KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET"

Átírás

1 KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING TRÉNERI SEGÉDLET

2 Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Frank-Császár Zita Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon: (1) ; Telefax: (1) Felelős kiadó Dr. Köpeczi-Bócz Tamás főigazgató A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak a TKKI FŐIGAZGATÓSÁG előzetes hozzájárulásával történhet! Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest

3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 RÁHANGOLÓ/MOTIVÁLÓ TRÉNING MODUL (42 óra) A modul célja A tréning tartalma és óraszáma A tréning megvalósításának tematikája és felépítése...8 A TRÉNING, MINT MÓDSZER A módszer, amivel dolgozunk, a tréningek általános jellemzői A csoport személyiségváltozást előidéző hatása Speciális bánásmód, nehezen kezelhető személyek Az ellenállás és kezelése a csoportban Tréneri/csoportvezetői kompetenciák HALLGATÓI MUNKAFÜZET ÉS A FELADATOKHOZ KAPCSOLODÓ TRÉNERI MAGYARÁZATOK alkalom (6-6 óra) Ön és társismeret alapjai, ismerkedés Önálló bemutatkozás Névjátékok Névjegykártya készítése Az én ingem Értékek vására (3, 3/1 sz. melléklet) alkalom (6 óra) Szocializáció és csoport működési szabályok A tréning kezdete Együttműködés (2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4. sz. melléklet) Szerződéskötés alkalom (6 óra) Motiváció alapjai A tréning kezdete: Hogy vagy kör? Elvárások, fenntartások, hozzájárulások Mondatbefejezések alkalom (6-6 óra) Együttműködés, kapcsolatteremtés és csapatépítés Mi a közös bennünk? Szociometriai felmérések

4 3. Embervadászat (4. sz. melléklet) Csoportrajz Hídépítés alkalom A TRÉNING ZÁRÁSA, A HETI MUNKA ÉRTÉKELÉSE Felhasznált és ajánlott irodalom Fénymásolatok mellékletei A modulfüzetben található képek, ábrák jegyzéke

5 BEVEZETŐ Kedves Munkatársunk! A tréning közvetlen célja az inaktív, munkára képes emberek integrációja a munka, illetve a képzés világába, a szemléletformálás, a pozitív jövőkép kialakítása, a résztvevők képzésben való részvételének előkészítése, ösztönzése, a lemorzsolódás csökkentése. Az Kulcskompetenciák fejlesztése képzés keretében elkészült tréning segédanyagok olyan módszereket, feladatokat és gyakorlatokat tartalmaznak, amelyek célja a képzési célcsoport önismeretének, együttműködésének, kommunikációjának, empátiájának és motivációjának fejlesztése, képzésben tartása, a kulturális, nemi, szokásbeli, személyiségbeli különbözőségekből vagy éppen hasonlóságokból adódó problémák, nehézségek tudatosítása, tisztázása, probléma-megoldási módok keresése. Mindezekkel növelni kívánjuk a résztvevők, a tartós munkanélküliek és a hátrányos helyzetű célcsoportok motivációját helyzetük megváltoztatása iránt. A tréneri segédletben szerepel néhány olyan feladat is, mely nem konkrétan a kitűzött célt szolgálja, de az egyes alkalmak megszervezésében segítséget nyújthat feszültségoldó, hangulatteremtő, összehangoló jellegével. Természetesen az összegyűjtött feladatok a csoportvezető/tréner személyes beállítottsága és a csoport összetétele alapján szűkíthetők és bővíthetők. A feladatok szándékosan nem tartalmaznak pontos időbeosztást, mivel meggyőződésünk, hogy a képzési csoportok különböző összetételűek lesznek, és ezek várhatóan teljesen eltérő ütemben haladnak. A program tartalmazza a segédanyagok, eszközök pontos leírását és a fénymásolatok is. Fontos, hogy a résztvevők mindig körben üljenek (ez nem U alakot jelent!), és a tréner/csoportvezető mindig változtassa a helyét.. A feladatok, a gyakorlatok alkalmazásában van néhány elv, szempont, amire érdemes odafigyelnie a csoportvezetőnek, és már első alkalommal felajánlania betartásukat az egész csoportnak. Ezek vázlatosan a következők: - A feladatokban való részvétel nem kötelező. - A feladatban megtapasztaltakról a résztvevőknek nem kötelező beszámolni. - A csoporttagoknak lehetőségük van bármikor bármit kérdezni, de a kérdezettnek joga van minden számára kényelmetlen helyzetben Nem -et vagy Passz -ot mondani (mindig az a lényeg, hogy mit szűr le magának a résztvevő). - Az alkalmakat általában Hogy vagy? - körrel kezdjük és Hogy mész el? - körrel fejezzük be. A csoportvezetőnek legyen gondja arra, hogy senkibe ne szoruljon mondanivaló, de senki ne érezzen nyomást arra, hogy olyat mondjon el, amit nem szeretne. - Nincs helytelen válasz, csak eltérő vélemény. 5

6 - Egy-egy játék során feltárt személyes dolgokat nem tárgyaljuk csoporton kívül és nem adjuk tovább senkinek. - A csoportvezető partnere a résztvevőknek, nem osztogat tanácsokat, inkább összegez, megerősít, visszatükröz. A csoporttagoknak is legyen lehetőségük hasonló szabályokat ajánlani, sőt ezeket is lehetőleg közösen fogalmazzuk meg olyan címen, hogy Mi szükséges a jó együttműködéshez? Ezeket a kereteket írjuk le, hogy érvényességüket ezzel is megerősítsük, ugyanis a keretek biztonságot adnak. Az egyes feladatok lefolyása során hallgassák meg egymást, ne mondjanak közben véleményt, a csoportvezető azonban a csoport végén mindig tegye fel az alábbi kérdéseket: - Kinek van kérdése a másikhoz? - Kinek van véleménye, gondolata a gyakorlatról, feladatról? - Mit változtatna a feladaton, tenne-e valamilyen javaslatot? Fontos, hogy a csoportvezető, tréner biztosítsa az oldott légkört. Ügyeljen a színes módszertani megjelenítésre. Csakis akkor engedje elmenni a csoportot, ha a napi gyakorlatokat kiértékelték. Javasolt a név felírása (megszólítás), mely történhet kitűzőre, kisméretű papírtáblákra vagy ruhára ragasztással, gombostű segítségével. Amennyiben csoportunkban írási, olvasási, szövegértési nehézségekkel találkozunk a következőket érdemes tenni: - Olvasási nehezítettség esetén a tréner/csoportvezető olvassa fel az adott feladatot. - A szavak helyett képeket vagy tárgyakat használni. - Írásbeli nehezítettség esetén a tréner/csoportvezető segítségével töltik ki és oldják meg a feladatot. - Olvasási és írási nehezítettség esetén nem javasolt egyéni (írásos) feladatmegoldás, inkább a közösen elvégzendő feladatok ajánlottak. - Nyelvtani gyakorlatoknál érdemes a szavakat feldarabolni, pl.: ASZTAL A-S-Z-T- A-L, ezek után a betűket külön kártyára felírni és úgy összerakni a szót. - Szimbólumok használta segíti a kommunikációt. - Érdemes színes lapokat, színes ceruzákat, filceket használni, segítve a rögzülést, fejlesztve a vizuális memóriát. - Hátrányos helyzetű célcsoportnál a frissítő játékok mozgásosak legyenek. - Az adott célcsoportnál ajánlott kisebb ajándékok, nyeremények használata. - Fontos, hogy mindig a résztvevők tapasztalataira, pozitív élményeire építsünk. - Érdemes sok pozitív visszajelzést adni a csoporttagoknak. Minden apró változást észrevenni és értékelni. 6

7 A tréner/csoportvezetők mindig tárja fel a csoport előtt, ha valami zavarja őt, mert az úgyis látszik rajta. Egyébként nem hiteles. Mondanivalóját, kéréseit direkt közlésekben is megfogalmazhatja, mert indirekt formában nem biztos, hogy egyformán értelmezik a résztvevők a tréner szavait. Kéréseit a következőképpen közölheti: - Nekem nagyon fontos - Engem zavar az, hogy - Azt kérem, hogy - Ha valami problémája van, beszélje meg velem Nagyon fontos alapszabály! A tréning sikerének záloga az első tíz perc. A tréner/csoportvezető az egyénért és a csoportért is felelős. Hasznos és eredményes munkát kívánunk! 7

8 RÁHANGOLÓ/MOTIVÁLÓ TRÉNING MODUL (42 óra) 1. A modul célja A csoporttagok ismerkedése, a feszültség oldása, hogy elmélyítse a résztvevők kapcsolatát, strukturálja a helyzetet és a tagokból csoportot képezzen, benne egyéni szerepekkel. A hallgató társas kapcsolataira vonatkozó ismereteinek és alkalmazott kapcsolatteremtési képességének a fejlesztése. A csapatépítés a képzésben részt vevő hallgatók együttes fejlesztése. A szükséges összhang kialakítása a hatékonyságnövelés egyik jelentős forrása. Az együttes tevékenység közben a résztvevők felmérhetik és felismerhetik saját helyüket a csoportban, élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek egymásról, megélhetik a kollegiális, együttműködő közösség összhangjában rejlő erőforrásokat. A tréning célja ismerkedési lehetőség is. A résztvevők a közös feladatokat, játékokat játszva saját élményeken keresztül élhetik meg, hogy az egyéni erősségekre alapozva, hogyan építhető föl egy olyan csapat, amelyhez mindenkinek személyesen köze van. Ismerje meg személyiségének erősségeit, gyengeségeit. Ismerje meg a kapcsolatépítésegyüttműködés-csapatszellem hármas funkciójának és egységének erejét és hatótényezőit. 2. A tréning tartalma és óraszáma Sorszám Tartalom Terjedelme 1. Ön és társismeret alapjai, ismerkedés 6-6 óra 2. Motiváció alapjai 6 óra 3. Szocializáció, csoportműködési szabályok, 6 óra elvek, normák 4. Együttműködés és kapcsoltépítés, 6-6 óra csapatépítés 5. Tréning zárás 6 óra ÖSSZESEN 42 óra 3. A tréning megvalósításának tematikája és felépítése 1. sz. kép: A tréning megvalósítás formái

9 Ráhangoló/motiváló tréning tematika Minden képzésnél a javasolt óraszám: 42 óra 6x7nap. A képzések megkezdésének első hete. Javasolt, hogy 1 alkalommal 6 órában legyen együtt a csoport, a tréning módszer miatt alkalom/nap (6-6 óra/alkalom) 3. alkalom/nap (6 óra/alkalom) 4. alkalom/nap (6 óra/alkalom) 5-6. alkalom/nap (6-6 óra/alkalom) Tréningen megvalósított képzési cél Ismerkedés A csoporttagok ismerkedése, a feszültség oldása Motiváció és az együttműködési szabályok tisztázása Érdeklődés felkeltése, a résztvevők érdeklődjenek a képzés és egymás iránt. A résztvevő megérti és elfogadja a képzés szabályait, kérdéseket fogalmaz meg és megtalálja a saját motivációs eszközeit. Elvárások tisztázása, csoport működési szabályok kialakítása A résztvevő képessé válik felismerni és elvárásokat, valamint meghatározni a csoportnormákat és azt önmaga és a csoportmunka részére beépíti. Együttműködés és kapcsolatépítés A képzésben részvevő képes lesz együttműködni másokkal, erősödik a csoportkohézió, képessé válik megosztani a terveket, információkat és az átélt élményeket. Csapatépítés A résztvevő képessé válik a csoportszabályainak betartásával aktívan részt venni a közös, csoportos munkában, képessé válik az együttműködés erősítésére és mélyül a felelősségtudata. Módszer Tréningmódszer Egyéni páros és nagycsoportos interaktív beszélgetés Tréningmódszer Nagycsoportos interaktív beszélgetés Tréningmódszer Nagy - és kiscsoportos csoportmunka, interaktív beszélgetés Tréning módszer, saját élmény biztosítása feladatokkal, egyéni-kis és nagycsoportos munka Eszköz zenei cd-k, kislabda, flipcharte tábla-papírral, filctollak, kitűzők, papírok, golyóstollak Cd lejátszó, zenei cd-k flipcharte tábla-papírral, filctollak, bule tack Cd lejátszó, zenei cd-k flipcharte tábla-papírral, filctollak, színes lapok, kartonlapok, olló, bule tack Cd lejátszó, zenei cd-k, flipcharte tábla-papírral, filctollak, fénymásolatok, golyóstoll, bule tack 7. alkalom/nap (6 óra/alkalom) Tréning zárása, értékelés 9

10 A TRÉNING, MINT MÓDSZER 1. A módszer, amivel dolgozunk, a tréningek általános jellemzői Az általunk alkalmazott módszer, a T-csoport (Tréning csoport), Kurt Lewin neves szociálpszichológus csoportdinamikai elméletére épül, s szerte a világon nagy hatékonysággal alkalmazzák. Ebben a csoportban a tagok visszajelzéseket kapnak a saját megnyilvánulásaikról, arról, hogy viselkedésüknek milyen hatása van másokra, és hogy a többiek hogyan befolyásolják őket. A tréning folyamán a tagok közösen kialakított szabályok szerint dolgoznak, melyeket a résztvevők a trénerrel együtt terveznek meg az együttes munka kezdetén. A T-csoport célja a résztvevőkben már meglévő képességek, készségek fejlesztése szociálpszichológiai /pszichológiai ismeretek, valamint a csoporttársak visszajelzései alapján. A T-csoport központi módszertani eleme a strukturált tapasztalatszerző gyakorlat, mely segítségével valódi élethelyzetek szimbolizálása történik játékos formában: a résztvevők kipróbálhatják magukat különböző helyzetekben. Mivel a képességek, készségek feltérképezésére szánt gyakorlatok lebonyolítása kockázat nélküli, védett helyzetben folyik, a tréning lehetőséget ad a belső biztonság légkörében különböző viselkedésformák szabad megvalósítására. A játékos jelleg és azon szabály, miszerint a tréning idején érzésekről beszélünk, és nem ítélkezünk, nem minősítünk, lehetővé teszi, hogy a résztvevők spontán módon viselkedjenek, és a mindennapok során rögződött magatartásmintáikat kövessék, megmutassák, így lehetőséget kapjanak az esetleges önkorrekcióra. A játékok befejezése után a csoport számára megismerhetővé vált magatartásminták elemzése, tanulságok megbeszélése következik. Az elemzés során a hangsúlyt nem a viselkedés okainak feltárására helyezzük, hanem a viselkedések lehetséges hatásait térképezzük fel, és az eredetinél hatékonyabb viselkedési alternatívák után kutatunk. Ezt követően a leszűrt tapasztalatok hasonló jellegű élethelyzetekben való felhasználhatóságára keresünk példákat. A tanulságok megfogalmazása lehetőséget ad arra, hogy az életben a szimulálthoz hasonló helyzetekkel, szituációkkal találkozva a csoport tagjai elkerüljék a buktatókat, és a korábbiaktól eltérő, hatékonyabb megoldásokat válasszanak. A módszertani leírásból már érzékelhető, hogy a T-csoportokban nem hagyományos módon folyó oktatásról van szó, ahol a tréner aktív, a csoport tagjai a passzív befogadó szerepét töltik be. A tréning a résztvevői tanulás elvére épít, a foglalkozásokon és a tanulságokat megfogalmazó megbeszéléseken is a résztvevőké a főszerep. A tréner nem oktató, hanem mellérendelt szerepben dolgozik. Feladata az érdeklődés, a bizalom, a nyíltság megfelelő szintjének és egy olyan hangulatnak a megteremtése, melyben az emberek készek a saját és a másik viselkedésének elemzésére, az érzések közvetlen és nyílt kifejezésére, megfelelő visszajelzések adására. Szerepe: a folyamatok irányítása, közös elemzések vezetése, a "csoportlégkör megfelelő mederben tartása". Milyen lehetőségek vannak a halmozottan hátrányos helyzetű emberek adaptációs nehézségeinek enyhítésére tréningek segítségével? A társadalomba történő integrációhoz két fő akadályon át vezet az út. Az egyik a környezet befogadó és segítő beállítódása, melyet az érintettek és a környezet közös tréningjén lehet befolyásolni. A másik akadályt a belső gátak jelentik, ezekkel is

11 szükséges foglalkozni, indirekt módszerrel segíteni az egyén énfeltárását saját tempójában. Az integrációhoz hozzájárul a hátrányos helyzetű személyek, emberek jobb problémakezelése, jobb kommunikációs készsége is. A pozitív értékekkel való felvértezés tréning keretében segíti őket a képzésben való részvételben és egyéb törekvéseikben. A képzési környezet és az egyén összehangolása meghatározó hatást gyakorol a produktivitásra, eredményességre, a pszichés és testi egészségre, valamint a képzésben való részvétel tartósságára is. Az összehangolás egy lehetséges eszköze az ezt célul kitűző tréning, melynek keretén belül a résztvevők kölcsönösen felmutathatják szükségleteiket, nézeteiket és értékeiket. Az önbecsülést eredményező visszajelzéseknek óriási jelentőségük van. Fontos következménye lehet az is, hogy aki eddig nagyfokú fenntartásokkal, előítéletekkel, esetleg szánalomból, vagy egyéb érdektől vezérelve alkalmazta ezen személyeket, innentől a tréningen igazolt készségek, képességek alapján választja meg a megfelelő képzésre a megfelelő embert. 2. A csoport személyiségváltozást előidéző hatása A csoportban történő személyiségfejlesztés lehetséges hatásai közül a legjelentősebb momentum az énkép-változás és a szocializáció lehetősége. A csoportfejlődési modell jó néhány olyan az Én-t felerősítő jellegű hatótényezőt hordoz magában, amelyek külön-külön is jelentősen módosíthatják a csoporttagok (ö)énképét. Gondolunk itt a fokozott önmegfigyelésre, a visszajelzések szám- és minőségbeli gyarapodására, a csoportközvélemény jelentőségének növekedésére, a csoportnyomásra, a társas összehasonlítási folyamatok felerősödésére. Az új csoporthelyzet a tagok számára egyszerre fenyegetés és lehetőség, ezért valamilyen fokú szorongás általában társul hozzá, mivel a csoportban zajló változási folyamatok a korábban elsajátított szociális szerepek újrarendezésével - fenyegetik az identitást. A csoport, mint kedvező változást, fejlődést indukáló közeg, a céljainak megfelelően törekszik szolgálni tagjait (pl. az önismeret növelésével, az integráció javításával, a készségek fejlesztésével stb.). A csoportmunka során az események három szinten zajlanak: a csoportfolyamatok, az interperszonális törekvések és az egyéni intrapszichikus történések szintjén. A kitűzött céltól függően a csoportok a munka-, tapasztalat-, és élményszerzés súlyát e három szint valamelyikére vagy kombinációjára tehetik. Az egyéni változásra, gyógyulásra irányuló gyógyító csoportmódszerek körében egyszerre egy csoporttaggal folyik a munka. A személyiségváltozás mértéke tehát attól függ, milyen metodikájú csoportot szervezünk, s mekkora hangsúly kerül a folyamatban a személyiségre. 3. Speciális bánásmód, nehezen kezelhető személyek A speciális bánásmód nem azt jelenti, hogy a megváltozott munkaképességű emberekkel, illetve a velük kapcsolatban álló segítőkkel másként kellene foglalkozni, mint a más jellemzőkkel leírható csoportok tagjaival. A specialitásnak a szemléletmódban és a fejlesztendőként megcélzott kompetenciák tekintetében kell megmutatkoznia. Fontos az is, hogy milyen területeken mutatkoznak meg a problémák, hiszen arra a szintre kell fókuszálni, ahol az akadályok megjelennek. Két szinten lehetséges a beavatkozás: szociológiai és pszichológiai szinten. 11

12 A tréningek lehetséges beavatkozási területei: Szociológiai szinten: A megváltozott munkaképességű emberek közösségei és környezetük mentén az életükkel összefüggő létproblémák, feladatok megközelítése. Cél: közös tervezés, döntések kialakítása, a szervezőmunka fejlesztése, csoportos érdekképviselet kimunkálása, problémahelyzetek megoldási terveinek közösségi szintű kidolgozása. Pszichológiai szinten: A megváltozott munkaképességű emberek csoportjai, érdekviszonyai, konfliktusai, betegségekkel és/vagy életkorral járó nehézségek, külső környezetből származó, de belsővé vált pszichés problémák. Cél: stressz védelem, a közösségi élet zavarainak feldolgozása: konfliktuskezelés, problémamegoldási készség fejlesztése, belső közösségi problémák megoldása, reális rövidtávú jövőkép megfogalmazása, az egyén saját eszköztárának feltérképezése, mely segíti vagy gátolja ennek elérésében. Módszer: relaxáció, problémalistákon alapuló megoldási terveket kidolgozó játékok, modellezés, ötletbörze, ismeretfejlesztő csoport, pl. álláskeresési tréning, személyiségfejlesztő csoport stb. 4. Az ellenállás és kezelése a csoportban A különféle módszerekkel vezetett fejlesztő csoportokban, tréningeken elkerülhetetlenül beleütközünk az egyes csoporttagok, illetve az egész csoport ellenállási megnyilvánulásaiba függetlenül attól, hogy mögöttük a személy védekező mechanizmusa áll-e vagy indulat-áttételes jelenséggel van-e dolgunk. A védekező (elhárító) mechanizmusoktól meg kell különböztetnünk az ellenállást. Amíg az elhárító mechanizmus a személyiség-struktúrának a szocializáció során kialakult integráns része, addig az ellenállás az egyén aktuális törekvése önmaga védelmére, a pszichés egyensúlyát veszélyeztető önismereti csoportmunkával szemben. Fontos tudnunk, hogy az elhárító mechanizmus az egyén számára egykoron adaptív volt, az érzelmi túlélést szolgálta kritikus helyzetben, de jelenében már tudattalan, diszfunkcionális attitűdként van jelen, mely nehezen változtatható, sokszor merev és torzítja az élményfeldolgozást. Az ellenállás természetesen aktivizálja az egyén elhárító mechanizmusait. Bármelyik én-védő mechanizmus válhat ellenállási jelenséggé. Az én-védő mechanizmusok feltárása és kezelése azonban nagy óvatosságot és szaktudást igényel. Az énvédő mechanizmusoknak számos fajtája létezik. Egyesek van, hogy nem is jelennek meg a munka során, vagy csak nagyon enyhén, ezáltal nem, vagy csak kevéssé befolyásolván a csoportfolyamatokat. Mások primitívek, és ugyanakkor nagyon erősek, merevek, könnyen fellelhetők, de annál nehezebben korrigálhatók, arról nem beszélve, hogy fokozottan nehezítik a csoportmunkát (pld. acting-out). A személyiség védekező rendszerét nem szabad lerombolni, s a személyiség épségének, integritásának megőrzéséért a csoportvezetőnek felelősséget kell vállalnia. A csoportmunkával szembeni ellenállással való bánásmód elsősorban szemléleti probléma és nem technikai kérdés. Mindenekelőtt annak kérdése, hogy a csoportvezető mennyire fogadja el azt az állapotot, hogy a csoportfejlődés fázisaihoz természetes módon hozzátartoznak az ellenállások is. Az ellenállás a csoporttagok autonómia igényének kifejeződése, ily módon az ellenálláshoz való jog csoportvezető általi akceptálása az autonómia igény elfogadását és támogatását jelenti az egyén számára. A csoportvezető minősítésén múlik, hogy a csoportban megjelenő viselkedések közül mit

13 tekint ellenállásnak. A csoport tagjainak valódi és tartós változása mindig ellenállással szemben jön létre. Az ellenállás gyors és könnyű feladása gyakran a konformitás jele. Az ellenállás elfogadása a csoportvezető részéről már önmagában is csökkenti az ellenállás intenzitását. A vezető kongruenciája, empátiája és elfogadása lehetővé teszi az ellenállás energiává történő átdolgozását. Megfelelő visszajelzésekkel és beavatkozásokkal elérheti, hogy a csoport képes szembesülni saját ellenállásával, s így lehetővé válik az ellenállás okainak feltárása. Az ellenállásokat azonban nem mindig sikerül megbeszélés útján feldolgozni. Ilyenkor az segít leginkább, ha az ellenállás megnyilvánulása és hátterének feltárása közé olyan tapasztalatszerzést iktatunk, amely a két fázis közötti összefüggésláncot érzékelhetővé teszi. 5. Tréneri/csoportvezetői kompetenciák A csoport beindulásához szükséges identifikációs folyamat fontos eleme a csoportvezető, tréner személye és funkciója. A résztvevők közléseire adott visszajelzéseivel afelé terelheti a beszélgetést, hogy a csoporttagok kezdeti nehézségeikről tudjanak beszélni. Így elérheti, hogy önmagukról beszéljenek és ne másvalakiről. Bőséges irodalom szól a hatékony tréner kompetenciáiról, attitűdjéről és készségeiről. Egyes szerzők az optimizmus, bizalom és adaptív képességek szükségességét hangsúlyozzák, mások az energiára, lelkesedésre és intellektuális kíváncsiságra koncentrálnak. Az empátia, a tükrözés, a konkrétság és a konfrontáció mint kommunikációs készségek szintén fontosak. De ahelyett, hogy felsorolnánk mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a hozzáértő és hatékony trénert jellemzik, lényegesebbnek tűnik azoknak a készségeknek a meghatározása, amelyek feltétlenül szükségesek. Ez két fő készség-kategóriához vezet el bennünket: az alapvető tanácsadó értékekhez és a kommunikációs készségekhez. A központi értékek: tisztelet és őszinteség A tisztelet és őszinteség nem annyira magatartás, mintsem érték. A trénerek sikere attól a képességüktől függ, hogy tudnak-e, és milyen mértékben képesek a tagoknak tiszteletet és őszinteséget mutatni. Ezek az értékek alapozzák meg az igazi segítségnyújtó kapcsolatot, és teremtik meg a bizalomnak a légkörét. Minden más attitűd és viselkedésmód (rugalmasság, optimizmus stb.) természetesen ered ezekből. A tisztelet a vezetőnek arra a képességére vonatkozik, hogy a másik fél személyességét és egyéni értékét elismerje, amelyet inkább a cselekedetekben és nem annyira szavakban kell tudnia közölni. A tisztelet közlése azt jelenti, hogy együtt akar dolgozni a csoporttagokkal, és hisz abban, hogy képesek a felmerülő problémát közösen megoldani. Ekkor a tagok úgy érzik, hogy elfogadták és támogatják őket. A tisztelet megnyilvánulásainak legfontosabb eleme a tréner bevonódása a munkába. A tiszteletet a tettek mutatják. Ezért fontos, hogy mindig pontosan érkezzünk, és gondoskodjunk arról, hogy a foglalkozások tartalma titok maradjon. 1. Elfogadó viselkedés, melegség-kifejezés 2. Odafigyelés és beszéd 3. Bátorítás, pozitív megerősítés 4. Őszinteség, hitelesség 13

14 HALLGATÓI MUNKAFÜZET ÉS A FELADATOKHOZ KAPCSOLODÓ TRÉNERI MAGYARÁZATOK

15 TÁJÉKOZTATÓ LAP A tréning jegyzetben található jelölésekről: TUDNI KELL! A tananyagrész fontos kompetencia elemeket tartalmaz, melyeket a résztvevőnek tudnia kell. BESZÉLGETÉS A tréninganyag feldolgozása közös beszélgetéssel, vagy önálló vélemény-, szövegalkotással történik. ÍRÁSBELI FELADAT A tréningrészre vonatkozó írásbeli gyakorló feladatok egyéni vagy közös megoldással, tesztek. SZITUÁCIÓS JÁTÉK Közös feladatok, játékok végrehajtása ISMERETKÖZLÉS Tájékoztató jellegű, kiegészítő tananyagrész, interaktív tréneri előadással. 15

16 BEVEZETŐ Kedves Résztvevő! Ön a Kulcskompetenciák fejlesztése képzés Motiváló, ráhangoló tréning anyagát tartja kezében. Olyan feladatokat, játékokat, helyzetgyakorlatokat állítottunk össze az Ön számára, amelyek lépésről-lépésre teszik alkalmassá, hogy új ismereteket szerezve, mielőbb használni, majd kamatoztatni tudja képességeit. A tréning modul elvégzésével Ön megismeri csoporttársait, oktatóit, trénereit. Az együttes tevékenységek közben a felmérhetik és felismerhetik saját helyüket a csoportban, élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek egymásról, megélhetik a kollegiális, együttműködő közösség összhangjában rejlő erőforrásokat. A tréningen a közös feladatokat, játékokat játszva saját élményeken keresztül élhetik meg hogyan építhető föl egy olyan csapat, amelyhez mindenkinek személyesen köze van. A tréning alatt lehetősége nyílik megismerni személyiségének erősségeit, gyengeségeit. A tréning a következő témakörökből áll: Sorsz. Tartalom Terjedelme 1. Ön és társismeret alapjai, ismerkedés 6-6 óra 2. Motiváció alapjai 6 óra 3. Szocializáció, csoport működési szabályok, 6 óra elvek, normák 4. Együttműködés és kapcsolatépítés, 6-6 óra csapatépítés 5. Tréning zárása 6 óra ÖSSZESEN 42 óra Az adott tréning időtartama 42 óra. A tananyag feldolgozását trénere és képzési csoportja segítségével közösen és önállóan fogja végezni. A tréning tartalma segíti az Ön személyes és szakmai fejlődését, a szükséges kompetenciáinak és készségeinek kialakulását és erősödését, és hozzásegíti a sikeres életvitelhez és a képzés sikeres és eredményes elvégzéséhez. Hasznos és eredményes munkát kívánunk!

17 1-2. alkalom (6-6 óra) Ön és társismeret alapjai, ismerkedés 1. Önálló bemutatkozás Az indítás: Megismerkedés A tréner bemutatkozása, résztvevők bemutatkozása Tegeződés, magázódás tisztázása A tréning módszer rövid ismertetése Első megszólalás, körkérdés a csoporttagokhoz, egyéni bemutatkozás Jó hangulat megalapozása, bevonódás, ráhangolódás Üljetek körbe egymás mellé. Mindenki mutatkozzon be a trénere által meghatározott szempontok alapján. - Megbeszélt szempontok alapján történő bemutatkozás: Kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok egy kérdésen, bármilyen témában, amit szívesen megkérdeznétek a többiektől. A táblára felírjuk a kérdéseket, s azokra válaszolva mindenki bemutatkozik, elmondja magáról, amire a többiek kíváncsiak. Pl.: - Honnan érkeztél? - Családodról? - Dolgoztál-e valahol?...stb. Tréneri magyarázat 1. sz. ábra 2. sz. ábra A feladat célja: Információgyűjtés egymásról, azonosság, másság érzésének megtapasztalása, ismerkedési folyamat felgyorsítása. A hallgató bemutatkozása és egymás megismerése. Létszám: nagycsoportban is végezhető feladat Időtartam: csoportlétszámtól függő A feladat leírása: Mindenki megmondja a nevét, foglalkozását, mivel tölti a szabadidejét, majd mond egy tulajdonságot, ami érzése szerint nagyon jellemző rá. Variációk: - Egymás bemutatása Mindenki felír egy cédulára négy fogalmat: kedvenc szín, állat, növény, hobbi. A teremben sétálva párt választanak aszerint, kivel találnak közös vonást. A párok leülnek, és felváltva 3-3 percig beszélnek önmagukról. A párok egyike ül, a másik a háta mögé áll, kezét az ülő vállára teszi és egyes szám első személyben elmondja mindazt a másikról, amit sikerült megjegyeznie. A beszámoló végén a pár ülő tagja kiegészítést tehet. Utána csere. 17

18 2. Névjátékok Név+tulajdonság Üljetek körbe egymás mellé. A feladat a következő: Mond el a nevedet és annak kezdőbetűjével egy rád jellemző tulajdonságot. Pl. János, a Játékos. Lehet viccesebb, nem egyértelműen jellemző tulajdonságokat is mondani. Pl. Csaba, a Csacsogó. JÓZSEF - JÓSZÍVŰ Pl: JÓZSEF a Tréneri magyarázat 3. sz. ábra A feladat célja: a csoporttagok neveinek megtanulása Létszám: nagycsoportban is végezhető feladat Időtartam: 10 perc (létszámtól függő időtartam) A feladat leírása: A résztvevők elmondják nevüket és annak kezdőbetűjével egy rájuk jellemző tulajdonságot. Pl. János, a Játékos. Lehet viccesebb, nem egyértelműen jellemző tulajdonságokat is mondani. Pl. Csaba, a Csacsogó. Ezeket a jellemzőkkel kísért neveket próbáljuk az előző két játékban leírt módon megjegyezni. Eszközök, segédletek listája: kisméretű labda Variációk: Névlabda A feladat célja: a csoporttagok neveinek magtanulása Létszám: nagycsoportban is végezhető feladat Időtartam: 10 perc (létszámtól függő időtartam) A feladat leírása: A játékosok körben ülnek vagy állnak, és mindenki sorban bemondja a nevét. Ha ez megtörtént, a játszók egy labdát dobálnak egymásnak a következő szabály szerint: aki a labdát dobja, annak a nevét mondja, akinek dobja. Változatok: - mondhatja emellett a saját nevét is, és azét is, akitől kapta a labdát - aki kapja a labdát, az a saját nevét mondja - annak a nevét mondjuk, akitől kaptuk a labdát - annak a játékosnak a nevét mondjuk, akinek dobni fogjuk a labdát - három nevet mondunk: akitől kaptuk, a sajátunkat, majd annak a nevét, akinek dobjuk a labdát Eszközök, segédletek listája: 1 db kisméretű labda 18

19 3. Névjegykártya készítése A feladat menete: Minden játékos készít magáról egy névjegykártyát. A szokástól eltérően a kártya nem tartalmazza a nevet, címet, telefonszámot. Ezek helyett egyéni nem külső jellemzőinket írjuk rá, tömören szólva arról, milyennek látjuk magunkat. Ezután a játékvezető összeszedi a kártyákat, majd megkeverve kiosztja őket. Felolvasva a kártyán található szöveget, mindenki próbálja meg kitalálni, kinek a lapja került hozzá. Névjegykártyám Tréneri magyarázat A feladat célja: az ismerkedés elősegítése és egymás tulajdonságainak megismerése Létszám: nagycsoportban is végezhető feladat Időtartam: perc A feladat menete: Minden játékos készít magáról egy névjegykártyát. A szokástól eltérően a kártya nem tartalmazza a nevet, címet, telefonszámot. Ezek helyett egyéni nem külső jellemzőinket írjuk vagy rajzolunk rá, tömören szólva arról, milyennek látjuk magunkat. Ezután a játékvezető összeszedi a kártyákat, majd megkeverve kiosztja őket. Felolvasva a kártyán található szöveget, mindenki próbálja meg kitalálni, kinek a lapja került hozzá. Eszköz: papírlapok, íróeszközök Variációk: Az írási nehézséggel küzdő résztvevők számára javasolt a rajzos megjelenítés. Olvasási nehézséggel küzdők miatt pedig mindig hangosan felolvassuk azt, amit a papírjára írt az érintett egyén. Amennyiben nem névjegykártya formát válaszunk, akkor javasolt egy bemutatkozó rajz készítése A/4-es fehér papírra történő rajzolás. 19

20 4. Az én ingem Akinek nem inge ne vegye magára! Egyéni munkával indul a feladat. Egészítsd ki az ábrán látható inget a megadott szempontoknak megfelelően: 1. terület: Neved és egy jellemző tulajdonságod 2. terület: Kedvenc színed 3. terület: A hely ahol a legjobban szeretsz lenni 4. terület: Kedvenc időtöltésed 5. terület: Kedvenc ételed 6. terület: A hely, ahová szívesen elutazná Tréneri magyarázat (5. sz. melléklet) Akinek nem inge, ne vegye magára közmondáson alapul a feladat, amely során feltárulnak olyan tulajdonságok, egyéni jellemzők, melyek megfogalmazása elgondolkodtatja az egyént. A feladat célja: önmagunkkal való szembesülés és annak vállalása (önismeret). Az egyéni értékek közösségben történő elfogadása, megerősítése. Hasonlóságok és különbözőségek megvilágítása. A gondolkodás és a beszédkészség fejlesztése. Létszám: kiscsoportokban is végezhető feladat Időtartam: 20 perc a kitöltéshez majd a közös, csoportos megbeszélés A feladat menete: A feladat egyéni munkával indul. Adjunk mindenkinek egy feladatlapot (lsd. melléklet). A résztvevők a feladatnak megfelelően kitöltik a lapot, majd 3-5 fős csoportokat alakítunk. A feladat az, hogy az ingecskék alapján vegyék számba a hasonló és különböző jellemzőket. Majd minden csoport egy-egy tagja a nagycsoport előtt röviden bemutatja a sajátosságokat. Eszköz: fénymásolatok, színes ceruzák, filctollak Figyeljük meg: - milyen tulajdonsággal jellemzik önmagukat a résztvevők (negatív, pozitív) - mennyire reálisak és/vagy utópisztikusak az egyes kérdésekre adott válaszok - milyen közös és eltérő vonások fedezhetők fel a kiscsoportokban - milyen megnyilvánulások kísérik az eltéréseket - mennyire együttműködőek a csoportok, kit választanak képviselőjüknek Kérdezzük meg: - milyen érzés volt a feladatot egyedül elvégezni, megosztani a kiscsoporttal - hogyan folyt a kommunikáció, szóhoz jutott-e mindenki, meghallgatták-e egymást figyelmesen - hogyan választódtak ki a képviselők - mi a nehezebb- saját maguk vagy a másik jellemzése 20

RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING

RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM RÁHANGOLÓ, MOTIVÁLÓ TRÉNING MODULFÜZET A kiemelt projekt központi e-mail címe: A kiemelt tamop5310@tkki.hu projekt központi e-mail A kiemelt címe: projekt

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc Nº: 2012-1-S1-LO0-0612 sorsz. modul neve, rövid tartalma feladatok az egyes egységekre, leckékre I. Keretek: a tréning kereteinek, céljának és felépítésének rövid ismertetése, idő/perc módszerek eszközök

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tartalom A tréningkoncepció áttekintése 13 A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tréning-menetrend: Vezetés és motiválás 25 Időterv

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A coaching szemléletű vezetés

A coaching szemléletű vezetés A coaching szemléletű vezetés 2013. 04. 17. "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. ISBN: 978-963-9559-51-6 A Carnegie Technológiai Intézet

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MODUL CÍME ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Kovács Szabina ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul

Részletesebben

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre Családi ünnepek, rítusok Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Simon Gabriella Címlapkép. szkb211_03_00 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben