos időpontban kérik vissza a beteget (fél éven belül), a szakorvos adja az útiköltség papírt oda és vissza. - Szakorvos adhat személykocsira is. - Szakorvos irányít más szakorvoshoz vagy más intézethez beteget, útiköltség papírt a szakorvos adja ki. (például : DEXA) - Kérem ezen ismeretek szíves alkalmazását. Dr. Komáromi Mónika háziorvos LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS PNEUMOCOCCUS FERTŐZÉSRŐL ÉS MEGELŐZÉSÉRŐL Az őszi légúti fertőzések következtében a nyálkahártya védekezőképessége gyengül, újabb és újabb kórokozók telepednek meg rajta. Ezek közül az egyik a PNEUMOCOCCUS (ejtsd: pneumokokkusz) baktérium. Ez a baktérium cseppfertőzéssel terjed. Leggyakrabban középfülgyulladást és LEBENYES TÜDŐ- GYULLADÁST okoz. Tüdőgyulladás lázzal, nehézlégzéssel, gyengeséggel és köhögéssel jár. A megfelelő antibiotikum szedése legtöbbször gyógyulást eredményez. Vannak azonban olyan körülmények, amikor az antibiotikumos kezelés nem hatásos. Időseknél, gyengült immunrendszerűeknél, krónikus betegeknél gyakrabban okoz AGYHÁRTYA- GYULLADÁST, és SZEPSZIST (vérmérgezést). Az agyhártyagyulladás tarkómerevséggel, magas lázzal, hányással, eszméletvesztéssel jár. A halálozás magas, a túlélőknél károsodás maradhat vissza. A vérmérgezés tünetei súlyosak, a lázat és a hidegrázást, izületi fájdalom kíséri. Megelőzés egyik lehetősége a védőoltás. A felnőttek számára olyan védőoltás áll rendelkezésre, mely a baktérium 23 típusa ellen véd. Leggyakrabban ezek okozzák a TÜDŐGYULLADÁST, az AGYHÁRTYA- GYULLADÁST és a SZEPSZIST. Az oltás nem csökkenti a gennyes középfülgyulladás és a felsőlégúti fertőzések előfordulását. Általában egyetlen oltás elégséges azoknak, akiknek immunrendszere ép, de tartós betegségük van.

7 Csátaljai Hírek 7.oldal KINEK JAVASOLT AZ OLTÁS? (ÚJ OLTÁSI REND SZERINT) 65 év felettieknek egy alkalommal (az influenza elleni oltással egy időben adható) krónikus tüdő-, szív-, vese-, cukor- és májbetegeknek(beleértve az alkoholistákat), koponyasérülteknek, belsőfül műtéten átesetteknek- kortól függetlenül- egy oltás, melyet 65 éves kor után ismételni kell. Daganatos betegeknek, vagy már abból kigyógyulóknak, szervátültetetteknek, veleszületett immunhiányosoknak, léphiányosoknak (ismétlő oltásra szükség lehet). 2 évesnél fiatalabb gyerekek számára más típusú oltóanyag áll rendelkezésre. Oltási reakció: Az oltás helyén bőrpír, fájdalom jelentkezhet, melyet ritkán láz és rossz közérzet kísér. A pneumococcus elleni oltóanyagokat orvosi receptre lehet kiváltani a gyógyszertárakban, a társadalombiztosítás 50 %-os támogatást ad a készítményekre. Krónikus betegségben, immunkárosodásban szenvedőknél és időseknél súlyos fertőzést agyhártyagyulladást, tüdőgyulladást és szepszist előz meg. LILIOM program a női egészség jegyében. A méhnyak szűrésre minden 25 és 65 év közötti hölgy legalább háromévente egyszer kap meghívót. Pusztán egy néhány perces vizsgálat segít az egészség megőrzésében vagy az esetleges probléma időbeni felismerésében. Az idei évben rendhagyó kezdeményezést indítottak el. A szűrőprogramot nyereményjáték egészíti ki, melynek díja egy Renault Modus személygépkocsi. Kisorsolása februárjában nyilvános Tv showban történik meg. A szűrőprogramra meghívott nők megkapják a nyereményjátékban való részvételre a jelentkezési lapot, amit az orvossal alá kell íratni, amikor a vizsgálaton részt vesznek. A méhnyak rák szűrése évente ajánlott! Azok a nőtársaim, akik a szűrőprogramban nem behívás alapján mennek el nálam kérhetnek jelentkezési lapot a nyereményjátékra, melyet február 3- ig lehet beküldeni. Biztatok minden nőt, aki egy éven belül nem vett részt rákszűrésen az éljen a lehetőséggel. Nyerje meg az egészségét! Szalontayné Nagy Márta védőnő ÉLETMÓD KLUB HÍREI Az Életmód Klub dolga kettős: 1. A közösségi munkánk közösségi mozgalommá terebélyesedjen klubunkban fiatalokkal és idősebbekkel. 2. Az egészség és az életminőségnek a fejlesztése a közönség körében. Egészségügyi felvilágosítással, egészségmegőrzéssel, betegségmegelőzés, betegség kezelése környezetvédelemmel, sporttevékenységgel. Orvosi előadásokkal, természetgyógyászati bemutatókkal, történik ételbemutatókkal a lakosság tájékoztatása, hogyan is kell egészségesen élni. November 29-én tartottunk előadást a házi betegápolásról, hogyan kell egy beteg családtagunkat ápolni, amikor beteg. Előadó volt: Erdősné Károly Éva orvosaszisztens. December 5-én este 17,30 órakor a Bajai Kórház urológiai osztályról Dr. Csőke István főorvos előadásában tájékoztatást adott az urológiai betegségekről, megelőzéséről, hangsúlyozta a prosztata megbetegedések veszélyét, a korai felismerés gyógyítását. Erre az előadásra meghívtuk a lakosságot a Művelődési Ház nagytermébe, ahol 42 fő vett részt. Ebből is látható, hogy felesleges a sok erőfeszítés, készséges segítségnyújtás a felvilágosítás terén, az orvosok részéről, mert a lakosság nagy része nem törődik egészségével. Január hónapban a nők részére szervezünk tájékoztató előadást, illusztrációval együtt az emlőrákról, annak megelőzéséről és gyógyításáról. Kérjük a község női lakosságát, küldjük a meghívókat és jöjjenek el minél többen a kijelölt napon. Előadó: Bajai Kórház Mammográfiájától Dr. Vermes Eszter főorvos. Az Életmód Klub minden hétfői és csütörtöki napon este 18 órakor tart asszonytornát. Akinek van kedve, jöjjön el, szívesen látjuk. Az Életmód Klubnak van a Művelődési Házban egy szabadtéri kemencéje, amiben a rendezvények alkalmával sütünk kalácsot. Szükségünk lenne rőzsére

8 Csátaljai Hírek 8.oldal vagy venyigére. Kéréssel fordulunk a község lakosságához, akinek van felesleges rőzséje, vagy tavasszal metszéskor venyigéje, kösse kévébe és hozza el a Művelődési Ház udvarába. Ha nem tudja elhozni, jelezze a as telefonon és elszállítjuk. Előre is köszönjük segítségüket. mondott ünnepi beszédet, majd Zsigó Róbert képviselő köszöntötte időseinket. Kovács Antal polgármester köszöntött mindenkit és oklevelet és virágot adott át a községünk legidősebb lakójának Erdős Ferencné Anna néninek. Kubatov Antalné klubvezető A VÖRÖSKERESZT SZERVEZET HÍREI November 16-án véradást szerveztünk, melyen 49 véradó jelent meg, ebből 43 fő adhatott vért. Mondhatni ez évben ez volt a legsikeresebb véradás. Ugyanezen a napon este véradó ünnepséget tartottunk, melyen 52 személy jelent meg. Köszöntöttük a többszörös véradókat, többek között Krakkó Jenő 120-, Szemes Sándor, Erdős György 50-, Tamás József, Pintér Ferenc, Hetyei József 40-, Udvari Ádám, Sebők József, Czakó János, Kajtár Orbánné 30-, id. András Ferenc 25-, Tokodi András, Szabó István, Kiss János, Bagarus Ferenc 20-, Kiss Attiláné, Szem Béla, Pintérné Pankovics Szilvia, Molnárné Kubatov Andrea, Csizovszki János, ifj. András Ferenc, Czakó Andrásné és Farkasné Both Veronika 10-szeres véradásért kapott kitüntetést. Utána vacsorával kedveskedtünk a megjelent vendégeknek, Dr. Scheibl Éva főorvosnő, Dr. Komáromi Mónika, Maros Bea és a Bajai Véradó Állomás dolgozóinak és a véradóknak. A helyi Általános Iskola két tanulója Ricza Nikoletta és Kernya Ákos egy-egy nagyon szép verset adott elő. Majd a paksi Nefelejcs népzenei együttes játszott és énekelt, amit nagy tapssal díjazott a közönség. Nagy örömünkre eljöttek hozzánk a Bácsgyulafalvai amatőr színjátszók és egy nagyon humoros darabot adtak elő. Őket is nagy taps fogadta. Az ünnepség támogatói voltak, akiknek ezúttal is megköszönjük a segítséget, hisz nélkülük nem tudtuk volna megrendezni. Pannon Kft., Bodnár Attila és neje, Racionál Kft., Gránit Kft. Új Tavasz Mezőgazdasági Szövetkezet, Varga Ferenc, Illés Zoltán, Gilián Rt., ÁFÉSZ, Balázs Antal és a Községi Önkormányzat. Külön köszönet az aktíváknak az előkészületi és lebonyolítási önzetlen munkáért, valamint a Napközi Otthon dolgozóinak a finom ebéd elkészítéséért. Úgy gondoljuk, hogy aki részt vett az ünnepélyen, jól érezte magát és jövőre is eljön. Földes Istvánné vöröskereszt titkár OKTATÁS SZEPTEMBERTŐL KARÁCSONYIG AZ ÓVODÁBAN Vacsora után elbeszélgettünk egymással. Támogatóink: Községi Önkormányzat, Kereszt László, Hajós István, Uj Tavasz MgTSZ. IDŐSEK NAPJA November 19-én megrendeztük az Idősek Napját. Műsorral és ebéddel kedveskedtünk a község idős lakóinak. Széll Péter a Kistérségi Társulás elnöke Az idei tanévet is három csoporttal (52 gyermekkel) kezdtük. Őszi programjaink közül a legfontosabb esemény, a szüreti bál volt, amelyet már fedett terasz alatt tarthattunk meg. (az Önkormányzat biztosította számunkra). Hagyomány már óvodánkban, hogy Szent-Márton napján a templomnál lampionos körmenetet rendeztünk. Polyák László hitoktató szívesen fogadott bennünket, idén nagy örömünkre sokan el is jöttek.

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2003. DECEMBER V. ÉVF 6.SZÁM (16.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A november 17-én megtartott falugyűlés beszámolóját ezúton tesszük közzé: Tisztelt Falugyűlés!

Részletesebben

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ 2015. január XXI. évfolyam 1. szám www.tortel.hu ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ Tisztelt Törteliek! Egy új év köszöntött ránk, és ez a számadás és a tervkészítés idõszaka. Úgy gondolom, eseménydús, mozgalmas két és fél

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál XXII. évfolyam 3. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2011. március Ünnepi beszédek a 3. oldalon Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál Ünnepi műsor az általános iskolások előadásában

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2003. OKTÓBER V. ÉVF 4-5.SZÁM (14-15.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nagy örömünkre szolgál, hogy 2003. szeptemberében elkezdődhetett a falu

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2004. ÁPRILIS VI. ÉVF 3.SZÁM (19.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2004. április 5-én a képviselő-testület valamennyi tagja részvételével ülést tartott. Elfogadásra

Részletesebben

Önkormányzati havilap XXI. évfolyam, 1. szám 2012. január

Önkormányzati havilap XXI. évfolyam, 1. szám 2012. január Önkormányzati havilap XXI. évfolyam, 1. szám 2012. január 1 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete 2011. év december 22-én megtartott rendes

Részletesebben

enesei HÍRMONDÓ Az adókról és a talajterhelési díjról 2008. október XIV. évf. 4. szám Tisztelt Olvasó!

enesei HÍRMONDÓ Az adókról és a talajterhelési díjról 2008. október XIV. évf. 4. szám Tisztelt Olvasó! enesei XIV. évf. 4. szám 2008. október HÍRMONDÓ Az adókról és a talajterhelési díjról Tisztelt Olvasó! Úgy tűnik, hogy 2008. évben az adó kivetéssel, de leginkább a befizetések időszakában kiküldött értesítések

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Pannonhalmi Hírek. Kedves Pannonhalmi Polgárok! Város rehabilitációs pályázat

Pannonhalmi Hírek. Kedves Pannonhalmi Polgárok! Város rehabilitációs pályázat Pannonhalmi Hírek Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Kedves Pannonhalmi Polgárok! Gondolom, hogy az elmúlt három hónapra nem mindenki emlékszik örömmel. Nem várt hőséghullám árasztotta

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden olvasónknak! XVII. évfolyam, 2007. december KIRÁLYOD ÉRKEZIK HOZZÁD, AKI IGAZ ÉS DIADALMAS (Zakariás

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez, melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése

Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez, melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése Papkeszi Hírlap Papkeszi Önkormányzati Lapja XX. évfolyam 1. szám 2014. február Papkeszi Község Önkormányzata Versmondó versenyt szervez, melynek célja a Költészet napjának méltó megünneplése A versenyre

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben

Részletesebben

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Tahitótfalu együtt segít!

Tahitótfalu együtt segít! 219. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu együtt segít! A tartalomból: Ezzel a jelmondattal kezdtük meg adománygyûjtésünket a vörösiszap-katasztrófa által érintett települések megsegítésére.

Részletesebben

Húsvétra. Juhász Gyula: XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. március

Húsvétra. Juhász Gyula: XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. március XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérõ Föltámadás a földi tájakon, Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ, Te zsendülõ és zendülõ

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben