Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Név:... Neptun kód:. Miskolc, MINTAVIZSGADOLGOZAT Üzleti számvitel tantárgyból Post-gradualis hallgatók részére Elméleti kérdések (10 pont) I.) Karikázza be a helyes válaszokat! Egy-egy kérdésnél akármennyi jó válasz lehetséges, összesen 10 helyes megoldást talál! 1. A devizás tételek értékelésére elfogadott módszerek lehetnek: a) MNB által közzétett devizaközépárfolyam, b) MNB által közzétett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga, c) választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és deviza eladási árfolyam átlaga, d) választott hitelintézet által meghirdetett devizaközépárfolyam, e) választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi vagy devizaeladási árfolyam. 2. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, amennyiben: a) a forgóeszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint az eszköz piaci értéke, b) az eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a tevékenység változása miatt feleslegessé vált vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében megfelelıen nem használható, c) az ingatlanok könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint az eszköz piaci értéke, 3. A váltókötelezettség: a) amennyiben a következı évben jár le, akkor a tárgy évet terhelı kamatot az aktív idıbeli elhatárolásokkal szemben el kell határolni, b) amennyiben a következı évben jár le, akkor a következı évet terhelı kamatot az aktív idıbeli elhatárolásokkal szemben el kell határolni, c) kibocsátásakor névértéken kerül a könyvekbe, d) a mérlegben a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel, e) névértéke a kiváltott kötelezettség értékével, és a tárgy évet terhelı kamat összegével egyenlı. 4. Az anyagkészletek: a) hiánya rendkívüli ráfordítás, b) évközi fıkönyvi nyilvántartása nem kötelezı, c) az értékvesztése növeli az anyagköltséget, d) az anyageladást egyéb bevételként kell elszámolni, e) felhasználására jutó KFSZR növeli az anyagköltséget. 5. A kapott engedmények közül: a) a skontó egy mennyiségi kedvezmény, b) a rabattot rendkívüli bevételéként kell elszámolni, c) a konkrét termékhez kapcsolódó engedményt egyéb bevételként kell elszámolni, d) a skontót pénzügyi mőveletek egyéb bevételéként kell elszámolni. 1

2 I. feladat (45 pont) Kontírozza a vállalkozás valamennyi lehetséges gazdasági eseményét, ha a.. év negyedik negyedévi tételei az alábbiak szerint alakultak: A kiemelt fıkönyvi számlák nyitó adatai X. hó 1-jén a következık (adatok e Ft-ban): A Külföldi vevı köv. ( DEV) Visszavásárolt saját részvény B Külföldi vevı köv. (1.000 DEV) Belföldi szállító Alapanyagok Alapanyag árkül Segédanyagok Segédany.KFSZR Ny Ny. 120 Ny. 640 Ny 104 Az anyagkészlet nyilvántartási módja a nyitó egyenlegeknek megfelelı bontású! Mindkét anyag adóköteles tevékenységhez kerül beszerzésre. A költségeket csak költségnemenként könyvelje! A devizás tételek értékelésére az MNB árfolyamot használja a vállalkozás! Az ÁFA 20%. Sorszám Gazdasági események T szla K szla Összeg eft 1. Térítésmentesen átadtak egy jármővet egy iskolának. A jármő bekerülési értéke eft volt, az értékcsökkenést teljesítményarányosan számolták el. Tervezett futásteljesítménye km, az átadásig megtett km-t. A piaci érték a nettó értéknek megfelelı. Az ÁFÁ-t megtérítette az iskola. 2. Adóköteles termelı tevékenységhez import gépsor beszerzése történt DEV értékben, 260 Ft/DEV számlázáskori árfolyamon. Vámköltség 360 eft, a belföldi fuvarköltség számlázott értéke 200 e Ft + ÁFA. 3. A meglévı anyagkészlethez a következı beszerzések történtek: Megnevezés Alapanyag Segédanyag Elszámoló ár 400 eft - Számla szer.ár. 410 eft 700 eft (ÁFA nélkül) Fuvar szla szerint 50 eft 30 eft (ÁFA nélkül) 4. A 95 %-on visszavásárolt saját részvények 110%-os árfolyamon értékesítésre kerültek. Az eladási árat a betétszámlán jóváírták. 5. Az export értékesítéshez kapcsolódó devizafuvar számlája megérkezett 200 DEV-rıl. Teljesítéskori árfolyam 250 Ft/DEV eft összegő belföldi szállítói tartozást 8 hónapos lejáratú eft névértékő váltó kiállításával rendezi a társaság október 1-jén. 2

3 7. A beruházás beszerelési munkái saját tevékenységben 200 eft költséggel kerültek megvalósításra. 8. Egy belföldi vevıkövetelés fejében 5 hónapos lejáratú váltót fogad el a Társaság december 1-jén 430 eft névértéken. (Kamat 18 %) 9. Számolja el a már elkönyvelt eft bruttó bér után a vállalkozást terhelı tételeket. A november havi nettó járandóság eft, mely összeg +280 eft családi pótlékkal kifizetésre kerül a pénztárból. Bérfizetés utáni fel nem vett járandóság 100 eft. 10. Alapanyagfelhasználás tárgyidıszaki elszámoló áras értéke eft, segédanyagból pedig értékesítettek 200 eft nyilvántartási értékő készletet bruttó 300 eft értékben A deviza fuvar miatti kötelezettség kiegyenlítésre került 260 Ft/DEV pénzügyi teljesítéskori árfolyamon, meglévı devizából. Ezzel a devizakészletünk elfogyott. 12. Az A Külföldi követelésbıl december 15-én elszámolási betétszámlán jóváírásra került DEV 260 Ft/DEV árfolyamon. 13. Devizás tételek év végi értékelése: (minden árfolyamkülönbözetet jelentıs mértékőnek ítél a vállalkozás). Fordulónapi MNB árfolyam 258 Ft/DEV Mérlegkészítéskori MNB árfolyam 262 Ft/DEV. 3

4 Elméleti kérdések (5 pont) II.) Karikázza be a helyes válaszokat! Válaszát minden esetben indokolja, indoklás nélkül a megoldás nem elfogadható! 1) A vállalkozások a mérlegbe a vagyont (eszközök, források) aktualizált bekerülési értéken állítják be. 2) Az idıbeli elhatárolás érinthet kiadást, költséget, ráfordítást, illetve bevételt. 3) Az értékvesztés elszámolása érintheti a pénzügyi mőveletek ráfordításait illetve az egyéb ráfordításokat. 4) A saját részvény bevonása kapcsán a jegyzett tıkét visszavásárlási értéken csökkenteni kell. 5) A beruházás üzembehelyezése elıtt fizetendı kamatot pénzügyi mőveletek ráfordításaként kell elszámolni. 4

5 5

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit Irodalom Fülöp Juhászné Kántor

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (kölcsön ügylet elszámolása) 15 pont A KÖLCSÖN Nyrt 10 000 EFt kölcsönt ad KÉREGETŐ Kft

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék

Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék Számvitel 2. félév Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék 1 Éves beszámoló része Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés 2 Eredmény A számvitelben az

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Dózsa Lakásszövetkezet 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1) Céginformációk Egyesület neve: Dózsa Lakásszövetkezet Székhelye: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

I. Fejezet Vállalkozások besorolása

I. Fejezet Vállalkozások besorolása I. Fejezet Vállalkozások besorolása 1. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya KKT RT Budapest Bank Holding Külkereskedelmi Minisztérium Német

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Számviteli szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai vizsgára történő eredményes felkészítés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Debrecen, 2011. június 07. Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán igazgatóság

Részletesebben

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761

T471 - K4764. kártérítésre T471 - K3612, 4761 Ajánlott főkönyvi összefüggések Jövedelemelszámolás Bérfeladáskor Bérköltség T541 - K471 TB járulék T561 - K473 Betegszabadság és vállalkozást terhelő táppénz T5511 - K471 Táppénz (nem munkáltatót terhelő)

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben